Friday, December 29, 2017

PERJANTAI 27.12.2017

PERJANTAI 29.12.2017
01. PERJANTAIPÄIVÄ alkaa sumuisena ja suhteellisen viileänä lämpötilan ollessa 8 astetta, mutta joka keskipäivällä noussee 12 asteen tienoille. Taivas on harmaa ja pilvinen ja jatkunee ainakin parin seuraavan päivän aikana. Sateita ei kuitenkaan luvata, vaikka ihmiset rukoilivat eilen Kotelilla sadetta, sillä tilanne alkaa olla kriittinen. Maaperä kuivuu ja pohjaveden suolapitoisuus kasvaa määrään, joka estää sen käytön juoma-vetenä. Käydessämme eilen Beit Elissä havaitsimme, että ensimmäinen pähkinä-pensas yrittää seurata sisäistä kelloaan ja oli avannut muutamia kukkia, mutta harvassa.

02. Arutz Sheva kertoo artikkelissaan, että EU on Israelin hallituksen torkkuessa hyväksynyt sopimuksen, joka nostaa PA:n asemaa ja antaa sille oikeuden osallistua päätöksen tekoon, jolla EU rahoittaa projekteja Juudeassa ja Samariassa, Golanilla sekä Jerusalemin itäosassa.

Artikkelin mukaan useat hallituksen ministerit olivat hämmästyneitä todetessaan tällä viikolla, että EU:n kanssa oli alle-kirjoitettu sopimus, joka voi muuttaa merkittävästi Israelin ja PA/PLO:n välisiä suhteita kertomatta, kuka sen allekirjoitti.
Sopimus on nimeltään "Rajat ylittävä yhteistoimintaohjelma Välimeren alueella". Ohjelman päämääränä on rahoittaa kymmenien miljoonia E maksavia projekteja 14 EU:n ulkopuolisen maan alueilla Lähi-Idässä mukaan lukien Israel ja PA/PLO, jolle on annettu poliittisen yhteisön asema.
Sopimuksessa todetaan, ettei Israel voi osallistua päätöksentekoon Juudeaa, Samariaa, Jerusalemin itäosaa sekä Golanin ylänköä koskevissa projekteissa. PA/PLO voi sen sijaan nauttii etuoikeudesta, jota sillä ei aiemmin ollut voidessaan osallistua rahoitus-päätöksen tekoon ilman verukkeita sekä alueilla, jotka ovat sen täydessä valvonnassa, että myös Juudean, Samarian, Jerusalemin itäosan, että Golanin kukkuloilla.
EU:n sopimus antaa siten PA/PLO:lle oikeuden vastoin Oslon sopimusta päättää rakentamisesta ja sen rahoituksesta ilman Israelin väliintuloa myös C-alueilla, jotka ovat Israelin täydessä siviili- ja sotilasvalvonnassa.
Sopimuksen liitteenä on pitkä lista kohteista, joille PA/PLO voi hakea EU:n rahoitusta. Esimerkkeinä mainitaan Sebastian alue "Palestiinan perinnekohteena", jolla Israel on vahvistanut valvontaansa, sekä Jerusalemin vanhan osan yksi portti, joka kaiken järjen mukaan kuuluu yksin Israelille.

Israelin hallitus on vaikeassa välikädessä, sillä ministereille annettiin viikko aikaa esittää varauksensa sopimuksesta ennen sen allekirjoitusta, ja vain yksi ministeri, Miri Regev, esitti varauksia siihen muiden nukkuessa. Ministerit saivat maanantaina tiedon sopimuksen allekirjoittamisesta. He saivat tietää, että siihen kuuluu kohta, joka jättää määrittelemättä Israelin rajat perustuen EU:n kanssa solmittuun "Horizon 20" sopimuksen, jonka Israel allekirjoitti 1967. Artikkelissa todetaan, että sopimuksen hyväksymistä tukivat talous-, sisä- ja oikeusministeriöt, jotka eivät olleet ajoissa perehtyneet kunnolla sopimuksen sisältöön, kuten usein tapahtuu.
Yesha-neuvosto lähetti Yeshan Knessetin painostusryhmän kanssa kirjeen pää-ministerille todeten, että sopimus boikotoi useita alueita Israelissa sekä erityisen raskaasti Jerusalemia, Juudeaa ja Samaraa sekä Jordanin laaksoa. Sitäkin vaarallisempi on se, että sopimus antaa PA/PLO:lle oikeuden suunnitella ja toteuttaa projekteja juutalaisen kansan kotimaassa ulkopuolisen tuen vahvistamana. Sopimuksen mukaan Israel ei voi toteuttaa omia projektejaan noilla alueilla, mutta se on velvollinen valvomaan PA/PLO:n projekteja. EU ja PA/PLO ovat jo sopineet useiden projektien toteuttamisesta C-alueilla vastoin Israelin lupaa, joille EU-sopimus antaa oikeutuksen.
PA/PLO näyttää toteuttaneen EU:n avulla vanhanaikaisen, jonka peruuttaminen tässä vaiheessa voi olla mahdoton. Pääministeri voisi ottaa sopimuksen uuteen käsittelyyn, mitä asiantuntijat pitävät vaikeana, koska se todistaisi hallituksen osasyylliseksi. Sitä ei ilmeisesti käsitelty hallituksen istunnossa, vaan pääministeri hyväksyi sen hiljaisesti. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/239937,
03. Israelin päätös erota UNESCO:sta 2017 aikana päättyi nolosti, sillä hallituksen oikeuttama lähettiläs, jonka oli määrä ojentaa virallinen eroamispäätös UNESCO:n Pariisin päämajassa, kolkutteli lukituille oville. YK:n kulttuurijärjestö oli päättänyt pitää pidennetyn joululoman toiseen päivään tammikuuta 2018 saakka.
Lähettiläs Shama-HaCohen vakuutti ojentavansa päätöksen erosta vaikka kiipeämällä teräsaidan yli, jos on tarpeen.
Pääministeri Netanyahu valtuutti Israelin UNESCO:n lähettilään Carmel Shama-HaCohenin ojentamaan virallinen eroamis-päätöksen UNESCO:n virkailijoille esittäen pääasialliseksi syyksi järjestön kohtuuttoman yksipuolisen syrjinnän Israelia kohtaan.
Israelin olisi pitänyt jättää eropäätöksensä UNESCO:n pääsihteerille vuosi ennen sen toteutumista vuonna 2018 lopussa.
Shama HaCohen vakuuttaa, että kirje on lähetetty ajoissa, ja se tultaneen silti hyväksymään, koska se on allekirjoitettu hyvissä ajoin ennen vuoden 2017 loppua. https://www.timesofisrael.com/israel-withdrawal-runs-into-obstacles-with-unesco-closed-for-holidays/,

04. ToI:n julkaisemassa Ron Kampeasin laatimassa artikkelissa pohditaan rauhan-prosessin tilaa ja pyritään selvittämään, mitä mahdollisuuksia Jared Kushnerin johtamalla tiimillä on edetä neuvotteluihin Israelin ja PA/PLO:n välillä. Artikkelissa todetaan, että Trumpin nimittämä erityislähettiläs Lähi-Idässä Jason Greenblatt oli outo valinta tehtävään, jossa hänellä ei ollut kokemusta, mutta monet epäilijät ovat joutuneet tunnustamaan hänen erikoiskykynsä kuunnella jokaisen asiaan liittyvän mielipiteitä ilman ennakkokäsityksiä. Greenblatt, joka on Daniel Friedmanin tavoin ortodoksijuutalainen ja toimi myös Trumpin asianajajana ennen hänen nousuaan USA:n presidentiksi, toteuttaa Mossadin entisen johtajan Tamir Pardon huomiota, että lopultakin rauhansopimus saa voimansa kahden kansan keskeisestä hyväksymisestä, eikä hallitusten välisistä sopimuksista.

