Friday, January 23, 2009

PERJANTAI 23.01.09
1. OBAMA vakuuttaa aloittavansa ”hyökkäävän politiikan” voidakseen toteuttaa rauhan Lähi Idässä. Hänen ensimmäinen ulkomaanpuhelunsa presidenttinä oli Mahmoud Abbasille, jonka laillisuus palestiinalaisten johtajana ja PA:n puheenjohtajana on yhtä kiistanalainen kuin hänen omansa. Obama ei ole vieläkään julkistanut syntymätodistustaan, joka kiistatta todistaisi hänen synnyinmaansa USA:n kansalaisena. Kuin oireellisesti Obama joutui uusimaan virkavalansa, koska hän sotkeutui virkakaavassa muuttaen virallista muotoa. Mahmoud Abbasin lainmukainen virkakausi päättyi 10. tammikuuta 09, mutta hän jatkaa PA:n puheenjohtajana kuin mitään ei olisi tapahtunut.
OBAMA nimitti Lähi Idän erikoislähettilääkseen entisen senaattorin George Mitchellin, jolla on varsin vaikuttava virka-ura takanaan ja joka ottaa kunnian varsinkin Irlannin rauhan-sopimuksesta. Hamasin edustaja ilmaisee tyytymättömyytensä Obaman valintaan todeten, ettei mikään näytä muuttuneen. Fatahin taholla Mitchellin valintaan sen sijaan asetetaan suuriakin toiveita, mistä osoituksena on Obaman asettama paino Abbasin asemalle. (JP)
2. ISRAELISSA sen sijaan muistetaan Mitchellin ansiot hieman toisin. Presidentti Bill Clinton asetti Mitchellin erikoisneuvonantajakseen joulukuussa 2000 pyytäen tältä neuvoa, miten edetä Lähi Idän rauhanprosessissa. PA oli Arafatin suulla hylännyt Clintonin tarjouksen valtiosta ja aloittanut hillittömän terrorikampanjan Israelissa. Mitchell esitti tutkimustensa tulokset ja suosituksensa Clintonille huhtikuussa 2001. Siinä hän selitti, että sekä Israel että palestiinalaiset olivat yhtä lailla syyllisiä palestiinalaisten terroriin israelilaisia vastaan. Mitchell suositteli Clintonille, että tämä vaatii Israelia lopettamaan kaiken rakentamisen juutalais-yhteisöissä Juudeassa ja Samariassa 1949 tulitaukolinjan ulkopuolella, sekä lopettamaan sotilaalliset toimensa palestiinalaista terrorismia vastaan. Mitchell väitti raportissaan, että palestiinalaiset olivat tehneet 100 %:n ponnistukset terrorin lopettamiseksi, jota – kuten Caroline B Glick JP:n artikkelissaan mainitsee – he itse harjoittivat. Hänen mielestään riittää, kun sanoo yrittävänsä tosissaan, tuloksilla ei ole väliä. Tämä lienee rohkaissut Jasser Arafatia väittämään englanninkielisissä puheissaan, että hän pyrkii 100 %:ti lopettamaan terrorin ja ettei hänellä ollut siten mitään tekemistä terrorismin kanssa.
MITCHELLIN suosituksiin vedoten Clinton pesi kätensä Israelin ja PA:n välisestä konfliktista todeten, että epäonnistuminen johtui siitä, ettei Israel suostunut tekemään tarvittavia myönnytyksiä eikä luopumaan maa-alueista, jotka se oli vapauttanut 1967 sodassa. Kuten Glick toteaa artikkelissaan, Mtchellin suunnitelma, joka perustui Clintonin omaan mutta hylättyyn suunnitelmaan, oli perusteena Tenet-suunnitelmalle, sitä seuranneelle ”tiekartalle rauhaan” sekä Annapolis-dokumentille runsas vuosi sitten.(JP)
3. PA:N JOHTO on vaistonnut uuden ajan alkamisen myös suhteissa Israelin kanssa. Siispä Mahmoud Abbasin sanoin lähdetään ”uuteen aikaan”, jonka USA:n ulkoministeriksi vahvistettu Hillary Clinton ilmoitti alkaneen puheessaan nimityksensä jälkeen. Abbas ilmoitti että kaikki se, mitä Olmert ja Livni ovat runsaan vuoden aikana sopineet PA:n kanssa Annapolis-dokumentin pohjalta, heitetään roskiin ja tulevat neuvottelut aloitetaan arabi-suunnitelman pohjalta, joka edellyttää Israelin luopuvan sataprosenttisesti kaikista 1967 vapauttamistaan alueista. Kuten tunnettua, tämä suunnitelma, jonka alun pitäen esitti Saudi Arabia 2002 ja jonka arabiliitto hyväksyi omakseen 2005, on äskettäin nostettu uudelleen pöydälle saudikuninkaan varoituksella, ettei se ole siinä loputtomiin. Käytännössä se tarkoittaa karkeasti puolen miljoonan juutalaisen karkottamista kodeistaan ja sijoittamista vielä tuntemattomaan paikkaan ennestäänkin ahtaalle Israelin maaperälle. Tässä yhteydessä on huomioitava, että 2005 Ariel Sharon karkotti n. 9 000 juutalaista asukasta Gazasta vakuuttaen, että se tuo rauhan ja turvallisuuden Israeliin ja nostaa Gazan palestiinalaiset taloudelliseen nousuun ja kukoistukseen. Se ei tuonut rauhaa, ei turvallisuutta eikä taloudellista kukoistusta Gazaan; se toi jatkuvan terrorin rakettien, kranaattien ja kivääritulen muodossa Gazaa ympäröiville juutalaiskaupungeille, kylille ja maatalousyhteisöille, ja se pakotti Gazan asukkaat Hamasin ääri-islamilaisen diktatuurin pakkopaitaan. Se toi operaatio Cast Lead taistelujen hävitykset ja kuolonuhrit terrorin ylitettyä Israelin sietokyvyn.
Gazasta karkotetuille juutalaisille se tarkoitti heidän elämäntyönsä raakaa murskaamista, kodittomuutta, työttömyyttä ja perheiden hajoamista nuorten menetettyä uskonsa oikeudenmukaisuuteen ja turvattuun tulevaisuuteen.
On vaikea edes kuvitella, mitä tapahtuu, jos puoli miljoonaa juutalaista pakotetaan samaan tilanteeseen, kuten saudisuunnitelma edellyttää, jota Mitchell ilmeisesti kannattaa. (JP)
4. OPERAATIO Cast Lead jälkiselvittelyissä on nostettu esille operaation aikana menehtyneitten palestiinalaisten määrä. IDF:n tappioiksi on vahvistunut 10 kaatunutta, joista 6 kuoli palestiinalaisluodeista ja sirpaleista, loput omien luodeista. Hamasin terveysministeriö ilmoittaa kuolleita palestiinalaisia olleen 1 314. Näistä ministeriön laskelmien mukaan enemmistö oli siviilejä, mukana 412 lasta ja 110 naista. Haavoittuneita palestiinalaisia oli saman ilmoituksen mukaan 5 300, niistä 1 855 lasta ja 795 naista. IDF ilmoittaa omiin laskelmiinsa perustuen, että 900 palestiinalaisia sai surmansa taisteluissa, ja niistä 150 oli siviilejä, eli loput olivat Hamasin ja muitten terrorijärjestöjen taistelijoita. Koska muita vahvistettuja lukuja ei ole ollut käytettävissä, ulkomaisten journalistien tiedot perustuvat Hamasin terveysministeriön antamiin lukuihin.
PALESTIINAN ihmisoikeuskeskus (PCHR) on yhdessä italialaisen journalistin Lorenzo Cremonezin kanssa pyrkinyt verifioimaan julkisuuteen levitettyjä tietoja. Heidän tutkimustensa tuloksensa osoittavat suuresti poikkeavia lukuja. Cremonezi julkisti torstaina italialaisessa Corroere della Sera lehdessä artikkelin jossa hän viittaa Gazassa toimivan Shifa-sairaalan lääkärin antamiin tietoihin, että Hamasin antamat luvut ovat suuresti liioiteltuja. Cremonezin artikkelin mukaan surmansa saaneita palestiinalaisia oli 500 – 600, joista suurin osa oli 17-23 ikäluokkien välillä olevia miehiä, jotka Hamas oli värvännyt armeijaansa. Vierailtuaan useissa sairaaloissa Gazan kaistalla ja haastateltuaan lukuisia haavoittuneitten omaisia, hän on tullut johtopäätökseen, että myös haavoittuneitten luku on paljon alle 5 300, minkä Hamas ilmoitti. Useissa sairaaloissa hän havaitsi, että valtaosa sairaalapaikoista oli tyhjä. Cremozy viittaa operaatio Defence Shield vuonna 2002 tappiolukuihin, joiksi aluksi ilmoitettiin 1 500 kuollutta, mutta joka luku lopulta osoittautui täysin perättömäksi, sillä vain 54 palestiinalaista kuoli operaatiossa, heistä 45 pyssymiehiä. IDF:n sotilaita menehtyi silloin alle 30.
Palestiinan ihmisoikeuskeskus pitää Cremonezin tietoja väärinä ja Hamasin oikeina. (JP)
5. GAZAN DIVISIOONAN komentaja prikaatikenraali Eyel Eisenberg kertoo, että Hamasin tapa käyttää viattomia lapsia inhimillisenä kilpenä kodeissa ja kouluissa oli hirviömäistä. Hän sanoi useitten perheitten havainneen palattuaan koteihinsa operaatio Cast Lead jälkeen, että heidän tietämättään heidän kotinsa oli miinoitettu. Hamas oli asettanut räjähdyspanoksia heidän kotiensa alle kertomatta heille mitään. Sotilailla oli vaikeaa havaita, että mennessään sisään koteihin niissä piileskeli itsemurhapommittajia, ja kävellessään kadulla he havaitsivat, että pommeja oli piilotettu TV-satelliittiantenneihin. Monet sotilaat todistivat, että usein miinoitetuissa kodeissa perhe oli sisällä, joko vapaaehtoisesti tai pakotettuina.
EISENBERG puolusti IDF:n käyttämää voimaa Gazassa, koska se oli mitoitettu Hamasin käyttämään määrään räjähteitä ja pommeja. Hän selitti, että Hamas itse valitsi taistelujen näyttämön, ei IDF, joka kaikin tavoin pyrki välttämään voiman käyttöä, missä se oli mahdollista. Hänen mukaansa tuhot Gazan kaistalla on suhteutettava Hamasin käyttämään väkivaltaan israelilaisia kohtaan ennen operaatiota ja sen aikana.
Hän sanoi, ettei Gilad Shalitin vapauttaminen ollut operaation ohjelmassa, mutta uskoi sen auttaneen hänen vapauttamisneuvottelujaan. (JP)
6. USEILTA TAHOILTA tulleitten uhkausten sotarikossyytteistä sotilaita ja maan johtoa vastaan kasaantuessa oikeusviranomaisten pöydille israelilainen ei-hallituksen tukema järjestö (NGO) Shurat Hadin esitti oikeuskansleri Menechem Mazuzille pyynnön syyttää Hamasin johtajia sotarikoksista, jotka ovat ilmeisiä, ja joihin ei liene vaikeaa löytää todistusaineistoa. Pyynnössä tähdennetään, että siviilikohteitten pommittaminen raketein ja kranaatein on sotarikos Geneven sopimusten mukaan. Kirjelmässä tähdennetään, että aivan samoin kuin kansainväliset ja paikalliset painostus-ryhmät nostavat syytteitä Israelin sotilaallisia ja poliittisia johtajia vastaan, Israelin tulee nostaa syytteet niitä palestiinalaisia vastaan, jotka ovat selvästi syyllistyneet sotarikoksiin. Kirjelmässä myös viitataan siihen, että sekä jotkut EU-maat että YK harkitsevat korvausten ja ehkä syytösten esittämistä niiden rahoittamien laitosten tuhoutumisesta taisteluissa. IDF on toistuvasti selittänyt, että se on pommittanut niitä vain sellaisissa tapauksissa, että niistä on tulitettu IDF:n sotilaita. Ongelman tässä muodostaa se, että kuten Shifan sairaalan tapauksessa, jonka norjalainen lääkäri ehkä poliittisesta kannastaan johtuen väittää asioita toisin kuin IDF, pitävien todisteiden saaminen tuottaa joskus suuria vaikeuksia. Tämä siksi, ettei paikalle päästetty ulkomaisia journalisteja, jotka olisivat omin silmin voineet todistaa tapahtumia. (JP)
7. UUTISOTSIKOITA
- Emiriittien uutistoimisto kertoo, että Kairon neuvotteluissa Amos Giladin ja egyptiläisten kanssa on edistytty Gilad Shaltin vapauttamiseksi. Toimiston mukaan sopimus voi valmistua muutaman viikon sisällä. Se edellyttäisi, että Israel vapauttaa satoja terroristeja vankiloistaan, ja avaa Gazan ja Israelin väliset terminaalit, myös Rafahin Egyptin ja Gazan välillä. (JP)
- Egyptin ja Israelin välinen sopimus salakuljetuksen lopettamiseksi saatiin valmiiksi, kertoo ynetnews.
- Israel rakentaa 4000 asuntoa Israelin arabien asuttamaan Umm al-Fahmiin.
- PA valittaa, että IDF lopetti operaationsa Gazassa kesken. (ynet)
- Poll of Polls mukaan puolueitten kannatus: Likud 31; Kadima 24; Labour 15; Israel Beiteinu 14; Shas 10; Meretz 6; UTJ 5; Jewish Home 2; Hadash 4; NU 3; Raam Tal 3; Balad 2; Vihreät 1. Kadimassa uskotaan, että Gilad Shalitin vapauttaminen nostaisi puolueen listan kärkeen. (INN)
- Egypti on saanut tuoda 1 200 sotilasta Gazan rajalleen. (haaretz)

Thursday, January 22, 2009

TORSTAI 22.01.09
1. MUUTAMA PÄIVÄ operaation Cast Lead päättymisen jälkeen Gazan palestiinalaiset
aloittivat osittain tuhottujen tai täytettyjen salakuljetustunnelien kuumeisen korjaamisen ja puhdistamisen, kuten myös AP:n paikalta ottamat kuvat osoittavat. Samat lähteet kertovat, että osa tunneleista toimi kaiken aikaa myös taistelujen aikana. Salakuljettamisen lopettaminen Philadelphia-käytävän alitse kaivettujen tunnelien kautta oli yksi operaation päämääriä, joka näyttää epäonnistuneen. IAF kertoi pommittaneensa pari sataa tunnelia, mutta jos niitä oli 600, kuten väitetään, suurin osa jäi koskemattomiksi ja toimintakuntoon.
Puolustusministeriön edustaja Amos Gilad matkusti taas Kairoon, ties kuinka monennen kerran, keskustelemaan aseitten salakuljettamisen lopettamiseksi Gazaan.
JP:n kolumnistit Yaacov Katz ja Brenda Gazzar kertovat asiaa käsittelevässä artikkelissaan, että neuvotteluissa Egyptin kanssa käsitellään mekanismia, jolla salakuljetus lopetetaan, kolmella tasolla.
ENSIMMÄISEEN TASOON kuuluu tiedustelun jakaminen meriteitä tapahtuvan kuljetuksen estämiseksi. Sekä Egypti että Israel estivät iranilaisen kuljetusaluksen ankkuroimisen Gazan ja El-Arishin satamiin epäillen, että alus kuljetti aseita Hamasille.
TOINEN TASO käsittelee Philadelphia-käytävän ali kaivettujen tunnelien käyttämistä salakuljettamiseen. Egypti on väittänyt viime aikoina, ettei tunnelien kautta kuljeteta aseita vaan ruokaa ja lääkkeitä, ja että aseet viedään Gazaan muita teitä pitkin. Egypti esittää, että se saisi kasvattaa rauhansopimuksen salliman 750 rajapoliisin määrän ainakin pariin tuhanteen, mitä puolustusministeriö vastustaa todeten, että kysymys on tahdosta, ei miesten puutteesta. Tämän asemesta osapuolet ovat alkaneet tutkia, mitä mahdollisuuksia uusilla teknisillä välineillä on estää salakuljetus tunnelien kautta.
KOLMANNEN TASON muodostaa esitys, että Egypti parantaisi liikenteen valvomista Gazan kaistalle johtavilla teillä ja jopa asettaisi teille pysyviä tarkastuspisteitä. Lisäksi ehdotetaan, että Egypti rakentaisi panssariaidan, jolla estettäisiin kaikenlainen liikenne raja-alueelle paitsi valvottujen tarkastuspisteiden kautta. Philadelphia-käytävä on vain n.12 km pituinen, joten sen valvominen ei pitäisi olla ylivoimaista, jos tahtoa riittää.
EGYPTI ilmoittaa selkeästi, ettei se hyväksy vieraita joukkoja maaperälleen eikä myöskään vieraita sota-aluksia aluevesilleen, joita ulkomaat ovat tarjonneet. YK-joukkojen sijoittaminen valvontatehtäviin on Libanonissa osoittautunut käyttökelvottomaksi. Sen sijaan, että ne estäisivät laittoman aseistautumisen, ne häiritsevät Israelin omia valvontatoimia.
Egyptin ulkoministeri Gheit selvensi, ettei Livnin ja Ricen perjantaina allekirjoittama MOA-dokumentti sido millään tavoin Egyptiä. Dokumentissa USA lupaa teknistä ja asiantuntija-apua sekä Egyptille, Israelille että muille maille, jotka osallistuvat salakuljetuksen estämiseen. Gheit myös väittää, että aseet viedään Gazaan meritse. (JP)
2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak jatkoi eilen itsensä taputtelemista selkään kiitellessään, miten valtavan iskun IDF antoi Hamasille, mitä se ei ollenkaan odottanut. ”Me saimme suuren voiton”, hän kehui TV-haastattelussa. ”Hamas sai iskun, jota se ei ollenkaan odottanut ja tulee olemaan hiljaa pitkän aikaa.” Toisessa yhteydessä Barak totesi, että Israelin imago parani huomattavasti Hamasiin nähden, ja samalla koko tällä alueella. Barak puolusti IDF:n sotatoimia Gazassa, vaikka ne aiheuttivatkin suurta tuhoa rakennuksille ja infrastruktuurille. ”Emme ole onnellisia hävityksestä Gazan kaistalla, ja me olemme pahoillamme menetetyistä ihmissieluista. Hamas itse määritteli tämän konfliktin teatterin, ja sen taistelijat olivat IDF:n iskujen kohteina. Heidän operaationsa tiheästi asuttujen alueitten keskellä, kouluissa, sairaaloissa ja moskeijoissa vaaransivat Gazan asukkaitten elämän.”
IDF vapautti suurimman osan reserviläisistä eilen, mutta varoitti Hamasia, että IDF tulee vastaamaan tulitauon rikkomisiin kovalla kädellä.
Gazan taisteluihin osallistuivat myös erikoisjoukot: Merikommandojoukot (Shayetet 13), ilmavoimien kommandoyksiköt (Shaldag) sekä Duvdevan tiedustelujoukot (undercover).
K-9 erikoisjoukkojen komentaja kertoi menettäneensä 3 koulutettua koiraa. (JP)
3. OPERAATIO Cast Lead aiheutti Israelin sekä poliittisille että sotilas-johtajille epämiellyttävän uuden tilanteen. Monet ihmisoikeusjärjestöt, niiden mukana Israelin sisällä toimivat, ovat aktivoineet asianajajansa syyttääkseen heitä oikeudessa sotarikoksista ja rikoksista ihmisoikeuksia vastaan. Tätä on esiintynyt ennenkin, mutta nykyinen maailmanaika on erityisen herkkä toimimaan näillä alueilla. Jo pelkän epäilyn esittäminen kanteen muodossa useimmiten kansainvälisille oikeusistuimille käsittää samalla pyynnön kyseisten henkilöitten pidättämiseksi. Tämä tuli järkyttävästi esille ulkoministeri Tzipin Livnin suunnitellessa matkaa Brysseliin tavatakseen siellä EU-maitten kollegoitaan. Vain muutama tunti ennen Livnin matkaa ulkoministeriö kuuli huhuja, että ranskalaiset ja belgialaiset asianajajat olivat esittämässä Belgian oikeusviranomaisille pyynnön Livnin pidättämiseksi. Vaikka on hyvin epätodennäköistä, että Belgia toteuttaisi vaatimuksen vieraan valtion päämiehen tai ministerin pidättämiseksi, ulkoministeriö tutki asiaa ja antoi Livnille luvan matkustaa Brysseliin. Asia oli esillä pääministeri Ariel Sharonin aikana, jota myös uhkasi pidätysvaatimus, jolloin kansainvälinen tuomioistuin antoi päätöksen, ettei vierailevia valtion päämiehiä voida pidättää, ja sen uskotaan koskevan myös ministereitä. Oikeuden päätös ei kuitenkaan koske sotilasjohtajia, minkä IDF:n eteläisen lohkon komentaja kenraalimajuri Doron Almog sai todeta syyskuussa 2005. Hänen koneensa laskeuduttua Lontoon kentälle hänelle vihjattiin, että poliisiviranomaiset pidättävät hänet, jos hän menee ulos koneesta. Doron pysyi koneessa ja lensi saman tien takaisin Israeliin.
TRI GERALD STEINBERG Bar-Ilan yliopistosta selittää, että useimmissa tapauksissa pidätysvaatimusten tarkoituksena on saada julkisuutta, mitä ihmisoikeus- ja muut painostus-järjestöt tarvitsevat lahjoitusten saamiseksi. Niiden perusteina olevat tapahtumat eivät myöskään ole aikaan sidottuja, vaan kuten Ben-Eliezeriä syytetään 1967 kuuden päivän sodan aikaisista toimista Sayeret Shaked joukkojen komentajana. Pidätysvaatimuksissa pyydetään jokaista, joka havaitsee tällaisen henkilön saapuvan maahan, raportoimaan asiasta Haagin syyttäjänvirastolle.
Eräs tällainen syytevaatimus esitetään osoitteessa: www.wanted.org.il.
4. PA:N sosiaali- ja terveysministeri Mahmoud Habbash syytti keskiviikkona, että Hamas
oli varastanut 63 rekkavaunullista humanitäärisiä avustuksia niiden ollessa matkalla UNRWA:n varastoihin Gazassa. Habbash väitti myös, että Hamas oli operaation Cast Lead aikana pidättänyt palestiinalaisia, kiduttanut ja teloittanut heitä. 19 palestiinalaista oli hänen mukaansa kylmäverisesti ammuttu, ja lisäksi Hamas oli ampunut 63 ihmistä jalkoihin.
Hamasin edustaja Gazassa Ihab Ghissin vahvistaa, että Hamas on pidättänyt yhteistoiminnasta Israelin kanssa epäiltyjä sekä sodan aikana että sen jälkeen. Hän kieltäytyi kertomasta olivatko epäillyt Fatahin jäseniä. Hän kielsi syytökset kiduttamisesta.
Hamasin edustaja Damaskoksessa, Musa Abu Marzouk, vahvisti, että Hamas on teloittanut useita yhteistyöstä Israelin kanssa syytettyjä. Hän kertoi, että Fatahin jäsenet tulivat kaduille IAF:n koneitten pommittaessa Hamasin kohteita ja osoittivat niille hyväksymistään, jopa jakaneet makeisia onnistuneen pommitusretken jälkeen, kuten arabeilla on tapana juhlia.
Fatahin edustaja kertoo, että se on koordinoinut avustuskuljetusten ohjaamisen IDF:n avaamille rajanylityspaikoille Nahal Oz Gazan pohjoisosassa ja Kerem Shalom etelässä. Hän kertoi, että tulitauon tultua voimaan 150 rekkavaunullista tarvikkeita on kuljetettu Gazan kaistalle.
HABBASH syytti Hamasia, että se häiritsee journalistien työtä Gazassa ja varastaa tarvike-kuljetuksia ohjaten niitä omiin varastoihinsa. PA aloitti ”tilannetoimiston” Ramallahissa, jossa seurataan tilanteen kehitystä Gazassa ja voidakseen paremmin koordinoida yhteistoimintaa.
PA sanoo avustaneensa 430 haavoittunutta sairaalahoitoon Egyptissä ja muissa arabimaissa. Taistelut tuhosivat PA:n arvion mukaan 4 000 rakennusta ja 40 000 muuta vaurioitui asumis-kelvottomiksi.
HAMAS syyttää PA:n pääministeri Salaam Fayadia avustusrekkojen varastamisesta ja tarvikkeitten myymisestä mustilla markkinoilla. Hamasin edustaja sanoi, että se mielellään koordinoi avustuskuljetukset PA:n tai minkä järjestön hyvänsä kanssa. Hän kertoi, että 5 000 gazalaista perhettä on joutunut kodittomiksi taistelujen vuoksi. (JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- Korkein oikeus kumosi keskusvaalilautakunnan päätöksen estää arabipuolueitten Balad ja United Arablist osallistumisen vaaleihin. Israel Beiteinun puheenjohtaja Avigdor Lieberman valitti oikeuden päätöstä ja sanoi sen antavan arabeille oikeuden tappaa Israel juutalaisena ja demokraattisena valtiona. Arabipuolueet juhlivat päätöstä suurena voittona. (JP)
- Israelin ja Turkin välit ovat kärsineet pahoin operaatio Cast Lead seurauksena, vaikka jotkut tarkkailijat ovat jo kuukausien aikana havainnoineet Turkin pääministeri Erdoganin selkeän siirtymisen Iranin johtamaan blokkiin. Syyria, Iran ja Turkki kaavailevat muodostavansa yhteisen liittymän, koska kuten asia ilmaistaan: Niillä on yhteneväiset intressit ja tavoitteet. Israelilaisten matkailijoitten tilaukset Turkkiin ovat pudonneet 70 %. Asiaa ei ole parantanut Erdoganin äskeiset lausunnot, joissa hän vaati Israelin erottamista YK:sta. Israelin teolliset sopimukset Turkin kanssa olivat 3.4 miljardia USD viime vuonna, kasvua 23 % edellisvuodesta; vienti Turkkiin oli 1.6 miljardia ja tuonti sieltä 1.8 miljardia USD viime vuonna. (ynetnews)
- Israelin viranomaiset tekevät karkean virheen julistamalla ennen neuvotteluja, että se joutuu maksamaan korkean hinnan Shalitin vapauttamisesta.
- Israelin merivartioalus ampui sitä tulittaneita rannalla. Luodit haavoittivat kahta kadulla kulkenutta palestiinalaista. (haaretz)

Wednesday, January 21, 2009

KESKIVIIKKO 21.01.09
1. TULITAUKO Gazassa rakoilee heti alusta lähtien. Heti ensimmäisenä päivänä IDF:n sotilaita tulitettiin kivääreillä kahdesti, onneksi kukaan ei haavoittunut. Tulitusta jatkui myös eilen tiistaina niitä IDF:n yksiköitä vastaan, jotka vielä jäivät Gazaan. Sotilaat vastasivat tulitukseen. Tämä tapahtui lähellä Kissufim-terminaalia Gazan keskiosassa. IDF:n taholta selitetään, että Hamas oli antanut määräyksen tulittaa Gazaan jääneitä IDF:n sotilaita jo maanantaina. Nämäkin joukot on tarkoitus vetää pois Gazasta tänään. On epäselvää, miksi joukot jätettiin Gazaan ja mikä niiden tehtävä oli siellä.
Kivääritulen lisäksi terroristit ampuivat eilen 8 kranaattia Gazasta Israelin puolelle. IDF:n taholta arvioidaan, että terroristit valitsivat kranaattitulen rakettien asemesta, koska IDF:n reaktio niistä on yleensä rajoitetumpi. Niiden aiheuttamista vahingoista ei ole raportoitu. IDF:n taholta vakuutetaan, että sen reaktio tulitauon rikkomuksiin tulee olemaan kova, eikä puolivillainen, kuten aiemmin toimittiin.
IDF on antanut ohjeita Gazan asukkaille, että jos lapset tai muut löytävät räjähtämättömiä ammuksia, niistä tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle välittömästi, että ne voidaan tehdä vaarattomiksi. Tämä siksi, että on raportoitu lapsien haavoittuneen löytämänsä ammuksen räjähtäessä.
Gazan taisteluihin osallistuneiden panssaripataljoonan komentaja everstiluutnantti kertoi JP:n toimittajalle Y Katzille hämmästyneensä vähäisestä vastarinnasta tunkeutuessaan panssareineen Gazan keskiosaan ja katkaistessa kaistan kahteen osaan. Hän kertoo, että vain yksi kivääritulitus havaittiin ja sekin oli hajanainen. Ilmeisesti IDF: hyökkäyksen ajoitus yllätti Hamasin taistelijat, joilta panssarin torjuntaohjukset jäivät varastoihin tai kanakoppeihin, joista sotilaat niitä löysivät. (JP, Yaacov Katz)
2. HAMAS JA FATAH syyttävät toisiaan Gazan avustuskuljetusten varastamisesta. Järjestöjen jäsenten syytteleminen kasvoi huomattavasti operaation Cast Lead alettua Gazassa. Uutiset kertovat, että Hamas käytti taisteluja hyväkseen eliminoidakseen Fatahin jäseniä, surmaten heistä lukuisia, ampuen toisia jalkoihin tai alaruumiiseen tehdäkseen heidät toimintakyvyttömiksi. Toisia he asettivat kotiarestiin kieltäen heiltä julkisen esiintymisen. Hamasin johtajat väittivät Fatahin jäsenten toimivan yhteistyössä IDF:n kanssa ilmiantaen Hamasin johtajien piilopaikkoja ja liikkeitä Gazassa. He myös syyttivät, että tusinoittain rekka-autoja odotti Egyptin puolella rajaa lupaa päästä tarvikkeineen Gazaan, mutta että PA:n puheenjohtaja Abbas oli kieltänyt päästämästä niitä rajan yli. Nämä tarvikkeet tulivat hätä-aputoimituksina eri arabimaista, he kertoivat.
TOISET väittivät, että näitä arabien lahjoittamia kuljetuksia oli suunnattu Länsirannalle, jossa Fatahin virkailijat ottivat ne vihjaten, että he ehkä myivät ne edelleen omaan laskuunsa.
HAMASIN pääministeri Ismail Haniyeh perusti erikoisrahaston, josta autetaan hätään joutuneita gazalaisia, mutta varoitti samalla luovuttamasta varoja Fatahin virkailijoille Gazassa vaan suoraan apua tarvitseville.
FATAHIN virkailija väitti maanantaina, että Hamas oli siepannut 12 rekka-autoa ja ohjannut ne tarvikkeineen omiin varastoihinsa. Tarvikkeet olivat Jordanian kustantamia ja ne oli tarkoitettu UNRWA:n varastoihin Gazassa. Jordanian viranomaiset vahvistivat tapahtuman. Silminnäkijät Gazassa väittävät, että Hamas varasti ruokaa ja lääkkeitä, jotka olivat matkalla sairaaloihin ja kouluihin Gazassa, joissa oli tuhansia pakolaisia.
PA sanoo tutkivansa mahdollisuutta tilata tuhansia kevytrakenteisia parakkeja, ”caravaaneja”, joihin voitaisiin sijoittaa kotinsa menettäneitä gazalaisia. Niiden arvioidaan maksavan 8 – 10 miljoonaa USD. (JP)
3. MUSLIMIVELJESKUNTA on Egyptissä ottanut johtavan aseman Israelin syyttämisessä Gazan sodasta. Järjestö, joka on Egyptissä hallituksen tarkan valvonnan alaisena, ja jonka johtavia jäseniä se pidättää toistuvasti, syyttää Mubarakin hallitusta, ettei se täysin avannut Rafahin terminaalia Siinailta Gazaan sodan aikana. Veljeskunnan edustaja kansanedustaja Hassan Hamdy sanoi JP:n toimittajalle, että Hamas on vastarintajärjestö ja että sellaisena sillä on oikeus vastustaa miehitystä. Hän kutsui IDF:n operaatiota Cast Lead ”massamurhaksi”, joka oli auttanut aktiivisia islamisteja kaikkialla maailmassa niiden ohjelmansa toteuttamisessa. Hän vakuutti, ”ettei kukaan ihminen enää puhu rauhasta, ei ainakaan arabimaissa, ja jos joku vielä mainitsee siitä, häntä katsotaan epäluuloisesti”. Hänen mielestään Israel kärsi tappion taisteluissa ja rauhanprosessi kärsi suurta takapakkia. Toiset asiantuntijat Egyptissä eivät osaa vielä sanoa, tuottiko operaatio Cast Lead muslimi-veljeskunnalle edistystä vai taantumusta kansansuosiossa. Maltillisina pidetyt arabimaat syyttävät Hamasia, että omalla politiikallaan se veti IDF:n joukot Gazaan. Toisten mielestä operaatio vahvisti muslimiveljeskunnan ja vastaavien radikaaliryhmien asemaa. IBN Khaldoun tutkimuskeskuksen kokenut neuvonantaja Moheb Zaki arvioi, että Hamas sai moraalisen voiton taisteluissa, sillä ”vastarintajärjestö, joka säilyy hengissä tällaisen hyökkäyksen jälkeen on voittaja”. Hän ei sano ymmärtävänsä, miten vahvasti tankeilla, tykistöllä, helikoptereilla ja lentokoneilla varustautunut armeija voi sanoa voittaneensa, jos se ei pystynyt eliminoimaan muutaman tuhannen miehen vastarintajärjestöä kokonaan. Hän tunnustaa, että Hamas kärsi pahoin, mutta että se tulee nousemaan uudelleen. Hän vertaa tilannetta Hizbullahin nousuun Libanonin kakkossodan jälkeen. Hizbullah kärsi pahoin IAF:n iskuissa, mutta se selvisi hengissä ja on nyt neljä kertaa vahvempi kuin ennen sotaa.
MUSLIMIJÄRJESTÖ Egyptissä tunnetaan enemmän sen sosiaalisesta työstä kuin politiikasta, mutta tämä on ymmärrettävä siten, että Mubarakin hallitus karsii armotta kaikki poliittiset pyrkimykset järjestön piirissä. Sen jäsenet voivat osallistua vaaleihin vain toisten puolueitten listoilla, eivät itsenäisesti. Egyptissä hallitus pidätti 350 muslimiveljeskunnan jäsentä heidän osallistuessaan Israelin Gazan operaatiota vastustavaan mielenosoitukseen lauantaina.
Hallitus pidätti viikonvaihteen aikana kaikkiaan 620 veljeskunnan jäsentä. (JP, B Gazzab)
4. MDA (Magen David Adom) avasi näyttävästi klinikan Eretz-terminaalin yhteydessä, jossa oli tarkoitus ottaa vastaan lääkintähoitoa tarvitsevia gazalaisia. MDA vastaa klinikasta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriöitten kanssa. Maanantain aikana paikalla päivystäneet lääkärit ja hoitajat kertoivat, että vain 7 palestiinalaista lasta saapui saamaan syöpähoitoa, muuten heidän aikansa oli ajan tappamista. Klinikka pystyy ottamaan vastaan 50 potilasta, jotka käyvät läpi turvatarkastuksen rajalla, mutta pääsevät nopeasti klinikalle. Asemalla on käytettävissään intessiivihoito-osasto ja 4 tavanomaista ambulanssia. Potilaat tutkitaan asemalla, ja lisähoitoa tarvitsevat lähetetään sairaaloihin Israelissa. Klinikan tarkoituksena oli palvella hyvä tahdon osoituksena sodasta kärsineille, mutta palestiinalaiset näyttävät vierastavan sitä tai sitten heitä on voitu pelotella menemästä sinne. Keskuksessa päivystää useita eri alojen lääkäriasiantuntijoita, joiden päämääränä on hoitaa kaikkia hoitoa tarvitsevia kyselemättä heidän poliittista suuntaustaan. (JP)
5. IDF VETI viime yön aikana viimeisetkin joukkonsa Gazasta, mutta pysyttelee korkeassa hälytysvalmiudessa siltä varalta, että Hamas haluaa kärjistää tilannetta uudelleen. IDF:n piirissä kuitenkin uskotaan, että Hamas keskittyy nyt infrastruktuurinsa korjaamiseen.
Gazassa taistelleet sotilaat kertovat monia tarinoita kokemuksistaan taistelujen aikana. Eräs sotilas kertoi, että tilanne siellä tuntui epätodelliselta. Ulkoapäin kaikki näyttää rauhalliselta eikä vaaran merkkejä ole havaittavissa. Mutta äkkiä läheinen pensas alkaa liikkua ja sen alta ojentuu käsi valmiina tarttumaan sotilaan jalkaan vetääkseen hänet pensaan alle naamioituun tunneliin. Saman he kokivat taloissa, jossa lattialaattojen alta voi työntyä esiin käsi valmiina sieppaamaan sotilaan mukanaan salatunneliin. Monet talot ja asunnot oli miinoitettu, joista ei havainnut mitään ilman erikoistuntijaa. (JP)
6. INN kertoo artikkelissaan oudommista tapauksista, joita pidetään ihmeinä. Tarinasta kertoi rabbi Lazer Brody INN:n edustajalle. Hän sai puhelun mieheltä, joka kertoi seuraava: ”Poikani palvelee Givati-prikaatissa, jonka tehtäviin kuului siivota Gazan kaupungin ympäristön alueita. Erään talon ulkopuolella heitä lähestyi mustiin pukeutunut nainen, joka huusi heille arabiaksi: Ruchu min hon – menkää pois täältä, se on vaarallista. Sotilaat ajattelivat, että ehkä nainen halusi suojella omaisiaan, mutta kuitenkin menivät toiseen taloon rykmentin komentajan luvalla. Sama nainen ilmestyi sinnekin käskien heitä heti poistumaan. Sotilaat ajattelivat, että ehkä taloja yhdisti salatunneli, minkä johdosta nainen varoitti heitä. He jättivät tämänkin talon rauhaan siirtyen kolmannen luo, mutta sama nainen ilmestyi sielläkin samalla varoituksella. Sotilaat tunsivat kylmiä väreitä selkäpiissään, ja he ottivat yhteyttä insinööriosastoon, jonka tehtäviin kuului tuhota miinoitetut talot. Nämä tulivat paikalle ja havaitsivat, että kaikki kolme taloa oli miinoitettu.” Tapahtumaa puitiin eri tilanteissa, kunnes Machon Meir yeshivan johtaja, kuultuaan asiasta, kysyi entisen päärabbin Mordechai Eliyahun pojalta rabbi Shmuel Eliyahulta, oliko tapauksella yhteyttä hänen isänsä poistumisella sairaalasta kesken vaikeaa sairautta voidakseen rukoilla Raakelin haudalla. Mordechai Eliyahu vastasi poikansa kysyessä asiasta, että hän rukoillessaan Raakelin haudalla kolmesti pyysi tätä rukoilemaan sotilaille suojelua, jotka taistelevat Israelin kansan puolesta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/129532
7. UUTISOTSIKOITA
- Israel Beiteinun kannatus nousi eniten sodan seurauksena. Knessetin 99-kanavan tutkimus osoittaa seuraavaa: Likud 30 paikkaa; Kadima24; Israel Beiteinu 15; Labour 14; Shasin kannatus on 10 edustajaa, muitten alle 10.
- Israel pelkää, että Hizbullah voi toteuttaa uhkauksensa kostaa sotilas-komentajansa Imad Mughniyehin teloituksen Damaskoksessa 12.02.08.(JP)
- Israel pyysi YK:n pääsihteeriltä Ban ki-Moonilta, ettei YK suorittaisi Gazan jälleenrakentamista siten, että Hamas hyötyy siitä. Tämä on myös EU:n tarkoituksena myöntäessään varojaan Gazan rakentamiseen. (JP)
- USS Antonio amfibio-sota-alus haravoi Adenin lahtea löytääkseen iranilaisen konttialuksen, jossa on 60 tonnia sotatarvikkeita Hamasille, mukana 50 Fajr-ohjuksia, lukuisia Grad-raketteja ja runsaasti muuta tarpeistoa. (Debkafile)

Tuesday, January 20, 2009

TIISTAI 20.01.09
1. TÄNÄÄN tiistaina tammikuun 20. päivänä 2009 tapahtuu monenlaisia asioita, joitten merkitys selvinnee aikanaan, mutta jotka toistaiseksi ovat hämärän peitossa.
Tänään USA saa uuden presidentin, jonka henkilökuva on saanut enemmän julkisuutta, sekä kiistanalaista että ylistelevää, kuin ehkä kukaan toinen presidenttiehdokas.
Suuri osa USA:n kansasta pitää BHO:a, kuten häntä tuttavallisesti kutsutaan, petturina tai teeskentelijänä (imposter, deceiver); toiset kutsuvat häntä messiaaksi ja pelastajaksi; Keniassa paikalliset asukkaat tekevät pyhiinvaellusmatkoja hänen syntymäkotiinsa ja uhraavat kanoja hänen kunniakseen; Intiassa hindut uhraavat rukouksia ja suitsutuksia hänen onnistumisensa vuoksi; muslimit ovat kahden vaiheilla: Toiset hyväksyvät hänet yhdeksi joukossaan, toiset pitävät häntä luopiona, joka on ansainnut kuolemantuomion. Yhdysvalloissa varsinkin värilliset kansanosat ja Meksikosta maahan tunkeutuneet laittomat siirtolaiset odottavan asemansa paranevan ratkaisevasti, jotkut jopa uskovat, että BHO peruuttaa heidän kiinnelainansa ja antaa avustuksia ja työtä kaikille; seksuaalisesti poikkeavat ja vapaan abortin kannattajat ovat innostuneita uudesta vapaudesta, jonka he uskovat nyt koittavan; monet odottavat, että suhteet Iraniin, Kuubaan ja Venezuelaan paranevat keskusteluasteelle ja ehkä jopa diplomaattisuhteiden tasolle, ja suhteet myös Venäjän ja Kiinan johtaman kommunistisblokin kanssa Kaukoidässä paranevat; Henry Kissinger sanoo suoraan, että BHO:n lupaama muutos tarkoittaa uuden maailmanjärjestyksen tuloa maailmaan, jota BHO johtaa ja jota maailmanlaajuinen talouskriisi on valmistellut.
Jotkut uskonnolliset järjestöt ja websivut ovat laajasti pyrkineet häiritsemään BHO:n ”kruunaamista kuninkaaksi”, kuten he asian ilmaisevat, ja ovat jopa kehottaneet rukouksissaan - pyytäessään johtoa ja menestystä maalle - pyytämään samalla, että BHO epäonnistuisi pyrkimyksissään rakentaa uutta yhteiskuntaa sosialismin ellei marxismin perustuksille, mitä ne pelkäävät. Kuin oireellisesti uuden ajan alkamiseksi myös ”uskontojen alueella” BHO:n virkaanastumis-seremonioihin osallistuu juutalaisia rabbeja, kiistan-alaisia kristillisiä pappeja, joista ehkä kiistanalaisin on avoimesti homoliitossa asuva piispa, kansainvälisesti tunnettu megapappi, mukana lienee jopa Hamasin edustaja vakuuttamassa vapauden tuulten puhaltamisesta. Uuden maailmanjärjestyksen ensimmäisiin suuriin muutoksiin näyttää kuuluvan maailman kristikansan pyhänä pitämän Raamatun kirjoittaminen uudelleen. Tulossa on ”uusi evankeliumi”, jota USA:ssa voimallisesti markkinoinut new age-guru ja suosittu ajanvieteohjelmien juontaja Oprah Winfrey, joka osallistui BHO:n vaali-taisteluun ja joka julisti ohjelmassaan episkopaalipapin tukemana, että ”homous on Jumalan lahja ihmiskunnalle”, kuten WND kirjoittaa artikkelissaan. Tunnettu ja BHO:n vaalitaistelun aikana esille vedetty professori Rashid Khalidi, joka avoimesti tunnustaa yhteytensä PLO:n kanssa aiheuttaen melkoista hämminkiä BHO:n työskentelylle, sanoo aina olleensa BHO:n läheinen ystävä ja uskoo suhteitten palaavan ennalleen, hyökkää rajusti Israelia vastaan, varsinkin sen Cast Lead operaation vuoksi, jota hän syyttää ”lasten ja naisten ruhjomisesta”, kuten WND kertoo artikkelissaan. Tulevat viikot osoittanevat, mistä tuuli alkaa puhaltaa.
Tämä on yksi merkittävä ellei merkittävin tapahtuma maailmassa tänään 20.01.09.
2. ISRAELIN hallitus haluaa antaa BHO:lle ”kruunajaislahjan”, jos sallitaan tämä ilmaus, käskiessään IDF:n armeija poistumaan Gazan maaperältä ennen BHO:n virkaanastujais-seremonioitten alkamista. IDF:n operaatio Cast Lead päättyy lopullisesti tunnelmissa, joita kaikki eivät suinkaan pidä Israelille onnellisina. Pääministeri Ehud Olmert julisti voittoa heti komennettuaan joukot pidättymään kaikista vihollisuuksista Gazassa, mutta vain muutama tunti sen jälkeen Hamasin johto Damaskoksessa ja vähän myöhemmin Gazassa julisti myös voittaneensa, mitä tuki Iranin presidentti omalla saman suuntaisella lausunnollaan.
HAMASIN pääministeri Ismail Haniyeh esitti voitonpuheensa Hamasin TV-n kanavalla, kertoen seuraavasti: ”Allah on suonut meille suuren voiton – ei vain yhdelle osalle, tai puolueelle tai alueelle – vaan koko kansallemme.” Hamasin edustajat kertoivat tarkemmin erillisessä media-tilaisuudessa, millaisia voittoja Hamas oli saanut: ”Hamas menetti 48 miestä kaatuneina, ja Islamic Jihad toiset 40 miestä; se ampui 1000 rakettia ja kranaattia Israeliin; surmasi 80 IDF:n sotilasta; otti muutamia vangeiksi ja ampui alas yhden helikopterin”. He kertoivat, ettei Hamas ole hävinnyt taistelua, ja että sen ”pyhä velvollisuus on aseistautua uudelleen”. Hamasin Damaskoksen johto kertoo, että 2 helikopteria ammuttiin alas.(JP)
3. HAMASIN terveysministeriön antamien tietojen mukaan taisteluissa kuoli yli 1 300 palestiinalaista, n. 5 300 kuoli ja 90 000 ihmistä menetti kotinsa. Taloudellisten vahinkojen suuruudeksi arvioidaan 1 miljardi USD. Palestiinalaisilla on tapana suurentaa tai pienentää lukuja omien intressiensä mukaan, joten näihin lukuihin tulee suhtautua varovaisesti.
IDF saavutti 22 päivän aikana pari sille asetettua tavoitetta: Hamasin voimaa pienennettiin, sen ohjusarsenaalia tuhottiin osittain, mutta ei kokonaan; rakettituli Gazasta Israeliin väheni operaation ansiosta, mutta ei sekään kokonaan.
www.debkafile.com arvioi, että Hamas menetti 80 % raketeistaan. IDF pystyi yllätysiskullaan heti ensimmäisenä päivänä tuhoamaan Hamasin rakentaman ohjusasemaverkoston, joka oli sijoitettu pääasiassa moskeijoihin, ja joka oli ajoitettu sytyttämään lähtötelineissään olevat raketit ja ohjukset samanaikaisesti ennalta laskettuihin eri kaupunkien keskuksiin. Tämä lienee ollut yksi niistä ”yllätyksistä”, joista Hamas kertoi etukäteen. Näitä rakettiasemia hoiti 300 Hizbullahin Damaskoksessa kouluttamaa asiantuntijaa , kertoo Debkafile. Koska IAF pystyi yllätysiskuillaan eliminoimaan nämä parhaat raketit, 98 % ammutuista raketeista putosi asumattomille seuduille. Debkafile kertoo myös IDF:n upseerien lausuntoihin perustaen, että kuolleitten suhteellisen suuri luku, yli 1 300, johtuu erittäin vaikeista olosuhteista, koska taisteluja käytiin asutuksen keskellä, jonne Hamas oli sijoittanut vastarintapesäkkeensä.
4. AMNESTY INTERNATIONAL painostusjärjestö syyttää Israelia ”luotettaviin todisteisiin” perustuen, että Israel käytti fosforiammuksia Gazan taisteluissa. Katkaistakseen perusteettomat huhut ja syytökset IDF:n komentaja Gabi Ashkenazi määräsi armeijan suorittamaan sisäisen tutkimuksen syytösten todellisuudesta ja lupasi tulosten valmistuvan pian ja olevan avoimina myös julkisuudelle. IDF kertoo, että tykistö käytti ammuksia, jotka räjähtivät ilmassa saaden aikaan sumuverhon tai valaisten ympäristöä. Tällaisissa ammuksissa käytetään fosforia, mutta ei ihmistä vahingoittavia määriä, ja ne ovat laillisia. Niitä ei kuitenkaan suositella käytettäviksi asutuksen keskellä. Kukin 155 mm:n tykinammus sisältää 116 koteloa täynnä fosforia, joka syttyy hapen vaikutuksesta. Ne voivat levitä korkeudesta ja tuulesta johtuen jopa jalkapallokentän laajuiselle alueelle. Järjestön edustaja väittää, että sen edustaja Christopher Cobb-Smith kävi paikan päällä Gazassa ja löysi mielestään epäämättömiä todisteita valkoisen fosforin käyttämisestä tykin ammuksissa.
Israelia syytetään myös köyhdytetyn uraanin käyttämisestä ohjuksissa, joita IAF ampui Gazaan. Syyria syytti, että IAF käytti niitä pommittaessaan Syyrian väitetyn plutonium-keskuksen muutamia kuukausia sitten, minkä johdosta IAEA:n tutkijat löysivät paikalta merkkejä rikastetusta uraanista. (JP)
5. ISRAELIN juutalaisyhteisöt Gazan turva-aidan läheisyydessä ovat varovaisesti palaamassa normaalielämään. Kouluja avataan ja ihmiset alkavat uskaltaa kulkea avoimesti kaduilla, käydä kaupoissa ja elää kuin normaali-ihmiset. Ashkelon ja Beersheban kaupungit avaavat koulunsa tiistaina, kuten myös lastentarhat ja muut julkiset laitokset. Mutta kaikkia toimia leimaa tietty varovaisuus. ”Haluamme katsoa, miten tulitauko kestää”, sanoo Ashkelonin kaupungin edustaja Anat Weinstein-Berkovitz. Hän selittää, etteivät kaikki koulut ole vahvistettuja raketti-iskuja vastaan, minkä vuoksi varovaisuus on tarpeen. Opettajia kehotetaan toimimaan vakuuttavasti ja innostamaan ja rohkaisemaan lapsia, joista monilla on pahoja traumoja ja pelkoja kolmen viikon tai pitempään kestäneen rakettitulen ajalta.
IDF:N OPERAATIO Cast Lead alkoi 27. joulukuuta 2008 ja päättyi 18. tammikuuta 2009.
Poliisin antamien tietojen mukaan terroristit ampuivat sen aikana 849 rakettia Israeliin. Raketit tappoivat 4 ihmistä, vakavasti vammauttivat kahdeksaa, keskinkertaisesti yhdeksää sekä haavoittivat 51 ihmistä lievemmin. Lisäksi lääkintähenkilöstö hoiti 295 ihmistä saamansa shokin vuoksi. Suhteellisen pieni kuolleitten ja haavoittuneitten lukumäärä johtuu siitä, että ihmiset noudattivat kuuliaisesti kotirintaman antamia ohjeita hälytysmerkin kuuluessa.
Sisäministeri lupaa 300 miljoonaa NIS etelän kokemien vaurioitten korjaamiseksi.
Julkisten menetysten ohella paikalliset liike- ja teollisuusyritykset ovat kärsineet menetyksiä sekä häiriintyneestä työtahdista että kulutuksen vähentymisen seurauksena. Israel Beiteinun edustaja pitää talousministerin lupaamia nopeita lainoja PR-temppuna, ja lupaa puolueen valmisteleman suunnitelman olevan valmis viikon sisällä, joka lupaa todellista tukea yrityksille, joista 98 % kärsii enemmän tai vähemmän sodan seurauksista. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- Operaatio Cast Lead osoitti asiantuntijoitten mukaan kouraan tuntuvasti, ettei IDF ole enää se plasmapäätteiden ääressä istuva armeija, josta sitä syytettiin.
- Englantilainen aamulehti Metro joutui pyytämään anteeksi, kun sen toimittaja vertasi Israelia natseihin käsitellessään Gazan sotaa, (JP)
- Saksan ja Puolan lähettiläät ovat ehdottomasti tuominneet Gazan sodan vertaamisen holokaustiin, mitä Euroopassa esiintyy. (JP)
- Vaalitaistelu alkaa viritä hiljalleen Israelissa sodan melskeen alkaessa tauota. Kadima miettii, voiko se aloittaa negatiivisen kampanjan Netanyahua vastaan, mihin USA:n presidentti Clintonin lausunnot antavat sytykkeitä. (JP)
- Israelilainen autoilija haavoittui pahoin ohiajavasta autosta ammutuista luodeista lähellä Ramallahia eilen illalla.
- Kiihtynyt sanasota puhkesi korkeimman oikeuden aloittaessa käsitellä kahden arabipuolueen sulkemista helmikuun vaaleista. Al-Sanaa huusi Liebermanille: Sinä olet uusi siirtolainen, mene helvettiin täältä”, mihin Lieberman vastasi: ”Sinä edustat terroristeja, joita tulee kohdella kuin Hamasia.” (ynet)
- Al-Aksa, PRC, PFLP ja Eagles of Palestine vakuuttavat, että nekin ottivat osaa taisteluihin IDF:n sotilaita vastaan Gazassa. (INN)
- Iran aikoo tehostaa Hamasin aseistamista Gazassa. Se harkitsee toimittavansa sinne Fajr-3 ja Fajr-5 ohjuksia, joilla yltää 70 km:n päähän. Debkafile kertoo, että Iran aikoo käyttää omia konttialuksiaan aseitten kuljettamiseksi. Yksi keino on viedä asekontit Suezin kanavalle, pudottaa ne jokeen, mistä beduiinit ne hakevat. Toinen tapa on käyttää erikoisvalmisteisia kontteja, jotka mereen pudotettuina painuvat lähelle meren pohjaa ja kulkeutuvat merivirran mukana Gazan rannikolle, jossa ne määrätyssä syvyydessä automaattisesti ponnahtavat pintaan, josta ne voidaan siirtää maalle. (INN, Debkafile)

Monday, January 19, 2009

MAANANTAI 19.01.09
1. OPERAATIO CAST LEAD, joka alkoi 24 päivää sitten, katsotaan virallisesti päättyneeksi, kuten myös sen maaoperaatio, joka alkoi 16 päivää sitten.
Hallituksen yksipuolisesti julistama tulitauko alkoi sunnuntaiaamuna 18.01.08 kello 02.00. Maajoukkojen pääosa jää edelleen Gazan kaistalle, mutta osa niistä palasi Israelin puolelle jo eilen. Hamasin taistelijat tulittivat panssarijoukkoja eilen, jotka vastasivat tuleen. Muita maajoukkojen taisteluja ei tiettävästi ollut. Terroristit ampuivat rakettejaan Israeliin alkaen välittömästi tulitauon tullessa voimaan.
Hamasin johdo Damaskoksessa julisti 12 tuntia Israelin julistaman tulitauon jälkeen aloittavansa oman tulitaukonsa, mitä Hamasin johto Gazassa sanoi kunnioittavansa, vaikka se oli hetkeä aiemmin vakuuttanut taistelevansa niin kauan, kuin IDF:n joukkoja on Gazassa. Terroristit olivat siihen mennessä sunnuntaina ampuneet 15 rakettia Israeliin. IAF vastasi niihin ampumalla ohjuksia rakettimiehistöjä vastaan ainakin kahdessa tapauksessa. (JP)
2. HAMAS - kuten muutkin terrorijärjestöt Gazassa - tulevat kaiken todennäköisyyden mukaan jatkamaan hyökkäyksiään voidakseen jotenkin kyseenalaistaa Olmertin julistamaa voittoa Hamasista, arvioi sotilastiedustelun johtaja kenraalimajuri Amos Yadlin kabinetin istunnossa sunnuntaina. Hän antoi ajanmukaistettua tiedustelutietoa hallitukselle yhdessä IDF:n komentajan Gabi Ashkenazin ja Shin Betin johtajan Yuval Diskinin kanssa. Herb Keinon, joka kokosi artikkelin JP:lle, valittaa, että yksityiskohtia ei ole ilmoitettu, miten IDF reagoi, jos Hamas selkeästi rikkoo tulitaukoa, kuten aloittamalla uudelleen raketin-valmistuksen, jatkamalla aseitten salakuljetusta Siinailta, tai kun Hamasin korkein johto ryömii ylös piilopaikoistaan: Aloittaako IDF sen eliminoimisyritykset uudelleen?
ASEITTEN salakuljetus Egyptistä on yksi ensimmäisiä avoimia kysymyksiä. Israel on pyrkinyt sysäämään päävastuun Egyptin harteille, kuten MOA-dokumentissa edellytetään, mutta Egypti sanoo, ettei se halua tietää mitään koko dokumentista eikä se sido Egyptiä. Mubarak kieltää ehdottomasti mahdollisuuden, että sen maaperälle sijoitettaisiin kansainvälisiä valvontajoukkoja. USA ja Saksa ovat luvanneet ajanmukaista teknologiaa valvonnan avuksi ja myös avustushenkilökuntaa, mutta se ei tyydytä Mubarakia, joka pelkää oman uskottavuutensa kärsivän arabimaitten silmissä. Egypti on vihjannut haluavansa tuoda raja-alueelle tuhansia omia sotilaitaan, mikä edellyttäisi rauhansopimuksen uusimista. Se voisi aloittaa vaarallisen kierteen, sillä voimalliset tahot Egyptissä vaativat rauhansopimuksen kumoamista.
TOINEN avoin kysymys koskee Hamasin sieppaaman Gilad Shalitin kohtaloa. Yleinen mielipide Israelissa alkaa olla kurkkua myöten täynnä johtavien ministerien lähes päivittäisiä vakuutuksia, että ”asiaa hoidetaan jatkuvasti”, tai ”ettei mene päivääkään, etteikö hänen kohtalonsa olisi mielessä”, kuten Olmert vakuuttaa. Olmert vihjailee toisaalta, ettei operaatio Cast Lead ole vielä ohi, koska Gilad Shalitin asema on selvittämättä.
YADLIN selitti kabinetille, että Hamas yllättyi IDF:n operaation rajuudesta, ja se yllättyi Israelin yksipuolisesta tulitauosta. Hän epäili, ”ettei Hamas uskalla kertoa Gazan kansalle kärsimiensä menetysten suuruutta, koska se todistaisi samalla, että Hamasin hallinto tuo vain tuhoa ja kärsimyksiä”. Hamas pyrkii selvittämään itselleen käytännön sanelemien myönnytysten ja ideologisten vaatimusten välisen ristiriidan voidakseen päättää, onko järjestölle hyödyksi jatkaa toivotonta aseellista taisteluaan vai aloittaa maan uudelleen rakentaminen. Hizbullah ratkaisi tämän kysymyksen Libanonin kakkossodan jälkeen aloittamalla jälleen rakentamisen ja myöntämällä asukkaille avustuksia, kuitenkin samaan aikaan moninkertaistaen pyrkimykset aseistuksen uusimiseksi ja lisäämiseksi. Hizbullah pystyi siihen Iranin avokätisten avustusten takia. EU-maat ovat jo vakuuttaneet 1.6 miljardin ja arabimaat 2.5 miljardin USD apupaketin Gazalle, joten Hizbullahin esimerkki voinee toistua Gazassa. (JP)
3. GAZASSA alkoi eilen koko operaation surullisin vaihe tuhansien paenneitten asukkaitten alkaessa palata entisille asuinsijoilleen, joista useissa tapauksissa on vain rauniot jäljellä. TV-kuvat näyttävät naisia ja lapsia kapuamassa vaarallisen näköisille rauniokasoilla etsien jotain arvokasta, tai joitain jäänteitä omasta kodista, kuten vuodevaatteiden riekaleita tai ehjänä säilyneitä astioita ja perhemuistoja ja valokuvia. Pojille kelpaavat ohjusten ja ammusten alumiinikuoren palaset, joita he toivovat voivansa kaupata rojumetallien kerääjille.
Joissakin tapauksissa talon luhistuttua suurten betonilaattojen alta kaivetaan myös loukkuun jääneitten ihmisten ruumiita. Jotkut löytävät raunioista läheisiä sukulaisiaan.
Eilen kerrottiin erään talonjäännösten alta löydetyn 93 ihmisen ruumiit. Tässä on kilpailtava ajan kanssa, että ruumiit saadaan koottua pois ennen kuin ne alkavat hajota, mikä lisää kulkutautien vaaraa. Raunioitten raivaamista haittaavat sopivan kaluston puutteet, minkä johdosta työ etenee hitaasti. (JP)
4. EUROOPAN maitten johtajia tulvi eilen Lähi Itään esittämään omia näkemyksiään ja vakuuttamaan samalla, miten heidän mielestään pahimpia Israelin ja palestiinalaisten välisiä ongelmia tulisi ratkaista. Johtajat kokoontuivat ensin sunnuntaina Sharm e-Sheikhiin Siinailla, ja lensivät sieltä Israeliin pitäen yhteisen lehdistötilaisuuden eilen illalla pääministeri Ehud Olmertin tiloissa. Sharm e-Sheikhin tilaisuus oli tärkeä Egyptin johdolle, koska se samalla antoi voimakkaimman mahdollisen diplomaattisen tuen sen ajamalle rauhan-offensiiville, joka etenee kovin kitkuisesti. Tapaaminen oli samalla vastaus Dohassa viime viikon lopussa pidetylle huippu-kokoukselle, jota Egypti, Jordania ja Saudi Arabia boikotoivat. Varsinkin Iran ja Qatar ovat kritisoineet Egyptin johtoa 23 vuorokautta kestäneen IDF:n operaation aikana siksi, ettei se ottanut selkeämpää Israelia tuomitsevaa asennetta eikä avannut Rafahin terminaalia. Egypti lienee tuntenut pienoista ärtymystä siitäkin, että Israel julisti oman yksipuolisen tulitaukonsa koordinoimatta sitä Egyptin esityksen kanssa. (JP)
5. SHARM E-SHEIKHIN huippukokoukseen osallistuivat Ranskan, Italian, Englannin, Saksan, Turkin, Espanjan ja Tzeckin tasavallan johtajat sekä lisäksi Mubarakin ja Jordanian kuningas Abdullah II:n ohella YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon ja Mahmoud Abbas, jonka johtajuutta jotkut arabimaat eivät enää tunnusta. Johtajat olivat liikuttavan yksimielisiä humanitäärisen avun tarpeesta Gazan kaistalle, mutta eivät löytäneet maagista formulaa, jolla aseitten salakuljetus Hamasille estettäisiin. Arabiliiton pääsihteeri, joka myös osallistui kokoukseen, vaati raja-terminaalien avaamista, koska ”samat tunnelit, joita pitkin aseita kuljetetaan, ovat tarpeen myös elintarpeitten kuljettamiseksi Gazaan asukkaille”. Varoja Gazan jälleen rakentamiseksi näyttää olevan tulossa, sillä Dohan huippukokouksen osanottajat lupasivat 2.5 miljardia USD.
JERUSALEMIN huippukokouksesta jäi pois useita Sharmin osanottajia, varsinkin Egyptin johtajisto, jotka vierastavat Israelin maaperää. Näkyvimpänä puheenvuoroissa olivat Israelin joukkojen täydellinen vetäytyminen Gazasta, sekä avustustoimien kiihdyttäminen Gazassa.
Ranskan presidentti Nicolas Sarcozy lupasi kutsua uuden huippukokouksen lähi aikoina keskustelemaan kestävän rauhan solmimiseksi Israelin ja palestiinalaisten välille. (JP)
6. SDEROTIN asukkaat, jotka viimeisten 8 vuoden aikana ovat kantaneet pahimmat kolhut terrorismin kourissa, suhtautuvat epäluuloisesti tulitauon mahdollisuuteen. Pahinta asukkaitten kannalta on jatkuva epätietoisuus, voiko lapset päästää kouluun, jos ne ylipäätään ovat auki, voiko lähteä kauppaan tai mennä lasten kanssa leikkipuistoon tai lastentarhaan. Eli koko elämä on yhtä epävarmuutta ja jatkuvaa vaaran tuntua. Hälytyssireenin alkaessa soida ihmisillä on 10-15 sekuntia aikaa ehtiä paikkaan, jossa voisi edes suhteellisen turvallisesti odottaa, sattuiko raketti omaan vai naapurin taloon, koska sireeni ei kerro, minne raketti voisi iskeä. ”Amerikkalaiset ja britit eivät asu täällä, siksi he voivat turvallisesti kritisoida meitä tietämättä, miltä meistä tuntuu”, sanoo yksi asukas. Toinen pitää tulitaukoa Israelin poliittisen vasemmiston trikkinä selittäen, ”etteivät he antaneet IDF:n tuhota Hamasia kokonaan, kuten olisi pitänyt, koska nyt he voivat sanoa rakettien alkaessa putoilla uudelleen, että ainoa mahdollisuus on puhua Hamasin kanssa”. Esimerkkinä he kertovat, että pian tulitauon tultua voimaan Grad-raketti iski taloon Ashdodissa ja Kassam putosi Eshkolin alueelle. ”Ei tämä oikein kasvata luottamusta tulitaukoihin.”
OPPOSITIOJOHTAJA Binyamin Netanyahu sanoo suoraan, Avi Dfichterin mielestä ainoana poliittisena johtajana, ettei operaatio ole vielä ohi. ”Hamas on vielä siellä, eivätkä Sderotin asukkaat tiedä, voiko alkaa elää uudelleen vai onko kaikki vain silmänlumetta.” Netanhyahu, joka johtaa selvästi gallupeissa, olisi halunnut, että työ suoritetaan loppuun eikä jätetä kesken ja anneta Hamasille uusi mahdollisuus aseistautua ja valmistautua uuteen hyökkäykseen.(JP)
7. UUTISOTSIKOITA
- IDF ja UNRWA mittelevät edelleen sanoilla, ampuiko IDF heidän laitoksiinsa vai ei. Sanasota jatkuu toistaiseksi. (JP)
- Israel pelkää, että Gazan operaatiota jatketaan lukuisissa oikeuslaitoksissa sekä Israelissa että ulkomailla. Monet sodan johtajista, sekä poliittiset että sotilaalliset, ovat vaarassa joutua pidätetyiksi syytettyinä sotarikoksista, jos he uskaltavat matkustaa ulkomaille. (JP)
- Israel avasi pienen klinikan Erez terminaalissa. Sitä hoitaa Magen David Adom. Klinikalla otetaan vastaan Gazan asukkaita ja heitä hoidetaan tarpeen mukaan Israelissa. Viimeisen 3 viikon aikana 45 gazalaista päästettiin Erez-terminaalin kautta hoitoon Israelissa. Haavoittuneita gazalaisia on kuljetettu Israeliin hoitoon sekä helikoptereilla että ambulansseilla. (JP)
- Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad soitti Hamas-johtaja Khaled Mashaalle Damaskokseen ”onnitellen voitosta, ja vaati tätä jatkamaan sionististen rikollisten painostusta IDF:n vetäytymiseksi”. Hamas antoi IDF:lle viikon aikaa, jonka kuluessa sen tulee vetää joukkonsa Gazasta. (ynet)
- Ismail Haniyeh, Hamasin pääministeri, julisti järjestönsä voittaneen IDF:n, koska se ei saavuttanut päämääräänsä, vaikka 1300 gazalaista ja 13 israelilaista kuoli operaation vuoksi. (ynet)
- Kotirintama aloitti maaliskuussa 8 yeshiva-opiskelijaa murhanneen Alaa Abu Dheimin kotitalon sinetöimisen Jerusalemin Jabel Mukaber lähiössä. Arabit kivittivät työntekijöitä suojelleita poliiseja. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3658412,00.html
- Israel aikoo vetää joukkonsa Gazassa ennen USA:n uuden presidentin virkaanastumista 20.01.09 USA:n aikaa. (INN)
- IDF sanoo arvioi 700 terroristin, Hamas vain 48, saaneen surmansa. (INN)
- Israel sallii 200 rekka-autollista tarvikkeita Gazaan maanantaina. (INN)

Sunday, January 18, 2009

SUNNUNTAI 18.01.09
1. OPERAATIO CAST LEAD, 23. päivä alkamisesta, maaoperaation alusta 15. päivä.
ISRAELIN minikabinetti kokoontui eilen illalla keskustelemaan ehdotetusta yksipuolisesta tulitauosta. Istuntoon osallistui 12 jäsentä, jotka kolmen tunnin keskustelujen jälkeen äänestivät yksipuolisen tulitauon aloittamisesta sunnuntaiaamuna 02.00 äänin 7-2. Talousministeri Roni Bar-on ja teollisuus-, kauppa- ja työministeri Eli Yishai äänestivät vastaan; eläkeläisministeri Rafi Eitan pidättyi äänestämästä. IDF:n joukot jäävät toistaiseksi asemiinsa odottelemaan, miten Hamas suhtautuu tulitaukoon, mutta pidättävät tultaan, paitsi jos niitä vastaan hyökätään. Tulitaukoa seuraavan päätöksen mukaan IDF tulittaa takaisin siinä tapauksessa, että se havaitsee Hamasin ampuvan raketteja Israeliin.
PÄÄMINISTERI Ehud Olmert ilmoitti istunnon jälkeen, että IDF saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet ja ylikin. Kaksi tärkeintä tavoitetta oli rakettitulen lopettaminen ja aseiden salakuljettamisen lopettaminen, jotka siis oli saavutettu. ”Hamasia iskettiin lujaa, sekä sen sotilaallisen kykyyn että hallinnon infrastruktuuriin. Sen johtajat piileskelevät. Monet sen jäsenistä on surmattu. Teollisuuslaitokset, joissa sen raketteja valmistettiin, on murskattu. Salakuljetusreitit kymmenien tunnelien kautta on pommitettu. Hamasin kyky valmistaa aseita Gazan kaistalla on tuhottu”. Olmert arvioi, että Hamasin saamat raskaat iskut häiritsevät sen mahdollisuutta hallita ja sen sotilaallista iskukykyä vielä jonkin aikaa.
Hamasin kaappaaman Gilad Shalitin asema ei ollut mukana päätöstä tehdessä, vaikka sekä Olmert että Barak vakuuttivat työskentelevänsä hänen vapauttamisekseen. (JP)
2. HAMAS ilmoitti välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen, ettei se ole sidottu tulitaukoon, ja että ”se tulee tekemään kaikkensa Gazan kansan aseistamiseksi”. Kuin vakuudeksi sitoutumattomuudestaan Hamas ampui 8 rakettia Israeliin välittömästi hallituksen päätöksen jälkeen eilen illalla. Sen edustaja myös vakuutti, ettei kukaan pysty riisumaan sitä aseista, eikä se koskaan luovu niistä vapaa-ehtoisesti.
Toiset lähteet Hamasia lähellä vakuuttavat, että Hamas tarvitsee tulitaukoa kipeämmin kuin Israel ja että se tulee ainakin osittain kunnioittamaan sitä kovista uhkauksista huolimatta.
JP:n päätoimittaja David Horovitz arvioi analyysissään, ettei Hamas tule koskaan muuttumaan, ja tavoilleen uskollisena se julisti saavuttaneensa voiton IDF:stä.
IDF LUOPUI siten operaationsa kolmannesta vaiheesta, jonka tarkoituksena olisi ollut Hamasin riisuminen aseista ja koko Gazan kaistan miehittäminen, mikä olisi käytännössä tarkoittanut Hamasin hallituksen kaatamista. Olmertin ilmoituksen mukaan hallitus odottaa ja toivoo, että yhteysneuvottelut Fatahin ja Hamasin välillä alkaisivat uudelleen Egyptin johdolla. Ne tulevat olemaan entistäkin vaikeammat, sillä epäluuloa ja syyttelyä on jatkettu entistä katkerimmin sanoin. Hamas syyttää, että Fatahin asiamiehet Gazassa ilmiantoivat sen johtajien liikkeitä IDF:lle, joka pystyi siten eliminoimaan heitä. Fatahin hallitseman PA:n turvallisuusjoukot ovat puolestaan jatkaneet Hamasin jäsenten pidätyksiä Länsirannalla ja tehneet ratsioita sen laitoksiin. Hamasin johto vakuuttaa, ettei se tule koskaan sallimaan PA:n turvallisuusjoukkoja Gazan kaistalle. (JP)
3. HALLITUKSEN päätöstä odotellessaan IDF ei istunut eilen kädet ristissä, vaan jatkoi operaatiotaan Gazassa täydellä teholla. Givati-prikaati otti haltuunsa 10- ja 15-kerroksiset rakennukset Tel al-Hawa lähiössä Gazan lounaisosassa. Rakennuksissa oli Hamasin toimistoja ja sieltä eräästä asunnosta löydettiin Hamasin tiedustelun kuunteluasema. Rakennuskompleksin lähellä sijaitsee Hamas-johtajan Mahmoud Zaharin kotilato. Operaatiossa sai surmansa IDF:n arvion mukaan 40 palestiinalaista taistelijaa. IDF:n sotilaita tulitettiin monelta suunnalta ja heitä vastaan ammuttiin panssarintorjunta ohjuksia. Eräässä vaiheessa osa taloissa asuvia tuli ulos valkoisen lipun kanssa, ja IDF antoi heidän mennä. Viisi sotilasta haavoittui operaatiossa, yksi heistä vakavasti. Heidät evakuoitiin sairaaloihin Israelissa.
ARMEIJAN ja puolustusministeriön taholta pelätään, että Hamas tulee kiihdyttämään raketti-tultaan ainakin muutamaksi päiväksi, ja toiseksi, että Hamas yrittää siepata sotilaita panttivangeikseen, mitä se on yrittänyt useasti operaation aikana. Rakettitulen kiihdyttämisellä Hamas pyrkii osoittamaan, ettei sitä ole lyöty ja samalla nostamaan kansa-suosiotaan Gazassa.
KAKSI upseeria ja kaksi sotilasta laskuvarjojoukoista haavoittui kaistan pohjoisosassa lauantaina. Perjantai-iltana yksi sotilas haavoittui kohtalaisesti.
GAZAN KAISTAN pohjoisosassa Beit Lahiyan kaupungissa IDF:n tykin ammus osui YK:n ylläpitämän koulun yläosaan, jonne 1 600 ihmistä oli paennut sotaa pakoon. Kaksi poikaa sai surmansa ammuksesta. YK:n korkein virkailija Gazassa John King pyöritteli vastauksissaan journalistien kysymyksille sotarikosten mahdollisuutta tässä ja muissa YK:n laitoksia vastaan tehdyissä iskuissa. Näitä ja monia muita tilanteita selvitetään vielä pitkään aseitten vaiettua.(JP)
4. ULKOMINISTERI Tzipi Livni kävi Washingtonissa allekirjoittamassa ulkoministeri Gondoleezza Ricen kanssa dokumentin nimeltä ”memorandum of understanding”, eli MOA. Dokumentissa osapuolet sopivat USA:n ja Israelin välisen yhteistyön kasvattamisesta tiedustelun alueella ja sotilaallisissa kysymyksissä. Siinä vaaditaan kansainvälisiä kumppaneita estämään Irania aseistamasta Hamasia Lähi Idän ja Afrikan kautta. Aseitten toimittamisen estäminen Gazan kaistalle katsotaan avainkysymykseksi pysyvän aselevon solmimiseksi Israelin ja Hamasin välille. Puhuessaan medialle allekirjoituksen jälkeen Livni arvioi, että samantapainen dokumentti tullaan allekirjoittamaan Egyptin kanssa. Dokumentin rustaamisessa näyttää tulleen sellainen kiire, että sen pykälät jäivät hiomista vaille ja tarvitsevat tarkempaa selittelyä.
TÄMÄ LIENEE nyt jo kolmas dokumentti, jonka laatimiseen Livni on osallistunut ja jotka myöhemmin ovat osoittautuneet hutiloiduiksi. Ensimmäinen oli YK:n päätös 1701 Libanonin kakkossodan lopettamiseksi, ja toinen oli äskeinen YK:n Israelia tuomitseva lausunto 1860, joka vaatii Gazan välitöntä tulitaukoa. Tämän MOA dokumentin suurin heikkous on siinä, että se edellyttää Egyptin ilman muuta suostuvan toimimaan sen esittämällä ravalla.
EGYPTIN presidentti Hosni Mubarak esitti eilen vihaisen vaatimuksen, että Israelin tulee vetää joukkonsa Gazasta välittömästi ja lopettaa kaikki sotilasoperaationsa Gazan kaistalla. Egyptin näkemyksen mukaan IDF:n pysyminen Gazassa asettaa Hamasin mahdottoman tilanteen eteen muitten palestiinalaisryhmien kanssa, koska se näyttää pakottavan Hamasin antautumaan ja tunnustamaan tappionsa, mitä se ei voi tehdä menettämättä kasvojaan, mikä on pahinta, mikä arabia voi kohdata. Egyptin ulkoministeri Ahmed Aboul Gheit sanoi samoin tuohtuneesti, ettei hän tiedä mitään MOA:sta ja ettei se sido millään tavoin Egyptiä. Hän selitti, että arabit katsovat IDF:n miehityksen ja Hamasin aseitten olevan kytkyessä toisiinsa. Hamas ei voi edes keskustella niistä luopumisesta, niin kauan, kuin IDF pitää joukkojaan Gazassa, hän selitti, ja toivoi, että PA voisi palata Gazan kaistalle.
Livni näyttää mokanneen asian pahoin, taas kerran.
5. ULKOMINISTERI Tzipi Livni on joutunut monella taholla kovan arvostelun kohteeksi. Paitsi että Israelin journalistit kohtelevat häntä kovakouraisesti, häntä kritisoidaan ja jopa esitetään kuolemanuhkauksia ulkomailla. Livnin Washingtonin matkan aikana MOA-dokumentin allekirjoituksen jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa journalistit huutelivat hänelle herjoja ja eräs kutsui häntä terroristiksi. Arabitoimittajat epäilivät, että Livnin matkan pääaiheena oli lähestyvät vaalit, eikä Gazan kansan kärsimykset, kuten he arvelivat.
Arvostettu iranilainen ajatollah Ahmad Jannati sanoi perjantain rukoustilaisuuden yhteydessä, että hän etsii ihmistä, joka voisi teloittaa Livnin sekä tuomitsi USA:n presidentiksi valitun Baruck Hussein Obaman perhelemmikin etsimisen tyttärelleen. Jannati johtaa vaikutus-valtaista Council of Guardians neuvostoa, jonka tehtävänä on valvoa, että maan hallitus pysyy islamin kaidalla tiellä poikkeamatta sen vallankumousohjelmasta. ”Jokaisen kerran, kun tämän naisen kuvaa näytetään, todella toivon, että joku ampuisi kuulan häneen.” (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- Terroristit ampuivat lukuisia raketteja ja kranaatteja lauantain aikana Israeliin. Ofakimissa raketti vaurioitti pahoin synagogaa, joka oli silloin tyhjä. Pahoja ihmisvahinkoja ei ole raportoitu. (JP)
- Terroristit ovat ampuneet 13 rakettia Israeliin tulitauon julistamisen jälkeen.
- Hamasin taistelijat avasivat tulen IDF:n sotilaita vastaan Gazassa tänään. Sotilaat vastasivat tuleen. Toisessa tapauksessa IAF:n koneet iskivät havaitsemaansa rakettimiehistöön Gazassa. (INN)
- Hamas ilmoittaa, että se jatkaa taisteluaan kunnes kaikki sen vaatimukset on huomioitu. Pelkkä tulitauko ei riitä sille. Useat länsivaltojen ja EU:n johtajat kokoontuvat Kairoon sopimaan salakuljetuksen lopettamisesta sekä Gazan jälleenrakentamisesta, johon tarjotaan varoja 1.6 miljardia USD.
- IAF on pommittanut kaikkiaan 1 200 kohdetta Gazassa, 300 niistä viime viikon aikana. Hamas ampui n. 600 rakettia ja kranaattia Israeliin, eli n. 30 päivässä. Raketeista 80 ammuttiin 40 km:n päähän Gazan turva-aidasta. 10 IDF:n sotilasta ja kolme siviiliä sai surmansa operaation Cast Lead aikana. Ensimmäisen viikon aikana 400 rekkaa vei 6 500 tonnia ruokaa ja muita tarvikkeita Gazaan. 10 ambulanssia sallittiin mennä Gazaan, 12 haavoittunutta gazalaista hoidettiin Israelissa ja 226 ulkomaan passilla varustettua päästettiin ulos Gazasta hallitustensa toivomuksesta. Avustuksia vietiin Gazaan joka päivä IDF:n julistaman 3-4 tunnin pituisen tulitauon aikana.
- Israelissa vaaditaan, ettei aselepoa saa solmia ilman Gilad Shalitin vapauttamista, koska se merkitsisi kuolemantuomiota hänelle. (ynet)
- Sodan tuhot Gazassa arvioidaan 1.6-2 miljardiksi USD. 15 % Gazan taloista on tuhoutunut tai vaatii peruskorjauksia, 26 000 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan sodan vuoksi. Työttömyys Gazassa oli 42 % ennen operaatiota, sen jälkeen sen uskotaan olevan 60 % työvoimasta. (ynet)
- Israel Nobel yhtiö sanoo löytäneensä runsaan kaasuesiintymän Israelin ja Kyproksen väliltä Välimeren pohjassa. Kaasu kattaa Israelin oman tarpeen.
- Tulli löysi Ashdodin satamassa laivan konteista aseita leluiksi piilotettuina, sekä yönäkötarvikkeita ja tiedotusvälineitä. Tavarat oli matkalla Gazaan.(INN)
- Egypti kutsuu Gazaa koskevan huippukokouksen Sharm al-Sheikhiin. (INN)
- Egypti ja Saudi Arabia boikotoivat Dohan huippukokousta, mikä osoittaa syvenevän kriisin jatkumisen Egyptin ja Iranin johtamien ryhmien välillä. (INN)