Uutistaustoja XVI


UUTISTAUSTOJA XVI

1. IAEA on todennut, että radioaktiivinen thorium on tulevaisuuden materiaali ja polttoaine nykyisten ja tulevien ydinvoimaloiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Uudet tutkimukset osoittavat kuitenkin, kertoo seuraamani artikkeli, että tämän runsaasti luonnossa esiintyvän materiaalin  hyödyntämisen rinnalla seuraa toinen varallinen tekijä, ydinasetietoisuuden leviäminen, minkä estäminen on ollut IAEA:n yksi tärkeimmistä tehtävistä.
Artikkelissa kerrotaan, että vain 3 200 paunaa, vajaa 1 500 kg, thoriumia tuottaa 18 paunaa, eli yli 8 kg, uraania U-233, eli tarpeeksi yhden atomipommin rakentamiseksi. Keskikokoinen ydinreaktori pystyy alle vuodessa tuottamaan tuon määrän asekelpoista uraania U-233.
Thorium on luonnossa radioaktiivinen materiaali, jota esiintyy thorium 232:ssa, jonka puoliintumisaika on 14 miljardia vuotta.

Thoriumia esiintyy luonnossa kolme kertaa enemmän kuin uraania, joten sen uskotaan syrjäyttävän uraaniin ydinsähkövoimaloiden polttoaineena uraania halvempana vaihtoehtona.
Monet maat, kuten USA, Englanti, Saksa ja Intia ovat kokeilleet thoriumin käyttämistä ydinvoimaloiden polttoaineena. Erityisesti Intia, jonka alueelta on löydetty 30 % maailman thorium esiintymisistä, on erityisen kiinnostunut sen käyttämisestä voimaloittensa polttoaineena. Intia on Kiinan ohella yksi potentiaalisista nousevista mahtivaltioista.
IAEA:n raportin mukaan useat maat ovat kiinnostuneita thoriumin käyttämisestä uraanin sijasta uuden ydinvoimala-aikakauden alkaessa. IAEA:n mukaan sen suosion kasvuun vaikuttavat sen yleisyys ja käsittelyn helppous, ja sen  uraania suurempi hyötysuhde materiaali/energian tuotanto. Muutamat jäsenmaat toteavat, ettei uraanin korvaaminen thoriumilla ole vain mahdollinen vaan myös houkutteleva vaihtoehto.  Maailmassa on useita kokeiluluonteisia kohteita, joilla sen käyttöä pyritään tutkimaan ja kartoittamaan.

TUTKIJAT, kuten Cambridgen yliopiston ydinenergiatiimin johtaja Stev Ashley, varoittavat, että thoriuminn muuntamisen helppous yksinkertaisen kemiallisen prosessin kautta ydinaseeseen kelvolliseksi uraaniksi U-233 sisältää vaaran, että prosessin tietotaito joutuu vääriin käsiin.
Pienimuotoinen radioaktiivisen thoriumin kemiallinen uudelleen käsittely tuottaa uraniin isotoopin U-233, jota voidaan käyttää ydinpommin rakentamiseen. Tämä herättää vakavan kysymyksen ydinasetietoisuuden leviämisestä ilman valvontaa. Tätä vaaraa painottaa se tosiasia, että prosessointi voidaan suorittaa pienissä tutkimuslaitosten reaktoreissa, joita maailmassa tiedetään olevan viitisensataa. Tällaisten pienten laitosten toiminnan valvominen on ylivoimainen tehtävä IAEA:n kapasiteetille.
Cambridgen yliopiston tiimi esittää kolme vakavaa huomiota:
Prosessi thoriumin muuntamiseksi ydinenergian valmistamiseen tarvittavaksi U-233 voidaan suorittaa jaksottaen lyhyen ajan kuluessa, mikä ei herätä valvojien huomiota.
Välineistö thoriumin muuntamiseksi U-233 voidaan hankkia salaa ja piilottaa se tavallisten laboratoriovälineitten joukkoon pienissä laitoksissa.
Valtiot voisivat kiinnostua thoriumin käyttämisestä aloittaakseen U-233 ydinasetuotannon.
Seuraamani artikkeli esittää thoriumin löydöt maailmalla, missä Suomi on yhtenä maana.   http://www.wnd.com/2012/12/nuclear-weapons-suddenly-easier-with-wonder-fuel/

2. ROOMALAISKATOLINEN  kirkko pyrkii kaikessa hiljaisuudessa rakentamaan suhteitaan islamin kanssa. Tunnettu tosiasia lienee, ettei Rooman kirkko harjoita lähetystyötä islamin alaisissa maissa, koska se tunnustaa islamin palvovan yhtä ja samaa jumalaa kuin katolinen kirkko. Mutta katolisen kirkon myötätunto ei suinkaan rajoitu vain julkilausumiin ja saarnoihin, vaan sen kuhertelua islamin kanssa toteutetaan käytännössä.
Seuraamani Giulio Meottin artikkeli, joka käsittelee kysymystä Israelin näkökulmasta, julkaistiin frontpagemag.com sivuilla heinäkuun 5. päivänä 2012. Esittelen siitä pääkohtia.

