Friday, August 27, 2010

PERJANTAI 27.07.10

1. PÄÄMINISTERI Netanyahu suunnittelee itse hoitavansa avainkysymykset Mahmoud Abbasin kanssa kahden viikon välein pidettävissä keskusteluissa ja antaa yksityiskohdat hoidattaviksi keskustelutiimien kesken. Tämä voisi olla oikea tapa pitää asiat hanskassaan. Netanyahun tiimiin kuulunevat Yitzhak Molcon johdolla kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Uzi Arad, ulkoministeriön Lähi Idän osaston apulaispääsihteeri Yaacov Hadas, pääministerin sotilas-attashea kenraali Yohanan Locker, politiikan suunnittelujohtaja Ron Dermer sekä puolustusministeriön ja armeijan edustajat.

PÄÄMINISTERI kutsui lähimmät avustajansa neuvotteluun torstaiksi käydäkseen läpi huolestuttavia uutisia, että rakennuskiellon jatkaminen voi muodostua kynnyskysymykseksi suorien neuvottelujen aloittamiseksi, ja toiseksi valmistellakseen ensi viikon torstaiksi suunniteltua keskustelujen alkamistilaisuutta. Netanyahu painottaa johtajien kahdenkeskisten tapaamisten tärkeyttä säännöllisin välein, joissa selvitetään ydinkysymykset pääpiirteittäin keskustelutiimien huolehtiessa detaljeista.
PA:n johto uhkailee toistuvasti, ettei se osallistu alkamistilaisuuteen, ellei Israel suostu jatkamaan rakennuskieltoa Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä. Kukaan ei sen sijaan ole vaatinut tasapuolisuuden nimissä palestiinalaisten rakentamisen kieltoa, koska sikäli kuin ymmärretään, Juudea ja Samaria ovat ”kiistanalaisia” alueita, mihin määritelmään Israel on vuosien varrella alistunut omaa tyhmyyttään eikä vaatinut asian käsittelemistä San Remon konferenssin 1920 ja Kansainliiton päätöslauselman vuodelta 1923 mukaisesti, joissa nämä alueet sisältyivät juutalaisten kansalliseen kotiin Jordanjoesta Välimereen.

PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas kehotti pari päivää sitten Israelia tarttumaan ”historialliseen” tilaisuuteen rauhan saavuttamiseksi välittömillä suorilla keskusteluilla. Mutta seuraavana päivänä Hamas, PFLP, DFLP, Islamic Jihad ja muut sirpaleryhmät esittivät vaatimuksen Abbasin eroamiseksi kaikista tehtävistään, koska hän taipui USA:n painostuksen alla ja luopui ennakkoehdoistaan keskustelujen aloittamiseksi. Oppositioryhmien edustajat tapasivat Damaskoksessa eilen.
HAMASIN edustaja Izzat Risheq Damaskoksen kokouksessa totesi läsnäolijoitten sopineen vaatimuksesta, ettei Abbas ole enää luotettava valvomaan palestiinalaisen kansan etujen toteutumista ja hänen tulee sen tähden erota kaikista tehtävistään.
Abbas selitti mielenmuutostaan suostuessaan kuitenkin osallistumaan Washingtonin tilaisuuteen todeten, että PA menee sinne omasta halustaan. Vaatimuksestaan rakennus-kiellosta hän selitti, ettei se ole ennakkoehto, koska se sisältyy useisiin kahdenkeskisiin sopimuksiin, ja Oslon sopimuksista lähtien kumpikin osapuoli suostuu välttämään olosuhteiden muuttamista alueella. Täten Israel välttää rakentamasta Juudeassa ja Samariassa ja PA lupaa, ettei se yksipuolisesti julista Palestiinan valtiota, Abbas analysoi. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=186149 http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=186146

2. RAKENNUSKOHTEIDEN hyväksyminen Jerusalemin itäosiin väheni dramaattisesti USA:n varapresidentti Joe Bidenin maaliskuun Israelin vierailun jälkeen, toteavat kaksi ääri-vasemmistolaista NGO-järjestön nimellä kulkevaa painostusryhmää Ir Amim ja Peace Now. Näiden järjestöjen julkistamiin tilastoihin on kuitenkin suhtauduttava tietyllä varovaisuudella, sillä niiden tapa koota tietoja ja käsitellä niitä ei vastaa yleisesti hyväksyttäviä normeja.

JP:n artikkelissa, jonka laati Melanie Lidman, todetaan, että viiden kuukauden sisällä Bidenin vierailusta vain kourallinen pieniä projekteja, kaikkiaan 433 taloyksikköä, on vahvistettu. Kolmen kuukauden aikana ennen Bidenin vierailua hyväksyttiin viisi suurta rakennus-kohdetta, joissa on 3 171 taloyksikköä, joillakin suunnitteluasteilla. Aiemmista kohteista ei artikkelin mukaan ole käytettävissä tietoja.
ULKOMINISTERI Lieberman on joittenkin muitten poliitikkojen tavoin todennut, että rakennus-kielto on ollut voimassa Jerusalemissa 10 kuukauden ajan, vaikka sitä ei ole virallisesti julkistettu. Jerusalemin pormestari kiistää tiedot rakennuskiellosta Jerusalemin itäosissa.
SISÄMINISTERIÖN edustaja sanoo, että rakennuskohteiden hyväksymisen taantuminen Jerusalemin itäosissa on seurausta Netanyahun asettaman seurantaryhmän toimista, mutta myös luonnollisesta hyväksymismenettelyn vaihteluista. Mutta Meretzin edustaja vahvistaa, että rakennusprojektien hyväksyminen on taantunut selvästi viimeisen 5 kuukauden aikana. Hän painottaa, ettei USA estä rakentamista vaan suunnitelmien hyväksymistä, mikä käytännössä johtanee samaan lopputulokseen, eli rakentamisen tyrehtymiseen. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=186150

3. OBAMAN hallitus lähetti käsikassaransa Dennis Rossin Israeliin varmistamaan, ettei rakennuskieltoasia nouse estämään Obaman ensi viikon torstaiksi järjestämää ”vaalitilaisuutta”, jonka yhteydessä pidetään ensin gala-illallinen keskiviikkona – varmaan tervetullut katkos Abbasin ja hänen tiiminsä muitten ”rauhanneuvottelijoitten” ramadan paaston lieventämisemiseksi – ja jatketaan torstaina juhlallisena keskustelujen alkamis-tilaisuutena, joissa Netanyahu ja Abbas pakotetaan taas kerran puristelemaan toistensa käsiä. Edellisessä Obaman johtamassa tilaisuudessa Abbas kaiveli korvaansa epävarmana eikä Netanyahu löytänyt sopivaa asentoa tuolilleen nykytellen sitä hermostuneena lähemmäs pöytää. Ei ole ilmoitettu, mitä muuta ohjelmaa tilaisuuden kuvaamisen lisäksi on tarkoitus suorittaa. On puhuttu, että rakennuskiellon jatkaminen on ainakin esillä, mutta siitäkään ei ole varmuutta. Abbas on viime päivinä luistellut aiemmista kovista uhkauksistaan eikä enää vaadi ehdotonta kieltoa, vain periaatteellista hyväksymistä Netanyahun taholta. Turvallisuutensa vakuudeksi Abbas kuitenkin lähetti kaikille osapuolille sitä koskevat kirjeensä, joissa hän selittää vaatimuksensa, jotka eivät ole ennakkoehtoja vaan toteamuksia.
TILAISUUKSIEN ”emäntänä” toiminee Hillary Clinton Obaman varovaisuuden vuoksi pysytellessä parrasvalojen ulkopuolella, ettei tule sanoneeksi liikaa, kuten hän on tehnyt viime aikoina joutuen antamaan selityksiä, mitä oli tarkoitus sanoa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139345
Poliitikot ovat kierrelleet kouluissa hakeakseen vaikutelmia, miten siellä asioita katsotaan ja toiseksi antaakseen Netanyahulle muistutuksen, että ainakin koulujen rakennustarpeet on tyydytettävä kiellosta huolimatta Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä.

4. ISRAELIN poliitikot ja päättäjät ovat siinä määrin kiinni rauhankeskusteluissa ja niihin liittyvissä rakennuskieltoasioissa, etteivät huomaa ollenkaan paljon tärkeämpiä asioita, kertoo DEBKAFILE (DF) artikkelissaan, joka käsittelee Obaman tarjoamaa ydinvarjoa Israelille, jota kuitenkin esim. USA:n lehdet laajasti raportoivat.
DEBKAFILE toteaa ensiksi, että diplomaattilähteet sekä Washingtonissa että Jerusalemissa uskovat, että Israel on selvästi aktivoinut suunnitelmaansa iskeä Iranin ydinlaitoksia vastaan, koska näyttää, ettei USA tee mitään asian eteen. Päinvastoin USA tyynnyttelee Israelin päättäjiä, ettei Bushehrin voimalasta ole mitään vaaraa Israelille, koska sitä valvotaan tarkasti kuitenkaan kertomatta, että Iranilla on ainakin kaksi laitosta, joissa Iranin oman ilmoituksen mukaan voidaan rikastaa uraania 20 %:n tasoon. Jatkaminen siitä 90 %:n tasoon ydinpommia varten käy paljon nopeammin. Molemmat reaktorit sijaitsevat Natanzissa.

IAEA:n uusi pääsihteeri Yukiyu Amano vieraili viikon aikana Israelissa vakuuttaen, että hänen johdollaan tarkastusmenettely on paljon luotettavampaa kuin El-Baradain aikana. Torstaina Israelissa vieraili Daniel Shapiro, USA:n Lähi Idän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja Israelin ystävänä tunnettu. Eikä Shapiro tullut tyhjin käsin, arvioi DF.

Hänellä oli Obaman hallituksen vakuuttelut, että Israelista on tarkoitus muodostaa yksi maailman vahvimmista sotilasvaltioista, mutta se ei tule ilman kytkentöjä. Jos Netanyahu toimii kuten Obaman hallitus toivoo, USA tulee asettamaan ydinvarjonsa Israelin ylle. Tämä toteutunee siten, että USA varastoi ydinaseitaan Israeliin – varmaankin tarvittavin kuljetusvälinein varustettuina – ja USA antaa Israelin merivoimille ydinsukellusveneitä, yksi hyökkäysalus, toinen ballistisin ohjuksin varustettuna. Lisäksi USA voi myydä Israelille F-22 Rapter stealth koneita, joita pidetään maailman edistyneimpinä ennen F-35 konetta, joka valmistunee 2015. Lisätäkynä on USA:n lupaus saada Israel NATO:n jäseneksi, mikä takaa sille pääsyn maailman edistyneimpään aseteknologiaan.

DF kertoo, että nämä lupaukset ja suunnitelmat sisältyvät entisen CIA-upseerin Bruce Riedelin kirjoittamaan artikkeliin. Ehtona on kuitenkin, että Israel lupautuu olla hyökkäämättä Iranin ydinlaitoksia vastaan ja sopeuttaa ulkopolitiikkansa - ainakin Lähi Idän osalta – USA:n politiikkaan. Riedel vakuuttaa artikkelissaan, että Iranin kansa on järkevä ja vastuuntuntoinen eikä antaudu hallitsemattomiin seikkailuihin. Miten tämä sopii Iranin mullah-johtajien sekä muslimien mahdi-kiihkoa ja hänen tulonsa valmisteluja ajavan presidentin politiikkaan, artikkeli ei pysty antamaan järkevää vastausta. http://www.debka.com/article/8990/
5. UUTISOTSIKOITA
- Israelin sotilaallinen pääasianajaja kenraalimajuri Avichai Mandelblitt antoi oman todistuksensa Mavi Marmaran välikohtausta tutkivalle Turkelin komitealle todeten, että Gazan saarto on kansainvälisen lain mukaan täysin oikeutettu ja laillinen. Hän tähdensi sitä, että ulkomaat ja äärijärjestöt pyrkivät hyötymään poliittisesti järjestämällä laivasaattueita Gazaan, mutta kieltäytyen niiden lastin tarkastuksista, mitä Israel vaatii turvallisuussyistä. Hän kertoi aluksi vastustaneensa merisaartoa, mutta todettuaan sen käyttämisestä ulkopuolisten toimesta politiikkansa välikappaleena hän antoi suostumuksensa. Jos laivasaattueet suostuvat lastinsa tarkastuksiin ennen Gazaan menoa, mitään ongelmaa ei ole olemassa, hän vakuutti. Ongelmia syntyy joittenkin kieltäytyessä tunnustamasta Israelin oikeutta vaatia tarkastuksia oman turvallisuutensa vuoksi, ettei laivoissa kuljeteta aseita ja ohjuksia Gazaan. (JP)
- Turkin viranomaiset kertovat USA:n hallituksen edustajille, että flotilla-välikohtaus Välimerellä tapahtui kahden ystävävaltion välillä. He pyrkivät kaikin tavoin hälventämään USA:n epäilyjä Turkin suunnan muutoksista USA:n vastaiseksi. (JP)
- Israelin lähettiläs Helsingissä Avi Granot esitti voimakkaan vastalauseen Amnesty International Suomen osaston johtajan Frank Johanssonin Israelia halventavasta lausunnosta. Hän kutsui Israelia nimellä ”scum state” (scum: kuohu, vaahto, kuona, törky, roskaväki, pohjasakka). Granot valittaa lausunnossaan, että Amnesty International on peruskirjansa mukaan puolueeton ja kantaa ottamaton tutkijaelin, joten 7.5 miljoonaisen demokraattisesti hallitun valtion leimaaminen tuollaisella nimityksellä on vakava loukkaus sen nauttimaa arvostusta vastaan. Hän ei hyväksynyt järjestön web-sivullaan esittämää lausuntoa, jossa se sanoutuu irti Johanssonin lausunnosta todeten, että hänen lausuntonsa oli yksityisasia. Garnot selittää, että Johanssonin asema järjestön Suomen osaston johtajana ei anna oikeutta tuollaisiin itsenäistä demokraattista valtiota halventaviin lausuntoihin edes yksityisesti. Granot painotti Israelin ja Suomen välisiä ystävällisiä ja hyviä suhteita todeten, että presidentti Tarja Halosen ja ulkoministeri Alexander Stubbin Israelin vierailun järjestäminen lokakuussa on työn alla. Englannissa on nostettu esiin kysymys Amnesty International järjestön verottomuudesta, mikä voi vaarantua järjestön toimiessa puolueen tavoin. http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=186162
- IAEA:n entinen apulaispääsihteeri virkailija Olli Heinonen kertoi Le Monde lehdelle torstaina, että Iranilla on rikastettua uraania 1-2 ydinpommia varten. Hän antoi lausuntonsa juuri ennen jätettyään toimensa IAEA:n palveluksessa. Hän kutsui Iranin ydinsuunnitelmaa uhkaksi Israelille. Venäjä ei ole vain toimittanut know-how tietoutta Iranille, vaan on rakentanut sen ydinlaitoksia, kuten Bushehrin voimalan, sekä toimittanut sille alan välineistöä ja tietoutta. Iran tarjoaa ydinyhteistyötä Venäjän kanssa, joka Iranin edustajan mukaan tutkii esitystä. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=186093

Thursday, August 26, 2010

TORSTAI 26.08.10

1. JERUSALEMIN rakennuskielto on ollut voimassa 10 kuukauden ajan, totesi ulkoministeri Avigdor Lieberman Israelin radion haastattelussa eilen. Pääministerin kanslia on toistuvasti vakuuttanut, ettei Jerusalem kuulu kiellon piiriin eikä siellä ole rajoituksia rakentamiselle. Tämä lienee sitä poliitikkojen oikeus- ja moraalitajua, jossa kansalle voidaan syöttää pajunköyttä, kansahan ei ymmärrä kuitenkaan mitään. Maan ensimmäinen pääministeri David Ben Gurion totesi aikoinaan: ”En tiedä, mitä kansa haluaa, mutta tiedän, mikä sille on parasta.” Siinä on johtamistaidon poliittinen ohjenuora, jota Netanyahu näyttää seuraavan.

LIEBERMAN selitti haastattelussa, että Jerusalemissa odottaa 1600 asuntoyksikön rakennus-suunnitelmat, jotka on hyväksytty asianmukaisissa instansseissa, vain lopullinen lupa aloittaa rakentaminen puuttuu. Näistä 1000 yksikköä Ramotiin; 600 yksikköä Gilon lähiöön, itä- Talpiotiin, Har Homaan ja Pisgat Zeeviin. JP:n artikkelin kirjoittaja Herb Keinon muistaa huolellisesti mainita, että nuo kohteet sijaitsevat Jerusalemin itäosassa, jota Jordania miehitti 1967 sotaan saakka, jolloin Israel vapautti ne. Keinon ei muista mainita, että Jerusalemissa on huutava rakennusmaan puute, ja sen ainoa laajennussuunta on itään.

PÄÄMINISTERIN kanslia edustaja kiistää, että Jerusalemin itäosassa olisi rakennuskielto. Hän sanoo kanslian olleen tietoinen, että tarjouspyyntöjä on lähetetty 10-kuukauden moratoriumin aikana, mutta rakentamista ei kuitenkaan ole aloitettu.
LIEBERMAN totesi noista rakennuskohteista, että koska ne sijaitsevat Jerusalemissa ja koska kielto ei koske sitä, ne eivät tarvitse puolustusministeri Ehud Barakin hyväksymistä. Sama koskee kahden tuhannen asuntoyksikön rakentamisen aloittamista Juudeassa ja Samariassa; nekin on hyväksytty asianmukaisissa instansseissa, eivätkä tarvitse Barakin allekirjoitusta. Barakin tyylin tuntien asia tuskin etenee noin sujuvasti. (JP)

2. LIEBERMAN sanoo uskovansa, että Israel voi ilman ongelmia USA:n tai PA:n kanssa rakentaa Juudeassa ja Samariassa niiden juutalaisyhteisöjen sisällä, joiden uskotaan kaikissa sopimuksissa jäävän Israelin puolelle, mutta muissa yhteisöissä vain luonnollisen kasvun vaatiman tarpeen mukaan. Tiedusteluministeri Dan Meridor (Likud) katsoo, että rakentaminen vain suurissa juutalaisyhteisöissä on mielekästä, mutta kieltoa tulee jatkaa muualla.
SHASIN puheenjohtaja Eli Yishai vastustaa rakennuskiellon jatkamista missään muodossa. Vähemmistöjen ministeri Avishay Braverman (Labor) esittää, että Barak kutsui Labor-puolueen instituutiot voidakseen niiden tuella vaatia rakennuskiellon jatkamista syyskuun 26. jälkeen. Hän katsoo tilaisuuden olevan tarjolla saavuttaa todellista edistystä rauhan-prosessissa. Hänen mielestään rakentamisen aloittaminen vaarantaa kaiken.

USA:N hallitus on todennut toistamiseen, että se katsoo juutalaisten rakentamisen 1967 sotaa edeltävien aselepolinjojen itäpuolella laittomaksi, eikä siten näe mitään syytä aloittaa rakentamista siellä uudelleen kiellon loputtua. Ilmoittamalla julkisesti tämän kantansa USA samalla vahvistaa Mahmoud Abbasin asemaa, joka pitää kiellon jatkamista ennakkoehtona. Avigdor Lieberman pyytää panemaan jäitä hattuun Washingtonin neuvottelujen onnistumisen suhteen: ”On päivän selvää, etteivät palestiinalaiset tule keskusteluihin hyvällä, todellisella tahdolla saadakseen aikaan edistystä. He tulevat siksi, että heidät pakotettiin tulemaan. He tulevat keskusteluihin ehtoineen ja vaatimuksineen, jotka rikkovat ja estävät kaikki todelliset ja rehelliset neuvottelut.” Hän selitti, että keskustelujen aloittamistilaisuus on vain yksi uusi seremonia, samantapainen, joita on pidetty parin viimeisen vuosikymmenen aikana Madridista Annapolisiin. Osapuolet ovat liian kaukana toisistaan sopimuksen runnomiseksi vuoden aikana, Lieberman arvioi. Siksi sekä amerikkalaisten että eurooppalaisten ja kaikkien muittenkin on syytä alentaa odotuksia keskustelujen suhteen.
Pääministerin kansliasta vakuutetaan edelleen, että keskustelut tulevat olemaan vaikeat, mutta silti on olemassa mahdollisuus saavuttaa sopimus vuoden sisällä. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=186000

3. JUUDEAN JA SAMARIAN rabbit ovat antaneet kiukkuisen vastalauseen siksi, että IDF on antanut Josefin mausoleumin korjauksen Sikemissä lähellä Nablusia palestiinalaiselle rakennusyhtiölle. Vain muutama päivä sitten Israelin päärabbit Yona Merzger ja Shlomo Amar vierailivat tällä juutalaisille pyhällä paikalla todeten sen rappeutuneen kunnon ja esittivät sen pikaista korjaamista. He olivat keskustelleet korjaamistöistä IDF:n edustajien kanssa eivätkä olleet esittäneet vastaväitteitä suunnitelmille käyttää niihin arabirakentajaa.
Päärabbit olivat samalla torstaipäivän matkallaan tutustuneet myös Jerikon lähellä olevaan Shalom Al Israel synagogaan, joka myös kaipaa kunnostustöitä.

SAMARIAN kymmenen rabbia sen sijaan esittivät kiivaan kritiikin IDF:n suunnitelmista antaa muslimiurakoitsijalle juutalaisille pyhän rakennuksen ja sen uskonnollisia rituaaleja palvelevien sisustusten rakentaminen. He selittivät IDF:lle lähettämässään kirjeessä, että IDF oli käyttänyt päärabbien vierailua Josefin hautakammiolla tehdäkseen salaisen päätöksen muslimirakentajasta näyttämään rituaalisesti puhtaalta (kosher). Päärabbeille lähettämässään kirjeessä he syyttävät heidän antaneen luvan hautakammion uudelleen häpäisemisestä, ja se enteilee hautakammion antamista uudelleen PA:n hallintaan, joka on häpäissyt ja turmellut sitä moneen kertaan.

