Friday, April 27, 2007

PERJANTAI 27.04.07
1. IDF HARJOITTELEE Syyrian mahdolliseen ja odotettavaan iskuun Golanin ylängöllä. Satoja tankkeja, mukana Israelin tehokkain vaunu Merkava 4, ja tuhansittain sotilaita osallistuu näihin harjoituksiin helikopterien ja miehittämättömien tiedustelukoneitten tukemina Juudean erämaassa. Armeija käyttää tavallisesti kustannussyistä harjoituksissa Hummer maastoautoja tankkien asemesta, mutta ilmeisesti nyt halutaan harjoitella tositilannetta varten. Panssarivoimia tukevat tykistö- ja jalkaväkiyksiköt.
JPOSTIN KOLUMNISTI Yaakov Gatz esittelee harjoitusta näkyvästi lehden etusivulta lähtien. Hän kertoo, että sotilastiedustelun mukaan sota Syyriaa vastaan on nyt lähempänä kuin koskaan, ja sen ilmeisin syy on Syyrian presidentti Bashar Assadin heikkous.
ASSAD MENETTI kasvonsa kansainvälisesti ja arabimaissa sekaannuttuaan Libanonin johdon murhaamiseen, jonka seurauksena häntä uhkaa kansainvälinen tribunaali.
TOISEKSI SYYRIA on jäänyt pahasti paitsioon arabimaitten rinnalla menetettyään Irakin tuen ja liittouduttuaan Iranin kanssa, jota useat arabimaat pelkäävät ja vierastavat.
KATZ KÄYTTÄÄ Syyriasta nimitystä Lähi Idän ”sairas mies”, tarkoittaen tällä sen heikkoa taloudellista ja poliittista asemaa, eikä Bashar Assad ole vielä isänsä veroinen viekas ja pelottava johtaja. Bashar Assad on nuori ja kokematon, mutta häikäilemätön hän on, ja tämä yhdistyneenä hänen pyrkimykseensä saada aikaan näyttöjä tekee hänestä vaarallisen ja arvaamattoman.
KATZ ARVAILEE, että Syyria luultavimmin tekee nopean yllätysiskun kommandojoukoillaan saadakseen jalansijan Israelin puolella rajaa. Tällainen kohde voisi olla Merom Golanin kylä rajan pinnassa, johon pureutumalla Assad saisi paikan neuvottelupöydässä. Samaan aikaan Syyria asettaisi hälytystilaan panssarijoukkonsa ja panssarintorjuntayksikkönsä Venäjän toimittamine PT-ohjuksineen, jotka osoittautuivat tehokkaiksi Libanonin sota II:n aikana, sekä ohjusmiehistönsä, jolla on Katjusha ja Scud-D ohjuksia, joilla sen yltää kaikkialle Israelissa. Syyrian ei uskota käyttävän bio-kemiallisia kärkiä kuin vasta viimeisenä keinona hätätilanteessa.
ISRAELIN RAFAEL yhtiön kehittämä Trophy ohjuksentorjunta järjestelmä on IDF:n tilauksen mukaan tarkoitus liittää kaikkiin tankkeihin, jolla ne pystyvät torjumaan niitä kohti ammutut ohjukset. IDF ei asentanut niitä tankkeihinsa Libanonin sodan aikana tuhoisin seurauksin. Toinen puute, mikä tuli ilmi viime sodassa, oli se, ettei tankkimiehistö tuntenut ajokkinsa ominaisuuksia.
2. ISRAELIN TULISI SAADA USA:n kehittyneimpiä ja vielä salaisia hävittäjäkoneita F-22, joita se ei ole myynyt millekään ulkovallalle. Näin perustelee asiaa USA:n entinen puolustusministeri William s Cohen, joka johtaa omaa Cohen Group konsulttifirmaansa. Hän palveli puolustusministerinä Clintonin hallituksessa 1996-2000.
COHEN KÄVÄISI 24-tunnin pikavisiitillä Israelissa, jonka yhteydessä hän tapasi torstaina PM Ehud Olmertin, puolustusministeri Amir Peretzin ja ulkoministeri Tzipi Livnin. IDF ilmoitti viime viikoilla kiinnostuksensa F-22 koneesta (5. sukupolven stealth fighter jet), ja pyysi, että puolustusministeriö tekee virallisen pyynnön koneen hankkimiseksi. Cohen perustelee näkemystään todeten, ettei USA:lla ole luotettavampaa liittolaista kuin Israel, ja että USA voi harkita koneen myymistä Israelille, jos se tarvitsee sitä turvallisuutensa vuoksi.
COHEN KERTOI vierailtuaan monissa Persianlehden maissa ja Jordaniassa ja keskusteltuaan maitten johtajien kanssa, että näissä maissa Iran edustaa suurinta uhkaa eikä enää Israel.
”Koska Iran tukee ja rahoittaa Hamasia Gazassa ja Hizbullahia Libanonissa ja Syyriassa, huomio on kohdistettava keskukseen, kun etsitään Lähi Idän rauhattomuuden syytä. Tilanne, jossa Iran saisi ydinaseita, muuttaisi Lähi Idän dynamiikan ja sen vaikutukset tuntuisivat kaikkialla maailmassa”, Cohen analysoi. Hän näkee tarpeelliseksi etsiä Persianlahden maitten tukea USA:n pyrkimyksille pysäyttää Iranin ydinasehaaveet. ”Ne eivät ole vielä valmiit tunnustamaan Israelia, mutta tämä asennoituminen on muuttumassa”.
3. ISRAELIN JA USA:N aivoriihet puivat uusia sääntöjä, joitten mukaan vakinaisten armeijoitten tulee sotia ns. insurgents (kapinallisia), gerilloja ja terroriryhmiä vastaan. Uusia sääntöjä tarvitaan, koska Haagin sopimukset vuodelta 1907, jolla säännöstellään armeijoitten välisiä taisteluja, ja 4. Geneven sopimus vuodelta 1949, jolla pyritään suojelemaan sotatoimialueilla olevia siviilejä, ovat auttamattomasti vanhentuneet.
(SUOMENKIELESSÄ lienee vaikeuksia löytää osuvaa nimitystä, jolla pystyttäisiin kuvaamaan tavallisesti demokraattisen valtion turvallisuusjoukkoja vastaan taistelevia ryhmiä. ”Kapinallisilla” tarkoitettaneen maan kansalaisia, jotka vastustavat sen hallitusta, ”gerilla” lienee jo osittain ulkomaisista koostuva, ”terroristit” terrorisoivat siviilejä maasta ja kansallisuudesta välittämättä.
Israelissa käytetään Juudeassa ja Samariassa etsityistä palestiinalaisista nimitystä ”fugitive”, joka tarkoittaa pakolaista, karkulaista, vaikeasti tavoitettavaa. Terroriryhmien jäseniä Gazassa ja Länsirannalla kutsutaan ”terroristeiksi”, koska heidän pääkohteinaan ovat siviilikohteet.)
KOSKA NÄMÄ kapinallis- tai gerilla-terroristijoukot eivät toimi kansainvälisten sääntöjen puitteissa vaan päinvastoin tietoisesti rikkovat niitä esim. toimimalla siviiliasutusten keskellä ja käyttäen siviilejä kilpinään, kansainvälisiin sääntöihin tukeutuvat säännölliset turvallisuusjoukot joutuvat toistuvasti joustamaan kansainvälisissä säännöissä, mikä saa ne ihmisoikeusjärjestöjen, kansainvälisen median ja yleisen mielipiteen tuomitsemiksi.