Roomalaiskatolinen kirkko ylisti UNESCO:n päätöstä antaa maailman perinnekohteen arvo Betlehemin Syntymäkirkolle, joka on rakennettu oletetulle paikalle, jossa Jeesus lapsi syntyi ja jossa Hänen äitinsä Maria laittoi Hänet nukkumaan eläinten syömäkaukaloon, koska majatalossa ei ollut sijaa heille. Vatikaanin virkailijat luonnehtivat UNESCO:n päätöstä diplomaattiseksi voitoksi Palestiinan Auktoriteetille. Edellisen viikon perjantaina UNESCO liitti Betlehemin Syntymäkirkon virallisesti maailman perinnekohteiden luetteloon.

ARTIKKELISSA todetaan, että PA:n tehtävänä UNESCO:ssa on purkaa Israelin maan
juutalaisuus muuntamalla sen pyhät paikat islamilaisiksi palvontapaikoiksi, kuten PA:n ministeri Oras Hamdan Taha, joka vastaa antiikkiasioista ja joka saa palkkaa UNESCO:lta, toteaa, että ”sen tarkoituksena on kirjoittaa tai uudelleen kirjoittaa Palestiinan historia.”
On hyvä muistuttaa tässä yhteydessä, että Vatikaanin instituutiot toimivat yhteistyössä Palestiinan hallituksen kanssa. Vatikaani on jo ilmoittanut kannattavansa Palestiinan lipun nostamista Jerusalemin kattojen ylle ja ennen kaikkea Temppelivuorelle, joka on juutalaisen Jumalan palveluksen ydin, jossa diasporajuutalaiset toivoivat pääsevänsä käymään edes kerran elämänsä aikana ennen kuolemaansa.

RAAKELIN hautakammio on seuraavana PA:n listassa. Hautakammio sijaitsee Betlehemin lähellä. Juutalaisille se on kolmanneksi pyhin paikka, jossa juutalaiset pyhiinvaeltajat ovat vierailleet vuosisatojen aikana rukoillakseen Israelin maan puolesta. PA:n edellinen ”presidentti” Jasser Arafat alkoi vuonna 1996 kutsua sitä nimellä ”Bilal ibn Rabah moskeija”.
UNESCO hyväksyi juutalaisille pyhän hautakammion maailman perinnekohteeksi 2010 Arafatin sille keksimällä nimellä huomioimatta juutalaisten esittämiä vastalauseita.
Vatikaani oli kuitenkin jo ennen sitä hyväksynyt muslimien aloittaman myytin ja alkoi kirjoituksissaan, kuten Pax Christi web-sivullaan, kutsua sitä nimellä ”pieni moskeija”.

BETLEHEMIN yliopisto on ainoa Vatikaanin ylläpitämä ja valvoma opetuslaitos Pyhässä Maassa. Yliopiston perustamisjuuret voidaan johtaa paavi Paavali VI:n vierailuun Pyhässä Maassa, jolloin hän huolellisesti pyrki välttämään yhteyksiä Israelin kanssa. Betlehemin yliopisto aloitti äskettäin projektin Raakelin hautakammiosta. Yliopiston laatimassa kirjelmässä Raakelin hautakammiota kutsutaan ”kristinuskon ja islamin seuraajien historialliseksi uskonnolliseksi kohteeksi, joka sijaitsee Palestiinan maalla”. Paikka sijaitsee C-alueella, joka on Israelin täydessä siviili- ja turvallisuusvalvonnassa. Katolisen projektin otsikko jo puhuu puolestaan: ”Raakel, vieras kotikaupungissaan.” Tällä halutaan painottaa, että ”juutalaiset ovat kaapanneet hautakammion, jota kutsutaan arabinimellä Bilal ibn Al-Rabah moskeija”. Vatikaanin valvoman Betlehemin yliopiston mielestä juutalaisten palvontapaikat ovat arabiaarteita, jotka sionistit ovat varastaneet. Juutalaiset ovat maassa vain tunkeilevia miehittäjiä. PA tullee vielä vaatimaan, että Israel ”palauttaa” sille kaikki Pyhästä Maasta löytämänsä arkeologisesti ja uskonnollisesti arvokkaat muinaislöydöt.

PAAVI Benedict XVI nimittämä Jerusalemin latinalainen patriarkka Fouad Twal, joka asuu Jordaniassa, iloitsi suuresti –joskin ennen aikaisesti – Fatahin ja Hamasin sovinnosta. Syyskuussa Twal vieraili Washingtonissa pyrkien saamaan Valkoisen Talon kannatuksen PA:n hakemukselle YK:n tarkkailijajäseneksi, minkä YK:n yleiskokous sille myönsi 29.11.12.
Viime tammikuussa arvokas kirkonjohtajien ja piispojen delegaatio vieraili Gazassa, jossa ”Ranskan arkkipiispa sanoi pyytäneensä Euroopan suurimman vankilan vankeja rukoilemaan maailman suurimman vankilan asukkien puolesta”, mikä ei juuri jätä arvailun varaa, mitä hän tarkoitti. Roomalaiskatolisen kirkon johtaja Englannissa arkkipiispa Vincent Nicols lausui joulumessussaan Westminster Abbeyssä: ”Meidän huomiomme on uudelleen herätetty niiden tarpeille, jotka kuten Jeesus on ajettu pois asuinsijoiltaan ja ovat puutteessa. Varjo laskeutuu tänä iltana raskaana varsinkin Betlehemin ylle. Rukoilemme heidän puolestaan.”
Israel luovutti Betlehemin Oslon sopimusten mukaisesti PA:n hallintaan, joka vastaa siitä.

3. ROOMAN paavi haluaa uutta maailmanjärjestystä, otsikoi ”pakalert press” artikkelinsa, jossa käsitellään paavi Benedict XVI puhetta oikeuden ja rauhan paavillisessa neuvostossa Roomassa 03.12.12, jossa hän esitteli uutta maailmanjärjestystä käyttäen hämääviä termejä, jotka paremmin sopivat aikaisempien paavien ajatuskuvioihin. Siten hän käytti ”uuden maailman järjestyksen” sijaan termiä ”uusi evankelioiva yhteisö”. Paavi viittasi puheessaan useaan kertaan tuohon evankelioivaan yhteisöön saumattomana osana Rooman kirkon maailmanlaajuista tehtävää. Selittäessään termin merkitystä hän sanoi, että individualismi on muunnettava yhteisölliseksi, jota kuvaavat yhteisvastuullisuus ja globaalinen perheyhteys. Osan tästä muodostaa maailmanyhteisön rakentaminen. Tämän yhteisön opastajana tulee olla vastuunalainen auktoriteetti, jonka tehtävänä on palvella ja edistää globaalin perheen parasta, eli toisin sanoin ”uusi maailmanjärjestys”, joka on Rooman kirkon päämääränä.
Rooman kirkon tarkoittama uusi maailmanjärjestys ei kuitenkaan ole mikä tahansa järjestys, vaan Rooman kirkon tehtävänä on ohjata tätä maailmanhallitusta, miten edistää ihmis-ystävällistä ja eettistä perustaa yhteiseksi hyväksi. Tähän kuuluu maailman korruptoituneen raha- ja talous-politiikan uudistaminen – Rooman haluamalla tavalla.
Artikkelissa todetaan, että Rooman kirkon häpeällinen historia vallan ja kirkon uskonnollisen vaikutuksen vahvistamiseksi yhteiskuntaan valtion ja kirkon yhdistymisen kautta osoittaa selkeästi, että paavi Benedict XVI tarkoittaa ”yksinvaltaista maailmanhallitusta”, jota opastaa ja valvoo Rooman katolinen kirkko. Artikkelissa todetaan edelleen, ettei tämä tule yllätyksenä, kun muistaa, että Rooman kirkko vaati jo 2010 uutta keskuspankkia, jonka velvollisuutena olisi säännöstellä globaalia talousteollisuutta ja kansainvälistä rahantarjontaa, kirjoittaa Andrew Puhanic Activist Postissa paavin viimeisestä puheesta.
Jo vuonna 2011 raportoitiin, että Vatikaani vaatii ylikansallista auktoriteettia, jolla olisi maailmanlaajuinen kenttä ja yleismaailmallinen oikeutus ohjata ja valvoa globaalia talous-politiikkaa ja -päätöksiä. http://www.pakalertpress.com/2012/12/28/pope-wants-new-world-order/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29
Council on Foreign Relations on council of councils konferensseissaan päättänyt, että maailmanhallitus tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana.

Kastel 31.12.12 Gavriel

No comments: