Tuesday, June 23, 2015

ISRAELIN TILANNE 580


Israelin tilanne 580
Olen parin viikon ajan kipuillut itseni kanssa, miten kirjoittaisin sisäisen paineen vaatiman yhtenäisin artikkelin Lähi-Idän ja maailman tämän hetken tilanteesta.
Yksinkertaisinta olisi todeta kuivat tosiasiat ilman hengellistä ulottuvuutta, mutta hengessäni koen, että se jättäisi monet kylmäksi - ellei peräti pelokkaiksi ja epävarmoiksi. Runsas viikko sitten näkemäni uni, jossa kulkemani tie päättyi täydelliseen umpikujaan, antoi lisäinnoituksen aloittaa artikkelin kirjoittaminen. Unessa kävin vielä tarkistamassa, ettei mitään sivupolkua ollut jatkaa samaa tietä. Uni voisi tarkoittaa minua henkilökohtaisesti, mutta hengessäni koen, että sillä on myös laajempi merkitys.
Maailman yleinen tilanne, mikä koskee myös Lähi-Itää, on ajautumassa – ellei jo ajautunut - kohtaan, jossa ei ole etenemismahdollisuutta ilman perusteellista suunnan muutosta. Kyselin mielessäni, tarkoittaako tämä sitä, että Jumalan armonaika olisi loppunut kansojen keskuudessa ja koin, ettei se oikein sovellu kuvaan armahtavasta Jumalasta, joka tuhopäätöksen tehtyään voi vielä peruuttaa päätöksensä, jos kansa tekee parannuksen, kuten profeetta Joona koki mennessään Jumalan lähettämänä saarnaamaan Niiniven tuhoa. Toisaalta Raamatussa on esimerkkejä, jossa päätös on peruuttamaton, kuten tapahtui globaalin tulvan yhteydessä, tai Sodoman ja Gomorran tapauksessa.
Profeetta Jeremia saarnasi parannusta Jerusalemissa ennen Babylonian hyökkäämistä Israeliin ja Jerusalemin tuhoamista. Israelin kansa ei välittänyt mitään Jeremiaan varoituksista, vaan pilkkasi häntä ja ylipappi pani hänet jalkapuuhun yön ajaksi syyttäen häntä isänmaansa petturiksi. Se oli erittäin raskasta aikaa Jeremiaalle, ei oman itsensä, vaan Israelin kansan ja Jerusalemin vuoksi, sillä näki ja kuuli hengessään vihollisvankkureiden äänet ja sotilaiden marssitahdit. Hän rukoili sydäntä särkevästi armoa kansalleen, mutta lopulta Jumala kehotti häntä lopettamaan rukoilemisen kansansa ja Jerusalemin puolesta, sillä tuhopäätös oli tehty, eikä Jumala kuullut enää Jeremian rukouksia.
Hengessäni olen kokenut ilmapiirin muutoksen. Rukoillessani kansojen puolesta en koe enää samaa Jumalan Hengen läsnäoloa, mikä sai minut levottomaksi. Onko todella niin, että kuten ennen vedenpaisumistasilloisen ihmiskunnan pahuus oli saavuttanut mittasuhteet, jossa pyrittiin kyseenalaistamaan Jumalan yksinoikeus luomaan uusia lajeja, samoin aikamme yhteiskunnan tieteellis- tekninen kyky on saavuttanut tason, jossa tehdään kokeita ihmisen perintötekijöillä pyrkien muuttamaan niitä tiedemiesten haluamalla tavalla? Juutalaisen perimätiedon mukaan vedenpaisumisessa tuhoutunut yhteiskunta teki langenneitten enkelien opastamana kokeita ihmisen ja eläimen perintötekijöiden yhdistämiseksi, kuten aikamme tiedemiehet tekevät salaisissa laboratorioissaan. Ihmisen kloonaaminen on myös heidän ohjelmassaan, kuten ihmisen ja tietokoneen yhdistäminen, mikä antaisi ihmiselle yhteyden rajattoman tietolähteeseen. Sotilaiden geenejä muuntelemalla pyritään kasvattamaan yksilöitä, jotka eivät tunne pelkoa eikä väsymystä, ja joilta olisi poistettu kaikki inhimillinen tunne kärsimyksen aiheuttamisesta tai säälin tunteista.
Tällaisten kokeilujen ja toimien kautta tiedemiehet kuvittelevat voivansa nousta Jumalan tasolle, kuten monet heistä avoimesti tunnustavat. Juuri tämä oli saatanan keskeinen houkutus innostaessaan Eevaa syömään kielletyn puun hedelmää: Te tulette olemaan kuin Jumala, ja tiedätte kaiken.
En ole profeetta enkä väitä, että Jumala olisi antanut minulle tehtäväksi saarnata aikamme yhteiskunnan tuhoa, mutta käydessäni läpi päivittäin maailman tapahtumia koen hengessäni
levottomuutta, kuin Jumala alkaisi siirtää suojaavan kätensä kansojen yltä ja vapauttaisi saatanalliset voimat riehumaan kansojen keskuudessa, kuten tapahtuu Israelin naapurimaissa, mutta mistä on selviä oireita myös länsimaissa. Ihmisten ja etenkin nuorten käyttäytyminen ei ole normaalia, kuten amerikkalaiset esimerkit osoittavat heidän kehittämästä musiikistaan lähtien, jossa tietoisesti käytetään sävelasteikkoja, joita aiemmin pyrittiin välttämään. Nuoret käyttävät voimakkaita psyykelääkkeitä päästäkseen haluamaansa mielentilaan, kuten se nuori mies Dan Roof Carolinessa, joka käytti ihmisen aivotoimintaa muuttavaa lääkettä, jonka vaikutuksen alla hän ilman säälin tunnettakaan ampui 9 seurakunnan jäsentä afrikkalais-amerikalaisten kirkossa tunnustaen aikoneensa aloittaa rotusodan maassa ja suunnitteli jatkavansa surmaamista opistossa. Onneksi hänet saatiin kiinni ennen kuin hän ehti tehdä vielä enemmän pahaa.
USA:n ulkoministeriön laatiman ja keskiviikkona julkistaman raportin mukaan terrorismi maailmalla on rajussa kasvussa ja terroriuhrien lukumäärä jyrkässä nousussa. Eivät terrori-teot ole itsetarkoitus, joku niitä suunnittelee ja toteuttaa saadakseen herätettyä kansoissa pelkoa ja kauhua valmistellessaan kansoja seuraavia siirtoja varten.
MAAILMAN kristilliset kirkot ja seurakunnat ovat – mukautuessaan tämän maailmanajan mukaan, mistä Raamattu varoittaa – menettäneet suolaisen makunsa, eivätkä enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäviksi ja ihmisten tallattaviksi. Kirkkojen ja seurakuntien johtajat ovat avoimesti nousseet kapinaan Jumalan antamia käskyjä ja ohjeita vastaan selittäen, etteivät tuhansia vuosia sitten annetut käskyt sovellu kehittyneen yhteiskunnan oloihin. He ovat menettäneet uskonsa elävään Jumalaan, joka on muuttumaton, ja jolle menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat tässä ja nyt. Eikä Hän ole kuolleitten Jumala vaan elävien, jolle kaikki elävät, vaikka olisivat fyysisesti kuolleita, kuten Jeesus todisti.
JUMALAN valitsema Israelin kansa ja Hänen sille iankaikkiseksi perinnöksi antamansa Israelin maa ei ole suinkaan jäänyt erikoiseksi saarekkeeksi, jossa oikeus ja vanhurskaus virtaisivat kuin vesi, ja joka olisi säästynyt maailmaa saastuttavalta turmelukselta. Jumala sanoo profeettansa kautta, että Hän tulee tuhoamaan ne, jotka maan turmelevat. Maapallon meret ovat saastuneet tasolle, jossa sen eläimet pyrkivät rannoille saastumista pakoon. Tuhansittain ja taas tuhansittain meren eläimiä huuhtoutuu rannoille suurista valaista, haikaloista, delfiineistä äyriäisiin ja rapuihin saakka. Myös meri- ja maalintuja kuolee tutkijoitten ja tiedemiesten silmien edessä, eivätkä he voi tilanteelle mitään.
Japanin Fukushiman ydinvoimala Tyynenmeren rannikolla valuttaa edelleen kuolettavaa, säteilevää jäähdytysvettä meriveteen, jonka eläimet kuolevat. Ydinvoimalan lähettyvillä ihmisillä on havaittu hälyttävästi syöpäkasvaimia. Viranomaiset vihjailevat, että koko voimalan lähettyvillä asuva väestö jouduttaneen lopulta evakuoimaan. Myös Tokion kaupunki on vaaravyöhykkeessä. Minne kaikki nuo ihmiset sijoitettaisiin? Tsunamin hajottamien rakennusten jäännöksiä kulkeutuu merivirtojen mukana Amerikan länsirannikon edustalle kuljettaen mukanaan säteilyä rannikkoalueille.
USA:n kuivuusalue, joka koettelee pahiten Kaliforniaa ja Texasia, on pakottanut maanviljelijät luopumaan karjastaan ja viljapelloistaan, koska vettä ei ole tarpeeksi edes juomavedeksi. Läheltä tilannetta seuraavat epäilevät, että Kalifornia ja Texasin alueiden kuivuus on ihmiskäden työtä HAARP-järjestelmän kautta, jolla he pystyvät säätelemään ilmakehän lämpötilaa ja sen kautta modifioimaan säätilaa ja sateitten kehittymistä. HAARP asemia on asennettu eri puolille maailmaa, joiden avulla valtiot olettavat voivansa käyttää säätilojen muutoksia taisteluaseina. Mutta sitä voidaan käyttää myös omaa kansaa vastaan, kuten epäillään USA:n hallituksen toimivan Kalifornian ja Texasin tapauksessa. Pystytäänkö HAARP-järjestelmän avulla aiheuttamaan myös maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia, on kysymys, josta kerrotaan joissakin artikkeleissa, mutta virallisesti julkistettuja näyttöjä siitä ei ole. HAARP järjestelmillä suoritetut kokeet ovat valtiosalaisuuksia, joista ei kerrota kansalle mitään. Vain niiden vaikutuksista voidaan havaita, että kokeita suoritetaan.
TYYNENMEREN reuna-alueilla yleistyneet maajäristykset ja tulivuorenpurkaukset tuskin ovat ihmiskäsien työtä, mutta niiden aiheuttajaksi epäillään maan sisäisen sulan magman liikkeitä, mikä puolestaan johtunee maapallon ulkopuolisista tekijöistä. Onko jokin X-planeetan kaltainen vierailija tullut turhan lähelle maapalloa aiheuttaen vetovoimallaan muutoksia maan kuoressa ja sen sisäisten massojen liikkeissä?
MAAPALLON kansojen yleinen terveydenhoito huolestuttaa kansainvälisiä järjestöjä kuten YK ja sen alaiset instituutit toteavat. Toistuvasti syntyy eri puolilla maailmaa Egyptin vitsauksiin verrattavia kulkutauteja, jotka sairastuttavat ja surmaavat ihmisiä, eikä niihin ole ehditty kehittää lääkkeitä. YK:n ohjelmassa on kehittää pakollisia rokotusoperaatioita, joiden avulla voitaisiin helpommin vahvistaa etenkin kansojen immuniteettia, joilla ei ole riittävästi ravintoa kuivuuden ja sadon epäonnistumisen seurauksena.
Tähän kysymykseen ovat tarttuneet myös ihmisten turvallisuudesta vastaavat järjestöt, jotka suosittelevat rokotusten lisäksi - tai niiden asemesta - ihmiset varustettaviksi kehittyneen tekniikan tuottamilla siruilla, jotka joko lääkkeen tavoin nieltyinä tai rokotuksen tavoin ihmiseen siirrettyinä toimisivat eräänlaisina terveyspoliiseina, jotka rekisteröivät ihmisen terveydentilaa, mikä voitaisiin lukea terveysviranomaisten skannauslaitteilla. Niihin voitaisiin myös liittää automaattinen lääkityksen annostelu. Tämä kauniilta kuulostava menetelmä sisältää kuitenkin erään kammottavan mahdollisuuden: Sitä voidaan käyttää sterilisoimaan ihmisiä, tai jopa surmaamaan heitä virkailijoiden niin halutessa.