IDF LUOVUTTI Josefin hautakammion ja sen läheiset rakennukset PA:n poliisille lokakuun 7. päivänä vuonna 2000, ilmeisesti yhtenä hyödyttömistä hyvän tahdon eleistä, joilla Israel on pyrkinyt maanittelemaan PA:n johtoa sovinnollisemmaksi juutalaisia kohtaan. Vain muutama tunti hautakammion luovutuksen jälkeen palestiinalainen roskajoukko hyökkäsi paikalle tuhoten kaiken, minkä voivat, hakaten moukarilla rakennuksen kupolikattoa ja sytyttäen sen ja sen lähellä sijainneen yeshivan tuleen. Vähäisiä korjauksia on suoritettu juutalaisten toimesta ja PA lupasi myös siivota paikat ja korjata vahingot, mutta se ei juuri tilannetta parantanut. Juutalaiset pyhiinvaeltajat järjestävät retkiä paikalle IDF:n ja poliisin tieten ja suojeluksessa.
Juudean ja Samarian siviilihallinnon taholta selitetään, että työn antamisella muslimi-rakentajalle haluttiin osoittaa maailmalle, miten suhteet ovat parantuneet muslimien korjatessa juutalaisten kulttirakennuksia, joita he aiemmin tuhosivat. Päärabbit vaativat, että IDF:n ja siviilihallinnon tulee kuulla Samarian rabbien mielipiteitä ennen lopullista päätöstä.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=186001

4. PALESTIINAN AUKTORITEETIN demokratia toimii käytännössä. Länsimaiseen muotoon tottuneen lienee kuitenkin vaikea tunnistaa sitä ainakaan länsimaisin kriteerein. Pari sataa palestiinalaista oli kokoontunut Ramallahissa laatiakseen vastalauseen PA:n johdon suostumukseen osallistua Obaman kutsuun suorien keskustelujen aloittamis-tilaisuuteen Washingtonissa toinen syyskuuta. Kuten tunnettua, nämä keskustelut on tarkoitus aloittaa ilman USA:n holhoavaa kättä, vaikka USA:n viranomaiset vihjaavatkin, että Obaman nimittämä Lähi Idän erikoislähettiläs George Mitchell seuraa keskusteluja silmä kovana puuttuen niihin, jos alkaa osoittautua, ettei edistystä tapahdu.

PROTESTITILAISUUDESTA annetut tiedot ovat osin ristiriitaisia. Yhden version mukaan PA:n siviiliasuiset poliisit olivat soluttautuneet yleisön joukkoon aloittaen häirinnän ja ennen pitkää osallistujien pahoinpitelyn hajottaen kokouksen ja pakottaen heidät ulos, jossa virka-pukuiset poliisit pidättivät heitä, pahoinpidellen journalisteja ja takavarikoiden heidän kameransa, mukana oli Al-Watan TV:N kameramiehet Khaled Milhem ja Aysar Barghouti. Poliisin toiminta aiheutti herätti kiivaita vastalauseita palestiinalaisten taholta, minkä seurauksena Abbas nimitti tutkimuskomitean suorittamaan tutkimuksia väitetyistä poliisin tarpeettoman väkivaltaisista otteista. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=186004

5. PALESTIINALAISET nuoret aloittivat väkivaltaisen mellakan tänä aamuna Silwanin lähiössä. Arabit väittivät valeasuisten juutalaisten pyrkineen lähiön moskeijaan neljän aikaan aamulla, joka on täysin tuulesta temmattu väite, joita muslimit tehtailevat milloin minkin mellakan syyksi.
Arabit sytyttivät ainakin neljä autoa tulee, kuten myös puita ja roskankeräysastioita.
Paikalle kutsutut palokuntalaiset joutivat heidän kivisateeseensa ennen kuin poliisit lopulta saivat karkotettua mellakoitsijat paikalta.

Lähiön arabit seurasivat tilannetta sivusta ilmeisesti kutsuen uusia nuorisojoukkoja paikalla. Muslimien paastokuukauden vuoksi arabien tunteet ovat kireällä, mutta muslimit järjestävät vastaavanlaisia mellakoita oli ramadan tai ei. Yksi poliisi haavoittui mellakoissa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=186026

6. UUTISOTSIKOITA
- Iran jatkaa armeijansa aseistuksen vahvistamista. Viimeisin uutuus on Fetah-110 ohjus, joka edellisistä versioista kehitettynä on varustettu tehokkaammalla ohjauslaitteella. Ohjus on kiinteää polttoainetta käyttävä ja kehitetty kotimaisin voimin. Aiemman version kantomatka oli 200 km ja sen kuorma 250 kg. Uudempi versio yltää pitemmälle. Iran esitti sunnuntaina miehittämättömän koneensa, joka ottaa 200 kg:n pommin ja jonka kantomatka on 1000 km. Maanantaina Isan esitteli uudet ohjuspikaveneet Seraj ja Zolfagar. Israelin ekspertit toteavat, etteivät järjestelmät ole uusia, vain vanhojen parannettuja versioita. (JP)
- IAEA:n uusi pääsihteeri Yukia Yamato kävi pikavierailulla Israelissa tavaten presidentti Shimon Peresin, joka varoitti vierastaan Iranin atomipommista. Israelilaiset johtajat ovat ilahtuneet uudesta pääsihteeristä, joka on miellyttävä poikkeus edellisestä. (JP)
- YK:n viranomaiset ovat todenneet, että Libanonin armeijan LAF tulituksen aloittaminen näkyvyyden parantamispuuhissa olleita IDF:n sotilaita vastaan oli provosoimaton lähellä Migav Am juutalaiskylää. LAF:n sala-ampuja ampui IDF:n everstiluutnantti Dov Hararin kuoliaaksi tämän tarkkaillessa tilannetta valvontatornissa 300 m:n päässä rajalta. (JP)
- Israel vie 250 – 280 rekka-autollista tavaraa Gazaan päivittäin, joten väitteet kansan kärsimisestä nälkää tai puutetta on täysin kohtuuton, sanoi Silvan Shalom. Alueellisen kehityksen ministeri Shalom hylkää Abbasin vaatimuksen rakennuskiellon jatkamisesta. (JP)
- Israel suunnittelee rautatietä Rosh Ha´Ainista Barkasin ja Arielin kautta Nablusiin, kertoo liikenneministeri Yisrael Katz. Ensimmäinen osuus Arieliin on suunniteltu 3 miljoonan hinnalla, mutta sitä on tarkoitus jatkaa pitemmälle Samariaan.
http://www.haaretz.com/print-edition/news/while-the-rest-of-the-country-sits-in-traffic-
israel-railways-invests-nis-3m-in-track-to-nablus-1.310244
- IDF pidätti kaksi Tanzim-järjestön jäsentä Länsirannalla, mutta PA poliisit pidättivät
kymmeniä Hamasin ja Jihadin jäsentä pyrkiessään poistamaan Hamasin ja Jihadin
häirintäyritykset rauhankeskustelujen vastustamiseksi.
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-arrests-two-members-of-
palestinian-tanzim-militia-1.310228, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-
defense/pa-arrests-dozens-of-hamas-islamic-jihad-militants-in-west-bank-1.310200
- IDF valmistautuu kemialliseen sotaan perustaen erillisyksikön, jonka tehtävänä on
valmistautua ei-tavanomaisin asein tehtyyn hyökkäykseen.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139322
- Patriarkkojen mausoleumi Hebronissa on avoinna 24 tuntia päivässä uudenvuoden ja
Jom Kippurin välisen 10 päivän ajan henkilökohtaisen parannuksen tekoa varten.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139314

Wednesday, August 25, 2010

KESKIVIIKKO 25.08.10

1. PIIRILEIKKI Israelin ja PA:n suorien keskustelujen aloitustilaisuuden ympärillä jatkuu, vaikka kysymys onkin vakavasta asiasta. Viimeisin ongelma, joka voi vaikeuttaa Netanyahun matka- ja ohjelmajärjestelyjä Washingtonissa ensi viikolla, on Israelin ulkoministeriön sisällä uhkaava työriita, jonka seurauksena se kieltäytyy avustamasta pääministeriä. Pääministerin kanslia vakuuttaa, että se pystyy kyllä hoitelemaan käytännön järjestelyt. Ulkoministeriön virkailijat ovat vihreitä kateudesta, sillä puolustusministeriön virkailijat saavat paljon parempaa palkkaa kuin he.
Ulkoministeriö ilmoitti seuraavista rajoituksista: Maanantaista lähtien ministeriö ei ota vastaan vierailuja – ei koske ulkoministeriä ja hänen varamiestään; vieraita tai delegaatioita Israelista tai ulkomailta ei vastaanoteta; ministeriö keskeyttää palvelusten antamisen, kuten dokumentaatio tai valtuutukset, ulkomaisille diplomaateille; Israelin artikkeleitten viejiä ei avusteta; kaikki yhteydet talousministeriöön katkaistaan; konsulaatti-palvelut tärkeimmissä konsulaateissa kuten New York, Los Angeles, Bryssel ja Pariisi, hoidetaan pelkästään puhelimen välityksellä.

USA:N lähettämä virkailija kävi Israelissa ja Ramallahissa kertomassa viimeiset ohjeet Obamalta suostumatta kertomaan uteliaille journalisteille, mitä viestissä sanotaan. Hän vain toisti USA:n virallista jo aiemmin antamaa lausuntoa, että molempien osapuolten tulee pidättyä kaikesta, mikä voi kiihottaa ilmapiiriä ja vaikeuttaa keskustelujen alkamista.
Ulkoministeriön edustaja P J Crowley totesi, että USA on hyvin varpaillaan PA:n suhtautumisesta rakennuskiellon jatkamiskysymykseen lisäten, että tämä asia otetaan keskusteluihin heti, kun osapuolet istuvat vastakkain saman pöydän ympärillä.

OBAMAN hallituksen virkailija kertoi Jerusalemissa, ettei USA ole muuttanut kantaansa Israelin oikeuteen rakentaa Juudeassa ja Samariassa, jota se pitää ”laittomana”. Hän kiisti tiedot salaisista sopimuksista Obaman ja Netanyahun välillä ja vakuutti, ettei keskusteluille aseteta ennakkovaatimuksia. ”Kaikki kysymykset nostetaan pöydälle, mutta niiden käsittelyjärjestyksestä päättävät osapuolet”, hän selitti. PA vaatii ensimmäiseksi asiaksi rakennuskiellon jatkamisen, Israel puolestaan turvallisuuskysymykset. Osallistuuko George Mitchell aktiivisesti keskusteluihin, on sekin auki, mutta tämä USA:n lähettiläs vihjaili valmistautuneensa tekemään sovintoesityksiä kysymyksissä, joissa keskustelut takkuavat. Tämä on juuri sitä, mitä Israelin tulee välttää, koska se antaa hänelle mahdollisuuden Israelin painostamiseen palestiinalaisten hyväksi.

USA:n viranomainen kertoi, että Saudi Arabia, Jordania, Egypti, UAE ja Oman ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä keskusteluissa, jos niiden apua tarvitaan. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185864 http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185859

2. JUUDEAN, SAMARIAN JA GAZAN juutalaisyhteisöjen neuvosto lähetti laatimansa kirjeen tiistaina pääministeri Netanyahulle kehottaen tätä viipymättä antamaan puolustusministeri Ehud Barakille ohjeet allekirjoittaa määräys, jonka perusteella asukkaat voivat pyytää rakennustarjouksia Juudeassa ja Samariassa syyskuun 26. päivänä kohteista, joitten suunnitelmat on jo hyväksytty kaikissa ajankohtaisissa suunnittelukomiteoissa.

JUUTALAISYHTEISÖJEN kirjeessä pyydetään, että Netanyahu ilmoittaa kantansa asiassa selkeästi jo ennen Washingtonin matkaansa. Edelleen kirjeessä esitetään, että jos Barak ei suostu allekirjoittamaan tällaista määräystä – kuten on enemmän kuin luultavaa – Netanyahu allekirjoittaa määräyksen itse. Kirjeessä tähdennetään, että ilman tätä määräystä tarjouspyyntöjä ei voida laillisesti, julkisesti ja diplomaattisesti pyytää, mikä käytännössä tarkoittaa rakennuskiellon jatkumista syyskuun 26. päivän jälkeenkin.
”Tämä on tuomion päivä”, kirjeessä todetaan kohtalonomaisesti. (JP)

3. ”SINÄ vaarannat minun pojanpoikani hengen”, sanotaan Gilad Shalitin isoisän Tzvi Shalitin pääministeri Netanyahulle lähettämässä kirjeessä Giladin viidennen vuosipäivän aattona Hamasin vankeudessa. ”Joka päivä sinä vaarannat pojanpoikani Giladin hengen”, kirjoittaa Tzwi Shalit, joka menetti oman poikansa Yom Kippur-sodassa. ”Sinä et työskentele hänen vapauttamisekseen, Sinä et kuuntele Israelin kansanjoukkojen vaativan hänen vapauttamistaan etkä kuuntele omia turvallisuusjohtajiasi, jotka sanovat, etteivät hänen vapauttamisekseen vaadittujen palestiinalaisten vapauttaminen vaaranna Israelin turvallisuutta.”

ITESNÄISYYSTAISTELUN veteraani Tzwi Shalit syyttää Netanyahua, ettei tämä kunnioita sotilaallista henkeä (ethos), jossa sinut kasvatettiin, jonka mukaan sotilasta ei jätetä taistelu-tantereelle. Hän sanoi, että jos Netanyahulta puuttuu rohkeutta, tulee toinen pääministeri, joka uskaltaa avata vankilanportit ja päästää Hamasin Giladia vastaan vaatimat vangit vapauteen. ”Jos minun pojanpoikani kuolee Hamasin vankisellissä, vastuu on sinun”, hän kirjoittaa.
Gilad Shalitin perhe ja sukulaiset ovat aktivoineet kirjeiden kirjoittamisen vaikutushenkilöille sekä järjestävät mielenosoituksia eri puolilla voidakseen vaikuttaa päättäjiin, että Gilad voisi päästä kotiin viettämään 24. syntymäpäiväänsä vietettyään yli 1500 päivää vankeudessa.
He pyytävät israelilaisia osallistumaan surulliseen 24. vuosipäivän viettoon ensi lauantaina pääministerin asunnon edessä. (JP)

4. HAMASIN Damaskoksessa toimiva ulkoministeri Khaled Mashaal lähetti eilen kiukkuisen viestin Fatahin johtajille vaatien heitä pidättymään osallistumasta tähän ”laittomaan operaatioon”, jollaisena Hamas pitää USA:n presidentti Obaman järjestämää keskustelujen aloittamistilaisuutta. Obama kutsui Netanyahun ja Abbasin lisäksi Egyptin presidentti Hosni Mubarakin ja Jordanian kuninkaan Abdullah II:n syyskuun 01. päivän illalla galat-ilaisuuteen – muslimien ramadan jatkuu vielä 11.09. saakka - , keskustelujen aloittamistilaisuus pidetään 02.09. luultavasti Valkoisen talon nurmikolla, mikäli ilmat sen sallii eikä tule uusia mutkia matkaan. USA:n viranomaiset ovat vuoroin maanitelleet ja uhkailleet osapuolia pidättymään kaikesta kiihotuksesta tai turhista puheista, jotka voisivat sotkea hyvät suunnitelmat.

ABBASIN toimet ovat PA:n peruskirjan mukaan todellakin laittomia, sillä hänen virkakautensa PA:n puheenjohtajana päättyi 20. 01.2009 hänen kieltäytyessä pitämään uudet vaalit, joissa Hamas voisi uusia edellisen voittonsa. Toiseksi Abbasilla ei ole mitään valtaa Gazassa eikä hän edusta sen kansaa, joten hänen allekirjoittamillaan dokumenteilla ei ole laillisuuden tukea. Demokratian pelisääntöjen vahvimmat puolustajat ja levittäjät länsimaissa näyttävät ummistavan silmänsä tältä tosiasialta, mutta se voi nousta kummittelemaan myöhemmin.
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=185844

5. BEIRUTISSA puhkesi kiivas taistelu Hizbullahin ja sunni-suuntaa edustavan Al-Ahbash ryhmän välillä. Välienselvittely alkoi sanasodasta ryhmien edustajien kesken Burj Abi Haidar lähiössä kehittyen laukausten vaihdoksi, johon kutsuttiin apuvoimia molemmin puolin. Lopulta turvauduttiin konekivääreihin ja rakettikranaatteihin. Taistelut saatiin loppumaan Libanonin armeijan yksiköitten eristettyä alueen ja saadessa osapuolet rauhoittumaan.

Tilanne Libanonissa on jännittynyt Irania ja Syyriaa tukevien shia-muslimien asettuessa Hizbullahin kannalle ja sunni-muslimien ryhmittyessä saudi arabian tukemien ryhmien tueksi. Uutislähteet ovat epätietoisia, kumpi puoli aloitti tulituksen, jossa JP :n artikkelin mukaan kuoli ainakin kolme ihmistä, kaksi heistä Hizbullahin jäsentä – toinen lähiön komentaja Mohammad Fawash, sekä yksi sunni-muslimi. Toisen lähteen mukaan kaksi ihmistä menetti henkensä, toinen kuollut kuului Al-Anbash ryhmään.
Hizbullahin kireyttä lisää se, että Rafik Haririn murhaa tutkiva komitea, tribunaali, on vihjaillut murhan suunnittelijan kuuluvan Hizbullahin johtoryhmään. Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallah antoi tribunaalille aineistoa, jonka hän sanoo todistavan Mossadin olleen murhan takana, mitä mikään muu taho ei ole vahvistanut.
http://www.haaretz.com/news/international/senior-hezbollah-man-killed-in-shiite-sunni-beirut-clashes-1.310023

6. IRANIN vallankumouskaartin IRGC komentaja kenraali Mohamed Ali Jafari teki yllätys-vierailun Damaskokseen vähän ennen Iranin Bushehrin atomivoimalan käynnistämistä. Hänen mukanaan oli kaksi korkeaa Al-Qods järjestön upseeria, Iranin vakoilu- ja terrorijärjestön Irakin, Gazan ja Länsirannan haaran komentaja Abu Mahdi al-Muhadis sekä Hassan Mahdavi, IRGC:n Hizbullahin lähettiläs, mutta joka ylennettiin koko Libanonin terroritoiminnan johtajaksi.
DEBKAFILE (DF), joka asiasta kertoo, sanoo Damaskoksen neuvottelujen keskittyneen Syyrian rooliin mahdollisen Iranin vastaisen sodan aikana sekä miten Syyria voisi vaikuttaa saudien ja Persianlahden maitten asenteisiin, etteivät ne antaisi tukeen USA:n ja Israelin hyökkäyksille. Kolmas kysymys oli tietenkin Irania tukevien terrorijärjestöjen aktivoiminen hyökkäyksiin Israelia vastaan, varsinkin sodan aikana. DF kertoo, että Hizbullahin rooli muuttuu oleellisesti poliittisesta puolueesta sotilaalliseksi yksiköksi, kun sen johtoon astuu IRGC:n alainen Al-Qods komentaja.
DF arvioi, että IDF:n komentajan kiireelliseen vaihdokseen on voinut vaikuttaa tilanteiden muutokset Syyrian ja Libanonin rintamilla. IDF:n komentaja Ashkenazi tunnetaan varovaisena ja harkitsevana johtajana, joka ansiokkaasti rakensi IDF:n iskukyvyn takaiskujen jälkeen, mutta että uusi komentaja Yoav Gallant edustaa hyökkäävää ja uskaliasta komentajatapaa. mikä sopii paremmin muutoksiin Israelin pohjoisrajan takana ja Gazassa.
http://www.debka.com/article/8988/

7. UUTISOTSIKOITA
- Poliittisen kartan äärilaidoilla olevat johtajat Arye Eldad (NU) ja Yossi Beilin pystyivät tunnustamaan, että rakentaminen alkaa kiellon päättymisen jälkeen, mutta enemmän yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Siitä lähtien mielipiteet erkanivat koskaan kohtaamatta toisiaan. Beilin on yksi Oslon kohtalokkaiden sopimusten laatijoista, joka edelleen elättelee haavekuvia rauhantahtoisesta Palestiinan valtiosta Israelin rinnalla. Beilin kuitenkin heitti toistuvia moitteita Obaman hallituksen suuntaan, ”joka tekee virheen toisensa jälkeen”, joista Israelin ja PA:n pakottaminen näytösesitykseen Valkoisen talon nurmikolla Obaman kansansuosion nostamiseksi on traaginen näyte, joka ei tule onnistumaan. Hän suositteli tilapäistä ratkaisua tilapäisin rajoin, koska Gazan eristyneisyys ei salli maanvaihtoja suunnitellulla tavalla. Sivustaseuraaja vain ihmettelee, miksi Israelin tulee suostua maan vaihtoihin sadan %:n tarkkuudella maasta, joka kaiken järjen mukaan kuuluu sille Jordanista Välimereen? Miksi Israelin johto ei anna tehtäväksi johtaville lain tuntijoille laatimaan asiakirjan, jossa selvästi esitetään juutalaisten kotimaan perustaminen alusta lähtien? Miksi Israelin johto ei reagoi mitenkään toistuviin syytöksiin, että Juudeassa ja Samariassa rakentava juutalainen rikkoo lakia, vaikka hän rakentaa omalle maalle? (JP)
- Lintujen ylilennot ovat vauhdissa Israelin taivaalla. Kaikkiaan lähes puolen miljardin linnun uskotaan siirtyvän etelään, kauemmas näiltä vaarallisilta leveysasteilta. Uhkeimmat näytökset nähdään 31 000 kurjen matkaavan auroina etelään, ensin tehtyään piruettinäytöksiä täyttäen lähes koko tavaan kannen parvillaan. (JP)
- Israelilaisen kanssa avioon menneet palestiinalaiset saavat jäädä asumaan maahan, päätettiin parin oikeuden istunnoissa. (JP)
- Pariisin Drancy synagoga, jota natsit käyttivät välietappina juutalaisten karkotusten yhteydessä, joutui vandalismin kohteeksi. Sen seiniin raapustettiin hakaristejä ja sinne lähetettiin luoteja osoituksena murha-aikeista. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3943499,00.html
- Ein Karem, raamatullinen viehättävä kylä Jerusalemin ulkolaidassa, on vaarassa joutua maan hyödyntäjien kohteeksi. Holyland skandaalin ollessa vielä oikeuskäsittelyssä luulisi päättäjien varovan suunnittelun antamista rakennusyhtiöitten käsiin, joissa ainoa kriteeri on voiton maksimointi. http://www.haaretz.com/print-edition/business/ein-karem-under-threat-1.310061
- IDF:n ja USA:n sotilaat harjoittelevat yhdessä oikeita arabikyliä muistuttavissa sitä varten rakennetussa ympäristössä. Harjoitukset alkoivat jo kuukausi sitten, ja niitä jatketaan tarpeen ja suunnitelman mukaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139304
- Nerian juutalaiskylän asukkaat syyttävät poliisia yhteistyöstä Peace Now painostus-järjestön kanssa. Peace Now, tunnettu palestiinalaismyönteinen vasemmisto-ryhmittymä Israelissa, lähetti edustajansa tunkeutumaan Nerian kylään sen vartijan pyrkiessä estämään heidän pääsynsä. Paikalla ollut poliisi pahoinpiteli ja pidätti vartijan.
- http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139290

Tuesday, August 24, 2010

TIISTAI 24.08.10

1. ISRAELIN politiikan tekijät ihmettelevät, mitä PA:n johto oikein haluaa, koska sen toimista voi nähdä, että se hakemalla hakee hyviä syitä lopettaa USA:n toiveet suorista keskusteluista. Jo toisena päivänä PA:n taholta heitetään uhkauksia, ettei se tule keskusteluihin, ellei Israel jatka rakennuskieltoa Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä, mukaan lukien Jerusalemin itäosat, jotka se haluaa saada valvontaansa rauhansopimuksessa.
NETANYAHUN kanslian taholta kerrotaan yksiselitteisesti, että kysymys rakennuskiellon jatkamisesta kuuluu suorien keskustelujen asioihin, eikä siitä kannata purnata nyt.
USA:n ulkoministeriö on ottanut saman kannan, että rakennuskiellon kohtalo otetaan keskustelujen piiriin heti niiden alettua.

PA:N pääneuvottelija Saeb Erekat antoi Ramallahissa seuraavanlaisen lausunnon: ”Jos Israel palauttaa setlementtien aktiivisuuden Palestiinan alueilla, mukaan lukien Jerusalemin itäosa, me emme voi jatkaa neuvotteluja.” Hän lausui tämän eilen lehdistötilaisuudessa lanaten Abbasin lähettämää kirjettä Obamalle. ”Pääministeri Benyamin Netanyahun tulee valita setlementtien ja rauhan välillä”, Erekat selitti. ”Toivomme, että Mr. Netanyahu valitsee sovinnollisuuden vastakohtaisuuden asemesta. Jos Mr. Netanyahu päättää tuottaa uusia setlementtien tarjouspyyntöjä syyskuun 26. päivän tullessa, hän on päättänyt lopettaa neuvottelut.”

PÄÄMINISTERIN kanslia antoi seuraavanlaisia lausuntoja: ”Se on yksi keskustelujen agenda-kysymyksistä, joista täytyy keskustella. Setlementtien kohtalo ratkaistaan rauhan-sopimuksessa, ja se on oikea tie käsitellä sitä,” totesi kanslian edustaja Mark Regev. Kanslian virallisessa lausunnossa todetaan: ”Israel ei aseta ennakkoehtoja suorien keskustelujen aloittamiseksi.” Toiseksi siinä tähdennetään Netanyhaun vaatimusta turvallisuuskysymyksistä ja Palestiinan valtion aseettomuudesta osana tulevaa sopimusta, joiden tarkoituksena on estää terrorismia ja rakettien laukomista territorioista, jotka ovat palestiinalaisten käsissä.

Varapääministeri ja alueellisten asiain ministeri Silvan Shalom totesi tavattuaan kvartetin lähettilään Tony Blairen, etteivät ennakkoehdot edistä keskustelua, eivätkä palestiinalaiset tehneet ennakkovarauksia ennen istumistaan Israelin kanssa Wye plantaasilla, Camp Davidilla eikä edes Annapoliksessa USA:ssa. Hän väitti Israelin olevan ”onnellinen” suorien keskustelujen alkamisesta ja sanoi Israelin valmistautuneen niihin ymmärtäessään niiden merkityksen. ”Mutta ennakkoehtojen asettaminen niille aiheuttaa niiden epäonnistumisen.” Hän kehotti palestiinalaisia näkemään keskustelujen tärkeyden, joissa molemmat osapuolet esittävät omat vaatimuksensa. Hän ei katso, että Israelin tulee myydä enemmän sähköä Gazaan, koska se hyödyntää Hamasia. (Gazan oma sähkölaitos on ollut pysäytettynä, koska Hamas ja Fatah kiistelevät, kumman tulee maksaa sen käyttökustannukset.) Sen sijaan hän vaati, että kansainvälinen yhteisö painostaa Hamasia hyväksymään kvartetin sille asettamat kolme ehtoa, joilla sen laillisuus voitaisiin tunnustaa kansainvälisesti.
PÄÄMINISTERI Netanyahu aloitti lyhyen lomansa samaan aikaan kuin IAEA:n pääsihteeri Yukia Yamato aloitti kahden päivän ennalta ilmoittamattoman vierailun Israelissa, eikä siten ole tavoitettavissa lausuntoja varten. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185736
http://www.jpost.com/Opinion/Editorials/Article.aspx?id=185764

2. Efraim Karsh sanoo JP:n artikkelissaan, ettei PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas ole ollut eikä ole kiinnostunut rauhan kädestä, jonka Israel on ojentanut sille toistamiseen. Todisteeksi tästä hän esittää, miten tuskin USA:n ulkoministeri Hillary Clinton oli esittänyt kutsun yhteiseen suorien keskustelujen alkamistilaisuuteen, kun PA:n johto käänsi hänelle ”kylmän kylkensä”. ”Jos Israelin hallitus pyytää rakennustarjouksia kiellon loppuessa 26. syyskuuta, me emme voi jatkaa keskusteluja sen kanssa,” sanoi Saeb Erekat.
PLO:n hallituksen pidettyä kiireisen istunnon, jossa asiaa käsiteltiin ja joka antoi luvan Abbasille suostua Clintonin esittämään kutsuun, PLO:n päätöksen englanninkielinen teksti mainitsee keskustelujen tähtäävän itsenäisen, demokraattisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion syntyyn, sen arabiankielinen versio ei mainitse ollenkaan kahta valtiota, vaan sen sijaan esittää suostumisen ehdoksi uusia vaatimuksia, varsinkin Israelin halusta liittää osia Jerusalemin itäpuolelta Israelin valtioon. ”Ja tämä on koko ongelman ydinkysymys.”


EFRAIM KARSH, Lähi Idän ja Välimeren tutkimusten professori Kings opistossa Lontoossa, Middle East Quartely toimittaja ja kirjailija (Palestine Betrayed), toteaa, että ”Oslon prosessin alkamisesta lähtien 1993 PLO on laulanut ylistystä kahden valtion periaatteelle aina esiintyessään läntisille tai Israelin kuulijakunnalle, mutta on mitätöinyt sen omalle kansalleen, pitäen Oslon sopimuksia vain tilapäisenä hetkellisten tarpeitten vaatimana järjestelynä, jonka tarkoituksena on vääjäämättä johtaa kauan toivottuun päämäärään Israelin tuhoamiseen”. Tässä suhteessa ei ole mitään eroa Jasser Arafatin ja Mahmoud Abbasin (tai Fatahin ja Hamasin) välillä, sillä heidät on leikattu samasta kankaasta ja samalla muotilla ja kyllästetty samalla PLO.n oppikappaleella: ”Kumpikaan ei hyväksy Israelin olemassa oloa, molemmat ovat antautuneet Israelin tuhoamiseen”, Karsh toteaa.

KARSH käy läpi Oslon sopimusten jälkeisiä vaiheita eritellen kunkin tilanteen, jossa Israel USA:n välityksellä tarjosi enemmän kuin sen kansa oli valmis hyväksymään: Camp David 2000, jota seurasi Arafatin toinen intifada, ja monet muut sen jälkeen. Karsh toteaa, ettei ole eroa Arafatin ja Abbasin välillä, mutta Abbas on jopa tuhoisampi kuin Arafat. Abbasin väitöskirja Moskovassa käsitteli holokaustia, jota hän vähätteli – juutalaisia kuoli tuskin miljoonaa – ja jonka teurastukseen sionistinen järjestö osallistui. Abbas selitti pian Camp Davidin kokouksen jälkeen, että pakolaisten paluuoikeus – arabien suosima kiihotus demografian käyttämisestä Israelin tuhoamiseksi - on vaatimus missä tahansa sopimuksessa, josta ei neuvotella. Pari vuotta myöhemmin Abbas tunnusti, että ”suostuminen Oslon prosessiin oli pahin erehdys, mitä Israel on koskaan tehnyt, sillä se laillisti PLO:n ja antoi sille kansainvälisen tunnustuksen kuitenkin pitäytyen omissa päämäärissään”.
Arafatin kuoleman jälkeen Abbas vannoi puheessaan kansalle jatkavansa Arafatin aloittamaa tietä kunnes pakolaisten paluuoikeus on varmistettu ja heidän kärsimyksensä lopetettu. Toukokuun 15. päivänä hän totesi Israelin perustamisen suurimmaksi epäoikeuden-mukaisuudeksi, mitä koskaan on tapahtunut ja vannoi koskaan olla hyväksymättä sitä.
Netanyahun vaatimus Israelin tunnustamiseksi juutalaisena valtiona on saanut PA:n johdon taholta pelkkää ivaa ja ylenkatsetta: ”Voitte pitää valtiotanne minä haluatte, mutta minä en koskaan sitä hyväksy ja sanon sen julkisesti”, totesi Mahmoud Abbas. Saeb Erekat sanoi, että juutalaiset saavat odottaa tuhat vuotta saadakseen tuon tunnustuksen palestiinalaisilta.

EFRAIM KARSH toteaa lopuksi, ettei Abbas koskaan hyväksyisi ”kyllä” suostumusta vastaukseksi, ei siksi, että hänen allekirjoittamiensa sopimusten laillisuus on perustuslain mukaan mitätön (hänen perustuslain mukainen virkakautensa päättyi tammikuussa 2009) tai että hän pystyisi sopimaan mistään, mitä Hamas ei hyväksy, vaan siksi, että Arafatin ja muun PLO:n johtoryhmän tavoin hän ei koskaan voi tunnustaa Israelin olemassaoloa. http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=185767

3. JUUDEA, SAMARIAN JA GAZAN juutalaisyhteisöjen (yesha) neuvoston puheenjohtaja Danny Dayan kehottaa pääministeri Netanyahua pysymään lujana eikä antautumaan palestiinalaisten uhkausten edessä. Dayan kehottaa aloittamaan rakentamisen heti, kun kielto on päättynyt. ”Israelin hallituksen tulee toimia (tässä tapauksessa) viisaasti eikä antaa palestiinalaisten turhien uhkausten muuttaa omaksumaamme kantaa. Heidän yrityksensä vaikuttaa meihin on tuomittu epäonnistumaan”, hän vakuutti. Asiaa käsittelevä INN:n artikkeli muistuttaa, että rakennuskielto Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöihin julistettiin siksi, että saataisiin PA suostumaan suoriin keskusteluihin. Nyt PA on suostunut jatkamaan keskusteluja ilman USA:n jatkuvaa valvontaa, mutta se esittää toistuvia uhkauksia – jopa uhaten aseellisella vastarinnalla – ellei sen esittämiin vaatimuksiin suostuta. Ensimmäinen vaatimus on rakennuskiellon jatkaminen 26.09.2010 jälkeen, mihin Netanyahu ei ole suostunut – ei ainakaan julkisesti, vaikka pahat kielet kuiskivat salaisista sopimuksista tai vakuutuksista, joita kulissien takan on tehty Obaman ja Netanyahun kesken. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139281

DEBKAFILE kertoo artikkelissaan, että Netanyahu suostui Obaman kanssa olemaan hiljaa Iranin Bushehrin atomivoimalan käynnistämisestä, jos Obama saa PA:n pakotettua suoriin keskusteluihin. Toiseksi Obama lupasi olla painostamatta Netanyahua PA:n vaatimusten edessä. DF toteaa, ettei Obaman hallitus pitänyt kumpaakaan lupaustaan. USA antoi lausunnon, jossa se vähättelee Bushehrin voimalan käynnistämisen vaikutusta Israelin turvallisuuteen, ja toiseksi George Mitchell viittasi puheessaan, että USA tulee osallistumaan keskusteluihin Israelin ja PA:n välillä tarvittaessa esittäen sovintoratkaisuja. Mutta tämä antaa sille mahdollisuuden vääntää Netanyahun kättä toteuttaakseen PA:n toiveet ja vaatimukset. Debkafilen esittämät huomiot tarkoittavat sitä, ettei mikään ole muuttunut, USA toimii enemmän tai vähemmän PA:n ja vain PA:n vaatimusten saamiseksi Israelin neuvottelijoilta. http://www.debka.com/article/8986/

4. UUTISOTSIKOITA
- Pompeiin hävitys tulivuoren purkauksen kautta oli sen ajan juutalaisten käsityksen mukaan Jumalan rangaistus toisen temppelin hävittämisestä, kirjoittaa Biblical Archaeology Review lehden toimittaja Hershel Shanks. Pompeiin rauniot sijaitsevat nykyisen Napolin kaupungin lähellä. Artikkelissa kerrotaan havainnollisesti, miten maa alkoi keikkua ihmisten jalkojen alla vuonna 79, eli 9 vuotta Temppelin hävityksen jälkeen. Vesuvius päästi ilmoille suunnattoman höyry- ja savikaasupilven, jossa lämpötila oli 250 C-astetta. Se surmasi hetkessä kaikki, joita se kohtasi jatkaen matkaansa lähelle Roomaa. Tuhansia ihmisiä kuoli, mukaan lukien Rooman eliittiä, joka lomaili kaupungissa. Sen jälkeen kaupunki peittyi kokonaisuudessaan paksun tuhkan ja kuonan alle, ja kaupunki unohtui vuosisadoiksi. Kaupunkia kohdannut katastrofi tapahtui 1931 vuotta sitten tänä päivänä. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185737
- Jerusalemin kevyt rautatie teki eilen onnistuneen testinsä, joten on toiveita, että se pääsee julkiseen liikenteeseen ensi vuoden aikana. Video alla esittää koeajoa.
- http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139282
- Yesha Din on vasemmistoon nojaavien aktivistien 2005 perustama järjestö, johon kuuluu useita vasemmiston merkkihenkilöitä, ja jonka tarkoituksena on tukea ”palestiinalaisten oikeuksia juutalaisten väkivaltaa vastaan”, vähän tähän malliin. Järjestö teki vuosi sitten korkeimpaan oikeuteen valituksen synagogan rakentamisesta laittomasti Maale Shomronissa. Oikeus vaati synagogan sinetöimistä 60 päivän kuluessa. Yhteisö valitti päätöksestä todeten, että yhteisö on 10 vuotta vanha, se rakentaa valtion maalle täysin laillisesti todeten samalla, että Elin pohjoispuolelle ja Yitzharin lähelle on rakennettu moskeijat valtion maalle ilman lupaa vaarallisesti juutalaisyhteisöjen viereen ja vaati tasapuolisuuden nimissä tuhoamaan myös ne. Oikeus perui päätöksensä synagogan sulkemisesta, mutta päätti moskeijoitten poistamisesta laittomina valtion maalla. Siviilihallinto anti määräyksen moskeijoitten purkamisesta, mutta päätti sopia synagogan kohtalosta sopivana ajankohtana. Siviilihallinnon päätöksessä todetaan, että palestiinalaiset ovat rakentaneet 30 000 laitonta rakennusta Länsirannalle. Edelleen todetaan, että palestiinalaiset rakentavat julkisia rakennuksia kuten poliisiasemia Israelin turvallisuus- tai täyden valvonnan alaisille B- Ja C-alueille voidakseen niiden varjolla vaatia maan omistusoikeuksia, kaikki tämä rakentaminen laittomasti toisen maalle, mutta kukaan ei puutu asiaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139278
- Muslimit pystyttivät suuria tauluja Temppelivuorelle, joissa esitetään muslimien ja Hamasin johtajien kuvia. Juutalaiset ovat vaatineet, että poliisi poistaa taulut, koska ne ovat vaarallinen rikkomus rauhan ja olevien sopimusten noudattamista vastaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139279
- Arab News väitti juutalaisten tuhonneen 250 hedelmäpuuta arabien maalla. Juutalaisten mennessä tutkimaan asiaa havaittiin, ettei mitään vandalismia ollut tapahtunut arabeja vastaan, mutta arabit olivat polttaneet juutalaisten viljelyksiä Hebronin läheisyydessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139272

Monday, August 23, 2010

MAANANTAI 23.08.10

1. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak nimitti kenraalimajuri Yoav Galantin ehdolle IDF:n seuraavaksi komentajaksi, 20. järjestyksessä. Galant on palvellut sekä meri- että maa-voimissa. Hänet tunnetaan rohkeana ja päättäväisenä komentajana, joka uskaltaa tehdä päätöksiä, myös hyökkääviä, vastoin varovaista Barakia, joka on osoittautunut ailahtelevaksi ja epävarmaksi johtajaksi. Galant, 51,suositti Gazan operaation jatkamista selvään voittoon ja myös Hamasin johdon kaatamista maailman mielipiteistä riippumatta, mutta hän ei saanut silloin kannatusta esityksilleen. Barak kuitenkin huomioi hänen johtajankykynsä.

ARMEIJAN nykyinen komentaja kenraaliluutnantti Gabi Ashkenazin virkakausi päättyy ensi vuoden helmikuussa. Hänen tulevaisuutensa on epävarma; monet ovat vastaavassa tilanteessa ottaneet ”aikalisän” matkustaen jatko-opinnoille ulkomaille tai antautuen liike-elämän palvelukseen. Toisena pääehdokkaana ollut kenraalimajuri Benny Gantz, joka toimii IDF:n apulais-komentajana, siirtynee siviiliin.
BARAK kieltäytyi vahvistamasta Ashkenazin esittämiä kenraaliylennyksiä selittäen odottavansa, että hänen nimittämänsä komentaja-ehdokas käy ne läpi ja tekee omat ehdotuksensa. Tarkkailijat olettavat, että jos IDF:n komentajan nimityksen tarkoituksena on tasapainottaa armeijan sisäistä painetta ja epäluuloisuutta, kuten Barak selitti, Galantin oikea päätös olisi vahvistaa Ashkenazin esitykset, ainakin pääosin. Monet ennustavat, että Barakin sooloilu nimitysasiassa tulee aiheuttamaan suuria mylläköitä IDF:n sisällä ylennyksiä odottavien pyrkiessä pääsemään esille, eikä siinä aina pysty varomaan astumista naapurin varpaille. Yhtä moni kritisoi Barakin kiirehtimistä IDF:n komentajan valitsemisessa puoli vuotta ennen nykyisen komentajan kauden päättymistä, mikä supistaa hänen toimintavapauttaan ja halvauttaa hänen päätöksentekoaan ja armeijan vahvistamista, minkä hän on nähnyt toimintansa tärkeimmäksi toimeksi Libanonin kakkossodan ja Gazan puolitiehen jääneen operaation aiheuttamilta kolhuilta, mikä on rohkaissut Israelin vihollisia ja saanut ne toimimaan entistä julkeammin kyseenalaistaen avoimesti IDF:n todelliset kyvyt.

TÄMÄ ON vaarallista politiikkaa, sillä IDF on vahvempi kuin koskaan; vaikeus on ollut johdon kykenemättömyys, mikä kulminoitui varsinkin Olmertin pääministeri- ja Peretzin puolustus-ministerikaudella. Galant voi olla oikea mies jatkamaan armeijan johtamista siitä, mihin Ashkenazi sen uudisti korjaten esiin tulleet puutteet. Tämä nostaa ”temppelinharjalle” pääministeri Netanyahun, jonka täytyy pystyä nousemaan päiväpolitiikan ja henkilökohtaisen mielipiteitten ja mieltymysten yläpuolelle sekä pitää ohjakset tukevasti omissa käsissään. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185570

IDF:n komentaja Gabi Ashkenazi onnitteli kenraalimajuri Yoav Galantia nimityksen johdosta luvaten työskennellä hänen kanssaan pyytäen samalla muita ehdokkaita, Benny Gantzia, kenraalimajuri Gadi Eisenkottia, kenraalimajuri Avi Mitzrahia sekä kenraalimajuri Gadi Shamnia pysymään armeijan palveluksessa IDF:n ja maan hyödyttämiseksi.
Pääministeri Netanyahu onnitteli sekä Barakia että Galantia onnistuneesta valinnasta toivoen tämän rahoittavan armeijan sisäistä liikehdintää. Hallitus vahvistanee Galantin nimityksen istunnossaan. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185587

2. RAUHANKESKUSTELUJEN alkamiseen liittyvistä toiveikkaista lausunnoista ja toivomuksista huolimatta tilanne kentällä on vähintään yhtä epäselvä kuin ennenkin. Presidentti Obaman yllättävä kutsu saapua toinen syyskuuta 2010 keskustelujen viralliseen avajaistilaisuuteen näyttää yllättäneen ainakin Mahmoud Abbasin, joka saatuaan jo vähän hitaanlaiset ellei peräti osaksi dementoituneet harmaat aivosolunsa liikkeelle alkoi ymmärtää, että Obama oli unohtanut kertoa hänelle tilaisuudesta etukäteen, onhan hän sentään koko tämän näytelmän keskeinen hahmo, ilman häntä ei ole mitään gala-illallista eikä avaus-
tilaisuutta. Vahinko oli ehtinyt tapahtua hänen suostuttua ennen kuin sai ajatuksensa järjestykseen ja ilmoittanut suostumuksensa.

Mutta jälkivaikutus tuli varsin pian: ”Mitä meninkään lupaamaan, nyt minut leimataan USA:n ja Israelin hännystelijäksi ja yhteistyökumppaniksi?” Se on kuolemansynti PA:n oikeustajussa.
Korjatakseen edes jotain Abbas laati kiivassanaisen kirjelmän, jonka hän lähetti pää-neuvottelijansa Saeb Erekatin mukana kvartetin johtaville päättäjille. (suluissa kerrottakoon, että eräs saudituomari kyseli lääkäriltä, voiko miehelle aiheuttaa selkäydinvaurion ja halvaantumisen rangaistukseksi siitä, että mies halvaannuttu toisen miehen.)
Abbas selittää kirjeessään, että kvartetin tulee pysyä Israelin ja PA:n suhteita käsittelevissä YK:n turvallisuusneuvoston päätös-lauselmissa, 1991 Madridin rauhankonferenssin periaatteissa, 2002 ”tiekartassa” sekä arabien 2002/2007 rauhanaloitteessa.
TÄMÄ rauhoitti hieman Abbasin mieltä ja tasoitti vaarallisesti noussutta verenpainetta.
Hän katsoi tehneensä kvartetin jäsenille päivänselväksi, ettei hän suinkaan ollut luopunut periaatteistaan. ”Se oli vain tuo muilu presidentti ja sen yhtä muilu ulkoministeri, jotka saivat minut hetkeksi pois lopullisesta päämäärästä, joka on ja tulee olemaan Israelin tuhoaminen, vaiheittain tai ilman”, kulkivat Abbasin ajatusvirrat.
”Setlementit ja rauha ovat samansuuntaisia, eivätkä koskaan tapaa toisiaan. Jos Israel jatkaa rakentamista, me vetäydymme rauhankeskusteluista,” puhui ”raivostunut Abbas” tajuttuaan, että Obama oli petkuttanut häntä yllätyskutsullaan neuvottelematta hänen kanssaan.
Kuin varmistaakseen, että sanoma on mennyt perille, hänen ”luutnanttinsa” vihjailevat aseelliseen mahdollisuuteen turvautumisesta ”aiheuttaakseen tuskaa miehittäjälle”. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185658

3. MIKSI Obama turvautui tällaiseen epävarmaan vetoon kuin kutsumalla Israelin ja PA:n johtajat taas uuteen – toiseen vasta – kädenpuristukseen Valkoisessa talossa ellei peräti sen nurmikolla edellisiä presidenttejä apinoiden, kun kaikki tietävät, etteivät nämä riitapukarit ole voineet sopia ensimmäisestäkään erimielisyydestään? Suorat keskustelut olivat Netanyahun ajatus, ei Abbasin, joka mieluiten pitäisi kätensä tiukasti taskuissaan kuin koskettaisi inhoamaansa juutalaisten pääministeriä. Abbasin vasen korva varmaan soi jo valmiiksi, kuten se teki edellisen kameroiden edessä Obaman mielihyväksi suoritetun kättelyn yhteydessä.
JP:n kolumnisti Herb Keinon yritti udella asiaa Obaman nimittämältä erikoislähettiläältä George Mitchelliltä, joka joko ei tiennyt tai halunnut tietää eikä varsinkaan puhua siitä julkisesti vaikka tietäisikin. Niinpä Keinon turvautuu omiin arvailuihinsa, jotka lienevät yhtä oikeita ja vääriä kuin muittenkin. Kaiken yllä häälyy USA:n marraskuun välivaalit.

