Friday, July 04, 2008

PERJANTAI 04.07.08
1. USA:N KUUDENNEN LAIVASTON komentaja amiraali James Winnefeld Välimerellä sanoo havaintonaan, että Iran voi iskeä sekä Israelia että Yhdysvaltoja vastaan ballistisilla ohjuksillaan. Sen voi hänen käsityksensä mukaan aiheuttaa jokin merkityksetön tapahtuma, jonka Iran tulkitsee väärin. Winnefeld kertoo, että kuudes laivasto harjoittelee Iranin Israeliin ampumien Shihab-3 ohjusten torjuntaa yhdessä Patriot ohjusten ja Arrow-järjestelmän kanssa. Artikkelissaan “Maritime Strategy in Age of Blood and Belief” (Merenkulkustrategia veren ja uskon aikakaudella) USA:n Laivastoinstituutin kuukausijulkaisussa Winnefeld kuvailee, että ballistisen hyökkäyksen mahdollisuus Israeliin on kaikkein todennäköisin tilanne, jossa ballistisia ohjuksia käytetään, ja hän kehottaa sekä Yhdysvaltoja että Natoa valmistautumaan välittömästi mahdollisuuden varalle, jossa niiden vastatoimia tarvittaisiin.
WINNEFELD sanoo, että Iran on kaikkein arvaamattomin vastustaja, joka voidaan provosoija hyökkäämään erillisellä sinänsä merkityksettömällä tapauksella. (Haaretz)
2. USA:n armeijan yleisesikuntapäälliköiden puheenjohtaja amiraali Michael Mullen totesi äskettäisen Israelin vierailunsa yhteydessä USA:n kuudennen laivaston läsnäolon Välimerellä ja sen osuudesta ohjustentorjunnassa. Hänen seurueensa jäsen kertoi keskustelujen jälkeen, että vaikka operatiivisesta yhteistyöstä ei sovittu, se tuli esille keskusteluissa, joissa tähdennettiin molemmin puolin tarvetta koordinoida operaatioita sellaisten virheellisten vastakkaisuuksien välttämiseksi, jonka seurauksena Israel hyökkäsi USA:n Liberty alusta vastaan 1967 sodan aikana. Mullen tutustui Israelin vierailunsa yhteydessä Israelin sekä pohjoisen että etelän potentiaalisiin vaara-alueisiin. Hän kiitti hyvää yhteishenkeä Israelin armeijan komentajan Gabi Ashkenazin kanssa ja vakuutti, että Israel on tärkeä ja luotettava liittolainen Lähi Idässä, jolla on edessään hyvin todellisia turvallisuusuhkia alueella, joita hän kutsui Lähialueitten geografiaksi (close-quarters geography).
MULLEN totesi, että Israelin arvio Iranin ydinaseen valmistumisaikataulusta on lyhyempi kuin USA:n, mutta sanoi kuitenkin vastustavansa hyökkäystä Irania vastaan, koska se voisi aiheuttaa häiriöitä alueella ja tuoda USA:n armeijalle kolmannen rintaman sodan Irakin ja Afganistanin lisäksi. Siksi hän suosittelee Iranin ydinohjelman saamista kansainväliseen valvontaan neuvottelujen kautta, vaikka Iran pysyykin tasapainoa häiritsevänä tekijänä Lähi Idässä, hän selitti. (Haaretz)
3. USA:N PRESIDENTTI Bush lisäsi oman varoituksensa Israelille amiraali Mullenin lisäksi, ettei se tekisi ennalta ehkäisevää hyökkäystä Iraniin. Sekä USA:n poliittinen että sotilaallinen johto on ilmeisen huolestunut, että Israelin johto alkaa olla kireän kärsimätön maailman – kuten Israelissa nähdään – etanan vauhtia etenevälle kansainväliselle reaktiolle Iranin ilmeisiä ydinpommin rakentamissuunnitelmia vastaan, jotka voivat toteutua vuoden kuluessa, ellei sille aseteta todellisia rajoitteita.
IRAN on tiettävästi antanut vihjeitä, että se voisi keskeyttää uraanin rikastustoimensa ja hyväksyä länsivaltojen sille tarjoaman kannustuspaketin, jos suunnitellut kiristyvät sanktiot Irania vastaan poistetaan.
USA:N huolesta Israelin mahdollisesta sotilaallisesta iskusta oli tarkkailijoitten mielestä osoituksena se, että amiraali Mullen piti lehdistötilaisuuden Israelin vierailunsa päätteeksi. Tämä heidän mielestään osoitti, ettei Mullen ollut vakuuttunut Israelin todellisista aikeista. AMIRAALI Mullen vieraili Israelissa toisen kerran 7 kuukauden aikana. Edellinen USA:n armeijan esikuntapäälliköiden puheenjohtajan vierailu Israelissa tapahtui 10 vuotta sitten. Mullen halusi luodata omakohtaisesti, olivatko Israelin ministerien kuten Shaul Mofazin uhkaukset Iskusta Iraniin todellisia vai vain poliittista retoriikkaa. Vierailusta saatujen tietojen perusteella näyttää, ettei Mullen saanut tyhjentävää vastausta kysymyksiinsä.
PRESIDENTTI George Bush totesi selvin sanoin, ettei hyökkäys Iraniin ole USA:n toivelistalla. Hän vakuuttaa USA:n halun selvittää erimielisyydet neuvotteluteitse. Tämä lienee ollut pääaihe Bushin soitettua Olmertille valittelunsa terrori-iskusta Jerusalemissa. (JP)
4. IRANIN JOHTO on huolestunut, että sotilaalliset iskut maan infrastruktuuria vastaan ydinlaitosten ohella voivat häiritä siinä määrin hallinnollista tasapainoa maassa, että hallituksen valta voi vaarantua. JP:n henkilökunnan laatimassa artikkelissa kerrotaan, että tämä on yksi syy Iranin kotipuolustuksen järjestämiseksi hyvissä ajoin ennen mahdollisia vihollisuuksia. Kotipuolustusjärjestelmää kutsutaan artikkelissa nimellä ”passiivinen puolustus”, josta kertoi torstaina Lähi Idän Mediatutkimuksen Instituutti (MEMRI). MEMRIN raportin mukaan Iranin ylin kaitsija Ali Khamenei antoi käskyn passiivisen puolustuksen järjestämiseksi peläten hyökkäyksen johtavan hallituksen kaatumiseen.
JP:N ARTIKKELISSA kerrotaan, että kysymyksessä on jonkinlainen kotirintaman turvallisuus-järjestelmä, joka Israelilta puuttui kokonaan Libanonin kakkossodan aikana. Se asettaa päävastuun kotirintaman turvallisuudesta Iranin Basij-armeijalle, johon kuuluu 12.5 miljoonaa vapaaehtoista jäsentä, lähes puolet heistä naisia, ja jonka toiminta perustuu alueellisten hallintoyksiköitten käyttöön, jotka on jo muodostettu sisäministeriön johdolla. Turvallisuusjärjestelmän komentajana toimii Iranin vallankumousarmeijan kenraali Gholam Reza Jalali, joka tähdentää alueellisten hallintoyksiköitten merkitystä, koska ne voivat toimia myös erillisinä yksiköinä tilanteessa, jossa yhteys keskusjohtoon vaarantuu. Jalali otaksuu, ettei hyökkäys maata vastaan voi rajoittua vain yllättävään kertaiskuun, vaan yhdistettyihin iskuihin maalta ja mereltä. USA:n sotilaalliset tukikohdat Irania ympäröivissä maissa mahdollistavat iskujen suorittamisen kaikkialla Iranin sisämaassa, Jalali selittää. Hän jatkaa, että Iranin hallitus on poliittinen hallintomuoto, jonka valta perustuu kansan tukeen. ”Jos vihollinen haluaa kaataa Iranin hallituksen, se pyrkimyksenä tulee olemaan infrastruktuurin ja hallituksen elintärkeitten instituutioiden halvaannuttaminen kylvääkseen hallituksen vastaista mielialaa. Tämän tuhovoiman ja psykologisen sodankäynnin vastapainoksi Iranin tulee rakentaa kansan vastarinnan varaan, koska Iranin voima ei ole tasavertainen USA:n kanssa”, Jalali laskee.(JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- Puskutraktori-terroristi ei ollut mikään terroristi, hän vain jostain syystä meni sekaisin, eikä hän vihannut juutalaisia, vakuuttavat terroristin kotilähiön asukkaat, joita hänen asianajajansa tukee. Asukkaat kertovat, että miehellä oli traktorinajokortti seitsemän vuotta ja hän uusi sen pari päivää ennen tapausta. Jos hän suunnitteli terrorismia, miksi hän olisi hakenut korttinsa uusintaa? He kyselevät, ja mitä tekemistä poliisilla oli traktorin ajomossa? Miehellä kerrotaan olleen kaikenlaisia yhteenottoja poliisin kanssa aiemmin, mikä on voinut ärsyttää hänet katkeamispisteeseen, he arvioivat. (JP)
- Oikeuskansleri Mazuz katsoo, ettei terroristin kotitalon hajottamiselle ole laillisia esteitä, mutta varoittaa, että se on kuitenkin ”ongelmallinen”. Hän olettaa, että talon hajottaminen terrorismiin syyllistyneen omaisilta voi aiheuttaa huomattavia laillisia ongelmia. Sekä pää- että puolustusministerit ovat ilmoittaneet suosittavansa puskuritraktori-terroristin omaisten talon hajottamista, mutta varsinkin tapauksissa, joissa terroristi nauttii Israelin valtion etuisuuksista ja omistaa maan henkilöllisyyskortin. (JP)
- YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon tuomitsi Jerusalemin terrori-iskun, mutta vasta sitten, kun häntä muistutettiin siitä. Israel lähetti torstaina kirjeen YK:n turvallisuus-neuvostolle, jossa se vaatii neuvostoa tuomitsemaan terrori-iskun ilman verukkeita ja vaatimaan kaiken terrorismin lopettamista. Kirjeessä moititaan, ettei neuvosto tuominnut maaliskuun 6. päivän terrori-iskua Mercaz Harav yeshiva-opistoon, jossa sai surmansa 8 aseetonta opiskelijaa. PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas esitti valittelunsa tähän tapaan: ”Sikäli kuin Jerusalemin hyökkäyksestä on kysymys, me tuomitsemme sen. Me voimakkaasti tuomitsemme väkivallan lähteestä ja muodosta riippumatta. Me toivomme rauhanomaista ratkaisua, joka perustuu neuvotteluihin, eikä niihin ole olemassa mitään vaihtoehtoa.” (JP)
- Ehud Barak hyväksyi juhlasalin rakentamisen Hebronin Yeshivaan. (INN)
- Gazan terminaalit pysyvät edelleen suljettuina toistuvien raketti-iskujen vuoksi. Eilen ammuttiin yksi raketti kohti Sderotia, se ei aiheuttanut vahinkoa. (INN)
- Hamasin johto Gazassa ilmoittaa, ettei se anna enempiä kirjeitä tai kasetteja IDF:n sotilaasta Gilad Shalitista.
- Haran-perheen äiti Nina Keren, 82, sanoo että Samir Kuntar, jonka Olmert ilmoittaa vapauttavansa vankien vaihdon yhteydessä, on hirviö. Kuntar murhasi raakalaismaisesti hänen poikansa Dannyn 29 vuotta sitten. Hän ihmettelee, miten hallitus voi vapauttaa sellaisen hirviön, josta tulee Libanonissa sankari. Kuntar surmasi hänen poikansa Dannyn lisäksi yhden tämän tyttären (toinen tytär sai surmansa vahingossa äitinsä sylissä) sekä paikalle kiirehtineen poliisin. Tästä Kuntar tuomittiin neljään elinkautiseen, josta hän on kärsinyt 29 vuotta. (INN)
- Kinneretin vedenpinta on 6.5 sm hallituksen asettaman hälytysrajan yläpuolella. Tämä raja alitetaan muutaman päivän sisällä. Vedenpinta on nyt 212.935 metriä merenpinnan alapuolella. Hallitus teki 7 vuotta päätöksen, että vuodessa puhdistetaan 400 miljoonaa kuutiometriä vettä vuodessa. Jos tämä olisi toteutunut, vesiongelma olisi hoidettu, mutta näin ei tapahtunut.(INN)
- PA:n pääministeri Fayad esitteli Fatahin ja Hamasin eheyttämissuunnitelman. Sen mukaan laaditaan Palestiinan turvallisuusjärjestelmä, jonka toteutumista valvoo egyptiläinen delegaatio tai jopa sotilasosasto; Hamas luovuttaa Gazan hallinnon tilapäiselle hallitukselle; Hamas ja Fatah sopivat uusista vaaleista. Fayad uskoo, että tulitauko on sopiva aika sopia erimielisyydet. (Haaretz)

Thursday, July 03, 2008

TORSTAI 03.07.08
1. JERUSALEMIN terrori-iskussa sai surmansa kolme sivullista, Elisabeth Goren Friedman, 54; Batsheva Onterman, 33 sekä Jean Ralou, 68. Lisäksi vammautui lukuisia ihmisiä, Debkafilen mukaan 70, mukana kuuden kuukauden ikäinen vauva, jonka hänen äitinsä heitti ulos autostaan vain sekunteja ennen kuin raskas kuormuri ruhjoi hänet hänen autoonsa. Sattumalta vierellä ollut sivullinen otti vauvan vieden sen pois kuormurin läheltä.
TÄMÄN JÄLKEEN on alkanut tavanomainen keskustelu siitä, mikä meni pieleen ja mikä jäi tekemättä. Naispoliisi haavoitti pistoolillaan kuormurin kuljettajaa, mutta toinen poliisi, joka pääsi kuljettajan viereen, alkoi painia hänen kanssaan sen sijaan, että olisi ampunut hänet toimintakyvyttömäksi. Kuljettaja oli jo herpaantunut, mutta nousi yllättäen pystyyn huutaen ”Allahu akbar” (Allah on suurempi), painoi kaasua ja ajoi perä edellä henkilöauton päälle, jossa Batsheva Onterman istui vauvansa kanssa, ruhjoen auton ja äidin kokonaan.
Paikalle tullut lomalla oleva IDF:n sotilas, 18-vuotias yeshiva-opiskelija, nousi traktoriin, sieppasi poliisin pistoolin ja ampui kuljettajaa useita kertoja. Traktoriin noussut toinen poliisi ampui kuolettavan laukauksen saaden kuormurin lopullisesti pysähtymään. (JP)
Kuvia paikalta: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/126709
2. TERRORISTI, 30-vuotias Husam Taysir Dwayat, oli kotoisin Jerusalemin itäosasta Sur Baherin lähiöstä. Hänen omaisensa kertovat, että Dwayat asui jonkin aikaa juutalaisen naisen kanssa, jonka omaiset katkaisivat yhteyden naiseen. Dwayat tuomittiin aiemmin juutalaisen naisen raiskauksesta. Hänen lähiomaisensa eivät sano tietäneensä Husamin aikeista mitään, hän ei heidän kertomansa mukaan kuulunut mihinkään poliittiseen järjestöön eikä pitänyt yhteyttä niihin. Zuhter Hamdan, yksi Sur Baherin muktareista, kertoi JP:n toimittajalle Kh A Toamehille, että hän olisi viimeksi odottanut Dwayatin tekevän jotain tällaista, koska hän oli tavallinen nuori mies, jolla ei ollut Israelin vastaisia toimintoja. Hamdan yritti arvailla, että ehkä jotkut Haredi-nuorukaiset olisivat kiihottaneet häntä kivittäen ja huudellen solvauksia ennen hyökkäystä. Nämä tuntuvat tekosyiltä oman aseman parantamiseksi poliisin silmissä.
POLIISI TEKI ratsian heti hyökkäyksen jälkeen terroristin kotiin pidättäen hänen isänsä ja yhden hänen veljistään. Jerusalemin asukkaana terroristilla oli Israelin henkilökortti ja hän - kuten myös hänen perheensä - nautti kaikista Israelin terveys- ja sosiaalieduista ja hän pystyi vaikeuksitta liikkumaan kaikkialla maassa.
IDF ja oikeusministeriö pohtivat, onko laillisesti oikein tuhota terroristi Dwayatin perheen talo, kuten on yleensä ollut tapana. Jerusalemin Mercaz Harav-yeshivaan 06.03.08 hyökänneen terroristin koti Jebl Mukaberissa on edelleen pystyssä. Mercaz Harav terroristi ampui 8 yeshiva-opiskelijaa. Puolustusministeri Ehud Barak vaatii, että tapaukseen täytyy puuttua välittömästi, kuten vastaaviin tapauksiin, joissa terroristilla on Israelin henkilökortti. (JP)
3. KYSYMYS terroristin kotitalon tuhoamisesta on juridisesti ongelmallinen. Laki Emergency Defense Regulations vuodelta 1945 antaa armeijalle oikeuden tuhtoa talo tai omaisuus, jota käytetään hyökkäyksen tukikohtana. Se koskee sekä territorioita että Israelin valtion sisäisiä tapauksia, mutta korkeimman oikeuden puututtua useisiin valituksiin tuhoamista vastaan, IDF on tullut varovaisemmaksi. IDF:n taholta tähdennetään, ettei kysymys ole rangaistuksen toimeenpanosta, mitä voitaisiin kansainvälisen lain mukaan pitää kollektiivisena rangaistuksena, mikä on kielletty tapauksissa, joissa talossa asuu useita ihmisiä, vaan pelotuskeinona vastaaviin tapauksiin.
PROFESSORI Emmanuel Gross Haifan yliopistosta kertoo JP:n toimittajille D Izenberg ja Y Katz, että lähes kaikki IDF:n toimittamat talojen tuhoamiset on tehty territorioissa. Hänen mukaansa on äärimmäisen harvinaista, että IDF tuhoaa taloja Israelin sisällä. Koska yleinen mielipide sekä kansainvälisesti että Israelissa suhtautuu vastenmielisesti perheen asuintalon tuhoamiseen, ja lisäksi koska sen tehokkuus terroristin aikeitten toteuttamisessa on asetettu kyseenalaiseksi, IDF ja hallitus odottavat korkeimman oikeuden tulkintaa asiasta. (JP)
4. MITEN SUOJATA Jerusalemia terrori-iskuilta, on kysymys, johon ei liene olemassa täysin vedenpitävää ratkaisua. Tämä jo siksi, että pääkaupungissa asuu 250 000 arabia, joilla on pysyvä oleskelulupa, ja joista lukuisat ovat hakeneet Israelin kansalaisuuden. Tämä kansaosa on hedelmällinen ja antoisa kenttä, josta potentiaalisia terroristeja tai terrorijärjestön kannattajia ja avustajia yritetään ja pystytään rekrytoimaan. Kysymys ei suinkaan ole köyhän ja varattoman, alistetun kansanosan jäsenistä, kuten usein esitetään. Mercaz Harav-yeshivaan hyökänneen terroristin perhe on varakas ja arvostettu liikemiesperhe, joka asuu komeassa ja laajassa talossa Jebl Mukaberissa. Tällaisesta ympäristöstä tullutta terroristia on erittäin vaikea tunnistaa etukäteen, mutta jostakin hän saa innoitteen terrori-iskuun. Takana voi olla henkilökohtaiset ongelmat tai puhtaasti uskonnolliset tavoitteet luvatun paratiisiosan ja 72 puhtaan neitsyen saamiseksi välittömästi.
Ongelma on erittäin ajankohtainen myös länsimaissa, joissa terrorijärjestöt tietoisesti etsivät vaaleatukkaisia, sinisilmäisiä eurooppalaisia, joilla on vahva ja tunnustettu asema, koulutus ja yhteydet länsimaisessa yhteiskunnassa.
JERUSALEMIN tapauksessa on mahdotonta aidata arabiasukkaita muurien taa eikä se ole moraalisesti eikä myöskään taloudellisesti mielekästä. Ainoa tie eteenpäin lienee poliisin toimien tehostaminen ja ennen kaikkea sen tietokanavien ulottaminen arabiväestön pariin. Arabipoliisien oma toiminta on vielä kovin kehittymätön ja altis lahjuksien käyttöön, mikä perinteisessä arabikulttuurissa on vallitseva käytäntö. (JP)
5. TOINEN TIE on vaikuttaminen suvaitsevan ja rauhanomaisen mentaliteetin muotoutumiseen molempien kansojen yhteiselosta tällä pienellä ja ahtaalla maapalalla. Tämä on hidas ja aikaa vievä tie, mutta joskus se olisi aloitettava. PA:n hallinnon pahimpana puutteena on sen opetuksen juuttuminen vihan ja kostonhalun levittämiseen lastentarhoista lähtien, jota harjoitetaan PA:n julkisissa media-välineissä ”rauhankeskusteluista” välittämättä. Israelin hallituksilla on tässä suuri vastuu siksi, etteivät sen johtajat ole määrätietoisesti tuoneet asiaa esille vaatimusten muodossa keskusteluissaan PA:n johdon kanssa. Israelin hallitusten johtoajatuksena on ollut hurskas toive, että jospa ne siitä joskus muuttuisivat.
Tähän sopinee esimerkiksi tarina skorpionista ja sammakosta.
Skorpioni halusi mennä virran toiselle puolelle, mutta koska se ei osaa uida, se tuntui mahdottomalta. Sitten skorpioni tapasi sammakon, joka on mainio uimari, ja pyysi tätä viemään sen virran yli. Sammakko kauhistui: Mutta jos sinä pistät minua matkalla, me hukumme molemmat. Skorpioni rauhoitteli, että miksi se sellaista tekisi. Sammakko suostui, ja niin lähdettiin kulkemaan virran yli skorpioni tukevasti sammakon selässä. Mutta keskellä virtaa skorpioni pisti sammakkoa selkään. Sammakko huusi silloin viimeisillä voimillaan: ”Miksi sinä noin teit, nyt me hukumme molemmat”. Skorpioni tuhisi siihen: ”Minkä minä luonnolleni voin. Kun näin sinun voimakkaiden lihasten pullistelevan lähellä, en voinut vastustaa kiusausta.”
6. UUTISOTSIKOITA
- Ofer Dekel matkustaa Berliiniin tänään viimeistelläkseen Hizbullahin kanssa Saksan välityksellä solmittavaa sopimusta vankien vaihtamisesta. (JP)
- Hizbulla-johtaja Hassan Nasrallah lupaa antaa ehdottomat ja lopulliset tiedot kadonneesta IAF:n navigaattorista Ron Arad. Hän myös piikitteli lehtimiehiä, että nämä kertovat kaikenlaisia spekulaatioita IDF:n kahdesta sotilaasta Ehud Goldwasser ja Elddad Regev kertomatta kuitenkaan heidän tilastaan. (JP)
- Iranissa 1990-luvulla kadonneiden 12 juutalaisen kohtalosta ovat heidän omaisensa nostaneet suuren huudon, koska he katsovat, että heidän asiansa on kokonaan unohdettu Israelin hallituksen toimissa. He katsovat, että tämä olisi ollut viimeinen mahdollisuus saada tietoja heistä, mutta he pelkäävät mahdollisuuden luisuvan käsistä Hizbullahin sopimuksen mukana. (JP)
- Brittihallitus aikoo tuomita Hizbullahin ”sotilaallisen siiven”, koska se tukee terrorismia Irakissa ja Palestiinan Auktoriteetissa, kertoo pääministeri Gordon Brown. Jos hallituksen esitys Hizbullahin julistamisesta laittomaksi hyväksytään parlamentissa, se tulee tekemään laittomaksi islamilaisen ryhmän rohkaisemisen, kuulumisen siihen tai varojen keräämisen sille Englannissa. Hizbullahin poliittinen, sosiaalinen tai ihmisystävällinen työskentely jää tämän lain tulkinnan ulkopuolelle. (JP)
- EGYPTIN tarkoituksena oli avata Rafahin terminaali Gazasta Siinaille, mutta kansanjoukkojen kääntyminen portille ja egyptiläisten rajavirkailijoitten kivittäminen johtivat siihen, että terminaali suljettiin uudelleen. Kuusi egyptiläistä rajavirkailijaa vahingoittui yhteenotoissa. Egypti halusi päästää varsinkin sairaalahoitoa tarvitsevat rajan yli.(JP)
- Algeriassa pidätettiin kaksi kristinuskoon kääntynyttä siksi, että heidän autostaan löydettiin lehtisiä Raamatusta ja muista kristillisistä kirjoista. Heitä syytetään islamin heikentämisestä ja lähetystyöstä sekä rukoilemisesta rakennuksessa, jota ei virallisesti oltu määritelty uskonnon harjoittamiseen. Heille annettiin 6 kuukauden ehdollinen tuomio ja 1560 USD sakko. (JP)
- Tel Aviv juhlii ensi yön. Kaikkiaan 600 tilaisuutta on tarjolla asukkaille juhliakseen UNESCOn julistettua kaupungin perinnekohteeksi. Pääsy niihin on vapaa, vain symbolinen maksu kerätään. Kaupat ovat auki koko yön.(Ynet)
- Juutalaisen Temppelin pappien varusteita valmistellaan.
http://www.joelstrumpet.com/?p=1346#more-1346

Wednesday, July 02, 2008

KESKIVIIKKO 02.07.08
1. KUMPI ISKEE ENSIN, Israel vai Iran, kyselevät jotkut websivujen kommentoijat. Ynetnews otsikoi aihetta käsittelevän kirjoituksensa ”Maailma odottaa Israelin hyökkäävän”. Mutta toisessa artikkelissa kerrotaan, että USA varoittaa Israelia aiheuttamasta maailmanlaajuista paloa tai taloudellista kaaosta, minkä he pelkäävät seuraavan Israelin potentiaalista iskua Iranin ydinlaitoksia vastaan. Ynetnews artikkelissa vakuutetaan, että Iranin johtavat sotilasasiantuntijat pitävät Israelin hyökkäyksen todennäköisyyttä alhaisena, mutta IAF:n iskun mahdollisuus kasvaa päivittäin, siinä todetaan.
ENTINEN tiedustelu-upseeri Yossi Kuperwasser toteaa artikkelissa, että Israelia tullaan syyttämään maailmanlaajuisesti, jos IAF:n iskun seurauksena palo leviää laajemmalle, vaikka toisaalta maailmassa odotetaan, että Israelin tekee likaisen työn sen puolesta.
KUPERWASSER toimi IAF:n tutkimus- ja tiedusteluosaston johtajana, missä ominaisuudessa hän seurasi Iranin ydinteollisuuden kehitystä useiden vuosien ajan. Hänen mielestään vaikein asia Iranin ydinsuunnitelmissa on sen kyky tuottaa teollisesti korkealaatuista uraania. Hän viittaa viimeisimpiin tietoihin, että Iran hallitsee teoreettisesti ydinpommin rakentamisen kuluvan vuoden aikana ja pystyy rakentamaan pommin ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Aikaa sen estämiseksi on siten vain puoli vuotta. (www.ynetnews.com)
2. USA USKOO, että Israelilla on kyky iskeä Iraniin, mutta kuten aiemmissa kirjoituksissa todettiin, lamauttaman iskun aiheuttamiseksi tarvitaan 1500 pommitusaaltoa, eikä IAF:n mahdollisuudet riitä siihen. IAF:n isku olisi todennäköisesti vain yksi pommitusaalto sillä kalustoilla, joka sillä on käytettävissään, suuresta välimatkasta johtuen.
TOINEN MAHDOLLISUUS olisi käyttää ohjusiskua, johon Israelilla on myös kalusto valmiina, mutta niiden kantokuorma on pienempi, minkä johdosta niiden räjähdekärjet tuskin riittäisivät useiden metrien betoni- ja kalliokansien puhkaisemiseen. Erään arvion mukaan olisikin järkevämpää käyttää ohjuksia Iranin ilmavalvonnan ja –torjunnan eliminoimiseen ja antaa hävittäjäpommittajien kuljettaa ”bunker-buster” täsmäpommit kohteisiinsa ennalta laadittujen tarkkuuslaskelmien mukaisesti. (JP)
3. VOIKO IRAN iskeä Shihab-3 ohjuksillaan ensin? Tämä kysymys on aiheellinen, sillä huippuunsa kehitetyt ja iskuvalmiudessa äärimmilleen saatetut sotilasjärjestelmät voivat nähdä vastapuolen edenneen rajalle, jossa ehkäisevän ennakkoiskun suorittaminen on strategisesti mielekäs. Yllätysetu on sotilasleikeissä mahdollinen, ja sitä on pyritty käyttämään aina sopivan tilaisuuden tullessa.
