SUNNUNTAI 04.03.07
YK:N TURVALLISUUSNEUVOSTON kuusi pysyvää jäsentä, USA, Englanti, Ranska, Saksa, Venäjä ja Kiina valmistelevat kiireellä joulukuun 23. päivänä Iranille asetettujen sanktioitten koventamista, koska se ei ole suostunut silloin asetettuihin pakotteisiin ydinohjelmansa keskeyttämiseksi ja asettamiseksi kansainvälisen tarkkailun alaiseksi. Iranille asetettu 60 päivän armonaika meni umpeen viime viikolla. Uudet pakotteet käsittänevät rajoituksia matkustamiseen, määrättyjen materiaalien ja teknisten laitteiden vientiä Iraniin ja uusien kovenevien sanktioiden luomisen, mikäli Iran ei osoita taipuvansa YK:n vaatimuksiin.
TURVALLISUUSNEUVOSTON kymmenen vaihtuvaa jäsentä saavat päätöslauselmaehdotuksen tutustumista varten ennen ratkaisevaa äänestystä, jonka sisältö määräytyy pysyvien jäsenten äänillä.
Länsimaat uskovat, ettei niiden vaatimukset täysin tyydytä Kiinan ja Venäjän tahtoa, minkä johdosta sitä on muotoiltava maltillisemmaksi, sillä Kiinalla ja Venäjällä on tärkeitä kauppasuhteita Iranin kanssa.
Kiinan uskotaan kuitenkin toimivan varovaisesti, sillä Kiinan suhteet USA:n kanssa ovat myös elintärkeät.
LIBYAN JOHTAJA Moammar Gadhafi valitti eilen julkistamassaan lausunnossa, etteivät länsimaat täysin täyttäneet lupauksiaan Libyan korvaamiseksi sen luovuttua ydinaseohjelmastaan ja massatuhoaseistaan.
Gadhafin lausunnon uskotaan vahvistavan Iranin ja Korean epäluuloa länsivaltain suhteen, ettei ydinohjelmasta luopuminen tuota niitä etuja, joita niille luvataan.
Libya luopui massatuhoaseittensa kehittämisestä vuonna 2003, minkä johdosta Englanti, Ranska ja USA normalisoivat suhteensa Libyan kanssa. Luvattuja investointeja noista maista ei kuitenkaan tullut, valittaa Libyan johtaja, minkä johdosta Libyan esimerkki tuhoutui eikä sitä kukaan noudata.
GADHAFI TOTESI kuitenkin, ettei länsimaisen valuutan puute saa Libyaa koskaan palaamaan luopumastaan massatuhoaseitten valmistuksesta. Hän vakuutti, että on tullut aika, jolloin Libyan tulee suuntautua enemmän länsivaltain suuntaan.
LIBYA ON POTENTIAALISESTI vahva öljykenttiensä ja –tuotantonsa ansiosta, mutta sen 5.6 miljoonaa asukasta ovat edelleen köyhiä, koulut ja sairaalat ovat takapajuisia ja korjausten tarpeessa ja yleinen infrastruktuuri on heikko. Libya pyyttä ulkomaista know-how apua taloutensa kehittämiseksi.
GADHAFIN VIHREÄSSÄ KIRJASSA kuvalitu ”massojen suora hallinto”, jamahiriya, jossa maan jokainen kansalainen osallistuu maan hallintoon, on käytännössä johtanut yhden miehen ylivaltaan.
Jamahiriyan alkamisen 30-vuotistilaisuudessa Saharan autiomaan kaupungissa Sabhassa, 600 km Tripolista etelään, pidetty tilaisuus oli kerännyt paikalle tuhansia libyalaisia, jotka juhlivat johtajaansa nyrkkejään heilutellen. Tilaisuudessa puhui myös muutama länsimainen asiantuntija painottaen muutoksen tarpeellisuutta. Paikalle pystytetyissä plakaateissa esitettiin, että ”puolueiden perustaminen on valtiopetos”.
Gadhafi vastusti edustuslaillista demokratiaa, koska libyalaisessa mallissa jokainen edustaa auktoriteettia, eikä siten kukaan pysty monopolisoimaan auktoriteettia, hän selitti länsimaisille lehtimiehille. Hän myös arvosteli länsimaisia lehtiyhtiöitä, jotka edustavat niiden arvoja ja etuja, joilla on rahaa ja valtaa. Hän totesi, ettei tällainen edusta vapaata lehdistöä.
LIBYA JOUTUI nenäkkäin USA:n kanssa ja sille asetettiin YK:n sanktioita siksi, että sen uskottiin tukevan terrorijärjestöjä ja osallistuneen vuonna 1988 Pan Am matkustajakoneen tuhoamiseen, jossa kuoli 270 ihmistä. Suhteet paranivat, kun Libya suostui 2003 maksamaan korvauksia uhrien omaisille ja luopumaan massatuhoaseistaan. USA poisti viime vuonna Libyan terroristien tukijamaitten listaltaan ja palautti diplomaattisuhteensa, jotka olivat katkenneet 1980.
IRANIN PRESIDENTTI Mahmoud Ahmadinejad sai valtion päämiehen vastaanoton lauantaina aloittaessaan virallisen vierailun Saudi Arabiassa. Kuningas oli henkilökohtaisesti häntä vastassa Riadin lentokentällä.
Iranin presidentti vieraili edellisen kerran Saudi Arabiassa vuonna 2005, mutta silloinkin vain osallistuakseen islamilaiseen huippukokoukseen Mekkassa.
KESKUSTELUISSA SAUDIEN JA IRANIN välillä on useita jännitteitä, jotka suoranaisesti koskevat myös Saudi Arabiaa. Persialaiset eivät ole arabeja eikä heidän islamilaista uskonhaaraansa shialaisuutta ole hyväksytty aidoksi muhamettilaisuudeksi. Shia-muslimeita arvioidaan olevan 15 % kaikista muslimeista.
SAUDI ARABIA on huolestuneena seurannut Irakin kiihtyviä sisäisiä taisteluja, jotka ovat kasvavassa määrin kehittyneet shia- ja sunni-muslimien välisiksi. Abdullah on jopa väläytellyt mahdollisuutta puuttua sotilaallisesti Irakin tilanteeseen sunni-muslimien puolustamiseksi. Toisaalta USA:n merivoimien kokoaminen Persianlahdelle uhkaa aloittaa avoimen selkkauksen Iranin ja USA:n välillä vaikka tahattomasta välikohtauksesta. Tämä tilanne voisi laukaista Iranin vastaiskut Saudi Arabian öljykentille Persianlahden rannikolla, jonka väestö on suurelta osin shia-muslimeja.
SAUDILEHDET, jotka ovat hallituksen tiukassa valvonnassa, ovat kirjoitelleet varsin myönteisesti Ahmadinejadin vierailusta ja toivovat keskusteluille onnea. Niissä korostetaan tarvetta estää ryhmien väliset taistelut islamin yhtenäisyyden säilyttämiseksi. ”Iran on osoittanut kykynsä hajottamiseen, sekä kuumiin että kylmiin kohteisiin, nyt on aika Iranin osoittaa kykynsä osallistua tasapainon kehittämiseen,” toteaa saudien omistaman Al-Hayat lehden libanonilainen toimittaja Ghassan Sharbil.
IRANILAISET LEHDET vain toteavat Ahmadinejadin vierailun Saudi Arabiassa ilman kommentteja.
ISRAEL ESITTÄÄ VOIMAKKAITA syytteitä Moskovaa vastaan sen myytyä huippunykyaikaisia ilmatorjunta- ja panssarintorjuntaohjuksia Syyrialle. Nämä pt-ohjukset pystyvät läpäisemään länsimaiset panssarit.
Yhtenä huolena on niiden joutuminen terrorijärjestöjen kuten Hizbullahin käsiin. Toinen huoli on siinä, että ne rohkaisevat Syyria sotilaallisiin selkkauksiin Israelin kanssa.
VENÄJÄN VIRANOMAISET ovat vastanneet syytöksiin toteamalla, että se on valmis luopumaan ase-kaupastaan, jos Israelin vastaavasti suostuu allekirjoittamaan ydinaseitten levittämissopimuksen, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että Israel suostuu ydintutkimuslaitoksensa kansainvälisiin tarkastuksiin ja luopuu ydinaseistaan, joita sillä väitetään olevan, mutta minkä Israel kiistää.
EGYPTIN VIRANOMAISET ovat vaatineet, että IDF aloittaa tutkimukset, surmasiko kansallisen infrastruktuuriministeri Binyamin Ben.Eliezerin johtama Shaked-tiedusteluosasto 250 egyptiläistä vankia vuoden 1967 sodan aikana. Viime viikolla TV-1 lähetti journalisti Ran Edilistin tekemän dokumentin, jossa väitetään, että Shaked surmasi 250 vangittua ja puolustuskyvytöntä sotavankia. Ben-Eliezer kertoo, että egyptiläiset, jotka saivat surmansa taistelujen aikana, eivät olleet sotavankeja vaan egyptiläisiä fedayan itsemurhajoukkoja, jotka Egyptin tiedustelu oli kouluttanut ja palkannut.
EGYPTIN PARLAMANETIN ulkomaanasioitten valiokunnan puheenjohtaja tri Mustafa al-Faki tuomitsi tapahtuman avuttomien vankien murhaamisesta ja väitti tämän osoittavan, etteivät Israelin kädet ole puhtaat egyptiläisten sotavankien veren vuodattamisesta.
MERETZIN entinen puheenjohtaja Jossi Sarid kertoi egyptiläiselle Al-Ahram lehdelle antamassaan haastattelussa, että hän on ollut tietoinen sotavankien surmaamisesta, jota hän pitää ”sotarikoksena ilman rajoituksia tai selityksiä, mutta 40 vuotta on kulunut tapauksesta ja syyllisten saaminen oikeuteen tässä vaiheessa tuottaa omat vaikeutensa”, Sarid selitti. Meretz on marxilainen puolue Israelissa.
JORDANIAN KUNINGAS Abdullah II sanoi perjantaina ennen USA:n matkansa alkamista, että ”Israelin tulee valita Israel-tukikohta ja rauhassa naapuriensa kanssa elämisen välillä.” Hän myös totesi, että USA:lla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa Israelin asenteisiin osoittaen samalla, ettei se suosi Israelia toisten kustannuksella.
ABDULLAH II kertoi Jordanian televisiolle, että Lähi Idällä on kaksi mahdollisuutta, joko rauha tai kaaos, väkivalta ja tuhoaminen.
Kuninkaan mukaan avain alueen ongelmien ratkaisemiseen on Palestiinan ongelman selvittäminen. Hänen uskotaan kehottavan Yhdysvaltoja tukemaan arabiliiton Beirutin rauhanohjelmaa vuodelta 2002.
JORDIANIAN paikallis- ja parlamenttivaalit pidetään loppuvuodesta aikataulun mukaan.
SIIRTOLAISTEN YHTEISKUNTAAN SULAUTTAMISMINISTERI Ze´ev Boim on kehitellyt ohjelman, jolla hän uskoo pystyvänsä parantamaan Etiopiasta Israeliin muuttaneen 104 000 siirtolaisen asemaa. Ohjelmaan kuuluu varojen lisääminen siirtolaisten kiinnelainojen tukipaketin lisääminen 220 miljoonasta NIS 55 miljoonalla NIS vuosittain; kehittää lähialueohjelmia siellä, missä Etiopiasta muuttaneet muodostavat 10 % väestöstä; lisätä Etiopiasta muuttaneitten palkkaamista julkiselle sektorille sekä kehittää aloitteellinen ohjelma heidän sosiaalisten ongelmiensa selvittämiseksi. Yli 60 % heistä käyttää sosiaaliavustuksia.
Boim kertoo, että pahin ongelma on Etiopiasta muuttaneitten kiinteistölaina-avustuksen suuruus, joka on nyt 50 000 – 70 000 USD. Tämä pakottaa siirtolaiset hankkimaan asuntonsa sosiaali-taloudellisesti heikoimmilta alueilta, joista monet on jo tarkoitettu purettaviksi.
MINISTERI Boim haluaa myös nopeuttaa Etiopian juutalaisten muuttoa maahan.

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 30.04.2020

TORSTAI 14.05.2020