Friday, October 22, 2010

PERJANTAI 22.10.10

1. ISRAELIN ja PA:n välinen vuoropuhelu on muuttunut ilkeämieliseksi sanailuksi, johon syyllistyvät varsinkin PA:n neuvottelutiimin johtavat ja PLO:n jäsenet. Israelin puolella sananvalinta on varovaisen puolustelevaa, jossa selitetään asioita, jotka ovat ilman mitään selityksiäkin jokaiselle selviä – tai tulisi olla, mikäli mieli on avoin.
Tästä tulee kuva, ettei palestiinalaiset katso menettävänsä mitään sanoivat he mitä tahansa ja millä tavoin tahansa, kun taas israelilaiset pyrkivät varomaan, etteivät hauraat suhteet katkea kokonaan. ”Parempi huonokin rauha kuin ei mitään rauhaa”, on heidän mottonsa.
Tätä voisi kutsua viisaudeksi, mutta ulkopuoliselle siitä jää kuva heikkoudesta ja päättämättömyydestä, mikä kohdistetaan Netanyahun hallitukseen.

Tähän liittyy vaara, että asioihin perehtymätön tai Israelin vastaisen poliittisen näkemyksen omaava helposti samaistuu mielipiteissään heikomman puolelle, eli tässä tapauksessa PA:n kannalle ymmärtämättä ja haluamatta ymmärtää valheita ja puolitotuuksia, joita sen lausunnot sisältävät. Tämä ruokkii ääriaineksia ja antaa niille sytykkeitä toimiensa tukemiseksi.
Israelin puolusteleva asenne on väärää taktiikkaa. Israelin maasta vastuussa olevien tulee selkeästi ilmaista tosiasiat ja pitää kiinni periaatteista, jotka ovat muotoutuneet maan itsenäisyyden aikana vuodesta 1948 lähtien. Israelin politiikka muistuttaa joukkuetta, joka potentiaalisesti vahvana kuitenkin asettuu heikomman vastustajansa tasolle antaen tälle mahdollisuuden taistella tasapuolisesti voitosta.

2. YASSER ABED RABBO, PLO:n johtavia poliitikkoja jo Arafatin ajoilta, ei säästele sanojaan hyökätessään Israelia vastaan. Hän syyttää kirkkain silmin Israelin johtajia valheiden levittämisestä antaakseen kuvan ulkopuolisille, ettei PA ole kiinnostunut rauhasta.
Hän väitti, että Israel on syyllinen median raportteihin, joiden mukaan PA on asettanut uusia ehtoja USA:n sponsoroimien suorien neuvottelujen uudelleen viriämisen tielle Israelin ja PA:n välillä. ”Israel haluaa vääristää palestiinalaisten aseman”, Rabbo kertoi journalisteille Ramallahissa. ”Tämä tapahtuu samalla kun Israel varastaa maatamme, laajentaa ”setlementtejä”, tuhoaa taloja, polttaa viljapeltoja ja juutalaistaa Jerusalemia,” hän lateli litanian, jonka PA:n neuvottelijat ovat opetelleet ulkoa ja toistavat sitä kaikissa tilanteissa.
Rabbo jatkoi. ”Rakentamisen keskeyttämisen ”setlementeissä” tulisi olla keskeinen perusta uudelle rauhanprosessille ja kansainvälisen yhteisön tulisi tunnustaa 1967 rajat (joita ei ole olemassakaan) Israelin ja Palestiinan väliseksi erottavaksi esteeksi.”

ARAFATIN korvaan kuiskuttelijana ja nyt Abbasin neuvonantajana tunnettu Nabil Abu Rudeinah sanoi ”setlementtien” rakentamisen muodostavan ”rikollisen” (flagrant) haasteen palestiinalaisille, arabeille ja USA:n hallitukselle sekä kansainväliselle yhteisölle rauhanprosessin elvyttämiseksi. Hän sanoi, että PA tulee esittämään arabiliiton ulkoministereille, jotka kokoontuvat ensi kuussa, yksityiskohtaisia tietoja ”setlementtien” toimista. Arabiliitto antoi Libyan kokouksessaan USA:n hallitukselle 30 päivää saada Israelin vakuuttuneeksi, että sen tulee lopettaa rakentaminen juutalaisyhteisöissä.
Rudeinah sanoi, että PA antaa arabimaitten ulkoministereille useita vaihtoehtoja siltä varalta, että rauhanprosessi romahtaa lopullisesti. PA ilmoitti tutkivansa useita vaihtoehtoja, joihin kuuluu pyyntö USA:lle ja YK:n turvallisuusneuvostolle julistaa Palestiinan valtion perustaminen 1949 aselepolinjojen mukaan.

FATAHIn neuvottelutiimin jäsenet kuten Nabil Shaath eivät sulje pois mahdollisuutta aseellisesta taistelusta vaihtoehtona keskusteluille. Shaath olettaa, että USA pystyy niin halutessaan pakottamaan Israelin julistamaan uuden rakennuskiellon ja lopettamaan Gazan kaista kauppasaarron, joka on uusi vaatimus. Hän sanoi, että Abbas lähtee kiertomatkalle arabimaihin keskustellakseen rauhanprosessin edistymisestä, mutta luultavammin hän tunnustelee arabimaitten reaktioita siinä tapauksessa, että hän aloittaa III intifadan.

Saeb Erekat puolestaan vaati ”kansainvälistä yhteisöä” – mitä hän sillä tarkoittaneekin – julistamaan Israelin vastuulliseksi keskustelujen romahtamisesta. Tällä hän etsii etukäteen tämän yhteisön hyväksymistä aseellisen taistelun aloittamiseksi. Hän syytti Netanyahua, että tämä antaa vääristellyn kuvan maailmalle vihjaillessaan moratoriumin jatkamista.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192365

2. ISRAELIN hallituksen lähde, joka informoi JP:n journalistia Tovah Lazaroffia, ilmoittaa, että jos PA toteuttaa uhkaustaan julistaa Palestiinan valtio perustetuksi yksipuolisesti ilman neuvottelutulosta Israelin kanssa joko YK:n turvallisuusneuvon tai USA:n avulla, Israelin hallitus tulee toteuttamaan omia yksipuolisia päätöksiään. Lähteen tiedot antanut henkilö, jota ei yksilöidä, sanoo että yksipuoliset toimet ovat kahdensuuntaisia molempien käytettävissä.

Eräänä vaihtoehtona on tutkittu Olmertin esittämää suunnitelmaa vetäytyä yksipuolisesti Juudean ja Samarian erillisistä osista. Tämä edellyttäisi eristettyjen juutalais-yhteisöjen evakuoimista ja sotilasyksiköitten asettamista niiden tilalle. Tämä lienee kuolleena syntynyt ajatus eikä sitä ole suunniteltu sen pitemmälle.
PA:n johdon kanta on lujittunut vaatimuksille, että kaikki ”setlementtitoimista” Juudeassa ja Samariassa – myös Jerusalemin itäosissa - on lopetettava ja Gazan kauppasaarto on purettava, joka on uusi vaatimus.
Israelin johdon parissa on myös lujittunut näkemys – joka on ollut selviö jo kauan – ettei PA ole kiinnostunut ratkaista Juudean, Samarian ja Gazan ongelmaa neuvottelemalla, vaan halua edetä yksipuolisin ratkaisuin. Hallituslähde toteaa, että Israel vastustaa yksipuolisia ratkaisuja ja uskoo, että paras tapa on sopia ongelmat neuvottelemalla. Siellä kuitenkin todetaan, että Israel tulee vastaamaan PA:n yksipuolisiin toimiin omilla vastaavilla toimillaan.

PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak sanoi puheessaan Kansan politiikan instituutissa, että Israelin tulee laatia yksityiskohtainen suunnitelma B sellaista tilannetta varten. Tämä väistämättä herättää kysymyksen, miksei sellaista suunnitelmaa ole laadittu jo kauan sitten?
Eräänä vaihtoehtoa julkisuudessa on kierrellyt mahdollisuus, että palestiinalaisille lisätään itsemääräämisoikeuksia rajoitetuille alueille, eräänlaisen minivaltion perustamiseksi. Mereztin entinen puheenjohtaja ja yksi Oslon dokumenttien laatijoista Yossi Beilin pitää ehdotusta toteuttamisen arvoisena, jos rauhankeskustelut eivät edisty toivotulla tavalla. ”Parempi jotain kuin ei mitään,” Beilin arvioi. Palestiinalaiset hylkäävät tämän suoralta kädeltä.
Ministeri Yuli Edelstein varoittaa, että uhkaukset yksipuolisista toimista ovat PA:n psykologista sodankäyntiä ja pidettävä sellaisina. PA:n esitys ICC:n puuttumisesta toimiin Juudeassa ja Samariassa antaa kyllä vakavan varoituksen, mihin PA pyrkii tosissaan eikä leikillä.

KNESSETIN puhemies Reuven Rivlin, jota tukee entinen puolustusministeri Moshe Arens, esittää, että Israel liittää Juudean ja Samaria valtioonsa ja antaa siellä asuville arabeille vähitellen Israelin kansalaisoikeudet. Tämä kehittäisi Israelin lopulta yhden kansan valtioksi.
Jännitystä on lisännyt julkisuuteen tulleet tiedot, että juutalaisyhteisöissä on aloitettu 550 asuntoyksikön rakentaminen rakennuskiellon loppumisen jälkeen.
YK:n Lähi Idän erityis-koordinaattori Robert H Sheri väitti virheellisesti, että rakentaminen tänä vuonna on suurempaa kuin edellisinä vuosina huomioimatta 10 kuukauden moratoriumia, jonka aikana ei myönnetty yhtään rakennuslupaa. Vuonna 2009 aloitettiin
1 888 asunnon rakentaminen, edellisenä vuonna 2 197 asuntoa alettiin rakentaa.
On surullista, että YK ja muut kansainväliset järjestöt levittävät valheellista tietoa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192367

3. UNRWA esitti Israelin vahvistettavaksi suunnitelman uusien koulujen rakentamiseksi Gazan kaupunkiin. Tutustuttuaan suunnitelmiin puolustusministeriön edustajat kuitenkin havaitsivat, että koulut aiottiin rakentaa lähes liittyen Hamasin tukikohtiin. Puolustusministeriön edustajien tiedustellessa UNRWA:n edustajalta, miksi ne aiotaan rakentaa näin lähelle sotilaallisia tukikohtia, tämä vastasi, etteivät tukikohdat ole enää käytössä cast lead operaation jälkeen, jossa ne varioituivat. Ministeriön edustaja kiisti tiedon todeten, että Hamas käyttää niitä edelleen.

Israelin helpotettua Gazan kauppasaartoa heinäkuussa hallituksen toimien koordinoija territorioissa on myöntänyt rakennusluvan 151 asuinyksikölle ja kahdeksalle koululle Gazassa. Puolustusministeriön kysymyksiin vastasi UNRWA:n paikallisedustaja Chris Gunness sanoen tienneensä, että koulut oli tarkoitus rakentaa Hamasilta saamalleen maalle ja että rakennuspaikat sijaitsevat Hamasin tukikohtien vieressä.
Hän valitti, että 39 000 koululasta on vailla UNRWA:n opetusta koulutilojen puutteen takia saaden sen sijaan paikallisen opetuksen eikä kansainvälisesti hyväksyttyä.
Puolustusministeriön edustaja muistutti, ettei se suinkaan vastusta UNRWA:n koulutus-ohjelmaa Gazassa, mutta se ei voi hyväksyä useiden koulurakennusten rakentamista aivan Hamasin tukikohtien viereen, sillä IDF:llä on esimerkkejä Hamasin tavasta käyttää koulutiloja ja asuntoja sotilasoperaatioissaan. Tuorein esimerkki tästä on keskiviikkona Gazassa sattunut räjähdys Rafahin kaupungissa, jossa asunnossa sijainnut aselaboratorio räjähti surmaten kaksi lasta läheisessä koulussa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192368

4. UUTISOTSIKOITA
- Israel rakensi useita turvallisuusjärjestelyjä tielle no 443 korkeimman oikeuden päätettyä, että arabien tulee myös voida käyttää tietä. Sillä kulkee päivittäin 5 arabiautoa, joitten vuoksi tuhlattiin 60 miljoonaa NIS. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192366
- Entisten presidenttien ja muitten entisten arvohenkilöitten muodostama ”vanhinten ryhmä” vieraili Israelissa USA:n entisen presidentti Jimmy Carterin johdolla. He uskovat voivansa vaikuttaa Lähi Idän jännityksen lieventämiseen ja mahdolliseen rauhantilaan puhumalla maltillisille edustajille. Käytännössä he puhuivat Hamasin Damaskon kovanaaman Khaled Mashaalin ja Gazassa pääministerin Ismail Haniyehin kanssa. Carter vertasi Gazan kaistaa häkkiin, joka on sullottu täyteen palestiinalaisia. Hän vaati Jerusalemin jakamista. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192372
- Iranin ydinaseuhkan kasvaessa IDF aloitti kolmannen Arrow-ohjuspatteriston rakentamisen Tel Avivin lähelle. Kaksi muuta on jo asennettu, yksi IAF:n tukikohtaan etelässä, toinen Haderaan maan pohjoisosassa. Patteristo on osa Israelin pyrkimystä rakentaa monitasoinen ilmapuolustusjärjestelmä. (JP)
- Gazan lähellä Nir Am ja Saad kibbutseja on tehtylupaava öljylöytö, jossa voi olla raakaöljyä 26 miljoonaa barrelia ja lisäksi kaasua. Kairaukset on tehty 2 kilometrin syvyyteen, mutta niitä aiotaan jatkaa 4 kilometriin saakka. Viereisessä Heletzin öljylähteessä on 16 miljoonaa barrelia raakaöljyä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140164
- Jerusalemin kaupunki jatkaa Silwanin lähiössä ns. Gan Hamelech, Kuninkaan puutarhan, suunnitelman toteuttamista arabien vastustuksesta huolimatta. Vain 22 ilman lupaa yleiselle maalle rakennettua taloa jouduttaisiin siirtämään suunnitelman tieltä, muut 66 laitonta taloa voivat hakea rakennusluvan jälkikäteen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140214
- IAF:n miehittämätön kone suistui maahan Gazan rannikolla. IDF kävi hakemassa koneen jäännökset pois, etteivät joudu vääriin käsiin.
- http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140210
- UAE:n oikeus tutki valituksia kahdesta naisesta, äidistä ja tyttärestä, joita aviomies oli piiskannut. Oikeus totesi, että vaimon piiskaaminen on sallittua, mutta ilman näkyviä jälkiä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140195
- Vebezuelan presidentti Hugo Chavez lensi Iranista Syyriaan, jossa hän esitteli Bashar Assadille Iranissa Ahmadinejadin kanssa suunnittelemansa uuden maailman-järjestyksen. Hän lupasi vierailla Golanilla, kun Israel palauttaa sen Syyrialle. http://www.haaretz.com/news/international/chavez-visits-syria-on-tour-to-counter-u-s-sway-1.320469

Thursday, October 21, 2010

TORSTAI 21.10.10

1. HAAGIN kansainvälinen rikosoikeus (ICC) keskusteli keskiviikkona PA:n tekemästä julistuksesta, jossa se ilmoittaa tunnustavansa ICC:n oikeuden käyttää valtaansa ”Palestiinan alueella”, kertoo Dan Izenberg JP:n artikkelissaan. Keskiviikon keskustelu oli viimeinen ennen kuin ICC:n syyttäjä Luis Moreno Ocambo tekee päätöksensä asiassa.
Eilisessä keskustelussa oli neljä edustajaa kummaltakin puolelta.
PA:n julistusta vastustavassa neljän hengen tiimissä oli mukana Dore Gold, Jerusalemin julkisten asiainkeskuksen johtaja; kolme muuta: Malcolm Shaw, David Davenport ja Jay Sekulov Euroopan lain ja oikeuden keskuksesta.
Gold selittää, että ICC:n myönteisellä päätöksellä tulisi olemaan valtavat seuraukset. Se tulisi toteamaan ICC:n tulkinnan, jonka mukaan Palestiina täyttää ehdot, joilla se voidaan tunnustaa valtioksi. PA perustaa julistuksensa Rooman sääntöön (stature) artikkeliin 12/3, jonka mukaan valtio, joka ei ole ICC:n jäsen, voi tekemällä ilmoituksen rekisteriin tunnustaa ICC:n oikeuden käyttää oikeudellista valtaansa sen alueella määrätystä rikoksesta. Avainkysymys on siten: Onko Palestiina valtio?, jonka mukaan Ocambo tekee päätöksensä.
PA:n tekemän julistuksen jälkeen ICC on saanut lukuisia tulkintaesityksiä asiassa puolesta ja vastaan. Keskiviikon keskustelutilaisuus oli viimeinen ennen Ocambon päätöstä.

GOLD selittää, että ICC:n myönteisellä päätöksellä tulisi olemaan kauaskantoiset seuraukset käynnissä olevaan rauhanprosessiin, jonka se tulisi romuttamaan lopullisesti. Gold selittää, että Oslon sopimuksen kakkososa v. 1995 sanoo selkeästi artikkelissa 31, että kumpikin osapuoli pidättyy tekemästä yksipuolisia toimia ja päätöksiä, jotka muuttavat olevaa tilannetta Gazassa, Juudeassa tai Samariassa rauhankeskustelujen ollessa vielä käynnissä.
Erityisesti, kuten Gold toteaa, se kieltää PA:n/PLO:n valtuudet ja oikeudet ulkopolitiikan alueella, minkä PA/PLO selkeästi rikkoo myös tällä julistuksellaan.
Gold sanoo selittäneensä keskusteluissa, ettei PA yksilöinyt Palestiinan aluetta eli sen rajoja. Toiseksi territorioiden asema on kiistanalainen, joten ICC joutuisi myönteisellä päätöksellään sotkeutumaan kiistelyyn maa-alueista. Israel on ulottanut maansa lait Jerusalemin itäosiin muuttaakseen 1949 aselepolinjat vuodesta 1967 lähtien, eikä tunnusta 1949 linjoja rajoiksi.

PA:n hyväksi toimiva John Quigley muistutti, että Palestiinan kansallisneuvosto (PNC) julisti Palestiinan valtion itsenäisyyden 1988, jonka 89 valtiota tunnusti. YK:n yleiskokous totesi Palestiinan valtion itsenäisyysjulistuksen, jonka puolesta äänesti 104 valtiota, 44 pidättyi; vain kaksi valtiota Israel ja USA äänestivät vastaan. PA:n julistusta puolustavat selittävät, ettei ICC:n tarvitse päättää, onko Palestiina kansainvälisen lain mukaan itsenäinen valtio, vaan todeta, täyttääkö Palestiinan julistus ICC:n ehdot, jotka määritellään artikkelissa 12/3, jonka perusteella se voisi käyttää oikeudellista valtaansa Palestiinan alueella.
PA rekisteröi julistuksensa heti Gazan cast lead operaation jälkeen 21.01.2009, jossa se sanoo tunnustavansa ICC:n oikeuden selvittää, syyttää ja tuomita rikosten suunnittelijoita ja tekijöitä, jotka on tehty Palestiinan alueella 01.07.2001 jälkeen.
Gold varoittaa, että ICC:n myönteinen päätös voisi rohkaista PA:n suunnitelmia yksipuolisista toimista etsiessään eri ratkaisuja Palestiinan valtion perustamiseksi. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=192194

2. ADL:N johtaja Abe Foxman sanoi Jerusalem Postin haastattelussa tiistai-iltana, että USA:n hallituksen tulee toimia ripeästi estääkseen PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbasia julistamasta itsenäistä Palestiinan valtiota.
Foxman, joka on toiminut neuvonantajana USA:n presidenteille Israelia ja muita Lähi Itää koskevissa kysymyksissä vuosikymmenet, sanoi haastattelussa, että Obamalta vaaditaan välittömiä toimia perustuen raportteihin palestiinalaisten harkitsevan itsenäisen valtion perustamista Juudean, Samarian ja Gazan alueille. Hän esitti varoituksen, että tällaista julistusta voisivat tukea sekä EU että YK.

”OLEN turhautunut siitä hiljaisuudesta ja epävarmuudesta, jolla Obaman hallitus suhtautuu raportteihin , joiden mukaan palestiinalaiset harkitsevat itsenäisen Palestiinan valtion julistamiseksi Länsirannalla ja Gazassa. Nyt on aika viestittää palestiinalaisille, Lähi Idän ja Euroopan valtioille, ettei USA tule sietämään ja tunnustamaan sitä. Jos se ei lähetä sitä, se tulee kaivamaan maata Israelin tuntemuksen alta, että PA osallistuu rauhankeskusteluihin hyvässä hengessä.”

Foxman toteaa, että nyt on sopiva hetki tällaisen julistuksen tekemiseksi, koska Obama on ilmoittanut, että hän tulee julkisesti jatkamaan Israelin ”setlementtipolitiikan” tuomitsemista, kuten hän teki 23. syyskuuta YK:n yleiskokouksessa. Foxman toteaa samalla, että USA:n ulkoministeriön edustaja P J Crowley kieltäytyi koskettelemasta asiaa äskeisessä lehdistötilaisuudessa.
”On tehtävä täysin selväksi palestiinalaisille, että heidän on luovuttava tästä unelmasta uskoen, että heidän arabi- ja eurooppalaiset ystävänsä antaisivat heille valtion ilman että he tekevät mitään myönnytyksiä tai uhrauksia”, Foxman selitti. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=192195

3. USA:n ulkoministeri Hillary Clinton kehotti keskiviikon puheessaan sekä Israelia että palestiinalaisia työskentelemään kahden valtion perustamiseksi huolimatta keskustelujen keskeytymisestä, mikä aiheutui ongelmista, joita on noussut keskustelujen polulle. Hän mainitsi ongelmista rakennuskiellon päättymisen 26. syyskuuta ja Netanyahun kieltäytymisen jatkamasta kieltoa, minkä johdosta PA kieltäytyy osallistumasta keskusteluihin.
Clinton puhui tilaisuudessa, jonka oli järjestänyt palestiinalaisten hyväksi toimiva järjestö.
”En voi sanoa seisoessani edessänne, että olisin löytänyt jonkun maagisen formulan, jolla keskeytyneet keskustelut saadaan uudelleen käyntiin. Mutta vakuutan, että työskentelemme joka päivä, joskus joka tunti, luodaksemme olosuhteet keskustelujen jatkumiseksi ja onnistumiseksi.”

