KESKIVIIKKO 27.06.12


KESKIVIIKKO 27.06.12

1. VENÄJÄN presidentti Vladimir Putinin ja PA:n puheenjohtajan Mahmoud Abbasin tapaaminen tiistaina Betlehemissä näytti TV-otosten mukaan juuri siltä, mitä se olikin: Kahden entisen KGB:n agentin tapaamiselta. Abbas sai tohtorinarvonsa Moskovan yliopistossa aiheesta, jossa hän käsitteli holokaustia esittäen väitteen, ettei varsinaista holokaustia tapahtunut eikä juutalaisia surmattu kuutta miljoonaa, korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia sai surmansa sodassa. Hän luultavasti sai KGB:n koulutuksen Arafatin tapaan.
PA:n johto pyrki ottamaan irti kaiken propaganda-arvon Putinin vierailusta, jota ylistettiin ”historialliseksi”, ja hänen kunniakseen yksi Betlehemin pääkaduista nimettiin Putinin kaduksi.
Putin vieraili Betlehemin syntymäkirkossa ja Venäläisessä tiede- ja kulttuurikeskuksessa, jossa on 340 hengen teatteri ja venäläisten tavaroitten myynti- ja näyttelytila. Hän teki yllätysvierailun Dheishehin pakolaisleiriin, jossa hän käveli sen mutkaisia katuja pitkin.

NETANYAHU pyysi Putinia viemään Abbasille viestin aloittaa rauhankeskustelut ilman ehtoja milloin ja missä vain. Abbas torjui tämän suoralta kädeltä selittäen, että Netanyahu on aivan hyvin selvillä, mitä hänen tulee tehdä päästäkseen kasvokkain Abbasin kanssa.
Ei minkäänlaista joustoa siellä, eikä Putin pyrkinyt taivuttelemaan isäntäänsä, päinvastoin sanoi ihailevansa Abbasin neuvotteluperusteita ja periaatteita pitäytyä niihin.
Abbas pyysi Putinia avustamaan PA:n vaatimuksia ennen Oslon sopimusta terrorismista tuomitut 124 palestiinalaista vapauttamaan Israelin vankeudesta.
Sen lisäksi Abbas pyysi Venäjää järjestämään Moskovan kansainvälinen rauhankonferenssi. Edelleen hän pyysi, että Venäjä tukee PA:n esitystä UNESCO:lle Betlehemin Syntymäkirkon julistamiseksi Palestiinan perinnekohteeksi, mitä pyysi myös Betlehemin pormestari. PA sai täyden jäsenyyden UNESCO:n alaisissa järjestöissä, mikä antaa sille oikeuden ja tilaisuuden tehdä esityksiä, joita osa järjestön jäsenmaista automaattisesti tukee.
Abbas pyrki esiintymään Betlehemin kristittyjen suojelijana, mutta kaiken järjen mukaan häntä voisi verrata suteen, jolle on annettu lammaslauman suojeleminen. Betlehem oli kristitty kaupunki ennen Jasser Arafatin jengien saapumista, heitä oli runsaat 65 % asukkaista. PA:n hallinnon ja jatkuvan painostuksen ja häirinnän alla suurin osa heistä on muuttanut pois pienentäen heidän lukumääränsä siten, että heitä lienee alle 15 %:in kaupungin väestöstä.

VENÄJÄN ulkoministeri Segey Lavrov sanoi, että Iranin mukanaolo on tärkeää YK:n nimittämän Syyrian välittäjän Kofi Annanin suunnittelemassa Syyrian tilannetta käsittelevässä kokouksessa. Hän sanoi, ettei Syyrian tilannetta voida ratkaista ilman Iranin mukanaoloa.
Muutamat palestiinalaiset ilmaisivat pettymyksensä siitä, ettei Putin käynyt Ramallahissa.
Putin totesi eräässä yhteydessä, ettei Venäjä näe mitään estettä itsenäisen Palestiinan valtion perustamiseksi todeten, että Neuvostoliitto hyväksyi sen jo 1988, eikä Venäjä ole muuttanut kantaansa sen suhteen. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=275327

2. ISRAEL pelkää, että YK:n ihmisoikeusneuvoston alulle panema Juudean ja Samarian tilannetta tutkiva erityiskomitea tulee olemaan kolmas YK:n asettamista paneeleista , joiden tarkoituksena ei ole totuuden selvittäminen, vaan Israelin laillisuuden kieltäminen ja sen oikeuksien mitätöiminen. Ensimmäinen asetettiin tukimaan cast lead operaatiota Etelä Afrikasta kotoisin olevan entisen tuomarin Richard Golstonen johdolla. Israel kieltäytyi kaikesta yhteistyöstä sen kanssa, koska Israel tuomittiin jo paneelin saatteessa. Toinen paneeli asetettiin tutkimaan Mavi Marmaran tapausta Välimerellä.

