Wednesday, April 06, 2011

KESKIVIIKKO 06.04.11

1. MIELENOSOITUKSET Syyriassa ovat saaneet entistä vaarallisemman suunnan, kertoo Debkafile artikkelissaan. Aseistautuneet mielenosoittajat väijyivät poliiseja Damaskoksen Kfar Batna lähiössä tiistaina avaten tulen heitä kohti ja surmaten kaksi poliisia. Vastaukseksi poliisit avasivat tulen kymmenen edellisissä yhteenotoissa surmatun hautajaissaattuetta kohti surmaten heistä 15. Tapaus osoittaa tilanteen maassa saaneen uuden vaarallisen käänteen.
Artikkelissa ei kerrota, keitä poliiseja tulittaneet olivat, mutta Syyriassa toimii Muslimi-veljeskunnan maanalainen haara, jonka hallitus on julistanut laittomaksi.

HALLITUSTA vastustavat ryhmät ovat valinneet toiminnalleen uuden nimen ”The Syrian Revolutuin 2011”. Nimivalinta osoittaa niiden tavoitteena olevan hallituksen kaataminen ja uusien johtajien valitseminen maalle. Mutta aseellinen hyökkäys poliiseja vastaan voi myös tarkoittaa sitä, että Assadin turvallisuusjoukot käyttävät tästä lähtien entistä kovempia otteita mielenosoitusten hajottamiseksi, vaikka ne olisivatkin rauhallisia ja aseettomia. Siviilien pidättäminen jatkunee sekin entistä laajempana. Mielenosoitusten johtajat ilmoittivat, että uusi marssien sarja alkoi eilen ja tulee jatkumaan ensi viikkoon, kertoo Debkafile. Marssien lisäksi he turvautuvat passiiviseen vastarintaan kieltäytyen maksamasta sähkö- ja muita laskujaan.

ASSADIN on kuitenkin edettävä varpaisillaan, sillä hänen hallintonsa lepää Alawite-heimon tuen varassa, ja vain yksi turvallisuusjoukkojen osasto koostuu sen jäsenistä. Syyrian vahvan armeijan tuki ratkaisee, miten maassa alkanut ja edelleen voimistuva vastustusrintama elää tulevaisuudessa. Artikkelissa todetaan, että vaikka Daraan ja Latakian verisissä mielen-osoituksissa surmattiin 110 mielenosoittajaa, se ei kuitenkaan vielä horjuttanut Assadin vallanhimoa. Massamielenosoitukset Damaskoksessa ja Aleppossa, jossa asuu 2.8 miljoonaa ihmistä, asettaisivat maan armeijan uskollisuuden kovalle koetukselle, jos Assad päättäisi komentaa sotilasyksiköt ja viimeisenä keinona lentoaseen ja panssarit turvallisuusjoukkojen tueksi. Tämä ajaisi maan lähelle sisällissotaa. http://www.debka.com/article/20820/

2. WND, World Net Daily, tarkastelee Aaron Kleinin laatimassa artikkelissa jännityksen kasvamista Etiopian ja Egyptin välillä. Tilanne on kehittynyt jo niin vaaralliseksi, että Egyptin hallitseva sotilasjuntta, korkea sotilasneuvosto, on kehottanut armeijaa valmistautumaan kaikkien mahdollisuuksien varalle, mainitsematta kuitenkaan suoraan Etiopiaa nimeltä.
Jännityksen aiheuttajia eivät ole kummankaan maan aluevaatimukset tai –loukkaukset, vaan Niilin veden jakaminen, joka koskee Egyptin lisäksi kuutta Afrikan maata.

NIILIN veden käyttäminen perustuu kolonialismin aikana 1929 tehtyyn sopimukseen, joka antaa suurimman osan vedestä Egyptille. Kuusi Afrikan maata pitävät sopimusta epä-oikeuden-mukaisena ja vaativat sen muuttamista, mitä Egypti vastustaa. Nuo kuusi muuta maata, joiden vedentarpeen tyydyttäminen perustuu pääosin Niilin veteen, laativat ns. ”Entebben sopimuksen”, jolla vesivarojen käyttöä muutetaan niille edullisemmaksi.
Egypti ei ole hyväksynyt uutta sopimusta, ja on pyytänyt USA:n ja EU:n apua laaditun ja kuuden maan allekirjoittaman Entebben sopimuksen mitätöimistä.

ETIOPIA suunnittelee suurta patoa voidakseen paremmin säännöstellä veden käyttöä omassa maassaan. Etiopian suunnitteleman padon kustannukset on arvioitu 6 miljardia USD. Etiopia kutsuu sitä nimellä ”The Great Millenium Dam”, suuri vuosituhannen pato.
Egypti vastustaa ehdottomasti padon rakentamista tai mitä tahansa toimia, joilla Niilin veden käyttöoikeuksia muutettaisiin. Vaikka artikkelissa ei tästä kerrota, myös Sudanilla on suuria patosuunnitelmia omalla alueellaan. Nämä uudet tilanteet ovat pakottaneet Egyptin varautumaan voiman käyttämiseen, jos ongelma ei ratkea rauhanomaisesti.

TILANTEEN kehittyminen Egyptissä on alkanut huolettaa Israelin hallitusta. Egyptin sotilasneuvosto vihjailee, että Israel on voinut rohkaista Etiopiaa padon rakentamiseksi.
Toiseksi Egyptin ulkoministeri Nabil Elaraby pyrkii solmimaan diplomaattisuhteet Teheranin kanssa, mikä aloitettaisiin ulkoministerivierailujen muodossa. Hän on myös vihjaillut, että rauhansopimus Israelin kanssa voidaan ottaa uuteen tarkasteluun. Hän halunnee ennen kaikkea poistaa rauhansopimuksen rajoitukset Egyptin armeijan vahvuudelle Siinailla.
Egyptin presidentinvaalien yksi nimekäs ehdokas IAEA:n entinen pääsihteeri Mohammed ElBaradai kertoi maanantaina journalisteille, että jos Israel hyökkää Gazan kaistalle, hänen johtamansa hallitus ei tulisi seuraamaan sitä sivusta. Tätä voitaneen pitää selvänä uhkauksena sodasta maitten välillä. IDF lienee pakotettu muuttamaan koko puolustus-strategiansa, sillä tähän saakka sodanuhka on katsottu tulevan pohjoisesta ja lännestä. Länsimaisin asein ja USA:n avun turvin aseistautunut Egypti on paljon vaarallisempi vihollinen kuin mitä Hamas, Hizbullah, Libanon ja Syyria yhdessä muodostaisivat olettaen, että Jordania pysyttelee puolueettomana eikä Iran lähetä joukkojaan ja ilmavoimiaan Israelin rintamalle. http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=283725

3. ISRAELIN presidentti Shimon Peres ja USA:n presidentti Barack Hussein Obama keskustelivat 45 minuutin ajan Valkoisessa Talossa kahden kesken ja nauttivat sen jälkeen yhteisen lounaan avustajiensa ja muun henkilökunnan kanssa. Keskusteluissa oli roppakaupalla asioita, joita käsiteltiin joskaan mitään mullistavaa niissä ei tullut esiin.
Obama kiirehti rauhanprosessin nopeuttamista: ”Muutosten tuulten riepotellessa arabimaailmaa on entistä kiireellisempää pyrkiä tarttumaan tilaisuuteen rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi palestiinalaisten ja israelilaisten välille,” Obama totesi JP:n artikkelin mukaan, jonka laati Hilary Leila Krieger.
Obama käytti tilaisuutta hyväkseen lapioidakseen ylistystä Peresille, jota hän kutsui epätavalliseksi valtiomieheksi, jonka hän sanoi esittäneen jotain hyvin mielenkiintoisia ideoita rauhanprosessista toisen vierailunsa aikana Valkoisessa Talossa.

PERES vihjaili myös uusista ideoista joukon siirtyessä Blair-taloon lounaalle, mutta ei hänkään halunnut yksilöidä, mitä ne olisivat. Hän ilmeisesti vihjaili pääministeri Netanyahun lupaamaan uuteen suunnitelmaan, jonka hän lupaa julkistaa toukokuussa USA:n vierailunsa yhteydessä. Sekä Obama että Peres vakuuttivat, että foto-shop tilaisuuden asemesta on tärkeää saada todelliset rauhankeskustelut käyntiin.
Peres varoitti, että Euroopan maat, kvartetti, ovat lähteneet vaaralliselle tielle pyrkien laatimaan oman suunnitelmansa, jonka ne aikovat pakottaa osapuolille. ”Se tulisi hyödyttämään vain toista osapuolta”, Peres selitti.

Peres toi esille Jonathan Pollardin vapauttamisen yli 25 vuotta kestäneestä vankeudesta, mutta Obama ei halunnut sitoutua mihinkään. Yllättäen USA:n entinen puolustusministeri Rumsfeldt varoitti äskettäin, ettei Pollardia saa vapauttaa kertomatta syytä.
Obama sanoi Iranista, että USA ei halua Iranin ydinasetta, ja totesi Peresin tapaan, että olisi käytettävä hyväksi alueella raivoavaa levottomuuden aaltoa. Peres esitti, että Iranin vastaisia sanktioita on kovennettava. Sotilaallisen väliintulon mahdollisuus näyttää kuolleen.
Molemmat totesivat olevan tärkeää, että Israel säilyttää teknisen ja laadullisen etumatkan naapurimaitten sotilaallisesta tasosta, missä yhteydessä mainittiin F-35-kone, jonka pitäisi valmistua muutaman vuoden kuluessa, ja joita Israel saanee ensi vaiheessa parikymmentä. USA tukee Israelin kehittämän Iron Dome, Teräskupu, torjuntajärjestelmän edelleen kehittämistä. Obama lupasi, että USA toimii aktiivisesti estääkseen Israelin laillisuutta vastaan nostetut aikeet, ja tässä yhteydessä Goldstonen raportti mainittiin, jonka USA hylkäsi.
Peres tapasi myöhemmin myös muita USA:n johtajia.

SAMAAN aikaan USA:n ulkoministeriö julkisti hyvin kärttyisän raportin, jossa tuomitaan Barakin hyväksymien neljän juutalaisyhteisön laillisuus, sekä Jerusalemin kaupungin antama vihreä valo 942 asuntoyksikön rakentamiseksai Gilon lähiöön. Ulkoministeriön lausunnossa todetaan, että Israelin rakennustoiminta Juudeassa ja Samariassa sekä Jerusalemin itäosissa ei ole sopivaa. USA käyttää sanaa ”illegitimate” (lain vastainen), termin ”illegal” (laiton) asemesta, jotka tarkoittavat melkein samaa, mutta edellinen on lievempi ilmaus. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=215311

4. UUTISOTSIKOITA
- Richard Golstone kiistää lehdissä esitetyt arviot ja toiveet, että hän peruisi YK:lle laatimansa raportin Gazan cast lead operaatiosta, jossa hän syyttää Israelin armeijaa sotarikoksista ja tahallisesta siviiliasukkaitten vahingoittamisesta. YNHRC:n taholta ilmoitetaan samoin, että raportti pysyy sellaisena kuin se hyväksyttiin eikä sitä voida mitätöidä. Sitä tuskin auttaisi sekään, että Goldstone itse pyytäisi sen peruuttamista, koska sen laati YK:n nimittämä työryhmä, jonka puheenjohtajana Goldstone toimi. Israelin sisäministeri Eli Yishai lähetti Goldstonelle pyynnön vierailla Israelissa, minkä tämä hyväksyi. Kutsun lähettäminen on herättänyt kiivaita vastaväitteitä myös hallituksen taholta, koska se ei sovellu sen suunnitelmiin edetä Goldstonen raportin mitätöimiseksi. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=215347
- Japanin Fukusiman Daichi atomivoimalan ongelmat eivät ole suinkaan ohi, vaikka insinöörit onnistuivat vesilasia käyttämällä tukkimaan kakkosreaktorissa havaitun repeämän. Reaktorien jäähdyttämisessä käytettävää merivettä pumpataan takaisin mereen, mikä on nostanut meriveden radioaktiivisuuden huimiin lukemiin. Toiseksi meriveden suolan epäillään koostuvan putkien seiniin tukkien niitä ja myös uraani-sauvojen pintaan, mikä toimii eristyskerroksen tapaan estäen sauvojen jäähtymistä. Nämä ongelmat voivat aiheuttaa hydroräjähdyksen, kuten tapahtui ongelmien alkuvaiheessa. Uusien ideoiden kokeileminen, kuten voimalan ulkopuolisen jäähdytysjärjestelmän rakentaminen tai koko laitoksen verhoaminen suojaverholla säteilyn estämiseksi, on pakko siirtää, kunnes laitoksen radioaktiivisuus alenee. Reaktorien jäähdyttäminen voi kestää kuukausia, ja vaurioituneitten reaktorien purkaminen vuosia. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=215348
- IAF pommitti yön aikana salakuljetustunneleita Gazan pohjoisosassa. Näitä tunneleita käyttäen Hamas pyrkii saamaan terroristeja Israelin puolelle. Palestiinalaiset ilmoittivat, että iskussa kaksi naista haavoittui, toinen heistä oli raskaana. Artikkelissa tivataan, mitä tekemistä naisilla oli tunnelissa ja vielä yöaikaan? AFP kertoi, että iskut kohdistettiin miesryhmään ja muovitehtaaseen. Maanantaina IDF:n sotilaat ampuivat aseellisen palestiinalaisen, joka lähestyi Gazan turva-aitaa. Gazan terroristit ampuvat harvakseen raketteja ja kranaatteja Israelin puolelle kuin testatakseen jotain. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143380, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143366
- Bahrainin shia-mielenosoittajia tukevat Irakin shia-muslimit ovat aloittaneet oman mielenosoitus-kampanjansa, mikä voi pahoin häiritä USA:n odotuksia ja toiveita, että Irak pysyisi suhteellisen rauhallisena, kunnes viimeinen USA:n sotilas poistuu maasta. Irakin rauha on hyvin suhteellinen, sillä pommeja viritellään kaiken aikaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143368
- Abbasin johtama Fatah syyttää, että Mohammed Dahlan, Gazan entinen voimamies, on avustanut Gaddafia lähettämällä hänelle israelilaisia aseita Haifan satamasta. Dahlan on toistuvasti otsikoissa, sillä hän uhkaa Abbasin ja Fayadin valtaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143378
- Raakaöljyn tynnyrihinta voi nousta 200-300 USD, jos rauhattomuudet leviävät Saudi Arabiaan, varoittaa entinen saudien öljyministeri Zaki Yamani. Tynnyrihinta on jo ylittänyt 122 USD Libyan ja muiden öljymaitten rauhattomuuksien vuoksi. http://english.themarker.com/ex-saudi-minister-oil-could-hit-300-on-saudi-unrest-1.354342

No comments: