Uusi Sukupolvi

UUSI SUKUPOLVI

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella, millaisen yhteiskunnan ja uuden ihmisen aikamme tieteilijät ja tutkijat haluaisivat kehittää, jos heille annettaisiin vapaat kädet ja rahoitus toimia näkynsä mukaisesti. Kielikynnyksen vuoksi suuri osa ihmisestä ei saa koskaan tietoa näistä meidän jokaisen tulevaisuutta koskevista suunnitelmista.
Tämä ei ole jumalallinen ilmoitus, profetia, joka aikanaan tulee täyttymään.
Tämä ei myöskään ole tieteellinen artikkeli, jossa ahtaasti seurataan lähdeteoksia ja –kirjoituksia, joskin tämän taustalla on suuri määrä tutkijoitten ja tiedemiesten viimeisimpien saavutusten tai heidän tutkimustensa kirjallisia esityksiä, joista jotkut etenevät toteutus-asteelle, toiset jäävät luonnosasteelle joko teknisen toteutuksen vielä puuttuessa joko siksi, ettei ole löytynyt sopivaa rahoittajaa tai niissä havaittiin puutteita. Artikkelissa sivutaan niitä viitteellisesti, mutta ilman tarkkaa linkkiä määrättyyn web-sivuun tai muuhun julkaisuun.
Käytän uudesta ihmisestä nimitystä ”uusi sukupolvi” ”tulevan sukupolven” asemesta kuin vihjauksena, ettei sellainen välttämättä koskaan toteudu eikä millään muotoa ole toivottu.

AIKAANSA SEURAAVA lukija on täysin tietoinen maailmaamme tällä hetkellä rasittavista uhkakuvista ja kehityssuunnista, jotka - paitsi että niiden pelätään rusentavan maapallon kestokyvyn - voivat vaarantaa koko ihmissuvun säilymisen hengissä.
Tällaisia uhkia ovat maapallon asukasmäärän kasvaminen yli ruoka- ja juomatarvikkeiden määrän, eli ihmiskuntaa uhkaa suurimittainen nälänhätä. Toinen on juomakelpoisen veden vähentyminen, mitä jouduttaa laajenevan asutuksen aiheuttama saastuminen.
Kolmantena on maapallon pinnan kuivuminen, mistä on seurauksena hedelmällisenä ja asutuskelpoisena pidetyn maan aavikoituminen, mikä usein kohdistuu alueille, joissa asukastiheys ja väestönkasvu ovat suurimmat. Tämä puolestaan pakottaa ihmiset pakenemaan kotiseuduiltaan etsiäkseen edullisempia olosuhteita. Täten työtä ja toimeentuloa etsivät - usein vähän koulutetut tai kouluttamattomat - ihmiset tungeksivat maihin, joissa he uskovat saavansa elämänsä perustarpeet tyydytetyiksi.

Täten pääasiassa pitkälle kehittyneet länsimaat ovat joutuneet ulkopuolisen väestönkasvun kohteiksi, mikä nostaa sosiaalimenoja ja aiheuttaa sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuten rauhallisissa ja tasapainoisissa yhteisöissä. Ongelma on kehittynyt maailmanlaajuiseksi, joka enteilee taloudellista romahdusta arvaamattomine seurauksineen. Yhdysvallat on yksi tällaisista esimerkeistä, mutta myös monet Euroopan vakaina pidetyt teollisuusmaat ovat pudonneet samaan kurimukseen, jonka kehitystä seurataan henkeään pidätellen.
Elämän perustarpeiden puutteen ohella on havaittavissa maapallon raaka-ainevarastojen hupeneminen, ja tässä varsinkin ns. harvinaisten metallien loppuminen voi aiheuttaa määrättyjen teollisuuden ja tekniikan alojen kehityksen pysähtymisen.

Luettelo ei ole täydellinen eikä pyri sitä olemaankaan, mutta siihen voitaisiin lisätä ihmisestä riippumattomia tekijöitä, kuten ilmaston muuttuminen, lämpeneminen, joko todellisena tai poliittisena tekijänä. Toinen on sääolojen rajutkin muutokset kylmine talvineen ja kuumine kesineen, jotka kuluttavat rajoitettuja vesivaroja ja aiheuttavat sadon epäonnistumista. Edelleen avaruudesta maapalloa uhkaavat taivaankappaleet, asteroidit ja komeetat, sekä avaruudessa harhailevat planeetat, joista planeetta X on ollut näyttävästi esillä, ja aurinko voivat aiheuttaa rajuja muutoksia sekä maan pinnan muodostuksessa maanjäristyksineen ja tulivuorenpurkauksineen sekä hyökyaaltoineen, jotka voivat huuhtoa suuria mantereenosia puhtaiksi sekä asukkaista että kaikesta, mitä sinne on rakennettu, että elektromagneettisen pulssin muodossa pysäyttäen sähkönjakelun täydellisesti laajoilla alueilla. Yksi esimerkki maan pinnan muutoksista maapallon ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta on Pohjois-Amerikan mantereen oletettu ja pelätty repeäminen ja jakautuminen pienempiin osiin.