Keinon toteaa ensiksi, että Obama aavistaa vaaraa ja antoi kättelytilaisuuden seremonia-mestarin tittelin sekä keskustelujen alkamistilaisuuden johtamisen ulkoministeri Hillary Clintonille, kaiken varalta, joka myös julkisti tilaisuuden maailman medialle. Keinon arvioi, että Obama voi täten ottaa kaiken kunnian, jos tilaisuus onnistuu, ja syyttää Hillarya, jos jotain menee pieleen. Obamalla on sentään pelissä paljon enemmän kuin valvoa kahden vastahakoisen jurrikan kättelemistä luvaten olla nujakoimatta tulevaisuudessa. Obama on pyrkinyt saamaan takaisin sen oudoksuttavan 78 %:n suosion ja kannatuksen, minkä Amerikan vaikutus-valtainen juutalaisväestö hänelle antoi vaaleissa, mutta joka nyt on hiipunut häpeällisiin lukuihin, joita Keinon ei kehtaa edes mainita. Keinon sanoo vain, että USA:n juutalaisten kannatus Demokraattiselle puolueelle on laskenut 78 %:sta 60 %:in. Obaman kannatus on toisten tiedustelujen mukaan paljon pienempi, mutta sitä Keinon ei kehtaa kertoa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185658

EDELLISEN keitoksen kuorrutukseksi kerrottakoon vielä JP:n henkilökunnan laatima raportti, jonka mukaan Hamas peruutti lauantaiksi sovitut Kairon sovintoneuvottelut Fatahin kanssa ilman uutta päivämäärää. Uutisen välitti Betlehemissä toimiva Maan uutistoimisto. Hamas ei antanut syytä kokouksen peruuttamisesta, vaikka Hamasin pääministeri Ismail Haniyeh itse halusi sen kokoontumista. Fatahin delegaatioon oli nimitetty vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka nyt joutuvat tyytymään Fatahin tiedustelu-upseerin hautajaisiin Gazassa. Palestiinalaiset ryhmät ovat Abbasin nimittämää PLO:n hallitusta lukuun ottamatta tuominneet Abbasin suostumisen Obaman kutsumaan tilaisuuteen Washingtonissa toinen syyskuuta. (JP)

4. UUTISOTSIKOITA
- Arabiliitto ilmoittaa huolestuneisuutensa, ettei pian alkavilla suorilla keskusteluilla Israelin ja PA:n välillä saavuteta haluttuja päämääriä. Jordanian ulkoministeri Nasser Judeh elättelee toiveita Palestiinan valtion perustamisesta, mutta Clinton näkee vaikeuksia edessä. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3941855,00.html
- Iranin presidentti Ahmadinejad selittää, että Israel on liian heikko voidakseen iskeä Iranin ydinlaitoksiin. Hän sanoi maansa pyrkivän omavaraisuuteen uraanin rikastamisessa ja sähkövoiman tuottamisessa. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3941940,00.html
- Israelia koetelleet helleaallot tappoivat satoja tuhansia kanoja pari viikkoa sitten, mutta 20 000 viimeisten helteitten aikana parannetun ilmastoinnin johdosta. 10 000 dunamia hedelmätarhoja on kärsinyt suuria vaurioita ennätyshelteitten vuoksi. Punaiset omenat jäävät oranssin värisiksi, mutta jotkut lajit kypsyvät sisältä ulkokuoren pysyessä raakana. Helteet ovat myös aikaistaneet sadonkorjuuta. http://www.haaretz.com/print-edition/business/heat-wave-kills-just-20-000-chickens-1.309634
- Islamilainen järjestö, sen pohjoinen haara, esittää useita syytöksiä, miten juutalaiset
häpäisevät Temppelivuorta. ”Poliisit tekevät tarpeensa siellä ja uusi Hurvan synagoga,
joka sekin on uhka islamin moskeijoille Temppelivuorella”. Tämä järjestö kiihottaa jatkuvasti arabeja hyökkäämään juutalaisia vastaan.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139254
- Kymmenet arabit hyökkäsivät juutalaisen kimppuun Samuelin hautakammion edustalla
lauantai-iltana. Paikka on pyhä kolmelle valtauskonnolle, mutta muslimien
paastokuukausi nostattaa tunteita arabeissa. Päivisin kun ei saa syödä eikä juoda.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139255
- Länsimuurin viereisissä tunneleissa parannetaan pyörätuoleilla liikkuvien mahdollisuutta liikkua ja päästä niihin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139247
- Sudan aikoo rakentaa ”rauhanomaiseen käyttöön” tarkoitetun ydinreaktorin. IAEA:n
tutkijat vierailevat maassa keskustellen suunnitelmasta.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139252
- Haaretz.com kertoo web-sivullaan, ettei rauhankeskustelut eikä edes Gaza ole suuri puheenaihe Ramallahissa, joka elää suurta nousukautta, vaikka arabimaat eivät maksa
lupaamiaan satoja miljoonia. Mutta ei hätää, kyllä EU ja USA maksaa!.
http://www.haaretz.com/print-edition/news/mess-report-this-ramadan-the-occupation-is-not-the-hot-topic-in-ramallah-1.307705
- Kuoleman lähettiläs on Iranin uuden miehittämättömän koneen nimi, se lentää 1000 km ja pystyy ottamaan pari pommia, kukin yli sata kiloa, tai kolme ohjusta.
http://www.debka.com/article/8985/
- Kinneretin pinta laski 18.08.-22.08. välisenä aikana 3 sm, on nyt – 213.38 m Välimeren pinnasta, ja 38 sm alle alimman hälytysrajan. Lämpötila pysyttelee +33-34 C paikkeilla.

Sunday, August 22, 2010

SUNNUNTAI 22.08.10

1. SEKÄ Israel että PA ovat antaneet suostumuksensa osallistua rauhankeskustelujen uuden vaiheen aloittamistilaisuuteen Washingtonissa 02.09.2010. Obama kutsui mukaan Egyptin presidentin Hosni Mubarakin ja Jordanian kuninkaan Abdullah II:n, joiden kanssa hän keskustelee erikseen ja osallistuu heidän sekä Netanyahun ja Abbasin kanssa yhteisiin gala-illallisiin 01.09., eli keskustelujen aloittamispäivän edellisenä iltana.

ASIASTA ilmoitti selvästi ekstaasiin kiihottunut ulkoministeri Hillary Clinton, joka myös osallistuu keskustelujen alkamistilaisuuteen, päätellen kuvista, joissa hänen hymynsä on reväistä hänen leukaperänsä. Hän kertoi, että PA:lla oli lukuisia vaatimuksia alkaen täydellisestä setlementtien rakennuskiellosta aina Jerusalemin asemaan saakka, mutta että he lopulta joutuivat luopumaan niistä ja suostuivat Netanyahun vaatimukseen, ettei keskusteluille aseteta ennakkoehtoja. Ainoa vaatimus, jonka he saivat läpi, on USA:n lupaus, että keskustelut kestävät vuoden ajan, jonka aikana sovitaan kaikista kysymyksistä.
CLINTON kertoi myös, että keskusteluja käydään jatkossa monessa paikassa, ei pelkästään Washingtonissa, minkä oletetaan vihjaavan, että niitä käytäisiin Jerusalemissa ja Ramallahissa. Netanyahu on toistellut olevansa valmis matkustamaan minne vain, joten siinä ei liene ongelmia, mutta miten se sopisi palestiinalaisten pirtaan, on kokonaan toinen kysymys. Lukuisat palestiinalaisryhmät syyttävät Abbasia antautumisesta USA:n ja Israelin painostuksen alla.

OBAMAN nimittämä Lähi idän erikoislähettiläs George Mitchell puhui myös journalisteille, mutta hän vältteli kysymyksiä aikataulusta todeten, että USA:n toiveena on saada sopimus valmiiksi vuoden aikana, johon Netanyahu itse viittasi eräässä puheessaan. Toiseksi hän sanoi, että Israel ja PA saavat itse sopia, millaisten raamien sisällä keskusteluja käydään ja missä järjestyksessä niistä sovitaan. Hän lupasi olevansa käytettävissä aina, jos hänen apuaan tarvitaan sovitteluissa, mutta ettei hänellä ole jatkuvaa roolia keskusteluissa.
NETANYAHU ei maininnut vastauksissaan journalisteille kvartetin asettamia raameja keskusteluille, mikä ei välttämättä huononna tilannetta vaan laajentaa liikkumisvaraa.

NETANYAHU lupaa, että sopimusluonnos alistetaan ensin Knessetin käsittelyyn ja sen jälkeen kansan ratkaistavaksi, mikä tarkoittanee neuvoa-antavaa kansaäänestystä.
Sen sijaan tarkkailijat eivät usko, että hänen nykyinen hallitusliittoutumansa tulee hyväksymään Netanyahun neuvotteleman sopimuksen, joka vaalilupauksistaan huolimatta suostui kahden valtion periaatteeseen ja suoriin keskusteluihin siitä PA:n kanssa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185527

2. PLO:N hallitus (executive comittee) käsitteli rauhankeskusteluja kokouksessaan Ramallahissa perjantaina antaen tukensa Abbsille keskustelujen aloittamiseksi. Tämän hallituksen jäsenet ovat Abbasin nimittämiä ”yes-miehiä”, eivät vaaleilla valittuja.
PA:n virkailija Ramallahissa vahvisti, etteivät amerikkalaiset antaneet heille mitään erikoislupauksia, mutta että heidän painostuksensa oli ennen näkemätön, jonka vuoksi PA oli pakotettu antamaan periksi. Hän kuitenkin selitti, että PA katsoo kvartetin esittämät raamit keskusteluille sitoviksi, mikä helpottaa heidän asemaansa. Hän selitti, että niissä todetaan setlementtien rakentamisen kieltäminen, Jerusalemin itäosien kuuluminen palestiinalaisille sekä että keskustelujen päämääränä on kahden valtion muodostaminen.
PLO:n hallitus totesi päätöksessään, että rakennuskielto setlementeissä sisältyy kvartetin vaatimuksiin, mitä PA tulee myös vaatimaan. Muutamat PA:n johtohenkilöihin kuuluvat ovat pyörtäneet aiemmin kielteisen kantansa ja kannattavat nyt Abbasia, mutta varoittavat rakennuskieltoasian nousevan ensimmäisten kysymysten mukana ehtona jatkokeskusteluille.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185528

3. Kvartetin lausuntoon sisältyy seuraavia päätöksiä.
- Kvartetti vakuuttaa pitäytyvänsä edellisiin lausuntoihinsa: Triestessä 26.06.2009, New Yorkissa 24.09.2009 ja Moskovassa 19.03.2010.
- Edellisissä lausunnoissa todetaan, että suorat kahdenkeskiset neuvottelut, jotka ratkaisevat kaikki lopullisen tilanteen kysymykset, tulevat johtamaan sopimukseen, johon osapuolet suostuvat, ja joka lopettaa ”miehityksen”, joka alkoi 1967, ja jonka päämääränä on itsenäinen, demokraattinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio eläen rauhassa ja turvallisesti Israelin ja sen naapureitten rinnalla.
- Kvartetti lupaa avustaa osapuolia neuvottelujen aikana, jotka voidaan päättää vuoden kuluessa, sekä sopimuksen toimeenpanossa.
- Kvartetti kehottaa osapuolia rauhallisuuteen ja pidättyvyyteen ja pidättymään kaikista provosoivista toimista ja kiihottavasta retoriikasta.
- Kvartetti kehottaa israelilaisia ja palestiinalaisia osallistumaan suorien keskustelujen alkamistilaisuuteen syyskuun toisena päivänä Washingtonissa pyrkimyksenä selvittää kaikki lopullisen tilanteen kysymykset ja täyttää molempien osapuolten toiveet.
- Kvartetin johtajisto haluaa tavata arabiliiton johtajiston Washingtonissa syyskuussa 2010 sen hetkisen tilanteen toteamiseksi.
Lausunnossa todetaan mielihyvällä arabien rauhanaloitekomitean kokouksen päätökset 29. kesäkuussa ja todetaan samalla onnistumisen edellyttävän alueellista tukea neuvotteluille ja PA:n samanaikaiselle valtion rakentamiselle sen pyrkiessä oikeudenmukaiseen, kestävään ja kaiken kattavaan alueelliseen rauhaan, kuten on hahmoteltu Madirin seurantaehdoissa, turvallisuusneuvoston lausunnoissa ja arabien rauhanaloitteessa. (JP)

4. EUROOPAN johtavien valtioitten edustajat kiittävät yksituumaisesti rauhankeskustelujen viriämistä uudelleen yli puolitoista vuotta kestäneen tauon jälkeen.
ENGLANNIN ulkoministeri William Hague onnitteli lämpimästi pääministeri Netanyahua ja PA:n puheenjohtajaa Mahmoud Abbasia heidän päätöstensä johdosta osallistua suoriin keskusteluihin, kuten kvartetin lausunnossa aiemmin päivällä todettiin. Hän lupasi Englannin avustavan osapuolia kaikin tavoin, mikäli siihen on syytä, työskennellen yhdessä USA:n kvartetin ja EU:n kanssa.
Hague vieraillee Israelissa syyskuussa, tavaten sen aikana ulkoministeri Avigdor Liebermanin, joka ehdotti käyntiä paitsi Gazassa ja Ramallahissa Ranskan, Saksan, Italia ja Espanjan ulkoministereitten kanssa, myös Ashdodissa ja Sderotissa.
Ranskan ulkoministeri Bernard Kouchner ylisti myös keskustelujen alkamista viitaten kvartetin lausuntoon, jossa esitetään toiveita ja ohjeita keskustelujen onnistumiseksi.
Saksan liittokansleri Angelika Merkel esitti myös onnittelunsa päätöksestä aloittaa suorat keskustelut ja toivoi niille menestystä sanoen kompromissien tuovan tuloksia, jos osapuolilta riittää siihen tahtoa. http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185534

5. ISRAELIN valmistautuessa rauhankeskusteluihin muslimimaat Syyria ja Iran ovat asettaneet armeijansa hälytysvalmiuteen, kertoo Debkafile (DF). Niiden johtajien lausunnoissa todetaan, että Israelin armeijan johtoa riepottava skandaali on vain savuverho, jolla pyritään hälventämään epäilyt sotasuunnitelmista Irania ja Syyriaa vastaan. Iranin vallankumouskaartin IRGC edustaja ilmoitti DF:n mukaan perjantaina 20. elokuuta: ”IRGC on täydessä valmiudessa kohtaamaan lujasti USA:n ja Israelin hallitusten tyhmyyden.”
DAMASKOKSESSA Syyrian pääministeri Naji al-Otari kutsui hallituksensa kiireiseen istuntoon torstaina käskien sotilas- ja turvallisuusjoukkoja asettamaan palveluksensa ja yksikkönsä täyteen hälytysvalmiuteen.

MAHMOUD ABBASIA lähellä olevat tahot olivat kertoneet, ettei ole mitään aihetta aloittaa rauhankeskusteluja Israelin kanssa, koska Lähi Itä valmistautuu suureen yllätyssotaan.
Iranin IRGC:n johto antoi varoituksen torstaina, että jos USA ja Israel toteuttavat hyökkäysaikeensa, vallankumousarmeija tulee kohtaamaan ne kaikkialla maailmassa, viitaten tällä ilmeisesti terroritoiminnan aktivoimiseen. Iranin johdon viittausten mukaan se uskoo Galant-skandaalin olevan vain savuverho todellisen aikeen peittämiseksi.
DF kertoo, että kolumnistit USA:ssa puhuvat ja kirjoittavat avoimesti sodan mahdollisuudesta Irania vastaan. Jopa Israelin entinen USA:n lähettiläs Martin Indyck kirjoittaa, että suuremman todennäköisyyden mukaan sodan Irania vastaan aloittaa USA kuin Israel.
USA:n entinen ulkoministeri Lawrence Eagleburger totesi Iranin Bushehrin atomivoimalan aktivoimisesta 21.08.2010, että ”sen johdosta tullaan vielä sotimaan, jos Iran saa ydinpommin, se tulee myös käyttämään sitä.” Tähän sisältyy epäilys, ettei Iran tule palauttamaan kaikkea käytettyä polttoainetta Venäjälle, tai varastaa osan sen toimittamista uraanisauvoista jatkaen niiden rikastamista omissa laitoksissaan. Venäjän insinöörit aloittivat Bushehrin atomivoimalan 192 uraanisauvojen lataamisen lauantaina, joka kestää pari viikkoa. http://www.debka.com/article/8983/
DEBKAFILE kertoo toisessa artikkelissaan, että Israel ja USA ovat olleet kovin hiljaa Iranin ensimmäisen atomivoimalan aloittaessa toimintansa. Tämä johtunee DF:n saamien tietojen mukaan siitä, että USA ja Venäjä tekivät salaisen sopimuksen, jonka mukaan USA ei vastusta atomivoimalan käynnistämistä, jos Venäjä äänestää turvallisuusneuvostossa Iranin vastaisten sanktioitten puolesta. USA on myös hiljentänyt Israelin johdon äänekkäistä vastalauseista. USA:n ulkoministeriön lausunto, ettei Bushehr aiheuta Israelille mitään uhkaa, on DF:n mukaan virheellinen, kun huomioidaan Iranin johdon vuosia kestänyt salailutaktiikka, josta sen shia-muslimien johtama hallitus on kuuluisa. DF viittaa myös kiireeseen, jolla Bushehrin atomivoimalan aktivoiminen ja 192 uraanisauvojen (82 tonnia) lataaminen päätettiin viikon sisällä Putinin ilmoituksesta, mikä osoittaa valmistelujen alkaneen hyvissä ajoin.
DF näpäyttää myös Netanyahua todeten, että hän on toiminut vastoin aiempia lupauksiaan, minkä johdosta on oletettava hänen luistelemivan muissakin kysymyksissä, kuten Israelin turvallisuutta koskevien alueitten luovuttaminen arvaamattoman Palestiinan valtion vastuulle, joilla turvattaisiin Israelin runsaasti asuttama rannikkoseutu sekä Jordanjoenlaakso, jonne kaavaillaan NATO:n joukkoja, joissa olisi mukana USA:n sotilaita. http://www.debka.com/article/8984/

6. UUTISOTSIKOITA
- PA:n johto varoittaa, että suorat keskustelut tulevat epäonnistumaan, ellei Israel suostu PA:n vaatimuksiin. Toisaalta juutalaisasukkaat Juudeassa ja Samariassa varoittavat Netanyahua pettämästä äänestäjiään. He varoittavat, että PA:n käytös paljastaa sen todellisen päämäärän, eli Israelin tuhoamisen. PLO:n taholta todetaan, että pidettäköön aloitusseremonia Washingtonissa syyskuun alussa, mutta ettei PA:lla ole mitään aikomusta osallistua seuraaviin tilaisuuksiin ennen syyskuun 26. päivää nähdäkseen, jatkaako Netanyahu rakennuskieltoa Länsirannalla.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3941161,00.html
- Israelin ulkoministeriö sanoo, että Bushehrin atomivoimala on täysin hylättävä, vaikka
USA:n ulkoministeriön edustaja vakuuttaa, ettei Iran voi hyödyntää sitä ydinaseensa
valmistamiseksi, ja että toisaalta sillä on teknisiä ongelmia pommin valmistamiseksi.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3941117,00.html
- Unesco kieltää osallisuutensa kyseenalaiseen ”taidenäyttelyyn”, jossa esitetään
valokuvia ja Gazan lasten piirroksia. Näyttely kiersi Skotlannissa viime viikolla. Sen
nimenä on “Loss of Innocence”, viattomuuden menetys. Kuvat osoittavat IDF:n
sotilaitten hyökkäyksiä siviilejä vastaan. Niissä näytetään miten ihmiset menettävät
käsiään ja jalkojaan sekä raivaustraktorien tuhoavan asuintaloja haudaten ihmisiä
elävinä, sekä maatalousmaan tuhoamista. Näyttelyä levittää skottilainen ääriryhmä
Scottish Palestine Solidarity Campaign.
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=185541
- Päärabbit Shlomo Amar ja Yona Meztger tutustuivat Josefin hautakammioon
Sikemissä ensi askeleena sen täydelliseen uudistamiseen. Palestiinalaiset ovat
järjestelmällisesti tuhonneet sitä ja polttaneet sen ainakin kahdesti.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139216
- Presidentti Shimon Peres kutsui arabeja paastopäivän lopettamisaterialle, mutta sen
sijaan nämä osoittivat mieltään hänen asuntonsa ulkopuolella.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/139218
- Ahmadinejad lähetti matkaan Iranin ensimmäisen ohjaajattoman pommikoneen.
http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=185562
- JP kertoo, että pääepäilty Galant-skandaalissa, everstiluutnantti Boz Harpaz (res.) on
läheinen armeijan komentajalle Ashkenazille, joka tuki häntä turvallisuustietojen
vahingoittamissyytösten aikana. Barak ei vahvista Ashkenazin kenraalinimityksiä
ennen kuin hän on nimennyt IDF:n seuraavan komentajan.
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=185552
- Poliitikko Beirutissa esittää Hizbullahin joukkojen liittämistä osaksi LAF:n armeijaa.
Naisflotillan matka Gazaan siirrettiin Kyproksen vastarinnan vuoksi.
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=185418