Uutistaustoja XII

Uutistaustoja XII

Sky News julkisti jokin aika sitten artikkelin, jossa kerrottiin geenitutkijoitten pystyneen kehittämään normaaleista muurahaisista suuripäisiä ”supermuurahaisia”, joita luonnossakin joskus esiintyy. He käsittelivät normaalia muurahaistoukkaa määrätyllä hormonilla, minkä seurauksena toukasta kehittyi suuripäinen superyksilö. Tämä ei tutkijoitten mukaan ole mikään taikatemppu, vaan he toteavat tavallisen muurahaisen perintötekijöiden omaavan kaikki tarvittavat rakennusohjeet sellaisen kasvamiseksi. He käyttivät määrättyä hormoniyhdistettä, joka aiheutti määrätyn lopputuloksen.

Tämä ilmiö on varsin yleistä esim. mehiläisillä ja ampiaisilla, jotka syöttämällä valitsemalleen normaalitoukalle erikoisravintoa kasvattavat yhteisölle kuningattaren, suurikokoisen yksilön, jonka ainoa tehtävä on hoitaa munien tuottaminen, joista kasvaa uusi sukupolvi. Se ei itse pysty edes liikkumaan, eikä sen tarvitsekaan, sillä apulaiset ruokkivat sitä ja huolehtivat sen kaikista tarpeista. Samoin ruokavaliolla kasvatetaan sotilasluokka, tavallista suuremmat yksilöt. Samantapainen työnjako esiintyy esim. termiiteillä, joiden kuningatar vastaa uuden sukupolven tuottamisesta. Yhteisö menehtyy, jos kuningatar kuolee tai vahingoittuu.
Muurahais- ja termiittiyhteiskunnassa osa jäsenistä kuuluu sotilasluokkaan, joiden tehtävänä on puolustaa pesää ulkopuolisilta hyökkääjiltä. Suuripäiset sotilaat asettuvat pesän sisälle johtavan aukon suulle sulkien sen vierailta tunkeilijoilta tai ajaen ne pois.

MIELENKIINTOISTA artikkelissa on geenitutkijoiden toteamus, että erikoinen kehitysmalli on kätkettynä jokaisen normaaliyksikön perintötekijöissä. Määrätyn erikoisominaisuuden kehittymiseen tarvitaan vain toukan ruokkiminen määrätyllä ruoka-aineella, hormonilla kuten artikkelin esittämässä tapauksessa. http://news.sky.com/home/strange-news/article/16143399

KUN Herra Jumala loi ihmisen, hänet luotiin Jumalan kaltaiseksi, kuvaksi. Siihen kuului myös kuolemattomuus, sekä luultavasti runsaasti muita ominaisuuksia, joita nykyihmisellä ei ole. Paratiisin keskellä oli elämän puu, josta syömällä ihminen eläisi ikuisesti.
Mutta siellä oli myös hyvän ja pahantiedon puu, josta Jumala varoitti: sen hedelmän syöminen aiheuttaa välittömän kuoleman. Kun Eva söi siitä ja antoi Adamillekin, joka myös söi, heidän olomuotonsa muuttui ja he huomasivat olevansa alasti. Ilmeisesti Jumalan kirkkaus verhosi heidät aiemmin siten, ettei alastomuutta huomattu. Fyysisesti he eivät heti kuolleet, mutta hengellinen kuolema, yhteys Jumalan kanssa, kuoli heissä, ja he pakenivat Jumalaa syntinsä vuoksi pyrkien piiloutumaan, kun Herra Jumala tuli tapaamaan heitä.
Mutta elämän puun varjelemiseksi Jumala asetti aseistautuneen enkelin vartioimaan, ettei ihminen söisi sen hedelmää ja eläisi langenneessa tilassaan ikuisesti. Mutta vaikka ihminen ei normaalioloissa voi täysin hyödyntää geeniperintöään, hänellä on kaikki potentiaali siihen.

GEENITUTKIJAT ovat yksimielisesti todenneet, että vain 3- 10 % ihmisen geenivarastosta osallistuu proteiinien valmistamiseen, eli ihmisen fyysisen ja henkisen olemuksen rakentamiseen. Valtaosa, 90-97 %, ei siihen osallistu, ja länsimaissa sitä osaa on totuttu kutsumaan ”roska DNA:ksi” (junk DNA). Tuntuisi varsin oudolta, että ihmisen kaltaisen monimutkaisen olennon rakentamiseksi olisi suunniteltu ja valmistettu 97 % monimutkaisia rakennussuunnitelmia ja selityksiä ilman, että niitä olisi koskaan tarkoitettukaan käyttöön.
Edellä kerrottu esimerkki muurahaisyhteiskunnasta herättää kysymyksen, eikö voitaisi olettaa, että ihmisen DNA:sta alun perin koko 100 % oli käytössä, mutta nykymuodossaan ihminen on jostain syystä kykenemätön käyttämään sitä. On tapahtunut takaperoinen kehitys tai hyppäys.
Kehiteltäessä tätä ajatuskuviota seuraa olettamus, että jos geenitutkijoilla olisi tiedossaan, mitä syöttämällä munasta kehittyvälle alkiolle pitäisi syöttää määrätyn ominaisuuden kehittymiseksi, noita jokaisessa ihmisessä piileviä ominaisuuksia voitaisiin saada esiin.
Voisimme aivan hyvin kuvitella, että jokin tutkimushaara keskittyy tähän ongelmaan.

VENÄLÄISET geenitutkijat ovatkin jo kauan sitten päätelleet, ettei ”luonto”, kuten he sanovat, ole niin tyhmä, että se varustaisi ”luomakunnan kruunun” suurella määrällä ominaisuuksia, joita ei olisi koskaan tarkoitettukaan käytettäviksi. He ovat omissa tutkimuksissaan tulleet päätelmiin, joiden mukaan tuo ”roska DNA” ei vain osallistu ruumiin rakentamiseen, vaan se toimii esim. tietopankkina ja kommunikoinnin alueella.
He selittävät, että ihmisen geneettinen koodi muistuttaa puheen mallia. He vertasivat sitä, miten puhe muotoillaan ja fraseoidaan, ja miten sen kielioppi toimii. He havaitsivat, että DNA:n emäkset (alkalines) seuraavat puheen kieliopin sääntöjä. Toisinpäin katsoen, ihmisen puhe ei ole satunnainen, vaan seuraa hänen DNA perimäänsä, he toteavat.
Biofyysikko ja molekyyli-biologi Pjotr Gargajev apulaisineen tutkivat DNA:n vibraatio-ominaisuuksia. Heidän havaintonsa voidaan tiivistää näin: ”Elävät kromosomit toimivat kuten yksiääniset/alkuperäiset tietokoneet käyttäen sisäsyntyistä DNA laser säteilyä”. Tämä tarkoittaa sitä, että he pystyivät moduloimaan määrätyn värähtelyjakson lasersäteeksi ja sillä vaikuttamaan DNA:n värähtelyyn ja siten geneettiseen perimään. Koska DNA:n emäsparien ja kielen rakenne on samankaltainen, ei tarvita mitään DNA:n koodin avaamista, hän sanoo.
Täten ihmisen puhuttu kieli voi vaikuttaa suoraan ihmisen perimään. Elävä DNA reagoi aina puheen kaltaiseen laser- ja jopa radioaaltoihin, jos käytetään oikeita jaksolukuja. http://wakeup-world.com/2011/07/12/scientist-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-frequencies/

EDELLÄ esitetyn pohjalta ei ole sattumaa, että Raamatun teksti kutsuu Sanan omaksumista syömiseksi. Jeremialle tuli tämä Herran sana: ”Sinun Sanasi tulivat, ja minä söin ne ja ne olivat minulle riemu ja sydämeni ilo, sillä minä olen otettu Sinun Nimeesi, Herra Sebaot.” (Jer.15:16) Samoin Hesekieliä kehotettiin ottamaan hänelle annettu kirjakäärö ja syömään se. ”Ja Hän sanoi minulle, Ihmislapsi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka Minä sinulle annan.” Niin minä söin sen, ja se oli suussani makea kuin hunaja.”
(Hes.3:1-3) Toisin sanoin, se tuli muuttamaan hänet sisäisesti.
Ihmisen sanoilla on suurempi merkitys kuin yleensä tiedostetaan. Jeesus sanoi, että ihminen tuomitaan sanojensa perusteella; että jokaisesta sanasta on tehtävä tili.
Kuulustelijoiden päämääränä on saada kuulusteltava tunnustamaan häneltä udeltavia asioita, ja sen tehtyään hän on kuulustelijan armoilla. Hän ei pysty puolustautumaan tunnustamiaan asioita vastaan. Suomessa on negatiivinen sanonta ”sanansa syömisestä”, mitä pidetään pahana, eli on parempi olla lupaamatta kuin syödä sanansa.

Jeesus totesi, että ellei ihminen synny uudestaan vedestä ja Hengestä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Toiseksi Hän totesi: ”Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava, sillä Häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.” (Jh.6:27)
Edelleen Jeesus painotti opetuslapsilleen: ”Joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja Minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä Minun vereni on totinen ruoka ja Minun vereni on totinen juoma, joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, hän pysyy Minussa ja Minä hänessä.” (Jh.6:54-56)
Voisimme edellisen perusteella arvioida, että ”Jeesuksen lihan syöminen ja Hänen verensä juominen” elävöittävät ihmisen perimän DNA-alueita, sitä ”roska-aluetta, saaden aikaan muutoksia ihmisen fyysisessä ja henkisessä olemuksessa, mikä johtaa ikuiseen elämään.
CERNIN hiukkaskiihdyttimen tiedemiehet uskovat, että saadessaan lähes valon nopeudella kiitävät hiukkaset törmäämään toisiinsa, seurauksen on ns. ”Higgs Boson ilmiö, jonka kautta maailma luotiin, joka avaa portin toiseen ulottuvuuteen ja ikuiseen elämään”, he uskovat.
He kuitenkin etsivät sitä aivan väärästä paikasta, sillä maailma luotiin Sanan kautta.(Jh.1:1-3)
Toiseksi pääsy ikuiseen elämään edellyttää uudestisyntymää vedestä ja Hengestä. (Jh.3:5-6)

2. Juan Enriquez, kirjailija, investoija ja Excel Venture Management johtaja, sanoo, että ihminen on hyvää vauhtia oppimassa ihmisen genoman, perimän, hallitsemisen tavalla, mikä mahdollistaa kokonaan uudenlaisen ihmisen rakentamisen. Hän sanoo sitä hyppäykseksi Darwinin kehitysteorioitten yli, sillä uuden tekniikan ansiosta ei ole vain mahdollista lukea ihmisen perimää nopeammin, vaan kirjoittaa yhä monimutkaisempia muutoksia ihmisen perimään ja saada sen kautta kehitetyksi organismeja, joilla on tuntemattomia ominaisuuksia. Lopullisena tuloksena on kokonaan uuden ihmislajin kehittäminen, hän uskoo.

Enriquez selittää, että teknisen rakentamisen kautta me olemme muuttaneet ja jopa taivuttaneet Darwinin kehitysteoriaa. Hän sanoo esim., että sähkön katkaiseminen aiheuttaisi lukemattomien ihmisten kuoleman, joiden elämä on hoitotoimenpiteiden ja lääkkeiden varassa. Mutta hän ennustaa paljon suurempaa otetta kehityksen suuntaamisessa. Toiseksi 98 % käyttämästämme kielestä on kehittynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Tietomaailma luo oman kielensä, joka kehittyy nopeammin kuin ihminen pystyy omaksumaan. Oma mielen-kiintonsa on toteamuksella, että nykyihmisen ja Neandertalin ihmisen perimä poikkeaa vain 0.004 % toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen rakennusselitys ja suunnitelma on pysynyt muuttumattomana.
Sopii vain kysyä, onko teknologian kehittämä ihminen parempi kuin nykyinen, moraalisesti ja eettisesti, vai onko tiede tunkeutumassa kielletylle alueelle? Onko tiede suuressa viisaudessaan johtamassa ihmiskunnan tilaan, jonka Jumala tulee tuhoamaan, kuten Noan aikaisen yhteiskunnan?
http://www.technologyreview.com/biomedicine/38932/

Popular posts from this blog

SUNNUNTAI 28.06.2020

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 25.06.2020