TORSTAI 03.12.09
1. BARAK: ”Setlementtiblokit tulevat olemaan oleellinen osa Israelia missä tahansa tulevassa rauhansopimuksessa palestiinalaisten kanssa. Jordanjoenlaakso ja Kuollutmeri ovat alueita, jotka ovat läheisiä sydämelleni”.
Puolustusministeri puhui näitä aivan ilmeisesti lieventääkseen antamaansa yksipuolista kuvaa suhtautumisestaan rakennuskieltoon tilaisuudessa, jonne oli kutsuttu juutalaisyhteisöjen johtajia ja aktiivihenkilöitä Juudeasta ja Samariasta.
TILAISUUDEN merkitys mureni kuitenkin siitä, että suuri osa kutsutuista ei katsonut sopivaksi mennä tapaamaan ja kuulemaan miestä, josta on tullut heidän vihollisensa. Kapinalliset johtohenkilöt ilmoittivat median edustajille, että heidän ainoa toivonsa on Netanyahu, joka on luvannut tavata heidät tänään torstaina. Se on samalla pääministerin ensimmäinen henkilö-kohtainen tapaaminen yhteisöjohtajien kanssa maaliskuusta lähtien.
Puolustusministeri Ehud Barak lupasi lieventää otteita tarkastuksia vastustavia vastaan. JÄNNITYS juutalaisyhteisöissä asukkaitten ja tarkastajien välillä on noussut kuumeen tasolle. TV-kuvia katsellessa, joissa näytetään poliisin ja asukkaitten välille syntyneitä kahakoita, jää ihmettelemään, kuka nämä poliisijoukot on kouluttanut ja miten heidän henkinen tasonsa on kehitetty, sillä he käyttäytyvät hyökkääjäkoirien (attackdogs) tapaan käyttäen äärimmäistä voimaansa ja hyökäten jokaista vastaan, joka vähänkään pyrkii estämään heitä. Poliiseina he ovat suojattuja, jos joku koskettaakaan heitä ja pyrkii fyysisesti vastustamaan, hänet voidaan pidättää ja syyttää häntä poliisin vastustamisesta tai päälle karkaamisesta.
ASIALLISESTI, koska ”turvallisuuskabinetin” oikeudesta päättää rakennuskiellosta valitettiin korkeimpaan oikeuteen, sen olisi pitänyt julistaa peli poikki, kunnes oikeus on päättänyt asiasta. Miksi näin ei ole tapahtunut, lienee osa maan poliittista peliä.
Juudean ja Samarian siviilihallinto antoi eilen 84:lle jo keskeytetylle kohteelle luvan jatkaa rakennustoimia, ilmeisesti tyynnyttääkseen kiihtyneitä mieliä.
Beit Aryen yhteisön johtaja Avi Naim meni tarkastajien tuloa vastustavien joukkoon ja joutui poliisin pidättämäksi, mutta hänet vapautettiin pian. Ihmisiä haavoittui poliisin brutaalien otteiden kynsissä ja ainakin yksi vietiin ambulanssilla sairaalaan. (JP)
2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak pyrki selittämään yhteisöjen johtajille, että
rakennuskielto oli välttämätön USA:n suhteitten säilymisen vuoksi. Hän selittää sen, jonka jokainen ajatteleva ihminen jo tiesi, ettei rakennuskielto ole tehty PA:n houkuttelemiseksi rahankeskusteluihin, vaan Obaman hallituksen vaatimuksesta. Tämä on antanut aiheen epäillä, että PA:n johto tajuaa sille myönteisen ilmapiirin syntymisen sekä USA:ssa että EU:n ja YK:n johdon parissa, eikä näe mitään syytä suostua myönnytyksiin, koska toiset valmistavat tien sille valmiiksi sitoutumatta itse mihinkään.
OSOITTAAKSEEN vastustustaan ja taisteluhaluaan Juudean, Samarian ja Gazan (Yeshan) asukasneuvoston jäsenet laskivat perustukset ja valoivat keskiviikkona betonia Efratin uuden synagogan rakentamisen aloittamiseksi. Sankan mediaparven nähtäville oli nostettu suuria plakaatteja, joissa ilmoitettiin, ettei yksikään ”Bibin” tarkastaja ole tervetullut paikalle. Rakentajat kertoivat journalisteille, että he sulattavat kiellon (defost the freeze). Alueneuvoston puheenjohtaja Shaul Goldstein sanoi heidän tulleen paikalle osoittaakseen, ettei demokratian aatteen mukaista ole käyttää sotilasoppeja siviiliasukkaita vastaan.
YESHAN puheenjohtaja Danny Dayan sanoi aikovansa kertoa Netanyahulle tänään, etteivät yhteisöjohtajat aio toimia yhteistyössä hallituksen kanssa. Yesha-neuvosto piti eilen neljännen hätäkokouksen rakennuskiellon kiireisen toteuttamisen johdosta. Hallituksen virkailijat tunnustavat, että ylilyöntejä tapahtui ja että virheitä tehtiin toteutusvaiheen alussa. Kieltokäskyjä jaettiin yhteisöihin, joille ne eivät kuuluneet. Tarkastajat olivat syyllistyneet täysin asiattomiin kieltoihin, kuten käskeneet lopettamaan sisäänkäynnin viimeistelyn tai pergolan rakentamisen tai ilmalämmityksen asentamisen asuntoon. Lisäksi ihmettelyä herättää tarkastajien määräykset rakennuspaikalle ennen kieltoa tuotujen tarvikkeiden ja jopa paikalla olleen traktorin takavarikoimisesta.
On outoa, että rakennuskielto ulotettiin myös suuriin yhteisökokonaisuuksiin, kuten Ariel, Gush Etzion, Maale Adumim, Efrat ja Givat Zeev, joiden vakuutetaan kaikissa tapauksissa jäävän Israelin alueelle. Enteileekö tämä, ettei niiden kohtalo ole ollenkaan selvä? (JP)
3. RANSKAN Israelin lähettiläs Christophe Bigot kertoi JP:n kolumnistin Herb Keinonin artikkelin mukaan, että Ranskalla on useita painavia varauksia Ruotsin laatimaan luonnokseen, jossa käsitellään Israelin ja palestiinalaisten välisiä ongelmia, ja jota Ruotsi tarjoaa hyväksyttäväksi 08.12.09 Brysselissä pidettävässä EU:n ulkoministereitten neuvoston kokouksessa. EU:ssa on nyt 27 täysjäsentä. Ulkoministerit kokoontunevat tänään torstaina Brysseliin keskustelemaan esityksestä yhdessä EU:n turvallisuusasiantuntijoitten kanssa.
Israel on pyrkinyt estämään esityksen käsittelemistä ja hyväksymistä. Tässä sen edustajat ovat pyytäneet USA:n apua, jonka he toivovat voivan selittää EU:n päättäjille, että tämän kaltainen dokumentti EU:n taholta ei ainakaan helpota rauhantunnusteluja Lähi Idässä. Israelin edustajien kantana on se, että tällainen päätös antaa väärän kuvan PA:n johdolle, jotka katsovat, ettei heiltä vaadita yhtään mitään, joten he voivat vain istua takamuksillaan saadakseen mitä haluavat ja odottaa, että toiset hoitavat heidän asioitaan.
BIGOT valitti sitä, ettei esityksessä annettu tunnustusta Netanyahun julistamalle rakennuskiellolle. Hän vakuutti, ettei lopullinen dokumentti, joka hyväksyttäneen ensi viikon tiistaina. ole sama kuin nyt tehty esitys. Hän vakuutti, ettei tarkoituksena ole painostaa Abbasia, vaan antaa hänelle hänen tarvitsemansa tuki. Toiseksi hän selitti, että EU on täysin tietoinen Israelin turvallisuusvaatimuksista ja vihjasi mahdollisuuteen, että EU:n joukkoja sijoitetaan PA:n alueilla turvaamaan rauhaa. Bigot kieltäytyi arvailemasta, sijoitettaisiinko joukot rajoille vai pysyvään tukikohtaan esim. Nablusiin. Hän oletti tämänkaltaisten kysymysten selviävän Israelin ja PA:n välisissä keskusteluissa. (JP)
4. ISRAELIN aseteollisuus on kohtuullisen positiivinen odotuksissaan, että Afganistanin sodan ja Iranin asevoimien mahdin kasvun myötä NATO on entistä kiinnostuneempi Israelin kehittämistä torjuntajärjestelmistä. IAI pystyy tarjoamaan järjestelmiä sekä Afganistanin sodan tarpeisiin että ohjustentorjuntakilven muodostamiseksi Euroopan suojaksi Iranin ballistisia ohjuksia ja mahdollista ydinasetta vastaan.
SIBAT:in järjestämässä tilaisuudessa puolustusministeriön ulkomaisen puolustusapu- ja puolustusvientijärjestön asiantuntijat ja korkeat johtajat keskustelivat tarpeesta muodostaa yhteistyökumppanuutta Euroopan yhtiöitten kanssa, joiden apua voidaan käyttää Israelin aseteollisuuden tuotteiden markkinoimiseksi. Asiantuntijat pitävät mahdollisuuksia hyvinä.
Yksi tuote on Israelissa kehitettyjen passiivisen suojauksen järjestelmät, joita pidetään maailman huipputuotteina. Afganistanissa käytettäviä improvisoituja räjähdepanoksia (IED) vastaan sopii Israelissa kehitetty passiivinen panssarisuoja kuten myös aktiivinen järjestelmä IED radiosignaalin jumiuttamiseksi. Terroristit tosin ovat havainneet tämän ja käyttävät lanka-ohjausta radiosignaalin asemesta.
Viime kuussa NATO:n turvallisuus-apulaisjohtaja kenraali Claudio Bisogniero ja amiraali Gianpalo Di Paolo, yhtyneitten joukkojen komitean puheenjohtaja, vierailivat Israelissa. Molempien aiheena oli tutkia, miten suojata NATO:n Afganistanissa taistelevia joukkoja.
Esimerkkinä on IAI:n (Israelin ilmailuteollisuuden) ja Saksan Rheinmetall Defence välinen yhteistyö Heron miehittämättömien koneitten (UAV) toimittaminen Saksan asevoimille. Koneita on toistaiseksi vuokrattu Saksaan, mutta sen toivotaan johtavan tilauksiin.
Israelin yhteistyössä USA:n kanssa kehittämä Arrow-3 ohjustorjuntajärjestelmää tarjotaan NATO:n ja USA:n välisen sopimuksen mukaan osaksi Euroopan ohjuspuolustuskilpeä. Vaihtoehtoinen USA:n kehittämä maassa toimiva SM-3 on kalliimpi. USA:n puolustus-ministeri Robert Gates vihjaili, että Arrow-3 voi tulla kysymykseen. (JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- Likudin korkea oikeus päätti antaa luvan puolueen keskuskomitean kutsumisesta koolle keskustelemaan Netanyahun julistamasta rakennuskiellosta Juudeassa ja Samariassa. Varsinkin Moshe Yaalon ja Benny Begin, jotka äänestivät turvallisuus-kabinetissa sen puolesta, protestoivat kiellon hyökkäävää (draconian) toteuttamista. He moittivat Netanyahulle sitä tapaa, millä kieltoja annettiin käytännössä kohteille, joissa rakentaminen oli jo aloitettu, ja että sitä toteutetaan tavalla, jota he eivät olleet tarkoittaneet. Keskuskomitean puheenjohtaja Kahlon arvioi, että ehkä päätöksestä keskustellaan, mutta siitä tuskin äänestetään. (JP)
- Gilad Shalitin vapauttamiskeskusteluissa Kairossa Egyptin välityksellä on vielä 15 kovan linjan Hamasin johtajan kohtalo sopimatta. Israel haluaa useitten karkottamista ulkomaille, mikä voi olla yksi ongelma. Marwan Barghouti on tiettävästi edelleen mukana listassa, mutta hän ei halua mennä maanpakoon ulkomaille, mikä voi olla vaikea ongelma. Hän haluaa jäädä Samariaan, josta käsin hän pystyy paremmin osallistumaan politiikkaan. (JP)
- Knessetin naisten kauppaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja Orit Zuaretz vaatii hallituksen aktiivisempaa panosta ihmiskaupan ja naisten seksuaalisen hyväksikäytön uhrien auttamiseksi. Hän syytti sisäministeriötä, että se on aivan liian hidas käsitellessään hakemuksia pysyvän asumis-oikeuden myöntämiseksi ihmisoikeuskysymyksissä sekä yleisesti naisten kohtelusta, joita ei kelpuuteta hallituksen valvomiin suojiin. Viimeisen kuuden vuoden aikana 284 naista on saanut paikan suojatiloissa. (JP)
- Libanonin hallitus vahvisti Hizbullahin oikeuden pitää aseensa vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä, jonka mukaan se tulee riisua aseista. Israelissa katsotaan, että Libanon tunnustautuu täten terrorivaltioksi. Hizbullah julkisti uuden poliittisen manifestin, jossa se väittää muuttuvansa entistä enemmän libanonilaiseksi puolueeksi, mutta todellisuudessa vuoden 1985 edellisen manifestin uskonnolliset korostukset ovat edelleen voimassa. (JP)
- JNF:n (Israelin kansallisrahaston) 3000:n puuntaimen lahja PA:lle Rawabin uutta kaupunkia varten 6 km Ramallahista pohjoiseen nosti kovia vasta-lauseita. Rawabin kaupunki on suunniteltu 40 000 asukkaalle, ja sen uskotaan antavan työtä kymmenelle tuhannelle palestiinalaiselle. (JP)
- Pommi surmasi Damaskoksessa ainakin 20 hetki sitten. Pommi räjähti lähellä bussia , joka kuljetti iranilaisia shia-pyhiinvaeltajia Mekkasta kotiin.

Comments

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020