Posts

Showing posts from July 19, 2009
PERJANTAI 24.07.09
1. YK NÄYTTÄÄ lopultakin uskovan, ettei Hizbullah ole se puhtoinen järjestö, jollaisena sitä on pyritty mainostamaan maailmalla. Tämän suunnanmuutoksen sai aikaan muutama päivä sitten Libanonin eteläosassa, vain 15 km:n päässä Israelin rajasta, sattunut ammus- varaston räjähdys. Uutiset kertovat, ettei ketään kuollut tai haavoittunut räjähdyksessä, mutta ranskalaisten UNIFIL-sotilaitten pyrkiessä tutkimaan pahoin runneltua rakennusta läheisen kylän asukkaat estivät väkivalloin heidän pääsynsä rakennukselle. Sotilaat kertoivat havainneensa Hizbullahin pyssymiehiä kansan joukossa. Hizbullah selittää, että räjähdyksen aiheutti sinne ennen Libanonin kakkossotaa varastoidut kranaatit ja ammukset.
YK:n rauhanturvaoperaatioitten apulaispääsihteeri Alain Le Roi kertoi turvallisuusneuvoston jäsenvaltioitten edustajille, että varikko kuului Hizbullahille, mutta ei pystynyt varmistamaan, oliko ammukset varastoitu sinne ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1701, j…
TORSTAI 23.07.09
1. ISRAELISSA tutkitaan mahdollisuutta, että USA:n hallitus voi toteuttaa uhkauksensa ainakin osittaisesta Israelin boikotista. Se tulisi alkamaan asetoimitusten kieltämisellä tai hidastamisella. Israel saa vuosittain USA:sta tukea n. 3 miljardin USA arvosta. Tämä summa (foreign military financing, FMF) on käytettävä puhtaasti aseitten ostamiseen USA:sta. Aiemmin osa siitä voitiin käyttää myös sotilastarvikkeitten, kuten kuorma-autojen, asepukujen ja jopa ruokatarvikkeitten hankintaan.
Jos boikotti toteutuu, se tulisi rampauttamaan Israelin kaikkein arimpia ja tehokkaimpia aselajeja, ennen kaikkea USA:sta ostettuja taistelukoneita ja niiden varaosia sekä helikoptereita, tarkkuusohjuksia ja pommeja.
Israelin viranomaiset ovat vakuuttaneet, että diplomaattisista erimielisyyksistä huolimatta ei olla lähelläkään tilannetta, jossa Israelin syrjintä voisi toteutua. Toisaalta Obaman hallituksen kokemattomuus ja arkuus uskottavuutensa säilymisestä, joka on ilmankin koet…
KESKIVIIKKO 22.07.09
1. USA YRITTÄÄ vallata Israelin vyöryttämällä. Se on sotilastermi, jolla tarkoitetaan alueen valtaamista sotilaitten runsaalla käyttämisellä juoksuhaudasta toiseen.
Israelin tilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että ensi viikolla maahan saapuu runsaasti Obaman hallituksen tärkeitä henkilöitä. Maanantaina on vuorossa puolustusministeri Robert Gates, jonka seurueeseen liittyy Obaman Lähi Idän lähettiläs George Mitchell. Gates on varannut kuusi tuntia kalliista ajastaan keskusteluihin Netanyahun ja Barakin kanssa.
Toinen delegaatio matkustaa ensi viikolla Israeliin Obaman erikoisavustajan Dennis Rossin johdolla. Lisäksi kansallisen turvallisuuden neuvonantaja James Jones saapuu ensi viikolla 10-henkisen delegaationsa kanssa.
Dennis Ross toimi aluksi USA:n ulkoministeriön lähettinä, mutta Obama siirsi hänet viime kuussa avustajakseen keskeistä ja laajaa aluetta varten, johon kuuluvat Lähi Itä, Persianlahti, Afganistan, Pakistan ja Etelä Aasia.
JP:N toimittaja Herb Kei…
TIISTAI 21.07.09
1. USA:N HALLITUS on pysytellyt kovin vaitonaisena Netanyahun määritelmään Jerusalemin asemasta jakamattomana ja yhtenäisenä juutalaisena kaupunkina ja Israelin valtion pääkaupunkina. Voi olla, että Bibin lausunnon ehdottomuus sai Obaman juutalaiset neuvonantajat ja henkilökuntapäälliköt haukkomaan henkeään, mutta en usko erehtyväni paljonkaan, jos ennustan heidän palaavan asiaan ehkä hyvinkin kärkevästi lähi aikoina. Ennustukseni – huomaa: ennustus, ei ilmoitus tai profetia – perustuu siihen, että Obama on perustanut uskottavuutensa muutoksen aikaan saamiseksi USA:n politiikassa uskomukseen, että suhteet arabimaihin saadaan kehitetyiksi luottamuksellisiksi ellei peräti ystävällisiksi. Kehityksen edellytyksenä on Obaman käsityksen mukaan se, että palestiinalaiset saavat oman valtionsa, ja sen esteenä olevat juutalaiset yhteisöt Juudeassa ja Samariassa on saatava hoidetuiksi tai tuhotuiksi. Koska palestiinalaiset ovat Abbasin suulla yksiselitteisesti vakuuttanee…
MAANANTAI 20.07.09
1. ”YKSIPUOLINEN kolmannen osapuolen suorittama hyökkäys Iranin ydinsuunnitelmaa vastaan aiheuttaisi syvällistä epätasapainoa, eikä se vaikuttaisi vain yleiseen tasapainoon alueella, vaan se vaikuttaisi myös Israelin turvallisuuteen ja omiin intresseihimme sekä joukkojemme turvallisuuteen Afganistanissa ja Iranissa ja muualla”, kertoi USA:n puolustusministeriön korkea viranomainen Pentagonissa JP:N toimittajan kysymykseen. Viranomainen haluaa pitää henkilöllisyytensä salaisena. ”Kysymyksessä on varsin suuri asia, ja johtuen läheisestä ystävyydestämme Israelin kanssa uskoisin toivovamme, että he ottaisivat nuo strategiset laskelmat huomioon”, hän jatkoi haastattelussa, joka pidettiin perjantaina pian sen jälkeen, kun presidentti Obama esitti ehdottoman kieltonsa, että hän olisi näyttänyt Israelille vihreää valoa iskeä Iraniin. Epäselvyys johtui varapresidentti Joe Bidenin vähän aiemmin antamasta lausunnosta, jossa hän selvitti, että Israel on itsenäinen valtio …

Planeetta X, II-osa

NIBIRU X/II
Edellisessä aihetta koskevassa kirjoituksessa käsiteltiin Nibiru planeetan taustatekijöitä, joten nyt ei ole tarpeen puuttua niihin.
Ensimmäisenä huomiona on todettava, että vakavasti otettavia uusia havaintoja on yllättävän vähän käytettävissä. Tämä johtunee osaltaan siitä, Nasa kielsi Nibirusta otettujen kuvien ja tietojenkin julkistamisen 1983 sen saaman laajan kiinnostuksen vuoksi. Tarkoituksena lienee ollut välttää paniikin leviäminen kansa pariin, mutta tämä on aiheuttanut kaikenlaisten huhujen ja runsaiden ”tieteellisiksi” väitettyjen kirjoitusten leviämisen web-sivujen välityksellä.
Uutena piirteenä voitaneen mainita ns. ”viljapeltoympyröitten” (cropcircles) yhdistäminen Nibirun mahdolliseen vierailuun aurinkokunnassamme. Palaan asiaan myöhemmin.
1. ERÄS WEB-SIVU esittelee varoitusten ja valmistautumiskehotusten tueksi aikamääriä, joista voitaneen mainita muutamia: Nibirun pitäisi jo nyt näkyä paljaalla silmällä eteläisellä pallonpuoliskolla, ja vuoden 2009 touk…
SUNNUNTAI 19.07.09
1. ISLAMIN OIKEUDENKÄYTTÖÄ Iranin islamilaisessa tasavallassa. JP kertoo Sabina Amidin laatimassa artikkelissa nuoren Basij joukko-osaston jäsenen omakohtaisista kokemuksista, joskaan hän ei ymmärrettävästi uskalla kertoa omaa nimeään. Basij-joukko on puolisotilaallinen osasto, jonka jäsenet kootaan vapaaehtoisista tai nuorista miehistä, joita heidän vanhempansa tuovat eri syistä osaston palvelukseen.
Basij-osasto on vallankumouskaartin alainen ja syvästi uskollinen Ali Khamenille.
Haastattelu tapahtui puhelimen välityksellä, sillä Amidi, JP:n kirjeenvaihtaja Teheranissa, joutui pakenemaan maasta. Nuori Basij-jäsen oli juuri vapautettu sellistä, sillä hän oli vapauttanut pidätetyt 13-vuotiaan pojan ja 15-vuotiaan tytön, joita hän piti lapsina.
Islamin sharia-lain mukaan tyttö vastaa teoistaan 9-vuotiaana ja poika 13-vuotiaana, joten vapauttaessaan lapset hän tiesi joutuvansa vastuuseen siitä, mutta samoin toimivat monet muutkin Basij-jäsenet.
NUORI MIES kertoi,…