4. HAMASIN JOHTO vahvistaa, että järjestön päämääränä on siepata lisää sotilaita, joilla voitaisiin käydä kauppaa Israelin pidättämien ja tuomitsemien palestiinalaisten vapauttamiseksi. Aiemmin viikolla Hamasin ”sotilassiipi” Izza din Kassam kielsi tällaiset huhut, mutta Hamasin johdon tärkeä jäsen Khalil Abu Lailah vahvistaa ne. Lailah toimii Hamasin poliittisella osastolla. Hän kertoi, ettei tämä ole pelkkä uhkaus, vaan poliittinen päätös. Hän myös vakuutti, ettei tulitaukosopimus Israelin kanssa ole enää voimassa: ”Tulitauko on kuollut johtuen Israelin jatkuvista rikoksista kansaamme vastaan”. Hän kritisoi Mahmoud Abbasin lausuntoa, että tiistain Kassam-rakettien massaisku oli poikkeuksellinen. Lailah vakuutti, että Hamas tulee jatkamaan Kassam-rakettien laukomista niin kauan kuin siihen on aihetta, ja että mihin tahansa tulitauko-sopimukseen tulee sisällyttää Juudean ja Samarian alueet.
HAMASIN EDUSTAJA selvitti, että viimeisen 48 tunnin aikana ammutut Kassam-iskut olivat Fatahin al-Aksan ja Islamic Jihadin tekemiä. Fatahin edustaja vahvisti tiedon.
5. NEGEVIN LABORATORIO tarjoaa toivoa toisille maille taistelussa aavikoitumista vastaan, lupaa Laura Rheinheimerin artikkeli (Jpost 27.04.07). Artikkelissa kerrotaan, että Israelin maa-alueesta 95 % ja maailman vastaavasta alueesta 40 % on vaarassa autioitua ihmisten paetessa alueilta sen kuivumisesta ja sodista johtuen. Näillä alueilla asuu yli 2 miljardia asukasta. Negevin erämaa leviää Välimeren rannikon suuntaan ja maailman lämpötilan noususta johtuen myös Israelin pohjoisosa kuivuu vaarantaen joittenkin kasvi- ja eläinlajien säilymisen hengissä.
BEIT DAGANISSA sijaitsevan Volcani-keskuksen johtaja Nir Atzmon luettelee muutamia suojelutoimenpiteitä: Vedensäännöstely, kuten yleistynyt tiputus-kastelu, maapohjan laadun parantaminen, synergisesti suunnitellut yhteisöt ja puistoalueet. Atzmon osallistui kaikkialta maailmasta saapuneitten tiedemiesten, metsänhoitajien ja hallitusten edustajien kanssa konferenssiin Jerusalemissa teemalla ”Metsiä aavikoitumisen estämiseksi”.
OSANOTTAJAT VIETIIN katsomaan JNF:n rahoittamaa yritystä Gilatissa Beersheban pohjoispuolella, jossa heille näytettiin eksoottisia puita, pensaita ja kasveja kaikkialta maailmasta istutettuina karuun maaperään. Aito Negevin kasvi vastustaa kuivuutta ja tarvitsee vähän maaperää. ”Täällä jokainen kasvi joutuu taistelemaan elämästään,” sanoo Negevin puiston johtaja Elisha Mizrahi. Jokaista puuta seurataan henkilökohtaisesti ja sille annetaan sen tarvitsema huolto. Puun ja pensaitten taimia suojellaan kahden vuoden ajan, mukaan lukien suoja niitä syöviä eläimiä vastaan.
SUURIN JNF:N RAHOITTAMA puusto sijaitsee itään Beershebasta, 30 neliökm:n Yatir Forest, joka istutettiin Hebronin vuoren etelärinteelle 1964. Tiedemiehet asensivat tarkkailupisteen metsän sisään. Analysoinnin perusteella havaittiin, että puut käyttävät yhtä paljon dioksiidia kuin paljon kosteammilla alueilla Euroopassa kasvavat ja ne voivat myös imeä säteilyä.
KAIKKEIN TÄRKEIN on kuitenkin veden saanti. Israel käyttää enenevässä määrin puhdistettua viemärivettä varsinkin Negevissä. Se puhdistetaan Rishon Legionissa ja pumpataan pelloille Negeviin. Israelissa käytetään 250 miljoonaa kuutiometriä puhdistettua viemärivettä ja sen toivotaan kaksinkertaistuvan.
ISRAELISSA TUTKITAAN myös omien vesivarastojen käyttöä. Suolainen lähde löydettiin 1000 m maanpinnan alapuolella, ja se ulottuu Saudi Arabiaan saakka. Suolaista pohjavettä ja myös merivettä käytetään Negevissä pienessä määrin kalalammikoissa sekä melonien, oliivien ja kukkien kasvattamiseen. Vaikka sadevettä saadaan vain 200 mm vuodessa, maanviljelijät käyttävät vedenmäärän tarkkailemiseksi vesivarastoissa uudenaikaisia menetelmiä, joitten ansiosta vähäinen sadevesimäärä ei huuhtoudu mereen vaan se pumpataan automaattisesti pelloille.

Thursday, April 26, 2007

TORSTAI 26.04.07
1. TULITAUKO JATKUU, ilmoittavat palestiinalaiset ryhmät Gazassa Egyptin välityksellä. Mutta samalla ilmoitukseen sisältyy uhkaus: Jos Israel jatkaa operaatioitaan Juudeassa ja Samariassa, Kassam-tulitus voidaan aloittaa uudelleen.
HAMASIN MIELENMUUTOKSEEN, joka ilmoitti tehneensä tiistain raketti-iskut Israeliin, vaikutti luultavasti Egyptin ilmoitus, että se keskeyttää yhteytensä Hamasin kanssa, jos se ei lopeta raketti-iskujaan. Uhkauksen antoi Egyptin tiedustelupäällikkö Omar Suleiman, ja sen välitti PA:n pääministeri Ismail Haniyehille korkea egyptiläinen tiedustelu-upseeri Durhan Hammad, joka työskentelee Gazan alueella.
PA:N VIRKAILIJA epäilee, että Hamas pyrki raketti-iskuillaan vaikuttamaan Abbasin ja Khaled Mashaalin tapaamiseen Kairossa viikonlopun aikana. PA:n sisäministeri Hani Kawassmehin eroaminen hallituksesta nähdään samoin liittyvän Hamasin pyrkimyksiin vaikuttaa Abbasin päätöksiin Kairossa. Abbasin ja Mashaalin tapaamisen tärkein asia lienee Hamasin liittyminen PLO:n jäseneksi, ja Mashaalin valitseminen sen varapuheenjohtajaksi. Hamasin julistaman tulitauon ehtona on, että Mashaal nimitetään PLO:n korkeaan virkaan, toteaa PA:n virkailija.
EGYPTIN EDUSTAJA Gazassa Durhan Hammad tapasi palestiinalaisryhmien edustajia tiistaina, ja siinä hänen kerrotaan tehneen selväksi, että raketti-iskut tulee lopettaa. Palestiinalaisryhmät, joissa oli mukana myös Hamasin edustaja, lupasivat antaa vastauksen torstaiaamuna. Hamasin edustaja syytti Israelia, että se jatkaa operaatioitaan Juudeassa ja Samariassa, mikä oikeuttaa Hamasin vastaiskuihin. Hän myös totesi, etteivät Israelin vastatoimet vaikuta PA:n hallitukseen, eikä se pelkää Israelin uhkaamaa tunkeutumista Gazan alueelle, koska ”ne ovat epäonnistuneet ennenkin”.
HAMASIN EDUSTAJA kertoi, että Hamas ampui Israelin itsenäisyyspäivänä Israeliin 28 Kassam-rakettia ja 61 kranaattia. IDF:n laskujen mukaan Kassameja ammuttiin 10 ja kranaatteja 20 kpl. Palestiinalaiset ovat väittämänsä ”tulitauon” aikana joulukuusta 2006 lähtien ampuneet Israeliin pari sataa Kassam-rakettia.
2. PALESTIINAN IHMISOIKEUSJÄRJESTÖN aktivisti kertoi lehdistölle keskiviikkona, että palestiinalaisten keskinäisissä taisteluissa 150 palestiinalaista on saanut surmansa ja yli 1000 haavoittunut Juudean, Samarian ja Gazan alueilla viime vuoden tammikuun ja maaliskuun 2007 välisenä aikana. Hamasia edustava kansanedustaja PA:n parlamentissa (PLC) kertoi, että palestiinalaisalueilla riehuva anarkia ja laittomuus johtuu siitä, että mafiapomot ovat soluttautuneet PA:n turvallisuusjoukkoihin. Mainitsematta nimiä hän totesi, että tästä johtuen Kawassmehin esittämää ja PA:n hallituksen hyväksymää turvallisuussuunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa. ”Nämä mafiapomot eivät halua vallitsevan anarkian lopettamista”, hän lisäsi.
3. ISRAELIN TURVALLISUUSJOHTAJAT eivät katsoneet sopivaksi aloittaa suurta sotilasoperaatiota Gazan alueella, jota IDF:n eteläisen lohkon komentaja kenraalimajuri Yoav Galant vaati. Galant kertoi, että jos IDF ei keskeytä Hamasin armeijan rakentamista ja aseistamista Gazassa nyt, siitä kehittyy Hizbullahin armeijan vertainen Libanonissa. Shin Betin johtaja Yuval Diskin halusi antaa diplomatialle mahdollisuuden osoittaa maailmalle taas kerran, että Hamas on terrorijärjestö. Keskusteluissa ei esitetty keinoja, joilla Galantin pelkäämä Hamasin armeijan rakentaminen estettäisiin. Keskiviikkona pidettyyn turvallisuuspalaveriin osallistuivat Olmertin lisäksi Shin Betin johtaja Yuval Diskin, IDF:n komentaja Gabi Ashkenazi, sotilas-tiedustelun johtaja Amos Yadlin ja IDF;n eteläisen lohkon komentaja Yoav Galant.
ISRAELIN EDUSTAJA YK:ssa teki valituksen Hamasin raketti- ja kranaattitukituksesta Israeliin itsenäisyyspäivän aikana. Israel pitää outona, että PA:n hallitus, jossa valtaa pitää terrorijärjestö Hamas, esiintyy maailmalla maltillisena voimana, joka tulee vapauttaa sitä vastaan asetetuista sanktioista, vaikka se ei ole suostunut EU:n esittämään kolmeen vaatimukseen. Israelin edustaja YK:ssa ilmoitti myös, että Israelin pidättyvyydellä vastata Hamasin väkivaltaan on rajansa.
4. VALTIONTARKASTAJA Micha Lindenstrauss julkisti eilen viimeisimmät tutkimuksensa Olmertin epäillyistä laittomuuksista. Tämä tutkimus kohdistui aikaan, jolloin Olmert toimi teollisuus-, kauppa- ja työministerinä hallituksessa. Sen mukaan Olmert antoi kohtuuttomia etuisuuksia yhtiölle Silicate Industrien Inc, joka valmisti raaka-aineita Dimonassa sijaitsevalle autonrengastehtaalle. Yhtiön investoinnit olivat 48 miljoonaa USD, joihin valtio osallistui Olmertin myötävaikutuksella 10 miljoonan USD edestä. Yhtiön edustajalla Uriel Messerillä oli läheiset inhimilliset ja juristi-asiakas suhteet Olmertin kanssa. Lindenstrauss toteaa, ettei Olmert ministerin ominaisuudessa ja investointikeskuksen johtajana olisi saanut osallistua yhtiön toimintaan, jonka kanssa hänellä oli liikesuhteita. Dan Izenberg esittää JP:n 25.04. artikkelissaan kuusi tapausta, joissa Olmertin epäillään toimineen laittomasti.
Valtiontarkastaja Lindenstrauss luovutti tutkimuksensa oikeuskansleri Mazuzille poliisin tutkimusharkintaa varten. Mazuzilla on aikaa puoli vuotta tehdä päätöksensä.
LIBANONIN SOTA II:ta TUTKIVA Winograd-komitean johtaja julkistanee osittaisen raportin tutkimuksistaan maanantaina, jolloin hän luovuttaa tulokset pääministeri Olmertille ja pitää lehdistötilaisuuden. Siinä hän esittelee tutkimuksensa pääkohdat. Tutkimus on läpikäynyt turvallisuustarkastuksen eikä sitä kokonaisena päästetä julkisuuteen. Komitean suorittamat 60 henkilön haastatteluraportit julkistetaan parin viikon sisällä raportin julkistamisesta.
IDF:N POHJOISEN LOHKON komentaja kenraalimajuri Gadi Eizenkot, joka toimi Libanonin sota II:n aikana IDF:n operaatiopäällystön johtaja, kertoi puheessaan Nahariyan yläkoulussa keskiviikkona, että IDF tiesi jo pari tuntia sotilaitten Eldad Regevin ja Ehud Goldwasserin sieppaamisen jälkeen, ettei heitä pystytä vapauttamaan sotilasoperaatiolla. Olmert on väittänyt, että yksi syy sodan jatkamiseen suunnitellun kuuden päivän jälkeen oli sotilaitten vapauttaminen.
Hän kertoi myös, että IDF tiesi sieppaamisesta 30 minuutin kuluttua. Kenraalimajuri Gadi Eizenkot on yksi niitä sotilasjohtajia, joiden sodan aikaista toimintaa komitea tutki.
5. 130 ENGLANTILAISTA LÄÄKÄRIÄ, joista äänekkäimmät ovat olleet prof. Colin Green, Lontoon yliopisto-opiston kirurgi, ja tri Derek Summerfield, joka on toistuvasti hyökkäillyt Israelia vastaan British Medical Journal julkaisussa, ovat vaatineet boikottia Israelin lääketieteellistä järjestöä (IMA) vastaan ja sen karkottamista Maailman lääketieteellisestä järjestöstä, joka toimii kansallisten järjestöjen katto-organisaationa ja jota johtaa IMA:n puheenjohtaja tri Yoram Blachar.
LÄÄKÄRIT ESITTÄVÄT kirjeessään the Guardian lehdelle, että IMA on toistuvista kehotuksista huolimatta kieltäytynyt tuomitsemasta Israelia sotarikoksista. Myöskin vetoomukset Maailman kattojärjestölle on jätetty huomiotta. Kirjeessä syytetään, että Israel on jatkuvasti rikkonut lääketieteellistä etiikkaa miehityksen seurauksena; IDF on systemaattisesti rikkonut Geneven sopimuksen artikkelia no 4, jossa vaaditaan siviiliväestön esteetöntä lääkinnällistä palvelua; lääkintähenkilöstöä on surmattu ja satoihin ambulansseihin on ammuttu IDF:n sotilaitten toimesta; sekä välttämättömien syövän-vastaisten lääkkeitten ja munuaisten dialyysihoitoa on estetty.
