Friday, October 03, 2014

PERJANTAI 03.10.14


PERJANTAI 03.10.14
1. ”Katso Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille; kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, vaikka kaikki maan kansat kokoontuvat sitä vastaan”. (Sak.12:2 -3)
JERUSALEM on nousemassa entistä enemmän huomion kohteeksi maailman politiikassa. Kuten Jesaja sanoo 62. luvussaan, Jumala on asettanut vartijat Jerusalemin muureille (Jes.62:6), mutta joku muukin on asettanut vartijoita Jerusalemiin, ei varoittamaan vihollisen tulosta, vaan vakoilemaan, mitä kaupungissa tapahtuu, ja raportoimaan siitä välittömästi.
ISRAELISSA hämmästellään, eikö maailman ainoalla suurvallalla ja sen presidentillä ole tosiaan muita tärkeämpiä asioita ratkottavanaan, kuin puuttua piskuisen juutalaisvaltion oikeuteen rakentaa asuntoja pääkaupunkinsa asukkaille? Heidän analyysinsä ontuu keskeisessä kohdassaan, sillä Jerusalem on tärkein kysymys. Kuten Kirjoituksissa todetaan, Jumala on valinnut sen asuinpaikakseen, ja siksi sitä kutsutaan Suuren Kuninkaan kaupungiksi. Niin kauan kuin maailman johtajat eivät tunnusta tätä tosiasiaa, jokainen, joka yrittää puuttua sen asioihin, repii pahoin itsensä.
PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu pyrki keskusteluissaan presidentti Obaman kanssa suuntaamaan huomion Iraniin, sen ydinasehaaveisiin, ja antamaan tukeen terrorismille, mutta Obamalle Jerusalemin rakennussuunnitelmat ja Israelin ja PA/PLO:n väliset rauhan-suunnitelmat olivat etusijalla. Kuten C Glick toteaa perjantain artikkelissaan, pääministeri ei halunnut nostattaa uutta vastakohtaisuutta Valkoisen Talon kanssa, ja sen sijaan antoi lievää tunnustusta Obaman Iranin myönteiselle politiikalle kuitenkin julkisissa lausunnoissaan tähdentäen, että ydinasein varustettu Iran on paljon varallisempi vapaalle maailmalle kuin Islamin Valtio. Netanyahu pyrki täten ilmaisemaan oman kantansa varovaisen retoriikan avulla ärsyttämättä Valkoisen Talon isäntää.
NETANYAHU pyrki välttämään keskustelua rauhanprosessista PA/PLO:n kanssa, sillä hänellä oli vihjeitä uuden polun löytämiseksi syrjäyttäen Abbasin kokonaan. Koska se on vasta aivan alkuvaiheissaan, hän ei halunnut nostaa sitä keskusteltavaksi, jossa olisi helposti voinut antaa synnytystä häiritseviä lausuntoja. Hän viittasi kuitenkin joittenkin arabimaitten – Saudi Arabian, Egyptin ja UAE:N - keskellä virinneisiin uusiin tuuliin, jotka voivat suunnata rauhanpurren toisille ulapoille. Ulkoministeri John Kerry työnsi jo kuitenkin lusikkansa samaan soppaan ehdottaen, että Qatar tulee ottaa mukaan uusiin kehitelmiin, mikä voi sotkea pahoin arkaluonteisia tunnusteluja sen alkuvaiheissaan. Qatar tukee taloudellisesti Hamasia ja muita terrorijärjestöjä ja antaa turvapaikan paenneille terrorijohtajille.
Israelissa toimivan Peace Now NGO-järjestön asettama aikapommi ei ehtinyt räjähtää ajoissa estääkseen Netanyahun ja Obaman keskusteluja, mutta sen räjähdys aiheutti kuitenkin teräviä seurausvaikutuksia sekä Valkoien Talon että ulkoministeriön taholta, jotka molemmat tuomitsivat kärkevin sanoin Jerusalemin kaupungin päätöksen 1610 asunto-yksikön rakentamiseksi Givat Hamatosin lähiöön Jerusalemin itäosaan. Times of Israel jopa kehtasi julistaa, että Israelin ja USA:n suhteet ovat sen johdosta kriisitilassa. Netanyahu tuomitsi ankarasti Peace Now järjestön toiminnan esittäen kainon pyynnön, että USA:n hallitus tutkisi tarkemmin asioiden taustoja ennen tuollaisten lausuntojen julkistamista. USA:n hallituksen taholta vakuutettiin, että se on täysin tilanteen tasalla, sillä sen vakoilijat Jerusalemissa toimivat tehokkaasti ja raportoivat välittömästi.
Netanyahu kertoi radion ohjelmassa torstai-iltana, että hän lupasi Obamalle neuvotella PA/PLO:n kanssa USA:n laatiman raamiohjelman puitteissa perustuen 1949 aselepolinjoille aluevaihdoin. Kerry ei julkistanut suunnitelmaa, koska Abbas sabotoi neuvottelut sopimalla yhteishallituksesta ja yhteistyöstä Hamasin kanssa. Netanyahu myöhemmin kielsi suostuneensa 1949 aselepolinjoihin. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-says-he-agreed-to-US-proposal-for-talks-with-Palestinians-based-on-67-lines-377983
Ranska yhtyi Saksan aiemmin esittämään vastalauseeseen Hamatosin lähiön rakennus-suunnitelmia vastaan. Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius ilmaisi maansa jyrkän tuomion 2610 asuntoyksikön rakentamisen Israelin pääkaupungin itäosaan. Asunnot on tarkoitettu sekä juutalaisille että arabeille, minkä olisi luullut tyydyttävän kriitikkoja. ”Me kehotamme Israelin hallitusta kiireesti perumaan päätöksen rakennussuunnitelmasta”, Fabius sanoi julkaisemassaan lausunnossa. Hän uhkasi, että se seuraukset tulevat aiheuttamaan reaktioita EU:n johtoa myöten. Saksan ulkoministeriö ilmaisi syvän huolensa rakennus-suunnitelmasta torstaina, kehottaen purkamaan päätöksen.  http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/France-Germany-demand-Israel-cancel-plan-to-build-homes-in-east-Jerusalem-377981
2. Viisisataa Lähi-Idän tutkijaa ja kirjastonhoitajaa allekirjoittivat vetoomuksen Israelin boikotoimiseksi akateemisissa instituutioissa ja toimitti allekirjoitetun lausuntonsa julkaistavaksi Jadaliyya websivulla.
”Me vetoomuksen allekirjoittaneet Lähi-Idässä työskentelevät tutkijat ja kirjastonhoitajat katsomme, että hiljaisuus Israelin viimeisimmän sotilaallisen hyökkäyksen aiheuttamasta humanitäärisestä katastrofista Gazan kaistalla – kolmas ja tuhoisin kuudessa vuodessa – syyllistää meidät osarikollisiksi”, kirjelmässä todetaan. Siinä todetaan edelleen, etteivät maailman hallitukset eikä valtamedia ole syyttäneet Israelia kansainvälisen lain rikkomuksista todeten, että heillä Lähi-Idän tutkijoina on moraalinen velvollisuus tehdä niin.
”Israelin suorittamat massamurhat Gazassa ovat kammottavia todisteita Israelin akateemisten instituutioiden osallisuudesta rikokseen palestiinalaisalueitten miehittämisestä ja alistamisesta.  Tel Avivin Yliopisto, Jerusalemin Heprealainen Yliopisto, Bar Ilan Yliopisto, Haifan Yliopisto, Technion ja Ben-Gurionin Yliopisto, ovat julkisesti ilmaisseet ehdottoman tukensa Israelin armeijalle”, sanotaan vetoomuksessa.
Lausuntoon on liitetty BDS-logolla varustettu kirjelmä, jonka ovat allekirjoittaneet muutamat tutkijat Amerikan arvostetuimmista akatemioista.
Shalem opiston presidentti professori Martin Kramer, entinen Moshe Dayan keskuksen Lähi-Idän ja Afrikan tutkimusten johtaja Tel Avivin Yliopistolta, toteaa JP:lle, että kirjelmä vaatii Israelin instituutioita kehottamaan Israelin valtiota purkamaan kaikki ”setlementit” ja sallimaan palestiinalaispakolaisten paluuoikeuden. Hän sanoo, että on vaikea löytää suurempaa uhkaa akateemiselle vapaudelle kuin se, mitä kirjelmässä vaaditaan. Hän toteaa, että ”jotkut allekirjoittajista ovat aiemmin suositelleet kandidaatteja nimityksiin tai ylentämiseen, mutta ovat nyt ilmaisseet ymmärtäneensä täysin väärin Israelin ylipistojen ja opistojen luonteen. Heidän suosituksensa tulisi tästä lähtien jättää huomiotta”.
JADALIYYA on Arabitutkimusten Instituutin online-viikkojulkaisu, joka kuvailee edustavansa sisäpiirin ja kriittisten analyysien ainulaatuista lähdettä, joka yhdistää paikallistuntemuksen, tieteellisyyden ja puolestapuhujan roolin kohdistettuna USA:n, Lähi-idän ja laajemmalle lukijakunnalle. http://www.jpost.com/Middle-East/500-Mideast-scholars-call-for-academic-embargo-of-Israeli-institutions-377978
3. ARMEIJAN komentaja Benny Gantz, joka kantaa päävastuun IDF:n toiminnasta operaatio Protective Edge onnistumisesta tai rajoituksista, vastaa kysymykseen: Voitimmeko me Gazan sodan? hyvin selkeästi ja ilman selittelyjä, Kyllä, me voitimme sodan.
Artikkelissa edetään haastattelun tapaan toimittajan esittäessä kysymyksiä ja Gantzin vastatessa niihin. Artikkelin alussa toimittaja kertoo näkemästään suurikokoisesta valokuvasta kenraalimajurin toimiston seinällä, jossa esitellään koko Gazan sodan johtoryhmä kenraaleineen, eversteineen ja prikaatin kenraaleineen, kukin aselajinsa tunnusmerkein varustettuna. Kuvan alla on metallilaatta, josta ilmenee kuvan hankkineitten armeijan prikaatin komentajien kunnianosoitus ylipäällikölleen 70 vaikean päivän aikana ansaitusta luottamuksesta johtaessaan esimerkillä.
Toimittaja muistuttaa kovastakin kritiikistä sodan aikana, johon Gantz vastaa varovaisesti viitaten, että hallitus tekee päätöksensä, joita jonkun on tehtävä, eikä hän kritisoi sitä. Hän ei sulata sitä, että armeijaa syytetään tappiomielialasta. Hän vakuuttaa, että armeija toimi aloitteellisesti, antaumuksella ja päättäväisesti. ”Kaikki muu on tulkintaa, enkä puutu siihen”.
Gantz sanoo, että hallitus teki päätöksen IDF:n suosituksen mukaan, mutta on vieläkin harmissaan, että hallituksen sisäisistä keskusteluista vuoti tietoja julkisuuteen. Hän toteaa, ettei alkuperäinen arvio IDF:n viidestäsadasta uhrista (kaatuneita ja haavoittuneita) ole kaukana oikeasta. Hän toteaa, että nyt Gazan rajoilla on rauhalista, mutta IDF ylläpitää hälytysvalmiutta kaikkia tilanteita varten.
Gantz toteaa Hamasin kaivamien tunneleitten aiheuttaman vaaran Israelille sanoen, että Hamas uhrasi niihin paljon aikaa ja varoja hyökätäkseen niiden kautta, mutta että joka kerran, kun Hamasin pyssymies nosti päänsä tunnelista, sotilaat olivat vastassa. Hän antaa tunnustusta Gazan rajalla asuville israelilaisille, jotka kärsivät valtavasti Hamasin raketeista, mutta uskoo tilanteen nyt rauhoittuneen. Hän vakuuttaa, että IDF voitti sodan. Vaara ei kuitenkaan ole lopullisesti poistunut, sillä Jihad-järjestöt toimivat Siinailla.
Hän sanoo, että Islamin Valtion eteneminen johtuu sen aiheuttamasta shokista ja pelosta, mutta ettei se kestä organisoidun ja päättäväisesti toimivan armeijan edessä. Se yrittää muodostaa poliittisen valtion vakuuttaen, ettei se ole uskonnollinen järjestö. Hän ei sano suoraan, voiko Hizbullah toteuttaa uhkauksensa ja miehittää osia Galileasta, mutta toteaa, että se on saanut sotilaallista koulutusta ja kokemusta Irakin taisteluissa. Hän toteaa Syyrian tilanteesta, että valtataistelu on siellä käynnissä eikä ole selvää, mikä ryhmittymä voittaa. Hän haluaa seurata tilanteita sivusta puuttumatta niihin tässä tilanteessa. Hän vakuuttaa, että Hizbullah on hyvin tietoinen, mitä tapahtuu Libanonissa, jos se härnää Israelia. Iranista Gantz toteaa, että shia- ja sunnisuuntien välinen kamppailu voi ulottua sinnekin, mutta jotain edistystä siellä on tapahtumassa. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/IDF-Chief-of-Staff-Lt-Gen-Gantz-Did-we-win-the-war-Yes-377986, http://www.timesofisrael.com/heavily-armed-palestinians-caught-at-west-bank-junction/, http://www.timesofisrael.com/israelis-ponder-uniqueness-of-khorasan-terror-threat/, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185778#.VC5l8ENsO-o
LÄMPÖTILAT tänään: Jerusalem 19 -25; Tiberias 21 -31; Suolameri 17 -25; Eilat 24 -36 +C-astetta. Puolipilvistä säätä luvataan lähipäiviksi, mutta ei sateita.


Thursday, October 02, 2014

TORSTAI 02.10.14


TORSTAI 02.10.14
1. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahun ja USA:n presidentti Barack Obaman tapaaminen sujui tällä kertaa rentoutuneessa ja ystävällisessä ilmapiirissä, kuten uutislähteet kertovat. Poissa oli jännittyneisyys ja kireys, mitkä leimasivat edellisiä tapaamisia. Ehkä molemmatkin ovat oppineet hyväksymään asioita, joita he eivät voi muuttaa kuten tosiasiat, ettei kumpikaan siirry paikaltaan ennen aikaansa; heidän on vain yritettävä sopeutua ja niellä salaiset antipatiansa, sikäli kuin niitä on.
Mitään järisyttävää keskusteluista ei odotettu, eikä sellaista ilmennytkään. Presidentti Obama tähdensi usein toistamaansa mantraa, ettei nykyinen tilanne Israelin ja PA:n arabien suhteissa ole kestävä ja että siihen on saatava muutos. Netanyahu kutsui keskusteluja, jotka oli suunniteltu tunnin kestäviksi mutta venyivät kahteen tuntiin, hyviksi ja syvällisiksi. Hän sanoi, että keskusteluissa käsiteltiin kysymystä, miten Lähi-Idän uusi realiteetti voitaisiin soveltaa konkreettisiin askeliin rauhanprosessin edistämiseksi PA:n arabien kanssa. Hän selitti ajatustaan todeten, että tarvitaan siirtymistä ulos piintyneistä käsityksistä hyödyntäen äskettäin ilmenneitä yhteisiä intressejä Israelin ja joittenkin keskeisten arabimaitten kesken uuden diplomaattisen polun löytämiseksi PA:n arabien kanssa. Netanyahu vakuutti, että hän on edelleen antautunut lupaamaansa palestiinalaisvaltion perustamiseen. Tämä oli onneton lipsahdus Bar Ilan yliopistossa pitämässään puheessa vuosia sitten, mistä hän ei pääse irti.
NETANYAHU totesi, että keskusteluissa käsiteltiin laajasti Iranin kysymystä sanoen molempien maiden työskentelevän läheisessä yhteistyössä sen kanssa. He käsittelivät myös Islamin Valtion tilannetta ja USA:n johtamaa kampanjaa sitä vastaan. Netanyahu nosti esiin kysymyksen Jonathan Pollardin vapauttamiseksi USA:n vankeudesta todeten, että lähestyvä Jom Kippur antaa sopivat puitteet anteeksiantoon ja armahdukseen. Obama ja Netanyahu pitivät lyhyen kahdenkeskisen keskustelutilaisuuden.
Keskusteluissa olivat mukana USA:n ulkoministeri John Kerry, joka tapasi Netanyahun ennen Obaman keskusteluja, USA:n Israelin lähettiläs Dan Shapiro, varapresidentti Joe Biden ja Obaman neuvonantaja Susan Rice. Netanyahun tukena olivat Israelin USA:n lähettiläs Ron Dermer, pääneuvottelija Yitzhak Molcho ja Israelin kansallisen turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Yossi Cohen. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Netanyahu-strongly-rejects-US-censure-of-Israeli-housing-moves-in-Jerusalem-377842, http://www.timesofisrael.com/obama-netanyahu-hold-first-meet-since-summer-conflict-peace-talks-failure/
2. PEACE NOW katsoi tilanteen otolliseksi oman imagonsa nostamiseksi aloittaa julkinen parjauskampanja Jerusalemin päätöksestä 2610 asuntoyksikön rakentamiseksi sekä juutalaisille että arabeille Givat Hamatos lähiöön Jerusalemin itäosassa rajoittuen pohjoisessa Har Homaan, lännessä Beit Safafaan ja etelässä Giloon.
Päätös alueen rakentamiseksi tehtiin pari viikkoa sitten ja se julkistettiin viikko sitten paikallisessa lehdessä. Peace Now aloitti kampanjansa julkistaen sen juuri ennen Obaman ja Netanyahun keskusteluja häiritäkseen niitä.
Pääministeri Netanyahu viittasi Obaman tapaamisen jälkeen Hamatosin kysymykseen nimeämättä NGO-järjestöä nimeltä todeten vihaisesti, miten jotkut pyrkivät sabotoimaan diplomaattisia keskusteluja. Hän sanoi, että arabit voivat vapaasti ostaa asuntoja mistä vain Jerusalemin alueelta, eikä hän voi kieltää samaa oikeutta juutalaisilta. Hän myös kieltäytyi ymmärtämästä, miksi tällainen asia nousee esiin aina juuri tärkeitä tapaamisia, eikä tämä ole ensimmäinen kerta. Hän viittasi siihen, että maassa on tahoja, jotka tarkoituksellisesti pyrkivät haavoittamaan Israelin ja USA:n välisiä ystävällisiä suhteita.
Pääministeri torjui USA:n Valkoisen Talon tiedottajan Josh Earnesten ja ulkoministeriön tiedottajan Jen Psakin esitykset ”syvästä huolesta, mitä USA tuntee Givat Hamatosin lähiön rakennus-suunnitelmasta, koska se on vastoin Israelin omaksumaa päämäärää ja tulee lähettämään hyvin huolestuttavan viestin, jos asia etenee tarjouspyyntövaiheeseen”. ”Tämä kehitys tulee herättämään tuomioita kansainvälisessä yhteisössä, vierottamaan Israelia jopa sen läheisistä liittolaisistaan ja myrkyttämään ilmapiirin ei vain palestiinalaisten vaan juuri niiden arabikansojen parissa, joihin Netanyahu pyrkii rakentamaan diplomaattisia suhteita”.
Josh Earnest kyseenalaisti Netanyahun vilpittömyyden rauhanprosessin edistämiseksi. Lisäksi hän kritisoi 7 rakennuksen ostamisesta Silwanin lähiöstä, joihin juutalaiset muuttavat asumaan arabienemmistön keskelle. Hän kritisoi ”muuttoa, joka tehtiin yön pimeydessä, provokaatioksi, joka nostaa jännitystä entisestään”. Givat Hamatosin rakennussuunnitelmaa ei otettu esiin Obaman ja Netanyahun keskusteluissa eikä se aiheuttanut jännitteitä.
Vain hetkeä aiemmin PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas sanoi päättäneensä lähettää esityksensä YK:n turvallisuusneuvostoon Palestiinan valtion hyväksymiseksi Juudean ja Samarian alueille perustuen 1949 aselepolinjoihin ja pääkaupunkinaan Jerusalemin itäosa. Abbas tähdensi, että valtion alueeseen tulee sisältyä koko Juudean ja Samarian alue, jonka Israel vapautti Jordanian miehityksestä 1967 puolustussodassa, ja että Israelin tulee vetäytyä Juudean ja Samarian alueilta ja Jerusalemin itäosista marraskuuhun 2016 mennessä. USA:n ulkoministeriö kuitenkin sanoo vastustavansa PA:n yksipuolisia toimia. http://www.timesofisrael.com/us-israel-ties-in-crisis-over-east-jerusalem-building-plans/
3. PA:n johto sanoo tietävänsä, että USA tulee käyttämään veto-oikeuttaan YK:n turvallisuus-neuvostossa, jos PA/PLO esittää siellä yksipuolisen valtiosuunnitelmansa, mutta että se joka tapauksessa pyrkii saamaan 9 ääntä neuvoston 15 jäsenen keskuudessa pakottaen USA:n käyttämään veto-oikeuttaan, kuten TV-2 raportoi. TV-2 kertoi myös, miten PA/PLO:n johtavat virkailijat ovat tehostaneet sanallisia hyökkäyksiään Israelia ja sen johtoa vastaan. ”Me olemme maan todellisia omistajia 3000 vuoden ajan”, sanoi PA/PLO:n YK:n lähettiläs Riyad Mansour keskiviikkona. ”Netanyahu voi palata Brooklynin juurilleen”. Toinen korkea PA:n virkailija Jibril Rajoub vertasi TV:n videopätkässä Netanyahua natsi-fasisteihin.
Abbas puolestaan vakuuttaa, ettei hänen johdossaan ammuta yhtään kuulaa israelilaisia kohti. Hänen YK:n yleiskokouksessa pitämä puhe oli kiihotuspuhe äärimmillään, jossa hän syytti Israelin kansanmurhasta ja etnisestä puhdistuksesta Gazassa esittäen lukuisia muita syytöksiä kuten lasten ja naisten surmaamisesta. Abbas ei huomioinut ollenkaan sitä, miten Hamas käytti sodassa naisia ja lapsia ihmiskilpinä pakottaen heitä kiväärillä uhaten rakennuksiin ja alueille, joita IDF ilmoitti pommittavansa, eikä sitä, että rakettien holtiton ampuminen tulitauon kestäessä Israelin siviilikohteisiin on samoin karkea sotarikos. PA:n yhteishallituksen vastuuhenkilönä hän on vastuussa myös siitä, miten Hamas toimii. http://www.timesofisrael.com/ahead-of-netanyahu-obama-meet-palestinians-submit-draft-statehood-bid-to-un/
4. Kaksi pommitusta keskiviikkona Syyriassa armeijan valvomassa Homsin kaupungissa lähellä peruskoulua surmasi ainakin 32 ihmistä heidän mukanaan 10 lasta. HR-tarkkailijan mukaan uhrimäärä on 39, joista 30 on alle 12-vuotaita lapsia. Isku tehtiin kahdessa osassa, ensimmäinen pommi räjähti autossa, ja toinen itsemurhapommittajan räjäyttäessä pomminsa lasten vanhempien etsiessä lapsiaan ruumiinkappaleiden seasta.
Valtion uutistoimiston SANA:n mukaan kuolleita oli 32, joista ainakin 10 oli lapsia, sekä haavoittuneita oli 115. Tilanteesta otettu video, joka ilmeisesti on aito, näyttää kaaosmaista tapahtumaa ihmisten pyrkiessä korjaamaan haavoittuneita ruumiiden ja kaiken rojun keskeltä. Pommi-iskujen raakuutta lisää se, että se selvästi kohdistettiin nuoriin lapsiin, jotka koulupäivänsä päätettyään olivat lähdössä koteihinsa. Lapsia on ollut useimmissa pommi-iskuissa, mutta ensimmäistä kertaa iskut kohdistettiin heihin.
Englannissa toimiva Syyrian ihmisoikeuksien seurantajärjestö raportoi, että IS:n taistelijat olivat leikanneet pään poikki sieppaamaltaan yhdeksältä kurdilta, heidän joukossaan 3 naista. He kuuluivat kurdijoukkoihin, jotka puutteellisin asein pyrkivät puolustamaan alueitaan IS:n raivokkailta hyökkäyksiltä. Taisteluissa lähellä Turkin rajaa Syyriassa sai surmansa kymmeniä kurditaistelijoita. Videoidussa esityksessä näytetään kurdinaisten päät sementtialustalle asetettuina lähellä Jarablousin kaupunkia Syyriassa. Videon aitoutta ei pystytty verifioimaan, mutta AP:n journalisti vahvisti tapahtuneen.  
KURDISOTILAAT oli otettu vangeiksi kurdien pääkaupungin Kobalin taisteluissa. Kobalia kutsutaan myös nimellä Ayn Arab. Syyrian kurditaistelijoitten pääryhmä, joka tunnetaan nimellä YPG, käyttää sekä miehiä että naisia joukoissaan. Kurdit ovat käyneet kiivaita taisteluja IS:n joukkoja vastaan, mikä on aiheuttanut yhden suurimmasta joukkopaosta, ainakin 160 000 kurdia pakeni Turkin puolelle rajaa, kuten YK:n ihmisoikeuksien johtaja Valerie Amos totesi tiistaina. Turkin kurditaistelijoita on mennyt rajan yli Syyrian puolelle taistelemaan Kobalin hyökkääjiä vastaan, mutta heiltä puuttuu nykyaikaisia aseita. USA on luvannut toimittaa niitä, mutta asia on kiireinen. USA pommittaa IS:n joukkojen asemia, jotka ovat keskittyneet Kobalin kaupungin itä-, etelä- ja länsiosiin.
USA:n kanssa liittoutuneitten maitten koneet ovat jatkaneet ilmaiskujaan Irakin ja Syyrian alueilla, mutta niiden tehokkuus on ilmeisen kyseenalainen taistelutilanteen muuttamiseksi laajojen alueiden ja iskukohteiden tarkkojen koordinaattien puutteellisuuden vuoksi. Raportit kertovat lisääntyvistä siviilien uhriluvuista, eikä virhepommituksilta ole voitu välttyä. Yksi syy on myös lentäjien kokemattomuus oudoissa olosuhteissa. Ilmaiskujen tärkeimmät kohteet ovat olleet Mosulin kaupunkia ja Haditha-patoa miehittävät joukot Anbar provinssissa öljynjalostuslaitosten ohella.  http://www.timesofisrael.com/syria-school-blasts-kill-32-including-10-kids/
5. UUTISOTSIKOITA
·        Israelin hallitus antoi luvan gazalaisille ensimmäistä kertaa 2007 jälkeen vierailla Jerusalemin Temppelivuorella Eid-al-Adha juhlallisuuksien aikana. Vierailijoiden ikä on rajoitettu, vain yli 60-vuotiaat ovat saaneet luvan. PA:n mukaan 500 henkilöä on ilmoittanut halunsa käyttää tilaisuutta hyväkseen. Tämän on suurin yksittäinen ryhmä vuoden 2007 jälkeen, jolloin Hamas syrjäytti PA:n ja Fatahin johdon Gazassa. http://www.timesofisrael.com/in-first-since-2007-500-gazans-to-visit-jerusalem-for-holiday/
·        USA:n salaisen palvelun johtaja Julia Pierson erosi sen jälkeen, kun paljastui vakavia turvallisuusvirheitä Valkoisen Talon turvallisuusjärjestelyissä. Parin päivän sisällä kaksi ulkopuolista pääsi tunkeutumaan turvallisuusaidan sisäpuolelle, ainakin toinen heistä rakennuksen sisätiloihin. Kolmas paljastus koski väkivaltarikoksista tuomitun aseellisen henkilön palkkaamista Obaman suojaksi, käyttäen samaa hissiä presidentin kanssa Atlantassa viime kuussa. Vartijalla ei ollut oikeutta tulla Obaman kanssa samaan hissiin. http://www.timesofisrael.com/secret-service-chief-quits-due-to-security-lapses/
·        IDF:n komentaja Benny Gantz sanoo, että tiedot Hamasin sotilasjohtajan Mohammed Deifin surmasta IDF:n ohjusiskussa hänen kotitaloaan vastaan Gazan sodan aikana eivät välttämättä ole oikeita. Hän sanoi olettavansa, että Deif voi olla elossa ja piileskelee edelleen jossain bunkkerissa. Hamasin johtajat ovat kieltäneet, että Deif sai surmansa IAF:n käyttämistä bunker-buster pommeista, mutta että hänen läheisiään sai surmansa iskussa. Deif on säästynyt useilta teloitusyrityksiltä, mutta hän on osittain halvaantunut ja käyttää pyörätuolia liikkuessaan.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185720#.VC0KUUNsO-o
·        Kolme iDF:n sotilasta teki itsemurhan Gazan sodan jälkeen epäselvissä olosuhteissa, joita selvittämään IDF asetti tutkimusryhmän. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185703#.VC0Me0NsO-o
·        Feiglin syyttää turvallisuusministeri Aharonivichiä juutalaisen rakennustyöntekijän murhan peittelemisestä. Mies sai surmansa pudottuaan kolmannen kerroksen korkeudelta maahan työskennellessään arabityöntekijän rinnalla. Poliisi kutsui sitä ensin työtapaturmaksi, mutta on sittemmin tutkinut sitä murhana. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185683#.VC0NuUNsO-o
·        Englannin ulkoministeri Philip Hammond sanoi Birminghamissä pidetyssä oikeiston järjestämässä Israelin ystävien tilaisuudessa, että Israelin tulisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten ulkomaat ja etenkin Eurooppa reagoivat sen toimiin. Hän tuki IDF:n käyttämiä otteita Gazan sodassa todeten, että itsepuolustus on sallittua. Hän kritisoi äskettäin julkistettuja uusia rakennussuunnitelmia, mikä osoittaa, ettei rakentaminen kansalaistensa tarpeita varten ole sallittua Israelissa. http://www.jpost.com/Diaspora/UKs-Hammond-warns-Israel-to-take-European-US-public-opinion-into-account-377847
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 15 -24; Tiberias 22 -32; Suolameri 26 -33: Eilat 22 -33 +C-astetta. Aurinkoista säätä luvataan, joskin välillä pilveilee.Wednesday, October 01, 2014

KESKIVIIKKO 01.10.14


KESKIVIIKKO 01.10.14
1. SYKSYN tulo alkaa tuntua entistä selvemmin, yölämpötilat ovat viileitä ja ilma kostea, taivas on useimmiten osittain tai kokonaan pilvien peitossa. Siirrytään vähitellen talven odotteluun tervetulleine sateineen, mutta toivon mukaan ilman lumimyrskyjä viime talven tapaan. Tavallisuudesta poikkeavat myrskyiset tuulet rankkasateineen ovat kuitenkin yleistyneet maailmalla, joten lienee syytä varautua niihinkin. Säätilat tänään: Jerusalem 16 -26; Tiberias 20 -33; Suolameri 25 -35; Eilat 23 -35 +C-astetta. Tänään ennustetaan tihkusateita maan pohjoisosassa, muualla puolipilvistä. Lämpötila pysytellee lähellä tämän päiväisiä lukemia, ehkä pieni notkahdus huomenna, mutta lämpenee hieman sen jälkeen.
2. Aluksi uutisotsikoita
·        Apulaisliikenneministeri Tzipi Hotoveli (Likud) toteaa, että Netanyahu julisti kahden valtion periaatteen kuolleeksi. ”Netanyahun eilisen puheen tarkoituksena oli kertoa maailmalle, että kahden valtion periaate on kuollut. Hän kertoi maailmalle, että Abbas ja Hamas ovat yksi ja sama, jotka haluavat tuhota Israelin. Hän puhui Lähi-Idästä, Kairosta ja Saudi Arabiasta viitaten muihin ratkaisuihin kuin maan jakamiseen. Hän vihjaisi federaation mahdollisuuteen tärkeässä puheessaan”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185665#.VCuDLENsO-o
·        Oikeusministeri Tzipi Livni kertoi NPR:n Robert Siegelin ohjelmassa tiistaina, että Abbas käyttää väärin kallista aikaansa. Hänen olisi pitänyt keskittyä neuvotteluihin, joiden asemesta hän julisti päättäneensä turvautua yksipuoliseen ratkaisuun. Livni haikailee edelleen Amerikan laatimaa suunnitelmaa hyödyntäen alueellista yhteistyötä terrorismin vastaisessa taistelussa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185660#.VCuFOkNsO-o
·        Iran teloitti hirttämällä entisen psykologin 8 vuoden vankeuden jälkeen syyttäen häntä harhaoppiseksi, kuten Reuters kertoo. 37-vuotias psykologi Moser Amir Aslani teloitettiin vankilan pihassa Karajin kaupungissa Teheranista länteen 24. syyskuuta syytettynä ”korruptiosta maailmassa ja harhaopista uskonnossa”, Humanitäärisen Oikeuden Aktivististien Uutistoimisto kertoo, joka toimii Irakin ulkopuolella. Tarkkailijat ovat huolestuneet kuolemantuomioitten lisääntymisestä Iranissa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185667#.VCuG40NsO-o
·        Pääministeri Netanyahu kertoi tiistaina tavatessaan YK:n pääsihteerin Ban ki-Moonin, että Hamas syyllistyi kaksoisrikkomukseen ihmisoikeuksia vastaan käyttämällä siviilejä ihmiskilpinä ja ampuessaan raketteja tulitaukosopimuksen vastaisesti Israelin siviiliyhteisöihin. New Yorkin tilaisuudessa YK:n päämajassa oli mukana myös ulkoministeri Avigdor Liberman. Hän kehotti UNHRC neuvostoa aloittamaan tutkimukset, miten Hamas käytti YK:n kouluja ja laitoksia Gazassa rakettivarastoina ja ammunta-alustoina. Hän moitti YK:ta kaksoisstandardin käyttämisestä verrattaessa Syyrian 200 000 siviilin uhrilukuja Gazan sodan lukuihin. Hän vakuutti Moonille, ettei IDF koskaan tahallisesti iskenyt siviilikohteisiin. Hän selitti, että UNHRC on kehittynyt ”terroristien oikeusjärjestöksi”. Hän esitti vertauksensa Hamasista ja ISIS-järjestöstä todeten, että ne ovat yksi ja sama. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185662#.VCuJP0NsO-o
·        Algerian hallitus on löytänyt Ranskan kansalaisen Herve Gourdelin kaulan katkaisemiseen epäillyn ryhmittymän, joka käyttää itsestään nimeä kalifaatin sotilaat, tai Jund Al-Khilafa, joka videoi teloituksen viime viikolla. Gourdel siepattiin 14. syyskuuta samoillessaan Algeriasta kaakkoon. Ryhmä antoi Ranskan hallitukselle
24 tunnin uhkavaatimuksen keskeyttää ilmaiskunsa IS:n joukkoja vastaan, joihin se päätti osallistua, tai Gourdel teloitetaan. Hänen teloituksensa suoritettiin samaan tapaan kuin amerikkalaisten journalistien Steven Sotloffin ja James Foleyn teloitukset IS:n toimesta vastalauseeksi USA:n ilmaiskuista Irakissa. Khilafa-ryhmä pitää vankinaan myös brittiläistä journalistia John Cantlie. joka esitti julkistetussa videossa valmiiksi kirjoitetun propagandajulistuksen Obaman politiikasta Irakissa ja Syyriassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185661#.VCuMe0NsO-o
·        PA:n yhteishallitus julkisti tiistaina pidetyn istuntonsa jälkeen tiedon, että Israel suostui päästämään gazalaiset matkustamaan Israelin kautta Temppelivuorelle, mutta siinä ei kerrottu yksityiskohtia. Juutalaisten Jom Kippur ja muslimien Eid-al-Adha juhla sattuvat tänä vuonna samaan aikaan, mikä voi aiheuttaa turvallisuus-ongelmia. Luvan perusteluissa sanotaan, että se on myönnytyksenä Hamasille tulitaukosopimuksen jatkamiseksi tarkoitettujen neuvottelujen vuoksi. Hyökkäykset Temppelivuorelle nousseita siviilejä ja heitä suojelevia poliiseja vastaan ovat lisääntyneet ja kehittyneet entistä vaarallisemmiksi. Hamasin uskotaan kiihottavan nuoria arabeja hyökkäyksiin palkkiota vastaan. Rami Hamdallahin johtama PA:n yhteishallitus antoi tukensa Abbasin puheelle YK:ssa kritisoiden USA:n hallitusta, joka moitti Abbasin puhetta hyökkääväksi. Yhteishallitus pyysi ulkomaista tukea valmistellessaan strategisia optioita, joihin kuuluu C-alueen kehittäminen Juudeassa ja Samariassa sekä Jerusalemin itäosan valmisteleminen valtion pääkaupungiksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185659#.VCuQB0NsO-o
3. JUUTALAISTEN yksi pyhimmistä juhlista, Jom Kippur, on ehdoton paastopäivä, jonka aikana vältetään kylpemistä ja muita ruumiin toimintojen helpottamiseen tarkoitettuja toimia keskittyen sen sijaan päivän kestäviin rukouksiin synagogissa. Muslimien Eid Al-Adha juhla sattuu tänä vuonna päällekkäin Jom Kippurin kanssa lauantaina neljäs lokakuuta.
Muslimien Eid Al-Adha juhlallisuudet sen sijaan ovat riemukkaita perhejuhlia, jolloin sukulaiset kokoontuvat suuriin yhteisiin perhe- tai yhteisöjuhliin, joiden tarkoituksena on juhlia arabitradition mukaista tilannetta, jossa Abraham oli uhrata Ismailin, mutta enkelin väliintulon johdosta uhrasi lampaan. Juutalaisen uskomuksen mukaan aiottu uhri oli Isak. Muslimien Al-Adha juhlallisuuksiin kuuluu lampaan uhraaminen, joka sitten käristetään ja nautitaan yhteisellä aterialla.
Haifan yliopiston professori Rassem Khamaisi, joka luennoi geografian ja ympäristö-tutkimusten osastolla, varoitti sunnuntaina, että juutalaisten ja muslimien juhlallisuuksien täysin erilainen luonne voi aiheuttaa väärinymmärrystä ja jännityksen nousua.
”On olemassa mahdollisuus, että tietämättömyys juutalaisten ja muslimien naapurien erilaisista tavoista voi aiheuttaa väkivaltaa ja mielenosoituksia”, Khamaisi ennakoi lauantain tilaisuuksia. Hän sanoi pelkäävänsä, että monet juutalaiset katsovat muslimien julkiset juhlamenot tahalliseksi provokaatioksi, muslimit puolestaan pitävät yrityksiä heidän loma-aikansa iloisten juhlallisuuksien rajoittamista uskonnollisena alistamisena. Hän varoitti, että ääriryhmät voivat yrittää käyttää tilaisuutta hyväkseen rasististen ja väkivaltaisten toimiensa edistämiseksi laajentaakseen juutalaisten ja arabien välistä juopaa.
Professori Khamaisi kehotti maan presidenttiä, uskonnollisia johtajia ja sosiaalisia virkailijoita sekä koulujen opettajia osallistumaan tunteiden hillitsemiseen. Kaupunkien pormestarien, joissa vastakohtaisuuksia voi odottaa, tulisi valmistautua tilanteen varalle. Poliisin tulisi pyrkiä estämään arabien rajuja tunteenpurkauksia kaupunginosissa, joissa juutalaisten keskittyminen Jom Kippurin paastoon on hallitseva. http://www.jpost.com/Israel-News/Yom-Kippur-and-Id-al-Adha-to-coincide-could-lead-to-clashes-warns-professor-376728
4. PUOLUSTUSMINISTERI Moshe Yaalon sanoi hyvin vakuuttavasti, että Israelin vetäytyminen Juudeasta ja Samariasta on tällä hetkellä ehdottomasti poissa laskuista. Hän kutsui koko ajatusta siitä järjettömäksi ja vanhentuneeksi, sillä se tulisi kuolettavasti vaarantamaan Jordanian kuningasvallan ja PA:n, ja aiheuttaisi vielä paljon suurempaa vaaraa Israelille.
Hän sanoi hyvin ironisesti äsken päättyneeseen INSS ajatushautomon pitämään konferenssiin viitaten, että välittömästi 50 vuorokautta kestäneen operaation Protective Edge jälkeen esitettiin vaatimuksia: Nyt on aika aloittaa diplomaattinen prosessi. Hän lisäsi, että niitä tuli jopa hallituksen sisältä - ilmeisenä viittauksena Tzipi Livniin ja Yair Lapidiin - mutta myös muualta IDF:n vetäytymiseksi territorioista, huolimatta siitä, että toukokuun ja kesäkuun aikana Shin Bet pidätti 90 Hamasin jäsentä ilmeisenä tarkoituksenaan hyökätä sekä Israelin että PA:n alueita vastaan päämääränään PA:n hallinnon kaataminen.
Voiko kukaan näissä olosuhteissa edes harkita Israelin turvallisuusjoukkojen vetämistä pois Juudeasta ja Samariasta? Yaalon kyseli hämmästellen, että joku voi edes esittää sellaista. Hän selitti, että sellainen tilanne johtaisi Hamastanin nousuun Länsirannalla, mitä seuraisivat kranaatit rakettien asemasta Ben Gurionin lentokentälle. ”Sotilaalliset lentotukikohdat, Ramat David Galileassa ja Nevatim Negevissä, tulisivat ilmatorjunta-aseiden uhan alaisiksi. Ja Länsirannan aluetta tulisivat Gazan tapaan käyttämään globaalin Jihad-järjestöt. Kuka suostuisi tällaiseen turvallisuusjärjestelmään Juudeassa ja Samariassa, eikä vain Israelia koskevana, vaan ennen kaikkea Jordaniaa. Tulisiko se selviytymään siitä?” Sen sijaan hän suositteli seuraamaan pääministerin YK:n puheessaan vilauttamia uusia näkymiä.
YAALON esitteli Gazan viimeisen sodan saavutuksia todeten, että v. 2000 Hizbullah-johtaja Hassan Nasrallah vertasi Israelia hämähäkinverkkoon, toistaen sitä vielä 2001 Protective Shield aikana todeten Israelin heikkouden. Mutta operaatio Protective Edge osoitti Israelin kestävyyden, hän sanoi todeten, että ”51 vuorokauden aikana me osoitimme lujuutta ja etenkin kestävyyttä. 4 500 raketin tulituksen alla me selviydyimme voimakkaana kansana”. http://www.timesofisrael.com/yaalon-rules-out-notion-of-west-bank-withdrawal/
Kenraalimajuri Nimrod Shefer sanoo, että väärinymmärrys johti Gazan sotaan, jota kukaan ei halunnut. ”Israel ei ymmärtänyt, ettei Hamasilla ollut mitään menettävänä, ja islamistit puolestaan eivät tajunneet Israelin halua taistella”. Hän katsoo, että Hamasin ja Israelin välisen vuoropuhelun puute aiheutti tarpeettoman sodan. Kenraalimajuri Nimrod Shefer on entinen IAF:n lentäjä ja kuuluu IDF:n korkeimpaan suunnittelijaryhmään. Toisaalta Shefer katsoo, että Israel ei käsittänyt Hamasin sisäistä rakennetta, minkä tunteminen olisi lyhentänyt sotaa. Hänen mielestään Israel ei myöskään ymmärtänyt Hamasin ulkomaan asioitten johtajan Khaled Mashaalin vaikutusvaltaa, mikä hänellä oli asuessaan Qatarissa, joka tukee avokätisesti Hamasia. Ehkä Mashaalin painostaminen olisi kannattanut? hän kyselee suosittaen tutkimuksia asioista. Hän kieltää kritiikin, että IDF:ltä puuttui luovuus todeten, että IDF toimi saamansa ohjeen mukaan poistaakseen akuutit uhkatekijät, mutta ettei Hamasin hallituksen kaataminen ollut sen ohjelmassa. Hän sanoi, että IAF käytti 10 % tulivoimastaan, ja että IDF eteni vain vajaan 2 km Gazan alueelle.  http://www.timesofisrael.com/idf-general-lack-of-understanding-led-to-unwanted-gaza-war/


Tuesday, September 30, 2014

TIISTAI 30.09.14


TIISTAI 30.09.14
1. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahun YK:n yleiskokouksessa pitämä puhe ei ehkä ollut aivan sitä, mitä häneltä odotettiin. Se on saanut sekalaisia reaktioita vähän joka taholta – mikä on sinänsä odotettavissa, sillä niin suuret ovat odotusten ja toiveitten erot eri suunnalla. Hän lupasi terävää Abbasin puheen analyysia ja hänen esittämiensä valheitten ja perättömien syytösten oikomista asettaakseen asiat oikeaan järjestykseen.
Israelin työväenpuolueen taholta hänen puhettaan moitittiin siitä, ettei siinä esitetty toivoa asioitten korjaantumisesta eikä suunnitelmaa siitä, miten se käytännössä toteutetaan. Tämä yleinen syytös Netanyahun hallitustavalle; hän ei toteuta laatimaansa suunnitelmaa, vaan antaa tapahtumien ohjata hallituksensa toimia. Toisaalta juuri tämä voi kuulua hänen salaiseen suunnitelmaansa, jota hän ei ole hyväksyttänyt hallituksensa viralliseksi politiikaksi.
2. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu kosketteli YK:n yleiskokouksen puheessaan varsin laaja-alaisesti monia Israelia tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa koskettavia kysymyksiä lähtien radikaalin islamin etenemisestä Iranin ydinsuunnitelman toteuttamiseen päätyen uusien muotojen mahdollisuuteen Israelin ja arabien välisessä rauhanprosessissa.
”Taistelu sotilaallista islamia vastaan on jakamaton”, pääministeri totesi jatkaen: ”Missä tahansa se onnistuu, se vahvistuu kaikkialla. Kun se kärsii takaiskun yhdessä paikassa, se tuntuu kaikkialla. Tämän johdosta Israelin taistelu Hamasia vastaan ei ole vain Israelin taistelu, vaan myös teidän kaikkien”, hän julisti YK:n yleiskokouksen osanottajille, jotka täyttivät istuntosalin kolme neljäsosaltaan. Netanyahu pyrki tällä todistamaan, että taistellessaan Hamasia ja muita terrorijärjestöjä vastaan Israel sotii myös muiden maiden puolesta. ”Israel taistelee tänään fanaatikkoja vastaan, jotka voivat huomenna uhata teidän maitanne”. Mutta hän varoitti keskittämästä voimiaan vain ISIS:n vastaiseen taisteluun unohtaen Iranin, mikä tarkoittaisi taistelun voittamista, mutta tappiota sodassa.
NETANYAHU oli jakanut puheensa viiteen pääjaksoon, joista ensimmäinen koski radikaalia islamia; toinen Iranin ydinaseen vaarallisuutta; kolmas Gazan sotaa; neljäs antisemitismin yleistymistä maailmalla ja viides kattavaa alueellista rauhaa.
Pääministeri aloitti asioitten käsittelyn toteamalla, että Israelin kansan rukoillessa rauhaa maailman toiveet yleisestä rauhasta ovat vaarassa siksi, että radikaali islam on aloittanut marssinsa.
Hän määritteli islamin toiveena olevan saavuttaa dominoiva asema maailmassa. Hän vertasi sitä syöpään, joka hoitamattomana levittää etäispesäkkeitään kaikkialle kasvaen yhä suuremmaksi ja levittäytyen yhä laajemmalle. Hän antoi tunnustusta maille, jotka onnittelivat USA:n päättäväisyyttä estää radikaalin islamin etenemisen Levantissa, mutta jotka samalla tuomitsivat Israelin sen taistellessa sitä vastaan Gazassa. Hän selitti, että Hamas ja ISIS ovat eri versoja samasta puusta, molemmilla on sama päämäärä: Maailman hallinta. Hän totesi, että IS:n päämäärä voi tuntua mielettömältä, mutta samaan päämäärään tähtäsi eräs toinen ideologia natsismi vuosikymmeniä sitten. ”Natsit uskoivat hallitsijarotuun; islam uskoo hallitsijauskontoon. Ainoa ero islamin shia- ja sunnisuuntien välillä on siinä, kumpi suunta hallitsee tuota hallitsijauskontoa”.
NETANYAHU selitti, että islamin toiveet Islamin Valtiosta ovat jo toteutumassa shia-suunnan valvomassa Iranissa, joka taistelee vallasta sunni-suuntaa edustavan Islamin Valtion kanssa Levantissa. Hän muistutti, että 35 vuoden ajan Iran on pyrkinyt levittämään filosofiaansa
Islamin ylivallasta maailmalla viitaten ironiaan, miten Iranin presidentti Hassan Rouhani seisoi viime viikolla YK:n yleiskokouksen edessä valittaen globaalin terrorismin leviämistä. Hän varoitti antautumasta Iranin hymykampanjan lumoihin, joka muuttaa muotoaan Islamin Tasavallan saadessa ydinaseen. Hän näkee Iranin pyrkivän kaikin tavoin irrottautumaan sen etenemistä häiritsevistä sanktioista, mutta saadakseen pitää tuhannet sentrifugansa, jotka jauhavat yötä päivää rikastettua uraania ydinaseen valmistamiseksi. ”Tämä varmistaisi Iranin paikan ydinvaltion kynnyksellä olevaksi maaksi, joka tulevaisuudessa voisi oman harkintansa mukaan ylittää kynnyksen tullakseen ydinvaltioksi. Täten Iran – maailman vaarallisin hallitus maailman vaarallisimmalla alueella, saisi haltuunsa maailman vaarallisimman aseen”. Netanyahu tiivisti sanomaansa todeten, että on aivan toista taistella Toyotan pikap-autoilla ajavia Kalashnikov-kivääreilla aseistettuja Islamin Valtion taistelijoita kuin ydinaseella varustettuja islamin radikaaleja aineksia vastaan.
Keskittyen sitten Gazan sotaan pääministeri tuomitsi YK:n ihmisoikeusneuvoston nimittämän sota- ja ihmisoikeusrikoksia tutkivat komitean lähettämistä Israeliin, kun oikea osoite olisi ollut Hamas Gazassa syyttäen YK:n piirissä harjoitettua farisealaisuutta. Hän totesi, että tämä rohkaisee terrorijärjestöjä kaikkialla turvautumaan ihmiskilpien käyttöön YK:n suojeluksessa.
NETANYAHU päättävästi kiisti kaikki syytökset, että IDF olisi tarkoituksellisesti hyökännyt siviilikohteita vastaan todeten, että IDF on maailman moraalisin armeija. Hän oli valmistanut suurikokoisen kuvan, jossa näytetään Gazan lasten leikkivän aivan raketin laukaisualustan lähellä viimeisen sodan aikana.
”Selkeä moraalinen ero Israelin armeijan ja Hamasin välillä ei olisi voinut olla selvempi. Israel käytti ohjuksia suojatakseen lapsiaan, Hamas käytti lapsia suojatakseen ohjuksiaan”. http://www.jpost.com/International/Watch-Live-Netanyahu-addresses-UN-General-Assembly-in-New-York-376572
INN:n turvallisuusanalyytikko Mark Langfan toteaa, Netanyahun puheesta, että se käänsi maailman ylösalaisin – ainakin lähialueella. Tähän saakka Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin ratkaisemista on pidetty avaimena alueen ongelmien selvittämiseksi; nyt Netanyahu esitti YK:ssa kokonaan uuden näkökulman todeten, että nykyinen mullistus arabi-maailmassa tarjoaa kokonaan uuden mahdollisuuden hyödyntää Israelin ja maltillisten arabi-maitten lähentymistä taistelussa yhteistä sekä shia- että sunni-islamissa etenevää radikaalia islamia vastaan. Hän käytti puheessaan sekä Kairoa että Riyadia mahdollisina strategisina liittolaisina. Langfan esitteli jo puoli vuotta sitten huhtikuussa 2014 samansuuntaisen tulevaisuuden näkymän artikkelissaan ”Meato: Trans-Riyad-Jerusalem-Atens Alliance”. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185628#.VCpWq0NsO-o
USA:n ulkoministeriö ei nielaise Netanyahun esittämiä yhtäläisyysmerkkejä Hamasin ja ISIS, Islamin Valtion, välille. Ministeriön tiedottaja Jen Psaki totesi, että niiden filosofiassa ja toimissa voi olla yhtäläisyyksiä, mutta ettei kukaan Israelissa edellytä USA:n pommittavan Gazan kaistaa. ”Ne ovat molemmat terrorijärjestöjen listalla USA:ssa, mutta on selvästi nähtäviä eroja niiden aiheuttamassa uhkassa ja muussakin”. Hamas on Muslimi-veljeskunnan äpärälapsi, ja Veljeskunnan edustajia kuuluu presidentti Obaman hallituksen avustajiin, joten hänen varovaisuutensa Hamasin suhteen on ymmärrettävä tältä pohjalta.
PSAKI totesi Iranin kanssa neuvoteltavasta ydinasesopimuksesta, ettei Iranin PR-toiminta tai charmi vaikuta siihen, vaan se perustaa tosiasioihin ja yksityiskohtiin. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4576083,00.html
3. UUTISOTSIKOITA
·        Suuri enemmistö – 80 % - PA:n arabeista kannattaa rakettitulen aloittamista Gazasta Israeliin, ellei kaistan saartoa poisteta. Kuukausi Gazan sodan päättymisen jälkeen suoritetussa gallupissa todetaan, että 44 % katsoo aseellisen taistelun olevan paras tapa saada ”Israelin miehitys” lopetettua Juudeassa ja Samariassa. Tiedustelussa haastateltiin 1200 arabia Juudean, Samarian ja Gazan alueilla PSR:n toimesta. 29 % piti neuvotteluja parhaimpana, 23 % kannatti aseetonta vastarintaa. Hamasin kannatus oli nyt 39 %. Ismail Haniyehia kannatti 55 % Abbasia 38 %. Hamas voitti viimeisen Gazan sodan, uskoo 69 % vastaajista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185622#.VCpfHENsO-o
·        Obaman sota Irakissa ja Syyriassa on alkanut tuottaa ensimmäiset syytökset siviilien surmaamisesta. Pentagon kuitenkin kiistää tiedot perättöminä ilman todisteita. Tarkkailijat ovat todenneet, että Israelia syytettiin ilman todisteita siviilien ”tahallisesta” surmaamisesta; Obaman sodassa ne ovat ”väistämättömiä”, mikä todistaa journalistien harjoittamasta kaksoismoraalista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185626#.VCph6ENsO-o
·        Kahden gazalaisen onnistuneet yritykset ylittää Gazan turvallisuusaidan parin päivän sisällä ovat kiirehtineet kaikin mahdollisin varoitusvälinein varustetun turva-aidan rakentamista Gazan rajalle nykyisen panssariaidan sijaan. SE ei tietenkään poista Gazasta kaivettujen tunnelien uhkaa, mikä on yhtä oleellinen kuin aidan ylittäminen. Hamas ja Islamic Jihad kehuvat aloittaneensa tunnelien kaivamisen ja tuhottujen korjaamisen jopa esitellen niitä journalisteille. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185601#.VCpjKkNsO-o
·        Ryhmä juutalaisia palvojia joutui uudenvuoden päivänä arabien järjestämään väijytykseen yrittäessään nousta Jerusalemin Temppelivuorelle. Hanan Kupieztky, Hakotel Yeshivan 23-vuotias valtuutettu, halusi peseytyä Shiiloan lammikossa Davidin kaupungissa, kuten hän on tehnyt vuosittain ennen nousemistaan Temppelivuorelle osana tashlich-rituaalia, jossa juutalaiset symbolisesti heittävät vuoden aikana tekemänsä synnit virtaavan veden muodossa osoituksena parannuksen teosta. Kupietzkyn mukana oli hänen 16-vuotias veljensä ja ystävänsä. He joutuivat kulkemaan Silwan (Shiiloan) arabilähiön kautta, jossa poliisit tavallisesti varmistavat turvallisen kulun. Tällä kertaa heitä ei näkynyt missään. Arabit käyttivät tilaisuutta hyväkseen alkaen häiritä heidän kulkuaan, osa ratsastaen hevosella, osa kivittäen heitä, mihin yhtyivät talojen parvekkeilla olleet arabit. Yksi arabi potkaisi Hananin veljeä lujasti jalkaan. Hanan kääntyi katsomaan potkaisijaa, mutta samalla paikalle tuli arabi käsissään kakkosnelonen alkaen sillä huitoa hänen päähänsä, kunnes parrunpätkä katkesi, mutta hän pysyi jaloillaan. Hanan, entinen IDF:n terrorinvastaisen yksikön upseeri, sai kuitenkin pahoja haavoja päähänsä ja käsiinsä. Hananin veli oli päässyt huomaamatta hälyttämään poliisit paikalle, jotka karkottivat arabit. Hanan kävi myöhemmin hakemassa arabin käyttämän aseen todistukseksi. Arabit filmasivat tapahtuman ehkä vain omaksi huvikseen. Hananilla on aseenkanto-lupa ja ase mukana, mutta hän ei halunnut käyttää sitä ongelmien välttämiseksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185599#.VCpkoENsO-o
·        Israel ja Hamas ovat lähellä sopimusta vankien vaihtamiseksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185631#.VCpqzENsO-o

Monday, September 29, 2014

MAANANTAI 29.09.14


MAANANTAI 29.09.14
1. PA:n puheenjohtajan Mahmoud Abbasin YK:n yleiskokouksessa eilen pitämä puhe on herättänyt ristiriitaisia kommentteja ja huomioita maailmalla. Israelissa puhe tuomittiin provosoivana ja hyökkäävänä, joka perustui tehtailtuihin valheisiin ja puolitotuuksiin. Vain vasemmistolainen Meretz löysi siitä jotain myönteistä joskin sekin suurin vaikeuksin. Labor-puolueen puheenjohtaja Isaac Herzog totesi, että puheesta huolimatta Abbas on rauhan-kumppani, koska parempaakaan ei ole tarjolla – jos ollenkaan.
PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahun otaksutaan tarttuvan YK:n puheessaan kovin sanoin Abbasin puheessaan esille ottamiin asioihin ja puuttuvan niiden taustoihin pyrkien osoittamaan niiden onttouden ja suoranaisen tarkoituksellisen mustamaalauksen. Hänen ei uskota kuitenkaan esittävän omaa ratkaisumalliaan Israelin ja PA:n arabien välisiin ongelmiin. Netanyahun toimintaa pääministerinä on verrattu suurelta osin palomiehen toimiin, hän puuttuu asioihin vasta sitten, kun tuli on jo edennyt pitkälle.
2. ISRAELIN entinen USA:n lähettiläs Michael Oren käsittelee Abbasin puhetta ja sen seurauksia Israelille ynetnews.com artikkelissaan otsikolla: ”Abbasin strateginen uhka voi olla varallisempi kuin Hamas”. Orenin artikkelin johtoajatuksena on toteamus: ”Palestiinan johtajan aloite Israelin eristämiseksi ei ole tarkoitettu paremman neuvotteluaseman saamiseksi tulevissa neuvotteluissa - vaan sionistisen yrityksen lopettaminen”. Oren toteaa seuraavaksi, että Abbasin YK:n yleiskokouksessa pitämä puhe osoittaa, ettei hän ole rauhan-kumppani. Hän selittää, ettei PA:n arabijohtaja, joka syyttää Holokaustin tuhkasta noussutta Israelin valtiota kansanmurhasta Gazassa, aparthaidista ja etnisestä puhdistuksesta, osoittaa hänellä ole aikomustakaan tullakseen rauhankumppaniksi.
ABBAS kielsi aiemmissa YK:n puheissaan juutalaisten historiallisen yhteyden Jerusalemiin ja Israelin maahan, nyt hän esitti kokonaan uuden näkökulman – joka ei todella ole uusi, koska se on ollut jokaisen havaittavissa, jolla on silmät päässään: Hän ei halua neuvotteluja, ei edes Amerikan ohjauksessa, eikä ole kiinnostunut kestävästä rauhasta, joka perustuu turvallisuus-järjestelyihin ja keskinäiseen tunnustamiseen. Oren toteaakin, että Israelin kansa on jo pitkään ollut tietoinen, ettei Abbas ole oikea henkilö rauhankumppaniksi.
Oren toteaa, että Abbasin perjantaina pitämä puhe YK:ssa oli lähtölaukaus poliittiselle aloitteelle Israelin eristämiseksi kansainvälisesti, kieltäen sen laittomana ja asettaen sanktioita sitä vastaan. Abbas asettaa Israelin kestämättömään asemaan: Hän pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa asettamaan 9-kuukauden neuvotteluajan, jonka kuluessa käsitellään ydinkysymyksiä perustuen 1949 aselepolinjoihin ilman turvallisuusneuvotteluja, mutta sisältäen ratkaisun pakolaisongelmaan. Kuten Oren mainitsee, yksikään Israelin hallitus ei voisi hyväksyä noita lähtökohtia – kuten Abbas hyvin tietää – mutta minkä turvallisuus-neuvosto voi ainakin osin hyväksyä, minkä jälkeen hän voi kääntyä Haagin kv. oikeuden puoleen saadakseen kansainvälisiä boikottitoimia Israelia vastaan, mitkä voisivat pahoin runnella sen talouselämää ja vapaata liikkumista maailmalla.
OREN toteaa, että Abbasin tavoitteena on Israelin heikentäminen kansainvälisten sanktioitten avulla lopullisena päämääränä sen tuhoaminen vihamielisten arabivaltioitten toimesta ja kansainvälisen yhteisön avustuksella. Oren esittää, että Israelin tulisi kiireesti laatia oma suunnitelmansa puolustautuakseen mutta ohittaen Abbasin. Sen tulisi varmistaa elintärkeät intressit, määritellen rajat, jotka turvaavat tulevaisuuden ja Israelin juutalaisena demokraattisena maana jättäen oven auki neuvotteluille vasta sitten, kun on vastuullinen rauhankumppani ja PA:n hallitus, joka haluaa rauhaa. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4575387,00.html
3. USA:n ulkoministeriön tiedottaja Jen Psaki totesi lehdistötilaisuudessa, että ”Abbasin YK:n yleiskokouksessa perjantaina pitämä puhe sisälsi hyökkääviä määritelmiä – kansanmurhasta ja selvistä sotarikoksista – jotka aiheuttivat syvää pettymystä ja jotka me hylkäämme”.
”Sellaiset provosoivat lausunnot aiheuttavat vastareaktion ja kaivavat maata yrityksiltä rakentaa positiivista ilmapiiriä ja luottamusta osapuolten välillä”, Psaki sanoi. Abbas teki selväksi, että USA:n johdolla käydyt neuvottelut olivat epäonnistuneet ja ettei PA:lla ole mitään aikomusta jatkaa Amerikan välityksellä käytäviä neuvotteluja Israelin kanssa. Abbas käytti 9 kuukautta kestäneistä neuvotteluista termejä ”lapselliset ja mieltä vailla”, mikä varmaan haavoitti syvästi USA:n ulkoministeri John Kerryä, joka oli antautunut niihin koko tarmollaan. USA on ollut PA:n suurin taloudellinen tukija EU:n ohella, minkä johdosta tuntuu oudolta, että PA/PLO:n puheenjohtaja tahallisesti loukkasi puheessaan Yhdysvaltoja YK:n yleiskokouksessa. Ainakin sen hän teki selväksi, ettei USA toimi enää välittäjän roolissa Israelin ja PA/PLO:n välisissä neuvotteluissa, jos niitä koskaan jatketaan.
PLO:n keskuskomitean (hallituksen) jäsen Saeb Erekat vastasi tuoreeltaan USA:n ulkoministeriön Jen Psakin kritiikkiin Abbasin puheesta todeten, että se oli vastuuton, epäkunnioittava ja hyljättävä, kuten PA:n alueella toimiva Wafa-uutistoimisto raportoi. Erekat sanoi, että kansainvälinen yhteisö hyväksyi puheen kaikilta osin, vain Israelin hallitus ja USA:n ulkoministeriön tiedottaja ovat poikkeuksia. Hän kehotti USA:n ulkoministeriötä harkitsemaan asennettaan puheeseen uudelleen ja tukemaan julkilausumaa, joka tullaan esittelemään YK:n turvallisuusneuvostolle. Israelin kansanedustajat ovat kritisoineet kovin sanoin Abbasin puhetta. Ulkoministeri Avigdor Liberman totesi, ettei Abbasilla ole enää merkittävää asemaa; hän on menettänyt myös PA:n arabien tuen, mitä vahvistavat viimeiset mielipidetiedustelut, joiden mukaan suosituin henkilö on Ismail Haniyeh selvästi ennen Abbasia, ja Hamas voittaisi vaalit, jos ne pidettäisiin nyt. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185573#.VCj_gkNsO-o
4. YK:n yleiskokouksen avajaisiin matkustaneet valtioitten johtajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen neuvotellakseen keskenään ilman ulkopuolisia urkkijoita, sillä kuten kansainväliseen tiedonvälitykseen tunkeutuneet snoudenit ja muuta osoittavat, ne eivät välttämättä ole turvallisia, ja että kahdenkeskisiä luottamuksellisia puheluita ja viestejä pystytään hakkeroimaan ja julkistamaan maailmalle.
ISRAELIN pääministeri tapasi myöhään sunnuntai-iltana New Yorkissa Intian pääministerin Narenda Modin ensimmäisessä kahdenkeskisessä tapaamisessa vuosikymmeneen. He keskustelivat Iranin ydinsuunnitelman tämän hetken tilanteesta sekä Israelin ja Intian välisestä kahdenkeskisestä kaupasta. Netanyahun julkistaman lausunnon mukaan hän tähdensi Iranin ydinpommin vaikutusta Lähi-Idän tasapainotilaan sekä kansainvälisen islamin terrorismin vaikutusta maailmanlaajuisesti. Iranin vastaisissa sanktioissa sen öljytuotantoon kohdistuvat ovat purreet pahiten Iranin talouteen. Intia on yksi suurimmista Iranin öljyn ostajista Kiinan ohella, joiden nouseva teollisuus on riippuvainen häiriöttömästä öljyn kuljetuksesta, mitä kriisit USA:n ja Iranin välillä ovat häirinneet. Nämä kaksi kysymystä lienevät pääministeri Netanyhaun ja presidentti Obaman välisten keskustelujen pääaiheet.
INTIA vähensi öljyostoja Iranista 40 % vuonna 2013 kansainvälisen painostuksen vuoksi, mutta nosti ne uudelleen samalle tasolle sanktioitten lieventämisen jälkeen. Intian ja Iranin
välinen kauppa oli v. 2013 -2014 arvoltaan 15.5 miljardia USD, kuten Mumbai Economist Times raportoi. Intia on yksi Israelin suurimmista aseitten ostajista. Kolmen vuoden aikana tehdyt tilaukset Intiaan olivat arvoltaan 533 miljoonaa USD, kuten Globes kertoo. Israel tarjoaa Intialle yhteistyötä cyber-turvallisuuden, hai-teknologian, veden ja maatalous-teknologian alueilla. Pääministeri Netanyahu oli selvästi innoissaan keskustelujen jälkeen Modin kanssa todeten, että vain taivas on kattona yhteistoiminnan laajentamiseksi. http://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-indian-counterpart-modi-in-new-york/
5. UUTISOTSIKOITA
·        Kuwaitin ulkoministeri sheikki Sabah al-Khaled al-Sabah kieltää keskustelleensa Israelin oikeusministerin Tzipi Livnin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Walla! uutis-toimiston mukaan Livni osallistui päivällisiin, joissa oli mukana useita arabimaiden johtajia ja joiden kanssa Israelilla ei ole diplomaattisia suhteita. Toinen Kuwaitin virkailija, entinen Kuwaitin kansalliskokouksen puheenjohtaja Ahmed al-Sadoun sanoi, että on syytä selvittää, osallistuiko Sabah illallisiin, sillä Israel on Kuwaitin vihollismaa, kuten hän twiittasi sivullaan. http://www.timesofisrael.com/kuwaiti-fm-denies-meeting-livni-in-new-york/
·        Iranin valtion TV väittää, että BBC yritti varastaa Iranin historiallisia dokumentteja, mutta että Iranin tiedustelujoukot estivät sen. Iran on ennenkin syyttänyt BBC:n toimivan salaisena agenttina maassa pyrkien tunkeutumaan salaisiin tietoihin. http://www.timesofisrael.com/iran-claims-bbc-tried-to-steal-from-archives/
·        Israelin maanviljelijöitten yhdistys uhkaa lopettaa tuotteittensa myymisen armeijalle, ellei se anna selvitystä siitä, miten se suhtautuu shmitah-vuotta koskeviin rajoituksiin, jotka estävät maan muokkaamisen ja sadon korjaamisen sen aikana. IDF tarjoaa kompromissia, jossa se ostaa yhdistykseltä maataloustuotteita vuoden loppuosassa, mutta ei alkuvuoden aikana. Tämä on kompromissi, mikä ei välttämättä tyydytä kaikkia. Monet maanviljelijät ”myyvät” tilansa vuoden ajaksi arabeille, joita shmitah-vuoden rajoitukset eivät koske. http://www.timesofisrael.com/israeli-farmers-threaten-idf-boycott/
·        Maatalousministeri Yair Shamir on huolestunut beduiinien suuresta lisääntymisestä ja yrittää vaikuttaa siihen kieltämällä beduiinien keskuudessa yleisesti harjoitetun polygamian; joillakin sheikeillä voi olla 4 vaimoa ja puolisen sataa lasta, ja vaimojen lukua voidaan nostaa siirtämällä vanhoja ”eläkkeelle” ja naimalla hänen tilalleen nuoren tytön, joka pystyy tuottamaan lapsia. Beduiineja Israelissa arvioidaan olevan 200 000, ja 2020 heidän määränsä ylittää juutalaisten määrän maan eteläosassa. Tämä tilanne voisi houkutella heitä vaatimaan itsemääräämisoikeutta. V. 2035 beduiinien lukumäärä voisi nousta puoleen miljoonaan ilman hallituksen toimia. http://www.timesofisrael.com/to-raise-bedouin-living-standards-minister-tackles-birth-rate/
·        Gazan sodan seurauksena turistien määrä Israeliin putosi 31 % aiheuttaen turismi-teollisuudelle 544 miljoonan USD tappiot. Turistien määrä kasvaa hiljalleen, mutta monilla lienee vielä päällimmäisenä pelko turvallisuudesta matkaa suunnitellessaan. Viime vuonna maahan saapui 3.6 miljoonaa turistia, ja tästä vuodesta ennustettiin ennätys-vuotta, mutta Gazan sota sotki ennusteet. Turismiteollisuus on arvoltaan 5 miljardia USD tarjoten työtä 110 000 ihmiselle. http://www.timesofisrael.com/gaza-war-deals-blow-to-israels-tourism-industry/
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 16 -24; Tiberias 23 -31; Suolameri 26 -34; Eilat 23 -36 +C-astetta. Tänään ja ehkä loppuviikon ajaksi luvataan puolipilvistä, etelässä aurinkoista. Lämpötilat nousevat asteen tai parin loppuviikkoon mennessä.Sunday, September 28, 2014

SUNNUNTAI 28.09.14


SUNNUNTAI 28.09.14
1. TÄNÄÄN syyskuun 28. päivänä, juutalaisen ajanlaskun mukaan tishrikuun 4. päivänä, aamupäivän ollessa vielä harmaana sumusta ja kosteudesta, uutislähteet ovat valtaosin täynnä artikkeleita, kommentteja ja analyyseja, palestiinalaisten aloittamasta Israelin vastaisesta diplomaattisesta terrorista ja USA:n johtaman liittoutuman ilmaiskuista tai niiden valmisteluista Irakissa ja Syyriassa levinneiden terrorijärjestöjen taistelumuodostelmia ja tukikohtia vastaan.  
PA:n presidenttinä tunnettu Mahmoud Abbas, jonka virallinen mandaatti hoitaa tehtäväänsä loppui tammikuussa 2009, piti YK:n yleiskokouksessa perjantaina puheen, jota Jibril Rajoub kutsui poliittiseksi pommiksi, joka julkistettiin 26.syyskuuta alla olevan esittelyn jälkeen.  
”Presidentti Mahmoud Abbasin antama lausunto, jonka hän antoi YK:n yleiskokouksen 69. istunnossa New Yorkissa 26. syyskuuta 2014”. Hän aloitti puheensa tähän tapaan:
”Myötätuntoisen ja armahtavaisen Allahin nimeen”. ”Herra presidentti, naiset ja herrat”.
”Tämän vuoden, jonka YK:n yleiskokous julisti kansainväliseksi solidaarisuuden päiväksi Palestiinan kansalle, Israel on päättänyt muodostaa uudeksi kansanmurhan vuodeksi palestiinalaista kansaa vastaan”.
”Tänä vuonna jona tämä istunto - maailman maitten ja kansojen puolesta - ohjasi maailman kaipauksen ja päättäväisyyden toteuttaakseen oikeudenmukaisen rauhan, joka antaa vapauden ja itsenäisyyden Palestiinan kansalle omassa Palestiinan valtiossaan rinnakkain Israelin kanssa, korjatakseen historiallisen epäoikeudenmukaisuuden, joka aiheutettiin v. 1948 Palestiinan kansalle Nakbassa (Israelin itsenäistyessä), miehitysvalta oli päättänyt aloittaa sotansa Gazassa, jonka yhteydessä sen tankit ja koneet brutaalisti teloittivat ihmisiä ja tuhosivat koteja, kouluja ja särkivät tuhansien palestiinalaisten lasten, naisten ja miesten unelmat, sekä todellisuudessa tuhosivat viimeisen toivon rauhasta”.
Abbas kertoo, miten ”hän jo 2002 varoitti, että kolonialistinen miehitysvalta valmistee uutta Nagbaa palestiinalaista kansaa vastaan ja esitti pyynnön estää uusi Nagba. Antakaa tukenne vapaan ja itsenäisen Palestiinan valtion perustamiseksi”. Hän muistutti palanneensa samaan kokoustilaan pari kuukautta myöhemmin palestiinalaisten parannellessa haavojaan ja haudatessa rakastettuja marttyyreitään, lapsia, naisia ja miehiä taas uuden sodan jälkeen Gazassa. Hän muistutti todenneensa, ”ettei yksikään ihminen maailmassa tarvinnut kymmenien palestiinalaislasten kuolemaa vakuuttuakseen Israelin miehityksestä, eikä myöskään ollut tarvetta tuhansille kuolettaville ratsioille ja tonneille räjähteitä muistuttamaan maailmaa, että on olemassa miehitys, joka täytyy lopettaa, ja että on olemassa kansa, joka täytyy vapauttaa”. Hän sanoi todenneensa jo silloin, ettei ollut mitään syytä uuteen sotaan muistuttamaan, ettei ollut rauhaa.
ABBAS kertoo syvän tunteenomaisesti, miten ”rasistinen miehittäjävalta aloitti kolmannen sodan viiden vuoden aikana Gazaa vastaan, tätä pientä, tiheästi asutettua ja kallisarvoista osaa maastamme”. Hän kertoo, että ”viimeinen kansanmurhan rikos on erilainen siinä, että se oli suurempi, tuhosi enemmän ja surmasi ja haavoitti enemmän; tusinoittain perheitä eliminoitiin kokonaan, aiheuttaen pitemmän marttyyrilistan. Se on erilainen myös siksi, että se ajoi puoli miljoonaa ihmistä kodeistaan, ja että tuhottujen kotien, koulujen, sairaaloiden, julkisten ja asuntorakennusten, moskeijoitten, tehtaitten ja jopa hautaus-maitten tuhoaminen on ennen näkemätön. Se on erilainen myös hyökkäyksen aiheuttamilta tuhoiltaan, jolle ei löydy vertaa modernissa maailmassa, kuten UNRWA:n kunnioitettu pääkomissaari silminnäkijänä todistaa”.
ABBASIN pitkää ja voimallisesti provosoivaa puhetta on turha käydä läpi yksityiskohtaisesti, sillä se noudattelee samaa valheellista ja perätöntä vihaprosessia pyrkien kaikessa osoittamaan miten arabit - jota nimitystä mieluummin käytän – perustavat omiin arvoihinsa ja etiikkaansa unohtaen mainita, että ne perustuvat sharialakiin, jolla ei ole mitään tekemistä länsimaisten arvojen ja etiikan kanssa. Hän ei sanallakaan mainitse, miksi Gazan sota alkoi – niistä tuhansista raketeista, joita Gazasta ammuttiin vuosikymmenien aikana Israelin siviili-kohteisiin – hän ei mainitse terroriteoista, joita PA:n arabit suorittavat Juudean ja Samarian alueilla ja Jerusalemin itäosissa ja yhä useammin muuallakin Israelissa, eikä myöskään siitä, miten hän itse toimi Arafatin rinnalla aktiivisesti terrorismissa toimien 1972 olympialaisten terrori-iskun rahoittajana. Olisiko peto siinä määrin muuttanut nahkaansa, ettei sitä enää tunneta pedoksi? Petohan se on nahkan värityksestä huolimatta.
ABBAS toteaa puheessaan, että Israelin suorittamat sodat Gazassa ovat ehdottomia sotarikoksia, jotka tehtiin koko maailman silmien alla. Hän vihjaa siihen, että ääriliikkeiden synty Lähi-Idässä johtuu Israelin suorittamista teoista arabeja vastaan ja vaatii, ettei Israelia päästettäisi tällä kertaa vapaaksi rikoksistaan. Hän muistuttaa PA:n arabeja, etteivät he vihasta, traumasta ja surusta huolimatta unohtaisi inhimillisyyttään, arvojaan ja etiikkaansa, vaan pitäytyisivät kansainväliseen lakiin, kansainvälisen inhimillisyyslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin sekä palestiinalaisten taistelijoiden kansallisen vastarinnan traditioihin, jotka saivat alkunsa 1965 tienoilla Palestiinan vallankumouksen vaikutuksesta.
Abbas viittaa maailmankaupungeissa järjestettyihin valtaviin solidaarisuus-mielenosoituksiin, jotka muistuttavat kansanmurhaa uhkaavaa Gazan kansaa, etteivät he ole yksin. Hän muistuttaa, miten Israel taas kerran torjui rauhan mahdollisuuden hylätessään PA:n esittämät vaatimukset. 9 kuukautta kestävien rauhankeskustelujen aikana Israel jatkoi setlementtien rakentamista, maan riistämistä, kotien tuhoamista, surma- ja pidätystoimiaan, ja väestön karkotukset jatkuivat esteettä Länsirannalla ja Gazan saartoa kiristettiin.
”Miehittäjän kampanja keskittyi erityisesti Pyhään Kaupunkiin ja sen asukkaisiin, keino-tekoisesti pyrkien muuttamaan sen henkeä, karaktääriä ja imagoa. Al-Aksaa uhattiin, mikä uhkasi kostautua vaarallisilla seurauksilla, samaan aikaan setlerien aseelliset jengit jatkoivat rikoksiaan PA:n arabeja, sen maata, moskeijoita, kirkkoja, omaisuutta ja oliivipuita vastaan”. Abbas syyttää Israelia palestiinalaisten valtion hylkäämisestä, kuten se on tehnyt 1967 sodasta lähtien. Hänen mukaansa Israel on syypää siihen, ettei Hamasin ja Fatahin välille solmittu sovinto ja yhteistoiminta ole toteutunut, eivätkä uudet vaalitkaan, koska Israelin etujen mukaista on, että PA:n arabien rintama on hajanainen.
Abbas pitää naivina ja USA:n johdolla käytyjä rauhankeskusteluja Israelin kanssa todeten: ”On täysin mahdotonta palata neuvottelujen kiertoon, jotka eivät pystyneet koskettelemaan asian ydintä ja lopullista merkitystä. Ei ole uskottavuutta eikä antautumista neuvotteluissa, joissa Israel määrää ennalta lopputuloksen setlementtiensä rakentamisen ja miehityksen julmuuden kautta. Ei ole mitään mieltä eikä arvoa neuvotteluilla, jotka eivät tähtää itsenäisen Palestiinan valtion muodostamiseen pääkapunkinaan Jerusalemin itäosa koko Palestiinan maalle, jonka Israel miehitti 1967 sodassa, eikä ilman pitävää aikataulua”. Hän esitti vaatimuksen miehityksen lopettamiseksi välittömästi. Hän muistutti pakolaisista, jotka pakotettiin muuttamaan 66 vuotta sitten hyvästä ja kauniista maastaan, joutuen muuttamaan uudelleen tai turvautumaan kuolemanlaivoihin muuttaakseen ulkomaille.
Abbas palaa puheensa lopussa siihen, miten Israel miehityksellään ja sortotoimillaan arabeja kohtaan vaikutti hedelmällisen ilmapiirin syntymiseen islamin ääriliikkeille kuten ISIS ja muut. Hän esitti vaatimuksen terrorismin poistamiseksi, mikä tulee aloittaa Israelin harjoittamasta valtion terrorismista, joka toimii sikiämispesäkkeenä kiihotukselle, jännitykselle ja vihalle. Siksi hän pyytää YK:n elimiä lopettamaan Israelin miehityksen Länsirannalla ja korjaamaan historiallisen vahingon, mikä tapahtui 1948 Nagban (onnettomuuden, Israelin valtion syntymisen) yhteydessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185525#.VCeTjENsO-o
2. Islamin maiden suurin poliittinen ryhmittymä OIC, Organisaatio of Islamic Cooperation, tukee voimallisesti Abbasin suunnitelmaa vaatia YK:n turvallisuusneuvostoa hyväksymään hänen puheensa pääasiallisen sisällön ja pitävän aikataulun vahvistamista, jonka puitteissa Israelin tulee vetäytyä 1967 sodassa vapauttamiltaan alueilta, joita arabit ja muslimit pitävät miehitettyinä, mitä ne kansainvälisen lain mukaan eivät ole. Ne eivät ole myöskään kiistan-alaisia maita, koska Palestiinan valtiota ei ole koskaan ollut. Jordania miehitti ne alueet 1967 sodassa kuten myös Jerusalemin itäosan. Egypti miehitti Gazan kaistan ja Golanin ylänköä hallitsi Syyria Ranskan ja Englannin välisen Picos Sykot mielivaltaisen sopimuksen nojalla.
57 muslimimaan muodostaman liittoutuman OIC edustajana Iyad Madani totesi, että järjestö tukee täysin Abbasin suunnitelmaan liittyä Rooman sopimuksen allekirjoittajiin, mikä antaa sille mahdollisuuden syyttää Israelia sotarikoksista ICC:n tuomioistuimessa. PA/PLO:lla on mahdollisuus liittyä Rooman allekirjoittajiin YK:n täysistunnon hyväksyttyä PA/PLO:n YK:n tarkkailijajäseneksi valtion ominaisuuksilla.
Tarkkailijat kuitenkin varoittavat, että PA/PLO:n liittyminen Rooman klubiin antaa myös Israelille mahdollisuuden esittää syytöksiä Hamasille ja PA/PLO:lle sotarikoksista ja rikoksista inhimillisyyttä ja lasten oikeuksia vastaan. Täten rakettien ampuminen Gazasta Israelin siviilikohteisiin ja Hamasin ihmiskilvet ja YK:n koulujen ja sairaaloiden käyttäminen aseiden varastoina ja hyökkäysalustana Gazan sodan aikana sekä PA:n arabien hyökkäykset Israelin siviiliasukkaita vastaan Israelin alueella, tulevat syytösten kohteiksi. Lisäksi Hamasin aseistetut jäsenet toimivat vähintään yhtä julmasti kuin mikä tahansa terroriryhmä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185529#.VCfBGUNsO-p
3. UUTISOTSIKOITA
·        Pääministeri Benyamin Netanyahu matkustaa tänään New Yorkiin, jossa hän pyrkii YK:n puheessaan oikomaan Abbasin esittämiä katteettomia syytöksiä ja valheita. Hän aikoo kertoa syy-yhteyksiä, mistä mikin johtuu, kuten myös Israelin armeijan toiminnasta, jota pidetään maailman johtavana armeijana sotamoraalin ja kansain-välisten sotalakien noudattajana mennen niin pitkälle, että se asettaa omat sotilaansa vaaralle ja kuolemalla alttiiksi voidakseen estää koskemasta siviileihin. Pääministeri lentää YK:n puheensa jälkeen Washingtoniin, jossa hänellä on audienssi presidentti Obaman kanssa, jonka omaa puhetta jotkut poliittiset pundiitit kutsuvat huonoimmaksi, mitä yksikään USA:n presidentti on pitänyt. Netanyahu pitää puheensa YK:ssa maanantaina sikäläistä aikaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185539#.VCfKIUNsO-o
·        Israelin kansanedustajat ovat lähes yksimielisesti tuominneet Abbasin puheen YK:ssa, vain Meretz, entinen kommunistipuolue esitti myönteisiä lausuntoja. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185524#.VCfTuUNsO-o
·        Entinen turvallisuusvirkailija toteaa, että terroristit pyrkivät tarkkaan lakaisemaan jälkensä onnistuneen iskunsa jälkeen, mutta tarvitaan vain yksi sopiva virhe, joka johtaa jälkien seuraajat oikealle polille. Näin tapahtui Shin Betin ja armeijan tiedustelun jahdatessa kolmen juutalaisnuoren murhaajia, kertoo Yehud Yatom. Turvallisuusvirkailijat olivat melko varmoja murhaajista ja suunnittelijasta, mutta ne vahvistuivat ajan edetessä. Shin Bet antoi tarvittavat perustiedot, joiden perusteella IDF yhdessä YAMAM poliisin erikoismiesten kanssa suoritti hyökkäyksen taloon, jossa kahden murhaajan, Marwan Kawashmeh ja Amer Abu Eisha, tiedettiin asuvan. Molemmat olivat vahvasti aseistettuja, toisella M16 ja toisella Kalashnikov-kivääri. Ei tiedetä, millaisia ohjeita hyökkääjille annettiin, mutta molemmat etsityt murhaajat saivat surmansa tulitaistelun aikana. Yhden juutalaisnuoren äiti ilmaisi tyydytyksensä, että murhaajat saivat ansaitsemansa kohtalon. Jos heidät olisi saatu elävinä, joku pääministeri olisi voinut vapauttaa heidät jonkin kamelikaupan yhteydessä, joten parempi näin. Kuoleman rangaistusta vaaditaan otettavaksi käyttöön vaarallisten rikollisten tuomioissa. Murhaoperaation suunnittelija Hussam Kawashmeh jäi poliisin haaviin aiemmin hänen yrittäessään karata Jordaniaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185497#.VCfUd0NsO-o
·        Israelin sisäisen turvallisuuden ministeri Yitzhak Aharonovich väittää, että terrorismi on vähentynyt 30 % viimeisten kuukausien aikana. Kuitenkin keskiviikkona, juutalaisten uuden vuoden aattona, kymmeniä arabinuoria pyrki estämään juutalaisten nousun Temppelivuorelle. He pommittivat poliiseja ja Yamam erikois-poliiseja kivin, tiiliskivin ja ilotulitusraketein haavoittaen useita poliiseja. Poliisi pidätti 2 juutalaisnuorta, koska he rukoilivat Vuorella. Aharonovich kertoi, että 402 ei-juutalaista ja 80 juutalaista päästettiin Vuorelle. Hän sanoi pitävänsä tärkeänä, että myös juutalaiset nousevat Vuorelle entistä enemmän, koska se vahvistaa Israelin omistusoikeutta Temppelivuoreen. PA:n asettamilla vartijoilla on vain päivärutiinin valvonta sopimusten mukaan, mutta he käyttäytyvät ikään kuin muslimisäätiö wagf omistaisi sen. Viime maanantaina poliisi pidätti viisi 12 -13-vuotiasta nuorta heidän kivitettyään autoilijoita pääkaupungin Abu Tor arabilähiössä. Kivien heittelyn päämääränä on saada autot pysähtymään, minkä jälkeen he voivat keskittyä kuljettajan pahoinpitelyyn. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185491#.VCfYTkNsO-o
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 18 -30; Tiberias 23 -35; Suolameri 26 -38; Eilat 24 -40 +C-astetta. Aurinkoista säätä luvataan, vaikka taivas on pilvessä ja tiputteli vettä ikkunaan. Tämä sääennuste on pielessä, toiset lupaavat tihkusateita ja ilman viilenemistä selvästi.