TOISAALTA on myös mahdollista, että vastapuolen aikomukset arvioidaan väärin. Tällöin avoimet vihollisuudet voivat alkaa vahingossa. Tämän estämiseksi USA ja NL sopivat aikoinaan ns. ”punaisten puhelimien” yhteyden, jolla olisi ollut mahdollista suorittaa viimeinen suora tiedustelu vastapuolen aikeista ennen ydinohjusten päästämistä valloilleen. Israelilla ja Iranilla ei ole käytettävissään tällaista mahdollisuutta, vain kolmannen maan välittämä tieto voisi estää ”vahinkolaukaukset”. (JP)
4. ISRAELIN HYÖKKÄYS Iraniin ei ole välttämätön, sanoo USA:n virkailija JP:n H Keinon asiaa koskettelevan artikkelin otsikossa. Otsikko lisää, ettei USA poista pöydältä sotilaallisen iskun mahdollisuutta, mutta keskittyy kiristyvien sanktioitten käyttämiseen. Artikkelissa viitataan korkeaan amerikkalaiseen virkailijaan, jonka henkilöllisyyttä ei kerrota. Virkailija ei usko, että Israelin hallitus tuntisi painostuksen iskun suorittamiseksi niin suureksi, että se lähettäisi koneet ilmaan. Hän kertoo tietävänsä, että hallituksessa ole siihen tarvittavaa enemmistöä eikä myöskään usko, että Israel menisi siihen yksin, vaikka liikenneministeri Shaul Mofaz siten ennakoikin viime kuussa.
RANSKAN PRESIDENTTI Nicolas Sarcozy totesi Israelin vierailunsa yhteydessä, että Ranska tulee painostamaan EU:n presidenttiyden ominaisuudessa, jonka se omaa tiistaina, sanktioitten kiristämistä Irania vastaan.
USA ja Israel ovat eri mieltä ajasta, jonka sisällä Iran kehittyy ydinvallaksi.
Iskun ajankohdan kannalta tärkeämpi asia on kuitenkin USA:n presidenttivaalit ja seuraavan presidentin henkilöllisyys. Israelissa katsotaan, että jos isku Iraniin tehdään, se tulisi tehdä presidentin vaalipäivän ja hänen virkaansa astumispäivän välisenä aikana. Tässä vielä sillä edellytyksellä, että vaalien voittaja on Obama, jota Israelissa pidetään epäluotettavana, vaikka myös McCainin valinta toisi vaarallisen pitkän siirtymäkauden. (JP)
5. IRANIN VASTATOIMET tulisivat käsittämään useita kohteita. Ensimmäiseksi Iran uhkaa keskeyttää öljytoimitukset Persianlahden kautta. Iran on rakentanut nopeitten pienveneiden ja sukellusveneitten laivaston, joilla se voi tehokkaasti häiritä laivaliikennettä. USA:n viidennen laivaston komentaja varoittaa, ettei se tule sallimaan sitä. Toiseksi Iran voi iskeä USA:n tukikohtiin ja siviilikohteisiin Persianlahden USA:n ystävämaissa. USA:n armeijan edustaja kertoo, että USA:n torjuntaohjukset pystyvät eliminoimaan tämän uhkan. Kolmanneksi Iran voi iskeä Shihab-3 ohjuksillaan Israeliin, kuten eiliset uutislähteet kertoivat. Iranin tärkeimpänä kohteena on Dimonan ydintutkimuskeskus. Tässä USA:n Patriot-ohjukset ja Israelin kehittämä Arrow-järjestelmä saisivat tulikasteensa. Neljänneksi Iran voi aktivoida alueen terrorijärjestöt, ennen kaikkea Hizbullah ja Hamas, sekä mahdollisesti myös Syyrian ohjusarsenaalin, joka on huomattavasti tehokkaampi kuin Hizbullahin vastaava. Syyrialla on runsaasti bio-kemiallisia pommeja, myös ohjuksiin sopivia, joita se voi käyttää ääritilanteessa.
IRAN voi myös kiihottaa väkivaltaisuutta sekä Afganistanissa että Irakissa. Asiantuntijat ennakoivat, että myös Libanonin sisäinen hauras tasapaino voi järkkyä, mitä Hizbullah voisi käyttää hyväkseen kaapatakseen maan hallintaansa. (Ynetnews)
6. DEBKAFILE kertoo, että Iran on jakanut maan 31:en sotilaalliseen alueeseen, jonka kunkin johdossa on vallankumousarmeijan upseeri. Hän tulee kriisitilanteessa ottamaan valvontaansa alueensa hallinnon ja sen asukkaitten perustarpeitten tyydyttämisen. Kysymyksessä on siten siviilipuolustuksen järjestäminen sodan varalta, jota johtaa prikaati-kenraali Mir-Faisal Baqerzadeh. Hän kertoo, että maa varautuu kaivamaan 320 000 hautaa, jotka Debkafilen mukaan sijaitsevat pääasiassa raja-alueilla. Tämä viittaa siihen, että haudat olisi tarkoitettu maan siviiliasukkaita varten, vaikka kenraali Baqerzadeh uhkaakin, että ne kaivetaan maahan hyökkääviä sotilaita varten. Suunnitelma on saanut ylimmän kaitsijan Ali Khamenein hyväksymisen. (www.debka.com)
7. YK:N PÄÄSIHTEERIN Ban Ki-Moon neljännesvuosiraportissa Libanonista koskien YK:n turvallisuus-neuvoston päätöslauselmaa 1701 mainitaan useita sopimusrikkomuksia. IAF:n koneet ovat sen mukaan rikkoneet Libanonin ilmatilaa päivittäin, maalis-huhtikuussa jopa yli 20 kertaa. Raportissa kerrotaan muutamista YK:n joukkojen kohtaamisista ”aseellisten joukkioitten” kanssa, mutta jostain syystä niillä ei ole nimeä. Hizbullahin nimi on unohtunut kokonaan YK:n sanavarastosta. Eräs tällainen ”kohtaaminen” tapahtui UNIFIL:n sotilaitten seuratessa epäilyttävää perävaunullista kuorma-autoa. UNIFIL:n sotilaitten eteen ilmestyi yllättäen kaksi autoa, joissa oli ”viisi aseellista elementtiä”, sulkien tien. Nämä ”elementit” kuitenkin menivät pian tiehensä, mutta epäilyttävä kuorma-auto ehti päästä pakoon. (JP)
Raportti ei kerro tapauksista, joissa UNIFIL:n ottamia kuvia epäilyttävistä johdoista ja muista kohteista on jouduttu hävittämään ”asukkaitten” vaatimuksesta. (Haaretz)
8. ISRAEL avasi Gazan ja Israelin rajalla olevia terminaaleja, vaikka vielä eilen Gazasta
ammuttiin yksi raketti. Egypti avasi samoin Rafahin terminaalin Gazasta Siinaille, mikä sai satojen ihmisten kiirehtimään ehtiäkseen rajan yli ennen sen uudelleen sulkemista. Israel salli ruoka- ja muiden välttämättömyystavaroitten lisäksi sementin kuljettamisen Gazaan, mitä se ei sallinut ainakaan vuoteen.
Olmert esitti yhden uhkauksensa, joita Israelin johtajat ovat heitelleet eri tilanteissa. Tällä kertaa Olmert asetteli sanansa seuraavasti: ”Ymmärrämme, ettei rakettien ampuminen lopu kerta heitolla sen jälkeen, kun niitä ammuttiin päivittäin. Mutta varoitamme, että kärsivällisyydellämme on rajansa. Jos tulitaukoa rikotaan, tulemme vastaamaan kaikella voimalla.” Siinä yksi esimerkki uhkauksesta, jota ei liene edes ajateltu toteuttaa.
Olmert vakuutti myös, että ”rauhankeskusteluissa” PA:n kanssa on tapahtunut edistystä. Nyt vain keskustellaan siitä, allekirjoitetaanko se asiat, joista on löydetty ratkaisu, sitä mukaa kuin ne on sovittu, ja onko tarkoitus laatia ”hyllytetty” sopimus, jota ei voida toteuttaa toistaiseksi. USA:n edustaja selittää, että USA mieluiten näkisi lopullisen sopimuksen. Ulkoministeri Ricen kritiikki Israelin Jerusalemin lähiöitten rakentamisesta katsotaan lähinnä painostukseksi edistyä toisilla sektoreilla. (JP)
Puolustusministeri Ehud Barak on myös omaksunut tuon Sharonin aikoinaan keksimän termin ”tuskallisista” ratkaisuista. Olmert omi sen ensiksi, mutta poliitikon terminologiassa sen tarkoituksena on vain antaa kuva, että juutalaisten ikuiseksi omaisuudeksi luvatun maan luovuttaminen olisi ”tuskallinen” myös poliitikolle. Tavasta, millä Olmert suhtautuu Juudean ja Samarian sisäosien ja Jerusalemin itäosien luovuttamiseen PA:lle on vaikea nähdä, että se mitenkään häiritsisi hänen mielenrauhaansa. Se kuului hänen vaaliteemaansa.
9. UUTISOTSIKOITA
- Poliisin aloittamat tutkimukset Kadima-puolueen jäsenhankinnoissa todetuista epäselvyyksistä voivat jatkaa Olmertin pääministerikautta siirtämällä puheenjohtajavaaleja myöhemmäksi. Kadiman puolueneuvosto kokoontuu 10.07.08 määrittelemään puheenjohtajavaalien ajankohdan. (JP)
- Poliisin tutkimukset USA:ssa ovat vahvistaneet syytteitä Olmertia vastaan. Kolme miestä on lähetetty keräämään lisäaineistoa, ja he jatkavat ainakin 17.07.08 saakka, jolloin Morris Talanskya ristikuulustellaan. (Haaretz)

Tuesday, July 01, 2008

TIISTAI 01.07.08
1. HIZBULLAH-SOPIMUS vankien vaihtamisesta on tuottamassa ensimmäiset jälkeiset, joita ennustettiin tulevaksi. Tämän sopimuksen suurin heikkous on siinä, ettei Israelin neuvottelijat eikä siitä päättänyt hallitus tienneet eivätkä tiedä vieläkään, mistä lopulta sovittiin. Hizbullah kieltäytyi ilmoittamasta kaappaamiensa IDF:n sotilaitten fyysistä kuntoa. PÄÄMINISTERI Olmert, joka tarvitsee sopimusta oman imagonsa nostamiseksi, antoi ministerien uskoa viimeiseen saakka, että sotilaat ovat elossa. Tältä pohjalta yleinen mielipide vaati vankienvaihtoa toteutettavaksi, mikä suuressa määrin ohjaili hallituksen ministerien päätöstä. Heillä ei ollut varaa toimia vastoin yleistä mielipidettä.
HALLITUKSEN KOKOUKSESSA sunnuntaina Olmert sitten ilmoitti, että sotilaat ovat kuolleet.
Tämän seurauksena Hamasin johto Gazassa otti esimerkistä välittömästi opikseen. Hamasin johtoon kuuluva entinen PA:n ulkoministeri Mahmoud Zahar ilmoitti, että suurterroristi Samir Kuntarin vapauttaminen raivasi tietä vaatimuksille Israelin vankiloissa tuomioitaan kärsivien vankien vapauttamiseksi, joilla on ”verta käsissään”, eli jotka ovat joko henkilökohtaisesti tai johtoasemassa ollessaan osallistuneet israelilaisten murhaamiseen.
TURVALLISUUSJOHTAJAT Israelissa varoittivat ennen hallituksen päätöstä, että juuri näin tulee tapahtumaan, mikä nyt on nähtävissä. Zahar päättelee ja laskelmoi kylmästi, että koska Israel oli valmis maksamaan kovan hinnan kuolleista sotilaista, Hamas voi vaatia ja tulee saamaan enemmän elävästä sotilaasta kuin Hizbullah sai kuolleista. (JP)
2. HIZBULLAH voitti taas, kertovat uutissivujen kommentoijat. Hizbullahin pääsihteeri Hassan Nasrallah lupasi TV- kameroiden edessä useaan kertaan, että Samir Kuntar tullaan vapauttamaan Israelin vankilasta. Tämä toteutuu tehdyn sopimuksen myötä. Tämä on viimeinen Hizbullahin saavuttama voitto.
EDELLINEN oli Olmertin lupaus, että Israel luovuttaa ns. Shebaan Farmin Libanonille, jota Hizbullah on vaatinut kaiken aikaa, vaikka asiallisesti se kuuluu Syyrialle. YK:n lähetti Road Terje-Larsen vahvisti YK:n kannan, että se kuuluu Syyrialle, ja että Olmert antoi ansaitsemattoman lahjan Hizbullahille tämän lupauksen myötä.
SITÄ EDELSI ns. Doha-sopimus, joka antoi Hizbullahille ratkaisijan aseman (veto-oikeuden) Libanonin hallituksen päätöksiin. Tällä sopimuksella vahvistettiin Hizbullahin asema Libanonin tärkeimpänä poliittisena ryhmänä. Se saa myös pitää rakentamansa yksityisen tietoliikenne-verkoston Libanonissa, jonka kautta sillä on suora yhteys Syyrian ja Iranin tietoliikenne-verkostoon. Täten ne voivat yhdenmukaistaa toimintansa alueella, mikä varsinkin kriisitilanteessa - kuten sodassa Israelin kanssa - on äärettömän suuri etu.
ENSIMMÄINEN - joskin kiistanalainen - voitto Hizbullahille oli Libanonin kakkossota, jonka ansiosta myytti Israelin sotilaallisesta ylivoimasta romahti arabimaitten silmissä. Tämä sota päättyi Israelin kannalta surkeasti, vaikka sillä oli kaikki täydelliseen voittoon vaadittavat kortit kuten USA:n tuki ja odotus käsissään.
VOITTOJENSA antamassa varmuudessa Hizbullah esittää Israelille suoria vaatimuksia kuin vertaiselleen. Viimeiseksi se vaatii, että Israelin tulee toimittaa sille Libanonin eteläosaan asettamansa miinakentän piirustukset, tai Hizbullah aloittaa sodan. Tämä on tärkeää Hizbullahille, sillä se rakentaa laajaa maanalaista bunkkeriverkostoa Libanonin eteläosaan YK:n alaisen UNIFIL:n sotilaitten silmien edessä vastoin YK:n päätöstä. (JP)
3. LAKIESITYS Golanin luovuttamisesta läpäisi ensimmäisen lukemisen Knessetissä varsin selvin numeroin. Esityksen mukaan Golanin alueen luovuttamisesta Syyrialle tarvitaan kansanäänestys. Esityksen numerot maanantain istunnossa olivat 65 puolesta 18 vastaan. Lakiesityksen laatijat toivovat, että Golan Hights Referendum Bill asettaisi selvät rajat minkä tahansa muun osan Israelin maasta luovuttamiselle ulkopuolisille. Laki tulee tullessaan voimaan vaatimaan, että suoraan Israelin juridisessa hallinnossa olevan alueen luovutuksesta tarvitaan hallituksen päätös, käsittely Knessetissä sekä sen jälkeen kansanäänestys. Se tulee olemaan lähtökohtana käsiteltäessä muita kipeitä alueita, kuten Jerusalemin itäosaa. Lakiesityksessä on kaksi poikkeusta, joissa kansanäänestystä ei tarvita: Jos Knesset hyväksyy hallituksen esityksen 80 äänen enemmistöllä; tai jos 180 päivän sisällä Knessetin tekemästä myönteisestä päätöksestä hallituksen esitykseen pidetään uudet Knessetin vaalit. Tämän arvioidaan asettavan hallituksen päätöksen vaalien keskeiseksi kysymykseksi. Uusi hallitus voi kumota edellisen hallituksen päätöksen 30 päivän sisällä laillistuttuaan. (JP)
4. TOINEN LAKIESITYS, joka aiheutti voimakkaita tunteenpurkauksia äärivasemmiston ja arabikansanedustajien taholta, koskee kansanedustajien lojaalisuutta. Lakiesityksen mukaan kansanedustaja, joka vierailee tai on vieraillut lähimenneisyydessä Israelin vihollismaassa ilman hallituksen lupaa, menettää oikeutensa toimia kansanedustajana. Lakiesityksen laativat Eshterina Tartman (Israel Beiteinu) ja Zevulun Orlev (NU/NRP). LAKIESITYS perustuu peruslain kohtaan 7A: Knesset, jossa sanotaan: ”Lista ehdokkaista tai ehdokkaasta voidaan valita, jos heidän päämääränsä tai toimensa, kirjaimellisesti tai vertauskuvallisesti, eivät vaaranna Israelin valtion olemassaoloa juutalaisena ja demokraattisena valtiona, ilmaise kiihotusta rasismiin tai tue vihollisvaltion tai terrorijärjestön aseellista taistelua Israelin valtiota vastaan”.
Lakiesityksen laatijat toivovat, että laki tultuaan voimaan tulee poistamaan ”Troijan hevoset”, joita Israelin valtiolle vihamieliset ryhmät ovat saaneet kuljetettua Knessetin sisälle. Lakia kutsutaan myös nimellä ”Bishara-laki”, jolla viitataan Azmi Bisharaan, joka kansanedustaja ollessaan vieraili toistuvasti ilman asianmukaista lupaa - ja jopa kerskuen sillä – Syyriassa. Häntä vastaan nostettiin syyte Hizbullahin avustamisesta Libanonin sodan aikana. Tämän johdosta Bishara pakeni ulkomaille ja luopui Knessetin jäsenyydestä.
LAKIESITYKSEN johdosta arabikansanedustajat Ahmed Tibi (United Arablist) ja Muhammad Barakei (Hadash) istuvat kuin kuumilla kivillä, koska molemmat ovat vierailleet sekä Libanonissa että Syyriassa ilman asianmukaista lupaa. Arabikansanedustajat Ahmed Tibi ja Jamal Zahalka (Balad) aikovat valittaa Knessetin päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Tibi katsoo, että koska laki sai vain 52 puoltoääntä 24 vastaan, sitä ei voida katsoa lisäykseksi peruslakiin, sillä se ei saanut vaadittavaa 61 äänen enemmistöä. He perustelevat kantaansa myös sillä, ettei vierailua sukulaisten luona voi pitää maanpetoksena. (JP)
5. EPÄSELVYYDET KADIMAN jäsenhankinnoissa on saanut poliisin kansallisen petosyksikön ryhmät aloittamaan tutkimukset asiassa. Asiasta valitti poliisille Movement for Quality Government järjestö saatuaan aiheen siihen TV-kanava 10 raportista perjantai-iltana. Raportin mukaan joukko ihmisiä on valittanut, että heidät on merkitty Kadima-puolueen jäseneksi ilman heidän suostumustaan tai tietoaan. Jäsenhankinta, joka päättyy heinäkuun lopussa, voi määrätä puolueen uuden puheenjohtajan ja mahdollisen tulevan pääministerin henkilöllisyyden.
KADIMAN potentiaalinen puheenjohtajaehdokas ulkoministeri Tzipi Livni valitti asiasta puolueen ryhmäkokouksessa viitaten ilman nimiä ”joihinkin, jotka tulevat puolueista, joissa tällainen käytäntö oli yleistä”. Hänen uskotaan tarkoittaneen tällä vieressään istuvaa Shaul Mofazia, jolla on samat haaveet. Livni kai unohti, että molemmilla on sama tausta. Livni vakuutti, ettei sellaista tule sallia Kadimassa ja vaati, että puolueen tarkastaja tutkii asian. Hän tähdensi, että päätöksen tulee tulla puolueen sisältä eikä ulkopuolelta.
KADIMAN puolueneuvosto kokoontuu 10.heinäkuuta päättämään puheenjohtajan valinnan päivästä. Olmertin kannattajat etsivät mahdollisuuksia, joilla varmistettaisiin Olmertin jatkaminen puheenjohtajana ja pääministerinä. MK Otniel Schneller ehdottaa, että ennen vaaleja pidetään uudet puheenjohtajavaalit, joissa valitaan puolueen pääministeriehdokas, koska ei ole varmaa, että edellinen valittu ehdokas on paras mahdollinen. (JP)
6. POLIISI MIETTII, avaako se uudelleen Ehud Barakia koskevat syytteet vaalirahoituksista vuodelta 2000. Poliisi tutki silloin kaikkiaan 23 tekaistua ”yleishyödyllistä” yhtiötä, joiden ainoana tarkoituksena oli toimia verhona Barakin vaalikassaan laittomasti tulleille varoille. Valtiontarkastaja antoi silloin Labour-puolueelle yli 10 miljoonan NIS sakon, mutta oikeuskansleri sulki Barakia henkilökohtaisesti koskeneet syytteet, koska poliisi ei löytänyt mielestään tarvittavia todisteita. Avainhenkilö silloinen kampanjamestari Shmuel Levy kieltäytyi oikeuteensa nojautuen vastaamasta poliisin kysymyksiin tai asettumasta valtion todistajaksi, mikä olisi taannut hänelle immuniteetin. Tämä ehkä siksi, että Levy uskoi saavansa Labour-puolueelta laskuttamansa lähes 14 miljoonan NIS saatavat tehdystä työstä. Hän antoi puolueelle määräajan, jonka kuluessa lasku olisi maksettava. Puheenjohtaja Barak kuitenkin kieltäytyi ja kehotti Levyä menemään dokumentteineen suoraan poliisin pakeille, minkä tämä teki maanantaina.
POLIISI PYRKII ratkaisemaan, onko Levyn dokumenttiaineisto ja syyte vilpitön vai onko ehkä politiikalla jotain tekemistä asian kanssa. Jos rikos on tapahtunut, politiikan kai ei pitäisi ratkaista poliisin jatkotoimia. (JP)
7. UUTISOTSIKOITA
- Pentagon varoittaa, että Israelilla on kaksi punaista rajaa, joita se ei salli Iranin ylittävän: Natanzin ydinlaitoksen kehittyminen kriittiseksi ja Venäjän ilmapuolustus-järjestelmien asentaminen Teheraniin. Pentagonin lausunto julkistettiin ABC:n uutisissa. Pentagon pelkää, että Israelin massiivinen isku Iraniin 2008-2009 aiheuttaisi arvaamattomia puolustuksellisia ja taloudellisia seurauksia sekä Yhdysvalloille että maailmanlaajuisesti. (Ynetnews)
- Gazan terminaalit pysyvät kiinni eilen ammutun raketin seurauksena. Jalankulkuliikenne sallitaan rajoitetusti. (Ynetnews)

Monday, June 30, 2008

MAANANTAI 30.06.08
1. HALLITUS hyväksyi vankienvaihdon Hizbullahin kanssa. Lopulta vain kolme ministeriä vastusti esitystä. Kaksi israelilaista sotilasta Eldad Regev ja Ehud Goldwasser joutuivat Hizbullahin vangeiksi sen tekemän kommandoiskun aikana Libanonin rajalla 12.heinäkuuta 2006. He olivat vaikeasti haavoittuneet, kuten verijäljistä voitiin päätellä heidän Hummer-ajoneuvonsa tuhouduttua kommandojoukkojen asettaman tienvarsipommin räjähdyksessä. Heistä ei sen jälkeen ole kuultu mitään eivätkä terroristit päästäneet puolueettomia tutkijoita tapaamaan heitä, kuten kansanvälisesti hyväksytyt säännöt vaativat.
PÄÄMINISTERTI Olmert ilmoitti hallituksen istunnossa, että ”sikäli kuin tiedetään, molemmat sotilaat ovat kuolleet”. Hän vahvisti, että vaihdosta neuvotellut Ofer Degel oli tietoinen siitä ja pari viikkoa sitten. Olmertin ilmoitus haavoitti lisää sotilaitten ja terroristien uhrien omaisia, jotka uskoivat viimeiseen asti heidän olevan elossa ja saivat tietää asiasta vasta median kautta. Asiaa ei parantanut Olmertin omahyväinen hymynhäivä hänen tavatessaan eilen omaisia hallituksen istunnon jälkeen. (JP)
2. Vankienvaihdosta hallitus teki seuraavat päätökset: .
- Kidnapatut sotilaat - tai heidän jäännöksensä - palautetaan Israeliin. Vaihtopäiväksi on sovittu 12. heinäkuuta, jolloin sotilaat kaapattiin.
- Hizbullah antaa raportin kadonneesta IAF:n navigaattorista Ron Aradista.
- Hizbullah palauttaa loput Libanonin sodassa kaatuneitten IDF:n sotilaitten jäännökset tai ruumiinosat.
- Israel palauttaa Libanoniin suurterroristi Samir Kuntarin, neljä libanonilaista terroristia sekä kymmenien Libanonista Israeliin salaa tulleitten ja terroristien ruumista, niiden mukana 8 Hizbullahin jäsentä.
- Israel antaa tietoja neljästä kadonneesta iranilaisesta diplomaatista YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moonille.
- Kuukauden kuluttua vankien vaihdosta Israel vapauttaa satoja palestiinalaisia, jotka kärsivät tuomioitaan Israelissa. Israel määrittelee yksin heidän lukumääränsä – puhutaan seitsemästäsadasta – sekä henkilöllisyytensä.
- Israel jatkaa keskeytyksettä ja vahvistaa velvollisuutensa käyttää kaikkia keinoja saadakseen luotettavia tietoja Ron Aradin kohtalosta. Samoin hallitus tunnustaa velvollisuutensa ja vastuunsa Gilad Shalitin vapauttamisesta.
- Israel jatkaa hellittämättä ponnistelujaan paikantaa ja tuoda kotiin kadonneet sotilaat ja ne, joiden olinpaikka on tuntematon. (JP)
3. HIZBULLAH valmistelee suuria juhlallisuuksia vankien palaamistilaisuutta varten. Israel haluaisi, että vaihto tapahtuu Berliinissä, ettei se antaisi Hizbullahille mahdollisuutta aloittaa juhlia heti Libanonin rajalla, mutta asiasta keskustellaan vielä.
PALESTIINALAISET ilmoittavat tyytymättömyytensä vankienvaihtosopimukseen. Heidän mielestään Hizbullahin olisi pitänyt vaatia moninkertainen määrä palestiinalaisia vapautettaviksi. ”Meidän kannaltamme sopimus on hyvin huono. Hassan Nasrallah on pettänyt palestiinalaiset allekirjoittamalla erillisen sopimuksen Israelin kanssa”, kertoo Hamasin edustaja Fawzi Barhoum, vaikka hän ylistää sopimusta voittona Hizbullahille. Hän toteaa lisäksi, että oikeus Israelin kanssa saadaan vain voimatoimin.
Korkea Fatahin aktivisti Ramallahissa syytti myös Nasrallahia, ettei tämä välitä palestiinalaisista. Hän kertoo, että monet palestiinalaisten ryhmät ja omaiset lähettivät listan Nasrallahille niistä, joita he toivoivat liitettäviksi vapautettavien joukkoon.
PALESTIINALAISET pitävät Samir Kuntaria, joka kolmen muun vapautettavan kanssa kuuluivat Palestiinan vapautusarmeijaan, sankarina. Heidät pidätettiin Nahariyassa, jonne he soluttautuivat meren kautta huhtikuussa 1979. He murtautuivat Haranin perheen asuntoon, josta he kaappasivat perheen isän Dannyn ja tämän 4-vuotiaan tytön Einatin. Terroristit veivät nämä kaksi merenrantaan, jossa he raakalaismaisesti murhasivat tytön isän silmien edessä ja sitten ampuivat isän. Perheen äiti Smadar oli mennyt piiloon ja hädissään painoi 2-vuotiasta tytärtään Yaelia siten, että tämä tukehtui. Terroristit ampuivat paikalle tulleen poliisin.
HARANIN PERHEEN äiti Smadar kertoi hallituksen päätöksen jälkeen, että hän ymmärtää toisten omaisten tuskan, joiden omaiset ovat olleet terroristien vankeina, mutta että 30 vuotta hän oli tehnyt kaikkensa estääkseen hänen perheensä murhaajan vapauttamisen. (JP)
4. TURVALLISUUSVIRANOMAISET pitävät vankienvaihtoa Hizbullahin kanssa virheenä. Heidän mielestään tämä vahingoittaa Israelin puolustusasemia, yllyttää uusiin kaappaamisiin sekä vaarantaa niiden israelilaisten hengen, jotka voivat yhtenä päivänä joutua aseella uhaten libanonilaisten terroristien käsiin.
Sekä Mossadin johtaja Meir Dagan että Shin Betin johtaja Yuval Diskin vastustivat vaihtoa ja pyysivät ministereitä äänestämään sitä vastaan.
VASTATERRORISMIN instituutin johtaja tri Boaz Ganor Herzliyan Interdisciplinary keskuksesta tuki turvallisuusjohtajien kantaa: ”Hizbullah on jo kauan pyrkinyt muuttamaan säännöt panttivankien vapauttamisneuvotteluissa. Uskon tämän sopimuksen määrittelevän uusien panttivankisopimusten suunnan. Se, että Israel antautui miltei kaikkiin Hizbullahin esittämiin vaatimuksiin, tulee tuottamaan uusia operaatioita Israelia vastaan.” Ganor kertoi mielipiteistään JP:n toimittajalle Y Lappinille. Ganor pitää erittäin pahana virheenä sitä, että Israel neuvotteli ikään kuin panttivangit olivat elossa, mutta nyt on saatu tieto siitä, että he ovat kuolleet. Ganor pitää tätä voittona Hizbullahille. Antaen tunnustusta Israelin päättäväisyydelle tuoda kaikki sotilaat kotiin, hän kehottaa omaksumaan periaatteen, että neuvotellaan elävistä eläviä vastaan ja kuolleista kuolleita vastaan. Ganor painottaa, että hallituksen päätös antaa tuleville kaappaajille vihjeen, ettei kaapattujen hengissä pitämisellä ole väliä. Ganor katsoo, että tämä sopimus on yksi huonojen sarjassa, joita Israel on tehnyt harkitsematta niiden seurauksia. Vuonna 2004 Israel vapautti 400 turvallisuusvankia Elhanan Tannebaumia sekä kolmen IDF:n sotilaan ruumista vastaan, jotka Hizbullah kaappasi vuonna 2000, hän selittää. ”Tämä antaa vastapuolelle vihjeen, että israelilaisia voidaan lahdata. Tämä on hyvin huono lähtökohta tulevissa vankeinvaihtoneuvotteluissa”, hän sanoo. (JP)
5. HAMAS PIDÄTTI Abbasin johtamaan Fatahiin kuuluvan al-Aksan Marttyyrien edustajan Abu Armanehin, joka tunnetaan paremmin hänen terrorinimellään Abu Qusai. Hänet pidätettiin erään kaupan edestä Gazan kaistalla. Pidätyksen uskotaan olevan osa Hamasin pyrkimyksiä sada al-Aksa lopettamaan raketti-iskunsa Israeliin. Abu Qusai ilmoitti viime viikolla, että al-Aksa oli ampunut kolme rakettia Israeliin. Hamas uhkasi silloin, että Hamasin intressinä on tulitauon jatkuminen Israelin kanssa ja että kuka hyvänsä rikkoo sitä vastaan, tullaan pidättämään.
AL-AKSAN johto Gazassa reagoi voimakkaasti Abu Qusain pidätystä vastaan. Qusai kuuluu al-Aksan johtajiin ja toimi sen edustajana jo 2000 toisen intifadan aikana. Fatahin kansanedustaja Ashraf Juma´a esitti voimakkaan vastalauseensa pidätyksestä ja vaati hänen vapauttamistaan. Samalla hän kehotti al-Aksaa lopettamaan raketti-iskunsa.
Al-Aksan Jeninin komentaja Zakaria Zubeidi vaatii, että Hamas vapauttaa al-Qusain 12 tunnin kuluessa, tai Hamasin johto Länsirannalla tulee kantamaan raskaan vastuun.
Al-Aksa hylkäsi Hamasin solmiman tulitauon syyttäen sitä kansalliseksi petokseksi, koska se antaa Israelille vapaat kädet toimia Juudeassa ja Samariassa.
6. UUTISOTSIKOITA
- USA:n kongressi hyväksyi 170 miljoonan USD lisän Israelin apupakettiin. Se on lisänä 30 miljardin USD puolustuspakettia 10 vuoden aikana. Tämä lisää USA:n avun Israelille vuonna 2009 aiemmasta 2.38 miljardista 2.55 miljardiin USD. Lisätuen tarkoituksena on vahvistaa Israelin armeijan laadullista ylivoimaa alueella ja tarkoitettu vastapainoksi USA:n tuelle useille Lähi Idän valtioille Iranin, Syyrian, al-Qaidan ja Hizbullahin vaikutusvallan eliminoimiseksi. Saudi Arabian apu on 20 miljardia USD; Egyptin 13 miljardia sekä avustus-sopimukset Persianlahden maille 20 miljardia USD. Ne on tarkoitettu pääosin uudenaikaisen aseistuksen hankkimiseksi. (JP)
- Iranin äskettäin ilmoittama Mossadin agentin pidätys on USA:n analyysien mukaan masinoitu kahdessa tarkoituksessa: Sen varjolla luodaan turvallisuuskriisi, joka antaa viranomaisille oikeuden pidättää opposition jäseniä sekä epätavallisia oikeuksia ”kansallisen turvallisuuden” nimissä. Syytetyn nimeä ei ole julkistettu, mutta näytösoikeudessa Teheranissa tuomarille näytettiin välineitä, joita syytetyn väitettiin saaneen Mossadilta. Analysoijat pitävät koko syytettä tekaistuna. (JP)
- Aiempi Labourin puheenjohtaja Amir Peretz vaatii, että puolueen tulee pitää puheenjohtajavaalit heti heinäkuun 15. päivän jälkeen, jolloin puolueen uusi keskuskomitea ja muut instituutit valitaan. Monet Labourin huomattavat jäsenet ovat tyytymättömiä Barakin itsevaltiaaseen tapaan johtaa puoluetta, mutta myös siksi, että Labourin kannatus laskee. Se saisi 14 kansanedustajaa (nyt 19) , jos vaalit pidettäisiin lähitulevaisuudessa. (JP)
- Tzahi Hanegbi kertoi sunnuntaina Jerusalemin piirioikeudessa, että jos hän olisi tiennyt, että viranomaisten valitseminen poliittisin perustein on kielletty, hän ei olisi sitä tehnyt ympäristönsuojeluministerin ominaisuudessa. Perustelu tuntuu omituiselta korkean viranomaisen suusta. (JP)
- Ashkenazi-päärabbia Yona Metzgeriä syytetään seksuaalisesta lähentelystä ranskalaista valokuvaajaa kohtaan. Väitteiden mukaan se tapahtui Sevillan konferenssin aikana vuonna 2006. Päärabbia syytettiin aiemmin taloudellisista epäselvyyksistä ja asemansa käyttämiseksi hyötymistarkoituksessa. (JP)

Sunday, June 29, 2008

SUNNUNTAI 29.06.08
1. IRAN ISKEE Israelia ohjuksillaan, jos sitä vastaan hyökätään, uhkaa Iranin vallankumousarmeijan komentaja kenraali Muhammad Ali Jafari konservatiivisen lehden Jam-e-Jam artikkelin mukaan lauantaina. Jafari kertoo, että Iranilla on useita voimakkaita puolustusmekanismeja: Maan voimakas ohjuskalusto, USA:n ja Israelin voimien haavoittuvuus alueella sekä hyökkäyksen onnistumisen alhainen todennäköisyys.
LEHDEN ARTIKKELI julkistettiin pian sen jälkeen, kun lehdet julkistivat Israelin ilmavoimien (IAF) harjoituslennot Välimeren ja Kreikan yllä. Jafari totesi, että Iran tulee sotatilanteessa käyttämään kaikkia mahdollisuuksiaan puolustautuakseen, niiden mukana Persianlahden kautta kulkevien öljytoimitusten ottaminen valvontaansa. Tämän se pystyy tekemään sulkemalla Hormuzan kapean salmen, jonka kautta öljytankkerit joutuvat ajamaan päästäkseen pois Persianlahdelta.
VUONNA 2006 Iranin ylin kaitsija Ali Khameney uhkasi, että Iran häiritsee maailman öljynkuljetuksia, jos USA hyökkää Iraniin. 60 % maailman raakaöljyn kuljetuksista kulkee Hormuzan salmen kautta. Iran vakuuttaa, ettei se epäröi käyttää öljyasetta, jos maan turvallisuus on vaarassa. Raakaöljyn tynnyrihinta ylitti perjantaina 142 USD:n. Tarkkailijat varoittavat, että jos hinta saavuttaa 200 USD:n rajan, maailman talous voi romahtaa.
IAF:N HARJOITUKSET suoritettiin toukokuun 28:n ja kesäkuun 12:n päivien välisenä aikana.
Israelin ulkoministeriö sanoo, ettei se kommentoi jokaista Iranin uhkausta.
JAFARI PYRKII tekemään Iranin ydinsuunnitelmien toteuttamisen estämisestä koko muslimimaailmaa koskevan uhaten, että ”avoin sotilaallinen hyökkäys Iranin suunnitelmia vastaan herättää muslimien jumalallisen vastareaktion”. Hän vihjaa, että siinä tapauksessa myös sekä Hizbullah että Hamas voivat aloittaa omat sotansa Israelia vastaan. (JP)
2. MIKÄ TULISI olemaan USA:n rooli, jos Israel tekee iskun yksinään Iraniin? Poliittiset kommentoijat pyrkivät selvittelemään kysymystä kukin omista lähtöasemistaan. Yleisin huomio ainakin USA:n neo-vanhoillisina pidettävien poliitikkojen keskuudessa Washingtonissa näyttää olevan arvio, ettei Israel iske ennen USA:n presidentin vaaleja marraskuussa, mutta riippuen valitusta se voisi tapahtua ennen 21. tammikuutta 2009, jolloin uusi presidentti asetetaan virkaansa. USA:n asevoimien korkeat virkailijat, kuten armeijan komentaja Mullen viikonvaihteen aikana, ovat vierailleet Israelissa viimeisten viikkojen aikana ilman suuria fanfaareja. He ovat keskustelleet IDF:n korkeimman johdon kanssa, mutta keskusteluista ei ole annettu julkilausumia.
USA:n aiempi YK:n lähettiläs John Bolton arvioi, että Israel haluaisi iskeä ennen USA:n presidentin vaaleja. Kiireeseen vaikuttaa Israelin tiedustelun varoitukset, että Iran hallitsee ydinpommin teorian kuluvan vuoden aikana, ja se saisi siten pomminsa valmiiksi ensi vuoden puoliväliin mennessä. Näin ennusti kansanedustaja kenraali (evp.) Ephraim Sneh Amerikan Israelin julkisten asioitten (AIRPAC) komitean konferenssissa tässä kuussa. Hän myös ennusti, ettei mikään Israelin hallitus voi sallia Iranin ydinpommin valmistuvan.
BOLTON perustaa arvionsa näkemykselle, ettei Israel luota Obamaan hänen kokemattomuutensa ja antamiensa lausuntojen vuoksi, joissa hän vakuuttaa mieluummin aloittavansa keskustelut Iranin johdon kanssa. Jotkut tarkkailijat vertaavat Obamaa presidentti Carteriin, joka lapsellisesti uskoi voivansa aloittaa luottamukselliset keskustelut ajatollah Khamenein kanssa USA:n lähetystövirkailijoitten vapauttamiseksi, tai presidentti Kennedyyn tämän virkakauden alussa, jossa tämä aiheutti katastrofin vetämällä USA:n ilmatuen Kuubaan hyökänneiltä vastarintajoukoilta. Todettuaan USA:n hallituksen epävarmuuden NL vei ydinohjuksia Kuubaan, mikä oli aiheuttaa maailmansodan. Toisaalta vaikka John McCain valittaisiinkin presidentiksi, häneltä menisi vuosi asemansa vakiinnuttamiseksi. (JP)
3. IRANIN YDINLAITTEIDEN tuhoaminen on erittäin vaikeaa siksi, että ne on hajautettu laajan maan eri puolille ja suurimmaksi osaksi sijoitettu vahvojen betonikansien alle kallioon hakattuihin suojiin. Syyriassa paljastunut rakenteilla ollut IAF:n tuhoamat ydinlaitokset (niitä oli kaksi) osoittavat Iranin hajautussuunnitelmien laajuuden. Syyrian ydinlaitosten rakentamiseen osallistuivat Pohjois-Korea ja Iran. USA:n viranomaisten mielestä kaksi joko valmista tai rakenteilla olevaa ydinlaitosta toimii edelleen Syyriassa.
ARIZONAN Valtion Yliopiston Iranin ja ydintietouden levittämisen asiantuntija Orde Kittie arvioi, että USA voisi tukea IAF:n hyökkäystä, koska Israel ei yksinään selviytyisi tämän suuruusluokan operaatiosta. Siihen tarvittaisiin useita hyökkäysaaltoja, hän arvioi, eikä hän usko, että Israelilla olisi mahdollisuuksia enempään kuin yhteen aaltoon. USA:lla sen sijaan on tämä mahdollisuus. Rubinin USA:n senaatille suorittaman tutkimuksen mukaan iskun onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi tarvittaisiin ainakin 1500 iskua, mikä roimasti ylittää Israelin mahdollisuudet. Toisaalta USA tiedostaa, että isku Iraniin käynnistäisi laajan terrorikampanjan USA:n Persianlahden alueella olevia tukikohtia sekä sotilaallisia ja siviilikohteita vastaan myös maailmanlaajuisesti. Lisäksi on pelko. että Israel aloittaa laajan palon, mutta jatkotoimet ja sammutustyöt jäävät USA:n harteille.(JP, Ron Kampeas)
4. SAKSAN ULKO- JA TALOUSMINISTERIÖT ovat kuin kissa pistoksissa yrittäessään selvittää, kuka oli vastuussa kolmannessa Transatlantic konferenssissa Berliinissä viime viikolla puhuneista luennoitsijoista ja ketkä vastasivat konferenssin taloudesta. Tämä siksi, että konferenssista kehittyi Iranin propaganda-areena, jossa avoimesti vaadittiin Israelin tuhoamista. Konferenssin tarkoituksena oli käsitellä ”yleisiä ratkaisuja” Lähi Idässä.
IRANIN AIEMPI apulaisulkoministeri Muhammad Jabad Ardashir Larijani esitti Iranin jo yleisesti tunnetun ratkaisun Lähi Idän ongelmaan: ”Sionistinen projekti tulisi peruuttaa, koska se on epäonnistunut surkeasti ja on aiheuttanut pelkkää tuhoa Lähi Idässä”. Hänen tuekseen edustajat Syyriasta, Libanonista ja Saudi Arabiasta esittivät omat tuomionsa Israelista.
JUUTALAISTEN KESKUSNEUVOSTON pääsihteeri Saksassa Stephan J Kramer valittaa, ettei enempää Saksan ulkoministeriö kuin ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier puuttuneet Larijanin ja muitten brutaaliin Israelin tuomitsemiseen, mikä osoittaa Saksan ulkoministeriön kaksinaismoraalin ja myöntyvyyden suhteessa mullahien johtamaan hallitukseen. (JP)
5. LONTOOLAINEN päivälehti Times kertoo, että Iran on asettanut ohjuksensa valmiusasemiin, ja että yksi todennäköinen kohde Iranin Shihab-3B ohjuksilla on Dimonan ydintutkimuslaitos Israelissa. Raportissa kerrotaan, että Shihab-3b ohjuksilla on 2000 km:n kantomatka, ja että ohjusvalmius on suoritettu IAF:n massiivisen harjoittelun seurauksena. Artikkelissa kerrotaan Iranin vakuuttaneen, että se tulee vastaamaan Irania vastaan tehtyyn hyökkäykseen kaikilla käytettävissä olevilla voimillaan. Ali Larijani kertoo lehden artikkelin mukaan, että koko Israel on Iranin ohjusten kantomatkan sisällä, ja ettei mikään Irania vastaan tehty isku pysty tuhoamaan sen ydinsuunnitelmia, sillä ”Iranin tieteellinen taso ei ole kuten Irakin ja Syyrian”.
MOSSADIN EDELLINEN johtaja Shabtai Shavit sanoo Brittilehden Telegpraph mukaan sunnuntaina, että Israelilla on vuoden verran aikaa toimia Iranin ydinpommin valmistumisen estämiseksi, ja että Israelin tulee olla valmiina. Hän ei suositellut iskua yksin tai yhdessä toisten kanssa, mutta hän katsoo asian vakavuuden vaativan vaikka yksipuolisia toimia. Shavit katsoo, että McCain voisi presidentin ominaisuudessa hyvinkin lähettää USA:n koneet Iraniin, mutta Barak Obama hänen arvionsa mukaan ei sitä tee. Shavit vakuuttaa, että jos välttämätöntä, Israelin tulee iskeä yksin, eikä USA:n lupa ole sen ehtona. (Ynetnews)
6. UUTISOTSIKOITA
- USA:N yleisesikunta päällikkö Michael Mullen keskusteli Israelin ylimmän johdon kanssa tilanteesta, jossa Israel voi joutua neljän rintaman sotaan. Viikonvaihteen konferenssiin osallistuivat Gabi Ashkenazi sekä kenraalit Eisenkott ja Galant, pohjoisen ja eteläisen rintamalohkon komentajat.
- Kanada boikotoi Durban II konferenssia, koska ”se on luoteeltaan anti-semitistinen, anti-länsivaltainen ja rasistinen”. (Ynet)
- Israelin hallitus päättänee suorittaa vankien vaihdon Hizbullahin kanssa tänään, mihin kuuluu suurterroristi Samir Kuntarin vapauttaminen. 18 ministeriä 25:stä kannattaa vaihtoa, Olmertin kantaa ei tiedetä. (Ynet)
- Tusinoittain aitoja polynesialaisia maureja on löytänyt juutalaiset juurensa. He opiskelevat juutalaisuutta ja kabbalaa. Yksi on tiettävästi jo kääntynyt juutalaisuuteen. Maureja (”normaali ihminen”) on tänään 600 000. He sanovat aina tunteneensa vetoa juutalaisuuteen ja uskovat esi-isiensä tulleen Israelista. He tulivat saarelleen tuhansia vuosia sitten. (Ynet)
- Sotakuume on saanut Iranin etsimään mahdollisia Israelin agentteja maasta. Yksi tällainen on vallankumousarmeijan oikeudessa Teheranissa syytettynä vakoilusta Mossadin hyväksi rahaa vastaan. (JP)
- Israel avaa Gazaan johtavat terminaalit tänään huolimatta siitä, että vielä viikonlopun aikana niitä tulitettiin kranaatein. (Ynet)
- Islamic Jihad uhkaa aloittaa Kassam- ja kranaatti-iskut uudelleen, ellei Israel avaa terminaaleja Gazaan ja ellei saarto ja väkivalta lopu. Jihadin uhkaus lienee vastauksena IDF:n surmaamaan 17-vuotiaaseen nuorukaiseen lauantain vastaisena yönä. Nuorukainen oli yksi kolmesta, jotka heittivät petrolipommeja autoilijoita vastaan valtatiellä Hebronista pohjoiseen. (Ynet)
- IDF painostaa uskonnollisia naisia suorittamaan asevelvollisuutensa. IDF suhtautuu entistä tiukemmin rabbien antamiin todistuksiin uskonnollisuudestaan, jonka varjolla he ovat saaneet lykkäystä. (Ynet)