EDELLÄ esitettyihin kysymyksiin puuttui myös Rooman paavi Franciscus I Rooman kirkolle tarkoitetussa encyclical paimenkirjeessä, joka jaetaan 5000;lle piispalle, mutta jota maailman media innokkaasti esittelee artikkeleissaan. Paavi on toiminut aktiivisesti paitsi uskonnollisella yhä näkyvämmin myös poliittisella rintamalla. Hän haluaa toimia sosiaalisella kentällä hyödyntäen etenkin Amerikan mantereella saavuttamaansa kansansuosiota. Hän haluaa olla ”koko maailman paavi” ja toimii sen mukaisesti omaksumistaan yhteis-kunnallisista perusteista lähtien, joita voidaan kutsua sosialistisiksi tai kommunistisiksi.
Paavi suosittaa kansainvälisen neuvoston perustamista, joka tulisi toimimaan kansain-välisesti hyväksytyn perustuslain puitteissa. Neuvoston valta olisi ehdoton, jonka päätökset sitoisivat kaikkia maailman kansalaisia rajoista, roduista ja uskonnoista riippumatta. Kansat tunnustaisivat yhtä yhteistä uskontoa, eikä muita suvaittaisi. Maapallon luonnonvarat tulisi käyttää yhteisen edun hyväksi, eikä siten, että yksi kansa elää yltäkylläisyydessä naapurimaan kärsiessä nälkää.  Samoin tekniikan, lääketieteen ja muiden alojen saavutukset palvelevat vain määrätyn kansanosan tarpeita, mikä tulee muuttaa, paavi toteaa.
PAAVI esittää, että maapallo on vahvasti liikakansoitettu, ja esittää väestön alentamista kuudella miljardilla. Tässä paavi saa tukea aikamme miljardööreiltä sekä vaikuttajilta, kuten Soros, Turner, Buffet, Rockefeller, Gates ja muut, jotka ovat jo aiemmin esittäneet samankaltaisia suunnitelmia, joita voitaisiin toteuttaa esim. rokotuksen yhteydessä. He kutsuvat sitä väestönkasvun suunnittelemiseksi. Paavi luottaa tieteen saavutuksiin uskoen sen perustuvan tosiasioihin, ja siksi hän suosittaa maailman väestöä vapaaehtoisesti alistumaan tiedemiesten suosittelemiin toimiin maapallon ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Mutta koska aina on toisinajattelijoita, tarvitaan kokoamislaitoksia, leirejä, joihin heidät kootaan. USA:ssa niitä on jo rakennettu kymmenittäin täysin varustettuina.
Paavi suhtautuu lämpimästi ihmisiin, joiden seksuaalinen mieltymys poikkeaa valtaväestön mieltymyksistä. Hän sanoo edustavansa vapautta, mutta unohtaa Raamatun varoitukset, ettei vapaus saa olla verukkeena himojen heräämiseksi. Vaikka paavi tunnetaan inhimillisenä ja ihmisystävänä, hän ei näe mitään väärää syntymättömien lasten surmaamisesta jo kohdussa eri syistä johtuen, eikä maailman väestön valtaosan tuhoamisessa, mikä voitaisiin suorittaa suunnitellusti nälän, laboratorioissa kehitettyjen tautien, luonnonvoimien ja sodan avulla, kuten profeetat ilmoittivat. Tämä on melkein suoraan ilmestyskirjan tekstiä Rooman paavin suusta sovellettuna maailman yhteiskuntarakenteisiin toteutuskelpoisena ohjelmana.
MICHAEL SAVAGE sanoo, että paavi on susi ja ekosusi paavin viitassa, salamarxisti ja Ilmestys-kirjan väärä profeetta, joka ohjaa maailmaa antikristuksen tyrannian valtaan. Hänen mielestään Uusi Maailmanjärjestys NWO valitsi paavin kuten Obamankin.
ISRAELIN turvallisuustilanne on nyt vahvempi kuin aikoihin, sanoo puolustusministeri Moshe Yaalon. Tämä ei johdu vain Israelin varustautumisesta, vaan paljolti siitä, että ”Israelin pahoilla naapureilla” ovat kädet täynnä yrittäessään selviytyä Lähi-Idän kiehuvassa kattilassa. Irak, Syyria ja Libanon selvittelevät IS:n veristen taistelijoiden ja Al-Nusran kanssa elintilaansa, johon Hizbullah on sekaantunut korviaan myöten. Hizbullah on menettänyt satoja miehiään kaatuneina ja tuhansia haavoittuneina, mutta samalla saanut elintärkeää sotakokemusta. Iran ehdotti äskettäin, että Hizbullah kääntää edes osan 100 000 ohjuksistaan kapinallisjoukkoja vastaan. Iran tuo yhä enemmän omia vallankumouskaartin joukkojaan Syyriaan Hizbullahin ja Assadin hallituksen avuksi.
EGYPTI on puolestaan juuttunut taisteluihin Siinaille pureutuneitten Jihadin ja Al-Qaidan taistelijoitten kanssa, jotka tekevät uhkarohkeita iskuja sotilaskohteita vastaan Siinailla. Egypti pitää kuitenkin Israelia päävihollisenaan ja harjoittaa armeijaansa tältä pohjalta. Venäjä rakentaa Egyptin ensimmäisen ydinreaktorin ja toimittaa Egyptille lentokoneita, tykistöä, ohjuksia ja muuta sotilaskalustoa, sen joukossa S-300 ohjustorjuntajärjestelmä.
SAUDI ARABIA jatkaa Jemenissä Houti-kapinallisten asemien pommittamista pidättäytyen maahyökkäyksistä. Sen ilmaiskut surmaavat myös lapsia iskiessään Houtien tukikohtiin, jotka useimmiten ovat asuntoalueitten keskellä. Iranin tukemat Houdit miehittävät edelleen Adenin kaupunkia. Islamin valtion johto vakuuttaa, että sen pääkohde Lähi-Idässä on Saudi Arabia ja sen pyhät kaupungit Mekka ja Medina, mutta odottaa suotuisaa tilaisuutta toteuttaa uhkauksensa. Saudi Arabia ja Iran käyvät julistamatonta sotaa Jemenissä. Islamin Valtiolla on agentteja myös Yhdysvalloissa, jossa ne suunnittelevat iskuja suurkaupunkeihin.
Saudi Arabia teki valtavan sotilassopimuksen Venäjän kanssa, jonka puitteissa se saa Venäjältä uudenaikaista aseistusta. Sopimukseen kuuluu 16 ydinreaktorin tilaus, jotka Venäjä rakentaa lähivuosien aikana. Kilpailu ydinaseistuksesta on alkanut Lähi-Idässä.
TURKIN presidentti Recep Tayyip Erdogan koki pahan takaiskun kansan äänestäjien pudottaessa hänen johtamansa puolueen 40 %:in, mikä romutti hänen haaveensa maansa johtamisesta presidentin johtamaan demokratiaan USA:n tavoin. Tietäen hänen luonteensa hän tuskin tyytyy tähän etsiessään uutta tapaa jatkaa suunnitelmansa toteuttamista.
JORDANIAN kuningas Abdullah II seuraa sydän kylmänä IS:n lähestymistä maansa rajoille.  
KAUKO IDÄN mahtavimmaksi valtioksi noussut Kiina rakentaa kiireellä armeijaansa kehittäen sille jatkuvasti uusia aseita, joista USA:n kannalta vaarallisin lienee MIRV järjestelmään kuuluva WU-14. Tämä ohjus ammutaan ylös lähelle ilmakehän ulkolaitaa, jossa sen omat moottorit suuntaavat ohjuksen haluttuun ilmansuuntaan. Ohjuksen nopeus on 10 kertaa äänen nopeus. Saavuttuaan halutun iskukohteen kohdalle ohjus kääntyy suoraan sitä kohti pudottautuen alas suurella nopeudella. Sitä vastaan ei liene kehitetty torjuntamenetelmää. Kiinalla on ollut jo vuosien ajan hyökkäyssuunnitelma Yhdysvaltoja vastaan.