Clinton vakuutti, ettei keskusteluille ole vaihtoehtoa eikä muuta tietä, joka johtaisi oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Hän sanoi lausuntonsa olevan vastauksena New York Timesin kirjoitukseen, jossa kerrottiin PA:n johdon yrityksistä etsiä muita ratkaisuja oman valtionsa perustamiseksi. Artikkelissa kerrottiin PA:n kääntyvän YK:n, ICC:n ja Genevan julkilausuman allekirjoittajamaiden puoleen itsenäisyyskysymyksessä, kuten Times kertoi keskiviikon artikkelissaan.
Clinton varoitti, ettei se ole oikea tie, sillä se hämärtää kahden valtion ratkaisun.
PA:n edustaja Hanan Ashrawi kertoi Timesille, ettei PA voi jatkaa tällä tavoin, vaan sen tulee käyttää muita ratkaisumalleja. Hän sanoi kahden valtion ajatuksen poistuvan kuvioista, ja ellei PA saa ”setlementtitoimintaa” lopetetuksi neuvotteluilla, asia viedään kansainvälisten järjestöjen ratkaistavaksi. Ashrawi totesi, että Fatah tutkii muita ratkaisumalleja.
Clinton sanoo edelleen uskovansa keskustelujen onnistumiseen ja molempien osapuolten vilpittömyyteen. Hän tuomitsi Länsirannalla esiintyvän väkivallan, joista yksi oli PA:n tyttökoulun tuhopoltto, mistä syytetään ”setlereitä”. Clintonin tuomio väkivallalle Länsirannalla kohdistuu oudosti vain juutalaisiin, mikäli artikkelin kirjoittaja tulkitsi asian oikein.
George Mitchell matkustanee lähiaikoina Israeliin tutkimaan tilannetta.
http://www.jpost.com/Home/Article.aspx?id=192208

4. PÄÄMINISTERI Netanyahu puhui eilen Yitzhak Rabinin kunniaksi Knessetissä järjestetyssä muistotilaisuudessa.
Hän sanoi puheessaan, että Rabin vastusti Palestiinan valtion perustamista, Jordanjoen laakson luovuttamista, Jerusalemin jakamista, juutalaisyhteisöjen purkamista ja niiden toiminnan jäädyttämistä Juudeassa ja Samariassa.
Netanyahua lähellä olevat kertoivat, että puhe oli laadittu Labour-puolueen tyynnyttelemiseksi, jonka ministerit ovat kritisoineet häntä siitä, ettei hän mene tarpeeksi pitkälle neuvotteluissa palestiinalaisten kanssa. Labour-puolueen ministerit toistavat uhkauksiaan erota hallituksesta, ellei edistystä tapahdu. Viimeksi ministeri Braverman uhkasi erota, ellei keskustelut ala ennen vuoden loppua.

Netanyahu siteerasi puheessaan Rabinin omia sanoja, lainaten niitä varsinkin Rabinin puheesta Knessetissä lokakuussa 1995, jossa hän määritteli Palestiinan itsenäisyyttä. ”Me haluamme sen olevan vähemmän kuin valtion, ja joka itsenäisesti huolehtii palestiinalaisten elämästä oman hallituksena alaisena. Israelin valtion rajat tulevat lopullisessa sopimuksessa ulottumaan linjojen yli, jotka oli sovittu ennen 1967 sotaa. Me emme tule vetäytymään kesäkuun 4. päivän 1967 linjoille. Israelin turvallisuusraja tulee sijaitsemaan Jordanjoen laaksossa, termin laajimmassa merkityksessä”, Rabin lausui.
Jerusalemista Rabin sanoi näin:
”Jerusalem tulee olemaan yhtenäinen Israelin pääkaupunki Israelin täydessä hallinnossa, ja siihen tulevat kuulumaan sekä Maale Adumim että Givat Zeev.” Hän jatkoi tähän tapaan: ”Teimme päätöksen ja lupasimme Knessetissä, ettemme hajota yhtään setlementtiä tilapäisen sopimuksen puitteissa, emmekä estä rakentamista luonnollisen kasvun osalta”.

JP:n artikkelin kirjoittaja Gill Hoffman toteaa, että Netanyahu asettaa puheessaan itsensä Rabinin vasemmalle puolelle todetessaan, että Rabinin kieltäytyessä lopettamasta rakentamista hän oli julistanut ennen kokemattoman rakennuskiellon. Hän lisäsi tähän oman kommenttinsa Rabinin puheeseen viitaten, ettei rakentaminen ole esteenä keskusteluille.
KNESSETIN puhemies Reuven Rivlin puhui myös tilaisuudessa painottaen Jerusalemin merkitystä ja sitä, että vaikka monessa asiassa on erilaisia mielipiteitä, Jerusalemin yhtenäisyys ja sen pitäminen sellaisena Israelin pääkaupunkina yhdistää kansaa. (JP)

5. UUTISOTSIKOITA
- USA:n johtavien juutalaisjärjestöjen presidenttien konferenssin apulaispuheenjohtaja Malcolm Hoenlein sanoo, että Valta Iranissa on siirtynyt mullaheilta Ahmadinejadille. Hän sanoo yhä useampien heräävän havaitsemaan Iranin pyrkimyksen alueelliseen ylivaltaan. Hän ennustaa, ettei marraskuun 2. päivän välivaalit muuta USA:n Lähi Idän politiikkaa. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=192181
- IDF aloittaa uuden ohjelman, jossa koulutetaan upseereita avustamaan siviiliuhrien vähentämiseksi taistelujen aikana. Ensimmäiset kurssit alkavat joulukuussa. Koulutettujen upseerien tehtävänä on neuvoa joukkojen johtajia alueilla, joissa infrastruktuuri ja siviilit ovat vaarassa. (JP)
- USA:n puolustusministeriön taholta vakuutetaan, ettei 60 miljardin USD asetoimitukset Saudi Arabialle heikennä Israelin puolustuskykyä, eikä Israel todennäköisesti vastusta kauppaa. Toimituksin kuuluu 84 F-15 hävittäjää, 70 saudien ilmavoimien F-15 koneitten uusiminen, 190 helikopteria sekä lukuisa määrä aseita ja ohjuksia, ja mm yönäkökiikareita ja tutkavalvontalaitteita. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=192171
- Fatahin ja Hamasin välinen kokous keskiviikkona Damaskoksessa peruttiin kiivassanaisen keskustelujen jälkeen presidentti Assadin ja Mahmoud Abbasin välillä arabiliiton kokouksen aikana Libyassa. Fatah haluaa kuitenkin jatkaa sovinto-keskusteluja Hamasin kanssa, joita käydään Kairossa Egyptin välityksellä. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=192191
- Rabbi Marc Schneier vastasi PA:n päätuomarin sheikki Taysir al-Tamimin syytöksiin, jonka mukaan Israel miehittää Jerusalemia laittomasti, juutalaistaa sitä ja levittää huumeita palestiinalaisnuorille. Tamimi esitti syytöksensä kansainvälisessä uskontojen välisessä konferenssissa Qatarissa, minkä johdosta rabbi Schneier katsoi, ettei hän enää voi vaieta asiasta. Hän sanoo Tamimin puhetta loukkaavaksi ja hyökkääväksi. Hän kertoi, että Dohan konferenssin tapaiset tilaisuudet ovat tärkeitä, ja että puheen jälkeen monet arabit pyysivät anteeksi Tamimin hyökkäyksiä. http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=192209
- CBS-TV-yhtiö lähetti toimittajansa Leskey Stahlin Jerusalemiin tekemään ohjelmaa Davidin kaupungista. Hän esittää ohjelmassaan, ettei ole ollenkaan varmaa, että Davidin kaupunki oli olemassakaan eivätkä löydetyt arkeologiset artikkelit sitä tue, hän väittää. Hän on alusta lähtien vihamielinen Israelille ja juutalaisten läsnäololle Jerusalemissa. Hän syyttää Israelia arkeologian käyttämiseksi politiikassa. Hän puhuu samassa hengessä kuin sheikki Tamimi edellä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140186
- USA lähetti toisen lentokoneitten emäaluksen USS Abraham Lincolnin Persian-lahdelle USS Harry S Trumanin tueksi. Puolustusministeriö vakuuttaa, että sen tarkoituksena on vahvistaa USA:n joukkoja Afganistanissa eikä liity Iraniin. http://www.debka.com/article/9093/

Wednesday, October 20, 2010

KESKIVIIKKO 20.10.10

1. LINCOLNIN yliopiston professori Kaukab Siddique vaati Israelin vastaisessa mielenosoituksessa Washingtonissa Israelin tuhoamista ”kaikin mahdollisin keinoin”.
”Meidän tulee pysyä yhtenäisiä voittaaksemme, tuhotaksemme, hajottaaksemme Israelin – jos mahdollista rauhanomaisin keinoin –” hän sanoi ja jatkoi. ”Ehkä meidän tulee antaa heille ruokaa ja juomaa, kuten Saladin antoi ristiretkeläisille voitettuaan heidät Jerusalemissa, voidakseen matkustaa takaisin sinne, mistä he tulivat miehittämään toisten maata.”
Hän vaati ”kaikkia muslimeja yhdistämään voimansa taistellakseen tätä monipäistä hirviötä vastaan, joka kutsuu itseään nimellä ”sionismi”.

Siddique teki selväksi puheessaan, ettei hän tarkoittanut vain Juudeaa ja Samariaa tai Gazaa, joista neuvotellaan: ”Setlementit ovat vain sen hirviön lonkeroita, joka asustaa Tel Avivissa.” Hän osoitti sanansa myös juutalaisille yleensä: ”Haluaisinpa nähdä, mitä teille tapahtuu kun muslimit heräävät.” (tämä ”hirviö” toimii Jerusalemissa, ei Tel Avivissa)
Siddique opettaa englantia Lincolnin yliopistossa Pennsylvaniassa, eikä hän suinkaan ollut ainoa, joka mielenosoituksen yhteydessä vaati Israelin tuhoa. Muutamat heistä toivat mukanaan palestiinalaisten lippuja, joissa on Ilmestyskirjan neljän apokalyptisen ratsastajan värit: punainen, musta valkea ja vihreä. (Ilm. 6:1-8; käännöksen ”hallava” tarkoittaa vihreää)

Puolustaessaan teesejään myöhemmin CBN:n haastattelutilaisuudessa hän selitti, että hän tarkoitti juutalaisilla Israelin johtajia ja heidän kannattajiaan eikä juutalaisia yleensä.
Haastattelussa hän väitti juutalaisten ottaneen valvontaansa myös Yhdysvallat. Hän kieltää holokaustin tapahtuneen ja puolustaa WTC:n pommittajaa vuoden 1993 pommi-iskussa
kuten myös muita terrorismista tuomittuja.
Lincolnin yliopisto nauttii valtion tukea, mutta yliopiston hallintoviranomaiset toteavat kysyttäessä, ettei se voi valvoa henkilökuntansa toimia heidän vapaa-aikanaan.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140169

2. PROFESSORI Geoffrey Alderman, englantilainen tunnustettu historioitsija, sai kutsun osallistua keskusteluryhmään Queens yliopiston vuosittaisen Belfast festivaalien yhteydessä maanantaina. Hänet kutsui vuosi sitten yliopiston johtaja Graeme Farrow, mutta perjantaina hän sai E-mailin, jossa kutsu peruttiin. Alderman tapasi Farrown tuntia ennen tapahtumaa, jonka yhteydessä Alderman esitti, että hän saa osallistua, hänet sijoitetaan eri pöytään toisten keskustelijoiden kanssa ja hän voi halutessaan keskeyttää keskustelut. Tilaisuus oli kuitenkin alkamassa ilman Aldermanin mukaan tuloa.
Keskustelutiimiin osallistuivat myös professori Avi Shlaim st. Anthonyn opistosta (räikeä Israelin politiikan arvostelija ja yksi israelilaisten oppineitten ryhmästä, joka julkisti kriittisiä revisionistisia tulkintoja sionismin ja Israelin historiasta), sekä professori Beverley Milton Edwards Queens yliopistosta (hän kirjoitti kirjan terrorijärjestö Hamasista).

PROFESSORI Alderman, joka on tunnettu historioitsija tutkimuksistaan 19. ja 20. vuosisadan juutalaisyhteisöjen elämästä Englannissa ja toimii myös akateemikkona ja poliittisena neuvonantajana, sanoo saaneensa E-mailin Farrowlta perjantaina, jossa hän peruutti aiemman kutsunsa keskusteluryhmään, mutta esittää pyynnön Aldermanille osallistua tilaisuuteen kuulijoitten joukossa.
Alderman sanoo, että hän tuntee tulleensa henkilökohtaisesti loukatuksi, millaista hän ei ole koskaan ennen kokenut yliopiston taholta, eikä katsonut olevan mitään aihetta osallistua tilaisuuteen. Hän odottaa yliopistolta kattavaa selitystä kutsun peruuttamiseen.

ISLANTI on yksi niistä valtioista, jotka avoimesti toimivat Israelia vastaan. Äskettäin 150 taiteilijan ryhmä valtion tukemasta akatemiasta vakuutti ”boikotoivansa Israelia, kunnes se taipuu noudattamaan kansainvälistä lakia”. Akatemia esitti julkistettavaksi julkilausuman, jossa tuetaan palestiinalaisten filmintekijöitten, taiteilijoitten ja kulttuurityöntekijöitten vaatimusta lopettaa yhteistoiminta Israelin valtion tukemien kulttuuritapahtumien ja instituutioiden kanssa.
INN:n artikkelissa todetaan tämän muistuttavan natsien anti-semiittisiä julkilausumia ennen toista maailmansotaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140176

3. PLO:n johtoryhmään kuuluva, entinen PA:n pääministeri, Ahmed Qurei totesi puhuessaan seminaarissa Kairossa alkuviikosta, ettei hän sulje pois mahdollisuutta väkivallan aloittamisesta Israelia vastaan, elleivät rauhankeskustelut edisty toivotulla tavalla.
Qurei on yksi niistä, jotka solmivat Oslon surullisen kuuluisat sopimukset, jotka valmisteltiin Israelin silloisen pääministeri Yitzhak Rabinin selän takana ja jotka esitettiin hänelle valmiina dokumentteina, eikä hänellä ollut tahdonlujuutta kieltäytyä hyväksymästä niitä.
Tänään on Rabinin murhan 15.vuotispäivä, jonka muistoa kunnioitettiin julkisella tilaisuudella Tel Avivin Rabin-aukiolla.

ISRAELIN hallituksen viranomainen sanoo valittavansa Qurein lausuntoa. ”On valitettavaa, että PA:n vanhemman johdon keskuudessa on edelleen henkilöitä, jotka esittävät väkivallan tien käyttämistä.” Tämä viranomainen sanoi JP :n haastattelijalle, että tämä väkivallan tie johtaa umpikujaan, ja että suorat keskustelut on ainoa tie, joka johtaa rauhaan.

MAHMOUD ABBAS sanoi TV-1:n haastattelussa sunnuntaina uskovansa, ettei tilanne johda väkivaltaan. ”Inshallah (jos Allah niin tahtoo), väkivalta ei puhkea”. Hän kuitenkin varoitti, että díplomaattisen ratkaisun epäonnistuessa toivottomuus ja turhautuneisuus voivat nousta esiin ja antaa mahdollisuuden ääriryhmille saada hallitseva ote tilanteeseen.
Abbas sanoi aiemmin viikolla Ramallahissa, että hän tukee väkivallatonta vastarintaa, millä tarkoitetaan massojen mielenosoituksia ja levottomuuksia, myös kivityksiä. Sellaiset tilaisuudet voivat kuitenkin helposti riistäytyä järjestäjien käsistä ja muuttua väkivaltaisiksi.
Hän kertoi Bilin ja Nilin kyläyhteisöjen arabiedustajille olevansa ylpeä heidän väkivallattomista mielenosoituksistaan, jotka ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta. He osoittavat viikoittain mieltään Israelin rakentamaa turva-aitaa vastaan, jota Abbas kutsuu ”moraalittomaksi ja sivistymättömäksi”. Hän sanoo, ettei hän koskaan hyväksy aitaa palestiinalaisten maalle: ”Jos he haluavat rakentaa muureja, rakentakoot omalle maalleen”, hän sanailee. Hän esitti samalla vastustavansa maitten vaihtoa PA:n ja Israelin kesken, kuten myös Qurei sanoi.

ABBASIN neuvonantajana tunnettu Abu Rudeinah sanoi USA:n välitysyrityksistä keskustelujen aloittamiseksi, että kaikki juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa ovat laittomia. Tältä pohjalta hän muitten mukana hylkää maan vaihdon osapuolten kesken.
QUREI selvensi Kairon puheessa esittämäänsä teemaa todeten, että kaikki optiot ovat avoinna, Hän kehotti välttämään odottamasta pelastusta Obamalta, jonka esittämää ruusuista kuvaa hän kutsui piikkiseksi, sillä presidentti ei yksin päätä asioista USA:ssa.
Ahed Qurei, tunnettu nimellä Abu Ala, 73-vuotias veteraani Arafatin ajoilta, selvästi kaipaa aikaa, jolloin terroristit murhasivat joukoittain israelilaisia siviilejä, naisia ja lapsia, räjäytellen hajalleen busseja, ravintoloita, kahviloita, ihmismassoja kaduilla ja missä vain ikään, rotuun, sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=192047

4. ENTISEN brittikansanedustajan George Gallowayn järjestämä ja kannustama laivasaattue ”Viva Palestine” Syyrian Latakista El-Arishiin Siinailla, joutui yllättävään vastatuuleen, missä Israelilla ei ollut tiettävästi mitään tekemistä. Kysymyksessä on yksi suurimmista laivasaattueista, jolla on tarkoitus murtaa Israel ja Egyptin julistama Gazan kauppasaarto. Saattueen aluksia tukevat monet arabimaat, mm. Algeria, Marokko ja Jordania. Mukana on 150 ajoneuvoa. Alkuperäöinen sopimus tehtiin kreikkalaisen yhtiön kanssa, mutta nyt Galloway väittää, että yhtiö vaatii paljon suurempaa korvausta matkasta El-Arishiin. Kiista aiheutti saattueen matkan siirtämisen päiväkausiksi, kunnes ongelma on saatu selvitettyä.

Galloway on avoimesti Hamasin kannattaja ja on edellisillä matkoillaan Gazaan vienyt mukanaan suuren määrän rahaa. Kuten tunnettua, Hamasin puolueohjelman mukaan Israel tule hävittää ja sen tilalle pystyttää islamilainen hallitus Iranin tapaan.
USA:n aiempi presidentti Jimmy Carter, joka pakotti Menachem Beginin allekirjoittamaan rauhansopimuksen Egyptin kanssa ja luopumaan Siinaista ilman korvauksia, ratsastaa jälleen. Hän lienee tulossa Israeliin ja piipahtanee morjestamassa ystäväänsä Abbasia Ramallahin hallintokeskuksessa Mukatassa. Hän käynee myös Gazassa, jota hän edelleen kutsuu suureksi häkiksi, jossa palestiinalaiset pakotetaan elämään vaatien saarron poistoa.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140168

5. UUTISOTSIKOITA
- Olmert sanoo, että hän esitti Abbasille karttoja ja kaavioita viimeisessä tapaamisessaan hänen kanssaan päivää ennen Kadiman vaalitilaisuutta, jossa Tzipi Livni valittiin puheenjohtajaksi Olmertin virallisesti erotessa, joskin hän jäi hoitamaan pääministerin tehtäviä, kunnes Netanyahu valittiin hänen tilalleen. Olmert kiistää Abbasin väitteet, että myös hän esitti karttoja ja dokumentteja PA:n vaatimuksista. Olmert tarjosi 100 %:n luovutuksia siten, että n. 6 % tehtäisiin maan vaihtoina. (JP)
- Kanadan viranomaiset kiistävät huhut, että se olisi pidättänyt yhden Dubaissa tammikuussa tapahtuneen Hamas-johtajan Ali Mahmoud Mabhouhin teloitukseen osallistuneen epäillyn. Hän sanoi, että Dubain poliisipäällikön kenraaliluutnantti Dahi Khalfan Tamimin väite salaisesta pidätyksestä on perätön. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=192081
- New York Timesin ristiriitainen kolumnisti Thomas Friedman kertoo artikkelissaan Israelin toimivan kuin hemmoteltu lapsi. Hän sanoo, että Abbas on heikko ja toimii heikon tavoin, kun taas Netanyahu on voimakas mutta toimii heikon tavoin. Hän kehottaa molempia ryhdistäytymään. Hän puolustaa Obaman toimia ja kiistää, että hän olisi Israelin vastainen. ”Hän vain tekee työtään, mikä ei aina ole Israelin mieleen”. Hän kehottaa Israelia alistumaan Obaman vaatimukseen rakennuskiellon jatkumiseksi, sillä Israel saa niin paljon tukea USA:lta. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=192082
- OECD konferenssi aloitti tänään Jerusalemissa suunnitelmien mukaan. 26 jäsen-maata tuli mukaan, kolme tarkkailijamaata myös. Englanti ja Espanja olivat niiden 7 maan joukossa, jotka boikotoivat OECD:n turismikonferenssia. PA esitti vastalauseensa selittäen, että myös Jerusalem on kiistanalaista maata. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140178
- Kymmeniä tuhansia juutalaisia tungeksi Rachelin hautakammion lähelle alkaen maanantai-illasta ja jatkuen tiistaina osoittaakseen kunnioitusta tälle matriarkalle hänen kuolemansa vuosipäivänä 11. cheshvan-kuuta Betlehemin ja Efratan tien varrella. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140172
- Muutamat Labour puolueen jäsenet haluavat, että Rabinin kuva poistetaan kokoushuoneen seinältä. He sanovat, että oli virhe kanonisoida Rabin ja nostaa hänet marttyyrin asemaan. Toiset pelkäävät, että hänen muistonsa himmenee eikä enää puhuttele ihmisiä, joten vuosittaisia juhlallisuuksiakin tulee vähentää. Puolueen puheenjohtaja Ehud Barak on monien hampaissa. Viimeksi hänen vaimonsa laittomasti palkkaama siivooja Kauko Idästä on herättänyt närää. Siivoojanainen oli kadonnut eikä Shin Bet ja Mossad löytäneet häntä, minkä vuoksi oikeuskansleri poisti hänen kansionsa todisteiden puutteessa. Eräs journalisti löysi naisen kuitenkin ja hän tunnusti palvelleensa Barakin vaimon ohjauksessa, minkä Barakin vaimo nyt tunnusti sanoen haluavansa maksaa siitä säädetyn sakkomaksun. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140160

Tuesday, October 19, 2010

TIISTAI 19.10.10

1. HAARETZ kertoo web-sivullaan, että PA valmistelee uutta taktiikkaa, jolla se aikoo murtaa Israelin puolustusrintaman asteittaisilla hyökkäyksillä siellä, missä puolustusmuuri on heikoin. PA on jo aiemmin esittänyt julkisuudessa yhden suunnitelmansa alistaa Palestiinan valtion perustaminen YK:n turvallisuusneuvoston ratkaistavaksi.

Haaretz kertoo artikkelissaan, jonka laati Jonathan Lis, että PA vie YK:n turvallisuus-neuvostoon esityksen, jossa sitä pyydetään julistamaan kaikki 1949 aselepolinjan itäpuolelle rakennetut juutalaisyhteisöt laittomiksi kansainvälisen lain perusteella, ja vaatimaan niiden poistamista. Tämä strategia perustuu olettamukseen, että USA tulisi estämään veto-oikeudellaan Palestiinan valtion perustamisen turvallisuusneuvostossa, mutta että USA ei voisi keksiä keinoja, joilla se voisi perustella veto-oikeuden käyttämistä turvallisuusneuvoston päätöstä vastaan, jolla juutalaisyhteisöt todetaan laittomiksi, koska sen ulkoministeriö on pitänyt niitä laittomina jo vuosikaudet.

Haaretzin artikkelissa kerrotaan lisäksi, että Israelin pääneuvottelija PA:n kanssa asianajaja Isaac Molcho kieltäytyi vastaanottamasta PA:n pääneuvottelijan Saeb Erekatin hänelle tarjoamaa dokumenttia, jossa yksilöidään PA:n vaatimukset. Tämä tapahtui Washingtonissa muutamia viikkoja sitten, kerrotaan artikkelissa, tilaisuudessa, jossa oli mukana useita USA:n virkailijoita sekä USA:n Lähi Idän lähettiläs George Mitchell, joka oli saanut sen jo aiemmin.
Pääministerin kanslia kieltäytyi kommentoimasta tapahtunutta ja mitä vaikutuksia sillä olisi, sillä osapuolet olivat sopineet pitävänsä asian salaisena.
Netanyahu vakuuttaa avoimuuttaan keskusteluihin PA:n johdon kanssa koska ja milloin vain ilman ennakkoehtoja. Hän pitää PA:n vaatimuksia täydellisestä rakennuskiellosta silmän-lumeena, koska rakentaminen Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä on joka tapauksessa vähäistä eikä sillä ole mitään merkitystä lopullisissa keskusteluissa. Hän toteaa, että jos palestiinalaiset etsivät ongelmia, keskustelut eivät etene, mutta että hän haluaa ongelmien selvittämistä ja esille syntyneitten halkeamien korjaamista edistymisen vuoksi.
http://www.haaretz.com/print-edition/news/palestinians-plan-un-resolution-calling-for-settlement-evacuation-1.319893

Tämäkin artikkeli paljastaa sen vakavan puutteen, ettei Israelin johto ole tarpeellisella vakavuudella tarttunut tuohon syytökseen, että kaikki Israelin rakentamat juutalaisyhteisöt, ns. ”setlementit”, 1949 aselepolinjan itäpuolella ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia. Tässä syytöksessä jätetään kokonaan huomioimatta historialliset tosiasiat, joilla Israelin valtio perustettiin, ja mikä oli sille Kansainliiton päätöksellä varattu maa-alue. Kansainliiton Englannille annettuun mandaattiin juutalaisen kansalliskodin perustamiseksi kuului Englannin silloin hallitsema alue Jordanjoesta Välimereen, jonka se valloitti 1917 Turkilta. Englannin siirtomaahallituksen tulkinnan mukaan juutalaiset saivat asettua asumaan vapaasti Kansain-liiton määrittelemälle alueelle, mutta ei silloisen Transjordanian alueelle Jordanin itäpuolella. Juutalaiset itse asuttivat Välimeren ranta-alueita ja Eilatin tienoita, ja vasta 1973 sodan jälkeen havahtuivat huomaamaan Juudean ja Samarian merkityksen maan puolustamiseksi, ja aloittivat juutalaisyhteisöjen rakentamisen sinne. - Asian kiireellisyyttä osoittaa sekin, miten YK:n apulaispääsihteeri tulkitsee, että Netanyahun myöntämä 238 asunnon rakennuslupa Jerusalemiin on vastoin kansainvälistä lakia. (haaretz.com)

2. ISRAELIN väliaikainen YK:n lähettiläs Meron Reuven kertoi tunnelmistaan Reutersille myöntämässään haastattelussa. Reuven nimitettiin YK:n lähettilääksi 16. heinäkuuta 2010. Hän toimi aiemmin Israelin lähettiläänä Colombiassa.
Reuven kertoi haastattelijalle, että Israel harkitsee mahdollisuuksia, joilla lukkiutuneet suorat neuvottelut saadaan jatkumaan. Ne aloitettiin yhteisellä presidentti Obaman isännöimällä julkisella tilaisuudella Washingtonissa toinen syyskuuta 2010 ilman ennakkoehtoja, minkä molemmat osapuolet hyväksyivät.

Netanyahun laatima ja minikabinetin septetin hyväksymä 10-kuukauden moratorium päättyi 26. syyskuuta, minkä aikana PA:lla oli kaikki mahdollisuudet aloittaa keskustelut Israelin kanssa, mutta se ei tehnyt elettäkään siihen suuntaan ennen Washingtonin kokousta, jota seurasi toinen keskustelutilaisuus Sharm el-Sheikhissä pari viikkoa myöhemmin. Netanyahu ilmoitti jo rakennuskieltoa laatiessaan, että se on ainutkertainen eikä sitä jatketa.
PA:n johto on kuitenkin Abbasin johdolla esittänyt vaatimuksen, joka ei sisältynyt Washingtonin julkilausumaan, täydellisestä rakennuskiellosta Juudeassa ja Samariassa sekä Jerusalemin itäosissa. Tämä samaan aikaan, kun se itse aloitti kovalla rytinällä 40 000 asukkaan Rawabin kaupungin rakentamisen Samariaan sopimatta siitä Israelin kanssa, kuten Oslon sopimus ja yhteistoimintasopimus vuodelta 1995 edellyttävät. PA:lla on lisäksi pari muuta suurta rakennuskohdetta Jerikossa ja Jordanjoen laaksossa.

MERON REUVEN kertoi maanantaina, ettei hän pidä mahdottomana tilannetta, jossa Netanyahun hallitus joko jatkaa rakennuskieltoa vielä 60 päivää tai suostuu Abbasin ehdottamaan ”äänettömään kieltoon”, jossa rakentaminen keskeytetään ilman julkisuutta. Tämä olisi varsin outo silmänkääntötemppu, sillä se ei millään pysyisi salaisuutena ja osoittaisi vain johtajien epärehellisyyden ja luotettavuuden puutteen.
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/un-envoy-israel-mulling-ways-to-resolve-peace-talks-deadlock-1.319937

3. PÄÄMINISTERI Netanyahu on valmis muuttamaan esitystään uskollisuusvalasta Israelille juutalaisena ja demokraattisena valtiona. Hänen kantaansa vaikuttivat monet varoitukset, että nykyisessä muodossaan esitystä voidaan pitää rasistisena. Pääministeri pyysi oikeusministeri Neemania muuttamaan tekstiä siten, että vala vaaditaan kaikilta uusilta maahanmuuttajilta. Uusi esitys viedään sitten ministerineuvostoon, ja jos hyväksytään, lopullisen vahvistuksen sille antaa Knesset. Eräs rabbi esitti, että kansalaisuus annettaisiin kaikille juutalaisille, asuivat he sitten missä tahansa. Tämä olisi varsin radikaali muutos nykyiseen tilanteeseen, mutta se samalla poistaisi keskustelut demografian vaaroista arabiväestön kasvun vuoksi.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=191883

4. Yoram Shifftan esittää ynetnews.com web-sivulla mielenkiintoisen ratkaisumallin, jolla poistettaisiin monet epäilyttävät vaaratilanteet, joista demografian pelko on yksi, ellei Israel vetäydy 1967 sotaa edeltäville aselepolinjoille. Hän sanoo, ettei ihmisen kansalaisuusoikeus tarvitse olla sidottu hänen asuinpaikkaansa. Siten Länsirannalla asuvat palestiinalaiset (arabit) voisivat äänestää Jordanian valeissa ja saada edustajia sinne; samoin Länsirannalla asuvat juutalaiset voisivat äänestää Israelin vaaleissa, kuten he jo tekevätkin.

Shifftan selittää, että arabien äänestysoikeus voisi kuulua joko olevan arabimaan tai esim. esitetyn Palestiinan valtion parlamenttiin. Hän perustelee Jordanian sopivuutta Israelin arabeille sillä, että Kansainliitto äänestä 51 äänen enemmistöllä kansallisen kodin perustamiseksi silloiseen Palestiinaan, johon kuului Transjordania, jolle Englanti oli antanut protektoraatin aseman. Täten palestiinalaisalue käsittää jo neljä viidesosaa juutalaisten kansalliskodin alueesta, jota ei virallisesti ole peruutettu, kuten hän toteaa.
Shifftan olettaa, että myös Israelin valtion alueella sen kansalaisina asuvat arabit voisivat äänestää arabimaan vaaleissa. Hän valottaa tilannetta, jossa arabeilla on jo 21 valtiota, jotka kuuluvat yhteiseen arabikansaan, johon palestiinalaiset sanovat myös kuuluvansa. Tuntuisi siten loogilliselta, ettei arabeilla ole tarvetta perustaa lisää valtioita, kun esim. kurdeille, jotka vuosikymmenien ajan ovat haaveilleet omasta valtiosta, ei ole suotu sitä oikeutta.
Shifftan kertoo artikkelissaan esimerkkejä samantapaisista järjestelyistä, joihin sekä Englanti että USA ovat päätyneet onnistunein tuloksin.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3970077,00.html

Arabit itse kutsuvat arabivaltioissa asuvia arabeja yhtenäiseksi arabikansaksi ja muslimi-asukkaita islaminmereksi. Tämä lienee se meri, jonka hiekkarannalla (Israelissa) apostoli Johannes seisoi nähdessään pedon (antikristuksen) nousevan tuosta merestä. (Ilm.13:1)

5. UUTISOTSIKOITA
- Venezuelan presidentti Hubo Chavez matkusti viralliselle vierailulle Iraniin, jota hän kutsuu toiseksi kodikseen. Vierailun tarkoituksena on vahvistaa maitten välisiä suhteita varsinkin kaasun, öljyn ja petrokemian tuotteiden alueilla. Chacez puolustaa vakaasti Iranin oikeutta rakentaa ja kehittää ydinteollisuuttaan. Hän tavannee kaksipäiväisen vierailunsa aikana presidentti Mahmoud Ahmadinejadin, jota Chavez pyysi siivoamaan Israelin vastaisuuttaan. Hän kutsuu iranilaisia veljikseen ja tuomitsee USA:n ja myös ”Israelin jenkkien murhanhimoisena kätenä”. Chavez tapasi aiemmin Venäjän presidentti Medvedevin, jonka kanssa hän solmi sopimuksen, jonka mukaan Venäjä rakentaa Venezuelan ydinvoimalan. Hän yhtyi Medvedevin ajatukseen uudesta USA:sta vapaasta maailman järjestelmästä. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=191951
- Muslimikapinalliset hyökkäsivät parlamenttirakennukseen ja maatalousministeriön toimitiloihin Chechnian pääkaupungissa Groznyssa. Ainakin kuuden ihmisen sanotaan kuolleen, mutta uutinen on vasta alustava tänään tehdyistä iskuista. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=191945
- OECD:n turismia käsittelevä Jerusalemin konferenssi näyttää toteutuvan suunnitelmien mukaan, 24 maata 33:sta on ilmoittanut osallistuvansa. Näyttävimmät kapinalliset ovat Englanti ja Espanja, jotka eivät halua tällä tunnustaa Jerusalemin asemaa Israelin pääkaupunkina. Suurinta ääntä paikan valintaa vastaan on pitänyt PA, jonka yksi tappihenkilöistä Saeb Erekat toistaa vaatimustaan konferenssin peruuttamisesta. Turismiministeri Meseznikovia on syytetty väärin, että hän olisi maininnut konferenssin pitämisen vahvistavan Jerusalemin Israelin pääkaupunkina. Hän sanoi työssään toimivansa puhtaasti ammattimaisesti ilman politiikkaa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=191876
- Tyttökoulun johtaja Qatarissa selitti opettajille, että opettajan raskaus voi vaikuttaa negatiivisesti heidän työhönsä ja kehotti pidättymään siitä. Kuten on odotettua, johtajaa syytetään ihmisoikeuksien rikkomisesta. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=191801
- Egypti sallii uuden Viva Palestine laivasaattueen El-Arishin satamaan, josta niiden lasti kuljetetaan maitse Gazaan. Saattueen laivoja tukevat Algeria, Marokko, Jordania ja Persianlahden maat. Ne aloittivat matkansa maanantaina. - Israel antoi luvan 3 427 rekka-autolle viedä tarvikkeita Gazaan syyskuun aikana, vähemmän kuin keskimäärin johtuen loma-ajasta. YK:n UNRWA:n kustantamat 151 asuntoa valmistuvat tässä kuussa. Sen lisäksi Gazan kaistalla on useita muita rakennuskohteita. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140137
- Kaksi israelilaista fyysikkoa oli niiden 10 tiedemiehen joukossa, jotka saivat Valkoisen Talon myöntämän tieteen kansallisen mitalin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140134
- Israeliin tuli uusi hellekausi, tänään 34 huomenna 36 C-astetta, sateita luvataan.

Monday, October 18, 2010

MAANANTAI 18.10.10

1. PA.N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas ihmettelee, että jos koko maailma vaatii rakennuskieltoa Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöihin, miksei hänkin voisi vaatia samaa. ”Kun Obama tuli presidentiksi, hän se oli, joka julisti että ”setlementtien rakentamisen tulee loppua”. Jos USA sanoo niin, Eurooppa sanoo niin, koko maailma sanoo samaa, miksen minäkin saisi sanoa niin?” Mutta miksi hän ei tehnyt elettäkään 10-kuukauden aikana?
ABBAS puhui Israelin TV-1:n toimittajan Oded Granotin haastattelussa sovinnollisen tuntuisesti ilmeisesti saadakseen juutalaisen kansan myötätunnon. Hän oli siivonnut retoriikastaan pahimmat okaat ja käärinyt loput tyynnyttelevään pumpuliin.
Abbas kertoi, että mentyään Annapolis-konferenssiin presidentti Bushin aikana kaikki mukana olleet – yli 50 maata – sanoivat, että rakentamisen tulee loppua. Abbas totesi, että presidentti Bush lupasi hoitaa tämän asian ja valvoa sen toteutumista. ”Bush lupasi asettaa rakennus-kieltokomitean valvomaan rakentamisen lopettamista ”setlementeissä”. Me luotimme Bushiin ja menimme mukaan neuvotteluihin.”

NETANYAHU oli kertonut Abbasille, ettei hän voi jatkaa rakennuskieltoa, koska hän pelkää hallituksensa puolesta. Abbas hämmästelee, onko hallituksen koossapysyminen tärkeämpi kuin molempien kansojen tulevaisuus. Hän edelleen vakavasti väittää, että PLO tunnusti Israelin juutalaisen valtion 1993 Oslon sopimuksissa - joita Israelissa pidetään kuolleina vain odottaen hautaamista ilman seremonioita (heittämistä kaatopaikalle, kuten monet haluaa).
Hän kieltää Liebermanin olettamuksen, että PA:n kieltäytyminen tunnustamasta tätä Netanyahun vaatimusta ennakoi sen halua tehdä lisää kansallisia vaatimuksia.

ABBASIN lähtökohtana ja vaatimuksena rauhansopimukselle ja sitä edeltäville neuvotteluille on, että Israel lupautuu luopumaan kaikista 1967 puolustussodassa Jordanian miehityksestä vapauttamistaan alueista, mukaan lukien Jerusalemin itäosat. Hän ei halua tunnustaa tosiasiaa, että PLO ja PA taistelivat arabien rinnalla tuossa sodassa päämääränä tuhota Israelin valtio ja ajaa arabien massamurhilta säästyneet juutalaiset mereen orjuuttaen hyväksymänsä naiset ja lapset, mutta hävisivät surkeasti. Nyt heillä on otsaa tulla esittämään vaatimuksiaan ikään kuin heillä olisi siihen kaikki oikeudet. Tässä he surutta ilman todisteita vetoavat kansainväliseen lakiin, jonka erikoistuntijoina he itseään pitävät.
Israelin saamattomuutta ja lyhytnäköisyyttä on se, että se antaa kaiken tapahtua eikä nouse selvin todistein puolustamaan omia oikeuksiaan. Tässä vedotaan juutalaisten oikeuden-tuntoon ja siihen, että kun heitä itseään on kohdeltu kaltoin maailmassa vuosisatojen aikana, heidän ei tule antaa itsensä vajota sortajiensa moraalitasolle.
Uskoisin kuitenkin, että tässä vaikuttaa kaksi tosiasiaa, joita ei ole huomioitu.
Ensiksi juutalaiset rabbit ovat maanpakolaisuuden vuosisatoina opettaneet, ettei hallituksia, joiden alla he elävät, tule vastustaa eikä ärsyttää ettei sorto kovenisi.
Toiseksi tässä vaikuttanee ns. Stokholmin syndroma, jossa sortajansa alla elävä alkaa omaksua sortajansa mielenlaadun ja samaistuu hänen oikeuteensa pahoinpidellä panttivankejaan, kuten tuossa pankinvaltaajien tapauksessa tapahtui.

ABBASIn haastattelun yhteydessä ilmeni, että Israel ja PA ovat keskustelleet ilman julkisuutta ns. ”äänettömästä moratoriumista”, jossa rakennustoiminta lopetetaan tai sitä hiljennetään lähes olemattomiin hallinnollisin toimenpitein. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti siten, etteivät viranomaiset myönnä rakennuslupia, mitä käytäntöä juutalaiset ovat tottuneet noudattamaan. Palestiinalaisten tapa näyttää olevan aloittaa rakentaminen sopivaksi katsomalleen paikalle oli rakennuslupa tai ei ja oli maa oma tai ei. Sadoittain palestiinalaistaloja rakennetaan siten. Mutta Israel ei ole edes nostanut esiin vaatimusta palestiinalaisten rakennuskiellosta, mitä Oslon sopimusteksti kuitenkin selvästi edellyttää.

ISRAELIN viranomainen – ilman nimeä – vahvisti sunnuntai-iltana, että äänettömästä rakennuskiellosta on puhuttu useassa yhteydessä, mutta pitää sitä epäkäytännöllisenä.
”Jos juutalaisasukas Juudeassa tai Samariassa haluaa rakentaa, hän tarvitsee siihen rakennus-luvan, eikä sellaista voida pitää salaisena eikä antaa tiskin alta. Toisaalta millä perusteilla PA selittää maailmalle menevänsä neuvotteluihin, joiden ehtona on rakennuskielto, jota ei voida julkistaa?” Käytäntö onnistuisi arabimaassa, mutta ei Israelissa.
Juudean, Samarian ja Gazan asukasneuvoston puheenjohtaja Danny Dayan sanoo, että kun Abbasin repliikit puhdistetaan niihin sisältyvästä propagandasta, jäljelle jää raaka tosiasia, että Israel meni neuvotteluin puhtain käsin ilman ennakkoehtoja, mutta Abbas kieltäytyy neuvottelemasta. Tämä on ainoa seikka, jolla on merkitystä. Abbasin syytös, ettei Israel halua rauhaa on karkea todiste perusteettomasta syytöksestä. Hän kehotti Netanyahua hylkäämään huhut äänettömästä kiellosta ja saattamaan rakentamisen Juudeassa ja Samariassa normaalitasolle. Hän sanoi, ettei Netanyahun hyväksymään rakennuslupaan sisälly yhtään lupaa Juudeaan ja Samariaan, vain Jerusalemiin, mikä on nyt nostettu tiedotusvälineissä uutisten kärkeen, koska se on ainoa, mihin voi tarttua. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=191752

2. KANSAINVÄLINEN laki ei estä palestiinalaisia julistautumasta itsenäiseksi kansaksi, sanotaan JP:n Dan Izenbergin kirjoittamassa artikkelissa. Hän kuitenkin ehättää selittämään, että on hyvin kyseenalaista, että sellainen julistus saisi kansainvälisen tunnustuksen. Lähtökohtana on Montevideon konventio valtioitten oikeuksista ja vastuista vuodelta 1933. Siinä määritellään, että valtiolla täytyy olla pysyvä väestö, tunnustettu alue, hallitus ja kyky pystyä hoitamaan asioitaan toisten valtioitten kanssa. Siinä todetaan edelleen, että valtion itsenäistyminen ei ole riippuvainen toisten valtioitten tunnustamisesta.
Artikkelissa todetaan, ettei kansainvälinen laki siten estä Palestiinan valtion julistautumista itsenäiseksi. Kysymyksen alaiseksi jää, voisivatko muut valtiot tunnustaa sellaisen valtion, mikä ei perustu Montevideon konvention määritelmään valtiosta.

