Thursday, October 08, 2015

AGENDA 2030

YK:N AGENDA 2030 Suunnitelma kestävästä kehityksestä
YK;n 193 jäsenvaltiota kokoontuivat YK:n tiloihin New Yorkissa syyskuun 25. -27. välisenä aikana käsittelemään ja päättämään YK:n laatimasta suunnitelmasta, jonka tavoitteena on maailman uudelleen muotoileminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Median välittämien raporttien muukaan maailman huippukokouksen osanottajat päättivät yksimielisesti hyväksyä esityksen Agenda 2030 kestävästä kehityksestä sunnuntaina 27.09.2015. ja se hyväksyttiin myös USA:n kongressissa. Suunnitelma perustuu 1992 Rio Janeiron huippukokouksessa hyväksyttyyn YK:n suunnitelmaan Agenda 21, joka käsitteli lähinnä ilmaston uutosta, mutta se on muotoiltu uudelleen ja on sisällöltään yksityiskohtaisempi.
Agenda 2030 ”maailman muotoilemiseksi uudelleen” jakaantuu sisällöltään kolmeen kestävän kehityksen ulottuvuuteen: Taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset sekä ympäristö. YK:n 193 jäsenvaltion johtajat suostuivat työskentelemään suunnitelman toteuttamiseksi, joka tapahtuu suurelta osin salaisten kauppasopimusten sekä julkisuudelta piilossa tapahtuvien byrokraattisten ohjeitten ja määräysten kautta. EU:n jäsenmaat ovat saaneet esimakua tästä hämmästellessään Brysselissä tehtyjen päätösten mielekkyyttä.
Rooman katolisen kirkon paavi Francis I antoi USA:n ja YK:n vierailunsa aikana voimakkaan tukensa uudelle suunnitelmalle toivoen sen voivan parantaa maailmaa runnelleet haavat ja ohjaavan sen kehitystä entistä onnellisempaan suuntaan.
YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon nimitti 27 huomattavaa (eminant) henkilöä ”korkeantason poliittisen forumiin”, jonka työn tuloksena syntyi Agenda 2030. Amerikkaa edusti vain yksi henkilö: entinen Clintonin kansliapäällikkö John Podesta, trilateralisti, joka toimi Obaman ilmastonmuutoksen johtavana neuvonantajana ja on nyt Hillary Clintonin presidentin vaali-kampanjan manageri.
AGENDA 2030 dokumentti on 29-sivun mittainen, toteaa Patrick Wood, ekonomisti ja kirjan ”Teknokratian nousu: Globaalin uudelleen muotoilemisen Troijan hevonen” laatija. Hän sanoo olevan selvästi nähtävissä, että ”ympäristön siistimisen ohessa YK ja sen kannattajat näkevät sen välineenä kauan etsityn uuden kansainvälisen talousjärjestelmän luomiseksi: New World Order”.  Wood esittää kirjassaan modernin teknokratialiikkeen jälkien johtavan Zbigniev Brzezinskiin ja David Rockefelleriin sekä trilateraali-komissioon 1970-luvulla. Hän sanoo, että heidän tavoitteenaan on kapitalismin poistaminen ja globaalin vapaan yritysjärjestelmän muodostaminen. YK:n ilmastonmuutoksen virkailija Christiana Figueres vihjailee samoin siihen puhuessaan journalisteille helmikuussa: ”Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa olemme asettaneet itsellemme tehtävän vapaaehtoisesti määrätyn ajan kuluessa muuttaa taloudellista kehitysmallia, joka on ollut voimassa 150 vuotta teollisesta vallankumouksesta lähtien”. Muutos ei kuitenkaan ole niin vapaaehtoinen, kuin mitä Figueres esittää, kuten tukemme havaitsemaan.