IMAN PUHEENJOHTAJA Blachar torjuu kaikki syytökset, joita hän kuvaa Summerfieldin fantasioiksi. Blachar kertoo, että kymmenet palestiinalaiset ambulanssit kuljettivat räjähteitä Israeliin, ja vain muutama niistä saatiin ajoissa kiinni. Hän kertoo, että IMA laati yhdessä lainopillisten asiantuntijoitten kanssa eettiset ohjeet siviiliväestön hoitamiseksi konfliktialueilla, ja ne vahvistettiin Maailman kattojärjestössä. IMA halusi yhteistä ohjeistoa palestiinalaisten lääkintä-järjestön kanssa, mutta se kieltäytyi allekirjoittamasta sitä. Blachar vakuutti, että IMA on välittömästi reagoinut kaikkiin ulkomaisten lääkintäjärjestöjen huomautuksiin, joissa väitettiin hoidon puutteellisesta järjestämisestä. PA kieltäytyi ottamasta vastaan Israelin tarjoamia lääkkeitä ja dialyysihoito-välineistöä, jotka se oli valmis antamaan.
6. ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ marssi Homeshin tuhotun juutalaiskylän raunioille järjestäjien arvion mukaan 13 000 ihmistä, heidän mukanaan Nobel-palkittu professori Yisrael Aumann. Marssi sujui suhteellisen esteettömästi, vaikka IDF ja poliisi eivät päästäneet busseja paikalle. Kaksi sotilasta haavoittui lievästi pienistä kahakoista johtuen ja kolme marssijaa pidätettiin kuulusteluja varten. Aumann totesi puheessaan marssijoille, että tilaisuus osoittaa juutalaisten päättäväisyyttä liikkua vapaasti omassa maassaan.
MARSSIJOITA KULJETETTIIN pakalle lukuisilla busseilla kaikkialta maasta, monet niistä järjestäjien tietämättä. Likud oli virallisesti mukana tilaisuudessa. Osa marssijoista yöpyi Homeshin raunioilla ja palasi seuraavana aamuna taivaltaen jalkaisin monen kilometrin matkan kukkuloitten yli IDF:n kieltäessä bussien pääsyn alueelle.
7. UUTISOTSIKOITA
- PRC:N Salah al-Din ampui Kassameja Negeviin, PRC ei suostu tulitaukoon.
- ARABIKANSANEDUSTAJA Bishara pidätetään, jos hän tulee Israeliin.
- IRAN UHKAA iskeä Israelin ja USA:n kohteisiin, jos sitä vastaan hyökätään.
- IDF PIDÄTTI 15 epäiltyä palestiinalaista viime yönä.
- OLMERT: Israelin pidättyvyys pitää yhteydet Abbasiin hengissä.

Wednesday, April 25, 2007

KESKIVIIKKO 25.04.07
1. IDF HALUAA VAPAAT KÄDET iskeä takaisin Hamasin eilen tiistaina tekemään massiiviseen iskuun, jossa se laukoi ainakin 10 Kassam-rakettia ja tusinoittain kranaatteja Gazan alueen läheisille alueille. Se tähtäsi Sderotiin ja Ashkeloniin yltämättä kuitenkaan asutuille tai teollisuus-alueille. Joitakin materiaalivahinkoja ne aiheuttivat, mutta ihmisiä ei vahingoittunut.
ARMEIJAN piirissä arvioidaan, että tulitus oli tarkoitettu hämäämiseen. Jos joku niistä olisi osunut IDF:n tukikohtaan tai aiheuttanut siviiliuhreja, Hamas olisi käyttänyt sen aiheuttamaa hämminkiä hyväkseen aloittaakseen sotilaan sieppaamisoperaation Hizbullahin tapaan, jossa se heinäkuun 12. ennen Libanonin sota II:n alkamista laukoi lukuisia Katjusha-raketteja Israeliin ja samalla lähetti sieppausosaston turva-aidan Israelin puolelle väijyäkseen sotilaspartiota, jonka se tiesi tulevan paikalle. Osasto tappoi neljä sotilasta ja kidnappasi Eldad Regevin ja Ehud Goldwasserin.
HAMASIN EDUSTAJA Abu Obeida ilmoitti samalla, että se katsoo tulitaukosopimuksen rauenneeksi. ”Tämä on viesti sionistiselle viholliselle, että iskumme jatkuvat. Olemme valmiit sieppaamaan yhä useampia ja tappamaan yhä enemmän ja enemmän IDF:n sotilaita.”
IDF:N PIIRISSÄ uskotaan, että armeijan valmiustoimenpiteet estivät Hamasin sieppaus-operaation, jota se oli suunnitellut jo kauan aikaa.
PUOLUSTUSMINISTERI Amir Peretz keskusteli tilanteesta turvallisuusjohtajien kanssa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien lomassa, mutta mitään päätöksiä ei tehty. Hallitus käsittelee tilannetta tänään. Olmert puhui eilen puhelimessa presidentti Bushin kanssa, joka onnitteli itsenäisyyspäivän johdosta, ja he luultavasti koskettelivat myös Gazan tilannetta.
HAMAS jatkaa rakettitultaan keskiviikkona, Nasser II raketti on sen uusin raketti.
2. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas käväisi eilen Euroopan kaupparetkellään, jossa hän yrittää myydä Riadin saudisuunnitelmaa länsimaihin ja PA:n yhteishallituksen boikotin poistamista, paavin luona Vatikaanissa. Paavi Benedict XVI suhtautui vieraaseensa ystävällisesti ja valtionjohtajalle kuuluvin juhlallisuuksin suoden Abbasille 12 kallista minuuttia, minkä jälkeen Abbas keskusteli Vatikaanin ulkoministeri kardinaali Tarcisio Bertonen kanssa.
Vatikaanin julkilausumassa ei mainittu Hamasin tulitusoperaatiota, mutta Abbas kutsui sitä ”odottamattomaksi” ja lisäsi samalla, että tulitauko on edelleen voimassa. Hamas ilmoitti ensimmäisen kerran marraskuusta sovitun tulitauon jälkeen, että se osallistui suoraan hyökkäykseen Israelia vastaan.
Abbas tavannee tänään Italian johtoa. Hänen matkakohteisiinsa kuuluvat myös Ranska, Ruotsi, Puola, Bulgaria ja Sveitsi.
ITALIA ON ilmoittanut hyväksymisensä PA:n yhteishallituksen muodostamisesta, mutta ilmoittaa samalla vaativansa EU-maiden tapaan, että hallitus hyväksyy EU:n asettamat kolme vaatimusta.
3. OLMERT VARMISTAA hallituksensa asemaa siltä varalta, että Labour-puolue eroaa hallituksesta ensi kuun 28. päivänä pidettävässä puoluekokouksessaan, jossa valitaan uusi puheenjohtaja. Toinen hallituksen asemaa horjuttava tapahtuma on Winograd-komitean tutkimusraportin julkistaminen, joka tapahtunee ensi viikon alussa. Hallituksella on nyt 78 kansanedustajan tuki Knessetissä, mutta Labour-puolueen 19 kansanedustajan menettäminen pudottaisi sen 59 kansanedustajan varaan.
OLMERT ON PITÄNYT salaisia keskusteluja Degel Hatoran johtajan Avraham Ravitzin kanssa puolueen kahden kansanedustajan liittymisestä hallitukseen. Viime sunnuntain keskusteluissa saavutettiin tiettävästi positiivista edistystä, mikä nostaisi Avraham Ravitzin ja Moshe Gafnin Olmertin hallituksen ministeristöön ilman Agudat Yisraelin neljää edustajaa UTJ:stä.
DEGEL HATORAN päällimmäinen vaatimus on, että hallitus esittää lain, jolla varmistetaan tasapuolinen rahoitus haredi-opetukselle. Olmert suhtautui vaateeseen positiivisesti ja esitti, että oikeudenmukaisuuden nimissä haredi-lapsille kuuluvat samat oikeuden kuin muillekin.
RAVITZ sanoo sopimuksen olevan lähes valmis, ja esittelevänsä sen puolueen rabbille Yosef Elyashiville, jonka päätös on ratkaiseva. Tarkkailijat huomioivat, että jos Degel Hatorah menee hallitukseen ja Agudat Yisrael jää oppositioon, sen tarkoittaa Ashkenazi haredi-juutalaisten Liettuan ja hasidic-osaa edustavien puolueitten hajaantumista. Agudat Yisraelin edustaja kansanedustaja Yaakov Lizman epäili, että Degel Hatoran rabbit suostuvat tähän.
LABOUR-PUOLUEEN kansanedustaja Ophir Pihas-Paz kertoo keränneensä puolueen keskuskomitean jäsenistä 300 allekirjoitusta, jossa ”vaaditaan puolueen eroamista hallituksesta, joka kieriskelee skandaaleissa ja jossa Labour on tullut tarpeettomaksi”. Ravitz kertoikin havainneensa, että Olmert oli epätoivoinen hallituspohjan laajentamiseksi.
LIKUDIN PUHEENJOHTAJA Binyamin Netahyahu kritisoi hallitusta vaatien sitä lopettamaan Kassam-rakettien tulitukset, mutta valmistamaan IDF ja kotirintama ennen sitä, ettei toistettaisi Libanonin sodan fiaskoa, hän totesi.
4. YKSI VAI KAKSI VALTIOTA, on kysymys, jota Jpostin kolumnistit vatvovat edes jos takaisinkin, löytämättä siitä päätä tai häntää. Ongelman ydin on tämä:
ISRAEL EI VOI sietää islamin fundamentalistista valtiota muinaisen Israelin rajojen sisällä, eli karkeasti Jordanjoen ja Välimeren väliselle alueelle. Tämä siksi, että sen pelätään muodostuvan terrorismin pesäpaikaksi ja Israelin tuhoamiseen keskittyneeksi valtioksi Gazan esimerkin mukaan. Sopimuksin voidaan tietenkin yrittää muotoilla siitä aseetonta valtiota, jolla ei olisi liittosuhteita Israelin vihollisten kanssa. Mutta tämä on toiveajattelua, sillä arabit eivät ole kovin luotettavia sopimusten pitämisessä, kuten kokemukset ovat kiistatta osoittaneet.
TOISEKSI, jos suunnitelmat laaditaan yhden valtion periaatteella edellä mainitulle alueelle, Israelin pelkona on demografia, eli se, että arabit tulisivat muodostamaan enemmistön maassa ja romuttamaan haaveen juutalaisesta valtiosta. Myös tässä vaihtoehdossa on pelkona lisäksi se, että hallitusvalta siirtyisi islamin ääriaineksille, jotka julistaisivat maassa noudatettavan sharia-lakia, jolla juutalaisuus ja kristinusko kuristettaisiin kovin ottein mitättömiksi vähemmistöiksi.
KOLUMNISTI Barry Rubin, jonka artikkeleita mielenkiinnolla seuraan, esittää viisi teesiä, joilla voitaisiin yrittää vaikuttaa nykyisen tilanteen muuttamiseen positiiviseksi.
1. Jatketaan ja lisätään keskusteluyhteyttä arabien kanssa.
2. Heitetään kehään runsaasti rahaa, kuten on tehtykin. Palestiinalaiset saivat viime vuonna 1.2 miljardia USD aikana, jolloin boikotti oli voimassa ja enemmän kuin edellisenä vuonna. Tälle vuodelle he vaativat 1.3 miljardia USD. He saavat tukea enemmän kuin mikään muu kansa maailmassa henkeä kohti laskettuna.
3. Lisätään sanktioita maltillisten pakottamiseksi esiin. Rubin toteaa, että jos sanktiot ovat epäonnistuneet, se johtuu siitä, että rahaa virtaa sinne enemmän kuin koskaan.
4. Rakennetaan maltillinen Fatah Hamasin vastapainoksi. Rubin sanoo, että tässä on yksi ongelma: Fatah ei halua sitä. Fatah päinvastoin apinoi Hamasia ja on alistunut kakkosviulun soittajan osaan.
5. Muodostetaan Hamas uudelleen maltillisemmaksi. Rubin esittää mielestään oivan keinon: Ota vain 20 % Hamas-johtajien englanninkielisistä lausunnoista ja jätä loput siitä ja kaikki arabiankieliset lausunnot huomiotta. Näin Hamas saadaan kätevästi maltilliseksi. Rubin esittää, että silloin on syytä jättää huomiotta myös Hamasin usko jumalalliseen ohjaukseen ja siihen, ettei heillä ole syytä muuttua, koska he joka tapauksessa voittavat.
ONKO RUBIN tosissaan tai ei, hän kuitenkin toteaa olevansa kuin toisesta maailmasta pyrkiessään selvittämään ratkaisematonta, mutta hyvä puoli siinä hänen mielestään on se, että Lähi Itä loputtoman ulkomaisen tuen avulla voi yrittää ratkoa muita ongelmia, kuten terrorismi, taloudellinen ja sosiaalinen jälkeenjääneisyys, itsevaltius, naisten tasa-arvo, riittämätön opetusjärjestelmä ja niin edelleen. Mutta yhden valtion järjestelmän tukijat tukevat samalla ehdotusta, että koska palestiinalaiset ovat raunioittaneet Palestiinan, he voivat aivan hyvin raunioittaa myös Israelin korruption, vihan, väkivallan ja kaaoksen kautta. Ei tunnu hyvältä.
5. KADONNEITA JUUTALAISIA edustavan järjestön Shavei Israel johtaja Michael Freund vaatii JP:n 25.04.07 artikkelissaan kadonneitten juutalaisten siirtämistä takaisin kotiin. Hän todistaa, että vaikka onneksi tasapaino juutalaisen ja arabiväestön välillä on vielä säilynyt 20 prosentissa, Israel tarvitsee lisää juutalaisia säilyäkseen juutalaisena kansana maailmassa.
