Friday, August 09, 2013

PERJANTAI 09.08.13


PERJANTAI 09.08.13

1. RAUHANPROSESSIN nimellä tunnettu yritys selvitellä Israelin ja palestiinalaisten välisiä kysymyksiä ja yhteiseloa tällä pienellä maapalalla Jordanjoen ja Välimeren välissä on saamassa kafkamaisia piirteitä. Pääministeri Netanyahu on johtanut Israelin kansaa yli neljä vuotta, eikä PA:n johto ole koko sinä aikana tuntenut pienintäkään halua jatkaa neuvotteluja hänen hallituksensa kanssa, vaikka sitä on maaniteltu sekä lupauksin että myönnytyksin. Tämä viimeinen nyt meneillään oleva keskusteluyhteys saatiin aikaan vain USA:n lupaamilla mahtavilla tukiaisilla PA:lle ja yhtä mahtavilla uhkauksilla Israelille, sekä ulkoministeri John Kerryn hellittämättömillä ponnisteluilla. Kaikista näistä huolimatta ei ole mitään takeita, että neuvottelut jatkuvat edes sen 9 kuukauden ajan, mitä Kerry tarjosi prosessin aikatauluksi.

PROSESSIN epätodellisen kafkamaisuus johtuu neuvotteluosapuolten lähtökohdista.
PA:n ja PLO:n johto selvästi vastustaa neuvotteluja ja Abbas suostui niihin vain siksi, että kieltäytyminen olisi merkinnyt sitä, että prosessin kaatuminen olisi laskettu PA:n syyksi. Siihen Abbasilla ei ole varaa, koska länsimaat ovat PA:n uskollisimmat ja suurimmat tukijat.
Toiseksi islamin ideologian mukaan, mitä arabimaat ja Abbas edustavat, Israel on länsimaita edustava kukonpoika, joka on tullut pörhentelemään höyheniään islamin tunkiolle.
PLO:n useista jäsenjärjestöistä vain Fatah tukee Abbasia, eikä Hamas Gazassa hyväksy koko rauhanprosessia eikä yleensä Israelin olemassaoloa.
Kolmanneksi PA:n koko opetusohjelma, sen virallinen TV ja muut mediavälineet, kouluttavat kansaa lastentarha-ajasta lähtien korkeimpiin oppilaitoksiin saakka vihaamaan juutalaisia, sekä siihen, miten juutalaiset ovat varastaneet heidän maansa ja luonnonrikkautensa ja tekevät kaikkensa islamin imagon hävittämiseksi maassa ja varsinkin Jerusalemissa. PA:n puheenjohtaja Abbas vannoo, ettei Palestiinan valtiossa sallita yhtään juutalaisasukasta.

ISRAELIN näkökulmasta katsoen juutalaiset muuttivat maahan, jossa heidän esi-isänsä vuosituhansia sitten asuivat kukoistavissa valtioissaan, mutta joista heidät karkotettiin Assyrian ja Babylonian ja viimeksi Rooman toimesta, mutta he ovat aina palanneet takaisin. Juutalaiset perustavat oikeutensa maahan lupauksiin, joita heille annettiin korkeimmalta mahdolliselta taholta, jumalallisella vakuutuksella, ikuiseksi perintöoikeudeksi. Tämä oikeus on sittemmin kansainvälisten järjestöjen Kansainliiton ja YK:n päätöksillä vahvistettu, ja sitä tukee Netanyahun asettaman korkeimman oikeuden entisen tuomarin Edmond Levyn johtaman kansainvälisen oikeuden asiantuntijoitten muodostaman komitean havainnot, että koko Englannin hallitsema Syyria-Palestiina kuului juutalaisten kotimaahan, mutta josta Englanti 1920 irrotti Jordanjoen itäpuolisen osan palestiinalaisten valtioksi nimellä Transjordanian suojeluvaltio, joka 1948 miehitettyään Juudean ja Samarian ja Jerusalemin itäosan muutti nimensä Jordaniaksi. Israel vapautti alueet 1967 puolustussodassa. Siten juutalaisille jätettiin maa Jordanjoesta Välimereen, jonne juutalaisilla on oikeus rakentaa ilman rajoituksia rakennuslakiensa mukaisesti.

ISRAELIN toistaan seuraavat hallitukset ovat ehkä lännen ja arabimaiden reaktion pelossa arkailleet rohkeasti hyväksyä oikeutensa koko maahan ja vakuuttaa sitä myös ulkomaille. Tästä johtuen hallitusten politiikka suhteessa Juudeaan ja Samariaan on ollut poukkoilevaa ja epäjohdonmukaista, jopa schitzophrenista. Rakentamista Juudeaan ja Samariaan alettiin tukea vasta 1973 puolustussodan jälkeen vahvistamaan rannikon asutustaajamia, mutta etenkin vasemmisto on lyhytnäköisistä poliittisista syistä vastustanut sitä. Israelin valtio on budjeteissaan runsaskätisesti tukenut noita uutisraivaajien pystyttämiä juutalais-yhteisöjä, joissa asukasmäärä kasvaa paljon muuta maata nopeammin.
Myös Netanyahun hallitus on jatkanut edellisten tukipolitiikkaa, mistä osoituksena on äskettäin julkistettu luettelo Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen etuoikeusasemasta hallituksen vuosittain jakamiin erityisavustuksiin.

Netanyahu suostui USA:n alulle panemiin ja valvomiin rauhanneuvotteluihin, joiden kutsukirjeissä mainitaan pyrkivän Palestiinan valtion perustamiseen arabisuunnitelman pohjalla 1949-aselepo-linjoihin perustuvin rajoin pääkaupunkinaan Jerusalemin itäosa. Tämä tarkoittanee sitä, että hän on sitoutunut luopumaan valtaosasta Juudeaa ja Samariaa, USA:n laskelmien mukaan n. 90 %, loppu 10 % vaihdetaan vastaavankokoisella ja -arvoisella maalla Israelin valtion alueella. USA perustaa näkemyksensä ja vaatimuksensa siihen, että sen käsityksen mukaan Israel miehittää Juudeaa ja Samariaa laittomasti, ja katsoo, että juutalais-asutukset Juudeassa ja Samariassa ovat myös laittomia ja tulee purkaa. Jerusalem on USA:n  näkemyksen mukaan ”kiistanalaista aluetta”, jonka asema määritellään neuvotteluissa, vaikka Israel liitti pääkaupungin itäiset osat virallisesti valtioonsa 1967 sodan jälkeen. Politiikkansa mukaisesti USA:n presidentit ovat kieltäytyneet muuttamasta lähetystöään Jerusalemiin, vaikka kongressi on niin määrännyt.

Rauhanneuvotteluja on tarkoitus jatkaa keskiviikkona 14.08. Jerusalemissa ja Jerikossa. USA:n juutalaisjohtajat evästivät Kerryä, että hänen tulee vaatia, että Abbas siivoaa sotaista retoriikkaansa YK:n yleiskokouksen avajaistilaisuudessa.
Kerry esittää, että neuvotteluissa Abbasin tulee tunnustaa Israelin juutalaisena valtiona. Kerry esittää Israelin turvallisuusvaatimukset erotettaviksi muista aiheista, ja niistä sovitaan erikseen Israelin ja USA:n välisissä turvallisuuspoliittisissa keskusteluissa, joiden valmistelut merivoimien kenraali John Allen on jo aloittanut, ja joista USA antaa turvallisuustakuut.
Kerryn arvion mukaan keskustelut käydään viidessä kategoriassa: Turvallisuus; Taloudellinen kehitys; Kansainvälinen hyväksyminen; Julkinen hyväksyminen avoimen kiinnostuksen muodossa tuen hankkimiseksi, sekä diplomaattiset neuvottelut. Hän katsoo, että nämä komponentit ovat tehokkaat, jos niitä edistetään saman aikaisesti.

USA:n päämääränä on saada Israelin ja PA:n välinen konflikti sovitettua mahdollisimman nopeasti, ehkä Obaman kansasuosion nostamiseksi. Mutta Kerryn ajaman ohjelman mukaan USA:n painostuksella Israel pakotetaan hyväksymään Auschwitzin rajat, jotka ovat puolustus-kyvyttömät, mutta jotka USA pyrkii vakuuttamaan. Israelilla on esimerkkejä USA:n turva-vakuutuksista. Ennen 1967 sodan alkamista USA vakuutti pitävänsä Punaisenmeren eteläpään salmet avoinna Egyptin uhkauksia vastaan, mitä USA ei toteuttanut Egyptin suljettua Israelin kaiken laivaliikenteen sen kautta. Tämä aloitti kuuden päivän sodan.
Israelin pelkona on, että se pakotetaan uuteen sotaan, tällä kertaa paljon laajempaan ja tuhoisampaan, koska perinteiset viholliset ovat nekin nyt paljon vahvempia. http://www.timesofisrael.com/kerry-indyk-meet-with-us-jewish-leaders-at-white-house/

PA:n pääneuvottelija Saeb Erekat valitti Kerrylle, että Israelin asutuspolitiikan viimeiset päätökset Juudeassa ja Samariassa vaikeuttavat neuvotteluja ja pyysi, että Kerry painostaisi Netanyahua peruuttamaan hallituksensa tekemät viimeiset päätökset. Tässä hänellä on otollinen kuulija USA:n ulkoministeriössä, jonka arabimyönteinen henkilökunta auliisti toistaa Erekatin vaatimukset pitämissään lehdistötilaisuuksissa. Olisi paljon tasapuolisempaa, jos USA:n ulkoministeriö pidättäytyisi esittämästä omia näkemyksiään Juudeasta ja Samariasta. http://www.timesofisrael.com/erekat-to-kerry-act-to-prevent-israels-settlement-plans/

2. Pääministeri Benyamin Netanyahu antoi lopulta vastauksen EU:n antamiin direktiiveihin, joilla Juudean ja Samarian sekä Golanin ylängön ja Jerusalemin itäosissa toimivia juutalaisten omistamia yhteisöitä ja järjestöjä vastaan aloitetaan 2014 alusta lähtien boikottitoimet, joilla niiden rahoitusta EU-maista rajoitetaan tai poistetaan kokonaan. Lisäksi EU vaatii kaikkiin uusiin sopimuksiin Israelin tunnustuksen, etteivät nämä alueet ole osa Israelin valtiota vaan ovat miehitettyä aluetta, eli tunnustaa, että siellä olevat juutalaisyhteisöt ovat laittomia ja sellaisina tulee purkaa, viitaten tässä kansainväliseen lakiin, mikä on väärä tulkinta. Netanyahu kutsui torstaina kokoon avainministerinsä, Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Shamir,  Yaacov Perry sekä Tzipi Livni, keskustellen heidän kanssaan vastauksesta EU:n direktiiviin. Kokouksen päätyttyä pääministeri antoi lausunnon, jossa hän toteaa, ettei Israel allekirjoita EU:n kanssa mitään sopimuksia niin kauan, kuin 1967rajalinjoihin perustuva EU:n direktiivi on voimassa.
Apulaisulkoministeri Zeev Elkin selitti hallituksen päätöstä Armeijanradiossa näin: ”Olemme hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä EU:n kanssa, mutta emme hyväksy sitä, että he liittävät sopimusdokumentteihin uusia vaatimuksia. Puhuessaan –67 sotaa edeltävistä linjoista, me puhumme me puhumme hyvin suuresta osaa Jerusalemia, siellä toimivista haitek-yrityksistä, niiden mukana suuria yhtiöitä. EU:n esittämien uusien metodien mukaan monet ennen hyväksytyt yritykset tulisivat nyt hylätyiksi”.
Israel pyrkii vaikuttamaan EU:n johtoon, että se muuttaisi yksipuolisesti hyväksymänsä direktiivit, joita voidaan kutsua pogromeiksi NL:n mallin mukaan. Puolustusministeri Yaalon antoi ohjeet Israelin viranomaisille vähentää yhteistoimintaansa EU:n ja sen alaisina toimivien yhtiöitten ja järjestöjen kanssa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170734#.UgSUlmJHT-k