WOOD toteaa näin: ”He kutsuvat sitä teknokratiaksi, vihreäksi taloudeksi ja kestäväksi kehitykseksi, mutta miten sitä nimittänetkin, YK:n suunnitelma tähtää keskitetysti ohjattuun talouteen, enemmän sääntöjä ihmisten aktiivisuudelle ja vähemmän vapautta” jatkaen:
”Jos maailma jatkaa tällä tiellä, tulemme menettämään kaiken, mikä liittyy mihin tahansa inhimillisen itsenäisyyden ja vapauden muotoon. Toinen määrää, mitä saat tuottaa ja kuinka paljon, mitä ja kuinka paljon saat ostaa ja millä hinnalla. Toinen määrää, missä saat työskennellä, kuinka kauan ja millä palkalla. Toinen määrää, missä saat asua ja kuinka väljästi, kuinka lasta sinulla saa olla ja minne sinuin tulee lähettää heidät aivopestäviksi. Sinulla ei tulee olemaan oikeutta omaisuuteen, eikä oikeutta siirtää sitä lapsillesi”.
New Yorkin korkeantason forumin päätöslauselmassa on selvästi ilmoitettu, että Agenda 2030 allekirjoittajamaiden johtajien edellytetään tekevän lisäyksiä ja muutoksia maansa perustuslakiin sekä ohjaavan instituutioiden luomista tai muotoilemista suunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi kotimaassaan.
YK:n talous. ja sosiaalineuvoston presidentti Martin Sajdik toteaa, että hallitusten tulee reagoida siihen politiikalla, joka tukee yksityisiä kaikissa tilanteissa ja edistää syrjinnän poistamista ja kaiken kattavuutta. Mottona pidetään iskulausetta. ”Ketään ei jätetä sivuun”, mikä vetoaa yksityisen henkilön vastuuntuntoon. Suunnitelmaa toteutetaan ruohonjuuri-tasolla yksityisiin kohdístetulla propagandalla unohtamatta erityisryhmiä kuten lapset, nuoriso, ikääntyneet, naiset, alkuperäiskansat, vammaiset sekä maahanmuuttajat.
Sajdik opastaa, että informaatio tulee toteuttaa siten, että ihmiset tulevat olemaan ylpeitä voidessaan osallistua maailman muotoilemiseen uudelleen. Informaatiota tullaan jakamaan sosiaalisen ja perinteisen median, sekä perinteellisen kansan kokoontumistekniikan sekä taiteen, musiikin ja kulttuurin avulla voidakseen saavuttaa kaikki kansankerrokset.
PATRICK WOOD hämmästelee sitä, että vaikka Agenda 2030 on selvästi vastoin Amerikan kansallista itsenäisyyttä ja keskiluokkaa, suuri enemmistö amerikkalaisista on täysin tietämätön YK:n suunnitelmasta yhteiskunnan hajottamiseksi ja uuden globaalin talous-järjestelmän muodostamiseksi. Mediassa on ollut niukasti asiaa koskevia kirjoituksia, mutta Wood odottaa median aktivoituvan kertoakseen maailman köyhyydestä ja syrjinnästä, mikä liittyy suunnitelman esittelemiseen kansalle, ja sen välttämättömyydestä.
Wood tunnustaa, miten taitavasti suunnitelmaa syötetään kansalle ylhäältä alaspäin.  Hän uskoo, että köyhyyden poistamisen sijasta hiilenkäytön laaja poistaminen ja pakollinen vihreyttäminen tulee köyhdyttämään ennestään köyhiä ihmisiä lisäten heidän määräänsä julkisten maksujen noustessa ja omistamisen tullessa upporikkaitten oikeudeksi.
Wood olettaa edelleen, että suunnitelman vastustajat leimataan yhteiskunnan vastustajiksi, ja heitä tullaan pidättämään ja kokoamaan leireihin, joita FEMAN toimesta USA:ssa on jo rakennettu runsaasti eri puolille maata. Hän sanoo, että suunnitelmasta tullaan vielä keskustelemaan kiihkeästi, mutta että päätökset on tehty, eikä niitä voida enää muuttaa. USA:n presidentti Barack Obama käytti tätä esitellessään Iranin kanssa tehtyä Wienin sopimusta todeten, että sopimus on allekirjoitettu ja on häpeällistä kongressin asettua vastustamaan sitä todeten: ”Voitte olla eri mieltä ja tehdä sen mukaisia päätöksiä, mutta sopimus on poliittisella päätöksellä hyväksytty ja teidän tulee toteuttaa sitä”.
Samalla menetelmällä kehotetaan sopimuksen allekirjoittajamaita toteuttamaan suunnitelmaa vedoten siihen, että poliittinen päätös on yhtä sitova kuin laillinen. Poliittinen päätös ei edellytä tai vaadi parlamentin käsittelyä ja päätöstä.
VOISIMME heittää retorisen kysymyksen: Mistä tässä kaikessa on kysymys?
Minne meitä kuljetetaan ilman, että kukaan pystyy antamaan selvää vastausta?
PAUL McGuire, kansainvälisesti tunnettu radio-ohjelmien juontaja, kirjailija, teema-filmien tuottaja ja TV-kommentaattori, jota kunnioitetaan profetioitten tulkitsijana, tarkastelee Agenda 2030 suunnitelmaa uskonnolliselta kannalta tuoden keskusteluun uuden ulottuvuuden. Kriitikot voivat sanoa, että Agenda 2030 on puhtaasti käytännöllinen ja sekulääri, mutta kuten McGuire toteaa artikkelissaan ”Babylon-a-go-go: YK, paavi ja maailmanhallitus”, sen tausta on vahvasti uskonnollinen.
McGuire toteaa artikkelinsa aluksi, että Agenda 2030 toteutetaan YK:n laatimien uusien lakien kautta, jotka sisältyvät salaisiin, peiteltyihin kauppasopimuksiin. ”YK, joka on kaikilla resursseillaan sopimusten takana, ei pyydä lupaa, vaan julkistaa käskyjä. että koko planeetan tulee alistua sen 17 tavoitteeseen ja 169 kestävän kehityksen kohteeseen maailman muuttamiseksi radikaalisti vuoteen 2030 mennessä”. Agenda 21 tavoitteeksi esiteltiin maailman ympäristön pelastaminen ja köyhyyden poistaminen, mutta McGuire toteaa, ettei se ollut sen todellinen tavoite, vaan maailmanhallitus sekä globaali talousjärjestelmä ja uskonto. Hän vertaa YK:n pääsihteerin ylistäviä sanoja unelmasta rauhan maailmasta ja jokaisen arvostamisesta siihen, mitä kommunistit lupasivat työläisten paratiisissa.
MCGUIRE muistuttaa, että kommunismin ja sosialismin keskeinen väite oli, ettei ole olemassa jumalaa. Siksi uusi ilman jumalaa oleva, eli saatanallinen, valtio tulee toteuttaa voimatoimin palvonnan kohteeksi Jumalan sijasta.
Toiseksi hän toteaa, että kommunismin keskeinen oppi on saatu illuminaatin manifestista.
Kolmanneksi Karl Marx, juutalaista sukua, ei ollut ateisti, kuten hän väittää olleensa. Hän oli saatanallisen kirkon aktiivijäsen. McGuire käy kertauksen vuoksi läpi kommunismin manifestin keskeisimmät teesit ja vertaa niitä YK:n laatiman Agenda 2030 teeseihin todeten niissä huomattavia yhteneväisyyksiä. 
·         Yksinvaltiuden ja kaikkien järjestäytyneiden hallitusten poistaminen
Illuminaati hyväksyy valaistuneiden johtaman maailmanhallituksen.
·         Ei koske eliittiluokkaa.
·         Perimisoikeuden poistaminen
·         Kansallistunnon poistaminen
Kansallistunto ja patriotismi ovat vastoin NWO:n periaatteita ja illuminaatin manifestia.
·         Perheen ja kristillisen moraalin tuhoaminen  
Illuminaati käytti nuorisomusiikkia kristillisten moraalikäsitysten tuhoamiseksi, mitä seurasivat huumeet, porno, seksuaalinen vallankumous, homoliikkeet, feministit, homojen, lesbojen ja transseksuaalien tunnustaminen. Tämä trendi jatkuu kiinnittämällä huomio seksuaalisuuden sadomasokistisiin ja orjuuttaviin muotoihin. Ryhmäseksi, orgiat ja muut aiemmin hävettävinä pidetyt seksuaalisuuden muodot ovat normaaleja.
·         Perinteisen uskonnon poistaminen
McGuire toteaa, että tällä tarkoitetaan juutalais-kristillisiä uskontoja. Sen sijaan New Age, ja okultiset Islam, Hinduismi, Buddismi ja idän mystiset uskonnot, noituus ja saatanalliset uskonnot ovat hyväksyttäviä.
Paul McGuire tarkastele maailman uskonnollista perinnettä vuosituhansia taaksepäin aina muinaisen Babylonian uskontoon, jota käytetään nimitystä ”Mystinen Babylonia”. Sen tuntomerkkeinä olivat saatanan palvonta, seksuaaliset orgiat, ihmisuhrit, ihmismielen muuttavat huumeet, sekä transsiin johtava mahtipontinen musiikki, joita kaikkia illuminaati hyödyntää pyrkimyksissään tuhota kristillinen moraali. Toiseksi illuminaati hyödyntää yliluonnollista tai okultista teknologiaa, kuten McGuire toteaa, jota käytettiin ensimmäiseksi Baabelin tornin rakentamisessa (sekä luultavasti sen jälkeen temppelien ja monumenttien rakentamiseksi, joiden mittasuhteiltaan valtavat rakennusosat ja niiden kivipintojen käsittely askarruttaa aikamme arkeologeja, sillä monet kiviharkot ovat niin painavia, ettei nykyisillä teknisillä laitteilla pystytä niitä liikuttelemaan eikä nostamaan)  
Baabelin torni oli zigguratin muotoon rakennettu, jonka pohjakerroksessa uhrattiin jumalille, mutta jonka ylimmässä kerroksessa oli huone, jossa ylipappi kerran vuodessa kohtasi palvomansa jumalan enkelin, kuten uskonnolliset johtajat kertoivat.
McGuire kertoo, että illuminaatin valvoman maailmanuskonnon tavoitteena on luoda H.G.Wellsin mainitsema yhteinen ”pesämieli”, joka muodostettaisiin tietokonetekniikan , transhumanismin ja monitasoisen informaation muodostaman linkin kautta ”maailman aivoon” jatkuvana informaatiovirtana Nikola Teslan keksintöjen ja Cernin Large Hadron Colliderin atominosien törmäysten avaaman portaalin kautta neljänteen ulottuvuuteen.
Hän mainitsee myös dollarin setelin kääntöpuolella olevan pyramidiin, jonka huippu puuttuu, jossa jotkut tutkijat olettavat sijaitsevan Luciferin kaikki näkevän silmän, joka jollain mystisellä tavalla liittyy ”maailman aivoon”, eli pesämieleen. (McGuiren käyttämä terminologia on asiaa tuntemattomalle vaikeaselkoinen eikä käänny helposti suomenkieleen)
YK:n laatiman Agenda 2030 suunnitelman kieliasu maailman muotoilemiseksi sosialistiseksi ja kommunistiseksi esikuvansa Agenda 21 tavoin antaa tulevaisuudesta hyvin positiivisen ja ruusuiseksi maalatun kuvan utopiasta paratiisina maan päällä.  Todellisuus on kuitenkin täysin vastakkainen, sillä se mitä muodostetaan, on teknokraattinen ja geneettinen orjavaltio, kuten McGuire toteaa. Kommunistien laatima manifesti on kopio Illuminaatin manifestista 70 vuotta aiemmin. ”Maailman eliitti rahoittaa Kommunismin ja sosialismin käyttäen niitä mekanismina massojen täydelliseksi valvomiseksi”.
Rooman paavi Francis I antoi New Yorkin matkansa aikana koko arvovaltansa tukeakseen kommunistisen maailmanvaltion perustamista. Hän ei kuitenkaan maininnut YK:n puheessaan aborttia, vaikka sanookin vastustavansa kuolemanrangaistusta. YK kutsuu itseään hyväntekeväisyysjärjestöksi haluten rakentaa paremman maailman ihmiskunnalle. Myydäkseen tämän imagon massoille sen eliittijohtajat palkkaavat lapsellisia Hollywoodin kuuluisuuksia ja lähettävät viestinsä saman Orwellin median kautta, jota valvovat samat eliittiryhmät, jotka valvovat YK:n toimia. YK:n perusti ja rahoitti salainen eliitti luodakseen jumalattoman globaalin hallituksen perustettuna globaalille uskonnolle, joka on juureltaan kristinuskon vastainen. McGuire kutsuu sitä tieteelliseksi diktatuuriksi. YK:n tavoitteena on luoda muinaisen Babylonian kaltainen järjestelmä, joka oli maailman ensimmäinen maailman hallitus, uskonto ja taloudellinen järjestelmä, minkä Jumala tuomitsi, koska he halusivat tulla Jumalan kaltaisiksi. McGuire kertoo siitä laajemmin kirjassaan ”The Babylon Code”, jonka hän kirjoitti yhdessä Pulitzer-palkinnon saajan Troy Andersonin kanssa. YK:sta ja sen taustoista ei kirjoiteta valtamediassa, jota valvovat samat kuusi eliittijärjestöä.
YK on yhdessä maailman eliitin kanssa tehnyt suunnitelman maailman väkiluvan rajusta rajoittamisesta yhdeksi keskeisistä tavoitteistaan. 1800 ja 1900 luvuilla Englannissa toimineen Fabian Sosialistien johtajiensa H G Welsin, Bertrand Russelin, John Maynardja Aldous Huxleyn Keynesin muodostama johtoryhmä suunnitteli Maailman sosialistista valtiota, jota johtaisi tiedemiesten muodostama ´diktatuurihallitus. Huxlay oli erityisen innokas suunnittelemaan ”sosialistista valtiota, jonka asukkaat tulisivat rakastamaan orjuuttaan sosiaalisen insinööritekniikan avulla, käyttäen apunaan huumeita, hypnoottisia viestejä mediassa oppilaitoksissa ja propagandassa”, kuten McGuire kertoo.
”Tuskin voit kuitenkaan odottaa kuulevasi tai näkeväsi vakavaa keskustelua YK:ssa vain kuuden järjestön valvomassa valtamediassa. Vaikka Fabian sosialistit väittivät olevansa sekuläärejä humanisteja, monet tästä eliittiryhmästä kuuluivat okultisiin järjestöihin”.
Huxley kuului Dionysus-kulttiin, joka alkoi muinaisessa Babyloniassa aurinkojumalan RA:n palvonnalla. McGuire kertoo, että muutettuaan Hollywoodiin Huxley aloitti mescaline-huumeen jakamisen movers ja shakersin jäsenille Hollywoodissa. Huxley jatkoi yhteyksiään Englannin okultisiin järjestöihin, kuten hänen veljensä Julian Huxley, joka avusti ”UNESCO:n perustamista, joka valvoo globaalia opetustyötä eli aivopesua”, kuten McGuire toteaa.
Nämä salaiset järjestöt syntyivät Babyloniassa, josta Raamattu käyttää nimitystä ”Mystinen Babylon”, McGuire toteaa jatkaen, Baabelin tornissa alkanut Nimrodin ja hänen vaimonsa Semiramiksen maapallon ulkopuolisista lähteistä saama yliluonnollinen tieto ja okultinen teknologia siirtyi okultiselle eliittiluokalle, joista Nietzsche käyttää nimitystä supermiehet tai jumalamiehet. Tänä tieteellinen eliitti tulisi hallitsemaan globaalia yhteisöä käyttäen hyväkseen okultista uskontoa ja globaalia hallitusta muodostaen teknisen feodaali-järjestelmän, joka kostuu orjaluokasta ja hallitsevasta eliittiluokasta. Se on saatanallinen järjestelmä, joka on siirtynyt sukupolvesta toiseen salaisten järjestöjen kautta, kuten ruusuristiläiset, illuminaati, pääkallo ja luut (skull and bones) Bohemian Grove ja monet muut.
Paul McGuire palaa uudelleen dollarin seteliin, jonka kääntöpuolella hän osoittaa useita ilumunaatin symboleja. Pyramidin jalustassa on latinaksi sanat ”Novus Ordo Seclorum”, mikä voidaan kääntää ”Järjestys kaaoksen kautta”, eli uusi maailmanjärjestys. Illuminaati toteuttaa sitä saattamalla maailman kaaokseen, minkä johdosta kansat suostuvat uuden järjestelmän hallittaviksi, koska se lupaa palauttaa rauhan ja järjestyksen maailmaan.
McGuire viittaa myös Platon kirjoittamaan teokseen Atlantis, jota USA:ssa luetaan innolla. 1600-luvulla elänyt Sir Francis Bacon, joka johti ruusuristiläisiä, joka myöhemmin sulautui illumjinaattiin, suunnitteli globaalia maailmanjärjestystä, päätteli, että Amerikka tulee johtamaan sen toteuttamista ensiksi omassa maassaan ja sitten globaalistii.  
McGuire muistuttaa, että salaisten järjestön perustana on kapina Jumalan valtaa vastaan. Halu olla Jumalan kaltainen on synnin juuri, hyökätä Jumalan luomisjärjestystä vastaan muuttamalla ihmisen DNA-perimää sekoittaen siihen vieraita geenejä. Sen taustalla on Luciferin vallankumous Jumalan istuinta vastaan kaatamalla Jumalan valta ja korvaamalla sen kosmisella hallituksella, jossa saatana istuu Jumalan valtaistuimella. Se alkoi muinaisessa Babyloniassa ja on jatkunut vuosituhansin aikana huipentuen aikamme lopputaisteluihin. Tämä oli Baabelin tornin rakentajien synnin juuri, ja siksi Jumala tuomitsi Baabelin tornin.
McGuire toteaa lopuksi, että paavi yhdessä saatanallisen eliitin kanssa rakentaa uutta Baabelin tornia, kuten Ilmestyskirjan luvut 17 ja 18 kertovat. Siksi YK ja paavi yhdessä pyrkivät muodostamaan Jerusalemista kansainvälistä kaupunkia paavin ja YK:n valvonnassa. Jossain vaiheessa kuvaan ilmestyy odotettu karismaattinen johtaja, antikristus, ja globaalin uskonnon johtaja väärä profeetta, joka hallitsee maailman talousjärjestelmää, joka kehittää pedon merkin ja uuden Babylonian maan päälle. McGuire toteaa. Väärä profeetta tulee valvomaan maailmanuskontoa, jossa maapallon kansalaiset, mukaan lukien paavi yhdessä eri uskontokuntien johtajien kanssa tulevat palvomaan antikristusta jumalanaan.  Antikristus pystyttää hovitelttansa merten väliin ihananalle vuorelle, tunkeutuu Jumalan Temppeliin ja ilmoittaa olevansa jumala sekä ottaa vastaan kansojen jumalalle osoittaman palvonnan.
Antikristuksen hallitsemassa ja väärän profeetan johtamassa globaalissa talousjärjestelmässä ihmiset sidotaan jokaiseen ihmiseen sijoitetun mikrosirun, pedon merkin avulla, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä mitään, eikä myöskään saada valtion tarjoamia sosiaali -, terveys- ja muita palveluja. Kansojen mieltä ohjaillaan tietokoneitten, RFID-sirujen, huumeiden, satelliittien, biometristen ja psykotronisten, mielenhallinta- ja muitten teknillisten laitteiden avulla globaalin maailmanjärjestyksen toteuttamiseksi. Antikristuksen palvonnasta ja pedon merkin ottamisesta kieltäytyvät surmataan katkaisemalla heidän kaulansa, McGuire toteaa.
Huxlein kuvailema uusi uljas yhteiskunta nousee tuhon ja kaaoksen keskeltä kuin feniks lintu, jota toteutetaan kiihtyvällä nopeudella, kuten McGuire toteaa lisäten, että ”jokaisen meistä tulee tehdä valinta sydämessään, joko liittyä saatanan johtamaan maailman uskontoon, tai palvoa ”Kuningasten Kuningasta” ja ”Herrojen Herraa”, joka palaa maapallolle ja tuhoaa uuden Babylonian ja sen armeijat Harmageddonin kentällä”.
Olen käsitellyt edellä ilmoitettujen linkkien artikkeleita harppoen pyrkien kuitenkin esittämään niiden keskeisimmät varoitukset ja selitykset.
Yksi NWO:n keskeisistä päämääristä on maapallon väkiluvun radikaali pienentäminen yli 7.3 miljardista 500 miljoonaan. Näin esitetään illuminaatin Georgiaan pystyttämissä opaskivissä (quidestones), joissa on lisäksi illuminaatin manifestin runko useilla kielillä. Tämä on tarkoitus suorittaa sodalla, nälällä, ilmaston muutoksilla (haarp-järjestelmä), (tiedemiesten kehittämien) kulkutaudeilla, sterilisoinnilla ja muilla keinoilla. Kansalle jaettavat lääkkeet ja mieleen vaikuttavat huumeet voidaan sisällyttää pakollisiin rokotuksiin, mitä USA:ssa jo kokeillaan. Ihmisen terveydentilaa valvotaan lääkkeiden mukana jaetun minirobotin avulla.
ILLUMINAATIN perusti 1776 Bavariaan – mikäli olen ymmärtänyt oikein - juutalaista pappissukua oleva Adam Weishaupt, joka sai perusteelisen jesuiittakoulutuksen ennen siirtymistään hoitamaan lainopin professuuria yliopistossa. Weishaupt asetti päämääräkseen katolisen kirkon Vatikaanin tuhoamisen sisältäpäin. Järjestö oli salainen alusta lähtien ja sillä oli yhteyksiä vapaamuurareihin. Sen toiminta kiellettiin 1785, mikä pakotti sen maan alle.  Sen jäsenistöstä ei puhuta lehtien palstoilla eikä sen kokouksiin päästetä sivullisia, mutta sen päätösten vaikutukset tuntuvat maailman asioista päätettäessä. Termi illuminate tarkoittaa valaistunut. Nimi lienee otettu Jesajan kirjan luvusta 14:12 -29, joka alkaa sanoilla: ”Kuinka olet pudonnut taivaasta, sinä Lucifer, aamun poika. Miten sinut on katkaistu maahan, joka heikensit maita?”(suomalainen versio käyttää Luciferin termin asemesta termiä ”kointähti”). http://whatculture.com/history/16-mind-blowing-facts-the-illuminati-dont-want-you-to-know.php/6
Ihmissuku rakentaa uutta Baabelin tornia, jolla se kuvittelee nousevansa Jumalan vuorelle alistumatta Hänen Lakinsa alle tai tekemättä parannusta pahoista teoistaan. Sillä pyritään löytämään ns. Jumala-partikkeli, jonka kautta maailmankaikkeus sai muotonsa, kuten he uskovat. (Joh.1:1-3) Cerniin kaupungin lähelle Sveitsin ja Ranskan raja-alueilla rakennettu 27 km:n mittainen Hadron törmäytin LHC on insinöörisuunnittelun ja -rakentamisen taidonnäyte.
Sitä kutsutaan ihmissuvun suurimmaksi koskaan rakentamista koneista. Sitä ei kuitenkaan rakenneta pystyasentoon, vaan ympyränmuotoisena 100 metrin syvyyteen maan alle, mutta päämäärä on sama: ”Nousta taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä, korottaa istuimensa ja istua Jumalan ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen pohjolaan, nousta pilvien kukkuloille, tehdä itsensä Jumalan kaltaiseksi”. (Jes.14:13) Törmäyttämällä proteeneja suurella nopeudella tiedemiehet kuvittelevat avaavansa portaalin rinnakkaiseen maailmaan ja pystyvänsä sen kautta matkustamaan etäisiin tähtiin. Koneen viimeisen käynnistyksen yhteydessä ihmiset hämmästelivät outoa ilmiötä taivaalla Cernin kaupungin yllä. Se näytti imevän pilviä nieluunsa ylös taivaalle. Lieneekö ollut portaaliin johtava nielu?
Toiseksi Babylonin muinaisen kultin mukaisesti ihmissuku suunnittelee globaalin valtioin perustamista, jonka ensimmäiset päätökset tehtiin New Yorkissa 28.syyskuuta 2015. Siitä valtiosta on tarkoitus tehdä koko maailman kattava ja kaikki ihmiset mukaansa tempaava järjestelmä. Vaikka se vakuuttaa säilyttävänsä vapauden eri muodoissaan, sen rakenne on pyramidin kaltainen lähtien alimmista tasoista ja nousten ylimpään, jossa sijaitsee ylin päätösvalta, jota kansalaisten tulee palvoa jumalan tavoin. Tämä globaali valtio tulee valvomaan kaikkia kansalaisiaan tiukemmin kuin mikään diktatuuri ennen sitä, aina kehdosta hautaan - jopa ennen syntymää tai hedelmöittymistä - määritellen geeniperinnön yhteen soveltuvuudesta, voidaanko sille antaa lupa kehittyä ihmiseksi. Tämä järjestelmä perustuu ihmisen kohtalon määrittämiseen joko työtä tekevään orjaluokkaan tai hallitsevaan eliittiin. Jumala hajotti Babylonian pyrkimykset ja tulee hajottamaan tämän toisenkin. https://fi.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
NWO perustaa uuden globaalin hallituksen muodostamisen siihen, että ihmiset halukkaasti tarttuvat lupauksiin maailmalle levinneen kaaoksen poistamiseksi. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että NWO on itse lietsonut sekasortoa maailmaan saadakseen syntymään otollisen tilaisuuden tavoitteensa toteuttamiseksi. Eurooppaan väkivalloin tunkeutuvat massat, joita kutsutaan pakolaisiksi, vaikka suurin osa ei sitä ole, on osa NWO:n hämäämis-kampanjaa, jolla rauhassa asuvat demokratiat saatetaan epätoivoiseen ja sekasortoiseen tilaan. Miten ja keiden toimesta massat saatiin liikkeelle, ei ole selvää, mutta pakolaisina esiintyvien 18 -45-ikäisten hyväkuntoisten miesten hyökkäävä ja vaativa asenne sopii huonosti henkensä edestä pakenevien ja rauhallisempia oloja etsivien käyttäytymismalliin. http://www.wnd.com/2015/10/muslim-refugee-riots-ignored-in-u-s-media-blackout/#jtemUivLK7XfOu7i.99
Kristityt, sotaveteraanit ja muut maan tasapainoa ja kehitystä ajavat ryhmät ovat joutumassa hallituksen tarkkailun ja erityiskohtelun alaisiksi USA:ssa Obaman hallituksen nopeuttaessa siirtymistä globaaliin hallitusjärjestelmään. http://www.wnd.com/2015/10/obamas-u-n-plan-globalize-cops-against-violent-extremists/,http://allnewspipeline.com/Obama_Arming_ISIS_Pushing_Chaos.php, http://gatesofvienna.net/2015/10/a-nightmare-reborn-part-2/,http://www.thecommonsenseshow.com/2015/10/07/government-sponsored-mind-control-will-soon-eliminate-all-free-will/

Kastel 09.10.2015
Gavriel
Post a Comment