Saturday, May 12, 2012

Uutistaustoja XIV


Uutistaustoja XIV

1. KATOLINEN KIRKKO ja sen Roomassa sijaitseva päämaja Vatikaani muodostavat useimmille ihmisille, jopa kirkon rivijäsenille, mystisen ja eristyneen uskonnollisen järjestelmän, joka on muuttumaton, tutkimaton ja jonka salaisuuksiin ei voi tunkeutua. Sitä pidetään alkuperäisenä kristillisenä järjestelmänä tai sen perijänä, jonka vuoksi sitä kutsutaan ihmisläheisesti nimellä ”äitikirkko”. Silloin tällöin sieltä tulee kehotuksia muille kristillisille kirkoille ja kirkkokunnille palata äitikirkkonsa suojaan, mikä edellyttäisi Rooman Kirkon opetusten ja käytännön hyväksymistä ja kaikkien muiden hylkäämistä.

2. Gary Stearman, Prophecy in the News järjestöstä, kertoo Raiders News artikkelissaan Tom Hornin tutkimusten tuloksista, joiden perusteella voidaan havaita, että Vatikaani on lukuisten muitten instituutioiden tavoin todennut uuden ajan lähestymisen ja alkanut toistaiseksi salaisen, mutta vakaan ja muuttumattoman kuoren alla kiihkeän valmistelun ollakseen valmis, kun odotetut suuret muutokset alkavat tapahtua.

STEARMAN toteaa, että Rooman Kirkko voi laskea historiansa 1500 vuoden taakse, aikoihin, jolloin roomalainen sotapäällikkö Titus valloitti Jerusalemin ja tuhosi Herodeksen Temppelinä tunnetun juutalaisten Toisen Temppelin v. 70 AD. Silloin yleisesti hyväksytyn tavan mukaan valloittaja ryösti ja takavarikoi kaiken, minkä se katsoi edustavan jonkinlaista arvoa. Täten juutalaisen Temppelin kaikki kalleudet, kultaiset Jumalan palveluksessa käytetyt käyttöesineet kultaista kynttilänjalkaa, menoraa, myöten siirrettiin Roomaan, jossa ne lopulta varastoitiin Vatikaanin valtaviin maan-alaisiin varastotiloihin, joiden salaisuuksiin vain hyvin harva ulkopuolinen hyvin rajoitetuin oikeuksin on voinut tutustua. Ryöstösaaliin mukana oli arvioiden mukaan paljon kirjoitettua aineistoa, ehkä peräti evankeliumien alkuperäisiä käsikirjoituksia, joista käännettiin ensimmäiset kirjoitukset ja niiden perusteella ensimmäisten käännösten jälkeen  lähes kaikille maailman kielille. Stearman ehdottaa, että ehkäpä siellä olisi jopa alkuperäisiä piirroksia ja maalauksia kristinuskon syntyajoilta? Ehkä sittenkin kiinnostavimmat olisivat Temppelissä käytetyt Torarullat ja muut ikivanhat kirjoitukset?
Stearman muistuttaa, miten Israelin uskonnollisten asiain ministeri Shimon Sheetrit laati vuonna 1996 kirjeen, joka henkilökohtaisesti ojennettiin Vatikaanin virkailijalle. Sheetrit kertoo kirjeessään saaneensa uskottavia vihjeitä tutkiessaan Florencen yliopiston arkistojen muinaisia dokumentteja, että menorah ja muita arvokkaita Temppelin tarvekaluja on huolellisesti mutta salaisesti varastoitu erinomaisessa kunnossa Vatikaanin maanalaisiin varastoluoliin. Vatikaani antaa joitain vinkkejä aarteistaan kuin vuotojen muodossa, joihin viime aikoina valmistetut filmit ja artikkelit tuovat mystisen ja salaperäisen lisänsä.

STEARMAN kertoo, että julkisen kulissin takana on toinen, kokonaan erilainen maailma, salaperäinen ja suljettu, josta kerrotaan ulkopuolisille vain se, minkä katsotaan hyödyttävän Vatikaania, ja jonka se haluaa säilyttää sellaisena. Tämä salaisuuden verho koskee myös Kirkon työntekijöitä pappeja, piispoja, munkkeja, nunnia, kaikkia kirkon työntekijöitä. Salaisuuden verhon säilyttämistä on voinut edistää pappislaitoksen selibaatti. Papit ovat täysin antautuneet kirkollisten toimitustensa hoitamiseen ilman perheen päälle kuuluvia velvollisuuksia. Heillä ei myöskään ole vaimoja, jotka utelisivat salaisuuksia voidakseen kertoa niistä ystävilleen.
Kuten viime vuosien uutisotsikot ovat hälyttäneet, ihmisyyteen kuuluvaa sukupuolista viettiä ei ole pystytty hillitsemään tai tukahduttamaan, jos siihen on edes pyritty. Uutisista saa helposti käsityksen, että pappien harjoittama kuoripoikien hyväksikäyttö olisi vain nykyajalle ominainen, mutta lukuisat todisteet kertovat toista; ongelmia on ollut aina, myös munkki- ja nunnaluostareissa, mutta ne on lakaistu maton alle tai haudattu salaisiin holveihin ja kaivoihin. Julkisuudessa niistä on vaiettu täysin ennen omaa aikaamme.

Rooman Kirkon julkisuudelta piilossa käyttämää vaikutusvaltaa on hoidettu korkeimmalla tasolla, yhteistoiminnassa valtion päämiesten, presidenttien, pääministereitten ja kuninkaitten kanssa, mutta Vatikaanin yleisohjeen mukaan äärimmäisen varovaisesti. Rooman paavin valtaa osoittaa se, miten lukuisat valtion päämiehet ja muitten uskontokuntien ja uskontojen johtajat jonottavat audienssia paavin vastaanotolle. Vatikaani on pystynyt säilyttämään arvostetun asemansa maailmansotien, mielenosoitusten ja mellakoiden keskellä, taitavasti luovien tietään maailman ulkoisesta kriisistä toiseen, jota se pitää vastustajanaan, paholaisena.
Ruohonjuuritasolla Katolinen Kirkko säilyttää vaikutusvaltansa lukuisten maailmanlaajuisten koulujen ja instituutioiden verkostojen avulla, opettaen niissä uskomuksiaan ja traditioitaan.

VATIKAANIN kiinnostusta ajastaan osoittaa se, että sillä on oma observatorionsa, joissa
tutkitaan maailmankaikkeutta, ja joista annetaan ajoittain tietoja maapallon ulkopuolisista vierailuista. Vatikaanissa on tiettävästi oma osastonsa, jossa näitä väitettyjä vierailuja tutkitaan. Mutta siellä Vatikaanin muurien sisällä väitetään harjoitettavan myös jatkuvaa yhteyttä henkivaltojen kanssa, jopa saatanan palvontaa, kuten jotkut asioita tuntevat vakuuttavat. Nämä tiedot perustuvat vuotoihin Vatikaanin sisältä.

Oman lukunsa muodostavat Katolisen Kirkon sisällä syntyneet ja liikkuneet ennustukset, profetiat, jos näin juhlava termi on paikallaan. Niitä ei ole levitetty tiettyjen papillisten piirien ulkopuolelle, mutta viime aikoina sekin muuri on sortumassa, mistä Ton Hornin tutkimukset ja niiden pohjalta kirjoittama kirja ”Petrus Romanus” on jo täällä, jota hän itse pitää tärkeimpänä tutkimuskohteenaan. Sen merkittävin kohde lienee Malachin ennustus. Sen mukaan nykyinen paavi Benedict XVI, ”Oliivipaavi”, joko eroaa virastaan – mikä ei ole Kirkon perinteen mukaista – tai kuolee mahdollisesti jo vuonna 2012 tehdäkseen tilaa Vatikaanin viimeiselle paaville, jonka nimi on Petrus Romanus, eli Pietari Roomalainen. Katolinen kirkko katsoo saaneensa Taivasten Valtakunnan avaimet Pietarilta, joka sai ne Kristukselta. (Mt.16:18-19)

Horn kertoo artikkelissaan, että paavi Benedict XVI valmistelee viimeisen paavin tuloa ja on aloittanut Katolisen Kirkon opin puhdistamisen, jotta se olisi valmis Kristuksen tuloon, vaatien piispoja pitäytymään kanoniseen opetukseen Vatikaanin ohjeitten mukaan. Tässä se on joutunut taistelemaan presidentti Obaman seksuaali- ja aborttilakien lieventämistä vastaan taistelussa, jota käydään oikeuslaitoksia myöten, mutta johon evankeliset ovat suostuneet.
Vatikaanin omaksuman käsityksen mukaan viimeinen paavi ojentaa Kristukselle Pietarille annetut  avaimet Jumalan Valtakuntaan, jota Hän tulee hallitsemaan maan päällä.
Kirkko haluaa kuitenkin olla mukana aktiivisesti osallistuen Kristuksen johtaman Jumalan Valtakunnan rakentamiseen ja hallita Hänen kanssaan viimeisen tuhannen vuoden ajan.
Vatikaani opettaa, että tätä Jumalan Kuningaskuntaa hallitaan tuhotusta mutta uudelleen rakennetusta kuninkaallisesta Jerusalemista ja kolmannesta Temppelistä käsin.
Tämä selittänee Vatikaanin kasvaneen kiinnostuksen Pyhään Kaupunkiin. http://www.raidersnewsupdate.com/petrus-stearman.htm

3. Katolinen Kirkko esitteli ehkä ensimmäistä kertaa joitain käsikirjoitus harvinaisuuksia laajoista arkistoistaan Vatikaanin maanalaisissa holveissa. Näyttely avattiin maaliskuun alusta ja jatkuu n 9:teen syyskuuta Rooman Capitoline museossa. Näyttelyssä on 100 alkuperäistä dokumenttia.
Vatikaanin arkistot perusti paavi Paul V vuonna 1612. Sinne on koottu kaikki kirkon tärkeimmät dokumentit ja aarteet. Arkisto suljettiin yleisöltä, mutta 1881 paavi Leo XIII avasi niitä akateemikkojen tutkittaviksi. Arkistoissa on 35 000 dokumenttia, hyllyjä on 52 mailin pituudelta (n 83.2 km). Arviolta 1 500 tutkijaa vierailee niissä vuosittain.
Dokumentit on varastoitu tiloihin, joiden lämpötila, kosteus ja muu niiden säilymiseen vaikuttavat tekijät on huolellisesti pyritty huomioimaan. Niitä ohjataan elektronisesti tietokoneitten avulla.
Arkistoista löytyvät monet historiasta tunnetut tapahtumat, kuten paavi Leo X Martti Lutherille antama bulla, jolla tämä erotettiin kirkosta v. 1521. Dokumenttien joukossa on tunnettujen henkilöitten paaville kirjoittamia yksityiskirjeitä, usein armonanomuksia, syyttömyyden tai syyllisyyden osoituksineen. http://www.ncregister.com/daily-news/rome-exhibit-reveals-vatican-secret-archives/

4. CHRISTIAN Light Ministry tarkastelee artikkelissaan maailmanaikoja, joita on kolme: Ensimmäinen aika alkoi Kainista ja kesti Kristuksen tuloon asti. Sitä aikaa hallitsi saatana. Sitä seurasi toinen aika, jossa kristityt taistelevat saatanan valtaa vastaan. Kolmas aika on meidän aikamme, jolloin saatana pyrkii voittamaan menettämänsä täyden vallan takaisin. Tähän aikaan kuuluu ns. Uusi Aika (New Age), joka pyrkii taloudellisen hallinnan kautta saamaan ihmiskunnan valtaansa. Artikkelissa todetaan, ettei Uusi Aika ole poliittinen tai taloudellinen, vaikka ne kuuluvat siihen, vaan se on uskonnollinen järjestelmä. Artikkeli viittaa Hitlerin aikaan, jolloin natsijohtajat harjoittivat avointa saatanan palvontaa. Se avasi tien saatanan rintamahyökkäykselle kristinuskon vaikutusta vastaan, lopettaa kristillisen ajan.
Jeesus puhui, miten ihmisestä karkotettu paha henki kulkee vedettömiä paikkoja etsien lepoa. Se tulee takaisin ja huomaa entisen isäntänsä puhdistettuja ja kaunistettuna. Sitten se menee ja ottaa mukaansa 7 itseään pahempaa henkeä tunkeutuen ihmiseen, jonka elämä muuttuu pahemmaksi kuin aiempi elämä. Jeesus sanoi: ”Niin käy tälle pahalle sukupolvelle”.
(Mt.12:43-45; 2.Pt.2:20-21)
Onko tässä sanoma meidän sukupolvellemme? Missä on kirkkomme paikka? Missä Vatikaanin paikka, joka käyttää itsestään nimitystä Holy See? Kun Kristus ottaa ruumiinsa jäsenet pois maailmasta, se on avoin saatanan vallankaappaukselle. (2.Tes.2:3-12)Friday, May 11, 2012

PERJANTAI 11.05.12


PERJANTAI 11.05.12

1. EGYPTIN johtavat presidentin vaalien kandidaatit entinen Mubarakin hallituksen ulkoministeri ja arabiliiton pääsihteeri Amr Moussa sekä riippumaton islamistien ehdokas Abdul Moneim Aboul Fotouh osallistuivat televisioituun kaksinkamppailuun ennen toukokuun 23. ja 24. päivinä alkavia presidentin vaaleja. Julkinen väittely oli ainutlaatuinen Egyptin historiassa eikä varmaan kovin yleinen muslimimaailmassa muuallakaan. Jotakin on sentään muuttunut Mubarakin ajoista, mutta onko se hyväksi tai pahaksi, nähdään tulevaisuudessa.

MOUSSA pyrki osoittamaan diplomaattisen kokemuksensa ja taitonsa olevan juuri sitä, mitä Egyptin tarvitsee tässä tilanteessa, jolloin maata on Mubarakin syrjäyttämisestä lähtien johtanut armeijan muodosta korkea sotilasneuvosto, joka lupaa luovuttaa vallan siviilihallitukselle tulevan kesän aikana.
AL-AHRAM uutislehden suorittaman gallupin mukaan, joka julkistettiin maanantaina, Moussan kannatus on 39 %, Fotoun kannatus 24 %; kolmantena tiedustelussa oli entinen pääministeri ja ilmavoimien komentaja Ahmed Shafiq, 17.2 %; ja neljäntenä Muslimiveljes-kunnan ehdokas Mohamed Mursi, 7 %.

Moussan toimiessa Mubarakin ulkoministerinä Fotouh, joka kuului Muslimiveljeskuntaan, istui vankilassa silloisen hallituksen laajojen pidätystoimien vuoksi. Islamistit syyttävät Moussaa varakkaaksi länsimaiseen elintapaan mukautuneeksi elostelijaksi, joka on täysin vieraantunut kansasta ja sen ahdingoista. Fotoun kannatus nousi merkittävästi, kun hän erottuaan Muslimiveljeskunnasta maaliskuussa 2011 ilmoitti osallistuvansa presidenttikilpaan, vaikutusvaltainen Aleksandriassa päämajaansa pitävä salafistien Al-Nour puolue ilmoitti asettuvansa hänen kannattajakseen. Kumpikin presidenttiehdokas on ilmoittanut, että Muslimiveljeskunta saa liikaa valtaa, jos se hallitsisi sekä parlamentin molempia kamareja että presidentin virkaa.

Keskustelu kokeneitten ehdokkaitten välillä kehittyi välillä kovin henkilökohtaiseksi, joskin sallituissa rajoissa. Fotouh epäili Moussan uskonnollista vakaumusta keskittyessään diplomatiaan ja politiikkaan, mutta Moussa puolestaan epäili, että Moussa on edelleen sidottu Muslimiveljeskunnalle aikoinaan antamaansa valaan, ja että hänen uskonnollisuutensa on luonteeltaan äärimmäistä, joka vaatii sharialakia yhteiskuntajärjestyksen ja lain perustaksi.
Molemmat ehdokkaat vaativat Egyptin ja Israelin välille 1979 solmitun rauhansopimuksen tarkistamista, ellei sen peruuttamista. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=269557

2. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu kehotti eilen hallituspuolueille aloittamaan välittömästi uuden viikon alusta Tal-lain korvaavan uuden lain valmistelut, jolla pyritään saamaan sekä haredim- että arabi-kansalaiset osallistumaan valtion rakentamiseen sekä työ- että asevelvollisuuden muodossa. Hän sanoi saatesanoissaan, että lain tarkoituksena ja päämääränä on saada häivytettyä eri yhteiskuntaryhmien väliset eroavaisuudet palvelujen taakan kantamisessa, ja saada sekä juutalaiset että arabit liittymään työntekijäkaartiin erottelematta eri ryhmiä.
Pääministerin aloitetta tutkimaan asetetun hallituspuolueitten ryhmää johtaa Kadiman kansanedustaja Yohanan Plesner.

JP:n artikkelissa annetaan runsaasti palstatilaa Yesh Atid-puolueen perustajan Yair Lapidin mielipiteille, joka sanoo Netanyahun lainanneen hänen tekemänsä aloitteen jokaisen 18-vuotiaan israelilaisen ilmestymiseksi rekrytointikomitean eteen antautuakseen joko ase- tai siviilipalvelukseen yhteiseksi hyväksi. Lapid ei artikkelin mukaan usko Netanyahun pystyvän laatimaan tällaista lakia, koska hänellä oli runsaasti aikaa ja enemmistö Knessetissä usean vuoden ajan, eikä hän kuitenkaan tehnyt asialle mitään. ”Miten hän voisi nyt hihasta vetäen saada syntymään yhteisymmärryksen näin arkaluonteisessa asiassa?”  Yair Lapid on yksi niistä puoluejohtajista, joiden alta matto vetäistään ilman varoitusta. Hän ei halunnut spekuloida julkisuudessa esitettyjä arvioita, että Haim Ramon ja Tzipi Livni liittyisivät hänen johtamaansa puolueeseen todeten, että aikaa on runsaasti valita vaaliehdokkaat. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=269511

3. NETANYAHUN kiireistä huomiota kaipaava asia on Ulpanan etäyhteisön kohtalo Bei Elin
juutalaisyhteisön lähellä Samariassa. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Ulpanan 5 asuintaloa on tuhottava kuun loppuun mennessä. Hallitus pyysi lisäaikaa asian käsittelemiseksi, mutta oikeuden kolme jäsentä pilkkasivat hallituksen pyyntöä vaatien, että alkuperäinen päätön rakennusten tuhoamisesta on toteutettava hallituksen aiemman lupauksen mukaisesti. Tämä osoittaa, että hallituksen ja korkeimman oikeuden välinen poliittinen taistelu on alkanut oikeuden laukaistua ensimmäisen tykkinsä.
Netanyahu ilmoitti kutsuvansa erityisen ministerikomitean käsittelemään Ulpanan kohtaloa. Ensi viikolla kokoontuvaan komiteaan kuuluvat puolustusministeri Ehud Barak, salkuton ministeri Benny Begin, strategisten asiain ministeri ja varapääministeri Moshe Yaalon, Kadiman puheenjohtaja Shaul Mofaz, joka saa toisen varapääministerin aseman ensi viikolla, sekä oikeuskansleri Yehuda Weinstein.

VIIMEISENÄ yrityksenä Ulpanan juutalaisrakennusten pelastamiseksi kaksi kansanedustajaa, Yaacov Katz (NU) sekä Zebulun Orlev (Habait HaYehuda) esittävät ensi viikolla lakia, jolla kaikki ilman lupaa pystytetyt juutalaiset etäyhteisöt laillistettaisiin taannehtivasti. Vielä ei tiedetä, tulevatko lakiesitykset Knessetin äänestyksiin maanantaina vai keskiviikkona, koska puhemies Reuven Rivlin ei ole ilmoittanut käsittelyjärjestystä.
Netanyahu on tiettävästi keskustellut lakiesityksistä Rivlinin kanssa ja silloin todennut, että hän antaa hallituspuolueitten jäsenille vapaat kädet äänestää, ja ettei hän vastusta lakia.
Sekä Katz että Orlev ovat vakuuttaneet, että Knessetin enemmistö kannatta esityksiä, jotka palautuvat ensimmäisen käsittelyn jälkeen komiteaan, josta se palautuu toiseen ja kolmanteen käsittelyyn Knessetissä. Katzin toimiston edustaja arvioi, että hyväksytty laki tulisi koskettamaan kymmeniä etäyhteisöjä ja n. 9 000:n rakennuksen kohtaloa eri puolilla Juudeaa ja Samariaa. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=269563

4. TiedustelutIEdot kertovat, että terrorijärjestöt Hizbullah ja mahdollisesti Al-Qaida ovat Iranin avustamina valmistautuneet iskemään juutalaisiin ja israelilaisiin kohteisiin ulkomailla. Iskujen kohteina ovat varsinkin IDF:n korkeat upseerit sekä armeijan eri tilaisuuksiin osallistuvat sotilaalliset delegaatiot.
IDF:n korkea upseeri kertoi torstaina, että se on huomattavasti lisännyt IDF:n ulkomaille matkustavien upseerien ja armeijan delegaatioiden turvallisuusjärjestelyjä. Järjestelyt ovat seurausta viimeisten kuukausien ja viikkojen aikana Iranin tukemien pommi-iskujen ja –yritysten vuoksi useissa maissa, Intiassa, Thaimaassa, Azerbaijanissa, Georgiassa ja muualla.
YLEISESIKUNNAN turvallisuusyksikköön, jonka tehtävänä on suojella ja varjella IDF:n korkeiden upseerien ja lähetystöjen turvallisuus, kuuluva upseeri kertoi, että uhkaukset heitä vastaan ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisen puolen vuoden aikana.
Upseeri kertoi, että uhka on tiedostettu ja tarvittavat järjestelyt suoritetaan pyrkien huomioimaan kaikki mahdolliset vaaratekijät.
Hizbullah etsii vielä tilaisuutta kostaa sotilasjohtajansa Imaad Mughniyehin salamurha v. 2008, josta se syyttää Israelia, ja Iranilla on samoin kana kynimättä sen useita ydin-tiedemiehiä surmanneiden salaperäisten pommi-iskujen vuoksi. Upseeri tähdentää, että Hizbullahin ohella muut terrorijärjestöt, al-Qaida, Islamic ja Global Jihad etsivät tilaisuutta iskeä israelilaisiin kohteisiin. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=269535

5. HAMASIN pääministeri Ismail Haniyeh sanoo, että jos Israel iskee Iranin ydinlaitoksiin, Hamas ei automaattisesti aloita sotaa Israelia vastaan, vaan harkitsee asiaa omien intressiensä mukaan. Hän selitti, että Hamas on palestiinalainen järjestö ja että sen intressinä on turvata palestiinalaisten oikeudet. ”Iran ei ole pyytänyt meiltä mitään, emmekä usko sen tarvitsevan meiltä mitään.” Haniyeh, 48-vuotta, sanoo, etteivät Israelin Iranin vastaiset uhkaukset tarvitse analyysia, ne ovat jokaisen nähtävissä. Hän ei myöskään halunnut spekuloida, mitä vaikutuksia Israelin iskuilla Iraniin voisi olla alueella.
Israelin johtajat ovat toistuvasti varoitelleet, että Iranin käskyläiset Hizbullah ja Hamas aloittaisivat omat ohjus- ja raketti-iskunsa Israeliin siinä tilanteessa. Heidän arvioittensa mukaan Israelia vastassa on 250 000 rakettia ja ohjusta, jotka voisivat aiheuttaa valtavaa tuhoa maassa Israelin kehittyneistä torjuntajärjestelmistä huolimatta. Iran on myös toistuvasti nostanut esille Israelin oletetut ydinaseet neuvotteluissaan länsimaitten kanssa syytteistä omista ydinasesuunnitelmistaan, joita se kutsuu perättömiksi, sillä ”Iran ei halua ydinaseita”. Maallikkona tuntuisi, että jonkinlainen EMP-isku arabimaita vastaan olisi inhimillisempi, koska se tuhoaa rakennuksia mutta ei välttämättä aiheuta ihmisten massatuhoa.
Haniyeh varoitti Israelia vankien kuolemasta nälkälakkoonsa viitaten inhimillisiin vaateisiin, ikään kuin Hamasilla olisi moraalisia ja eettisiä arvoja puolustettavanaan. Hamasin peruskirjan mukaan Israelilla ei ole oikeutta elämään, vaan se tulee tuhota. Haniyeh sanoo, etteivät sovintoyritykset Fatahin kanssa ole kuolleet, ne etenevät omalla ajallaan. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4227618,00.html

