MAANANTAI 26.09.11

1. PA:N puheenjohtaja Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, kuten häntä kutsuttiin terrorismin aktiiviaikanaan, matkusti New Yorkiin altavastaajana, mutta pidettyään vertatihkuvan – tosin länsimaisen kuulijakunnan mielistelemiseksi terminologialtaan siivotun - kiihotus-puheen palestiinalaisten kannatuksensa kasvattamiseksi, hänet otettiin vastaan Ramallahissa kansallissankarina. Kukaan siellä ei enää muistellut syytöksiä asemansa väärinkäyttämisestä, nepotismista tai PA:n varoen kavalluksesta, vaan jopa hänen poliittiset vastustajansa – Hamasia ja Jihadia lukuun ottamatta – muodostivat kunniakujan voidakseen kätellä uutta kansallista sankariaan. Muutama selittävä sana lienee paikallaan.

PERINTEISESSÄ arabiyhteisössä kansankokouksessa valittu päällikkö on klaaninsa ehdoton johtaja. Hän toimii - sekä yksityisten ja heimon sisäisten - riitojen sovittelijana, asianajajana ja tuomarina. Hänen päätöksensä on laki, mistä ei voi valittaa minnekään, siihen on tyydyttävä. Päällikkö toimii myös klaaninsa pankkiirina. Kaikki päätökset, ryöstöretket ja matkat seudulta toiselle laitumia etsien, tehtiin yhteisen sopimuksen mukaisesti. Klaanin ulkopuolelle jäänyt oli turvaton eikä häntä suojellut kukaan. Klaanin jäsenet antoivat päällikön haltuun jaetun ryöstösaaliin, sillä yksityishenkilön teltta oli epävarma säilytyspaikka, mutta päällikön telttaan harva uskalsi murtautua varastamaan, josta kiinnijääneen rangaistus oli ehdoton ja lopullinen: Toinen käsi ja vastapuolen jalka katkaistiin. Verityöt kostettiin kuolemalla, ja verikosto oli yleinen perheen jäsenen surman kostamiseksi ja perheen kunnian palauttamiseksi yhteisön muitten jäsenten silmissä, kuten myös perheen kunniaa loukanneen jäsenen surmaaminen. Naiset haudattiin kaulaa myöten hiekkaan ja kivitettiin, miehet ammuttiin tai hirtettiin. Jos klaanin jäsen tarvitsee rahaa omiin menoihinsa, hän pyytää sitä päälliköltä, joka pankinjohtajana ominaisuudessa antaa hänelle vaaditun summan.

Arabimaailmassa päällikön tulee näyttää myös päälliköltä eikä kerjäläiseltä. Siksi on luonnollista, että päälliköllä tulee olla varaa elää asemansa mukaisesti. On myös luonnollista, että palveluista tulee maksaa, erämaaelämä on kovaa ja toimeentulon turvaaminen elinehto.
Tältä pohjalta on ymmärrettävissä arabimaailmassa yleinen korruptiojärjestelmä; myös virkamiehen tulee saada korvaus toimistaan, sitä suurempi, mitä korkeampi virkailija. Virkailijoitten palkat ovat yleensä riittämättömät kattamaan suurperheen menoja.

Täten on myös ymmärrettävä, etteivät julkisuuteen päästetyt Abbasin vastaan nostetut korruptio- ja muut länsimaissa hylättävät väärinkäytökset herättäneet palestiinalaisten keskuudessa suurempaa huomiota, eikä kukaan siellä halua edes muistaa niitä. Viranomaisten ”voiteleminen” on arabimaailmassa edelleen yleinen käytäntö, mikä aiheuttaa ongelmia länsimaisille yhtiöille korruptioon käytettyjen varojen sisällyttämiseksi kirjanpitoon, koska lahjonta on länsimaisen oikeuskäytännön mukaan rikos.
PA:n puheenjohtajaa Mahmoud Abbasia, joka kutsui YK:n puheessaan itseään ”Palestiinan valtion presidentiksi”, ylistetään palestiinalaisten keskuudessa ”suurena päällikkönä, joka piti päätään korkealla vastustaen USA:n ja muitten suurten johtajien vaatimuksia alistumisesta”. Abbas julisti Ramallahissa ”palestiinalaiskevään” alkaneeksi, minkä kunniaksi palestiinalainen terroristi surmasi hyvin tähdätyllä kiviharkolla 25-vuotiaan juutalaisautoilijan ja hänen 2-vuotiaan poikansa heidän autonsa suistuttua tien viereiseen rotkoon kuljettajan menettäessä autonsa hallinnan. Tämä tapahtui perjantaina, jolloin Abu Mazen piti puheensa YK:n täysistunnossa. Kivi heitettiin ehkä ohiajavasta autosta.
Abbasin saama sädekehä on samalla koko palestiinalaisen kansan kunnia, mikä tuntuvasti nostaa arabimiehen yleistä alemmuudentuntoa, mutta voi kiihottaa hyökkäyksiin Abu Mazenin puheessaan osoittamaa ”miehittäjä- ja sortajakansaa” vastaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148249#.ToAjTewmKK8

2. ISRAELIN poliittiset johtajat ovat pyrkineet selvittelemään ajatuksiaan ja tuntojaan, mikä tilanne on maassa NYK:n juhlapuheitten jälkeen. Päällimmäisenä israelilaisen kansan parissa lienee lievä epävarmuus ja epätietoisuus, mitä poliittiset päättäjät ja ennen kaikkea pääministeri Netanyahu ovat sopineet ja miten he asian näkevät ja mielessään hahmottaneet.
YK:n turvallisuusneuvosto aloittaa ensimmäisen varovaisen käsittelyn PA:n tekemästä hakemuksesta YK:n täysjäseneksi maanantaina. Vieläkään ei liene varmaa, kuinka moni turvallisuusneuvoston jäsenmaista vastustaa PA:m hakemusta, hyväksymiseen vaaditaan yhdeksän jäsenmaan kannatus viidestätoista. Netanyahu on keskittynyt viime päivinä estämään PA:n tekemän hakemuksen käsittelyn turvallisuusneuvostossa, koska se vapauttaisi Obaman kiusallisesta veto-oikeuden käyttämisestä, mutta mitä PA pyrkii kaikin tavoin edistämään ehkä osittain Obaman nöyryyttämiseksi. PA katsoo Obaman pettäneen heidät kääntämällä heille suosiollisen kantansa ja tukevan nyt Israelia.

NETANYAHU vakuuttaa edelleen rauhantahtoaan. BBC:n ohjelmassa, joka käännettiin arabiaksi, hän sanoi ”janoavansa rauhaa”. Samalla hän ylisti Saudi Arabian rauhansuunnitelmaa vuodelta 2002, jonka arabiliitto hyväksyi omaksi suunnitelmakseen. ”Olen huomannut arabien rauhanaloitteen. Se on huomattava edistyminen verrattuna Khartoumin kolmeen ei-lausuntoon,” hän selitti. ”Jos tilanne on avoin neuvotteluille, silloin tämä on tärkeä tilaisuus,” sanotaan pääministerin kanslian julkistamassa lausunnossa. Netanyahu sanoi juutalaisyhteisöistä Juudeassa ja Samariassa, että niiden muodostama ongelma voidaan ratkaista, koska niiden maa-alue on suuruudeltaan vain 1.5 % Länsirannan kokonaispinta-alasta. Netanyahu antoi BBC:n haastattelun New Yorkissa ennen kotimatkaansa viisipäiväisen matkansa päätteeksi.

Netanyahun kannatus on oleellisesti vahvistunut kvartetin sisällä hyväksyessään sen laatiman suunnitelman keskustelujen aloittamiseksi ja Palestiinan valtion perustamiseksi ensi vuoden aikana. Palestiinan johtajisto sanoo vielä tutkivansa suunnitelmaa, ensivaikutelma on ollut kielteinen. Sekä puolustus- että ulkoministeri ovat puolestaan kvartetin esityksen kannalla.
Netanyahu ei ole ilmaissut, viekö hän oman kantansa hallitukseensa tai minikabinettiin keskusteltavaksi. Median haastatteluissa Netanyahu kehui olevansa ”israelilainen johtaja, joka pystyy solmimaan rauhan”, mutta ”kädenlyöntiin tarvitaan kaksi kättä”.
Kvartetin jäsenistä USA, Englanti, Ranska, Saksa, Kolumbia, Portugal ja ehkä Bosnia vastustavat PA:n hakemusta tämän hetken tietojen mukaan.
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=239526

3. ISRAELIN puolustusbudjetti v. 2012 on n. 50.5 miljardia NIS, josta IDF:n osuus on 24 miljardia, jos esitetty 3 miljardin leikkaus toteutuu Trajtenbergin komitean suosituksen mukaan. Kysymys armeijan budjettiin koskemisesta on herkkä ja arkaluonteinen. IDF:n yleisesikunnan johdon taholta varoitettiin sunnuntaina, että suunniteltujen leikkausten toteutuminen romauttaa koko armeijan. Lausunnon antaneen virkailijan mukaan IDF ei pysty toteuttamaan pitkäntähtäyksen kehityssuunnitelmiaan, jos sen budjettia oleellisesti leikataan.
Virkailija selitti, että sen seurauksena IDF tulisi taantumaan seuraavien viiden vuoden kuluessa ja mahdollisesti aiemmin, eikä armeija pystyisi ostamaan lisää lentokoneita, panssareita, ohjuksia ja muuta kalustoa toimintakykynsä säilyttämiseksi.

Puolustusministeri Ehud Barak sanoo kuitenkin, että puolustusbudjettia tulee voida leikata, sillä esille nousseet sosiaaliongelmat maassa täytyy myös voida ratkaista.
Lausunnon antanut yleisesikunnan virkailija sanoo, että armeijan minimivaatimus on 30 miljardia NIS, jolla armeija pystyy hankkimaan strategisia huippunykyaikaisia hävittäjäkoneita, miehittämättömiä koneita, erilaisia ohjuksia, tankkeja ja sota-aluksia. Ilman näiden hankkimista Israelin kyky puolustautua vihamielisessä ja yhä arvaamattomammaksi muuttuvassa asemassa vaarantaa maan turvallisuuden ja itsenäisyyden. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=239506

4. UUTISOTSIKOITA
- Israelin talousministeri Yuval Steinitz sanoi New Yorkissa sunnuntaina, että Israel tulee harkitsemaan PA:lle palestiinalaistyöntekijöiltä keräämiensä verosaatavien tilittämisen siirtämistä rangaistukseksi yksipuolisen YK:n täysjäsenyys- ja valtiohakemuksensa vuoksi. Steinitz sanoi, että toimiessaan näin PA rikkoi Osloa ja muita osapuolten välille allekirjoitettuja sopimuksia vastaan. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty Oslon sopimusten mitätöimistä, mitä Palestiinan valtion perustaminen tarkoittaa. Abu Mazen ennakoi tätä vihjaillessaan, että Oslon sopimus on vanhentunut, jäänyt ajastaan jälkeen, ja vaatii muutoksia ja täydennyksiä. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=239511
- Valtion apulaisoikeuskansleri Oron Pono sanoo, että vain hallituksella on oikeus määritellä, tarvitseeko turvallisuusjoukot erikoissäännöksiä mahdollisia massa-mielenosoituksia hallitessaan. Asiasta on keskusteltu ihmisoikeusjärjestöjen ja lakimiesten kesken ilman selkeää näkemystä, joten lausunto on tärkeä. Turvallisuusjoukot odottavat sydän kylmänä, miten tilanne kehittyy, johtavatko ehkä pitkittyneet keskustelut YK:ssa väkivaltaisuuksiin, kuten monet varoittavat. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=239437
- Palestiinalaisjohtajat vihjailevat, että PA voisi hyväksyä kvartetin suunnitelman keskustelujen aloittamiseksi ja Palestiinan valtion perustamiseksi 2012 lopussa. Palestiinalaiset ovat levittäneet turvallisuusneuvoston jäsenmaitten keskuuteen 35-sivuista julkaisuaan nimellä: ”Palestiinan tunnustaminen – investointi rauhaan”. Julkaisussa on 4 lukua, jossa selvitetään, miten Israel on sabotoinut rauhaa; kansainvälisen yhteisön vastuu Palestiinan valtiosta; Israelin ”setlementtihallitus” – kahden valtion periaatteen rikkoja; Israelin eristäytymistä ja eriytymistä muista Lähi Idän valtioista, Israelin politiikka miehitetyn Jerusalemin itäosissa. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4127537,00.html
- Lisääntyneiden terroriuhkausten vuoksi Israel sulki Taban hotellialueelle johtavan tien Eilatista. Kielto koskee vain Israelin kansalaisia, turistit ja muut ei-israelilaiset päästetään Egyptin puolelle kuten ennenkin.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4127451,00.html
- Labour-puolueen uuden puheenjohtajan Shelly Yecimovichin ansiosta puolue saisi gallupin mukaan 22 kansanedustajaa, Kadima saisi 18 (nyt 28). Likudin johtama hallitus-koaliittio säilyttäisi asemansa 65-66 edustajan turvin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148274#.ToA_COwmKK8
- Turkin pääministeri Erdogan jatkaa Israelin vastaista retoriikkaansa. Hän kertoi CNN:n haastattelussa, että IDF on surmannut tuhansittain palestiinalaisia. Hän uhoaa, ettei Turkin ja Israelin välit koskaan enää palaudu normaaleiksi. Hän puuhaa yhteistä toimintakaavaa Iranin kanssa Syyrian presidentin kaatamiseksi, joka edelleen jatkaa kansalaistensa surmaamista. Toiseksi Erdogan puuhaa valta-akselia Egyptin uusien hallitsijoitten kanssa, joitten henkilöllisyys paljastuu vaalien jälkeen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148269#.ToBAI-wmKK8
- Trajtenberg komitea julkistaa sosiaali-talousuudistuksia suosittelevan lopullisen raporttinsa tänään iltapäivällä. Sen näkyvin vaatimus koskee IDF:n budjetin rajua leikkausta, mikä ei välttämättä ole viisasta, vaikka sosiaaliongelmien ratkaiseminen on myös hoidettava. Ainakin verotukseen ja talonrakentamiseen halutaan muutoksia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148272#.ToBBS-wmKK8

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 30.04.2020

TORSTAI 14.05.2020