Wednesday, February 15, 2017

KESKIVIIKKO 15.02.2017

KESKIVIIKKO 15.02.2017
01.TÄMÄ on nyt se päivä, jolloin maailman tapahtumat – Iran, Syyria sekä Israelin ja PA:n arabien suhteet - lopultakin selvitetään – vai selvitetäänkö, se nähtäneen aikaisintaan torstaina aikaerosta johtuen. Times of Israel (ToI) internetin etusivun otsikoissa komeilevat seuraavat tekstit.
"Korkea virkailija sanoo, että rauha on ensisijalla, mutta ettei USA tule sanelemaan sen ehtoja", mikä osoittaa diplomaattista kypsyyttä.
"Analyytikot sanovat. Kaksi valtiota tai ei; se on kysymys, kun Bibi ja Trump tapaavat". JP:n pilapiirroksessa esitettiin 2 tweet-lintua tekstillä: "Ei ole kysymys ovatko ne samalla tasolla, vaan onko niitten laulu samalla tweet-sivulla". Kumpikin twiittaa ahkerasti.
JStreet johtaja s anoo, ettei 2 valtiota ole maaginen ratkaisu". Tämä on juutalaisten painostusryhmä USA:ssa joka puoltaa arabeja ja vastustaa Israelia.
Dennis Ross sanoo: "Trump pyrkinee palauttamaan Bush-Sharon sopimuksen setlementeistä". Ross on entinen rauhanneuvottelija, jonka soisi mieluummin pidättyvän julkisista lausunnoista. Hän tarkoittaa sitä, että Bush tunnusti Israelin rakentamat yhteisöt Juudeassa ja Samariassa, mikä tulee huomioida rajoja miettiessä. Palataan noihin kysymyksiin jäljempänä.

02.Tämä on myöskin päivä, jolloin tutkitaan säätilaa Israelissa.
Jerusalem 04 -08; Tiberias 09 -14; Suolameri 13 -20; Eilat 11 -19 +C-astetta. Sateet jatkuvat tänään ja huomenna, ja taivas on puolittain pilvinen selkeytyen lauantaiksi lämpötilan hieman noustessa, mutta torstaina se on alimmillaan 03 -05 +C-astetta.
Kaliforniassa Orovillen padon murtumisen uhan alla viranomaiset ovat aloittaneet 200 000 asukkaan evakuoimisen 75 neliömailin alueella, myös 2 miljoonan asukkaan Sacramenton kaupungissa. http://www.thecommonsenseshow.com/2017/02/14/oroville-dam-nearing-collapse-local-officials-begin-evacuations/,

03.SUOLAMEREN jatkaessa hallitsematonta kuivumistaan meren rannalle rakennettujen hotellien tulee pystyä etsimään uusia luovia ideoita, miten jatkaa turistien pyydystämistä tiloihinsa. Meren vedenpinnan laskiessa yli metrin vuosivauhtia rantaviivan etääntyessä yhä kauemmas, lähelle sen aiempaa rantaviivaa rakennettuja rakenteita, maaperän kuivumisen johdosta paljastuneelle vesijättömaalle on muodostunut yli 6000 vajoamaa
(sinkholes). Tämä pakottaa palautumaan luonnontilaan.
Vesijättömaa on paitsi vaarallinen äkillisten vajoamien vuoksi siellä kävelijöille, se uhkaa myös hotellirakennuksia, joita on suunniteltu siirrettäviksi ylemmäs tukevalle maapohjalle. Suolameren pohjoisosissa sijaitsivat suosituimmat hiekkarannat, mutta nyt rantaviivan vetäydyttyä nekin ovat osin ränsistyneet eikä niiden rannanpuoleisia rakenteita ole huollettu vuosiin.
Suolameren eteläpäässä sijaitsevat veden mineraaleja hyödyntävät teollisuuslaitokset, jotka tarvitsevat vettä tuotanto-prosessissaan. Ne yhdessä Ein Gedin yhteisön kanssa ovat tarjonneet työpaikat lähes 40 työntekijälle.

Asiantuntijat selittävät, että vaikka Suolamereen virtaa jatkuvasti myös pohjavettä, sen maanalainen virtaus huuhtoo yhä lisää suolaa maaperästä kuljettaen sitä mereen. Tämä prosessi aiheuttaa lisää maan kuivumista ja kiinteyden vähenemistä.

Suolameri saa pääosan vedestään pohjoisesta Genessaretin-järvestä, mutta koska senkin vedenpinta pysyy huolestuttavan alhaalla johtuen veden lisääntyvästä käytöstä maatalouden kasteluun ja muihin tarpeisiin, Israel vastustaa sen juoksutuksen lisäämistä Jordanin jokeen.
ToI:n artikkelissa todetaan, että Suolameri tarvitsee n. 800 miljoonaa kuutiometriä vuodessa pysyäkseen nykyisellä tasolla, mutta se ei pysty korjaamaan 50 vuoden aikana tehtyjä virheitä. EcoPeace, jonka tutkija Mira Edelstein avulla on keskittynyt Suolameren tutkimiseen ja se tilan korjaamiseen, laskee, että keskinäisten sopimusten avulla voitaisiin tilannetta parantaa osittain: Israel 200 miljoonaa; Jordania 100 miljoonaa ja Syyrian 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mutta sen toteutuminen on vähintään epävarmaa sekä alueen poliittisen tilanteen että kunkin valtion omien poikkeavien intressien vuoksi.  

LUONNONSUOJELIJAT ovat jopa kiitelleet maakuoppia ja niiden aiheuttamasta vaarasta, että ne ovat pakottaneet jättämään vesijättömaan rauhaan ja alentamaan rannan yläpuolella kulkevan tien no 90 nopeuksia radikaalisti, mikä vähentää ajoneuvojen ja gasellien ja muiden luonnoneläinten yhteentörmäyksiä.
Artikkelissa ei ole puututtu ollenkaan etenkin Jordanian ajamaan projektiin veden johtamiseksi Punaisestamerestä kahden putken kautta Suolamereen, mitä luonnonsuojelijat ovat vastustaneet peläten sen muuttavan koko alueen ekosysteemin lopullisesti. http://www.timesofisrael.com/as-dead-sea-dries-its-pit-pocked-shores-precipitate-return-to-nature/

04.ISRAELIN pääministeri Benyamin Netanyahu on vaimonsa ja muun seurueensa kanssa laskeutunut onnellisesti pitkän lentomatkan jälkeen USA:n maaperälle valmistautuen ehkä uransa merkittä-vimpään tapaamiseen presidentti Donald J Trumpin kanssa.

Valkoisen Talon virkailija selitti tiistaina Trumpin hallituksen näkemyksiä pian alkavista neuvotteluista journalisteille.
"Kahden valtion periaate, joka ei tuo rauhaa, ei ole tavoitteemme, jonka jokainen haluaisi saavuttaa" hän selitti jatkaen. "Rauha on tavoitteemme, olkoon se sitten osapuolten neuvottelema kahden valtion ratkaisu tai jotain muuta, jos he niin haluavat, me olemme valmiit avustamaan heitä" hän selitti. "Emme tule sanelemaan heille, mitkä rauhan ehdot ovat. Presidentti Trump on voimallisesti painottanut, että hän haluaa saavuttaa rauhan, mikä on korkealla etusijalla myös hänen hallituksensa ohjelmassa".

ISRAELIN TV-2 kertoi ohjelmassaan tiistaina, että Netanyahu tulee kertomaan presidentti Trumpille, että Palestiinan valtion perustaminen nykyisessä ilmanalassa on ajan haaskausta, eikä missään tapauksessa ajankohtainen.  
Artikkelissa todetaan, että kaikki kolme edellistä USA:n presidenttiä ovat omaksuneet kahden valtion periaatteen edellytyksenä Lähi-Idän rauhan saavuttamiseksi. Poikkeamat tästä merkitsevät dramaattista suunnan muutosta USA:n ulkopolitiikassa.
Vaalikampanjansa aikana ja siirtymäkautensa alussa Trump toisti moneen kertaan muuttavansa useita traditioita, mukaan lukien USA:n Tel Avivin lähetystönsä muuttaminen Jerusalemiin. Hän jopa uhoili, että päätös siitä tulisi olemaan hänen ensimmäinen hallinnollinen toimensa. Israelin vastustaessa näin ei käynyt.
Israel Hajom suorittaman haastattelun mukaan hän näyttää kuitenkin tutkivan tilannetta tarkemmin ennen lopullista päätöstä, koska se koskee useita osapuolia.
Siinä haastattelussa hän näytti ensimmäistä kertaa kritisoivan Israelin rakentamia yhteisöjä Juudeaan ja Samariaan todetessaan, etteivät ne ehkä sittenkään ole eduksi rauhan saavuttamiseksi.
Trump näyttää vielä haarukoivan edullisinta ratkaisumallia.
On syytä muistaa, että hän on USA:n presidentti ja tarkastelee tilannetta maansa ja kansansa näkökulmasta.
Valkoisen Talon virkailija antoi ymmärtää, että koko terminologia kahden valtion periaatteesta, ja mitä se sisältää, on syytä muuttaa kokonaan.

Trumpin ja Netanyahun neuvotteluissa kosketeltaneen myös turvallisuusneuvoston tekemää päätöslauselmaa 2334, jossa kaikki 1949 aselepolinjan itäpuolelle rakentamat yhteisöt todetaan laittomiksi ja niiden asukkaat lainsuojattomiksi rikollisiksi. Valkoisen Talon virkailija totesi varovaisesti, että Trumpin hallitus tulee estämään kaikki Israelia tuomitsevat päätöslauselmat YK:ssa ja sen elimissä. Koskien UNSC:n tekemää päätöslauselmaa 2334 hän sanoi Trumpin seuraavan kiinteästi, mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan Israelille, ja tekemään päätöksensä sen jälkeen, mitä USA voi tehdä tilanteelle. Obama kieltäytyi käyttämästä veto-oikeuttaan UNSC:n äänestyksessä.

NETANYAHU tapasi tiistaina USA:n ulkoministeri Rex Tillersonin, jonka kanssa hän keskusteli 2 tunnin ajan mm Iranista. Hän kutsui Tillersonin Israeliin sekä muodostamaan suoran yhteyden pääministerin kanslian kanssa. Bibi toimii myös ulkoministerinä.
Presidentti Trump ja pääministeri Netnayhu pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden keskiviikkona, jota seuraa yksityinen keskustelu sekä kahdenkeskinen neuvottelu. Sen jälkeen Netanyahu menee Capital kukkulalle tavatakseen kongressin jäseniä, mukaan lukien senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell, edustajainhuoneen puheenjohtaja Paul Rayan sekä senaatin vähemmistöjohtaja Chuck Schumer. http://www.timesofisrael.com/white-house-trump-will-not-insist-on-two-state-solution-to-mideast-peace/

05.ISRAELIN hallituksen alueellisen yhteistyön apulaisministeri Ayoub Kara esitti tiistaina, että pääministeri Netayahu oli luvannut ottaa keskusteluissaan Trumpin kanssa aiemmin kansainvälisen yhteisön hylkäämän suunnitelman Palestiinan valtion perustamiseksi Sinain niemimaalle, jota Egypti hallitsee.
Kara kirjoitti tweet-sivullaan tiistaina, että Trump ja Bibi voivat omaksua Egyptin presidentti Abdel Fattah el-Sisin esityksen.

"Trump ja Netanyahu voivat omaksua Egyptin el-Sissin esityksen Palestiinan valtiosta Gazassa ja Sinaissa Juudean ja Samarian asemesta" hän kirjoitti. "Tällä tavoin me saavutamme rauhan, myös sunni-koaliittion kanssa".

Kara viittaa kirjoituksessaan Egyptin esitykseen vuodelta 2014, jossa se tarjoaa palestiinalaispakolaisten sijoittamista laajalle ja harvaan asutulle Siinain niemimaalle. Gaza voitaisiin yhdistää Siinain niemimaahan, muodostaen täten yhtenäisen valtion.
PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas hylkäsi esityksen kauhistuneena, kuten myös Egyptin viranomaiset. Israelissa esitystä tervehdittiin tyydytyksellä.
Pääministeri Netanyahu, joka edelleen elättelee jonkinasteisesti itsenäistä Palestiinan valtiota, ei ole lämmennyt ajatukselle.
Kara kertoi ToI:n toimittajalle puhuneensa Bibin kanssa esityksestä sunnuntaina painottaen, ettei ongelmalle ole mitään muuta järjellistä ratkaisua.
Netanyahu kokosi hallituksensa maanantaina erityisistuntoon, jossa ministereillä oli mahdollisuus esittää omia näkemyksiään rauhanprosessista ja sen etenemismahdollisuuksista.  

06.UUTISIA LYHYESTI
·        New York Times kertoo viitaten useisiin sekä nykyisiin että entisiin USA:n virkailijoihin, että Trumpin vaalitiimi oli pitänyt jatkuvaa yhteyttä Venäjän tiedusteluvirkailijoitten kanssa vuoden aikana ennen presidentin vaaleja.
NYT:n artikkelissa niiden sanotaan tapahtuneen samoihin aikoihin, kun Venäjän väitettiin yrittäneen tunkeutua USA:n demokraattien kansallisen konvention internetsivuille. USA:n tiedustelujärjestöt pyrkivät selvittämään, olivatko Trumpin vaalitiimin virkailijat olleet yhteydessä Venäjän virkailijoitten kanssa. USA:n tiedustelujärjestöt julkistivat version raportista viime kuussa, jossa väitetään, että Venäjä pyrki vaikuttamaan USA:n presidentin vaaleissa Trumpin eduksi. USA:n tiedusteluvirkailijat kieltäytyivät nimeämästä muita Trumpin tiimin jäseniä kuin jonkin aikaa Trumpin kampanjan johtajana toimineen Paul Manafortin, joka erosi toimestaan elokuun lopussa.
Kysymys on ajankohtainen, sillä Trumpin nimittämä kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen Michael Flynn katsoi parhaaksi erota hänen suhteittensa Venäjän lähettilään kanssa tultua julkisuuteen. http://www.timesofisrael.com/trumps-top-campaign-aides-had-repeated-communication-with-russian-intel-report/
·        Trumpin nimittämä kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Flynn oli FBI:n kuulusteluissa ennen virka-nimitystään. NYT:n julkaiseman artikkelin mukaan Flynn antoi vääriä tietoja Venäjän suhteistaan Trumpin vaali-tiimille pyytäen niitä anteeksi. Jos tämä oli totta, Flynn katsottiin haavoittuvaksi ja siksi hänen eronsa hyväksyttiin. http://www.timesofisrael.com/trumps-ex-national-security-adviser-flynn-questioned-by-fbi-report/
·        Vastauksena korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Adei Ad juutalaisyhteisön laillisuudesta, valtio käytti äskettäin Knessetin hyväksymää normalisointilakia, joka antaa valtiolle oikeuden pakkolunastaa maapohjan, jos väitetty omistaja ei ole hoitanut sitä ja uudet asukkaat asuvat siinä. http://www.timesofisrael.com/state-invokes-controversial-new-law-to-defend-illegal-west-bank-outpost/
·        Presidentti Trumpin ja Netanyahun keskustellessa kahden valtion periaatteesta muiden tärkeimpien ohella Israelin hallituksen ministerit ovat entistä rohkeammin tulleet esiin salaisine ajatuksineen Juudean ja Samarian C-alueitten liittämiseksi Israelin valtioon, kuten voi havaita siitä innosta, miten he puhuivat Jerusalemin Crowne Plaza konferenssin tilaisuudessa maanantaina. Yleisen turvallisuuden ministeri Gilad Erdan vaati, että Israelin tulee välittömästi liittää valtioonsa alueet, jotka joka tapauksessa tulevat liitetyiksi siihen missä tahansa rauhansopimuksessa. Kulttuuriministeri Miri Regev sanoi, ettei Välimeren ja Jordanin välille mahdu kuin yksi valtio esittäen, että Israelin tulee punnita PA:n arabien tilannetta kansalaisuudesta autonomiaan. Sosiaaliministeri Gila Gamliel kehotti valtiota omaksumaan v. 2012 korkeimman oikeuden ent. tuomarin Edmund Levyn johtaman komitean suositukset kaikkien Juudean ja Samarian alueille pystytettyjen yhteisöjen laillistamiseksi. Opetusministeri Naftali Bennett ja oikeusministeri Ayelet Shaked vaativat, että aloitetaan alueitten liittäminen Israeliin C-alueista, mitä seuraa osittainen A- ja B-alueitten liittäminen, ilman USA:n hyväksymistä. http://www.timesofisrael.com/buoyed-by-trump-netanyahu-summit-ministers-openly-scratch-annexation-itch/http://www.timesofisrael.com/palestinians-puzzled-by-diluted-us-view-on-two-state-solution/,
·        Israel veti Kairon lähettilääksi nimitetyn David Govrinin kotiin turvallisuussyistä. Tämä siksi, että poliittinen tilanne Gazassa on sähköinen ja purkautumispisteessä, kuten Shin Bet sanoi vihaisessa lausunnossaan British Daily Telegrapgh kirjoitukseen. Shin Bet sanoo, että Govrin kutsuttiin Jerusalemiin turvallisuussyistä, mutta että hän jatkaa tehtäviensä hoitamista Israelin pääkaupungista. Telegraph julkaisi egyptiläisen analyytikon Amin el-Mahdyn FB-kirjoituksen, jossa hän arvioi Govrinin kutsun kotiin johtuneen jännityksen kasvamisesta Jerusalemin ja Kairon välillä. Tekegraph sanoi Israelin viranomaisten kiistäneen, että kutsu kotiin johtuisi jännityksen kasvamisesta.
Israelissa muistetaan, miten syyskuun 9. päivänä 2011 tuhannet mielenosoittajat tunkeutuivat Israelin Kairon lähetystöön tuhoten kalusteita ja levittäen dokumentteja kadulle. Terrorijoukot hyökkäävät Egyptin sotilaita vastaan Siinailla ja hyökkäyksiä tapahtuu myös Kairossa. http://www.timesofisrael.com/buoyed-by-trump-netanyahu-summit-ministers-openly-scratch-annexation-itch/
·        Pääministeri Netanyahun lanko tri Hagi Ben-Artzi lähetti Bibille selväsanaisen viestin Washingtoniin, jossa hän toteaa yksiselitteisesti, että vain juutalaiset elävät miehitetyissä olosuhteissa, ja jos Bibi ei läpäise testiä, meidän tulee poistaa hänet ja asettaa toinen hänen tilalleen. Hän selittää INN:n haastattelussa, että meillä on nyt ainutkertainen tilaisuus presidentti Trumpin kanssa. Hän sanoo, ettei muutaman tuhannen asunnon rakentaminen ratkaise mitään, vaan Israelin tulee lopettaa vuodesta 1967 alkanut juutalaisten miehittäminen Juudeassa ja Samariassa. "Ihmiset sanovat, että arabit asuvat miehityksen alaisina, mutta me juutalaiset asumme miehityksen alla. Se on vasemmiston valhe, jossa juutalaisia kutsutaan miehittäjiksi, sillä me siellä asuvat olemme sotilaallisen miehityksen alla" hän valittaa.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/225045,
·        Gazan terrorijärjestö Hamas valitsi uudeksi johtajakseen Ismail Haniyehin tilalle Yahya Sinwarin, jonka Israelin pääministeri Netanyahu vapautti v. 2011 Gilad Shalitin vapauttamiseksi tehdyn sopimuksen yhteydessä. Sinwar oli tuomittu Israelin oikeudessa neljään elinkautiseen israelilaisten ja arabien murhasta, sekä Nachshon Wachsmanin sieppaamisen ja murhan osallisuudesta 1994. Lähi-Idän asiantuntija tri Ephraim Arera varoitti hänen vapauttamisesta todeten: "Hän on terroristi, joka on ollut perustamassa Hamasin izza din alQassan sotilaallista prikaatia. Ensimmäistä kertaa huomattava sotilaallinen henkilö tulee johtamaan poliittista Hamasia Gazassa". Hän vakuuttaa, että Sinwarin päämääränä on houkutella Israel sotaan, jonka hän aiheuttaa järjestämällä suuren hyökkäyksen Israelin siviilejä vastaan, jonka jälkeen Hamasin johto painuu kokonaan maan alle kaivettuihin tunneleihin. Arera ennustaa, ettei IDF saa mitään näkyvää muutosta aikaan Sinwarin aloittaman sodan kautta.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/224996,
·        Trumpin ja Netanyahun vastainen lehti Yedioth Aharonot Israelissa on aloittanut – tai jatkanut – herjauskampanjansa. Lehti väittää, että Trump oli antanut henkilökunnalleen tehtäväksi koota pääministeri Netanyahua vastaan nostetut rikosepäilyt. Tämä siksi, että Trumpille kerrottiin Netanyahun varoittaneen Trumpista, koska hän on arvaamaton, eikä hänen persoonallista henkilöään tunneta.  Yedioth Aharonot ei mainitse tietolähdettään. Artikkelia lukiessa tulee tunne, että se on osa lehden Netanyahun vastaista kampanjaa, jota se on käynyt vuosikaudet.
Tässä leikitään jo tulella arvaamattomin seurauksin.
Post a Comment