TORSTAI 12.08.10

1. SISÄMINISTERI Eli Yishai kertoo JP:n aamun uutisissa, että pääministeri Netanyahu rajoittaa rakentamisen tunnustettuihin juutalaisyhteisöihin rakennuskiellon loputtua 26.09.2010. Yishai kuitenkin tähdentää, että hän puolestaan kannattaa rakentamista kaikkialla Juudeassa ja Samariassa. Hän selittää pääministerin kantaa, että koska nuo yhteisöt jäävät Israelin alueelle lopullisissa sopimuksissa, ei ole mitään mieltä kieltää rakentamista niiden sisällä myös keskustelujen vielä ollessa käynnissä.
”Uskon rakentamisen palautuvan ”laillisissa” yhteisöissä vain näytön vuoksi. Tämä on minun näkemykseni asiassa eikä perustu saamaani informaatioon,” Yishai selitti.

Käytän lainausmerkkejä, koska julkisessa kirjoittelussa sekoitetaan ”laillinen” ja ”laiton”. Vasemmistoa kannattavien mielestä kaikki juutalaisten rakentaminen Juudeassa ja Samariassa on ”laitonta”, koska heidän käsityskykynsä mukaan ne ovat ”miehitettyä” aluetta, jossa juutalaisilla asukkailla ei ole mitään oikeutta asua ja rakentaa. Tässä ajatuskuviossa syrjäytetään kokonaan tosiasia, että juutalainen kotimaa käsitti YK:n 1923 Englannille antaman mandaatin mukaan koko alueen Jordanjoesta Välimereen Englannin yksipuolisesti lohkaistua aiemmin alkuperäisestä maasta Transjordanian omaksi protektoraatiksi, joka 1948 sodan jälkeen itsenäistyi Jordanian kuningaskunnaksi miehitettyään Juudean ja Samarian ja Jerusalemin itäosat 1948 Israelin itsenäisyyssodan aikana, jotka Israel vapautti ne 1967 puolustussodassa. Jordania solmi rauhansopimuksen Israelin kanssa 1994 luopuen kaikista oikeuksistaan Länsirantaan pysyttäen vain Temppelivuoren päivärutiinin valvonnan.
Tätä ajatuskuviota seuraten voidaan katsoa, että Israelin ja palestiinalaisten välisten suhteitten selvittäminen on maan sisäinen asia. Tämä koskee sekä Israelin arabeja että Juudeassa ja Samariassa sekä Gazassa ja Golanilla asuvia palestiinalaisia.
Edellisen mukaan juutalaisten rakentaminen Juudeassa ja Samariassa ei ole ”laitonta”, ellei se riko maan lakeja ja säännöksiä, joilla kaikkea rakentamista säännöstellään.

PÄÄMINISTERI Netanyahu ei ole selvittänyt julkisuudessa kantaansa rakentamis-kysymykseen Juudeassa ja Samariassa. Rakennuskiellon jatkumisesta hän toistaa, että turvallisuuskabinetin antama kielto loppuu 26. syyskuuta 2010, eikä hän suostu tarkentamaan kantaansa jatkuvasta hiillostamisesta huolimatta. Abbasin ehtona keskusteluille on, että ”kaikki toiminta Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä ja myös Jerusalemin itäosissa lopetetaan”, käyttäen USA:n ulkoministeri Hillary Clintonin määritelmää.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184448

2. OBAMAN nimittämä Lähi Idän erikoislähettiläs George Mitchell sukkuloi Jerusalemin ja Ramallahin välillä pyrkien ”sovittamaan sovittamatonta”, eli löytämään viisasten kiveä, jolla Israelin ja PA:n lukkiutuneet välit saataisiin avattua. Hän itse ei antanut lausuntoa keskusteluista, mutta ulkoministeri Clinton kutsui Mitchellin ja Netanyahun keskiviikon keskusteluja ”hyviksi ja tuottoisiksi”. Clinton antoi lausuntonsa Washingtonissa sanoen työskentelevänsä molempien osapuolten kanssa saadakseen suorat keskustelut käyntiin. Hän tähdensi lisäksi, että asia on saatava ratkaistua mahdollisimman pian. Marraskuun välivaalit USA:ssa lähestyvät eikä Obamalla ole mitään hyvää esitettävänä äänestäjille.

MAHMOUD ABBAS matkusti Ammaniin, josta hän aikoo kuningas Abdullahin kanssa lentää Kairoon keskustellakseen presidentti Mubarakin kanssa tilanteesta ja informoiden häntä Abbasin ja Mitchellin välisistä keskusteluista.
PA:n virkailijat antoivat medialle ristiriitaisia tietoja, miten Abbas ja Mitchell edistyivät. PA:n pääneuvottelija Saeb Erekat kertoi medialle, ettei keskusteluissa saavutettu mitään. Hän toisti PA:n johdon mantran, jonka mukaan Israelin tulee ennen keskusteluja tunnustaa 1967 sotaa edeltävä aselepolinja Palestiinan rajaksi ja että ”setlementtien” rakentaminen tulee lopettaa.

PA:n toinen nimeämätön virkailija sanoi edistystä tapahtuneen Abbasi ja Mitchellin keskusteluissa, sillä ”Mitchell oli luvannut toimittaa hallituksensa vakuutuksen, että suorat keskustelut Israelin ja PA:n välillä johtavat Palestiinan valtion syntyyn 1967 linjoilla”. Sama virkailija väitti, että PA:n johto oli salaisesti myöntynyt keskustelujen aloittamiseen lähiaikoina.
USA:n nimeämätön virkailija puolestaan hämmästeli PA:n virkailijan lausuntoa, koska USA kannattaa rajakysymysten käsittelemistä kahdenvälisissä keskusteluissa, eikä USA halua sitoa käsiään yksipuolisiin vakuutuksiin, joitten toteuttamisesta se ei voi päättää.
Maailman muslimien paastokuukausi ”ramadan” alkoi virallisesti eilen, minkä johdosta Netanyahu lähetti heille lomatoivotuksen toivoen helppoa paastoaikaa. Miljoonat muslimit tekevät ramadanin aikana pyhiinvaellusmatkan Mekkaan. IDF huomioi paastokuukauden kehottaen sotilaitaan välttämään syömistä, juomista ja tupakoimista muslimien nähden. Paaston aikana he eivät syö, juo eivätkä harjoita sukupuoliyhteyttä päivällä, mutta auringon laskettua kaikki pyritään ottamaan takaisin korkojen kanssa ennen auringon nousua. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=184478

3. EILEN oli IDF:n komentajan Gabi Ashkenazin vuoro antautua Turkelin komitean hiillostettavaksi. JP:n kolumnistit esittävät hänen lausuntonsa yrityksiksi puhdistaa tahriintunutta imagoaan. Yacov Katz antaa tunnustusta hänen ponnisteluilleen nostaa IDF entiseen kunniaansa epäonnistuneen Libanonin kakkossodan syövereistä 2006, jonka vastapainoksi hän hoiteli hyvin Gazan cast lead operaation. Sen jälkeen Ashkenazin imago on kärsinyt pahoja kolhuja huonosti onnistuneen Mavi Marmaran valtauksen yhteydessä sekä skandaalimaisen jutun noustessa julkisuuteen seuraavan komentajan valintamenettelyn yhteydessä, jonka Katz katsoo todistavan, että Ashkenazi on menettänyt yleisesikuntansa valvonnan. Tässä jutussa ehdokas Galant nostettiin esiin parhaana ehdokkaana ja esitettiin hänen pahimman kilpailijansa kenraali Gantzin siirtämistä Shin Betin tai Mossadin johtoon.

TARKKALIJAT näyttävät havainneen, että sekä Netanyhau että Barak ovat väistelleet vastuutaan omissa todistuksissaan Turkelin komitean edessä pyrkien vierittämään vastuun tapahtumista Mavi Marmaralla komentosuhteessa seuraavalla alaiselleen.
KENRAALILUUTNANTI Ashkenazi tunnusti reilusti, että IDF ei ollut saanut tarvittavia tietoja Turkissa valmistellun laivasaattueen taustoista ja varsinkin IHH:n poliittisesta kannasta ja päämäärästä järjestää väijytys IDF:n mahdolliselle valtausyritykselle. Hän ei pyrkinyt vierittämään vastuuta tapahtumista toiselle, ei edes laivaston komentajalle amiraali Eliezer Maromille, joka viime kädessä vastasi operaatiosta käytännössä.

KATZ esittää varsin kärkevää kritiikkiä varsinkin Barakista, joka hänen mielestään luistelee vastuutaan selittäen, että IDF:n olisi tullut kertoa hallitukselle, jos sille annettu tehtävä ei onnistu annetuissa puitteissa. Tämän katsotaan kohdistuvan varsinkin Ashkenaziin. Katz toteaa, että Barak tunnetaan henkilönä, jonka erikoisuus on kellonkoneistojen korjaaminen, ja joka puuttuu kaikkiin IDF:n suunnitteluosaston laatimiin suunnitelmiin pikkuasioita myöten, eli hänen olisi luullut saaneen tarkan kuvan, miten toimitaan eri mahdollisuuksissa.
Ashkenazi sanoi, että Mavi Marmaran ”aktivistien” raju hyökkäys yksitellen alukseen laskettujen sotilaitten kimppuun, joita oli kielletty käyttämästä aseitaan ilman eri lupaa, yllätti sotilaat täysin ja aiheutti kaaosmaisen tilanteen, jossa sotilaat lopulta turvautuivat aseisiin puolustautuakseen. Aktivistit olivat siepanneet kolme haavoittunutta sotilasta, joita he aikoivat pitää panttivankeinaan. Tämän kommandojoukot estivät lopulta omaksuessaan roolin, mihin heidät on koulutettu, eli suoraan toimintaan ilman diplomatian hienouksia, minkä mahdollisuuden Mavi Marmaran kaapanneet ”aktivistit” olivat hylänneet. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184480

4. THE ATLANTIC makasiini julkaisi amerikkalaisen journalistin Jeffrey Goldbergin kirjoittaman 10 000 sanan teoksen, joka perustuu hänen haastatteluihinsa 40 Israelin, USA:n ja arabijohtajan kanssa. Hänen teoksellaan on nimenä ”The point of no return” (tilanne, josta ei ole paluuta). Teosta tarkastelee Herb Keinon JP:n artikkelissaan.
GOLDBREG muistuttaa mieliin, miten hän haastateltuaan Benyamin Netanyhaua ennen tämän astumista pääministerin toimeen – josta hän myös kirjoitti artikkelin- , sai kuvan haastateltuaan kaikkia Israelin päättäjiä, että Netanyahu odottaa määrätyn ajan saadakseen selville, voivatko lännen Iranille asettamat ei-sotilaalliset menetelmät pysäyttää Iranin. Tämä odotusaika kestää joulukuuhun.
GOLDBERG selittää saaneensa päättäjiltä kuvan, että Israel alkaa vuoden vaihteen tienoilla harkita, mitä askeleita sen tulee tehdä sen jälkeen. Eri artikkeleissa tarkastellaan samaa asiaa, ja yleisenä huomiona on se, että Israel odottaa Obaman päättävän sotilaallisista toimista jos sanktioille ei ole toivottua vaikutusta, mutta että jos näyttää siltä, ettei Obama syystä toi toisesta sitä tee, Israelin tulee päättää sotilaallisten toimien käytöstä yksipuolisesti.
Goldberg toteaa monen arabimaan odottavan, että USA ottaa ratkaisevan johtoaseman Iranin kysymyksessä, eivätkä arabimaat vastusta sotilaallisia toimia. Jos kuitenkin Obaman hallitus kieltäytyy kertomasta suunnitelmistaan, epävarmuus ajaa monet niistä Iranin vaikutuspiiriin.
ATLANTICIN artikkelissa kerrotaan, että Goldbergin arvion mukaan on 50/50 mahdollisuus, että Israel päättää iskeä Iraniin ennen heinäkuuta 2011, ellei Obama sitä tee.
IAF:n koneitten lennot voisivat mennä Saudi Arabian alueen yli noudatellen Syyrian ja Turkin välistä rajaa. Paluulennolla jopa tankata sen lentokentällä tai ilmassa sen ilmatilassa. Pentagon on antanut kehotuksen koneilleen, etteivät ne estäisi IAF:n koneitten ylilentoja Irakin ilmatilan kautta tässä tilanteessa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184484

5. UUTISOTSIKOITA
- Juudean ja Samarian juutalaisasukkaat aikovat marssia rakenteilla olevaa Rawabin palestiinalaiskaupunkia kohti, joka sijaitsee 9 km luoteeseen Ramallahista, 25 km etelään Nablusista ja 20 km Jerusalemista pohjoiseen. Kaupunki rakennetaan 40 000 asukkaan kaupungiksi, jossa varsinkin keski- ja yläluokan asukkaat löytävät asemansa mukaisen asunnon. Kaupunkiin rakennetaan kauppakeskus, sairaala sekä elokuvateatteri. Netanyahun sanotaan tarjoavan PA:lle 50 hehtaarin maapalaa kaupunkiin johtavaa tietä varten, joka kulkee C-alueen kautta, tarjous on myönnytyksenä PA:lle keskustelujen aloittamiseksi. Juutalaisasukkaat Juudeassa ja Samariassa epäilevät, että kaupungin rakentaminen on osa PA:n pääministeri Salaam Fayadin suunnitelmaa Palestiinan valtion perustamiseksi ensi vuonna. Toiseksi he epäilevät, että se toimii läpikulkupaikkana Jeninistä Hebroniin. Marssi tapahtuu iltapäivällä tänään. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184479
- PRESIDENTTI Obama voi olla valmis aloittamaan keskustelut Iranin kanssa, jos se suostuu neuvotteluihin ydinaseistaan, kertoo Obaman neuvonantaja kenraali James Jones. USA on pitänyt neuvottelumahdollisuutta auki kovennetuista sanktioista huolimatta. Tämä päättämättömyys aiheuttaa paljon päänsärkyä arabimaissa. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=184504
- Libanonin puolustusministeri Elias Murr esittää kovanaamaa. Hän uhoaa, että jos USA asettaa tukeensa rajoituksia, ettei sen antamia aseita saa käyttää Israelia vastaan, USA saa pitää aseensa. Hän uskoo, että Iran antaa mitä he tarvitsevat. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=184431
- IDF tulee estämän seuraavan laivasaattueen matkan Gazaan, lupaa Ashkenazi. Libanonin varustaman ”naisflotillan” kerrottiin lähteneen Tripolista sunnuntaina. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184473
- Knessetin puhemies Reuveb Rivlin pyytää yleistä syyttäjää tutkimaan, antaako arabikansanedustaja Hanin Zoabin osallistuminen ”flotillaan” aiheen syytteisiin. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=184475
- USA asetti lentokoneitten emäaluksen SS Harry S Trumanin Hormuzan salmen rannikon läheisyyteen varotoimena Iranin häirintäuhkauksille merenkulkua vastaan. http://www.debka.com/article/8961/
- IDF kieltää israelilaisia menemästä tien 443 Jerusalemista Modiin ja Tel Aviviin viereisiin arabikyliin turvallisuussyistä. Korkein oikeus määräsi tien käyttöoikeuden myös arabeille. http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-bans-israelis-from-palestinian-villages-along-west-bank-highway-1.307434

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020