Friday, July 03, 2009

PERJANTAI 03.07.09
1. ”PÄÄMINISTERIN tulee aloittaa tiekartan toteuttaminen tai USA tulee pakottamaan meidät johonkin paljon pahempaan”, pääministeri Ariel Sharonin läheinen neuvonantaja Dov Weissglas kertoo JP:n päätoimittajalle David Horovitzille. Hän oli Sharonin rinnalla silloin, kun tämä toteutti Gazan juutalaisten karkottamisen kodeistaan.
Weissglas toteaa, että jos Netanyahulla on formula, millä pystyy estämään Palestiinan valtion syntymisen, hänen tulee panna tiekartta kokonaan syrjään.
Mutta jos hänellä ei sellaista ole – kuten on todennäköistä – hänen tulee alkaa toteuttaa tiekarttaa pikkutarkasti, ei vain valitsemalla siitä pari erikoiskohtaa, kuten on tapahtunut. Weissglas vakuuttaa, ettei tiekartta ole poliittinen suunnitelma vaan hoito-ohjelma. Kysymykseen mitä muita hoidettavia asioita tulisi huomioida Weissglas otti esille muutamia: Asiat, jotka kuuluvat rajojen valvontaan; IDF:n tukikohtien jatkuva pysyminen uuden valtion sisällä; palestiinalaisten oikeus liittosopimusten solmimiseen ulkomaitten kanssa sekä sisäisten ja ulkoisten tiedustelupalvelujen perustamiseen.
Weissglas ottaa hypoteettisen mahdollisuuden, että Abbas tarttuu Netanyahun asettamaan syöttiin ja kertoo yhtenä aamuna: ”Hyvä on, me hyväksymme Israelin juutalaisena valtiona ja aloitamme aseistariisumisen. Voisimmeko tavata niin pian kuin suinkin perustaaksemme Palestiinan valtion?” Hypoteettisesta mahdollisuudesta hypoteettinen seuraus: Netanyahu olisi moraalisesti pakotettu hyväksymään Abbasin tarjouksen menettämättä kasvojaan. Kaiken nähneenä ja kokeneena asianajajana Dov Weissglas analysoi tiekarttaa: Hoitosuunnitelmana se ei sisällä minkäänlaisia ratkaisuja, ne on tehtävä erikseen poliittisin perustein. Hän antaa isällisen neuvon Netanyahulle: Pidä huoli siitä, että toteutat tiekarttaa siten, ettei sen toteuttaminen missään vaiheessa ja ratkaisussa vaaranna Israelin turvallisuutta. Tämä on keskeinen kysymys, mikä näyttää unohtuneen aiemmissa rauhantarjouksissa PA:lle. Weissglas sanookin kiittävänsä Luojaansa, etteivät palestiinalaiset hyväksyneet niitä, joista pääministeri Ehud Olmertin viimeinen tarjous oli holtittomin.
Mutta tiedostaako Netanyahu tämän kovenevan painostuksen alaisena? (JP)
2. WEISSGLAS toteaa haastattelussa, että niin kauan kuin Netanyahu viivytteli oman rauhanprosessia koskevan mielipiteensä julkistamisessa ja tiekartan hyväksymisessä, oli suuri vaara, että USA panee tiekartan syrjään ja alkaa vaatia välittömiä lopullisen tilanteen keskusteluja, jotka tiekartan mukaan tulevat vasta viimeisessä vaiheessa.
Tiekarttaa esitellään osoitteessa: http://israelupdate.achlak.net/?page_id=139
Weissglas toteaa, että Sharonin oli vaikea hyväksyä tiekarttaa, mutta hän joutui lopulta sen tekemään kuitenkin lisäten siihen 14 varausta, jotka hallitus hyväksyi, mutta joihin USA tai kvartetti eivät ole ottanut kantaa. Hän sanoo, että Palestiinan valtio olisi ollut mahdollista estää 1967 ja 1980-luvulla asuttamalla miljoonia juutalaisia Juudeaan ja Samariaan, mutta ne tilaisuudet jätettiin käyttämättä. Olmert teki samoin pahan virheen ohittaessaan tiekartan ja Annapolis-konferenssin dokumentin tarjouksessaan, minkä Abbas onneksemme hylkäsi.
Weissglasin suurin huoli tällä hetkellä on se, että Obaman hallitus kyllästyneenä ”rauhanprosessin” hitauteen julkistaa oman Lähi Idän suunnitelmansa, mikä pakkosyötetään Israelille muutamien viikkojen kuluttua. USA ei halua verenvuodatusta eikä uutta intifadaa, toteaa Weissglas, mutta se haluaa kokeensa onnistuvan. On kuitenkin huomioitava, että asiat näyttävät aivan toiselta Pennsylvanian puistokadulla kuin Jerusalemissa. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443708715&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
3. ISRAELIN kuuluisat puolustusvoimat, IDF, on joutunut kokonaan uudenlaisen rintaman eteen, johon sitä ei ole koulutettu eikä aseistettu ollenkaan. Pahoin haavoitettuna neljästä ihmisoikeusjärjestöjen julkistamasta raportista vain viikko sen jälkeen armeija kokee joutuvansa nopeasti kasvavan ja voimistuvan ”juridisen rintaman” eteen, joka uhkaa Israelia hälyttävällä nopeudella. Myös Israelin oikeus- ja puolustuslaitokset kiillottavat aseitaan ja kilpiään pystyäkseen tunnollisesti ja ammattimaisesti tutkimaan armeijaa vastaan esitetyt syytökset sotarikoksista, eikä vain siksi, että tämä on IDF:n normaaliprosessi, vaan myös siksi, että voitaisiin torjua vieraat syytteet, tutkimukset ja IDF:n upseereita vastaan tehdyt kansainväliset pidätysmääräykset.
ARMEIJAN parissa odotetaan hallituksen paneutuvan ongelmiin, joita huolellisesti sotilas-operaatioita suunnittelevat kohtaavat epäsymmetrisessä sodankäynnissä, joita IDF joutuu käymään mutta myös voittamaan. Turhautuminen johtuu havainnoista, että suunnittelijoitten lähes ylivoimaisin ponnistuksin laatimat ja hyväksytyt suunnitelmat mahdollisimman pienen vahingon aiheuttamiseksi siviiliväestölle, joutuvat kohtuuttomien ja kasvavien kansainvälisten sotarikossyytösten kohteiksi, kuten kuusi kuukautta sitten Hamasin terrorijoukkoja vastaan käyty rajoitettu operaatio ”cast lead” Gazan kaistalla osoittaa.
Eräs korkea IDF:n upseeri kuvaa tilannetta Amir Mizrochin kirjoittaman artikkelin mukaan näin: ”Meitä vastaan käydään sotaa oikeuspiireissä. Sen päämääränä on kyseenalaistaa Israelin olemassaolo ja muodostaa pelote mahdollista voiman käyttämistä vastaan Gazassa ja Libanonissa.” Mizroch kertoo, että sekä oikeusupseerit että IDF:n informaatiotoimiston henkilökunta osallistuvat tulevien konfliktien operatiiviseen suunnitteluun korkeimmalla tasolla. He toteavat, ettei Gazan operaatio ole vielä ohi, vaan sitä käydään toisella rintamalla. On olemassa satoja anomuksia, vaatimuksia, oikeusopillisia lausuntoja ja aloitteita maailmanlaajuisesti, joita asianajajat tekevät paitsi Espanjassa, Englannissa ja Belgiassa useissa muissa valtioissa, jotkut niistä arabien, toiset juutalaisten tekemiä, hyökätäkseen Israelia vastaan lainopillisin keinoin. Heillä on runsaasti varoja käytössään, joita he saavat Israelille vihamielisiltä valtioilta ja henkilöiltä. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443708709&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
4. ISRAELIN laivasto on alkanut lähettämään sukellusveneitään yhä useammin Suezin kanavan kautta Punaisellemerelle, jossa ne osallistuvat harjoituksiin. Israelilla on kolme Dolphin-luokan sukellusvenettä, jotka pystyvät käyttämään myös ydinkärjin varustettuja risteilyohjuksia. Israelin laivaston taholta selitetään, että tarkoitus on näillä toimenpiteillä viestittää Israelille vihamieleisille valtioille, että tilanne Lähi Idässä on muuttumassa ja että aiemmin Israelille vihamieliset tai ainakin torjuvat arabivaltiot eivät enää näe Israelia vihollisena vaan ehkä jopa jonkin asteen liittolaisena.
Laivaston korkea upseeri kertoo, että sen alukset ovat viime aikoina usein purjehtineet Suezin kautta, sukellusveneet jopa pinnassa ajaen edes yrittämättä peitellä purjehtimistaan.
Viestin kohde on tietenkin ennen muuta Iran, jonka suhteet Egyptin ja Saudi Arabian kanssa ovat huomattavasti viilenneet viime aikoina. Egypti kärsi lähes shokin paljastettuaan alueellaan Siinailla suuren vakoilu- ja terrorirenkaan, jonka alkulähteet osoittivat Hizbullahiin, Syyriaan ja Iraniin. Presidentti Hosni Mubarak piti kärjekkään puheen, jossa hän varoitti vakoilurenkaan tukijoita Egyptin vihalla.
Yaakov Katz, joka kirjoitti JP:n artikkelin, selittää, että lyhin tie Israelin sukelluslaivoille Persianlahdelle kulkee Suezin kanavan kautta. Toinen tie Afrikan eteläkärjen kiertäen on 4500 meripeninkulman pituinen, ja matka edellyttäisi välitankkausta joko satamassa tai jostakin tukialuksesta. (JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- USA:n asiantuntijat kertovat, että Gazan terroristien kaivamat salakuljetustunnelit Philadelphia-käytävän ali Siinaille kaivetaan nyt yli 60 m:n syvyyteen, jossa niiden havaitseminen ja tuhoaminen on vaikeaa. Niitä uskotaan olevan satoja, vaikka IDF tuhosi niitä 300 viimeisen operaationsa aikana ja sen jälkeen. (JP)
- Iran pidätti tunnetun Ahmadinejadia tukevan ajatollahin tri Mehdi Khazalin pojan siksi, että hän kertoi web-sivullaan Ahmadinejadin juutalaisista juurista. Hänen aiempi nimensä oli Saburjian Aradan kaupungista. (JP)
- USA ja Israel laativat yhdessä tarjouspakettia arabimaita varten, jossa Israel suostuu tilapäiseen Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen rakennuskieltoon, jos arabimaat vastavuoroisesti lähestyvät Israelia. Saudi Arabia ei tämän raportin mukaan ole kiinnostunut asiasta, eivätkä Persianlahden pienvaltiot myöskään muuta suhtautumistaan Israelin ilman saudien esimerkkiä. Saksan liittokansleri Angelika Merkel esitti vaatimuksen Israelille rakennuskiellosta määrätyksi ajaksi pienenä myönnytyksenä Israelin taholta. (JP)
- Puolustusministeriö on toiveikas, että USA poistaa F-22 stealth hävittäjän vientikiellon. Ainakin Japani on kiinnostunut ostamaan hävittäjän, mutta jos lupa saadaan, myös Israel on kiinnostunut. Asian ratkaisee kuitenkin koneen hinta, toimitusajankohta ja mahdolliset rajoitteet. Israel harkitsee viidennen sukupolven F-35 koneen hankintaa, mutta se on toimintakunnossa vasta 2014 tai sen jälkeen. Myös koneen hinta on noussut vuosien aikana. (JP)
- Rakennus- ja taloasiain ministeri Ariel Attias (Shas) sanoo mielipiteenään, ettei juutalaisten ja arabien tulisi asua lähellä toisiaan, koska arabit suhtautuvat vihamielisesti juutalaisiin. (JP)
- Israel on suhteellisen tyytyväinen IAEA:n johtajavalintaan. Pääsihteeriksi valittiin japanilainen Yikiya Amano, 62. Hän sai 23 ääntä Viinissä pidetyssä IAEA:n tilaisuudessa Etelä Afrikkalaista kilpailijaa vastaan. (JP)

Thursday, July 02, 2009

TORSTAI 02.07.09
1. OBAMAN hallitus lisää painostustaan Netanyahun hallitusta vastaan. Viimeinen vaihe tässä kädenväännössä on kongressin edustaja Robert Wexler, jota JP:n kolumnisti Herb Keinon kuvaa presidentti Obaman läheiseksi poliittiseksi liittolaiseksi ja luotettavaksi Israelin tukijaksi. Wexler kertoi JP:n edustajille, että USA työskentelee tosissaan 22:n arabimaan tekemään positiivisia aloitteita suhteittensa parantamiseksi Israelin kanssa. Tämän vuoksi hän kehottaa Netanyahua aloittamaan omien vastavuoroisten ”hyvän tahdon eleitten” toteuttamisen, joista setlementtien rakentamisen jäädyttäminen on yksinkertaisin ja helpoin tapa, hän lupailee. ”Vaatimus setlementtitoiminnan siirtämiseksi tai jäädyttämiseksi, joka voidaan yhdessä USA:n ja Israelin kesken sopia seuraavien viikkojen aikana, on pienen pieni ele ja käteismaksu voidakseen potentiaalisesti katsoa, mitä toisella puolella on tarjota”, Wexler selitti. Hän jatkoi todeten, että USA painostaa vastapuolen 22 arabivaltiota ottamaan merkittäviä askeleita suhteitten normalisoimiseksi Israelin kanssa nyt. Hän sanoi haluavansa nähdä, pyrkivätkö arabimaat hämäämään; ja jos Israel omasta puolestaan tekee positiivisia aloitteita, ovatko ne puolestaan halukkaita vastaamaan niihin.
TOIMITTAJAN kysymykseen, mitä tapahtuu, jos Israel ei suostu, Wexler huitaisi tämän mahdollisuuden sivuun todeten, että määrätyin edellytyksin Israel tulee suostumaan: ”Se on sataprosenttisesti Israelin etujen mukaista”, hän vakuuttaa. Edellytyksillä hän sanoi tarkoittavansa kompromisseja, jollaisia ystävien ja liittolaisten kesken joudutaan tekemään, ja joista Israelin pääministeri on pystyy päättämään. Wexler sanoi myös, että maailman media on asiaa käsitellessään keskittynyt kuvailemaan, mitä vaatimuksia Israelille esitetään, mutta jättänyt mainitsematta arabimaille esitetyt vaatimukset, joita hän pitää samanarvoisina ellei suurempina kuin mitä Israelille asetettiin. Hän mainitsi arabivaltioita, kuten Saudi Arabia, Pohjois-Afrikan sekä Persianlahden arabimaat, jotka ovat potentiaalisia kohdemaita. Hän luetteli alueita, joilla yhteistoiminta voisi alkaa: suorat taloussuhteet, kulttuuri- ja opetusalojen vaihto sekä Israelin matkustajakoneitten ylilennot arabimaissa.
Toimittajan kysymystä, miksei voitaisi odottaa arabimaitten tekevän aloitteita, hän piti lapsellisena eikä suostunut edes harkitsemaan asiaa.
Wexler uskoi, että PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas oppi kantapään kautta, ettei tule odottaa USA:n hallituksen tekevän kaikkea valmiiksi, mikä kuva Israelissa on ollut.
Hän ei myöskään uskonut, että Obaman tarkoituksena painostaessaan Netanyahua on hänen hallituksensa kaataminen. (JP)
2. Israelissa esitettyyn vaatimukseen USA:n itsenäisyyspäivän boikotointiin 04.07.09 Netanyahu puuttui puheessaan keskiviikkona, painottaen, että Israelin ja USA:n väliset suhteet ovat rikkoutumattomat. Hän puhui USA:n lähetystön itsenäisyyspäivän johdosta järjestetyllä vastaanotolla USA:n lähettilään James Cunninghamin virka-asunnossa Herzliassa. Tilanne on outo, että USA:n presidentit oikeuteensa vedoten vuodesta toiseen jatkuvasti siirtävät kongressin päätöksen USA:n lähetystön siirtämiseksi Israelin pääkaupunkiin.
Netanyahu ylisti Yhdysvaltoja demokratian mallivaltiona, sekä vapauden että arvojen suhteen. Hän vakuutti, että historian todistusten mukaan vapaus lopulta voittaa tyrannihallitukset, mutta esitti varoituksen, että jos tällainen sortohallitus saa käsiinsä joukkotuhoaseita, se tulee murskaamaan maailman järjestyksen. Jos näin käy, demokraattisten valtioitten lisääntyminen pysähtyy maailmassa. Hän ei maininnut Irania nimeltä, mutta paikalla olijoille tuskin jäi epäselväksi hänen puheensa osoite. Hän mainitsi, että Jerusalemin katuja on nimetty USA:n presidenttien mukaan, mikä osaltaan osoittaa suhteitten jatkuvuuden. (JP)
3. PA:N PUHEENJOHTAJAN Mahmoud Abbasin neuvonantaja Nimer Hamad kertoi WND:n toimittajalle, että Obaman hallitus tukee sataprosenttisesti palestiinalaisten vaatimuksia. Hän piti Israelin suunnitelmia 50:n asunnon rakentamista Adamin juutalaisyhteisöön Jerusalemin kuntarajojen pohjoispuolella vain lihapalana, jonka Obama heitti setlereitten vaatimusten rauhoittamiseksi.
”Yhtään asuntoa ei tulla rakentamaan länsirannalle”, hän uhosi unohtaen mainita, että hän tarkoittaa tällä vain juutalaisten rakentamista. Nuo 50 asuntoa on tarkoitettu tuhottavaksi määrätyn Migronin juutalaisyhteisön siirtämiseksi Adamiin.
Obama on toistuvasti eri viranomaisten toimesta selvittänyt, että kaikki toiminta juutalaisyhteisöissä Juudean ja Samarian alueilla on keskeytettävä, joko tilapäisesti tai mieluummin lopullisesti. Obaman hallituksen määritelmän mukaan tämä kielto koskee myös kaikkia Jerusalemin uusia 1967 sodan jälkeen rakennettuja lähiöitä sekä suuria kaupunkimaisesti rakennettuja ja asutettuja juutalaisyhteisöjä.
PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas antoi haastattelun Russia Today lehdelle, jossa hän totesi PA:n toteuttaneen jo 90 % tiekartan palestiinalaisille asettamista velvoitteista, ja odottavansa, että Israel aloittaa omiensa toteuttamisen. Hän vakuutti olevansa täysin antautunut tiekartan toteuttamiseen, ja jos voidaan osoittaa, missä hän ei ole sitä tehnyt, hän on valmis korjaamaan asian välittömästi. Joku voi jopa uskoa tätä. (JP, INN)
4. The Center for American Progress, CAP (Amerikan kehityskeskus), yksi vaikutus-valtaisimmista älyämpäreistä (think tank) Washingtonissa, esittää suunnitelman, jonka mukaan Jerusalemin hallinto tulee antaa sisäiselle, puolueettomalle hallitukselle. Tämä CAP- yhteisö oli ilmeisen keskeisessä osassa määrittelemässä Obaman vaalityöskentelyn ohjelmaa, jota Obama käytti puheissaan jo vaalikautenaan, kuten Bloomberg.com raportoi.
CAP järjesti neljä viikkoa sitten keskustelufoorumin, jonka aiheena oli Jerusalem, joka CAP:in ajattelumallin mukaan muodostaa yhden vaikeimmista ongelmista Israelin ja arabimaitten välisten kiistojen ratkaisemiseksi rauhanomaisesti.
MICHAEL BELL, Kanadan entinen suurlähettiläs Jordaniassa, Egyptissä ja Israelissa, esitti istunnossa suunnitelman, jonka mukaan Jerusalem tulee asettaa kansainvälisen johdon alaiseksi, vaikka hän ei käytä tätä määritelmää. Suunnitelman mukaan Israelin ja PA:n tulee valita ulkopuolinen hallintoviranomainen, joka vastaa kaupungin hallinnosta ja järjestyksestä. Hän perustaa suunnitelmansa siihen, ettei Israelin eikä PA:n tarvitsisi luopua nykyisestä asemastaan Jerusalemin vanjassa kaupungissa; ne säilyttäisivät oikeutensa siirtymäkauden ajan hallintoviranomaisen johdossa, kunnes on solmittu lopullinen sopimus vanhankaupungin omistuksesta. Tällä Bell uskoi voitavan varmistaa sen asukkaitten arvokkuus, ihmisoikeudet ja tasapuolisuus, koskien myös kaikkia pyhiinvaeltajia ja turisteja. Bell ei mitenkään kyseenlaistanut, etteikö näitä arvoja toteutettaisi jo nyt Israelin hallinnon alla. Hän sanoi Länsimuurin olevan juutalaisten kaikkein pyhin paikka, minkä juutalaiset rabbit kiistävät, sillä koko Temppelivuori on pyhä, kuten lakiasiain professori Marshall Breger totesi. Sekä Bell että Breger toteavat islamin historialliset oikeudet Temppelivuorella, mutta Breger hylkäsi suoralta kädeltä muslimien väitteet, ettei juutalaisilla ole mitään uskonnollisia siteitä itse vuorella. Islamin säätiö wakf on itse tunnustanut tämän ennen Israelin itsenäistymistä. Molemmat vaativat, että Temppelivuoren kysymystä olisi tarkasteltava ilman politiikkaa.
Entinen USA:n Israelin lähettiläs Daniel Kurzer esitti mielipiteenään, että olisi helpompi keskustella rauhasta, jos setlementtein rakentaminen lopetettaisiin. Hän myös kehotti Israelia harkitsemaan uudelleen E-1 alueen ja Silwan lähiön rakentamisen aloittamista, ennen kuin Jerusalemin asema on sovittu. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132159
Kurzer, jota pidetään Israelin vastaisena, on ehdolla USA:n lähettilääksi Syyriaan.
5. UUTISOTSIKOITA
- Romanian juutalaiset rabbit ovat kauhistuneet tiedoista, että lääkäreiksi opiskelevat käyttävät massahautoihin haudattujen juutalaisten luurankoja Iiasin kaupungissa anatomisissa tutkimuksissaan. Haudankaivajat kaivavat 40 USD:n maksusta luurangot ylös ja puhdistavat ne. Kysymykseen laittomuudesta hän vastaa: Nehän ovat vain juutalaisten massahautoihin haudattujen luurankoja. Euroopan rabbiininen keskus kokoontui käsittelemään asiaa Bukarestiin. (JP, Dov Lieber)
- Hamasin turvallisuusjoukot vaativat Gazan kaistalla, että heidän pidättämänsä Fatahin jäsenet tuovat omat ruokansa ja juomansa selleihin. Näin väittävät Fatahin edustajat Länsirannalla. Hamas on tiettävästi pidättänyt ainakin 500 Fatahin jäsentä Gazan kaistalla. PA:n puheenjohtaja Abbas tuomitsee pidätykset lisäten, että PA:n poliisit kuulustelevat pidätettyjä nopeasti ja päästävät heidät menemään, ellei mitään hälyttävää ole todettu. Hän sanoi seuraavansa tietoja, että Hamas on aloittanut teloituskampanjan Fatahin johtajia vastaan. (JP)
- Israelissa toimiva NGO-monitor tutkimusjärjestö syyttää Ruotsin hallitusta, että se rahoittaa ihmisoikeus- ja hyväntekeväisyysjärjestöiksi naamioituneita radikaaleja NGO järjestöjä. NGO-monitor tutkimusjärjestön raportissa kerrotaan, että Ruotsin hallituksen tukemat NGO-järjestöt ovat usein lisänneet hyökkäävyyttään ja muotoilevat toimensa EU:n päämäärien mukaisiksi Lähi Idässä. Tämä asettaa Ruotsin puolueettomuuden kyseenalaiseksi sen ottaessa vastaan EU:n presidenttiyden. Yli 13 miljoonaa USD annettiin vuonna 2008 Ruotsin suurimmalle NGO-järjestölle nimeltä Diakonia, joka jakaa varoja edelleen kaikkein radikaaleimmille NGO-järjestöille, mukana eräs, joka samaistaa Israelin sotilas- ja poliittiset henkilöt natseihin. Sen mukaan Shimon Peres on ihmisoikeuksien ja rauhan vihollinen ja Peresin Rauhankeskuksen kanssa toimiminen on moraalisesti ällöttävää. Toisena esimerkkinä mainitaan erään Israelin boikottia vaativan kirkon johtaja, joka puheissaan usein esittää antisemiittistä teologiaa, ja kuvaa ”Israelin hallituksen ristiinnaulitsemis-järjestelmäksi, joka naulaa Kristuksen uudelleen ristille tuhansien ristiinnaulittujen palestiinalaisten keskelle”. Raportissa todetaan, että Ruotsin hallituksen antamia varoja käytetään poliittisten hyökkäysten kiihottamiseksi Israelia vastaan NGO-kaavun suojassa. Ruotsin lähetystö sanoi tietävänsä raportista, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa. (JP)
- Israelin pohjoisosassa eilen kovassa helteessä riehuneet tulipalot ovat poliisin arvion mukaan tuhopolttoja. Paloja sammutettiin Kfar Aran, Safedin ja Kfar Giladi kibbutsin alueilla sekä myös asutusten ulkopuolella. Palonsammuttajat sanoivat, että ainakin 25 paloa oli sytytetty 24 tunnin kuluessa. Satoja hehtaareita luonnonkasvustoa tuhoutui paloissa, jotka oli selvästi sytytetty useitten henkilöitten toimesta. (JP)

Wednesday, July 01, 2009

KESKIVIIKKO 01.07.09
1. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak ja Obaman nimittämä Lähi Idän lähettiläs Robert Mitchell eivät pystyneet kuokkimaan uutta palstaa keskusteluissaan New Yorkissa eilen. Barak pyrki suhteuttamaan juutalaisyhteisöjen rakennusasiat Juudeassa ja Samariassa suurempiin ympyröihin, mutta ilmeisesti ilman tulosta. Keskusteluja kuvataan hyviksi ja rakentaviksi, mikä diplomaattikielen mukaan tarkoittaa, ettei yhteisymmärrystä löydetty. Heidän odotetaan antavan yhteisen julkilausuman ennen Barakin paluuta Israeliin, mutta siinä ei odoteta tulevan esille mitään sellaista, mitä ei jo tiedettäisi.
Israelin taholta on ihmetelty, mitä sillä voitettaisiin, jos Israel julistaisi täydellisen rakennus-kiellon Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä. Vapauttaisiko se Gazan kaistan Hamasin pakkovallasta? Tai ovatko kaikki muut kiistakysymykset Israelin ja PA:n välillä ratkaistu sen kautta, kysymys rajoista, palestiinalaispakolaisista, vesilähteistä, Jerusalemista?
Israelin kannalta katsoen sopimus edellyttää molempien osapuolten positiivista panosta eikä vain sitä, että yksi osapuoli suostuu toistuviin myönnytyksiin ilman vastavuoroisuutta.
Voi tietenkin asettaa kysymyksen, eivätkö myönnytykset, tai ”hyvän tahdon eleet”, kuten Israelin edellinen pääministeri Olmert niitä kutsui, paranna ilmapiiriä ja kasvata luottamusta toisen hyvään tahtoon? Ongelma on vain siinä, että varsinkin Olmertin aikana tehdyt ”hyvän tahdon eleet” Israelin puolelta eivät millään tavoin parantaneet ilmapiiriä eivätkä saaneet aikaan vastavuoroisia ”hyvän tahdon eleitä” PA:n taholta. Abbas taittoi saamansa etuisuudet siististi lompakkoonsa ja vaati välittömästi lisää. (JP)
2. USA:n ulkoministeriön edustaja Ian Kelly vastaili median kysymyksiin keskustelujen jälkeen todeten, että keskustelut olivat ”hyvät ja rakentavat”, mutta epäili, että julkilausumassa tultaisiin esittämään dramaattista käännettä. Hän selitti, että USA:n asenteen mukaan molempien osapuolten tulee noudattaa ”tiekartan” vaatimuksia, mikä hänen selityksensä mukaan tarkoittaa setlementtitoiminnan täydellistä keskeytystä, myös luonnollisen kasvun osalta. Palestiinalaisilta se vaatii (Israelin vastaisen) kiihotuksen lopettamista ja osoitusta siitä, että he kykenevät parantamaan turvallisuutta. Kelly sisälsi selitykseensä vaatimuksen ympäröiviä arabimaita kohtaan, joiden tulee aloittaa suhteitten normalisoiminen Israelin kanssa. Hän antoi ymmärtää, että USA on jo aloittanut keskustelut arabimaitten kanssa tässä suhteessa. Mitchell vieraili useissa Pohjois-Afrikan ja Persianlahden arabimaissa ennen tapaamistaan Barakia voittaakseen alueellista tukea rauhanprosessille Israelin epäluulon vähentämiseksi. Tiedot eivät kerro, saiko hän mitään tuloksia aloitteelleen. (JP)
3. EHUD BARAK pyrki osoittamaan Mitchellille, että Israel oli jo aloittanut valvontansa asteittaisen vähentämisen Juudean ja Samarian alueilla. IDF veti joukkonsa pois neljän palestiinalaiskaupungin liepeiltä luovuttaen näiden kaupunkien turvallisuusvastuun täydellisesti PA:n poliisille ja ”Daytonin armeijan” erikoisjoukoille, kuten kenraaliluutnantti Keith Daytonin johdolla ja USA:n varoin Jordaniassa ja Jerikossa kouluttamia ja aseistamia turvallisuuspoliiseja kutsutaan. Lisäksi IDF poisti valtaosan tiesuluistaan ja tarkastus-pisteistään Juudean ja Samarian alueilla.
ISRAEL on tietoisesti ottanut suuren riskin luovuttaessaan palestiinalaisalueitten valvonnan PA:n turvallisuusjoukoille, joitten todellisista kyvyistä ei ole tietoa. Palestiinalaislähteistä tulleet tiedot kertovat näiden joukkojen mielivaltaisista ratsioista yksityiskoteihin etsiessään Hamasin jäseniä. Erään ratsian kohteeksi joutuneen kertoman mukaan IDF:n joukot toimivat paljon inhimillisemmin tullessaan ihmisten koteihin: He koputtivat ovelle ja kuin anteeksipyydellen tulivat suorittamaan kotitarkastusta. PA:n turvallisuusjoukot sen sijaan ryntäävät suoraan sisälle jopa rikkoen oven, jos se on lukittu, ja hajottavat koko sisustuksen ylösalaisin, kuten jokin aika sitten kerrottiin eräässä JP:n artikkelissa.
ISRAELIN KANNALTA tärkeintä on kuitenkin se, pystyvätkö tai haluavatko PA:n turvallisuusjoukot estämään potentiaalisten terroristien, pommien ja aseitten pääsyn Israelin puolelle. Tämä oli IDF:n sotilaitten ja turvallisuusjärjestöjen agenttien vastuulla. Pelkona on se, että luovuttaessaan turvallisuusvastuun PA:lle se samalla luopuu agenteistaan ja ilmiantajistaan Länsirannalla. Näin tapahtui Oslon sopimusten solmimisen jälkeen ja näin tapahtui Gazan kaistalla Israelin poistettua joukkonsa sieltä. Turvallisuusjoukot kauhistuivat sitä, miten suurella vaivalla rakennetut yhteydet ja verkostot romutettiin siksi, että lapsellisesti PA:n hyvään tahtoon luottavat poliitikot uskoivat palestiinalaisten hoitavan asian heidän puolestaan. Eli kuten sanottiin: ”Antaa Arafatin hoitaa terrorismista epäillyt, koska hänellä ei ole kaiken maailman ihmisoikeusjärjestöjä niskassaan”. Oslon sopimusten mukaan PA:n tuli pidättää terroristit ja luovuttaa heidät IDF:n joukoille tuomittaviksi, sekä koota kaikki alueeltaan löydetyt laittomat aseet ja luovuttaa ne tuhottaviksi. Tämä ei toteutunut miltään osin, kuten ei myöskään Israelin vastainen kiihotus kouluissa, instituutioissa ja mediassa.(JP)
4. MITEN tilanteet tulevat nyt kehittymään, on täysin tulevaisuuden kysymys. Kuitenkin tuntuu vastuuttomalta ajatellakaan, että vuosikymmenien Israelin ja juutalaisuuden vastaisuus poistuisi yhden allekirjoitetun paperipalan ansiosta. Kuin enteenä tulevasta Abbas on alkanut liehakoida Hamasin johtajien kanssa. Hän osoitti suuren myötätuntonsa ja osanottonsa Israelin vapauttamalle Hamasin PLC:n puhemiehelle Abdel Aziz Dweikille vapautettuaan kymmeniä PA:n pidättämiä Hamasin jäseniä. Abbas ja Dweik tapasivat toisensa tilaisuudessa, jota mukana ollut PLC:n varapuheenjohtaja Hassan Khraishneh kuvaili ”hyvin ystävälliseksi”. Dweik vapautettiin viikko sitten kärsittyään kolmen vuoden vankilatuomion. Fatahin jäsenet ovat estäneet Dweikin pääsyn PLC:n rakennukseen Ramallahissa. Abbas kuitenkin osoitti hyväksyvänsä täysin Dweikin ideologisen kannan. Abbas vakuutti, että palestiinalaisten vapauttaminen Israelin vankeudesta on hänen keskeinen tehtävänsä. ”Rauhaa ei tule olemaan Israelin ja PA:n välillä, ennen kuin viimeinen vanki on vapautettu”, Abbas selitti Dweikille.
Abbas kertoi, että PA:n pidättämien Hamasin jäsenten vapauttaminen on hänen ”hyvän tahdon eleensä” Hamasille, joka käy sovintoneuvotteluja Fatahin kanssa Kairossa. Hamasin joukot ovat kuitenkin jatkaneet Fatahin jäsenten pidätyksiä Gazan kaistalla. Tiettävästi Hamasin vankiselleissä on ainakin 480 Fatahin jäsentä odottaen kohtaloaan. Abbas selitti, että vapautetut sata Hamasin jäsentä eivät olleet turvallisuudelle vaarallisia. (JP)
5. IRANIN ydinsuunnitelman näennäisesti esteetön toteutuminen on saanut Egyptin etsimään keinoja turvallisuutensa parantamiseksi. Egyptillä on pieni tutkimusreaktori, joka on IAEA:n valvonnan alainen. Egypti solmi äskettäin sopimuksen ydinvoimalan rakentamiseksi, kuten teki myös Jordania ja muutamat muut arabimaat. Tämä ei kuitenkaan poista näitten maitten turvallisuusvaatimuksia, joiden ne katsovat kasvaneen Iranin voimistumisen myötä.
Egypti neuvottelee Venäjän kanssa S-300 sekä S-400 ilmatorjuntaohjusten ostamiseksi. S-300 pystyy havaitsemaan 100 kohdetta ja iskemään kahteentoista kohteeseen samaan aikaan. Sen vaikutusalue on 200 km ja se pystyy iskemään 27 km:n korkeuteen.
S-400 on kehittyneempi versio, joka on suunniteltu paitsi lentokoneita myös ballistisia ja risteilyohjuksia vastaan. Sen vaikutusalue on 400 km.
Egypti pyrkii parantamaan myös lentoaseistustaan. Sen lentovoimat saivat Pentagonin luvan hankkia 12 Apache Longbow hyökkäyshelikopteria.
Israelin ulkoministeri Lieberman pyysi Venäjän johtajia pidättymään kehittyneitten aseitten myynnistä Lähi Idän alueille. Vaikka Egyptin asehankinnat eivät suoranaisesti koske Israelia, niillä tulee olemaan epäsuora vaikutus alueen aseistautumiseen tulevissa konflikteissa. Israelin viranomaiset kielsivät, että heillä olisi tarkoituksena ostaa Venäjän uusinta ohjuskalustoa. Iranin ydinsuunnitelman edistyminen sekä sen ballististen ohjusten kehittäminen entistä tuhoisammiksi on saanut arabimaat etsimään keinoja Iranin aiheuttaman uhkan poistamiseksi tai ainakin minimoimiseksi. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- Iranin turvallisuusjoukot ovat hirttäneet kuusi Moussavin kannattajaa shia-muslimien pyhässä Mashhadin kaupungissa maanantaina. Iranin turvallisuudesta vastaavat joukot ovat koventaneet otteitaan mahdollisten uusien mielenosoitusten estämiseksi. Mellakka-asuisia poliiseja ja Majlisin joukkoja partioi Teheranin kaduilla estäen välittömästi pientenkin ryhmien kokoontumisen. Teheranin kaduilla elää nyt pelko pidätyksistä ja kidutuksista. Eräs Moussavia kannattava muslimioppinut sanoi puheessaan, että jo pelkkä ilmaantuminen hallitusta vastustavaan tilaisuuteen vaarantaa hänen henkensä. Tämä tunnettu oppinut sanoi, ettei ajatollah Khomenei koskaan halunnut, että Khamenista tulisi hänen seuraajansa. Hän jopa sanoi vallankumouksen kuolleen ajatollah Khomenein kuollessa. Toinen oppinut valitti, miten Moussavi, Khomenein läheinen ystävä, kunnioitettu ja vaatimaton profeetta Muhamadin jälkeläinen, on syytettynä mielensä osoittamisesta ja röyhkeydestä, josta täytyy rangaista. (JP)
- MICHAEL FREUND kertoo JP:n artikkelissaan “A Place where Israel is loved” (paikka jossa Israelia rakastetaan) innostuneena matkastaan Suomessa. Hän vertaa Israelia ja Suomea, molemmat pieniä ja itsenäisyydestään suuret uhraukset maksaneet. Hän ihailee Suomea, EU:n yksi harvaan asutuimmista maista, jossa rikollisuus on vähäistä, paikat puhtaita ja siistejä, ja ennen kaikkea suomalaisten ystävällisyyttä. Hän sanoo havainneensa matkusteltuaan useilla paikkakunnilla Helsingistä Tampereelle, Heinolaan ja Ikaalisiin, miten opillisista eroavaisuuksista huolimatta eri seurakunnat osoittavat jakamatonta ystävyyttä Israelille. Freund kertoo suomalaisten avustaneen 17 000 Venäjän juutalaista Israeliin ja kilpailevat siitä, mikä paikkakunta saisi kunnian toimia päävastuussa seuraavaa suurta Venäjän juutalaisten muuttoaaltoa avustettaessa. Kunpa Suomen politiikasta ja varsinkin sen ulkomaitten osalta vastuussa olevat huomioisivat tämän, että Suomen ulkopolitiikasta voitaisiin antaa Israelissa sama kiitettävä lausunto. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246296539924&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
- Iranin edustajat marssivat ulos salista Shimon Peresin puhuessa uskontojen välisessä konferenssissa Kazakstanissa tänään.
- Sana paavilta toisi päivänvaloon tuhansittain holokaustin aikana kadonneita juutalaislapsia. Sulautumista vastustavan järjestön kerrottua asiasta sille tulvi tuhansia kirjeitä ja viestejä, joissa pyydetään lisäselvityksiä asiasta.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132146
- 1700 vuotta vanha mosaiikki on yleisölle nähtävänä Lodissa heinäkuun 9-11
välisenä aikana. Mosaiikki on kaikkiaan 180 neliömetrin suuruinen.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132140

Tuesday, June 30, 2009

TIISTAI 30.06.09
1. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak pyrkii Obaman Lähi Idän lähettilään Robert Mitchellin kanssa löytämään yhteistä formulaa, jolla USA:n ja Israelin hallitusten välille syntynyt epäluuloisuus ja ristiriita voitaisiin tasoittaa. Barak tarjonnee Netanyahun tukemana kolmen kuukauden keskeytystä rakennustoimiin Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä. Huomattakoon tuo täsmennys, että USA vaatii rakennuskieltoa vain juutalaisten rakentamiseen, ei palestiinalaisten, mitä ei valvo kukaan. Eräs israelilainen NGO-järjestö sanoo aloittaneensa seurannan arabien laittomasta rakentamisesta Juudeassa ja Samariassa ja nostavansa oikeustoimet niiden rakentajia vastaan.
Kansanedustaja Otniel Schneller syytti eilen Yhdysvaltoja kiristyksestä Israelia kohtaan varoittaen, että se voi vaikuttaa kielteisesti Israelin valmiuteen rauhansopimuksesta. Puhuessaan JP:n toimittajien kanssa Schneller (Kadima) sanoi, että USA:n hallitus on omaksunut äärivasemmiston ohjelman, joka ei edusta Israelin kansan mielipidettä.
Kansanedustaja Schneller on osallistunut rauhankeskusteluihin palestiinalaisten ja Jordanian kanssa vuodesta 1994 lähtien, kertovat artikkelin kirjoittajat R A Stohl ja H L Krieger. Hän laati mielipiteistään kirjelmän, jonka hän antoi Barakille ennen tämän USA:n matkaa. Hän selittää kirjelmässään pyrkivänsä löytämään kohdan, jossa Israelin rauhantahto, solmitut sopimukset, joissa Israelin kansan enemmistö tunnustaa Palestiinan valtion, ja Amerikan fatalismi Israelin puskemiseksi nurkkaukseen, yhtyvät. ”Kaikkein vaarallisinta rauhanprosessille on Israelin kansan ahdistaminen nurkkaan”, hän toteaa. Luonnollisen kasvun tunnustamisen kieltäminen on kohtalokas virhe, hän selittää, ja kysyy: ”Mitä USA:n presidentti ajattelee kuvitellessaan, että ydinasein varustettu Lähi Itä on vähemmän vaarallinen kuin luonnollinen kasvu pienissä juutalaisyhteisöissä? Mitä häntä äänestänyt Amerikan juutalainen ajattelee? Antaa hänen vaarantaa fyysisen olemassaolomme , koska tyttäreni odottaa vauvaa?”
Schneller kehottaa Yhdysvaltoja etenemään yhdessä Israelin kanssa kahdella rintamalla: Iranin ydinsuunnitelman käsittelyssä ilman kytkentää palestiinalaiskysymykseen; ja toiseksi edetä rauhankeskusteluissa palestiinalaisten kanssa tunnustaen, että Israelin kansan enemmistön mielipide on kaikkein vakavin taso, jolla voidaan operoida sen saavuttamiseksi. Hän toteaa, että tilapäinenkin rakentamisen keskeytys on vaarallinen, ja toiseksi yksityisten yhtiöitten rakentamisen keskeyttäminen on laitonta. Jos tälle tielle lähdetään, USA vaarantaa Israelin valtion demokratian ja saa sen kansan kääntymään USA:n vastaiseksi. (JP)
2. JP:N PÄÄARTIKKELI käsittelee juutalaisyhteisöjen Juudean ja Samarian rakentamista tänään. Artikkelissa todetaan, että on selkeitä merkkejä kansainvälisen yhteisön pyrkimyksistä - Obaman hallituksen ohjauksessa - Netanyahun hallituksen kaatamiseksi. Artikkelissa kysellään, miksi USA ja kansainyhteisö painostavat pelkästään Israelia asettamatta mitään velvoitteita palestiinalaisille, jotka selittävät, että ilman rakennuskieltoa setlementeissä ei ole rauhankeskusteluja Israelin kanssa – ja setlementeillä he tarkoittavat kaikkia juutalaisyhteisöjä 1949 tulitaukolinjan itäpuolella, mukaan lukien Jerusalemin uudet lähiöt. Pääartikkelissa todetaan, että USA kaavailee 3-6 kuukauden tilapäistä rakennuskieltoa. Mutta miksi PA:n puheenjohtajaa Mahmoud Abbasia ei painosteta vaatimaan, että Fatahin ja Hamasin todennäköinen yhteishallitus tunnustaa kvartetin asettamat kolme vaatimusta, tai miksi Abbas hylkäsi Ehud Olmertin 100 %:n tarjouksen ennen eroaan? Pääartikkeli osoittaa kysymyksen suoraan Obamalle todetessaan: Miten Netanyahu voi saada suurempaa kansan tukea, kun Obama itse määrittelee, että 33 800 asukkaan Maale Adumimin kaupunki on laiton yhteisö (outpost)?
ARTIKKELISSA käydään läpi vaatimukset ja uhkakuvat, jotka Israelia kohtaavat itsenäisen Palestiinana valtion syntyessä: Palestiinan valtion tulee olla aseistamaton eikä sillä saa olla liittosuhteita ulkovaltojen kuten Iranin kanssa, jonka vallankumouskaarti tulisi pian valvomaan Ben Gurionin kansainvälistä lento-liikennettä; palestiinalaispakolaisten kohtalo tulee ratkaista Palestiinan valtion ja 12 muslimimaan rajojen sisällä; palestiinalaisten tulee luopua pakolaisten paluuoikeudesta Israeliin; Israel tulee tunnustaa juutalaisena valtiona; Israel ei voi hyväksyä vaatimusta palata 1949 tulitaukolinjojen taakse.
Artikkelissa todetaan, ettei rakennuskielto ratkaise mitään, päinvastoin se tulisi lisäämään palestiinalaisten vaatimuksia ja vahvistamaan sen kielteistä kantaa odottaessaan saavansa lisää. Artikkelissa viitataan Washington Postin David Ignatiuksen kirjoitukseen, jossa selitetään, että arabit vaativat heidän 2002 saudisuunnitelmansa pakottamista Israelille. (JP)
3. JP:N PÄÄARTIKKELI koskettelee myös kvartetin viime perjantaina julkistamaa tuhannen sivun päätöslauselmaa, ja kertoo, että sieltä löytyy yllättäviä asioita, joihin maailman media lauselmaa esitellessään ei ole mitenkään puuttunut.
Lauselmassa kerrotaan mm., että rauhansopimus Israelin kanssa edellyttää palestiinalaisten luopumista kaikista muista vaatimuksistaan – kuten vaatimuksesta palestiinalaispakolaisten paluuoikeudesta sinne, mistä he tai heidän isänsä tai isoisänsä lähtivät asuakseen muualla.
Se myös vaatii, että palestiinalaisten yhteishallituksen muodostaminen edellyttää Hamasin luopuvan kaikesta väkivallan käytöstä, Israelin tunnustamista ja kaikkien aiempien Israelin ja PA:n välillä solmittujen sopimusten ja vaatimusten hyväksymistä – eikä siinä riitä pelkkä asian toteaminen, mitä Hamas on tarjonnut.
Maailman media keskittyi julkilausumaa tarkastellessaan vain setlementteihin. (JP)
4. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas, joka tunnettiin nimellä Abu Mazen silloin, kun hän rahoitti lomaristeilijä Achille Lauron kaappauksen, sanoo, että hän vaatii kaiken rakentamisen lopettamista juutalaisyhteisöissä Juudeassa ja Samariassa ehtona rauhan-keskustelujen aloittamiseksi Israelin kanssa. Hän vaati samaa ennen marraskuussa 2007 pidettyä Annapolis-konferenssia, mutta sitä ei otettu konferenssin loppulausuntoon eikä Abbas muistanut koko asiaa sen jälkeen – ennen nykyistä tilannetta. Palestiinalaiset katsovat nyt saaneensa Obamasta parhaan ystävänsä ja laskevat saavansa hänen kauttaan kaiken mitä vaativat. Samalla Abbas vaatii Netanyahua lieventämään Palestiinan valtiota koskevia vaatimuksiaan, sen aseistamattomuudesta ja vaatimusta Israelista juutalaisena valtiona.
Jordanian ulkoministeri Nasser Judeh tuli omalla lausunnollaan Abbasin tueksi todetessaan maassa vierailevalle Jossi Beilinille, että saudisuunnitelman osittainenkin toteuttaminen edellyttää kaiken rakentamisen lopettamista Juudeassa ja Samariassa – vain juutalais-yhteisöissä, kielto ei koske palestiinalaisten rakentamista. (INN)
Seuraavassa osoitteessa on Federmanin kodin hajottaminen. 31.10.2008
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132121
5. UUTISOTSIKOITA
- Iran on melkein onnistunut valmistamaan ballistisen ohjuksen BM-25, jonka kantomatka on 3000 km, eli sillä yltää pitkälle Eurooppaa. Ohjus saatiin Pohjois-Koreasta, mutta Iran on jatkanut sen kehittelyä. Iranille on toinen pitkän matkan ohjus, kiinteää polttoainetta käyttävä Ashura, jonka kantomatka on 2000 km, sekä lisäksi Shihab-3, juoksevaa polttoainetta käyttävä ohjus, joita Iranilla uskotaan olevan yli sata. Kiinteää polttoainetta käyttävä ohjus on aina valmis käytettäväksi, koska sen polttoainetta ei tarvitse tankata ennen ohjuksen laukaisua. (JP)
- Fatahin kannatus Gazassa ja Länsirannalla on äskeisen tiedustelun mukaan 35 %, Hamasin 18.8 %. Lisäksi 26.5 % vastanneista 1 199 palestiinalaisesta syytti Israelia Fatahin ja Hamasin sovintoneuvottelujen hitaudesta, 23 % syytti Hamasia, Fatahia 15 %. (JP, P:n Media- ja tiedotuskeskus Jerusalem)
- Maailmanpankki kielsi aiemmat tiedot, että se olisi suostunut rahoittamaan kanavan rakentamisen Punaiseltamereltä Suolamerelle. Sopimus olisi antanut luvan koeprojektin rakentamiseen 180 km:n matkalle. Alueellisen kehityksen ministeri Silvan Shalom kertoi asian saaneen vihreää valoa.
- Ulkoministeri Hillary Clinton sanoo epäilevänsä Iranin Gaurdian Councelin ilmoitusta, että sen valtuuttama 10 %:n äänten uusintalaskenta ei ollut osoittanut mitään laittomuuksia tehdyn ja julisti Mahmoud Ahmadinejadin voittaneen vaalit. Presidentti Obama elättelee edelleen toiveita voidakseen saada suoran keskusteluyhteyden Iranin muslimijohdon kanssa. (JP)
- Israelin laivasto esti Kyprokselta Gazan rannikolle matkalla olleen pienlaivan pääsemisen kohteeseensa. Laivan kerrottiin kuljettavan sementtiä. (JP)
- Kadiman kansanedustaja Haim Ramon, joka kärsi tuomion pussattuaan nais-sotilasta kameroitten edessä – ilman lupaa, kuten sotilas väittää – vähän turhan rajusti, eroaa Knessetistä, mutta vakuuttaa jatkavansa työskentelyä politiikan parissa. (JP)
- Phoebus Energy julkisti eilen suunnitelmansa, joka hybridi-järjestelmään perustuen pystyy oleellisesti vähentämään lämmityskustannuksia ja sen mukana ilmaston saastumista. Järjestelmä säästää öljyä 50-70 % ja saastuttamisvaikutuksia 80-90 %, yhtiöstä kerrotaan. Järjestelmä perustuu uudenaikaisen tekniikan soveltamiseen tarkkailemaan lämpökattilan toimintaan vaikuttavia tekijöitä yhdessä lämpöpumpun kanssa. Järjestelmä on asennettu kahdeksaan kohteeseen Israelissa, kibbutseista virastoihin ja hotelleihin. Hybridi-järjestelmästä johtuen lämmintä vettä on käytettävissä vuoden kaikkina päivinä. (JP)
- Yiztharin juutalaiskylän asukkaat 8 km Nablusista etelään havaitsivat naapurina sijaitsevan Assira al-Kabaliyh arabikylän asukkaitten sytyttäneen heidän viljapeltonsa tuleen. Juutalaisten mennessä sammuttamaan tulta arabit aloittivat kiivaan kivityksen heitä kohti satuttaen 17-vuotiasta poikaa silmään, joka joutui sairaalaan. Yhteenotto laantui vasta armeijan mellakkapoliisien mennessä väliin. Yitzharin 500 juutalaisasukasta ovat joutuneet arabikylän jatkuvan häirinnän ja väkivallan kohteeksi. (INN)
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132117
Maanantain raportin julkistamisessa oli ongelmia, siksi viivästyminen.
Lämpötilat, JSM. Ti: 22-31; Ke: 26-35; To: 21-33: Pe: 18-28 C-astetta, aurinkoista.
MAANANTAI 29.06.09

1. JUUTALAISYHTEISÖJEN kohtalo Juudeassa ja Samariassa tulee olemaan vaakalaudalla lähipäivien aikana. Puolustusministeri Ehud Barak tapaa tänään Obaman Lähi Idän lähettilään Robert Mitchellin New Yorkissa. Barak kielsi sunnuntaina Israelissa levitetyt huhut, että hallitus olisi tehnyt päätöksen kaiken juutalaisten rakentamisen keskeyttämiseksi Juudeassa ja Samariassa kolmen kuukauden ajaksi, myös luonnollisen kasvun osalta. Barak tähdensi, ettei hallituksessa ole tehty mitään päätöstä asiassa, mutta hän esittää sitä.

JP:n kolumnistit H Keinon ja T Lazaroff tutkivat asiaa aamun kolumnissaan. He toteavat, että yksi ensimmäisistä koekaupungeista on Givat Zeev, joka sijaitsee Jerusalemista luoteeseen tie no 443 varrella. Kaupungissa oli 2008 lopussa 11 000 asukasta. Se on kasvanut 700:lla asukkaalla viimeisen 8 vuoden aikana luonnollisen kasvun ansiosta.

Tänä vuonna kaupungissa viimeistellään yli 300 uutta asuntoa, joiden rakentaminen laillistettiin Olmertin hallituksen toimesta. Kaupunki odottaa päätöstä 380 uuden asunnon rakentamisen aloittamiseksi, jotka olivat Olmertin hallituksen hyväksyttävien listalla. Kaupungin väkiluvun odotetaan kasvan tuhannella asukkaalla kuluvana vuonna. Tämä on yksi suurimmista lisäyksistä Juudeassa ja Samariassa ja kilpailee suurten kaupunkien kanssa, kuten Modi´in Illit (41 700 asukasta), Betar Illit (34 700 asukasta) ja Maaleh Adumim (33 800 asukasta). Nämä suuret kaupungit rakentavat vuosittain satoja uusia asuntoja. Modi´in Illit aloitti edellisen vuoden aikana 600 asunnon rakentamisen. (JP)

2. USA:N JA ISRAELIN välisiä seuraavat kolumnistit ovat yhä enenevässä määrin alkaneet ihmetellä, mistä tässä Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen rakentamisasiassa on lopulta kysymys. Obaman hallituksen tinkimätön päätös painostaa Netanyahun hallitusta nähdään yhä selvemmin osana laajempaa kuviota. Selvimmin tämän ilmaisee Debkafile aamun artikkelissaan otsikolla ”Heikentynyt Ahmadinejad voi etsiä sotilaallista seikkailua”. Erityisanalyysissaan Debkafile toteaa, että Iranin sisäisten kuohuntojen vuoksi suorat tai edes epäsuorat keskustelut Iranin ja USA:n välillä ovat haihtuneet tulevaisuuteen, kuten ovat odotukset läpimurrosta Israelin ja palestiinalaisten välisissä rauhankeskusteluissa. Iranin kuohunta on samalla osoittanut keksityiksi väitteet, että sillä, Iranin ydinsuunnitelmalla sekä Israelin ja palestiinalaisten välisillä keskusteluilla olisi mitään yhteyttä, Debkafile jatkaa. Analyysissa todetaan, ettei USA:n hallituksen itsetunto salli tunnustaa epäonnistuneensa Iranin suhteen, minkä vuoksi se nostaa painostustaan Netanyahun hallitusta kohtaan voidakseen osoittaa arabi- ja muslimimaailmalle politiikkansa suunnan pysyneen ennallaan. Debkafile vihjaa, että Obaman hallituksen politiikan taustalla on pyrkimys hajottaa Netanyahun hallitus, jonka asema on varsin horjuva usean pienpuolueen tuesta johtuen. ”Koska Netanyahu ei ole suoraan alistunut Washingtonin vaatimuksiin, hänet on korvattava miehellä, joka ymmärtää paremmin presidentti Obaman Lähi Idän valtakuviot”.

Artikkelin mukaan tässä Ehud Barak tulee kuvioon, joka lausunnoillaan on osoittanut liikkuvansa lähempänä USA:n hallituksen tavoitteita. Tämän suuntauksen suunnittelijana on Obaman henkilökuntapäällikkö Rahm Emanuel, joka haluaa Netanyahun vallan kaatuvan.

Debkafile muistuttaa, että suurimmat setlementit Juudeassa ja Samariassa ovat alueiltaan vain 1.7 % koko alueesta, ja marginaalinen kasvun vaatima lisäalue vajaa prosentti, mikä ei voine olla ylittämätön ongelma ratkaista, mutta tämä ei olekaan ongelman ydin. (debkafile)

3. www.debkafile käsittelee artikkelinsa loppuosassa Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejadin asemaa. Sisäisten levottomuuksien ja vaalien uskottavuuteen liittyvien epäilysten vuoksi hänen asemansa on heikentynyt, mikä puolestaan voi vapauttaa primitiivisen puolustusmekanismin. Hänen ulkomaita koskevat lausuntonsa ovat entisestään jyrkentyneet, eivätkä syytökset USA:n ja Euroopan maita kohtaan heitetyt syytökset sekaantumisesta Iranin presidentin vaaleihin ole ainakaan lieventäneet tilannetta. Iran syyttää kahdeksaa Englannin lähetystön virkailijaa vakoilusta opposition hyväksi, ja samanlaisia syytöksiä on esitetty myös USA:n suuntaan.

Debkafile arvioi, että nöyryytetyksi itsensä tunteva presidentti Ahmadinejad voi etsiä kompensaatiota aktivoimalla liittolaisensa ja sen käskyvaltaan kuuluvat järjestöt hyökkäyksiin israelilaisia kohteita vastaan sekä länsivaltojen joukkoja ja tukikohtia vastaan Irakissa ja Afganistanissa. Hizbullah on toistaiseksi kiinni hallitusneuvotteluissa Libanonissa, mutta Hamas ja Jihad ovat aina valmiit. Myös Syyrian presidentti Bashar Assad on pullistellut lihaksiaan uhaten vapauttaa Golanin ylängön asevoimin.

Iranin vihamielinen paatos on saanut otollisen tilaisuuden pyrkiä vahvistamaan Saudi arabian ja Egyptin välistä Iranin vastaista rintamaa, mitä Turkki voi myötäillä. Puolustusministeri Ehud Barak on innokkaasti ajanut tällaista liittoutumaa, joskin sen toteutuminen virallisilla sopimuksilla ei näytä toistaiseksi mahdolliselta, mutta sopisi Obaman tavoitteisiin. Jos tällainen liittoutuma toteutuisi, se voisi tarjota Israelilla sen edellyttämät turvallisuustakuut jopa rauhansopimuksen solmimiseksi palestiinalaisten kanssa. (Debkafile)

4. BARRY RUBIN, joka johtaa globaalista tutkimus- ja kansainvälisten asiain keskusta ja toimittaa Lähi Idän seuranta- sekä kansainvälisten asiain ja Turkin tutkimusten lehteä, tutkii JP:n julkistamassa artikkelissaan ”The World according to Fayad” (Maailma Fayadin silmin) PA:n hallituksen ja nimenomaan sen pääministerin Salaam Fayadin politiikkaa pyrkien tunkeutumaan pintaa syvemmälle. Rubin lähtee artikkelissaan tutkimaan Fayadin 22. kesäkuuta pitämää puhetta, joka ei saanut samanlaista laajaa kiinnostusta kuin Netanyahun ja Obaman puheet vähän aiemmin, mutta on silti tärkeä.

Rubin toteaa aluksi, että Fayad on pääministeri vain tyydyttääkseen länsimaitten hallituksia ja taloudellisia tukijoita. ”Häneltä puuttuu poliittista taitoa, ideologista vaikutusvaltaa ja vahvaa tukiasemaa, mutta hän saa rahavirrat juoksemaan, koska hän on suhteellisen rehellinen, maltillinen ja asiantuntija taloudellisissa asioissa.” Mutta, jatkaa Rubin, Fayad ei ole suosittu omiensa parissa, mutta ulkomaat haluavat hänen jatkavan, ja siinä on hänen ongelmansa, eikä vain hänen, vaan muittenkin, sillä jos hän edustaisi palestiinalaisia, olisi toivoa rauhasta.

Rubin esittää kolme kohtaa, joissa Fayadin maailmankuva tulee ilmi.

1. Fayad katsoo, että Hamasin Gazan hallinto tulee säilyttää, sillä Fatah haluaa tehdä rauhan Hamasin eikä Israelin kanssa. Tämä sulkee samalla pois mahdollisuuden rauhasta Israelin kanssa, sillä Hamas osana PA:n hallitusta on aivan liian radikaali. Mutta se sopii PA:lle, joka täten taistelee Israelia vastaan Hamasin kautta.
2. Toiseksi Fayad väittää, että pitämällä murhista tai niiden suunnittelusta ja muista väkivaltarikoksista tuomitut palestiinalaiset vankiloissaan Israel rikkoo kansainvälistä lakia. Eli, Rubin toteaa, Israel ei saisi puolustaa itseään terroristeilta.
3. Kolmanneksi Fayad toteaa, ettei ole PA:n asiana pyrkiä todistaa hyvästä käytöksestään, vaan sen tulee taivuttaa länsivaltoja painostamaan Israelia yhä uusiin myönnytyksiin tekemättä itse mitään.

Rubin toteaa artikkelissaan, että Fayad syytti Netanyahun puhetta epäselväksi, mutta itse asiassa hänen oma puheensa on sitä, koska hän ei voi nimetä niitä asioita, joita Israel vaatii palestiinalaisilta. Todetessaan palestiinalaisten tarvitsevan oman kotimaansa hän ei sano, että pakolaiset voivat palata sinne; ettei tuo vieraan maan joukkoja alueelleen tai lopeta väkivallan lopullisesti, koska se ei ole palestiinalaisten kanta.

Rubin joutuu toteamaan kuten niin monet ennen häntä, että todellinen syy rauhansopimuksen siirtymiseen vuodesta toiseen johtuu palestiinalaisten omasta politiikasta, joka ei halua juutalaista valtiota rajanaapurikseen, ei nyt eikä tulevaisuudessa. (JP) http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1245924951409&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

4. UUTISOTSIKOITA

- Meriveden juoksuttaminen Suolamereen joko Punaiseltamereltä tai putkea myöten Välimerestä puhuttaa asiantuntijoita, jotka pelkäävät Kuolleenmeren luonteen ja luonnonolosuhteitten radikaalia muutosta. Yksi vaihtoehto olisi juoksuttaa vettä Haifan tienoilta puhdistuslaitoksen kautta Jordanjokeen, josta se juoksisi edelleen normaalikanavaa pitkin saaden matkalla mineraalit, joita se normaalistikin kuljettaa. Kuollutmeri oli ehdokkaana yhdeksi maailman ihmeeksi, mutta palestiinalaisvastuksesta se pudotettaneen listalta. (JP)

- Haredi-väestön mielenosoitukset kaupungin päätöstä vastaan avata yleisölle tarkoitettu paikoitusalue sapattina lähellä Jerusalemin Vanhaakaupunkia eivät vain laimene, vaikka poliisi pidätti lähes 50 mielenosoittajaa.

Poliisi on aloittanut tutkimukset pormestari Nir Barkatia vastaan tehtyihin

murhauhkauksiin.(JP)

- Mossadin apulaisjohtaja erosi vastalauseeksi, että nykyisen johtajan Meir Daganin kautta jatkettiin vuodella. Apulainen halusi paikan itselleen.(JP)

- USA:n professorit toteavat, että Israelin suosio USA:ssa on laskenut. He uskovat tämän johtuvan ihmisoikeuskysymyksistä, joiden rikkomuksista Israelia syytetään Juudeassa ja Samariassa sekä Gazassa. (JP)

- Hamas vakuuttaa, ettei Gilad Shalitin vapauttamisneuvotteluissa ole edistytty ollenkaan. Hamas syyttää päinvastaisista huhuista Israelia. (JP)

- Pääministeri Netanyahu varoittaa, että Israel pitää Libanonia vastuussa siitä, miten Hizbullah käyttäytyy valtakuntien välisellä rajalla. (JP)

- Kadiman varapuheenjohtaja Shaul Mofaz sanoo valittaen, että Kadiman puheenjohtajan Tzipi Livnin kanssa on mukava pistäytyä kahvilla tai viettää iltaa, mutta ettei Livni ole tehty pääministerin aineksista: Hän ei osaa tehdä päätöksiä”, sanoo Mofaz, joka haluaa päästä hallitukseen. (JP)

- Labour-puolueen neljä kapinallista torjuivat Ehud Barakin rauhantarjouksen. Siten tilanne jatkuu jännittyneenä ja epäselvänä. (JP)

- Pormestari Nir Barkat päätti pidättyä 70 % tuhottaviksi määrättyjen laittomasti rakennettujen palestiinalaistalojen purkamisesta. (haaretz)

- Israelin laivasto aikoo aloittaa omien sota-alusten rakentamisen ja peruuttaa tilaukset USA:sta.(INN)

- Israel on kaikessa hiljaisuudessa lisäämässä järjestelmiä sen F-15 ja F-15I koneisiin, mikä lisää niiden iskukykyä pitkien matkojen takana. Kysymyksessä on Balad Pelada (Steel Hail ja Lightning) järjestelmä, joka on ollut jo F-16 koneissa, mutta jota täytyi muotoilla F-15 koneisiin sopivaksi. (INN)

- Adam-yhteisö rakennutti 50 taloa Migronista siirrettäville asukkaille, mutta nämä sanovat ”kiitos mutta ei kiitos”. (INN)

Monday, June 29, 2009

MAANANTAI 29.06.09
1. JUUTALAISYHTEISÖJEN kohtalo Juudeassa ja Samariassa tulee olemaan vaakalaudalla lähipäivien aikana. Puolustusministeri Ehud Barak tapaa tänään Obaman Lähi Idän lähettilään Robert Mitchellin New Yorkissa. Barak kielsi sunnuntaina Israelissa levitetyt huhut, että hallitus olisi tehnyt päätöksen kaiken juutalaisten rakentamisen keskeyttämiseksi Juudeassa ja Samariassa kolmen kuukauden ajaksi, myös luonnollisen kasvun osalta. Barak tähdensi, ettei hallituksessa ole tehty mitään päätöstä asiassa, mutta hän esittää sitä.
JP:n kolumnistit H Keinon ja T Lazaroff tutkivat asiaa aamun kolumnissaan. He toteavat, että yksi ensimmäisistä koekaupungeista on Givat Zeev, joka sijaitsee Jerusalemista luoteeseen tie no 443 varrella. Kaupungissa oli 2008 lopussa 11 000 asukasta. Se on kasvanut 700:lla asukkaalla viimeisen 8 vuoden aikana luonnollisen kasvun ansiosta.
Tänä vuonna kaupungissa viimeistellään yli 300 uutta asuntoa, joiden rakentaminen laillistettiin Olmertin hallituksen toimesta. Kaupunki odottaa päätöstä 380 uuden asunnon rakentamisen aloittamiseksi, jotka olivat Olmertin hallituksen hyväksyttävien listalla. Kaupungin väkiluvun odotetaan kasvan tuhannella asukkaalla kuluvana vuonna. Tämä on yksi suurimmista lisäyksistä Juudeassa ja Samariassa ja kilpailee suurten kaupunkien kanssa, kuten Modi´in Illit (41 700 asukasta), Betar Illit (34 700 asukasta) ja Maaleh Adumim (33 800 asukasta). Nämä suuret kaupungit rakentavat vuosittain satoja uusia asuntoja. Modi´in Illit aloitti edellisen vuoden aikana 600 asunnon rakentamisen. (JP)
2. USA:N JA ISRAELIN välisiä seuraavat kolumnistit ovat yhä enenevässä määrin alkaneet ihmetellä, mistä tässä Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen rakentamisasiassa on lopulta kysymys. Obaman hallituksen tinkimätön päätös painostaa Netanyahun hallitusta nähdään yhä selvemmin osana laajempaa kuviota. Selvimmin tämän ilmaisee Debkafile aamun artikkelissaan otsikolla ”Heikentynyt Ahmadinejad voi etsiä sotilaallista seikkailua”. Erityisanalyysissaan Debkafile toteaa, että Iranin sisäisten kuohuntojen vuoksi suorat tai edes epäsuorat keskustelut Iranin ja USA:n välillä ovat haihtuneet tulevaisuuteen, kuten ovat odotukset läpimurrosta Israelin ja palestiinalaisten välisissä rauhankeskusteluissa. Iranin kuohunta on samalla osoittanut keksityiksi väitteet, että sillä, Iranin ydinsuunnitelmalla sekä Israelin ja palestiinalaisten välisillä keskusteluilla olisi mitään yhteyttä, Debkafile jatkaa. Analyysissa todetaan, ettei USA:n hallituksen itsetunto salli tunnustaa epäonnistuneensa Iranin suhteen, minkä vuoksi se nostaa painostustaan Netanyahun hallitusta kohtaan voidakseen osoittaa arabi- ja muslimimaailmalle politiikkansa suunnan pysyneen ennallaan. Debkafile vihjaa, että Obaman hallituksen politiikan taustalla on pyrkimys hajottaa Netanyahun hallitus, jonka asema on varsin horjuva usean pienpuolueen tuesta johtuen. ”Koska Netanyahu ei ole suoraan alistunut Washingtonin vaatimuksiin, hänet on korvattava miehellä, joka ymmärtää paremmin presidentti Obaman Lähi Idän valtakuviot”.
Artikkelin mukaan tässä Ehud Barak tulee kuvioon, joka lausunnoillaan on osoittanut liikkuvansa lähempänä USA:n hallituksen tavoitteita. Tämän suuntauksen suunnittelijana on Obaman henkilökuntapäällikkö Rahm Emanuel, joka haluaa Netanyahun vallan kaatuvan.
Debkafile muistuttaa, että suurimmat setlementit Juudeassa ja Samariassa ovat alueiltaan vain 1.7 % koko alueesta, ja marginaalinen kasvun vaatima lisäalue vajaa prosentti, mikä ei voine olla ylittämätön ongelma ratkaista, mutta tämä ei olekaan ongelman ydin. (debkafile)
3. www.debkafile käsittelee artikkelinsa loppuosassa Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejadin asemaa. Sisäisten levottomuuksien ja vaalien uskottavuuteen liittyvien epäilysten vuoksi hänen asemansa on heikentynyt, mikä puolestaan voi vapauttaa primitiivisen puolustusmekanismin. Hänen ulkomaita koskevat lausuntonsa ovat entisestään jyrkentyneet, eivätkä syytökset USA:n ja Euroopan maita kohtaan heitetyt syytökset sekaantumisesta Iranin presidentin vaaleihin ole ainakaan lieventäneet tilannetta. Iran syyttää kahdeksaa Englannin lähetystön virkailijaa vakoilusta opposition hyväksi, ja samanlaisia syytöksiä on esitetty myös USA:n suuntaan.
Debkafile arvioi, että nöyryytetyksi itsensä tunteva presidentti Ahmadinejad voi etsiä kompensaatiota aktivoimalla liittolaisensa ja sen käskyvaltaan kuuluvat järjestöt hyökkäyksiin israelilaisia kohteita vastaan sekä länsivaltojen joukkoja ja tukikohtia vastaan Irakissa ja Afganistanissa. Hizbullah on toistaiseksi kiinni hallitusneuvotteluissa Libanonissa, mutta Hamas ja Jihad ovat aina valmiit. Myös Syyrian presidentti Bashar Assad on pullistellut lihaksiaan uhaten vapauttaa Golanin ylängön asevoimin.
Iranin vihamielinen paatos on saanut otollisen tilaisuuden pyrkiä vahvistamaan Saudi arabian ja Egyptin välistä Iranin vastaista rintamaa, mitä Turkki voi myötäillä. Puolustusministeri Ehud Barak on innokkaasti ajanut tällaista liittoutumaa, joskin sen toteutuminen virallisilla sopimuksilla ei näytä toistaiseksi mahdolliselta, mutta sopisi Obaman tavoitteisiin. Jos tällainen liittoutuma toteutuisi, se voisi tarjota Israelilla sen edellyttämät turvallisuustakuut jopa rauhansopimuksen solmimiseksi palestiinalaisten kanssa. (Debkafile)
4. BARRY RUBIN, joka johtaa globaalista tutkimus- ja kansainvälisten asiain keskusta ja toimittaa Lähi Idän seuranta- sekä kansainvälisten asiain ja Turkin tutkimusten lehteä, tutkii JP:n julkistamassa artikkelissaan ”The World according to Fayad” (Maailma Fayadin silmin) PA:n hallituksen ja nimenomaan sen pääministerin Salaam Fayadin politiikkaa pyrkien tunkeutumaan pintaa syvemmälle. Rubin lähtee artikkelissaan tutkimaan Fayadin 22. kesäkuuta pitämää puhetta, joka ei saanut samanlaista laajaa kiinnostusta kuin Netanyahun ja Obaman puheet vähän aiemmin, mutta on silti tärkeä.
Rubin toteaa aluksi, että Fayad on pääministeri vain tyydyttääkseen länsimaitten hallituksia ja taloudellisia tukijoita. ”Häneltä puuttuu poliittista taitoa, ideologista vaikutusvaltaa ja vahvaa tukiasemaa, mutta hän saa rahavirrat juoksemaan, koska hän on suhteellisen rehellinen, maltillinen ja asiantuntija taloudellisissa asioissa.” Mutta, jatkaa Rubin, Fayad ei ole suosittu omiensa parissa, mutta ulkomaat haluavat hänen jatkavan, ja siinä on hänen ongelmansa, eikä vain hänen, vaan muittenkin, sillä jos hän edustaisi palestiinalaisia, olisi toivoa rauhasta.
Rubin esittää kolme kohtaa, joissa Fayadin maailmankuva tulee ilmi.
1. Fayad katsoo, että Hamasin Gazan hallinto tulee säilyttää, sillä Fatah haluaa tehdä rauhan Hamasin eikä Israelin kanssa. Tämä sulkee samalla pois mahdollisuuden rauhasta Israelin kanssa, sillä Hamas osana PA:n hallitusta on aivan liian radikaali. Mutta se sopii PA:lle, joka täten taistelee Israelia vastaan Hamasin kautta.
2. Toiseksi Fayad väittää, että pitämällä murhista tai niiden suunnittelusta ja muista väkivaltarikoksista tuomitut palestiinalaiset vankiloissaan Israel rikkoo kansainvälistä lakia. Eli, Rubin toteaa, Israel ei saisi puolustaa itseään terroristeilta.
3. Kolmanneksi Fayad toteaa, ettei ole PA:n asiana pyrkiä todistaa hyvästä käytöksestään, vaan sen tulee taivuttaa länsivaltoja painostamaan Israelia yhä uusiin myönnytyksiin tekemättä itse mitään.
Rubin toteaa artikkelissaan, että Fayad syytti Netanyahun puhetta epäselväksi, mutta itse asiassa hänen oma puheensa on sitä, koska hän ei voi nimetä niitä asioita, joita Israel vaatii palestiinalaisilta. Todetessaan palestiinalaisten tarvitsevan oman kotimaansa hän ei sano, että pakolaiset voivat palata sinne; ettei tuo vieraan maan joukkoja alueelleen tai lopeta väkivallan lopullisesti, koska se ei ole palestiinalaisten kanta.
Rubin joutuu toteamaan kuten niin monet ennen häntä, että todellinen syy rauhansopimuksen siirtymiseen vuodesta toiseen johtuu palestiinalaisten omasta politiikasta, joka ei halua juutalaista valtiota rajanaapurikseen, ei nyt eikä tulevaisuudessa. (JP) http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1245924951409&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
4. UUTISOTSIKOITA
- Meriveden juoksuttaminen Suolamereen joko Punaiseltamereltä tai putkea myöten Välimerestä puhuttaa asiantuntijoita, jotka pelkäävät Kuolleenmeren luonteen ja luonnonolosuhteitten radikaalia muutosta. Yksi vaihtoehto olisi juoksuttaa vettä Haifan tienoilta puhdistuslaitoksen kautta Jordanjokeen, josta se juoksisi edelleen normaalikanavaa pitkin saaden matkalla mineraalit, joita se normaalistikin kuljettaa. Kuollutmeri oli ehdokkaana yhdeksi maailman ihmeeksi, mutta palestiinalaisvastuksesta se pudotettaneen listalta. (JP)
- Haredi-väestön mielenosoitukset kaupungin päätöstä vastaan avata yleisölle tarkoitettu paikoitusalue sapattina lähellä Jerusalemin Vanhaakaupunkia eivät vain laimene, vaikka poliisi pidätti lähes 50 mielenosoittajaa.
Poliisi on aloittanut tutkimukset pormestari Nir Barkatia vastaan tehtyihin
murhauhkauksiin.(JP)
- Mossadin apulaisjohtaja erosi vastalauseeksi, että nykyisen johtajan Meir Daganin kautta jatkettiin vuodella. Apulainen halusi paikan itselleen.(JP)
- USA:n professorit toteavat, että Israelin suosio USA:ssa on laskenut. He uskovat tämän johtuvan ihmisoikeuskysymyksistä, joiden rikkomuksista Israelia syytetään Juudeassa ja Samariassa sekä Gazassa. (JP)
- Hamas vakuuttaa, ettei Gilad Shalitin vapauttamisneuvotteluissa ole edistytty ollenkaan. Hamas syyttää päinvastaisista huhuista Israelia. (JP)
- Pääministeri Netanyahu varoittaa, että Israel pitää Libanonia vastuussa siitä, miten Hizbullah käyttäytyy valtakuntien välisellä rajalla. (JP)
- Kadiman varapuheenjohtaja Shaul Mofaz sanoo valittaen, että Kadiman puheenjohtajan Tzipi Livnin kanssa on mukava pistäytyä kahvilla tai viettää iltaa, mutta ettei Livni ole tehty pääministerin aineksista: Hän ei osaa tehdä päätöksiä”, sanoo Mofaz, joka haluaa päästä hallitukseen. (JP)
- Labour-puolueen neljä kapinallista torjuivat Ehud Barakin rauhantarjouksen. Siten tilanne jatkuu jännittyneenä ja epäselvänä. (JP)
- Pormestari Nir Barkat päätti pidättyä 70 % tuhottaviksi määrättyjen laittomasti rakennettujen palestiinalaistalojen purkamisesta. (haaretz)
- Israelin laivasto aikoo aloittaa omien sota-alusten rakentamisen ja peruuttaa tilaukset USA:sta.(INN)
- Israel on kaikessa hiljaisuudessa lisäämässä järjestelmiä sen F-15 ja F-15I koneisiin, mikä lisää niiden iskukykyä pitkien matkojen takana. Kysymyksessä on Balad Pelada (Steel Hail ja Lightning) järjestelmä, joka on ollut jo F-16 koneissa, mutta jota täytyi muotoilla F-15 koneisiin sopivaksi. (INN)
- Adam-yhteisö rakennutti 50 taloa Migronista siirrettäville asukkaille, mutta nämä sanovat ”kiitos mutta ei kiitos”. (INN)

Sunday, June 28, 2009

SUNNUNTAI 28.06.09
1. IRANIN presidentinvaaleissa kakkoseksi jäänyt Mir Hossein Moussavi sanoo, ettei hän anna tukijoilleen käskyä jatkaa mielenosoituksia kaduilla. Sen sijaan hän sanoo anovansa hallitukselta luvan erikseen kutakin mielenosoitusta varten. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hän tunnustaa häviönsä. Hän myös kieltäytyi hyväksymästä hallituksen tarjousta laskea 10 % annetuista äänistä. Teheranista kantautui tietoja pienistä yksittäisistä mielenosoituksista, jotka viranomaiset hajottivat nopeasti.
Poliisin ja Basijin joukot pidättivät runsaasti mielenosoittajia perjantaina Janat-Abad alueella Teheranin länsiosassa. Paikalliset asukkaat huutelivat Basijin joukoille, jotka suorittivat pidätyksiä. Nämä uhkasivat tulla heidän koteihinsa ja viedä heidät jonnekin, minkä jälkeen heistä ei kuultaisi enää koskaan.
Teheranista tulevat uutiset kertovat, etteivät viranomaiset kerro kaikista surmatuista omaisille, ja että he menevät sairaaloihin ja vievät siellä haavoihinsa kuolleet ilmoittamatta heistä kenellekään. Omaiset valittavat, ettei heidän ”marttyyriensa” ruumiita palauteta perheille.
Sen sijaan he joutuvat allekirjoittamaan ”tunnustuskirjeen”, jossa he joutuvat kutsumaan surmattuja omaisiaan ”terroristeiksi”, tuomitsemaan Moussavin rikolliseksi sekä siunaamaan Basijin joukkoja.
Satoja surevia omaisia kertyi perjantai-iltana Teheranin Behesht-e Zahra hautausmaalle, jossa viranomaiset kertoivat heille, ettei mielenosoituksissa surmattuja saa haudata perheitten hautapaikoille, vaan erilliseen osaan hautausmaata.
Basijin joukot ovat pidättineet opposition edustajien ja journalistien lisäksi myös muutamia poliisiupseereita, jotka olivat kieltäytyneet menemästä kaduille. (JP)
2. PRESIDENTINVAALIT ainakin näennäisesti voittanut nykyinen viran haltija Mahmoud Ahmadinejad on saanut uutta puhtia lännen vastaiselle retoriikalleen. Hänen hyökkäystensä ensisijainen kohde on USA ja sen presidentti Barack Obama, joka varovaisin sanoin ilmaisi kauhistuneensa tavasta, millä viranomaiset kohtelivat mielenosoittajia. Ahmadinejad vastasi tähän: ”Olemme hämmästyneet Mr. Obamaan. Eikös hän luvannut muutosta? Miksi hän sitten sekaantui? He sanovat haluavansa keskustella Iranin kanssa – mutta onko tämä oikea tapa? Totisesti, he ovat tehneet virheen.” Saamansa läksytyksen jälkeen myös Obama on kärjistänyt lausuntojaan. Saksan liittokansleri Angelika Merkelin vierailun yhteydessä Obama sanoi perjantaina näin: ”Väkivalta heitä (oppositiota) kohtaan on sietämätön. Me näemme sen ja tuomitsemme sen.” Obaman taitelemiseen veitsenterällä Iranin kysymyksessä vaikuttaa hänen pyrkimyksenä pysytellä poissa Iranin sisäisistä asioista, ettei siitä tulisi estettä hänen halulleen saada suora keskusteluyhteys Iranin johdon kanssa. Iranin viranomaiset ovat tähän saakka antaneet tunnustusta Obaman politiikalle, mutta Ahmadinejadin viimeiset lausunnot kertovat hänen käsitystensä muutoksista.
OBAMAN hallitus on muuttanut aiempia suunnitelmiaan kutsua Iranin diplomaattiedustajia USA:n itsenäisyyspäivän vastaanottotilaisuuksiin 04.07.09 sen lähetystöissä kaikkialla maailmassa. Kertoessaan asiasta USA:n ulkoministeriö vakuuttaa, ettei yksikään iranilainen diplomaatti ollut hyväksynyt kutsua.
Obama antoi varovaisen tuen Moussaville kertoessaan hänen herättäneen joittenkin mielikuvituksen tai joukkojen hengen, jotka ovat valmiit avautumaan. Hänen uskotaan pyrkineen tällä minimoimaan erehdystä, jonka hän teki antaessaan lausunnon, jonka mukaan Moussavilla ja Ahmadinejadilla ei lopulta ole paljon eroavuuksia. (JP)
3. TAISTELU vallasta Iranissa ja sen suuntauksesta jatkuu kuitenkin salaisissa piireissä, kertovat uutiset. Näiden huhujen taustalla on Iranin yksi vaikutusvaltaisimmista miehistä, ajatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Hän oli aikoinaan läheisin ajatollah Khomenein kanssa, jonka vastaanotolle hänellä oli lähes esteetön pääsy. Hän toimii puheenjohtajana kahdessa avainneuvostossa, Exipediency Dicernment Council sekä Guardian Council, joka tukee Khameneita.. Edellinen toimii välittäjänä parlamentin ja Guardian Councilin välillä lakeja ja niiden tulkintaa koskevissa asioissa. Toinen tärkeä neuvosto on Assembly of Experts, jolla on valta erottaa myös ylin kaitsija. Puheenjohtajana molemmissa neuvostoissa Rafsanjanilla on mahdollisuus päättää käsiteltävistä asioista sekä manipuloida neuvostojen kautta maan poliittisten johtajien päätöksiä.
Rafsanjani on poistunut julkisuudesta, ja hänen arvellaan menneen shia-muslimien pyhään kaupunkiin Qomiin, jossa hänen epäillään keskustelevan johtavien uskonnollisten auktoriteettien kanssa muutoksista maan uskonnollisessa johdossa. Ahmadinejad uskaltautui kritisoimaan Rafsanjania eräässä puheessaan, mistä Khamenei moitti häntä kirpein sanoin ehkä peläten oman asemansa vuoksi. Khamenei kannattaa muuten täysin Ahmadinejadia.
Rafsanjania syytetään omaistensa suosimisessa ja omaisuutensa kartuttamisesta joka arvioidaan miljardiksi USD. Hän on aina suositellut suhteiden parantamista USA.n kanssa. Iranissa muistetaan kuitenkin, että Rafsanjanin valtakaudella maassa murhattiin satakunta journalistia ja intellektuellia, jotka vastustivat hänen politiikkaansa. Tarkkailijat katsovat, että lähiviikot osoittanevat, mihin suuntaan Iranin poliittinen ilmapuntari osoittaa.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1096070.html
4. ISRAELIN JA HAMASIN väliset epäsuorat keskustelut tulitauon jatkamisesta Gazan ja Israelin välillä ovat jatkuneet Kairossa Egyptin välityksellä. Ne näyttävät nyt sekoittuneen yhdeksi epäselväksi vyyhdeksi Fatahin ja Hamasin sovintoneuvottelujen ja Gilad Shalitin vapauttamiskeskustelujen kanssa. Netanyahun hallitus suhtautuu hyvin epäilevästi ja jopa torjuvasti Hamasin nousemisesta Fatahin hallituskumppaniksi, koska se tarkoittaisi Hamasin tunnustamista poliittiseksi puolueeksi. Toisaalta se edellyttäisi kaikkien Gazan ulosmenoteitten avaamista sekä Israeliin että Egyptiin. Yksi kiperimmistä kysymyksistä Fatahin ja Hamasin välisissä sovintoneuvotteluissa on Hamasin asejoukkojen asema. Hamas ei halua luopua niistä eikä Fatah luota niiden uskollisuuteen yhteiselle hallitukselle.
Julkisuudessa viikonvaihteen aikana liikkuneet huhut Gilad Shalitin siirtämisestä Egyptiin lähiaikoina ovat osoittautuneet ennenaikaisiksi. Hamasin taholla pahin jarru lienee Khaled Mashaal, joka pelkää menettävänsä parhaimman pelinappulansa, jos hänet vapautetaan. Hamasin johto Gazassa katsonee, että Shalitista on tullut heille taakka. Israel tarjosi viimeksi 300 poliittista turvavankia vapautettavaksi ensi vaiheessa, Hamas vaatii 450. Vapautettavien kokonaismäärä näyttää myös nousevan, nyt Hamas vaati 1 100 vangin vapauttamista.
Fatah vapautti 85 Hamasin jäsentä Juudeassa ja Samariassa. Hamas on antanut kahdelle sadalle Fatahin jäsenelle kiellon poistua Gazan alueelta.
Egypti on antanut uhkavaatimuksen, että sovintoneuvottelut Fatahin ja Hamasin välillä on saatava päätökseen 07.07. 09 mennessä. (JP)
5. USA:N JA EU:N painostus Israelia kohtaan ”kaiken setlementtitoiminnan” lopettamiseksi Juudeassa ja Samariassa kovenee. Viimeksi G-8 maitten sekä kvartetin ulkoministereitten kokouksessa esitettiin tätä koskeva vaatimus, johon sisältyy myös ns. luonnollisen kasvun edellyttämä rakentaminen. Kokoukseen osallistui myös YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon sekä Obaman Lähi Idän lähettiläs Robert Mitchell. Vaatimus edellyttää, että Israel poistaa kaikki 2001 jälkeen rakennetut juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea ns. ”outposts”, pieniä yhteisöjä, joita nuoret ihanteelliset yksityiset ja parit ovat pystyttäneet tunnustettujen yhteisöjen ulkopuolelle.
G-8 maitten ulkoministerit kokoontuivat Italiaan keskustelemaan Iranin tilanteesta, mutta Israelin ja palestiinalaisten asioita pohdittiin erillisessä kvartetin kokouksessa. (JP)
6. NATON EROAVA pääsihteeri Jaap de Hoop Scheffer, joka osallistui Kazakstanissa pidettyyn Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) kokoukseen maan pääkaupungissa Astanassa presidentti Nursuttan Nazarbayevin kutsusta, sanoi toivovansa pikaista ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten väliseen ongelmaan kahden valtion periaatteella. Hän kertoi, että Nato on pyrkinyt luomaan suhteita alueen arabi- ja muslimivaltioitten välillä, mutta myös Israelin kanssa. Hän kuitenkin piti asiattomina suunnitelmia, että Nato voisi osallistua rauhanvalvonta-tehtäviin Israelin ja PA:n välillä, sillä siellä on jo tarpeeksi kiinnostuneita osapuolia. Kokouksen varsinainen aihe koski kuitenkin Afagnistania, jonka tilannetta Tanskan ulkoministeri Per Stig Moller piti vaarallisena. Hän antoi vakavan varoituksen, että Afganistanissa toimivat jihadi-terroristit voivat levittää toimiaan muihin maihin vaarantaen koko alueen tasapainoisen tilan. ”Kokouksemme täällä antaa meille tilaisuuden, joka täytyy käyttää auttaaksemme afgaaneja saamaan talonsa järjestykseen. Jos annamme tämän talon palaa, tiedämme että myös lähitalot syttyvät tuleen”, hän selitti. ”Emme saa epäonnistua.” Hän moitti EU:n johtoa, ettei se tee voitavaansa tilanteen selvittämiseksi Afganistanissa. Tanskalla on 700 sotilasta Afganistanissa, ja alkukuusta kolme tanskalaista sotilasta kuoli Taliban terroristien pommi-iskussa. Kazakstan antoi helmikuussa Natojoukoille luvan käyttää maan aluetta ei-tappavien täydennysten toimittamiseksi Afganistanissa toimiville joukoille. Kazakstanin itäosa oli Venäjän ydinpommien kokeilualueena, ja tuhannet ihmiset kärsivät edelleen yli 400 ydinpommin saasteista Kazakstanissa. (JP)
7. UUTISOTSIKOITA.
- Presidentti Shimon Peres matkustaa tänään viralliselle vierailulle Azerbaijaniin ja Kazakstaniin, ensimmäinen korkea tason vierailu näissä maissa. (JP)
- Varapääministeri Silvan Shalom ilmoitti lauantaina, että pitkään suunniteltu ja ristiriitaiseksi havaittu pilottiprojekti kanavan rakentamiseksi Punaiseltamereltä Suolamerelle alkaa maailmanpankin rahoituksella. Shalom kutsui päätöstä ratkaisevan tärkeäksi, vaikka kysymys on vielä koeprojektista. Kanavan arvioidaan ottavan merivettä 200 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta puolet puhdistetaan juomavedeksi Jordanian ja Israelin sekä palestiinalaisten tarpeisiin, loput 100 miljoonaa kuutiometriä johdetaan Suolamereen. Lopullisessa suunnitelmassa kanavan kautta puhdistetaan 800 miljoona kuutiometriä juomavedeksi, ja biljoonaa kuutiometriä johdetaan Suolamereen. Tutkimukset aloitettiin vuonna 2008 ja ne valmistunevat 2010. Projektin tarkoituksena on saada Suolameren vedenpinta nousemaan. (JP)
- Toinen mätäpesäke on laajentumassa Länsirannalla, jossa nopeasti kasvavien asutusten jätevedet valuvat puhdistamattomina avoimia kanavia ja puroja pitkin rannikolle ja mereen. Pahiten saastuminen on palestiinalais-kaupungeissa ja kylissä, jotka kieltäytyvät rakentamasta puhdistuslaitoksia, vaikka varoja niitä varten on saatu Euroopan maista satoja miljoonia. Kieltäytymisen taustalla on PA:n johdon pelko, että rakentaminen laillistaisi juutalaisasutusten pysymisen alueella. Asiaa tutkinut B´Tzelem NGO-järjestö syyttää tapansa mukaan Israelia täysin perusteettomasti, ettei se ole antanut tarpeeksi maa-aluetta laitosten rakentamiseksi ja että juutalaisyhteisöjen jätevedet ovat suurin ongelma. (JP)
- Paljon mainostettu perjantain tilaisuus, jossa oli tarkoitus paljastaa Etiopiassa säilytettävän Liitonarkin salaisuuksia, oli pelkkä uutisankka.