TIISTAI 24.01.12

1. ISRAELIN hallitus jatkaa myönnytyspolitiikkaansa suhteessaan PA:n toimiin, joista jotkut ovat selkeästi Oslon sopimusten sekä sovitun ja vakiintuneen käytännön vastaisia. Tätä perustellaan sillä, että ne on tarkoitettu ”hyvän tahdon eleiksi PA:n puheenjohtajalla Mahmoud Abbasille hänen asemansa vahvistamiseksi”. Olisi vain kiva lukea uutisia, joissa kerrottaisiin Abbasin tekevän joitain hyvän tahdon eleitä Israelin pääministerin aseman vahvistamiseksi. Tällaisia uutisia ei ole vielä ollut uutisvälineissä, eivätkä ne myöskään ole kertoneet, millä tavoin Israelin hallituksen tekemät hyvän tahdon eleet ovat muuttaneet Abbasin suhtautumista Israeliin myönteisemmäksi. Päinvastoin uutiset kertovat, miten Abbas kiertäessään maapallon maissa mustamaalaa Israelia räikein värein useimmiten kertoen asioita, joiden havaitaan olevan perusteettomia ellei suoramaisia valheita.

Viimeisin esimerkki tästä perusteettomasta myönnytyspolitiikasta on Yacov Katzin kirjoittama JP :n etusivun artikkeli, jossa hän kertoo PA:n rakentavan kahta poliisiasemaa B-alueelle, jossa Israelilla on täysi turvallisuus- mutta PA:lla siviilivastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaessaan poliisiasemia B-alueelle PA:n olisi pitänyt saada Israelin lupa. mitä ei ole edes haettu. Poliisiaseman rakentaminen tarkoittanee sitä, että PA:n poliisit siirtyvät sinne, eli ottavat turvallisuusvastuuta vastoin osapuolten välisiä sopimuksia.
Artikkelissa todetaan Israelin kääntäneen sokean silmänsä tilanteelle, eli antaa PA:n jatkaa sopimusten rikkomista puuttumatta asiaan millään tavoin.

TOINEN poliisiasemista rakennetaan a-Ram kylään koilliseen Jerusalemin Neve Yaakovin lähiöstä aivan pääkaupungin kuntarajan tuntumaan.
Toinen poliisiasema rakennetaan alueelle, josta käytetään nimitystä Biddu enclave, joka koostuu kahdeksan palestiinalaiskylän rypäleestä lähellä Ramallahia tien no 443 varrella.
Artikkelissa todetaan, ettei tämä ole mitenkään poikkeavaa, sillä IDF on toistuvasti antanut PA:n poliisien ottavan vastuuta B-alueilla, ja että koska Israelin poliisi ei halua – uskalla – mennä palestiinalaiskyliin esim. tutkiakseen juutalaisten esittämiä syytöksiä arabien suorittamista varkauksista, maatalouskoneitten tai karjan ja lampaitten varastamisesta, on molempia osapuolia hyödyttävää, että PA:n poliisi toimii B-alueilla.
Artikkelissa todetaan edelleen, että Israelin viranomaiset ovat vuosikaudet käyneet ”julistamatonta sotaa” Jerusalemin alueella estääkseen PA:n sijoittamasta poliisejaan ja virkailijoitaan sen alueelle vastoin Oslon sopimuksia. Tämä näyttää kuitenkin romuttuvan Netanyahun hallituksen ottaman leväperäisen valvonnan myötä. PA mielellään rekisteröi kaikki Israelin tekemät myönnytykset tekemättä mitään vastaavia vastapalvelukseksi. Tällaisella politiikalla annetaan kuva hallituksen heikkoudesta ja piittaamattomuudesta.

ARTIKKELISSA todetaan, että a-Ram kylän alueella asuu n. 70 000 palestiinalaista, joista arviolta 50 %:lla on Israelin sininen ID-kortti. Sinne valmistuva poliisiasema on lähellä Israelin rakentamaa turva-aitaa, jolla on tarkoitus estää terroristien soluttautuminen Israeliin.
Artikkelissa todetaan, että Netanyahu on jatkuvan ja ankaran paineen alla myönnytysten tekemiseksi Abbasille hänen murenevan suosionsa pönkittämiseksi. Netanyahu näyttää jo unohtaneen, että se oli Abbas, joka voitonriemuisesti heilutti kädessään PLO:n johdon laatimaa esitystä Palestiinan valtion perustamiseksi YK:n yleiskokouksessa, mikä sekin on räikeä Oslon sopimusten rikkominen.
Netanyahun hallitus on ilmeisellä tyytyväisyydellä seurannut, miten USA:n Jordaniassa kouluttamien poliisien – jotka saavat sotilaskoulutusta – lukumäärä kasvaa tasaisesti. Heillä on nyt 8 pataljoonaa, kussakin n. 500 miestä, ja kaksi pataljoonaa on koulutettavana. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=254876

2. USA JA ISRAEL tervehtivät tyydytyksellä EU:n ulkoministereitten Brysselissä tekemää päätöstä aloittaa Iranin öljynviennin asteittainen boikotointi. Sanamuotoilulla halutaan kertoa, ettei öljyntuontia Iranista lopeteta välittömästi, koska korvaavan öljyntuonnin löytäminen vie aikaa, ja toiseksi tankkereita lienee pitkin valtameriä, eikä niitä voida käännyttää takaisin. Israelin pääministeri Netanyahu totesi, että EU:n ulkoministerien päätös on askel oikeaan suuntaan antaen ymmärtää, että paljon on vielä tekemättä.

USA:n hallitus ilmoitti asettaneensa Iranin kolmanneksi suurimman pankin boikottiin, mutta ei koskenut vielä Iranin keskuspankin toimiin. Obama sanoi lausunnossaan, että EU:n tekemä päätös Iranin öljynviennin boikotista ja Iranin keskuspankin tilien jäädyttämisestä viestittää maailmalle yhtenäisestä rintamasta, joka on noussut Iranin ydinaseen rakentamis-suunnitelmia vastaan, luvaten USA:n uusia kovennettuja sanktioita.

NETANYAHU sanoi, että todetessaan tyydytyksellä EU:n päätöksen, hän odottaa nopeita ja kattavia sanktioita, sillä Iran tarvitsee voimakasta painostusta useiden kuukausien ajaksi.
Hän totesi, että voimassa olevista sanktioista huolimatta Iran on käytännössä pystynyt esteettä jatkamaan ydinaseensa rakentamista.
Ulkoministeri Avigdor Lieberman sanoi Euroopan turvallisuus- ja yhteistoimintakonferenssissa Viinissä toivovansa, että EU:n päättämät sanktiot antaisivat oikeuden kiristää niitä entisestään. Hän painotti päättäväisyyden tärkeyttä osoittamaan Iranille, että sen tulee muuttaa politiikkansa suuntaa.
Apulaisulkoministeri Danny Ayalon totesi, että Venäjä, Kiina, Intia ja Japani eivät ole vielä päättäneet liittyvänsä boikottiin, mikä heikentää niiden vaikutusta.

IRANIN päivittäisen 2.6 miljoonan tynnyrin poistuminen markkinoilta tulisi aiheuttamaan pahan romahtamisen maan taloudelle, jonka valuutta ”rial” on jo pudonnut merkittävästi.
Iranin vaikutusvaltaisen ”asiantuntijoitten komitean” jäsen entinen tiedusteluministeri Ali Fallahian suositteli, että Iranin tulee lopettaa öljynvienti välittömästi EU-maihin vastauksena EU:n julistamille uusille boikottitoimille estäen niitä hankkimasta korvaavia myyjiä.
Iranin parlamentin ulkomaanasioitten ja kansallisen turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja Mohammad Kossari vakuutti, että Iran tulee sulkemaan Hormuzansalmen vastauksena EU:n ja USA:n julistamalle öljynviennin boikotille. USA:n vanhin lentotukialus Abraham Lincoln purjehti ranskalaisen sota-aluksen ja englantilaisen HMS Argylin seuraamana Persianlahdelle ilman välikohtauksia. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=254897

3. IRANIN suurimmat raakaöljyn ostajamaat Kiina ja Intia eivät ole suinkaan istuneet kädet ristissä seuratessaan Iranin vastaisten sanktioitten kovenemista ja laajenemista. Kiina ja Intia ostavat yhdessä n. 40 % Iranin n. 2.6 miljoonasta tynnyristä/päivä raakaöljyn tuotannosta.
Debkafilen saamien tietojen mukaan Intia on sopinut, että se luopuu dollarisidonnaisuudesta ja maksaa Iranista saamansa öljyn kullalla. DF ennustaa, että Kiina tullee seuraamaan Intian esimerkkiä. Näin nämä maat pystyvät väistämään Iranin pankeille julistetun boikotin. EU:n maitten ulkoministerit päättivät 23.01.12 Iranin öljyboikotista. EU-maat ostavat 20 % tarvitsemastaan öljystä Iranista, mikä täytyy korvata tuonnilla muualta.
Intian ja Kiinan siirtyminen maksuissaan kultaan tulee DF:n arvion mukaan nostamaan kullan hintaa ja pudottamaan dollarin hintaa valuuttamarkkinoilla sekä murentaa sen asemaa maailman reservivaluuttana. Tämä on huono uutinen USA:n kuluttajille.

KIINA ostaa DF:n mukaan 12 % tarvitsemastaan öljystä Iranista, arvoltaan 12 miljardia USD.
Intia käyttää Iranin maksuissaan Calcuttassa sijaitsevaa valtion johtamaa UCO-pankkia, Intian Reserve pankkia, sekä turkkilaista valtion omistamaa maan kolmanneksi suurinta Halk Bankasi (Kansanpankki) pankkia. Intian edustajat vierailivat viime viikolla Teheranissa sopien uusista kauppasopimuksista, joissa maksut sovittiin osittain jeneillä, osittain rupeilla.
EU:n julistama öljyntuontiboikotti Iranista estää uusien sopimusten solmimisen, mutta voimassa olevia jatketaan heinäkuun loppuun 2012, jolloin boikotti tulee täydelliseksi. http://www.debka.com/article/21673/

4. ISRAELIN konsulaatti Bostonissa ja viidessä muussa kaupungissa suljettiin välittömästi, koska konsulaatin tiloissa Park Plaza hotellissa, jossa Israelin konsulaatti sijaitsee, löydettiin valkoista jauhetta sisältävä kirjekuori tekstillä ”anthrax” maanantaina puolenpäivän aikaan.
FBI ja USA:n ulkoministeriön tutkijat aloittivat tutkimukset löydön johdosta. ”Löydös testattiin paikalla välittömästi ja havaittiin, ettei siitä ole vaaraa yleisölle”, vakuutti FBI:n erityisagentti Greg Comrowich lisäten, että jatkotutkimuksia suoritetaan.

CBS pakallisosasto kertoi kaupungin palopäällikön Steve Dunbarin todenneen, että tiloista löydettiin jotain valkoista ryynimäistä jauhetta, jonka FBI:n tutkijat siirsivät omaan erityis-laatikkoonsa, mitä hän piti erityisen järkevänä. Samanlaista jauhetta löydettiin Rhode Islandin hallituksen tiloista sekä viidessä Israelin lähetystöjen tiloissa mukaan lukien New York, Houston, Texas ja Lontoo. Kaikki löydökset osoittautuivat vaarattomiksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152048#.Tx5lgIH3vO0
5. UUTISOTSIKOITA
- Colombia on osoittautunut mystiseksi ostajaksi, joka solmi 50 miljoonan USD sopimuksen Elbit-yhtiön kanssa ohjaajattomien UAV-koneitten ja niitä seuraavien valvonta ja ohjaus-järjestelmien toimittamiseksi. Sopimukseen kuuluu ilman muuta valvonta henkilöitten koulutus ja opastus sekä jälkiseuranta. Tällaiset koneet ovat erityisen käytännöllisiä maissa, joiden maastonmuodot ja liikenneverkoston puutteellisuus kuten myös valvontaviranomaisten vähyys estävät sekä valvonta- että pelastustoimia. Colombia syytti äskettäin Venezuelan presidentin Hugo Chavezin tukevan maan hallitusta vastustavia kapinallisia. Elbit myi ensimmäiset Hermes 900 taktisia UAV-koneita Chileen viime heinäkuussa. Kone pystyy lentämään 33 000 jalan korkeuteen lähettäen tietoja valvontaan. Se nousee ja laskeutuu automaattisesti. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152049#.Tx5qXYH3vO0
- Jordanian kuningas Abdullah II jatkaa suhteitten lämmittämistä Hamasin kanssa, jonka ”ulkoministeriön” johtaja Khaled Mashaal vierailee Ammanissa yhdessä Qatarin ulkoministerin sheikki Tamim bin Hamad al-Thanin kanssa sunnuntaina. Mashaalin vierailu oli tarkoitus toteuttaa marraskuussa, mutta se peruttiin USA:n ja Israelin painostuksesta. Jordania liittyi Gulf-maitten klubiin (GCC), jota johtaa Saudi Arabia. Hamasin ja Iranin välien sanotaan viilentyneen, koska Hamas ei tue Syyrian hallitusta. Mashaal ja Abbas suunnittelevat yhteistä matkaa Gazaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152046#.Tx5tc4H3vO0
- PA:n pääneuvottelija ”rauhankeskusteluissa” Israelin kanssa Saeb Erekat esitti äskettäin vaatimuksen, että Israelin tulee vapauttaa kaikki PA:n hallinnon alla pidättämänsä ja oikeuden päätöksillä tuomitsemansa palestiinalaiset. Hän esitti vaatimuksen, että ”kansainvälisen yhteisön” tulee vaatia vankien vapauttamista. PA:n alueella toimivan uutistoimiston Wafan mukaan Erekat vaati 25 PLC:n (Palestiinan lakiasäätävä neuvosto) jäsenen ja varsinkin sen puhemiehen Dwaikin vapauttamista, joka pidätettiin torstaina Ramallahin ulkopuolella syytettynä terrorismin tukemisesta. Vangit, jotka pidätettiin ennen vuotta 1994, tulisi Erekatin mukaan vapauttaa riippumatta siitä, mikä heidän rikoksensa oli ja montako juutalaista he murhasivat, kuten myös sairaat, naiset ja alaikäiset. Erekat vastustaa kvartetin antaman määräajan 25. tammikuuta pidentämistä, koska hän ei usko Israelin suostuvan PA:n esittämiin vaatimuksiin vankien vapauttamisesta eikä 1949 aselepolinjojen hyväksymisestä Palestiinan valtion rajoiksi tai ”setlementtitoiminnan” lopettamisesta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152044#.Tx5vhoH3vO0
- Venäjä toimittaa Syyrialla 36 kpl YAK-130 rynnäkköhävittäjää, kertoo Kommersant daily uutisissaan maanantaina. Toimitussopimus on vain yksi pitkässä listassa huippunykyaikaisia asejärjestelmiä, joita Venäjä on myynyt Damaskoksen hallitukselle. Jokin aika sitten kerrottiin Venäjän toimittaneen maalta merelle ammuttavien risteilyohjusten ja S-300 ilmatorjuntajärjestelmiä. Venäjä on vakaasti päättänyt tukea Bashar Assadin hallitusta katkeraan loppuun asti. Mielenosoituksissa surmattujen määräksi ilmoitetaan 5 400 siviiliä, ja Assadin hallituksen mukaan 2000 turvallisuusmiestä on saanut surmansa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152018#.Tx5zQoH3vO0
- Aseistetut beduiiniryhmät Siinailla ottivat valvontaansa lomanviettokeskuksen vaatien lunnaita sen vapauttamiseksi n. 660 miljoonaa USD. Egyptin armeijan edustaja sanoo, ettei se voi järjestää operaatiota alueella ilman IDF:n lupaa. Keskus Aqua Sun sijaitsee n. 30 km Tabasta etelään. Keskuksessa ei ollut turisteja miehityshetkellä, mutta siellä oli turvallisuus- ja muuta henkilökuntaa, joilla ei ole vaaraa. Miehittäjät, joita on tusinoittain, uhkaavat tuhota keskuksen ja varastaa kaikki siellä olevat varusteet, ellei heidän vaatimuksiinsa suostuta. Lomakeskuksen egyptiläinen omistaja on tällä hetkellä sairaalassa Kairossa. Hän vaatii viranomaisia vapauttamaan hänen keskuksensa miehittäjiltä. http://www.haaretz.com/news/middle-east/bedouin-take-control-of-egypt-holiday-resort-demand-660-million-ransom-1.408875
- IAF:n koneet iskivät maanantai-iltana useisiin kohteisiin Gazassa vastauksena sieltä ammuttuihin raketteihin ja kranaatteihin. IDF:n mukaan koneet iskivät ammus-verstaaseen Gazan keskiosassa, kahteen tunneliin Gazan pohjoisosassa ja yhteen maan eteläosassa. Koneet palasivat ilman vaurioita eikä uhreista ole raportoitu. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152043#.Tx58doH3vO0

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020