Friday, August 17, 2012

PERJANTAI 17.08.12


PERJANTAI 17.08.12

1. ISRAELIN presidentti Shimon Peres vietti eilen 89-vuotis syntymäpäiviään. Presidentti Peres on hämmästyttävästi pystynyt selviytymään lukuisista karikoista, joissa monet muut ovat pohjakosketuksen saatuaan masentuneet jättäytyen sivuun ja menettäneet kansallista merkitystään. Peresin ansioihin luetaan monia Israelin kehityksen kannalta elintärkeitä aloitteita, joita hän joko itse suositti aloitettaviksi tai tuki niiden toteutumista. Ehkä merkittävin on Israelin ydintutkimuksen aloittaminen kovin vaatimattomissa puitteissa, mutta jonka uskotaan kehittäneen maalle pelotusaseen, jota maan johto ei ole koskaan suoraan tunnustanut olevan, mutta joka maailman sotilaallisia asioita tuntevissa ja seuraavissa järjestöissä mainitaan lähi idän oloissa hyvin merkittäväksi, mikä niiden havaintojen mukaan on pidätellyt Israelin verenhimoisia vihollisia ratkaisevissa tilanteissa.

LUKUISTEN onnittelujen ja poskisuudelmien ohella – jotkut kolumnistit kutsuvat presidentti Peresiä ”kansan suuresti rakastamaksi” – hän sai eilen päälleen yllättäen ryöpyn syytöksiä.
Niiden alkuperän sanotaan olleen pääministerin kansliassa, mikä nostaa niiden merkityksen kansallista turvallisuutta koskevalle tasolle. Kysymys on Iranin ydinasesuunnitelmasta.
PERES tunnetaan Oslon sopimusten puuhamiehenä ja niiden uskollisimpana puolustajana aikana, jolloin niiden sanotaan kuolleen ja odottavan hautaustaan. Peresin perustama Peres Peace Centre tunnetaan useista Israelin ja palestiinalaisten välisiä suhteita parantavista aloitteistaan ja operaatioistaan, joita se tukee varoillaan. Yleisesti sen toiminta on kuitenkin salailevaa eikä sen rahoituslähteistä ja suhteista muihin järjestöihin kerrota julkisuudessa.

JULKISUUTEEN vuotanut tai vuodatettu presidentti Peresin arvostelu paljastaa varsin vaarallisen harhakuvan pääministerin ja presidentin instituutioiden välisestä tehtäväjaosta.
Lausunnossa, jonka alkuperä lienee pääministerin kanslia, sanotaan kahden uutislähteen mukaan tähän tapaan. ”Presidentti Shimon Peres unohti, mikä presidentin asema on Israelin valtiossa. Presidentti Peres on ilmeisesti unohtanut, että myös hän teki karkeita Israelin turvallisuutta vaarantavia virheitä ainakin kolmessa tapauksessa”.
”Ensimmäinen virhe oli Oslon sopimukset, joiden hän kuvitteli luovan uuden Lähi Idän, ja sen sijaan toi maalle yli 1000:n israelilaisen kuoleman terrori-iskuissa, jotka suoritettiin hänen arabeille luovuttamiltaan  alueilta.”
”Toinen Peresin virhe oli se, että hän kannatti Gazan vetäytymistä v. 2005, jonka hän kuvitteli tuovan rauhan, mutta toi sen sijaan raketti-iskut Israelin eteläosaan.”
”Hänen pahin virhelaskelmansa oli kuitenkin Irakin rakenteilla olleen Osirakin ydinlaitoksen pommituksen vastustaminen vuonna 1981.”

PRESIDENTTI Shimon Peres on julkisuudessa asettunut erityisesti vasemmiston epävirallisesti kannattaman kansanliikkeen johtoon, joka vastustaa sotilaallisia iskuja Irania vastaan. Hän on julkisuudessa, myös TV-kanavilla, antanut asiaa koskevia lausuntoja, mutta suljetuissa tilaisuuksissa ja yksityisissä keskusteluissa syyttänyt pääministeri Netanyahua ja puolustus-ministeri Ehud Barakia ”karkeasta vastuuttomuudesta Iranin kysymyksessä”.
Israel Beitenun kansanedustaja Moshe Matalon tarttui myös asiaan kehottaen presidenttiä osoittamaan häneltä vaadittavaa hienotunteisuutta.
”Demokratiassa ja parlamentaarisessa hallinnossa päätösvalta ja vastuuvelvollisuus lepää toimeenpanevan haaran ja sen johtajan pääministerin harteilla”, Matalon sanoo. ”Sen vuoksi presidentin tulee vaatia, että tämän haavoittavan keskustelun liekit vaimennetaan.” http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158988#.UC3V0-xHT-k

Israelin Labour-puolue tuli voimallisesti presidentti Shimon Peresin tueksi sanoen hänen velvollisuuksiinsa maan korkeimpana virkamiehenä kuuluvan seurata tilanteita ja päätöksen-tekoa maassa ja varoittavan, mikäli havaitsee niissä korjattavaa. Labourin puheenjohtaja Shelly Yechimovich kutsui pääministerin lausuntoja hyökkääviksi ja karkeiksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158997#.UC3kvexHT-k

2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak jatkoi eilen omaksumaansa kantaa sotilaallisista iskuista Iranin ydinlaitoksia vastaan todeten: ”On riskialtista hyökätä Irania vastaan, mutta tulee olemaan ehdottomasti suurempi riski, jos Iran saa ydinaseen.”
BARAK puhui Knessetin keskustelutilaisuudessa, jonka yhteydessä Avi Dichter vannoi virkavalansa kotirintaman asioitten ministerin tehtäviin.
Keskustelun aikana Knessetissä pääministeri Netanayahua vastaan hyökättiin oppositiota kannattavien kansanedustajien taholta koskien tapaa, millä hän hoitaa Iranin kysymystä.

Puolustusministeri Barak selvitti Knessetin jäsenille, että Israelissa pääministerin tehtäviin kuuluu tehdä ratkaiseva päätös turvallisuuskysymyksissä, mutta että hyökkäyssuunnitelma Iranin ydinlaitoksia vastaan alistetaan hallituksen päätösvaltaan.
”Pääministerillä, puolustusministerillä ja ulkoministerillä on auktoriteettinsa, meillä on vastuullisten ministerien muodostama foorumi, meillä on hallitus, ja kun aika on sopiva, päätöksen tulee tekemään Israelin hallitus. Näin on aina ollut ja näin sen tulee olla. Yksityiset kansalaisryhmät eivätkä edes pääkirjoitukset tee näitä päätöksiä”, Barak selitti.
Barak viittasi pitkään jäsenyyteensä useissa hallituksissa, että rauhaa ja sotaa käsittelevistä kysymyksistä keskustellaan hallituksessa syvällisesti ja yksityiskohtaisesti, osittain suljetuissa tilaisuuksissa, osittain avoimesti. Hän tunnusti, että erimielisyyksiä esiintyy, mutta että kysymyksistä keskustellaan avoimemmin kuin koskaan ennen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158994#.UC3l3exHT-k

3. FATAHIN korkea virkailija, sen ulkomaanasioitten yhteyshenkilö, Nabil Shaath arvosteli pääministeri Netanyahua siitä, että tämä käyttää Iranin kysymystä harhauttaakseen israelilaiset ja kansainvälisen yhteisön palestiinalaisten kysymyksistä verraten hänen sotaisia puheitaan George W Bushin puheisiin Irakista. Hän viittaa Bushin tapaan puhua jatkuvasti Irakin massatuhoaseista, mikä johti USA:n ja sen liittolaisten hyökkäykseen Irakiin.

Shaath näkee yhtymäkohdan tavassa, millä pääministeri Netanyahu puhuu Irani ydin-suunnitelmasta todeten: ”Me pelkäämme joutuvamme ns. estävän iskun kautta Irania vastaan vedetyksi tahtomattamme teurastuslaitokseen”, Shaath valitti tavatessaan Meretzin edustajia Mukatan hallintokeskuksessa Ramallahissa. Tilaisuuden oli järjestänyt Jerusalemin kaupunginvaltuuston jäsen Meir Margalit, joka vastaa Itä Jerusalemin asioitten hoidosta.
Shaath puhui myös laajasti kahden valtion periaatteesta ja sen palestiinalaisille tuomista eduista ja että YK:n yleiskokouksen antama tunnustus Palestiinan valtiolle auttaa keskusteluissa Israelin kanssa.

SHAATH sanoo hyväksyvänsä joitain Israelin johtajien esittämiä huomioita Iranin ydinase-suunnitelmien suhteen, mutta ei sano hyväksyvänsä siihen liittyvää paranoiaa.
”Rehellisesti puhuen, olen huolestunut Israelin atomipommista, joka levittää ydinsaastetta vahingoittaen kansaani. Miksi minun tulisi olla vähemmän huolestunut Israelin pommista? Israelin pommi on todellisuus, Iranin vain potentiaalinen mahdollisuus.”
Jerusalemin apulaispormestari Pepe Alalu (Meretz) kehotti Itä Jerusalemin arabeja äänestämään kuntavaaleissa, koska se on ainoa tapa saada korjausta aikaan pääkaupungin itäosien rappeutuvaan infrastruktuuriin ja yleiseen kehitykseen. Hän arvioi, että pääkaupungin asukasluvusta 37 % on muslimeja, mikä antaisi heille 9 edustajaa kaupunginvaltuustossa, ja olisi merkittävä tekijä Jerusalemin pormestaria valittaessa.
Shaath tunnusti Jerusalemin itäosien kehityksen jälkeenjääneisyyden, mutta sanoi silti poliittisista ja ideologisista syistä johtuen kehottavansa arabeja välttämään äänestämistä. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=281545

4. EGYPTI pääsi yhdestä diktaattorista joutuakseen vain uuden yksinvaltiaan alaisuuteen. Maan uusi presidentti Mohammed mursi käytti Siinailla sattuneita tulitaisteluja hyväkseen kaapatakseen yksinvallan maassa, joka toista vuotta oli ollut lähes anarkian alla Mubarakin hallituksen kaaduttua viime vuoden alkupuolella. Maata johti armeijan korkeimman neuvoston SCAF:n muodostama upseeriryhmä, joka kavensi myös presidentin valtaoikeuksia käyttäen ottamaansa lainsäädäntövaltaa parlamentin hajottua.

Presidentti Mursi pakotti armeijan korkeimmat upseerit eläkkeelle – joskin hänen sanotaan myöntäneen heille maan korkeimpia arvonimiä kuin hyvitykseksi -, hän johtaa maan hallintoa ja voi nimittää ja erottaa hallituksen niin halutessaan. Hänellä on myös lainsäädäntövalta maan parlamentin hajottua perustuslakioikeuden päätöksellä.
Mursi johtaa Egyptin ulkopolitiikkaa, sen taloutta, sisäistä ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän pystyy vaikuttamaan Egyptin kansainvälisiin sopimuksiin ja valvoo perustuslain toteuttamista ja uuden laatimista, kuten Guy Bechor kertoo ynetnews.com artikkelissaan.
Mursin vallankaappaus tapahtui yllättäen saaden kaikki haukkomaan henkeään vain muutamien kysellessä, oliko hänellä laillista oikeutta tekemiinsä päätöksiin.
Vain tulevaisuus voi näyttää, mihin suuntaan Mursin vallankaappaus tulee kehittymään, mutta ääri-islamilaisen Muslimiveljeskunnan nousu Egyptin johtoon näyttää peruuttamattomalta, vaikka sen kanssa vaaliliitossa ollut Salafistien edustajat jäivätkin soittelemaan toista viulua ja uhkaavat Kairoa terrori-iskuilla, ellei sitä huomioida.
Kuin oireena tulevasta Egyptissä alkoi ankara itsesensuuri, jossa presidentti Mursin arvostelu mediassa ja internetissä on rikollista ja jonka tekijät joutuvat oikeuteen vastaamaan teoistaan, kuten uutiset kertovat.
Mikäli tulkinta on oikea, Egyptiä voivat odottaa vaikeat ajat. Profeetta Jesaja ilmoittaa 19. luvussaan näin: ”Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra Herra Sebaot.” (Jes.19:4) Jesaja jatkaa ilmoittaen muutoksista Niilinvirrassa, jonka varrelle koko Egyptin kansan pääosa ja sen talouden runko on keskittynyt. Niilin virta kuivuu ja vedet virrasta loppuvat, kuten Jesajan ilmoituksessa kerrotaan. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4269553,00.html

5. UUTISOTSIKOITA
-          18-vuotias arabimies haavoittui vaikeasti juutalaisten ja arabien alkaessa riidellä keskenään Zion-aukiolla Jerusalemissa eilen. Haavoittunut arabimies vietiin ensiavun jälkeen kriittisessä tilassa sairaalaan syvä haava päässään. Mellakkaan osallistuneet pakenivat paikalta, ja poliisi eristi alueen etsiessään tilaisuuteen osallistuneita. Nujakan syy on vielä epäselvä. Samaan aikaan Tiberiassa kaksi 21-vuotiasta nuorta miestä haavoittui tappelussa. Heitä oli hakattu vasaroilla ja muilla työvälineillä. Heidät vietiin sairaalaan päävammojen vuoksi. Tämänkään tappelun syy ei ole selvillä, ehkä kysymys oli juhlista, joihin joitain muita ei haluttu mukaan. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4269661,00.html
-          Palestiinalaista taksia vastaan Gush Eztionin kukkuloilla torstai-iltana tehty petrolipommi-isku on IDF:n alustavien tutkimusten mukaan juutalaisten tekemä. Palestiinalainen perhe ajoi taksissa Bat Ayin ja Gvaotin välillä, kun metsäisellä tieosuudella taksiin heitettiin petrolipommi, joka hulmahti tuleen haavoittaen useita taksissa olleita, autonkuljettaja, Riadan perheen vanhemmat ja heidän kolme lastaan. Kaikki ehdittiin vetää ulos palavasta autosta, mutta he saivat eriasteisia palovammoja, joita hoidetaan sairaalassa. Perheen äiti Jamila Riada, 30, sanoo nähneensä petrolipullon heittäjän kasvot, korvakiharat ja suuren kipan. Pääministeri kehotti poliisia etsimään teon tekijät ja tuomaan heidät oikeuteen. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4269639,00.html
-          Egyptin armeijan komentaja, kenraali Sidki Sobhi, 56, on vielä tuntematon, mutta hänen aiemmista kirjoituksistaan päätellen hän halusi amerikkalaisten joukkojen poistumista Lähi Idästä ja alueen ongelmien ratkaisemista paikallisten johtajien kesken. Presidentti mursi on edennyt nopeasti saatuaan vallan kesäkuussa vahvistaakseen omaansa ja Muslimiveljeskunnan valtaa maassa. Armeijan aseman pudottaminen Turkin esimerkin mukaan oli hänen ensimmäinen merkittävin näyttö, jota seurasivat armeijan korkeimman neuvoston omaavan vallan mitätöiminen. Egypti saa vuosittain sotilasapua USA:ta 1.3 miljardia USD, jonka avulla se on pystynyt vaikuttamaan Egyptin hallituksen suunnan valintaan, mutta se ei toimine Mursin aikana. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4269668,00.html
-          Muslimijohtaja Salman al-Odeh sanoi osallistuessaan Saudi Arabian Khalijia-kanavan TV-keskusteluun, jonka käänsi MEMRI, että juutalaiset ovat murhanhimoisia pettureita, jotka liioittelevat holokaustin uhrien lukumäärää pettääkseen sillä maailman johtajia, sekä surmaavat arabilapsia saadakseen verta matza-leipiin. ”Juutalaisten rooli on aiheuttaa tuhoa, käydä sotia, sekä harjoittaa petollisuutta ja kiihotusta, joiden johdosta heitä on vainottu vuosisatojen aikana,” hän sanoi http://www.timesofisrael.com/saudi-cleric-accuses-jewish-people-of-genocide-drinking-human-blood/


Thursday, August 16, 2012

TORSTAI 16.08.12


TORSTAI 16.08.12

1. ISRAELIN ilmaiskut Iranin ydinlaitoksia vastaan ovat edelleen runsaasti ja jopa kasvavissa määrin lehtien ja web-sivuilla. Yleensä niissä keskitytään tarkastelemaan, miten toden-näköisiä hyökkäykset ovat ja koska IAF iskisi koneillaan muinaiseen Persian valtakuntaan. Amerikkalainen blogi-kirjoittaja Richard Silverstein astuu artikkelissaan askeleen tai pari eteenpäin blogissaan ”Tikun Olam”. Hän esittelee siinä ”IDF:n taistelusuunnitelman”, jonka hän sanoo saaneensa korkeantason vaikuttajalta, joka puolestaan sanoo saaneensa dokumentit IDF:n upseerilta. Kannattanee tässä yhteydessä mainita erään kirjoittajan arvio, että julkinen keskustelu ilmaiskuista Iranin ydinlaitoksia vastaan on tarkoitettu vain peitoksi, jonka suojassa käydään julistamatonta cyber-sotaa Iranin ydinsuunnitelmien tuhoamiseksi.

SILVERSTEININ blogissaan esittämän Israelin taistelusuunnitelman mukaan ”IDF:n hyökkäys alkaa koordinoidulla iskulla mukaan lukien ennen näkemätön cyber-hyökkäys, joka täysin lamauttaa Iranin hallituksen ja sen mahdollisuuden tiedostaa, mitä maassa tapahtuu, sillä Internet, puhelinyhteydet, radio, televisio, tietoliikennesatelliitit ja kriittisiin instituutioihin johtavat ja niistä tulevat kuituoptiset kaapelit poistetaan käytöstä”. Iranin sähköverkosto lamaannutetaan kaikkialla Iranissa, ja muuntaja-asemat kärsivät vakavia vaurioita hiilikuitu-ammuksista, jotka ovat hiusta ohuempia, aiheuttaen sähköisiä oikosulkuja, joiden korjaaminen edellyttää niiden korvaamista uusilla osilla, kertoo Silverstein.

SILVERSTEIN kertoo edelleen saamiinsa dokumentteihin perustuen, että ensimmäisiä iskuja  seuraavat kymmenien ballististen ohjusten iskut Israelista Iraniin. Samaan aikaan Israelin sukellusveneistä Persianlahdella ammutaan 300 km:n ballistisia ohjuksia. Ne on varustettu erikoiskärjin, jotka on suunniteltu tunkeutumaan vahvistetun rakenteen sisään. Osa ohjuksista räjäytetään maanpinnan yläpuolella kohteissa kuten Arakin ydinlaitos, joka valmistaa plutoniumia ja tritiumia, ja sen läheinen raskasvesilaitos, sekä Ishafanin ydinpolttoainetta tuottavia ja uraani hexaflouria rikastavia laitoksia vastaan.
Muut ballistiset ohjukset räjähtävät tunkeuduttuaan maanpinnan alle, kuten Fordon laitos.

SILVERSTEININ saaman dokumentin mukaan sadat risteilyohjukset eliminoivat sotilaalliset komento- ja valvontakeskukset, tutkimus- ja kehityslaitokset, sekä ydin- ja ohjus-teollisuudessa palvelevien korkeiden virkailijoiden asuinkorttelit - perustuen vuosien aikana kerättyihin tietoihin - Iranin ammatillisen ja komentoportaan täydelliseksi rampauttamiseksi.

TOISESSA hyökkäysvaiheessa Israelin lähettämä vakoilusatelliitti lentää Iranin alueen yli rekisteröiden tutkallaan ensimmäisessä hyökkäyksessä aiheutetut tuhot. Niistä saadut selväsanaisiksi muunnetut tiedot annetaan IAF:n lentäjille, jotka hyökkäävät Iraniin täydentämään keskeneräisiksi jääneet työt, kertoo Silverstein. Silverstein kertoo tietoihinsa perustuen, että IAF:n koneet on varustettu aiemmin jopa USA:lle täysin tuntemattomalla sähköisellä järjestelmällä, joka tekee ne ”näkymättömiksi”. Nämä IAF:n koneet täydentävät tärkeiden kohteiden lopullisen tuhoamisen, kertoo Silverstein blogi-artikkelissaan.

SILVERSTEIN arvioi Tikun Olam blokissaan, ettei IDF:n taistelusuunnitelma ole IDF:n sisällä laadittu ja ettei sellaista normaalioloissa päästettäisi julkisuuteen, mutta ”elämme epätavallisia aikoja”. Hän arvioi, että dokumentti on voitu laatia puolustusministeriössä, ehkä jopa puolustusministerin toimesta tai ohjauksessa. – Tai sitten koko dokumentti on tarkoitettu sotilaallisen propagandan käyttöön vihollisen harhauttamiseksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158952#.UCyDUXVHT-k

2. ISRAELIN kansallisen turvallisuuden entinen neuvonantaja Uzi Dayan kertoo The New York Timesin keskiviikkona julkistetussa haastattelussa, etteivät pääministeri Netanyahu ja puolustusministeri Ehud Barak ole vielä tehneet kohtalokasta päätöstä sotilaallisista iskuista Iranin ydinlaitoksia vastaan.
Dayanin käsityksen mukaan Netanyahu ja Barak voidaan saada luopumaan hyökkäys-aikeistaan, jos presidentti Obama koventaisi Iranin vastaisia sanktioitaan, tai jos hän antaisi selkeän lausunnon sotilaallisen mahdollisuuden käyttämisestä viimeisenä keinona.
Hän selvitteli tilannetta todeten, että ”ikkuna on vielä raollaan, ja jos USA:n hallitus kertoisi selvemmin, mikä sen asema on Iranin ydinsuunnitelmien estämiseksi – kovennetut sanktiot yhtäällä ja sen vaihtoehtona sotilaalliset iskut Iranin u-käännöksen saamiseksi – sillä vaikka
aikaa ei ole paljon käytettävissä, kuitenkin tarpeeksi muutoksen aikaansaamiseksi”.

UZI DAYAN kertoi lehdelle viettäneensä tunnin erikseen molempien päättäjien luona, jotka yrittivät taivuttaa häntä suostumaan kotirintaman ministeriön johtoon, minkä hän torjui.
Dayan sanoi noissa istunnoissa keskustelleensa perusteellisesti turvallisuustilanteesta maassa ja myös mahdollisista ilmaiskuista Iranin ydinlaitoksiin.
Dayan sanoi, että Barak odottaa USA:n johtavan mitä tahansa hyökkäystä Iraniin, mutta ettei hyökkäys tulisi tapahtumaan ennen marraskuun presidentin vaaleja USA:ssa. ”Mutta sitä ennen USA:n tulee antaa selkeä ilmoitus ennen vaaleja, mikä on sen asenne sotilaalliseen iskuun. Tämä tiedotus USA:n tulee tehdä kahden seuraavan viikon, ensi kuun aikana”.

Dayan sanoi tunteneensa molemmat johtajat pitkän aikaa, eikä usko heidän haluavan sotaa Iranin kanssa, ellei heitä siihen pakoteta.
Julkisuudessa spekuloidaan, että Israelin ilmaiskut voisivat tapahtua joko syyskuussa tai lokakuussa ennen USA:n presidentin vaaleja. Kirjoituksissa on myös arvioitu, mitä vaikutuksia Israelin yksipuolisilla iskuilla olisi Obaman mahdollisuuksiin uudelleen valintaan, ja liittyisikö USA mukaan sotaan. Sekä Obama että republikaanien ehdokas Mitt Romney ovat luvanneet USA:n liittyvän mukaan, vaikka toisten tietojen mukaan USA ei pidä sitä automaattisena. Spekulaatiossa on myös arvioitu, että siinä tapauksessa Obaman mahdollisuudet päästä toiselle kaudelle vahvistuisivat, sillä ”USA ei vaihda presidenttiä sodan aikana”.
USA:n puolustusministeri Leon Panetta ja armeijan aselajien komentajien puheenjohtaja Martin Dempsey pyrkivät vähättelemään sodan mahdollisuutta todistellen, ettei se pystyisi eliminoimaan Iranin ydinsuunnitelman toteuttamista, vain viivyttämään sitä 2-4 vuodella. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158962#.UCyXtHVHT-k

LÄÄKÄRIT ihmisoikeuksien puolesta järjestö lähetti pääministerille ja puolustusministerille kirjeen vedoten heihin, etteivät he aloittaisi sotaa Irania vastaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158953#.UCynM3VHT-k

3. IRANIN ylin kaitsija Ali Khamenei vaati lausunnossaan, joka julkaistiin iranilaisen MEHR uutistoimiston toimesta keskiviikkona, että ”Israel tulee poistaa maailman kartalta”. Toiseksi hän sanoi olevansa varma, että ”palestiinalaiset tulevat lopulta ottamaan valvontaansa kotimaansa”. ”Toivon valo tulee valaisemaan palestiinalaiskysymyksen, ja tämä muslimimaa tullaan varmasti palauttamaan Palestiinan kansalle, ja keinotekoinen sionistinen hallitus tulee katoamaan maan kamaralta,” Khamenei vuodatteli puhuessaan 1980 - 1988 Iranin Irakin sodan veteraaneille, jotka joutuivat vangeiksi sodan aikana.

KHAMENEIN lausunnot julkistettiin sopivasti huomenna perjantaina pidättävää Al-Quds (Jerusalem) päivää, joka edeltää ramadanin paastokuukauden lopettamisjuhlia.
Al-Quds päivän asetti Iranin ylin kaitsija suurajatollah Khomeini osoitukseksi hänen tuestaan palestiinalaisille ja Jerusalemin vapauttamiseksi. Alkuperäisessä julkilausumassa Khomeini kutsui Israelia ”ihmiskunnan viholliseksi, inhimillisyyden viholliseksi, joka kehittää rauhattomuutta jokaisena päivänä ja hyökkää veljiämme vastaan”.

IRANIN presidentti Mahmoud Ahmadinejad tunnetaan räikeistä Israelin vastaisista lausunnoistaan jopa puhuessaan YK:n yleiskokouksessa, mutta ajatollah Khamenei on yhä enemmän ominut hänen roolinsa. Ahmadinejad kutsui sionistista hallitusta – hän ei vahingossakaan käytä sanaa Israel – maailman valtavoimien yhdistyneeksi akseliksi. ”Viimeisen 400 vuoden ajan tämä kauhistuttava sionistinen klaani on hallinnut maailman tärkeimpiä tapahtumia, ja tärkeimpien valtaryhmittymien, poliittisilla, media-, raha- ja valuutta-järjestöissä maailmassa he ovat olleet päätöksentekijöitä”, presidentti Ahmadinejad väittää. Hän väittää edelleen, että tämä sionistinen blokki tähtää maailmanvaltaan saatuaan ensin hallintovallan alueella. Iranin varapresidentti Reza Rahimi sanoi puhuessaan YK:n sponsoroimassa konferenssissa, että ”sionistit kiihottavat huumekauppaa ja niiden käyttöä voidakseen niiden kautta tuhota ei-juutalaisia yhteisöjä”. Lisäksi hän esitti väitteen, että huumeiden yleisyys ja käyttö maailmassa perustuu Talmudin kirjoituksiin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158955#.UCyoA3VHT-k

4. UUTISOTSIKOITA
-          Tuntematon ”Salafi Sinai Front” järjestö ilmoitti ampuneensa kaksi rakettia Eilatiin eilen illalla. Ne putosivat kaupungin ulkopuolelle aiheuttamatta vahinkoa, mutta kaupunkilaiset heräsivät – jos siellä koskaan nukutaan - kahteen voimakkaaseen räjähdykseen, jotka vavahduttivat taloja. Järjestö ilmoitti olleensa myös Egyptistä Israelin johtajan kaasuputken räjäytyksistä 15 kertaa, mikä lopetti kaasutoimitukset Israeliin ja Jordaniaan. Virkailijat olettivat rakettien olleen Grad-tyyppisiä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158964#.UCyvkXVHT-k
-          Uuden lain mukaan lentoyhtiöt joutuvat maksamaan korvauksia matkustajille, jotka joutuvat odottamaan useita tunteja tai päiviä odottaessaan yhtiön lupaamaa konetta, jonka lähtö viivästyy eri syistä johtuen. Uusi laki tulee voimaan torstaista alkaen, sen nimi on Airline Passenger Rights Law. Koneen lähdön viivästyttämät matkustajat voivat saada virvokkeita ja välipalaa ja puhelinyhteyden lentoyhtiön kustannuksella, vaatia korvauksia tai lentonsa peruuttamista ja hinnan korvaamista riippuen heidän odotusaikansa pituudesta ilmoitetusta lähtöajasta laskien. Pahimmassa tapauksessa lentoyhtiö voi menettää oikeutensa Ben Gurionilla. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158968#.UCyw3HVHT-k
-          Salafistien terrorijärjestö ”Army of Islam” uhkaa terrori-iskuilla Kairon keskustassa vastauksena Egyptin armeijan operaatioihin Siinailla. Slafisti-ryhmän taholta varoitettiin, että se tulee järjestämään massoittain itsemurhaiskuja Kairon keskustassa, ellei hallitus vedä joukkojaan pois Siinailta. Lausunnossa sanotaan, ettei kukaan syytä salafisteja Siinailla, jos se räjäyttää autopommin Kairon keskustassa, sillä se hallitsee Siinailla islamin lain mukaan. ”Muslimiveljeskunta on aloittanut sortotoimensa, joita johtaa sen agentti (presidentti Mohammed) Mursi. Tilanne kehittyy nopeasti. Washington sanoo Mursille auttavansa Siinain puolustamisessa. Amerikkalaiset pääsevät Siinaille Muslimiveljeskunnan selässä.” http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158959#.UCyzfnVHT-k
-          USA:n presidentti Obama on valmistelemassa pääministeri Netanyahun tapaamista YK:n syyskauden avajaistilaisuuden yhteydessä 18. syyskuuta. Netanyahu pyrkii tiettävästi saamaan yhteisrintaman Iranin erottamiseksi YK:sta, koska sen johtajien käyttämä retoriikka Israelista ei juuri poikkea natsien vastaavasta.  http://www.debka.com/article/22278/Obama-initiates-September-meeting-with-Netanyahu-to-renew-Iran-dialogue
-          Jerusalemin kaatopaikan Abu Dishissa alkaessa täyttyä kaupunki etsii uusia keinoja päästä jäteongelmistaan. Yksi keino on myydä jätteet yhtiöille, jotka pystyvät käyttämään niitä uudelleen tai toiseen tarkoitukseen. Jätteiden jälleenkäsittely on Israelissa vielä alkuvaiheissaan, eikä jätteiden erottelua ole vielä järjestetty. Kaupungin kääntyminen yksityisfirmojen puoleen voi vauhdittaa asiaa, koska molemmat osapuolet hyötyvät siitä.
-          Arkeologit löysivät Beit Shemeksen kaivausten yhteydessä pienen sinetin, joka näyttää kuvaavan Raamatussa mainittua henkilöä Simson ja leijona. Sinetin hahmot ovat kovin epämääräisiä pikkuruisessa pennin rahan kokoisessa sinetissä, mutta tutkijat ovat innoissaan siitä. http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=281332
-          The New York Times kertoo artikkelissaan, miten Euroopan valtiot antavat Hizbullahin tuhansien agenttien liikkua ja toimia maissaan lähes rajoituksitta, vaikka sekä USA että Israel ovat julkistaneet toistuvia varoituksia sen aikeista ja uhkauksista ei vain Israelia vaan koko Eurooppaa vastaan, koska sen ohjukset yltävät lähes kaikkiin Euroopan maihin. Lisäksi uutisten mukaan Hizbullah on saanut joukkotuho-aseita, joita se pystyy asettamaan ohjustensa kärkiin. http://www.nytimes.com/2012/08/16/world/europe/hezbollah-banned-in-us-operates-in-europes-public-eye.html?_r=1
-          Syyrian armeijan koneet iskivät Turkin rajan lähellä sijaitsevaan Azazain kaupunkiin, koska kapinalliset olivat pureutuneet sinne. Ainakin 25 ihmistä on menehtynyt ilma-iskuissa ja 200 haavoittunut. Ihmiset kaivavat raunioita uusien uhrien löytämiseksi. http://www.timesofisrael.com/syrian-air-force-bombs-northern-town-80-reportedly-killed/


Wednesday, August 15, 2012

KESKIVIIKKO 15.08.12


KESKIVIIKKO 15.08.12

1. USA:N korkein sotilasjohto epäilee Israelin iskujen Iranin ydinlaitoksia vastaan pystyvän lopettamaan sen ydinasehaaveet. USA:n puolustusministeri Leon Panetta ja armeijan yleis-esikuntapäälliköiden puheenjohtaja kenraali Martin Dempsey puhuivat Pentagonissa järjestämässään tilaisuudessa median edustajille tiistaina. Puolustusministeri Leon Panetta sanoi omassa puheessaan epäilevänsä Israelin kykyä saada oleellista tuhoa aikaan, ja toiseksi hän sanoi olettavansa, etteivät Israelin johtajat ole vielä tehneet päätöstä asiassa:
”En usko heidän vielä tehneen päätöstä, iskeäkö vai ei tällä kertaa. On selvää, että he ovat itsenäinen valtio. He tekevät lopulta päätöksensä perustuen siihen, minkä he kokevat olevan edullista maansa kansallisille turvallisuusintresseille. En usko heidän vielä tehneen päätöstä,”  Panetta sovitteli diplomaattista tekstiään.
Panetta lisäsi uskovansa, että on vielä aikaa antaa Iranin vastaisten sanktioitten toimia omalla painollaan painostaakseen Irania luopumaan ydinohjelmansa toteuttamisesta.

USA:n aselajien komentajien muodostaman neuvoston puheenjohtaja kenraali Martin Dempsey sanoi puheessaan journalisteille epäilevänsä IAF:n koneitten kykyä lopettaa Iranin ydinsuunnitelman toteuttaminen. ”Uskon olevan tasapuolista todeta, ettei Israelin ilmavoimilla ole kapasiteettia eliminoida Iranin ydinaseen valmistamiskykyä, vain hidastaa sitä.”
Aiemmin tiistaina julkisuuteen tuli vahvistamattomia tietoja, joiden mukaan USA:n johto olisi luvannut Jerusalemille, että USA iskee Iraniin kesäkuussa 2013, elleivät sanktiot onnistu.
TV-kanava 10 tietojen mukaan pääministeri Netanyahu ja presidentti Obama voivat tavata New Yorkissa YK:n istuntokauden avajaistilaisuudessa 27.syyskuuta tai seuraavan kuun alussa. Obaman uskotaan pyrkivän varoittamaan Netanyahua sooloilemasta asiassa.
Israelissa liikkuu tietoja, joiden mukaan Netanyahu voi painostaa Obamaa tukemaan Israelin iskuja Iraniin tai hän voi menettää juutalaisten äänet ja hävitä vaalit. http://www.timesofisrael.com/israel-has-not-decided-on-iran-strike-cannot-deliver-knockout-punch-alone-top-us-defense-officials-say/

ynetnews.com jatkoi edellistä artikkelia todeten Panettan vakuuttaneen, että kansainvälinen yhteisö on yhdistynyt vastustamaan Iranin ydinasehaavetta, ja että se toimii sekä diplomaattisella että taloudellisella sektorilla. Hän lisäsi artikkelin mukaan, että ”USA ja kansainvälinen yhteisö jatkavat painostustaan Irania vastaan, koska he uskovat – kuten myös Israelin pääministeri – että mikä tahansa sotilaallinen toimi on vasta vihoviimeinen keino”.

ISRAELIN diplomaattilähteet pitävät Panettan ja Dempseyn lausuntoja riittämättöminä.
Ei siksi, etteikö Israel olisi vakuuttunut USA:n päättäväisyydestä, vaan siksi, että saadakseen Iranin johdon vakuuttumaan tilanteen vakavuudesta, Obaman tulee antaa yksiselitteinen lausunto, jossa hän selkeästi tarkentaa USA:n päätöksen estää Iranin ydinpommin valmistaminen vaikka asevoimin. Tällaista lausuntoa Obama ei ole antanut.
Eräät tarkkailijat hämmästelevät, miksi USA pyrkii vähättelemään Lähi Idän uskollisimman ja tärkeimmän liittolaisensa uskottavuutta yhteisen vihollisen edessä? Tämä voitaneen ymmärtää siten, että USA:n hallitus näkee Iranin enemmän potentiaalisena yhteistoiminta-kumppanina kuin vihollisena. USA voi elää ydinasein varustetun Iranin kanssa, sillä Iran ei muodosta sille eloonjäämiskysymystä, kuten Israelille. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4268657,00.html

2. KADIMAN kansanedustaja Avi Dichter, joka kirjeessään eilen sanoi luopuvansa kansan-edustajan tehtävistään ottaakseen vastaan kotirintaman ministerin tehtävät nykyisen ministeri Matan Vilnain siirtyessä Israelin Kiinan lähettilääksi, muodostaa puuttuvan lenkin Netanyahun turvallisuuskabinetissa myönteisen päätöksen tekemiseksi ilmaiskuihin Iranin ydinlaitoksiin. Ministerien mielipiteet ovat tasan ennen Dichterin liittymistä kabinettiin, kuten TV-2 raportoi eilen illalla uutisohjelmassaan.
TV-2:n raportin mukaan Netanyahu, Barak ja Dichter tapasivat toisensa ennen Dichterin suostumista ottaa vastaan ministerin tehtävät. Siinä tapaamisessa sovittiin, että Dichter nimitetään myös kahdeksan ministerin muodostamaan turvallisuuskabinettiin. Täten Dichterin ääni ratkaisee, miten hallitus päättää mahdollisista ilmaiskuista Iraniin. Pienoiskabinetti, jonka määrä nousee yhdeksään ministeriin, ei voine virallisesti päättää sotaan lähdöstä, mutta sen päätöksellä on ratkaiseva merkitys, jos Netanyahu alistaa päätöksen hallituksen vahvistettavaksi, kuten uskotaan.
Dichter selvitteli journalisteille, että suostuessaan hän pani omat intressinsä sivuun maan edun nimissä. Hän on kuitenkin ollut kaiken aikaa valmis siihen, että Kadima liittyy Netanyahun hallitukseen, ja suositteli sitä puolueen muille jäsenille. Hän myös osoitti sanansa valitsijoilleen todeten, että luopuessaan Kadiman jäsenyydestä hän vapautui velvoitteistaan heille, ja siksi hän erosi myös kansanedustajan tehtävistään. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158924#.UCtDJHVHT-k

3. TV-10 kertoi uutisohjelmassaan, että Egyptissä kiertelevien huhujen mukaan Egyptin uusi presidentti Mohammed Mursi sai vihiä salaliitosta, jolla armeija olisi kaapannut vallan massa. Uutisen mukaan SCAF:in puheenjohtaja marsalkka Mohamed Hussein Tantawi oli yhdessä armeijan komentajan Sami Annanin kanssa suunnitellut vallankaappausta, ja siksi Mursi erotti heidät kuten kaikkien aselajien komentajat ennakkoon estävänä toimena.

Raportin mukaan Mursi sai tiedon kaappausyrityksestä useiden upseereiden muodostamalta ryhmältä, jota johti Abdul Fatal al-Sissi, ja jonka Mursi nimitti puolustusministeriksi. He kertoivat Mursille, että Tantawi suunnitteli yhdessä Annanin kanssa presidentti Mursin oikeuksien leikkauksia siten rampauttaen hänen toimintansa maansa presidenttinä.
Raportissa kerrotaan edelleen, että tämä tieto sai Mursin toimimaan nopeasti, mikä yllätti kaikki tarkkailijat kuten myös valtioitten johtajat.

ISRAELIN turvallisuusvirkailijat suhtautuvat vallanvaihdokseen Egyptissä luottavaisesti joskin tietyllä varovaisuudella uskoen maitten välisten suhteitten säilyvän lähes entisellään.
USA:n sotilasviranomaiset ja hallitus suhtautuvat samoin Egyptin uusiin sotilasjohtajiin luottavasti todeten heidän vierailleen usein USA:ssa tai saaneen lisäkoulutusta USA:n sotilas-akatemioissa, missä varsinkin puolustusministeri al-Sissin nimi mainitaan.
USA:n puolustusministeri Leon Panetta sanoi keskustelleensa Egyptin uuden puolustus-ministeri al-Sissin kanssa, joka vakuutti Egyptin pitävän kaikki kansainväliset sopimuksensa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158921#.UCtHdHVHT-k

4. TIEDUSTELUN ja terrorismin tiedotuskeskuksen johtaja Meir Amit kertoo raportissaan, että kansainväliset terroristit ovat yhdessä paikallisten terrorijärjestöjen kanssa sopineet yhteistoiminnasta Siinain niemimaan muuttamiseksi terroritoiminnan keskukseksi. Pyrkimyksiä niemimaan muuttamiseksi tärkeäksi tukialueeksi, josta terrori-iskuja voidaan tehdä useisiin maihin, tukee ja kannustaa al-Qaidan nykyinen johtaja Ayman al-Zawahiri.

Raportissa viitataan äskeiseen rajavälikohtaukseen Kerem Shalomin rajaterminaalin lähellä, joka osoittaa terroristien pyrkineen hyödyntämään Siinailla vallitsevaa suuttumusta ja sekasortoa. Raportin mukaan Gazan terrorijärjestöt ovat aktiivisesti mukana. Hamas on pyrkinyt hillitsemään niiden avointa toimintaa Gazan alueella peläten IDF:n uutta operaatiota, jota IDF ei tällä kertaa jättäisi kesken, vaan lopettaisi Hamasin vallan Gazan kaistalla.
Gazan terrorijärjestöt ovat sen sijaan onnellisia siitä, että toiset tuntemattomat ryhmät toimivat niiden tuella jättämättä mitään jälkiä tekijöistä. Gazan terroristeilla on suhteita Siinain beduiineihin, jotka avustavat alueen tuntemuksessa, aseiden ja ohjusten hankkijoina sekä oppaina tiettömissä erämaissa.

HAMAS pyrkii virallisesti pysyttelemään erossa tästä laittomasta toiminnasta eikä halua, että sen nimi yhdistetään avoimiin terrori-iskuihin. Toisaalta Hamas pyrkii sovittelemaan suhteitaan Egyptin uusien johtajien ja presidentti Mursin kanssa, eikä halua sotkea herkkiä keskusteluja heidän kanssaan. Hamas tarjoaa sulkevansa kaikki salakuljetustunnelit Siinailta Gazaan, jos Egypti avaa Rafian terminaalin pysyvästi henkilö- ja tavaraliikenteelle. Egypti suostui avaamaan terminaalin toistaiseksi kokeilumielessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158914#.UCtRjnVHT-k, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158920

5. UUTISOTSIKOITA
-          PA vastaa Israelin tarjoamiin ”hyvän tahdon eleisiin” suitsuttamalla lisää kunnioitusta terroristeille tai heidän muistolleen. Netanyahu päätti luovuttaa jäännökset 11:sta terroristista, jotka 1975 murtautuivat Savoy-hotelliin Tel Avivissa surmaten 8 siviili- ja 3 sotilaspanttivankiaan. Vastaukseksi Netanyahun eleeseen PA päätti rakentaa mausoleumin surmansa saaneen 11 terroristin muistolle Ramallahiin. Israelin hallituksen tiedotteen mukaan näillä ”hyväntahdon eleillä” on tarkoitus vahvistaa Abbasin asemaa ja heikentää Hamasin suosiota. ”Mausoleumissa säilytetään kuukausia sitten Israelin sotilashautausmaalta palautettujen ”marttyyrien” jäännökset. On muistettava, että operaatio tehtiin 1975 useita miehitys-armeijan upseereita vastaan kostoksi Fatah-komentajien Kamal Adwan, Kamal Nasser ja Abu Yussuf al-Najar surmaamisesta,” PA:n raportissa todetaan. Luulisi Netanyahun jo oppineen, mitä ”hyötyä” nämä ”hyvän tahdon eleet” saavat aikaan, mutta ilmeisesti hän on joko sokea ja kuuro tai sitten ulkoinen painostus on kestämätön. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158926#.UCtX3XVHT-k
-          AL-QAIDA kaappaa nuoria lapsia Somaliassa kouluttaakseen heitä hyökkäyksiin länsimaita vastaan, kertoo Daily Mail artikkelissaan. Raportin mukaan jopa seitsemän vuoden ikäisiä lapsia sidotaan vuoteisiinsa, joissa heille opetetaan terrori-ideologiaa ja aivopestään tulevia hyökkäyksiä varten länsimaissa. Heille opetetaan myös itsemurhaiskuja ja luvataan suora pääsy paratiisiin, jos he menehtyvät operaatioissa. Raportin mukaan lapset ovat alle 10-vuotiaita. Terrorismin tutkija Neil Doyle näki kuvia vuoteisiinsa sidotuista lapsista, joita otettiin kouluun tehdyn poliisiratsian yhteydessä Mogadishussa. Lasten koulutusta ohjaa al-Qaidan kanssa sidoksissa olevan al-Shabaab terroriryhmän jäsenet. Doyle kertoi Daily Mirrow lehdelle, että terroristit ovat muuntaneet entisen orjuuden itsemurhaiskujen kouluttamiseksi kaduilta ja kodeista siepatuille alaikäisille lapsille. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158900#.UCtbJXVHT-k
-          Israelin sähköyhtiö IEC, joka toimittaa sähkövoimaa Gazan, Juudean ja Samarian palestiinalaisalueille, sanoo harkitsevansa virran katkaisemista maksamattomien sähkölaskujen vuoksi, joiden määrä on 662 miljoonaa NIS. 239 miljoonaa tulee eri lähteistä, myös Gazassa, ja ainakin osa siitä on PA:n maksuvelvollisuudessa. IEC harkitsee alueellisia sähkökatkoksia varoituksiksi Itä Jerusalemin, Betlehemin, Ramallahin ja Jerikon kaupunkien alueilla. Tämä on osa PA:n talouden vararikko-tilaa, minkä vuoksi virkailijoitten palkkoja ei ole voitu maksaa. Abbas sanoo laatineensa PA:lle uuden rahoitussuunnitelman, jonka avulla hän uskoo saavansa arabimaitten varoja. http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=281267
-          PA pitää Israelin Knessetissä hyväksyttävää lakia - jolla juutalaisten ja muslimien rukousajat Temppelivuorella vuorotellaan samalla tavoin kuin Machpelan mausoleumissa Hebronissa - islamin vastaisena kiihotuksena ja varoittaa vakavista seurauksista, jos käytäntö aiotaan toteuttaa. PA:n hallitus kehotti Mekkassa  kokoontuvaa Islamin konferenssia puuttumaan tilanteeseen Israelin suunnitelmien estämiseksi ja palestiinalaisten puolustamiseksi. http://www.timesofisrael.com/palestinian-government-condemns-israeli-incitement-against-the-al-aqsa-mosque/
-          EU asetti omassa luokittelussaan enimmäistä kertaa suuret juutalaisyhteisöt Modiin, Makkabim ja Reut ”setlementtien” listaan, joka määrittelee niiden aseman ja luokittelee niissä valmistetut tuotteet verollisiksi erotukseksi muista. Modiin sijaitsee Tel Avivin ja Jerusalemin välillä osittain ei-kenenkään maalla osan ollessa Israelin valtion alueella. Siellä asuu 81 000 asukasta ja se kasvaa voimakkaasti. Muutos lienee seurausta Europarlamentin alaisen Eurokomission vaatimuksesta. Israelin ulkoministeriö reagoi EU:n päätökseen vihaisesti todeten, että nämä yhteisöt on kaikissa suunnitelmissa sijoitettu Israelin puolelle potentiaalista rajaa Israelin ja Palestiinan välillä, jos sellaista valtiota koskaan onkaan, mikä viimeisen kehityksen puitteissa näyttää entistä epätodennäköisemmältä. http://www.timesofisrael.com/for-the-first-time-eu-declares-portion-of-modiin-municipality-not-israel/
-          Syyrian kapinalliset väittävät tuhonneensa Assadin armeijan päämajan useilla samanaikaisilla pommi-iskuillaan keskiviikkoaamuna. Syyrian vapaan armeijan upseerin Abu al-Nourin mukaan iskut tuhosivat päämajarakennukset täysin, ja että rakennuksessa olleita 150 ihmistä ei ole nähty sen jälkeen. Syyrian virallisen tiedotuksen  mukaan räjähdys tapahtui lähellä hotellia, eikä ketään päästetä lähelle pommituspaikkaa, mikä estää tietojen vahvistamisen. Assadin olisi korkea aika nähdä armonaikansa kuluvan loppuun ja luovuttavan, kun on henkikulta vielä tallella. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158931#.UCtn4HVHT-k
-           Tuesday, August 14, 2012

TIISTAI 14.08.12


TIISTAI 14.08.12

1. ENTISEN korkeimman oikeuden tuomarin Edmond Levyn johtaman komitean, johon kuuluivat ulkoministeriön entinen juridinen asiantuntija Alan Baker sekä Tel Avivin alue-oikeuden entinen apulaispresidentti Tchia Shapira, laatima juridisoikeudellinen tutkimus Juudean ja Samarian alueiden oikeudellisesta asemasta luovutettiin pääministerille jo viikkoja sitten, mutta se on jäänyt pölyttymään hänen hyllylleen ilman, että hän olisi julkisesti millään tavoin reagoinut asettamansa komitean laatimaan raporttiin. Raportin keskeinen sanoma on, etteivät Juudean ja Samarian alueet ole ”miehitettyä sotilasaluetta”, kuten valtamedia niitä tavallisesti nimittää, eikä juutalaisten rakentaminen normaalin rakennuslupamenettelyn kautta niiden alueille ole laitonta. Nyt Tovah Lazaroffin artikkelin ”oikeistolaisiksi” kutsumat poliitikot sekä USA:n juutalaisjohtajat ovat kääntyneet kirjeillään pääministerin puoleen kehottaen tätä omaksumaan Levyn komitean raportin hallituksen ohjeeksi. Tämän mukaisesti he vaativat hallitusta jälkikäteen hyväksymään valtion maalle rakennetut juutalaisyhteisöt, vaikka niillä ei olisikaan kaikkia vaadittavia hyväksymisdokumentteja.

VAATIMUKSET raportin hyväksymisestä tulevat ennen tiistaina pidettävää ministerikomitean kokousta, jossa on tarkoitus käsitellä kolmen korkeimman oikeuden kielteisen päätöksen saaneen juutalaisyhteisön kohtaloa: Migronin etäyhteisö Samariassa, juutalaisten oikeus asumiseen Beit Ezran rakennuksessa Hebronissa sekä osaa Beit Elin juutalaisyhteisöstä, jonka väitetään rakennetun arabien omistamalle yksityismaalle Samariassa.
Levyn raportin kannattajat vaativat, että raportti sisällytetään komitean toimintaperiaatteisiin.
Pääministeri on kuitenkin ollut hyvin niukkasanainen suhteessaan raporttiin. Hänen uskotaan joutuneen kovan painostuksen alaiseksi sekä joittenkin USA:n juutalaisjohtajien että NGO-järjestöjen ja Israelin oikeuskanslerin taholta, jotka kehottavat pääministeriä torjumaan raportin havainnot vedoten sen mahdollisesti aiheuttamaan negatiiviseen reaktioon USA:n hallituksen, YK:n ja muitten kansainvälisten järjestöjen taholta sekä rikkovan Israelin kansainvälisiä sitoumuksia.

INFRASTRUKTUURIMINISTERI Uzi Landau lähetti maanantaiaamuna pääministerille kirjeen, jossa hän kehotti pääministeriä ja komiteaa hyväksymään Levyn raportin tiistain kokouksessaan. Hän valittaa kirjeessään, että Juudean ja Samarian siviilihallitus ja oikeus-kanslerin toimisto käyttävät edelleen laillisissa kiistakysymyksissä menetelmiä, jotka Levyn raportti kehottaa hallitusta poistamaan. ”On kysymys karkeista yleisten ja ihmisoikeuksien loukkauksista sekä Juudeassa ja Samariassa asuvien juutalaisasukkaitten syrjimisestä”, Uzi Landau kirjoittaa pääministerille.
Kuukauden alussa 65 huomattavaa Amerikan juutalaisjohtajaa ja rabbia lähettivät kirjeen pääministerille ilmoittaen tukevansa Levyn raporttia ja kehottivat pääministeriä omaksumaan sen havainnot julkisesti. ”Kuten Levyn raportti oikein toteaa, Israel ei harjoita ”sotilaallista miehitystä” Juudean ja Samarian alueilla. Uskomme raportin vahvistavan Israelin hallitusta, jota kansainvälisesti on epäoikeudenmukaisesti syytetty vain siksi, että juutalaisia asuu juuri näillä alueilla juutalaista valtiota”, he kertovat kirjeessään. He toteavat ymmärtävänsä, ettei hallitus ole eikä tule koskaan täysin hiljentämään noita, jotka haluavat kieltää Israelin valtion laillisuuden. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=281140

2. KUKAAN ei haluaisi ottaa vastuuta Israelin kotirintaman ministerin tehtävistä aikana, jolloin maata uhkaavat kymmenien tuhansien rakettien ja ohjusten hyökkäykset mahdollisine kymmenine tuhansine uhreineen, mikäli pahimmat uhkakuvat toteutuvat.
Kotirintaman ministeri Matan Vilnai on nimitetty lähettilääksi Kiinaan, jonne hän matkustaa ensi viikolla, joten hänen seuraajansa nimityksellä on kiire. Vilnain nimitys Kiinaan ei liene rangaistustoimi huonosta palveluksesta, vaikka Karmelin suurpalon huonon hoidon yhteydessä hänetkin mainittiin, vaan normaalista vastuuvelvollisuuden  kierrättämisestä.

KADIMAN kansanedustaja Avi Dichter antoi kuitenkin myöten sekä pääministeri Netanyahun että puolustusministeri Ehud Barakin maanitteluille ja suostuu ottamaan vastuuvelvollisuuden. Dichter luopuu samalla kansanedustajan tehtävistään, jotka saa Ahmed Dabbah Kadimasta vahvistaen siten arabikansanedustajien lukua Knessetissä. Artikkelin kirjoittaja kuitenkin vihjaa, että Dichterin suostumisen taustalla on karkea poliittinen laskelmointi. Hän katsoo mahdollisuutensa henkeään haukkovan Kadiman edustajana olevan olemattomat, ja harkinnee loikkaamista Likudiin ja sen kansanedustajaehdokkaaksi. Monet ministerit sekä Uzi Dayan ja Tzahi Hanegbi kieltäytyivät kunniasta. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=281145

3. BARRY RUBIN, Globaalin Kansainvälisten Asiain Tutkimuskeskuksen johtaja, käsittelee JP:n artikkelissaan kolmen amerikkalaisen valtalehden kirjoituksia Syyriasta ja Egyptistä, sekä ennen kaikkea USA:n osallisuutta tapahtumiin niissä. Rubin tulee lopputulokseen, että kaikki nuo lehdet tarvitsisivat kipeästi Lähi Idän asioita tuntevan henkilön neuvoja ennen kuin  julkistavat tarkastelemiensa kaltaisia artikkeleita.

Rubin hämmästelee, miksei the Washington Post pääartikkelissaan pysty näkemään USA:n antaman avun vääristyneisyyttä. USA ei anna suoraa apua kapinallisille, vaan käyttää siinä Qatarin ja Saudi Arabian palveluja kuvitellen, ettei kukaan huomaa. Lehti suosittelee lento-kieltoalueiden perustamista Syyriaan, aseavun antamista kapinallisille sekä suoja-alueita heidän taistelijoilleen. Rubin sanoo, että kapinalliset pyysivät lentokieltoa jo puoli vuotta sitten, USA antaa aseapua – joskaan ei suoraan – ja ei-tappavaa apua suoraan. Kapinallisilla on jo turva-alueensa Turkissa ja Syyrian pohjoisosissa, joten suositukset ovat vanhentuneita. Edelleen lehti suosittaa tukea niille, jotka eivät kannata nurkkakuntaisuutta.
Rubin sanoo, että tämä politiikka johtaisi Muslimiveljeskunnan ja salafistien nousemisen maan johtoon sen sijaan, että tukemalla todellisia maltillisia kuten kurdeja ja kristittyjä USA:n etujen mukainen politiikka estäisi uskonnollisten ääriainesten saavan yliotteen Syyriassa.

RUBIN kritisoi myös New York Postin artikkelia, jossa Syyrian konfliktin pelätään leviävän lähimaihin, Libanoniin, Irakiin, Jordaniaan ja Egyptiin. Rubin sanoo, että pääkysymys on shia- ja sunnimuslimien välisestä taistelusta, joka jatkuu Syyrian ratkaisusta huolimatta. Hän katsoo, että voitti Assad tai kapinalliset, seurauksena on väistämättä verilöyly voittaneen osapuolen alkaessa sovittaa aiempia kalavelkojaan.

KOLMANTENA Rubin tarkastelee Los Angeles Times artikkelia Egyptin kasvavan islamilaisuuden ja radikaalin islamin suvaitsemattomuudesta. Artikkelin mukaan äärimmäisyys liittyy aina salafisteihin, ja sen vastapainoksi Muslimiveljeskunta edustaa maltillisuutta:
”Presidentti Mursi, uskonnollisesti vanhoillinen, vaatii suvaitsevaisuutta, mutta monet islamin fundamentalistit katsovat historiallisen tilaisuuden islamin sharia-lain toteuttamiseksi maassa, joka on poliittisessa ja taloudellisessa kaaoksessa.”
Rubin erittelee sitä näin: Lehden mukaan on hyviä fundamentalisteja mutta myös pahoja, jotka vaativat sharia-lakia, mutta onneksi valtaa pitävä presidentti Mursi ja Muslimiveljeskunta vastustavat sitä, kuten lehti toteaa. Artikkelissa todetaan että taistelu äärivanhoillisuuden ja maltillisen islamin välillä on kestänyt vuosikymmenet. Se on yhtä kriittisesti tasapainottava testi kuin taistelu armeijan luopuminen vallasta maassa. Lehti sanoo Muslimiveljeskunnan etsineen salafistien apua vaalitaistelun aikana, mutta nyt se joutuu taistelemaan sen ohjelmaa vastaan ja estää naisen valitsemista varapresidentiksi.
Rubin toteaa, että nämä islamin haarat eroavat vain toimintatavoissa – Muslimiveljeskunnan edetessä rauhallisempaa tahtia – mutta päämäärä on sama: Islamin sharia-lain toteuttaminen Egyptissä sen kaikissa muodoissaan.
Rubin selvittää, että islamin lain epäselvien kysymysten ratkaisu kuuluu islamin oppineille, ei oikeuslaitosten tuomareille, ja koska islam valvoo ihmisen elämää kehdosta hautaan, se valvoo samalla epäsuorasti kaikkia elämänalueita ja toimintoja maassa.

4. UUTISOTSIKOITA
-          Hizbullahin johto vakuutti Libanonissa pidetyssä tilaisuudessa, että sen ohjukset ja raketit yltävät kaikkialle Israelin territorioille ja 1967 sotaa edeltäville alueille. Järjestön terrori-toiminnan apulaisjohtaja Nabil Kauk halusi tällä todeta, että koko Israelin alue on kokonaisuudessaan sen tulituksen maalitauluna. Järjestön pääsihteeri sheikki Hassan Nasrallah toisti entiset uhkauksensa Israelin täydellisestä tuhoamisesta, mutta hän esitti sanomansa videonauhalta Haret Hreikin ”shahid-hallissa” Beirutissa pidetyssä tilaisuudessa. Nasrallah ei uskalla tulla julkisuuteen peläten joutuvansa Mossadin agenttien teloitettavaksi, vaan hän elää myyrän elämäänsä maanalaisessa salaisessa bunkkerissa Beirutin lähiössä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158871#.UCoLNXVHT-k
-          Entinen Mossadin johtaja Danny Yatom totesi sunnuntaina, että jos Israel joutuu pelätyn raketti- ja ohjusiskun kohteeksi Libanonista ja Gazasta, IDF:n on pakotettu tuhoamaan osia niiden alueista eliminoidakseen niiden laukaisualustat. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=281066
-          Pääministeri Netanyhau oli tarkoin vartioituna vastaanottamassa 350 uutta maahan-muuttajaa (olim) USA:sta ja Kanadasta. Hän totesi heille, että he ovat tulleet useista paikoista USA:ssa ja Kanadassa, mutta todellisuudessa samasta maasta: Israelista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158879#.UCoNkHVHT-k
-          Englantilaiset havahtuivat kauhistuneita toteamaan, että toista maailmansotaa käsittävän konferenssin yhteydessä pidetyssä paraatissa oli runsaasti natsi-aiheisia tunnuksia, hakaristejä ja natsilippuja, natsiunivormuihin puettuja ihmisiä ja jopa natsien SS-rekisterilaatoin varustettu auto SS-univormuihin puettuine matkustajineen. Sanomalehdet esittivät kirpeää kritiikkiä viranomaisille, jotka sallivat tällaisen jokaista kunnollista kansalaista kauhistuttavaa rekvisiittaa esitettävän julkisesti paraatissa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158885#.UCoOZHVHT-k
-          Valkoisen Talon edustaja Jay Carney esitteli lehdistötilaisuudessa presidentti Obaman näkemyksen Iranin ydinasetilanteesta todeten jyrkkänä vastakohtana Israelin asiantuntijoitten määritelmiin, että ”aikaa on vielä runsaasti Iranin vastaisten sanktioitten onnistumiseksi taivuttaa Iranin mullah-hallitus tuhoon johtavalta tieltään”. Carney viittasi P5 + 1 maiden pyrkimyksiin löytää viisasten kivi, jolla erimielisyydet voitaisiin tasoittaa todeten, että vielä on tilaa diplomatialle. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158880#.UCoPkXVHT-k
-          Debkafile kertoo Israelin tietolähteisiin perustuen, että Iranille on 250 kg 20 %:n tasoon rikastettua uraania, joka jatkorikastuksen kautta mahdollistaa ydin-pommin valmistumisen elokuun alkuun mennessä. Israelissa on voimakas pommi-iskujen vastustusliike, jonka johtoon on asettunut presidentti Shimon Peres, jolle entinen pääministeri Ehud Olmert antaa taustatukea. Netanyahu ja Barak sen sijaan lienevät petiaatteessa sopineet pommi-iskuista, vain ajankohta on auki. http://www.debka.com/article/22271/Iran-can-build-an-N-bomb-by-Oct-1-Cairo-coup-hampers-Israeli-action
-          DF kertoo toisessa artikkelissaan, että länsimaat USA:n johdolla ovat arabimaitten tukemina luovuttaneet kapinallisille 20 T-62 tankkia, jotka saatiin Libyasta Muammar Gaddafin runsaista asevarikoista. Turkki puolestaan luovuttaa runsaasti amerikkalais-valmisteisia olalta ammuttavia Stinger IT-ohjuksia kapinallisille, mikä tarkoittaa sisällissodan muuttumisen entistäkin verisemmäksi. Viikonvaihteen aikana kerrotaan aikakin  90 ihmisen saaneen surmansa etupäässä Aleppon taisteluissa. Kapinalliset esittelivät Assadin lentovoimien Mig-koneen ohjaajan, jonka koneen he väittävät ampuneensa alas joko tykin ammuksella tai ohjuksella. http://www.debka.com/article/22273/Syrian-rebels-armed-with-first-T-62-tanks
-          Venäjän apulaisulkoministeri Mikhail Bogdanov kertoo Al-Wattan saudi-lehden haastattelun mukaan, että Syyrian presidentti Bashar Assad on valmis luopumaan vallastaan ja toimimaan hallintovallan siirtämiseksi joustavasti uudelle hallitukselle 18 kuukautta kestäneen kapinan päätteeksi. Hän kertoi myös, että Bashar Assadin nuorempi veli Maher Assad haavoittui vaikeasti Damaskoksessa viime kuussa hallitusrakennuksen sisällä toteutetussa pommi-iskussa. Hän menetti molemmat jalkansa ja kärsii pahoista haavoista alaruumiiseensa. Maher Assad johti Syyrian armeijan 4:ttä divisioonaa ja tasavaltalaisarmeijaa. Häntä pidettiin yhtenä Bashar Assadin uskollisimmista kenraaleista ja hänen divisioonaansa yhtenä tehokkaimmista Syyriassa. Sen tehtäviin kuului suojella presidentin ja hallituksen palatsirakennuksia. http://www.timesofisrael.com/russias-deputy-fm-assad-willing-to-step-down/
-          TV-2 kertoo amerikkalaisiin tietoihin perustuen, että Obaman hallitus on välittänyt Netanyahulle viestin, jonka mukaan Israel ei voi perustaa ilmaiskujaan Iranin ydinlaitoksia vastaan luottaen USA:n armeijan automaattiseen tukeen. Toisaalta Israelin aloittama sota Irania vastaan voisi pelastaa Obamalle toisen presidentti-kauden, koska USA ei vaihda johtajaansa sodan aikana. http://www.timesofisrael.com/us-message-to-israel-dont-rely-on-us-to-finish-the-job-in-iran/

Monday, August 13, 2012

MAANANTAI 13.08.12


MAANANTAI 13.08.12

1. EGYPTIN presidentti Mohammed Mursin täydellinen remontti maan armeijassa ja oikeustoimen johdossa ei Washington Post kolumnistin David Ignatiuksen mukaan tullut yllätyksenä, sillä sitä osattiin odottaa, mutta että se toteutettiin näin pian ja rajusti yllätti kaikki tarkkailijat kuten myös valtioitten johtajat. Presidentti Mursi erotti aseellisten voimien ylimmän sotilasneuvoston (SCAF) johtajan, puolustusministeri kenttämarsalkka Mohamed Hussein Tantawin ja armeijan yleisesikuntapäällikön Sami Ananin sekä kaikkien aselajien komentajat nimittäen heidän tilalleen ”uudet komentajat, jotka edustavat uutta sukupolvea ja jotka pystyvät avustamaan maan kehittämiseksi moderniksi valtioksi”, kuten Mursin lausunnossa todetaan. USA:n johdon taholta annetaan ymmärtää, että uusi puolustusministeri kenraali Abdel Fattah al-Sissi on pitänyt hyviä ja luotettavia suhteita USA:n kanssa toimiessaan tiedustelupäällikkönä.

DAVID IGNATIUS Washington Postista rauhoittelee, ettei Obaman hallitus anna varoitus-merkkejä Egyptin armeijan uusista johtajista, sillä ”muutos oli välttämätön ja odotettu useiden entisten komentajien korkean iän ja menettämänsä kansansuosion vuoksi vallankumouksen jälkeisessä Egyptissä”. USA:n viranomaiset vakuuttavat, että armeijan uusi komentaja kenraali Sissi on ollut usein USA:ssa osallistuen vuoden kestävään johtavassa asemassa olevien upseerien koulutukseen, ja häntä kunnioitettiin pätevänä tiedustelujohtajana.
He eivät myöskään usko huhuja, että kenraali Sissillä olisi salaisia suhteita Muslimiveljeskuntaan.
USA:n viranomaisten mukaan Mursin päätökset ovat osa Muslimiveljeskunnan odotettavissa olevia toimia asemansa vahvistamiseksi sekä parlamentissa, presidentininstituutiossa ja armeijassa että myös oikeus-laitoksessa. Mursi itse toteaa tämän sinetöivän vallan-kumouksen saavutukset.

PRESIDENTTI Mursi noudattelee Turkin pääministeri Erdoganin tapaa murskata armeijan valta omassa maassaan johtavien upseerien massaerottamisella ja pidätyksillä, mutta hätäinen tapa, millä Mursi tämän suoritti, herättää epäilyksiä toimien järkevyydestä.
Erdogan toteutti uudistuksensa ja vallansiirron Turkissa pitkän ajan kuluessa. Mursi tekee sen kertarysäyksellä, mikä halvaannuttaa armeijan toimet, kunnes uudet komentajat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja löytäneet oman tapansa johtaa.
IGNATIUS sanoo artikkelissaan, että Mursin päätös nimittää varapresidentiksi kokenut tuomari Mahmoud Mekki sen sijaan herättää epäilyksiä, että uusi varapresidentti, jolla on suhteita Muslimiveljeskuntaan, tulee mitätöimään oikeusistuinten päätöksiä, joiden tuomarit ovat perua Mubarakin hallituksen ajoilta ja edustavat siten syrjäytettyä hallintoa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158847#.UCiO23VHT-k

2. EGYPTIN presidentti Mohammed Mursin yllättävä päätös erottaa Egyptin armeijan korkein johto eri aselajien komentajia myöten ja heidän korvaaminen uusilla upseereilla yllätti Israelin johdon ja suunnittelijat. Jos joitain viitteitä muutoksista olikin, niiden kokonaisvaltaisuus ja kiireellisyys ei ollut odotettu, vaikka armeijan kompasteleminen Rafian terrori-iskun estämiseksi ja sen jälkeisessä terroristien jahtaamisessa Siinailla katsottiinkin saattaneen armeijan nöyryytetyksi ja yleisen arvostelun alaiseksi. Israelin näkemyksen  mukaan Mursi halusi puhdistaa Egyptin hallinnon armeijan kuristusotteen alta, jolla se pystyi rajoittamaan presidentin ja hallituksen valtaa. Armeijan korkea neuvosto SCAF käytännössä valvoi myös komiteaa, joka valmistelee uutta perustuslakia. Mursi puuttunee tähänkin ongelmaan, kuten hän peruutti SCAF:n asettamat presidentin valtaoikeuksien rajoitukset ja muut hallinnon toimia rajoittavat tekijät, joilla ne alistettiin SCAF:n hyväksynnän alaisiksi.

ISRAELIN viranomaiset eivät usko Mursin päätösten vaikuttavan radikaalisti Egyptin ja Israelin välisiin suhteisiin, mutta hänen odotetaan uusissa korkea tason nimityksissään entistä tarkemmin huomioivan heidän suhteensa Israeliin.
Israelin viranomaiset kuitenkin varoittavat, että elleivät uudet komentajat suostu toimimaan Siinain terrorismin kitkemiseksi yhteistyössä Israelin viranomaisten kanssa, IDF voi joutua toimimaan yksin ilman Egyptin mukanaoloa, kuten TV-10 raportoi eilen.
EGYPTIN armeijan komentajaksi ja yleisesikuntapäälliköksi nimitettiin kenraaliluutnantti Sidki Sayed Ahmed, jonka kanssa IDF joutunee toimimaan aktiivisesti. Hänen siteistään Muslimi-veljeskuntaan ei ole tietoja, mutta ilman niitä häntä tuskin olisi nimitetty.
Presidentti Mursin päätösten vaikutuksia joudutaan odottamaan, eivätkä analyytikot ja asioista raportoivat kommentaattorit ole vielä saaneet tuntemuksiaan järjestykseen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158840#.UCiZXnVHT-k

3. REUTERS kertoo artikkelissaan, että Siinailla toimivat ”militaristit”, kuten heitä kutsutaan artikkelissa yleisen ”terroristi” nimikkeen sijasta, ampuivat kuoliaaksi egyptiläisen heimojohtajan ja hänen poikansa Siinain ja Israelin välisen rajan tuntumassa. He olivat palaamassa kotiinsa heimojen järjestämästä konferenssista, jossa keskusteltiin sotilaallisen toiminnan lopettamisesta.
EGYPTIN turvallisuusjärjestön julkistaman tiedotuksessa sanotaan: ”Heimojohtaja Khalaf al-Menahy ja hänen poikansa ammuttiin kuoliaaksi militaristien toimesta heidän palatessaan paikallisten heimojohtajien järjestämästä konferenssista sotilaallisen toiminnan lopettamiseksi.” Heidän surmaamisensa tapahtui aikana, jolloin Egyptin armeija suorittaa suurinta koskaan järjestämäänsä operaatiota terrorismin kitkemiseksi Siinailta vuoden 1973 sodan jälkeen, jossa Israel miehitti Siinain, mutta luopui siitä kokonaan vuoden 1979 rauhansopimuksen mukaisesti Egyptin ja Israelin välillä.

LAITTOMUUS on Siinailla kasvanut Egyptin armeijan pystymättä valvomaan laajaa harvaan asuttua niemimaata saavuttaen mittasuhteet, joissa aluetta hallitsevat osittain alueen beduiiniasukkaat, osin sinne pureutuneet al-Qaidan kanssa liittoutuneet terroristijärjestöt, joiden vaikutus nousi dramaattisesti poliisien poistuessa alueelta mielenosoitusten aikana.
SIINAIN terroristeja lähellä oleva taho kertoi terroristien pitäneen alueella oman salaisen konferenssin, jossa keskusteltiin Egyptin armeijan toimista heitä vastaan surmaten kuusi heidän jäsentään vannoen, että vastatoimet tulevat olemaan ankarat, mistä heimojohtajan ja hänen poikansa murha voi olla yhtenä esimerkkinä.
Artikkelin mukaan tarkkailijat pitävät Muslimiveljeskunnan tapaa hoitaa Siinain väkivaltaisuutta ja lopettaa sinne salakuljetettujen aseitten virta testinä sen uskottavuudesta.
Kriitikot arvioivat, että presidentti Mursin käsiä sitovat veljeskunnan läheiset suhteet Hamasiin sekä Salafisteihin, jotka ovat mukana uuden Egyptin politiikassa ja hallitsemisessa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158848#.UCif6nVHT-k

4. HAMASIN edustaja ja PLC:n jäsen Salah Bardaweel totesi journalisteille sunnuntaina, että Hamas on valmis itse sulkemaan kaikki salakuljetustunnelit Siinailta Gazaan, jos Egypti avaa Rafahin rajaterminaalin pysyvästi. Hän sanoi olevansa vakuuttunut, että ”Egyptin nykyjohto presidentti Mursin johdolla tulee avaamaan terminaalin, sillä salakuljetustunnelit ovat olleet kansan vastaus Gazan rikollisen saarron murtamiseksi”.

Bardaweel totesi edelleen journalisteille, että ”tunnelit ovat olleet tarpeen Palestiinan kansan vastarinnan lujittamiseksi ja miehityksen poistamiseksi, jonka varjolla juutalaistetaan pyhiä paikkoja ja murhataan naisia ja lapsia sekä sairaita ihmisiä”.
Hän sanoi, että sivistynyt tapa tunnelien poistamiseksi on Rafian terminaalin avaaminen sekä tavaroille että ihmisliikenteelle. Hän totesi muslimien paastoavan nyt ramadan-kuukauden ajan, joka pian päättyy id al-fitr juhlallisuuksiin, jolla paastoaika lopetetaan.

BARDAWEEL sanoi olevansa vakuuttunut, että IDF oli syyllinen edellisen viikon sunnuntaina Rafahiassa Egyptin armeijan tukikohtaan tehtyyn terrori-iskuun, jossa 16 armeijan sotilasta surmattiin. Hän väitti ”sen palvelleen Israelin miehityksen korkeita pyrkimyksiä”. Hän sanoi ”useiden teoreettisten ja käytännön tosiasioiden viittaavan tähän. Israelin pyrkimyksenä on ollut halventaa Egyptin armeijaa ja toisaalta häiritä Hamasin ja Egyptin välisiä suhteita”. Hän viittasi Hamasin pääministeri Ismail Haniyehin muutama viikko sitten tekemään Egyptin vierailuun, jossa hänet otettiin vastaan täysivaltaisena Palestiinan hallituksen pääministerinä.
HAMAS-johtaja Mahmoud Zahar vakuutti Hamasin avustavan iskun suorittajien löytämiseksi ja sanoi Hamasin tukkivan tunnelit, jos vapaakauppa toteutetaan Egyptin kanssa. Hän ei pitänyt mahdollisena, että Hamas suorittaisi iskuja Palestiinan ulkopuolella eikä varsinkaan egyptiläisiä uskonveljiä vastaan heidän paastonsa lopettavan aterian aikana.

5. UUTISOTSIKOITA
-          Strategisten asiain ministeriön pääsihteeri Yosso Kuperwasser totesi sunnuntaina, ettei USA ole nyt halukas elvyttämään USA:n ja Israelin välistä kiihotusta seuraavaa komiteaa. Hän puhui journalisteille kabinetin istunnon jälkeen, jossa hän esitteli ministereille viimeisen raportin PA:n harjoittamasta Israelin vastaisesta kiihotuksesta. Hän sanoi sekä Israelin että PA:n olevan kiinnostunut komitean elvyttämisestä, mutta ”kolmas osapuoli” (USA) ei ole. Amerikkalaiset viittaavat Israelin ja PA:n suhteitten jähmettyneeseen tilaan, eikä siten ole mielekästä aloittaa mieltä kiihottavien asioitten penkomista. Komitea perustettiin 1998 USA:n aloitteesta Sharonin valtakaudella. Israelia edusti Uri Dan ja PA:ta Marwan Kanafani. Komitean työskentely oli solvausten ja syytösten heittämistä puoli ja toisin ilman tuloksia. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=281005
-          IDF:n keskusjohdon komentaja kenraalimajuri Nitzan Alon allekirjoitti eilen dokumentin, jolla Bruchin etäyhteisö saa virallisen juutalaisyhteisön aseman. Tämä on osa hallituksen politiikkaa hyväksyä kolme etäyhteisöä, Bruchin, Rehelim ja Sansana. Hallituksen asettamalla ministeripaneelilla on oikeus käsitellä Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen asioita, myös niiden laillistamistapauksia, jotka aiemmin ovat olleet yksin puolustusministeri Ehud Barakin tahdon varassa. Bruchin perustettiin 1999, se sijaitsee 30 km Tel Avivista itään, eli Kassam-raketin kantaman päässä. Siellä asuu nyt 100 perhettä. ollen suurin juutalainen etäyhteisö Samariassa. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=280979
-          Israelilainen päivälehti Maariv kertoo saaneensa tiedon, että sekä Obaman hallitus että Romneyn vaaliyhdistys ovat vahvistaneet Netanyahulle lähettämässään salaisessa viestissä, että jos Israel hyökkää Iraniin, USA tulee tarjoamaan apuaan mahdollisen sodan syttyessä. Sen mukaan USA tulee asettamaan suojaverhon Israelin ylle, jos Iran, Syyria, Hizbullah ja Hamas (tai Egypti) aloittavat ohjus-hyökkäykset Israelin siviiliasutuksia vastaan. Teoria lähtee ajatuksesta, ettei USA voi seurata sivusta, jos Israelia lahdataan säälittömästi. Toisaalta, jos Israel iskee ennen USA:n presidentin vaaleja, se voi vaikuttaa niihin, koska presidenttiä ei vaihdeta maan ollessa sotatilassa toista maata vastaan. Netanyahu ja Obama voivat tavata toisensa New Yorkissa 27. syyskuuta YK:n yleiskokouksen istunnon aikana. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158851#.UCi3inVHT-k
-          Libanonin tuomioistuin syytti eilen kahta korkeaa Syyrian armeijan virkailijaa ja libanonilaista kansanedustajaa solun muodostamisesta, jonka päämääränä oli murhata libanonilaisia kansanedustajia ja muita merkittäviä henkilöitä aiheuttaakseen maassa epäjärjestystä ja sekasortoa. Syytettyinä ovat Syyrian kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Ali Mamlouk, prikaatinkenraali Ali Adnan sekä ministeri Michel Samaha. Kahta edellistä ei saatu oikeuteen, mutta Samaha pidätettiin kotonaan. Tapaus on harvinainen isku Syyriaa ja Hizbullahia vastaan. Torstain aikana todettiin, että syyrialainen kenraali ja kaksi everstiä pakenivat Jordaniaan. http://www.timesofisrael.com/three-senior-syrian-officers-defect-to-jordan/

Sunday, August 12, 2012

SUNNUNTAI 12.08.12


SUNNUNTAI 12.08.12

1. USA:N ulkoministeri Hillary Clinton vieraili eilen Turkissa, jossa hän yhdessä pääministeri Recep Tayyip Erdoganin kanssa suunnitteli Syyrian presidentti Assadin armeijan vastaisia toimia. Suunnitelmissa on lentokieltoalueen perustaminen osalle Syyrian aluetta. Toiseksi USA aikoo laajentaa ”kapinallisille” antamaa avustusta, aseita, ohjuksia ja rahaa. Ensimmäinen merkki pelimerkkien vaihtumisesta on Turkin päätös on amerikkalaisten olalta laukaistavien ”Stinger” ilmatorjuntaohjusten toimittaminen ”kapinallisille”. Päätökset voivat aiheuttaa muutoksia myös Assadin sotilaitten hyökkäysaseitten käyttämisessä. Kuten yleisesti tunnetaan ja Syyrian ulkoministeri itse tunnusti, Syyrialla on Lähi Idän suurimmat varastot massatuhoaseita, erilaisia hermokaasuja ja sarinia ja ohjukset niiden kuljettamiseksi.

Tarkkailijat pelkäävät, että USA:n ja Turkin päätös avoimesta tuen lisäämisestä ”kapinallisille” voi antaa Assadille avoimen valtakirjan puolustautuakseen turvautua kaikkiin käytettävissään oleviin aseisiin. Israel, Turkki ja Jordania joutuisivat siinä tapauksessa ensimmäisinä Syyrian kemiallisin ja hermokaasu-asein tekemän hyökkäyksen kohteiksi.
Debkafile, joka asiasta kirjoittaa, sanoo lähteisiinsä perustuen, että Erdogan teki päätöksen Stinger ohjuksien luovuttamiseksi Aleppon kapinallisille Syyrian ammuttua alas turkkilaisen F-4 koneen luultavasti käyttäen Venäjän toimittamia Pantzar-1 ohjuksia Latakian yllä.
DF kertoo myös, että Erdogan salli turkkilaisten PKK kurdi-pyssymiesten siirtymisen Syyrian ja Turkin välisen rajan tuntumaan Syyrian armeijan hyökkäysaikeita vastaan.
DF kertoo edelleen, että USA:n hallitus pyrkii taivuttamaan Assadin kättä, mutta varoen katkaisemasta sitä, koska hallituksen hallitsematon kaatuminen syöksisi maan sekasortoon. http://www.debka.com/article/22264/Clinton-Chemical-warfare-is-planned-for-Rebels-get-first-anti-air-Stingers

2. IDF:n komentaja Benny Gantz jatkaa varoituksiaan, että Israel voi joutua monen rintaman sotaan, johon täytyy varautua kaikin keinoin. Hän viittaa viimeiseen terrori-iskuyritykseen Siinailta, joka pystyttiin estämään tehokkaan tiedustelun ansiosta varoittaen, ”ettei tämä saa tuudittaa meitä luottamukseen, että tiedustelutoiminta voisi yhtä tehokkaasti estää maata vastaan tulevaisuudessa tehtävät yllätyshyökkäykset”.

KENRAALILUUTNANTTI Benny Gantz puhui reserviläisten ylentämistilaisuudessa todeten, että IDF:n tulee olla valmis mihin tahansa tulevaisuuden näkyyn, myös monen rintaman sotaan, vaikka armeija ei missään tapauksessa toivo sitä. ”Äskeinen yritys Israelin vahingoittamiseksi pystyttiin estämään joukkojemme tehokkuuden ja ajan tasalla olevan tiedustelun ansiosta. Meillä ei kuitenkaan aina ole ennakkovaroituksia, joten meidän tulee olla aina valppaina”, hän selitti.
Gantz viittasi ”alueen maissa tapahtuviin muutoksiin ja sisäisiin liikkeisiin mm. Syyriassa ja Egyptissä, joiden päämääristä emme ole vielä täysin tietoisia”. Israelin hallituksen lupa sallia Egyptin armeijan lisätä joukkojaan ja hyökkäystehoaan Siinailla on yksi tuntematon tekijä, jolla voi olla positiivisia tai negatiivisia seurauksia. Lupa annettiin useiden päivien ajaksi, jonka aikana Egypti voi lähettää viisi hyökkäyshelikopteria Siinaille terroristien jahtaamiseksi.
Egypti ilmoitti äskettäin pidättäneensä kuusi terroristia Siinain operaationsa aikana, mutta tarkkailijat epäilevät Egyptin armeijan toimien tehokkuutta hyvistä yrityksistä huolimatta.

KESKIVIIKKONA julkistetun statistiikan mukaan 5 % asevelvollisista todella suorittavat sen, ja aktiivisimmat asevelvolliset tulevat Juudean ja Samarian juutalais-yhteisöistä, joissa asuvista asevelvollisista 34 % myös suorittavat velvollisuutensa. Tämä tieto antaa rajun korvapuusti niille poliitikoille, jotka syyttävät ”setlereitä loisiksi, jotka vain käyttävät hyväkseen hallituksen heille antamia etuisuuksia ja armeijan suojelua”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158771#.UCc_T3VHT-k

3. ”Näinä päivinä, kun verinen sisällissota riehuu vain muutamien metrien päässä meistä, me Israelissa vaihdamme Golani-prikaatin komentajan, joka vastaa maamme silmien puolustamisesta”, sanoi prikaatinkenraali Hyman Tamir puhuessaan komentajanvaihdos-tilaisuudessa Hermonilla. ”Olemme historiallisessa vaiheessa, emmekä tiedä, miltä Syyrian uusi hallitus tulee näyttämään, mutta meidän tulee varautua myös pahimman varalle.”
GAZAN Cast lead operaatiossa haavoittunut, mutta parantunut eversti Oren Cohen otti rintamavastuun eversti Mounir Amarilta johtaakseen Golani-prikaatia, joka muodostuu IDF:n eliitti sotilaista, pääosan heistä kuuluessa IDF:n Egoz-reserviläisiin. Prikaati saa tehokkaan ja monipuolisen koulutuksen, jossa heille opetetaan selviytymään äärimmäisissä olosuhteissa, myös lumessa ja pakkasessa käyttäen suksia ja moottorikelkkoja. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158774#.UCdEx3VHT-k

4. ISRAELIN johtajat Netanyahu ja Barak ovat lähes varmasti päättäneet ilmaiskuista Iranin ydinlaitoksia vastaan kuluvan vuoden syksyllä, kertoi TV-2 perjantai-iltana vatvoen asiaa puolesta ja vastaan. Lähetyksen sisällön mukaan Israelin johtajat viittaavat useisiin tilanteisiin, joissa USA:n hallitus on luvannut hoitaa asiat, mutta jotka jäivät lupauksiksi. Presidentti George W Bush lupasi valvoa, ettei Pohjois-Korea saa ydinaseita, mitä hän ei pitänyt.
USA:n hallitus ei ollut tietoinen New Yorkin pommituksista 11.09.2001. Israelin johto epäilee presidentti Obaman antamia vakuutuksia, ettei hän salli ydinasein varustettua Irania. He viittaavat Obaman omaksumaan käytäntöön hankkia ennen ratkaisevia päätöksiä YK:n tai arabiliiton päätökset, mikä vesittää hyvät yritykset ja vie pohjan yllätyksen käyttämisestä.

TV-ohjelmassa todettiin Israelin johtajien huoli, ettei Obama ole julkistanut hyökkäys-suunnitelmaansa, ei ole luvannut käyttää sitä viimeisenä keinona, eivätkä puolustusministeri Leon Panettan äskeisen Israelin vierailunsa aikana antamat ehdot hyökkäyksestä rauhoittaneet Israelin päättäjiä. He uskovat presidentti Obaman omaksuneen kannan, jonka mukaan USA voi aivan hyvin elää ydinasein varustetun Iranin rinnalla huomioimatta Iranin uhkauksia, että sen päämääränä on Israelin tuhoaminen ja poistaminen maailman kartalta.
He uskovat Mitt Romneyn toimivan paljon hyökkäävämmin, jos hänet valitaan presidentiksi, mutta kotimainen vastustus voi sitoa hänenkin kätensä.

TV-2 ohjelmassa tutkittiin myös Iranin hyökkäyksen seurauksia. Sotilaallisesti Hizbullah ja Hamas iskisivät ohjuksillaan Israeliin, ja maan arabiväestö voisi nousta vastarintaan. Diplomaattisesti Israelin ja USA:n suhteet kärsisivät ja maa joutuisi entistä enemmän eristyksiin. Toisaalta ydinasein varustettu Iran pystyisi nöyryyttämään ja alistamaan Israelia nykyistä tehokkaammin samalla vahvistaen Hizbullahin ja Hamasin asemia. Syyrian presidentti Assadin ei uskota liittyvän sotaan, koska se voisi tuhota hänen maansa.
Taloudellisesti Israel tulisi taantumaan, mutta Israelin pankin pääjohtaja Stanley Fischer vakuuttaa, että maa on taloudellisesti varautunut sotatilanteeseen.
Iranin pommi tulisi hidastamaan ulkomaisia investointeja Israelissa ja karkottamaan maan terävimmät aivot ulkomaille, ohjelmassa todettiin.
Tutkittaessa eri mahdollisuuksia seurauksineen loppupäätelmänä voitaneen pitää huomiota, että Iranin ydinase kiihdyttäisi ydinasekilpailua Lähi Idässä ja tekisi alueesta entistä vaarallisemman sen asukkaille ja vain odottaisi ruutitynnyrin syttymistä joko tahallisen tai tahattoman sytyttäjän toimesta. http://www.timesofisrael.com/decision-by-netanyahu-and-barak-to-strike-iran-is-almost-final-israeli-tv-says/

5. ISRAELIN kotirintama aloitti sunnuntaina harjoituksen SMS-järjestelmän käyttämiseksi maanlaajuisesta varoituksesta odotettavasta hyökkäyksestä maahan. Harjoitus aloitettiin tänä aamuna lähimpänä mahdollista hyökkäyssuuntaa olevissa kylissä ja kaupungeissa maan pohjois-osissa ja sitä jatketaan viikon aikana siirtyen päivittäin keski- ja eteläosiin.

Harjoituksen tarkoituksena on kehittää ja kokeilla järjestelmää, jolla varoitukset pystyttäisiin levittämään nopeasti ja tehokkaasti niillekin kansalaisille, jotka eivät ole TV:n tai radion läheisyydessä, mutta joilla todennäköisyyden mukaan on kännykkä mukanaan.
Harjoitus aloitetaan aamulla kahdeksan maissa huipun ollessa 10-12 välillä kunakin päivänä.
Tarkoituksena ei ole suinkaan aiheuttaa paniikkia tai pelkoa kansassa, vaan valmistaa sitä mahdollisuuteen, että joku höyrypää päättäisi kuitenkin iskeä Israeliin raketeillaan ja ohjuksillaan - ellei peräti massatuhoaseillaan, missä aika etsiä suojaa on elintärkeä. http://www.timesofisrael.com/home-front-command-to-drill-sms-alerts-around-the-country/

6. UUTISOTSIKOITA
-          RICHTERIN asteikon 6.4 asteen maanjäristys iski arvaamatta Iranin Azerbaijanin maakunnan itäosiin tuhoten neljä kylää ja vaurioittaen 60. Uutisen mukaan järistystä seurasi toinen 6.3 asteen järistys 11 minuutin kuluttua, joita seurasi ainakin 9 jälki-järistystä. Tähän mennessä raportoidaan ainakin 250 ihmisen saaneen surmansa ja parin tuhannen haavoittuneen. Luvut tulevat nousemaan sitä mukaa, kuin alueita päästään tutkimaan. - Toisen uutisen mukaan järistykset vaurioittivat Ahar, Haris ja Varzagan kaupunkeja, tuhosivat täysin 6 kylää ja aiheuttivat 50 – 80 %:in vaurioita 80 kylän alueilla. Iran kuuluu seismisesti rauhattomaan alueeseen, jolla maanjäristykset ovat usein toistuvia. Edellinen 6.6 asteen järistys tuhosi historiallisen BAM:n kaupungin surmaten 26 000 ihmistä v. 2003. Israel on aina ollut ensimmäisten joukossa tarjoten apuaan, mitä Iran tuskin suostuu pyytämään. http://www.timesofisrael.com/iran-state-tv-says-earthquake-hits-northwest/
-          Syyrian ”kapinalliset” - keitä he sitten lienevätkin - ovat järjestäytymässä maan pohjoisosissa muodostaen komiteoita, joiden tehtävänä on korjata vaurioituneita voimalinjoja, kehittää leivän ja muiden ruokatarpeiden valmistaminen sekä miehittää haltuunsa saamat rajanylitysasemat Turkin rajalla. He järjestävät turvallisuuspartioita, valvovat 60 vangin vankilaa ja teloittavat uskonnollisten johtajien tuomitsemia murhaajia tai muuten epätoivottavia aineksia. He sanovat toteuttavansa uutta Syyriaa, jossa uskonnollinen suvaitsevaisuus vallitsee ja lainkuuliaisuus toteutetaan. Heidän alueensa ulottuu n. 50 km Turkin rajalta, mutta Aleppon seudulla olevat Assadin armeijan yksiköt tulittavat tykistöllään heidän kaupunkejaan tahtonsa mukaan. Alue on suhteellisen yhtenäinen ja ”kapinalliset” miehittävät uusia kaupunkeja sitä mukaa, kuin saavat armeijan joukot karkotetuiksi. http://www.timesofisrael.com/rebels-carve-out-large-enclave-in-north-syria/
-          YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon on tiettävästi kutsunut presidentti Obaman, presidentti Mohammed Mursin, Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejadin yhteiselle lounaalle New Yorkissa YK:n yleiskokouksen alkaessa 25. syyskuussa, kertoo the Washington Times. PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas esittänee valtionsa perustamisasian 29. syyskuuta YK:n yleiskokoukselle. Häntä pidetään de facto valtion päämiehenä siihen kuuluvine huomionosoituksineen. Pääministeri Netanyahu ei osallistu YK:n yleis-kokoukseen, vaan lähettää sinne edustajansa puolustusministeri Ehud Barakin. Ban ki-Moonin kutsu on kuin vastauksena Netanyahun pyyntöön, ettei YK :n pääsihteeri osallistuisi Teheranissa järjestettävään sitoutumattomien maiden konferenssiin. Sekä Venäjän että Kiinan presidentit eivät osallistune YK:n avajaistilaisuuteen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158804#.UCdfUHVHT-k
-          Likudin kansanedustaja Danny Dannon kehotti puolustusministeri Ehud Barakia hyväksymään Arielin yliopistolle suodun yliopiston arvon tai eroamaan toimestaan. Koska Arielin kaupunki sijaitsee ns. vihreän linjan itäpuolella, rakentaminen ja tärkeiden päätösten vahvistaminen vaatii puolustusministerin allekirjoituksen. Arielin yliopisto on saanut vastustusta vasemmiston taholta kuten myös korkean opetuksen neuvostolta, jotka pelkäävät muiden yliopistojen menettävän hallituksen tukirahoja Arielin hyväksi, joiden määrä on kovin rajoitettu. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/158788#.UCdhunVHT-k
-          Aseellisten joukkojen suorittamat iskut jatkuvat Siinailla. Viikko sitten sunnuntaina tehdyn hyökkäyksen jälkeen, jossa 16 Egyptin sotilasta kuoli, terroristit tekivät kaksi aseellista hyökkäystä sotilaita vastaan, joita seurasi hyökkäys rauhanturvajoukkoja vastaan Siinailla tänään sunnuntaina. Se ei vaatinut ihmisuhreja. Obaman hallitus harkitsee yhteistoiminnan ja aseavun lisäämistä Egyptin uusien johtajien kanssa, mikä tulisi käsittämään tiedustelutietojen jakamista niiden kesken. Tämä kehityskulku ei lupaa hyvää Israelin kannalta, joka pelkää USA:n agenttien vuotavan Israelin turvallisuus-järjestöjen ja armeijan tietoja Egyptille. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=280896