6. UUTISOTSIKOITA
-          Egyptin armeijan joukot takavarikoivat kolmen rekka-auton aselastit, jotka olivat matkalla Siinaille. Aseisiin kuului maasta maahan laukaistavia ohjuksia, tiedusteluvälineitä sekä aseita ja ammuksia. Egyptin ilmoituksen mukaan aseet oli lähettänyt ulkomaiset tiedustelujärjestöt. Aseet olivat peräisin Libyan asevarikoista, joita eri järjestöt rosvosivat Gaddafin hallituksen kaaduttua ja järjestyksen romahdettua maassa. Rekat pysäytettiin El-Arishin ja Rafahin välisellä tiellä rutiinitarkastusta varten ilman ennakkotietoa lastista. Al-Ahramin mukaan rekoissa oli 40 ohjusta, 17 RPG rakettikranaatin laukaisualustaa, 120 mm kranaatin laukaisualustaa, 17 kivääriä sekä tiedusteluvälineitä ja 10 000 ammusta. Al-Sharq al-Awsat kertoo, että aseet olivat laadukkaita, joita tavallinen poliisi ei käytä, mikä osoittaa, että niitä haluttiin käyttää Egyptin armeijaa vastaan. ”Niiden tilaaja ei ole yksityishenkilö vaan kansainvälinen järjestö, joka haluaa vahingoittaa Egyptin turvallisuutta.” http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4227564,00.html
-          Damaskoksessa tapahtuneet kaksi valtavaa pommi-iskua, jotka surmasivat 55 ihmistä ja haavoittivat yli 370, olivat ulkomaisten tukemien terroristien asettamia, kuten Assadin hallitus väittää. Eräs pieni ryhmä ilmoittautui iskujen tekijäksi, mutta perui sen. Tämän katsotaan lähes täysin tappaneen Kofi Annannin rauhanaloitteen, eivätkä YK :n asettamat 300 tarkkailijaa ole saaneet mitään aikaan. Syyria osoittaa syytöksensä Saudi Arabia ja Qatarin suuntaan, jotka ovat aktiivisesti toimineet Assadin kaatamiseksi. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4227603,00.html
-          Debkafile, joka pyrkii ennakoimaan tapahtumia ennen muita uutistoimistoja, kertoo omiin tiedustelulähteisiinsä viitaten, että 17 maata on alkanut koota erikoisjoukkoja Jordaniaan Syyrian vastaiselle rajalle. Pyrkimyksenä on saada 12 000 miehen erikoiskoulutettuja osastoja, jotka pystyvät toimimaan tarvittaessa Syyrian puolella avustaen kapinallisia ja suojellen siviilejä. Joukkojen kokoaminen aloitetaan suuressa mitassa 15. toukokuuta, kertoo DF. Mukana on erikoisjoukkoja USA:sta, Ranskasta, Englannista, Kanadasta sekä muista NATO-maista. DF kertoo, että erityisesti Damaskoksen esikaupungit ovat iskujen kohteina Bashar Assadin hallinnon saattamiseksi sekasortoon ja lopulliseen luovuttamiseen. Artikkeli ei kerro, miten Moskova ja sen uusi presidentti Putin Kremlissä reagoivat tähän todeten vain, että tällä pyritään antamaan viesti sinne toimien vakavuudesta. Tässä pelataan korkeilla panoksilla, sillä Venäjällä on omia kommandojoukkojaan Syyrian rannikon edustalla odottavilla aluksillaan. Lieneekö tämä yksi syy, miksi Putin ei halua matkustaa G-8 maiden kokoukseen, vaan lähettää sinne pääministerinsä Medvedevin. http://www.debka.com/article/21989/

Thursday, May 10, 2012

TORSTAI 10.05.12


TORSTAI 10.05.12

1. ODOTUSTEN mukaisesti kaikki ei mennyt Likudin ja Kadiman pika-avoliitossa aivan nuottien mukaan. Kadima on suurelta osin vasemmistolainen, ja vasenta laitaa kulkevia  tietenkin rassaa yhteistoiminta oikeistolaisen Likudin kanssa. Totuus on kuitenkin vähän yksinkertaisempi, sillä ei Israelissa ole niin selvää puolue- ja luokkajakoa kuin voisi ajatella. Kysymys lienee suurelta osin henkilökohtaisista tuntemuksista tai peritystä epäilyksestä, tai sitten siitä, että on kokenut tulleensa kohdelluksi väärin ja haluaa osoittaa sen.
Tämä viimeinen seikka lienee pääosin syynä siihen, että Kadiman perustajiin kuuluva Haim Ramon ilmoitti eilen eroavansa puolueesta. Hän itse esitti perustelunsa tähän tapaan: ”En pysty jäämään puolueeseen sen jälkeen, kun se petti näkyä, jolle se rakennettiin. Ideologista Kadimaa ei ole enää olemassa. Se perustettiin keskustapuolueeksi, eikä tämä liittoutuma sovi yhteen sen arvojen kanssa.”
KADIMAN ke. Yoel Hasson vakuutti, ettei puolueen ideologia ole muuttunut miksikään ja oli pahoillaan Ramonin eroamista puolueesta.

Mofazille uskolliset puolueen jäsenet kuitenkin arvioivat, että Ramon halusi osoittaa erollaan kostavansa sen, että Mofaz erotti hänet paikaltaan pari viikkoa sitten. Heidän käyttämänsä kieli on tarpeettoman hyökkäävä ja harkitsematon: ”On vaikea ymmärtää, että tuomittu seksirikollinen, joka tunnetaan Israelissa likaisen poliittisen surffailun isänä, alentuu kritisoimaan ja puhumaan teoksesta.” He viittaavat v. 2007 tilanteeseen, jolloin Ramon emotionaalisena ja helposti innostuvana miehenä riehaantui naissotilaan tullessa tervehtimään häntä suudellen häntä kameroiden edessä suuhun, jota 20-vuotias naissotilas piti hänen persoonansa tunteettomana loukkauksena. Ramon tuomittiin yhteiskuntapalveluun, jota hän itse myöhemmin kutsui mielenkiintoiseksi kokemukseksi.
Ramon oli yksi niistä, jotka junailivat Kadiman eron Likudista, ja Shimon Peres epäonnistui kaatamaan kansallisen yhtenäisyyshallituksen, jonka hän perusti Shamirin kanssa 1990, operaatiossa, jota Peres luonnehti löyhkääväksi.

Kadiman 28:ta kansanedustajasta vain Robert Tibayev äänesti yhteishallitusta vastaan puolueen ryhmäkokouksessa. Knessetin äänestyksessä Tibayev ja Shlomo Molla pidättyivät, mutta äänekkäimmin kritiikkiä esittänyt Nino Abesadze äänesti yhteishallituksen puolesta.
Kadima saa puheenjohtajuuden kolmessa Knessetin valiokunnassa. Avi Dichter saanee Kessetin ulko- ja puolustusvaliokunnan; Meir Sheetrit talousvaliokunnan; kolmatta valiokuntaa eikä sen puheenjohtajaa vielä tiedetä, mutta oikeus- ja opetusvaliokunnat ovat ehdolla.  http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=269339

2. KADIMAN puheenjohtajan vannomistilaisuus Knessetissä viivästyi Netanyhaun ja Mofazin keskeisissä neuvotteluissa sovituista epäselvistä lupauksista johtuen. Kansallisen Unionin (NU) kansanedustaja Uri Ariel esitti kirjeessään puhemies Reuven Rivilinille, että Netanyahun tulee esittää kaikki Mofazin kanssa tekemänsä sopimukset, myös suulliset. Netanyahu yritti kierrellä suoran vastauksen antamista, mikä ei tyydyttänyt puhemies Rivliniä, joka vaati, että myös suulliset sopimukset täytyy tuoda Knessetin tietoon.

Pääministeri pyysi silloin 10 minuutin ”tupakkataukoa”, jonka jälkeen hän selvitti, että keskusteluissa Mofazin kanssa käsiteltiin Kadiman ministerien lisäämistä, mutta ettei niitä voitu sisällyttää kirjoitettuun sopimuksen. Hän selitti, että Nathan Vilnai eroaa hallituksesta, koska hänet valittiin Kiinan lähettilääksi, ja salkuton ministeri Yossi Peled (Likud) eroaa myös. Heidän paikkansa jäävät avoimiksi kuten myös Shasin tai Israel Beitenun ministeriöt, jos ne eroavat hallituksesta. Netanyahu selitti, ettei näistä voitu sopia tarkemmin.
Tämä tyydytti Arielia, joka toivotti hallitukselle onnea.
Labour-puolueen ke. Isaac Herzog letkautti tähän: Tämä osoitti, että oppositio voi saada aikaan suuria asioita. Hallitus syntyi synnissä ja kaatuu synnin tähden.”
Kansanedustajat lupasivat seurata tarkoin Netanyahun ja hallituksen toimia. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=269306

3. TALOUSMIISTERI Yuval Steinitz selitti Globalin finanssi- ja pääomamarkkinoiden konferenssissa Tel Avivin David hotellissa maanantaina, että taistelu seuraavasta Israelin budjetista voi olla repivää. Hän vaati, että budjetin hyväksymistä tulee käsitellä vastuullisesti ja hallitusti. ”Budjetin rakentaminen ei ole yksinkertaista. Kaikkein tärkein asia taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta – ne liittyvät toisiinsa – on korkea kasvu ja alhainen työttömyys.”
Steinitz selitti, että kansallisen yhtenäishallituksen muodostaminen lyhensi vuoden 2013 budjetin rakentamiseksi varattua aikaa. Budjetti tulee olla esityskunnossa elokuussa 2012, eikä maaliskuussa 2013, mikä aiheuttaa melkoista vipinää talousministeriössä. Budjetin kokonaismäärää tulee karsia 6.6 miljardilla NIS, kuten Globes arvioi.

Budjetin kokoonpanosta ei vielä ole käytettävissä mitään lukuja, mutta Steinitz varoitti antautumasta populististen vaatimusten ohjattavaksi, sillä ”kasvu on tärkeämpi kuin suosionosoitukset”. Edellinen budjetti sai haukkuja puolustusviranomaisilta puolustus-budjetin leikkausta vuoksi, kuten myös työunionilta sekä sosiaalisilta oikeusjärjestöiltä. Artikkelissa ennustetaan, että talousministeriö voi joutua nostamaan veroja, mikä ei miellytä ketään.

STEINITZ tervehti tyydytyksellä laajaa hallitusperustaa, mikä voi helpottaa budjetin raamien muodostamista rajoitetun ajan puitteissa.
Toisaalta Steinitz varoitteli uusista haasteista, mitä taloudellinen kehitys Euroopassa tulee aiheuttamaan Ranskan siirtyessä vasemmalle ja Kreikan kieltäytyessä hyväksymästä sille asetettuja rajuja leikkaustoimia. Tämä ei voi olla vaikuttamatta viime vuoden lupaavaan 4.8 %:n kasvuun tänä vuonna, jolle ennakoinnit esittävät 3.2 %:n kasvua.
Työttömyys oli Israelissa 5.4 %, mutta todellinen työttömyys on  6.5 % OECD stantardin mukaan, mutta se on noussut ja on nyt 6.9 %. Steinitz selitti, että Israelin tulee joka vuoksi luoda 50 000 uutta työpaikkaa, jotta työttömyys pysyisi tasapainossa väestönkasvun kanssa.
Steinitz vaati ennen muuta itsehallintaa, muuten talous ja yhteiskunta kokee kovia iskuja.

4. ENERGIA- ja vesiministeri Uzi Landau esitteli eilen mahdollisuuksia, joilla pienennettäisiin kesäkuun ja syyskuun välisenä aikana ennustettujen sähkökatkojen vaikutusta. Israelin energiatuotanto ei pysty tyydyttämään helteisinä kausina nousevaa sähkönkäyttöä ihmisten joutuessa turvautumaan entistä enemmän tuuletus- ja ilmastointilaitteiden käyttämiseen.
Landau esitti, että kansalaisia on kannustettava talojensa katoille sijoitettavien 30 MW photovoltaic  aurinko-kennostojen asentamiseksi, joilla voidaan lisästä sähköntuotantoa.
Loppukesästä arvioitu sähkönkatkokset aiheutuvat siitä, että sähköntuotannon ja huippu-kulutuksen välinen ero nousee 600 MW:iin.

