TIISTAI 21.07.09
1. USA:N HALLITUS on pysytellyt kovin vaitonaisena Netanyahun määritelmään Jerusalemin asemasta jakamattomana ja yhtenäisenä juutalaisena kaupunkina ja Israelin valtion pääkaupunkina. Voi olla, että Bibin lausunnon ehdottomuus sai Obaman juutalaiset neuvonantajat ja henkilökuntapäälliköt haukkomaan henkeään, mutta en usko erehtyväni paljonkaan, jos ennustan heidän palaavan asiaan ehkä hyvinkin kärkevästi lähi aikoina. Ennustukseni – huomaa: ennustus, ei ilmoitus tai profetia – perustuu siihen, että Obama on perustanut uskottavuutensa muutoksen aikaan saamiseksi USA:n politiikassa uskomukseen, että suhteet arabimaihin saadaan kehitetyiksi luottamuksellisiksi ellei peräti ystävällisiksi. Kehityksen edellytyksenä on Obaman käsityksen mukaan se, että palestiinalaiset saavat oman valtionsa, ja sen esteenä olevat juutalaiset yhteisöt Juudeassa ja Samariassa on saatava hoidetuiksi tai tuhotuiksi. Koska palestiinalaiset ovat Abbasin suulla yksiselitteisesti vakuuttaneet, ettei mitään rauhankeskusteluja Israelin kanssa aloiteta ennen kuin kaikki setlementtitoiminta Juudeassa ja Samariassa on lopetettu - ja Abbasin määritelmän mukaan kaikki Jerusalemin uudet vuoden 1967 sodan jälkeen perustetut lähiöt ovat osa näitä setlementtejä – kysymys Jerusalemin rakentamisesta on ratkaistava hyväksyttävällä tavalla.
JP kertoo laatimassaan artikkelissa, että P J Crowleyn esittämän ulkoministeriön kannan mukaan USA edelleen vastustaa Jerusalemin rakentamista. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443863319&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
2. BUSHIN NEUVONANTAJA Elliott Abrams kertoo ”ynetnews” artikkelissa, että Obaman politiikka Israelia ja palestiinalaisia koskevalta osaltaan vahingoittaa sekä Israelia että palestiinalaisia. Hän puhuu ironisesti Obaman ”voitosta” Juudean ja Samarian setlementtejä koskevassa asiassa todeten, että se tulee lopulta kääntymään sekä Israelin että Abbasin tappioksi. Hän perustelee kantaansa sillä, että osapuolten näkökannat ovat liian kaukana toisistaan kummankaan osapuolen luovuttamiseksi, minkä johdosta asiassa on haettava kompromissia. Abbasin on luovuttava jyrkästä kannastaan kaiken setlementti-toiminnan lopettamiseksi, mikä tulee heikentämään hänen asemaansa palestiinalaisten ja arabien silmissä. Abrams arvioi, että Obaman Lähi Idän lähettiläs Robert Mitchell joutuu päätymään kompromissiin, ja Obaman hallituksen on hyväksyttävä minkä tahansa sopimuksen Mitchell saa aikaan. Mahmoud Abbas joutuu syömään sanansa ja antautumaan, mikä arabien silmissä merkitsee kasvojen - eli uskottavuutensa – menettämistä. Abrams ei arvioi, miten pitkälle Netanyahu joutuisi taipumaan omista lähtökohdistaan, mutta tekstiyhteydestä voi lukea, että kompromissi olisi lähinnä USA:n ja Israelin keskeinen, joka pakkosyötettäisiin Abbasille, joka joutuu nielemään sen. Se vahingoittaisi myös Bibin asemaa.
ABRAMS kertoo artikkelissaan, että Mitchellin ja ulkoministeri Hillary Clintonin välillä on merkittäviä mielipide-eroja. Mitchell ei voinut hyväksyä sitä, että Clinton nimitti Dennis Rossin henkilökohtaiseksi lähetikseen Persianlahden maihin. Abrams arvioi, etteivät mielipide-erot ole vielä roihahtaneet täyteen liekkiin, mutta ne kytevät pinnan alla. Hän uskoo, että 76-vuotias Mitchell haluaa erota toimestaan saatuaan rakennuskiellon Juudeaan ja Samariaan. Obama kuitenkin haluaa hänen jatkavan toistaiseksi. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3749554,00.html
3. ISRAELIN Sefardi päärabbi Shlomo Amar antoi eilen ensimmäisen Juudean ja Samarian ns. setlementtejä koskevan virallisen lausuntonsa. Päärabbi Amar kehotti Amerikan juutalaisia selittämään presidentti Obamalle, että hänen setlementtejä koskeva politiikkansa on vastoin Toran kehotuksia, jonka mukaan juutalaisen velvollisuus on asuttaa jokaista maapalaa Pyhässä Maassa.
AMAR osoitti kirjeensä Amerikan rabbiinijärjestöille ja Amerikan juutalaisten järjestöjen presidenttien konferenssille, joita hän kehotti esittelemään laatimansa Toran tulkintakirjeen presidentti Obamalle. Hän kirjoitti näin: ”Tora kehottaa juutalaista kansaa asumaan Israelissa. Tämä toteutuu aikana, jolloin jokainen juutalainen saa asua maailmassa missä tahansa hän haluaa, mutta Israelissa (amerikkalaiset) haluavat muodostaa (Palestiinan) valtion, jossa juutalaisia kielletään asumasta. Ja jopa estää ”setlementtien” laajentamisen. Pyydämme teitä hyödyntämään voimaanne ja vaikutusvaltaanne vaikuttaaksenne USA:n hallitukseen, että se tutkisi asiaa todellisella demokraattisella kriteerillä ja huomioisi Toran ja Halachan, jotka edellyttävät juutalaisia asettumaan asumaan kaikkialle.” Amar vakuuttaa kirjeessään, että hän kirjoitti sen vain uskonnolliselta, ei diplomaattiselta tai poliittiselta kannalta.
IDEA kirjeen laatimiseksi Amerikan juutalaisille syntyi sapattina Ariel Instituutin järjestämässä rabbiinisen konferenssin tilaisuudessa Kfar Giladissa, jossa Har Nof lähiöön Zichron Yosefin synagogan perustanut rabbi Sholom Gold puhui ennen Amaria. Gold sanoi puheessaan, miten epäoikeudenmukaista on luovuttaa Israelin maata, joka tullaan muodostamaan juutalaisille kielletyksi, ”judenrein”, kuten natsit sanoivat. Hänen puheensa sai runsasta hyväksyntää rabbien taholta, niiden mukana Amar, joka tarjoutui laatimaan kirjeen sapatin jälkeen. ”Amerikan harjoittama painostus on hyvin sekoittavaa (disconcerting)”, kertoi Gold JP:n toimittajalle puhelimessa. ”Kirjeen tarkoituksena on käyttää rabbien ja johtajien vaikutusvaltaa USA:ssa helpottamaan Israeliin kohdistettua kauheaa painostusta, ainoaa demokratiaa vastaan Lähi Idässä. Se on epäoikeudenmukaista ja epäviisasta.” Päärabbinaatin pääsihteeri Oded Weiner allekirjoitti kirjeen yhdessä Amarin ja Goldin kanssa ja lähetti sen presidenttien konferenssille, Ortodoksiunionille, Young Israelille ja muille juutalaisjärjestöille USA:ssa. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443863443&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
4. HAARETZ raportoi aamun uutisissaan, että IDF olisi varautunut karkottamaan 1200 juutalaista 23:sta laittomiksi (ilman lupaa rakennetusta, ”outposts”) luokitelluista juutalaisyhteisöistä Juudeassa ja Samariassa. IDF:n taholta kielletään että tällaista samanaikaista karkotusta olisi suunniteltu täksi päiväksi, kuten Haaretz kertoi. Asiasta kertoo INN uutisessaan lisäten, että karkotukset voidaan ajoittaa joko tulevan sapatin jälkeen tai sitä seuraavan sapatin yhteyteen edellisiin kokemuksiin nojautuen.
Haaretzin uutisen mukaan operaatioon osallistuu lukuisasti sotilaita, poliiseja ja rajapoliiseja, ja varmaan edellisiin vastaaviin karkotuksiin viitaten myös ratsu- ja mellakkapoliiseja. Uutinen kertoo edelleen, että karkotukset on sovittu pääministeri Netanyahun kanssa.