Freund mainitsee useita maita, joissa on käyttämättömiä juutalaisreservejä. (www.shavei.org)
TÄLLAISIA MAITA ovat Puola, Peru, Venäjä, Kiina, Portugal, Espanja ja Brasilia. Intiassa on 7000 Bnei Menashe-juutalaista; Puolassa tuhannet piilojuutalaiset etsivät juuriaan; Venäjällä 20 000 Subbotnik-juutalaista odottaa tilaisuutta muuttaa Israeliin; Kiinassa Kaifeng yhteisö on kiinnostunut juutalaisista juuristaan; Perussa Amazonin laakson erämaassa asuu juutalaisia; Puolassa Freund kertoo tavanneensa Krakovassa ihmisiä, jotka ovat saaneet tietää, että heidän murhatut vanhempansa olivat juutalaisia. Lisäksi tuhannet juutalaiset pakotettiin kääntymään katolilaisuuteen Espanjassa ja Portugalissa ja muissakin maissa. He ovat jatkaneet elämäänsä kristittyinä, mutta ovat alkaneet etsiä juutalaisia esivanhempiaan. Freund toteaa, että heidän muuttonsa Israeliin edellyttää monien vaikeuksien, myös hallituksen byrokratian, ylittämistä, mutta Israelin rabbinaatti suhtautuu asiaan myönteisesti. Mutta Israel tarvitsee heitä kaikkia.
NOBEL-palkittu prof, Auman sanoo, että Israelin ongelmana ovat maallistuneet juutalaiset, eivät arabit.

Tuesday, April 24, 2007

TIISTAI 24.04.07
1. TÄNÄÄN TIISTAINA vietetään Israelissa 59. itsenäisyyspäivää. Sen viralliset juhlallisuudet keskittyvät lähinnä nuorten esityksiin, joissa myös IDF:n sotilaat ovat näyttävästi esillä.
Israelissa järjestettiin viimeinen sotilasparaati vuoden 1967 sodan jälkeisenä vuonna 1968, lähinnä siksi, että sillä haluttiin kunnioittaa sekä hengissä säilyneitä että vammautuneita ja henkensä menettäneitä sotilaita hyvin tehdyn suorituksen jälkeen.
VUODEN 1973 Jom Kippur sodan jälkeen järjestettiin myös sotilasparaati, mutta se oli suppea ja sen ulkoinen muoto lähinnä suruvoittoinen raskaista miesmenetyksistä johtuen. Sen jälkeen itsenäisyyspäivää on vietetty hillitysti juhlien, laulaen ja tanssien, joita esittävät Israelin värien sinivalkoisiin pukuihin puetut nuoret.
TÄNÄ VUONNA esiintyjien joukkoon oli mahdutettu pyörätuolilla liikkuvia vammautuneita, jotka pyörivät ja tanssivat pyörätuoleissaan toisten nuorten joukossa. Tilaisuutta juhlistettiin vaihtuvin, loistavin värivaloin ja lopuksi ilotulitusraketein, kuten asiaan kuuluu.
Kansan tuoreessa muistissa on Libanonin sota II:n ikävät muistot, joita jatkuvasti analysoidaan ja pyritään selvittämään, mikä meni pieleen ja mitä tulisi tehdä, ettei samaa häpeää tarvitsisi kokea uudelleen. Tämä sumensi kaikkien ylenpalttista ilon ilmaisemista.
WINOGRAD-KOMITEA lupailee Libanonin sota II:sta koskevan tutkimuksensa julkistamista vielä tämän kuukauden aikana, joko loppuviikosta tai ensi viikon alussa. Korkein oikeus velvoitti komitean julkistamaan tutkimusaineistonsa, lähinnä Olmertia, Peretziä ja Halutzia koskevan, ennen raportin julkistamista, mutta komitea sai oikeuden muuttamaan päätöksensä. Ne julkistettaneen parin viikon sisällä raportin julkistamisesta.
OLMERT JATKAA hallituksensa kanssa kuin mitään ei olisi tapahtunut tai odotettavissa. Tarkkailijat pitävät tätä hänen pelastusrenkaanaan. Se lienee ainoa keino hänelle säilyttää mielenmalttinsa ja edes jonkinasteinen toimintakykynsä jatkuvien hyökkäysten alaisena.
IDF HARJOITTELEE tulevaa mittelöä Syyrian kanssa, jonka odotetaan järjestävän jonkinlaisen hankaluuden Israelin kanssa vielä tulevan kesän aikana. USA myöntyi toimittamaan Israeliin lähes 50 miljoonan USD arvosta tehokkainta asemateriaaliansa, ehkä rauhoittaakseen sillä Israelin tuntemaa epämukavuutta USA:n toimittaessa täsmäaseita ja muuta viimeisintä kalustoaan Saudi Arabialle. USA haluaa säilyttää näillä toimituksilla saudit edes jonkinasteisessa vaikutuspiirissään, koska on olemassa vaara, että uudelleen elpynyt Venäjä astuu syntyneeseen tyhjiöön, jos USA ei sitä pysty säilyttämään.
HAMAS ON ALOITTANUT oman pienoissotansa Israelia vastaan. Se on ampunut aamun kuluessa lukuisia raketteja ja kranaatteja israelilaisia kohteita vastaan Gazan alueen lähettyvillä. Hamasin ”sotilassiipi” Ezz al-Din johtaja Abu Obeida kertoo, että Hamas on ampunut 89 rakettia ja kranaattia Israelin puolelle kostoksi Israelin toimista Länsirannalla. Tulitus tapahtui koko rajalinjan pituudelta Negevistä Ashkelonin seuduille. Ne aiheuttivat materiaali- mutta ei ihmisvahinkoja. Obeida myös tunnusti, että Hamasilla on kapasiteetti ja sillä on Gilad Shalit hallussaan. Mikä Hamasin todellinen tarkoitus on, selvinnee myöhemmin, mutta tarkkailijat katsovat, että Hamas uskoo selviytyvänsä nyt IDF:n mahdollisesta suurimittaisesta iskusta Gazan alueelle. Obeidi ilmoitti myös, ettei tulitauko Israelin kanssa ole enää voimassa.
2. ISRAELIN VALTION SYNTY 1948 oli moninkertainen ihme, jota on pyritty tutkimaan ja löytämään sille järkeen käypiä selityksiä, mutta kaikkien niiden jälkeen on todettava, että ilman Israelin Jumalan suoraa puuttumista tilanteeseen sitä on vaikea selittää.
Israelin väkiluku oli silloin vaivaiset 600 000 henkeä. Miljoonat, joitten olisi pitänyt päästä Israelin maaperälle, menehtyivät natsien kuolemanleireille, suurelta osin englantilaisten mielettömän siirtolaisuuspolitiikan johdosta. Englannin päähuolena oli arabien ystävyyden ja heidän öljytoimitustensa säilyttäminen. Juutalaisten kykyyn säilyä hengissä mahtavan arabikansan keskellä pidettiin lähinnä teoreettisina, joitten varaan ei voinut luoda imperiumin Lähi Idän politiikkaa.
TOUKOKUUN 15. PÄIVÄNÄ 1948 perustetun piskuisen juutalaisvaltion Israelin kimppuun hyökkäsi viisi arabimaata vakinaisine hyvin aseistettuine armeijoineen, ja mukaan liittyivät alueen palestiinalaiset. Arabiarmeijoitten johtajat puhuivat avoimesti ennen näkemättömästä massamurhasta ja verenvuodatuksesta, jonka he aikoivat järjestää vallattuaan Palestiinan maan, kuten sitä vielä silloin kutsuttiin. Israelin pahin puute sotilaitten lisäksi oli aseitten vähyys ja kirjavuus. USA ei uskonut juutalaisten kykyyn puolustautua, sen asenne muuttui vasta hämmästyttävän kuuden päivän sodan jälkeen, eikä USA antanut ase- tai muuta apua Israelille.