IHMISOIKEUSNEUVOSTON (UNHRC) presidentti Laura Dupuya Lassente ennakoi tilannetta jo kesäkuun 14. todeten, että paneelin jäseniä haetaan ja heidän nimityksensä julkistetaan neuvoston 20. kokouksessa kuudentena heinäkuuta. Neuvosto päätti tällaisen tosiasioita tutkivan paneelin nimittämisestä maaliskuussa, ensimmäisen laatuaan, mikä perustaa toimintansa neuvoston omaksumaan kantaan, että juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa ovat vastoin kansainvälistä lakia ja siten laittomia.
Israelilaiset ja muutkin kansainvälisen lain asiantuntijat ovat toistuvasti esittäneet, että Israelilla on täysi laillinen oikeus koko Jordanjoen ja Välimeren väliseen alueeseen, mikä on vahvistettu Kansainliiton San Renon kokouksessa vuonna 1922, jonka perusteella Englanti velvoitettiin perustamaan juutalaisten kansallinen koti. Tätä päätöstä ei ole peruttu eikä muutettu, ja YK vahvisti sen laillisuuden pitäessään Kansainliiton päätökset voimassa.

ISRAELIN ulkoministeriön apulaispääsihteeri ulkomaisten järjestöjen asioissa Eviatar Manor ennustaa, että luultavasti ennen tämän kauden loppua meillä on kolmen merkittävän henkilön muodosta tutkimuskomitea tai -paneeli, joka pyrkii tutkimaan juutalaisyhteisöjen vaikutusta palestiinalaisten elämään Juudeassa ja Samariassa sekä rakentamiseen Jerusalemin itäosassa. Hän sanoi, että ministeriö tietää, että komitean jäseniä etsitään. Manor sanoi, että tällaisen komitean työskentely ja sen esittämät havainnot ja suositukset voivat pahoin häiritä esiasteella olevia yrityksiä saada rauhankeskustelut uudelleen alkamaan, ja saaden osapuolet keskinäisen luottamuksen asemesta loittonemaan entistä kauemmas toisistaan.
Hän sanoi, että Israelin yritykset saada neuvoston jäsenmaat peruuttamaan tutkimuskomitean nimittäminen ovat rauenneet tyhjiin, eikä neuvoston presidentti halua edes kuulla siitä.

EVIATAR MANOR vakuutti, ettei sellaista komiteaa päästetä Israeliin, eikä Juudeaan ja Samariaan, eikä Israel toimi yhteistyössä sen kanssa. Hän sanoi, että Israel on jo katkaissut kaikki yhteytensä UNHRC:n sekä sen ihmisoikeusjohtajan Navi Pillain kanslian kanssa.
Manor vakuutti, että ulkopuolisten osallistuminen Israelin ja palestiinalaisten välisiin arkoihin asioihin vain monimutkaistaa niitä, ja saa osapuolet loittonemaan toisistaan voidakseen käsitellä asioita, jotka tulee lopulta ratkoa kahdenkeskisissä neuvotteluissa.

3. USA:n tiedustelun tulosten mukaan Syyriaa hallitsevan Bashar Assadin lähipiiri ei ole osoittanut hajoamisen merkkejä, mikä voi ennustaa konfliktin pitkittymistä. Viime päivinä julkistetut Syyrian armeijan sotilaitten ja upseerien loikkaukset Turkin puolelle ovat tapahtuneet keski- tai alemmantason henkilöstön piirissä, eivätkä siten vaikuta armeijan taistelukykyyn, todetaan raportissa. Toinen asia on moraaliin ja taistelutahdon säilyminen yli 16 kuukautta kestäneiden taistelujen johdosta, jotka ovat muuttuneet yhä verisemmiksi ja joita käydään jo lähellä Assadin palatsia ja pääkaupungin Damaskoksen esikaupungeissa.

ASSAD ilmoitti tiistaina, että Syyria on nyt sotatilassa. Julistus antaa Syyrian armeijalle määrättyä toimintavapautta maassa. Hän sanoi samalla länsivalloista, että ne ovat aina ottamassa eivätkä koskaan anna mitään, kuten käytäntö on osoittanut. Länsimaat eivät myöskään ole osoittaneet halua sekaantua suoraan Assadin kaatamisyrityksiin, vaan toimivat aseiden ja tarvikkeiden kuten kommunikaatiovälineiden ja pienaseiden ja pst-ohjusten toimittajina, sekä antaen poliittista tukea kapinallisille kansainvälisillä areenoilla. Aseitten ja tarvikkeiden toimittajat ovat pääasiassa Persianlahden Gulfmaat sekä Saudi Arabia.
IRAN puolestaan toimittaa Assadin armeijalle pienaseita, tiedonvälitys- ja mielenosoitusten hajottamistarvikkeita. Venäjä toimittaa Assadin armeijalle ohjuksia ja ilmatorjuntapattereita sekä helikoptereita selittäen, että ne ovat osa aiempia Syyrian ja Venäjän sopimuksia.

USA:n tiedusteluraportissa osoitetaan epävarmuutta, mikä voisi olla tilanteen ratkaisumalli. Yhtenä pidetään sitä, että taisteluihin väsyneet alaviitit joko syrjäyttävät Assadin tai surmaavat hänet. Syyrian väestö kuuluu valtaosaltaan sunni-muslimeihin, alaviittien osuus on 12 %. Shiat ovat vähemmistönä maassa. Ongelman muodostaa se, mikä ryhmittymä perisi Assadin vallan, ja kuka olisi se henkilö, joka omaisi tarvittavan arvovallan saada kansa taakseen. Epäselvä tilanne voi nostaa maan johtoon ääriainekset kuten Muslimiveljeskunta ja sen kanssa yhteistyössä toimiva al-Qaida, joiden vaikutus on kasvanut. Hizbullahin suosio on kärsinyt sen avoimesta tuesta Assadin hallitukselle, mutta voi liittyä Muslimiveljeskuntaan.
Pahin tilanne syntyisi Assadin hallituksen kaatuessa ja maan joutuessa kaaokseen. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=275355

4. USEIDEN viikkojen aikana Jerusalemin ympäristöä runnelleet tulipalot saivat eilen tähän asti suurimman ja vaarallisimman ilmentymänsä. Tulipalo havaittiin 13.00 aikaan autiossa, entisessä arabikylässä Lifta Jerusalemin länsilaidalla. Palomiehet olivat onnittelemassa toisiaan tulen hallinasta, kun kaksi paloa syttyi Motzan ja Hahamishan kibbutsin alueilla. Tulipalo levisi nopeasti kuivassa pensaikossa ja metsikössä, minkä johdosta valtatie 1 Jerusalemista Tel Aviviin suljettiin ja pysyi suljettuna 2 tunnin ajan paksun savun peittäessä näkyvyyden. Palo alkoi yhden maissa iltapäivällä. Kolme henkilöä kärsi savuhaitoista. Tulipalo, jota epäillään tuhopoltoksi, tuhosi 100 dunamia (25 eekkeriä) Einot Telem kansallispuistoa, oliivipuita laaksossa ja mustutti maiseman Liftasta Motzan vanhan synagogan liepeille valtatie 1 varrella. Palo oli vaarassa levitä Mevaserret Zionin taloihin.
Osa Motzan ja HaHamishan asukkaista evakuoitiin kaiken varalta. Varoitus nostettiin tasolle C, joka on korkein. Palo saatiin hallintaan viiden tunnin kuluessa, missä suuresti auttoivat palolaitoksen saamat 8 lentoruiskutuskonetta.
Jerusalemin laidalla loukkuun jääneet autoilijat joutuivat odottelemaan tilanteen selviämistä auringon paahteessa. Magen David Adom tarjosi heille juotavaa, mutta jotkut heistä pelkäsivät tulen voivan sytyttää heidän autonsa ja pakenivat läheisiin kyliin.
Mevaseret Zionin pormestari sanoo tilanteen osoittavan, millaiseksi tilanne muodostuu, jos valtatie 1 katkaistaan esim. terrori-iskun tai muun johdosta pitkäksi aikaa, eikä alueelle ole mitään muuta tietä huoltoa ja muuta liikennettä varten.
Jerusalemin palokunnat ovat joutuneet viimeisen 6 viikon aikana sammuttamaan 1058 paloa, joiden uskotaan olevan tahallisesti sytytettyjä. Tämä viitannee siihen, että niiden takana on hyvin organisoitu järjestö, ja palot sytytetään eri paikoissa kokonaissuunnitelman mukaan.

5. UUTISOTSIKOITA
-          Ensimmäinen Merkava-4 panssariprikaati sai Trophy-suojausjärjestelmän kaikkiin panssareihinsa. Järjestelmän suunnitteli ja valmistaa Rafael Advanced Defence Systems. Panssariprikaati 401, joka sai Merkavansa suojattua, taisteli Gazassa cast lead operaation aikana sekä Libanonin kakkossodassa kuusi vuotta sitten. Järjestelmä havaitsee panssaria uhkaavan vaaran ja lähettää vastaohjuksen tuhoten lähestyvän ohjuksen. Libanonin kakkossodassa n. 40 tankkia joko tuhoutui tai kärsi vaurioita olalta ammuttavien pst-ohjusten vuoksi, mikä sai IDF:n kiirehtimään torjuntajärjestelmän valmistamista. IDF aloittanee pian Namer suojausjärjestelmän asentamista miehistön kuljetusvaunuihin (APC). Valtiontarkastaja Micha Lindenstrauss kritisoi armeijaa, ettei se yhdistä Trophy järjestelmää ja Israelin sotilas-teollisuuden (IAI) kehittämää Iron Fist järjestelmää, joka pystyy eliminoimaan paitsi lähestyvän ohjuksen myös panssarin tykinammuksen, mihin Trophy ei pysty.  http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=275362
-          Gazan terroristit ampuivat keskiviikon vastaisen yön kuluessa neljä rakettia kohti Netivotin kaupunkia. Iron Dome torjuntaohjukset eliminoivat niistä kaksi, kaksi putosi kaupungin ulkopuolelle. Hälytyssireenit soivat kolme kertaa tiistai-iltana lähettäen asukkaat etsimään suojatilaa. Tiistaiaamuna yksi raketti putosi Saar HaNegev alueelle aiheuttamatta vahinkoa. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=275340
-          Kaksi armeijan upseeria kuoli ja kaksi muuta haavoittui aikaisin keskiviikko-aamuna lähellä Tel Avivia heidän autonsa iskeytyessä kuorma-autoon, minkä johdosta he menettivät autonsa hallinnan. Auto törmäsi suojavalliin ja kääntyi ympäri. Sotilaat olivat matkalla Ashdodiin työpaikalleen merivoimissa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/157271#.T-rJmHVHT-k
-          New Yorkin kaupunginvaltuuston valeissa räikeän Israelin vastainen ehdokas Charles Barron kärsi murskatappion kilpailijalleen Hakeen Jeffriesille äänin 72-28. Barron ei tyytynyt tuloksiin vaan vaati äänten laskemista uudelleen. Barron voitto olisi häirinnyt pahasti Obaman vaalityötä entisen Black Panthers-idelogiansa vuoksi.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/157270#.T-rKxHVHT-k
-          Ariel on saamassa oppilaitokselleen yliopiston arvon ja tunnukset vasemmiston kiivaista vastalausesiat huolimatta. Oppilaitoksen tilaa tutkivan komitean arvioidaan julkistavan myönteisen päätöksensä ensi viikolla. Arielin yliopistossa opiskelee myös 600 muslimiarabia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/157272#.T-rMf3VHT-k
-          Turkki on keskittänyt Syyrian vastaiselle rajalleen runsaasti raskasta aseistustaan ja sotilaitaan osoittaakseen, että Turkin viha voi olla yhtä syvä kuin sen rakkauskin. Ainakin 15 raskasta panssarivaunua, pitkän kantaman tykistöä ja muuta kalustoa nähtiin rahdattavan rajan tuntumaan. Erdogan selvitti tilannetta todeten: Jokaista, joka lähestyy Turkin rajaa, pidetään vihollisena ja saa sen mukaisen kohtelun. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/157262#.T-rNn3VHT-k


Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 30.04.2020

TORSTAI 14.05.2020