Tämä sukupolvi III

Tämä sukupolvi III

Kirjoituksessani Tämä sukupolvi II referoimani artikkeli Graig Venteristä ja hänen kokeiluistaan elämän tutkimusten alueilla antoi aiheen kirjoittaa selvityksiä, joita hänen kokeilujensa tulokset ovat synnyttäneet.
Useat kirjoittajat ovatkin antaneet ymmärtää, ettei ole ollenkaan selvää, olivatko tutkijan kokeet todella uuden elämänmuodon kehittämistä, vai voiko ne laskea hänen eri motiiveista lähteneitten oletustensa luomiksi teorioiksi esim. rahoittajien houkuttelemiseksi.

1. Kuten Venterin tutkimuksia käsittelevässä artikkelissa väitettiin, hän sanoo kehittäneensä tavan, millä elämää voidaan saada syntymään koeputkissa ja laboratorio-olosuhteissa.
Todellisuudessa hänen saamansa tulokset antavat aiheen vakavalle pohdinnalle: Voidaanko hänen ”uuden elämänmuodon” kehittämistään pitää juuri alkemiaa kummempana, keinotekoisena kullan tekemisenä, jota keskiajalla harrastettiin.
Venter sanoo ottaneensa pienimmän tunnetun bakteerin solun, tyhjentäneensä sen bakteerin omista DNA-aineksista, joiden perintötekijät hän tallensi tietokoneelleen tehden niistä synteettiset jäljennökset, jotka hän tallensi neljään pulloon. Hän kertoo korvanneensa bakteerin oman DNA:n neljästä pullosta kaatamillaan kemiallisesti valmistetuilla perintötekijöillä, joiden yhdistämiseksi käytettiin syntetisoijaa viidennestä pullosta. Prosessin tarkka sanamuoto ja terminologia on voinut muuttua artikkelin kirjoittajien myötä, mutta pääasiat tästä kuitenkin selvinnee.
Tämän jälkeen Venter sanoo seuranneensa, miten solun sisältö alkoi jakaantua. Tätä Venter kutsuu ”uuden elämän” alkamiseksi. Voisimme heittää kysymyksen: Voidaanko kemiallisesti kehitettyjen aineiden jakaantumista tai ”koaguloimista” kutsua elämäksi? Elämän syntyminen on ymmärrykseni mukaan paljon mystisempi ja syvempi prosessi, kuin pelkästään laboratoriossa kehitetty kemiallinen reaktio.

Uskon täysin, että nykytieteen keinoin voidaan selvittää monimutkaisten aineitten kuten perintötekijöittenkin rakenne, ja niitä voidaan rakentaa keinotekoisesti vastaaviksi, mutta elämää niissä ei kuitenkaan ole. Ne edustavat parhaimmillaankin pelkästään materiaa.
VENTER edustaa erästä inhimillistä tapaa pyrkiä selvittämään elämän arvoitus.

LARGE HADRON COLLIDER, Cernin hiukkaskiihdyttimen tiedemiehet lähestyvät kysymystä omalta näkökulmaltaan, mutta heidänkin tavoitteenaan on elämän arvoituksen ratkaiseminen.
He sanovat voivansa hiukkaskiihdyttimensä avulla saada syntymään ns. ”jumala-partikkelin”, jonka he uskovat olevan kaiken näkyvän olevaisuuden avaimena.
Mutta heidänkin lähtökohtansa on puhtaasti materiaalinen; se että he sanovat etsivänsä ”jumala-partikkelia”, ei sisällä uskoa Jumalan olemassa oloon. He etsivät partikkelia, materiaalia, eivät Jumalaa, joka loi tuon partikkelin, jonka he kuvittelevat olevan olemassa.

RAAMATTU KUTSUU sitä nimellä Sana, Logos, jonka kautta kaikki luotiin. (Joh.1:1-5)
Mutta tuo Sana ei ymmärtääkseni sisällä mitään materiaaliin viittaavaa, joskin Johanneksen mainitsema Sana viitannee Jeesus Nasaretilaiseen, joka eli ennen syntymänsä ihmiseksi Jumalan kaltaisena Jumalan luona, kuten evankelista kertoo.
Millainen Cernin tiedemiesten kuvittelema partikkeli olisi, on tainnut jäädä selvittämättä.

2. KUN Jeesus Nasaretilainen joutui kasvokkain aikansa fariseusten ja kirjanoppineitten kanssa, mitä evankeliumien mukaan tapahtui varsin usein heidän liikkuessaan samoissa paikoissa, synagogissa ja Temppelissä, nämä aikansa hengelliset johtajat kyselivät Jeesukselta, millä voimalla hän tekee sitä mitä tekee, tarkoittaen tällä paitsi hänen tekemiään hämmästyttäviä ja ihmisjärjen ylittäviä parantamisia ja kuolleitten herättämistä myös Hänen kiivauttaan ajaa Temppelistä ulos ylipapin perheen konsernin palveluksessa toimivat rahainvaihtajat sekä kyyhkysten ja uhrieläinten myyjät.

JEESUS ei halunnut antautua sanaharkkaan heidän kanssaan tietäen aivan hyvin, että kyselyjen tarkoituksena oli saada Hänet kiinni jostain lainrikoksesta, joko heidän omiensa tai roomalaisten. Nämä aikansa teologit eivät arvostaneet Jeesusta enempää kuin markkinatorin silmänkääntötemppuja tekeviä jonglöörejä. Ei heille hetkeksikään tullut mieleen, että heidän omaksumassaan opinkäsityksessä olisi ollut jotain väärää tai korjattavaa. Kuvaava esimerkki tästä on apostoliksi noussut fariseus Shaul, joka tunnetaan nimellä Paavali, joka omassa tunnustuksessaan sanoo olleensa kiivaampi uskonsa puolustaja kuin uskonveljensä.
Mutta kun hän kohtasi todellisen elämän lähteen kasvokkain, hänen elämänsä koki täydellisen remontin. Hän sanoo hylänneensä kaiken entisen roskana, arvottomana. Mutta luoteeltaan perusteellisena miehenä Paavali meni kolmeksi vuodeksi erämaahan jonnekin Syyrian itäosan kaukaiseen kaupunkiin, jossa hän kolmen vuoden ajan tutki kirjoituksia löydettyään elämänlangan alkupään selvittääkseen, olivatko asiat todella niin kuin hänelle selvisi, myös Mooseksen ja profeettojen ilmoituksissa.

TOINEN, mitä fariseukset ja kirjanoppineet Jeesukselta tiukkasivat, oli että Hän näyttäisi heille jonkin merkin taivaasta. Evankelistat eivät selitä, millaista merkkiä he vaativat, joka olisi vakuuttanut heille Jeesuksen olevan Jumalan lähettämän.
Jeesus kuitenkin tyrmäsi heidän vaatimuksensa. Hän sanoi heille, ettei sille pahalle ja avion rikkovalle sukupolvelle anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki: Niin kuin Joona oli kolme päivää ja kolme yötä kalan vatsassa, niin Ihmisen Poika tulee olemaan maan povessa kolme yötä ja kolme päivää. Tämä oli sille sukupolvelle annettu merkki.
Jeesus sanoi juutalaisille näin: ”Sillä Minä sanon teille: tästedes te ette näe Minua, ennen kuin sanotte: Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimessä.” (Mt.23:39)

Voisimme asettaa vakavan kysymyksen: Millaisen merkin Jumala antaa tälle sukupolvelle, jota tuskin voidaan pitää kelvollisempana kuin Jeesuksen aikana elänyttä.

Kun Jeesus meni opetuslastensa kanssa vuorelle, josta Hänet nostettiin pilven päällä ylös taivaaseen, opetuslasten tuijottaessa taivaalle heidän seurassaan seisoi kaksi valkeissa vaatteissa olevaa miestä, jotka sanoivat heille: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte Hänen taivaaseen menevän.”
Ylipapin ja vanhinten kuulustellessa Jeesusta Hän sanoi heille vastauksena ylipapin kysymykseen: Oletko Sinä Kristus, se Ylistetyn Poika?: ”Olen, ja te saatte nähdä Ihmisen pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä.” (Mk.14:61-62)
Matteus antaa vihjeen Jeesuksen merkistä viimeiselle sukupolvelle näin: ”Silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Mt.24:30)

Jeesus ei kertonut opetuslapsilleen, millainen Hänen tulemuksensa merkki on, mutta tämän Hän kertoi juutalaisille puhuessaan sukukunnista, ei kansoista. Hän tarkoitti Israelia.
Emme tiedä, mikä on Hänen tulemuksensa merkki ennen Hänen tuloaan hakemaan seurakuntansa, tai ruumiinsa, mutta se tapahtuu suuren pasuunan soidessa ja ylienkelin äänin. (1.Tess.4:16)
Kastel 27.05.10