Friday, January 19, 2007

PERJANTAI 19.01.07
VENETTÄ EI KAADETA, on Olmertin ja Peretzin yhteinen toteamus huolimatta erimielisyyksistä armeijan komentajan nimityksessä. Pää- ja puolustusministerit ovat nenät vastakkain siitä, kuka valitsee ehdokkaan ja kumman ehdokas on sopivampi tehtävään. Käytännön mukaan uuden ehdokkaan esittelee puolustusministeri, mutta Olmert haluaa sanoa oman mielipiteensä asiasta, koska armeijan komentajalla on suuri vaikutusvalta hallituksen päätöksiin, myös siviiliasioissa.
KAATUNEITTEN OMAISET ovat laatineet ja lähettäneet jokaiselle komentajaehdokkaalle kirjelmän, jossa he kehottavat heitä kieltäytymään ottamasta vastaan nimitystä ennen kuin Winograd.komitean tutkimus valmistuu, jossa arvioidaan Libanonin sodan kulkua ja johtajien osuutta siihen. Poikiaan ja tyttäriään surevat omaiset selittävät kirjelmässään, ettei ole oikein saada armeijan komentajan nimitystä nykyiseltä korruptoituneelta ja epäpätevältä hallitukselta, jonka päätöstä leimaa huoli siitä, joutuuko ehdokas toimimaan todistajana Winograd-komitealle. Tällä voi olla poliittista merkitystä.
Ongelma on siinä, että Winograd-komitea on kuulustellut 60 todistajaa ja sillä on vielä 15 kuulematta. Näitten havaintojen perusteella komitea voi kutsua joitakin uudelleen kuultaviksi ja jos asia on vakava, näiden tulee hankkia asianajaja tuekseen. Tämä merkitsee sitä, että komitean työn saaminen päätökseen vaatii vielä muutamia viikkoja. Järkevintä tässä tapauksessa olisi valita tilapäinen komentaja armeijaan.
LABOUR-PUOLUE antoi puheenjohtajalleen Amir Peretzille oikeuden valita Ghaleb Majadle puolueen ehdokkaaksi kulttuuri- ja urheiluministerin toimeen. Nimityksen suorittaa Olmertin hallitus. Peretz on jo ehtinyt syyttää Olmertia rasismista, jos asiaa ei päätetä hallituksen viikkokokouksessa sunnuntaina. Peretzin varsinainen maalitaulu rasismisyytöksissä on Avigdor Lieberman, joka kritisoi tapaa, millä Peretz nosti arabi-vähemmistöä edustavan Majadlen ehdokkaaksi. Labourin keskuskomiteassa oli kovaa vastustusta ennen päätöstä Pereztin vastustajan (druusijäsen Shakeef Shanan) jopa riistäessä mikrofonin saadakseen äänensä kuuluville. Peretz syytti puheenjohtajakilpailijoittaan yrityksistä estää Majadlen nimitys.
KANSANEDUSTAJAT sekä oikealla että vasemmalla pitävät Olmertin hallitusta huonona, mutta kukaan ei halua uusia vaaleja. Tämä ehkä siksi, että monet heistä menettäisivät edustajanpaikkansa, vaikka ennusteet näyttävätkin Kadiman ja Labourin roimaa alamäkeä, jos vaalit pidettäisiin nyt. Yleinen mielipide näyttää suosivan tapaa odota ja katso, mitä eteen tulee, ja monet odottavat tilanteen vielä paranevan kansan kyllästyessä lopullisesti Olmertin hallitukseen.
OIKEUSKANSLERI Menachem Mazuz on antanut omana käsityksenään lain tulkinnan, ettei Olmertin rikostutkimukset pakota häntä eroamaan, mutta hän kuitenkin valmistelee rajoituksia Olmertin päätösvaltaan määrätyissä asioissa. Poliisin ylitarkastaja Moshe Karadi antoi ohjeet asianajalleen, ettei tämä saa esiintyä todistajana hänen puolestaan esteellisyyden vuoksi.
OVADIA YOSEF, entinen päärabbi ja Shas-puolueen hengellinen johtaja, antoi tulkinnan, jonka mukaan Givat Shalitin vapauttamiseksi voidaan vapauttaa tuhat terroristia, jopa niitä, joilla on verta käsissään.
Juutalaista lakia koskevan tulkinnan käsikirjoituksen laati Ovadian poika rabbi David Yosef ja hänen isänsä hyväksyi sen. David Yosef johtaa Yechavet Da´at Beit Midrashia Jerusalemissa.
Shasin piirissä ei uskota tulkinnan vaikuttavan Olmertin hallituksen päätökseen asiassa, mutta sillä on vaikutusta Shasin ministereihin. Shasin edustaja viittaa pariin aiempaan tapaukseen, 1976 Entebben panttivankikriisiin ja 1985 Ahmed Jibril sopimukseen, joissa Ovadia Yosef antoi tulkinnan terroristien vapauttamisesta panttivankeja vastaan. Terroristien vapauttamista on kritisoitu sillä, että se innostaa uusien panttivankien kaappaamiseen. Toinen kritiikki muistuttaa, että huomattava osa vapautetuista terroristeista on syyllistynyt uusiin terroritekoihin. Ratkaiseva tekijä on kuitenkin juutalaisen hengen pelastaminen.
OLMERT on vahvistanut aiemman lupauksensa Mahmoud Abbasille 100 miljoonan USD tilittämisestä Fatahille. Aiemmin oli toimitettu 40 miljoonaa USD Jerusalemin sairaaloita varten edellisen lisäksi.
USA lupasi PA:lle avustusta 86.4 miljoonaa USD. Osa siitä käytetään USA:n Israelin lähettilään Richard Jonesin mukaan Karni-terminaalin ehostamiseksi, osa turvallisuuspalvelun uusimiseksi, koulutukseen ja ei-kuolettavien tarvikkeitten hankintaan.
JUUTALAISUUTEEN KÄÄNTYNYT muslimi Assaf Ben-David, 38, sai syytteen terroristiveljensä auttamisesta pommintekoaineitten hankkimisessa. Ben-David suostui hankkimaan Islamic Jihadissa toimivalle veljelleen Salah Sawaftalle typpihappoa. Sawafta sai surmansa joulukuussa tulitaistelussa IDF:n sotilaitten kanssa.
Ben-David kääntyi juutalaisuuteen 1998 ja sai Israelin kansalaisuuden. Hän luopui juutalaisuudestaan veljensä kuoleman jälkeen ja kääntyi uudelleen islamiin.
IRAN ON saanut valmiiksi valmistelut 3000 sentrifugin asentamiseksi Natanzin ydinlaitokseen, vahvistivat diplomaattilähteet Viinissä torstaina. Nämä pystyvät tuottamaan ydinpolttoainetta ydinvoimalalle.
JOUKKO RABBEJA, joista osa kuuluu uudelleen herätettyyn Sanhedrinin neuvostoon, ovat antaneet juutalaisen lainopillisen tulkinnan, jonka mukaan kenraalimajuri Yair Naveh on ansainnut kuoleman, koska hän on toiminut petollisesti ja ansaitsee nimen moser (petturi). Sananmukaisesti termillä tarkoitetaan henkilöä, joka siirtää toisen omaisuutta tai henkilön viholliselle. Rabbit pitävät Olmertin hallitusta ”pakana-vihollisen” vertaisena, joka ”ilkeästi ja väkivaltaisesti karkottaa ja aiheuttaa henkistä ja fyysistä vahinkoa juutalaisille.” He viittaavat Maimonideen opetukseen Mishneh Torah-kirjoituksessaan: ”On oikeutettua surmata juutalainen petturi (moser), vieläpä tänäänkin, vaikka rabbiiniset oikeudet eivät saa tuomita ketään kuolemaan.” Tulkinta on ennakoiva siten, että jo epäilys, että henkilö voi toimia petollisesti, oikeuttaa hänen pysäyttämisensä.
NAVEH ON SYYLLINEN sillä perusteella, että hän allekirjoitti hallinnollisen määräyksen, jolla 20 Juudeassa ja Samariassa asuvaa ”oikeistolaista kiihkoilijaa” estettiin palaamasta koteihinsa ja perheittensä luo epämääräiseksi ajaksi. Armeijan selityksen mukaan määräyksillä, jotka annettiin ilman oikeuskäsittelyä, pyrittiin estämään väkivaltaiset yhteenotot palestiinalaisten kanssa. Rabbien selityksen mukaan Naveh pyrki määräyksillään valmistamaan Juudeassa ja Samariassa asuvia tulevaa karkotusta varten. Täten näiden alueitten tyhjentäminen ja luovuttaminen viholliselle vaarantaa juutalaisten henkeä. Rabbit tähdentävät Navehelle, joka on ortodoksijuutalainen, lähettämässään kirjeessä, että ”joka seuraa passiivisena lähimmäisensä surmaamista, on syyllistynyt surmaamiseen.”
RABBIT OVAT ERIMIELISIÄ, miten tulkintaan tulisi suhtautua. Osa pitää sitä vääränä, osa esittää toivomuksen, että Naveh ottaisi siitä oppia eikä toimisi hallituksen väärien päätösten toimeenpanijana.
Kirjelmän allekirjoittajat ovat vakuuttaneet, etteivät he uhkaa Navehin henkeä tulkinnallaan.
PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas matkustaa Damaskokseen, jossa hänen on tarkoitus tavata Hamasin ulkomaan asioitten johtaja Khaled Mashaal pyrkimyksissään tasoittaa tietä yhteishallituksen muodostamiseksi Fatahin ja Hamasin kesken ja väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Palestiinalaiset eivät ole varmoja, toteutuuko suunniteltu tapaaminen Abbasin ja Mashaalin välillä, mutta Abbas tapaa Syyrian johtajia Damaskoksessa. Muhammad Dahlan vakuuttaa vääriksi Hamasin syytökset, että hän toimisi Israelin salaisena agenttina tai että hän vierailisi Kalkiliyassa.
hamasin EDUSTAJAT ovat vaatineet Saudi Arabiaa pyytämää anteeksi pääministeri Ismail Haniyehiltä väitettä, että Haniyeh olisi saudien omistaman al-Arabiya TV-yhtiön lähetyksessä todennut, ettei Hamas huoli lahjoitusta, vaikka sen antaisi Allah itse, jos siihen liittyy rajoituksia. TV-yhtiön toimittajat Gazassa ovat kertoneet saaneensa tappouhkauksia asian tultua julkisuuteen.
OUTOJA VALOILMIÖITÄ sekä Iranissa että USA:ssa.
Fars News Agency (FNA, Iran) raportoi ihmisten havainnoista Kerman kaupungista 100 km oudoista ilmiöistä, jotka olivat nähtävillä keskiviikkona tunnin ajan. Valioilmiö oli keskeltä oranssi ja säteili keltaista valoa sivuille. Toisessa yhteydessä silminnäkijät kertovat tuntemattomasta lentävästä esineestä, joka näytti olevan tulessa ja savuavan. Se murskautui Barrez-vuorelle räjähdyksen ja kierteisen savupatsaan seuraamana. (www.ynetnews.com 19.01.07)
Samantapaisia valoilmiöitä ovat muutamat silminnäkijät havainnoineet Arkansasissa, ja USA.n ilmavoimien entinen lentäjä eversti Brian Fields kuvasi niitä kamerallaan. Hän kertoo nähneensä ensin kaksi pyöreää valoa, keskeltä oranssin värisiä, reunoilta säteillen keltaista valoa. 15-29 miniuutin jälkeen valoilmiöt muuttivat asentoaan toisiinsa nähden, sitten tuli näkyviin 5-6 pienempää samanlaista valoilmiötä. Brian vakuuttaa, etteivät ne olleet lentokoneitten valoja. (www.worldnetdaily.com 19.01.07)
KIINA on kokeillut satelliitin tuhoamista tuhoamalla ohjuksella oman vanhentuneen satelliittinsa. Tämä on herättänyt huolta ulkovaltioissa, että se voi aloittaa kilpailun avaruuden valloittamisesta kehittämällä toisten satelliittien tuhoamiseen tarkoitettuja ohjusjärjestelmiä. USA on valittanut, että tapauksen jälkeen se on menettänyt yhteyden äskettäin laukaistuun kokeiluasteella olevaan vakoilusatelliittiinsa.

Thursday, January 18, 2007

TORSTAI 18.01.07
PERETZ JA OLMERT: ei mitään syytä erota.
Kasvavista vaatimuksista huolimatta, että nämä kaksi kolmesta seuraisivat yhden kolmesta esimerkkiä ja antaisivat tilaa niille, joille maan johto paremmin sopii, Olmert sanoo naama peruslukemilla, ettei hän koe tehneensä mitään väärää eikä Libanonin sota II edellytä hänen eroamistaan.
Oikeuskanslerin virkaa tilapäisesti Olmertin rikostutkimusasiassa hoitava Eran Shendar antoi rikospoliisille käskyn aloittaa tutkimukset Olmertin osuudesta Leumi-pankin yksityistämiskaupoissa. Poliisi asetti välittömästi neljä rikostutkijaa penkomaan asiaa, jota valtiontarkastaja Lindenstrauss tutki jo alustavasti.
Vaatimukset Olmertin eroamiseksi pääministerin toimestaan tulevat kuitenkin surkeasti päättyneestä Libanonin sota kakkosesta, mikä pakotti armeijan päällikön Dan Halutzin luopumaan paikaltaan.
Olmert ja Peretz eivät tunne syvää kiintymystä toisiaan kohtaan, hyvä kun puhuvat toisilleen. Molemmat ovat ahnaita pyrkyreitä ja päässeet korkeaan asemaan keinoin, joita kaikki eivät pidä hyväksyttävinä. Asiain nykytilanne on valitettava, koska armeijan uudistus vaatii pätevää johtajaa ja maa on ulkopoliittisesti erittäin vaarallisessa tilanteessa, mikä vaatisi rohkeaa ja viisasta johtoa.
UUDEN ARMEIJAN PÄÄLLIKÖN valitseminen on sekin joutumassa politiikan ja itsekkäiden pyrkimysten jalkoihin Olmertin ja Pereztin kilpaillessa, kumman suosikki saa korkeimman paikan armeijassa. Peretz suosii kenraalimajuri Gabi Ashkenazia, jota pidetään itsenäisenä ja arvaamattomanakin. Olmert on neuvotellut entisten pääministerien Ehud Barakin ja Binyamin Netanyahun kanssa Moshe Kaplinskyn nostamiseksi Halutzin tilalle. Kaplinsky kuuluu Sharonille uskollisiin Kadiman kannattajiin ja Olmert uskoo voivansa paremmin työskennellä hänen kanssaan. Jos näistä ei päästä yksimielisyyteen, ratkaisu voi johtaa kolmannen kompromissiehdokkaan, esim. kenraalimajuri Benny Gantzin tai jonkun muun valitsemiseen.
PÄÄMINISTERIÄ KOSKEVAN LAIN mukaan pääministerin ei tarvitse erota, vaikka poliisi tutkiikin hänen toimiaan, mutta hän voi pyytää 100 päivän lomaa tutkimusten ajaksi. Jos häntä vastaan nostetaan syyte, hänen tulee pyytää virkavapautta tai erota, kunnes oikeus on käsitellyt asian.
ISRAELIN POLIITTINEN TILANNE on nyt pahasti takalukossa. Hizbullah järjesti Beirutissa karkeloita ilotulitusrakettien räiskyessä todeten, että Halutzin erokin osoittaa Hizbullahin voittaneen Libanonin sodan.
Hizbullahin edusmies Hassan Fadallah ei peitellyt tyytyväisyyttään Halutzin erosta ja totesi, että USA:ta tukevien tulisi oppia Libanonin sota kakkosesta. Monet arabien Tv-yhtiöt näkevät Halutzin eron olevan paha takaisku Olmertin hallitukselle. ”Uusi naula Olmertin arkkuun”, toteavat jotkut arabilähteet.
EUROOPPALAISET LEHDET pitävät Halutzia vastuussa Libanonin sodan huonosta johtamisesta, sillä hänen johdossaan armeija ei saavuttanut yhtään tavoitteistaan. Monet lehdet katsovat, että Halutzin ero aloittaa dominoteorian mukaisen eroamiskampanjan Knessetissä ja vaatimuksia Olmertin ja Peretzin eroamiseksi. BBC raportoi, että Halutz kaatui omaan miekkaansa, mutta huomio kääntyy nyt siviilijohtoon.
Sveitsiläinen uutisinfo ennusti, että Halutzin ero vaikuttaa syvästi USA:n uuteen yritykseen Israelin ja palestiinalaisten välisten rauhanneuvottelujen voimistamiseksi.
ISRAELIN KANSALLINEN TURVALLISUUSNEUVOSTO (NSC) perustettiin vuonna 1999 silloisen hallituksen toimesta. Sen toimintaa pohdittiin Knessetin valtiontarkastuskomiteassa, jonka puheenjohtaja on Zevelun Orlev (NU/NRP). NSC:n tehtäviin kuuluisi mm. käsitellä Iranin ydinaseen tuomaa uhkaa Israelille, mutta kuten valtiontarkastaja Lindenstrauss totesi raportissaan syyskuun 28. päivänä, pääministerit ovat luottaneet enemmän omaan intiimiin päätöksen-tekoareenaansa kuin siihen keskittyneen ammattihenkilöstön suosituksiin. Lindenstrauss suositteli lainsäädäntöä, jolla selkeästi määriteltäisiin NSC:n tehtävät ja sen johtaja, jonka tulisi toimia pääministerin turvallisuusneuvonantajana. NSC:n nykyinen puheenjohtaja Ilan Mizrahi valmisteli sitä koskevan lain, jota Olmert on suositellut, mutta komitean jäsen Netanyahu epäili lain tehokkuutta. Uzi Dayan, joka itse toimi kaksi vuotta NSC:n puheenjohtajana, piti lakia tarpeellisena ja hyödyllisenä. Lain mukaan hallituksen tulisi neuvotella tärkeistä turvallisuuskysymyksistä NSC:n kanssa ennen päätöksentekoa.
SYYRIAN VIRALLINEN MEDIA kertoo keskiviikon uutisissaan, ettei rauhanneuvotteluista Syyrian kanssa päätetä salaisissa keskusteluissa. Israelin tulee ensin päättää luopua Golanin ylängöstä, kertoo uutinen.
Lehti kertoi, että Haaretzin uutiset salaisista keskusteluista Syyrian ja Israelin neuvottelijoitten kesken maitten johtajien tieten, ovat vääriä, lisäten, ettei Israelin nykyinen hallitus ole vielä kypsä rauhantekoon.
Rauhanneuvottelut Syyrian ja Israelin kesken keskeytyivät vuonna 2000 Hafez Assadin hylättyä USA:n ja Israelin laatiman sopimusluonnoksen.
KESKUSTELUJA Israelin ja Syyrian neuvottelijoitten kesken käytiin kaiken todennäköisyyden mukaan, vaikka kumpikaan osapuoli ei rohkene julkisesti sitä todeta.
RADIKAALI ISLAM voisi oppia paljon juutalaisuudesta ja kristinuskosta, kertoi Israelin ashkenazi päärabbi Yona Metzger keskiviikkona Roomassa järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa, joka käsittelee juutalaisuutta ja uskontojen välisiä suhteita. Tilaisuuden järjestäjänä toimii Vatikaani.
RADIKAALI ISLAM käyttää häpeilemättä lapsia ihmiskilpinä, innostaa itsemurhapommittajia ja muita epätavallisia ja epäinhimillisiä sotamenetelmiä, Metzger totesi. ”He tekevät kaiken islamin lipun alla”.
Puheessaan, joka käsitteli juutalaisuuden antia inhimillisyydelle, Metzger kehotti Eurooppaa luopumaan apaattisuudestaan islamin nousevaa radikalismia vastaan.
Kosketellessaan Iranin presidentti Ahmadinejadin uhkausta pyyhkiä Israel pois maailman kartalta, Metzger kertoi, että ”täällä Euroopan maaperällä, jossa vain 65 vuotta sitten tehtiin historian kauheimmat rikokset, ihmisten tulisi olla varuillaan väkivaltaisista uhkauksista, koska ne johtavat tekoihin.”
Metzger totesi: ”Sanon kaikessa rehellisyydessä, että valistuneitten kansojen välinpitämättömyys, heikko henki ja täydellinen toiminnan puute Iranin uhkaa vastaan on kardinaalisynti.”
METZGER KÄSITTELI puheessaan myös Hamasin kaappaaman korpraali Gilad Shalitin, sekä Hizbullahin kaappaamien reserviläisten Ehud Goldwasserin ja Eldad Regevin tapausta todeten, etteikö omaisten inhimillisiin perusoikeuksiin kuuluisi saada edes tietää, ovatko heidän poikansa vielä elossa?
PAAVI BENEDICT XVI kehotti juutalaisia ja kristittyjä kunnioittamaan toisiaan ja toimimaan yhdessä rauhan ja oikeudenmukaisuuden palauttamiseksi maailmaan.
PALESTIINALASTEN JOURNALISTIEN vastaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet suuresti Hamasin ja Fatahin välisten taistelujen johdosta, kertoo Palestiinan journalistien syndikaatti. Syndikaatti, joka edustaa satoja journalisteja Gazassa sekä Juudeassa ja Samariassa, kehotti Mahmoud Abbasia tarttumaan lujemmin sen jäseniä vastaan tehtyihin hyökkäyksiin, ja vaati, että PA:n poliisi pidättää väkivaltaan osallistuneet ja rankaisee heitä. Toistaiseksi PA:n poliisi ei ole tehnyt mitään asiassa, syndikaatin edustaja valittaa.
VIIKON ALUSSA tuntemattomat hyökkääjät polttivat kaksi erään mediayhtiön autoa Ramallahissa kuten myös tunnetun journalistin Maher Shalahin auton. Palestiinan uutistoimiston Watan ja Palestiinan TV:n toimistoja vastaan on myös hyökätty. Monet yksityiset journalistit ovat saaneet tappouhkauksia, mikä on pakottanut heitä kirjoittamaan salanimellä tai muilla keinoin turvaamaan turvallisuutensa.
Viime kuussa Fatahin virkailijat syyttivät al-Jazeeran TV-yhtiötä Hamasin suosimisesta lähetyksissään ja uhkailivat sen journalisteja sekä lopulta sytyttivät useita sen autoista tuleen Ramallahissa, koska al-Jazeera ei Fatahin mielestä välittänyt tarpeeksi hyvin Fatahin järjestämää mielenosoitusta.
MUUTAMA VIIKKO SITTEN Gazaan kaupungissa Fatahin TV-yhtiö joutui lopettamaan lähetyksensä sen toimittajia vastaan tehtyjen tappouhkausten vuoksi. Maanantaina Fatahin virkailija Jamal Nazzal uhkasi puolueetonta uutistoimisto Maan´ia Betlehemissä, koska se oli suosinut Hamasia.
SOTA JOURNALISTEJA vastaan on muuttunut osaksi Hamasin ja Fatahin välistä valtataistelua. Toimittajilla ei ole juuri muita vaikutusmahdollisuuksia kuin painostaa Mahmoud Abbasia toimimaan pontevammin. Mutta se on kuin halvaantuneen hevosen piiskaamista, jolla ei ole voimaa nousta jaloilleen.
BAHRAININ URHEILUYHDISTYS, joka kielsi Israelissa Tiberiaan maratonin voittaneelta kenialaissyntyiseltä Mushir Salemilta Bahrainin kansalaisuuden, kieltäytyy peruuttamasta päätöstään ja kieltää juoksijaa osallistumasta kansainvälisiin kilpailuihin maan nimissä. Salem kärsi pahasta loukkaantumisesta, minkä vuoksi liitto ei kiinnittänyt häneen suurtakaan huomiota, ennen kuin hän tuli toiseksi Asianmaitten kisoissa. Salem oli ehdokkaana Bahrainin edustajaksi ensi vuoden olympialaisissa. Bahrain on ostanut kaksi muuta juoksijaa ulkomailta, jotka nyt seuraavat, miten maa kohtelee urheilijoitaan.
IDF SURMASI al-Aksan johtajan Nablusissa syntyneessä tulitaistelussa, jossa kolme muuta palestiinalaista haavoittui. Yön aikana IDF pidätti 13 yhteyksistä terrorismiin etsittyä palestiinalaista.

Wednesday, January 17, 2007

KESKIVIIKKO 17.01.07
POLIISI ALOITTAA rikostutkimukset pääministeri Ehud Olmertin Leumi-pankin yksityistämiskaupan yhteydessä ilmenneitten epäselvyyksien johdosta. Olmertin epäillään peukaloineen myyntitarjousasiakirjoja kesken tarjouskierroksen liiketuttavilleen edullisemmiksi. Oikeuskansleri Menachem Mazuz jääväsi itsensä asiasta, koska hänen sisarensa toimii pankin lainopillisena neuvonantajana. Mazuzin puolesta valtionsyyttäjä Eran Shendar antoi määräyksen poliisille rikostutkimusten aloittamisesta. Alustavat tutkimukset asiasta aloitti tammikuussa 2006 valtiontarkastaja Michal Lindenstrauss, joka toimitti tutkimusasiakirjansa Mazuzille.
Olmert on toistuvasti vakuuttanut syyttömyyttään ja sanoo kaikin tavoin avustavansa poliisia tutkimuksissa.
Kansanedustajat sekä oikealla että vasemmalla ovat vaatineet, että Olmert joko eroaa tai ottaa virkalomaa tutkimusten ajaksi. Meretzin puheenjohtaja Jossi Beilin jopa esittää, että jos Olmert ei eroa vapaaehtoisesti, Knessetin tulee erottaa hänet pääministerin toimestaan.
OLMERTIN POLIISITUTKIMUKSET ovat aloittaneet huhumyllyn, miten nyt jatketaan. Ensimmäinen asia on Olmertin sijaisen valitseminen. Kadiman parissa harkitaan, olisiko parempi antaa veteraanipoliitikko Shimon Peresin ottaa ohjakset väliaikaisesti eikä antaa niitä Tzipi Livnin käsiin. Tässä he laskelmoivat, mikä hyödyntäisi eniten puolueen laskevaa kansansuosiota.
Toiset kansanedustajat vaativat koko hallituksen eroa ja toimenpidehallituksen asettamista, kunnes uudet vaalit ehditään järjestää.
ENSIMMÄINEN SEURAUS Olmertin toimien rikostutkimuksista on IDF:n yleisesikuntapäällikön Dan Halutzin eroanomus, jonka hän esitti puolustusministeri Peretzille ja pääministeri Olmertille eilen illalla. Olmertin tiedetään suostutelleen Halutzia pysymään paikoillaan, mutta tämä kieltäytyi. Halutz ilmoitti Libanonin sota II:n jälkeen esitettyjen erovaatimusten vuoksi, ettei hän halua ottaa syntipukin asemaa poliittisen johdon puolesta, vihjaten tällä, että hänen mielestään virheet tehtiin Peretzin ja Olmertin kansliassa.
Halutz näki ”kirjoituksen seinällä”, eli että päät alkavat putoilla korkeimmassa poliittisessa johdossa ja katsoi parhaaksi erota ennen kuin hänet pakotetaan siihen. Virallisesti Halutz ilmoitti odottavansa Olmertin asettaman Winogradovin tutkimuskomitean tuloksia, mutta ilmeisesti ennakkotiedot sen tuloksista saivat hänet vakuuttumaan, etteivät ne ole hänelle suosiollisia.
Armeijan asettaman sisäisen tutkimuksen suorittaja entinen IDF:n päällikkö kenraaliluutnantti (res.) Dan Shomron esitti tiistaina kirpeää kritiikkiä Halutzin tavasta johtaa Libanonin sotaa. Hänen mielestään Olmert antoi armeijalle käskyn rakettien hyökkäyksen estämisestä, mutta armeijan johto ei osannut pukea niitä selvien käskyjen muotoon. Armeijalta puuttui päämäärä, hän selittää.
Armeijan kenttäjohdon taholta kritisoitiin sitä, että sota kesti tarpeettomasti yli kuukauden.
HALUTZIN SEURAAJAN valinnasta on alettu valaa kannuja. Vahvimpia nimiä ovat yleisesikunnan pääsihteeri Moshe Kaplinsky ja entinen apulaisesikuntapäällikkö Gaby Ashkenazi, molemmat kenraalimajureita.
ISRAEL ON AJAUTUMASSA tuuliajolle, sillä lähes koko korkein johto maassa on lamautunut erilaisista laittomuuksista tai pätemättömyydestä syytettyinä. Peretz pelkää tapahtumien johtavan dominoteorian mukaisesti johtavien virkailijoitten eroamisiin.
Labour-puolueessa entisen pääministeri Ehud Barakin puheenjohtajakilpailijat tervehtivät tyydytyksellä Olmertin rikostutkimusten alkamista, sillä he uskovat niiden vahingoittavan Barakia.
USA:N ISRAELIN SUURLÄHETTILÄS Richard M. Jones kertoo ensimmäisessä lehdistölle antamassaan haastattelussa, että Hamasin ja Fatahin keskinäiset taistelut hyödyttävät Israelia. Hän sanoo, että Gazan tulitaukosopimus antaa vähän hengitystilaa Israelille, mutta se joutuu taistelemaan terrorismia vastaan Juudeassa ja Samariassa, koska tulitauko ei koske niitä alueita. Jones teoretisoi, että toinen intifada oli hyödyksi Hamasille, koska se sai rauhassa iskeä Israeliin, joka iski kostoksi Fatahin joukkoihin. Tämä voimisti Hamasia poliittisesti, koska kansa näki sen taistelevan heidän puolestaan, mitä Fatah ei tehnyt.
Israelin omaksuma itsehillintä on Jonesin mielestä oikea, koska se osoittaa palestiinalaisille, miten terrorismi vahingoittaa heitä itseään. Suoritetut gallupit eivät kylläkään tue tätä, sillä valtaosa palestiinalaisista kannattaa terrori-iskuja israelilaisia vastaan.
MICHAEL FREUND kyselee JP:n aamuartikkelissaan, kuka itse asiassa on ”maltillinen” arabijohtaja. Hän katsoo Ricen syyllistyneen melkoiseen yliampumiseen ylistäessään sekä Mahmoud Abbasia ja Egyptin presidenttiä Hosni Mubarakia todellisiksi ”rauhan miehiksi ja uskollisiksi liittolaisiksi”. Freund ei näe sitä suurta edistystä viimeisten vuosien aikana erityisesti ”Abbasin kovan työn” tuloksena, mitä Rice ylisti. Näinä vuosina raketti-iskut jatkuivat esteettä Israelin eteläosassa, korpraali Gilad Shalit kaapattiin ja Hamas ja Islamic Jihad ovat kasvattaneet kansansuosiotaan. Tai ehkäpä Abbasin johtamat joukot voidaan nähdä ”maltilliseksi” verrattuna Hamasin johtamien joukkojen käymään ”kansanmurhaan”, vinoilee Freund.
Mutta Rice ei nähnyt mitään väärää siinä, että Abbas julkisesti kehotti joukkojaan kääntämään USA:n lahjoittamat kiväärit ”miehittäjää” Israelia eikä Hamasia vastaan. Eikä hän huomioinut sitä, että Egyptin faarao hallitsee muinaisten esikuviensa tapaan itsevaltaisesti alistaen vastustajat, heittäen heitä vankiloihin ja määräten vaalien tulokset etukäteen, kuten ei myöskään laittomien aseitten salakuljettamisesta Gazaan Hamasille ja Islamic Jihadille, Freund erittelee artikkelissaan.
Freund näkee todellisen vaaran siinä, ettei USA pysty tajuamaan Lähi Idän todellisia kasvoja, vaan jatkaa itsepetostaan uskotellen näkevänsä ystäviä ja liittolaisia sielläkin, missä niitä ei ole.
ISRAEL ON ESITTÄNYT suuren huolestumisensa Venäjän myytyä Iranille ilmatorjuntajärjestelmiä, joiden myynti Iranille voi vahingoittaa myös Venäjää.
Kysymyksessä on lyhyenmatkan ohjusjärjestelmä Tor-M1. Se voi havaita 48 kohdetta samanaikaisesti ja laukaista kaksi vastaohjusta samanaikaisesti aina kuuden km:n korkeuteen asti. Ohjusten uskotaan liittyvän osaksi Iranin ydinlaitoksen puolustusjärjestelmiä Natanzissa ja muuallakin.
IDF:n asiantuntijat huomauttavat, että vaikka ohjukset ovat pitkälle kehitettyjä ja tehokkaita, IDF:n ohjaajat ovat harjoitelleet myös niiden tuoman uhkan varalle.
Lehdistön aikaisempien raporttien mukaan Venäjä möi Iranille 29 nykyaikaista ohjusjärjestelmää 700 USD:n hinnalla vuonna 2005. Venäjän viranomaiset puolustavat myyntiä sillä, ettei YK:n Iranille antama boikottipäätös kiellä aseiden myyntiä Iranille eikä myynti siten riko kansainvälisiä sopimuksia.
Venäjä on neuvotellut tehokkaamman pitkän matkan ilmapuolustusjärjestelmän S-300 myymisestä Iranille. Venäjä rakentaa Iranille Busherin ydinlaitosta Persianlahden rannikolle.
ISRAELIN OHJUSTENTORJUNTA JÄRJESTELMÄ on tarkoitus päättää kahden viikon sisällä. Jo kerran hyllytetty laser-järjestelmä, aikaisemmalta nimeltään Nautilus, uudelta nimeltä tunnettu Skyguard, jota amerikkalainen Northtrop Grumman yhtiö kehitteli Israelin kanssa, on noussut uudelleen suunnittelupöydälle yhtiön annettua uusia tietoja sen kehittämisen tilanteesta. Siihen on jo käytetty varoja 100 miljoonaa USD ja lopullisen järjestelmän hinnaksi on arvioitu 300 miljoonaa USD. Järjestelmä pystyisi yhtiön edustajien mukaan kattamaan alueen 10 km:n säteellä, joten tarvittaisiin yksi patteristo suojaamaan Ashkelonia ja yksi Sderotia. Ensimmäinen patteristo luvataan 18 kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta.
KIIHOTUSTA BRITTIMOSKEIJOISSA esittelee englantilainen TV-dokumentti. Sen mukaan moskeijoissa harjoitetaan kiihkeää vihaa, kiihotusta ja suvaitsemattomuutta. ”Islamin armeija nousee,” saarnaaja esittää.
”Britti-muslimit tulevat purkamaan brittidemokratian, heidän tulee elää kuin valtio valtiossa, kunnes he ovat tarpeeksi voimakkaita ottamaan vallan maassa.” Dokumentti filmattiin salaa vuoden aikana. Salaisissa moskeijoissa näytetään saarnoja, joissa julistetaan islamin ylivertaisuutta ja saarnataan vihaa juutalaisia, kristittyjä ja niitä muhamettilaisia vastaan, jotka eivät noudata islamin äärisuuntaa, sekä ennustetaan välitöntä jihadia (pyhää sotaa). Kuvauksia teki TV-kanava neljä mm. Lontoon keskusmoskeijassa, yhden Birminghamissä ja yhden Regent puistossa Lontoossa. Niistä ilmenee, että äärimuhamettilaisuutta Wahhabismia, opetetaan kaikkialla Englannin moskeijoissa saudien kouluttamien saarnaajien toimesta.
Ohjelmassa näytettiin Saudi Arabian yliopistojen haalivan opiskelijoita lännestä, jotka koulutetaan ja lähetetään takaisin länteen saarnaamaan äärimuhamettilaisuutta. Nämä pyytävät joskus uskonnollisia päätöksiä (fatwa) Saudi Arabian uskonnolliselta johtajalta, suurmuftilta.
SAARNAAJAT opettavat, että Allah loi naiset älyllisesti puutteellisiksi. ”Jos tyttö ei 10 vuoden ikäisenä ala käyttää hijabia(pääliinaa), lyö häntä.” Homoja vastustetaan kiihkeästi, ”heidät tulee heittää jyrkänteeltä alas”, ja väitetään, että kristilliset lähetyssaarnaajat tahallisesti levittivät Afrikkaan AIDSin. WHO levitti sinne diphtherian, malarian ja keltakuumeen, joita he piilottivat AIDS:n lääkepillereihin. Jotkut muslimit syyttävät dokumentin tekijöitä valheista, toiset ovat huolissaan islamin kehityksestä maassa. (JP 17.01.07 Jonny Paul)

Tuesday, January 16, 2007

TIISTAI 16.01.07
USA:N ULKOMINISTERI Rice painosti Olmertia helpottamaan palestiinalaisten liikkumista Juudeassa ja Samariassa poistamalla tiesulkuja ja tarkastuspisteitä. Mahmoud Abbas valitti Ricelle, ettei Olmert ollut tehnyt juuri mitään tässä suhteessa, vaikka hän oli luvannut sen heidän tavatessaan Olmertin kaupunkiasunnossa Jerusalemissa Israelin ja Palestiinan lippujen alla.
Rice suostui myös toimimaan isäntänä Olmertin ja Abbasin tapaamisessa Ricen seuraavan vierailunsa yhteydessä. Olmertin ja Ricen tapaamisesta ei herunut uusia ideoita kolmen tunnin keskustelujen päätteeksi, joista puoli tuntia käytiin ilman avustajia suljettujen ovien takana.
RICE LENSI Israelista Kairoon, josta matka jatkuu Saudi Arabiaan ja Kuwaitiin. USA pyrkii haalimaan näitten ”maltillisina” pidettyjen maitten tukea Irakin tilanteen saamiseksi hallintaan. Niiden lähtökohtana on kuitenkin markkina-ajatus: ”Irak maata vastaan”, millä tarkoitetaan sitä, että Israelin tulee luopua suuresta osasta vapauttamastaan Juudean ja Samarian sekä Golanin ylängön alueista, ennen kuin nämä maat voivat alistua kiinteämpään yhteistyöhön USA:n kanssa. Uutislähteet kuitenkin painottavat, ettei USA:n hallitus aio painostaa Israelia myönnytyksiin palestiinalaisille, Syyrialle tai Libanonille.
ISRAEL ON poistanut 40 tiesulkua Juudeassa ja Samariassa, mutta Olmertin lupaamasta sadasta miljoonasta USD on tilitetty 40 miljoonaa, koska tarkoitus on valvoa, etteivät rahat joudu vääriin käsiin.
HAARETZ lehden julkaisemien tietojen mukaan Israelin viranomaiset ovat salassa neuvotelleet vuodesta 2004 lähtien Syyrian viranomaisten kanssa rauhansopimuksesta, ja uutisen mukaan sopimusmalli on saatu valmiiksi. Israelin puolella neuvotteluja on johtanut ulkoministeriön entinen pääsihteeri Alon Liel, joka toimi myös suurlähettiläänä Turkissa. Luonnoksen mukaan Israel vetäytyy 1967 kesäkuun 4. päivän tulitaukolinjoille. Molemmat maat vetävät joukkonsa sovitulle etäisyydelle rajasta. Suurin osa Golanin alueesta tulee palvelemaan puistona, jota Syyria hoitaa ja valvoo mutta jonne myös israelilaisilla on vapaa pääsy. Sen tarkoituksena on toimia turistikeskuksena. Israelilla on oikeus Kinneretin ja Jordanjoen veteen.
Sopimus toteutettaisiin viiden vuoden kuluessa, vaikka Israelin edustajat vaativat 15 vuoden aikaa.
Uutisen mukaan sekä Sharon että Olmert ovat olleet tietoisia neuvotteluista, jotka aloitettiin Syyrian pyytäessä Turkin välitystä ja joita käytiin Euroopassa.
OLMERTIN HALLITUKSEN nimeämätön ministeri kieltää, että hallitus olisi tietoinen sopimusluonnoksesta.
PUOLUSTUSMINISTERI Amir Peretz ja apulaispääministeri Avigdor Lieberman heittelevät toisilleen piikkisiä ohdakkeita syyttäen kumpikin toistaan Israelin vaarantamisesta.
Peretz on Liebermanin mukaan keskittynyt varmistamaan asemaansa Labourin puheenjohtajana nimittämällä arabimuslimin ministeriksi arabien tuen saamiseksi ja unohtanut valtion turvallisuuden. Peretz heittää Liebermanin syytöksen takaisin selittäen, että se on Lieberman, joka vaarantaa Israelin rasistisilla lausunnoillaan. Lieberman tähdentää, ettei hänellä ole mitään Ghaleb Majadlen henkilöä vastaan, Peretz on se ongelma, joka vaarantaa Israelin jokaisena päivänä, joina hän jatkaa puolustusministerinä.
OLMERTIN HALLITUS on hajoamispisteessä, eikä Olmert itse näytä olevan tietoinen asiasta. Hän ei suostu ministeripaikkojen uudelleen jakoon ennen oikeusministeri Haim Ramonin oikeuskäsittelyä, jonka odotetaan tapahtuvan parin viikon sisällä. Mutta sekä Olmert itse että talousministeri Hirchson ovat poliisin tutkittavina.
Lieberman haluaisi puolueensa pysyvän hallituksessa, mutta toivoisi Labourin eroa.
Olmert vähättelee puolueensa alamäkeä. Sen kannatus on viimeisten gallupien mukaan 12 edustajapaikkaa, Likudin 29. Olmert sanoo, että tilanne voi muuttua vielä ennen seuraavia vaaleja.
Olmert vähättelee myös Iranin ydinaseuhkaa ja kehottaa median edustajia pienempiin otsikoihin kertoessaan uutisista Iranista, ettei levitettäisi turhaa paniikkia kansassa. Voi olla viisasta, mutta voi olla myös vaarallista, jos Israelin armeija tuudittautuu samaan valheelliseen turvallisuuden tunteeseen kuin ennen Libanonin sota kakkosta, joka yllätti armeijan housut kintuissa, kuten tarkkailijat sanovat.
TERRORIJÄRJESTÖT JUUDEASSA JA SAMARIASSA uusivat räjähdysaineitaan ajan vaatimusten mukaisiksi. Niiden tienvarsipommit ovat paljon kehittyneempiä kuin aiemmin, mikä osoittaa tieto-taidon saamista Libanonista Hizbullahin kokemusten mukaiseksi. Kehittyneimmät pommit tuodaan Siinailta, kotona tehdyt ovat vielä heikkotehoisempia, kertovat IDF:n asiantuntijat. Sotilaat löysivät parin viime päivän aikana yhden 60 kilon ja toisen 32 kg:n tienvarsipommin Jeninin läheltä. Lisäksi löydettiin 11 pommivyötä, ja eilen sotilaat löysivät Betlehemin läheltä yhdeksän valmista putkipommia.
TIISTAI aamuna palestiinalaiset ampuivat Kassam-raketin Ashkelonia kohti. Se putosi kaupungin eteläpuolelle ilman vaurioita. Islamic Jihad ilmoittaa pystyvänsä rakentamaan uusia parempia Kassam-raketteja, joilla se yltää useisiin Gazan läheisiin kaupunkeihin. Raketteja suunnitellaan myös Juudeassa ja Samariassa, mutta niitten kehittely on vielä pahasti kesken.
HAMAS HALUAA TELOITTAA Mahmoud Abbasin ja Muhammad Dahlanin, sanovat Abbasille uskolliset Fatahin virkailijat. Gazan kaupungissa on kaivettu lukuisia tunneleita, joihin piilotetaan aseita ja varusteita mahdollista kriisitilannetta varten, mutta niistä voidaan myös tehdä murhayrityksiä johtajia vastaan.
Fatahin edustajat sanovat löytäneensä useita Hamasin kaivamia tunneleita Gazan alueen pohjoisosassa teiden varsille, joita pitkin autosaattueet kulkevat. Niitä oli kaivettu myös Fatahin johtajien asuntojen alle, myös Abbasin käyttämän talon alle. Fatahin virkailijan Abdel Hakim Awardin mukaan tunneleista löydettiin tonneittain räjähdysaineita. Jotkut tunnelit johtivat Hamasia tukeviin moskeijoihin. Award syyttää, että Hamas pyrkii teloittamaan Fatahin johtajia, myös Muhammad Dahlanin, jonka Abbas nimittänee kansallisen turvallisuusneuvoston johtoon, sekä myös Mahmoud Abbasin.
Hamas syyttää puolestaan, että Dahlan oli pääministeri Ismail Haniyehiä vastaan tehdyn murhayrityksen takana muutama päivä sitten. Haniyeh kertoi, että Hamas muodostaa itselleen armeijan, ja että se tulee muodostamaan itsenäisen Palestiinan valtion vapauttamilleen alueille 10 vuoden kuluessa. Hamasin perustama arviolta 6000 miehen toimenpidejoukko käyttäytyy jo armeijan tapaan.
HAMASIN ERIKOISJOUKOT pidättivät kuusi kidnappaajaa Khan Younisin alueella Gazassa maanantaina. Miehet suunnittelivat kaappaavansa UNRWA:n työntekijöitä ja tulittivat sen toimitiloja Gazassa. Kaappaus oli suunniteltu vastustamaan Irakissa hirttämällä kuolemaan tuomittujen Husseinin lähiapulaisten Barzan Ibrahimin ja Awad Hamed al-Bandarin teloitusta.
FALASH MURA juutalaisten muuttoa Etiopiasta Israeliin ovat useat kansanedustajat kiirehtineet epävarman tilanteen vuoksi alueella. He pitävät hallituksen 300 hengen kuukausikiintiötä liian pienenä. Sisäministeri Ronni Bar-On sai vastoin määrärahan lisäämistä vaativien esitystä kuitenkin ministerikomitean pysyttämään määrärahan ennallaan ja maahan muuttavien Falash Mura juutalaisten määrän samoin. Heitä lienee Etiopiassa edelleen 7000 henkeä, useimmat heistä erittäin kurjissa oloissa.
www.debka.com tietojen mukaan (15.01.07) Syyria on tehnyt puolustussopimuksen Iranin kanssa, minkä mukaan ne yhdistävät sotilasteollisuuttaan ja tukevat toisiaan hyökkääjää vastaan.
Bashar Assad teki huomattavia asetilauksia Venäjältä. Koska Syyrian panssarikoneisto on vanhentunut, se keskittyy puolustusaseisiin ja ohjuksiin, joitten teho tuli ilmeiseksi Libanonin sodan aikana. Venäjä toimittaa huippunykyaikaisia tutkaohjattuja ohjuspatteristoja, joissa on 8 laukaisuputkea ja 12 ohjusta. Niiden kantomatka lentokoneita vastaan on 200 km ja ballistisia ohjuksia vastaan 40 km. Hinta 600 miljoona USD kukin patteristo. Syyria pystyy hankkimaan niitä Iranin tuella.
Syyria on perustanut kaksi uutta panssaridivisioonaa, mikä nostaa niiden luvun kahteentoista. Viisi niistä sijoitetaan Israelin rajalle, osa Turkin ja Irakin rajoille. Syyria on perustanut myös nopean toiminnan joukko-osastoja, jotka voivat tehdä nopeita kommandoiskuja Israelin puolelle.

Monday, January 15, 2007

MAANANTAI 15.01.07
TAIVAANRANNAN MAALARIT. USA:n ulkoministeri Gondoleezza Rice kertoi lehtimiehille tavattuaan PA:n puheenjohtaja Abu Mazenin alias Mahmoud Abbasin eilen Ramallahissa, että palestiinalaisille tulee antaa uusi ”poliittinen horisontti”, toistaen näin Israelin ulkoministeri Tzipi Livnin ”uutta ideaa”. Israelin lehdistö kyselee, eikö heillä ole ollut näitä taivaanrantoja aivan tarpeeksi, miksi tarvitaan uusi, kun kaikki tietävät, mitä palestiinalaisten tulee tehdä. Näistä odotuksista väkivallan lopettaminen on ensimmäinen. Rice kuitenkin tähdensi, ettei ”tiekartan” edellytyksiä voida sivuttaa hyppäämällä niiden yli. Abbas puolestaan vakuutti, ettei hän hyväksy väliaikaista Palestiinan valtiota, kuten tiekartta määrittelee. Eli ei mitään uutta.
Rice käväisi eilen Jordaniassa, jossa kuningas Abdullah II pyysi, että USA tehostaa osallistumistaan Israelin ja palestiinalaisten välisten ongelmien ratkaisemiseksi, minkä Rice lupasi myös Abbasille.
RICE TAPAA tänä aamuna pääministeri Ehud Olmertin, jonka silmäluomia nostettiin kirurgisella operaatiolla, koska hänen (poliittinen?) näkökenttänsä oli estynyt. Ministerit motkottivat tietenkin siitä, ettei heille kerrottu etukäteen operaatiosta, koska nyt ei tiedä, miten Olmert tajuaa ympäristönsä näkökykynsä laajentuessa.
Iltapäivällä Rice lentää Kairoon, jossa presidentti Mubarak antanee hänelle lopultakin todellista palautetta.
EGYPTI LAUKAISEE oman vakoilusatelliittinsa tiistaina. Pysyäkseen paremmin ajan tasalla Egypti on rakennuttanut oman vakoilusatelliittinsa, joka ammutaan avaruuteen Dnepr ohjuksella Kazakstanissa.
Satelliitti on nimeltään Egyptstat ja se painaa n. 100 kg lentäen 668 km:n korkeudella. Sen hienot kamerat voivat ottaa sekä musta-valkoisia että värillisiä kuvia kuten myös infrapunaotoksia. Se pystyy havainnoimaan maan pinnalla neljän metrin mittaisia kohteita. Egyptstat satelliitti rakennettiin yhteistyössä ukrainalaisen Yuzhnoye yhtiön kanssa. Raketissa on myös 12 Saudi Arabian kevyttä satelliittia. Egypti toivoo voivansa pian laukaista avaruuteen Italiassa rakenteilla olevan toisen satelliitin nimeltä Desertstat.
ISRAEL LAUKAISI avaruuteen huhtikuussa Eros B satelliitin, joka pystyy havainnoimaan maassa 70 sm:n mittaisia kohteita. Sen rinnalla toimii vuonna 2000 laukaistu satelliitti Eros A. Näillä Israel pystyy seuraamaan Iranin ydinohjelman ja pitkänmatkan ohjusten rakentamisen toteutumista
Iran laukaisi lokakuussa oman satelliittiinsa Sinai-1 avaruuteen. Iran suunnittelee toisen satelliitin, Mesbah, laukaisemista avaruuteen lähi aikoina.
ISRAELIN GIVATI PRIKAATI harjoittelee kaikessa hiljaisuudessa uutta hyökkäystä varten Gazan alueelle. Turvallisuusviranomaiset alkavat olla vakuuttuneita siitä, että jos väkivaltaisuudet Gazan sisällä ja jatkuvat Kassam-raketti hyökkäykset Israelin alueelle eivät lopu, Israelilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin toistaa aiemmat hyökkäyksensä Gazaan.
IDF tulisi Gazan alueen divisioonan komentajan kenraalimajuri Moshe Tamirin laatiman suunnitelman mukaan tunkeutumaan Gazan pohjoisosaan ja Rafahin alueelle divisioonan voimin.
Marraskuussa alkaneen ”tulitauon” aikana terrorijärjestöt, ennen muuta Hamas, ovat jatkaneet ja jopa kiihdyttäneet laittomien aseitten salakuljetusta Siinailta Gazaan. Tulitauon aikana yli 100 Kassam-rakettia on ammuttu Israelin puolelle. Raketteja valmistavat terrori-tiimit ovat matkustaneet ulkomaille saamaan lisää oppia, miten parantaa rakettien kantomatkaa ja tarkkuutta.
USA TOIMITTI äskettäin Israelin hallituksen luvalla 2000 rynnäkkökivääriä, 20 000 lipasta ja 2 miljoonaa patruunaa Abbasin Fatah-joukoille. Viimeisten uutisten mukaan kiväärejä oli ainakin 6000. Rice vakuutti Israelin vierailunsa yhteydessä, ettei aseita tulla käyttämään Israelia vastaan, mutta jätti kertomatta, miten tämä tultaisiin estämään. Hamasin edustaja ilmoitti välittömästi saatuaan tiedon aseitten toimituksesta, että osa niistä tulee Hamasin pyssymiehille, kuten myös USA:n 86.4 miljoonan USD avustuksesta Fatahille.
Abbas julisti puhuessaan Ramallahissa Fatahin 42.vuotispäivän tilaisuudessa, että palestiinalaisten tulee lopettaa keskinäiset taistelunsa ja suunnata kiväärinsä yhteistä vihollista, Israelia vastaan.
PYHÄ SOTA palestiinalaisten mukaan on puhjennut Hamasin ja Fatahin kannattajien syyttäessä toisiaan Allahin pilkkaamisesta. Hamas on liittänyt ”Palestiinan viralliseen” lippuun säkeen Koraanista: ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah”. Hamasin vihreä lippu sisältää jo tämän islamin uskontunnustuksen, shahada (La Ilaha Illa Allah), ja se on myös Saudi Arabian lipussa, kuten myös Talibanin hallituksen Afganistanin lipussa. Fatahin edustajat syyttävät Hamasia, että se tahallisesti häpäisee Palestiinan lippua, koska siinä ei ole uskonnollista sisältöä. ”Täten Hamas tekee tyhjäksi lipun historiallisen ja kansallisen luonteen”, sanoo Fatahin edustaja Jamal Nazal Juudeassa ja Samariassa.
TOISESSA YHTEYDESSÄ Fatah syyttää Hamasia, että sen edustajat ovat kironneet Allahia. Viimeksi PA:n pääministeri Ismail Hanhiyeh oli Fatahin mukaan tehnyt näin Gazan kaupungissa erää tapaamisen yhteydessä. Haniyeh on alkanut käyttää perinteistä arabiasua pyhiinvaellusmatkansa jälkeen Mekkaan. Hamasin edustajat ovat kiivaasti kiistäneet syytökset ja kertovat, että Fatahin edustaja kirosi Allahia erään TV-haastattelun aikana.
ISRAELISSA HUOMIOIDAAN tyydytyksellä YK:n Libanonin joukkojen päällikön vaihtuminen. Edellinen päällikkö ranskalainen kenraali Alain Pellegrini oli Israelin käsityksen mukaan kaukana tasapuolisuudesta.
Uusi päällikkö, italialainen kenraali Claudio Graziano, saa vastuulleen Libanonin yli 11 000 miehen vahvuiset UNIFIL joukot. Italialla on Libanonissa 2500 miestä, joille IDF:n edustajat antavat tunnustukset siitä, että ne ovat tasapuolisesti pyrkineet estämään Hizbullahin aseistautumisen ja palaamaan entisiin asemiinsa Libanonin eteläosassa. Graziano ottaa komennon vastaan helmikuun puolivälissä.
ISRAELIN ARABIMINISTERI Ghaleb Majadlen astuminen virkaansa on viivästynyt sekä pääministeri Olmertin ja puolustusministeri Peretzin välisistä hankauksista että selvittämättömistä ongelmista Labourin sisällä. Olmert pahoitti mielensä siitä, ettei Peretz ilmoittanut hänelle etukäteen päätöksestään Majadlen asettamisesta ehdolle ministeriksi eikä vastannut puhelinkontakti-pyyntöihin. Toinen ongelma nousi siitä, että Labourin jäsen Shakeet Shanan, druusi, ilmoittaa Peretzin luvanneen hänelle, että kuka hyvänsä Labourin kansanedustaja, joka valitaan hallitukseen, joutuu luopumaan kansanedustajan paikaltaan. Shanan on ensimmäisenä listalla nousta Knessetiin, jos Majadle luopuu, mitä hän ei ole suostunut tekemään.
Peretz sanoo, ettei hän muista antaneensa sellaista lupausta, mutta haluaa sovitella miesten välillä.
Majadlen sopivuudesta ministerin virkaan ovat esittäneet epäilyjä hänen kanssaan työskennelleet. Majadle toimii puheenjohtajana Knessetin ympäristö- ja sisäasiain komiteassa, jonka johtamisessa on havaittu puutteita. Toinen syytös koskee Majadlen kiivasta vastustusta homo-paraatin järjestämiseksi Jerusalemissa, mitä jotkut äärivasemmiston edustajat pitävät edustamalleen ideologialle vieraana.
APULAISPUOLUSTUSMINISTERI Ephraim Sneh tunnustaa äskettäin pitämässään puheessa, että viiteen elinkautiseen osallisuudesta viiden israelilaisen murhaan tuomittu entinen Fatah Tanzimin johtajan Marwan Barghoutin vapauttamista vankilasta joudutaan harkitsemaan. Sneh katsoo, että radikaalien palestiinalaisten johtajien vastapainoksi on etsittävä maltillisia palestiinalaisjohtajia. Hän tunnustaa, että asiaan liittyy lain-opillisia ongelmia, jotka täytyy ensin ratkaista, mutta häntä tarvitaan, koska hän on suosituin palestiinalaisten johtaja. Jos viiteen elinkautiseen tuomittu Barghouti on maltillinen, millaisia lienevät Fatahin ei-maltilliset?
TEMPPELIVUORELLE JOHTAVA SILTA, joka alkaisi arkeologisen puutarhan tienoilta ja nousisi loivasti pitkin länsisivua Mughrabi-portille, on herättänyt alueen arkeologien kiivaan vastustuksen. Nykyinen kivestä rakennettu ramppi naisten pihan vieressä havaittiin vaaralliseksi ja poistettiin, ja sen tilalle rakennettiin puinen väliaikainen porras. Kaupungin suunnittelukomitea ja Länsimuurin rabbi ovat hyväksyneet esitetyn uuden kahdeksan pylvään varaan rakennettavan sillan. Alueen ”pelastuskaivaukset” ovat alkaneet ensimmäisen kolmen pylvään paikalla.
Sillan rakentamista vastustavat pitävät sitä alueen antiikkiluonteen tuhoamisena ja rikoksena yhtä maailman huomatuinta arkeologista rakennelmaa vastaan. 30 Israelin johtavaa arkeologia ovat esittäneet vastalauseensa suunnitelmaa vastaan. (JP 15.01.07 Etgar Lefkovits)
ROOMALAISTEN PAHIN ESTE Jerusalemin valloituksessa on viimeisten tutkimusten mukaan ollut juutalaisen korttelin puolella jyrkkä kallioseinämä Temppelivuorelle noustessa. Vuoden kestäneitten kaivausten perusteella on voitu havaita, miksi Jerusalemin valloitus kesti kuukauden Temppelin hävittämisen jälkeen yhdeksäs Av-kuuta seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään.
Kaivauksissa on paljastettu läntinen osa Länsimuurin tasannetta, johon kuuluu pylväskäytävä Itäinen Cardo, joka rakennettiin roomalais-bysanttilaisella ajalla. Kaivauksissa on paljastettu osa alempaa vesijohtoa, joka toi vettä Salomonin lammikolta Temppelivuorelle sekä pahoin tuhoutunut, kallioon louhittu ja rapattu juutalainen rituaaliallas (mikve) toisen Temppelin ajalta. Ensimmäisen kerran on avattu koko Itäisen Cardon leveys, 11 metriä. Katu oli peitetty roomalaiseen tapaan suurilla kivilaatoilla, ilmeisesti vaunujen lipsumisen estämiseksi diagonaalisesti. Kadun alle oli rakennettu viemäröintijärjestelmä. Katu alkoi Damaskos-portilta, kulki läpi Tyropoeon laakson. Alueelle keskiajalla rakennetut kaupat ja rakennukset olivat olemassa Ottomanin aikakaudella ja olivat osa Mughrabi-korttelia vuoteen 1967. Alueen yläpuolelle rakennetaan uusi Länsimuurin perinnekeskus tulee sisältämään opintokeskuksen, videokonferenssihallin, VIP-tilat ja poliisiaseman. (JP 15.01.07 Etgar Lefkovits)

Sunday, January 14, 2007

SUNNUNTAI 14.01.07
USA:N ULKOMINISTERI Gondoleezza Rice aloitti vierailunsa Lähi Itään tapaamalla lauantai-iltana Israelin ulkoministeri Tzipi Livnin, puolustusministeri Amir Pereztin, hänen apulaisensa kenraali Sneh´n, neuvonantajansa Amos Giladin ja sotilastiedustelun johtajan Amos Yadlinin sekä erikseen strategisten asiain ministeri Avigdor Liebermanin.
RICE EI TODELLAKAAN tuonut mitään uusia aloitteita. Hän vakuutti median edustajille, että jo kuolleeksi todettu ”tiekartta” on edelleen ainoa suunnannäyttäjä Israelin ja palestiinalaisten välisten ongelmien ratkaisemiseksi.
AINOA UUSI ASIA tuli ilmi amerikkalaisen journalistin kysyessä Ricelta, pystyykö hän naimattomana ja lapsettomana ymmärtämään Irakilaisten hätää, mihin Rice totesi, ettei se estä hänen moraalista arviointiaan. Journalisti yritti suunnata saman epäilyksensä Livniin, minkä johdosta Rice oikaisi journalistia, että Livnillä on mies ja lapsiakin, mikä aiheutti Livnissä ministerin arvovallalle sopimattoman lähes hysteerisen reaktion.
LIVNI PAINOTTI vastauksessaan, ettei ole tarkoitus hypätä tiekartan määrittelemien vaiheiden yli. Hänen omasta suunnitelmastaan ei mainittu tiedostustilaisuudessa, kuten ei ole tietoa, miten Rice suhtautui Peretzin omaan rauhansuunnitelmaan, jos hän sen esitteli Ricelle.
LIEBERMAN sen sijaan mainitsi Ricelle, että on vain ajan kysymys, milloin IDF joutuu palaamaan Gazan alueelle, ja että tilanteen pystyttämiseksi rauhallisena tarvitaan 30 000 miehen kansainvälinen joukko-osasto.
MIKSI SITTEN RICE tuli vierailulle, jos sille ei ollut mitään syytä? Tarkkailijat arvelevat, että Ricen vierailun varsinaisena tarkoituksena on yrittää saada ”maltillisten” arabimaiden, Persianlahden maitten, Saudi Arabian ja Egyptin kannatus Bushin uudelle Irakin suunnitelmalle. Nämä maat, joissa sunni-enemmistö pitää valtaa, ovat huolissaan shia-enemmistöisen Iranin mahdin kasvamisesta ja Iranin avoimesta pyrkimyksestä nousta suurvalta-asemaan Lähi Idän alueella ja laajentaa vaikutustaan maailmanlaajuiseksi.
EGYPTIN PRESIDENTTI Hosni Mubarak totesi äskettäin, että tiekartta epäonnistui ja tarvitaan uusi ohje.
RICE TAPAA sunnuntaiaamuna PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbasin ja maanantaina on vuorossa pääministeri Ehud Olmert. Abbas kävi yllätysvierailulla Jordaniassa lauantaina saadakseen taustaa keskusteluilleen Ricen kanssa. Jordanialaisten lähteitten mukaan Abbas esittelee Ricelle suunnitelmansa tilapäisestä Palestiinan valtiosta väliaikaisin rajoin, mutta sen toteutuminen lienee mahdotonta Israelin vastustuksen ja palestiinalaisten sisäisten väkivaltaisuuksien vuoksi.
HAMASIN EDUSTAJA Ghazi Hamad totesi Ricen vierailun vain syventävän palestiinalaisten välisiä ongelmia ja että se palvelee USA:n ja Israelin etuja. Hamasin poliittisen apulaisjohtajan Marzukin mukaan Olmertin äskeinen Egyptin vierailu toi lisää ongelmia vankeinvaihdolle ja siirsi Gilad Shalitin vapauttamista.
Abbasin uskotaan vierailevan lähipäivinä Damaskoksessa, jossa hän tapaa sekä Hamasin Damaskoksessa asuvaa että Syyrian johtoa.
ISRAELIN VANKILASSA viiteen elinkautiseen tuomittu Fatahin Tanzim-johtaja Marwan Barghouti tapasi arabikansanedustaja Muhammad Barakein äskettäin Rimonimissa. Barghouti vakuutti Barakeille, että Palestiinan valtion perustaminen 1967 tulitaukolinjoille, Jerusalem pääkaupunkina, pakolaisten paluuoikeus ja huomattavan palestiinalaisten vankien vapauttaminen ovat palestiinalaisten minimivaatimuksia. Barghouti ilmoitti Barakeille, että palestiinalaiset vangit aloittavat syömälakon, elleivät palestiinalaisten väliset väkivaltaisuudet lopu. Hän kehotti Israelin arabeja ottamaan entistä enemmän osaa vankien vapauttamisoperaatioon. Hän myös välitti ilmeisesti Abbasin lähettämän viestin, että Abbasin tulisi saada tavata Olmert lähitulevaisuudessa. vaikka ”Olmert ei ollut täyttänyt mitään päätöksistä, joita hän oli luvannut.”
OHJUSTENTORJUNTA JÄRJESTELMÄ, jolla pystytään poistamaan Kassam- ja Katjusha-rakettien aiheuttama uhka, tullaan valitsemaan parin viikon sisällä, kertoo puolustusministeriön edustaja. Ministeriö pyysi USA:lta lähempiä tietoja kahdesta järjestelmästä, Aegis meripuolustusjärjestelmästä ja maalle sijoitetusta THAAD (Theater High-altitude Area Defence) järjestelmästä.
Puolustusministeriön arvion mukaan järjestelmän saattaminen käyttökuntoon kestää ainakin kaksi vuotta päätöksestä, eräs potentiaalinen järjestelmä neljä vuotta. Kotimaisen Rafael-yhtiön ohjusten käyttöön perustuva järjestelmä (Arrow-3) on puolustusministerin mukaan suosituin tällä hetkellä.
ISRAEL KOEKÄYTTÄÄ lähiaikoina maailman suurinta ohjaajatonta lentokonetta (drone). Se on suunniteltu ballististen ohjusten torjuntaan. Se pystyy tunnistamaan lähestyvät ohjukset ja tuhoamaan ne ohjuksillaan.
IDF:N SOTILAAT löysivät perjantaina 32-kilon pommin Jeninistä etelään. Pommi löydettiin tien viereen kaivetusta syvennyksestä ja se oli ilmeisesti tarkoitettu sytytettäväksi sotilaspartioita vastaan.
Aiemmin sotilaat löysivät samalta alueelta 69-kilon pommin. Pioneerit räjäyttivät ne vaarattomasti.
OIKEUSMINISTERIÖ julkistanee syytteet pääministeri Olmertia vastaan vielä tällä viikolla, kertoi TV-kanava 10 eilen illalla. Syyte koskee Leumi-pankin ostotarjouksia Olmertin tullessa talousministeriksi Netanyahun jälkeen. Syytteen mukaan Olmert muutti tarjouspyyntöjä siten, että ne suosivat hänen kahta ystäväänsä. Olmertilla oli suhteita lakifirmaan, joka hoiti toisen tarjoajan tarjousasioita. Oikeusministeriön mukaan poliisi aloittaa rikostutkinnat asian johdosta lähi päivinä.
IRANIN PRESIDENTTI Mahmoud Ahmadinejad vierailee Etelä Amerikan valtioissa, joissa vasemmisto on ottanut vallankahvan. Venezuelan presidentti Hugo Chavezin kanssa presidentti kaulaili luvaten kuolemaa USA:n johtamalle imperialismille. He sanoivat, että äskettäin perustettu 2 miljardin USD:n (tai Euron) rahasto tullaan käyttämään niitten hallitusten tukemiseen, jotka ponnistelevat Amerikan vaikutusvaltaa vastaan. Ahmadinejad jatkaa vierailuaan Venezuelasta Nicaraguaan ja Ecuadoriin. Iranin vaikutuksen kasvu Etelä Amerikan öljyvaltioissa on alkanut herättää huolestumista USA:n johdossa.
Iran irrottautui äskettäin dollarin käyttämisestä öljykaupoissaan ja siirtyy Euroon.
LIBANONIN vuoren mufti sheikki Muhammad Ali al-Jozo alkoi äänekkään kampanjan Nasrallahin johtamaa Hizbullah-järjestöä vastaan. Hän syyttää järjestöä Beirutin valtaamisesta ja nimittää Beirutin Rial EL-Solh- aukiolla teltoissa asuvia Hizbullahin kannattajia miehittäjiksi, jotka ostavat asuntoja Beirutin keskustasta, perustavat sinne liikkeitä, moskeijoita, huoltoasemia ja pyrkivät näin valtaamaan kaupungin. Hizbullah käyttää tuhoutuneiden kylien ja siltojen jälleenrakentamiseksi saamiaan varoja kiinteistöjen hankintaan ja maksaa 20 USD jokaiselle sen mielenosoituksiin osallistuvalle. Hän vähättelee ja pilkkaa Hizbullahin esittämää ”jumalallista” voittoa Israelista ja varottelee tämän ”mafiajärjestön” tuomista vaaroista Libanonille, jotka saavat maan entistä kiinteämpään siteeseen Syyrian ja Iranin kanssa. (www.ynetnews.com)
ENTINEN PÄÄRABBI ja Rishon Legionin sefardi-rabbi Mordechai Eliyahu esittää vakavan syytöksen sairaaloiden aborttia suositteleville asiantuntijakomiteoille: ”Onko moraalisesti oikein murhata äitinsä kohtuun syntymätön ihmisalkio, jolla on sielu ja sydän? Egyptissä oli komitea, jonka suosituksen mukaan oli oikein kylpeä juutalaisten lasten veressä.” Eliyahu syyttää aborttien tekoon osallistuvia lääkäreitä murhasta ja lisää, että Israelin perustamisesta lähtien lähes miljoona juutalaista on murhattu äitinsä kohtuun.
VUONNA 2006 terveysministeriön mukaan jokaista 1000 syntymää kohti tehtiin 140 aborttia.
Vuonna 2004 sairaalakomiteat suosittelivat vanhemmille 21 286 aborttia, 400 pyyntöä kiellettiin.
USEIMMAT ABORTIT johtuvat raiskauksesta, insestistä tai avioliiton ulkopuolisista suhteista.
18 % suosituksista annettiin synnytyksen mahdollisesta psyykkisestä tai fyysisestä vahingosta äidille.
10 % suosituksista koski naisia alle 17-vuotta tai yli 40-vuotta. (www.ynetnews.com)