VOINEMME pitää itsestään selvänä, että jos tavallinen ihminen on tietoinen kaikesta tästä, johtavat tiedemiehet, tutkijat ja poliittiset kansanjohtajat ovat sen myös tiedostaneet ja pyrkivät tekemään niistä johtopäätöksiä, joita he toteuttavat julkisuuden ulkopuolella satunnaisia tutkimustuloksia lukuun ottamatta, joita pääsee livahtamaan uutiskynnyksen yli.
Julkisuudessa liikkuu myös artikkeleita, joissa kerrotaan mystisistä järjestöistä, joista tavallinen kansa ei tiedä mitään, ja joihin jäsenet kutsutaan, eikä valita julkisella äänestyksellä. Jäseniksi kutsutaan maailman tunnustettuja kansansa johtajia sekä tutkijoita ja tiedemiehiä. Tällaisia järjestöjä lienevät Uusi Maailmanjärjestys, Illuminaati, salaiset veljeskunnat kuten Bohemian Grove tilaisuus Kaliforniassa äskettäin, jotka pitävät salaisia kokouksiaan laatien yhteisiä suunnitelmia maailman kehittämiseksi haluamaansa suuntaan.

MAAPALLON tulevaisuutta suunnittelevat kansanjohtajat ja tiedemiehet lähtevät siitä täysin hyväksyttävästä huomiosta, että kehityksen suunnan muutokset vaativat radikaaleja toimia. Heidän lähtökohtansa on kuitenkin täysin itsekäs, perustuen ihmisen älyyn ja sen kanssa yhteistyössä yhä älykkäämmäksi kehittyvän tekoälyn, eli tietokoneen kanssa. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää monin tavoin, jolla ihmisen älyllistä ja tietomäärän omaksumista rajoittavaa tekijää poistetaan suoralla kontaktilla tietokoneen kanssa. (singularismi) Inhimilliset näkökohdat on unohdettu tietoisesti, tai hylätty, kuten uskonnon rajoittavat tekijät.

TÄMÄN lisäksi koko ihmisen DNA halutaan tallentaa tietokoneeseen, jopa siinä määrin, että sen avulla voidaan luoda ihmisen täydellinen kopio, androidi, joka liikkuu ja toimii ihmisen tavoin. Kaukaisena toiveena on kehittää menetelmä muodostaa elävä organismi taltioidun DNA:n geeneistä istuttamalla ne kantasoluun, joka istutetaan vuokrattuun kohtuun tai tulevaisuuden toiveena tekokohtuun. Cernin hiukkaskiihdyttimen eräänä tavoitteena on löytää elämää synnyttävä partikkeli, ns. jumalapartikkeli, jonka tiedemiehet uskovat olleen avainasemassa näkyvää maailmankaikkeutta muodostettaessa. Heille ei kelpaa Raamatun paljastama totuus, että tuo partikkeli on Jumalan Sana, jonka kautta kaikki luotiin. Etsiessään tuota partikkelia jotkut pelkäävät sydän sykkyrällä, että tuloksena voi olla musta aukko, joka voi niellä koko maailman. Lohdutukseksi he lupaavat, että prosessi on luultavasti hidas. Partikkelin etsimisen päämääränä on pystyä luomaan elämää Jumalan tavoin. Tässä he pyrkivät samaan kuin Adam ja Eva, eli saavuttamaan Jumalan kaltaisuuden.

UUDEN ihmisen suunnittelun lähtökohta on itsekkyys; ihmisen sielullisten halujen ja himojen tyydyttäminen ilman syyttävän omantunnon painolastia. ATK:n avulla ihmisen henkistä tilaa pystytään seuraamaan ja ohjaamaan. Tiedot taltioidaan ATK:n tiedostoon, jossa suoritetaan tarvittavat korjaukset ja ne siirretään takaisin ihmisen tajuntaan. Täten ihmisen henkistä hyvinvointia ja hänen tunne-elämäänsä pystytään virittämään haluttuun tasoon, ja tunne-elämyksiä pystytään sen avulla luomaan halutulla tavalla ja elämän alueella.
Uuden ihmisen fyysinen terveys on sekin ATK-välitteisen jatkuvan tarkkailun alainen. Ihmisen sisään siirretään joko ruuan tai rokotuksen muodossa nanotekniikalla kehitetty mikrosiru-kapseli, joka tarvittaessa tiedottaa tietokoneen muistiin, mitä toimenpiteitä jos mitään tarvitaan. Saman järjestelmän ansiosta ihminen ei voi joutua kadoksiin, koska hänen olinpaikkansa voidaan koska hyvänsä tarkistaa hänen mikrosirunsa avulla.
Tiedemiehet uskovat myös, että vaihtamalla esim. salamanteri-liskolta saatuja geenejä menetettyyn ruumiinosaan se saadaan kasvamaan uudelleen.

KOSKA naisen alistaminen raskauden määräajaksi vapautta rajoittavaan elämään ja koska ihmisen synnyttäminen on naisen ihmisarvoa alentava ja tuskallinen kokemus, se pyritään korvaamaan kokonaan uudella järjestelmässä. Ihmisen sukusolut otetaan talteen – niitähän kasvaa kummallakin sukupuolella runsaasti yli tarpeen – ja hedelmöitys toteutetaan laboratorio-olosuhteissa. Tämä ns. koeputkihedelmöitys on jo varsin yleinen, mutta sitä halutaan jatkaa kehittämällä keinokohtu, jossa uusi ihminen kehittyy ja josta hän aikanaan syntyy ilman naisen raskausajan vaikeuksia ja synnytyskipuja. Tämän johdosta ihmispari voi nauttia toisistaan ilman vaaraa ei-toivotusta raskaudesta, koska pariskunta on sterilisoitu; eikä tarvitse huolehtia lastensa kasvatuksesta, koska sen hoitaa yhteiskunta. Lisäksi, kuten edellä mainittiin, mielihyvän tuntemusta voidaan nostaa huippulukemiin ATK:n antaman pulssin avulla. Ihminen on lopultakin vapaa nauttimaan elämästään, kuten heille luvataan.
Tähän sisältyy toinenkin etuisuus: Tämän avulla pystytään estämään fyysisesti tai henkisesti vajaitten yksilöitten syntyminen, mutta myös geenejä manipuloimalla kehittämään huippu-yksilöitä, joita tarvitaan sekä johdon että tutkijoiden uusimiseksi. Kolmanneksi sillä pystytään valvomaan syntyvien ihmisten määrää, eli rajoittamaan rajusti nykyistä väkilukua maailmassa. Tiedemiehet laskevat, että maapallo pystyisi ilman ongelmia elättämään korkeintaan neljänneksen nykyisestä tai mieluiten 200 miljoonaa ihmistä. Nykyinen 6.5 miljardia ihmistä on heidän mukaansa täysin mahdoton. Liittyykö siihen myös ns. orjakansan synnyttäminen, on tämän teorian mukaan ehkä haluttukin mahdollisuus.

Ikuisen elämän arvoitus on eräs tavoite, jonka hyväksi tehdään runsaasti työtä. Elämä on jo pidentynyt huomattavasti menneistä vuosisadoista, mutta ei riittävästi. Siksi jotkut antavat syväjäädyttää ruumiinsa, jonka tuleva tekniikka pystyy herättämään henkiin. Toinen on edellä mainittu ihmisen DNA:n tallentaminen tietokoneen muistiin, josta se voitaisiin tulevaisuudessa siirtää kantasoluun ja kasvattaa uudeksi ihmiseksi.

Uusi ihminen on vapaa uskonnon kahleista, mutta hän etsii väsymättä yhteyksiä maailman ulkopuolisiin kulttuureihin ja olijoihin, joita hän uskoo löytyvän. Jotkut väittävät vakavalla naamalla, että maailman huippujohtajilla on jo salaisia yhteyksiä vieraan et-kulttuurin kanssa, ja että nämä ”extraterrestial”, maan ulkopuolelta tulleet, et-oliot ovat avustaneet maan asukkaitten teknistä ja tieteellistä kehitystä. Aikamme UFO-ilmiöt liittynevät tähän. He uskovat myös, että uusi ihminen voi yhteistyössä et-olioitten kanssa kehittyä uudeksi luomukseksi, jota kutsutaan nimellä trans-human, eräänlaiseksi yli-ihmiseksi.
Tämä hengellinen tyhjiö luo myös hedelmällisen ilmapiirin yhteyksien luomiseksi salaisen, aiemmin kielletyn henkimaailman kanssa. Kaikenlaiset salaiset tai julkiset menot saatanan ja hänen enkeliensä kunnioittamiseksi tai manaamiseksi esiin yleistyvät, eivätkä ihmiset enää ymmärrä varoa, mihin ovat itsensä sitomassa, koska Raamattu on tuhottu ja sen varoittava Sanoma on kielletty tässä Uudessa Maailmassa, jota ihminen kuvittelee hallitsevansa.
Koska ihmisen selviytyminen on sittenkin epävarma, tiedemiehet etsivät kuumeisesti uutta planeettaa, jolla nykyisen kaltainen elämä voisi jatkua. Kehittynyt teknologia voisi pystyä siirtämään sinne - jos ei kokonaisia ihmisiä - ainakin heidän suvunjatkamismenetelmänsä.

Voimme kuitenkin olla varmoja, etteivät vapaus ja uuden teknologian elämää helpottavat tekijät ole kaikkien ihmisten käytössä. Tässä yhteiskunnassa on selvempi luokkajako kuin missään aiemmassa, mutta sen ilmeneminen pystytään salaamaan paremmin kuin koskaan aiemmin kehittyneen teknologian avulla, ja pienimmätkin kapinaan viittaavat henkiset poikkeavuudet pystytään eliminoimaan ihmisten joukosta kehittyneen valvontajärjestelmän avulla. Pienenä viitteenä tästä on uudenmallinen sähkömittari, joka kotiin asennettuna pystyy rekisteröimään kellon ympäri, mikä sähkölaite on milloinkin ollut käytössä ja kuinka kauan. Tästä ei ole kaukana teknologia, joka samalla tallentaa kaiken asunnosta menevän tai sinne tulevan tietoliikenteen ja raportoi siitä keskusvalvomoon.
Uuden ihmisen vapaus on muuttunut entistäkin tiukemmaksi keskitetyn johdon valvomaksi ja ohjaamaksi. On selvää, että tällainen järjestelmä vaatii toimiakseen maailmanlaajuisen johdon, joka valvoo taloutta ja kehitystä ja yleensä kaikkea, millä on yhteistä merkitystä.
Uusi Maailmanjärjestys on tämän uuden uljaan yhteiskunnan nimi.

Edellä kuvattu järjestelmä uudesta sukupolvesta ja uudesta ihmisestä antanee epätäydellisenäkin jonkinlaisen kuvan siitä, mitä tutkijoitten ja tiedemiesten salaisissa kammioissa suunnitellaan, ja miten koko tämän suunnitelman rahoittajat ja tukijat aikovat käyttää heidän saavutuksiaan hyväkseen.
Vaikka uusi maailmanjärjestys on luonteeltaan Raamatun ilmoittaman Jumalan vastainen ja kapinassa sen Sanoman kanssa, eivät sen kannattajat kuitenkaan ole ilman jumalaa, mutta se jumala ei vaadi Raamatun Jumalan tapaan ihmisen vaivalloista ja tuskallista sisäistä muutosta, vaan sallii hänen tulla järjellisiin rituaaleihin sellaisena kuin on, kaikkine synteineen ja rikoksineen. Osallistuminen jumalan vaatimiin palvelusmenoihin tyydyttää järjellisellä tasolla sielun Jumala-kaipuun, he uskovat, ja rituaaleihin lisätyt aidot tai keinotekoiset mystiset ilmiöt tyydyttävät heidän sielunsa tunnetasoa.
Täten kerrotaan, että Bohemian Growe kahden viikon kestävän konferenssin aikana maailman huippujohtajat ja tiedemiehet innolla osallistuvat muinaisen Lähi Idän Molok-jumalan rituaalimenoihin, joissa hassusti pukeutuneet ”papit” uhraavat symbolisen lapsen monen metrin korkuiselle punapuusta veistetylle ”jumalalle”, seuraten Keski-Euroopan pakanallisten druidien palvelusmenoja. Mutta kuin muistona ensimmäisen ihmisen lankeemuksesta heidän jumalansa alttarilla lepää alaston nainen.

Israelin Jumalan lupaama uusi ihminen ja uusi maailmanjärjestys lepää kuitenkin täysin toisella perustuksella. Se tulee murskaamaan nuo kapinalliset suunnitelmat, ja perustaa oman järjestyksensä, jonka tunnusmerkit ovat vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä.

Kastel 22.07.2011
GavrielPopular posts from this blog

SUNNUNTAI 01.12.2019

TORSTAI 30.04.2020

TORSTAI 14.05.2020