Friday, November 09, 2007

PERJANTAI 09.11.07
1. APOCALYPTINEN NÄKYMÄ uhkaa maailmaa, jos Egypti ja Saudi Arabia toteuttavat päätöksensä aloittaa tai tehostaa ydinsuunnitelmiaan, toteaa strategisen suunnittelun ministeri Avigdor Lieberman (Israel Beiteinu) Jpostille antamassaan lausunnossa torstaina. Tämä uhka koskee Liebermanin mukaan sekä Israelia että koko maailmaa. Egyptin presidentti Hosni Mubarak ilmoitti vain viikko sitten, että Egypti aloittaa usean ydinreaktorin rakentamisen tulevan sähköntarpeensa tyydyttämiseksi. Keskiviikkona Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad ilmoitti, että hänen maansa on asentanut ja koekäyttänyt 3000 sentrifugia Natanzin ydinlaitokseen, ja että ne nyt rikastavat uraania teollisuuskäyttöön.
LIEBERMAN KEHOTTAA tekemään tosiasioista tarvittavat johtopäätökset ja muotoilemaan vaadittavat lausunnot ja kannanotot maailman valmistamiseksi tätä tulevaisuuden näkymää varten. Egyptillä on pieni Inshasin ydintutkimusreaktori.
PAHIN MAAILMAN turvallisuutta uhkaava potentiaalinen tilanne on kuitenkin kehittymässä Pakistanissa, jos maa ajautuu kaaokseen tai mahdolliseen sisällissotaan, jonka seurauksena se voi saada ääri-islamilaisen hallituksen. Vain pari päivää sitten uutiset kertoivat Pakistanin hallitusta vastaan taistelevien Talibanin ääriainesten voitoista maassa.
LIEBERMAN TOTEAA, että Pakistanilla on ohjuksia, ydinaseita ja se on osoittanut kykynsä käyttää niitä. Jos ne joutuvat ääriainesten, kuten Taliban ja al-Qaida, käsiin ja jos ääriainekset saavat Pakistanin hallinnon, terrorijärjestöillä on käytettävissään ydinaseet ja kuljetusvälineet, eivätkä ne kainostele tunnustaa, että niitä käytettäisiin Israelia vastaan.
LIEBERMAN hyökkää rajusti IAEA:n pääsihteeriä Elbaradeita vastaan, jota hän pitää pahimpana jarruna tehokkaiden painostuskeinojen asettamiseksi Iranin ydinasesuunnitelmia vastaan. Hän pitää ElBaradeita osana ongelmaa eikä sen ratkaisua ja lisää, että IAEA:n pääsihteeri pystynyt keskeyttämään Pohjois-Korean ydinsuunnitelmien etenemistä. Lieberman katsoo, että ElBaradei antaa jarrutuksellaan Iranille aikaa kehittää suunnitelmiensa täydentämistä. Israel sotilastiedustelun mukaan Iranin ydinase on valmis viimeistään 2009 aikana.
LIEBERMAN SUOSITTAA, että Israel toimii IAEA:n ulkopuolella yhdessä länsivaltojen sekä ”maltillisten arabimaitten”, Persianlahden maitten ja Saudi Arabian kanssa Iranin ongelman ratkaisemiseksi. Iranin kaupasta 70 % suuntautuu länsivaltoihin. (JP)
2. SAKSALAINEN PULLONKAULA otsikoi Jpost tämänaamuisen pääartikkelinsa. Kirjoitus
tukee Avigdor Liebermanin antamaa lausuntoa asiasta.
JPOST toteaa aiemman puolustusministeri Shaul Mofazin lausuntoon viitaten, että ”Iranin ydinsuunnitelma etenee kuin pikajuna. Diplomaattiset yritykset sen vauhdin hidastamiseksi ovat kuin hidas juna, ja jos me emme pysty ohjaamaan sitä pois raiteiltaan, olemme ydinaikakauden kynnyksellä, joka tulee täysin muuttamaan alueen todellisuuden”.
TÄHÄN TOSIASIAAN perustuen Mofaz ennustaa, että vuosi 2008 on kriittinen aika Iranin pysäyttämiseksi. Sotilastiedustelun suunnitteluosaston johtaja Yossi Baidatz riimitti oman ennustuksensa näin: ”Jos Iranin ydinsuunnitelma saa edetä ilman estoja, pahimman ennusteen mukaan Iranin ydinase on valmis vuonna 2009”. Tämä asettaa sotilaallisen väliintulon entistä ajankohtaisemmaksi, jos todella tehokkaita painostuskeinoja ei saada aikaan.
PRESIDENTTI BUSH on toistamiseen vaatinut Iranin pysäyttämistä, mutta Bush ei ole vielä tosissaan yrittänyt murtaa Pentagonin ja ulkoministeriönsä vastustusta voimatoimista. Tämä asettaa Israelin entistä potentiaalisemmin ”likaisen työn” suorittajaksi. Lontoolainen Times lehti kirjoitti äskettäin, että Pentagon on haluton sotilasiskuun Iranissa, mutta Israel toista maata. Lehti vihjailee, että maailma näyttää odottavan Israelin tekevän asialle jotain, vaikka se tulisikin kritisoimaan sitä jälkeen päin. Israelissa puolestaan nähdään, ettei Iranin uhka ole vain Israelin vaan koko maailman turvallisuutta koskeva, ja siksi se odottaa toisten valtioitten mukaantuloa.
ITALIA, ITÄVALTA, ESPANJA, SVEITSI JA SAKSA käyttävät edelleen huomattavia summia vientietuisuuksiin kaupankäynnin lisäämiseksi Iranin kanssa. Iran tuottaa 40 % öljynjalostus-tuotteistaan kahden hollantilaisen yhtiön kautta. EU:n asettama Iranin kauppasaarto aiheuttaisi todellisia ongelmia Iranille. USA:n hallituksen asettamat suorat kaupparajoitukset alkavat purra varsinkin pankkimaailmassa. Jpost toteaa artikkelissaan, että vaikka Ranska ja Englanti vaativat kovempia sanktioita Iranille, Saksa piiloutuu YK:n päätöslauselmien taakse, joita puolestaan jarruttavat Venäjä ja Kiina omien intressiensä vuoksi.
3. PALESTIINALAISET ovat alentaneet vaatimuksiaan Annapolis konferenssin päätöslauselman suhteen, kirjoittaa Mark Weiss JP:n artikkelissaan. He vaativat aiemmin, että lopulliset neuvottelut Israelin ja PA:n välillä tulee saada päätökseen 6 kuukauden sisällä konferenssin jälkeen. He ovat tähdänneet elokuuhun 2008, jolloin voitaisiin pitää uusi yhteiskonferenssi, jossa Palestiinan valtio perustettaisiin. Tästä vaatimuksesta he ovat alkaneet luopua havaitessaan USA:n vastustavan kannan kiinteälle aikataululle.
ISRAELIN JA PA:N ASETTAMAT neuvottelutiimit ovat tiettävästi päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että neuvottelut perustuvat ”tiekartan” ehdotuksiin.
ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA Israel hajottaa ”laittomat” parakkikylät, keskeyttää juutalaiskylien rakentamisen Juudeassa ja Samariassa, purkaa tiesulut ja vetää joukkonsa pois palestiinalais-kaupungeista. PA puolestaan hajottaa terrorismin infrastruktuurin, pidättää terroristit, takavarikoi laittomat aseet, reformoi hallituksensa ja lopettaa kaiken Israelin ja juutalaisten vastaisen kiihotuksen PA:n mediassa ja instituutioissa, kuten lastentarhat, päiväkodit, koulut, opistot jne.
TOISESSA VAIHEESSA perustetaan tiekartan mukaan Palestiinan valtio tilapäisin rajoin, ja jatketaan ”luottamusta lisäävien toimien” toteuttamista molemmin puolin.
KOLMANNESSA VAIHEESSA perustetaan itsenäinen Palestiinan valtio lopullisin rajoin ja molemmat osapuolet antavat yhteisen julkilausuman vaatimusten ja vihollisuuksien lopettamisesta. Tämä vaihe edellyttäisi arabimaiden solmivan diplomaattisuhteet Israelin kanssa.
PALESTIINALAISET ovat vastustaneet Palestiinan valtion perustamista tilapäisin rajoin. He ovat myös vaatineet pitävää aikataulua, jonka puitteissa sopimusten laatiminen tapahtuisi.
EROTUOMARINA toimisi USA, mitä monet Israelissa pitävät vähintään arveluttavana, koska se asettaa Israelin alttiiksi jatkuville USA:n painostustoimille, mistä maalla on ikäviä kokemuksia.
PA:N NEUVOTTELIJAT ovat toistuvasti vaatineet, että myös saudisuunnitelma tulee huomioida kaikissa keskusteluissa ja Annapolis konferenssin loppulauselmassa.
3. UUTISOTSIKOITA
- KANSANEDUSTAJA Zevulun Orlev (NU,NRP) pyytää, että valtiontarkastaja Micha Lindenstrauss aloittaa tutkimukset hallitusten toimista vakoilusta Israelin hyväksi USA:ssa elinkautiseen tuomitun Jonathan Pollardin vapauttamiseksi. Asiaa on Israelissa pyritty pitämään esillä ja vaadittu pääministereitä yli 22 vuotta kestäneen vankeusajan aikana ottamaan asia esille neuvotteluissaan USA:n presidenttien kanssa, mutta ilman tulosta. On myös esitetty vaatimus, että Annapolis konferenssin julkilausumassa puututtaisiin asiaan. Pollardin vaimo Eshter suhtautuu epäilevästi esitykseen tutkimuksista.
- USA:N apulaisulkoministeri Lähi Idän asioissa David Welch kieltää huhut, joitten mukaan USA suunnittelee Annapolis II konferenssia Syyriaa varten. Hän vakuuttaa, että nyt keskitytään Israelin ja PA:n välisiin asioihin.
- ISRAELISSA on noussut pelko, että YK:n alaiset UNIFIL-joukot Libanonissa vedetään asteittain pois. Tähän uskotaan vaikuttavan Euroopan maitten pelon rauhattomuuden kasvusta Libanonissa sekä Hizbullahin ja al-Qaidan Libanonissa olevien elementtien hyökkäilystä YK:n joukkoja vastaan. Vaikka Israelissa ei täysin luotetakaan YK:n joukkojen kykyyn täyttämään niille annettuja velvoitteita Libanonissa, niiden katsotaan kuitenkin hillitsevän läsnäolollaan Hizbullahin toimia. Hizbullah järjesti äskettäin kolmen päivän sotilaallisen ”kuivaharjoittelun” ilman asepukuja ja aseita, kuten asiasta kerrottiin, YK. joukkojen silmien edessä Libanonin eteläosassa Litanijoelta aivan Israelin rajan tuntumaan saakka.
- ARABIMAAT päättivät torstaina Damaskoksessa nelipäiväiset keskustelut, joitten aiheena oli Israelin vastaiset boikottitoimet. Keskustelujen päätökseksi esitettiin julkilausuma, jossa vaaditaan kovempia Israelin vastaisia saartotoimia. Niihin osallistui 14 arabimaata ja PA. Arabimaat esittivät huolensa siitä, että Israelilaiset yhtiöt ovat onnistuneet kiertämään saartoa ja päässeet joihinkin arabimaihin. Damaskoksen toimisto perustettiin 1951, sen toiminnan rahoittaa arabiliitto ja sen päämääränä on jäljittää yhtiöt, jotka käyvät kauppaa Israelissa.
- PA ON päästänyt julkisuuteen IDF:n sille toimittamia suunnitelmia suuresta operaatiosta Gazassa, jossa Philadelphia-käytävä Egyptin rajalla otetaan Israelin valvontaan. Operaatio alkaisi Annapolis-konferenssin jälkeen ja ulottuisi myöhemmin koko Gazaan kaistaleelle. Israel toivoo, että kansainväliset joukot voisivat sitten ottaa Gazan alueen valvontaansa. Ben-Eliezer tunnustaa, että Gazan evakuointi ja juutalaiskylien tuhoaminen siellä oli valtava virhe.

Thursday, November 08, 2007

TORSTAI 08.11.07
1. ANNAPOLIS konferenssin toteutuminen näyttää joutuvan lisääntyviin vaikeuksiin.
Shasin ja Israel Beiteinun johtajat tapasivat eilen löytääkseen yhteistä linjaa, miten suhtautua Olmertin neuvotteluihin Abbasin kanssa ja periaatelausuntoihin, joita he tulevat esittämään Annapolis konferenssissa marraskuun lopulla.
PUOLUEET eivät tehneet mitään ratkaisuja eivätkä määritelleet yhteistä strategiaa, mutta molemmat ilmoittivat ne rajat, joita ei saa ylittää. Shasilla on 12 kansanedustajaa, Israel Beiteinulla 11. Hallituksen takana on 78 kansanedustajaa. Jos molemmat puolueet eroavat hallituksesta, sen kannatus Knessetissä on 55 edustajaa. Se voisi johtaa uusiin vaaleihin. Kumpikaan puolue ei kuitenkaan ole vielä valmis siihen. Tarkkailijat uskovat, että ne odottavat konferenssin loppuun saakka ja tekevät päätöksen sen jälkeen. Tämä on vaarallista keinottelua Israelin turvallisuuden kustannuksella, sillä päätöslauselmat sitovat Israelin seuraavia hallituksia.
PAHINTA konferenssin valmisteluissa on Olmertin salailu ja yleinen usko, että hän neuvottelee ohi sen, mitä julkisuudessa kerrotaan.
RABBIININEN KONGRESSI RAUHAN HYVÄKSI järjesti keskustelutilaisuuden maanantaina Knessetissa, johon osallistui rabbien ohella kansanedustajia. Siellä Benny Elon, joka on jäsen ulko- ja puolustusvaliokunnassa (NU), kertoi, että Shin Betin johtaja Yuval Diskin paljasti Olmertin luvanneen antaa Nablusin ja Jeninin kaupungit PA:n täyteen valvontaan, ns. A-alueiksi, jonne IDF:n sotilailla ei enää ole mitään asiaa. Reuven Rivlin (Likud) kertoi, että ajatuksen Jerusalemin jakamisesta toi neuvotteluihin Olmert, mikä hämmästytti amerikkalaisia. Ariyeh Eldad (NU) totesi, että Olmertin kiihkeän halun tarkoituksena päästä Annapolisin konferenssiin on hänen tarpeensa saada kansan suosiota, joka on pohjalukemissa korruptiosyytösten vuoksi. Hän katsoo, että Olmertin suunnitelman kannattaminen on verrattavissa Israelin tuhoamisen kannattamiseen.
SDEROTIN KONFERENSSIN aikana julkistetun Maagor Mohot tekemän mielipidetiedustelun mukaan Olmert on kaikkein korruptoitunein (66 %) Israelin johtajista, seuraavana Hirchson (56 %), jota seuraavat Haim Ramon ja Avigdor Lieberman molemmat 33 %. Livni ja Yitzhak olivat vähiten korruptoituneita tämän tiedustelun mukaan. Israelin kansan enemmistö ei luota Olmertiin.
2. PALESTIINALAISTEN KESKEN on myös havaittavissa pahoja ristiriitoja. (JP, Ynet)
PA:n pääneuvottelija Ahmed Qureia on uutisten mukaan raivostunut kuultuaan, että Yasser Abed Rabbo neuvottelee Jossi Beilinin kanssa esittääkseen Annapolisin konferenssissa oman suunnitelmansa, joka perustuu Rabbon ja Beilinin laatimaan ns. Geneva-initiative dokumenttiin vuosia sitten, joka tehokkaasti pirstoo Israelin maan ”Auschwitzin rajoille”. Uutisen mukaan PA:n pääministeri Salaam Fayad on tämän esityksen kannalla. Qurein johtama neuvottelutiimi on PA:n virallinen, jota Mahmoud Abbas ja Saeb Erekat tukevat.
RABBO kuuluu virallisesti Qureian johtamaan neuvottelutiimiin, mutta Qureia ei ole kutsunut häntä keskusteluihin Israelin edustajien kanssa. Qureia kieltää julkisuudessa erimielisyydet.
HAMASIN SISÄLLÄ on myös havaittavissa repeämä. Hamasin johtaman hallituksen pääministeri Ismail Haniyeh on tiettävästi asettanut Mahmoud Zaharin kotiarestiin. Heidän riitansa alkoi siitä, että Haniyeh kielsi Zaharia antamasta julkisuudessa kärkeviä lausuntoja Hamasin nimissä. Zahar kritisoi Hamasin jäsenten yhteyksiä Abbasin kanssa ja vastustaa Annapolis konferenssia, kuten kaikkea keskusteluyhteyttä Israelin kanssa. Zahar haukkui Haniyehiä, että tämä sopisi vain Yassinin autonoven avaajaksi, ja Khaled Mashaalia, että tämä toimi yksityisopettajana silloin, kun hän oli niiden 400 palestiinalaisen joukossa, jotka Israel karkotti Libanoniin. (JP)
3. IRANIN PRESIDENTTI Mahmoud Ahmadinejad ilmoitti äskettäin, että Iranilla on nyt 3000 sentrifugia toiminnassa, jotka rikastavat uraania teollisuuskäyttöön. Israelissa ja muissakin maissa epäillään, ettei presidentin lausunto perustu tosiasioihin. Ahmadinejad kertoi asiasta Iranin itäosassa sijaitsevassa Birjandissa pidetyssä tilaisuudessa. Tarkkailijoitten mukaan hänen lausunto oli epätarkka, eikä siitä voitu päätellä ovatko 3000 Natanzin sentrifugia jo toiminnassa vai vasta asennettuina koekäyttöä varten.
IAEA:n pääsihteeri Mohamed ElBaradei paljastaa, että hänen johtamansa järjestön tietojen mukaan Iranilla on Natanzissa 2000 sentrifugia ja toiset 650 testattuina. Iranin päämääränä on saada Natanzin ydinlaitokseen kaikkiaan 54 000 sentrifugia.
IRANIN YDINASEHAAVE oli esillä Ranskan presidentti Nicholas Sarcozyn ja presidentti Bushin keskusteluissa Washingtonissa. Sarcozy kertoi, että myös muslimimailla on oikeus ydinteollisuuteen, mutta ettei ydinaseen valmistaminen kuulu siihen.
ISRAELIN PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak kertoi näiden uutisten valossa, että sotilaallinen isku Irania vastaan on harkinnanarvoinen mahdollisuus. Hän puhui asiasta Labour-puolueen kokouksessa Beershevassa. Barak lisäsi, ettei iskun mahdollisuus ole vain muutaman kuukauden vaan vuoden asia, joitten kuluessa operaatiota tulee tutkia ja suunnitella.
ISRAELIN HALLITUKSEN ministerineuvosto kokoontui eilen kiireiseen istuntoon, jossa kuultiin tiedustelun edustajien kommentit viimeisistä havainnoista. Sotilastiedustelun suunnitteluosaston johtaja Yossi Baidatz ennusti, että Iranin ydinase on valmis 2009 loppuun mennessä. (JP)
4. IRANIN JOHTAVA toisinajattelija, suurajatollah Hossein Ali Montazeri, joka hyväksyi USA:n lähetystön valtauksen 1979 ja 52 lähetystövirkailijan pitämisen panttivankeina 444 vuorokautta, kertoi reformia kannattaville opiskelijoille perjantaina, jonka tekstin Reuters sai tiistaina, että Iranin ja USA:n väliset diplomaattisuhteet, jotka katkaistiin 1979 tulisi nyt solmia uudelleen, ja Iranin tulee aloittaa suorat keskustelut USA:n kanssa ongelman ratkaisemiseksi. Montazeri oli kotiarestissa Qomin kaupungissa 1998 – 2003. Hän kritisoi uskonnollisten johtajien harjoittamaa painostamista todeten, että oikeuslaitoksen antamat ankarat rangaistukset poliittisille vangeille ovat laittomia ja häpeämättömiä sekä vastoin perustuslakia.(JP)
5. USA:N JOUKOT Irakissa joutuisivat Iranin panttivangeiksi, jos USA hyökkää Iraniin, totesi Libanonin ehkä arvostetuin shia-oppinut suurajatollah Mohammed Hussein Fadlallah, joka toimi Hizbullahin hengellisenä johtajana ja jota edelleen laajasti kunnioitetaan. Hän sanoi, että USA:n hyökkäys Iraniin ei suinkaan vähentäisi ääriainesten toimintaa vaan päinvastoin lisäisi sitä ja rohkaisisi terroristeja entisestään. Hän puhui Haret Hreikin moskeijassa Beirutin eteläosassa, joka tunnetaan Hizbullahin valta-alueena jo jossa hänellä on toimisto. Tämä osa Beirutia kärsi pahoin IAF:n ilmahyökkäyksissä Libanonin kakkossodassa.
FADLALLAH (72-vuotias) syntyi Najafissa Irakissa, joka on shi-muslimien valta-aluetta Irakissa, ja jossa shiat uskovat tapahtuvan yhden ratkaisutaisteluista shia-muslimien messiaan mahdin aloittaessa voitollisen marssinsa Lähi Idässä. Hän toimi Hizbullahin johtavana hengellisenä johtajana 1980-luvulla, jolloin Hizbullah kaappasi länsimaisia panttivankeja. Monet länsimaiset diplomaatit kyselevät hänen neuvojaan ja kantaansa tärkeissä asioissa. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- USA:N KONGRESSI myönsi Israelille 155 miljoonaa USD Hetz ja David nimellä kulkevan keskikorkealla lentävien ohjusten torjuntajärjestelmien kehittämiseksi. USA:n edustajainhuoneen ja presidentti Bushin vahvistus tarvitaan vielä. Tämä summa lisää hyväksyttynä Israelin ohjuspuolustuksen budjettia 30 %. Hetz ja David järjestelmä pystyy torjumaan Hizbullahin ohjuksia ja raketteja, mutta ei Kassameja ja Katjushia. (Ynet)
- USA:n viranomaiset kertoivat London Times lehdelle, että Israel voi iskeä Iraniin yksin Ahmadinejadin keskiviikkoisen lausunnon johdosta, minkä mukaan Iranilla on nyt 3000 toimivaa sentrifugia. USA:n puolustusviranomaiset ja Pentagon haluavat odottaa vähän kauemmin todetakseen, ovatko Ahmadinejadin lausunnot totta, mitä monella taholla epäillään. (Ynet)
- AVIGDOR LIEBERMAN esittää, että arabian korkea seurantakomitea pitää lakkauttaa, koska se suosittaa arabien kieltäytyvän Israelin suunnittelemasta yhteiskuntapalveluksesta asepalvelun sijasta, mikä ei ole arabeille pakollinen.
Arabit vastasivat Liebermanin esitykseen rajusti. Ahmed Tibi sanoi vastineessaan, että arabit olivat täällä ennen Liebermania. (Ynet)
- Martin Sherman todistaa Ynetin artikkelissaan, että Israelin maan luovuttaminen
vieraalle valtiolle tai jopa sen suunnitteleminen on Israelin lain mukaan karkea
rikos, josta rangaistuksena on pitkäaikainen vankeus tai kuolemantuomio. Tämä
lainkohta, jota ei ole huomioitu, koskee myös maanvaihtoja ulkopuolisten kanssa.
- AEGIS torjuntajärjestelmä tuhosi kaksi Sdud-tyyppistä ohjusta 100 mailia
Tyynenmeren yläpuolella Kauain rannan läheisyydessä Hawaiin lähellä 06.11.07.
Syöttinä käytettyjen Scud-ohjusten kantomatka on 400 km. (Debkafile)

Wednesday, November 07, 2007

KESKIVIIKKO 07.11.07
1. OSLON SOTA, joka alkoi 2001, on terrorisoinut Gazan kaistaleeseen rajoittuvien juutalaisyhteisöjen 40 000 asukasta jatkuvalla Kassam-raketti ja kranaattitulella. Kaikkiaan yli
6 200 Kassam-rakettia on ammuttu Gazasta Israeliin tuon sodan aikana.
KULUNEEN KESÄN aikana terroristit ampuivat Gazasta 1500 Kassam-rakettia ja tuntemattoman määrän kranaatteja, joka on uusi ilmiö ja joita asukkaat kammoksuvat vielä enemmän.
Viimeisen kuukauden aikana yli 3000 Sderotin kaupungin asukasta on muuttanut turvallisemmille alueille. Sderotin kaupunki on kärsinyt pahiten terroristien raketti- ja kranaattitulesta. Kaupungin 24 000 asukkaasta 15-20 % arvioidaan muuttaneen pois kaupungista Oslon sodan johdosta.
ISRAELIN HALLITUS on luvannut huolehtia kaupungin asukkaitten turvallisuudesta, mutta vieläkään, useiden kuukausien jälkeen hallituksen päätöksestä koulujen ja lastentarhojen vahvistamiseksi sitä ei ole saatu toteutettua. Kevytrakenteisia, liikuteltavia betonisuojia on pystytetty katujen varsiin, mutta ne eivät anna täyttä suojaa eivätkä kelpaa pitempiaikaiseen oleskeluun. Pysyviä väestönsuojia ei ole tarpeeksi tai matka niihin on liian pitkä, jotta asukkaat ehtisivät niihin Red Dawn hälytyssireenin alkaessa soida. Aikaa on vain 15-20 sekuntia.
PUOLUSTUSMINISTERIÖ asensi kaupungin bussipysäkeille uusia katoksia, joitten tuli suojella autoa odottavia raketti-iskuilta. Nyt havaittiin, että ne pirstoutuvat raketin iskusta moninkertaistaen raketin aiheuttaman sirpalevaaran. (JP; INN)
2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak siirsi IDF:n suunnitteleman ja armeijan korkeimman johdon hyväksymän suunnitelman laajasta iskusta Balatan pakolaisleiriin terroristien pidättämiseksi sekä aseiden ja räjähteiden etsimiseksi. Tämä siksi, ettei tällä häirittäisi Barakin ja PA:n pääministeri Salaam Fayadin neuvotteluja eikä Annapolis rauhankonferenssin valmisteluja.
PA:N POLIISIN lupaus suorittaa omia operaatioitaan pakolaisleirissä lienee myös vaikuttanut Barakin päätökseen. Joittenkin uutisten mukaan PA:n poliisi piirittäisi leiriä, mutta uutiselle ei ole saatu vahvistusta. Sen ensimmäinen isku leiriin epäonnistui surkeasti.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN ilmoituksen mukaan IDF:n operaatioita Nablusissa kuitenkin jatketaan kaiken aikaa, ja useita etsittyjä terrorismista epäiltyjä on pidätetty.
ISRAEL HALUAA välttää tilanteen, joka syntyi tammikuussa 2007 pääministeri Olmertin mennessä tapaamaan Egyptin presidentti Hosni Mubarakia. Silloin IDF joutui tulitaisteluun palestiinalaisten pyssymiesten kanssa, mikä vaati useita ihmisuhreja, joukossa siviilejä.
Mubarak osoitti rajun paheksumisensa ja lähes peruutti sovitun tapaamisen. (Ynet)
3. GILAD SHALIT, IDF:n sotilas, jonka Hamas ja PRC kaappasivat panttivangikseen, on ollut niiden käsissä tänään keskiviikkona 500 vuorokautta, eikä hänen vapauttamisestaan ole tällä hetkellä nähtävillä minkäänlaisia toiveita.
KANSAN VASTARINTAKOMITEOITTEN (PRC) edustaja Abu Mujahed kertoi eilen medialle, että järjestön parissa tiedostetaan kärsimykset, joita tilanne aiheuttaa sotilaan omaisille, mutta muistutti, että myös Israelin vankiloissa olevan 11 000 palestiinalaisvangin omaiset kärsivät. Hän totesi, että IDF voi unohtaa suunnitelmat Shalitin väkivaltaisesta vapauttamisesta.
MUJAHEDIN MUKAAN PRC ja sen ”sotilassiipi” Salah a-Din Prikaatit valmisti listan 1400 vangista, joita se vaati vapautettaviksi Shalitia vastaan. Hän kertoi, että 300 vankia tuli vapauttaa ensi vaiheessa, mutta Israel esitti listan vain 30 vangista. Lisäksi PRC vaatii kaikkien alaikäisten, naisten sekä sairaitten ja vanhojen vapauttamista välittömästi.
MUJAHED KERTOI, että Shalitin vapauttamisyritykset on toistaiseksi keskeytetty. Hän uhkasi, että hinta hänen vapauttamisekseen kasvaa kaiken aikaa. Hän arveli, että Israelin tuntema huolettomuus Shalitin vapauttamiseksi johtuu siitä, että se tiedostaa islamin huolehtivan hyvin vangeistaan ja jopa toimittavan heille heidän tarvitsemansa lääkintäavun. (Ynet)
ESITÄN TÄTEN kiitokseni ja tukeni Juhani Starczewskin aloittamalle rukouskampanjalle Gilad Shalitin ja kahden muun, Hizbullahin kaappaaman IDF:n sotilaan, Eldad Regevin ja Ehud Goldwasserin, pikaiseksi vapauttamiseksi. (Saksalaislehti kertoi Regevin ja Goldwasserin kuolleen, mutta sitä ei ole vahvistettu, eikä Hizbullah päästä Punaisen Ristin edustajaa toteamaan heidän tilaansa, kuten kansainväliset säännöt edellyttävät.)
Rukouskampanjaan voi ilmoittautua osoitteessa: juhani.starczewski@elisanet.fi
4. JOUKKO ISRAELILAISIA RABBEJA, joita Ynet kutsuu artikkelissaan oikeistolaisiksi, lähetti alkuviikosta kovasanaisen kirjeen USA:n presidentti Bushille. He varoittavat Bushia rajuista kostotoimista, joita Kaikkivaltias tulee kohdistamaan Yhdysvaltoja vastaan, jos se toteuttaa Annapolis-konferenssin, jossa Jerusalem jaetaan ja Israelin maata Juudeassa ja Samariassa sekä Gazassa annetaan ympärileikkaamattomille.
RABBIEN JOUKOSSA on useita tunnettuja johtajia ja oppineita, kuten Meri Druckman, Dov Wolfa, Yekutiel Rap, Gedalia Axelrod, Kiryat Arban ja Hebronin päärabbi Dov Lior, sekä Shasin hengellisen johtajan, entisen päärabbin Ovadia Yosefin poika Yaakov Yosef.
KIRJEESSÄ VIITATAAN , miten hurrikaani Katriina iski Bahamasaariin 23. elokuuta 2005, jona päivänä 24 Gazan kaistaleen ja Samarian neljän juutalaiskylän asukkaitten karkotukset saatiin suoritetuksi, sekä jatkoi sieltä New Orleansiin jättäen satoja tuhansia asukkaita kodittomiksi, satoja kuolleita ja haavoittuneita ja aiheuttaen miljardien USD vahingot.
USA tuki tätä Ariel Sharonin suorittamaa juutalaisten karkotusta, kirjeessä todetaan.
Myös Kalifornian holtittomasti raivonneet tulipalot ovat Kaikkivaltiaan varoitus USA:n kansalle, siinä muistutetaan edelleen.
KIRJEESSÄ, jonka toimitti SOS-Israel järjestö, vedotaan presidentti Bushiin, joka sanoo uskovansa Raamattuun ja olevansa uudestisyntynyt kristitty, että hän ja Gondoleezza Rice pidättyvät tästä rauhanprosessista ja Annapolisin konferenssin järjestämisestä, joka tuo katastrofin Amerikkaan. Rabbit muistuttavat, ettei tuumaakaan Israelin maasta saa antaa pois.
Kirje päättyy vetoomukseen: ”Armahda itseäsi ja rakastettua Amerikkaa ja sen kansaa. Laske kätesi, jonka olet nostanut sotaan Luojaa vastaan. Auta Israelin kansaa taistelemaan ilman kompromisseja terroristeja vastaan, jotka hyökkäävät Israeliin.
Ja sitten, puhtaalla sydämellä, voit vilpittömästi rukoilla: ”Siunatkoon Jumala Amerikkaa.” (Ynet)
YNET muistuttaa uskolliseen vasemmistolaiseen tapaansa, että tämä SOS-järjestö antoi tunnustuspalkintoja niille sotilaille, jotka kieltäytyivät osallistumasta juutalaisten karkotuksiin. Israelissa kaikkia Oslon sopimusten myötä syntyneen vasemmiston ajaman ns. rauhanprosessin vastustajia kutsutaan automaattisesti oikeistolaisiksi ja rauhan vastustajiksi, ei isänmaallisiksi.
5. ISRAELIN KESKUSREKISTERITOIMISTO julkisti eilen tilastojaan syntyvyydestä Israelissa. Se mukaan juutalaisnaisten hedelmällisyysaste nousee ja arabien vastaavasti laskee.
Israelissa syntyi viime vuonna 148 170 lasta. Niistä 71 % juutalaisäidille; 23 % muslimiäidille; 3 % ilman uskontokuntaa; 2 % druuseille; 1 % kristityille (niistä 81 % arabeja).
TILASTON MUKAAN israelilaisnainen sai elinaikanaan km. 2.9 lasta (edellisvuonna 2,8). Keskimääräinen hedelmällisyys juutalaisnaisella oli 2.8 (edellisvuonna 2.7).
Musliminaisen hedelmällisyys oli 4.0, (vuonna 2000 se oli 4.7); kristityllä arabinaisella 2.2 lasta (vuonna 1996 se oli 2.7)
Suurin syntyvyys on haredi-kaupungeissa kuten Modi´in Illit (Kiryat Sefer) ja Betar Illit, joissa nainen sai km. 8 lasta; sekä beduiinikaupungeissa kuten Tel Sheva (6,8); Rahat ja Arara.
Pienin syntyvyys oli Arielissa (1.7), Kiyat Yam, Tirat Varmel, Kiryat Bialik ja Ylä-Nasaret.
LAPSIA SYNTYI 3 % enemmän kuin edellisvuonna. Poikalapsia vauvoista oli 51.3 %.
Vuonna 2006 juutalaisnaisen ensisynnytys tapahtui 26.8 vuoden iässä, 1.5 vuotta myöhemmin kuin 10 vuotta sitten. Vain 3 966 lasta syntyi naisille alle 20 vuotta. Yksineläviä naissynnyttäjiä oli
5 900 vuonna 2006. Aste oli 6.6 lasta tuhatta yksinelävää naista kohti, 10 vuotta aiemmin 4.3 lasta tuhatta yksinelävää naista kohti. 4.4 % syntyi naisille, joilla oli ollut useita raskauksia; 10 vuoden aikana kasvua on tapahtunut 12 %. Niissä syntyi 99 % kaksosista ja 3 % kolmosista (10 vuotta aiemmin 10 %).
SYNNYTYKSISTÄ 99.6 % tapahtuu sairaalassa, beduiiniyhteisöissä 3.6 % tapahtuu kotona. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- HAIM RAMON pitää pahana virheenä luopua sähkön ja öljyn toimitusten katkoksista Gazaan. (INN)
- IDF pidätti yön aikana 11 etsittyä terroristia Juudeassa ja Samariassa. (INN)
- YESHAN (Juudean ja Samarian) juutalaiskylät kasvavat ennätysvauhtia, huomioi äärivasemmistolainen Peace Now, kuristusvaatimuksista huolimatta. (INN)
- USA:N LÄÄKÄREITÄ on kaiken varalta pikakursseilla Israelissa opiskelemassa hätäapu- ja traumahoitoja, joilla aloilla Israelissa on runsaasti kokemusta. (INN)
- ITÄ-JERUSALEMIN asukkaat ovat rynnänneet joukolla Israelin sisäministeriöön hakemaan Israelin kansalaisuutta ennen heidän alueittensa odotettua luovutusta PA:lle. Hakijoitten suuri määrä on hämmästyttänyt virkailijoita. (Ynet)
- RICE esitti Israelille uhkavaatimuksen, että Syyrian saamiseksi mukaan Annapolisiin Syyrian vaatimus täytyy ottaa kokouksen ohjelmaan. (Ynet)

Tuesday, November 06, 2007

TIISTAI 06.11.07
1. HIZBULLAH järjesti järjestöä kannattavan libanonilaisen Al-Akhbar-lehden artikkelin mukaan tuhansia miehiä koskeneen kolmepäiväisen sotaharjoituksen, joka ulottui Litanijoesta aina Israelin rajan tuntumaan saakka. Aluetta valvovat 13 500 YK:n sekä 15 000 Libanonin armeijan sotilasta, joiden tehtävänä on estää Hizbullahin joukkojen tulo alueelle. Libanonin pääministeri Fuad Siniora vähätteli tietoja harjoituksista vakuutellen, ettei hänelle ole tullut vahvistusta enempää Hizbullahin kuin YK:n ja Libanonin armeijan taholta. Siniora selitti, että kysymys voi olla ”simulaatio-harjoituksesta tietokoneilla toimistotiloissa”.
HIZBULLAHIN virkailija kuitenkin vahvisti, että sotaharjoitukset pidettiin Litanijoen eteläpuolella ja niiden tarkoituksena oli ”varoittaa vihollista suorittamasta minkäänlaisia seikkailuja Libanonissa”.
Raportin mukaan, jonka YK:n edustaja kielsi vääräksi, Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallah johti harjoituksia henkilökohtaisesti. YK:n edustaja kertoo, etteivät YK:n joukot havainneet mitään poikkeavaa valvomallaan alueella. Hizbullahin edustajan mukaan sen joukot harjoittelivat ilman sotilaspukuja ja aseita. Israel järjesti äskettäin omat sotaharjoituksensa lähellä rajaa. (JP; INN)
2. BEITAR JERUSALEMIN jalkapallo-ottelun yhteydessä järjestäjien vaatima minuutin hiljaisuus ennen ottelua pääministeri Yirzhak Rabinin murhan 12-vuotispäivän muistoksi sunnuntaina aiheutti äänekkäitä buuauksia ja ivahuutoja katsojien parissa.
Beitar jalkapalloklubin omistaja miljardööri Arkadi Gaidamak tuomitsi lausunnossaan katsojien käyttäytymisen kutsuen sitä epäkunnioittavaksi, mutta kritisoi samalla järjestäjiä todetessaan, ettei jalkapallo-ottelu ole oikea paikka järjestää hiljaisuutta Rabinin murhan muistoksi, mitä hän pitää poliittisena mielenosoituksena. Hän muistutti, että Beitar Jerusalem on perinteisesti poliittisesti oikeistoon liittyvä järjestö, mikä järjestäjien olisi tullut huomioida.
PÄÄMINISTERI Ehud Olmert, joka Jerusalemin pormestarina ollessaan liittyi läheisesti Beitar Jerusalemin toimintaan, tuomitsi katsojien käyttäytymisen jyrkin sanoin: ”Inhoan noita raakoja ja väkivaltaisia ihmisiä, jotka – ikäväkseni – edustivat suurta osaa katsojista. Haluan todeta selvästi, mitä vihaisimmin termein, että tämä käyttäytyminen – ei pienen ryhmän, jollaiseksi jotkut haluavat sen minimoida, vaan huomattavan, äänekkään vaikutusvaltaisen ja raivoavan ryhmän – oli ilkeä ja kestämätön.” Gaydamak, joka aikoo itsekin sukeltaa Israelin politiikkaan, syytti Olmertia ja muita tapauksen käyttämistä henkilökohtaisiin ja poliittisiin tarkoituksiin.
BEITAR JERUSALEMIN johto tuomitsi tapauksen sanoen olevansa häpeissään ja tulleensa loukatuksi, johon se uskoi järjestön kannattajien valtaosan yhtyvän. (JP)
ISRAELIN JALKAPALLOLIITTO uhkaa, että se puuttuu asiaan rankaisemalla Beitar Jerusalemia.
3. USA:N ULKOMINISTERI Gondoleezza Rice totesi PA:n johdon kanssa käymiensä keskustelujen jälkeen, että hän on erittäin toiveikas. Hän lupasi Abbasille tekevänsä voitavansa kääriäkseen Israelin ja PA:n välisen sopimuksen kokoon Bushin toimikauden aikana. Hän kuitenkin tyrmäsi Abbasin vaatiman selkeän päivämäärän Palestiinan valtion perustamiseksi, mutta lupasi löytää ratkaisun pulmaan asettamalla päivämäärän, johon tähdätään.
RICE TOTESI puhuessaan journalisteille, että hän uskoi Olmertin kanssa pystyvänsä edistämään rauhanprosessia merkittävästi ennen tammikuuta 2009, jolloin Bushin virkakausi loppuu.
PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas ilmoitti myös yhtyvänsä Olmertin kantaan, että on olemassa todellinen tilaisuus saavuttaa rauha, ja tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä.
PA:N JOHTOHENKILÖT, Saeb Erekat, Ahmed Qureia, Nabil Abu Rudeineh ja muut esittivät samaa toiveikkuutta todeten, että PA:n keskeiset kysymykset ja vaatimukset käsitellään Annapolis rauhankonferenssin jälkeen.
TARKKAILIJAT huomioivat, että tämä kolmen ”halvaantuneen ankan”, Bushin, Olmertin ja Abbasin, muodostama triumviraatti lepää nyt kolmen jalan varassa, joista jokainen jalka on kovin heikolla perustuksella. Kuten tunnettua, kolmijalka asettuu helpommin tasapainoon epätasaisella alustalla, mutta se romahtaa yhden murtuessa. Olmertin asema on ehkä heikoin. Häntä odottaa leikkaus eturauhasen kasvainten poistamiseksi - vaikka ironista kylläkin, se on samalla kasvattanut hänen kansansuosiotaan -; sekä Shas- että Israel Beiteinu-puolueet ovat uhanneet erota hallituksesta, jos Olmert suostuu jakamaan Jerusalemin ja keskustelemaan muista keskeisistä kysymyksistä Annapolis-konferenssissa; poliisin tutkimusosasto vaatii syytteiden nostamista Olmertia vastaan Leumi-pankin myyntiä koskevassa asiassa, ja lisäksi Winograd-komitea uhkaa lopulta julkistaa raporttinsa, joskin ilman henkilökohtaisia syytöksiä. Olmertin lupaus tutkia 2000 palestiinalaisvangin vapauttamisesta, mitä monet pitävät puolittaisena sitoumuksena, on herättänyt kiivaita vastalauseita. Olmertin liekanaru lyhenee. (JP)
4. ISRAELISSA VIERAILEVAT vaikutusvaltaiset USA:n kongressin edustajat kritisoivat Annapolis konferenssin valmisteluja, joita he pitävät riittämättöminä. Toisaalta he ihmettelevät, miten voi neuvotella rauhasta valtion kanssa, jonka johto edustaa vain toista puolta kansasta, viitaten tällä Gazan kaistaleen johtoon, joka vastustaa Abbasin rauhankeskusteluja Olmertin kanssa. Amerikkalaiset vieraat pitävät Jordaniaa vilpittömänä kumppanina, mutta sanovat Syyrian edustavan alueella rettelöitsijää, joka avoimesti tukee terrorijärjestöjä.
RE´UT INSTITUUTTI, joka esittelee toimintasuunnitelmaansa Sapir-opistossa Sderotissa tänään, ennakoi rauhankonferenssin epäonnistuvan. Instituutin edustajan mukaan Annapolis konferenssissa julkistetaan kaksi periaatejulistusta, toinen Olmertin ja toinen Abbasin esittämä, jotka ovat liian kaukana toisistaan yhteisymmärryksen löytämiseksi. (INN, Ynet)
www.debka.com esittelee artikkelissaan Abbasin vaatimukset, joita Israel ei voi hyväksyä:
1. Annapolis-julistus tunnustaa Israelin, mutta ei juutalaisena valtiona.
2. Palestiinan valtion rajat noudattavat 1949 aselepolinjoja pienin tarkistuksin, mutta puuttuva osa 100 %:sta tulee saada Israelin keskiosasta, ei Negevistä.
3. Temppelivuori tulee olla kaikilta osin PA:n hallinnassa, myös Länsimuuri.
4. Palestiinalaispakolaisten paluuoikeudesta ei edes keskustella.
5. Palestiinan valtion tulee olla täysin itsenäinen, myös vesi-, ilma- ja elektromagneettisten oikeuksien ja muitten maanalaisten luonnonvarojen suhteen.
6. Neuvottelut Annapolis konferenssin jälkeen tulee saada käydyksi ennen elokuuta 2008, jolloin valitaan USA:n presidenttivaalien puolue-ehdokkaat.
Debkafile toteaa, että tästä vaatimusryppäästä huolimatta Olmert on ”iloinen ja toiveikas” mennessään konferenssiin, koska ”ilman sitä Lähi Idän tilanne voi muuttua katastrofaaliseksi”.
5. PA:N UUDET poliisijoukot, ns. ”Daytonin sotilaat”, halusivat eilen esitellä taitojaan Ricen vieraillessa Ramallahissa tekemällä yllätysiskun Balatan pakolaisleiriin Nablusin lähellä. Leirin useat terrorijärjestöt, al-Aksa, Islamic Jihad, Hamas ja vastarintaryhmät, toimivat epävirallisina poliisijoukkoina. Daytonin sotilaat kohtasivat kuitenkin leirissä järjestetyn ansan, jossa heitä tulitettiin joka taholta. PA:n poliisit joutuivat peräytymään kiireesti vieden viisi haavoittunutta poliisia mukanaan. He joutuivat jättämään poliisiautonsa, jonka al-Aksa otti käyttöönsä.
Pakolaisleireissä asuvat terroristit ovat ilmoittaneet, etteivät he tule luopumaan aseistaan eivätkä Olmertin armahtamat etsityt terrorismista epäillyt suostu PA:n asettamiin liikkumis- ja aseenkantorajoituksiin. Asukkaat valittavat, että nuo terroristit terrorisoivat muita asukkaita, ryöstelevät ja pahoinpitelevät.
NABLUSIN ASUKKAAT valittavat, etteivät PA:n poliisit estä aseellisten jengien liikkeitä kaduilla, vaan asettuvat talojen katoille tarkastellen sieltä kaupungin elämää. Kenraali Andul L-Ali, PA:n turvallisuusjohtaja alueella, kertoo, että PA:n poliisi pidätti al-Aksan etsityn jäsenen, mutta al-Aksan uhattua rintamahyökkäyksellä poliisia vastaan joutui vapauttamaan hänet. Syyksi ilmoitettiin, että poliisi pidätti väärän miehen. Abbas kehottaa poliiseja pidättymään yhteenotoista.
PA:n poliisi toimii Nablusissa puoliyöhän saakka, jolloin IDF aloittaa omat operaationsa. Viime yön aikana IDF pidätti kaikkiaan 14 etsittyä Juudeassa ja Samariassa.
TERRORISTIT ampuivat kaksi Kassam-rakettia ja neljä kranaattia tiistaiaamuna Gazasta Israeliin. Ne eivät aiheuttaneet aineellisia eikä ihmisvahinkoja. (JP; Ynet; Debkafile)
6. ISRAELIN POLIISI pidätti kolme palestiinalaista Itä Jerusalemista, jotka suunnittelivat pormestari Uri Lupolianskyn murhaa. Toisena vaihtoehtona heillä oli terrori-isku Bershebassa. Vuoden 2006 lopussa Mamun Abu Tir houkutteli Abdullah Abu Tirin mukaan suunnittelemaansa terrorisoluun. He ottivat internetin kautta yhteyden Algerian Islamic Jihadin jäseneen Shahid al-Sraiya, joka antoi heille ohjeet pommien rakentamiseksi ja potentiaalisia iskukohteita. Syyskuussa 2007 Shraiya kehotti Mamun Tiria hankkimaan mikrolevyn kännykkäänsä, jonka välityksellä Abu Haritha Gazasta ottaa häneen yhteyttä. Al-Haritha pyysi Mamun Tiria ajamaan Jeniniin, josta hän saisi ”lahjan”, jonka Mamun arvasi olevan pommivyön. Hänet pidätettiin ennen matkaa sinne. Syytetyt vastasivat syytöksiin Jerusalemin alueoikeudessa. (INN)
7. HEPREALAINEN yliopisto kehitti yksinkertaisen tavan löytää pommi, joka on valmistettu urea nitraatista. Kysymys on kemikaalista, joka kohteeseen ruiskutettuna muuttaa sen helakan punaiseksi. Pienikin määrä ureanitraattia riittää. Tämä pommiaine on helposti hankittavissa, ja sitä on vaikea havaita perinteisin menetelmin. (INN)

Monday, November 05, 2007

MAANANTAI 05.11.07
1. TUHANNET IHMISET osoittivat mieltään Jerusalemissa myönnytysten antamista palestiinalaisille sekä Jerusalemin jakamista vastaan samaan aikaan, kun Olmert esikuntineen keskusteli USA:n ulkoministeri Ricen ja kvartetin lähettilään Tony Blairin kanssa juuri noista kysymyksistä. Olmert kertoo medialle suu maireassa hymyssä menevänsä Annapolis-konferenssiin täynnä toivoa ja iloa. Hän antaa julkisuuteen ristiriitaisia lausuntoja, joissa toisissa hän lupaa, ettei konferenssissa keskustella keskeisistä kysymyksistä, toisissa taas vakuuttaa, että kyllä niistä keskustellaan. Toisaalta hän vakuuttaa, että se on vain keskustelujen alku.
JERUSALEMIN MIELENOSOITUKSESSA eilen oli mukana Knessetin jäseniä sekä Yeshan (Juudean, Samarian ja Gazan asukasneuvoston) johtoa, jotka puhuivat tilaisuudessa.
Mielenosoitus alkoi USA:n konsulaatin edustalta ja siirtyi sieltä King David hotellin eteen, jossa Rice, Blair ja Olmert keskustelivat Annapolis-konferenssin asialistasta. Mielenosoittajien kantamissa plakaateissa luki: ”Olmert, Israel ei ole yksityinen maatilasi”; ”Olmert-Abu hämäyssopimus tulee räjähtämään vasten kasvojamme”; ”Olmert, Barak ja Livni pettävät koko kansaa ja johtavat meidät Annapolis-ansaan jättäen tosiasiat huomioimatta.”
KANSANEDUSTAJA Yuval Steinitz (Likud) totesi puheessaan, että Jerusalemin jakaminen tuo veriset mellakat vanhaan kaupunkiin Rauhan kaupungissa.
KANSANEDUSTAJA Uri Ariel (NU/NRP): ”Kerromme tämän Olmertille: Lopeta Israelin maan myyminen; älä jaa Jerusalemia; älä edes kuvittele hävittäväsi Israelin kaupunkeja, Israelin maa kuuluu meille, Israelin kansalle. Sinulla ei ole mitään mandaattia siihen.”
RICE, OLMERT JA BLAIR osallistuivat King David hotellissa pidettyyn Saban-konferenssiin, jossa he pyrkivät muotoilemaan periaatejulistusta Annapolis-konferenssia varten. Tarkoituksena on sovittaa Abbasin vaatimus Israelin vetäytymisestä 1967 tulitaukolinjoille, joista käytetään nimitystä Auschwitz-rajat, koska maan puolustaminen niistä on mahdotonta.
PA:N PÄÄMINISTERI Salaam Fayad esitti vaatimuksen, että Israelin tulee vapauttaa 2000 palestiinalaista Israelin vankiloista ennen Annapolis-konferenssia. Olmert on tiettävästi harkitsemassa, miten tämä vaatimus toteutettaisiin. Olmert lähtee ajatuksesta, että koska Annapolis ei tule vastaamaan PA:n vaatimuksiin, Israelin tulee osoittaa jollain tavoin, että konferenssista oli hyötyä PA:lle. Palestiinalaiset pelkäävät, että jos Abbas tulee Annapoliksesta tyhjin käsin, se on viimeinen naula hänen arkkuunsa. Siksi Israelin tulee tukea häntä, sanoo Olmert. Rice ilmoitti jo ennen tuloaan Israeliin, että USA on alentanut odotuksiaan konferenssin suhteen, eli sieltä ei ole odotettavissa mitään konkreettisia tuloksia.
2. KVARTETIN LÄHETTILÄS Tony Blair oli mielestään keksinyt oivan tavan päästä etenemään noille Auschwitz-rajoille. Hän oli inventoinut uuden nimen, jonka puitteissa tuota kyltymätöntä käenpoikasta, Palestiinan Auktoriteettia, voidaan syöttää paitsi kansainvälisin miljardein myös Israelin toimesta. Eikä käenpoika tyydy vain makupaloihin, ensimmäisestä elinhetkestään lähtien se pyrkii tyrkkimään muut poikaset pois pesästä.
Tässä Blairin huikea esitys:
”Israelin tulee tehdä psykologinen siirtymä välinpitämättömyydestä ja epäilyksistä projektin onnistumisen suhteen palestiinalaisten kanssa aktiiviseen päättäväisyyteen saada se toteutumaan oikeilla ehdoilla”.
BLAIR SANOI uskovansa, että ”Israelin valtio, joka toukokuussa täyttää 60 vuotta, tulee jatkamaan toiset 60 vuotta, mutta pitkän tähtäyksen turvallisuuden takaamiseksi se tarvitsee elinkelpoisen Palestiinan valtion”. Tässä se vanha formula Israelin tuhoamisesta on väännetty uuteen muottiin, mutta sen lähempi tarkastelu paljastaa, ettei tälläkään hallitsijalla ole vaatteita.
BLAIR TEORETISOI, että on luovuttava vanhasta epäuskoisesta ajattelukuviosta, ja omaksuttava uusi: Hyvä on, yritetään tätä ja tehdään kaikkemme sen onnistumiseksi. Hän lisäsi, että hän uskoo Olmertin olevan oikea mies tuon toteuttamiseksi. Hän katsoo, että kaikki pyörii Israelin turvallisuuden ympärillä, josta Israelin ei tule rivetä tuumaakaan. Hän jätti sanomasta, luottaako hän PA:n kykyyn vastata Israelin vaatimuksiin turvallisuudestaan. Hän lisää vielä, että Israelin tulee kokeilla; antaa PA:n osoittaa kykynsä, koska ”muutakaan mahdollisuutta ei ole”. Blair sanoo ymmärtävänsä, että palestiinalaisilla on pitkä Arafatin ajan lieka, joka sitoo sen vapautta.
Blair tunnusti, että Euroopan valtioitten suurin virhe on niiden puolittain anteeksipyytelevä asennoituminen islamin fundamentalismin terrorin edessä. Siksi Israelin ei tule tehdä kompromisseja turvallisuutensa suhteen, kuten ei tulisi Euroopan valtioittenkaan, hän neuvoo.
YHTEENVETONA Blairin loistavasta keksinnöstä voi sanoa, että se on entinen vanha vaatimus Israelille tehdä aina vain lisää myönnytyksiä, uusia kokeiluja, uusia alueluovutuksia ja periaatteistaan luopumista; tämä kaikki Israelin kansan turvallisuuden kustannuksella. Viittaan Einsteinin toteamukseen: ”Pahinta laatua mielenvikaisuutta on se, että yrittää yhä uudelleen epäonnistunutta kokeilua kuvitellen, että jospa se tällä kertaa onnistuisi”.
3. KUIN VAHVISTUKSENA edellä esitetylle Sderotissa koettiin kouraantuntuvasti, mihin toistuvat myönnytykset ja ”toisen tarpeitten huomioiminen ennen omia” johtavat.
ISRAEL ESITTI julkisesti, että se vastaa terroristien jatkuvaan kranaatti- ja raketti-iskuihin Gazasta Israelin asutuskeskuksiin keskeyttämällä ajoittain Gazan alueen toimituksia. Israel toimittaa Gazaan 60 % sen tarvitsemasta sähköstä sekä kuljettaa sinne kaasua ja öljyä välttämättömyystarvikkeiden lisäksi. Tästä ilmoituksesta nousi suuri kansainvälinen kohu: ”Eihän mikään sivistysvaltio voi sillä tavalla menetellä. Ajattele nyt, miten tavallinen kansa siellä kärsii.”
TERRORISTIT ampuivat eilen sunnuntaina kuusi Kassam-rakettia Gazasta Israeliin. Yksi raketti osui Sderotin kaupungin voimaverkkoon katkaisten kaiken sähkönjakelun kaupungissa. Toinen raketti osui yksityistaloon saaden useita ihmisiä shokkiin. Ei ole noussut mitään kansainvälistä huutoa siitä, miten Sderotín asukkaat kärsivät. Juutalaisten kärsimys otetaan maailmalla asiaan kuuluvana, näin on aina ollut ja näin olkoon edelleenkin.
TÄMÄ AJATUSKUVIO ei ole vain ulkomaalla yleinen, vaan se kukkii myös Israelissa. Israelin oikeuskansleri Menachem Mazuz antoi ohjeet puolustusministeri Ehud Barakille, ettei Israel voi katkaista sähkönjakelua Gazassa. Hänen mukaansa se voidaan tehdä Sderotissa mutta ei Khan Younisissa, jonka läheisyydestä valtaosa raketeista ammutaan Israeliin. Sähköjen katkos Sderotissa pysäytti myös Red Dawn-hälytysjärjestelmän, joka varoittaa lähestyvästä raketista.
IAF iski rakettimiehistöihin Gazan pohjoisosassa surmaten heistä viisi. Palestiinalaiset ilmoittavat, että kolme heistä oli siviilejä ensimmäisessä iskussa, toisessa iskussa kuoli kaksi Jihadin jäsentä. Ensimmäinen isku kohdistettiin ryhmään, joka oli ampunut kolme rakettia. Toinen isku kohdistettiin ryhmään, joka oli ampunut raketin ja valmistautui ampumaan lisää.
4. UUTISOTSIKOITA
- YIGAL AMIRIN poika ympärileikattiin vankilan pihalle pystytetyssä teltassa. Viranomaiset sallivat vain 15 ihmistä paikalle. Pojan nimeksi annettiin Yinon Eliyah Shalom. Pojan brit mila-toimitusta vastustettiin kiivaasti vasemmiston taholta. Rabinista on tullut tuon kansanosan marttyyri ja pyhimys, ja viha hänen murhastaan tuomittua Amiria kohtaan on sammumaton.
- UUTISLÄHTEET kertovat toiveikkaina, että sisäiset ristiriidat Hamasin johdossa ovat hajottamassa puoluetta. Tarkkailijat huomioivat, että Mahmoud Zahar puuttui äskeisestä julkisesta tilaisuudesta. Hän ja Haniyeh eivät sovi samaan tilaisuuteen.
- DFLP:N JOHTAJA Nayer Hawatmeh kertoi eilen Damaskoksessa, jossa hän pitää päämajaansa Syyrian johdon väittäessä, ettei Syyriassa ole sen toimistoa, että hän yrittää välittää Hamasin ja Fatahin välien uudistamiseksi. Myös toinen Damaskoksessa päämajaansa pitävä terrorijärjestö PFLP ilmoittaa työskentelevänsä samalla asialla. Hawatmeh esitti suunnitelmansa Hamasin ja Fatahin johdolle jonkin aikaa sitten ja odottaa vastausta. Heinäkuussa Hawatmeh halusi osallistua PLO:n keskuskomitean kokoukseen Ramallahissa, mutta hän ei voinut hyväksyä Israelin asettamia rajoitteita ja peruutti osanottonsa. Abbas kuvitteli Hawatmehin mukana olon vahvistavan hänen omaa asemaansa.
- ISRAEL SALLII viemärilaitoksen rakennustöiden nopeuttamisen Gazan alueen pohjoisosassa Beit Hanoun alueella ennen talven tuloa tulvien pelossa. Projektia tukevat Maailmanpankki, USA, Ranska, Belgia ja Ruotsi. Projektin kustannusarvio on 60 miljoonaa USD ja se auttaa Beit Lahiyan viemäröintiongelmien ratkaisemista.
- 10 maan asiantuntijat tapaavat Jerusalemissa tällä viikolla keskustellen Kuolleenmeren kirjakääröjen digitalisoimisesta. Neljän päivän konferenssin aikana tutkitaan, mikä olisi paras tapa ja tekniikka digitalisoida kirjoitukset julkistamista, tutkimusta ja konservoimista varten. Monet dokumentit on valokuvattu vain kerran. Ensimmäiset kääröt löydettiin marraskuussa 1947 Juudean erämaasta, jossa ne olivat olleet kätkettyinä pari tuhatta vuotta.

Sunday, November 04, 2007

SUNNUNTAI 04.11.07
1. TERRORISTIT ampuivat 13 kranaattia lauantain (sapatin) aikana Gazasta Israeliin. Ne eivät aiheuttaneet raporttien mukaan aineellisia eikä henkilövahinkoja. Sunnuntaiaamuna terroristit ampuivat Negeviin kolme kranaattia lisää ilman raportoituja vahinkoja.
IDF teki vastaiskun Gazan alueelle sunnuntaiaamuna surmaten kolme palestiinalaista.
PERJANTAINA IAF osui ohjuksillaan ryhmään palestiinalaisia Gazassa. Yksi Hamasin jäsen kuoli ja kolme muuta haavoittui iskussa. Isku Hamasin tukikohtaan oli vastaus kranaattituleen ja neljään Kassam-rakettiin, jotka terroristit ampuivat Gazasta Israeliin perjantaina. Hamasin edustaja vahvisti IAF:n iskun tukikohtaan lähellä entistä juutalaiskylää Moragia Gazan eteläosassa.
SAMARIASSA terroristit sytyttivät asettamansa pommin IDF:n sotilaita vastaan perjantaina; Tulkarmissa sotilaita tulitettiin, kukaan ei haavoittunut.
EILEN ILLALLA sotilaat pysäyttivät Machpelan hautakammiolla palestiinalaisen, jolla oli 10 sm:n veitsi mukanaan. Juutalaiset juhlivat ”Chayei Sarah” seremoniaa, jossa luetaan Torasta kohta, jossa kerrotaan Abrahamin ostaneen Machpelan luolan Saran hautapaikaksi.
AUTOILIJOITA KIVITETTIIN Kalkiliyan lähellä Samariassa. Kaksi autoa vaurioitui. Tulkarmissa sotilaita tulitettiin. (JP; INN)
2. PA SIJOITTI Nablusiin (Sikemiin) 300 poliisia, ns. Daytonin armeijasta, joitten tehtävänä on valvoa lakia ja järjestystä kaupungissa. Niitä pitäisi olla aiempien ilmoitusten mukaan 500, mutta ilmaisesti koko määrää ei ollut saatavilla. Ne partioivat kaupungissa vain päiväsaikaan, illalla IDF:n sotilaat aloittavat omat operaationsa. Nablus sijaitsee Samarian keskiosassa vuorien välissä. Kaupungissa asuu 170 000 asukasta. Sitä pidetään yhdestä pahimmista aseistettujen jengien hallitsemista kaupungeista. Jengit varastavat ja pitävät asukkaita jatkuvassa pelossa. Siellä myös ammutaan IDF:n sotilaita toistamiseen. Se on ollut Hamasin tukialuetta. Tarkkailijat epäilevät PA:n poliisien kykyyn saada kaupunkia valvontaansa.
USA:N ASETTAMA koordinaattori kenraali Keith Dayton johtaa PA:n poliisien koulutusta Jerikossa. USA toimittaa heille myös tarvittavat aseet. Nablusin alueella on ennestään 3000 turvallisuusmiestä. PA lupaa lähettää kaupunkiin pian puuttuvat 200 poliisia. PA:n pm. Fayad ilmoitti, että PA haluaa saada tukijamailta 120 miljoonaa USD kuukaudessa (JP)
3. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas kutsui neljä vaikutusvaltaista Hamasin edustajaa toimistoonsa Ramallahiin lauantaina. Hän oli jo perjantaina osallistunut yhteiseen rukoustilaisuuteen Hamasin edustajien kanssa. Tarkkailijat ovat yrittäneet arvailla, mikä on tämän uskaliaan liikkeen taustalla. Abbas toisaalta vakuuttaa toistuvasti, ettei hän keskustele Hamasin kanssa ennen kuin se tunnustaa hänen asettamansa Salaam Fayadin hallituksen. Hänen eilen tapaamansa Hamasin jäsenet ovat arvostelleet Hamasin vallankaappausta Gazassa.
ABBASIN VAIKUTTIMENA voi olla tarve pyrkiä hajottamaan Hamasin yhtenäisyys. Toisena mahdollisuutena pidetään Abbasin pyrkimystä varoittaa tällä sekä Israelia että Yhdysvaltoja, että Abbas voi vastoin aiempia lausuntojaan pyrkiä palauttamaan hallitusyhteistyön Hamasin kanssa, jos Israel ei suostu hänen asettamiinsa ehtoihin. HAMASIN TAHOLTA Abbasin aloitetta vähätellään ja todetaan, ettei Abbas ole muuttanut kantaansa Hamasin suhteen. (JP)
JOTKUT FATAHIN johtajat ovat myös kiivaasti tuominneet Abbasin tapaamisen Hamasin edustajien kanssa. He uskovat, että se vahingoittaa PA:n asemaa ennen Annapolis-konferenssia.
4. USA:N ULKOMINISTERI Gondoleezza Rice saapui eilen illalla Israeliin piiskaamaan haluttomia vastapuolia yhteiseen periaatejulistukseen Palestiinan valtion perustamisesta ennen rauhankonferenssia. Rice itse ei ole ollenkaan vakuuttunut, että hän onnistuu painostamaan Olmertia ja Abbasia. ”Ehdottomasti en odota yhteisymmärrystä dokumentista”, hän totesi hänen mukanaan Turkkiin seuraaville lehtimiehille. Hän vakuutti, että keskusteluja käydään kaiken aikaa ja tullaan jatkamaan edelleen visaisimmista kysymyksistä.
ANNAPOLIS-RAUHANKONFERENSSIN sekä päivämäärä että osanottajat ovat vielä täysin auki. Vaikka 26. marraskuuta on todennäköisin, se voi siirtyä joulukuun alkuun. Ricen odotettiin tuovan vastaukset molempiin kysymyksiin, mutta ilmeisesti hän odottaa ainakin tämän päivän ja huomisen keskustelujen tuloksia ennen päätöksiään.
OLMERT JA RICE tapaavat työlounaalla, jonka aikana Olmert kertonee vieraalleen hallitus-kumppaniensa vastustuksesta Jerusalemin jakamiseksi ja muista Abbasin vaatimuksista. Iltapäivällä Rice tavannee Israelin ulkoministerin sekä kvartetin lähettilään Tony Blairin. Illalla Rice esitelmöi Jerusalemin Saban Forumissa. Huomenna hän tapaa Mahmoud Abbasin. (JP)
5. IAF:N HÄVITTÄJIEN isku Syyriaan oletettua rakenteilla olevaa ydinlaitosta vastaan puhuttaa edelleen. On jopa esitetty olettamus, että pommittajat olivat USA:n koneita, joita IAF:n koneet suojasivat. Israelin johto ei ole esittänyt tyhjentävää raporttia iskusta. Aviation Week-lehti esittää nimeämättömiin syyrialaislähteisiin viitaten, että Syyrian armeija ei ollut tietoinen ydinlaitoksesta eikä siten ollut asettanut pätevää ilmapuolustusta kohteeseen. Toisaalta lehti tunnustaa Israelin käyttäneen huipputehokasta teknologiaa operaatiossa sekä Israelin vakoilusatelliitin Ofek-7 keräämiä tietoja ja valokuvia kohteesta.
OPERAATIO oli kiusallinen Venäjälle, jonka huippunykyaikaista Tor M-1 ilmatorjuntapatteristoa pidettiin myös Israelissa pahimpana uhkana sen ilmaylivallalle Syyriaan nähden. Venäjä toimitti näitä patteristoja Iranin ydinlaitosten suojaksi, mikä on voinut aiheuttaa joillekin harmaita hiuksia. Aviation Week-lehti olettaa, että IAF käytti iskussa F-16 I koneita, lempinimeltä Sufa (myrsky), joka muunnettiin IAF:n tarpeisiin ja varustettiin Israelin toimittamin laittein. Israel sai näitä koneita vuonna 2004 ja sillä uskotaan olevan niitä ensi vuonna kolme laivuetta. (JP)
6. AL-QAIDA ilmoitti web-sivullaan, että sen asiantuntijat aloittavat cyber-sodan marraskuun 11. päivänä länsimaisia, israelilaisia, juutalaisia, islamista irronneita ryhmiä edustavia sekä shialaisia web-sivuja vastaan. Pian ilmoituksen jälkeen al-Qaidan oma sivu meni pimeäksi, mutta palasi eetteriin seuraavana päivänä, mistä se kiitteli omaa Firewall puolustustaan. Web-sivulla pyydettiin halukkaita ulkopuolisia liittymään tähän ”cyber-jihadiin”, ja tarjottiin halukkaille omaa
e-mail-verkostoa, joka on varmennettu hyökkääjiä vastaan. Al-Qaida asetti aiemmin samaan aikaan useita web-sivuja voidakseen siten pysyä kauemmin hengissä lännen vastatoimia vastaan. Al-Qaidan web-sivulla luvataan, että halukkaat cyber-jihad-taistelijat kokevat samaa kuin oikeat itsemurhaoperaatioon osallistuvat. (www.debka.com)
7. UUTISOTSIKOITA
- PAKISTANIN PRESIDENTTI kenraali Pervez Musharraf julisti eilen poikkeustilan Pakistaniin, ja samalla kumosi maan perustuslain ja erotti korkeimman oikeuden tuomarit, jotka eivät hyväksyneet hänen valintaansa presidentiksi. Entinen pääministeri Benazir Bhutto lensi kiireesti takaisin Pakistaniin Dubaista, jossa hän tapasi sukuaan. Musharraf sanoi pelänneensä ääriaineksien toimia maassa. Israelissa seurataan tarkoin tilanteen kehitystä Pakistanissa, sillä maa on ydinvalta ja sillä on huippunykyaikaisia ohjuksia. (Debkafile)
- AL-QAIDAN kakkosmies Ayman Sawahri sanoi äsken julkistamallaan kuvanauhalla, että Libyan johtaja Muammar Gaddafi on islamin vihollinen, koska hän on solminut suhteita USA:n kanssa. Hän myös uhkasi, että al-Qaida tulee tekemään terrori-iskuja maassa. Al-Qaidan Libyan johtaja Abu Laith al-Libi syytti Gaddafia tyranniksi, joka vetää maansa suohon. Gaddafi tuli valtaa Libyassa 1969 ja kääntyi lännenvastaiseksi. Tilanne muuttui 2003 Gaddafin päätettyä lopettaa maan ydinasesuunnitelmien toteuttamisen ja suostuttua maksamaan korvauksia 2.7 miljardia USD Pan Am koneen pommittamisesta 1988 Lockerbien yllä.
- HAMAS KOULUTTAA miehiään al-Burej leirillä Gazassa taktiikkaan, jolla aiheutetaan IDF:n joukoille mahdollisimman suuria tappioita. Miehille opetetaan, miten IDF:n miehittämiin rakennuksiin hyökätään, tiedustelua ja ilmatorjuntaa sekä IDF:n lähettämien salaisten asiamiesten paljastamista. (Debkafile)
- EILEN ILLALLA Tel Avivissa järjestettiin suuri Yitzhak Rabinin kuoleman muisto-tilaisuus, johon osallistui 150 000 ihmistä. Tilaisuuksia jatketaan tänään. Tänään on myös Rabinin murhasta tuomitun Yigal Amirin pojan ympärileikkaus-tilaisuus, brit mila, vankilassa. Oikeus ei päästänyt Amiria tilaisuuteen vankilan ulkopuolella.
- BAHRAINISTA tulleitten tietojen mukaan Iran haluaa ydinaseita, tai ainakin saada tietouden niiden valmistamiseksi. (INN)
- LÄNSIMUURIN MUINAISMUISTOSÄÄTIÖ suunnittelee rakentavansa tunnelin Jerusalemin vanhankaupungin juutalaiskorttelista äskettäin uudistettuun Ohel Yitzhak synagogaan muslimikorttelissa. Jordania tuhosi synagogan kuten kaikki Jerusalemin 57 synagogaa ja juutalaisten uskonnollista toimitilaa 1948 sodan jälkeen sen miehitettyä Itä Jerusalemin sekä Juudean ja Samarian. Turvallisuus-viranomaisten sekä muinaismuistohallinnon tulee ensin hyväksyä suunnitelmat, joiden uskotaan aiheuttavan kiivasta vastustusta muslimien taholta, vaikka se sijaitsee 100 metrin päässä Temppelivuoresta. (INN)