3. uutIsotsikoita
-          Irlannin edustaja Europarlamentissa Paul Murthy kehottaa palestiinalaisia aloittamaan uuden intifadan Israelia vastaan, sillä hänen käsityksensä mukaan se ei ole vakavissaan alkaneissa rauhanneuvotteluissa. Hän kehotti palestiinalaisia aloittamaan massiivisen vastarinnan  alhaalta ylös päin. Hän kertoi Russia Today haastattelussa, että aiemmista intifadoista on useita myönteisiä piirteitä, joita voitaisiin elvyttää nykyistä tilannetta varten. Hänen lausuntonsa ovat herättäneet voimakasta vastustusta monien muiden Europarlamentin jäsenten taholta, myös irlantilaisten, kuten Seab Kelly, joka totesi, että on edesvastuutonta vaatia lisää väkivaltaa alueella, joka jo ennestään kieriskelee väkivallan kourissa, työkaluna edistää kollektiivisia päämääriä. Murphy selitti, että vastarinnalla hän tarkoittaa aseellista taistelua, johon arabeilla on oikeus aseistettuja sotilaita vastaan, mutta hän kehotti palestiinalaisia hylkäämään terrorin, koska se ei tuota tuloksia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170734#.UgSUlmJHT-k
-          Kfar Baruch juutalaisyhteisössä syttynyt tulipalo haavoitti kahdeksaa ihmistä. Pahiten vammautui 40-vuotias mies, joka meni pelastamaan lapsia palavasta talosta. Hän sai toisen asteen palohaavoja  40 %:iin ruumistaan sekä vaikeita savumyrkytysoireita. 75-vuotias nainen kärsi myös savumyrkytyksestä ja vietiin sairaalaan. Paikalle tullut paramedic kertoi, että isä asetti pelastamiaan lapsia traktorin kauhalle, mutta hän itse oli pahoin palanut tullessaan ulos palavasta talosta ja vietiin välittömästi sairaalaan. Kfar Baruch sijaitsee Yisreelin laaksossa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170737#.UgSj6GJHT-k
-          Eilatin lentokenttä suljettiin torstaina iltapäivällä turvallisuussyistä, mutta se avattiin uudelleen parin tunnin kuluttua IDF:n komentajan Benny Gantzin käskystä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170723#.UgSl02JHT-k
-          Egyptin armeija sanoo suuren Siinailla aloittamansa puhdistusoperaation aikana pidättäneensä 100 islamilaista terroristia, osa heistä Gazan rajan tuntumassa, osa Eilatista etelään Egyptin puolella rajaa. Joillakin oli väärennetyt henkilökortit, joka oli luultavasti valmistettu Gazassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170723#.UgSl02JHT-k
-          Tusinoittain junankuljettajia ilmoitti sairastuneensa aiheuttaen junavuorojen peruuttamisen. Tämä oli heidän tapansa ja yrityksensä kiertää lakia aloittaa lakko ilman lupaa, mutta työoikeus määräsi nämä ”sairaat miehet” takaisin työpaikoilleen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170719#.UgSndGJHT-k
-          Presidentti Bashar Assadin armeijan ilmavoimat pyrkivät karkottamaan kapinalliset vain 10 km:n päässä Israelin rajalta sijaitsevasta Elharan kaupungista, mutta yritys ei Israelin havaintojen mukaan onnistunut. Hyökkäys tehtiin aamuvarhaisella torstaina. Elharan kaupunki on strategisesti tärkeä Syyrian armeijan pyrkimyksille puhdistaa Damaskoksen ympäristö kapinallisjoukoista. Syyrian median mukaan armeija piiritti kaupunkia monen päivän ajan aloittaen hyökkäykset kaupunkiin ilmavoimien iskujen jälkeen. Armeija käytti ohjuksia kapinallisia vastaan. Taistelujen tuloksesta ei ole tietoja. Kapinalliset syyttävät, että Assadin armeija käyttää kemiallisia aseita heitä vastaan, mutta he itse käyttävät niitä armeijan tietojen mukaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170730#.UgSoNWJHT-k
-          Kypros, Kreikka ja Israel allekirjoittivat energiayhteistyösopimuksen. Niillä kaikilla on yhteisiä kaasulöytöjen hyödyntämissopimuksia ja suunnitelmia kaasun kuljettamiseen tarvittavien putkistojen rakentaminen, kuten myös laitosten rakentaminen, joissa kaasua käsitellään nestemäiseen muotoon merikuljetuksia varten. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170717#.UgSqO2JHT-k
-          Egyptin syrjäytetyn presidentin Mohammed Mursin vaimo vakuuttaa, että hänen miehensä palaa virkaansa. Hän sanoo, että Egypti on islamin maa, mikä täytyy hyväksyä sekä kotimaassa että ulkomailla. http://www.timesofisrael.com/morsis-wife-promises-comeback-for-egypts-ousted-leader/


Thursday, August 08, 2013

TORSTAI 08.08.13


TORSTAI 08.08.13

1. ”IRAN on asentanut 7 000 uutta sentrifugia uraanin rikastuslaitoksiinsa sen jälkeen, kun Iranissa pidettiin presidentin vaalit kaksi kuukautta sitten”, totesi pääministeri Benyamin Netanyahu tutustuessaan rakenteilla olevaan IDF:n uuteen tukikohtaan Hanegevin risteyksen lähelle Beshebasta etelään. Hän sanoi näiden uudenaikaisten sentrifugien, joihin sisältyy 1000 uudenaikaistettua moottoria, osoittavan, ettei Iran ole suinkaan muuttamassa suuntaansa presidentti Hassan Rouhanin tyynnyttelevistä lausunnoista ja neuvottelu-tarjouksista huolimatta. ”Presidentti Rouhani pyrkii esittelemään lännelle uudet kasvonpiirteet, hymyilevät ja sovinnolliset, mutta ohjelma ydinaseen valmistamiseksi jatkuu”.

NETANYAHU oli jos mahdollista vieläkin suorasukaisempi tavatessaan USA:n kongressin republikaani-jäsenten ryhmän, jota johtaa James Sensenbrenner Wisconsinista.
”Olen selvillä, että jotkut panevat toivonsa Iranin uuden presidentin varaan. Mutta hän on tietoinen tästä ja myös siitä, miten käyttää sitä hyväkseen: Eilen hän tarjosi neuvotteluja”.
Pääministeri selitti, että ”totta kai Rouhani haluaa keskustella, keskustella, ja lisää keskusteluja, ja samaan aikaan kuin kaikki keskustelevat hänen kanssaan, sentrifugit jauhavat täydellä teholla rikastettua uraania, eikä se ole mikään salaisuus”.
”Iranin uusi presidentti uhoaa, että tämä in hänen taktiikkansa: ”Minä puhun ja puhun ja rikastan uraania”. Uraanin rikastamisen kiihdyttämisen ohella Iran kehittää toista vaihtoehtoista tietä plutoniumin kautta”, Netanyahu selitti.
Pääministeri viittasi siihen, että Iran on myös Gazasta Israeliin ammuttujen rakettien takana. Hän myönsi, että nyt on maassa rauhallista, mutta ettei kukaan tiedä, koska tämä rauhallinen kausi päättyy. http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/PM-Iran-has-set-7000-new-centrifuges-spinning-since-presidential-election-322399

Gazan terroristit ampuivat keskiviikkoyönä Kassam-raketin kohti Eshkolin aluekeskusta. Hälytyssireeni ei varoittanut raketin lähestymisestä, eikä se aiheuttanut vaurioita. Asukkaat kertoivat kuullensa kolme räjähdystä. Raketin putoamispaikkaa etsitään. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170696#.UgM8_mJHT-k

2. Iran rakentaa uutta ohjusten laukaisuasemaa, kertoo brittilehti Daily Telegraph. Iran ilmoitti jokin aika sitten rakentavansa uusia asemia avaruusrakettien laukaisemista varten, mutta asiantuntijoitten antamien lausuntojen mukaan satelliittikuvat rakennuskohteista osoittavat, että asema on tarkoitettu ballististen ohjusten testausta varten. Asemasta otetut satelliitti-kuvat ovat olleet jonkin aikaa julkisuudessa, mutta Iranin selityksen mukaan ei ole mitään syytä huoleen, avaruustutkimuskeskuksen lähelle Semnan provinssiin rakennettava asema palvelee maan avaruustutkimusta. Kuvat asemasta otettiin kuukausi sitten ja ne julkistettiin Janes sotilas- ja turvallisuusarvioinnissa. Ne osoittavat 23 metriä korkean tornin 200 x 140 metrin suuruisella laukaisualustalla; sekä 125 m pitkän tyhjennys-deflektorin.

 25 mailia Shahrudin kaupungista kaakkoon rakennettavassa laitoksessa ei ole Iranin avaruus-raketeissaan käyttämän juoksevan polttoaineen säiliötä, mikä osoittaa, että asema on tarkoitettu kiinteää polttoainetta käyttävien ballististen ohjusten testaamista varten. Paikka on suotuisa siihen, sillä se tarjoaa ohjukselle 870 mailia pitkän kantomatkan ennen putoamista Intianmereen. Iranilla on yksi avaruustutkimusasema Semnanissa, 100 mailia lounaaseen nyt rakenteilla olevasta asemasta, ja Iranin hallitus vihjaa, että se rakentaa toista tutkimusasemaa Kaakkois-Iraniin Chabahariin. Täten sillä olisi kolme avaruustutkimus-asemaa. Läntiset tarkkailijat pitävät havaintoja merkittävinä huomioiden Iranin talousongelmat, ja toiseksi jos tiedot osoittautuvat tosiksi, ne voivat nostaa jännitystä Lähi Idässä, mutta myös entistä suurempaa huolta Euroopassa, koska Iranin ydinsuunnitelman ohessa sillä on ydinaseen kuljetuskapasiteetti Lähi Idän ja Euroopan maihin ja USA:n arvion mukaan viimeistään 2015 myös Amerikkaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170699#.UgM0_mJHT-k

3. SYYRIAN kapinallisten edustaja sanoi torstaiaamuna, että kapinalliset olivat ampuneet 17 kranaattia presidentti Bashar Assadin moottorisaattuetta vastaan, joka oli matkalla Eid al-Fitr ramadanin lopettamistilaisuuteen Damaskoksen moskeijaan. Kapinalliskomentaja Fares al-Bitar sanoi, että kranaatit olivat 120 mm:n raketteja, mutta ettei Assad haavoittunut iskussa.
Al-Arabiya julkaisi TV-lähetyksessään kuvia, joissa presidentti Assad osallistuu moskeijan
rukousseremoniaan, joka liittyy Eid al-Fitr ramadan paaston lopettamisjuhliin. Raportin mukaan TV-lähetys esitettiin livenä.
Kapinalliset ilmoittivat aiemmin, että Damaskoksen Al-Rawdha lähiöön johtava tie oli eristetty. Lähiössä sijaitsee myös presidentin palatsi. http://www.timesofisrael.com/syrian-rebels-claim-attack-on-assad-convoy-president-reportedly-unharmed/

Al Jazeera vahvistaa tiedot kranaattien ampumisesta presidentti Assadin palatsin läheisyyteen ja mahdollisesti hänen autosaattuettaan vastaan Damaskoksen Malikin alueella. Tieto perustuu paikallisten asukkaitten antamiin tietoihin. Al Jazeera kertoo myös TV-kanavilla näytetyn, miten Assad osallistuu Damaskoksen Umaiyyad moskeijan rukoustilaisuuteen. http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/20138853653549813.html

4. DEBKAFILE (DF) tutkii artikkelissaan Israelin ja USA:n mahdollisia iskuja Iraniin estääkseen tai ainakin siirtääkseen sen ydinaseen valmistumisen. DF toteaa, että Obaman haluttomuus turvautua asevoimiin on saattanut Israelin pääministerin ”temppelin huipuille”, sillä hän on Obaman kielteisen kannan jälkeen ainoa, joka voisi häiritä Iranin ydinaseen valmistumista, joskaan ei kokonaan estää. DF toteaa, että siksi Netanyahu pyrkii vaikuttamaan USA:n kongressiin, joka voi estää Obaman suunnitelmat merkittävien myönnytysten antamiseksi presidentti Hassan Rouhanille voidakseen aloittaa hänen kanssaan suorat neuvottelut.

IRANIN presidentti Rouhani johti 1990-luvulla Iranin neuvotteluja maansa ydinteollisuudesta, ja silloin hän 1993 keskeytti ydinsuunnitelman toteuttamisen USA:n iskujen pelossa, mutta USA:n sekaantuessa Irakin sotaan hän katsoi ajan sopivaksi vuotta myöhemmin antaa luvan ydinohjelman jatkumiseksi täyttä vauhtia. Hän uhoaa nyt itse, että hän taktikoi siten saadakseen aikaa ydinaseen rakentamiseksi hankkien siihen tarvittavia osia ja välineitä länsivalloista niiden huomion ollessa suuntautunut Irakiin.
Siksi Netanyahu painotti sanktioiden pitämistä purevina tai jopa koventaen niitä, koska vain ne pystyvät hiljentämään Iranin ydinaseen rakentamista, vaikka toisaalta hän tunnustaa, että ne vaikuttavat vain hidastavasti, ei estävästi. Siksi sotilaallinen vaihtoehto on pidettävä yllä.

Wall Street Journal kertoi maanantaina 05.08.13, että Iran rakentaa raskasvesilaitosta Arakiin Iranin luoteisosassa, ja sen arvioidaan valmistuvan 2014 puolivälissä. Siellä voidaan rakentaa ydinpommi laitoksen ydinjätteestä plutoniumista, kuten Pakistan, Intia ja Pohjois-Korea tekevät. Plutoniumista saadaan ydinpommi valmistettua nopeammin kuin rikastetusta uraanista. Toisaalta maan pinnalla olevat suuret laitokset ovat haavoittuvampia kuin vuoden sisään rakennetut laitokset, kuten Fordon rikastuslaitos.
Netanyahu seuraa huolestuneena Obaman haluttomuutta sekaantua suoraan Syyrian sisällis-sotaan ja olettaa Obaman toimivan samoin Iranin suhteen. Koska sekä USA että Israel hidastelevat sotilaallisten iskujen tekemiseksi Iranin ydinlaitoksia vastaan, minkä Teheranissa valtaa pitävät ovat havainneet, he eivät näe mitään syytä poiketa aiemmin omaksumaltaan tieltä kehittää Iran ydinvallaksi ja alueelliseksi suurvallaksi. http://www.debka.com/article/23174/Barring-the-IDF-Netanyahu’s-last-resort-against-possible-Obama-détente-with-Iran-is-US-Congress

5. UUTISOTSIKOITA
-     Israelin ja PA:n rauhanneuvottelijoiden valmistautuessa toiseen varsinaiseen istuntoonsa 14.08. PA:n virallinen TV jatkaa Israelin ja juutalaisten vastaisten ohjelmien ja filmien esittämistä. MEMRI:n kääntämässä filmissä esitetään kuviteltu tilanne, jossa aseistetut ”setlerit” häiritsevät palestiinalaista paimenta, minkä jälkeen palestiinalaiset muodostavat iskujoukon, joka hyökkää ”setlerien” kimppuun ja saatuaan jonkun kiinni, pieksevät heitä. Filminpätkä esitettiin PA:n TV:ssa heinäkuun 29. päivänä. -  Viikko sitten PA:n TV esitti filmin Muhammedin taistelusta Medinan lähellä asuvia Quraishin juutalaisia vastaan. Siinä Kuraizan juutalaiset piirityksen jälkeen pakotettiin antautumaan, jonka jälkeen Muhammad määräsi kaikki miehet surmattaviksi, naiset ja lapset myytiin orjiksi, kauneimmat naiset ja tytöt joutuivat muhamettilaisten jalkavaimoiksi, yksi heistä Muhammedille. Näistä kerrotaan artikkelissa Arabian Juutalaiset, israelupdate.achlak.net.
-          Puolustusministeri Moshe Yaalon vahvistaa, että neljä IDF:n sotilasta haavoittui heidän ajaessaan pommin yli lähellä Libanonin rajaa. Libanonilainen lähde väittää heidän olleen Libanonin alueella, mitä Yaalon ei tunnustanut. Hän sanoi tutkimusten alkaneen saadakseen selville, oliko pommi uusi vai jäänyt huomaamatta aiemmin. Hän kertoi sotilaiden toimineen ohjesääntöjensä mukaan, mutta ei puuttunut yksityiskohtiin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170684#.UgNXv2JHT-k
-          Hizbullahin TV-kanava Al-Manar julkisti videon, jonka se sanoo esittävän neljän israelilaisen sotilaan haavoittumista pommista Libanonin alueella 400 m Israelin rajasta. Hizbullah syyttää IDF:ä ettei se informoinut YK:n asemaa tapahtumasta, vaikka se on lähellä UNIFIL:n tukikohtaa. YK sanoo aloittavansa tutkimuksen asiasta. Yksi sairaalaan viedyistä sotilaista vapautettiin sairaalasta eilen iltapäivällä, muut kolme jäivät vielä hoidettaviksi. http://www.timesofisrael.com/hezbollah-posts-photos-from-scene-of-blast-that-injured-soldiers/
-          Jeninissä arviolta 150 arabia kokoontui keskiviikkona estääkseen IDF:n sotilaita pidättämästä etsimänsä Islamic Jihadin johtajan ja toisen etsityn. IDF ei kertonut heidän nimiään, mutta MAAN-uutistoimisto kertoi, että johtaja oli Abed al-Halim Ezz al-Din, joka vapautettiin Israelin vankilasta 2012 kärsittyään 5.5 vuoden vankeustuomion Haderan itsemurhaiskun suunnittelusta vuonna 2005, jossa 5 ihmistä kuoli ja 35 haavoittui. Asukkaitten mukaan IDF:n sotilaat ajoivat paikalle kymmenellä jeepillä. – Toisessa tilanteessa IDF:n sotilaat pidättivät Nablusissa kaksi arabia aikaisin keskiviikkona, toinen heistä Mohammed Anwar Muna, joka työskentelee Iranin Quds Pressin palveluksessa, kuten MAAN-uutistoimisto raportoi. Quds Press esitti vastalauseen miesten pidättämisestä ja vaati heidän välitöntä vapauttamistaan. IDF myöntää pidätykset, mutta ei anna tietoja, mistä heitä syytetään tai epäillään. http://www.timesofisrael.com/palestinians-riot-in-jenin-after-terror-activists-arrest/
-          Syyrian informaatioministeri Omran Zoabi kieltää ehdottomasti virheellisinä tiedot, että Assadin autosaattue olisi joutunut kranaattihyökkäyksen kohteeksi eilen Assadin mennessä rukoustilaisuuteen Eid al-Fitr ramadanin lopettamistilaisuuteen. Videoesityksessä näytettiin hänen osallistuvan rukouksiin Umaiyyad-moskeijassa. Kapinallisryhmä Al-Sham vapautusprikaati ja FSA:n johtaja ilmoittivat järjestöjensä osallistuneen hyökkäykseen. – Syyrian armeija ilmoitti aiemmin surmanneensa 62 kapinallista väijytyksessä Damaskoksen lähellä. http://www.timesofisrael.com/syrian-rebels-claim-attack-on-assad-convoy-president-reportedly-unharmed/

Lämpötilat, JM: Torstai 19-30 C-astetta; Perjantai 20-29: Lauantai 20-29; Sunnuntai 20-29 C-astetta, ilman on kaiken aikaa aurinkoinen tai heikosti pilvinen. http://www.timesofisrael.com/
Kinneretin vedenpinta on 210.605 m merenpinnan alapuolella, 125 sm ylempänä kuin viime vuonna tähän aikaan. https://twitter.com/kinbotWednesday, August 07, 2013

KESKIVIIKKO 07.08.13


KESKIVIIKKO 07.08.13

1. ”VAIN jatkuva panostus voi saada Iranin muuttamaan asennettaan ydinaseen rakentamiseen”, totesi pääministeri Benyamin Netanyahu tavatessaan 36 USA:n kongressin jäsentä eilen tilaisuudessa, jossa keskusteltiin monista Israelia koskevista kysymyksistä, myös Iranin tilanteesta, jossa Israel pyrkii pitämään maailman valppaana seuratessaan Teheranin hallituksen päätöstä jatkaa ydinaseen rakentamista maailman tuomiosta välittämättä. Kongressin edustajien valtaosa oli uusia jäseniä, matkan oli järjestänyt American Israel Edudation Foundation (AIEF), ja sitä johtaa Marylandin edustaja Steny Hoyer (D).

Ryhmän tarkoituksena on matkustella viikon ajan Israelin ja PA.n alueilla ja ympäristössä, jonka aikana  kongressin jäsenille pyritään esittämään kuva Lähi Idän tilanteesta sellaisena, kuin se nähdään Israelin näkökulmasta.
Toinen 62 hengen ryhmä saapuu Israeliin myöhemmin, sekin AIEF:n järjestämänä.
Ryhmät kootaan siten, että molemmat USA:n valtapuolueet ovat mukana saamassa opetusta Lähi Idän kiemuroista, jota heidän on vaikea saada Yhdysvalloissa.

PÄÄMINISTERI Netanyahu osallistui kongressin jäsenten kanssa yhteiseen keskustelu-tilaisuuteen, jossa hän selvitteli vierailleen keskeisiä kysymyksiä Lähi Idässä. Iranista pääministeri sanoi tähän tapaan: ”Iranin (uusi) presidentti sanoi, ettei painostus saa häntä luopumaan ydinaseen kehittämisestä. Mutta kuten olemme nähneet parin viimeisen vuosikymmenen aikana, vain painostus on auttanut (hidastamaan ydinaseen valmistumista)”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170653#.UgHXnGJHT-k

2. AMERIKKALAISEN miljardöörin George Sorosin filantrooppinen toiminta on pahaksi Israelille, sanoo NGO-seurantaryhmä (NDO-monitor) syvällisessä raportissaan. Raportissa käsitellään useita aiheita Israelissa tai Israelia koskevia toimia, joita Sorosin johtama Open Sociery Foundations (OSF) on rahoittanut.

Tällaisia järjestöjä on Human Rights Watch, jota on kritisoitu kohdistetusta kritiikistä ja Israelin luokittelusta väärin perustein. Toinen järjestö on USA:ssa toimiva JStreet, joka kutsuu itseään Israelille myötämieliseksi, mutta joka Israelin ja muiden arvion mukaan ei sitä ole. Se on kutsunut kokouksiinsa Israelin boikottia ajavia ja antaa kunnioitusta Israelin sotilaille, jotka kieltäytyvät tottelemasta heille annettuja komentoja.
Edelleen raportissa mainitaan OSF:n rahoittama Institute for Middle East Understanding (Lähi Idän Ymmärtämisen Instituutti), jota johtava henkilökunta syyttä Israelia sotarikoksista ja luokittelee Israelin apartheid-maaksi.

ADALAH on OSF:n rahoittama järjestö, joka vaatii paluuoikeutta myös palestiinalaisille, mikä tarkoittaisi, että Israel hukutettaisiin miljoonien pakolaisen nimikkeen alla kulkevilla arabeilla, heidän - ja heihin liittyneiden ulkopuolisten - jälkeläisillä jopa kolmannessa sukupolvessa.
OSF:n rahoittama järjestö Al Hag toimii PA:n alueella Ramallahissa. NGO-monitor kuvaa sen johtajaa Shawan Jabarinia ihmisoikeustaistelijaksi päivällä ja terroristiksi yöllä. Hän on johtavia henkilöitä PFLP:n (Kansanarmeija Palestiinan Vapauttamiseksi) riveissä.
Äärivasemmistolainen NGO-järjestö B´Tzelem saa OSF:n rahoitusta. Se julkistaa vääristeltyjä raportteja ja suurentelee arabien uhrilukuja. Sen raporteissa sadat Hamasin poliisit Gazassa eivät ole taistelijoita (combatant), kuten ei myöskään Hamasin perustaja ja johtaja sheikki Ahmed Yassin kuulunut taistelijoihin. IDF eliminoi hänet ohjuksen täsmäiskulla. B´Tzelm mainitsee OSF:n rahoittajakseen, mutta OSF:n julkistetuissa tileissä sitä ei ole, joten varojen toimittaja on ulkomailla.

