Friday, November 28, 2014

PERJANTAI 28.11.14


PERJANTAI 28.11.14
1. JUUTALAISUUS on keskeiseltä olemukseltaan rakkauden uskonto: kolmen rakkauden. 1. ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi”. 2. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. 3. ”Rakasta keskuudessasi asuvaa muukalaista”, koska itse elit muukalaisena vieraassa maassa 430 vuotta. (5. Ms.6:5)
Englannin entinen päärabbi Jonathan Sacks totesi puhuessaan Vayetse, Liitto ja Keskustelu Etiikasta 5775 tilaisuudessa mainittuaan edellä esitetyt tosiasiat, ettei juutalaisuus ole vain rakkauden uskonto, vaan se oli ensimmäinen sivilisaatio, joka asetti rakkauden moraalisen elämän keskukseksi. Hän viittasi C S Lewisin ja muiden suurten ajattelijoiden havaintoihin, että kaikissa suurissa sivilisaatioissa oli tämä kuin kultaisena ohjeena, tai kuten Hillel sanoi negatiivissa muodossa: ”Älä tee lähimmäisellesi sitä, mitä et haluaisi hänen tekevän sinulle”. (vrt. Mt.7:12) Tämä on sitä, mitä peliteorioitsijat kutsuvat vastavuoroiseksi epäitsekkyydeksi, eli jokaiselle jotakin (tit-for tat). Sacks viittaa myös Hawardin yliopiston tutkijan Martin Nowakin suorittamaan tietokoneanalyysiin, jonka mukaan tämä sääntö, jota hän kutsuu anteliaisuudeksi (generous), on paras strategia minkä tahansa ryhmän säilymiseksi hengissä.
SACKS jatkaa juutalaisen uskon analyysia tuoden esiin ”juutalaisen lähes fanaattisen rakkauden oikeudenmukaisuuteen (justice)”, minkä vuoksi Albert Einstein sanoo ”kiittävänsä onnea tuottavaa tähteään siitä, että hän syntyi juutalaiseksi”. Edelleen hän toteaa, että ainoa kohta Torassa, jossa selvitetään, miksi Jumala valitsi Abrahamin uuden uskon perustajaksi, on Jumalan julistus.  ”Sillä Minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mitä vanhurskaus ja oikeus ovat, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua sen, mitä Hän on hänelle luvannut”. (1. Ms 18:19) Sacks selvittele sitten artikkelissaan, miksi tarvitaan sekä oikeus että rakkaus. Miksi rakkaus ei sellaisenaan ole riittävä?
Pitkässä artikkelissa Sacks toteaa, että jokaisessa 11 Mooseksen 1. kirjeen kohdassa, jossa rakkaus (ahavah) mainitaan, se saa aikaan konfliktin, ongelman. Sikäli kuin ymmärrän artikkelin tarkoituksen, ongelman aiheuttaa se, että rakkaus odottaa vastarakkautta, ei vain teoriassa vaan käytännössä. Jumala rakastaa ihmisiä, joilta Hän saa vain vihaa. ”Jaakobia Minä rakastin, mutta vihasin Esauta”, mikä Sacksin selityksen mukaan tarkoittaa, ettei Esau vastannut Hänen rakkauteensa, ja siksi Esau pysyi Jumalan rakkauden ulkopuolella. Esau menestyi ulkoisesti, mutta hänellä ei ollut sisäistä yhteyttä Jumalan kanssa. Voidakseen saavuttaa täydellisen rakkauden, ihmisen tulee toteuttaa elämässään oikeutta Jumalan käskyjen mukaisesti. Siksi rakkaus ei ole riittävä, kuten Sacks selittää. (KV.8:4). (http://blogs.timesofisrael.com/love-is-not-enough-vayetse-5775/
2. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu alkaa tuntea olonsa ja asemansa tukalaksi ellei peräti uhatuksi. Siksi hän kuumeisesti etsii teitä, joita hänen tulisi valita ja kulkea voidakseen jatkaa kansansa hallitsemista ja ohjaamista haluamaansa suuntaan, mitä hän ei ole koskaan yksityiskohtaisesti selvittänyt julkisuudessa. Siksi hänen hallitustaan syytetäänkin kriisin-hallinta ministeriöksi, joka elää vain kriisistä toiseen julkaisematta pitkän tähtäyksen suunnitelmaa, jota hän johdonmukaisesti noudattaisi ja toteuttaisi.
Viimeksi osallistuessaan Sde Bokerin tilaisuuteen hän sai kriittisiä kommentteja sekä entiseltä presidentiltä Shimon Peresiltä että nykyiseltä presidentiltä Reuven Rivliniltä, jotka molemmat pitävät Netanyahun tukemaa lakiesitystä juutalaisesta laista vahingollisena sekä demokratian että juutalaisuuden kannalta. Tämä sai pääministerin voihkimaan tuskasta, ettei hän saa tukea edes niiltä, jotka ovat rakkaita hänelle – tarkoittaen tällä etenkin Rivliniä, jolta hän voisi odottaa tukea ja rohkaisua. Rivlinillä voi olla maksettavana vanhoja kala-velkoja Netanyahulle, joka ei vuosia sitten tukenut häntä Knessetin puhemieheksi, vaikka tällaisten kysymysten ei tulisi antaa vaikuttaa koko kansakuntaa koskevissa ratkaisuissa.
Toiseksi Netanyahu pelkää talousministeri Yair Lapidin voivan muodostaa kilpailevan hallitus-koaliittion vasemmistoa edustavien puolueiden Labourin ja Meretzin kanssa yhdessä Tzipi Livnin kanssa. Kaiken tämän huomioiden pääministeri harkitsee tosissaan presidenttiä hajottamaan Knessetin ja uusien vaalien järjestämistä, kuten TV-2 raportoi. Netanyahu on kosiskellut uskonnollisia puolueita Shasia ja UTJ:ta tukemaan hänen hallitustaan, mutta kumpikaan ei ole innostunut asiasta muistaen, miten niitä kohdeltiin nykyisen hallituksen muodostamisen yhteydessä. Shas-johtaja Deri totesi, että asiaan palataan vaalien jälkeen.
Raportin mukaan Netanyahulle on kolme mahdollisuutta. Hän voi odottaa maaliskuun 31. päivään odottamatta 2015 budjetin toista ja kolmatta käsittelyä, mikä pakottaa uudet vaalit. Toiseksi hän voi pyytää presidentti Rivliniä hajottamaan Knessetin, joka antaa Lapidille ja Herzogille 21 päivää aikaa uuden hallituksen muodostamiseksi haredi-puolueen kanssa. Kolmas mahdollisuus on esittää Knessetiin lakiesitys, jolla Knesset hajotetaan. Pääministerin kanslia tutkii TV-2:sen mukaan, hyväksyvätkö muut puolueet sen Knessetissä.
Netanyahulla on ollut useita yhteenottoja sekä Yair Lapidin Yesh Atid-puolueen että Tzipi Livnin kanssa koskien sekä 2015 budjetin sisältöä että rauhanprosessin etenemistä, jossa etenkin Livni on ollut aktiivinen. Netanyahun niskaan hengittää myös Naftali Bennettin johtama Juutalainen Koti-puolue (Jewish Home), jonka kannatus alkaa jo 19 kansanedustajan voimalla lähennellä Likudin ennusteiden lupaamaa 20 edustajapaikkaa. Tosin toinen gallup lupaili Likudille vielä 25 edustajaa Jewish Home 15 vastaan. Netanyahun suosio pääministerinä on ollut kuitenkin ylivoimainen toisiin ehdokkaisiin verrattuna, mutta asetelmat voivat muuttua vaalitaistelujen todella alettua. Netanyahun tulee kuitenkin päättää asiasta pian ja tehdä esitys vaaleista ehkä jo ensi viikon hallituksen istunnossa.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187990#.VHgeeENsO-o
3. ENTINEN Likudin jäsen ja hallituksen ministeri Moshe Kahlon kutsui läheiset tukijansa ja aktivistit torstaina median edustajilta suljettuun tilaisuuteen, jossa keskusteltiin uuden oikeisto-keskustalaisen puolueen perustamisesta Kahlonin johdolla. Hänellä alkaa olla kiire saada puolueensa kasaan ja rekisteröityä voidakseen osallistua seuraaviin vaaleihin.
KAHLON syyttää Netanyahun hallitusta, että se on syrjinyt vaadittavia uudistuksia terveyshuollon, talonrakentamisen ja opetuksen alueilla, joilla Kahlonin ansiot tunnustetaan. Kahlon sanoo, että hänen puolueensa tulee Knessetin listan mukaan edustamaan kaikkia julkisen sektorin alueita, kuten Kol Israel radio raportoi. Kahlonin kutsumaan neuvotteluun Netaniyassa osallistui 350 ihmistä, mutta sen päätöksistä ei tiedetä.
Netanyahun kanslian ilmoituksen mukaan se ei haluaisi ennenaikaisia vaaleja, mutta pääministeri valittaa, ettei hallitsemisesta tule mitään useiden ministereiden toimiessa kuin opposition jäseninä antaen kriittisiä lausuntoja hallituksen päätöksistä, jopa esittäen pääministerille ultimaatumeita julkisuudessa. Tilannetta mutkistaa Netanyahun kanssa raportit, joiden mukaan Shas-puolueen johtaja Arye Deri on kallistunut Kahlonin johtaman vielä ilman nimeä toimivan puoleen kannalle. Kahlon sanoo vieläkin kaipaavansa entistä Likudia, jonka keskeisinä intresseinä olivat sosiaaliset kysymykset valittaen, että puoluetta johtavat ovat kääntäneet sen äärioikeistoon, mitä hän ei hyväksy.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187994#.VHgyZkNsO-o
4. UUTISOTSIKOITA
·        Kansanedustaja Orit Struk syytti Knessetissä puolustusministeri Moshe Yaalonia PA:n arabien suosimisesta Juudeassa ja Samariassa. Yaalon on aiemmin kiistänyt syytökset arabien suosimisesta, mutta joutui lopulta tunnustamaan ne oikeiksi kansanedustajan esittäessä todisteita tilastojen vahvistamina. Struk (Jewish Home) todisti Yaalonille, että kriminaalitapauksia rakennuksilla tapahtuu paljon vähemmän Israelin puolella kuin PA:n valvomilla alueilla. Hän totesi, että Juudean ja Samarian siviilihallitus ei Yalonin johdolla vaadi PA:n laatimia yleiskaavallisia suunnitelmia tai rakennuslupia samalla tavoin kuin vaaditaan Israelin valvomilla alueilla.
Täten Yaalonin vaatimukset suunnitelmista koskevat vain juutalaisten rakentamista, hän syytti. Struk totesi, että siviilihallinto oli hyväksynyt 31 arabien rakennus-hanketta C-alueilla eikä yhtään juutalaisten esittämää. Hän totesi, että Israel uhraa ihmistyö-voimaa ja varoja sähköjen asentamiseksi laittomiin arabikohteisiin, joita niiden arabiasukkaat eivät maksa. Edelleen hän totesi Regavim-liikkeen paljastusten mukaan, että PA:n arabit olivat rakentaneet 1000 laitonta rakennusta Gush Adumim alueelle valtion omistamalle maalle, mitä hän kutsui valtavaksi maan kähmimiseksi. Siviilihallinto on tietoinen asiasta, mutta ei halua määrätä niitä purettaviksi.
Yaalon puolustautui todeten, että prosentuaalisesti paljon vähemmän arabitaloja puretaan kuin juutalaisia, mutta tunnusti sen johtuvan siitä, että laittomia arabitaloja on monta kerta enemmän. Toiseksi hän sanoi sallivansa arabien rakentamisen C-alueille järjestyksen vuoksi, mutta ei osannut selittää, miksi se ei koske juutalaisten taloja. Hän selitti edelleen, että arabit rakentavat usein sapatin aikana, jolloin viranomaiset eivät valvo alueitaan, ja että korkein oikeus useimmiten kieltää arabien rakentamien talojen purkamisen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187992#.VHg3UkNsO-o
·        Knessetin enemmistö näyttää tukevan lakia hajottamisesta, jos sellainen esitetään ehkä jo ensi viikon aikana. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Majority-expected-to-support-bill-dispersing-Knesset-383085
·        Poliisi pidätti Hebronissa puukolla varustetun arabitytön. jonka aikomuksena oli tehdä hyökkäys turvallisuusvirkailijaa vastaan. 17-vuotias arabityttö pidätettiin lähellä Patriarkkain Mausoleumia. Hänet vietiin kuulusteltavaksi. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Possible-stabbing-attack-thwarted-Palestinian-girl-with-knife-arrested-in-Hebron-383106
·        IDF:n päärabbi prikaatin kenraali Rafi Peretz sanoo, ettei Temppelivuori ole muslimeille millään tavoin merkittävä, eikä Jerusalemia mainita Koraanissa edes kertaakaan. Hän vastaili opiskelijoitten kysymyksiin, todeten myös että yli 90 % muslimeista ei edes tiedä, mitä Koraanissa kerrotaan. Hänen kansliansa totesi lehtiartikkeleista, että hänen lausuntonsa on otettu erilleen kokonaisuudesta. Israelin viranomaisia vaivaa outo pelkuruuden virus, mikä estää totuuden kertomista julkisuudessa. Arabit katsovat tämän heikkoudeksi, mikä se todella onkin. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/IDFs-Chief-Rabbi-Al-Aksa-is-of-no-religious-significance-to-Islam-383093
·        Turkin presidentti Erdogan sanoi äskettäin päättäneensä rakentaa teollisuusalueen Jeninin kaupungin liepeille Samariaan. Hän totesi samalla, että ulkomaalaiset rakastavat öljyä, timantteja, kultaa ja islamin halpaa työvoimaa, mutta etteivät he rakasta meitä. Keskiviikkona allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan alueesta tulee veroton vapaa kauppa-alue, joka tarjoaa massiivisia sijoitusmahdollisuuksia ulkopuolisille, turkkilaisille ja keitä ne sitten lienevätkin, Erdogan maalaili. http://www.jpost.com/Middle-East/Turkey-establishing-industrial-zone-in-West-Bank-383097
·        PA:n ilman mandaattia toimiva puheenjohtaja Mahmoud Abbas lensi Etelä Afrikkaan saadakseen sen tuen hakiessaan YK:n turvallisuusneuvoston myönteistä päätöstä haaveilemalleen uudelle arabivaltiolle. Hän tapasi maan juutalaisjohtajat ennen BDS-liikkeen johtajien tapaamista. Juutalaisjohtajat antoivat tunnustusta Abbasin kahden valtion periaatteelle, vaikka tuskin ovat myönteisiä hänen yksipuolisille toimilleen ilman neuvotteluja Israelin kanssa. Abbas lausui äskettäin, että hän myöntyy jopa 22 %:n maa-alaan siitä, mikä heille kuuluisi. Hän ei selvittänyt, mistä hän laski tuon 22 %. Monet EU- maat ovat kallistuneet Arabivaltion perustamisen taakse. EU:n päätös saataneen ehkä jo tänään. USA ja Israel ovat uskollisimmat vastustajat PA:n yksipuolisille toimille, jotka ovat vastoin 1993 Oslon ja sen jälkeen tehtyjä sopimuksia, mutta laittomuus ei näytä huolestuttavan niitä.  http://www.jpost.com/Diaspora/South-African-Jewish-leaders-fete-Abbas-in-Pretoria-383107, http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-says-ready-to-set-up-Palestinian-State-on-22-percent-of-land-382865
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 7 -14; Tiberias 10 -16; Suolameri 16 -20: Eilat 15 -24 +C-astetta. Puolipilvisyys jatkuu tänään ja huomenna, mutta taivas selkenee ja ilma lämpenee sunnuntaista alkaen. Kinneretin pinta nousee kohisten, tiistain ja maanantain välisenä yönä 3.5 sm ja jatkaa senttimetrin päivävauhtia, jos sateet jatkuvat.  


Wednesday, November 26, 2014

KESKIVIIKKO 26.11.14


KESKIVIIKKO 26.11.14
1. EIVÄT OLLEETKAAN sateet menneet, kuten edellisessä artikkelissa oletin. Välistä aurinko paistaa – kuten eilen pizzaretkellä Efratiin ja Neve Danieiin – ihmeen lämpimästi pilviverhon avatessa hetkittäin kirkkaan sinisen taivaankannen. Tänä aamuna vettä tuli noroina taivaalta harmaan pilviverhon peittäessä taivaan. Tuulen voima oli uutisten mukaan viime yön aikana 80 km tunnissa, mikä lisää elämän surkeutta niille, jotka eivät ole varustautuneet suojavaatteilla. Talvikauden aikainen tulo on yllättänyt myös ne asukkaat, jotka ovat jättäneet lämmitys-laitteittensa kunnostuksen viime hetkeen. Asunnot ovat sisältä kylmiä ja kosteita, mikä alkaa tuntia kurkussa ja hengityselimissä. Sateinen ja tuulinen sää tulee ennusteiden mukaan jatkumaan ainakin parin päivän ajan koko maassa paitsi Eilatissa. http://www.timesofisrael.com/emergency-forces-on-alert-ahead-of-large-storm/
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 7 -12; Tiberias 17 -25; Suolameri 16 -23; Eilat 14 -24 +C-astetta. Times of Israel ennusteessa luvataan vähän alempia lämpötiloja, mutta lämpenevää parin seuraavan päivän aikana siten, että perjantaina päivälämpötila olisi 13 astetta sateitten lakatessa, mutta taivas on edelleen osittain pilvinen ja paksu sumu peittää näkyvyyden.
2. POLIITTINEN ja osittain myös uskonnollinen jännitys on alkanut tunkeutua myös pääkaupungin koululaitokseen, joka pyrkii säilyttämään tasapuolisuuden arabi- ja juutalais-koulujen välillä. Jatkuvia ongelmia tuottavat koulukirjat, joita uudistetaan usein, mutta joissa kiistelyä herättävät maininnat Pyhän Maan omistuksesta ja historiasta. Vastaavien koulu-viranomaisten tehtävä ei ole helppo, koska he joutuvat taistelemaan myös molemmassa yhteiskunnassa vallitsevaa ajatussuuntaa ja perinnettä vastaan.
PA:n virallisen kannan mukaan juutalaisilla ei ole historiallisia eikä uskonnollisia siteitä maahan, eikä juutalaista Temppeliä ole koskaan ollut Jerusalemissa. Tältä pohjalta se selittää, että juutalaiset siirtolaiset oivat tunkeilijoita, jotka länsimaiden avustamina ovat luoneet ristiretkeläisten jälkeläisten sillanpääaseman arabimeren rantahietikolle, jonka kautta he levittävät rauhattomuutta ja väkivaltaa muslimien keskuuteen. ”Rauha ja sisäinen tasapaino-tila saavutetaan vasta, kun tuo saastuttava tunkeilija on poistettu ja muslimit hallitsevat koko Lähi-Itää”. Tämä ajatusharha on myrkyttämässä myös lasten mielipiteitä, ja se on hallinnut arabijohtajien suhtautumista rauhanneuvotteluihin Israelin kanssa. Lasten mielet ovat kuitenkin avoimia ja yhteisymmärrys heidän keskuudessaan syntyy helposti yhteisten harrastusten myötä, mitä arabikulttuurin innostamat idolit juutalaista yhteiskuntaa vastaan suunnattuine verisine terrori-iskuineen pahoin häiritsevät.  http://www.timesofisrael.com/amid-rising-tensions-arab-jewish-school-struggles-for-balance/
3. PA:n arabisaarnaaja piti äskettäin Al-Aksa moskeijassa Jerusalemissa spontaanisti esittämänsä saarnan, jonka PMW sai käsiinsä ja käänsi sen englanniksi. Videon mukaan moskeijassa ei ollut paljon kuulijoita, eivätkä he erityisesti reagoineet saarnan sisältöön, vaikka useimmat kuuntelivatkin sitä keskittyneesti.
Saarnaaja, jonka nimeksi PMW antaa Ali Abu Ahmed, tukee puheessaan vahvasti Islamin Valtiota sekä esittää USA:n vastaista vihaansa. Hän kutsuu juutalaisia kaikkein inhottavimmiksi luotujen joukossa sekä kehottaa tuhoamaan USA:n ja sen luoman Islamin Valtion vastaisen liittoutuman. ”Oi Allah tuhoa Amerikka ja sen liittoutuma. Oi Allah, auta meitä katkaisemaan niiden päät. Oi Allah, auta veljiämme, uskonnollisia taistelijoita (mujahideen) Irakin ja Syyrian maassa”, Ahmed julisti moskeijan pääsalissa.
”Kuka tulee islamin avuksi, ellemme me; kuka tulee puolustamaan Jerusalemia, ellemme me? Kuka tulee kalifatin tueksi, ellemme me, Allahin palvelijat?” hän huuteli kuulijoilleen.
”Älkää antako juutalaisten hyökkäysten eksyttää itseänne tai heidän rikostensa Palestiinan muslimeille. Tämä on vain heidän tuhonsa alkusoitto, jos Allah niin tahtoo, uskollisten taistelijoitten käsissä Palestiinassa ja ulkomailla”. Hän varoittaa muslimeja antautumasta kansainvälisen yhteisön pyyntöjen ja tarjousten harhaan, koska ne ovat juuri ne, jotka lähettivät juutalaiset Palestiinaan. ”He ovat osasyyllisiä barbaarisiin murhiin muslimeja vastaan Palestiinassa. Hae turvaa kaikkivaltiaasta Allahista, kostajasta. Vain hän pystyy katkaisemaan Amerikan ja juutalaisten selkärangan, kuten hän teki faraolle ja Nimrodille”.
PA:n puheenjohtaja Mahoud Abbas esittää omahyväisiä pyyntöjä Netanyahulle, ettei tämä antaisi kiistakysymyksen kehittyä uskonnolliseksi sodaksi, mutta hän itse tekee kaikkensa kiihottaessaan arabeja pyhään sotaan. Hän pyrkii esittämään Har Nof synagogassa murhatut viisi israelilaista hyökkääjiksi, jotka syyllistyivät kahden arabiterroristin murhaan, vaikka serkukset, kaksi arabimiestä aseistautuneina puukoin pistoolein ja lihakirvein, murhasivat aamurukouksiin tulleet aseettomat neljä rabbia, apuun tulleen druusipoliisin ja haavoittivat kahdeksaa muuta ennen kuin paikalle hälytetyt poliisit saivat heidät teloitettua. PA:n omat websivut kuvailevat Temppelivuorelle nousseita juutalaisia ”setlerijoukoksi”, joiden päämääränä on tunkeutua Al-Aksaan häväistäkseen sen. http://www.timesofisrael.com/preacher-at-al-aqsa-hails-islamic-state-mujahideen/
4. PA:n virallinen TV-kanava julkisti Abbasin lausunnon, jonka mukaan Netanyahun politiikka ja toimet ovat syynä kahden PA:n arabin, joilla oli Israelin siniset henkilöllisyyskortit, murhaan Har Nof synagogassa tiistaiaamuna. Lähetyksessä ei mainittu aamurukouksiin tulleen neljän aseettoman rabbin kuolemasta, useista haavoittuneista, eikä myöskään apuun tulleen druusipoliisin menehtymisestä tulitaistelussa terroristien kanssa saamiinsa haavoihin. PMW:n kääntämän tekstin mukaan synagogaan hyökkäyksen tehneen arabit olivat marttyyreja, jotka puolustivat kansaansa Israelin hyökkäyksiä vastaan. PA:n lähetyksessä ei mainittu arabien saaneen surmansa tulitaistelussa poliisin kanssa.
PA:n arabien suorittamista autolla tehdyistä murhista israelilaisia vastaan kerrotaan asia siten, että ”auto-onnettomuuden” jälkeen Israelin poliisi ampui heidät. ”Näyttävimmät Israelin tekemät hyökkäykset kansaamme vastaan tapahtuivat Jerusalemissa lokakuussa. Abd al-Rahman al-Shaloudi kuoli marttyyrina. Miehittäjä ampui hänet auto-onnettomuuden jälkeen”. Arabin tarkoituksellisesti kevyen rautatien pysäkillä odottavaan ihmisjoukkoon tekemä hyökkäys käännettiin ylösalaisin, se oli vain liikenneonnettomuus. Lähetyksessä ei mainittu, että autoa ajanut arabi surmasi kaksi ihmistä ja haavoitti toista kymmentä. Toinen autolla ihmisiä tässä kuussa surmannut ja haavoittanut arabi Ibrahim al-Akari oli myös marttyyri ja uhri. Muut lähetyksessä mainitut uhrit ja marttyyrit olivat Mutaz Hijazi sekä Khazzan ja Uady Abu Jamal. PA:n käytännön mukaan marttyyrien omaisille maksetaan kuukausittaiset stipendit, ja Israelin tuomitsemille murhaajille kuukausipalkkaa.
Jos tavallinen kadun mies ja nainen PA:n valvomilla alueilla ja Israelissa saa PA:n TV:n kautta vain tämän kaltaista valheellista uutisointia, ei ole ihme, jos koko heidän asenteensa on kieroutunut, jossa ero todellisuuden ja kuvitellun vääristymän välillä ovat hämärtyneet.  http://www.wnd.com/2014/11/murderers-are-victims-in-palestinian-media-report/
5. Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi sanoi italialaiselle uutistoimistolle antamassaan haastattelussa, että Egyptin voi lähettää joukkojaan Gazaan sekä Juudeaan ja Samariaan 
Israelin ja PA:n solmiman rauhansopimuksen jälkeen rauhanturvaajina tilapäisesti, mikäli osapuolet suostuvat siihen. Israel on aiemmin yrittänyt saada Jordanian innostumaan valvomaan Juudean ja Samarian alueita rauhansopimuksen jälkeen, mutta yritys hautautui ensimmäisen intifadan nimellä kulkevan väkivalta-aallon alle. Abdullah II menetti mielen-kiintonsa koko kysymykseen taiteillessaan Al-Qaidan ja Muslimiveljeskunnan uhan alla pyrkiessään säilyttämään monarkiansa Israelin ja USA:n tuella.
EL-SISI vakuuttaa, että egyptiläisten joukkojen sijoittaminen PA:n alueille olisi tilapäinen, kunnes lopullinen rauhansopimus on solmittu. Esitys YK:n rauhanturvaajien sijoittamiseksi Juudeaan ja Samariaan on saanut ehdottoman tyrmäyksen Israelin taholta. Egypti käy murhaava taistelua Muslimiveljeskunnan eliminoimiseksi, mikä on laajentunut käsittämään myös sen sisarjärjestöä Hamasia, jota Sisi syyttää yrityksistä aiheuttaa epäjärjestystä ja sekasortoa Sisin hallinnon kaatamiseksi. Hamas toimii aktiivisesti myös Siinailla, jossa se toimii yhteistyössä Al-Qaidan ja Ansar Bayt al-Maqdis terrorijärjestöjen kanssa. Egypti kyllästyi Hamasin kaivamiin tunneleihin Gazasta Siinaille ja raivaa kilometrin syvyistä puskurivyöhykettä raja-alueelle, jonka tueksi kaivetaan leveä vesikanava.  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4596167,00.html
6. UUTISOTSIKOITA
·        Petah Tilvan maistraatin oikeus poisti julkisuusesteen käsittelemänsä tapauksen yltä, jossa juutalaisen rakennustyöläisen väitettiin aiemmin saaneen surmansa pudottuaan telineiltä salaman iskettyä niihin. Oikeuskäsittelyn aikana näytettiin toteen, että juutalainen rakennustyöläinen Netanel Arami oli arabien toimesta tahallisesti työnnetty kolmannesta kerroksesta varmaan kuolemaan. Poliisi pidätti kolme arabia tapauksen johdosta, mutta päästi heidät pitkällisten kuulustelujen jälkeen vapaiksi. Aramin omaiset saivat lopulta poliisin pöytäkirjat, joissa se myöntää perheen saavan terrorin uhrille myönnettävät oikeudet. Murhatun Aramin omaiset ja hänen vaimonsa Mirjam ovat pahoittaneet mielensä, ettei yksikään hallituksen jäsen edes soittanut heille ottaakseen osaa, mutta olivat innolla tuomitsemassa Abu Khdeirin murhan osoittaakseen tukeaan hänen omaisilleen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187897#.VHWTh0NsO-o
·        Sisäisen turvallisuuden ministeri Yitzhak Aharonovich laati lakiesityksen, jolla väkivaltaisia yhteenottoja poliisin ja Temppelivuorelle nousseitten pyhiinvaeltajien kanssa järjestäneet ryhmittymät kielletään pääsemästä Vuorelle. Näiden ääri-järjestöjen toiminta Vuorella määritellään esityksessä laittomaksi kokoontumiseksi. Rauhattomuuksia järjestäneet muslimit kuuluvat Hamasiin, ja monet heistä saavat 4000 – 5000 NIS kuukaudessa siitä, että he muuttavat asumaan Vuorelle sillä verukkeella, että he ovat opiskelijoita. Heidän tehtävänsä Vuorella on pelkästään hyökkäillä poliisia vastaan pitkin päivää aloittaen aikaisin aamulla ennen Mughrabi-portin avaamista Vuorelle nousevia varten. Esitys tullee odotetusti aiheuttamaan kovaa vastustusta sekä PA:n arabien että Jordanian taholta. Muslimit katsovat, että he omistavat Temppelivuoren ja ovat kehottaneet median edustajia hylkäämään Temppelivuoren nimen käyttämisen korvaten sen arabitermillä al-Haram al-qudsi ash sharif, ylevä pyhättö, kuten muslimit sitä nimittävät. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187894#.VHWXJUNsO-o
·        Presidentti Rivlin arvostelee esitystä juutalaisesta laista sanoen sen loukkaavan demokratiaa, mikä saa lain vastustajat Livnin ja Lapidin hihkumaan riemusta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187883#.VHWbSkNsO-o


Sunday, November 23, 2014

SUNNUNTAI 23.11.14


SUNNUNTAI 23.11.14
1. SUNNUNTAIPÄIVÄ alkoi viileänä ja puolipilvisenä, mutta ”sateet ovat loppuneet, menneet menojaan”, Salomon korkeaa veisua lainatakseni. Mutta kaikenlaista tapahtuu Israelissa ja maailmalla myös viikonlopun aikana, joka oli tarkoitettu lepopäiväksi, mutta jonka nykyihminen täyttää kaikenlaisella touhulla ja menolla herätäkseen ja aloittaakseen uuden viikon väsyneenä ja silmät ristissä maanantaina. Käyn ensin kursiivisesti läpi joitain aamun uutisotsikoita palaten niihin tarkemmin raportin jatko-osassa.
P5+1 maiden ja Iranin väliset ydinneuvottelut eivät ole pystyneet tuottamaan tavoiteltua sopimusta ennen huomista määräpäivää, mikä ennustanee uutta neuvottelukierrosta. http://www.timesofisrael.com/in-lieu-of-deal-iran-and-west-likely-to-extend-talks
Analyytikkojen mukaan Israelin uhkaamat ilmaiskut Iranin ydinlaitoksia vastaan ovat enintään ”diplomaattisella esityslistalla”, kukaan ei uskone tässä vaiheessa niiden toteutumismahdollisuuteen, koska ne voisivat kohdata USA:n ilmavoimien torjunnan. http://www.timesofisrael.com/israeli-strike-threat-only-a-diplomatic-card-against-iran/
USA:n ulkoministeri John Kerry kuitenkin katsoi viisaammaksi ottaa yhteyden pääministeri Netanyahuun informoiden häntä neuvotteluista ja kuulostellen hänen mielenliikkeitään. http://www.timesofisrael.com/kerry-updates-netanyahu-on-iran-nuke-talks/
Saksan ulkoministeri Farnk-Walter Steinmeier sanoo, etteivät länsimaat ja Iran ole koskaan aiemmin olleet näin lähellä sopimusta. USA:n ulkoministeri John Kerry puolestaan toteaa, että vakavia aukkoja on edelleen sopimatta. Hän soitteli eri tahoille kuulostellakseen liittolais-ja arabimaiden kommentteja ja mahdollisia pelkoja, että länsimaat kuitenkin lopulta suostuvat sopimukseen, jolla Iran pystyy rakentamaan ydinpomminsa vuoden kuluessa, mikä aloittaisi ydinasekilpailun Lähi-Idässä. Kerryn soittolistalla olivat Israelin lisäksi Persianlahden arabimaat, Kanada ja Turkki muiden ohessa. Kerryn niskaan hengittää presidentti Obama, joka tarvitsee edes jonkinlaisen näytön uudelle - todennäköisesti vihamieliselle - kongressille ulkopolitiikkansa tuloksista. Iranin ulkoministeri Zarif lensi Teheraniin saamaan lisäohjeita. http://www.timesofisrael.com/kerry-says-gaps-remain-in-talks-about-irans-nukes/
2. Israelin hallitus kokoontuu tänään viikkoistuntoonsa, jossa se tullee hyväksymään kaksi etukäteen ristiriitoja herättänyttä lakiesitystä. Ensimmäinen esitys koskee ns. ”juutalaista lakia”, joka oikeuskansleri Yehuda Weinsteinin mukaan tulee vaikuttamaan merkittävästi perustuslaillisen lain periaatteisiin, joihin maan itsenäisyysjulistus ja Knessetin peruslaki perustuvat. Oikeuskansleria jurnuttaa se, että lain esittivät yksityiset kansanedustajat eivätkä puolueet, mikä voi aiheuttaa vaikeita ristiriitoja myöhemmin.
Pääministeri Netanyahu tulee esitystä lähtien siitä, että hän katsoo sen tasapainottavan juutalaisen lain ja demokratian välistä eroa, mitkä eivät aina kohtaa toisiaan. ”Oikeus kansalliseen itsemääräämisoikeuteen Israelin valtiossa kuuluu juutalaiselle kansalle”, pääministeri selittää. ”Israelin valtio on demokraattinen maa, perustettuna vapauden, oikeuden ja rauhan periaatteille, Israelin profeettojen antamien näkyjen mukaisesti, ja tulee ylläpitämään henkilökohtaset oikeudet kaikille kansalaisilleen”. Hän selitti Likudin ryhmäkokouksessa maanantaina, että jokaisen Israelin kansalaisen oikeudet rotuun, uskontoon ja henkilöön katsomatta perustuvat lakiin. Livni halusi viivyttää lain käsittelyä Knessetissä viikolla, mutta pääministeri ohittaa Livnin viemällä lain hallitukseen, jolla on oikeus esittää se Knessetille. Toinen lakiesitys koskee terroristien asumisoikeuden poistamista.
3. Jerusalemin intifada on alkanut, ja se kehittyy paljon pahemmaksi, ennustaa Times of Israelin Avi Issacharoff artikkelissaan todeten, että ensimmäinen intafada alkoi v. 1987 väärin raportoidusta liikenneonnettomuudesta Gazassa; kolmas intifada, jota kutsutaan veitsi-intifadaksi, alkanee bussinkuljettajan hirttäessä itsensä ajamassaan bussissa.
Artikkelin laatija kuvailee, että heti poliisin tiesulun ohitettuaan jokainen voi tuntea kyynelkaasun ja poltettujen roskapönttöjen epämiellyttävän hajun lähes kaikkialla Shuafatin arabilähiön alueella pääkaupungissa. Osa roskista on osittain palanut, osa ei, mutta haisee silti. UNRWA:n työntekijät pyrkivät kokoamaan roskia ja siistimään katuja, mihin kaupungin roskahuollosta virkailijat eivät uskalla antautua, ja joka muutenkin toimii huonosti. Hän kuvailee, miten autolla ajo kaduilla on lähes mahdotonta. Nuoria poikia, teini-ikäisiä ja nuorempia, seisoskelee kaduilla, osa heistä kasvonaamioilla varustettuina, joita nuoremmat pojat ihaillen ympäröivät. Ilmeisesti kouluopetus on toistaiseksi keskeytetty.
Shuafat on erityisen syrjitty ja hoitamaton, köyhyys, toivottomuus ja apatia sekä juutalaisten ja Israelin vihaaminen ovat kouriintuntuvia harmaiden muurien ympäröimässä lähiössä, kuten Issacharoff kuvailee näkemäänsä päätyen johtopäätökseen, että intifada on alkanut ilman virallisia lausuntoja. Muurien ulkopuolella sijaitsevat juutalaiset lähiöt Pisgat Zeev ja Ranskalainen kukkula, joihin nuoret pojat tekevät uhkarohkeita vierailija, mutta Shuafatissa kukaan ei vuodata kyyneltäkään Har Nof synagogan massamurhan uhrien puolesta. http://www.timesofisrael.com/the-jerusalem-intifada-is-under-way-and-its-going-to-get-worse/
4. KOLMANNEN intifadan lapset, otsikoi ynetnews.com artikkelinsa, jossa sen toimittaja Hassan Shaalan haastattelee 8-13 vuoden ikäisiä lapsia Jerusalemin itäosassa. Toimittaja kertoo, että nämä lapset ovat valinneet koulun asemesta hyökkäykset poliisia vastaan kivin, autonrenkaiden polttamisella ja ilotulitusraketeilla.
Useimmat näistä koulunkäyntinsä tuskin aloittaneista lapsista esiintyvät naamioituina hyökätessään poliisia vastaan kivin ja raketein tai pyrkien vaikeuttamaan sen autojen liikkumista lähiöissään kotitekoisilla tiesuluilla, roskapöntöillä ja kaduille sytyttämillään nuotioilla, joissa palavat autonrenkaat ja roskapönttöjen sisältö muodostavat mustaa pahanhajuista savua ja kitkua, joka tuntuu kaikkialla. ”Me haluamme kuolla marttyyreina”, nämä lapset uhoavat. ”Ei meillä ole mitään menettävänä”. 13-vuotias poika selittää: ”Me protestoimme ja heitämme kiviä esittääksemme vastalauseemme murhatuista marttyyreista ja kaikesta, mitä tapahtuu Al–Aksa moskeijassa. Tänään en halunnut mennä kouluun, koska halusin jatkaa vastarintaa marttyyri Ibrahim al-Akarin ja muiden marttyyrien murhan johdosta” hän selittää. Hän viittaa arabiin, joka autollaan ajoi kevyen rautatien pysäkillä odottavaan ihmisryhmään surmaten kaksi ja haavoittaen ainakin 13 muuta. Arabit uhraavat lapsiaan, koska kuolleella lapsella on suurempi propaganda-arvo kuin aikuisen ruumiilla.
Akari oli tuomittu aiemmista rikoksista ja hän kuului Hamasiin, joka tunnusti osallisuutensa hyökkäykseen. ”Kaikki mitä tapahtuu Al-Aksa moskeijassa ärsyttää meitä, Se kuuluu yksin muslimeille eikä kenelläkään muulla ole asiaa sinne”, 13-vuotias poika selvittelee.  Pojat sanovat, että heidän tulee ottaa osa vastuusta, sillä poliisit ovat ne, jotka mellakoivat  hyökkäämällä naisia ja lapsia vastaan ja tuhoamalla koteja. He vastustavat poliisin asettamia tiesulkuja ja tarkastuspisteitä, jonka johdosta he tuntevat olevansa suljettuina muusta kaupungista. Vanhemmat arabiasukkaat toteavat, etteivät ne tuo turvallisuutta, koska ne vain lisäävät asukkaitten turvattomuutta ja eristyneisyyttä sekä aiheuttavat lisäongelmia työssä käyville. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4594812,00.html
5. PA:n arabit väittävät, että juutalaiset sytyttivät tuleen rakennuksen Khirbet Abu Falah arabikylässä lähellä Ramallahia Samariassa. Rakennuksen seiniin oli piirrelty arabien vastaisia iskulauseita. Kukaan ei haavoittunut tulipalossa. Arabien kertoman mukaan joku koputti aikaisin sunnuntaiaamuna talon ovelle ja heitti sisään jotain palavaa nestettä, kun ovi avattiin. Kylän johtaja kuitenkin totesi, että rakennus sytytettiin palopommilla. Talossa oli palon syttymishetkellä neljä naista, jotka pääsivät turvaan. Rakennus paloi osittain.
Poliisi tutkii tapahtunutta rikosta, mutta ei suoraan hyväksy syytöstä, että tuhopoltto oli juutalaisten asukkaitten sytyttämä. Marraskuun 12. päivänä sytytetty Al-Mughhayrin moskeijan tuhopolttoyritys osoittautui myöhemmin sytytetyksi ideologisista syistä. Arabit turvautuvat kaikenlaisiin konnankoukkuihin juutalaisten syyttämiseksi. http://www.timesofisrael.com/palestinian-house-torched-in-suspected-hate-crime/
6. UUTISOTSIKOITA
·        Israelin liikennepoliisi pysäytti PA:n pääministerin Rami Hamdallahin autosaattueen sunnuntaina aamupäivällä nähtyään sen ajavan holtittomasti suurella ylinopeudella tiellä no 60 Elin ja Shilon välillä. Tie on Israelin valvomalla alueella. Liikenneseisokki kesti puolisen tuntia, ja autosaattue voi jatkaa matkaansa vasta poliisin saatua luvan korkealta taholta. PA:n pääministerin autosaattue on aiemminkin joutunut liikenne-poliisin pysäyttämäksi samasta holtittomasta ajosta johtuen. Poliisi pidätti autojen kuskit, mutta vapautti heidät luvaten, että asiaan palataan myöhemmin.
Tammikuun 14. päivänä poliisi pysäytti PA:n pääministeri Hamdallahin autosaattueen kahdesti holtittoman ajon ja ylinopeuden vuoksi ajaen 145 km/t vauhtia 80 km:n rajoitus-alueella. Hamdallah syytti silloin poliisiupseeria koiraksi miehitetyllä alueella. Poliisi kieltäytyi antamasta lupaa ajon jatkamiseksi, ennen kuin Hamdallah pyysi anteeksi. Tämä lienee PA:n johtajien tapa protestoida Israelin suorittamaa valvontaa vastaan alueella, jossa se huolehtii täysin sen siviili-ja turvallisuusvastuusta. http://www.timesofisrael.com/police-pull-over-palestinian-authority-pm-in-west-bank/
·        ön Ashkelonin pormestari Itamar Shimoni kielsi arabityöläisten käytön kaupunkinsa rakennuksilla ja etenkin päiväkotityömaalla, mikä herätti kirpeitä vastalauseita monelta taholta. Hän kuitenkin selvensi päätöstään, että arabit voivat jatkaa päiväkotityömaalla rakennuksen pommisuojien valmistumiseen saakka. Hän selittää, ettei hän missään vaiheessa täysin kieltänyt arabeja työskentelemästä rakennuksilla, vaan että hänen lausuntonsa oli joko ymmärretty tai raportoitu väärin. http://www.timesofisrael.com/ashkelon-reportedly-to-let-arab-workers-finish-kindergarten-shelters/
·        Sisäministeri Gilad Erdan peruutti Israelin kansalaisuuden autonkuljettajalta Mahmoud Nadilta, joka kuljetti autossaan v. 2001 Tel Avivin Dolfinariumiin terroristin, joka sytyttämällään pommilla surmasi 21 nuorta ja haavoitti sataa muuta. Erdan sanoo, että hän käytti toimeensa kuuluvaa auktoriteettia peruuttaen itsemurhaterroristin kuljettaneelta kuskilta Israelin kansalaisuuden. Tätä on vaadittu monilta muilta viimeisiin terrori-iskuihin osallistuneilta tai heitä avustaneilta. Terroristin kotien tuhoaminen on herättänyt kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöjen taholta, eikä sen lopulta uskota tehokkaasti estävän terrori-iskuja. Tehokkaampi tapa voi ollakin pidättää terroristin omaisten talletukset ja valtion myöntämien oikeuksien peruuttaminen, mistä tämä voi olla ennakkotapauksena. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187761#.VHGfbkNsO-o
·        Perjantai-iltana joukko Beit Orot yeshiva opiskelijoita oli palaamassa Öljyvuorelta yeshivaansa, kun joukko arabeja oli järjestänyt heille väijytyksen Beit Oroon johtavalla tiellä. Arabit puukottivat yhtä opiskelijaa selkään ja hakkasivat toista parrunpätkillä. Opiskelijat pääsivät kuitenkin pakenemaan yeshivaansa, josta haavoittuneet kuljetettiin Shaare Zedek lääkintäkeskukseen Jerusalemissa. Poliisi kuitenkin väittää, että opiskelijat olivat yhdessä median kanssa suunnitelleet koko tilanteen provosoidakseen sen kautta herkkää tasapainotilannetta.
Jebel Mukaberin arabilähiön kupeessa sijaitsevassa Nof Zion juutalaislähiössä arabit heittivät palopommeja juutalaisten kotien ikkunoista sisään aiheuttaakseen tulipaloja. Samaan aikaan arabit ampuivat useita ilotulitusraketteja asuntojen ikkunoihin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187746#.VHGiMkNsO-o
·        Likudin kansanedustaja Moshe Feiglin kehotti äskeisessä lausunnossaan maan kansallisia puolueita muodostamaan yhteisen blokin seuraavissa vaaleissa. Tämä tuli pian sen jälkeen, kun Netanyahu ja Bennett tapasivat toisensa kehitellen ajatusta muodostaa yhteinen vaalirengas. Likudin kannatus on laskenut viime viikkoina, se on enää 20 edustajaa, Bennettin johtaman Juutalainen Koti puolueen noustessa 19 kansanedustajaan. Yesh Atidin kannatus putoaa 12:en, muut selvästi alle 10 kansanedustajaa. Arabipuolueet saisivat yhteensä 11 kansanedustajaa. Vaalikuume nousee välillä taas laskien muiden asioiden viedessä median huomion. Jokainen puolueohtaja vakuuttaa, ettei aika ole sopiva uusille vaaleille. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187754#.VHGlfENsO-o
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 12 -19; Tiberias 14 -25; Suolameri 18 -28; Eilat 17 -28 +C-astetta. Sateita luvataan tänään koko maassa Eilatia lukuun ottamatta. Taivas jatkaa puolipilvisenä huomenna ja ylihuomenna sateen mahdollisuuden pienentyessä. Lämpötila voi nousta hieman, jopa pari astetta. Tällä hetkellä aurinko paistaa pilviverhon välitse.