SUNNUNTAI 23.12.07
1. VENÄJÄ HAKEE avainroolia rauhankeskusteluissa Syyrian kanssa ja pyrkii samalla pelastamaan rauhanprosessin, joka aloitettiin Annapolis konferenssissa, kertoo H. Keinon JP:n artikkelissaan. Keinon toteaa, että vaikka Turkilla on paremmat suhteet Syyrian kanssa kuin Venäjällä, Venäjällä on suurempi vaikutusvalta Syyrian johtoon asetoimitustensa johdosta. Osoituksena tästä pidetään sitä, että Venäjä painosti Syyrian osallistumisen Annapolis-kokoukseen.
VENÄJÄN SANOTAAN olevan huolestunut Iran-Syyria-Hamas- Hizbullah akselista, joka on aiheuttanut vastakohtaisuutta sunni- ja shia-muslimien välille, mikä voisi levitä Venäjän eteläosien muslimialueille. ”Siksi on tärkeää yrittää sotkea tuon akselin kehitystä ja vetää Syyria pois Iranin vaikutusvallasta”. Venäjä polkee tässä vettä kovin tulenaroilla alueilla, sillä Venäjän suhteet Iranin kanssa ovat vähintään yhtä tärkeät suurten kauppasopimusten ja toimitusten johdosta.
VENÄJÄ näyttää Keinon arvion mukaan perääntyneen hankkeessaan Moskovan rauhan-konferenssin suunnittelemiseksi, mistä Israel ei kiinnostunut, mutta se kuitenkin lämmittää ajatusta joskin alemmalla, ns. teknillisellä tasolla. Venäjän tarkoituksena oli, että Moskovan konferenssissa käsiteltäisiin Israelin ja PA:n välisten asioitten lisäksi myös Syyriaa koskevia.(JP)
2. TULITAUKO HAMASIN kanssa ei ole todennäköinen lähiaikoina, arvelee Kh A Toameh JP:n artikkelissaan. Lontoossa ilmestyvä pan-arabilainen lehti Al-Sharg Al-Awsat siteerasi viikonvaihteessa tuntematonta Hamasin virkailijaa, jonka mukaan Hamas harkitsee vakavasti mahdollisuutta julistaa tulitauko Israelin kanssa ilman ehtoja. Artikkelin mukaan Hamasin sisällä käydään keskusteluja tällaisesta tilapäisestä aselevosta (tahdiyeh tai hudna) ja Hamasin johtaja Khlaed Mashaal oli Mekkassa ilmoittanut kannattavansa sitä. Gazassa Hamasin johtajat Mahmoud Zahar ja Said Siam kiistävät ehdottomasti uutisen ja ilmoittavat ehdottomasti vastustavansa tulitaukoa ilman ehtoja.
PÄÄMINISTERI Olmertin kanslia ilmoittaa, että uutiset Hamasin myöntyvyydestä tulitaukoon osoittavat, että IDF:n viime päivien operaatiot ovat tuottaneet tulosta. Niissä parikymmentä Islamic Jihadin johtajaa ja terroristia on surmattu. Hamas pelkää, että sen johtajisto on seuraavana vuorossa, mikä voisi lopettaa Hamasin vallan Gazassa.
HAMASIN turvallisuusjoukot Gazassa ovat poistaneet joitain katukaupustelijoita Rafahissa ja Khan Younisissa peläten heidän tarkkailevan Hamasin johtajien liikkumista saadakseen selville, missä Gilad Shalitia pidetään vankina. Heitä epäillään Israelin asiamiehiksi.
PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak tapaa Egyptin presidentin Hosni Mubarakin keskiviikkona. On herätetty toiveita, että Shalitin vapauttamiseen tähtäävät neuvottelut alkavat uudelleen. (JP)
3. SALKUTON MINISTERI Ami Ayalon moittii Israelin tiedustelupalvelua, ettei se ole pystynyt hankkimaan tietoja Gilad Shalitin kuten ei myöskään Eldad Regevin ja Ehud Goldwasserin olinpaikoista, minkä vuoksi salaista operaatiota heidän vapauttamisekseen ei ole voitu suunnitella. Shalit kidnapattiin kesäkuussa 2006, Regev ja Goldwasser vähän myöhemmin. PUHUESSAAN sapatti-tilaisuudessa Moledet kibbutsissa hän myös kritisoi pääministeri Olmertin tapaa vapauttaa terrorismista, murhista tai sen aikomuksesta tuomittuja rikollisia palestiinalaisia ”PA:n puheenjohtaja Abbasin neuvottelujen alttarille”. Ayalon sanoo, ettei hänen mielestään terroristeja pitäisi käyttää syötteinä neuvotteluissa, mutta vapauttamiskriteereitä olisi joka tapauksessa syytä harkita uudelleen. Hän myös kertoi, että keskusteluja Shalitin vapauttamiseksi on käyty kaiken aikaa. Hän oli myös tietoinen, että Hamas poistaa katukaupustelijoita Rafahissa ja Khan Younisissa, koska se pelkää heidän vakoilevan Israelin hyväksi. Toiseksi IDF:n operaatiot ovat alkaneet lähestyä paikkaa, jossa Shalitia uskotaan pidettävän vankina maanalaisessa tilassa.
AYALON suosittaa keskusteluja Hamasin kanssa kolmannen osapuolen välityksellä, mutta suoria keskusteluja vasta sitten, kun Hamas tunnustaa Israelin juutalaisena valtiona ja kahden valtion periaatteen. Hamasin ilmoituksen mukaan se ei koskaan voi siihen suostua. (INN)
4. FATAH JULKISTI mainoksen, jossa esitetään Israelin alue verhottuna Palestiinan lipulla. Jasser Arafatin kuva esitetään siinä pyöreässä kehyksessä sekä automaattikivääri. Mainospiirros on suunniteltu Fatahin perustamisen 43. vuosipäivän kunniaksi. Fatahin johto on hyväksynyt mainospiirroksen Fatahin symboliksi ja sitä on esitetty Fatahin kanssa yhteyksissä olevilla web-sivuilla. Piirroksen perusteella voidaan päätellä, ettei Fatah tunnusta Israelin valtiota, mikä on räikeässä ristiriidassa sen virallisen, Abbasin johtaman politiikan kanssa, jonka mukaan rauhan-keskusteluissa tähdätään ”kahteen valtioon muinaisen Israelin alueella, jotka asuvat rinnakkain ja turvallisina”, kuten presidentti Bushin pateettinen näky edellyttää. (JP)
5. LATINALAINEN PATRIARKKA Michel Sabbah kertoi keskiviikkona joulusanomassaan: ”Jumala teki tämän maan kaikkia meitä kolmea (muslimeja, juutalaisia ja kristittyjä) varten. Se ei ole juutalainen, ei muslimi eikä kristitty. Jos se on vain yhden uskonnon valtio, se tulee tietenkin sortamaan muita uskontoja. Tämä maa ei voi olla kenenkään erikoisoikeus”, hän julisti.
Patriarkka Sabbah, joka on syntynyt Nasaretissa, esittää, että Israelin tulee luopua vaatimuksestaan tunnustaa Israelin valtio juutalaisena valtiona.
SABBAHIN sanoma on herättänyt katkeraa kritiikkiä monelta taholta. USA:n laajin ortodoksijuutalaisten katto-organisaatio (UOJCA) lausui seuraavaa: ”Toivomme, että katolisen kirkon johto tuomitsee julkisesti nämä patriarkka Sabbahin lausunnot, jotka ovat sekä tuskallisia että herjaavia. Israelin hallinnon alaisina kaikki Abrahamin uskot saavat täyden pääsyoikeuden ja valvonnan pyhille paikoilleen. Olemme hämmentyneitä patriarkan ehdotuksesta, että Israel, joka on elänyt olemassaolonsa jokaisen päivän piirityksen ja sodan alaisena, olisi syyllinen osapuoli hänen silmissään, kun joka päivä miehet, naiset ja lapset ovat raketti-iskujen alaisina, eläen itsemurhaiskujen ja sala-ampujien pelon alaisina ja taistellen radikaaleja hallituksia vastaan, jotka kirjaimellisesti haluavat hävittää sen maan pinnalta.”
ADL (Anti-Defamation League) antoi samantapaisen lausunnon sanoen olevansa syvästi huolestunut isä Sabbahin tavasta politisoida joulun pyhä aika kieltämällä juutalaisen kansan oikeuden juutalaiseen valtioon. ”Hänen lausuntonsa ovat sitäkin ironisempia, että hän edustaa katolista valtiota ja teokraattista monarkkia. Patriarkka Sabbah jättää huomiotta tosiasian, että Israelin valtio perustettiin juutalaisena valtiona juutalaisen kansan toteuttamana ja kansainvälisesti tunnustettuna juutalaisten oikeudesta kotimaahansa 2000 vuoden sorron jälkeen. Kuvitelma, että Israel vähentäisi itsenäistä olemassaoloaan ja kansallista identiteettiään, on sellaisenaan täysin mahdoton hyväksyä. On järkyttävää, että Sabbah kieltäisi juutalaisen valtion, kun on olemassa lukuisia muita itsenäisiä uskonnollisia valtioita. Vastakohtana kaikki Israelin juutalaiset ja ei-juutalaiset asukkaat nauttivat modernin demokratian oikeuksista, vapaasti ja avoimesti harjoittaa uskontoaan ja tarjoten samat oikeudet Israelin lain mukaan.” (JP)
PRFEETTA Hesekiel kertoo ilmoituksessaan näin: ”Koska olet sanonut, Ne kaksi kansaa ja kaksi maata (Israel ja Juudea) ovat minun, me otamme ne omaksemme, vaikka siellä on Herra. Sen tähden, niin totta kuin Minä elän, sanoo Herra, Herra, Minä teen sinun kiukkusi ja kiivautesi mukaan, teen sen, minkä sinä kiivaudessasi olet heille tehnyt. Ja Minä teen itseni heille tunnetuksi, kun niin tuomitsen heidät, ja sinä tietämään, että Minä olen Herra. Minä olen kuullut kaikki sinun pilkkasi, jotka olet puhunut Israelin vuoria vastaan, kun olet sanonut: Ne ovat autioina, ja ne ovat annetut meidän syötäväksemme. Te suurentelitte Minua vastaan suullanne ja ylenpalttiset olivat teidän puheenne Minua vastaan, Minä olen ne kuullut. Näin sanoo Herra, Herra: Iloksi kaikelle maalle Minä teen sinut autioksi. Niin kuin sinä iloitsit Israelin heimon perintö-osat, kun se tuli autioksi, niin teen Minäkin sinulle: Autioksi tulet sinä, Seirin vuori, samoin kuin Edom kaikkinensa. Ja niin he tulevat tietämään, että Minä olen Herra.” (Hes.35:10-15)
6. BETLEHEMIN JOULU voi näyttää ulkoa katsoen rauhalliselta ja turvalliselta. Lela Gilbert kävi kristityn arabioppaan kanssa tutustumassa tilanteeseen kirjoittaen siitä artikkelin JP:lle. Arabiopas vakuuttaa, miten hankalaksi turva-aita on tehnyt Betlehemin ja Jerusalemin välisen matkan IDF:n turvatarkastusten vuoksi, ja miten paljon se hankaloittaa Betlehemin liike-elämää. Hän ei suostu tunnustamaan, että turva-aita on kaikkiaan vähentänyt terrori-iskuja Israelissa
90 %, kuten tilastot osoittavat; tosin myös siksi, että IDF valvoo Juudeaa ja Samariaa.
GILBERT kertoo käyneensä paikalla kesäkuussa, jolloin paikka oli lähes autio. Nyt muutama päivä ennen joulua kirkonkellot kumisivat ja kaikki autopaikat olivat varatut. Kauppiaat avasivat näyteikkunoitaan arabien keffyessään ja hunnutettujen naisten siirtyessä kohti markkinapaikkaa. Syntymäkirkon sisällä hän näki katolisen nunnaryhmän palvovan Jeesuksen oletetulla synnyinpaikalla. Hän tunnustaa arvostavansa sitä, että sorrettuinakin he palvovat yhdessä.
GILBERT KERTOO, että vuonna 1948 Betlehem oli valtaosaltaan kristitty kaupunki, 85 % kaupungin (30 000) asukkaasta oli kristittyjä. Nyt tuo prosenttiluku on vaivaiset 12 %. Kaupungin ilmeen muutokseen vaikutti myös se, että Arafat liitti läheiset pakolaisleirit osaksi kaupunkia.
Siihen saakka, kun PA sai kaupungin hallintaansa 1994, Betlehem kukoisti Jerusalemin rinnalla. Kaikki oli vapaata kaupungissa, mutta se muuttui kivitysten alkaessa ensimmäisen intifadan myötä kiihtyen vähitellen tulitaisteluiksi, pahoinpitelyiksi ja poltetuiksi autoiksi. Canterburyn arkkipiispa Rowan Williams, jota Gilbert ei pidä Israelin ystävänä, kävi Betlehemissä syksyllä 2006 todeten kaupungin vaikeudet, dramaattisen köyhyyden, kasvavan työttömyyden ja jokapäiväisen taistelun, joista hän syytti turva-aitaa, ”joka lähes kuristaa kaupungin.” Hän viittasi sivumennen huhuihin joistakin vaikeuksista muslimien ja kristittyjen välillä, siinä kaikki.
GILBERT KERTOO baptistikirkosta, jota viereisen pakolaisleirin asukkaat ovat tulittaneet palopulloin 14 kertaa, polttaneet kirkon autot ja töhertäneet graffiteja seiniin. Toiset kertovat, että yksi baptistikirkon pappi on ammuttu kuoliaaksi.
Hän kertoo Daily Mailin artikkelista Beit Jalan lähiön kristittyjen jatkuvasta sortamisesta; taksinkuljettajasta, jota Hebronin muslimit pahoinpitelivät siksi, että hänen autonsa tuulilasin edessä riippui krusifiksi, ja joka kärsii sorrosta joka päivä. Artikkeli kertoo Jeriez Moussa Amarosta, jonka kaksi sisarta Rada 12 v. ja Dunya 28 v., al-Aksan terroristit murhasivat siksi, että he pitivät länsimaisia pukuja eivätkä käyttäneet huntua. Gilbert kertoo myös kristittyjen kohtalosta Juudeassa ja Samariassa, joka on samalla tavoin jatkuvan painostuksen alaisena. Pastori Isa Bajalla, arabikristitty, joka on kotoisin Amerikasta, saa julkisesti uhkauksia PA:n virkailijoitten taholta. He vaativat ”suojelurahaa” 30 000 USD, tai he katkovat hänen jäsenensä, vaikka hän on sokea. Samantapaisia tapauksia voisi luetella loputtomiin, joskin suurin osa vaikenee niistä peläten muslimien vastatoimia.
GILBERT ihmettelee, miksei voitaisi asettaa 7.4 miljardin USD länsimaisen tuen ehdoksi, että PA:n tulee suojella alueellaan toimivia vähemmistöjä ja lopettaa heidän vainoamisensa. (JP)

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020