Dore Gold, Jerusalemin julkisten asiain keskuksen johtaja, entinen YK :n lähettiläs, epäilee, että valtiot voisivat tunnustaa Palestiinan valtion, koska se ei toteuta Montevideon konvention määritelmiä. Ensiksi palestiinalaiset itse kiistelevät, mitä valtion alueisiin kuuluisi. On ehdotettu useita vaihtoehtoja: YK:n esittämä Palestiinan jakosuunnitelma vuodelta 1947; 1949 aselepolinjoihin perustuvat rajat, tai muita esityksiä. Toiseksi PA:lla ei ole mitään valvontamahdollisuutta Gazan kaistaan. Kolmanneksi Oslon sopimuksen mukaan PLO:lla ei ole oikeutta itsenäiseen ulkopolitiikkaan (jota PLO räikeästi rikkoo).
Gold päätyy toteamukseen, että oikeudelliselta kannalta maailman yli 200 valtiota voivat päättää Palestiinan valtion perustamisesta, eikä Israel voi tehdä siinä juuri mitään.
Hän tarkastelee toista mahdollisuutta, jota PA väläyttelee julkisuudessa. PA voi esittää YK:n yleiskokoukselle Palestiinan valtion perustamista, mutta sillä on suosituksen luonne.
Toiseksi PA voi pyytää, että YK :n turvallisuusneuvosto päättää valtion perustamisesta. Gold arvioi, että turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet tuskin suostuvat yksimielisesti esitykseen, sillä ainakin Venäjällä ja Kiinalla on omia kansanryhmiä, joilla on samoja pyrkimyksiä ja voisivat vedota tehtyyn myönteiseen päätökseen julistautua myös itsenäisiksi.
Täten Kosovon itsenäisyyttä ei hyväksytty turvallisuusneuvostossa.
GOLD toteaa, että suurin ongelma on yhteistoimintasopimus PA:n ja Israelin välillä vuodelta 1995, jonka kohta 31/7 määrittelee, että molemmat osapuolet lupaavat pidättyä yksipuolisista toimista olevan tilanteen muuttamiseksi. (Kiellon rikkominen ei ole vaikeaa PA:lle)
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=191760

3. SYYRIAN presidentti Bashar Assad vastusti Abbasin esitystä, että arabiliitto tekee päätöksen hänen puolestaan, jatkaako neuvotteluja Israelin kanssa. Assad sanoi, ettei tämä kuulu arabiliiton tehtäviin, mihin Abbas vastasi, että palestiinalaisten asia on arabien asia ja jos juutalaiset jatkavat rakentamista Länsirannalla, hänelle ei jää aluetta, mihin perustaa oman valtionsa. Assad vaati, että PA:n ja Fatahin tulee jatkaa aseellista taisteluja valtionsa itsenäisyydestä eikä keskustella rakennuskiellosta, minkä Abbas hylkäsi.

ASSAD halusi nostaa Hamasin Damaskoksen johtajan Mashaalin asemaa ja esitti, että sovintokeskustelujen päätteeksi allekirjoitustilaisuus pidetään Damaskoksessa. Toiseksi hän esitti, että Mashaalin tulee päästä esittämään Hamasin kanta arabiliiton kokouksessa, mutta Abbas hylkäsi molemmat esitykset. Mashaal oli Egyptin tiedustelujohtajan Omar Suleimanin kanssa sopinut Mashaalin kutsumisesta arabiliiton kokoukseen Syyrian ja Saudi Arabian edustajien todistaessa. Abbas hyväksyi Hamasin tarjouksen sovintoneuvotteluista, mutta jatkoi Hamasin jäsenten pidätyksiä Länsirannalla, mistä Hamasin johto syytti Abbasia keskustelujen estämiseksi. Abbas pelkää Hamasin suosion nousua arabimaitten keskuudessa. http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-rebuffs-syria-call-to-continue-palestinian-resistance-1.319656

4. UUTISOTSIKOITA
- Debkafile kertoo, että Fatah ja Hamas ovat salaisesti keskustelleet turvallisuus- ja tiedustelujoukkojensa vaihtamisesta siten, että Hamas saa määrätyt alueet valvontaansa Länsirannalla ja Fatah vastaavasti alueita Gazassa. Suunnitelma perustuu PA:n laatimaan ”PA:n turvallisuus- ja tiedustelujoukkojen uudistaminen” esitykseen. Hamas on keskustellut asiasta USA:n edustajien kanssa ja saanut sille määrättyä tunnustusta. Tämä suunnitelma tulisi olemaan keskeisenä aiheena 20.10. Kairossa jatkuvissa sovintokeskusteluissa. Abbasin tehtävänä olisi taivuttaa USA:n hallitus sille myönteiseksi. Netanyahu ja Barak ovat suunniltaan saatuaan tietää asiasta ja uhkaavat perua aiemmin antamansa myönnytykset PA:lle: Asettaa sotilaitaan uudelleen PA:lle luovutettuihin kaupunkeihin, lisätä tiesulkuja, poistaa Hamasin joukot vaikka väkivalloin Länsirannalta sekä perua sopimus USA:lle antamasta PA:n poliisijoukkojen kouluttamisesta. http://www.debka.com/article/9090/
- USA:n Columbian yliopisto, joka viime vuonna kutsui Ahmadinejadin luennoimaan opiskelijoille, on päättänyt, että Palestiinan on valtio ja avaa Palestiinan tutkimuskeskuksen. Yliopiston professori James Schamus totesi: ”Palestiinan näyttää olevan termi täynnä myyttejä, valheiden maailma. On mahdotonta edetä ennen kuin olemme järjestäneet menneisyyden. Tarkoituksena on laillistaa historiaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa.” Tästä näyttää kehittyvän uusi Israelin vastaisen propagandan keskus enemmän kuin tutkimusfoorumi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140129
- Samarian aluekeskuksen johtaja Gershon Mesika varoittaa, ettei pidä uskoa kaikkea, mitä sadonkorjuusta kerrotaan julkisuudessa, sillä siitä on kehittynyt yksi tapa mustata Israelia ja syyttää sitä aiheetta.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140120
- Kansainvälinen järjestö WILPF, joka sanoo edistävänsä rauhaa ja vapautta, syyttää
Israelia, että sen Gazan saarto aiheuttaa ihmisissä leukemiaa, mikä oikeuttaa sen
väestön puolustamaan itseään. Järjestö saa varoja Israelin uudelta rahastolta NIF,
jota pidetään hyvin ristiriitaisena näkyvän poliittisen asenteensa vuoksi.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140119
- Luonnollisessa 8.53 karaatin timantissa havaittiin Davidin tähti. Timantin omistaja
haluaa antaa sen Histadbrook-yhtiölle Toran tuntemisen edistämiseksi.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140115
- Iran toimii vuonna 2011 Opecin puheenjohtajamaana.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/140107
- USA uskoo, että kiinalaiset yhtiöt avustavat Irania toimittamalle sille ohjusten ja ydinaseen valmistuksessa tarvittavia komponentteja. Asia voi liittyä USA:n ja Kiinan välille puhjenneeseen taloussotaan. http://www.haaretz.com/news/international/u-s-believes-chinese-companies-are-helping-iran-develop-nukes-1.319738

Sunday, October 17, 2010

SUNNUNTAI 17.10.10

1. PA KATSOO, että suorat keskustelut Israelin kanssa ovat päättyneet umpikujaan, mikä luultavasti oli tarkoituksenakin. Mutta asiaa ei suinkaan jätetä tähän, vaan PA:n johtajisto sanoo aloittaneensa tutkimukset muista vaihtoehdoista.
PA:n pääneuvottelijana tunnettu Saeb Erekat totesi perjantaina, että pääministeri Netanyahun 238 asuntoyksikön hyväksyminen Ramotiin ja Pizgat Zeeviin Jerusalemissa on selvä todiste siitä, että hän on tehnyt valinnan ”setlementtien” ja rauhan välillä ja valinnut ”setlementit”. PA:n omaksuman kannan mukaan kaikki alueet, myös Jerusalemin itäosissa, jotka sijaitsivat ennen kesäkuun 4. päivän 1967 sotaa 1949 aselepolinjan itäpuolella, ovat Israelin miehityksen alla ja ne kuuluvat tulevaan Palestiinan valtioon.

JP:N asiaa tarkastelevassa Kh A Toamehin ja T Lazaroffiin kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan varovasti näin: ”PA:n julkislausuma julkistettiin, kun suorat keskustelut Israelin ja PA:n välillä näyttävät katkenneen”, kuin vihjaten, että vielä on toivoa.
Pääministeri Netanayahu ja PA:n puheenjohtaja Abbas tapasivat toisensa kahdesti syyskuussa tilanteessa, jota kirjoittajat kutsuvat ensimmäisiksi suoriksi keskusteluiksi sen jälkeen, kun ne katkesivat joulukuussa 2008 Olmertin hallituksen kaaduttua.
Ranskan presidentti Nocolas Sarcozy esitti kutsun Netanyahulle ja Abbasille huippukokoukseen Pariisissa kuun loppupuolella, mutta kutsu siirrettiin epämääräisen tulevaisuuteen. Kokous oli tarkoitettu osaksi laajempaa Välimeren maiden kokousta marraskuun lopussa Barcelonassa. (JP)

2. PA:N JOHDON taholta ilmoitetaan, että se on aloittanut tutkimukset uusien mahdollisuuksien toteuttamiseksi. Syyksi ilmoitetaan rauhankeskustelujen rämettyessä Israelin vaatimus, että rauhankeskusteluja voitaisiin käydä ”setlementtien” rakentamisen kanssa samanaikaisesti. Tämä ei aivan ilmeisesti sovi PA:n Ramallahin kosmetiikkaan.

PLO:n yksi johtavista virkailijoista Yasser Abed Rabbo, joka toimii Abbasin neuvonantajana, totesi perjantaina, että poliittisiin vaihtoehtoihin kuuluu alistaa asia YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston käsiteltäväksi. ”On olemassa muitakin poliittisia optioita, joita tutkitaan”. Rabbo selitti antamatta yksityiskohtia. ”Muutamien päivien aikana tutkimme kaikki poliittiset optiomme, joita meillä on käsissämme.” Yhtenä on väkivaltaan palaaminen.

ISRAELIN hallituksen edustaja toisti usein käytetyn formulan, ettei ole vaihtoehtoja suoriin keskusteluihin lopullisen sopimuksen solmimiseksi.
PA:n johto on toistellut uhkauksiaan Abbasin erosta PA:n puheenjohtajan toimestaan ja PA:n hajottamisesta, mikä palauttaisi Juudean, Samarian ja Gazan territoriot Israelin hallintaan. Hallituksen virkailija totesi, että kaikki nämä väylät johtavat umpikujaan eivätkä johda minnekään vakuuttaen edelleen, että suorat keskustelut on ainoa todellinen vaihtoehto.
Hän arvioi, että PA:n jyrkkyyteen vaikuttaa sen poliittinen asema, jossa se ei uskalla näyttää joustavuutta; tarkoittaen tällä ilmeisesti uudelleen viriäviä sovintoneuvotteluja Hamasin kanssa, jonka mielestä aseellinen vaihtoehto on ainoa tapa ajaa palestiinalaisten asiaa.
Rabbo selitti lauantain kokouksen jälkeen, että siellä tuettiin Abbasin omaksumaa jyrkkää linjaa ja vaadittiin kaiken ”setlementtitoiminnan” lopettamista, myös Jerusalemin itäosissa.
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=191610

3. JP:N edellisen artikkelin kirjoittajat Toameh ja Lazaroff kertovat kysyneensä USA:n ulkoministeriön edustajan P J Crowleyn kantaa PA:n viimeiseen päätökseen. Crowley vakuutti, ettei USA:n omaksuman kannan mukaan ole vaihtoehtoa suorille keskusteluille, tai ainakin, että se on paras tarjolla olevista. Sen sijaan hän ei halunnut tai uskaltanut arvioida, mikä USA:n reaktio ja käyttäytyminen olisi siinä tapauksessa, että PA vie asia YK:n yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston ratkaistavaksi.
”Tuemme sitä mikä mielestämme on paras vaihtoehto konfliktin lopettamiseksi ja tämä on meidän asenteemme. Kuten olemme toistuvasti todenneet, asiaan liittyy kriittisiä elementtejä Ne tulee voida sopia osapuolten välillä. Äänestyskäyttäytymisemme tulevaisuudessa on hypoteettinen kysymys, johon en halua ottaa kantaa.”

KYNNYSKYSYMYKSEKSI on noussut Netanyahun esitys, että hän on valmis julistamaan uuden moratoriumin Juudeaan ja Samariaan, jos PA tunnustaa Israelin juutalaisena valtiona. Rabbo vastasi tähän, että PLO tunnusti tämän 1993 allekirjoittaessaan Oslon sopimukset, joissa osapuolet tunnustivat toisensa kansojensa edustajina, eikä uutta julistusta tarvita. Rabbo selitti, että PA:n kannalta tärkein kysymys on rajat, jotka tulee määritellä kesäkuun 4. päivän sotaa 1967 edeltäviin aselepolinjoihin perustuen. Hän uhkaili, että poliittisen ristiriitaisuuden välttämiseksi Israelin ja kansainvälisen yhteisön tulee hyväksyä kartta, jossa selkeästi määritellään rajalinja, joka erottaa Palestiinan ja Israelin toisistaan.

PALESTIINAN kansallisneuvoston, maanpaossa olevan PLO:n parlamentin, puhemies Salim Zanoun selitti, että PLO:n on mahdotonta tunnustaa Israel juutalaisena valtiona, koska se poistaisi pakolaisten paluuoikeuden alkuperäisiin koteihinsa ja vaarantaisi Israelin arabien vähemmistöaseman. ”Palestiinalaiset ovat antaneet kaikkensa rauhan hyväksi, mutta me emme tule luopumaan kansallisista perusoikeuksistamme, ennen kaikkea itsenäisen Palestiinan valtion perustamisesta pääkaupunkinaan Jerusalem kaikille territorioille, jotka Israel miehitti 1867 sodassa, ja pakolaisten paluusta koteihinsa.”
SALIM ZANOUN jatkoi esittäen räikeää PLO:n propagandaa sanoen: ”On mahdotonta tunnustaa Israel Juutalaisena valtiona, koska haluamme säilyttää paluuoikeuden niille, jotka väkivalloin karkotettiin kodeistaan ja mailtaan. Haluamme myös turvata palestiinalaisten arabien oikeudet, jotka elävät territorioissa, jotka miehitettiin 1948 ja joita uhkaa salaliitto rasistisen, ääri-israelilaisen hallituksen taholta.”
ZANOUN repliikissä on kaksi vakavaa väitettä: Hän sanoo Israelin pakottaneen palestiinalaiset pakenemaan kodeistaan, mikä muutamaa erillistä tapausta lukuun ottamatta ei pidä paikkaansa. He lähtivät sotaa pakoon arabihallitusten vakuuttaessa heille, että heidän tulee turvallisuutensa vuoksi siirtyä syrjään pari viikkoa kestävien taistelujen ajaksi, jonka jälkeen he voivat palata koteihinsa ja ryöstää juutalaisten kodit ja omaisuuden. Tämä näkyy selvästi esim. Haifan taisteluissa, joiden aikana Israel pyysi arabeja pysyttelemään paikoillaan, kuten mm. englantilaiset dokumentit osoittavat.
(Paul Johnson: History of the Jews, page 527-530)
Toiseksi Zanoun pitää koko Israelin aluetta miehitettynä palestiinalaisten maana. Tämä lähtökohta ei juuri anna suotuisaa pohjaa rauhanneuvottelujen onnistumiseksi.
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=191610

4. ORGANISATION of Islamic Conference (OIC), jonka päämaja on Jeddassa Saudi Arabiassa, antoi lauantain kokouksessaan julkilausuman, jossa se tuomitsee jyrkin sanoin Israelin hallituksen päätöksen pyytää urakkatarjoukset 238 asuntoyksikölle Jerusalemin Ramotissa ja Pisgat Zeevissä ja vaatii, että kansainvälisen yhteisön tulee pysäyttää tämä, jota se kutsuu Israelin röyhkeydeksi (arrogance).

OIC:n, joka on suurin pan-arabien yhteenliittymä ja jonka jäsenenä on 57 arabimaata, julkilausumassa todetaan, että näiden lähes 240 asunnon rakentaminen Jerusalemin itäosassa on Israelin tahallinen provokaatio rauhankeskustelujen sabotoimiseksi.
OIC:n pääsihteeri Ekmeleddin Ihsanoglu sanoi, että kansainvälisen yhteisön tulee puuttua tähän provokaatioon sen lopettamiseksi.
ARABILIITTO sanoi perjantaina lausunnossaan, että arabiliitto voi kääntyä YK:n puoleen Palestiinan valtion perustamiseksi, jos Israel jatkaa ”setlementtien” rakentamista.
Lauantaina Egypti sanoi rakennusluvan osoittavan, että rauhankeskustelut voivat romahtaa.
USA:N lausunnossa ilmaistaan pettymys Netanyahun ilmoitettua hyväksyneensä 238 asuntoyksikön rakentamisen Jerusalemin itäosaan. http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/arab-states-world-must-put-an-end-to-israeli-arrogance-1.319410

5. IRANIN vallankumouskaartin Imam Ali tukikohdassa maan länsiosassa Lorestan maakunnassa, joka on vahvaa kurdialuetta, sattuneessa räjähdyksessä kuoli 18 sotilasta ja 14 haavoittui. Räjähdys sattui päivää ennen presidentti Ahmadinejadin Libanonin vierailua. Räjähdys oli luultavasti kansallisiin eikä terrorismin tarkoituksiin liittyvä.
Tukikohdassa, joka sijoittuu suurelta osin vuoren sisään louhittuihin luoliin, on varastoitu Iranin uusia keskimatkan ballistisia Shihab-3 ohjuksia, ja tukikohtaa vartioi vallankumous-kaartin Al-Habib Prikaati, joka kuuluu kaartin ohjusyksikköihin. Iranin virallisen ilmoituksen mukaan räjähdyksen aiheutti tulipalo asevarastossa.

PROFESSORI Raymond Tanter, joka palveli Reagonin ja Bushin turvallisuusneuvostossa, arvioi, ettei räjähdyksellä ollut kansainvälisiä päämääriä, vaan luultavammin osoituksena etnisen vähemmistön turhautuneisuudesta oikeuksiensa saamiseksi. Merkittävää siinä on hänen mukaansa se, että se tapahtui tarkasti vartioidussa ohjustukikohdassa, mikä osoittaa, ettei Iran kykene valvomaan etnisiä vähemmistöjään, joista kurdit ovat yksi 7 %:n asukas-määrällä maan kokonaisväestöstä. Tällä kurdien asuttamalla alueella on tapahtunut lukuisia hyökkäyksiä Iranin vallankumouskaartin joukkoja vastaan. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=191626, http://www.debka.com/article/9087/

6. UUTISOTSIKOITA
- Pollardin lakimiehet ovat esittäneet vaatimuksen Obamalle Jonathan Pollardin välittömästä vapauttamisesta 25 eristysvankeuden jälkeen. He sanovat uusien todisteiden osoittavan, että USA:n hallitus rikkoi sopimuksen, jonka mukaan Pollardin tuomio olisi max. 10 vuotta ja että häneltä pidätettiin laittomasti oikeus valittaa tuomiosta. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=191625
- Pääministeri Netanyahu vahvistaa, että neuvottelut Gilad Shalitin vapauttamiseksi ovat alkaneet uudelleen. Shalit joutui Hamasin kommandojoukon sieppaamaksi kesäkuussa 2006. Saksalainen välittäjä Konrad kävi pari viikkoa sitten Gazassa, jossa hän tapasi Hamasin korkeita virkailijoita, vahvisti Hamasin Musa Abu Marzouk lauantaina lontoolaisen Al-Hayat lehden mukaan. . http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=191661
- IAF iski ohjuksillaan lauantaina Gazan pohjoisosassa terrorijoukkoon joka valmistautui ampumaan raketteja Israeliin. Yksi heistä kuoli ja kaksi haavoittui. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=191659
- Tuhannet marssivat osoittaakseen mieltään uskollisuusvalaa vastaan valtiolle Tel Avivissa lauantaina. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=191611
- Turkin pääministeri Erdogan kieltää huhut, että hän voisi tavata Netanyahun Ateenassa kokouksen aikana kuun lopussa. Erdogan vaatii virallista anteeksipyyntöä Mavi Marmara välikohtauksen vuoksi, jossa sai surmansa 9 aktivistia. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=191598
- Rabbi David Rosen puhui historiasta katolisen kirkon paavin Benedict XVI järjestämillä synodi-päivillä torstaina, jossa puhui myös shia- ja sunni-oppineita. Synodi alkoi 10. päivä ja kestää 24. päivään. Kirkon 250 piispaa ja johtajaa tutkii päivien aikana kristittyjen asemaa muslimien hallitsemassa Lähi Idässä. Heidän lukumääränsä osoittaa hyvin huolestuttavaa vähenemistä. Jotkut katsovat sen johtuvan Israelin ja palestiinalaisten välisestä konfliktista. http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?id=191629
- Israelin ja Obaman väliset suhteet ovat uudelleen joutuneet pahoille karikoille. Perinteisesti 75 % juutalaisista on 20:ssa vaaleissa äänestänyt demokraatteja, nyt näyttää, että muutos on tapahtumassa. Obamaa äänesti 78 % juutalaisista, nyt gallupien mukaan häntä äänestäisi 50 % tai alle. Tämän katsotaan johtuvan yksinomaan Obaman omaksumasta Israelin vastaisuudesta, jonka monet juutalaiset katsovat vaarantavan Israelin turvallisuuden. Vaikka Obama on pyrkinyt saamaan yhteyksiä juutalaisjohtajiin, sitä pidetään täysin kosmeettisena marraskuun toisen päivän vaalien vuoksi, mikä palautuu entiselleen vaalien mentyä. Eniten huolta aiheuttaa juutalaisten lahjoittajien kääntyminen Obamaa vastaan, joitten runsaitten tukien varassa demokraatit pystyivät saamaan kongressin haltuunsa. Tämä näyttää nyt kääntyvän republikaanien eduksi. http://www.jpost.com/Magazine/Features/Article.aspx?id=191363
-