MAANANTAI 25.07.11

1. ISRAELIN turvallisuusneuvostossa on aloitettu tutkimukset, millä tavoin Israel tulee vastaamaan PA:n yksipuoliseen aloitteeseen omasta valtiosta. Pääministeri Netanyahu pyysi turvallisuusneuvoston turvallisuuspoliittista neuvonantajaa Ya´acov Amidroria tutkimaan eri hallinnon alojen mielipiteitä selvittääkseen, mitä vaikutuksia eri mahdollisuuksilla tulisi olemaan, sekä laatimaan esityksiä eri vaihtoehdoista.
Yksi mahdollisuus on Oslon sopimusten mitätöiminen. Ne solmittiin vuosien 1993 – 1995 välisenä aikana, ja ne ovat muodostaneet lailliset raamit, joilla suhteet on määritelty ja joiden puitteissa yhteistoiminta Israelin ja PA:n välillä on järjestetty turvallisuuden, infrastruktuurin ja talouden alueilla. Sopimusta on täydennetty myöhemmin erillissopimuksin.
Artikkelin kirjoittaja Barak Ravid painottaa, että Oslon sopimusten mitätöiminen on vain yksi eikä välttämättä suosituin vaihtoehto, jota hallitus tulisi noudattamaan.
Pääministeri on tiettävästi hylännyt esityksen juutalaisten yhteisöjen Juudeassa ja Samariassa liittämiseksi Israelin valtioon, minkä johdosta Amidror tutkii muita vaihtoehtoja. Oslon sopimusten mitätöiminen edellyttää asiaan liittyvien avainkysymysten selvittämistä, joista yksi on PA:n laillisen aseman määritteleminen Juudeassa ja Samariassa. Laillisin perustein sekä Abbasin että Salaam Fayadin hallituksen asema lienee laiton, koska uusia vaaleja on siirretty vuodesta toiseen eikä PA:n lakiasäätävä neuvosto ole voinut kokoontua.

Korkean israelilaisen diplomaatin mukaan Amidror on aloittanut alustavat selvitykset turvallisuusneuvostossa ulko-, puolustus-, talous-, teollisuus- ja kauppa- sekä oikeus-ministeriöitten edustajien kanssa, kuten myös armeijan suunnittelutoimiston ja kansainvälisen lain asianajajatoimiston johdon kanssa.
Turvallisuusneuvosto pyysi valtion eri hallinnonhaaroja selvittämään, mitä vaikutuksia Oslon sopimusten mitätöiminen aiheuttaisi niiden toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Oslon sopimukset mitätöidään siinä tapauksessa, että YK:n yleiskokous hyväksyy PA:n tekemän yksipuolisen esityksen Palestiinan valtion perustamisesta 1949 aselepolinjoilla pääkaupunkinaan Jerusalemin itäosat.

PA:n johto jatkaa puheenjohtajansa Mahmoud Abbasin johdolla esityksensä valmisteluja täydellä höyryllä ja tekee samalla kenttätyötä sen toteuttamiseksi. Abbas oli kutsunut PA:n ulkomailla toimivat 90 lähettilästään Istanbuliin neuvotteluihin tämän hetken tilanteesta sekä suunnitelmista esityksen edistämiseksi. Lähettiläitä kehotettiin vaikuttamaan isäntämaittensa johtoon, jotta ne suhtautuisivat myönteisesti PA:n esitykseen YK:ssa. Abbas informoi lähettiläitä kertoen, että PA:n esityksen lopullinen versio laaditaan Qatarissa neljäs elokuuta tilaisuudessa, johon osallistuvat PA:n, Qatarin, Egyptin ja Saudi Arabian edustajat. Esityksessä pyydetään YK:n Palestiinan valtion hyväksymistä YK:n täysjäseneksi 1967 sotaa edeltävien aselepolinjojen sisälle, mikä avaisi ovet YK:n alaisiin järjestöihin.

Artikkelin mukaan PA harkinnee alistaa esityksensä suoraan YK:n yleisistuntoon ohittaen turvallisuusneuvoston, koska USA voi joka tapauksessa käyttää veto-oikeuttaan siellä. Koska PA:n uskotaan saavan 140 äänen enemmistön YK:ssa, esitys hyväksyttäneen, eikä siellä voida käyttää veto-oikeutta. Israelin pelkona on, että PA aloittaa loputtomat Israelin vastaiset oikeustapaukset Haagin kansainvälisessä oikeudessa, tai pyrkii muuttamaan taloudelliset ja turvallisuussopimukset, joita osapuolten välillä on noudatettu 18 vuoden ajan. http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-looking-into-revoking-oslo-accords-in-response-to-palestinian-un-bid-1.375060

2. TURKIN pääministeri Resep Tayyip Erdogan vakuutti taas kerran tavattuaan PA:n puheenjohtajan Abbasin Istanbulissa, ettei hän palauta suhteita Israelin kanssa normaalitasolle ennen kuin Israel esittää hyväksyttävän anteeksipyynnön, suostuu maksamaan korvauksia Mavi Marmaran kannella kuolleitten turkkilaisten omaisille ja poistaa Gazan kauppasaarron. Netanyahu on tähän saakka hylännyt vaatimukset.

YK:n asettama Palmerin tutkimuskomitea laati oman tutkimusraporttinsa tapauksesta, jossa osa syytteistä kohdistetaan Turkin hallitukseen, mikä sai Erdoganin raivostumaan todeten, etteihän tässä näin pitänyt käydä, Israelhan se paha poika on.
Palmerin raportti piti julkaista jo maaliskuun 15. päivänä, mutta sitä siirrettiin Turkin pyynnöstä, jotta asiaa voidaan sovitella Israelin ja Turkin välillä.
Seuraava julkistamispäivä heinäkuun 7. sivuutettiin sekin ilman julkistamista, ja nyt Israel pyysi sen siirtämistä elokuun loppuun, jotta ongelmaa voidaan vielä yrittää sovitella.

RAPORTIN sanamuotoa ei tietenkään tarkoin tunneta, mutta sen sisältöä on levitetty laajalti. Raportti tunnustaa Israelin ja Egyptin asettaman Gazan kauppasaarron laillisuuden, mutta vaikka se syyllistää Turkin hallituksen, pääsyyte kohdistuu IDF:n toimiin, jota syytetään tarpeettoman kovasta väkivallan käyttämisestä, vaikka he taistelivat henkensä puolesta. Turkin hallitus haluaisi raportin tuhoamisen ilman julkistamista.
USA on kaikkein vaativimmin sanoin kehottanut Turkkia ja Israelia sopimaan erimielisyytensä, koska se haittaa USA:n omia diplomaattisia toimia Lähi Idässä. USA:n tavoitteena on löytää formula, jolla Israel myöntää jollain tapaa tilanteen luisuneen pois käsistä ilman selvää anteeksipyyntöä, mutta molemmat osapuolet suostuvat myöntämään, että asia on pois päiväjärjestyksestä eikä mitään oikeusvaatimuksia esitetä kummaltakaan taholta.
Osa Israelin hallituksen ministereistä vastustaa anteeksipyyntöä, osa suostuu siihen, mutta tosiasia on, että sekä Turkki että Israel menettävät ongelman jatkumisesta.

Israelin ja Turkin välille kehittynyt edistyksellinen kaupankäynti on jatkunut diplomaattisesta jumiutumisesta huolimatta. Osoituksena tästä on, että Israel harkitsee 860 turkkilaisen rakennus-työntekijän viisumin uusimista, jotka heille myönnettiin 2003 osana sopimusta, jolla Israel uudenaikaistaa Turkin armeijan panssareita. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=230779

3. JORDANIAN kuningas Abdullah II sai suorasanaisen varoituksen USA:n Pentagonilta ja kansalliselta turvallisuusneuvostolta, että hänen tulee aloittaa pikaisesti uudistusten toteuttaminen kotimaassaan, sillä ”arabikevät”, joskin myöhässä, on kolkuttelemassa myös hänen kuningaskuntansa ovella. USA:n toivelistalla on uusi järjestelmä, jossa kansan valitsema parlamentti valitsee maalle hallituksen ja pääministerin, eikä kuningas, kuten nyt tapahtuu. Varoituksessa viitataan tietoihin, että Jordanian beduiiniheimot, jotka ovat tukeneet taloudellisesti Syyrian mielenosoittajia, ovat alkaneet harkita, eivätkö he voisi aloittaa
samanlaisen protestiliikkeen kotimaassaan, ja ovat jo alkaneet koota aseita ja pommeja.
Toiseksi Jordanian Muslimiveljeskunta on aktivoitunut kuten Egyptissä ja Syyriassa, ja voi haluta suurempaa osuutta maan hallitsemisessa. Tämä asettaa Israelin temppelin harjalle: haluaako se auttaa Abdullah II:n kruunun säilyttämiseksi vai seuraako tilannetta sivusta. Joka tapauksessa Israelin tulisi artikkelin kirjoittajan mielestä varautua Jordanian rintaman aktivoimiseen, mikä voi vaarantaa Israelin turvallisuuden.
Abdullah II haluaa tiettävästi edetä varovaisesti, mutta USA hoputtaa: Aika valuu käsistä.
http://www.debka.com/article/21144/
Iranilainen ydinfyysikko, professori Daryush Rezaee-Nejad työskenteli atomipommin sytyttimen kehittämiseksi, mikä todistaa, että Iranin ydinpommi on lähes valmis. Iranin ilmoitus, että hän oli opiskelija, voitaneen syrjäyttää ilman lisätodisteita. DF arvioi, että hänen toimialueensa on voinut käsittää myös muita aloja, mutta 35-vuotias professori oli oman alansa asiantuntija. Kaksi moottoripyörillä liikkunutta miestä ampui häntä päähän ja kaulaan, eikä hänellä ollut mitään elinmahdollisuutta. Iran syyttää Yhdysvaltoja murhasta, mutta myös Mossadin osutta korostetaan. Iranin ydinteollisuus on kohdannut useita kohtalokkaita iskuja. http://www.debka.com/article/21146/

4. EU:n johtajien päättämä uusi pelastusrahasto, josta käytetään lyhennystä EFSF, herättää asiantuntijoissa useita kysymyksiä, joihin lienee vähän tyhjentäviä vastauksia. Rahaston käyttöön annettiin 440 miljardia Euroa, jolla tulee operoida eheyttääkseen Euroopan maitten taloudellisia sairauksia. Artikkelin kirjoittaja Landon Thomas. jr. toteaa kuitenkin, että uuden järjestelmän neljästä tukipilarista kaksi, Italia ja Espanja, ovat vaarassa luisua niiden maitten joukkoon, jotka tarvitsevat pelastusvaroja, eli muuttuvat varojen antajista velallisiksi. Rahaston varsinaisiksi vakuuttajiksi jäävät kaksi muuta johtajaa EU-maata Saksa ja Ranska. Tämä rahasto on muotoutumassa itse asiassa Euroopan valuuttarahastoksi.
EU-maat yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ovat käyttäneet yli triljoona USD kriisin-torjuntaan sitä lähtien, kun kriisi tuli julkisuuteen vuoden alussa. Euroopan Unionin
taloudellisen vakavuuden säilyttäminen lepää vahvasti Saksan ja Ranskan harteilla. Merryl Lynch arvioi perjantaina, että tarvitaan ainakin 300 miljardia Euroa, jotta se vakauttaisi raha-markkinoita maailmalla. Aikaisempien sitoumusten vuoksi Irlantiin (145 miljardia E) ja Kreikkaan (73 Miljardia E) EFSF:lla on käytössään korkeintaan 220 miljardia Euroa.
Artikkelissa todetaan, että kehitys Euroopassa näyttää toteuttavan Saksan muinaisen haaveen hallita Eurooppaa Atlantilta Välimerelle. Etelä Euroopan maat joutuisivat tässä lähes siirtomaa-asemaan, ja menettäisivät itsenäisen päätäntävaltansa ja toimittaisivat varakkaille Keski- ja Pohjois-Euroopan maille halpoja raaka-aineita ja työntekijöitä.
http://www.nytimes.com/2011/07/25/business/global/europes-troubled-countries-become-part-of-the-rescue-team.html?_r=1&partner=rss&emc=rss

5. UUTSOTSIKOITA
- Migronin juutalaisyhteisön kolme purettaviksi määrättyä taloa Samariassa saivat kuukauden lisäaikaa valtion tulessa väliin purkutuomion siirtämiseksi. (JP)
- Pääministeri Netanyahu ja talousministeri Steinitz joutuivat tiettävästi sanaharkkaan asuntojen rakentamisen kalleuden vuoksi. Molemmat kuitenkin vakuuttavat, että asia on ”myrsky vesilasissa”, joka sekin on hoidettu, eikä anna aihetta jatkotoimiin. (JP)
- Yli 140 egyptiläistä haavoittui viikonvaihteen väkivaltaisiksi kehittyneissä mielenosoituksissa Egyptissä. He vaativat nopeampia toimia sotilashallitukselta, joka itse asiassa jatkaa Mubarakin politiikkaa ilman Mubarakia, kuten eräs totesi. (JP)
- Israelin ja Ranskan välinen asekauppa on elpymässä vuosikymmenien tauon jälkeen. Israelilainen yhtiö IAI yhdessä ranskalaisen Dassoult yhtiön kanssa voittivat tarjouskilvassa amerikkalaisen yhtiön tarjouksen miehittämättömistä koneista. IAI myy Ranskaan Heron TP koneita. Sopimuksen arvo on 500 miljoonaa USD usean vuoden aikana. Heron TP on suurin IAI:n valmistamista UAV-koneista, se pystyy lentämään 45 tuntia ja kuljettaa 1000 kg:n kuorman, se pystytään varustamaan pommeilla tai ohjuksilla. Sen siipien kärkiväli on 26 metriä, vastaten Boeing 737 konetta. Ranska aikoo käyttää konetta operaatioissaan kaikkialla maailmassa. (JP)
- Italia ja Hollanti päättivät jäädä pois Durban III konferenssista, koska tästä YK:n tukemasta rotuvihaa vastaan tarkoitetusta tilaisuudesta on kehittynyt Israelia pelkästään tuomitseva foorumi. (JP)
- IDF:n sotilaat pidättivät kaksi kumiveneellä Jordaniasta Israeliin tullutta terroristia. Heidät tavoitettiin heidän melottuaan Kuolleenmeren yli Israelin puolelle. Näillä kahdella arviolta 40-vuotiaalla beduiinilla oli mukaan joukko automaattikivääreitä ja ammuksia. Heidät pidätettiin sunnuntaiyönä. – Toisessa tapauksessa sotilaat takavarikoivat kuusi tainnutuskranaattia arabikylään tekemänsä ratsian aikana Galileassa ja pidättivät 42-vuotiaan epäillyn. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/146045#.Ti06EmEmKK8
- Israeliin siirtynyt helleaalto nostaa sähkön kulutusta. Tämän päivän lukema mittarissa noussee 35 asteeseen, myöhemmin luvattiin paikoin 40-45 asteen lämpötiloja.

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 30.04.2020

TORSTAI 14.05.2020