TIISTAI 01.07.08
1. HIZBULLAH-SOPIMUS vankien vaihtamisesta on tuottamassa ensimmäiset jälkeiset, joita ennustettiin tulevaksi. Tämän sopimuksen suurin heikkous on siinä, ettei Israelin neuvottelijat eikä siitä päättänyt hallitus tienneet eivätkä tiedä vieläkään, mistä lopulta sovittiin. Hizbullah kieltäytyi ilmoittamasta kaappaamiensa IDF:n sotilaitten fyysistä kuntoa. PÄÄMINISTERI Olmert, joka tarvitsee sopimusta oman imagonsa nostamiseksi, antoi ministerien uskoa viimeiseen saakka, että sotilaat ovat elossa. Tältä pohjalta yleinen mielipide vaati vankienvaihtoa toteutettavaksi, mikä suuressa määrin ohjaili hallituksen ministerien päätöstä. Heillä ei ollut varaa toimia vastoin yleistä mielipidettä.
HALLITUKSEN KOKOUKSESSA sunnuntaina Olmert sitten ilmoitti, että sotilaat ovat kuolleet.
Tämän seurauksena Hamasin johto Gazassa otti esimerkistä välittömästi opikseen. Hamasin johtoon kuuluva entinen PA:n ulkoministeri Mahmoud Zahar ilmoitti, että suurterroristi Samir Kuntarin vapauttaminen raivasi tietä vaatimuksille Israelin vankiloissa tuomioitaan kärsivien vankien vapauttamiseksi, joilla on ”verta käsissään”, eli jotka ovat joko henkilökohtaisesti tai johtoasemassa ollessaan osallistuneet israelilaisten murhaamiseen.
TURVALLISUUSJOHTAJAT Israelissa varoittivat ennen hallituksen päätöstä, että juuri näin tulee tapahtumaan, mikä nyt on nähtävissä. Zahar päättelee ja laskelmoi kylmästi, että koska Israel oli valmis maksamaan kovan hinnan kuolleista sotilaista, Hamas voi vaatia ja tulee saamaan enemmän elävästä sotilaasta kuin Hizbullah sai kuolleista. (JP)
2. HIZBULLAH voitti taas, kertovat uutissivujen kommentoijat. Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallah lupasi TV- kameroiden edessä useaan kertaan, että Samir Kuntar tullaan vapauttamaan Israelin vankilasta. Tämä toteutuu tehdyn sopimuksen myötä. Tämä on viimeinen Hizbullahin saavuttama voitto.
EDELLINEN oli Olmertin lupaus, että Israel luovuttaa ns. Shebaan Farmin Libanonille, jota Hizbullah on vaatinut kaiken aikaa, vaikka asiallisesti se kuuluu Syyrialle. YK:n lähetti Road Terje-Larsen vahvisti YK:n kannan, että se kuuluu Syyrialle, ja että Olmert antoi ansaitsemattoman lahjan Hizbullahille tämän lupauksen myötä.
SITÄ EDELSI ns. Doha-sopimus, joka antoi Hizbullahille ratkaisijan aseman (veto-oikeuden) Libanonin hallituksen päätöksiin. Tällä sopimuksella vahvistettiin Hizbullahin asema Libanonin tärkeimpänä poliittisena ryhmänä. Se saa myös pitää rakentamansa yksityisen tietoliikenne-verkoston Libanonissa, jonka kautta sillä on suora yhteys Syyrian ja Iranin tietoliikenne-verkostoon. Täten ne voivat yhdenmukaistaa toimintansa alueella, mikä varsinkin kriisitilanteessa - kuten sodassa Israelin kanssa - on äärettömän suuri etu.
ENSIMMÄINEN - joskin kiistanalainen - voitto Hizbullahille oli Libanonin kakkossota, jonka ansiosta myytti Israelin sotilaallisesta ylivoimasta romahti arabimaitten silmissä. Tämä sota päättyi Israelin kannalta surkeasti, vaikka sillä oli kaikki täydelliseen voittoon vaadittavat kortit kuten USA:n tuki ja odotus käsissään.
VOITTOJENSA antamassa varmuudessa Hizbullah esittää Israelille suoria vaatimuksia kuin vertaiselleen. Viimeiseksi se vaatii, että Israelin tulee toimittaa sille Libanonin eteläosaan asettamansa miinakentän piirustukset, tai Hizbullah aloittaa sodan. Tämä on tärkeää Hizbullahille, sillä se rakentaa laajaa maanalaista bunkkeriverkostoa Libanonin eteläosaan YK:n alaisen UNIFIL:n sotilaitten silmien edessä vastoin YK:n päätöstä. (JP)
3. LAKIESITYS Golanin luovuttamisesta läpäisi ensimmäisen lukemisen Knessetissä varsin selvin numeroin. Esityksen mukaan Golanin alueen luovuttamisesta Syyrialle tarvitaan kansanäänestys. Esityksen numerot maanantain istunnossa olivat 65 puolesta 18 vastaan. Lakiesityksen laatijat toivovat, että Golan Hights Referendum Bill asettaisi selvät rajat minkä tahansa muun osan Israelin maasta luovuttamiselle ulkopuolisille. Laki tulee tullessaan voimaan vaatimaan, että suoraan Israelin juridisessa hallinnossa olevan alueen luovutuksesta tarvitaan hallituksen päätös, käsittely Knessetissä sekä sen jälkeen kansanäänestys. Se tulee olemaan lähtökohtana käsiteltäessä muita kipeitä alueita, kuten Jerusalemin itäosaa. Lakiesityksessä on kaksi poikkeusta, joissa kansanäänestystä ei tarvita: Jos Knesset hyväksyy hallituksen esityksen 80 äänen enemmistöllä; tai jos 180 päivän sisällä Knessetin tekemästä myönteisestä päätöksestä hallituksen esitykseen pidetään uudet Knessetin vaalit. Tämän arvioidaan asettavan hallituksen päätöksen vaalien keskeiseksi kysymykseksi. Uusi hallitus voi kumota edellisen hallituksen päätöksen 30 päivän sisällä laillistuttuaan. (JP)
4. TOINEN LAKIESITYS, joka aiheutti voimakkaita tunteenpurkauksia äärivasemmiston ja arabikansanedustajien taholta, koskee kansanedustajien lojaalisuutta. Lakiesityksen mukaan kansanedustaja, joka vierailee tai on vieraillut lähimenneisyydessä Israelin vihollismaassa ilman hallituksen lupaa, menettää oikeutensa toimia kansanedustajana. Lakiesityksen laativat Eshterina Tartman (Israel Beiteinu) ja Zevulun Orlev (NU/NRP). LAKIESITYS perustuu peruslain kohtaan 7A: Knesset, jossa sanotaan: ”Lista ehdokkaista tai ehdokkaasta voidaan valita, jos heidän päämääränsä tai toimensa, kirjaimellisesti tai vertauskuvallisesti, eivät vaaranna Israelin valtion olemassaoloa juutalaisena ja demokraattisena valtiona, ilmaise kiihotusta rasismiin tai tue vihollisvaltion tai terrorijärjestön aseellista taistelua Israelin valtiota vastaan”.
Lakiesityksen laatijat toivovat, että laki tultuaan voimaan tulee poistamaan ”Troijan hevoset”, joita Israelin valtiolle vihamieliset ryhmät ovat saaneet kuljetettua Knessetin sisälle. Lakia kutsutaan myös nimellä ”Bishara-laki”, jolla viitataan Azmi Bisharaan, joka kansanedustaja ollessaan vieraili toistuvasti ilman asianmukaista lupaa - ja jopa kerskuen sillä – Syyriassa. Häntä vastaan nostettiin syyte Hizbullahin avustamisesta Libanonin sodan aikana. Tämän johdosta Bishara pakeni ulkomaille ja luopui Knessetin jäsenyydestä.
LAKIESITYKSEN johdosta arabikansanedustajat Ahmed Tibi (United Arablist) ja Muhammad Barakei (Hadash) istuvat kuin kuumilla kivillä, koska molemmat ovat vierailleet sekä Libanonissa että Syyriassa ilman asianmukaista lupaa. Arabikansanedustajat Ahmed Tibi ja Jamal Zahalka (Balad) aikovat valittaa Knessetin päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Tibi katsoo, että koska laki sai vain 52 puoltoääntä 24 vastaan, sitä ei voida katsoa lisäykseksi peruslakiin, sillä se ei saanut vaadittavaa 61 äänen enemmistöä. He perustelevat kantaansa myös sillä, ettei vierailua sukulaisten luona voi pitää maanpetoksena. (JP)
5. EPÄSELVYYDET KADIMAN jäsenhankinnoissa on saanut poliisin kansallisen petosyksikön ryhmät aloittamaan tutkimukset asiassa. Asiasta valitti poliisille Movement for Quality Government järjestö saatuaan aiheen siihen TV-kanava 10 raportista perjantai-iltana. Raportin mukaan joukko ihmisiä on valittanut, että heidät on merkitty Kadima-puolueen jäseneksi ilman heidän suostumustaan tai tietoaan. Jäsenhankinta, joka päättyy heinäkuun lopussa, voi määrätä puolueen uuden puheenjohtajan ja mahdollisen tulevan pääministerin henkilöllisyyden.
KADIMAN potentiaalinen puheenjohtajaehdokas ulkoministeri Tzipi Livni valitti asiasta puolueen ryhmäkokouksessa viitaten ilman nimiä ”joihinkin, jotka tulevat puolueista, joissa tällainen käytäntö oli yleistä”. Hänen uskotaan tarkoittaneen tällä vieressään istuvaa Shaul Mofazia, jolla on samat haaveet. Livni kai unohti, että molemmilla on sama tausta. Livni vakuutti, ettei sellaista tule sallia Kadimassa ja vaati, että puolueen tarkastaja tutkii asian. Hän tähdensi, että päätöksen tulee tulla puolueen sisältä eikä ulkopuolelta.
KADIMAN puolueneuvosto kokoontuu 10.heinäkuuta päättämään puheenjohtajan valinnan päivästä. Olmertin kannattajat etsivät mahdollisuuksia, joilla varmistettaisiin Olmertin jatkaminen puheenjohtajana ja pääministerinä. MK Otniel Schneller ehdottaa, että ennen vaaleja pidetään uudet puheenjohtajavaalit, joissa valitaan puolueen pääministeriehdokas, koska ei ole varmaa, että edellinen valittu ehdokas on paras mahdollinen. (JP)
6. POLIISI MIETTII, avaako se uudelleen Ehud Barakia koskevat syytteet vaalirahoituksista vuodelta 2000. Poliisi tutki silloin kaikkiaan 23 tekaistua ”yleishyödyllistä” yhtiötä, joiden ainoana tarkoituksena oli toimia verhona Barakin vaalikassaan laittomasti tulleille varoille. Valtiontarkastaja antoi silloin Labour-puolueelle yli 10 miljoonan NIS sakon, mutta oikeuskansleri sulki Barakia henkilökohtaisesti koskeneet syytteet, koska poliisi ei löytänyt mielestään tarvittavia todisteita. Avainhenkilö silloinen kampanjamestari Shmuel Levy kieltäytyi oikeuteensa nojautuen vastaamasta poliisin kysymyksiin tai asettumasta valtion todistajaksi, mikä olisi taannut hänelle immuniteetin. Tämä ehkä siksi, että Levy uskoi saavansa Labour-puolueelta laskuttamansa lähes 14 miljoonan NIS saatavat tehdystä työstä. Hän antoi puolueelle määräajan, jonka kuluessa lasku olisi maksettava. Puheenjohtaja Barak kuitenkin kieltäytyi ja kehotti Levyä menemään dokumentteineen suoraan poliisin pakeille, minkä tämä teki maanantaina.
POLIISI PYRKII ratkaisemaan, onko Levyn dokumenttiaineisto ja syyte vilpitön vai onko ehkä politiikalla jotain tekemistä asian kanssa. Jos rikos on tapahtunut, politiikan kai ei pitäisi ratkaista poliisin jatkotoimia. (JP)
7. UUTISOTSIKOITA
- Pentagon varoittaa, että Israelilla on kaksi punaista rajaa, joita se ei salli Iranin ylittävän: Natanzin ydinlaitoksen kehittyminen kriittiseksi ja Venäjän ilmapuolustus-järjestelmien asentaminen Teheraniin. Pentagonin lausunto julkistettiin ABC:n uutisissa. Pentagon pelkää, että Israelin massiivinen isku Iraniin 2008-2009 aiheuttaisi arvaamattomia puolustuksellisia ja taloudellisia seurauksia sekä Yhdysvalloille että maailmanlaajuisesti. (Ynetnews)
- Gazan terminaalit pysyvät kiinni eilen ammutun raketin seurauksena. Jalankulkuliikenne sallitaan rajoitetusti. (Ynetnews)

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020