Suunnitelman mukaan ohjukset ammutaan pohjoisnavan kautta USA:n länsirannan kaupunkeihin, jotka tavalla tai toisella ovat mukana USA:n aseteollisuudessa.  Kiina on ilmoittanut vaativansa maata Yhdysvaltain keskiosista valtavien velkasaataviensa korvaukseksi, jotka noussevat 1.3 triljoonan USD tienoille. Kiina kehittää omaa kultakantaan perustuva rahajärjestelmäänsä korvatakseen sillä USA:n dollarin maailman vaihtovaluuttana Venäjän tuella. Kiinan armeijan kehityksen kärjessä ovat sen ohjustuotannon ohessa ilmavoimat ja merivoimat. Tämä siksi, että Kiinan potentiaaliset viholliset ovat kaukana sen rajoista Intiaa ja Venäjää lukuun-ottamatta. Kiina laajentaa merialueitaan naapureittensa kustannuksella. Etelä Kiinan meri on Kiinan näkemyksen mukaan sen aluerajojen sisällä ja rakentaa sinne keinotekoisia saaria.
VENÄJÄN talous on länsimaitten boikottitoimien vuoksi Krimin niemimaan miehityksen johdosta melkoisissa vaikeuksissa, mikä häiritsee pahoin ulkomaisia kauppasuhteita länteen. Venäjä kuitenkin kehittää armeijaansa. Sen raskaat pommikoneet lentävät toistuvasti lännen raja-alueiden lähettyvillä, myös USA:n rannikon edustalla. Niiden tarkoituksena lienee testata länsimaiden reaktioita ja selvittää puolustusjärjestelmien koodeja. Poliittisten analyytikoiden mukaan Venäjällä on suunnitelma ydinpommin räjäyttämiseksi Yhdysvaltain maa-alueen yllä, mikä lamauttaisi sen vuosikymmeneksi ja palauttaisi sen keskiajalle. USA:n hienot taisteluvälineet ja niitä valmistavat tehtaat tulisivat käyttökelvottomiksi alistaen koko hienon maailmanlaajuisen valtajärjestelmän, ”uuden Babylonian”, vihollistensa armoille.
USA yhdessä P5+1 maiden kanssa pyrkii valmistelemaan Iranin ydinteollisuutta koskevaa sopimusta allekirjoituskuntoon ennen 30.06.2015 määräpäivää. Raporttien mukaan avoimia kohtia on lähes kaikissa keskeisissä kysymyksissä, mutta USA:n hallituksen päämääränä on saada sopimus aikaan vaikka keskeneräisenä, koska se tulisi olemaan presidentti Obaman tärkein saavutus ulkopolitiikan alueella, jossa hänellä on näytettävänä vain tappioita. Israel on pyrkinyt estämään sopimuksen syntymisen, joka tulisi antamaan Iranille oikeuden jatkaa ydinsuunnitelmansa toteuttamista, jonka päämääränä on ydinpommin rakentaminen. Pommin suojassa Iran nousisi Lähi-Idän hallitsevaksi voimatekijäksi, joka toistuvasti uhkaa tuhota Juutalaisvaltion ja toteuttaa Hitlerin keskenjääneen tehtävän juutalaisten hävittämisestä sukupuuttoon. Iran tukee Syyrian presidenttiä Bashir Assadia ja hänen liittolaistaan Hizbullahia Al-Qaidan ja Islamin Valtion hyökkäyksiä vastaan.
Israelin ja USA:n suhteet ovat nyt huonommat kuin koskaan aiemmin. Israelin entinen USA:n lähettiläs Michael Oren kritisoi Obamaa ja hänen hallitustaan asettaen syyn suhteiden joutumisesta aallonpohjaan lähes kokonaan Obaman syyksi, jota hän pitää lapsellisena ja epävakaana korkeaan tehtäväänsä. Israelin turvallisuuden kannalta tämä on valitettavaa, sillä USA on ollut Israelin luotettavin tukija syntymästään lähtien. Israelin asevalikoima perustuu USA:lta ostettuihin aseisiin, mikä voi kriisin hetkellä saattaa Israelin turvallisuuden vaaralliseen asemaan, sillä USA voi kieltäytyä toimittamasta varaosia kehittyneisiin asejärjestelmiin ja korvata tuhoutuneita, kuten kävi Gazan kesäsodan aikana 2014.
USA on myös tukenut Israelia kansainvälisissä järjestöissä kuten YK ja sen alaiset instituutit. Israelin kannalta tärkein on ollut USA:n veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa se on voinut pelkästään vihjaamalla siihen estää Israelia vahingoittavien päätöslauselmien synnyn. Presidentti Obama on kuitenkin julkisuudessa vakuuttanut tukevansa Israelia, jota hän kutsuu USA:n uskollisimmaksi liittolaiseksi Lähi-Idässä. Israelin tilaamat maailman tehokkaimmat F-35 hävittäjäkoneet on luvattu toimittaa ensi vuoden aikana. Obama lupaa vielä runsaan vuoden virkakautensa ajan huolehtia Israelin armeijan teknisestä ylivallasta Lähi-Idässä. Israelia vaaditaan toistamiseen selvittämään ydinteollisuutensa laatu ja mahdollisten ydinpommien määrän, mihin Israel ei ole suostunut. Erän tuoreen arvion mukaan Israelilla on 80 ydinpommia ja lisäksi taktisia neutroniaseita. Israelin Jericho I ja II ohjuksen kantamatka on tuhansia kilometrejä. Ne voidaan varustaa ydinkärjin. Israel ei ole koskaan virallisesti tunnustanut omaavansa ydinaseita.
ISRAELIN aseteollisuus IAI on tuottanut huippuluokan tuloksia, mistä ohjustentorjunta- järjestelmä Iron Dome lyhyen matkan torjuntaan on kuvaava esimerkki, Sen osumistarkkuus oli 90 %:n luokkaa Gazan kesäsodan aikana. Ilman sitä Hamas olisi pystynyt saamaan pahaa tuhoa Ashkelonissa, Ashdodissa ja myös Tel Avivissa. Myös Ben Gurionin lentokenttä oli vaarassa ja sen sulkemista harkittiin. Keski- ja pitkänmatkan torjuntaan IAI on kehittänyt Arrow II ja III USA:n tuella. Miehittämättömien pienkoneitten (drones) kehittämisessä ja rakentamisessa Israel on johtavia maita maailmassa. Myös maalla ja merellä kulkevien robottien rakentamisessa saavutukset etsivät
Jos sota Hizbullahia vastaan syttyy, IAF:n johto uhkaa, että se tulee iskemään täydellä voimalla alusta lähtien kaikkia ohjusasemia ja niiden varaostoja vastaan välittämättä ihmisuhreista. Tämä siksi, että Israel taistelee olemassaolostaan, missä palkkiona on elämä tai kuolema. vertaansa.
EU:n alistuessa yhä enemmän muslimien painostuksen alaisuuteen ja uhatessa syrjintä-toimilla Israel on joutunut etsimään uusia kumppaneita Kauko Idästä, missä Kiina, Intia, Japani ja Vietnam ovat uusia kohteita.
RAUHANPROSESSI PA:n ja Gazan arabien kanssa on pysähtynyt. Ranska puolestaan yrittää löytää tapaa, millä nelikulmainen keppi sovitetaan pyöreään reikään. Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius oli äskettäin Israelissa esittelemässä laatimaansa suunnitelmaa, joka perustuu paljolti arabiliiton hyväksymään suunnitelmaan vuodelta 2002. Ranskan suunnitelman mukaan Israelin tulee vetäytyä Juudean ja Samarian alueilta 2017 loppuun mennessä. Pääministeri Netanyahu ilmoitti, ettei Israel suostu sanelupolitiikkaan. Israel neuvottelee salaisesti Hamasin kanssa, minkä johdosta PA:n puheenjohtaja Abbas hajotti yhteishallituksen sen kanssa ja perustaa uuden toiselta pohjalta. USA:n hallitus vihjaa, että se on kyllästynyt Mahmoud Abbasin valheisiin ja venkoiluun, ja haluaa syrjäyttää hänet.
Annan ohessa muutamia otsikkomme aiheeseen liittyviä linkkejä.
Kastel 23.06.2015
Gavriel

No comments: