Thursday, May 28, 2009

TORSTAI 28.05.09
1. TÄNÄÄN shavuot-juhlan aattona saamme kuulla huhuja sodista monelta taholta. Pohjois-Korea laukaisi Hiroshiman tuhonneen pommin kokoisen ydinpommin maan alla, kokeili sen jälkeen useita keski- ja lyhyen matkan ohjuksiaan ja antoi kärkevän uhkauksen sodasta Etelä Korealle siksi, että se on mukana liittoutumassa, jotka tarkastavat Pohjois-Koreaan meneviä aluksia.
Venäjä otti Pohjois-Korean uhkaukset todesta ja ilmoitti tekevänsä asian vaatimia valmisteluja sodan varalta, jossa voidaan käyttää ydinaseita, yksilöimättä kuitenkaan, millaisia valmisteluja ne ovat. Japani on puolestaan harkinnut estävän iskun tekemistä Pohjois-Koreaan, ja päättänyt varustaa Korean niemimaan lähellä purjehtivia sota-aluksiaan risteily- ja torjuntaohjuksin. Kukaan ei halua sotaa, mutta jännitys on korkealla.
USA:n ulkoministeri Hillary Clinton varoitti Pyongyangin hallitusta tarkemmin määrittelemillä vastatoimilla sen ”provosoivista ja riidanhaluisista” toimista. Pohjois-Korean johto vastasi tähän äreästi: ”Etelä-Korean nukkehallituksen toimittua naurettavasti liittyessään liittoutumaan ja uskaltaessaan siten julistaa sodan, Pohjois-Korea on pakotettu toimimaan päättävästi.” Se ilmoitti samalla, ettei vuoden 1953 aseleposopimus, jolla edellinen sota Korean niemimaalla lopetettiin, sido sitä enää. USA:n tiedustelukoneet ovat havainneet, että Pohjois-Korea aloitti uudelleen keskeytyneet uraanin rikastustoimet. (JP)
VALKOINEN TALO ilmoitti, että Obaman hallitus toimii yhteistyössä Etelä-Korean presidentin Lee Myung-bakin ja Japanin pääministerin Taro Ason kanssa YK:n turvallisuusneuvoston tukemiseksi tarvittavien toimien lisäämiseksi Pohjois-Korean ydin- ja ohjustoimien hillitsemiseksi. USA lupasi kaikin voimin puolustaa Japanin turvallisuutta. Debkafile toteaa artikkelissaan, että Iran ja Pohjois-Korea ovat toimineet kiinteässä yhteistyössä sekä ydin- että ohjusteknologian alueilla. Iranin kokeilema Seijil 2 ohjuksen tarkka ohjausjärjestelmä on kehitetty yhdessä Pohjois-Korean asiantuntijoitten kanssa.
2. TOISENLAISTA sotaa käydään parhaillaan Israelin ja USA:n välillä. Siinä ei onneksi käytetä sota-aseita, mutta sanallinen sota on kiihtynyt kuumaksi. JP:n kommentoija Herb Keinon kyselee artikkelissaan: Onko Obaman hallitus etsimässä sotaa Israelin kanssa luonnollisesta kasvusta? Tällä tarkoitetaan tietenkin Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen oikeutta saada lapsia ja rakentaa heille uusia asuntoja ja palveluja yhteisönsä sisällä. Koska niiden suhteellinen kasvuvauhti on nopeampi kuin muun maan, rajoitukset siellä vaikuttavat siten heikentävästi koko Israelin kasvuun.
USA:n edellisen presidentin George Bushin turvallisuusneuvonantaja Elliott Abrams analysoi tilannetta näin: ”Setlementtien jäädyttäminen ei auttaisi palestiinalaisia selviytymään tämän hetken ongelmista eikä valmistamaan heitä huomisen haasteisiin. Jäädyttämisellä olisi vain yksi välitön seuraus: Luoda välitön jännitys USA:n ja Israelin uuden hallituksen välille. Tämä voi olla juuri sitä, miksi jotkut sitä suosittelevat, mutta se on samalla syy, miksi Obaman tulisi hylätä se.” Keinon toteaa artikkelissaan, että Abrams osoittautui profeetalliseksi, se todella aiheutti välittömän välien kiristymisen, sillä Netanyahu on toistuvasti todennut, ettei hän voi lopettaa yhteisöjen luonnollista kasvua. Keinon kuitenkin arvioi, ettei Obama yksilöinyt vaatimuksiaan keskusteltuaan Netanyahun kanssa Washingtonissa vaan käytti Bushin aikoinaan käyttämiä yleisluontoisia viittauksia, että setlementtitoiminnan jäädyttämisellä voisi olla positiivisia vaikutuksia rauhanponnisteluissa. Keinon arvioi, että Obama on tässä huolestunut arabisuhteitten kehittymisestä, ei siitä, miten se vaikuttaisi Israeliin.
Tässä kosketellaan Juudean ja Samarian sydänmaita, mutta todellinen taistelu alkaa sitten, jos Obaman hallitus alkaa vaatia Gondoleezza Ricen tavoin, että Jerusalemin uudet lähiöt tulee ottaa mukaan rauhankeskusteluihin, joissa niiden kohtalo päätettäisiin. Tähän ei kukaan usko Netanyahun hallituksen suostuvan, vaikka PA:n johto näin vaatiikin. (JP)
3. USA:N ULKOMINISTERI Hillary Clinton ei sievistele sanojaan käsitellessään Israelin Juudeaan ja Samariaan rakentamia juutalaisyhteisöjä. Hän tapasi Washingtonissa eilen Egyptin ulkoministeri Ahmed Aboul Gheitin, joka passitettiin sinne presidentti Mubarakin surressa 11-vuotiaan pojanpoikansa äkillistä kuolemaa. Keskustelujen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Clinton sanaili näin: ” Olemme aikeissa esittää Israelille ja palestiinalaisille hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia. Juuri tätä Robert Mitchell on valmistellut parin viime päivän aikana.” Clinton on eri yhteyksissä vaatinut, että Israel lopettaa kaiken toiminnan setlementtien sisällä, myös luonnollisen kasvun osalta.
CLINTON vihjaili vastaillessaan lehtimiesten kysymyksiin, että USA aikoo tiukentaa osallistumistaan Israelin ja PA:n välisiin keskusteluihin, mutta hän edellyttää arabihallitusten tulevan vastaan omine esityksineen, mitä niiden odotetaan tekevän rauhanponnistelujen edistämiseksi Lähi Idässä. USA:n viranomaiset katsovat, että arabisuunnitelma voi toimia perustana keskusteluille. Se vaatii Israelin luopumista kaikista 1967 sodassa vapauttamistaan alueista sekä sisältää julkilausuman koskien palestiinalaispakolaisten paluuoikeutta edellytyksenä suhteitten normalisoimiseksi Israelin ja arabimaitten välillä.
Israelin hallituksen edustaja Mark Regev totesi vastauksena Clintonin lausuntoihin, että elämä setlementeissä jatkuu normaalisti kuten myös rakentaminen niissä. Hän lisäsi, että setlementtien asema tulee esille rauhankeskusteluissa, mutta sitä ennen mitään rajoituksia niiden toimintoihin ei sallita. (JP, haaretz)
4. ISRAELIN johtavat rabbit antoivat keskiviikkona julkilausuman, jossa he kieltävät poliisia ja sotilaita osallistumasta ”luvattomien” rakennelmien poistamiseen ja niissä asuvien juutalaisten karkottamiseen Juudeassa ja Samariassa. ”Pyhä Tora kieltää osallistumisen minkäänlaiseen toimintaan juutalaisten karkottamiseksi missä tahansa Pyhää Maata. Pyydämme kaikkia turvallisuushenkilöitä kieltäytymään karkotusmääräysten toteuttamisesta. Sotilas tai poliisihenkilö, jota vaaditaan osallistumaan karkotusoperaatioihin, on velvollinen kieltäytymään tästä käskystä, joka on vastoin Toran arvoja.” Julkilauman allekirjoittaneisiin rabbeihin kuuluvat Hebronin ja Kiryat Arban päärabbi Dov Lior, Beit Elin päärabbi Zalman Melamed, Yitzharoin rabbi David Dudkevitch, Mercaz Harav yeshivan rabbi Haim Steiner sekä Shasin hengellisen johtajan rabbi Ovadia Yosefin vanhin poika rabbi Yaacov Yosef. Rabbit tapasivat Ofran juutalaiskylän läheisellä Givat Asafin ”luvattomassa” kylässä, joka pystytettiin toukokuussa 2001 terroristien murhaaman Ofran asukkaan Asaf Herskovitzin muistoksi. Givat Asaf on yksi suurimmista ”luvattomista” yhteisöistä, joka on poistettavien listalla. Barak lupasi äskettäin, että sen muutamat kymmenet asukkaat saavat toistaiseksi olla paikoillaan eikä heidän talojaan tuhota.
RABBIT päättivät kokoontua antaakseen oman tulkintansa Netanyahun ja Barakin sopiessa näiden ”luvattomien” 26:n parakkiyhteisön poistamisesta. JP:n artikkelin kirjoittaja Matthew Wagner kutsuu näitä yhteisöjä rohkeasti ”laittomiksi” lukeutuen näin niiden vasemmisto-viritteisten kirjoittajien joukkoon, jotka ovat omaksuneet asianajaja Talia Sassonin marxilaisen määritelmän. Juudean ja Samarian (Yeshan) rabbien edustaja Harel Cohen kertoo, että monet sotilaat ja upseerit – monet heistä arvoasteikossa korkealla - asuvat itse näissä ”luvattomissa” yhteisöissä, ja heillä tulee olemaan vaikea ongelma ratkaistessaan, miten toimia. Monet ovat ottaneet yhteyttä rabbeihin pyytäen heiltä neuvoa, mikä olisi oikea tapa menetellä tässä tilanteessa. Uskonnollisten osuus armeijan miesvahvuudessa on noussut rajusti viime vuosina heidän katsoessaan uskonnolliseksi velvollisuudekseen osallistua maansa – Wagner käyttää ilmaisua ”Suuremman Israelin” - puolustamiseen. Ei ole olemassa mitään ”suurempaa Israelia”, on vain Israelin Pyhän määrittelemä ”Israel” Hänen määrittelemillään rajoilla, tai poliittisten johtajien ulkoisen painostuksen vuoksi määrittelemä puolustuskelvottomaksi ”Typistetty Israel”. Tätä Obaman hallitus haluaa. (JP)
5. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas on suurissa vaikeuksissa. Hänen pystyttämänsä Salaam Fayadin johtama hallitus ei ole saanut hänen oman Fatah-yhteisönsä hyväksyntää, eikä Israelin kanssa käydyt rauhankeskustelut ole alkaneet, vaikka Netanyahu lupasikin Washingtonin vierailunsa aikana aloittaa ne välittömästi.
Israelin hallituksen taholta on annettu ymmärtää, ettei keskusteluja palestiinalaisten kanssa aloiteta ennen kuin diplomaattiset erimielisyydet USA:n hallituksen kanssa on selvitetty. Hallituksen edustajat keskustelivat asiasta Robert Mitchellin kanssa Lontoossa, mutta sen tuloksista ei vielä ole tietoa. Keskustelun todetaan keskittyneen Iranin tilanteeseen eikä palestiinalaisten ongelmiin, ja seurantakokous pidetään lähi aikoina. Netanyahu haluaa, että tilanne palestiinalaisrintamalla pidetään nykyisellään, kunnes ”savu taistelukentällä on hälventynyt”. Hän kertoi keskiviikkona Knessetin istunnossa, että hänen hallituksensa on sidottu edellisten hallitusten allekirjoittamiin sopimuksiin. PA:n johto puolestaan sanoo, ettei heilläkään ole aikomusta suostua keskusteluihin, ennen kuin Netanyahu suostuu kahden valtion periaatteeseen, mitä hän ei ole suostunut ilmaisemaan.
www.debka.com kertoo artikkelissaan, että Obaman johto on keskittymässä Syyrian tilanteen selvittämiseen, eikä palestiinalaisten asia ole kiireellisten listalla. Miten Abbas selviää tästä kotoisesta kapinahankkeesta sekä Hamasin ehdottomasta kieltäytymisestä sovintoon näissä oloissa, jäänee nähtäväksi hänen kansainvälisen arvostuksensa hupenemisen yhteydessä.
6. UUTISOTSIKOITA
- Knesset hyväksyi ensimmäisessä istunnossa lakiesityksen, joka kieltää mielenosoitusten järjestämisen maan itsenäisyyspäivän viettoa vastaan.
- Israel Beiteinu valmistelee lakiesitystä, joka vaatii julkista uskollisuus-vakuutusta maan kansalaisilta.
- Mofaz valmistelee lakiesitystä, jonka perusteella 7 kansanedustajaa voi erota puolueesta perustaakseen oman puolueen. Mofazin tarkoituksena on liittyä Netanyahun hallitukseen sopivan tilanteen tullessa.
- Maale Adumimin vartija esti puukotusyrityksen keskiviikkona. Läheisestä Azariyan kylästä oleva arabi yritti ohittaa hänet, mutta vartija pysäytti arabin joka yritti puukottaa häntä, mutta tämä sai hänet taltutettua.
- Israelin työttömyys nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7.6:en %:in.
- Shavuot-juhlien vuoksi seuraava raportti ilmestyy sunnuntaina. Lain antamisen muistoksi ja sadonkorjuun juhlimiseksi vietetty Shavuot (viikot) alkaa tänään auringon laskiessa, kuten on tapana juutalaisten juhlapäivinä.

Wednesday, May 27, 2009

KESKIVIIKKO 27.05.09
1. ISRAELIN JA USA:N välillä jatkuu epävarmuus, mitä Obaman hallitus lopulta haluaa Israelin tekevän palestiinalaiskysymyksessä, eikä Iranin tapaus ole yhtään selvempi. Netanyahu selitti palattuaan Washingtonin matkaltaan, että kaikki vahvistettujen juutalaisyhteisöjen ulkopuolelle rakennetut rakennelmat on poistettava ja asukkaat karkotettava ”myönnytyksenä USA:lle”. Puolustusministeri Ehud Barak matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin, jossa hän tapaa useita avainhenkilöitä, mutta ei Obamaa. Barak haluaa, että hänellä olisi silloin laukussaan selvä suunnitelma, miten tästä edetään.
Netanyahu lähetti uskotuista henkilöistä koostuvan delegaation Lontooseen keskustelemaan noista asioista Obaman henkilökohtaisen Lähi Idän lähetin George Mitchellin kanssa. Delegaatioon kuuluvat tiedusteluministeri Dan Meridor, kansallisen turvallisuuden neuvon-antaja Uzi Arad ja Netanyahun avustaja Yitzhak Molcho.
Israelissa on arvioitu, että jos Israel suostuu poistamaan kaikki nuo ”luvattomat” rakennelmat, USA ei vastusta rakentamista tunnustettujen yhteisöjen sisällä Juudeassa ja Samariassa, mutta tämä tuntuu enemmän tai vähemmän toiveajattelulta, sillä ulkoministeri Hillary Clintonin tulkinnan mukaan hän edellyttää ” kaikenlaisen toiminnan lopettamista” setlementeissä. Samaa tähdentää eräs USA:n ulkoministeriön korkea virkailija, joka ei halua antaa nimeään.
USA:n ulkoministeriön Lähi Idän lähettiläs Dennis Ross kertoo David Makovskyn kirjoittamassa kirjassa ”Myyttejä, haaveita ja rauha: Etsien uutta suuntaa Amerikalle Lähi idässä”, joka julkistetaan kuukauden päästä, ettei Obaman Lähi Idän rauhansuunnitelma toimi, eikä hän pidä oikeana yhdistää palestiinalaiskysymystä Iranin ydinsuunnitelman kanssa. Ross, joka osallistui Makovskyn kirjan kirjoittamiseen, kutsuu tuota yhdistämistä nimellä ”Argument of linkage”. Hän kirjoittaa, että Amerikassa on pitkään jatkunut myytti, että palestiinalaiskysymyksen ratkaisun myötä kaikki Lähi Idän ongelmat ratkeavat sen mukana. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1088479.html
2. ISRAELIN johto on joka tapauksessa välittänyt Yhdysvaltoihin viestejä, että se on vakavissaan luvattuaan poistaa 26 luvatonta juutalaisyhteisöä Juudeasta ja Samariasta ja niiden 1 200 juutalaista asukasta. Hallitusta edustava korkea virkailija vakuuttaa, että operaatio alkaa lähi viikkojen eikä kuukausien aikana. Barak totesi Netanyahun Washingtonin äskeisestä vierailusta, että suhteet USA:n kanssa kulkevat huippujen ja laaksojen kautta. Hän toistaa mielilausettaan, että kysymys on ”lain kirjaimen” toteuttamisesta, eli Barakin mielestä nuo parakkiyhteisöt ovat laittomia (illegal), ja siksi ne tulee poistaa. Sen ei tarvitse olla suorassa syy-yhteydessä Iranin ydinasehaaveiden kanssa, hän selvittää. On vaikea nähdä, mistä Barak on saanut tuon päähänpinttymän, minkä hän kokee keskeisimmäksi toimekseen. Tässä hän saa yllättävääkin tukea ulkoministeri Avigdor Liebermanilta, joskin hänen perustelunsa poikkeavat Barakin esittämistä. Lieberman haluaa puhtaasti juutalaisen valtion, ja siksi hän esittää asukkaitten vaihtoa juutalaisten ja palestiinalaisten kesken, eli siirretään Israelissa asuvat palestiinalaiset juutalaisten rakentamiin kyliin ja kaupunkeihin Juudeassa ja Samariassa ja niissä asuvat juutalaiset palestiinalaisten tilalle Israelin alueelle. Täten molemmat valtiot, Israel ja Palestiina, voisivat asua rinnakkain rauhassa ja turvallisina, hän kuvailee. Tämän toteuttaminen kuitenkin kohtaa useita ongelmia: Palestiinan johto ei välttämättä halua omaa valtiota, he haluavat poistaa Israelin maailman kartalta ja liittää sen alueet suureen kalifikuntaan. Toiseksi he syyttävät esitystä rasistiseksi, koska asukkaitten vaihto tapahtuisi etnisin perustein. Kolmanneksi Israelissa asuvat palestiinalaiset eivät halua muuttaa PA:n hallinnon alle, he tuntevat elämänsä turvatummaksi Israelin poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti toimivan demokratian alla. (JP)
3. ISRAELIN oikeistopuolueitten edustajia kokoontui Likudin kansanedustajan Tzipi Hotovelyn kotiin laatiakseen vaihtoehtoisen suunnitelman ”kahden valtion periaatteelle”. Tilaisuuden tarkoituksena oli myös lähettää selkeä viesti Obaman hallitukselle, että Israelissa on voimakas vastarinta kahden valtion periaatteelle, myös kansan valtaosan keskuudessa, eikä vain ääriliikkeitten mielipiteissä.
Entinen IDF:n yleisesikuntapäällikkö Moshe Yaalon kertoi tilaisuudessa, miksi kaikki diplomaattiset yritykset ovat epäonnistuneet ja miten tulisi toimia tässä tilanteessa. Yaalon esitti, että kaikki yritykset ongelman pikaiseksi ratkaisemiseksi täytyy lopettaa ja keskittyä Netanyahin suunnitelman mukaan ”konfliktin hallintaan” rohkaisemalla uudistuksia ja taloudellista kehitystä PA:n hallitsemilla alueilla. ”En näe mitään mahdollisuutta elinkelpoisen Palestiinan yhteisön perustamiseksi Juudeaan ja Samariaan ja/tai Gazan kaistalle. Kuilu Israelin ensimmäisen luokan valtiona ja kolmannen luokan valtiona pidettävän Palestiinan välillä on liian suuri voidakseen luoda vakavuutta ja turvallisuutta, päinvastoin mahdollisuudet sen pysymisenä vihollisvaltiona ovat hyvin suuret.” Sen sijaan hän esitti opetuksen, talouden, politiikan, poliisin ja sotilaallisen aspektin uudistamista PA:n alueilla, ja samaan aikaan työskennellen yhteistyössä arabimaitten kanssa palestiinalaisten ahdinkotilan poistamiseksi, jotka pitävät itseään pakolaisina. Yaalon selitti, ettei tämä ole mahdollista ilman vastuuntuntoista ja pätevää palestiinalaista johtoa, joka tunnustaa Israelin juutalaisena valtiona. Näissä ”pakolaisissa” on paikallisia asukkaita ja viidettä sukupolvea pakolaisia.
NETANYAHUN entinen toimistopäällikkö, Makor Rishon lehden toimittaja, Uri Elitzur esitti suunnitelmansa, jota artikkelin kirjoittaja Gil Hoffman pitää yllättävänä. Hän esitti, että koska kaikki muut suunnitelmat ovat epäonnistuneet, Israelin tulee katsoa totuutta silmiin ja liittää Juudea ja Samaria Israelin valtioon, sillä palestiinalaiset Sakhinissa ovat samanlaisia kuin Jeninissä. ”Tämä huolimatta siitä, että se toisi demograafisia ongelmia juutalaisväestölle”. Täten Israelista tulisi kahden kansan valtio. Hän esitti, että Israelin tulee aloittaa Länsirannan voimakas kehittäminen ja investointien osoittaminen sinne.
KOLMANTENA esityksenä keskusteltiin mahdollisuudesta Juudean ja Samarian liittämiseksi
Jordaniaan ja Gazan kaistan Egyptin valvomaan Siinain erämaahan. Tätä suunnitelmaa on aiemmin esitellyt ja kehitellyt entinen kansallisen turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Giora Eiland. Häntä tukivat Gazan, Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen neuvoston pääsihteeri Adi Mintz ja entinen NU:n puheenjohtaja Benny Elon.
Jordanian kuningas Abdullah II on selvästi huolissaan tästä vaihtoehdosta antaen toistuvia lausuntoja, ettei Jordania ole palestiinalaisvaltio. Hän pelkää menettävänsä kruununsa, jos väestön 75 % palestiinalaisenemmistön lisäksi maahan tulee Länsirannan toista miljoonaa palestiinalaista, sekä lisäksi mahdollisesti pakolaisia muista maista.
Presidentti Shimon Peres onnitteli eilen Jordaniaa maan 63. itsenäisyyspäivän johdosta.(JP)
4. EGYPTI lämmittelee keskustelujen aloittamista Hamasin kanssa IDF:n sotilaan Gilad Shalitin vapauttamiseksi Hamasin panttivankeudesta. Asiasta on neuvoteltu Egyptin johdolla kuukaudesta toiseen ilman edistystä. Hamas vaatii, että Israel vapauttaa 450 turvallisuus-vankia ja kaikkiaan tuhat vankia, mukana naisia ja alaikäisiä. Perjantaina Netanyahu pyysi, että tiedusteluministeri Dan Meridor johtaisi näitä neuvotteluja Israelin puolesta. Koska Israel ei neuvottele suoraan Hamasin kanssa, niitä käydään Egyptin välityksellä, mikä vaikeuttaa ja hidastaa prosessia. Meridor antanee vastauksensa viikon lopulla. Egypti aikoo avata oman edustuksensa Gazan kaistalla yhteyksien nopeuttamiseksi Israelin ja Hamasin välillä. Egypti veti edustajansa pois Gazasta Hamasin kaapattua vallan siellä kesällä 2007. Egyptin edustusto Gazassa olisi kätevä Hamasin ja Fatahin välisten sovintoneuvottelujen vuoksi, joissa Egypti toimii myös välittäjänä ja isäntänä. (JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- Islamin liikkeen pohjoisen haaran johtaja Raed Salah varoittaa, että Netanyahu tulee rakentamaan juutalaisten kolmannen Temppelin. Hän esitti huomionsa Islam Online web-sivulla Dohassa, Qatarissa. Salahin teemana on ollut vuosikausia, että Al-Aksa moskeija on vaarassa. Nyt hän selitti, että Bibi tuhoaa Al-Aksan ja rakentaa sen raunioille Temppelin. Hän vaati muhamettilaisia kaikkialla heräämään tähän vaaraan, joka uhkaa Jerusalemia. Hän vaati ennen kaikkea uskonnollisia johtajia kiihottamaan kansaa nostattaakseen kansoja estämään Bibin suunnitelmien toteuttamisen. (INN)
- Poliisi tuhosi eilen kaksi luvatonta rakennelmaa Kiryat Araban lähellä Juudean vuorilla. Samanlaisia rakennelmia pystytetään myös Jordanjoen laaksoon, mutta poliisi ei ole vielä puuttunut niihin. (INN)
- Presidentti Obama tapaa Abbasin 28. toukokuuta. Pian sen jälkeen hän matkustaa ensin Saudi Arabiaan, jossa hän haluaa saada takeita Lähi Idän rauhansuunnitelmansa edistämisestä. Hän tapaa kuningas Abdullahin Riyadissa sunnuntaina. Riyadista Obama matkustaa Egyptiin, jossa hän puhuu suuressa moskeijassa keskittyen puheessaan USA:n ja muslimikansojen turvallisuuteen. (INN)
- Hizbullah syyttää Yhdysvaltoja ja Israelia salaliitosta sitä vastaan Der Spiegel lehdessä olleen kirjoituksen johdosta, jossa osoitetaan Hizbullahin syyllistyneen Libanonin entisen pääministeri Rafik Haririn murhaan. Artikkelin ei uskota vaikuttavan Libanonin parlamenttivaaleihin 7. kesäkuuta. (INN)
- Iran lähetti viisi sota-alustaan Adenin lahdelle kansainvälisille vesille. Venäjä on myös soluttamassa sota-aluksiaan alueelle USA:n vetäessä omiaan pois. Venäläinen sota-alus telakoitui Omanin satamaan Salalahissa. Kolme muuta sota-alusta telakoituu Bahrainissa Manamassa, joka on toiminut USA:n alusten huoltosatamana. Debkafile arvioi, että Iran ja Venäjä ovat koordinoineet operaationsa alueella. www.debka.com
- Pohjois-Korea sanoutuu irti 1953 aseleposopimuksesta, jolla Korean sota lopetettiin. Maa teki äskettäin ydinkokeen, jonka voimakkuus vastasi Hiroshimaan pudotettua pommia toisen maailmansodan aikana. Se myös kokeili keskimatkan ohjuksiaan heti sen jälkeen, ja jatkoi kokeitaan eilen ampumalla kaksi muuta ohjusta. Pohjois-Korea aloitti samaan aikaan uudelleen uraanin rikastamisen. (debkafile)
- Pääministeri Netanyahu peruutti ensi viikoksi suunnitellun matkansa Roomaan ja Pariisiin, jonka yhteydessä hän olisi piipahtanut myös Lontoossa. Syytä ei ole ilmoitettu, mutta yksi syy voi olla Ranskan kirpeä arvostelu Netanyahun puheeseen, jossa hän vakuutti, ettei Jerusalemia jaeta koskaan. (ynetnews)

Tuesday, May 26, 2009

TIISTAI 26.05.09
1. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu joutui eilen vastaamaan Likudin kansanedustajien kriittisiin kysymyksiin lausunnoistaan, että kaikki 24 luvatonta parakkikylää (outposts) Juudeassa ja Samariassa täytyy poistaa, koska ”Obaman asema vahvistuu sen kautta arabimaitten silmissä”. Netanyahu selitti suljetussa kokouksessa, että tämä on tarpeen Israelin ja palestiinalaisten välisen ongelman ratkaisemiseksi. Jos tämä rintama etenee suotuisasti, Netanyahu arvioi, se auttaa ratkaisemaan Iranin ydinasehaaveet. Hän kuitenkin painotti selittäneensä Obamalle, ettei luonnollista kasvua vahvistetuissa juutalais-taajamissa ole mahdollista lopettaa. Siksi hän sanoi tukevansa näiden taajamien sisäistä kasvua ja rakentamista. Ne kasvavat nopeammin kuin muut juutalaiskaupungit ja kylät Israelissa. Puolustusministeri Ehud Barak sanoo kannattavansa Netanyahua tässä asiassa. Netanyahu puolestaan puolusti Barakin kantaa parakkikylkien poistamiseksi todeten, että setlementtien kasvu on tärkeää, mutta on vieläkin tärkeämpiä asioita.
BARAK sanoi puolueensa edustajille, ettei hän tule osoittamaan mitään hempeämielisyyttä sotilaitten ja poliisien alkaessa poistaa parakkikylien nuoria asukkaita. Tämä ennustaa, että ne tuskalliset ja häpeälliset TV-kuvat, joita seurattiin Gazan juutalaisten ja Samarian neljän kylän asukkaitten poistamisen yhteydessä, tulevat uudelleen kuvaruutuihin Israelin jokaisessa olohuoneessa. Mitään ei ole näköjään opittu Gazan fiaskosta. (JP)
2. NETANYAHU tarkoittaa setlementtien sisäisen kasvun hyväksymisellä myös
Jerusalemin uusia lähiöitä, jotka on rakennettu 1967 sotaa edeltäneitten aselepolinjojen itäpuolelle. Se koskee ainakin seuraavia lähiöitä: Atarot, Neve Yaakov (20 000 as.), Beit Hanina, Ramot, Ramat Shlomo, French Hill, Amnon Hanatsiv (15 000 as.), Gilo (50 000 as.) sekä Har Homa (nyt 11 000 as. kasvaa edelleen). http://www.mesi.org.uk/DangersMap.aspx
Sekä Netanyahu että Barak saivat ankaraa vastarintaa omien puolueittensa jäsenten taholta. Danny Danon (Likud): ”Iranin aiheuttamaa uhkaa ei voida kytkeä Juudean ja Samarian asutusten vahingoittamiseen. Emme voi sallia evakuoinnin toistumista. Pidän huolen siitä, että Knessetin ryhmän enemmistö, joka vastustaa evakuointia, vetää esiin keppinsä ideologiansa yhteydessä”. Netanyahu sai yllättävää tukea opposition taholta, jossa Kadiman puheenjohtaja Tzipi Livni puolusti Juudean ja Samarian juutalaisia asutusblokkeja. Kadiman kansanedustaja Otniel Schneller meni vieläkin pitemmälle: Hän vertasi Obaman vastustusta luonnolliselle kasvulle Englannin julkistamaan valkoiseen kirjaan vuonna 1939, jossa britit Neville Chamberlainen johdolla asettivat tiukat kiintiöt juutalaisille, joiden sallittiin muuttavan Englannin hallitsemaan Palestiinan mandaattiin. ”Se on vieläkin pahempi kuin valkoinen kirja, joka ei tunnustanut oikeuttamme kotimaahan, mutta kuitenkin tunnusti kansallisen oikeutemme saada lapsia.”(JP)
3. Juudean ja Samarian siviilihallinto on julkistanut kuusi evakuointivaroitusta kymmenestä alueille, joissa luvattomien parakkikylien poistaminen aloitetaan, ilmoittamatta kuitenkaan, koska aloitus tapahtuu. Sunnuntaina varoituksen saivat: Maaleh Rehavam, Givat Haroeh, Ramat Gilad, Givat Asaf, Maon Farm ja Mitzpe Lachish. Lähi aikoina varoitukset saavat lisäksi: Havat Shaked, Hazon David, Mitzpe Yitzhar ja Yitzhar Darom. Puolustusministeri Ehud Barak kertoi Knessetissä maanantaina, että tämä asia tulee hoitaa. Hän selvensi, että se tapahtuu kuukausien ei vuosien aikana, lisäten: jopa viikkojen aikana. Barak sanoi, että luvattomia parakkikyliä on 87, joista 26 ilman lupaa pystytettyjä.
Asianajaja Talia Hassonin ristiriitaisen raportin mukaan niitä oli 105.
Barak kertoi Knessetissä, että Israel on luvannut amerikkalaisille niiden poistamisen, ja viime vuonna poistettiin neljä. Migron sovittiin siirrettäväksi läheiseen tunnustettuun setlementtiin. Barak kuitenkin lisäsi, ettei näillä evakuoinneilla, jotka suoritetaan joko sopimusten kautta tai väkivaltaisesti, ole mitään tekemistä amerikkalaisten kanssa, vaan ”ne tehdään lain kirjaimen toteuttamiseksi”. Viimeinen evakuointia tapahtui Maoz Eshterin 20 nuoren asukkaan välivaltaisella poistamisella viime viikolla. (JP)
4. Netanyahun ja Barakin suunnitelmat evakuoinneista herättävät lukuisia mielenosoituksia. Entinen Kedumimin pormestari Daniella Weiss kertoi JP:n toimittajalle, että jokaista Barakin poistamaa parakkikylää kohti he rakentavat kaksi uutta. Hebronin juutalaisyhteisöjen puheenjohtaja Orit Struck sanoi, että Hazon Davidin kylä, jossa on myös synagoga, on tuhottu aiemmin jo 35 kertaa, ja jokaisen kerran jälkeen se on rakennettu entistä tuhdimmaksi. Women in Green puheenjohtaja Nadia Matar on pitänyt useita järjestön sisäisiä keskustelutilaisuuksia pyrkien löytämään tapoja, joilla Barakin uhkaukset vältettäisiin. Hän syytti Barakia, että tämä keskittyi parakkikyliin peittääkseen kykenemättömyytensä poistaa Iranin ydinaseen tai arabiterroristien tuomaa uhkaa. Hän sanoi vievänsä Netanyahulle viestin, että ”Israelin kansa siirsi oppositioon ne poliitikot, jotka haluavat myönnytyksiä ja alistumista arabiterrorin alla, ja valitsi hallituksen, joka turvaa Israelin maan”. Hän vakuutti, että jos Netanyahu alkaa toteuttaa vasemmistolaista politiikkaa, hänen hallituksensa kaatuu. Matar vakuutti, ettei Israelin ongelmana ole nuo ”luvattomat outposts” vaan Ehud Barak Netanyahun hallituksessa, joka täytyy evakuoida. Hän katsoo, että koko evakuoinnin taustalla on pyrkimys perustaa Palestiinan valtio, joka aloitetaan tällä tavoin. Hän ei tunnusta, että yksikään ”outpost” olisi laiton, mutta Barak on sitä hallituksessa. Gazan, Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen neuvoston puheenjohtaja Dani Dayan yhdessä muitten jäsenten kanssa yrittää taivuttaa Knessetin jäseniä vastustamaan Netanyahun ja Barakin evakuointi-suunnitelmia sekä tukemaan luonnollisen kasvun vaatimaa rakentamista. Juutalaissiirtolaisten johtaja Zeev Hever sanoi keskustellessaan diaspora-asioitten ministerin Yuli Edelsteinen kanssa, että Netanyahu on pahempi kuin Olmert. Hän haluaa Dayanin tapaan, että keskustelua evakuoinnista siirretään, kunnes Juudea ja Samaria saa riittävästi rakennuslupia, joka sallii rakentamisen hyväksyttyjen rajojen sisäpuolella. (JP)
5. ISRAEL TULEE seuraavassa sodassa todennäköisesti saamaan useita samanaikaisia ohjusiskuja ja terrorihyökkäyksiä, kertoi apulaispuolustusministeri Matan Vilnai Knessetin ulko- ja puolustusasiain valiokunnassa eilen. Tämä on lähtökohtana siviilipuolustuksen suunnittelemissa massiivisissa viisipäiväisissä harjoituksissa ensi viikolla. Vilnai vakuutti, että vaikka tämä on kuvitteellinen tilanne, se luultavasti tulee olemaan raaka todellisuus, jos seuraava sota puhkeaa. Harjoituksen nimi on ”turning point 3” (kääntöpiste 3). Harjoitus alkanee sunnuntaina, 31.05.09. Sen kolmantena päivänä, tiistaina klo 11.00 sireenit soivat vaaran merkiksi koko maassa, ja ihmisten odotetaan silloin etsiytyvän lähimpään väestönsuojaan. Aika, jonka sisällä suojaan voi ehtiä varoituksen jälkeen, vaihtelee paikan mukaan. Golanin kukkuloilla asuvilla on aikaa on 30 sekuntia, Tel Avivissa 2 minuuttia ja Jerusalemissa 3 minuuttia. Harjoitukseen osallistuvat myös supermarketit, joista Jerusalemin Malha Mall on valittu esimerkiksi, miten asiakkaat ja työntekijät pystytään sullomaan sen väestönsuojiin. Sairaaloiden toiminta jatkuu harjoituksen aikana keskeytyksettä.
Harjoituksesta on informoitu kaikissa median välineissä, varsinkin lehdissä, koska haredi-väestö ei seuraa radiota eikä televisiota. Vilnai sanoo, että Israel on valmis kaiken varalta.
Lisää informaatiota saa web-sivulta: www.oref.org.il (JP)
6. ”Abu Mazen tulee esittämään uudelleen arabisuunnitelman toteuttamista tavatessaan presidentti Obaman Washingtonissa 28. päivä toukokuuta”, vakuuttaa Ahmet Qureia, PA:n johtava rauhanneuvottelija Israelin kanssa rauhasta. ”USA:n ja kvartetin täytyy omaksua sen periaatteet. Suunnitelma edellyttää, että Israel vetäytyy vuoden 1949 aselepolinjoille ja normalisoi suhteensa. Rajat ovat elintärkeitä, ne täytyy määritellä tarkoin. Kun ne on saatu vahvistettua, 70 % ongelmista ratkeaa samalla,” vakuuttaa Qureia. Hän sanoo, että on ennen-aikaista puhua Arielista, mutta hän uskoo, että sen kohtalo ratkeaa keskusteluissa. Sen sijaan hän katsoo, että Maaleh Adumin, jossa asuu yli 35 000 asukasta, sen ja Jerusalemin välinen rakentamaton E-1 alue sekä Givat Zeev kuuluvat Palestiinaan, sillä alueen tulee olla jatkuva. Qureia sanoo, että jos israelilaiset haluavat asua Maale Adumimissa ja muissa ”setlementeissä” kuten Efrat, he voivat tehdä sen Palestiinan valtiossa. Mutta Qureia ei näe mitään vaihtoehtoa kaikkien Juudean ja Samarian juutalaiskylien ja kaupunkien sisällyttämisestä Palestiinan valtioon. Hän katsoo, että Israel on tehnyt sen aiemminkin, kuten Jamit Siinailla ja Etelä Libanonissa, miksi ei Juudeassa ja Samariassa. Hän epäili maan vaihtoa Israelin kanssa, koska alueet eivät ole samanarvoisia. Temppelivuori ja muut pyhät paikat Jerusalemissa Qureia haluaa siirrettäviksi PA:n täyteen hallintaan.
QUREIA ei halua tunnustaa Israelia juutalaisena valtiona. Hän väittää, että on Israelin sisäinen asia, miksi he maataan nimittävät, mutta PA ei sitä virallisesti tunnusta, koska se vaikeuttaisi Israelin arabien asemaa sekä palestiinalaispakolaisten kysymyksen käsittelyä.
Hän vaatii täyttä valvontaa vesivaroista Palestiinan alueella. Netanyahun vaatimukseen Palestiinan valtion aseettomuudesta Qureia vastaa: Sanotaan mieluummin vähemmän aseistettu. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1088237.html
7. UUTISOTSIKOITA
- USA:n Lochheed Martinin suunnitteleman stealth hävittäjän JSF valmistus voi siirtyä 1-3 vuotta, ja sen hinta nousta radikaalisti. Kone tunnetaan nimellä F-35, viidennen sukupolven hävittäjä, jonka oletetaan olevan maailman kehittynein kone. Koneen suunnittelu- ja rakennuskustannusten oletetaan nousevan 2.4-7.4 miljardia USD. Israel on alustavasti tilannut koneita 75 kpl, kappalehinta nyt 200 miljoonaa USD, ja kokonaishinta 15 miljardia USD. Israel on tarjonnut koneeseen omatekoista tekniikkaa, mihin se ei vielä ole saanut hyväksyntää. Israel haluaa myös, että se saa itse korjata esim. koneen tietokoneen mahdolliset virheet. (JP)
- Sikaflunssa on sulkenut neljä Brooklynin juutalaiskoulua New Yorkissa.
- 59 % IDF:n sotilaitten tekemistä valituksista on havaittu oikeutetuiksi, ilmenee tarkastaja prikaatikenraali Yitzhak Brikin selostuksesta. Useimmat valitukset koskevat sotilaitten ja upseerien välisiä suhteita. (JP)
- Israel pelkää, että Hizbullahin Syyrialta saamat uudet ilmatorjuntaohjukset aiheuttavat vaaran IAF:n koneitten ylilennoille Libanonin rajan tuntumassa tai sen ilmatilassa. Tämä voi johtaa sotaan, Israelissa pelätään. (haaretz)
- PA:n ministeri Hakem Abdel Khader suosittelee Temppelivuoren antamista islamilaisen yhteisön (Islamic Conference Organization) valvontaan. Järjestö perustettiin Saudi Arabian aloitteesta ja siihen kuuluu 57 muslimivaltiota, myös Iran, joka tämän kautta saisi jalkansa Temppelivuorelle. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1088304.html

Monday, May 25, 2009

MAANANTAI 25.05.09
1. ”JERUSALEM ON Israelin pääkaupunki, Israelin täyden hallinnan alla, emmekä hyväksy mitään rajoituksia sen rakentamiselle tai toimillemme siellä”, totesi pääministeri Benyamin Netanyahu kertoneensa presidentti Obamalle Washingtonissa viime viikolla. Hän esitteli hallitukselle matkansa tuloksia ja tapahtumia eilisessä viikkoistunnossa. Jerusalemin kysymys on odotusten mukaisesti nousemassa USA:n ja Israelin välisten suhteitten keskeiseksi kysymykseksi ainakin Israelin ja PA:n välisiä keskusteluja koskevilta osiltaan. Netanyahu selvitti samalla kantaansa Juudean ja Samarian juutalaiskylien ja kaupunkien asemaan. Hän selitti, ettei kukaan voi kieltää perheitä saamasta lapsia tai kieltää heitä asumasta lähellä vanhempiaan. Siksi hän katsoo, että rakentaminen kasvavia tarpeita varten asianmukaisesti hyväksyttyjen asuinyhteisöjen sisällä on sallittua. (JP)
2. Netanyahu selitti samalla, että tunnustettujen taajamien ulkopuolelle pystytetyt tilapäiset rakennelmat, pääasiassa siirrettäviä tehdasvalmisteisiä parakkeja, täytyy poistaa. Käytännössä niissä asuu varsinkin nuoria ihmisiä, joukossa perheitä, joilla on ihanteellisen isänmaallinen ja uskonnollinen vakaumus oikeudesta ja velvollisuudesta rakentaa juutalaisille luvattua maata sen kaikilta osiltaan, myös Juudean ja Samarian vuoret, joista Hesekiel kertoo Hengen innoittamana näin: ”Ja sinä ihmislapsi, profetoi Israelin vuorista ja sano: Israelin vuoret, kuulkaa Herran Sana: Näin sanoo Herra, Herra, koska vihollinen on sanonut teistä: ”Kas niin, ja Ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi; sen tähden profetoi ja sano: Näin sanoo Herra, Herra, Koska, niin koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muitten kansain omaisuudeksi, ja koska te olette joutuneet pahain kielten ja kansain panettelun alaisiksi, sen tähden, Israelin vuoret, kuulkaa Herran, Herran Sana: Näin sanoo Herra, Herra vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille raunioille ja hyljätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet saaliiksi ja pilkaksi kansoille, mitä ympärillä on.(Hes.36:1-4) Hesekiel jatkaa profetoimistaan kertoen Herran kiivaudessaan nousevan noita kansoja vastaan, jotka ovat ”kaikesta sydämestään iloiten sielu täynnä ylenkatsetta ottaneet omakseen Minun maani karkottaakseen siitä ihmiset ja ryöstääkseen sen”, ja jotka joutuvat kärsimään oman pilkkansa. ”Sillä katso, Minä tulen teidän tykönne ja käännyn teidän puoleenne, ja teidät viljellään ja teihin kylvetään. - Ja Minä lisään teille ihmisiä ja karjaa runsaasti – kaiken Israelin heimon kokonansa – ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. - Ja Minä annan teidän kukkuloillanne kulkea ihmisten, kansani Israelin, ja he ottavat sinut omaksensa, ja sinä tulet heille perintöosaksi, ja sinä et enää tästä lähin riistä heidän lapsiansa.” (Hes,36:9,10,12) Siinä on toimintaohje Israelin hallitukselle.
3. ISRAELIN mediassa on iskostunut yleiseen käyttöön sana ”laiton” (illegal) puhuttaessa noista edellä kerrotuista parakkiasutuksista Juudean ja Samarian vuorille. Tuo termi tuli käyttöön valtion syyttäjänviraston tutkijan Talia Hassonin tekemän yksityistutkimuksen yhteydessä, jolla hänen oli tarkoitus tehdä hallitukselle suosituksia rakentamisesta Juudeassa ja Samariassa. Hänen tutkimuksensa puolueettomuus on sen jälkeen kyseenalaistettu, sillä hän asettui marxilaisen Meretz-puolueen kansanedustajaehdokkaaksi viime vaaleissa. On vaadittu uutta tutkimusta asiasta. Toiseksi Hassonin lainopillista tuntemusta on käytetty hyväksi useissa kiistakysymyksessä, mikä on myös asettanut niiden puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Hasson joutui eroamaan vuotaessaan salaisia tietoja lehdistölle.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131534
Israelin laki ei kiellä rakentamista Juudeassa ja Samariassa, eikä parakkiasutusten pystyttäminen autioille kukkuloille ole siten ”laitonta”. Voidaan korkeintaan sanoa, että niitä pystytetään ilman asianmukaisia lupia, joten siitä voidaan käyttää sanaa ”luvaton” (without permit), mutta ei laiton, koska mitään lakia siinä ei rikota. Israelin hallitukset eivät ole tiedostaneet tätä asiaa, mikä on politisoitunut ja vetänyt mukaansa puolueita ja puolue-ohjelmia, mikä puolestaan on tehnyt suurta vahinkoa Israelin imagolle ulkomailla, joissa Israelin vastaiset ainekset halukkaasti tarttuvat tämänkaltaisiin seikkoihin varsinkin, kun ne voivat osoittaa, että ”israelilaiset itse pitävät noita ihanteellisia nuoria rikollisina”. Poliisin ja sotilaitten mennessä poistamaan väkivalloin heitä kodeistaan nähdään TV-kuvissa toinen toistaan ikävämpiä tilanteita, joissa 15-kesäisiä tyttöjä ja poikia retuutetaan välivaltaisesti poliisiautoihin ja vankiloihin, joissa heitä pidetään vankiselleissä kuukausikaupalla ilman oikeudenkäyntiä, mikä on lain vastaista.
4. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak on ottanut yhdeksi tärkeimmistä tehtävistään tunnustettujen juutalaistaajamien ulkopuolelle rakennettujen parakkiasutusten poistamisen ”tavalla tai toisella”, kuten hän sanoo. Hän poistatti ensimmäisen Eshterin asutuksen samaan aikaan, kun Netanyahu oli matkalla Washingtonista kotiin. Hallitus hyväksyi 2005 poistettavaksi 24 parakkiasutusta, mutta sitä ei ole täysin toteutettu. JP:n artikkelin mukaan sata luvatonta parakkiasutusta on pystytetty 1995 ja 2005 välisenä aikana. JP:n kirjoittajat, varsinkin vasemmistoalisesti suuntautuneet Lazarov ja Izenberg, lainaavat vasemmistolaisen Peace Now järjestön lausuntoja tutkimatta, miten oikeita ja paikkansapitäviä ne ovat. Peace Now järjestön pääsihteeri Yair Oppenheimer pyrki Knessetiin labourin listalla ilman onnea. Peace Now kertoo, että viimeisen parin vuoden aikana on pystytetty 309 luvatonta parakkia Juudeassa ja Samariassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131536
Juudean, Samarian ja Gazan juutalaisyhteisöjen neuvoston pääsihteeri Pinchas Wallerstein sanoo, että ilman lupaa pystytettäviä parakkikyliä pystytetään siksi, ettei valtuutetuilla (authorized) juutalaisyhteisöillä ole tarpeeksi rakennuslupia, eikä nuorille ole tarjolla tarpeeksi asuntoja. Kansanedustajat ovat valittaneet, ettei Barak tuo parakkiasutusten tuhoamista hallituksen hyväksyttäväksi, kuten tulisi. (JP)
5. ISRAELIN ulkoministeriö laati ”kärkevän paheksumisensa” Venäjän ulkoministeri Sergey Lavrovin ja Hamasin ulkoasian johtajan Khaled Mashaalin tapaamisesta Damaskoksessa. Ulkoministeri Lieberman hyllytti hänen toimistonsa laatiman lausunnon ja julkisti omansa, jossa hän ilmaisee ”syvän pettymyksensä” tapaamisen johdosta. Lieberman matkustaa ensi viikolla Moskovaan, jossa hän tapaa Venäjän johtoa, eikä siksi halunnut aiheuttaa pahaa verta siellä ennen tapaamisia. Lavrov totesi tavattuaan Mashaalin, että Hamas on muuttunut suosiollisempaan suuntaan, ja vakuutti yhteyksien jatkuvan. Israel pitää Hamasia monien länsimaitten tapaan terrorijärjestönä eikä keskustele sen kanssa millään tasolla. Keskustelut tulitauosta ja Shalitin vapauttamisesta käydään Egyptin välityksellä.
”Havaitsimme realistisemman tilanteen arvioinnin, vastuuntunnon, jota Hamas tuntee ei vain siitä, mitä tapahtuu Gazassa, vaan palestiinalaisen kansan kohtalosta,” Lavrov sanoi sunnuntaina. Hän kertoi painostaneensa Hamasia lopettamaan rakettien ampumisen. Hän kertoi Ria-Novosti uutistoimistolle, että ideaalitilanne olisi aselepo Israelin ja Hamasin välillä. Hän myös esitti toiveen, että Israel ja Egypti lopettavat Gazan saarron, ja lupasi keskustella asiasta Liebermanin kanssa Moskovassa. Hän selitti, että Hamasin voitettua palestiinalaisten vaalit 2006 länsivallat tuomitsivat sen, mikä aiheutti välirikon ja vallananastamisen Gazassa. Venäjä on kvartetin jäsen ja siinä ominaisuudessa mukana rauhanprosessissa, mutta se on pitänyt suhteita yllä Hamasiin kaiken aikaa Israelin vastustuksesta huolimatta. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- Puolustusministeriössä harkitaan, voidaanko juutalaisyhteisöjen johtajia Juudeassa ja Samariassa syyttää ”laittomien” parakkiyhteisöjen pystyttämisestä. Legal Forum järjestön edustaja Shmuel Klein sanoo, ettei kysymys ole laillisuudesta vaan politiikasta, eivätkä yhteisöt valvo alueita rajojensa ulkopuolella, se kuuluu siviilihallinnolle, mutta ne ovat vastuussa siitä, että lapset pääsevät kouluihinsa. (JP)
- Pääministeri joutuu kohtaamaan kovaa vastarintaa sekä hallituksessa että myös omassa puolueessaan ajaessaan parakkiasutusten poistamista.
- Egypti boikotoi edelleen Liebermania (Libiä) ja lähettää Israeliin ulkoministerinsä asemesta ulkoministeriön edustajan Hossam Zakin, joka usein antaa lausuntoja sen nimissä. Mubarakin asemesta Washingtoniin ensi viikolla matkustavat tiedustelujohtaja Omar Suleiman ja ulkoministeri Gheit. Mubarak tapaa Obaman Kairossa neljäs kesäkuuta tämän sinne suuntautuvan vierailun yhteydessä. Obama puhuu siellä toisen tärkeän puheensa muslimeille, jota mielenkiinnolla odotetaan. (JP)
- Ulkoministeri Avigdor Lieberman esitti, että saksalaisen Der Spiegel lehden paljastusten osoittaessa Hizbullahin syyllistyneen Libanonin entisen pääministeri Rafik Haririn murhaan, hänet tulee pidättää ja tuoda oikeuteen vastaamaan syytöksiin. (JP)
- Suurimpana rauhankyyhkynä tunnettu ja Oslon sopimusten varsinaisena alkuunpanijana tunnettu presidentti Shimon Peres näyttää vanhemmiten joko viisastuneen, heittäneen toiveensa päästä vieläkin ylempään virkaan tai sitten pehmenneen järjeltään, sillä hän heittelee toistuvasti julkisuudessa lausuntoja, joissa hän tuomitsee aiemmat suosituksensa. Hän tapasi amerikkalaisen kongressiedustajien delegaation eilen, minkä yhteydessä hän joutui puolustamaan uutta kantaansa amerikkalaisten näkemyksiä vastaan, jotka vaativat pikaista edistystä rauhanprosessissa suostumalla tarpeeksi suuriin myönnytyksiin. ”Myönnytykset ovat tuoneet vain raketteja”, hän totesi. Amerikkalaiset olivat tavanneet libanonilaisia, jordanialaisia ja palestiinalaisia, ja olivat tietenkin saamansa propagandan vaikutuksen alaisina. He esittivät huolensa humanitäärisestä tilanteesta Gazassa ja vaativat parakkiasutusten poistamista Juudeassa ja Samariassa. (JP)
- Jerusalemin kevyen rautatien rakentaminen viivästynee edelleen, sen tuli olla valmis ensi vuonna, mutta sitä rakentavat yhtiöt vaativan 9 kuukauden lisäaikaa. Pormestari Nir Barkat on ehdottomasti lisäaikaa vastaan, sillä se on muutenkin vuosikausia myöhässä.
- Palestiinalaiset muslimit tuhosivat ja häpäisivät 70 kristittyjen hautaa Jiffnin kylässä lähellä Ramallahia. Kylässä asuu 900 kristittyä ja 700 muslimia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131542
-

Sunday, May 24, 2009

SUNNUNTAI 24.05.09
1. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu on huolestunut, että Hizbullah tulee saamaan valvonnan Libanonista kesäkuun 7. päivän vaaleissa. Hän uskoo, että suuren voiton ansiosta Hizbullah voi muodostaa shia-muslimien johtaman yhdistelmän, joka valvoo koko maata.
Netanyahu selittää, että Hizbullahin täysi valvonta Libanonista on vaarallinen ja huolestuttava, jota on harkittava huolellisesti. Hän on esittänyt huolensa keskusteluissa viikkojen ajan.
USA:n varapresidentti Joe Biden lensi Beirutiin vahvistamaan lännelle myötämielistä liittoutumaa ennen vaaleja. Hän on korkein USA:n viranomainen Beirutissa 25:en vuoteen. Ulkoministeri Hillary Clinton vieraili Beirutissa muutamia päiviä sitten.
USA on tukenut Libanonia yli miljardilla USD vuodesta 2006 lähtien, mukaan lukien 410 miljoonan USD avustus armeijalle ja poliisille. USA:n hallitus on antanut ymmärtää, että se tulee harkitsemaan avustusten jatkamista Libanonin seuraavan hallituksen mukaan. Tämän on suora varoitus Hizbullahille, joka syyttää Yhdysvaltoja suorasta ja yksilöidystä puuttumisesta Libanonin sisäisiin asioihin.
BIDEN tapasi Beirutissa presidentti Michel Suleimanin, entisen armeijan komentajan, joka valittiin maan johtoon pitkään kestäneen epävarmuuden ja keskinäisen syyttelyn jälkeen. Bidenin matkan sanotaan vahvistavan presidentti Suleimanin ja armeijan asemaa erityisesti siinä tilanteessa, että Hizbullah voittaa vaalit, mikä voi syöstä maan levottomuuksiin tai jopa sisäisiin taisteluihin vuosien 1975-1990 verisen sisällissodan tapaan. (JP)
2. YK:n tukema tribunaali on saksalaisen Der Spiegel lehden artikkelin mukaan löytänyt pitävän todisteen, joka osoittaa Hizbullahin syyllistyneen entisen pääministeri Rafik Haririn murhaan vuonna 2005. Voimakas pommi surmasi Haririn ja 23 muuta ihmistä Beirutissa. Lehti kertoo nimettömän mutta tutkijoita lähellä olevan lähteen antamien tietojen mukaan, että tapausta tutkivat olivat saaneet läpimurron käyttäen edistynyttä teknologiaa, jonka avulla he pystyivät seulomaan listan kännykkäpuheluja, joita tehtiin Beirutissa ja sen ympäristössä Haririn murhan aikaan. Artikkelin mukaan kuusi puhelinnumeroa käytettiin murhaan liittyen, ja nämä numerot poistettiin käytöstä heti murhan tapahduttua. Puhelimen käyttäjien uskotaan olleen Hizbullahin asiamiehiä, jotka asensivat pommin. Solu paljastettiin yhden sen jäsenen tehdessä virheen soittaessaan ”kuumalla” puhelimella tyttöystävälleen. Lehden raportin mukaan Hizbullahin aktivisti Haij Salim suunnitteli murhan. Hän on läheinen Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallahille.
Artikkeli paljastaa edelleen, että murhapaikalta löydetyt pommin jäänteet osoittivat myös Hizbullahin yhteyden. Lehti ihmettelee, miksi tribunaali ei ole paljastanut löytöjään, joka on toiminut maaliskuusta lähtien löytämättä juuri mitään raskauttavaa. Libanonin neljä turvallisuuspäällikköä, jotka olivat pidätettyinä epäiltyinä osallisuudesta murhaan, vapautettiin oikeuden toimesta todisteiden puutteen vuoksi.
Hizbullahin johto kiistää tiedot ja syyttää niitä poliittisiksi. (JP)
3. VAKOILIJAKUUME nousee Libanonissa ennen vaaleja, lieneekö yhteydessä niihin tai ei. Torstain jälkeen viranomaiset pidättivät kolme muuta epäiltyinä vakoilusta Israelin hyväksi. Libanonilainen uutistoimisto NOW raportoi lauantaina, että Hassan al-Hussein, 51, Qsaiben kylästä lähellä Nabatiyaa oli pidätetty. Nasser Saidin veli Mustafa Said pidätettiin perjantaina hänen kotiinsa tehdyn ratsian yhteydessä lähellä Ein el-Helwh pakolaisleiriä, raportoi Al-Akbar uutislehti. Hänen syytetään osallistuneen Hizbullah-johtajan Ghaleb al-Awalin murhaan 2004 yhdessä Naderin kanssa. Perjantaina pidätettiin myös Ziad al-Saadi Shebaasta, 70-vuotias liikemies, jonka uskotaan suunnitelleen pakoa Israeliin myytyään yhden kahviloistaan.
He kuitenkin vapauttivat yhden naisen ja hänen sisarensa puolison, koska heidän syyllisyyttään vakoiluun ei voitu osoittaa, vaikka naisen isää epäillään syylliseksi.
Hizbullahin pääsihteeri sheikki Hassan Nasrallah isämaallisen inhimillisesti vaatii kaikkien vakoilusta syytettyjen pikaista teloittamista, aloittaen shia-muslimeista, hän julisti. Hän kertoi IDF:n Libanonista vetäytymisen 9-vuotismuistotilaisuudessa pitämässään puheessa, että yhden agentin kodista löydettiin 20 kg TNT-räjähdettä, mikä asettaa kysymyksen, mitä muuta he suunnittelivat tietojenkeruun ohella.
Israelin viranomaiset ovat olleet hiljaa Libanonin vakoilijapaljastuksista. (JP)
4. ISRAEL aikoo kiirehtiä miehittämättömien tiedustelukoneitten (UAV) myymistä Venäjälle sen jälkeen, kun se ilmoittaa siirtäneensä Mig-31 hävittäjä- koneitten myyntiä Syyrialle. Myynnin peruuntumisen uskotaan johtuvan siitä, että Iran kieltäytyi rahoittamasta kauppaa.
Israel solmi myyntisopimuksen huhtikuussa Venäjän kanssa 50 miljoonan USD arvosta, jonka mukaan IAI (Israelin ilmailuteollisuus) toimittaa Venäjälle joitain sen koneista, mukana Bird Eye 400 pienoiskoneita (miniUAV), I-view MK150 taktinen UAV sekä etsintä MKII keskikokoinen UAV. Sopimus on ensimmäinen Israelin ja Venäjän välinen sotilaslaitteiden kauppa. Koneitten toimitus alkanee vuoden lopussa.
VENÄJÄN apulaispuolustusministeri Vladimir Popovkin vieraillee Israelissa tulevien viikkojen aikana voidakseen saada tuntuman koneitten valmistamiseen. Toimitussopimusta voidaan myöhemmin laajentaa käsittämään IAI:n valmistaman pitkänmatkan UAV-koneen Heronin myymisestä Venäjälle. Heron pystyy lentämään yhtäjaksoisesti 50 tuntia ilman välitankkausta 35 000 jalan (yli 10 km) korkeudella. Puolustusministeriön diplomaattis-turvallisuus-osaston johtaja Amos Gilad vieraili Moskovassa saaden vakuutuksen, ettei Venäjä myy Mig-31 koneita Syyrialle. Syyria ja Venäjä solmivat vuonna 2007 500 miljoonan USD sopimuksen ensimmäisen Mig-31E koneen myymisestä ulkomaille. Mig-31E on raskas kaksimoottorinen torjuntakone, joka lentää kolminkertaisella äänennopeudella ja pystyy ampumaan useita kohteita samaan aikaan aina 180 km:n päähän. Kone on suunnittelustaan lähtien 1980-luvulla ollut Venäjän ilmapuolustuksen runkona. Se suunniteltiin vaikeasti havaittavien kohteitten kuten matalalla lentävien risteilyohjusten torjuntaan.
Syyria saanee Mig-29M koneita, jota on ajanmukaistettu toimintasäteen jatkamisella, paremmalla tutkalla sekä useammilla aseilla. (JP)
5. ISRAEL JA INTIA keskustelevat maitten välisen AWACS-tutkavalvontakoneen kaupasta, jonka arvo nousee 1.1 miljardiin USD. Israel toimittaa viiden vuoden viiveen jälkeen ensimmäisen AWACS-koneen kolmen koneen sopimuksesta. Intia tilasi koneet 2004. Kaksi muuta konetta toimitetaan 2010 aikana. Koneitten elektroninen tutka-, tiedustelu- ja tietoliikennejärjestelmä Phalcon (phased array L-band conformal radar) on Israelilaisen IAI:n alaisen yhtiön ELTA:n suunnittelema ja valmistama. Yhtiö on myynyt samanlaisen koneen Chilen armeijalle. Kone pystyy havaitsemaan ilman kautta tulevat uhkat ja ohjaamaan hyökkäyskoneitten iskut kohteisiinsa. Se lentää kaikissa sääoloissa, pystyy seuraamaan 60 kohdetta samaan aikaan, ja pystyy operoimaan 400 km:n toiminta-alueella.
INTIA harkitsee kolmen muun koneen hankkimista ELTA-yhtiöltä, mutta hintapyyntö on uusien koneitten osalta 30 % korkeampi. Phalcon järjestelmä asennetaan venäläis-valmisteiseen Ilyushin-76 koneeseen. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- IDF:n sotilaat surmasivat kaksi palestiinalaista, jotka olivat asentamassa pommia Gazan turva-aidan viereen Kerem Shalomin terminaalin lähellä, mutta vain pari tuntia sen jälkeen sotilaat juuri ja juuri välttivät tienvarteen asennetun pommin räjähtäessä samalla alueella. Kukaan ei loukkaantunut. PFLP ilmoitti asentaneensa pommin. Surmansa saaneitten palestiinalaisten ruumiista löydettiin pommeja. (JP)
- Netanyahu yhtyy Barakiin siinä, että kaikki laillisesti hyväksyttyjen setlementtien ulkopuolella olevat parakkiasutukset on poistettava. Hän pyrkinee tällä saamaan USA:n hyväksymisen rakentamisen sallimisen setlementtien sisällä, vaikka merkit eivät lupaa hyvää. Apulaispuolustusministeri Matan Vilnai vahvistaa, että näitten parakkiasutusten poistaminen on hallituksen keskeinen tekijä. Tuntuu aika rajoitetulta tehtävältä hallitukselle, joka kipuilee Iranin, Syyrian, Hizbullahin ja PA:n kanssa. (JP)
- Egyptin rajaviranomaiset pelastivat kolme salakuljettajaa, jotka olivat joutuneet satimeen heidän tunnelinsa romahdettua. He olivat heikossa kunnossa vietettyään viisi päivää tunnelissa IAF:n pommitusten jälkeen. Yli 20 salakuljettajaa on kuollut tunnelin romahdettua tänä vuonna Gazassa.(JP)
- Egypti ilmoittaa, että pidätettyjen joukossa on seitsemän al-Qaidan kanssa yhteyksissä ollutta terrorismista epäiltyä. Heillä oli yhteyksiä Kairossa kauppakujalla tehtyyn pommi-iskuun. Joukossa on opiskelijoita.(JP)
- Meriarkeologit löysivät merenpohjasta 9000 vuotta vanhan kyläyhteiskunnan rauniot 10 km Haifasta etelään. Tri Ehud Galili kertoo, että rannikkoalueelta Kfar Samir ja Kfar Kalim kylistä Atlitin ja Haifan välillä, on löydetty vanhin tunnettu oliivipuristin neoliittiselta ajalta, 7 500 vuotta sitten. Foinikialainen satama ja hellenistis-kreikkalaisen taistelulaivan osia löydettiin. Mutta 1984 arkeologisten tutkimusten yhteydessä Galili löysi työtovereittensa kanssa Atlit-Yam kylän, noin 400 metriä rantaviivasta merelle. Kylä on suurin ja yhtenäisin löytö Välimeren alueelta. Sen alue on 40 000 neliömetriä, 12-15 m merenpinnan alla. Ruukkulöytöjen perusteella kylän iäksi arvioidaan 9000 vuotta. Paikalta löydettiin runsaasti asutusten jäänteitä, sekä Stonehengesin kaltaisen rakennelman korkeine kivipaaseineen. Löydettyjen luurankojen perusteella asukkaitten keskipituus oli 144 sm, keski-ikä miehillä yli 50 vuotta. Kylä ja sen asukkaitten jäännökset hautautuivat hiekkaan aikojen kuluessa merenpinnan noustessa, ja paljastuivat nyt myrskyjen aiheuttamien aaltojen voimasta. Tuberkuloosi oli silloin yksi asukkaitten vaivoista. (JP Metro 22.05.)