Toiseksi hän esittää, että valtion kaasuyhtiö voisi antaa kaasua yksityisille sähkön tuottajille, joiden toiminta ilman sitä heikkenee tai keskeytyy kokonaan.
Landau joutuu esityksissään huomioimaan ympäristön suojelujärjestöjen kriittiset vaatimukset uusiutuvan energian käyttämiseksi, jota vaatii hallituksen päätös no 3484.
Energian ja sähkön tuotanto kilpailee jatkuvasti voimallisesti kasvavan talouden ja väestönlisäyksen vaatimusten kanssa. http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=269322

5. ISRAELIN VALTION verosaatavat ovat vuoden taloudellisen raportin mukaan n. 20.3 miljardia NIS. Lukuun sisältyvä aiemmin löydetyt ja hyödynnettävät kaasukentät, mutta siihen ei ole otettu mukaan Välimeren itäosista porattavia kaasu- ja mahdollisia öljyesiintymiä. Laskelmat on laatinut talousministeriön päätilitoimisto, perustuen löydettyihin kaasu-esiintymiin.
Muita valtion tulolähteitä ja varallisuutta vuonna 2011 on raportin mukaan:
Fosfaattiesiintymät arvoltaan 270 miljoonaa NIS, Potaska, osuuksineen arvoltaan 4.5 miljardia NIS; Hiekka- ja sorakaivannot arvoltaan 5.4 miljardia NIS.
Valtionmaata on 16 000 dunamia, arvoltaan 303.7 miljardia NIS; 75 % tästä on maatalousmaata, aroltaan 5.4 miljardia NIS. Arviolta 11.8 miljoonaa dunamia (2.95 miljoonaa eekkeriä) maatalous-maata tai avoimia alueita on käytettävissä; 82 000 dunamia (20 500 eekkeriä) on merkitty asuntoalueiksi, arvoltaan 115 miljardia NIS.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155651#.T6twGjJHTFw

6. KYMMENIÄ tuhansia, arvioiden mukaan jopa 200 000 ihmistä, oli kokoontunut Meron vuodelle perinteiseen mystisen rabbin (sage) Shimon bar Yochain (Rashbi) muiston kunnioittamis- (hilula) ja suuren kokon sytyttämistilaisuuteen viime illan ja yön aikana. Yochai tunnetaan mystisen kabbalististen kirjoitusten Zoharin laatijana. Yochai piileskeli poikansa kanssa luolassa 13 vuoden ajan roomalaisten etsiessä häntä. Heidän ateriansa olivat carobit ja vierellä löytyneen lähteen vesi. Suuren nuotion loistolla halutaan ilmentää kirkkautta, mikä auran tavoin ympäröi Rashbia Lag B´Omer päivänä saatuaan ilmoituksia Toran sisimmistä salaisuuksista. Tätä päivää kunnioitetaan myös päivänä, jolloin juutalaista kansaa kohdannut suuri vitsaus, joka surmasi 24 000 ihmistä, pysähtyi toisella vuosisadalla AD. 
Opiskelijat opiskelevat Toraa Elon Morehin ja Yitzharin asukkaitten kanssa sekä kuulevat luentoja rabbi Yochaista, joka oli myös tunnettu Torah-tutkija yli 3000 halacha-tulkinnallaan.
Tilaisuuteen kuuluvat Rashbia kunnioittavat melodiset laulut ja tanssit.

Poliisi ja turvallisuusjärjestöt aloittivat tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ja valmistelut  viikkoja ennen tilaisuuksia, sillä suureen kansanjoukkoon voi pyrkiä kaikenlaisia häiriöntekijöitä, eikä terrorismin mahdollisuutta voi sulkea pois. Kaikki hätäapujärjestelyt ambulansseineen ja 1200 poliisiupseerin valvontatoimineen pyrittiin huomioimaan.
Tähän mennessä ei ole mitään pahoja onnettomuuksia raportoitu. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155638#.T6t0aDJHTFw

7. uutisotsikoita
-          Gazan terroristit muistivat hekin Lag B´Omer juhlia Israelissa sytyttämällä alkeellisen Kassam-rakettinsa laukaisujärjestelmän, joka lähetti sen lähelle Eshkolin alueneuvoston alueita, mutta aiheuttamatta vahinkoja. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155640#.T6t6nzJHTFw
-          Iranin sukellusveneitten iskukykyä ja tehoa tarkastellaan INN:n artikkelissa. Iranilla on 20 sukellusvenettä, kolme niistä valmistettu Iranissa Venäjältä saatujen veneitten mukaan. Niiden tehokkuudesta on vain arvioita, vaikka niiden liikkeitä on seurattu sekä mereltä, maalta että satelliiteista ja tiedustelukoneista käsin. Näissä kilo-luokan kotitekoisissa aluksissa todetaan olevan 2 torpedoputkea. USA:n joukot ovat harjoitelleet meri- ja ilmaherruuden saavuttamista Persianlahdella harjoitellen myös rantautumista Iranin rannikkoa muistuttavissa olosuhteissa. Sukellusveneitten torjunta kuuluu harjoitusohjelmaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155631#.T6t7RTJHTFw
-          Kolmen Fatah-virkailijan vierailu Gazassa on herättänyt kyselyjä, mikä on vierailun tarkoitus. Fatahin keskuskomitean jäsen Muhammad al-Madani kertoi Maan-uutis-toimistolle, että delegaatioon kuuluu hänen lisäkseen Nabil Shaath ja Amin Maqboul. Toinen Fatah-virkailija Atid Abu Seif kertoi, että delegaatio voi keskustella järjestön sisäisistä asioista, mutta voivat myös tavata Hamasin johtoa saadakseen edistystä Fatahin ja Hamasin sovintokeskusteluihin Kairossa. Järjestöjen välinen kiista, jota vaikeuttaa Hamasin Gazan ja Damaskoksessa majailleen johdon erimielisyydet, on pysäyttänyt kaikki Mahmoud Abbasin etenemissuunnat. Hän ei voi edistää kevääksi aiottuja vaaleja, eikä saada valtiotaan YK:n turvallisuusneuvoston tarjoaman portin sulkeuduttua. Abbas voi vain kiertää maailmaa syyttäen Israelia kaikesta kurjuudesta, mitä lisää varojen loppuminen arabimaitten kitsastelun – tai viisauden -vuoksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155633#.T6t9UjJHTFw
-          Kaksi Damaskoksessa sattunutta räjähdystä ihmisten ollessa matkalla työpaikoilleen ja lasten matkallaan kouluihinsa vaati alustavien uutisten mukaan kymmeniä kuolonuhreja. Syyrian hallitus syyttää terroristeja pommituksista, jotka tapahtuivat aamukahdeksan jälkeen pääkaupungin alueella, jossa sijaitsee armeijan tiedusteluosaston tiloja. Tämä yksikkö on osallistunut kapinan kukistamiseen. http://www.haaretz.com/news/middle-east/dozens-of-syrians-killed-wounded-in-two-damascus-blasts-1.429391


Wednesday, May 09, 2012

KESKIVIIKKO 09.05.12


KESKIVIIKKO 09.05.12

1. SUURIMMAN shokkivaikutuksen alkaessa hälvetä alkaa myös selvitä, mistä eilisessä uutispommissa Likudin ja Kadiman yhteishallituksesta on kysymys. Gil Hoffman selvittää JP:n lyhyessä yhteenvedossaan, mistä puolueet sopivat tiistaiaamuna:
-          Kadiman johtaja Shaul Mofaz saa varapääministerin aseman ilman salkkua, hän on jäsenenä ministerikomiteassa diplomatian, turvallisuus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa. (Mofaz ei halunnut vastuullisen ministerin salkkua)
-          Kadima johtaa edelleen Knessetin ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokuntaa kuten myös Knessetin talousvaliokuntaa.
-          Hallitus laatii uuden Tal lakiesityksen, jolla määritellään haredim- ja arabikansan asevelvollisuus, elokuun 1. päivään mennessä.
-          Hallitus laatii ennen vuoden loppua esityksen uudeksi vaalilaiksi, jota sovelletaan seuraavissa vaaleissa.
-          Hallitus pyrkii edistämään rauhanprosessia vastuullisella tavalla. Hallitus laatii kansallisen hätäbudjetin, jakoa huomioi varojen tasapuolisemman jakamisen.
-          Kadima pysyy hallituksessa seuraaviin vaaleihin saakka.
TV-kanava 10 teetti eilen hätäisen mielipidekyselyn, jonka mukaan 44 % kysytyistä kannattaa yhteishallituksen muodostamista, 37 % vastustaa. Netanyahun kannatus pääministerinä saa 43 %:n kannatuksen, muut ehdokkaat Shelly Yechimovich, Yair Lapid, Avigdor Lieberman ja Shaul Mofaz jäävät kauas taakse.
Kansalla näyttää kuitenkin olevan tiettyä epäluuloa Netanyahun uskottavuudesta.
Hänen toimintansa ja yllättävät poliittiset siirtonsa kertovat enemmän eloonjäämistaktiikasta, kuten professori Guy Ben-Porat Ben Gurionin yliopistosta toteaa. Heprealaisen Yliopiston professori Abraham Diskin taas toteaa, että yhteishallitussopimus helpottaa Netanayahun pyrkimyksiä laajoihin lainsäädännöllisiin ja diplomaattisiin muutoksiin, joihin kuuluu haredim-kansan asevelvollisuutta koskeva Tal-lain uudistaminen sekä etäyhteisöjen laillistaminen.
Professori Ben-Porat uskoo - viitaten Likudin voimakkaaseen oikeistoedustukseen -, ettei pääministeri uskalla vaarantaa omaa asemaansa omaksumalla Mofazin esittämän rauhan-suunnitelman rauhanprosessinsa perustaksi, sillä se vaatisi arviolta 350 000 – 500 000 juutalaisasukkaan siirtämisen Juudean ja Samarian alueilta ja maksaisi kymmeniä miljardeja.

Netanyahu toisti aiemmin esittämänsä kehotuksen PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbasille käyttää syntynyttä tilaisuutta hyväkseen ja palata neuvottelupöytään. Abbas selvitti omat vaatimuksensa ”kaikkien kirjeiden äidin” nimellä kulkevassa viestissään Netanyahulle antaen hänelle kuukauden aikaa vastata. Pääministerin selkeää vastausta Abbasin ”ultimaatumiin” ei ole kerrottu julkisuudessa, jos hän vaivautui sellaista laatimaankaan.
Likudin ja Kadiman yhteishallitusta vastustavat ryhmät järjestivät mielenosoituksia sekä Tel Avivissa että Jerusalemissa. Niihin osallistui muutamia satoja joko aidosti huolestunutta tai periaatteesta Netanyahun hallitusta vastustavaa kansalaista.

PA:n puheenjohtaja kutsui Israelin yhteishallituksen muodostamista positiiviseksi ja sanoi olevansa valmis keskusteluihin, mutta vaati samaan hengenvetoon Israelin lopettavan kaiken toiminnan Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä, mikä osoittaa, että sanahelinän takana on sama jääräpäinen vastarinta-asenne, joka ei tunne mitään diplomaattista joustoa. Hamasin edustajana Fawzi Barhoum totesi, että Mofaz edustaa palestiinalaisten surmaamista, ja sellaisena yhteishallitus on kaikkein vaarallisin palestiinalaisille. Ei joustovaraa sielläkään. 
Pääministerin kanta pysynee muuttumattomana lähtien tosiasiasta, että rauhanprosessin pahin ja ehkä ainoa jarru ja este on PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas, jolta puuttuu joko todellista halua ratkaista ongelmat Israelin kanssa tai rohkeutta asettua Fatahin ja Hamasin virallista kantaa vastaan, jotka peruskirjojensa mukaan vaativat Israelin tuhoa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155592#.T6oNEjJHTFw

2. USA:n Kalifornian San Diego yliopistossa vellovat Israelia puolustavat ja sitä vastustavat mielipiteet rajuina, puhjeten välillä sekä fyysisiksi että verbaalisiksi hyökkäyksiksi eri tavoin ajattelevia vastaan. Palestiinalaisia kannattava ryhmittymä ”Opiskelijat Palestiinan oikeuden puolesta” (SJP) vaatii, että yliopiston tulee poistaa sijoituksensa GE:n ja Northtrop Grumman
yhtiöistä, koska ne valmistavat materiaaleja, joita Israelin puolustusvoimat käyttävät. Yliopiston opiskelija-hallituksen jäsen Ashton Shahayat ja Israelille myönteinen professori Shlomo Dubnov ovat saaneet palestiinalaisille myönteiseltä SJP:ltä uhkauksia ja myös fyysisiä hyökkäyksiä heitä vastaan siksi, että he äänestivät esitystä vastaan, jossa yliopistoa vaadittiin myymään osakkuutensa GE ja Northtrop Grumman yhtiöissä. Esitys hylättiin yliopiston opiskelija neuvostossa 29. helmikuuta äänin 20-13.
Äänestyksen jälkeen palestiinalaismyönteinen opiskelijajohtaja Amar Dalman lähetti kuuden muun opiskelijan kanssa E-mailin yliopiston hallitukselle väittäen tulleensa fyysisesti ja tunnetasoisesti pahoinpidellyiksi ja syyttäen professori Dubnovia rasistisen kielen ja hyökkäysten esittämisestä palestiinalaismyönteistä opiskelijaa kohtaan. Lisäksi kirjeessä vaadittiin, että yliopisto myöntää heille 7000 USD palestiinalaismyönteisen luennoitsijan kutsumiseksi yliopistoon.
Yliopiston tutkimuksissa syytteet osoitettiin täysin perättömiksi.
Tämä tapaus osoittaa, miten syvälle Israelin vastaisuus ja palestiinalaisten kannattaminen on juurtunut länsimaisissa yliopistoissa ja muissa virallisissa opetuslaitoksissa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155587#.T6oSFjJHTFw

3. CAROLINE B Glick tarkastelee kolumnissaan syitä, miksi Netanyahu peruutti syyskuun vaalit ja suostui liittoon Mofazin kanssa, joka äskettäin sanoi vastustavansa häntä. Glick katsoo, että syitä on voinut olla useitakin: Iranin ongelma ei poistu tämän kautta, mutta antaa hänelle vapauden päättää toimistaan pelkäämättä Obaman vastatoimia; Tämä antaa Netanyahulle vapauden päättää, miten suhtautua palestiinalaisiin, käyttääkö Sharonin taktiikkaa, karkottaa 350 000 juutalaista kodeistaan tietämättä, minne heidät sijoittaa ja hajottaa puolueensa; Onko Kadima vain verho, jonka suojassa hän voi antaa Barakille vapaat kädet ”toimia lain ja oikeuden puolustajana” tuhoten kaikki korkeimman oikeuden tuhottaviksi tuomitsemat juutalaisten etäyhteisöt; Noustako korkeinta oikeutta vastaan, mihin 94 kansanedustajan voima Knessetissä antavat hänelle aivan erilaisen painoarvon kuin 66.
On muistettava, ettei Netanyahu ole julkistanut omaa suunnitelmansa palestiinalais-kysymyksessä, minkä johdosta hän ei myöskään ole sitoutunut minkään idean kannattajaksi, vaan voi vapaasti luovia eri suunnitelmien parissa odottaen aikaansa. 

Glick näyttää päätyvän toteamukseen, että Netanyahu olisi ollut idiootti, ellei hän olisi tarttunut hänelle tarjottuun tilaisuuteen, joka ei maksa hänelle mitään, mutta antaa hänelle suurimman poliittisen kannatuksen sitten Peresin ja Shamirin vuorotteluhallituksen jälkeen, jossa oli 97 kansanedustajaa. Tämän ohella Israelilla on ollut hätätilahallituksia vielä suuremmalla 111 kannatuksella, kuten 1967 sodan jälkeen, mikä todistaa, että kaksi juutalaista kolmella eri mielipiteellä voivat vaaran uhatessa löytää toisensa.
Kadimalle liitto antaa pelastusköyden välttää ennustettu rökäletappio vaaleissa, mikä olisi pudottanut sen edustajien luvun kolmanteen nykyisestä. Vaikka lokakuun vaalien menestys vuonna 2013 ei ole ollenkaan varma, aikaa on kuitenkin runsaasti haarukoida tilannetta ja paikata ryvettynyttä kansansuosiotaan.
Lopuksi Glick toteaa, että yhteishallitus antaa hänen talouspolitiikalleen liikkumatilaa pelkäämättä jatkuvien hyökkäysten aiheuttamaa epävarmuutta sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisillä areenoilla, jotka tarkkaavat jokaista liikahdusta täällä. Edelleen Glick katsoo Netanyahun saaneen varmemman pohjan Ranskan vasemmisto-presidentin valitsemisen Euroopassa aiheuttaman epävarmuuden ja Euron mahdollisen romahduksen vuoksi.
Kadima saanee kaksi ministerinpaikkaa kahden ministerin siirtyessä muihin tehtäviin, mikä osaltaan rauhoittaa tilannetta Kadiman sisällä. On kuitenkin uskottava, että Netanyahun hallitus tulee pääpiirteittäin noudattamaan Likudin ja oikeistopuolueitten politiikkaa.  

4. UUTISOTSIKOITA
-          Kuka oli syyllinen IAEA:n Etelä-Koreasta kotoisin olleen tarkastajan kuolemaan Marcazin maakunnassa Iranissa, vai oliko hänen ohjaamansa auton suistuminen tieltä ja kääntyminen ympäri puhdas onnettomuus, kuten Iranin atomijärjestö IAEO vakuuttaa? Autossa toisena istunut slovakialainen IAEA virkailija vammautui onnettomuudessa. IAEA on aloittanut tutkimukset asian johdosta, mutta ne joudutaan suorittamaan iranilaisten viranomaisten valvonnassa ja luvalla. Onnettomuus tapahtui tiistaina puolenpäivän aikaan heidän ollessaan tarkastusmatkallaan Khandab Compleksissa Marcazin maakunnassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155611#.T6olKjJHTFw
-          Israelin poliisin isännöimän Interpolin tiistaina alkaneen kolmipäiväisen konferenssin aikana, jota johtavat Interpolin presidentti Khoo Bon Hui ja pääsihteeri Ronald Noble, Interpolin presidentti Khoo totesi, että Israeliin hyökätään tuhannen ”cyber-iskun” muodossa minuutissa. Konferenssin isäntä toimii Israelin poliisilaitos. Asiantuntijat arvioivat, että cyber-hyökkäysten aiheuttamat vahingot ovat suuremmat kuin kokaiinin, heroiinin ja marihuanan yhteiset kustannukset, eli 750 miljardia Euroa/v. Noble lisäsi, että hyökkäysten määrä on nousussa. Hän sanoi arvostavansa Israelin poliisin kykyä taistella tätä trendiä vastaan ja sanoi useiden ulkomaisten asian-tuntijoitten mielellään yhdistävänsä ponnistelunsa Israelin poliisin kanssa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155604
-          Palestiinalaiset terroristit tulittivat israelilaista autoilijaa hänen ajaessaan tiellä no 60 Sinjil-arabikylän lähellä tiistai-iltana. Kukaan ei loukkaantunut, ja autoilija pystyi jatkamaan matkaansa lähimmälle valvontapisteelle, jossa todettiin auton saamat luodinreiät. Tulitus tapahtui Samariassa pohjoiseen Ofran juutalaisyhteisöstä. IDF aloitti välittömät etsinnät terroristien löytämiseksi. – Maanantaina kerrottiin israelilaisen naisautoilijan välttäneen täpärästi sieppaamisyrityksen ajaessaan autollaan Elon Morehiin isänsä kotiin. Hän havaitsi auton tienpuolessa ja parrakkaan miehen, joka kehotti häntä pysäyttämään. Hän ehti havaita, ettei miehellä ollut kipaa pääsään, kun kolme miestä tuli autosta ulos alkaen lähestyä häntä. Nainen painoi kaasun pohjaan ja pääsi tilanteesta vaurioitta. Poliisi tutki paikkaa, jossa sieppausyritys tehtiin, mutta ei löytänyt enää ketään paikalta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155599#.T6opbzJHTFw
-          Rabbit ja luonnonsuojelijat kehottavat kansalaisia keskittymään Lag B´Omerin tarkoituksen tutkimiseen sen sijaan, että sytyttävät vaarallisia ja luonnolle vahingollisia nuotioita. Nuoret pojat ja tytöt keräilevät kaikenlaista poltettavaksi kelpaavaa nuotioitten sytyttämiseksi, joiden ympärillä tarinoidaan ja vietetään yhteistä iltaa samaan tapaan kuin juhannuskokkojen ympärillä Suomessa. Lag B´Omer juhla alkaa keskiviikko-iltana auringon laskettua. Safedin lähellä Meron vuorella tapahtuvat vuosittaiset juhlallisuudet keräävät tuhansittain ihmisiä aiheuttaen paitsi valtavia liikenneruuhkia, sosiaalisia ongelmia sekä tulipalon vaaraa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155609#.T6osHjJHTFw
-          IDF:n yksiköt tekivät tiistaina ratsian ”Stop the Wall” (pysäytä muuri) järjestön toimitiloihin Rmallahissa, kertoo Maan uutistoimisto Betlehemissä. Järjestön pelätään keräävän aineistoa kuvien ja tiedustelujen muodossa, joita voidaan luovuttaa terroristeille. Sotilaat takavarikoivat kaksi sylimikroa, 3 kovalevyä ja 10 muistitikkua, joissa oli kuvia, artikkeleita ja muuta materiaalia. Ratsia tehtiin yön aikaan. IDF:n taholta selvitetään, että monet NGO-nimikkeen suojassa toimivat järjestöt keräävät aineistoa ja kuvia, joita ne luovuttavat Israelin vastaisten kansainvälisten järjestöjen sekä terroristien käyttöön. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155597#.T6otxTJHTFw
-          Jordania alkaa olla sietokykynsä äärirajoilla syyrialaisten pakolaisten tulviessa maahan. Pakolaisista ei pysty sanomaan, ovatko he aidosti sotaa paossa vai kuuluvatko he terrorijärjestöihin tai ovat Syyrian hallituksen agentteja. Pakolaisten määrä ylittää 20 000, joiden aiheuttamia kustannuksia jo pelkästään saniteetti-jätteiden muodossa Jordania ei pysty hoitamaan, vaan tarvitsee ulkomaista apua. Jätteitä kertyy 200 tonnia päivittäin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155613#.T6ovwDJHTFwTuesday, May 08, 2012

JATKO TIISTAI 08.05.12


TIISTAI 08.05.12/JATKO-OSA

1. ARUTZ SHEVA arvioi artikkelissaan, että Netanyahun äkilliseen mielenmuutokseen vaikutti hänen sunnuntai-iltana Likudin konventissa kärsimänsä hämmentävä arvonmenetys, ettei hän saanut kokousväkeä taivutetuksi avoimeen äänestykseen, vaan joutui tyytymään lippu-äänestykseen. Tämän takia hän ei artikkelin mukaan voinut mennä kysymään äänestäjien mielipidettä, sillä konventiopaikalla hän aavisti pahimman kilpailijansa Moshe Feiglinin vahvan kannatuksen. Hän pelkäsi Feiglinin kannatuksen nousevan vaarallisesti Likudin vaali-ehdokkaitten vaaleissa, eikä uskaltanut antautua siihen.
Tämän takia hän suostui vielä tuntemattomiin myönnytyksiin Kadiman puheenjohtajan Shaul Mofazin kanssa. Esitys yhteishallinnosta tuli molemmista puolueista. Kulissien takana asioita ohjailivat Netanyahun entinen kansliapäällikkö Natan Eshel ja Mofazin neuvonantaja Lior Horev. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155583#.T6kXAjJHTFw

NETANYAHU ja Mofaz pitivät lehdistökonferenssin tiistaina, jossa he pyrkivät selittämään sopimustaan yhteishallituksesta. Varsinkin vasemmistopuolueet näyttävät eniten pahastuneen sopimuksesta, sillä niiden haaveet kannatuksensa nostamisesta valuivat hiekkaan. Meretzin kansanedustajan Horowitcin suulla tämä on häpeällisen toiminnan huippu, eikä Labourin puheenjohtaja jäänyt paljon jälkeen syyttäen Netanyahua petoksesta.
Mofaz totesi, että yhtenäishallitus on paras vaihtoehto monelta suunnalta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Hän vihjaili hyökkäysmahdollisuuteen Irania vastaan. Netanyahu sanoi kutsuneensa Tzipi Livnin hallitukseen ainakin kolmesti, mutta tämä ynseästi kieltäytyi edes tutkimasta sitä.

2. KORKEA IDF:n upseeri varoitti the Telegraph britti-lehden artikkelin mukaan, että Hizbullahin reagointi Israelia vastaan mahdollisen Iranin iskun seurauksena tulee aloittamaan sodan Libanonia vastaan. Hän varoitti, että IDF:n iskut libanonilaisia kyliä vastaan vaatisivat vuosikymmenen työn niiden jälleen rakentamiseksi. Hän lähtee siitä, että Hizbullahin raketti-iskut Israeliin katsotaan Libanonin sotatoimeksi Israelia vastaan, joka tulee vastaamaan siihen koko voimallaan. Hän osoitti sanansa Libanonin kansalle, että tämä ymmärtäisi, ettei IDF katso sitä vihollisekseen eikä tunne vihaa sitä kohtaan. Vihollinen on ydinaseita havitteleva Iranin ääri-islamilainen vallankumoushallitus ja sen liittolaiset, joita vastaan IDF tulee taistelemaan, jos se katsotaan välttämättömäksi.
Hizbullah on osa Libanonin hallitusta, ja siksi sen toimet koskevat koko kansaa.
Tämäkin artikkeli antaa vinkkejä siitä, että Israel voi iskeä Iraniin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155566#.T6kcTjJHTFw

ynetnews.com arvioi artikkelissaan, että Likudin ja Kadiman yhteishallitus nostaa Israelin pelotteluvoimaa vihollisten silmissä, ja varsinkin Iran tuntee sen painon. Kuten artikkelissa todetaan, Israelin hallituskuvioiden muotoutumista seurataan tarkoin USA:n presidentin kansliassa, jossa varmaan myös nähdään, mikä vaikutus sillä on Iranin asiain hoidossa. Presidentti Obama ei halua sotaleikkejä juuri nyt, kun hänen vaalitaistelunsa on kriittisessä vaiheessa, eikä selvää eroa kilpailijaan Republikaanien ehdokkaaseen Romneyn oli saatu. Hiipuvan maailmantalouden uskotaan saavan kohtalokkaan iskun, jos Irania vastaan hyökätään ja öljyntoimitukset Persianlahdella estyvät. Tämä ei voisi olla vaikuttamatta myös USA:n taloudelliseen kriisiin ja siten Obaman uudelleen valintaan.
Toisaalta yhteishallitus voi olla hyvä juutalaisille. Se antaa hallituspuolueille mahdollisuuden hoitaa korkeimman oikeuden sekaantumisen hallituksen toimiin, joista ensimmäinen ja ikävin arvovaltatappio tuli oikeuden kieltäydyttyä jatkamasta Ulpanan juutalaisyhteisön elämää.
Nyt Kadimalla vahvistettuna hallitus voi kevyesti laillistaa korkeimman oikeuden tuomitsemat juutalaiskylät ja -kaupungit Juudeassa ja Samariassa, tarkkailijat arvioivat. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4226316,00.html
Ynetin toisessa artikkelissa arvioidaan, että Kadima vältti viime hetkessä poliittisen tappionsa, mutta Labour-puolue - kuten Yair Lapidin perustama Atid-puolue - jäävät nyt kuivumaan.
Puolustusministeri Ehud Barakin poistumista kuvioista oli yksi jos toinenkin odottanut, mutta nyt hän tulee jatkamaan puolustusministerinä valtion hyväksi tai tappioksi, jonka vain tulevaisuus voi näyttää. Artikkelissa käydään läpi puolueiden tuntoja, mutta jääköön sen esittely tuonnemmaksi. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4226205,00.html


TIISTAI 08.05.12


TIISTAI 08.05.12

TÄNÄÄN Kastelin alueella on korjaustöiden johdosta sähkökatkos alkaen 08.00 ja jatkuen 15.00. Tämän vuoksi teen hätäisen raportin ennen voiman katkeamista.

1. Vain muutama tunti sen jälkeen, kun Knesset oli lopettanut hajottamistaan koskevan lakiesityksen lukemisen, pääministeri Netanyahu ilmoitti yllätysuutisen, että hän oli sopinut Kadiman puheenjohtajan Shaul Mofazin kanssa kansallisen yhteishallituksen muodostamisesta. Samalla tavoitteet uusista vaaleista loppukesästä peruuntuvat. Kadimalla on 28 kansanedustaja, Likudilla 27, joten ne yhdessä saavat 55 kansanedustajaa hallituksen taa, mikä antaa suuremman mahdollisuuden valita kolmannen tai neljännen hallituskumppanin. Kol Israel ilmoitti, että Likudin ja Kadiman keskusjohto oli kokoontunut 02.00 tänä aamuna ja siinä hyväksyneet Mofazin ja Netanyahun neuvotteleman sopimuksen hallituksen muodostamisesta. Kadiman puheenjohtaja Mofaz saanee joko salkuttoman ministerin ja varapääministeri tai sisäisen turvallisuuden ministerin paikan hallituksessa.

Kenkää hiertävä Tal Laki-esitys käsitellään heinäkuun loppuun mennessä. Tällä pyritään asettamaan asevelvollisuus jokaiselle maan kansalaiselle, myös haredim- ja arabikansalle. Uuden lain sisältö on tietenkin vielä keskustelujen alainen.
Kaikki Likudin jäsenet, kuten ke. Danny Danon,  eivät hyväksyneet Likudin ja Kadiman yhteishallitusta. Hän sanoi pelkäävänsä, että se antaa lopullisen kuoliniskun juutalaisten asuttamistoimille Juudeassa ja Samariassa.
Labour-puolueen puheenjohtaja kutsui sopimusta pelkurien sopimukseksi.
Shas-puolueen puheenjohtaja tervehti sopimusta hyväksi maan yhtenäisyyden vuoksi.
Oppositioon jää enää 26 kansanedustajaa Kadiman liittyessä hallitukseen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155564#.T6imozJHTFw

2. USA:n presidentti Obama vakuutti viime viikolla, että al-Qaida vetelee viimeisiä henkäyksiään, mutta se oli ilmeinen vaalitemppu ilman todellisuuspohjaa. USA:n erikoisjoukkojen komennuskunnan neuvonantaja Seth Jones oli kuitenkin eri mieltä. Hän kertoo julkiasemassaan kirjassa, jonka aineistoon sisältyy erittäin runsaasti todistusaineistoa dokumenteista salaisiin puhelinkuunteluun saakka, että al-Qaida on muuttanut muotoaan ameban tavoin, mutta ettei ole mitään merkkejä sen hajoamisesta. Kirjan nimenä on enteellinen: ”Hunting the Shadows” (Metsästäen varjoja), al-Qaidan jahtaaminen 11/09 lähtien. Hän kertoi ”US News” websivulla teoriastaan al-Qaidan terroriaalloista, ja mitä tulee tehdä niiden estämiseksi. Hän sanoi, että neljäs aalto on menossa juuri nyt, ja että arabikevään sekoittamat ja heikentämät muslimihallitukset ja maat ovat otollinen kohde sen toteuttamiseksi. Sen mukaisesti al-Qaidan muodostamat ryhmät toimivat tehokkaasti monissa muslimimaissa. al-Shabaab Somaliassa, al-Qaida Arabianniemimaalla ja al-Qaida Maghrebissa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155562#.T6iqvjJHTFw

3. USA:n kongressin paneeli päätti antaa miljardi USA Iron Dome lyhyen matkan rakettien ja ohjusten torjuntajärjestelmän edelleen kehittämiseksi. Jokainen Tamir torjuntaohjus maksaa 50 000 USD. Vakoisen Talon arviointikomitea hyväksyi 947 miljoonaa USD Iron Dome, Davidin Lingon ja Arrow-torjuntajärjestelmien kehittämiseksi. USA:n edustaja Steve Rothman sanoi, että myönnetyt varat on suurin, mitä USA on koskaan myöntänyt sotilaallisiin kohteisiin.
USA:n kongressin arviointikomitean päätös varojen myöntämiseksi on sitäkin merkittävämpi, että USA on aloittanut suuren säästökampanjan, jolla monien alojen budjetteja leikataan.
Päätös on ensin  hyväksyttävä senaatissa ja vaatii presidentin allekirjoituksen.

4. Negevin beduiinit sieppasivat 10 YK:n rauhanturvaajaa Siinain niemimaalla. Sieppaajat vaativat, että Egyptin hallitus vapauttaa pidättämiään beduiineja. YK:n Fijistä kotoisin olevat rauhanturvaajat vapautettiin muutamien tuntien kuluttua, mutta vapauttamisehdoista ei ole tietoa. Siinain niemimaasta on kehittynyt ”Etelän Villi Länsi”, jossa Egyptin hallituksen vaikutus ja valvonta on lähes olematonta voimakkaiden muslimijärjestöjen hallitessa ja terrorisoidessa aluetta mielensä mukaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/155554#.T6iv8DJHTFw

5. Ranskasta muuttaneet juutalaiset sanovat, että Francois Hollanden valinta Ranskan presidentiksi on huono uutinen juutalaisille. He pelkäävät hänen keskittyvän muslimien vaatimusten toteuttamiseen, koska he äänestivät häntä. Voiton juhlissa nähtiin Palestiinan lippuja ja heitä tukevia iskulauseita. Hollanden sota-ajan muisti pätkii pahoin, eikä hän suostu hyväksymään joitain hänelle vastenmielisiä periodeja siitä. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4226031,00.html

6. Iran on nykyaikaistanut Islamic Jhadin ohjusarsenaalia toimittamalla sille tutka-ohjattuja maalta merelle ammuttavia risteilyohjuksia sekä parannettua mallia olevia Kassam-raketteja. Debkafile kertoo, että aseet ja varusteet toimitetaan Gazaan Siinain kautta ja salakuljetus-tunneleiden kautta kohteisiinsa. Iranilaiset asiantuntijat nykyaikaistavat Gazassa Islamic Jihadin arviolta 15 000 Kassam-rakettia.

Palaan asiaan kolmen jälkeen, jolloin kerron tuoreimmista uutisista tarkemmin.

Monday, May 07, 2012

MAANANTAI 07.05.12


MAANANTAI 07.05.12

1. JOTKUT kolumnistit kutsuvat tätä vuotta pelon vuodeksi, viitaten lukuisiin ennustuksiin, sekä uskonnollisiin että tieteellisiin, joiden mukaan suuria muutoksia on odotettavissa, useimmat niistä tuhoisia. Riippumatta näistä tuhon maalailuista tänä vuonna poliittinen kartta muuttuu monen maan kohdalla, jotkut näistä sisäisen kuohunnan kautta, osa vaalien tuloksena. Vaaleja käyvät Ranska, Kreikka, USA, Israel, Syyria, Englanti kuntavaaleja, ja Venäjän entinen uudelleen valittu presidentti Vladimir Putin aloittaa 6 vuoden virkakautensa tänään. Kiinassa käydään vakaan ja yhtenäisen kuoren alla sisäistä vallansiirtoa; Pohjois-Korea sai jo nuoren ja ilmeisen kokemattoman johtajansa muutamia viikkoja sitten.
Ja olihan siinä välissä Suomenkin vuoro vaihtaa naispresidenttinsä miehekkäämpään.
Tämän ohessa muslimimaissa alkanut ja vielä jatkuva poliittis-uskonnollinen kuohunta.
Muutoksia on odotettavissa maailman poliittisella ja diplomaattisella rintamalla.

2. RANSKA kävi juuri ratkaisevat vaalitaistelut seuraavan presidentin valitsemiseksi, minkä tuloksena värikäs mutta poliittisesti keskinkertainen Nicolas Sarcozy ja hänen italialais-syntyinen vaimonsa Carla joutuvat jättämään pramean Elyseen palatsin. Sen uudeksi asukkaaksi – mikäli hän käyttää sitä muuten kuin edustustarkoituksiin – muuttaa viime yön tunteina voittonsa varmistanut Francois Hollande. Vaikka länsimaitten vakaissa demokratioissa ei vaalien myötä yleensä tapahdu äkillisiä ja suuria muutoksia, jokainen uusi valtion johtaja tuo kuitenkin omat mausteensa yhteiseen soppaan. Presidentti Sarvcozy laskettiin kuuluvaksi oikeistoon ja edustavan hallitsevan luokan etuja. Presidentti Hollande on sosialisti, ensimmäinen vasemmistosta Farncois Mittarandin vuoden 1981 jälkeen.

DEBKAFILE on perinteensä mukaisesti ensimmäisten joukossa arvioimassa, mitä vallanvaihto Ranskassa mahdollisesti vaikuttaa Euroopan asioihin. DF muistuttaa, että ”vaikka presidenttiehdokas Hollande ei käyttänyt vaalitaisteluissa hyväkseen Ranskan osallistumista USA:n ja Englannin rinnalla Libyan taisteluihin, jotka maksoivat maan veronmaksajille miljoonia, äänestäjät muistivat sen hyvin”. Tämä on voinut ohjata äänestäjien käyttäytymistä. Ranska oli Sarcozyn johdolla yksi kaikkein äänekkäin Iranin ydinsuunnitelman vastustaja ja vaati sen lopettamista, vaatien konkreettisia toimia myös Syyriassa.
DF arvioi, että Nicolas Sarcozyn tappio ja Francois Hollanden voitto heikentää länsimaitten yhteisiä projekteja ja ennen kaikkea Iranin vastaisia painostustoimia.
Sarcozy taisteli myös Ranskan ja länsimaitten – varsinkin EU-maitten – vaikutuksen lisäämiseksi Lähi Idän asioitten hoidossa. Ranskan ilmavoimat olivat aktiivisia Libyassa, kuten myös sen merivoimat ja erikoisjoukot, jotka YK:n lipun suojassa toimivat linjojen takana soluttautuen kapinallisten joukkoon ohjaajina ja tiedustelutehtävissä.
Kuten DF raportoi, nämä seikkailut eivät tuottaneet Ranskalle mitään, mutta maksoivat paljon.
DF arvioi edelleen, että Sarcozyn hallituksen päätökset Ranskan muslimien pukeutumis-säännöistä ja muuttorajoituksista ovat voineet kääntää muslimiäänestäjät häntä vastaan.

DF:n arvion mukaan Hollandella tulee olemaan kädet täynnä ongelmia, jotka vaativat kiireisiä ratkaisuja: Maan heikentyvä talous, Euron hengitysongelmat, Iranin ja Syyrian ongelmat. Ranska ja Saksa ovat perinteisesti kisailleet vaikutusvallasta Euroopan sydämessä. Saksan vahva talous on nostanut sen ”temppelinharjalle”, siltä odotetaan EU:n ongelmien ratkaisua. Julkisuudessa on jopa esitetty arvailuja, että Saksa voisi tässä epäselvässä tilanteessa pyrkiä rakentamaan uudelleen muinaista Pyhää Rooman Imperiumia vastaavaa liittoutumaa.

MITEN nämä kaikki vaikuttavat Israelin tilanteen kehittymiseen? USA:n presidentti ja –ehdokas Barack Obama pyytää ”aikaa ja liikkumatilaa” sitoutumatta mihinkään ennen USA:n presidentin vaaleja marraskuussa. Israel on viestittänyt toistuvasti maailmalle toimivansa Irania vastaan vaikka yksin, jos maailma ei tunne mielenkiintoa hoitaa sen ydinasehaaveet. Netanyahun turvallisuus-neuvonantaja Yacov Amidror on kiertämässä Euroopan maita selittääkseen Israelin kantaa ja voidakseen vaikuttaa niiden asenteisiin kysymyksessä. Israelissa pohditaan, komentaako Netanyahu F-15 ja F-16 koneet taivaalle pitkälle lennolleen Mesopotamiaan ennen syyskuun vaaleja, vai odottaako hän USA:n presidentin vaaleja?
DF katsoo, viitaten Netanyahun selityksiin, ettei hän halua toistuvia tyytymättömyyden murinoita hallituskumppaneiltaan 1.5 vuoden ajan, ja siksi - koska gallupit lupaavat selkeää voittoa vaaleissa - hän hyppää kehityksen selkään ja antaa sen johtaa.
Toiseksi DF arvioi, että Netanyahu voi katsoa, että - Euroopan ja maailman haluttomuuden keskellä - hänen velvollisuutensa on tarttua kehityksen ohjaimiin. http://www.debka.com/article/21978/

3. DEBKAFILE  tarkastelee toisessa artikkelissaan Iranin ydinteollisuuden salaisia projekteja ja sitä, miten Iran pyrkii diplomaattisin keinoin hämäämään länsivallat ja P5-1 maat tarjoamalla niille syöttiä Parchin sotilastukikohdan tarkoin rajoitettujen tarkastusten muodossa, mikä antaisi sille aikaa ja tarvittavan rauhan ydinohjelmansa jatkamiseksi ilman tarkkailua. Toiseksi DF arvioi, että Parchin tukikohdan tarkastusten viivyttämisellä Iran saa lisäaikaa jatkaa sen puhdistamista ydinjätteistä, jotka voisivat paljastaa sen todellisen käytön. Kolmanneksi Iran on vaatinut, että Parchin tukikohdan kansainväliset tarkastukset tulevat olemaan viimeiset. joita Iran tulee koskaan sallimaan IAEA:n tiedemiehille. IAEA:n pääsihteeri Yukio Amano totesi, että ”Parchin tukikohta on se, mistä tarkastukset aloitetaan”.
DF arvioi, että pääsihteeri on jo jäänyt junasta, sillä Iran on 60 vrk:n aikana voinut jatkaa uraanin rikastus-laitteittensa asentamista maanalaisiin luoliin Dasht -el-Kavir (Suuri Suolatasanko) alueella, jonka toimintatilat on yhdistetty toisiinsa maanalaisilla käytävillä.

IRANIN lähettiläs IAEA:n kansliassa Viinissä Ali Asqar Soltaniyeh totesi perjantaina, että seuraavissa neuvotteluissa tulee keskittyä muotojen ja kehysten muotoiluun sekä kaikkien epäilysten poistamiseen. Iranin neuvottelijat uskovat, että niissä neuvotteluissa pystytään ratkaisemaan erimielisyydet lopullisesti ja poistamaan epäselvyydet. Tämä näyttää sopivan myös USA:n presidentti Obaman päämäärään selvittää erimielisyydet muslimimaitten kanssa neuvotteluilla ja myönnytyksillä. Tätä Obama vihjaili Venäjän presidentti Dmitry Medvedeville luvaten, että USA:n presidentin vaalien jälkeen hän on paljon joustavampi.
DF arvioi, että Obaman suostumista neuvotteluratkaisuun ja Iranin hyväksymistä ydinvaltioksi osoittaa se, että USA:n armeijanpalvelujen strategisten asiain komitea hyväksyi julkilausuman, jolla Pentagon velvoitetaan asentamaan ohjuspuolustus-järjestelmä USA:n itärannikon suurkaupunkien, New York, Washington ja Boston, suojaamiseksi lännestä tulevia ohjusiskuja vastaan. Järjestelmän tulee olla valmis vuoteen 2015 mennessä. Projektille myönnettiin 100 miljoonaa USD budjetti.

DEBKAFILE kertoo edelleen, että Iranin suuri ballistisia ohjuksia valmistava yhtiö Shahid Hemmad teollinen ryhmä vastaa Iranin ballististen ohjusten kehittämisestä. DF kertoo, että USA:n tiedustelu havaitsi Pohjois-Korean toimittaneen Iranille lokakuussa 19 ydinkärki-mahdollisuudella varustettua BM-25 ohjusta, joiden kantomatka on 2 500 km. Ryhmän edustajat seurasivat DF:n mukaan Pohjois-Korean epäonnistuneen ballistisen ohjuksen Umha-2 laukaisua 13. 04.12, mutta yhteistyötä jatketaan ohjuksen edelleen kehittämiseksi.
Israelissa aktiivisina jatkuneet keskustelut on DF:n arvion mukaan suunniteltu maailman mielipiteeseen vaikuttamiseksi, kuten myös Dennis Ross arvioi äskettäin. DF arvioi, että entisten turvallisuusjohtajien Meir Daganin ja Yuval Diskinin negatiiviset lausunnot Iranin ydinteollisuuden Israelille aiheuttamista vaaroista on annettu Netanyahun kaatamiseksi. ”He vihaavat Netanyahua niin syvästi, että vaarantavat maan turvallisuuden kostaakseen.” http://www.debka.com/article/21976/

4. Syyriassa pidetään parlamenttivaalit, vaikka maa on edelleen väkivallan kourissa. Vaalipaikat avattiin tänään maanantaina aamulla. Armeija asetti yli 100 tarkastuspistettä Damaskokseen. Syyrian parlamentissa on 250 paikkaa. Vaaliehdokkaita on 7 195, heistä 750 naisehdokasta. Vaalit siirrettiin syyskuusta silloin vallinneitten levottomuuksien vuoksi. Syyrian uuden perustuslain mukaan muutkin puolueet saavat kilpailla Assadin johtaman Baath-puolueen ehdokkaiden kanssa, joka on hallinnut maat 41 vuotta.

Hallitusta vastustavat kapinalliset pitävät vaaleja mielettöminä ja demokratian perusteiden vastaisina. Poliisien ja sotilaitten läsnäolo tuntuu vaalipaikoilla, sillä aktivistit voivat yrittää häiritä vaaleja pommi-iskuillaan, joista on alettu syyttää al-Qaidaa tai Hizbullahia, mikä sekoittaa entisestäänkin sekavaa tilannetta. Tämä on antanut Assadin hallitukselle todisteita ulkopuolisten aseistamista jengeistä, joiden se sanoo terrorisoivan kansaa. YK:n virkailijat uskovat, että sen asettamien 300:n tarkkailijan hajauttaminen kaupunkeihin saa väkivaltaisuudet vähitellen loppumaan.
Turkin pääministeri Erdogan kävi pakolaisleirissä rajan pinnassa, josta hän auton katolla seisten kiikaroi Syyrian puolelle tarkka-ampujien valvoessa. Hän vakuutti, että Assadin hallitus kaatuu pian ja tilanne normalisoituu. http://www.haaretz.com/news/middle-east/syria-holds-parliamentary-elections-amid-continuing-violence-1.428644

5. UUTISOTSIKOITA
-          Israelilaiset siviilit ja sotilaat ovet enenevässä määrin alkaneet palata ennen Arafatin aikaa vallinneeseen tilanteeseen, jolloin palveluja ja ostoksia haettiin PA:n valvomilta alueilta. IDF varoittaa, että Hamas ja Islamid Jihad etsivät tilaisuutta siepata uusia panttivankeja. Kuitenkin viimeisen 6 kuukauden aikana 31 siviiliä ja 18 armeijan aktiiviupseeria meni PA:n alueille. IDF varoittaa varsinkin yksinäisiä patikoitsijoita erämaissa sieppauksen vaarasta, mikä on noussut viimeisten viikkojen aikana. Toinen selvä vaara on joutua väkivallan, puukotuksen tai mukiloinnin kohteeksi erämaassa, tavaransa ja käsipuhelimensa menettäneenä. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4225608,00.html
-          USA:n ulkoministeri Hillary Clinton, joka alkaa yhä enemmän muistuttaa vanhaa isoäitiä, kehotti Intiaa etsimään Iranista tuottamansa öljyn tilalle muita energialähteitä. Hän puhui maanantaina Kolkatassa järjestetyssä tilaisuudessa Intiassa. Intia on Japanin ja Kiinan tavoin suuresti riippuvainen Iranin öljystä, eikä sen korvaaminen ole helppoa, vaikka Saudi Arabia vakuutti pystyvänsä toimittamaan puuttuvan määrän. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4225602,00.html
-          Israelin vasemmiston on vaikeaa tottua ajatukseen, että uudenaikaisen moraalisen oikeusvaltion perusteiden mukaan tuomionsa kärsineet rikolliset on vapautettava. Heidän vatsaansa närästää se, että vasemmiston suuren idolin Yizhak Rabinin murhaan osasyyllisenä tuomittu mutta 16.5 + 0.5 vuoden tuomionsa kärsinyt Haggai Amir vapautettiin eilen. Tämän ajatuskuvion mukaan vain veri voi korvata veren vuodatuksen, vaikka Haggai itse ei ollut lähelläkään tilaisuutta, jossa murhan sanotaan tapahtuneen. Hän sattui olemaan murhasta tuomitun Yigalin veli, jolle hänen väitetään antaneen aseen ja patruunoita. Ynetnews artikkeli ennustaa, että tämä vapauttaminen vain odottaa uutta poliittista murhaa Israelissa. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4225462,00.html
-          Shin Bet esitti puolustusministeri Ehud Barakille vaatimuksen, että vuosi sitten Fogelin perheen viiden jäsenen murhanneiden terroristien Amjad ja Hakim Awadin kotitalot tulee tuhota. Perusteluiksi sanotaan, että palestiinalaisessa Awartan kylässä sijaitsevat talot tulee tuhota esimerkin vuoksi, mihin suojan antaminen terroristeille johtaa. Nämä terroristit eivät osoittaneet vähimmässäkään määrin katuvansa tekoaan, päinvastoin harmittelivat, että pari lasta jäi pimeässä huomaamatta. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4225140,00.html
-          Knessetissä aloitettiin keskustelut sen hajottamisesta vaalien vuoksi. Israel Beitenu olisi halunnut siirtää hajottamista, että sen esitys Tal Lain uudistamiseksi olisi ehditty käsitellä tämän Knessetin aikana. Danny Danon esitti vaatimuksen, että Israelin arabikansanedustaja Hanan Zoabi tulee estää asettumisesta ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa, koska hän on monin tavoin osoittanut polkevansa maan lakeja immuniteettiinsa vedoten ja osallistunut Israelin vastaisiin toimiin, mm. hän oli Mavi Marmara-aluksella sen yrittäessä murtaa Gazan kauppasaarron. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=268974
-          Turkin Cankayan kaupungin pormestari Bulent Talik matkusti Israeliin voidakseen osallistua Maailman juutalaisten Amerikan neuvoston järjestämään konferenssiin, johon osallistuu 37 pormestaria 28:sta maasta. Hän sanoo suoraan, että hän tuli tekemään kauppoja Israelin kanssa eikä lomailemaan. Hän suunnittelee Ankaran lähiönä tunnettua kotikaupunkiaan Ramallahin ja jonkun Israelista sisarkaupungiksi.  http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=268966
-          Yhdysvaltalainen asiantuntija sanoo, että Israel on maailman mallivaltio. Hän tarkoittaa tällä sen osallistumista R&D:n toimintaan sekä hallituksen tapaa tukea tieteellistä opetusta, jotka ovat kriittisiä innovaation edistämiseksi. http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=268825
-          Israel johtaa marihuanan käyttämistä lääkinnällisiin tarkoituksiin maailmassa, kertoi asiantuntija tri Bereket Schiff-Keren tiistaina Knessetin kyselytunnilla. http://www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=260692
Sunday, May 06, 2012

Israelin Tilanne 572


Israelin Tilanne 572

1. Israelin tilanteen tarkastelu olisi nyt edullisempi kuin ehkä koskaan kaikenlaisille ennustaja-eukoille, kuten aikoinaan Suomessa kutsuttiin joitakin tulevaisuutta arvioivia henkilöitä. Ei niin, etteikö merkkejä olisi näkyvissä moneenkin suuntaan, joista mikä hyvänsä voisi olla se oikea, vaan siksi, että mikä suunta tahansa voi johtaa onnettomuuteen.
Pääministeri Benyamin Netanyahu katsoi saaneensa tarpeekseen joittenkin hallitus-kumppaneitten julkisuudessa esittämistä moitteista häntä vastaan, ja antoi lopulta myöten ennenaikaisten vaalien pitämiseksi. Vaalipäivän vaihtoehtoja oli useitakin tarjolla, lokakuuta ja marraskuuta esitettiin varsinkin niiden puoluejohtajien toimesta, jotka olivat vielä sisäänajo-vaiheessa, kuten Labourin Shelly Yechimovichi, Meretzin Zahava Gal-On ja ennen kaikkea Kadiman Shaul Mofaz, joka vuosia kestäneen taistelun jälkeen sai puheenjohtajan pallille juuttuneen Tzipi Livnin kangettua sivuun puolueen sisäisen äänestyksen jälkeen. Mofazin saama kannatus oli lopulta varsin selvä; puolueen jäsenet olivat kyllästyneet johtajaansa.
Livni esitti teatraalista loukattua naista, joka suu supussa tohotti tulleensa väärin ymmärretyksi ja työnnetyksi syrjään, vaikka hänellä oli resepti kansansa parantamiseksi.

Mofaz puolestaan uhoaa voitonvarmuutta. Hän haluaa pääministeriksi ja esittelee jo hallituskumppaneitaan eri puolueista. On hyvä tietenkin asettaa tavoite tarpeeksi korkealle, mutta täytyy myös valmistautua, että korkealta putoaminen tekee sitä enemmän kipeää.
Gallupien mukaan Likud voittaa syyskuun neljännen päivän vaalit kevyesti, nostaen nykyisen 27:n kansanedustajan luvun 31:en. Labour ja Israel Beitenu saisivat kumpikin 15 edustajaa. Seuraavina olisivat Yair Lapidin uusi Atid-puolue 12 edustajalla, arabipuolueet 11 ja Kadima vaivaiset 10 kansanedustajaa. Shas putoaisi tämän arvion mukaan 8:an edustajaan, muut puolueet sinnittelevät juuri ja juuri äänikynnyksen yläpuolella. Näin gallupien mukaan.

Likud joutunee valitsemaan ehdokkaansa kesäkuun puolivälissä. Siellä voi tulla pientä mokaa siksi, että puoluesäännön mukaan 19 edustajaa valitaan kansallisilta, loput paikallisilta listoilta. Netanyahu varmaan kehittelee järjestelmän, jolla samalla tavoin ajattelevat saavat hyvät lähtökohdat ja toisinajattelijat siirretään paikoille, joissa valinta on vähintään epävarma.
Netanyahun pahin kanto kaskessa on ollut Moshe Feiglin, jonka poika vammautui pahoin auto-onnettomuudessa, ja joka itse sanoo joutuneensa tilittämään elämänsä aiempaa kulkua ”Korkeimman Oikeuden” edessä, ja todenneensa, että oli tehtävä täyskäännös. Hän sanoo luopuneensa vihasta ja kostonhalusta, mikä väritti aiempaa, ja aloittaa nyt uudelta pohjalta. Osoituksena päätöksen tai mielenmuutoksen pitävyydestä voidaan pitää sitä, että Feiglin kävi henkilökohtaisesti esittämässä surunvalittelut Netanyahulle, jonka sionismin yhtenä johto-henkilönä tunnettu 102-vuotias isä professori Bentzion kuoli yllättäen runsas viikko sitten.
Feiglin lupasi tukea Netanyahua ja sanoi tuovansa äänestäjiä puolueen saldoon.

Bentzion Netanyahu totesi Jerusalemista, että Israelin tule pitää koko kaupunki hallussaan, sillä jos puolet siitä annetaan pois, se kiihottaa arabeja vaatimaan lisää ilman loppua. Hän sanoi eräässä haastattelussa, että taistelua Jerusalemista tulee käydä kaikin tavoin, vaikka sodan kautta, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Hän myös opasti, ettei taistelu Jerusalemin omistuksesta ole vain siellä vuosisatoja eläneiden tehtävä, vaan uudet, juuri maahan muuttaneet israelilaiset, tulee kouluttaa siihen, että Jerusalem kuuluu Israeliin.
SHAUL Mofaz sen sijaan lupaa antaa arabeille 100 % Pyhästä Maasta, joka sattui jäämään 1949 aselepolinjojen itäpuolelle sekä tietenkin puolet Jerusalemista. Koska joitain juutalaisyhteisöjä ei Mofazin mukaan ole järkevää tuhota, niiden tilalle annetaan vastaava määrä maata Israelin alueelta. Mofazin suunnitelma on lähes täysi kopio Ehud Olmertin suunnitelmasta, jota hän edelleen suree ja haikailee menetyksestä, mikä Israelia kohtasi, kun hänet pakotettiin ulos juuri kun Abbas oli hyväksymäisillään sen. Nyt palattuaan New Yorkin JP:n järjestämästä konferenssista hän sanoo, että Amerikan raha sen upotti.

2. IRANIN ydinasehaaveet ovat puhuttaneet Israelin artikkeleitten kirjoittajia ja analyytikkoja kyllästymiseen asti. Keskustelu kulkee lapsellisen tuntuisesti juupas eipäs tasolla, toisten vedotessa luotettaviin lähteisiin, ettei Iran ole lähelläkään ydinpommia eikä sellaista ole koskaan havitellutkaan; toisten esittäessä yhtä luotettavia todisteita, että muutamassa viikossa sillä on pommi ja ehkä kokeilee sitä pian. Uskaliaimmat ovat todenneet, että itse asiassa sillä on pommi tai kaksi, jotka se hankki mustasta pörssistä Ukrainasta. Jotkut jopa vakuuttavat saaneensa tietoja, joiden mukaan Iran rakensi neutronipommeja Pohjois-Korean
avustuksella. Jos näin on käynyt, todennäköisempi avustaja on Pakistan, jonka ydin-asiantuntija Khan on levitellyt tietojaan – hyvää maksua vastaan – joka suuntaan.
Olkoon asia niin tai näin, Israel on valmistautunut iskemään Iranin ydinlaitoksiin, vaikka yksin, jos muitten varpaita palelee. Huhut lentävät tälläkin saralla yhtä tiuhaan kuin pomminkin kanssa. USA ei selvästi halua iskeä Iraniin, Presidenttiehdokas Barack Obama neuvottelee kaikessa hiljaisuudessa Iranin mullahien kanssa, kuten hän lupasi Venäjän väistyvälle presidentti Dmitry Medvedeville käyttäytyvänsä hyvin joustavasti, kun on selvittänyt tiensä toiselle kaudelle. Tämä tieto oli salainen, mutta auki jäänyt kaukomikrofoni toisti sen kaikelle kansalle, vaikka ei Obama näyttänyt pahastuneen siitä; Chicagon kovanaamoja kun on.

USA:n presidentin vaalit ovat muuten melko oudossa vaiheessa. Republikaaneilla ei ole luotettavaa ehdokasta, ja jotkut vakuuttavat, että Obama voittaa Romneyn kevyesti, jos hänet valitaan vastaehdokkaaksi. Romneyn rasitteena on mormoniuskonto, ja hänen syntymänsä hopealusikka suussa. Hänen ei ole tarvinnut tehdä mitään elantonsa eteen, vaan varoja juoksee tileille yötä päivää. USA:n valintajärjestelmän mukaan ehdokkaat valitsee viime kädessä valitsijamiehet, jotka voivat valita toisenkin kuin vaalit voittaneen. Täten esim. Ron Paulilla, joka taapersi kaukana kärkiporukasta, voi vielä olla mahdollisuuksia. Monet asioita lähemmin tuntevat vakuuttavat, että Paul oli ehdokkaista se, joka edustaa amerikkalaista moraalia ja perinnettä. Sääli, ettei kansa ollut samaa mieltä.

3. VENÄJÄ on esittänyt lukuisia vaatimuksia USA:lle, että sen tulee luopua suunnitelmistaan torjuntaohjusten sijoittamiseksi Itä Euroopan maihin. Venäjän johto lähtee siitä, että se on tarkoitettu Venäjän ohjusten eliminoimiseksi, eikä suostu uskomaan, että Iranin kasvava uhka ydinpommin ja ballististen ohjusten muodossa on suora uhka Euroopan turvallisuudelle.
Venäjä uhkaa asentaa omia lyhyen matkan Iskander ohjuksiaan lähelle Puolan rajaa, ellei USA suostu muuttamaan suunnitelmaansa. Venäjä pyrki NATO:n jäseneksi, mutta se halusi täyttä jäsenyyttä eikä vain hiljaisen kuuntelijan osaa, mihin NATO:n johto ei suostunut. Sen edustaja lienee kuitenkin saanut tarkkailijan oikeudet sen kokouksissa. Venäjän sotilasjohto uhkaa tuhota USA:n asentamien ohjusten laukaisualustat viimeisenä keinona.

Venäjän uudelleen neljän vuoden jälkeen valittu presidentti Vladimir Putin asettuu omalle paikalleen huomenna, eli 07.05.2012. Putin on paljon terävämpi ja lujatahtoisempi kuin Medvedev, jonka tarkoituksena olikin pitää presidentin tuoli lämpimänä Putinia varten. Nyt hän istunee sitten tuolillaan seuraavat 14 vuotta, Medvedev voi olla pääministeri, tai joku toinen, sillä ei ole niin väliä, sillä Putin pitää ohjakset tiukasti käsissään. Putin sanoo Venäjän suurimmaksi virheeksi aikoihin sitä, että se hajotti Neuvostoliiton. Hän aikoo kuitenkin korjata sen, mikä on korjattavissa, ja aloittaa Venäjän johtaman Eurasia-liittoutuman rakentamisen. Se on ollut voimassa jo muutaman vuoden, mutta Putin aikoo panna asioihin vauhtia. Liittoutumaa rakennetaan taloudellisen yhteistyön kautta. Hän hakee siihen entiseen NL:n alueisiin kuuluneita Itä Euroopan sekä Kaukasian maita. Venäjällä on tiettävästi runsaasti USA:n dollareita öljykaupan seurauksena, joilla se voi rahoittaa yhteisiä projekteja  ja lainoittaa liittoutumamaitten ongelmissa. Suomen tulee tarkoin harkita tulevat askeleensa.

3. VENÄJÄN vaikutus tuntuu Israelin lähialueilla, sekä Iranin että varsinkin Syyrian kautta.
Venäjä on toimittanut miljardien arvosta aseita kumpaankin maahan, viimeiseksi varsinkin sekä maasta ilmaan ilmatorjuntaohjuksia, S-300 ja S-400, sekä risteilyohjuksia merimaaleja eli pinta-aluksia vastaan. Venäjän uusimmat ilmatorjuntaohjukset ovat aiheuttaneet IAF:n suunnitelmien ja lentoreittien muokkaamisen udelleen. Täten esim. Iraniin tehtävät ilmaiskut jouduttaisiin suorittamaan pitemmän reitin kautta. USA:lla on tukikohtia ja lentotukialuksia Persianlahden alueella, joista iskut hoidettaisiin sujuvasti, mutta USA ei haluaisi liata käsiään. Siksi Israelin ilmavoimat harjoittelevat pitkän matkan lentoja ja ilmatankkauksia. Mitään päätöstä iskuista Iranin ydinlaitoksiin ei ole tehty. USA pyytää, että päätös siirretään USA:n presidentinvaalien jälkeen, ettei se häiritsisi Obaman vaalitaistoa. Ei asia on sitten se, onko Israelille hyödyksi auttaa Obaman uudelleen valintaa, koska hänen ja Netanyahun välit ovat olleet alusta lähtien kireät ja Obaman taholta väheksyvät ja torjuvat.
Israelin ja PA:n väliset suhteet ovat käytännössä poikki. Abbas harjoittelee Arafatin käyttämää kaksipuolista taktiikkaa, mielistellen länsimaita ja näytellen kovanaamaa arabeille, ja samaan aikaan tukien ja rahoittaen veristä terroria Israelia vastaan. Debkafile raportoi äsken, että PA lopettaa turvallisuusyhteistyön Israelin kanssa valmistellen terrorin aloittamista.
Kastel 06.05.2012  Gavriel