Monet 1948 itsenäisyyssodassa taistelevat joutuivat armeijaan suoraan heitä kuljettavista laivoista, ilman sotilaskoulutusta. Tällaisella armeijalla arabiarmeijat lyötiin.
TOINEN ISRAELIN säilymistä arveluttava tekijä oli kansan sisäinen tilanne. Vasemmisto-sionismia edustava Hagana oli ainakin teoriassa liittoutunut englannin mandaattiarmeijan kanssa. Haganan jäsenet vakoilivat oikeistolaisten, maanalaisten vastarintajärjestöjen Irgunin ja Lehin toimia ja ilmiantoivat niiden jäseniä ja harjoitus- ja asekeskuksia englantilaisille. Kuvaavaa on, että Jerusalemin pitkäaikainen pormestari Teddy Kollek oli yksi tällaisista, jotka salaisesti toimivat ilmiantajina. Kollekin toimet pidettiin salassa, kunnes Englannin arkistot avautuivat.
KUUMA KYSYMYS oli, vajoaako maa sisällissotaan englantilaisten lähdettyä maasta.
YEHUDA ARNER kertoo Jpostin artikkelissaan 22.04.07 otsikolla ”Independence 1948” tapauksen, missä joukko Hamanan ja Irgunin sotilaita kuuntelivat Irgunin maanalaisen johtajan Menachem Beginin puhetta itsenäisyysjulistuksen jälkeen. Haganan miehet odottivat, että Begin käyttää tilaisuutta hyväkseen ja määrää joukkonsa taisteluun Haganaa vastaan.
BEGIN PUHUI salaisesta toimipisteestään Tel Avivissa rätisevään ja välillä häipyvään radiolaitteeseensa, jota miehet kuuntelivat yhtä heikkotasoisella vastaanottolaitteellaan.
Begin osoitti puheensa ”juutalaisten kotimaan kansalaisille, Israelin sotilaille, heprealaiselle nuorisolle, Sionin veljille ja sisarille”. Begin totesi, että ”monien vuosien maanalaisen taistelun, vuosien vainon sekä moraalisen, fyysisen kärsimyksen jälkeen, miehittäjää vastustaneet kapinalliset seisovat edessänne huulillaan siunaus ja sydämissään rukous. Juutalainen kapina vuodesta 1944 on siunattu menestyksellä. Israelin valtio on noussut verisessä taistelussa.”
BEGININ PUHE häipyi välillä eetteriin, palatakseen sitten takaisin kuuntelijoitten korviin.
Begin totesi, että ”massapaluun valtatie Sioniin on avattu, itsenäisyyden perustus on laskettu, mutta vain perustus todelliseen itsenäisyyteen”. Begin jatkoi, että ”ensimmäinen vaihe taistelussa vapauden saavuttamiseksi koko Israelin kansan palaamiseksi kotimaahansa, koko maan palauttamiseksi sen Jumalan kanssa liitossa olevalle kansalle, on päättynyt, mutta vain ensimmäinen vaihe. – Viholliset ympäröivät meitä, ja niiden tarkoituksena tuhota meidät, meidän päivän vanha valtiomme on perustettu taistelun liekkien keskellä, ja maamme ensimmäisen pilarin tulee sen vuoksi olla täydellinen voitto taistelussa, joka riehuu kaikkialla maassa”.
BEGININ ENSIMMÄINEN HUOLI oli juutalaisten kuljettaminen vastaperustettuun Israeliin, siksi hän halusi laivoja, ja jättää turhat jauhamiset siitä, onko maalla kapasiteettia siihen.
Mutta mitä kuuntelijat eniten odottivat, tuli viimeiseksi.
”IRGUN LUOPUU NYT MAANALAISUUDESTA, me juutalaiset hallitsemme nyt itse omaa koti-maatamme, ja sen vuoksi juutalaisen hallituksen laki velvoittaa, ja tämä laki on maan ainoa laki. Sen tähden ei ole enää tarpeen jatkaa maanalaisuutta. Tästä lähtien olemme kaikki Israelin maan sotilaita ja rakentajia, ja me kunnioitamme tätä hallitusta, sillä se on meidän hallituksemme.”
NE JOTKA sydän kylminä odottivat Beginin julistavan kostosodan niitä pettureita vastaan, jotka olivat pidättäneet Irgunin jäseniä, kiduttaneet ja kuulustelleet heitä jopa julmemmin kuin englantilaiset ja jotka olivat ilmiantaneet heitä miehitysjoukoille, joutuivat nyt kuuntelemaan todellisen Israelin johtajan ja juutalaisen kansan ystävän puhetta. Tunsiko näistä vasemmisto-sionisteista kukaan pistosta sydämessään tai häpeän punaa kasvoillaan, ei ole rekisteröityjä tallennuksia, mutta viha kansanosien välillä ei ole poistunut.
Begin ei halunnut sisällissotaa, ja hän sai odottaa vuoteen 1977, ennen kuin oikeistolainen hallitus, jota hän johti, sai vallankahvan Israelissa. Mutta sittenkään Begin ei halunnut rakentaa vihan ja koston varaan, hän halusi rakentaa yhtenäistä ja kukoistavaa Israelin maata.
ISRAELIN KANSAN suuria huolia ovat edelleen hajallaan maailmassa asuvien juutalaisten siirtäminen kotimaahansa, mikä tapahtuu edelleen sodan liekkien ympäröimänä, ja aivan kuten 1948, maailmalla juutalaisten ja Israelin vastainen ilmapiiri synkistyy entisestään.
TOINEN VAKAVA huoli on maassa asuvien arabien, ”arabipalestiinalaisten”, kuten he itseään nimittävät, sulauttaminen osaksi juutalaista yhteiskuntaa. Nämä palestiinalaiset kokevat jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle, heidän erikoistarpeitaan ei huomioida eikä heidän poikiaan hyväksytä Israelin armeijaan. Palestiinalaiset ovat laatineet dokumentin ”Future Vision”, tukevaisuuden näky, joka vaatii jonkinasteisen itsemääräämisoikeuden sallimista Israelin arabeille. Siitä keskustellaan lähinnä arabien kesken, juutalaisten kantaa ei ole kartoitettu. Mutta se on osa kokonaisuutta, johon kuuluu Juudean, Samarian ja Gazan alueen asukkaitten asema.
Kukaan ei ole vielä pystynyt tarjoamaan hyväksyttävää ratkaisua tälle ongelmalle.
KASTEL 24.04.08 Gavriel

Monday, April 23, 2007

MAANANTAI 23.04.07
1. TANAAN MAANTAINA on Israelin kaatuneitten muistopaiva. Eilen illalla sireenit soivat maassa 20 00 koko maassa. Valtakunnallinen paajuhla pidettiin illan hamartyessa Temppelivuoren
viereisella ns. Lansimuurilla, mika on ainoa paikka Temppelivuorella, jossa juutalaiset saavat harjoittaa uskontoaan. Tama paiva ei ole varsinainen juhlapaiva, mutta virallinen lomapaiva kuitenkin,
jolloin kaikki tyontekijat saavat vapaata tyostaan. Huomenna maassa on itsenaisyyspaiva.
Siita lahtien, kun juutalaiset alkoivat muuttaa Israelin maahan 1850 luvulta lahtien, 22350 Israelin sotilasta 1605 siviilia on kuollut vakivaltaisuuksissa ja sodissa.
Lieneeko mitaan osuutta paivalla siihen, etta tietokoneeni yritti paivittaa Avasti virusohjelmaa, mika jumiutti tietokoneeni millenium ohjelman, eika se suostu avautumaan. Kirjoitan tata lainakoneella, eika tassa ole suomalaisia kirjaimia. Tasta syysta raportti on kirjaimiltaan outo ja paivan myohassa.
2. Kavimme lauantaina ystaviemme kanssa Sderotin kaupungissa, nayttaaksemme paikkaa, jota terroristit jahtaavat Kassam raketeillaan. Matkastamme oli tulla todellisuusnaytto, silla pian lahtomme jalkeen kaupunkia aloitettiin pommittaa. Kaikkiaan seitseman Kassam rakettia ammuttiin Israelia kohti, muutamat niista suoraan Sderotin kaupunkiin. Yksi raketti hajotti asuintalon, kaikkiaan kuusi ihmista haavoittui sirpaleista.
3. ISLAMIC JIHAD ilmoitti ampuneensa Kassamit lauantaina, mutta se on yhteistyossa Fatahin alaisen al Aksan ja PRC:n kanssa. Edellisena paivana IDF pysaytti Jeninin kaupungissa auton, jossa oli kolme palestiinalaista. Autosta avattiin tuli sotilaita vastaan, jotka vastasivat siihen surmaten kaikki kolme. Kaksi miehista kuului al Aksaan, yksi oli Islamic Jihadin johtajia.
Al Aksan paikallisjohtaja Zakariya Zubeidi vannoi kostavansa miestensa menetyksen verisesti. IDF:n helikopteri tuhosi Kassam solun Gazan alueen pohjoisosassa myohaan lauantaina. Yksi terroristi kuoli ja toinen haavoittui. Aiemmin paivalla IDF:n sotilaat ampuivat miehen Jeninin lahella tulitaistelussa terroristien kanssa.
4. SHIN BETIN johtaja varoittaa hallitusta vapauttamaan tunnettuja terroristeja Gilad Shalitin vapauttamista vastaan. Johtajan mielesta Shin Bet, Israelin yleinen turvallisuusjarjesto, joutuu siina tapauksessa organisoimaan maan turvallisuusjarjestelmat uudelleen. Tama koskisi myos Israelin puolustusvoimien (IDF) maan keskiosien sijoitusta ja toimia.
Kokemuksesta on havaittu, etta lahes puolet vapautetuista terroristeista palaa takaisin terrorismiin vapautuksensa jalkeen. Hamasin esittamaan listaan kuuluu lahes 450 terrorismista eri pituisiin vankeusrangaistuksiin tuomittuja, joilla on ”verta kasissaan”, eli jotka ovat joko itse murhanneet tai suunnitelleet siviilien murhaamista.
SHIN BETIN johtaja toteaa lakonisesti, etta se jattaa vapautetut terroristit rauhaan, jos he ovat oppineet ihmisten tavoille, mutta ei tunne syyllisyytta jahdata heita ja pidattaa heidat uudelleen jos siihen on aihetta.
5. ARMEIJA LUPASI, etta muutamat juutalaisryhmat saavat menna itsenaisyyspaivana Homeshin kylaan Samariassa, jonka juutalaiset asukkaat IDF:n sotilaat ja poliisit karkottivat ja tuhosivat rakennukset maan tasolle. Myohemmin armeija ilmoitti, etta se peruuttaa lupauksensa, mutta ryhmat, joissa on paljon Samarian juutalauskylista karkotettuja asukkaita, uhkaavat marssia sinne kaikesta huolimatta.
6. AMERIKKALAINEN KOULU Gazassa tuhoutui osaksi kokonaan tuntemattomien terroristien asettamista pommeista lauantaina. Pommit laukesivat ennen koululuokkien alkamista, minka johdosta ihmisia ei loukkaantunut. Koulu on Gazan ainoa ulkomainen koulu ja sita pidetaan yhtena tarkeimmista alueella. Se perustettiin 1995 ja sen rahoitus tulee paaosin palestiinalaisista lahteista. Vuonna 2004 koulua vastaan ammuttiin kotitekoinen raketti, ja viime vuonna kaksi sen opettajaa siepattiin, mutta heidat vapautettiin pian vahingoittumattomina. Toinen opettajista oli tanskalainen ja toinen australialainen. Ulkomaiset opettajat ja muut toimihenkilot eivat uskalla enaa jatkaa tyoskentelyaan Gazan alueella.
Mikaan ryhma ei ottanut vastuuta lauantain pommi iskusta, mutta sen tekijoitten uskotaan kuuluvan al Qaidan paikallisryhmaan. Tama ryhma on keskittynyt hyokkaamaan amerikkalaisia kohteita vastaan, ja tama koulu on ainoa, mika muistuttaa amerikkalaisuudesta, vaikka koulu toimii itsenaisesti. Al Qaida on hyokkaillyt musiikkikauppoja ja internet kahviloita vastaan.
7. PAKISTANIN PRESIDENTTI Pervez Musharraf ilmoitti olevansa halukas valittamaan Israelin ja palestiinalaisten valisissa neuvotteluissa. Presidentti jopa ilmaisi olevansa innostunut asiasta ja tarvittaessa matkustamaan Israeliin neuvotteluja varten.
Paaministeri Olmert suhtautui presidentin ystavalliseen tarjoukseen hyvin vastahakoisesti, joka pitaen sita omituisena, koska maitten valilla ei ole minkaanlaisia suhteita, ei edes kaupallisia. Silvan Shalom vieraili muutama vuosi sitten Pakistanissa, mutta siita ei ollut nakyvia tuloksia.
8. LIIKETOIMET JATKUVAT normaalisti, joisi kutsua Iranin tapaa jatkaa uraanin rakastamista ja uusien sentrifugien asettamista ydinvoimataitoksiinsa kansainvalisesta vastustuksesta huolimatta. Kun painottaakseen asiaa, Iranin johto kutsuu lansimaisia yhtioita tarjoamaan uusien ydinlaitoksien rakennussuunnitelmiin. Iranin varapresidentti Gholam Reza Aghadazeh ilmoitti maanantaina, etta Iran suunnittelee kahden uuden ydinlaitoksen rakentamista. Ne olisivat kevytvesireaktoreita ja tuottaisivat sahkoa 1600 megawattia. Ne maksaisivat 1.7 miljardia USD ja olisivat valmiina 11 vuoden kuluttua. Han ilmoitti myos, etta Iran lisaa sentrifugeja Natanzin maanalaiseen ydinlaitokseen siten, etta siella on lopulta 50 000 sentrifugia. Iran alkaa hanen mukaansa valmistaa ydinpelletteja vuoden kuluessa. Niita kaytetaan ydinpolttoaineena.
9. ISRAELIN VAKILUKU on nyt 7 150 000, kasvua 1212 000 eli 1.8 % edellisvuodesta. Vauvoja syntyi 148 000, uusia siirtolaisia muutti maahan 18 400. Niista 24 000:sta, jotka lahtivat maasta 2004, muutti takaisin 10 000. Juutalaisia on 5 415 000, ”muita” eli ei juutalaisia asukkaita 310 000. Arabeja on 1 425 000, eli 20 % vaestosta. Maan viidessa suurimmassa kaupungissa, Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Rishon Lezion ja Ashdod, asuu neljannes maan asukkaista eli 1 810 000 asukasta. 462 200 asuu pienemmissa kaupungeissa. 47 % maassa syntyneista toivoisi, etta olisi syntynyt jossain muussa maassa.