Juudean ja Samarian juutalaisyhteisön jäsenet tunnustavat, että heitä on kuultu, ja samaa tunnustavat palestiinalaiset huolimatta heidän johtajiensa Trumpin hallitusta syyttävistä lausunnoista. PA/PLO:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas kielsi järjestön jäseniä keskustelemasta Trumpin tiimin jäsenten kanssa, eikä halunnut tavata varapresidentti Mike Penceä tämän Israelin vierailun aikana, joka siirrettiin kongressin äänestysten vuoksi tammikuun puoliväliin.

Abbas sai hyvän verukkeen tyhmänrohkealle käyttäytymiselleen Trumpin tunnustaessa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, mikä on vain todellisuuden huomioiminen. USA:n lähetystön muutto Tel Avivista Jerusalemiin oli toinen Abbasia karsastava aihe, vaikka sen toteuttaminen vienee vuosia. Todellisuudessa USA on ainoa valtio, jolla on todellisia mahdollisuuksia toimia välittäjänä, jonka myös Saudi Arabian kuningas Salman totesi. Kiina ja Venäjä ovat muukalaisia, eikä Turkki ole sen parempi presidentti Erdoganin haaveillessa globaalin kalifikunnan kalifista. Toiseksi Iran rohkaisee Hamasia Gazassa luvaten antaa kaiken tukensa Jerusalemin vapauttamiseksi Israelin miehityksestä, kuten se sanoo. Gazan kysymys on vaikea ongelma, eikä Israel luota PA/PLO:n kykyyn valvoa sen toimia Juudeassa ja Samariassa, jos sovittelu Hamasin ja PA/PLO:n välillä onnistuu. USA:n tiimi onkin avoin uusille luoville ratkaisuille, joista äskettäin julkistettu suunnitelma "Palestiinan valtiosta Gazassa ja Siinaissa" on yksi ja ehkä toteuttamiskelvollisin, mutta se edellyttää luovaa ajattelua kaikilta tahoilta. https://www.timesofisrael.com/an-unlikely-negotiator-jason-greenblatt-is-pushing-ahead-by-listening-up/,

05. TV-10 raportoi salaisesta sopimuksesta, jonka USA:n ja Israelin kansalliset turvallisuus-johtajat allekirjoittivat Valkoisessa Talossa joulukuun 12. päivänä 2017.
Aiesopimus on pitkälle ulottuva yhteinen sopimus, jolla osapuolet sopivat täydellisestä yhteistyöstä uhkaa vastaan, mikä muodostuu Iranin ydinase- ja ohjusohjelmasta, sekä muista Israelia uhkaavista Iranin toimista.
TV-10 raportoi torstaina, että sopimus oli tulos tiiviistä keskusteluista Israelin ja USA:n tiedustelu- ja puolustusjärjestöjen johtavien turvallisuus-neuvonantajien kesken, USA:n puolesta H R McMaster ja Israelin puolesta Meir Ben-Shabbat.
Virkailijat sanoivat sopimuksen toteuttavan käytännössä sen, mitä presidentti Trump totesi puheessaan 13.marraskuuta, jossa hän kieltäytyi tunnustamasta Iranin noudattavan sopimusehtoja sen ydinteollisuudesta.
USA ja Israel sopivat yhteisten tiimien perustamiseksi Iranin taholta nousevien uhkien käsittelemiseksi.
Yksi tiimi käsittelee Iranin toimia Syyriassa ja sen Hizbullahille antamaa tukea.
Toinen käsittelee diplomaattisia ja tiedustelu-toimintoja Iranin ydinasehaaveiden toteutumiseksi.
Kolmas käsittelee Iranin ballististen ohjusten rakentamista ja toimivan ohjusjärjestelmän rakentamista Syyriassa ja Libanonissa.
Neljäs tiimi valvoo valmistautumista Iranin ja Hizbullahin aiheuttaman konfliktin kiihtymisen varalta. Sopimuksella uskotaan olevan merkittävä vaikutus Israelin turvallisuuteen. https://www.timesofisrael.com/report-us-israel-sign-secret-pact-to-tackle-iran-nuclear-and-missile-threat/

06. UUTISIA LYHYESTI
• USA:n Israelin lähetti Daniel Ftiedman reagoi voimakkaasti PA/PLO:n puheen-johtajan Mahmoud Abbasin antamiin USA:n presidentti Donald Trumpia Jerusalemin asemaa koskevaan lausuntoon Israelin pääkaupunkina. Friedman sanoi: "Muutamat palestiinalaisten julkistamasta retoriikasta ovat rumia ja rasistisia". Hän totesi PA:n arabien reaktioiden olevan emotionaalisia ja epäonneksi yliampuvia lisäten, että Trump totesi vain sen, mikä on todellisuutta määrittelemättä Israelin itsenäisyyttä Jerusalemin kuntarajojen sisällä. Hän vetosi järkeen todeten, ettei Israel hyväksy ketään muuta välittäjää USA:n rinnalle, jolla yksin on tarvittava uskottavuus edistää rauhanprosessia lopullisen rauhan saavuttamiseksi. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/US-envoy-Palestinian-reaction-to-Trump-announcement-is-ugly-antisemitic-520277,
• Iranin tukemien shia-militaristien johtaja Al Hajj Hamza vieraili Israelin ja Libanonin välisellä rajalla. Hän on Hizbullahin kanssa liitossa oleva Liwa Al-Bakir ryhmän komentaja. Al-Bakir on Iranin vallankumouskaartin kouluttama militia ryhmä. Sitä komentaa hänen veljensä Al-Hajj al-Khalid. Ryhmä on yksi tärkeimmistä shia-yksiköistä Syyriassa.
Hamza on toinen korkes shia-sotilasjohtaja, joka vieraili Libanonin Israelin vastaisen rajan tuntumassa, eivätkä he varmaan olleet pyhiin-vaellusmatkalla, sotaa he suunnittelevat. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/US-envoy-Palestinian-reaction-to-Trump-announcement-is-ugly-antisemitic-520277
• Poliisi on kuulustellut Netanyahua ainakin 6 kertaa, mutta ei ole toistaiseksi julkistanut syytettä häntä vastaan. Ehkä tuore laki epäilyttää heitä, joka kieltää poliisin oikeuden syyttää. http://www.jpost.com/Israel-News/Did-the-Police-Recommendations-Law-protect-Netanyahu-521348
• Kansainvälinen media, EU ja monet arabimaat katsovat Israelin miehittäneen Juudean ja Samarian Kuuden päivän sodassa 1967, mutta todellisuudessa Israel vapautti nuo alueet Jordanian miehityksestä vuodesta 1948 lähtien. Israelin poliittista johtoa voidaan syyttää pelkuruudesta, ettei se ole tukenut tätä selvää tosiasiaa eikä tunkenut sitä kieltäjien kurkusta alas, sillä koko alue Jordan joesta Välimereen kuului kansainliiton 1922 hyväksymään mandaattiin, joka annettiin Englannin vastuulle juutalaisen kotimaan perustamiseksi. Kulttuuriministeri Miri Regev on nostanut tämän kysymyksen esiin. USA:n lähettiläs Daniel Friedman vaatii USA:n ulkoministeriötä pudottamaan pois terminologiastaan Israel miehitys-valtana, mutta ulkoministeriö vastustaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/239996,

SÄÄTILAT TÄNÄÄN
Jerusalem 08 -17; Tiberias 13 -25; Suolameri 15 -23, .Eilat 13 -26, +C-astetta. Huomenna hiukan viilenee, puolipilvisyys jatkuu ilman sateita.


Wednesday, December 27, 2017

KESKIVIIKKO 27.12.2017

KESKIVIIKKO 27.12.2017
01. KÄYDÄÄN ensin läpi Israelin kuumimmat uutiset otsikoiden tapaan.
02. Kulanu-puolueen puheenjohtaja, talous-ministeri Moshe Kahlon jättää oven auki Netanyahun hallituksen kaatamiseksi. Hän kutsuu eduskuntaryhmänsä kokoon poliisin annettua suosituksensa 2-3 viikon aikana. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Kulanu-leaving-the-door-open-to-take-the-prime-minister-down-520125

03. VALTION TILAA 2017 koskeva Taub keskuksen raportti tarjoaa tuokiokuvan Israelin sosiaali/taloudellisesta tilasta v. 2017. Työllisyyden ja todellisten palkkojen nousu ovat johtaneet kulutuksen kasvamiseen mutta myös elintason nousemiseen. (työttömyys on ennätysalhaalla) Suuri osa työmarkkinoista kärsii alhaisesta tuottavuudesta ja alhaisista palkoista hintojen pysyessä korkeimmalla tasolla OECED:n sisällä. Makrotalouden pitkän aikajanan näkymä on heikko valtion kohdatessa demograafisia haasteita, jotka voivat hidastaa talousnousua, mukaan lukien työtätekevän väestön osuuden taantumisena väestöryhmissä, joiden työllistäminen on suhteellisen alhainen ja joiden ammatti-pätevyys on alle modernin vaatimuksen. Ortodoksi- ja haredi-väestön heikon työllistäminen korjaaminen edellyttää opetuksen ja ammattitaidon nostamista. Israelin arabien ja juutalaisväestön opetustasossa havaitut erot johtuvat arabiväetön sosiaalitaloudellisesta tilasta. Arabinaiset kilpailevat ylioppilastutkinnon suorituksessa tasavertaisesti juutalaisnaisten kanssa, jopa ylittäen sen. Arabi-miesten kasvava kiinnostus insinööri- ja tietokone-oppiarvon suorittamiseksi on positiivinen ilmiö, todetaan raportissa. http://www.jpost.com/Israel-News/Taub-report-Economic-slowdown-high-poverty-and-inequality-in-Israel-in-2017-520126

04. Pääministeri Netanyahu tapasi tiistaina iltapäivällä useita johtavia kansallis- uskonnollisia rabbeja pyytäen heitä tukemaan häntä estääkseen kansallisen hallituksen kaatamisyritykset. Rabbien mukana olivat Haim Druckman, Eli Sadan, David Stav ja Yaakov Shapira. Netanyahu manasi tilaisuudessa Oslon sopimuksia, jotka 1992 valtaan noussut Labourpuolue sai 1993 runnottua läpi ostamalla yhden epäröivän kansanedustajan valkoisella autolla, mutta jotka ovat kirottuja useimmille kansallisen uskontopuolueiden jäsenille. Netanyahu vetosi tähän saadakseen tukea, koska vaara on olemassa, että Labour nousee taas valtaan. Rabbi Druckman viittasi mielen-soittajiin todeten että he puhuvat hyvin sovittelevalla tavalla, mutta heidän motiivinsa ovat muualla. Sadan päivitteli poliittista järjestelmää todeten, että Netanyahu olisi ansainnut ruhtinaallisesti keskittymällä liiketoimintaan. "Näin meillä on ongelma, koska BIBI hyväksyi tarjotun sikarin, ja sen varjolla he sitten kaatavat hallituksen ilman äänestystä".

Rabbien ja Netanyahun kokouksen jälkeen Yesh Atid kansanedustaja Elazar Stem totesi, että "Netanyahu etsii kansallisten uskonto-puolueiden tukea sitä tarvitessaan, mutta ei edistä niiden tärkeitä aloitteita". http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-calls-on-National-Religious-rabbis-for-support-520113

05. Strategisesti tärkeä Beit Jinn kylä Syyriassa vain 5 km:n päässä IDF:n tukikohdasta rajan takana, joutui kylää puolustavien kapinallisten suostuttua antautumaan Syyrian, Hizbullahin ja Iranin johtamille hyökkääjille ilman IDF:n lupaamaa väliin-tuloa. Hyökkääjien joukot miehittivät kylän tiistaina 26.joulukuuta. He olivat näin saaneet haltuunsa pääsyn Israelin pohjoisrajan tuntumaan sekä Golanin Quneitran alueeseen. Hyökkääjät saivat sunnuntaina vahvistusta Hizbullahilta ja Syyrian armeijan Golanin militiajoukoilta. Maanantaina allekirjoitetun sopimuksen mukaan Beit Jinnin asukkaat, jotka haluavat lopettaa taistelut, armahdetaan täysin. Jotka haluavat jatkaa, kuljetaan kapinallisten valvomalle alueelle Daraan ja Idlibin alueilla. Israelin valvomalta alueelta Daraan kautta tulleet lähetetään takaisin samaa tietä. Syyrian armeija ottaa valvontaansa kaikki sotilaalliset tukikohdat Beit Jinnin laaksossa,
jotka olivat sen valvonnassa ennen sisällissodan alkua v.2011. DEbkafile analysoi tilannetta maanantaina todeten, että IDF:n lupaaman väliintulon estyessä Haderin kylän kurdiasukkaiden painostamiseksi avaamaan pakotie kylänsä kautta, kapinallisilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin antautua. Syyrian, Hizbullahin ja Iranin Vallankumous-kaartin upseerit sanelivat antautumisehdot, joilla hyökkääjien joukot saivat haltuunsa Beit Jinnin kylän ilman taistelua.
Hyökkääjillä on nyt esteetön pääsy kohti Quneitraa, mihin DF:n mukaan IDF antoi avoimen valtakirjan. DF:n artikkelin mukaan Hizbullahin joukkojen kolonnat ajoivat taistelualueelle sunnuntaina 24.12. Libanonin eteläosasta Chebaan tukikohdasta liittyen hyökkääviin joukkoihin. Israelin pelkäämä tilanne on kehittynyt Israelin pohjoisrajan tuntumassa Hizbullahin ja Iranin joukkojen liittyessä Syyrian armeijan joukkoihin. https://www.debka.com/price-israels-pledge-druzes-syrian-hizballah-iranian-militia-forces-may-push-border/,

06. UUTISIA LYHYESTI
• Presidentti Reuven Rivlin ylisti tiistaina mielenosoittajia sanoen protestien olevan tärkeitä online aktivistien villi-versoja. Harkittuaan sanojaan yön yli Rivlin pyrkii perumaan lausuntonsa. Keskiviikkona hän tarkensi sanojaan todeten, ettei hän koskaan kehottanut ihmisiä osallistumaan korruption vastaisiin mielenosoituksiin, jotka keskittyivät Benyamin Netanyahua ja hänen halitustaan vastaan, väittäen, että valitettavasti hänen sanansa oli otettu pois asiayhteydestään. https://www.timesofisrael.com/after-praise-rivlin-walks-back-support-for-anti-corruption-protests/
• Labour-puolueen puheenjohtaja Avi Gabbay, jota yleisesti pidettiin kokemattomana ja jopa naivina, on pikku hiljaa alkanut näyttää johtajan elkeitä. Maanantaina suostuessaan vastaamaan joukolle journalisteja hän varoitti, ettei ollut varautunut pitämään puheita, ja esitti sanomansa puolessa tunnissa. Gabbay tunnusti olevansa lähellä Rabinia, vaikkei koskaan tuntenut häntä.
Hän sanoi ihailevansa Yitzhak Rabinin käytännöllisyyttä diplomatiassa ja turvallisuudessa, keskittyen olennaiseen. Hän sanoi, ettei ole voittanut puolueen aktivisteja, mutta hän voitti sen jäsenet. Hän sanoi tarvitsevansa rinnalleen turvallisuusmiehen, koska hän tuli politiikkaan talouselämästä. Gabbay sanoi neuvottelevansa kenet vastapuoli PA/PLO:ssa valitsee pyrkien saamaan sopimuksia, kieltäytyen luettelemasta, millaisia ennakkoehtoja hänellä olisi todeten, että hän pitää itseään tulevana pääministerinä, eikä neuvottele median kautta. Hän haluaa rauhaa, turvallisuutta ja normalisointia arabinaapurien kanssa. Jos se vaatii kahta valtiota, hän suostuu. Gabbay ei halua sitoa käsiään Jerusalemin kysymyksessä, mutta tunnustaa, etteivät arabikylät muurien ulkopuolella ole osa Jerusalemia. Shuafatin arabienemmistöinen lähiö ei hänen mielestään ole osa Jerusalemia.
Gabbay vastustaa setlementtien rakentamista ja uusia kukkulakyliä, mutta "100 000 ihmisen karkottaminen kodeistaan ei ole ratkaisu, tarvitaan luovaa ajattelua kysymyksen ratkaisemiseksi". Hän ei hyväksy Bibin äänettömyyttä Hamasin ampuessa rakettejaan Israelin kansalaisten kyliin pakottaen heidät suljettuihin kellareihin. Hän pitää Netanyahua kyynikkona, joka mieluummin vaikenee odottaen, että joku toinen ottaa syyn hartioilleen.
Gabbay tuli paljon epämääräisemmäksi käsiteltäessä Trumpin päätöksiä Jerusalemista, mutta hän kaipaa USA:n demokraattien nousua suosta, johon he ovat vajonneet Obaman valtakaudella. https://www.timesofisrael.com/invoking-rabin-labors-gabbay-says-hes-the-decisive-leader-israel-needs-as-pm/

Gabbayn lausuntoja tarkastellessa jää tunne, että hänellä on hyviä oivalluksia ja pyrkimyksiä, mutta että hän kävelee ruusutarhassa ihastellen ja nauttien asemastaan, mutta samalla arvostellen, "miksi tuo on näin eikä siten, kuin haluan". Häneltä puuttuu – tai journalistit sivuuttivat sen – syvyys ja näkemys Israelin ja Jerusalemin uskonnollisesta merkityksestä kolmelle uskonnolle, eikä sitä voida sivuuttaa olankohautuksella. https://www.timesofisrael.com/invoking-rabin-labors-gabbay-says-hes-the-decisive-leader-israel-needs-as-pm/,
• Argentiinan tuomioistuin, jota johti tuomari Julian Ercolini, kirjoitti 656-sivuissa päätöksessään, ettei erityissyyttäjän Alberto Nismanin kuolema ole voinut olla itsemurha, jollaiseksi se lavastettiin. Nismanin ruumis löydettiin hänen asunnostaan 18.01.2015, vain tunteja ennen kuin hän oli valmistautunut esittelemään Argentiinan parlamentin jäsenille tutkimustensa tukokset, joiden mukaan silloinen presidentti Cristina Fernandez de Kirchner peitti Iranin osallisuuden hyökkäykseen Buenos Airesin AMIA juutalaiskeskusta vastaan, jossa kuoli 85 ja satoja haavoittui. Nismanin kuolema määriteltiin itsemurhaksi, sillä pistooli, jolla oli ammuttu lähietäisyydeltä hänen päähänsä, löytyi hänen vierestään. https://www.timesofisrael.com/argentine-court-rules-alberto-nismans-death-a-murder/
• Argentiinalainen tuomari määräsi entisen presidentti Cristina Kitchnerin vangittavaksi Iranin terrori-iskuun osallisuuden peittelemisestä. https://www.timesofisrael.com/argentina-judge-orders-arrest-of-ex-president-kirchner-over-iran-cover-up/
• TAUB-keskuksen tutkimusten mukaan Israelin elinkustannus on yksi korkeimmista kehittyneissä maissa. https://www.timesofisrael.com/israeli-cost-of-living-among-highest-in-developed-world-report-finds/
• Israelin urheilijoita on syrjitty ja estetty osallistumasta urheilukilpailuihin arabimaissa eivätkä osallistuneet ole saaneet kantaa Israelin lippua kilpailu-puvuissaan, ei kädenpuristuksia kilpailijoiden välillä, eikä heille nostettu lippua mitalinjako-tilaisuuksissa eikä soitettu kansallislaulua, kuten säännöt määräävät. Saudi Arabia kielsi israelilaisten shakin pelaajien osallistumisen turneeseen Saudi Arabiassa, vaikka suhteita on korjattu. https://www.timesofisrael.com/saudi-ban-on-israeli-chess-players-underscores-limits-of-gulf-relations/.
• USA:n lähettiläs Israelissa esitti vaatimuksen maansa ulkoministeriölle poistaa lausunnoissaan Juudeasta ja Samariasta maininta miehitettyinä alueina, mutta ulkoministeriö kieltäytyi. Jerusalemissa syntyneiden USA:n kansalaisten passiin ei hyväksytä mainintaa Jerusalem, Israel. Presidentti Trump voi halutessaan muuttaa käytännön. https://www.timesofisrael.com/us-envoy-said-to-ask-state-department-to-stop-calling-west-bank-occupied/
• Guatemalan ulkoministeri Sandra Jovel sanoo, ettei ole mitään aikeita perua päätöstä muuttaa maan lähetystö Jerusalemiin. Honduras lienee seuraava maa, joka seuraa Guatemalaa. Kaikkiaan 10 maat ovat ilmaisseet halunsa muuttaa lähetystönsä Israelin pääkaupunkiin. https://www.timesofisrael.com/guatemala-fm-defends-israel-embassy-move/
• IDF varoittaa Gazan jännityksestä, joka voi kehittyä uudeksi konfliktiksi, vaikka kumpikaan osapuoli ei halua sitä. Iran lupaa avusta Hamasia kaikella voimallaan Jerusalemin vapauttamiseksi https://www.timesofisrael.com/idf-warns-gaza-tensions-could-erupt-into-new-conflict-report/

SÄÄTILAT TÄNÄÄN
Jerusalem 07 -16; Tiberias 14 -24; Suolameri 16 -24; Eilat 12 -25 +C-astetta
Huomenna asteen verran enemmän, pilvistä mutta ei sateita.
Tuesday, December 26, 2017

ihminen ii

IHMINEN ii
Jumalan kaltainen
Kirjoitin 2010 artikkelin nimeltä IHMINEN. Sen jälkeen on tapahtunut kaikenlaista, mikä on kasvattanut ymmärrystäni Jumalan tarkoituksesta luodessaan ihmisen maapallolle siinä määrin, että katson aiheellisesti lisätä ja täydentää aiempaa kirjoitustani.
Käydessäni läpi sydämen verisuonten katedroinnin runsas puolitoista vuotta sitten, jonka koin kuin käyntinä Tuonelan portilla, josta minua ei vielä päästetty sisälle, sillä Jumalan säätämä aika ei ollut täyttynyt. Siksi Hän ojensi väkevän kätensä minun ja Tuonelan muurin väliin palauttaen minut takaisin "riivaajien laaksoon". Tämän jälkeisenä aikana Jumala itse – kuten olen kokenut – on opastanut minua ymmärrykseen.

Kun Jumala loi ihmisen luotuaan ensin ihmisen elämälle sopivan ympäristön ja ilmaston ja täytettyään maapallon luomillaan kasveilla, puilla ja lukuisilla eläimillä, kaloilla ja linnuille, Hän viimeiseksi loi ihmisen, jonka sieraimiin Hän puhalsi Elämän Hengen. Katseltuaan kaikkea luomakuntaansa Hän näki, että se oli sangen hyvä.
Mitä tarkoittaa Mooseksen kirjan ilmoitus, että Jumala loi ihmisen kaltaisekseen?
Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on Henki, eikä Hänellä ole ihmisen aisteilla havaittavaa muotoa. "Kukaan ei ole Jumalaa nähnyt eikä voi nähdä ja jäädä henkiin", kuten Jeesus todistaa, "mutta Jumalan Poika on Hänet ilmoittanut". Opetuslasten tingatessa Jeesukselta, "Näytä meille Isä, niin me tyydymme", Jeesus vastasi, "Joka on nähnyt Minut, in nähnyt Isän".
Voisimme yrittää selittää tuota mysteeriota ihmistä Jumalan kaltaisena näin: Ensimmäinen ihminen Adam oli Jumalan henkinen olemus luotuna ihmisen aistein havaittavaan muotoon. Täten ihmisellä on Hengen lisäksi ruumis ja sielu. Hänellä oli myös Jumalan kaltaisia henkisiä ominaisuuksia, jotka olivat hänen käytettävissään. Jeesus Kristus oli Adamin jälkeen ensimmäinen ihmisen poika, joka on Jumalan tarkoituksen mukaisesti täydellinen. Hän oli ilman Adamin lankeemuksen tuomaa tahraa, joka periytyy miehen y-kromosomin mukana isältä pojalle, sukupolvesta toiseen loputtomiin. Jeesus tuli ihmissukuun sen historian ulkopuolelta.
Jumalan tarkoituksena oli, että ihminen eläisi ikuisesti, ja siksi paratiisissa oli elämän puu, jonka hedelmien syönti takasi elämän jatkuvuuden. Ainoa rajoite ihmisen vapaudelle oli ehdoton kielto välttää syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta varoituksella, että sinä päivänä, jona ihminen siitä söisi, hän kuolemalla kuolisi, kuten Sana vahvistaa. Ihminen ei kuollut fyysisesti, mutta hän kuoli hengellisesti. Ennen lankeemusta ihminen pystyi puhumaan Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin, mutta tämä yhteys katkesi lankeemuksen vuoksi.
Jumala kuitenkin "ikävöi kateuteen asti Henkeä, jonka Hän on pannut meihin". Esteenä oli se, että Jumala on Pyhä, eikä saastunut ihminen voinut lähestyä Häntä. Jumalan pyhyys vaatii sovitusta, eikä kauriiden ja lampaiden veri riittänyt, siihen tarvittiin puhdas ja täydellinen uhri, jonka pystyi suorittamaan vain täydellisen uhrin veri.
Paavali selittää, että juutalaisten uhritoimitusten tarkoituksena oli suojella valittua kansaa siihen saakka, kunnes suoritettaisiin "täydellinen uhri., joka ainiaaksi vanhurskauttaisi ne, jotka pelastuvat". Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on luotu, antautui suorittamaan tämän uhrin.
Jeesus sovitti syntisen ihmisen Jumalan edessä ja lunasti myös hänen ruumiinsa iankaikkiselta kadotukselta. Hän toi Jumalan valtakunnan maan päälle, ei näkyvässä muodossa, vaan Hengessä niihin, jotka ovat uudestisyntyneet sovituksen kautta. Hänen sovituksensa kautta ihmisellä on taas vapaa oikeus lähestyä Jumalaa. Ihmisellä on myös oikeus käyttää Jumalan antamaa käskyvaltaa saatanan voimien yli, jopa niin, että Jeesus käski opetuslapsiaan parantamaan sairaita, tekemään voimallisia tekoja ja ajamaan ulos riivaajia Hänen nimessään. Seurakunta on suurelta osin unohtanut tämän kehotuksen, jopa väittäen, ettei se koske meitä, se oli tarkoitettu vain apostoleille.
Aikamme tiedemiehet ja tutkijat ovat perehtyneet syvästi myös Raamatun lupauksiin etsiessään keinoja sairauksien parantamiseen ja elämän jatkamiseen. He eivät kuitenkaan hyväksy Raamatun ilmoituksia ehdoista, joilla ne saadaan, vaan turvautuvat teknisiin laitteisiinsa ja huippu-nykyaikaisiin elektroni mikroskooppeihinsa ilman luopumusta syntisestä elämästään.
Mitä syvemmälle tiedemiehet tunkeutuvat ihmisruumiin ja maailman kaikkeuden salaisuuksiin, sitä useammin he ovat joutuneet toteamaan Jumalan luomistyön valtavuuden kaikkein pienimmistä osista aina käsittämättömiin mittasuhteisiin, sitä useammin he ovat joutuneet tunnustamaan, ettei se ole voinut syntyä sokeiden kehityssattumien kautta, vaan sen on toteuttanut ihmisymmärrykselle ylivoimainen järki. Silmän toimintaa tutkinut lääkäri joutuu tunnustamaan tämän, samoin korvatutkija hämmästellessään, miten tarkoituksenmukainen tuo monimutkainen järjestelmä kuitenkin on.
Solututkijat ovat pystyneet kartoittamaan kaikki ihmisen geenit. He ovat ohittaneet solun sisässä olevan olemattoman pienen nystyrän. Jotkut kutsuvat sitäkin geeniksi, jotkut toisella nimellä, mutta sillä ei uskottu olevan mitään käytännön merkitystä, kunnes eräs heistä havaitsi, että se oli elintärkeä solun hyvinvoinnille. He havaitsivat, että se alkaa jossain vaiheessa surkastua, ja he pystyivät selvittämään, että se tarvitsi määrättyä ravinnetta, entsyymiä toimiakseen, ja ovat pyrkineet kehittelemään rohtoa, jossa on tuota entsyymiä. Tämä mitättömän vähäinen osanen, "Jumalan sormenjälki", säätelee ihmisen elämää.
Paratiisissa oli kaikkinaisia puita, myös elämän puu. Oliko tuon puun hedelmissä sitä entsyymiä, joka takasi ikuisen elämän? Jumala sulki kuitenkin pääsyn elämän puun luokse.
Samalla Hän sulki ihmisen aivojen neuroneista valtaosan, joita ihminen ei välttämättä tarvitse elääkseen. Tiedemiehet eivät hyväksy tätä, vaan ovat pyrkineet kehittämään poistettuja ominaisuuksia geenimanipulaation avulla siirtämällä eläinten geenejä osaksi ihmisen perimää. Näin voitaisiin saada ihmiselle yönäkö, tai herkkä kuulo tai joitain muita ominaisuuksia, joita joillain ihmisellä voi olla kuin jäänteinä Adamin ajoilta. Toinen tapa on yhdistää ihminen osaksi tietokonetta, osalliseksi sen tietopankista.
Käytyäni Tuonelanportilla ajattelin, ettei ihmisen ruumiilla ole niin suurta merkitystä, sillä Paavalikin tuskaili Kuoleman ruumiistaan, jonka vankina hän tunsi olevansa odottaen, että joku pelastaisi hänet siitä. Jeesuskin sanoi, että Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään merkitse.
Mitä enemmän olen perehtynyt Jumalan luomis-työn ihmeeseen, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut, että vaikka tämä liha ja veri eivät voi periä Jumalan valtakuntaa, sen suunnitelmat, piirustukset ja työselitykset ovat Jumalan arkistossa, josta ne otetaan esille ihmisen ylösnousemisen yhteydessä. Se ruumis, joka nousee ylös, ei ole tämä kuoleman ruumis, vaan kirkastettu, kuten Jeesus oli noustuaan kuolleista.
"Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani, minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut Sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut", Ps 139:15.
Ihminen on kuin hienon hieno viritetty koneisto, joka viidellä sensorillaan (aistillaan) seuraa ympäristöään tiedottaen niistä välittömästi keskusvalvomoon, josta annetaan komennot. Mutta tämän lisäksi ihmisellä on ajatus-, tunne-, tahto- ja mielikuvitusmaailma, jotka toimivat kaiken aikaa. Normaalioloissa kaikki toimii häiriöttä, mutta ihmistä vastaan hyökätään kaiken aikaa monelta taholta. Ihmisen immuuni-järjestelmä pyrkii torjumaan bakteerien ja virusten hyökkäykset. Lisäksi Jumala on asettanut ihmisen sisimpään moraalisia ja eettisiä vartijoita, jotka varoittavat tai syyttävät tilanteen mukaan; ihmisellä on omatunto. Ympäristötekijät, melu saasteet ja normaalista poikkeavat säätilat kuluttavat ihmisen vastustuskykyä heikentäen hänen kestävyyttään. Kun Jumala puhuu ihmiselle, Hän puhuu omalle Hengelleen hänessä
Ihmisruumis on varustettu korjaustoiminnoilla, jotka automaattisesti hoitavat pienemmän vauriot, suuremmissa tarvitaan ulkoista apua.
Joku voi herättää kysymyksen, eivätkö kaikki nämä toiminnot ole myös eläimillä, kehittyneemmät kuin ihmisellä? Mutta miksi Jumala ei olisi käyttänyt samoja suunnitelmia muunnellen niitä eri tarpeitten mukaan? Psalmissakin viitataan, että behemot oli yksi luomistyön varhaisimpia tuloksia. "Herran tiet eivät ole meidän teitämme, eivätkä Hänen ajatuksensa meidän ajatuksiamme".
"Herra on minun Paimeneni, ei minulta mitään puutu, vihreille niityille Hän vie minut lepäämään, vilvoittavien vetten tykö Hän minut johdattaa, Hän virvoittaa minun sieluni, ja ohjaa minut oikealle tielle Nimensä tähden". Ps 23:1 -3.
Kastel 25.12.2017 GavrielSunday, December 24, 2017

SUNNUNTAI 24.12.2017

SUNNUNTAI 24.12.2017
01. On jouluaatto, vaikkei Israelin katukuvassa juuri sitä juuri huomaa. Jerusalemin kaupunki jakoi tavaksi tulleen käytäntönsä mukaan ilmaisia joulukuusia, mutta kaduilla marssitaan vaatien valituilta johtajilta rehellisyyttä ja vastuuntuntoa. Toivotan tässä - ettei unohtuisi - kaikille onnellista ja turvallista joulurauhaa ja uutta vuotta 2018.

02. Jerusalemissa kokoontui 600 ihmistä Kikar Zion aukiolle osoittaakseen mieltään lainkuuliaisuuden puolesta. Pääpuhuja Jerusalemissa oli entinen puolustusministeri Moshe Yaalon, joka sanoi aiemmin valvoneensa maassa vallitsevan korruption vuoksi, mutta nyt hän kehottaa maan johtajia valvomaan – ei Iranin – vaan korruption vuoksi, sillä korruptio polkee oikeutta ja saa ihmiset menettämään luottamuksensa maan johtajiin ja instituutioihin. "Se on suurempi vaara kuin Iranin, Hizbullahin, Hamasin tai ISIS:n aiheuttama uhka" Yaalon todisteli.
Osanottajat heiluttivat Israelin lippuja ja pitelivät käsissään kylttejä, joissa luki: "Ansaitsemme puhdasta politiikkaa" ja "Lain noudattaminen ei ole oikeiston tai vasemmiston asia"; "Ei vasemmisto eikä oikeisto, me kuljemme suoraan keskitietä".
Yksi tilaisuuden järjestäjistä, journalisti Joaz Hendel, vakuutti, ettei tilaisuus ole järjestetty Netanyahua vastaan. "Hänellä on monia avuja ja valtava kokemus, Olen täällä Israelin puolesta. Ei voi elää rauhassa tämän "hajota ja hallitse" metodin alla".
Raporttien mukaan hallitusyhteistyöhön osallistuvien puolueiden aktivisteja oli uhattu seurauksilla, jos he osallistuvat tähän Netanyahun vastaiseksi luonnehdittuun tilaisuuteen.
Kansanedustaja Merav Ben-Ari sanoi osallistuvansa siihen osoittaakseen solidaarisuuttaan korkeimmalle oikeudelle, poliisille ja muille Israelin instituutioille
http://www.jpost.com/Israel-News/Hundreds-attend-rights-pro-demo-in-Jerusalem-519852,

03. Tel Avivissa marssittiin myös lauantai-iltana sapatin loputtua useiden tuhansien ihmisten osoittaessa mieltään Rothschild bulevardilla ja Rabin aukiolla. Teemana oli sielläkin korruption vastustaminen, mutta kuten Makor Rishon journalisti raportoi Tweet sivullaan, useiden valo-kuvien todisteilla, mielenosoituksen kohteena oli pääministeri Benyamin Netanyahu. Eräs hänen julkaisemistaan valokuvista esittää pahvista tehtyä giljotiinia, Kuvaa levitettiin internetissä online, mikä herätti epämiellyttäviä muistoja pääministeri ennen Yitzhak Rabinin teloitusta v. 1995 levitettyjä valokuvia oikeistosiiven mielenosoituksista.
Likud paheksui lausunnossaan tuomiten mielen-osoituksen kiihottavana. "Giljoitiini tänä iltana Rothsvhildillä kiihottaa mieliä Netanyahun murhaamiseen halventaen samalla Sionismia". Lausunnossa viitattiin kuviin pienestä ryhmästä mielenosoittajia, jotka kantoivat käsissään BDS liikettä kannattavia plakaatteja. "Vasemmiston järjestämä protesti Rothschildillä ylitti kaikki punaiset varoituslinjat", lausunnossa todettiin.
Marssin järjestäjät vähättelevät pienten ryhmien merkitystä viitaten Israelin loppujen yleisyyteen. "BDS;n kannattajat tuskin edustavat edes itseään, ja joka ilta ilmestyy tilaisuuteen joku idiootti omine lappuineen".
Työväenpuolueenjohtaja Avi Gabbai tuomitsi giljotiinin kantamisen kiihotuksena, mutta katsoi sen esittämisen ehdottomasti hylättävänä. Järjestäjät pyrkivät osoittamaan, että marssit oli järjestettyinä politiikan ulkopuolella, eikä varsinaisesti ketään poliitikkoa vastaan, vaikka pääministeri onkin ollut poliisin pihdeissä viikkokaudet epäiltynä lahjonnasta. https://www.timesofisrael.com/likud-fumes-over-cardboard-guillotine-at-anti-corruption-rally/

04. PA/PLO:n 12. vuottaan ilman mandaattia aloittava puheenjohtaja Mahmoud Abbas on riehunut poliittisella rintamalla jaellen iskuja vähän joka suuntaan, koska ei ole varma, kuka on ystävä kuka vihollinen. Hänen vastenmielisyytensä USA:n presidentti Trumpia vastaan ei suinkaan alkanut tämän Jerusalemin asemaa koskevien lausuntojen johdosta, sillä hän heitteli hajalyöntejään jo kauan ennen sitä syyttäen USA:n neuvottelijoita ennakko-asenteista Israelin hyväksi ja arabeja vastaan.
Hänen retoriikkansa on muuttunut vain entistä karkeammaksi ja rasistisemmaksi, joilla hän heittää bensiiniä liekkeihin.
Abbas kieltäytyi tapaamasta varapresidentti Mike Penceä tämän suunnitellun Israelin vierailun aikana, eikä suostunut tapaamaan Trumpin nimittämää Lähi-Idän koordinaattoria Jason Gteenblattia tai tiimin johtajaa Jared Kushneria.
Varovaiseksi tunnetun Abbasin käytöksen muuttuminen herättää ihmetystä, Laskeeko hän asemansa arabimaailmassa niin vahvaksi, että hän voi avoimesti hyökätä maailman mahtimaata vastaan syyttäen sitä epärehelliseksi, vai onko hänellä tuntemattomia vakuuksia? Gallupin mukaan 86 % PA:n arabeista kannattaa häntä suhteiden vaarantamisen uhallakin Jerusalemin asiassa, vaikka hänen henkilökohtainen kannatuk-sensa onkin pohjalukemissa. Hän myös ilmoitti hakevansa YK:n täyttä jäsenyyttä, mikä sekin saa kannatusta arabikadulla, mutta riittääkö se?
Abbas lähetti uskottujaan haalimaan Kiinan ja Venäjän mielisuosion, joiden hän uskoo korvaavan USA:n puolueettomina välittäjinä.
Israelin poliittinen johto seuraa tilannetta sivusta tumput suorina, vaikka onkin pyrkinyt etsimään tukijoita YK:n jäsenmaista salaisen diplomatian avulla. Osaksi se näyttää onnistuneen, mistä on osoituksena YK:n yleiskokouksen viimeisen USA:n tuomitsevan päätöslauselman kannattajien määrän lasku. Israel pyrkii USA:n tavoin tekemään selväksi, ettei vapaa lounas ole enää vapaa, siihen sisältyy vastavuoroisuus.
USA merkitsi muistiin YK:ssa sitä vastaan äänestäneet, ja harkitsee tuen poistamista tai vähentämistä huonon käytöksen johdosta.
Gallupin mukaan 70 % vaatii Abbasia eroamaan.
Abbas uhkaa lopettaa kaikki yhteydet IDF:n kanssa, vaikka IDF turvaa hänen henkensä. Abbasin kiihottamana tai ilman sitä 9 arabia on saanut surmansa Trumpin Jerusalemin lausuntojen jälkeen, mikä painostaa Abbasia jatkamaan.

"Amerikkalaiset ovat kauan olleet Israelin tukena, sionistisempia kuin sionistit, mutta epä-diplomaattisen ja tyhmän Trumpin aikana se on tullut päivänselväksi" sanoo Imad Mohammed, yksi PA:n toisinajattelijoista. Kansainvälinen kriisiryhmä rohkaisee Abbasia jatkamaan USA:n boikottamista, mutta toisaalta ilman välittäjää ei ole myöskään rauhankeskusteluja.
Kokonaan toinen kysymys on, kuinka kauan Trumpin vieteri kestää Abbasin hyppelyä hänen nenälleen, ennen kuin hän katkaisee kaikki yhteytensä häneen. https://www.timesofisrael.com/abbas-breaks-with-us-over-jerusalem-but-for-how-long/,

05. Debkafile julkisti lauantaina 23.12. artikkelin, jossa se sanoo Valkoisen Talon kaikessa hiljaisuudessa katkaisevansa kaikki siteensä Ramallahissa toimivan PA/PLO:n ja Abbasin kanssa. Debkafile kertoo omiin lähteisiinsä perustuen, että Trumpin hallitus on saanut kyllikseen Abbasin venkoilusta, ja on päättänyt lopettaa kaikki yhteytensä PA/PLO:n johdon kanssa sen USA:n presidentti Donald Trumpin ja hänen Jerusalemin politiikkansa vastaisen kampanjan vuoksi. USA on antanut Abbasille useita varoituksia, joita hän ei ole huomioinut.
Debkafile kertoo, että viime viikolla Abbas kävi tapaamassa sekä Saudi Arabian kuningasta Salmania että kruununprinssi Mohammed bin Salmania (MBS) ja UAE:n kruununprinssi Sheikh Muhammed bin Zayedia (MBZ), jotka molemmat opastivat Abbasia lopettamaan USA:n ja Israelin vastaisen kampanjansa, mutta ilman tulosta.
Tämän johdosta Trumpin hallitus aloittaa 8 kohdan PA/PLO:n vastaisten sanktioittensa toteutuksen.
• Työn alla oleva rauhansuunnitelma esitetään Israelilla ja arabivaltioille, mutta ei PA/PLO:lle.
• USA:n ja PA/PLO:n väliset yhteydet katkaistaan sekä johtaja- että päiväkohtaisissa yhteyksissä. USA on informoinut PA:n arabeja ja muita arabiryhmiä, ettei USA:n Jerusalemin lähetystö vastaa enää poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.
• PA/PLO:n toimiston asema Washingtonissa otetaan uuden tarkkailun alaiseksi sen toiminnan lopettamiseksi.
• USA:n hallitus, ulkoministeriö ja valtiovarain-ministeriö eivät enää kutsu PAS/PLO:n virkailijoita Washingtoniin.
• He eivät ole tervetukkeita Valkoiseen Taloon ja Kansallisen Turvallisuusneuvoston tiloihin, joissa USA:n ulkopolitiikka suunnitellaan. PA/PLO:n johtava rauhanneuvottelija Saeb Erekat, jonka keuhkoja operoitiin USA:ssa ja on nyt toipumislomalla, ei myöskään ole tervetullut Valkoiseen Taloon.
• Trumpin hallitus ei enää anna julkisia ilmoituksia taloustuen leikkauksista PA/PLO:lle, sillä varat on merkitty erillisiin kohteisiin, ja päätökset tehdään erikseen kussakin kohteessa.
• USA lopettaa vuosittaisen tukensa UNRWA:lle arvoltaan 1 miljardi USD/vuosi.
• USA:n hallitus kehotti Saudi Arabian, UAE:n Abu Dhabin ja Qatarin hallituksia jäädyttämään tai hidastamaan taloustukeaan PA/PLO:lle.
Trumpin hallituksen päätös tuen lopettamiseksi
raunioittaa PA/PLO:n talouden, joka keikkui ennen tätäkin vararikon partaalla syvän korruption, huonon suunnittelun ja nepotismin vuoksi. UAE kieltäytyi DF:n mukaan avustuksista. https://www.debka.com/trump-administration-snap-ties-palestinians-no-peace-plan-no-monetary-aid/,
06. UUTISIA LYHYESTI
• Hamasin johtaja Gazassa Ismail Haniyeh uskoo, että Trumpin hallitus tunnustaa pian Israelin maan juutalaisena valtiona, kuten se teki 1948. Hän kehotti lauantaina PA/PLO:n johtoa harkitsemaan uudelleen suhteitaan Israelin hallituksen kanssa.
• Haniyeh uskoo myös, että Trumpin hallitus tunnustaa "setlementtien" liittämisen Israeliin sekä hylkää PA:n arabien vaatimuksen paluu-oikeudesta alueille, joista he lähtivät. YK:n päätös v. 1947 Palestina/Syyrian maan jako-suunnitelmassa mainitaan maan jakaminen juutalaiseen ja arabivaltioon, minkä USA tunnusti tunteja sen jälkeen, kun Israelin valtio perustettiin 14.toukokuuta 1948. Presidentti Obama huomioi saman v. 2014 Unionin aseman puheessaan. https://www.timesofisrael.com/hamas-leader-claims-us-to-recognize-israel-as-a-jewish-state/
• Tietoliikenneministeri Aoub Kara järjesti virallisen delegaation vierailun Etiopiaan vieden mukanaan muita poliitikkoja sekä liikemiehiä. Etiopiassa hän järjesti korkean tason neuvotteluja ollen joissakin itse mukana, mutta hän ei ollut saanut hallituksen lupaa matkalleen. Eikä tämä ollut ensimmäinen, hän oli vieraillut Marokon eteläosan maakunnassa, jolla on pyrkimyksiä erota maan keskushallinnosta. Marokko lähetti vihaisen vastalauseen Israelin sekaantumisesta Marokon sisäisiin asioihin. Ei ole täysin selvää, hakiko Kara lupaa matkalleen Etiopiaan, vai kielsikö hallitus sen. https://www.timesofisrael.com/report-minister-took-investors-activists-on-ethiopia-trip-without-permission/,
• Hallitusyhteistyön entinen koordinoija David Biton joutui sunnuntaina neljännen kerran poliisin hiillostettavaksi epäiltynä korruptiosta ja yhteyksistään rikollisperheeseen. https://www.timesofisrael.com/ex-coalition-whip-faces-4th-round-of-questioning-in-graft-prob/,
• Presidentti Trumpin entinen neuvonantaja ja päästrategisti Stephen Bannon syytti Ivanka Trumpia huonon neuvon antamisesta, ja hänen miestään Jared Kushneria siitä, ettei hän ollut tietoinen äänestäjistään.
Bannon antoi lausuntonsa Vanity Fair ohjelmassa perjantaina. Ivanka Trump on erityisesti Bannonin hampaissa, jonka mielestä Ivanka on syyllinen useisiin julkisuus-vuotoihin. Trump on yrittänyt välittää Ivankan, Jaredin ja Banonin välillä, joks erottuaan meni äärioikeistolaisen Breibart lehden palvelukseen. https://www.timesofisrael.com/bannon-reveals-open-hostilities-with-ivanka-trump-kushner/
.
• Syyrialainen pakolaislapsi lennätettiin Israeliin kiireellisen sydänoperaation vuoksi. 2-vuotias poikalapsi lennätettiin lauantaina Israelin hengen-vaarallisen sydänvian vuoksi. Hän syntyi pakolaisleirissä Kyproksessa, jonne hänen vanhempansa olivat paenneet sotaa. Kyproksessa pojalla havaittiin sydänvika, jota Kyproksessa ei voitu hoitaa. Tarvittavan luvan antoi sisäministeri Arie Deri pikavauhtia. https://www.timesofisrael.com/syrian-refugee-baby-airlifted-to-israel-for-emergency-heart-surgery/
• Tutkittuaan NGO-järjestöjensä toimintaa Tanskan hallitus päätti karsia joillekin NGO-palestiinalais-järjestöille myönnettyjä avustuksia. https://www.timesofisrael.com/after-investigation-denmark-to-cut-funding-from-some-palestinian-ngos/,
• Jerusalem-päätösten kärsittyä YK:n jäsen-maiden antaman tyrmäysiskun presidentti Trump sanoo, että nyt on aika keskittyä rakentamaan USA suureksi jälleen. Hän sanoo, että USA tyhmästi kulutti 7 triljoonaa USD Lähi-Itään kuvitellen rakentavansa demokraattisen valtiokokonaisuuden Lähi-Itään vain todetakseen, että unelma osoittautui pelkäksi harhakuvaksi. https://www.timesofisrael.com/trump-says-us-foolishly-spent-7-trillion-in-the-middle-east/
• Jewish Home puolueen puheenjohtajan Naftali Bennettin ilmoitettua haluavansa pyrkiä pääministeriksi nosti puolueen kannatuksen siten, että jos vaalit pidettäisiin nyt, Jewish Home saisi 20 edustajaa Knessetiin, kuten Geokarigtaphy Agencyn gallup kertoo. Likud saisi 24 ja Yesh Atid 27 edustajaa, Sionistinen Union 15; Meretz 5 ja Israel Beitenu 5 paikkaa. UTJ saisi 9, mutta Shas ei ylittäisi äänikynnystä. Arablist saisi 9 edustajaa Knessetiin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/239742.

SÄÄTILAT TÄNÄÄN
Jerusalem 5-14; Tiberias 12 -21; Suolameri 13 -24; Eilat 11 -23 +C-astetta, tänään ja huomenna ennustetaan vesisateita, lämpötila laskee parilla asteella.

Alla oleva linkki johtaa katsojat videoon, jossa näytetään arabien ilveily kristittyjen joulun vietosta Kristuksen syntymäkaupungissa Betlehemissä. Älkää pahastuko, mutta mitä muuta epäjumalaa palvovilta pakanoilta voisi odottaa? https://www.timesofisrael.com/trading-sleigh-for-camel-jerusalem-santa-puts-the-ho-ho-ho-in-holy-city/,

Israel aikoo virallisesti erota UNESCOsta. https://www.timesofisrael.com/israel-to-formally-announce-intent-to-leave-unesco/,

Filippiinien tulvissa ja maanvyörymissä on kuollut ainakin 182 ihmistä. 153 on kadoksissa. Trooppinen myrsky Tembin iski voimalla maan toiseksi suurimpaan saareen Mindanaoon, josta yli 70 000 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan. https://www.timesofisrael.com/storm-leaves-120-dead-160-missing-in-southern-philippines/,