NGO-monitorin listassa esitetään lukuisia muita Israelissa toimivia NGO-nimikkeen alla toimivia valtaosaltaan vasemmistolaisia järjestöjä kuten Rabbit ihmisoikeuksien puolesta;
Ir Amim (Kansankaupunki), Yesh Din (On Oikeus) ja New Israel Fund (Uusi Israelin rahasto).
NGO-monitor toteaa, että ”OSF:n rahoituksella pyritään tarkoituksellisesti vaikuttamaan erittäin monimutkaisiin Israelin ja palestiinalaisten välisiin kysymyksiin. Soros-perheen tai OSF:n toiminnassa ei ole havaittavissa pyrkimystä edistää demokratiaa tai taloudellista kehitystä palestiinalaisten yhteisössä, kuten ei myöskään ympäröivissä arabimaissa. Tämä voidaan ymmärtää Soros-verkoston pyrkimykseksi edistää äärivasemmistolaisen ja NWO:n ideologian ajaman Uuden Maailmanjärjestelmän toteuttamista Lähi Idässä.
NGO-monitor kehottaa OSF:n ja Sorosin ihmisystävällistä toimintaa omaksumaan avoimuuden ulkomaisissa projekteissaan, ja varmistamaan, että sen avustusten vastaanottajat toimivat tiukkojen kansainvälisten moraaliperiaatteiden mukaan välttäen tukemasta yksinvaltaisia hallituksia kuten Irania, sekä välttäen osallistumista Israelin demonisoimiseen ihmisoikeuksien terminologian suojassa.
NGO-monitor toteaa, ettei Soros tai hänen perheensä ole Israelille vihamielinen, kuten Israelin politiikassa yleisesti väitetään. Soros on Unkarin juutalaista perua.

Tähän voidaan lisätä, että George Soros ja hänen ”avoin yhteisö säätiönsä” on yksi WNO:n keskeisiä aktivisteja, joiden ideologian mukaan maailma tulee muotoilla yhdeksi suureksi keskusjohtoiseksi yhteisöksi ilman rajoja ja kansallisuustunnuksia. Sen kehittämä malli ”Velvollisuus Suojella” oli perusteena hyökkäykseen Libyaan ja sitä halutaan toistaa Syyriassa YK:n antaman moraalisen oikeutuksen suojaamana. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170653#.UgHXnGJHT-k

3. EGYPTIN hallitus on päätynyt Reutersin julkistaman raportin ja valtion tukeman Al-Ahram lehden artikkelin mukaan tulokseen, että USA:n kahden republikaanisen senaatin jäsenen Lindsey Grahamin ja John McCainin välitysyritykset ovat epäonnistuneet. Reutersin raportissa todetaan, että hallitus antaa virallisen lausunnon asiassa piakkoin.
Senaattorit antoivat Egyptissä lausunnon, jossa he toteavat, että presidentti Mursin syrjäyttäminen 03.07. oli vallankaappaus, mikä aiheutti vastalauseiden myrskyn Egyptissä ja toimivan presidentin Adli Mansourin taholta.
Toiseksi Graham ja McCain vaativat, että Egyptin armeijan tulee vapauttaa poliittiset vangit ja palauttaa maa demokratian hallintaan, kuten Reuters raportoi.

GRAHAM ja McCain toimivat presidentti Obaman antamalla valtakirjalla, joten heidän lausuntonsa edustavat myös Obaman näkemystä, mikä osoittaa täyttä muutosta hänen aiempiin lausuntoihinsa, joissa hän kutsui Mursin syrjäyttämistä vallansiirroksi. Viimeksi ulkoministeri John Kerry tuki Obaman lausuntoa. Nyt senaattorit analysoivat vallansiirtoa todeten, että vallankaappaus voidaan tehdä monella tavalla, mutta vallankaappaus on kuitenkin vallankaappaus, jos armeija syrjäyttää laillisesti valitun johtajan. 
Egyptin väliaikainen presidentti Adli Mansour sanoi senaattorien lausuntoja hylättävinä ja puuttumisena Egyptin sisäisiin asioihin.
Reutersin mukaan monet yksityiset TV-asemat tuomitsivat samoin kiihkein sanoin senaattorien lausunnot. CBC-TV:n Lamis al-Hadid kutsui niitä suureksi loukkaukseksi Egyptiä ja sen kanssa kohtaan.

USA:n, EU:n, Qatar ja UAE ovat yrittäneet saada armeijan ja uuden hallituksen sovittelemaan syntyneen kriisin ilman jatkuvaa verenvuodatusta. Armeija on antanut niiden lähettiläille luvan käydä tapaamassa pidätettyjä Muslimiveljeskunnan johtajia kriisin ratkaisemiseksi, mutta Al-Ahram lehden mukaan mitään läpimurtoa ei ole syntynyt.
Väliaikaisen hallituksen ilmoitus välitysyritysten epäonnistumisesta voi laukaista uudet väkivaltaisuudet armeijan ja Mursin kannattajien välillä, jotka ovat leiriytyneet Kairon Al-Rabaa ja Al- Nahda alueille. Armeija lupaa Mursin kannattajille vapaan poistumisen, mutta antaa ymmärtää, että jos he eivät poistu rauhanomaisesti, armeija poistaa heidät väkivalloin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170664#.UgHvZWJHT-k

4. UUTISOTSIKOITA
-          PLO:n ja Fatahin eiliseksi päiväksi tarkoitettu kokous, jossa oli tarkoitus keskustella 14. päivä elokuuta jatkuvan toisen neuvottelutilaisuuden kysymyksiä, peruuntui jostain syystä, ja Mahmoud Abbas, jonka oli määrä toimia sen puheenjohtajana, lensi yllättäen Saudi Arabiaan. Fatahin taholta kerrotaan, että kokous voidaan järjestää Id al-Fitr ramadanin päätös-tilaisuuden yhteydessä torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Abbasin äkilliseen ryntäämiseen Saudi Arabiaan on voinut vaikuttaa PLO:n ja joittenkin Fatahin jäsenten avoin kritiikki Abbasia kohtaan suostua neuvotteluihin ja luopua vaatimasta kaikkia aiemmin ehdottomina pitämiään ennakkoehtoja, joista Netanyahun suostumus 1949 aselepolinjoihin Palestiinan valtion rajoiksi ja täydellinen rakennuskielto Juudean ja Samarian juutalais-yhteisöissä sekä Jerusalemin itäosissa olivat tärkeimmät paluuoikeuden ohella. PA:n johto katsoo Israelin hallituksen myöntämien rakennuslupien loukkaavan  palestiinalaisia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170664#.UgHvZWJHT-k
-          Huomattava rabbi Moti Elonin todettiin oikeudessa syyllistyneen alaikäiseen kohdistuneen sopimattoman käytöksen vuoksi. Hän voi saada 7 vuoden linnatuomion. Vuosia kestäneiden tutkimusten ja syytösten jälkeen Jerusalemin alueoikeus päätyi ratkaisuun asiassa. Kaksi todistajaa, joiden henkilöllisyyttä ei haluta paljastaa, kertovat rabbin kosketellen, pussailleen ja hyväilleen heitä tavalla, joka jätti heihin pahoja henkisiä haavoja. Rabbin tukijat ja hänet hyvin tuntevat sanovat, että rabbi Elon on hyvin lämminsydäminen ja usein halaa ihmisiä ilman mitään sivutarkoituksia, mutta ilmeisesti hän meni alaikäisten kanssa liian pitkälle. http://www.jpost.com/National-News/Rabbi-Elon-convicted-of-indecent-assault-by-force-against-minors-322318
-          Poliisi on saanut selvitettyä Tel Avivissa silvotun ja matkalaukkuun sullotun, ilman jalkoja ja päätä, olleen naisruumiin arvoituksen. Naisen surmaajaksi on todettu Turkin kansalainen 50-vuotias Aydan Demiran, joka surmasi ja silpoi Romaniasta tulleen siirtotyöntekijän 45-vuotiaan Ilona Denisen rahoista tulleen erimielisyyden vuoksi. Demiran oli työskennellyt maassa ainakin 18 kuukautta rakennuksilla. Demiran pidätettiin tiistaina hänen ollessaan matkalla Turkkiin. Hän on tunnustanut rikoksensa ja myös esittänyt havainnollisesti, miten kaikki tapahtui. Poliisi ei vielä tiedä, toimiko Demiran yksin, mutta romanialaisen tiedon mukaan vain yksi pidätys on tehty. Denisen toimi kotiavustajana ensin Haifassa ja sitten Tel Avivissa. Poliisin työtä avusti DNA-näytteet, joiden perusteella he voivat ottaa yhteyden Romaniaan, jossa hänen tyttärensä asuu, ja saivat häneltä surmatun puhelinnumeron ja sitä kautta löysivät Demiran. Matkalaukku löydettiin lauantaina iltapäivällä Hagana rautatieaseman jalankulkusillan alta ohikulkijan kiinnitettyä huomionsa siihen. Denisen pää on edelleen kadoksissa, mutta löytynee Demiran vihjeiden mukaan. http://www.jpost.com/National-News/Police-arrest-Turkish-man-in-connection-with-murder-of-woman-found-beheaded-in-south-Tel-Aviv-322316
-          Lapsiin ja alaikäisiin kohdistettu seksuaalinen väkivalta on kaksinkertaistunut Beit Shemeksessä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, kertovat poliisin tilastot. Paikallisen lasten suojelujärjestön Magen mukaan se on saanut 150 uutta ilmoitusta lapsiin kohdistetusta väkivaltaisesta seksuaalisesta käytöksestä 2013 aikana. http://www.jpost.com/National-News/Reporting-of-sexual-child-abuse-in-Bet-Shemesh-doubles-in-2013-322301
-          Tunisiassa kymmenet tuhannet mielenosoittajat vaativat islamilaisen hallituksen eroa ja ei-uskonnollisen hallituksen muodostamista. Puoli vuotta sitten Tunisiassa surmattiin vasemmistojohtaja Chokri Belaid ja hänen kumppaninsa Mohammed Brahmi 25. heinäkuuta. Poliittinen kuohunta on jatkunut Tunisiassa siiten lähtien, kun maata hallinnut yksinvaltias Zine al-Abidine Ben Ali pelästyi mielen-osoituksia ja pakeni kiireen vilkkaa maasta ehkä pelastaen nahkansa. http://www.jpost.com/Middle-East/Tens-of-thousands-rally-to-oust-Tunisian-government-322290
-          Neljä IDF:n sotilasta haavoittui pohjoisrajan tuntumassa keskiviikkoaamuna räjähdyksessä, jonka aiheuttajaa uutislähde ei kerro. Sotilaat vietiin sairaalaan, mutta hengenvaaraa heillä ei liene. Artikkeli vihjaa, että räjähdys voi olla kosto tai varoitus IDF:lle sen suorittamista ilma- ja merihyökkäyksistä Syyrian alueelle. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170670#.UgIMFWJHT-k
-          Ristiretkeläisten rakentaman valtavan sairaala rauniot löydettiin Jerusalemin kristitystä kaupunginosasta Vanhankaupungin alueella. Sairaalassa on ollut useita siipiä ja siellä on hoidettu pyhiinvaeltajia, mutta myös paikallisia asukkaita. Juutalaisille potilaille jopa valmistettiin kosher-ruokaa. Rakennusryhmä on käsittänyt 15 dunamin alueen (3.7 eekkeriä) hoitaen jopa 2000 potilasta. Sen rakensi Knights Hospitaller, kristittyjen armeijanosasto, tunnettiin myös nimellä Knights of Saint John, Johannes Kastajan mukaan, joka perustettiin 1023 hoitamaan Jerusalemin köyhiä sekä kristittyjä pyhiinvaeltajia. Paavi velvoitti heidät myös tarvittaessa puolustamaan Jerusalemia armeijan tukena. Sairaalan rakennusten valtaosa romahti 1457 maanjäristyksessä, mutta osa toimi ottomaani-hallituksen aikana hevosten ja kamelien tallina. Rakennus peittyi raunioitten ja kaikenlaisten rojujen ja jätteiden alle, minkä johdosta sen paikkaa oli vaikea määrittää. Sitä esiteltiin kansalle sunnuntaina.


Tuesday, August 06, 2013

TIISTAI 06.08.13


TIISTAI 06.08.13

1. PA:N JA PLO:N johtajat kokoontuvat tänään tiistaina Ramallahiin keskustelemaan rauhan-neuvottelujen seuraavasta keskusteluvaiheesta, joka on tarkoitus pitää 14. elokuuta Jerusalemissa. Niiden erotuomarina tai valvojana toimii USA:n Martin Indyk.
Fatahin keskuskomitean jäsen Jamal Muhaissen sanoi, että Ramallahin kokouksessa informoidaan palestiinalaisjohtajia Washingtonin keskustelujen tuloksista sekä valmistellaan seuraavaa neuvottelutapahtumaa varten. Muhaissen muistutti, että palestiinalaisten kanta rauhan-neuvottelujen perusteista ei ole muuttunut miksikään, vaan 1949 aselepolinjat ovat edelleen sen vaatimuksena. Israel ei ole virallisesti hyväksynyt niitä, mutta USA:n ulkoministeriön laatimassa kutsukirjeessä Washingtonin neuvotteluihin –67 linjat mainitaan, eikä Israel protestoinut vastaan, mikä voidaan katsoa hyväksymiseksi.

Muhaissen esitti Fatahin kieltävän kannan julkisuudessa kiertäviin huhuihin, että yhtenä vaihtoehtona olisi Palestiinan valtion perustaminen tilapäisin rajoin. Hän sanoi Fatahin pitävän kiinni ulkoministeri John Kerryn lupaamasta yhdeksän kuukauden aikataulusta neuvotteluille. Hän kuitenkin epäili mahdollisuuksia saada sopimuspaketti kuntoon siinä ajassa. Hän syytti Yhdysvaltoja, ettei se ole painostanut Israelin hallitusta paljastamaan korttinsa, eli myöntymään julkisesti PA:n asettamiin vaatimuksiin.

PLO:n pääsihteeri Yasser Abed Rabbo sanoi Voice of Palestina radiolähetyksessä, ettei hän usko Israelin todella haluavan rauhaa. Hän syytti Israelin hallitusta rakennuslupien myöntämisestä Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöille sekä Jerusalemin itäosaan, vaikka rauhankeskustelut on aloitettu. Hän vakuutti, että keskustelut päättyvät tuloksettomina, ellei Israel lopeta uusien asuntojen rakentamista noilla alueilla.
PLO:n hallituksen jäsen Tayseer Khaled sanoi, että PA:n johto teki karkean virheen suostuessaan keskusteluihin ilman juutalaisyhteisöjen täydellistä rakennuskieltoa. Hän sanoi Palestine News Network ohjelmassa, että kansainvälinen yhteisö lopetti Israelin painostamisen rakennuskieltoasiassa, koska PA:n johto luopui vaatimasta sitä, vaikka se on rahankeskustelujen keskeisin poliittinen kysymys, kuten hän asian esitti. Hän vaati, että PA;n johdon tulee harkita asenteensa siihen uudelleen, koska se siitä luopuikin.

RAMALLAHISSA useat palestiinalaisryhmät kieltäytyivät osallistumasta keskusteluja valvovaan erikoiskomiteaan esittäen, että koska PA:n johto meni neuvotteluihin vastoin PLO:n vaatimuksia, että Israelin tulee ensin hyväksyä PLO:n vaatimukset, sen tulee itsensä selvitellä mahdollisuudet pelastaa itsensä. Ramallahissa on ollut mielenosoituksia neuvotteluja vastaan, mutta PA:n poliisi hajotti ne varsin kovakouraisesti. http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/PA-leaders-to-discuss-second-round-of-peace-talks-set-for-August-14-322153

Toronton Palestiinan Talon edellinen presidentti Elias Hazineh puhui Toronton Al-Quds päivien yhteydessä, lausuen oman mielipiteensä Israelin ja palestiinalaisten välisistä suhteista osoittaen sanansa juutalaisille näin: ”Teidän tulee lähteä Jerusalemista. Teidän tulee lähteä Palestiinasta”, hän esitti ultimaatuminsa. ”Sanomme, menkää pois tai kuolette. Me annamme heille kaksi minuuttia aikaa lähteä ennen tulistuksen aloittamista. Ja tämä on ainoa keino saada heidät ymmärtämään”. Hän puhui muslimien järjestämässä massakokouksessa Toronton parlamenttitalon ulkopuolella olevassa puistossa, jonne oli kokoontunut 400 ihmistä, Toronton kaupungin kieltäessä heitä turvallisuussyistä kokoontumasta parlamenttitalon eteen.  Hazineh vetosi Iranin Islamilaisen tasavallan perustajaan ajatollah Khomeiniin, joka aikoinaan vakuutti, että Jerusalem kuuluu muslimeille ja tulee kuulumaan ikuisesti. Federaation hallitus poisti tukensa Palestiinalaistalosta sanoen sen ajavan äärimmäisyysideologiaa. http://www.jpost.com/International/Palestinian-lead-in-Canada-Shoot-Israeli-Jews-if-they-dont-leave-Jerusalem-322145

Jerusalemin poliisi joutui maanantai-iltana kivisateeseen pääkaupungin Silwanin lähiössä ajaessaan takaa kahta palestiinalaista, jotka olivat sytyttäneet auton tuleen Abu Tor lähiössä. Kymmenittäin lähiön asukkaita osallistui kivitykseen haavoittaen neljää poliisia. He saivat toisen miehen kiinni, mikä aloitti kivitykset. Yksi poliiseista ampui käsiaseelleen varoitus-laukauksen ilmaan katsoessaan joutuneensa hengenvaaraan. Poliisi kutsui apuvoimia lähiöön saaden tilanteen lopulta rauhoittamaan. http://www.jpost.com/National-News/4-police-officers-hurt-by-Palestinian-stone-throwers-in-east-Jerusalem-322147
Jerusalemin pormestari Nir Barkat, joka hakee toista kauttaan yhden shekelin kuukausi-palkalla, vakuuttaa, että Jerusalem on yksi turvallisimmista kaupungeista sekä Israelissa että koko maailmassa. ”Los Angelesissa on kymmenen kertaa enemmän rikollisuutta asukasta kohti. Jerusalem on yksi turvatuimmista paikoista maailmassa, ja siksi me tarvitsemme perspektiiviä. Meillä on parhaat poliisivoimat ja he tietävät, miten suorittaa tehtävänsä hämmästyttävän hyvin. Kävele Jerusalemin katuja havaitaksesi, että asukkaat tuntevat olonsa hyvin turvatuiksi”.
Barkat lupaa - jos hänet lokakuussa valitaan toiselle viiden vuoden kaudelle - liittää ohjelmaansa dramaattisen lisäyksen työmarkkinoilla, johon uudet siirtolaiset voivat helposti integroitua, koska heillä on vahva englannin ja ranskankielen taito. Hän painottaa nuorten siirtolaisten osuutta Israelin ja ennen kaikkea Jerusalemin kehittämisessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170629#.UgCaVmJHT-k

2. TERRORINUHRIEN omaisten järjestö Alamagor pyrkii vielä estämään 26 terroristin ja murhamiehen vapauttamisen ennen aikaansa Abbasin saamiseksi neuvottelupöytään. Nämä 26 ovat osa hallituksen lupaamasta 104:sta ennen Oslon sopimusta 1993 tuomittuja lasten ja naisten murhaajia, jotka eivät ole missään vaiheessa katuneet rikoksiaan. Heidät on tarkoitus vapauttaa 13. elokuuta, päivää ennen seuraavaa neuvottelutilaisuutta Jerusalemissa.

VAPAUTTAMISEN vastustajia löytyy lähes kaikissa puolueissa ja järjestöissä.
Almagor aikoo valittaa heidän vapauttamisestaan korkeimmalle oikeudelle, kuten he ovat tehneet aiemminkin terroristien vapauttamisen aikoina, joskin ilman tulosta. Korkeimman oikeuden edustaja vihjasi maanantaina, että Almagorilla on vahva syy vastustukseensa, ja kehottaa valtiota selittämään, miksi heidät vapautetaan vankilasta ennen tuomionsa kärsimistä loppuun. Hyvä käytös ja anteeksipyyntö tuskin riittävät.
Puolustusministeri Moshe Yaalon, joka kannatti vapauttamista hallituksessa, viittasi tärkeään strategiseen hyötyyn selittämättä tarkemmin, mikä aiheutti spekulaatioita USA:n lupauksesta tehdä jotain Iranin ydinasekysymyksessä. Tuntuu aika omituiselta, jos Israelin henkiinjäämis-kysymys olisi riippuvainen tuomittujen murhaajien ja terroristien vapauttamisesta, mihin USA ei suostu omien vankiensa suhteen, ei edes Jonathan Pollardin tapauksessa, joka on istunut 28 vuotta vankilassa kyseenalaisen tuomion vuoksi, vaikka ei ole surmannut ketään.

ALMAGORIN johtaja Meir Indor kertoi INN:n toimittajalle, että hallituksen päätös vapauttaa 104 terroristia on ristiriidassa lukuisten oikeudellisten kysymysten kanssa, ja pyytää oikeutta tutkimaan. oliko hallituksen päätös laillinen. Hän kyseenalaista vapauttamista ennen aktiivista diplomaattista toiminta, ja siksi, että hallituksen asettaman komitean laatimia kriteerejä, joiden puitteissa vankeja voidaan vapauttaa, ei ole täytetty. Indor pitää tärkeänä nostaa esille murhamiesten vapauttaminen ennen aikaansa, vaikka se ei onnistuisikaan estämään sitä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170624#.UgCdcWJHT-k

3. JUUTALAISASUKKAITTEN määrä Juudean ja Samarian alueilla kasvoi kuudessa kuukaudessa 2.12 %, maan keskimääräisen kasvun ollessa 1.9 %. Juudean ja Samarian juutalaisasukkaitten määrä oli 367 000 vuoden 2012 lopussa, mikä nyt kasvoi 7 700 hengellä, mukaan lukien siirtolaiset ja syntyneet, kertoo Israel Hayom. Lukua pidetään merkittävänä kun otetaan huomioon hallituksen jarruttelu uusien rakennuslupien myöntämiseksi ja yleiskaavan valmistelemiseksi, sekä asuntojen tarjonnan vähyys, mikä on nostanut hintoja. Juudean ja Samarian juutalaisten määrä on siten 374 700 asukasta ilman Jerusalemin ympäristöä.

Suurinta kasvu oli Etzionin Blokin alueneuvoston alueella, jossa se nousi 4.1%, toisena Samarian alueneuvoston alue, jossa kasvu oli 3.2 %.
Yesha-neuvoston apulaisjohtaja Yigal Dilmoni toteaa, että vaatimus asuntojen määrän lisäämiseksi Juudean ja Samarian alueilla on selvin vinkki hallitukselle tehostaa rakennuslupien myöntämistä nopeimmin kasvavilla alueilla.
Israelin vasemmisto ja NGO-järjestöt vastustavat asuntojen rakentamista Juudeassa ja Samariassa, vaikka ne ovat ikivanhaa juutalaisaluetta ainakin 3 500 vuoden ajalta.
Keskusta puoltaa asuntojen rakentamista vain suuriin asuinkeskuksiin, oikeisto ja uskonnolliset puolueet kaikkialle Israelin maan alueella. Hebronissa oli voimakas juutalais-asutus, mutta vuoden 1929 arabimellakoiden ja massamurhan seurauksena heidät pakotettiin muuttamaan pois kaupungista, jonne he nyt palaavat vasemmisto-vastustuksesta huolimatta.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170635#.UgCnymJHT-k

4. UUTISOTSIKOITA
-          USA:n päätökseen sulkea lukuisia lähetystöjään Lähi Idässä ja Afrikassa, ulottaen sen Saharan eteläpuolisiin maihin, lienee vaikuttanut Al-Qaidan joukkopaot vankiloista eri maissa, sekä Al-Qaidan johtajan Ayman al-Zaqahirin käsky jäsenille hyökätä USA:n Jemenin lähetystöön, sekä internetissä aktivoitunut muslimien välinen keskustelu. USA:n presidentit ovat saaneet kovaa opetusta ottaa todesta Yhdysvaltain lähetystöjä vastaan tehtyjä uhkauksia, voidakseen välttää useissa maissa tehtyjen hyökkäysten tapaisten tilanteitten toistuminen. USA:n Teheranin lähetystön valtaus 1991 ja sen pitäminen miehitettyjä 444 vuorokauden ajan vapautusoperaation juuttuessa erämaan hiekkaan on varmaan yksi nöyryyttävimmistä kokemuksista. Presidentti Obama on nyt pyrkinyt aloittamaan suhteitten luomisen islamin kansan kanssa kokonaan uudelta pohjalta, jossa hän kumartaa syvään melkein polvistuen muslimimahdin edessä, kuten hän teki tavatessaan Saudi Arabian yksinvaltiaan. Obaman tarkoituksena on osoittaa, ettei USA ole enää se maailmanvalta, jonka edessä kaikki nöyristelevät, vaan samalla tasolla kuin muutkin kansakunnat, mutta perinteinen arabimentaliteetti pitää sitä heikkouden osoituksena pyrkien hyödyntämään sitä kieltäytyen itse tinkimään ollenkaan omista periaatteistaan. Tältä pohjalta katsoen Obaman Lähi Idän politiikka, mukaan lukien ulkoministeri John Kerryn ponnistelut rauhankeskustelujen saattamiseksi päätökseen 9 kuukauden aikana ja Israelin painostaminen Abbasin asettamiin ehtoihin vain saada hänet neuvottelupöytään, tuntuu lapsekkaalta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170628#.UgCuIGJHT-k
-          Huolimatta presidentti Obaman ja kongressin päätöksistä säilyttää Israelissa suunnitellun ja korkeat arvosanat käytännössä saaneen Iron Dome it-patteriston rahoituksen jatkumisesta budjettisupistuksista välittämättä, Israel tarjoaa USA:n osuuden vähentämistä jatkosuunnittelun ja rakentamisen osalta. Alan Makovsky, joka äskettäin erosi kongressin ulko- ja puolustusasian komiteasta, sanoo hämmästyneenä: ”Katsos vain, mies puree koiraa”. Hän sanoo, että jos tiedot pitävät paikkansa, ne osoittavat, miten syvä ja molemminpuolinen maitten välinen ystävyys todella on todeten, että tämän eleen merkitys on paljon suurempi kuin varojen menettäminen. USA lupautui tukemaan Iron Dome jatkokehitystä 2013-2015 aikana 607.3 miljoonaa USD, josta Israel lupaa leikata 54.7 miljoonaa USD. USA tukee Arrow-2 kehitystä 65.9 miljoonalla USD, Arrow-3 kehitystä 181.7 miljoonalla USD sekä David Sling keskimatkan torjuntaohjuksen kehittämistä 213.9 miljoonalla USD. Tämän lisäksi Israel saa vuosittain 3.1 miljardia USD sotilaallista avustusta, josta on osa käytettävä ostoihin ja hankintoihin USA:sta. Täten F-35 superhävittäjän hankinta rahoitetaan osittain tästä summasta. Kone valmistunee 2015. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170636#.UgCyrGJHT-k
-          Syyrian armeijan väitetään käyttäneen sarinia Duman ja Adran tapauksissa, väittävät kapinallisten edustajat. Näihin tietoihin voi suhtautua suurella varauksella, koska maassa on sisällissota, ja propaganda elää voimallisena, eikä uutisia ole helppo verifioida. Assad suostui antamaan YK:n tutkijoille luvan kolmeen kohteeseen, joissa  kemiallisia aineita väitetään käytetyn. Assad vakuutti äskettäin, että vain teräsnyrkein käyty sota saa maassa riehuvan sisällissodan loppumaan kapinan kukistamiseksi. http://www.timesofisrael.com/damascus-suburbs-report-chemical-attack-by-regime/

Monday, August 05, 2013

MAANANTAI 05.08.13


MAANANTAI 05.08.13

1. MINISTERI Silvan Shalom kertoo ”Voice of Israel” julkisessa haastattelussa sunnuntaina, että Netanyahu tarjosi Abbasille rakennuskieltoa Juudeaan ja Samariaan myönnytykseksi, jotta tämä suostuisi tulemaan neuvottelupöytään, mutta hän kieltäytyi. Kielto olisi Shalomin mukaan käsittänyt useita juutalaisyhteisöjä ns. suurten asutusblokkien ulkopuolella Binyamin alueella, niiden mukana Beit El, joka on mukana kansallisella etuoikeutettujen listalla.

Tarkkailijat kuitenkin muistuttavat, ettei julkisen kiellon puuttuminen tarkoita sitä, etteikö julkistamaton rakennuskielto silti olisi voimassa. Shalom toteaa, että tämän johdosta Israelilla ei ollut muuta mahdollisuutta, kuin suostua Abbasin vaatimukseen terroristien ja murhamiesten vapauttamiseen USA:n ja EU:n hillittömän painostuksen vuoksi saada neuvottelut alkamaan.
Tarkkailijat muistuttavat edelleen, että palestiinalaiset vaativat heille joskus luvattuja mutta heidän hylkäämiään myönnytyksiä ehtoina, joista neuvotteluja jatketaan. Tämän on varsin outo mutta tärkeä havainto, sillä sen perusteella muslimit katsovat edelleen omistavansa Espanjan, koska he joskus hallitsivat sitä. Täten Netanyahun (Bibi) lupaus rakennuskiellosta on rekisteröity PA:n taholla saaduksi ja vaativat vain, että Bibi toteuttaa tarjouksensa. Tarkkailijat toteavat, ettei ole mitään syytä otaksua, että tilanne olisi tässä poikkeava. Siten on ihan mukavaa asettaa kaupunkeja etuoikeuslistalle, mutta tulee muistaa, että Abbas tulee vaatimaan täyttä rakennuskieltoa Juudeaan ja Samariaan, koska Bibi tarjosi sitä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170584#.Uf838GJHT-k

BAIT HAYEHUDI puheenjohtaja ministeri Naftali Bennett kieltää tehneensä pääministerin kanssa sopimuksen, jolla Bibi suostui poistamaan rakennuskiellon Juudeassa ja Samariassa ja sen korvaukseksi vapauttaa 104 terroristia saadakseen Abbasin neuvottelupöytään. Bennett sanoo, että pääministerin suostuminen rakentamisen jatkamiseen Juudean ja Samaria juutalaisyhteisöissä on varsin merkittävä, sillä osa kohteista sijaitsee alueilla, myös Jerusalemin itäosissa, joissa oli voimassa Bibin julkistamaton kielto. Bennett kutsui nyt myönnettävien rakennuslupien määrää kunnioitettavaksi, ja että tarjouspyynnöt julkistetaan lähi päivien aikana.
Bennett totesi toimittajan kysymykseen, eikö vasemmistoon pahasti kallellaan olevan Tzipi Livnin nimittäminen neuvottelujen johtoon huoleta häntä, että Livni johtaa neuvotteluja hallituksen ja turvallisuuskabinetin puolesta, ja että hänen toimiaan seurataan tarkoin.
Livni raportoi neuvottelujen edistymisestä sekä Bibille että kabinetille.
Ensimmäinen 26 miehen vankierä vapautettaneen 13.08., loput neuvottelujen edistyessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170587#.Uf8-NGJHT-k

2. BEITAR ILLITIN ulltraortodoksi-asukkaat kritisoivat ankarasti sitä, että yhteisö on jätetty halliotuksen laatiman etuoikeutettujen listan ulkopuolelle, jonka mukaan hallitus jakaa vuotuisia tukiaisia. ”Olimme täällä ennen tämän hallituksen muodostamista ja olemme täällä sen jälkeen, kun hallitus on mennyt”, he toteavat. He kuitenkin sanovat, ettei hallituksen päätös jättää yhteisö 600 kaupunkia ja yhteisöä käsittävän listan ulkopuolelle tullut heille yllätyksenä. He olivat varautuneet siihen hallituksen vihamielisyyden vuoksi.
Asukkaat toteavat katkerina, että haredi-kansan tuntiessa hallituksen asettamien leikkausten tuskan ja kansan edustajien istuessa Knessetissä oppositiossa, he vai odottivat seuraavan iskun tulemista. Tällä kertaa isku tuli siinä, että Beitar Illit jätettiin etuoikeutettujen ulkopuolelle  myönnettäessä valtion tukea, jota Gush Etzionin yhteisöt ovat tottuneet saamaan. Toisia kohteita ja yhteisöjä Juudeassa ja Samariassa oli liitetty listaan, osa niistä varsin etäällä muista yhteisöistä.

YAACOV HERSCHKOP, rakentaja ja kiinteistövälittäjä, joka asuu ja toimii Beitar Illitissä, pukee tunteensa sanoiksi näin: ”Hallitus on yksinkertaisesti julma. Mitään muuta tapaa ei ole ilmaista sitä, miten täällä tunnetaan. Väestöämme vastaan hyökätään päivittäin, ja nyt he ottavat he ottavat meiltä maidon ja leivän, mikä meille oli jäänyt”. Hän kutsuu yhteisöään klassilliseksi haredi-kaupungiksi, jossa seuraava haredi-sukupolvi kasvatetaan. Hän sanoo hallituksen asettaneen heille raskaita taakkoja budjetin leikkausten yhteydessä, ja nyt se ottaa pois senkin vähän, mitä oli jäänyt. ”Se tulee aiheuttamaan kärsimyksiä heille, joihin hallituksen budjettileikkaukset eniten kohdistuivat, ja nyt heiltä viedään loputkin oikeudet, joita heillä enää oli”.
Degel HaTorah Beitar Illit-osaston puheenjohtaja Yitzhak Ravitz syyttää Bait Hayehudia ja sen puheenjohtajaa Naftali Bennettiä, että tarkasteltaessa listaa uusista yhteisöistä on havaittavissa, että Bait Hayehudi on ollut laaditun listan takana. Hän sanoo Bennettin ja hänen puolueensa sysäävän heitä vasemmiston syliin varoittaen, että sitten kun heitä tarvittaisiin puolustamaan tuhottaviksi määrättyjä juutalaisyhteisöjä, he eivät ehkä olekaan enää käytettävissä. Hän sanoo, että hallitus on tehnyt kaikkia mahdollisia virheitä toimintansa alkuvaiheilla. ”Ensiksi he hyökkäsivät Israelin Toraa vastaan ja nyt he hyökkäävät Israelin maata vastaan. He ovat työntäneet haredi-kansan selkä seinää vasten. Kaikkein lauhkein ja rauhallisinkin eläin nousee vastaan, kun se joutuu selkä seinää vastaan”.

ENTISEN lainalaatijan ja apulaisministeri Abraham Ravitzin poika Yitzhak Ravitz toteaa, että Beitar Illit on yksi nopeimmin kasvavista vihreän linjan itäpuolella Maale Adumimin jälkeen Juudean ja Samaria alueella. ”Jokaista asuntoa kohti on sata jonottajaa, joten on typerää hallituksen toimesta rajoittaa yhteisön rakentamista ja kasvua.
Beitar Illitin pormestari rabbi Meir Rubinstein toteaa, etteivät edelliset hallitukset, vasemmistolaisetkaan, uskaltaneet toimia kuten Netanyahun nykyinen. Muut haredi-kansan huomattavat edustajat Meir Porush (UTJ) ja Arieh Deri (SHAS) kutsuvat hallituksen päätöstä jättää Beitar Illit ja Harish listan ulkopuolelle moraalittomaksi, vaikka siihen on otettu tusinoittain etäyhteisöjä. He syyttävät, etteivät Bennett ja Lapid lakkaa, ennen kuin ne ovat poistaneet haredi-kansan Israelin asukkaat ja suuret yhteisöblokit rahoituksen ulkopuolelle.

Etelässä sijaitsevat kaupungit Kiryar Gat ja Malachi oli myös jätetty listan ulkopuolelle, vaikka molemmat kaupungit ovat joutuneet kokemaan Gazan terroristien raketti-iskut. Malachin pormestari toteaa: ”Se on kaikki politiikkaa. Kun raketit putoilee, he antavat meille hiukkasen myötätuntoa todeten meidän asuvan maan keskiosassa. Hallitus on kuitenkin unohtanut, että 25 % kaupungin asukkaista on uusia siirtolaisia. Tilanteemme on todella huono”. Asukkaat ja aktivistit syyttävät hallitusta etulinjan yhteisöjen tukemisesta, periferian kärsiessä. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4413694,00.html

3. KNESSETIN puhemies Yli Edelstein pohtii mielessään rauhankeskustelujen mahdollisuuksia, eikä näe niissä juuri onnistumisen mahdollisuutta. Päinvastoin hän olettaa, että keskustelut nykyisessä muodossaan tuovat lisää väkivaltaa.
Ensiksi hän kysyy, ketä Mahmoud Abbas lopulta edustaa? Gazassa on toinen hallitus, joka vastustaa viimeiseen saakka neuvotteluja Israelin kanssa, eikä Hamas ole valmis sopimaan erimielisyytensä Fatahin kanssa. Toiseksi Abbasin kansansuosio ei ulotu juuri Ramallahin kaupunginrajojen ulkopuolelle PA:n arabien keskuudessa.

EDELSTEIN suosittaa keskustelujen rajoittamista alueille, joissa neuvottelijoilla on mahdollisuus päästä sopimukseen, ja joiden tulokset hyödyntävät molempia osapuolia. Hän luettelee asioita kuten vesi, talous ja ympäristön suojelu jne., joissa voisimme hyötyä.
Sen sijaan hän katsoo, että jos olemme aina tarjoamassa myönnytyksiä, arabit hyväksyvät kaiken, mitä heille tarjotaan suostumatta itse mihinkään, vaan vaativat lisää, ja jos havaitsevat, ettei lisää tipu, he kävelevät ulos neuvotteluista.
”Jos keskustelemme vain yhteistyötoimista todeten, ettei aika ole kypsä lopullista ratkaisua varten, me olemme varmemmalla maaperällä”, hän selittää jatkaen: 
”Joka kerran, kun aiemmissa neuvotteluissa yritimme kerralla ratkaista kaikkia kysymykset, seurauksena oli kansainvälinen boikotti ja väkivallan kasvu”.

KYSYMYKSEEN, eikö pääministeri Netanyahu ymmärrä kaikkea tätä, Edelstein sanoo, että Bibi on jatkuvan ulkomaisen painostuksen alaisena. ”Vaikka Netanyahu itse oli taloudellisen rauhan puolesta puhuja, näyttää siltä, että USA:n joittenkin elementtien ja kansainvälisen yhteisön kiihkeästi vaatiessa välitöntä rauhaa, pääministerin on vaikea saada heidät rauhoittumaan ja kuuntelemaan järjen ääntä, ettei se tie johda minnekään”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170602#.Uf9ZP2JHT-k

4. UUTISOTSIKOITA
-          Libanonin armeijan komentaja Samir Geagea sanoo, että Hizbullah ampui torstaina kaksi rakettia Libanonin presidentin palatsiin. Hän sanoi Ya Libnan raportin mukaan, että Hizbullah on julistanut sodan Libanonia, sen kansaa ja instituutioita vastaan. Yksi raketeista räjähti palatsin turvallisuusalueella, ja toinen armeijan päämajan turvallisuusalueella. Raketit ammuttiin pian sen jälkeen, kun presidentti Suleiman oli kehottanut Hizbullahia sulauttamaan joukkonsa ja aseensa Libanonin armeijaan sekä pyysi Hizbullahia vetämään joukkonsa pois Syyriasta, koska se tuo sodan Libanoniin. Gaegea sanoi ”rakettien tulleen alueelta, jota määrätty järjestö valvoo”, viitaten tällä Hizbullahiin. Hän sanoi, että on kiireesti aloitettava keskustelu maan turvallisuus-politiikasta. Presidentti Suleiman totesi, ettei ole maan kannalta suotavaa, että yksi järjestö aloittaa aseellisen toiminnan maan rajojen ulkopuolella. Hizbullahin pyssymiehiä taistelee presidentti Bashar Assadin armeijan rinnalla Syyriassa. Heitä uskotaan olevan viitisen tuhatta miestä, ja satojen uskotaan saaneen surmansa.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170603#.Uf9f0mJHT-k
-          USA:n armeijan aselajien komentajien puheenjohtaja Martin Dempsey saapui kiireelliselle vierailulle Israeliin tavaten maan johtajia. Hänen kiireensä johtunee siitä, että Netanyahu varoittelee Iranin ydinaseen valmistuvan kovaa vauhtia, erään arvion mukaan ensi vuoden puolivälissä. Obama haluaa aloittaa keskustelut jos mahdollista suoraan Iranin uuden presidentin Hassan Rouhanin kanssa, jota länsimaat pitävät maltillisena ja omilla aivoillaan ajattelevana, vaikka hänen aiempi toimintansa ei juuri tue näitä olettamuksia. Obama lähetti Dempseyn varmistamaan, ettei Bibi vain aloita jotain yksipuolista toimintaa Iranin kysymyksen ratkaisemiseksi ja sotke hänen suunnitelmiaan neuvottelujen aloittamisesta Iranin johdon kanssa. Toinen kuuma kysymys viime päivinä ovat olleet USA:n turvallisuusjärjestöjen antamat vuodot – Obaman hyväksynnällä ellei toimeksiannolla – Syyriassa tapahtuneista mystisistä hyökkäyksistä asekolonnia ja asevarikoita vastaan, joista USA syyttä Israelia. Dempsey toteaa lausunnoissaan, että USA ja Israel katsovat Iranin ydinase-kysymystä eri tahoilta. Obama katsoo, ettei Iranin ydinase uhkaa suoraan Yhdysvaltoja ja siksi se voisi elää sen kanssa, mutta Israelin pääministeri tähdentää puheissaan, että se muodostaa Israelille eloonjäämiskysymyksen, koska Iranin hallitukset ja presidentit ovat toistamiseen vaatineet Israelin poistamista muslimien pyhältä maalta. Myös Rouhani vaati Israelin muodostaman haavan poistamista muslimikansan kyljestä, joskin lausuntoa lievennettiin siten, ettei presidentti tarkoittanut Israelin tuhoamista, vaan juutalainen kansa voisi jäädä asumaan maahan, ilmeisesti kuitenkin tarkoittaen, että Israel juutalaisena valtiona poistuisi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170600#.Uf9iw2JHT-k
-          Kanadan muslimit käyttivät kansainvälistä Al-Quds (Jerusalem) päivää hyväkseen hyökätäkseen Israelia ja sionismia vastaan. He syyttivät juutalaisten painostusryhmiä siitä, että maan parlamentti kielsi heitä osoittamasta mieltään parlamenttitalon edessä. Sen sijaan he marssivat parlamenttitalosta pohjoiseen olevalle alueelle, jossa puheet pidettiin, kuten Shalom Toronto raportoi. Sunni-muslimit boikotoivat mielenosoitusta presidentti Assadin armeijan suorittamien sotarikosten vuoksi, Iranin, Irakin ja Hizbullahin täydellä tuella. Marssijat kantoivat kuitenkin avoimesti Iranin, Irakin, Syyrian ja Hizbullahin sekä PLO:n lippuja. Toronton muslimien johtaja Zafar Bangash, Islaminliikkeen johtajia ja journalisti, kehotti vapauttamaan Al.Aksa-moskeijan Jerusalemissa. Hän esitti oman visionsa Palestiinan valtiosta, joka ei harjoittaisi etnistä puhdistusta, vaan sallisi eri tavoin uskovien asua maassa – mutta vahvasti verotettuina ja omaten vain puolet muslimin oikeuksista, mitä hän tietenkään ei voinut julkisesti myöntää. ”Sionismi tulee olemaan jatkuvan häväistyksen kohteena”, hän totesi puheessaan. Toronton tilaisuuteen osallistui myös vasemmistojuutalaisten yksityisiä ja järjestöjä, joista Naturei Karta on yksi. Heidän kylteissään vaadittiin muslimivaltiota joesta mereen, Jordanjoesta Välimereen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170590#.Uf9nYWJHT-k
-          38 israelilaista haavoittui arabien väkivaltasuukissa heinäkuun aikana. Ainakin 55 palopommihyökkäystä rekisteröitiin israelilaisia autoilijoita vastaan.
-          Hebronin muslimit ovat harjoittaneet jatkuvaa ilkivaltaa patriarkkojen mausoleumissa repien juutalaisten mezuzat, raamatunlause-kotelut, ovipielistä sekä sotkien paikkoja ja harjoittaen kaikkea muuta sivistyneeseen käytökseen kuulumatonta. Mausoleumin tilat annetaan vuorotellen juutalaisten ja muslimien käyttöön. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170545#.Uf9sTGJHT-k
-          IDF sallii kahden turkkilaisen ryhmän vierailla Gazassa, jonne he menevät Israelin alueen kautta. Toinen on Punaisen Ristin, toinen sairaalan rakentajan ryhmä. Egypti kielsi Erdoganin suunnitellun vierailun Gazassa maan sekavan tilanteen vuoksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170581#.Uf9tbWJHT-kSunday, August 04, 2013

SUNNUNTAI 04.08.13


sunnuntai 04.08.13

1. WORLD TRIBUTE kertoo artikkelissaan, että USA:n tiedustelujärjestöjen taholta saamisensa tietojen mukaan Obama on henkilökohtaisesti valtuuttanut vuotamaan julkisuuteen tietoja, joiden mukaan Israelin ilma- ja merivoimat ovat Syyrian asevarikkoja ja saattueita vastaan tehtyjen mystisten hyökkäysten takana. Lehti kertoo myös, että USA:n tiedustelu-järjestöt ovat harmistuneet Israelin suorittamista arvioinneista maista kuten Egypti, Iran ja Syyria. Tämä tarkoittanee sitä, ettei Israelin diplomatia ole kuuliaisesti seurannut Yhdysvaltain tavoitteita. Nämä vuodot koskevat IAF:n väitettyjä ilmaiskuja Venäjän Syyrian armeijalle toimittamia pitkälle kehitettyjä asejärjestelmiä vastaan vuonna 2013.

”TÄMÄ päätös (vuodattaa tietoa) on voinut tulla vain USA:n presidentiltä”, diplomaatti toteaa. ”Tämä osoittaa USA:n tuntemaa kauhua IAF:n operaatioiden johdosta, jotka Yhdysvaltain presidentin arvion mukaan voivat aiheuttaa alueellisen sodan. Nämä vuodot tulevat jatkumaan USA:n tiedustelu-järjestöjen Israelin toimia kohtaan tunteman kaunan vuoksi”.
Viimeisin vuoto koskee Israelin oletettua hyökkäystä Latakian lähistöllä olevia varastoja vastaan, jonne oli varastoitu Venäjän toimittamia Yakhont P-800 maalta merelle ammuttavia risteilyohjuksia vastaan heinäkuun 6:na päivänä. Uutisten mukaan varastoissa tapahtui kolme suurta räjähdystä, joiden kerrottiin osittain tuhonneen varastot ja niissä olevat ohjukset.
USA:n uuden vuodon mukaan hyökkäys onnistui vain osittain, sillä Assadin armeija oli siirtänyt osan ohjuksista muualle ennen hyökkäystä, kuten USA:n diplomaatti kertoi New York Timesissa julkaistun artikkelin mukaan 31. heinäkuuta.

WORLD TRIBUTE kertoo edelleen, että Israel on syyttänyt USA:n viranomaisia vuodoista, jotka ovat nostattaneet jännitystä Israelin ja Damaskoksen hallituksen välillä. Ne ovat myös nostaneet epäluottamusta CIA:n tiedustelujohtajan John Berranin, joka on Obaman luotettu, ja Israelin tiedustelujärjestön Mossadin välillä.
Diplomaatin kertoman mukaan Israel käyttää myös suhteitaan USA:n kongressin jäseniin saadakseen Israelia vahingoittavat vuodot lopetetuiksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170547#.Uf3kZmJHT-k

2. AL-QAIDAN johtaja Ayman al-Zawahiri sanoo 15 minuutin internetissä julkaistussa video-nauhassa, että Egyptin armeijan suorittama siisti vallansiirto presidentti Mursin ja Muslimi-veljeskunnan käsistä oli amerikkalaisten suunnittelema salajuoni armeijan, sekularistien ja kristittyjen kanssa Persianlahden öljymaiden dollarien avustamana, kuten AFP raportoi.
AFP:n lauantaina julkaiseman raportin mukaan Zawahirin puhevideossa esitetyt kommentit oli postitettu militaristisen islamin forumien sivuilla.

ZAWAHRI, joka itse on egyptiläinen, kertoo ensimmäisessä kommentissaan heinäkuun kolmantena päivänä suoritetusta vallansiirrosta näin: ”Ristiretkeläiset, sekularistit ja amerikkalaistunut armeija ovat yhdistyneet – Persianlahden rahan voimalla ja amerikkalaisten salaliiton avulla liittoutuneet presidentti Mursin hallinnon kaatamiseksi”. Videossa myös syytettiin Egyptin koptikristittyjen vähemmistöä suunnitelmista muodostaa koptivaltio maan eteläosaan erillään Kairon hallinnosta. Egyptin koptikristityt, joita on 10 % maan väkiluvusta muodostaen sen valtaenemmistön ennen muslimien hyökkäystä maahan 600-luvulla, syyttävät Egyptin hallituksia jatkuvasta syrjimisestä ja marginalisoimisesta. Islamistien hyökkäykset kristittyjä ja heidän kirkkojaan ja instituutioitaan vastaan ovat toistunet verisinä hallituksen vaihdosta riippumatta.

Zawahiri hyökkäsi myös ElBaradeita vastaan kutsuen häntä Amerikan lakeijaksi, joka toteuttaa USA:n intressejä Egyptissä tuhottuaan ensin Irakin Amerikan avulla. Hän sanoi Mursin ja Veljeskunnan toimineen mahdollisuuksiensa mukaan USA:n tahdon tyydyttämiseksi, ”mutta he eivät tyytynet siihen”. Hän sanoi sen pehmenneen yrittäessään vakauttaa islamin sharia-lakia Egyptiin. ”He eivät unohtanet Mursin omaksumaa iskulausetta: ”Jihad on sotamme, kuolema täyttäessämme Allahin tahtoa on kokein tavoitteemme”, sillä vaikka Veljeskunta pehmensi lauseen muotoon ”Islam on ratkaisu”, ristiretkeläiset ja
sekularistit eivät unohtaneet. Se mitä sitten tapahtui, on selvin todiste demokratian epäonnistumisesta islamin hallituksen muodostamiseksi”. Hän kehotti muslimeja yhdistymään saattaakseen islamin sharia-lain voimaan Egyptissä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170552#.Uf3uN2JHT-k

3. IRANIN vaalit voittanut Hassan Rouhani otti vallan maassa ylimmän kaitsijan Ali Khamenein vahvistaessa vaalien tuloksen. Virallinen virkaan asettamisseremonia pidetään sunnuntaina. Voittaessaan kesäkuussa pidetyt vaalit Rouhani vannoi lopettavansa Iranin eristyneisyyden ja luotsaavansa maan uudelleen maailman kanakuntien joukkoon hyväksyttynä jäsenenä.

Asiasta raportoi BBC. Puhuessaan seremoniassa hän sanoi BBC:n mukaan. ”Olen vastaanottanut tämän velvollisuuden niiden ihmisten tuella, jotka haluavat muutosta, jotka haluavat paremman elämän, vapaana korruptiosta, köyhyydestä ja syrjimisestä,  ihmisten, jotka haluavat enemmän kunnioitusta ja arvonantoa sekä toivoa turvallisessa tulevaisuudessa”. Häntä tukee Iranin reformiliike, joka haluaa hänen vapauttavan poliittiset vangit ja lopettavan kansainväliset sanktiot.

LÄNSIMAISSA Rouhanin valinta on otettu vastaan innostuneena ja toivolla, että hän toisi poliittisen muutoksen maahan ja saisi luodattua maan takaisin kansainvälisesti hyväksytyksi jäseneksi kansakuntien joukossa. Siksi hänen puheitaan seurataan suuresti kiinnostuneina.
ISNA:n hallituksen hyväksymän uutistoimiston välittämänä Rouhani sanoi Teheranissa vuosittain järjestämän Al-Quds (Jerusalem) päivän tilaisuudessa, että ”Israel on vuosien ajan ollut haava islamin kansan kyljessä, joka tulee poistaa”. Perjantaina julkistettua lausuntoa on Iranin toimesta yritetty lieventää todeten, että vaikka sionistinen hallitus miehittää Palestiinan pyhää maata ja sen rakastettua Jerusalemia, sen kansaa ei tarvitse karkottaa, kuten PRESS-TV raportoi: ”Al-Quds päivä on muistutus, etteivät muslimit koskaan unohda historiallisia oikeuksiaan vastustaessaan alistamista ja hyökkääväisyyttä, eikä presidentti maininnut haastattelussaan Israelin poistamista, kuten virheellisesti raportoitiin”.

EDELLINEN presidentti Mahmoud Ahmadinejad sen sijaan antoi entiseen tapaan täyslaidallisen vaatien sionistisen hallituksen poistamista islamin pyhältä maalta.
Yuval Steinitz totesi Rouhanista: ”Hän on viekas, hän hurmaa ja hymyilee koko matkan ydinpommiin saakka, ellei länsimaailma tee kaikkensa hänen pysäyttämisekseen”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/170553#.Uf34oWJHT-k

4. Islamin sisäiset taistelut eivät suinkaan ole laantumassa arabikevään kuihtuessa kesän helteissä, vaan ne ovat saamassa uusia ja entistä vaarallisempia muotoja. Syyrian sisällissota on yhä selkeämmin muotoutumassa shia- ja sunnimuslimien välisiksi taisteluiksi, sekä Al-Qaidan ja sen kanssa yhteistyössä toimivan Al-Nusran taisteluista paitsi Assadin armeijan joukkojen myös kurditaistelijoiden kanssa maan luoteisosassa. Äskettäin raportoitiin, että Al.Nusran joukot olivat siepanneet 200 kurdisiviiliä panttivangeikseen.
Al-Qaidan sunni-taistelijat hyökkäilevät myös Irakissa shia-kohteita vastaan, mistä osoituksena ovat toistuvat tuhoisat pommi-iskut sekä sotilas- että siviilikohteisiin.

IRAKIN Malikin johtama hallitus on myötämielinen Iranille ja sallii sen lentokoneitten lentää maan ilmatilan kautta Damaskokseen vieden aseita ja joukkoja. Iran sallii myös aseiden viennin Syyriaan rajan yli, mitä harjoittavat paitsi Al-Qaida myös Irakin shia-muslimit, jotka tukevat presidentti Bashar Assadin armeijan joukkoja. Pelkona on, että taistelut leviävät sekä Libanoniin että Jordaniaan, joissa on runsaasti alkeellisissa oloissa asuvia pakolaisia.
Irakin kautta Syyriaan menee karaistuneita sotilaita Irakista, Afganistanista, Pakistanista ja Persianlahden maista avustamaan kapinallisia sunni-joukkoja. Heidän ansiokseen katsotaan kapinallisten viimeaikaiset voitot Syyrian itäosissa. Heidän katsotaan myös syyllistyneen julmuuksiin ja kannibalismiin Syyriassa.
Irakin pääministeri Nuri al-Maliki on joutunut kritiikin kohteeksi siksi, ettei hän ole pystynyt poistamaan maata runtelevia pommi-iskuja. Toiseksi Al-Qadan kanssa sidoksissa olevien satojen - ellei tuhannen – turvallisuusvangin massapako vankileireiltä on herättänyt kirpeää kritiikkiä hallituksen kyvystä valvoa maan turvallisuutta. Syyria on jakaantunut voimakkaisiin heimoihin, jotka valitsevat tukijansa hetkellisten etujen mukaan.

Taistelut ovat levinneet ehkä Egyptin esimerkin mukaisesti myös Tunisiaan ja Libyaan, joissa mielenosoittajat ovat vaatineet hallituksen vaihtoa tai omaksumaan muutoksia sallivan politiikan. Tunisiassa Al-Qaidan pyssymiehet surmasivat viime viikolla 8 hallituksen sotilasta. Hallitusta vastustaviin joukkoihin maan vuoristoisessa eteläosassa on liittynyt pyssymiehiä Malista, josta he joutuivat pakenemaan Ranskan aseellisen ylivoiman edessä.
Rauhattomuus ja epävarmuus tulevaisuudesta riehuvat Irakista Syyrian ja Libanonin kautta Egyptiin ja edelleen Tunisiaan ja Libyaan. On vain ajan kysymys, koska se tempaa mukaansa Jordanian ja Saudi Arabian, jonka seuraa tilannetta sivusta turvaten rahan mahtiin. http://www.jpost.com/Middle-East/Analysis-Sunni-Shiite-battles-spread-like-wildfire-across-region-321986

5. UUTISOTSIKOITA
-      USA:n korkeimmat viranomaiset kokoontuivat lauantaina saadakseen ajan tasalla olevia tietoja ja tuntuman Al-Qaidan aiheuttamasta uhasta amerikkalaisia ja länsi-maisia kohteita vastaan maailmalla. USA:n ulkoministeriö päätti sulkea lähetystönsä toistaiseksi tiedustelu- järjestöjen antamien varoitusten mukaisesti välittömän uhan vuoksi. Kehotus koski kaikkiaan 21 maata, mutta tiedotteessa ei pystytty antamaan selvää kohdetta, missä uhka voisi olla suurin. Presidentti Obama osallistui turvallisuusneuvonantajansa Susan Ricen johtamaan tilaisuuteen, johon osallistuivat myös kotimaan turvallisuus- ja terrorin vastaisen taistelun neuvonantaja Lisa Monaco ja ulkoministeri John Kerry, sekä FBI:n, CIA:n ja Kansallisen Turvallisuusjärjestön johtajat, kuten Valkoinen Talo raportoi. Myös USA:n asevoimien esikuntapäälliköiden puheenjohtaja kenraali Martin Dempsey oli paikalla.
        Dempsey kertoi tilaisuuden jälkeen, että uhka on entistä yksilöidympi ja ajankohtaisempi, ja että se koskee sekä USA:n että muiden länsimaiden alueita. Turisteja kehotetaan entistä suurempaan varovaisuuteen sekä rekisteröitymään vierailumaittensa konsulaateissa, sikäli kuin ne ovat auki. Erityishälytys kestää 31. elokuuta saakka. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan uhka on suurin Lähi Idässä ja Pohjois-Afrikassa, sekä osittain Arabian niemimaalla. Uhanalaiset diplomaattiset laitokset ulottuvat Mauritaniasta Afganistaniin., myös Jemeniin.
-          Libanonin entinen pääministeri Saad Hariri antoi harvinaisen lausunnon, jossa hän kehotti Hizbullahia arvioimaan tilanteensa uudelleen, koska sen aiempi näkemys tilanteesta Lähi Idässä on vanhentunut. Hän myös kehotti Hizbullahia vetämään taistelijansa pois Syyriasta, koska niiden mukana taistelut leviävät Libanoniin, kuten on jo nähtävissä. Hariri antoi tilannearvionsa TV-puheessaan pian sen jälkeen, kun Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallah puhui al-Quds päivänä kehottaen poistamaan Israelin maailman kartalta, kuten AFP raportoi sunnuntaina. Libanonin presidentti Michal Suleiman kehotti puheessaan torstaina Hizbullahia liittämään joukkonsa aseineen osaksi Libanonin armeijaa, mikä herätti Hizbullahin kannattajien ärtymyksen joidenkin tulittaessa palatsia. http://www.timesofisrael.com/hariri-says-hezbollah-resistance-against-israel-outdated/
-          PA:n pääneuvottelija Saeb Erekat sanoo tietävänsä, että ensimmäinen 28 terroristin osa vapautetaan 13.08. päivää ennen seuraavaa neuvottelutilaisuutta. Israelin hallitus päätti Netanyahun kovan painostuksen alla vapauttaa 104 tuomittua terroristia ja murhamiestä, USA:n vaatimana hintana PA:n saamiseksi keskusteluihin, mitä Israelissa on vastustettu äärimmäisen typeränä antautumisena. Livni sanoi asia näin: ”Parempi vapauttaa heidät vapaaehtoisesti kuin tehdä se vasta sitten, kun on pistooli päätä vasten”. Omituinen lausunto pääneuvottelijalta, ikään kuin Israelilla ei olisi ollut muita vaihtoehtoja. http://www.timesofisrael.com/first-26-pre-oslo-prisoners-to-go-free-on-august-13-pa-says/
-          Barcelonan jalkapallojoukkue saapui Israeliin supertähtensä Leo Messin johdolla. Ei heille vastustajaa täältä löytynyt, mutta 20 000 innokasta kannattajaa ja uteliasta kokoontui lauantaina Dura-stadionille Hebronissa todistamaan idolinsa saapumista. Joukkue pistäytyi ennen lauantai-iltana pidettyä täyttä harjoitusmatsia tutustumassa Betlehemin syntymäkirkkoon. Illalla he palasivat hotelliinsa Inbal Jerusalemiin. Sunnuntaina on jos mahdollista vielä kiireisempi ohjelma, sillä käytyään hämmästelemässä Länsimuuria heillä on pääministerin ja presidentin vastaanotto, ja sen jälkeen Bloomfieldiin, jonne on jaettu ilmaiset liput 14 500:lle katsojalle. Joukkue lähtee maasta sunnuntaina puolen yön maissa Aasian kiertueensa ensimmäiseen kohteeseen Bangkokiin. http://www.jpost.com/Sports/Barcelona-and-its-superstar-Messi-arrive-in-Israel-for-historic-visit-321940
-