Asiaa ruoti Jewish National Front (Juutalainen kansallisrintama) puheenjohtaja Itamar Ben-Gvir, joka totesi uutiseen viitaten, että Netanyahu on vaarallisempi kuin maan vasemmisto. Hän lisäsi, ettei tiedustelu (tai viisaus) ole koskaan ollut Netanyahun vahva puoli. (INN)
5. JORDANIAN JA PA:N viranomaiset kertovat, että Jordania on aloittanut kampanjan, jolla se riistää kansalaisuuden maassa asuvilta palestiinalaisilta. Tämän prosessin aiheutti pelko siitä, että Israelissa Jordania tullaan luokittelemaan palestiinalaiseksi valtioksi, mikä antaisi sille verukkeen olla muodostamatta toista Palestiinan valtiota. Tämä lienee ollut englantilaisten alkuperäinen tarkoitus, kun Winston Churchill perusti Trans-Jordanian suojeluvaltion Jordanjoen itäpuolelle. Se on maa-alaltaan n. 3.5 kertaa suurempi kuin juutalaisten kotimaaksi tarkoitettu Jordanjoen länsiosa(Länsiranta). Englannin tarkoitus kuivui kuitenkin sekä hallituspiirien vastustukseen Englannissa että ennen kaikkea sotilashallituksen vastustukseen siitä lähtien, kuin Balfourin julistus hyväksyttiin.
JORDANIAN asukasluvusta on n. 70 % Palestiinasta muuttaneita tai heidän jälkeläisiään, suurin osa heistä on hyväksynyt Jordanian kansalaisuuden. Jordanian viranomaiset myöntävät, että tuhannet palestiinalaiset Jordaniassa menettävät kansalaisuutensa. Eräs viranomainen sanoo, että ”tulevat sukupolvi tulee kiittämään heitä tästä operaatiosta, ettei Netanyahu voisi hukuttaa heidän maansa Länsirannan palestiinalaisilla”. Operaatio on herättänyt laajaa rauhattomuutta ja vastarintaa palestiinalaisten keskuudessa. Miten tarkkaan kuningas Abdullah II lieneekään aikeensa suunnitellut, hän leikki tulella. Hänen isänsä kuningas Hussein joutui ajamaan Jasser Arafatin aseelliset joukot maasta 1970 niiden pyrkiessä kaatamaan hänen hallituksensa. Verisissä taisteluissa kuoli satoja ellei tuhansia ihmisiä, ja molempien osapuolten otteet olivat raakoja, mutta Hussein pelasti monarkkiansa.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443863400&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
6. UUTISOTSIKOITA
- Sheban lääkärikeskus yhdessä New Yorkin Yliopiston kanssa aloittavat operaation, jolla pyritään laatimaan juutalaisten heimojen geneettinen kartta. Tutkijat pyytävät vanhempia ja esivanhempia, joilla on sama etninen tausta – mukana jemeniläisiä, irakilaisia, marokkolaisia, libyalaisia, etiopialaisia, intialaisia, georgialaisia, bnei menashe, bukaralaisia ja muita, joilla on läheisiä verisiteitä juutalaisiin kuten karaitilaiset - antamaan verinäytteen ja täyttämään lyhyen kyselylomakkeen. Tähän mennessä on saati 120 näytettä, mutta ainakin 180 näytettä tarvitaan lisää. Operaatiolle on annettu nimi ”Jewish Hapmap”, jossa hap tarkoittaa geneettistä haplotyyppiä, joilla on lähellä toisiaan olevat geneettiset merkit (markers), jotka sijaitsevat yhdessä kromosomissa ja periytyvät yhdessä. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443863406&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
- Siviilihallitus lähetti eilen sotilaat ja poliisit tuhoamaan kolme eristettyä juutalaisyhteisöä Binyamina alueella. Asukkaitten kerrotaan kostoksi sytyttäneen tuleen läheisiä arabien omistamia oliivipuita. (JP)
- Israel aikoo rekisteröidä Suolameren rannikkoalueita, jotka ovat paljastuneet satojen metrien alueelta rantaviivan vetäytyessä vedenpinnan laskiessa. (JP)
- Ulkoministeri Avigdor Lieberman matkustaa viikon mittaiselle virkamatkalle Etelä Amerikkaan. Hänen matkansa sanotaan olevan vastavetona Iranin ja Venezuelan kasvavalle vaikutukselle alueella. Hän ei siten tapaa USA:n puolustusministeriä Robert Gatesia eikä Robert Mitchelliä, joiden odotetaan matkustavan Israeliin maanantaina. (JP) http://www.haaretz.com/hasen/spages/1101723.html
- Turkin pääministeri Recep Tayyip Erdogan matkusti yllätysvierailulle Syyriaan, mikä voi liittyä Israelin ja Syyrian välisiin rauhankeskusteluihin. (JP)
- Trans-Israel valtatie sai eilen yhden osan lisää, joka avattiin liikenteelle. Rakentamista on vaikeuttanut rabbien vaatimukset, ettei löydettyjä ihmisten hautoja saa tuhota, mikä on aiheuttanut tiensuunnan muutoksia ja kalliita tunneli- ja siltaratkaisuja. (JP)

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020