Friday, September 05, 2014

PERJANTAI 05.09.14


PERJANTAI 05.09.14
1. FATAHIN virkailija tri Mohammed Ashtiya vakuutti uutistilaisuudessa Ramallahissa torstaina, että PA/PLO:n laatimat dokumentit liiteasiakirjoineen Israelin syyttämiseksi kansainvälisessä oikeudessa ovat valmiit. Hän kuitenkin lisäsi, että asia tarkentuu loppuvuoden aikana.
”Vakuutamme Israelille ja kansainväliselle yhteisölle, että tällä kertaa olemme hyvin vakavissamme. PA:n presidentti Mahmoud Abbas esittelee suunnitelman Palestiinan itsenäisyydestä kansainväliselle yhteisölle, ja tällä kertaa me vaadimme aikataulun miehityksen lopettamiseksi emmekä vain neuvotteluja”, Ashtiya selitti journalisteille. Hän selitti, ettei PA ole vielä laatinut aikataulua toimen-piteille, mutta ne tarkentunevat marras-joulukuussa.
ASHTIYA esitteli suunnitelmansa Palestiinan kansallisen talousneuvoston konferenssissa esittäen samalla lukuja tuhoista, mitä operaatio Protective Edge aiheutti Gazassa. Hän laskelmiensa mukaan jälleenrakentaminen tulee maksamaan 7.8 miljardia USD. Hän selitti, että tarvittavien varojen lisäksi on huomioitava, että rakennustyöt kestävät viisi vuotta edellyttäen, että Israelin saartotoimet on poistettu ja rajaterminaalit ovat avoinna. Hän varoitti samalla, että elleivät nuo edellytykset toteudu, on mahdotonta laatia luotettavaa aikataulua Gazan kaistan uudelleen rakentamisesta.
PA:n raportin mukaan operaation aikana tuhoutui 9 232 rakennusta kokonaan, lisäksi 9 460 rakennusta vaurioitui osittain; 71 moskeijaa tuhoutui kokonaan ja 205 moskeijaa vaurioitui. http://www.timesofisrael.com/pa-ready-to-take-israel-to-international-court/
2. ISRAELIN PUOLUSTUSVOIMAT, IDF, varautuu mahdollisuuteen, että sitä vastaan nostetaan sotarikossyytöksiä kansainvälisissä oikeuslaitoksissa. Armeija vahvistaa lainopillista henkilöstöään ja suorittaa sisäisiä tarkastuksia sodanaikaisista toimistaan sekä valmistelee PR-kampanjan aloittamista perustuen ilmakuviin ja video-otoksiin tilanteista. Näiden avulla IDF pyrkii osoittamaan, että Hamasin vastainen sota oli oikeutettu. (Tässä lienee syytä huomioida, että Gazan taistelutoimista käytettiin tarkoituksellisesti nimitystä operaatio eikä sota, joka velvoittaa korvauksiin)
IDF:n tiedottaja everstiluutnantti Peter Lerner esittää asian näin: ”Me suhtaudumme toimiimme vakavasti ja siksi me operoimme kansainvälisten ohjeitten ja sääntöjen mukaan noudattaen sotalakien määräyksiä”.  
ISRAEL aloitti sotatoimet Hamasia vastaan Gazan kaistalla 08. heinäkuuta massiivisilla pommituksilla valittuihin kohteisiin vastauksena kiihtyviin raketti-iskuihin Israelin siviilikohteisiin. Maajoukkoja lähetettiin Gazan kaistalle myöhemmin. Ne keskittyivät löytämiensä Israeliin johtavien kymmenien tunnelien tuhoamiseen tehden vain rajoitettuja iskuja syvemmälle Gazan kaistalle. Hamas laukoi koko sodan ajan tuhansia raketteja Israelin puolelle ulottuen Tel Aviviin ja Jerusalemiin saakka.
50 päivää kestäneessä Operaatiossa Protective Edge sai surmansa YK:n tilaston mukaan yli 2 100 palestiinalaista, suurin osa heistä siviilejä.  Israel menetti 72 ihmistä, heistä kuusi siviiliä. Israelin selityksen mukaan siviiliuhrien korkea luku on palestiinalaisten syytä, sillä he ampuivat rakettejaan moskeijoista, sairaaloista, hotellien pihamailta, kouluista ja muista julkisista rakennuksista ja puistoista. Tällaiset toimet katsotaan sotarikoksiksi. IDF ilmoitti etukäteen iskuistaan näihin kohteisiin kehottaen siviilejä poistumaan niistä välittömästi. Hamas käytti tätä hyväkseen usein pakottaen siviilejä iskukohteisiin ihmiskilviksi tai uhreiksi, sekä asettaen väijytyksiä ja pommiansoja maajoukkojen hyökkäysten varalle. Lerner toteaa, että armeija havaitsi koko operaation ajan, miten ”Hamas etsi suojaa naisten helmoista ja lapsista sekä tarkoituksellisesti asensi aseitaan taloihin, kouluihin ja moskeijoihin”. - Eri kysymys on vaatimus suhteellisuudesta, mikä sodan ollessa kysymyksessä tuntuu lapselliselta, sillä joutuessaan sotaan armeija pyrkii voittamaan taistelut mahdollisimman nopeasti käyttäen kaikkea voimaansa uhrilukujen minimoimiseksi.
HAMASIN virkailija Gazassa Mushir al-Masri kiistää IDF:n syytökset, vaikka sillä on ilmakuva- ja videomateriaalia silminnäkijöitten ohella syytöstensä tueksi.  IDF sai käsiinsä Hamasin laatiman koulutusmanuaalin, jossa opastetaan taistelijoita piiloutumaan siviilialueille. Armeijalla oli lainopin tuntijoita taisteluissa, jotka ennen operaatioiden alkamista tutkivat, että ne täyttivät kansainväliset sotalait. IDF:n asettamaa tutkimuskomiteaa johtaa kenraalimajuri ja sen jäseniin kuuluu lainopin ja sotalakien erikoisasiantuntijoita, jotka eivät osallistuneet taistelutehtäviin.
ARMEIJAN järjestämässä tiedotustilaisuudessa korkea tiedustelu-upseeri totesi Hamasin joukkojen järjestelmän muistuttavan pysyvää hyvin koulutettua armeijaa, jolla oli 16 000 sotilasta ja tuhansia pitkälle kehitettyjä aseita. Hän antoi tunnustusta sen taktiikalle ja organisaatiolle. Osa aseista oli sala-kuljetettu ulkomailta, osa valmistettu paikallisesti Iranista saatujen ohjeiden mukaan. Tilaisuudessa esiteltiin kovakantinen opaskirja, jossa yksityiskohtaisesti esitettiin IDF:n joukko-osastot ja niiden komentajat. Tiedustelu-upseeri puhui anonyymisti armeijan koodin mukaisesti.
Tiedustelu-upseeri puuttui myös palestiinalaisten antamiin uhrilukuihin, joita YK käyttää raportissaan. Hän totesi, että siinä siviiliuhrien luku on kaksi kolmasosaa kokonaismäärästä. Upseeri sanoo, että armeija käyttää Hamasin terveysministerin antamia lukuja ja tilastoja, verraten niissä esitettyjä nimiä ristiin, ja muista lähteistä – mukaan lukien tiedusteluraportit - saatujen tietojen ja tilastojen mukaan. Täten he ovat päätyneet tulokseen, että aseellisia miehiä kuoli 616, ja että 706 siviilin kuolema on näytetty toteen. Tämän mukaan taisteluissa sai surmansa 1 322 siviiliä ja aseellista militaristia. Tämän yli menevän lukujen esittäminen on oletusta tai tarkoituksellista harhauttamista eikä vastaa todellisuutta. Hamasin ja PA:n johdon tapana on esittää valheellisia tietoja ja tilastoja saadakseen niiden kautta ansaitsematonta huomiota tai etuisuuksia etenkin länsimaista. Arabimaat ovatkin oppineet tämän kieroilun jo kauan sitten, eivätkä mene lankaan yhtä helposti. http://www.timesofisrael.com/israel-bolstering-legal-team-ahead-of-un-gaza-probe/
3. KANSAINVÄINEN YK:n toimien tarkkailijaryhmä esittää vaatimuksen, että YK:n nimittämä Gazan sotaa tutkivan komitean puheenjohtajaksi nimitetty William Schabas kieltäytyy tehtävästä vapaaehtoisesti tai että YK peruuttaa hänelle antaman valtuutuksen. Tarkkailijaryhmä katsoo, ettei Schabas aikaisempien lausuntojensa perusteella ole osoittanut tehtävään vaadittavaa puolueettomuutta, eikä ole siten sopiva tällaiseen tehtävään.
SCHABAS esitti pari vuotta sitten, että Hamas on poliittinen puolue ja on sopiva kansansa edustajaksi vaatimaan itsenäisyyttä. Vuonna 2012 hän esitti toivomuksen, että Israelin presidentti Shimon Peres ja pääministeri Benyamin Netanyahu saataisiin kansainvälisen oikeuden eteen vastaamaan rikoksistaan Palestiinan kansaa vastaan.
YK:n tarkkailijaryhmän johtaja Hillel Neuer sanoo, että he esittävät vaatimuksensa professori William Schabasille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle, että tämä kieltäytyisi tehtävästä vapaaehtoisesti. Hän perustelee vaatimusta sillä, että lainoppinut, joka lausunnoillaan julkisesti osoittaa rikkovansa vaatimuksia puolueettomuudesta, on sopimaton puolueettomuutta vaativaan tehtävään. ”Schabasin pysyminen tehtävässään johtaen tosiasioita tutkivan komitean toimintoja on yleisen oikeustajun ja kansainvälisen lain tulkinnan potentiaalista vahingoittamista”. Tarkkailijaryhmän vaatimus on liitetty osaksi YK:n ihmisoikeusneuvoston esityslistaa ja sen käsittely voidaan ottaa esille syyskuun 22. päivänä pidettävässä neuvoston kokouksessa Israelin asiain yhteydessä. Neuvoston järjestyssäännön mukaan sen jokaisessa kokouksessa tulee käsitellä Israelia koskevat asiat erillisenä osiona.
NEUER esitti lehdistölle useita esimerkkejä Schabasin Israelin vastaisesta ennakkoasenteesta mainiten niiden joukossa Schabasin BBC:lle antaman haastattelun, jossa hän vastasi kysymykseen suhteellisesta vastauksesta Hamasin ampumiin raketteihin Israelin siviilikohteisiin, näin: ”Verraten Gazan arabien kärsimiä suunnattomia uhrilukuja lähes olemattomiin Israelin kärsimiin uhrilukuihin, se todistaa Israelin käyttämästä suhteettomasta voimasta, mihin Israel turvautuu puolustautuakseen”. http://www.timesofisrael.com/watchdog-demands-schabas-quit-un-gaza-inquiry-over-anti-israel-bias/
4. UUTISOTSIKOITA
·        Hamas antaa 40 miljoonaa USD gazalaisille, joiden kodit olivat kärsineet eniten vaurioita sodassa. Hamasin virkailija Mahmoud Zahar totesi, että mitä tapahtuu Gazassa, ei ole Hamasin vastuulla, koska asioista vastaa nyt Mahmoud Abbas. Tämä nostaa esiin kysymyksen, onko Abbas vastuussa myös Gazan sodasta, koska Fatahin ja Hamasin yhteishallitus oli silloin jo muodostettu. Abbas vakuutti hallitusta muodostettaessa, että hän vastaa kaikista sen päätöksistä ja siitä, mitä sen hallintoalueilla tapahtuu, myös Gazassa. Kairossa oleskeleva Hamas-johtaja Moussa Abu Marzouk sanoi, että Hamas on jo antanut määräyksen jakaa kaikille kotinsa menettäneille 2000 USD perhettä kohti. Mistä nämä rahat tulevat on mysteeri, sillä Hamas ei ole pystynyt maksamaan 40 000 virkailijansa palkkoja. Kairon tulkinnan mukaan PA:n poliisit tulevat valvomaan Rafahin terminaalin liikennettä, ja ellei Hamas anna PA:n virkailijoitten päästä hoitamaan virkaansa, PA tulee sulkemaan kokonaan Rafahin kautta kulkevan liikenteen. Hamasin kansansuosio on kuitenkin noussut ennätyslukemiin sekä Gazassa että Länsirannalla. Jos vaalit pidettäisiin nyt, Hamasin entinen pääministeri Ismail Haniyeh voittaisi Abbasin ja muut kilpailijansa mennen tullen.  http://www.timesofisrael.com/hamas-distributes-40-million-to-gazans-whose-homes-were-hit/
·        Al-Qaidan alajärjestö Jabhat Al-Nusra Front uhkaa aloittaa oikeustoimet pidättämiään 45 YK:n UNDOF-rauhanturvaajaa vastaan käyttäen siinä ”jumalallista lakia”, mikä tarkoittanee sharia-lakia. He ovat kotoisin Fiji-saarilta, ja luovuttivat aseensa kapinallisille ilmeisesti YK:n paikalliskomentajan antaman käskyn mukaan, minkä hän myöhemmin kiistää. Kapinalliset esittivät aiemmin maanantaina kolme vaatimusta heidän vapauttamisekseen: Al-Nusra on otettava pois YK:n terroristien listalta; YK:n tulee toimittaa ruoka- ym. avustuksia heille ja kapinallisille myös Damaskoksessa; taisteluissa YK:n sotilaitten kanssa kaatuneesta kolmesta taistelijasta tulee maksaa korvauksia. YK:n turvallisuusneuvosto esitti vaatimuksen YK:n rauhanturvaajien ehdottomasta ja välittömästä vapauttamisesta. Fiji-saaret esitti samankaltaisen vaatimuksen. – YK toimi Syyrian alueella ilman pitkän tähtäyksen suunnitelmia huomioimatta tilanteiden nopeita muutoksia, minkä johdosta rauhanturvaajat olivat kuin turvaton ankkaparvi verenhimoisten saalistajien käsissä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184778#.VAluVENsO-o
·        Islamin Valtio ei ollut Israelissa laiton torstaihin saakka johtuen ilmeisesti byrokraattisesta sokeudesta. Puolustusministeri Moshe Yaalon totesi torstaina, että ”Israel tulee pitämään sitä terrorivaltiona”, mutta se vaatinee ainakin hallituksen päätöksen. Israelin korkeat viranomaiset eivät myöskään tunnusta, että IS aiheuttaisi välitöntä vaaraa Israelille, sillä Israelin ja Syyrian välisellä puskurivyöhykkeellä operoi Al-Nusra Front, joka on Al-Qaidan alajärjestö. Viranomaiset eivät myöskään usko, että Hizbullah olisi kaivanut tunneleitaan Libanonista Israelin alueelle. Ihmettelyä herättää myös se, miksi IDF tulittaa aina Syyrian armeijan asemia, jos harhaluoti tai – ammus eksyy Israelin puolelle. Vaikka Assadin hallinto ei sovi malliksi demokraattisuudesta, se on pitänyt raja-alueen rauhallisena siitä lähtien, kun tulitaukosopimus solmittiin 1974. Al-Nusra tuskin pystyy tai suostuu samaan. http://www.jpost.com/Middle-East/Analysis-ISIS-is-no-threat-to-Israel-374538
·        Jerusalemin hallitus päätti rakentaa 2 200 asuntoyksikköä pääkaupungin arabialueelle. Muutamat oikeistoa edustavat valtuutetut vastustivat esitystä. Pormestari Nir Barkat, joka on entinen ATK-alan yksityisyrittäjä ja miljonääri, teki omituisen päätöksen poistaa hänen valtuustopaikkansa. Lieneekö pormestarilla oikeutta mitätöidä vaalien perusteella valitun valtuutetun oikeus edustaa valitsijoitaan? Tunteita nostattivat tiedot, että pääministeri Netanyahu oli peruuttanut aiemmin lupaamansa 2 500 asuntoyksikön rakentaminen Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöihin. Kaupunginvaltuutettu Arie King esitti vastalauseen syyttäen, ettei 2 200 asuntoyksikön rakentamisesta oltu keskusteltu ensin komiteassa ja valtuustossa, vaan päätöksen olivat tehneet kaupungin vasemmistovirkailijat ja valtuutetut.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184781#.VAl0f0NsO-o
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 20 -31; Tiberias 24 -37; Suolameri 30 -40; Eilat 27 -40 +C-astetta. Ennusteet lupaavat pilvetöntä hellettä lähipäiviksi. Kinneretin pinta laski 1 sm:n.


Thursday, September 04, 2014

TORSTAI 04.09.14


TORSTAI 04.09.14
1. MAA vapisee, savu nousee ja sula laava purkautuu 50 metrin korkeuteen maan sisuksista Islannin Bardarbunga tulivuoren lähelle avautuneesta maanpinnan halkeamasta levittäen sulaa laavaa 6.2 neliökilometrin alueelle siirtyen lähelle jokea, mikä voi aiheuttaa kaasuräjähdyksiä. Tulivuori ei itse ole vielä purkautunut täyteen voimaansa, vaikka savua ja kaasuja siitä on purkautunut taivaalle. Lentoyhtiöt ovat kuitenkin varautuneet pahinta varten antaen alueen lähellä lentäville koneille punaisen eli korkeimman varoitusmerkin. Maailman suurimmassa purkauksessa 8000 vuotta sitten tulivuori purkautui levittäen laavaa 950 neliökilometrin alueelle.
ISLANTI kuuluu alueeseen, jossa maankuoren sisäiset rauhattomuudet ovat jatkuvia ilmiöitä ulkoisine purkauksineen, joten tämä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta se liittynee osana Tyynenmeren alueita ympäröivän ns. tulirenkaan toistuviin maanjäristyksiin tulivuoren purkauksineen kuin osoituksena jännityksistä maapallon sisäosissa, jotka pyrkivät muotoutumaan uudelleen aiheuttaen repeämiä ja muutoksia maan kuoressa, kuten Jesaja kertoo kirjassaan. ”Maa murskaksi musertuu, maa halkeilee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee kuin juopunut, huojuu kuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse”. (Jes.24:19 -20)
2. TORSTAIPÄIVÄ alkoi Israelissa normaalin kesäpäivän tapaan ohuen pilvipeitteen verhotessa taivaan-kannen. Aurinko ei ollut vielä noussut vuoteeltaan puoli seitsemän maissa, mutta punainen hehku itäisellä taivaalla osoitti sen valmistautuvan jokapäiväiseen kiertoonsa. Lämpömittari osoitti lupaavat 21 astetta, mikä päivän aikana noussee selvästi yli 30 asteen Jerusalemin kukkuloilla. Ennusteet lupaavat pilvetöntä hellepäivää koko maassa tänään ja lähipäivien aikana. Säätilat tänään: Jerusalem 22 -32; Tiberias 29 -40; Suolameri 32 -42; Eilat 30 -42 +C-astetta.
TÄNÄ vuodenpäivänä vuonna 1975 allekirjoitettiin ns. Siinain sisäinen sopimus Genevessä järjestetyssä seremoniassa. Sopimuksen mukaisesti Egyptin tuli diplomaattisten neuvottelujen kautta saada takaisin Siinain alueet, jotka Israel oli miehittänyt 1967 Kuuden päivän sodan aikana, vahvistaen siten YK:n julkilausumaa no 338. Julkilausumassa todettiin, että Israelin ja Egyptin väliset konfliktit tulee sopia rauhanomaisin keinoin, ja että maiden välille muodostetaan YK:n valvoma puskuri-vyöhyke. Julkilausuma johti myöhemmin rauhanneuvotteluihin ja rauhansopimukseen maiden välillä, joka Jordanian ohella on ainoa arabimaan ja Israelin välille solmittu rauhansopimus.
3. ISRAELIN ja PA/PLO:n väliset rauhankeskustelut ovat selvästi joutuneet taka-alalle USA:n presidentti Obaman hallituksen käsittelylistalla. Tämä johtunee osittain sekä Obaman hallituksen lamaantumisesta (lame duck) viimeisten vajaan tuhannen päivän toimintakautensa ajaksi, että muista kiireellisistä ja tärkeistä kysymyksistä, joiden käsittely vaatii hallituksen kaiken huomion.
Neuvottelut Iranin ydinsuunnitelmasta kattavan sopimuksen laatimiseksi eivät etene odotetulla tavalla. Irakin ja Syyrian alueille noussut uusi uhkatekijä IS, eli Islamin Valtio, uhkaa sekä hajottaa lopunkin yhtenäisyyden, mitä Irakin demokratiasta on vielä jäljellä, että hävittää Irakin ja Syyrian välille Englannin ja Ranskan keskeisellä sopimuksella muodostetun rajalinjan. Islamin Valtio, joka kutsuu itseään kalifaatiksi johtajanaan kalifi Abu Bakr al-Baghdadi, on miehittänyt laajoja alueita Irakista ja lähes kolmanneksen Syyriasta, on omaksunut islamin perustajan Muhammadin iskulauseen ja sotahuudon mustine sotalippuineen: ”Käänny tai kuole”, mikä ei tunne vaihtoehtoja.  
ISLAMIN VALTION päämääränä on luoda yhtenäinen islamilainen kalifaatti Lähi-Itään, joka ulottuu Irakista Syyriaan, Libanoniin, Jordaniaan ja Gazan alueille ja siitä edelleen laajentaen alueitaan ja vaikutusvaltaansa pohjoisen, itään ja etelään, sekä edelleen Islamin aikoinaan hallitsemille alueille Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Israelin valtio on tässä suunnitelmassa paha oksa. joka täytyy poistaa aikanaan, mutta Bagdadi on varovainen mies, joka ei antane tunteiden hallita päätöksiään. Hän on järjestelmällisesti miehittänyt alueita, jotka eniten hyödyttävät hänen tulevia suunnitelmiaan. Siten Mosulin valtaaminen oli tärkeä, sillä sieltä hän takavarikoi pankin lähes puolen miljardin USD varat, sekä miehittäen öljykenttiä, joista saadut tulot sopivasti lisäävät hänen varojaan. Miehistö on kasvanut ilman omia ponnisteluja, sillä miehiä suorastaan tulvii hänen joukkoihinsa sekä Euroopasta ja Amerikasta että arabimaista. Islamin Valtion joukkojen suoraviivainen ja inhimillisistä arvoista piittaamaton kohtelu pidätettyjä ja siviilejä kohtaan näyttää vetoavan määrätyn elämänfilosofian omaksuneisiin miehiin ja naisiin. Se toimii myös pelotteena vastustajille, jotka usein mieluummin pakenevat kuin antautuvat IS-joukkojen hyväntahtoisuuden armoille.
EUROOPAN ja Amerikan johtavat ovat kauhistuneina seuranneet IS:n etenemistä Lähi-Idässä ja odottavat sydän kylmänä, koska IS:n joukoissa palvelleet sadat ja tuhannet länsimaiset sotilaat palaavat kotimaihinsa tuoden mukanaan omaksumansa ideologian ja saamansa koulutuksen.
Tämä uhka näyttää herättelevän Obamaakin, mutta hänen kylmäkiskoinen reaktionsa uutisiin kahden Amerikan kansalaisen arabitavan mukaisesta pään leikkaamisesta herättää kysymyksiä hänen todellisesta suhtautumisestaan IS:n etenemiseen, vaikka hän lupaakin jahdata amerikkalaisten murhaajat oikeuteen – kuten varapresidentti Biden totesi – aina helvettiin saakka. Obaman käyttäytyminen osoittaa, että hän pakenee karua todellisuutta vetäytyen mieluiten golfkentilleen.
Presidentti Obaman akuutein kysymys on kuitenkin kuumentunut Ukrainan kriisi, jonka hän joittenkin artikkeleitten mukaan itse pani alulle kaataen sen Venäjälle myötämielisen hallituksen ja tukien uutta länsimielistä hallitusta. Tässä hän joutui suoraan kasvokkain Venäjän intressien kanssa, jotka ovat vastakkaisia Obaman suunnitelmille. Venäjä kieltää osallisuutensa Ukrainan sisäisiin taisteluihin, mutta silminnäkijät väittävät nähneensä venäläisiä sotilaita ja panssareita kriisialueilla. Venäjän itsevaltainen presidentti Vladimir Putin muistuttaa, että maa on yksi kehittyneimmistä ydinvaltioista, mikä heittää kylmän ydinsodan varjon Euroopan ja koko maailman ylle.
OBAMA teki harvinaisen vierailun Viroon osoittaakseen tukeaan tälle piskuiselle NATO-maalle vakuuttaen, ettei Viron itsenäisyyden menettäminen tule koskaan toistumaan. Tämä koskettaa tuskallisen läheisesti jo Suomenkin rantoja ja turvallisuutta, sillä Venäjä varustautuu raskaasti Suomen itärajan takana tuoden sinne runsaasti miehistöä ja sotilaallista kalustoa tankkeineen ja hävittäjineen. Suomen ja NATO:n väliset suhteet ovat tänne kantautuneitten uutisten mukaan kehittymättömät ja epämääräiset, mikä aiheuttaa tarpeetonta epäluuloa itäisessä naapurissa.
USA:n ulkoministeriö seuraa kuitenkin silmä tarkkana Israelin toimia Juudean ja Samarian alueilla, joita USA virallisesti pitää miehitettyinä alueina, puuttuen välittömästi pieniinkin muutoksiin nykyiseen tilanteeseen. USA:n virallinen kanta Israeliin ja sen vapauttamiin alueisiin periytyy Israelin perustamisen aikaan. Silloin Saudi Arabian kuningas Saud kävi tapaamassa USA:n presidenttiä selittäen maansa kannan juutalaisvaltion olemassaoloon, mitä hän piti täysin tarpeettomana. Tämä käänsi USA:n silloisen presidentin suhtautumisen torjuvaksi Israeliin, mikä ajoittaen kehittyy lähelle vihamielisyyttä presidentin omasta suhtautumisesta riippuen, kuten Obaman aikana todetaan.
OBAMAN hallitusta kutsutaan enemmän toimenpidehallitukseksi kuin aktiiviseksi vaikuttajaksi. PA:n pääneuvottelijana tunnettu Saeb Erekat matkusti Yhdysvaltoihin, mutta hänen uskotaan käsittelevän enemmän Israelin ja Hamasin välistä tulitaukoa ja PA:n mahdollista roolia Gazan kaistan jälleen-rakentamisen ja sen lahjavarojen valvojana kuin rauhankeskusteluja. USA:n ulkoministeriön tiedottaja Jan Psaki sanoi lehdistötilaisuudessa, että USA ei pidä Abbasin suunnitelmaa palestiinalaisvaltion perustamiseksi YK:n avustuksella kolmen vuoden sisällä neuvottelematta Israelin kanssa hyödyllisenä. Amerikassa on etenkin juutalaisjärjestöjen piirissä vahvistunut käsitys, ettei aika ole suotuisa jatkaa Israelin ja PA/PLO:n välisiä neuvotteluja. He painottavat, että siihen tarvitaan kummankin osapuolen aktiivinen ja positiivinen osallistuminen, mikä nyt puuttuu. He valittavat hukkaan heitettyjä kuukausia pyrittäessä sovittaa sovittamattomia ja käyttäen senkin ajan vaikka Irakin ja Syyrian tilanteeseen. http://www.timesofisrael.com/in-lame-duck-period-obama-administration-retreats-from-peace-endeavors/
4. UUTISOTSIKOITA
·        IS-joukkojen Syyriassa murhaama journalisti Steven Sotloff oli sekä USA:n että Israelin kansalainen. Hän kuitenkin salasi onnistuneesti juutalaisuutensa pyrkien kuitenkin noudattamaan tärkeimpiä juutalaisia tapoja ja rituaaleja salassa pidättäjiltään, kuten uutissähkeet kertovat. Ihmisenä hänet tunnettiin sovinnollisena ja joviaalina miehenä, jolla ei ollut vaikeuksia ihmissuhteissaan. Hänen murhansa järkyttää IS:n toimien mielettömyydestä. http://www.timesofisrael.com/steve-sotloff-beheaded-by-isis-militants-had-deep-roots-in-israel/
·        IDF:n sotilaat ovat seuranneet Jabhat Al-Nusra Front järjestön etenemistä aivan Israelin pohjoisrajan tuntumaan. Tämä järjestö ei ole tunnettu IS-joukkojen mielettömästä raakalaismaisuudesta, mutta senkin jäljillä kerrotaan nunnien ja siviilien raiskaamisesta ja jäsenten katkomisesta jopa eläviltä naisilta vain siksi, että he kieltäytyivät vaatimuksiin antautua militaristien seksuaalisiin tarpeisiin. Mielenkiintoista on nähdä, miten IS selvittää välinsä Al-Nusran ja Hizhullahin sekä Assadin hallituksen kanssa. Mikäli aiemmat kokemukset antavat viitteitä, tulemme näkemään teurastuksia ja kokonaisten heimojen tuhoamista siksi, että ne kieltäytyvät antautumista militaristien valtaan. Afganistanin Taliban lähetti delegaationsa Irakiin sopimaan järjestön liittymisestä Islamin Valtioon. http://www.timesofisrael.com/a-different-sort-of-dangerous-the-new-jihadi-threat-from-syria/
·        Uutisraportit kertovat, että 10 norjalaista taistelee IS:n joukoissa, ja että kaksi johtavaa komentajaa IS:n joukoissa ovat norjalaisia, jotka raportoivat toimistaan suoraan ”kalifi” Baghdadille ja saavat myös käskynsä häneltä. Kaikkiaan 50 norjalaista on matkustanut Syyriaan liittyäkseen siellä taisteleviin kapinallisiin. http://www.timesofisrael.com/report-pegs-2-norwegians-as-islamic-state-commanders/
·        Pääministeri Netanyahu vakuutti viimeisessä Knessetin ulko- ja turvallisuusvaliokunnan kokouksessa, ettei hän suostu terroristien uusiin vapauttamisvaatimuksiin. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/No-more-prisoner-releases-for-Abbas-Netanyahu-says-374301
·        Jerusalemin Temppelivuorella on nähty myös mustia IS-joukkojen sotalippuja. Poliisi ei tiettävästi katsonut sitä pahalla. Nyt oikeuskansleri Yehuda Weinstein on tehnyt päätöksen, että Hamasin, Hizbullahin ja muiden terrorijärjestöjen liput ovat kiellettyjä Israelissa ja että niiden käyttämisestä julkisuudessa voidaan rangaista. Sen sijaan PLO:n, vaikka se on Israelin terrorijärjestöjen listalla, lippuja saa käyttää lähentyneitten suhteitten vuoksi. Oikeus-kanslerin päättämä tulkinta tuskin hyväksytään Israelissa ilman vastaväitteitä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184739#.VAgkD0NsO-o
·        IDF:n korkea-arvoinen upseeri tunnustaa, että IDF aliarvioi Hamasin kyvyt ja kestävyyden viimeisen Gazan operaation aikana. Arvion taustalla voi olla armeijan upseeriston turhautuminen maan poliittisen johdon päätöksiin, jotka sitoivat joukot vihollisen tule alle useaksi viikoksi ilman selvää ohjetta ja käskyä operaation jatkamisesta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184708#.VAgmckNsO-o
·        Englannin brittijoukkojen entinen komentaja Afganistanissa eversti Richard Kemp kertoi Knessetin ulko- ja turvallisuusvaliokunnan kokouksessa keskiviikkona, että IDF:n aiheuttamat Gazan arabien siviili- ja aseellisten ihmisten välinen suhde operaatio Protective Edge aikana on neljäosa keskimääräisistä taistelujen aikana syntyneistä uhriluvuista maailmassa. Hän selitti, että Gazan sodassa kuoli yksi siviili surmattua terroristia kohti, kun maailmassa keskimääräinen suhde on 4 siviiliä yhtä taistelijaa kohti. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Former-British-commander-in-Afghanistan-No-army-acts-with-as-much-discretion-as-IDF-does-374382
·        Al-Qaidan johtaja Ayman al-Zawahiri sanoo, että järjestön Intian haaraosasto vannoo uskollisuutta Talibanin johtajalle Mullah Omarille. Hän vakuutti järjestön taistelijoiden nostavan Al-Qaidan lipun koko Intian mantereen alueelle. IS:n komentaja al-Baghdadi puolestaan vaatii, että kaikkien muslimijärjestöjen tulee alistua IS:n johtoon. http://www.jpost.com/Breaking-News/Al-Qaida-announces-India-wing-renews-loyalty-to-Taliban-chief-374365


Wednesday, September 03, 2014

KESKIVIIKKO 03.09.14


KESKIVIIKKO 03.09.14
1. AURINKOISTA ja helteistä säätä luvataan lähipäivien aikana, tänään huippulämpötila pysyttelee 30 asteen tienoille, joskin toiset sääproffat lupaavat alempiakin lukemia. Kesää tämä kuitenkin on, vaikka syyskuuta eletäänkin. Näin ne päivät vierivät omaa järkkymätöntä tahtiaan, ja meidän elinpäivämme hupenevat sen myötä kuin vesipisara auringonpaahtamalla kalliolla, tai varjo, joka häipyy olemattomiin pilvien peittäessä auringon valon.
Säätilat tänään: Jerusalem 20 -30; Tiberias 27 -37; Suolameri 30 -40: Eilat 28 -41 +C-astetta. Huomenna lämpötilat noussevat parin asteen verran tämän päiväisistä. Kinneretin pinta aleni 1 sm:n.
2. ALUKSI uutisotsikoita.
-         Poliisi esittää syytteiden nostamista entistä IDF:n komentajaa Gabi Ashkenazia vastaan. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4566681,00.html
-         USA:n ulkoministeriö vaatii virallisesti, että Israel peruuttaa 400 hehtaarin maa-alueen määrittämisen valtion maaksi Gush Etzionin alueilla. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Analysis-Playing-politics-374287
-         Jerusalemin alueoikeus hylkäsi anomuksen öljykivi-projektista Shfela alueella Negevissä. Siellä on tutkimusten mukaan 40 miljardia tynnyriä öljyä kalkkikiveen sitoutuneena, mikä vastaa Saudi Arabian tunnettuja öljyvaroja. Oikeus viittaa ympäristöhaittoihin ja tuleviin tarpeisiin.   http://www.jpost.com/Israel-News/Jlem-District-Ctee-rejects-Shefla-basin-oil-shale-pilot-project-374265
-         Israel vakuuttaa, ettei se halua toimia yhteistyössä hallituksen kanssa, jossa Hamas on mukana. PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas on valmistellut oman suunnitelmansa valtion perustamiseksi, jota hän esittelee arabiliiton ulkoministerien kokouksessa 07. syyskuuta Kairossa. Suunnitelman mukaan Israelin tulee vetäytyä 1949 aselepolinjoille kolmen vuoden kuluessa. Neuvottelut tulee aloittaa 9 kuukauden kuluessa, jona aikana setlementtitoiminta keskeytetään. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana keskitytään rajoihin, jonka jälkeen keskustellaan pakolaisista, Jerusalemista, setlementeistä, vedestä ja turvallisuudesta. Mikäli näin ei tapahdu 3 vuoden sisällä, PA/PLO alistaa asian Haagin kansainväliseen oikeuteen. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Abbas-plan-calls-for-Israeli-pullout-from-West-Bank-within-three-years-374205
-         Jerusalemin itäosien asioitten käsittelijä tri Meir Margalit sanoo, ettei jännitys ole ollut näin korkealla toisesta intifadasta 2000 -2003 lähtien, ja toteaa, että pääkaupungin toimet siviili-levottomuuden hoitamiseksi ovat olleet riittämättömät. Hänen mielestään apulais-pormestarin Meir Turgemanin yritykset saada keskustelu-yhteys arabijohtajien kanssa ovat merkityksettömät: ”Hän on uskonnollinen oikeistolainen. Miten arabit voivat luottaa Likudin jäseneen? Hän on väärä henkilö yhteyksien luomiseksi arabeihin”. Meretzin jäsen Margalit uskoo, että vain vasemmistolaiset pystyvät keskustelemaan arabien kanssa. Hänen olisi syytä tutustua Oslon sopimusten taustoihin ja sen jälkeiseen kehitykseen nähdäkseen, mihin vasemmistolainen aate johtaa. Tohtorimieheltä on jäänyt kotitehtävät suorittamatta. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/East-Jerusalem-portfolio-head-Municipalitys-handling-of-civil-unrest-has-been-inadequate-374281
-         Bei Shemeshin hallitus päätti erottaa Safotin ”kieli- ja kulttuurikoulun” kaksi kerrosta pohjakerroksesta, joka annetaan ”asunto- ja tieto” haredim tyttökoululle. Myös koulun piha jaettiin 2.5 m korkealla muurilla kummankin koulun tarpeita varten. Toimenpide herätti suuren kohun kaupungissa, minkä johdosta opetusministeriö tarttui asiaan kieltäen koulutilojen käytön ilman erityislupaa uhaten lopettaa koululta valtion tuen. Sotkujen taustalla on kaupungin opetustilojen puute. Opetusministeriö esittää Jerusalemin alueoikeutta sulkemaan koulun. http://www.jpost.com/Israel-News/Ministry-orders-closure-of-Beit-Shemesh-haredi-school-374278
-         Puolustusministeri Moshe Yaalon sanoi, että operaation Protective Edge kustannukset olivat 2.5 miljardia USD mainiten, että terrorijärjestöillä on edelleen 2000 rakettia. http://www.timesofisrael.com/gaza-war-cost-2-5-billion-yaalon-says/
-         PA:n puheenjohtaja Abbas syytti Hamasia, että PA:n perustamisesta lähtien se on yrittänyt kaataa PA:n hallituksen. Hän syytti myös, että Hamas yritti murhata hänet v. 2006. Raportit perustuvat julkisuuteen vuotaneisiin tietoihin Abbasn ja Khaled Mashaalin välisestä tapaamisesta Dohassa, jossa oli mukana Qatarin armeijan komentaja sheikki Khalid bin Khalifa al-Thani, 23. elokuuta. Abbas syyttää siinä Mashaalia valehtelijaksi, kuten libanonilainen Al-Akhbar raportoi tiistaina. http://www.timesofisrael.com/abbas-rips-liar-mashaal-in-leaked-qatari-minutes/
3. ISRAELIN merivoimien INF neljäs sukellusvene on matkalla kotimaahansa. Sen nimi on INS Tanin, mikä tarkoittaa alligaattoria. Israelin merivoimien komentaja vara-amiraali Ram Rothberg sanoo näin: ”Juuri tällä hetkellä, lähdettyään Saksasta, se on matkalla Israeliin” puhuessaan merivoimien kapteenien kurssilla keskiviikkona jatkaen: ”Sukellusvene pystyy sukeltamaan syvemmälle, kauemmas ja pitemmän aikaa. Se pystyy operoimaan tasoilla, joita emme ole nähneet tähän mennessä”.
Tanin (Alligaattori) sukellusvene pystytään myös varustamaan ydinasein. Dolphin-luokan sukellusvenettä pidetään luokkansa kehittyneimpänä maailmassa, mutta myös kalleimpana sota-aseena Israelin armeijan kalustossa. Sukellusveneen suunnittelussa huomioitiin useita Israelin toivomia muutoksia, jotka paransivat huomattavasti sen toimintakykyä alueen erityisolosuhteissa, mutta viivyttivät sen rakentamista ja nostivat hintaa.
ISRAELIN armeija sanoo olevansa hyvin tyytyväinen saadessaan uuden sukellusveneen juuri aikana, jolloin poliittinen tilanne kiristyy ja monimutkaistuu entisestään uusien tekijöitten noustessa entisten rinnalle ja ohi. Tilanne eteläisellä rintamalla ei ole suinkaan selvä osapuolten valmistautuessa jatkoneuvotteluihin, pohjoisessa puolestaan Al-Qaidan ja IS joukkojen rynnistäessä yhä lähemmäs Israelin ja Syyrian välistä rajaa uhaten samalla Jordanian turvallisuutta. IS on ulottamassa vaikutustaan Gazaan ja viimeisten tietojen mukaan Siinain niemimaalle rakentaen sinne salaisia tukikohtia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184701#.VAa9XUNsO-o
4. DEBKAFILE kertoo artikkelissaan, miten Egyptin armeija metsästää Hamasin ja Islamic Jihadin terroristeja Siinain niemimaan pohjois- ja keskiosassa. Israelin ollessa kiinnittynyt Gazan operaatioonsa Hamasin ja Jihadin rakettisolut siirtyivät salaisia tunneleitaan pitkin Siinaille ennen tulitaukosopimusta 26. elokuuta. Heidän tarkoituksenaan on avata uusi rintama Israelia vastaan, joka aktivoidaan siinä tapauksessa, etteivät jatkoneuvottelut onnistu tai tulitauko sortuu.
ISRAELIN ja Egyptin viranomaisten arvioiden mukaan vain pari solua pääsi Egyptin valvojien käsien läpi Siinaille, mutta ajojahdin aikana he tulivat yllättyneiksi, miten terrorisolut olivat pystyneet rakentamaan Siinaille merkittäviä ja taidokkaita maahan upotettujen laukaisualustojen verkostoja. Ne ovat yhdistetyt toisiinsa kauko-ohjauksella toimivalla järjestelmällä, jota valvottiin beduiinikylästä ja tukiasemista, jotka toimivat solujen kokoontumispaikkoina.
HAMAS ja Salafiryhmät Siinailla maksavat alueen beduiineille, jotka työskentelevät yhteistoiminnassa myös Al-Qaidan Ansar Al-Maqdis aktivistien kanssa, jotka toimittavat heille ruokatarpeita ja vettä. Voidakseen varmistaa itsenäisen toimintansa Hamas perusti rakettiverstaita Rahaiin ja Sheikh Zweikiin. Pari päivää tulitauon voimaan tulon jälkeen egyptiläinen lehti Mena raportoi, että 21. elokuuta sotilaat hajottivat Siinailla 31 majaa ja rakennusta, joihin oli asennettu laukaisualustoja tai joita käytettiin rakettien valmistusverstaina.
MAANANTAINA, 01.09. Egyptin tiedustelun Palestiinan asioitten johtaja kenraali Will Safti matkusti Ramallahiin voidakseen sovitella Hamasin ja Fatahin välisiä ongelmia ja valmistellakseen Gazan jälleen rakentamista, mikä on kaavailtu PA:n valvontaan. Nämä keskustelut on tarkoitus aloittaa sen jälkeen, kun kuukauden testiajan jälkeen nähdään tulitauon pitävyys. Hän palasi Egyptiin ilman tuloksia. Hamasin johto ilmoitti Gazassa maanantaina, että se oli kaksinkertaistanut sotilaallisen siipensä izza din al-Qassam budjetin. http://www.debka.com/article/24235/Egyptian-troops-hunt-Hamas-Islamic-Jihad-rocket-gangs-loose-in-Sinai-Palestinians-stall-on-truce-talks
5. DEBKAFILE kertoo toisessa artikkelissaan, että Al-Qaidan kaksi järjestöä, IS Syyriassa ja Irakissa sekä AQAP Jemenissä, ovat koordinoineet suunnitelmansa syyskuun 11. päivän 2011 Washingtonissa ja New Yorkissa tehtyjen iskujen kolmantenatoista vuosipäivänä suorittaakseen entistä näyttävämpiä iskuja Lähi-Idässä ja Euroopassa samanaikaisesti joihinkin tärkeisiin kaupunkeihin.
Myöhemmin niiden suunnitelmien mukaan seuraavat iskut tehdään USA:n tukikohtia vastaan Lähi-Idässä sekä Euroopassa. IS ja AQAP ovat artikkelin mukaan päättäneet siirtää iskujaan USA:n mantereelle vuoden 2014 lopussa tai 2015 alussa shokkivaikutuksen lisäämiseksi ensimmäisen vaiheen iskujen jälkeen. Debkafile arvioi, että Saudi Arabian saatua tiedot suunnitelmista saudikuningas Abdullah esitti kohtalonomaisen varoituksen USA:lle ja Euroopalle välittömistä iskuista. ”Ellei mitään tehdä”, hän varoitti vakavasti, ”olen varma, että kuukaudessa he iskevät Euroopassa ja kuukauden kuluttua siitä Yhdysvalloissa”.
ASIAN vakavuutta osoittaa se, ettei saudikuningas vahvistanut USA:n Riyadin lähettilään Joseph W Westphalenin valtakirjaa kahteen vuoteen, mutta hän järjesti nyt valtakirjan hyväksymistilaisuuden, jonka yhteydessä hän esitti vakavan varoituksensa. Pian tämän jälkeen englannin pääministeri David Cameron ja Australian pääministeri Tony Abbott toistivat Abdullahin varoituksen välittäen sen USA:n presidentti Obamalle, jonka flegmaattinen saamattomuus herättää yhä suurempaa hämminkiä. Cameron on aloittanut uusien lakien laatimisen, jolla maan lepsu siirtolaisuustilanne aiotaan ottaa uuteen tarkasteluun mukaan lukien laittomasti maassa olevien karkottaminen ja maassa asuvien siirtolaisten toistuvat vierailut arabimaihin tai Turkkiin.
Euroopan viranomaisia huolestuttavat erityisesti tiedot, joiden mukaan Jemenissä toimiva Al-Qaidan johtava pommintekijä on kehittänyt salaisen räjähteen, joka ei näy läpivalaistuskoneissa joita yleisesti käytetään. Se voidaan piilottaa kengänpohjiin tai Ipod tai Samsung puhelimiin, tai se voidaan kirurgisella leikkauksella asentaa ihmisen kehoon. – Jokin aika sitten eräässä artikkelissa kerrottiin, miten eräs muslimijohtaja Iranissa kehotti naisia hyväksymään sen, että heidän anustaan voidaan suurentaa räjähteiden sullomiseksi sisäelimiin. http://www.debka.com/article/24237/Al-Qaeda’s-9-11-anniversary-attacks-ready-to-go-New-undetectable-explosive-may-be-used
6. SHURAT Hadin siviilioikeusryhmä nosti syytteen Hamasin johtajaa Khaled Mashaalia kansain-välisessä rikosoikeudessa syyttäen häntä ihmisoikeusrikoksista inhimillisiä kilpiä käyttäen viimeisen Gazan sodan aikana sekä laittomista teloituksista Gazassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184704#.VAbTrkNsO-o
7. Palestiinalaisjärjestön suorittaman gallupin mukaan Hamasin suosio on noussut ennätyslukemiin, kuten myös Ismail Haniyehin. Haniyeh saisi km. 61 % äänistä – 53 % Gazassa ja 66 % Länsirannalla – jos vaalit pidettäisiin nyt. Abbas sai si 32 %. Haniyeh voittaisi myös Marwan Barghoutin 48 % -29 %. Hamas saisi 48 % äänistä, Fatah 29 %, pienet ryhmät yhteensä 19 %. 51 % vastustaa kahden valtion periaatetta, 49 % kannattaa. 53 % kannattaa aseellista taistelua Israelia vastaan. 9 kymmenestä sanoo kannattavansa raketti-iskuja Israeliin, jos tulitauko rikkoutuu. http://www.jpost.com/Middle-East/Hamas-Haniyeh-would-trounce-Abbas-if-elections-held-today-Palestinian-poll-says-374297
Tuesday, September 02, 2014

TIISTAI 02.09.14


TIISTAI 02.09.14
1. TAIVAS on ennusteiden mukaisesti puolipilvinen tänään, mutta kirkastunee huomisesta lähtien samalla, kun lämpötila noussee asteen verran. Yölämpötila pysytellee 20 asteen tienoilla, tänä aamuna mittari näytti 21 astetta, pienen tuulen ansiosta ilma tuntui viileältä. Lämpötilat tänään: Jerusalem 20 -29; Tiberias 26 -37; Suolameri 34 -43; Eilat 31 -44 +C-astetta. Kuten jo mainitsin, aurinkoista hellesäätä luvataan lähipäivien aikana.
2. KOULUT aloittivat toimintansa ohjelman mukaan eilen myös maan eteläosissa, vaikka joillakin oli edelleen epäilyksiä hauraan tulitauon pysymisestä. Gazan rajan tuntumassa sijaitsevissa kouluissa opettajat tiedostavat oppilaiden kesälomien häiriintymisen – mikä tosin koskee siellä asuvia opettajiakin, jotka joutuivat muuttamaan sodan ajaksi maan pohjoisosaan – ja ovat valmistautuneet aloittamaan varsinaisen koulutyöskentelyn varovaisesti keskittyen enemmän yhteisiin keskusteluihin ja erilaisiin ohjelmanumeroihin. Heidän käsityksensä mukaan hyppääminen suoraan opetusrutiiniin traumaattisen kesän jälkeen voisi olla monille liian suuri ponnistus.
OPETTAJAT kertovat omista kokemuksistaan kesäloman aikana, jolloin he joutuivat monta kertaa päivässä ryntäämään 15 sekunnin sisällä lähimpään suojatilaan usein ensin halittuaan pienimmät lapsensa kainaloonsa suurempien osatessa sinne itsekin. He myös kertovat harkinneensa, miten aloittaa koulutyöskentely kesäloman jälkeen. Eräänä mahdollisuutena oli aloittaa opetus internetin välityksellä, koska kesällä ei voinut edes ajatella menemistä koulutiloihin, mutta sen järjesteleminen olisi vaatinut aikaa ja ennakkosuunnitelmia, joita ei ollut.
Eräässä artikkelissa kerrottiin, miten Saudi Arabiassa miesopettaja ei voi opettaa tyttöluokkia henkilö-kohtaisesti, minkä johdosta siellä käytetään studio-opetusta. Opettaja käy läpi tunnin opetuksensa eristetyssä studiossa, josta se välitetään suorana oppilaiden vastaanottimeen. Opiskelijat valittavat, että etenkin kieltenopetuksessa se ei riitä, sillä voidakseen oppia lausumaan vierasta kieltä oikein, on nähtävä opettajan suun liikkeet, mikä studio-opetuksessa ei ole mahdollista. Saudeissa onkin ongelman poistamiseksi jouduttu palkkaamaan kielten opettajia ulkomailta. http://www.jpost.com/Israel-News/Pupils-in-South-receive-festive-welcome-on-first-day-back-to-school-374140
3. KIIVAAT taistelut käydään Israelin pohjoisrajan tuntumassa Quneitran Syyrian ja Israelin välisen rajanylityspaikan omistuksesta. Jabhat Al-Nusra järjestön militaristit olivat saaneet karkotettua Assadin hallituksen joukot Quneitrasta, mutta hallituksen hyökkäyshävittäjät aloittivat alueen valtaamisen takaisin kapinallisilta. Taisteluja käydään vaarallisen lähellä maiden välille rakennettua turva-aitaa, eivätkä harha-ammukset Israelin puolelle ole harvinaisia. IDF ei usein vastaa niihin, paitsi jos ne haavoittavat IDF:n sotilaita tai siviilejä, joita on siirretty kauemmas raja-alueesta.
AL-NUSRAN joukot pyrkivät karkottamaan Assadin hallituksen joukot pysyvästi rajan-ylityspaikasta. Taisteluja käydään YK:n 1974 määrittelemän puskurivyöhykkeen alueella, jonka tuli olla aseeton, ja jota partioivat YK:n alaiset UNDOF 1223 sotilasta. Al-Nusra ja muut kapinallis-järjestöt eivät piittaa Assadin hallituksen solmimista sopimuksista, vaan ovat tunkeutuneet aseettomalle vyöhykkeelle haastaen UNDOF-joukot siepaten heitä panttivangeiksi. Aiemmin kapinalliset tyytyivät varastamaan heidän aseensa ja ajoneuvonsa, mutta nyt he vaativat lunnaita ja lupausta, että heidät poistetaan terrorijärjestöjen listalta. Tämä on heille tärkeää aseiden ja varojen hankkimiseksi länsimaista.
UNDOF joukot, joita on Intiasta, Irlannista, Nepalista, Alankomaista, Filippiineiltä ja Fiji-saarilta, suuruudeltaan 1223 miestä, joutuivat kapinallisten hyökkäysten kohteeksi viime viikolla.  Filippiiniläisten YK-sotilaitten valvomat asemat no 68 ja 69 joutuivat kapinallisten saartamiksi. Heidät saatiin vapautettua piirityksestä sunnuntaina uskaliaalla pako-operaatiolla kapinallisten nukkuessa. Filippiinien armeijan komentaja kenraali Gregorio Catapang sanoi, että hänen sotilaansa kieltäytyivät luovuttamasta aseitaan vastoin YK:n komentajan käskyä puolustaakseen itseään. He pääsivät pakoon Israelin puolelle. Epävarman tilanteen vuoksi Filippiinit päättivät kutsua sotilaansa pois Syyriasta.
Kapinallisten sieppaamat 44 Fiji-sotilasta ovat edelleen kapinallisten käsissä, joiden vapauttamisesta
kapinalliset vaativat lunnaita ja asemansa huomioimista vapaustaistelijoiksi. Välittäjänä toimii Qatar, jonka emiiri Al-Thani joutunee venyttämään lompakkoaan saadakseen heidät vapaiksi. Fijiläiset ovat syyttäneet YK:n johtoa, että YK vapautti filippiiniläiset heidän sotilaittensa kustannuksella. http://www.jpost.com/Middle-East/Fighting-breaks-out-along-Syrian-border-with-captured-Fiji-troops-nearby-374156
4. JUUDEAN ja Samarian, Yeshan, juutalaisyhteisöjen johtajat esittävät kärkevää kritiikkiä pääministerin päätettyä salaa hyllyttää 2 500 asuntoyksikön rakentamissuunnitelmat 1949 aselepolinjan itäpuolisilla alueilla.
”Pääministeri vannoi edistävänsä suunnitteluprojekteja ja aloittavansa rakentamisen, mutta todellisuudessa tämän kaltainen rakentamisen edistäminen on kokonaan pysäytetty”, sanovat Yeshan nimeltä mainitsemattomat johtajat walla! uutistoimiston mukaan. Raportissa kerrotaan johtajien selittävän, miten monta kertaa ilmoitetaan asuntoyksiköiden rakentamisen alkamisesta. Todellisuudessa kysymys on vain määrätystä asteesta prosessissa, jonka toteutumista joudutaan odottamaan useita kuukausia, ellei peräti vuosia. Raportissa otetaan esimerkiksi Itamarin kaupunki Samariassa, joka on saanut hallituksen hyväksymisen ja varat rakentamista varten, mutta useista ilmoituksista huolimatta suunnitelmien toteutuminen on siirtynyt protestien vuoksi vuodesta toiseen. Siten Itamarin kaupunki on todellisuudessa edelleen ilman hallituksen lopullista vahvistusta.
TURHAANTUNEET Yeshan johtajat sanovat, että tällaisesta karusellista on tullut hallituksen ja pääministerin pysyvä toimintatapa. Aina löydetään jokin tekosyy, jonka nojalla vahvistettua ja hyväksyttyä suunnitelmaa ei voidakaan toteuttaa, kuten walla! raportoi. Pääministeri tunnusti heille toukokuussa, että hän on asettanut epävirallisen jäädytyksen rakentamissuunnitelmille Juudeassa ja Samariassa rauhankeskustelujen tukemiseksi, mutta vaikka keskustelut romahtivat huhtikuussa, pääministeri kuitenkin jatkaa epävirallista jäädytystä. Useimmiten syynä ovat kuitenkin reaktiot, joilla maailman valtiot ja kansainväliset järjestöt vastaavat hallituksen päätöksiin Israelissa.
JOSKUS projektien siirron syynä ovat kansainvälinen ja etenkin USA:n painostus, joskus terroristien vapauttaminen, sitten tuli 3 juutalaisnuoren sieppaus ja murha Hamasin toimesta, ja viimeisenä Gazan kesken jäänyt operaatio, he valittavat. Olkoon syy mikä tahansa, kotimainen tai ulkomainen, lopputulos on aina sama: Juudean ja Samarian rakentamista siirretään vastoin vakuutuksia. Yeshan johtajat viittaavat päätökseen 400 hehtaarin alueen liittämiseen valtion maaksi, jolla taataan sen rakentaminen tulevaisuudessa. USA, EU, Englanti ja Ranska ovat kotoisten terroriuhkasutensa ohella puuttua Israelin sisäisiin asioihin esittämällä voimakkaita protesteja päätöstä vastaan ja vaativat sen purkamista. USA:n ulkoministeri Kerry johtaa tätä kansainvälistä epähomogeenista kuoroa. Alue liittyy saumattomasti Gush Etzionin kaupunkiin, joka jää Israeliin joka tapauksessa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184669#.VAVqlENsO-o, http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/UN-chief-Ban-condemns-Israeli-decision-regarding-West-Bank-area-known-as-Gvaot-374157
5. JP käsittelee pääkirjoituksessaan IDF:n päätöstä, jonka se teki poliittisen johdon kehotuksesta, määrittää 400 hehtaarin suruinen maapala valtion omistamaksi maaksi Gush Etzionin alueella. Alue sijaitsee Juudean kukkuloilla liittyen saumattomasti Gush Etzionin kaupunkiin. USA, Englanti ja Ranska esittivät välittömän vastalauseensa, koska ”se häiritsee Israelin keskusteluja PA:n kanssa palestiinalaisvaltion perustamiseksi”, kuten ne perustelevat. Pääkirjoituksen mukaan kysymys ei ole niinkään maasta vaan päätöksen ajankohdasta pian Gazan operaation päättymisen jälkeen.
Pääkirjoituksessa todetaan, että alueen juutalaisasutus ajoittuu ennen Israelin valtion syntymistä 1948. Migdal Eder perustettiin jemeniläisryhmän toimesta 1927. Vuoden 1929 Haj Amin al-Husseinin kiihottamana arabit piirittivät Migdal Ederin ja tuhosivat sen täysin. Gush Etzion kuuluu ydinsetlementtien ryhmään, kuten Kfar Ezion, Mauot Yitzhak, Ein Tzurim ja Revadim, jotka perustettiin 40-luvulla 1920-luvulla ostetuille maa-alueille. Kylä asutettiin uudelleen.
KFAR Etzion joutui uudelleen tuhotuksi, tällä kertaa asialla oli Trans-Jordanian arabilegioona, jonka
englantilaiset olivat kouluttaneet ja aseistaneet. Kfar Etzion oli eristetty eikä saanut apua, minkä johdosta sen 127 asukasta päättivät antautua. Trans-Jordanian armeijan sotilaat kuitenkin ampuivat kaikki asukkaat kylmäverisesti 13. toukokuuta 1948. Israel valtasi Gush Etzionin alueet – kuten koko Juudean ja Samarian, Gazan ja Golanin ylängön – 1967 kuuden päivän sodassa. Israelin johtajat ovat aina vakuuttaneet, ettei Gush Etsionin aluetta koskaan luovuteta arabeille. YK:n suunnitelmassa vuodelta 1947 Gush Etzion olisi luovutettu arabeille, jotka onneksi hylkäsivät suunnitelman.
JOPA Israelin vasemmisto hyväksyy Gush Etzionin liittämisen Israeliin, jos kahden valtion periaatetta joskus toteutetaan. Artikkelissa sen sijaan ei hyväksytä vaatimuksia alueen omistusoikeuden siirtämiseksi ja uuden yhteisön perustamiseksi kostoksi kolmen juutalaisnuoren sieppaamisen ja murhan kostoksi. JP:n pääartikkelissa pidetään itsestään selvänä, että kahden valtion periaate toteutetaan jossain vaiheessa, mitä nykyisten reaaliteettien valossa pidetään hyvin kyseenalaisena. http://www.jpost.com/Opinion/Settlements-and-statehood-374128
6. JP:n vakiokolumnisti Caroline B Glick käsittelee artikkelissaan ”Keskeneräinen sota” Gazan operaatiota. Otan siitä muutamia poimintoja, joilla uskon olevan laajempaakin merkitystä.
GLICK toteaa aluksi, että sota Hamasia vastaan ei ole ohi. Hamas ei ole olemassa Israelin vastaisen sodan ulkopuolella; sen ainoa olemassaolon oikeutus on Israelin tuhoaminen. Jokaisen sodan tarkoituksena on pehmentää Israelin puolustuskykyä. Hamas lopettaa sodan vasta, kun se on hävinnyt ja murskattu, eikä sitä tapahtunut viimeisen operaation aikana.
GLICK toteaa, ettei IDF vain jättänyt sotaa kesken, vaan sen vastuulliset komentajat suostuttelevat hallitusta antamaan Hamasille voiton. Haaretzin Amos Harelin mukaan he suosittavat hallitukselle kaikkien rajojen avaamista Hamasille ja varojen esteettömän siirtämisen sen tileille. Harelin kirjoituksen mukaan IDF:n komentajat ajattelevat näin: ”Jos me avustamme Hamasia laajentamaan kalastusoikeuksia, helpottamaan rajoituksia rajaterminaaleissa, ja sallimaan tavaroiden ja ihmisten liikkumista Israeliin ja takaisin, se avustaa rauhantilan säilyttämistä”. Siten he suosittavat antautumista Hamasille ja antamalla sille tunnon sodan voittamisesta. Tästä seuraa olettamus, ettei IDF pysty pelottelemaan Hamasia, mutta Hamas on pelotellut IDF:n yleisesikunnan.  
Harelin artikkeli on uusin näyttö, että IDF:n korkea komennuskunta on ”Hamasin tappi reiässä”. Sodan aikana Benny Ganzin komennon aikana IDF:n yleisesikunta kieltäytyi esittämästä turvallisuus-kabinetille luotettavaa suunnitelmaa Hamasin voittamiseksi, ja nyt ne vaativat, että Israel tunnustaa hävinneensä sodan. Glick toteaa, että Hamas halusi sotaa, koska sillä oli selkä seinää vasten. Sen mahdollisuudet saada aseita ja varoja olivat kutistuneet olemattomiin salakuljetusongelmien vuoksi Egyptistä. Sodan jälkeinen kehitys IDF:n yleisesikunnan parissa todistaa, että Hamas oli oikeassa. Se on saamassa kaiken mitä se halusi hävityn sodan jälkeenkin.
USA:n presidentti Obama vaati tavaroiden ja ihmisten vapaata liikkumista sodan alusta lähtien. Hän halusi ohittaa Egyptin välittäjän tehtävistä ja korvata sen Turkilla ja Qatarilla. Hän sai aikaan perusteettoman lentokiellon Ben Gurionin kentälle USA:n FAA:n toimesta, mikä keskeytti useiden lentoyhtiöiden lennot, tosin pian jatkaen niitä. Se oli Obaman varoitus Netanyahulle. USA ja EU työskentelevät yhdessä YK:n kanssa kansainvälisten joukkojen sijoittamiseksi Gazan kaistalle, joiden tehtävänä olisi kaistan riisuminen aseista, mitä Hamas vastustaa ehdottomasti. Miten Hamasin riisuminen käytännössä tapahtuisi ilman sen suostumista, on mahdoton ajatus. Toisaalta Abbasin ja PA:n nimittäminen Gazan uudelleenrakentamisen ja varojen hoitajaksi on yhtä mieletön esitys. Kuten UNDOF-joukkojen esitys Syyriassa osoittaa, luottaminen YK:n joukkojen kykyyn hoitaa mitään tehtäviä, joissa sen sotilaat joutuisivat vaaraan, on kuolleena syntynyt ajatus.
Kuten Glick toteaa, Hamas ja muut terrorijärjestöt Gazassa voisivat rauhassa rakentaa uutta armeijaa, valmistaa uusia aseita ja raketteja YK:n ja EU:n antaman suojan turvaamina uutta sotaa varten. Hän suosittelee Israelia välittömästi aloittamaan oman puolustusmekanismin rakentamisen, johon kuuluu irtautuminen ulkomaisista toimittajista ja omien valmistuslinjojen rakentaminen päämääränä omavaraisuus ja mahdollisimman täydellinen riippumattomuus ulkomaista. Hän katsoo, että Israelilla on kaikki edellytykset tähän, vain poliittinen tahto ja itsetunto puuttuvat.  http://www.jpost.com/Opinion/Our-world-The-unfinished-war-374131
Monday, September 01, 2014

MAANANTAI 01.09.14


MAANANTAI 01.09.14.
1. ENSIMMÄINEN päivä syyskuuta, ja koulut alkavat tänään Israelissa, 2.105 394 miljoonaa pientä koululaista aloittavat aherruksensa, heidän joukossaan 149 705 ensikertalaista ressukkaa, jotka reppu maata viistäen sinnikkäästi pyrkivät aloittamaan pitkän koulutiensä; 112 750 opiskelee ylimmällä eli 12. tasolla. Tämän vuoden koulutus alkaa vähemmän suotuisissa olosuhteissa muutama päivä sitten loppuneen Gazan sodan jälkeen, mikä pakottaa leikkaamaan valtion budjettia 2 %:n verran, ahtaissa opetustiloissa, ja opetusministeriön vuoden 2015 budjetin ollessa vielä neuvottelujen alaisena. Israelin pankki vihjailee, ettei ministeriö saane haluamaansa miljardin NIS rahoitusta ensi vuodelle.
OPERAATIO Protective Edge heittää tulitaukosopimuksesta huolimatta pitkän varjonsa alkavalle kouluvuodelle. Opetusministeri Shai Pirot totesi sunnuntaina, että opetusjärjestelmä avautuu tänä vuonna erilaisten muotojen ala. ”Kahden ensimmäisen viikon aikana aloitamme keskustelun – muiden kysymysten ohella – solidaarisuudesta, Israelin valtion merkityksestä ja sen arvoista”, Pirot selitti jatkaen: ”Me keskustelemme tarpeesta säilyttää dialogin ja vapauden kulttuuri keskustelussa. Me keskustelemme myös tarpeesta eliminoida sopimattomien ilmaisumuotojen käyttäminen, jotka voivat johtaa yhteiskunnan tuhoon. Tämän johdosta opettajat tulevat keskittymään kaksi ensimmäistä viikkoa keskusteluun sodasta, joka dominoi kesälomaa. Koululaiset tulevat kouluvuotensa ensimmäisten päivien aikana osallistumaan luovaan aktiivisuuteen, käyden keskusteluja opettajiensa kanssa, jakaen omia kokemuksiaan, ja ottaen osaa istuntoihin asiantuntijoiden ohjauksessa”.
OPETUSMINISTERI Shai Pirot esitteli opetussuunnitelmaansa hallituksen viikkoistunnossa, joka pidettiin poikkeuksellisesti Hof Ashkelonin aluekeskuksen tiloissa. Hän selitti suunnitelmaansa laajentaa aluetta opetukselliseen ja eettiseen keskusteluun, joka johtaa lapset olosuhteisiin, jotka ovat heidän elämänsä arvoiset, terveessä ja sivistyneessä yhteiskunnassa.
ISRAELIN eteläisissä yhteisöissä, jotka joutuivat pahiten kärsimään rakettihyökkäyksistä, kouluvuosi aloitetaan järjestämällä erityistilaisuuksia, joilla pyritään saamaan lapset valmistautumaan opiskelunsa aloittamiseksi jouduttuaan kesän aikana viettämään suuren osan ajastaan pommisuojissa. Sodan aikana kaupunkien ja yhteisöjen johtajat sanoivat siirtävänsä koulujen aloittamista.
KOULULAISISTA 1 900 on uusia maahanmuuttajia, heistä 250 ensimmäiselle asteelle. Ministeriön arvion mukaan 35 600 maahan muuttaneiden lasta opiskelee valtion kouluissa tänä vuonna. Maahan muutti v. 2014 tähän mennessä n. 14 000 juutalaista, suurin osa Ranskasta, Ukrainasta, USA:sta ja Venäjältä.  http://www.timesofisrael.com/school-year-to-open-monday-as-planned/, http://www.jpost.com/Israel-News/Budget-cuts-Operation-Protective-Edge-overshadow-start-of-school-year-373035
2. HALLITUS hyväksyi sunnuntaina Hof Ashkelonin neuvoston tiloissa pitämässään viikkoistunnossa 1.3 miljardin NIS avustuspaketin viiden vuoden suunnitelman mukaan Sderotin ja muiden Gazan rajan läheisyydessä sijaitsevien yhteisöjen kehittämiseksi. Suunnitelman esittelivät pääministeri Netanyahu, puolustusministeri Yaalon sekä talousministeri Lapid. Hallitus hyväksyi lisäksi 200 miljoonaa turvallisuuden infrastruktuurin ja suojatilojen rakentamiseksi.
GAZAN rajan pinnassa sijaitsevien yhteisöjen neuvostojen johtajat – Hof Ashkelon alueneuvoston puheenjohtaja Yair Farjun; Eskolin alueneuvoston puheenjohtaja Chaim Yelin, Shaa HaNegev alue-neuvoston puheenjohtaja Alon Schuster, Shedot Negev alueneuvoston puheenjohtaja Tamir Idan sekä Sderotin pormestari Alon Davidi osallistuivat hallituksen kokoukseen.
ERILLISET työryhmät laativat sosiaalis-taloudellisia suunnitelmia kaikille etelän yhteisöille. Suunnitelmat tullaan esittelemään hallitukselle ennen juutalaisten uutta vuotta. Suurimmat Gazan kaistan läheisyydessä sijaitsevat kaupungit ja muut yhteisöt saavat jo hallituksen myöntämiä korvauksia operaation Protective Edge aiheuttamien suorien kustannusten kattamiseksi.
Edellisten suunnitelmien lisäksi hallitus valmistelee alueen kokonaissuunnitelmaa, jolla pyritään voimistamaan sen taloudellista, maataloudellista ja teollista rakentamista kuten myös sosiaalisen hyvinvoinnin alueilla. Suunnitelmaan kuuluu aloitteita maatalouskeskusten perustamiseksi, yhteisöjen infrastruktuurin kohentamiseksi, sekä aloitteita työlisyyden ja maatalouskeskusten kehittämiseksi.
GAZAN lähettyvillä sijaitsevat juutalaisyhteisöt ovat kasvaneet vuodesta 2009 lähtien, ja hallituksen politiikan mukaista on voimistaa ja kehittää alueen demografian edelleen kasvamista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184618#.VAQIsENsO-o
3. PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas, jonka laillinen toimintakausi päättyi 2009 tammikuussa, uhkaa uudelleen Israelia alistamalla Palestiinan valtion perustamisasian Haagin kansainväliseen rikosoikeuteen (ICC). Hän yrittää ensin saada USA:n pyrkimystensä taakse ennen asian alistamista YK:n turvallisuusneuvoston ratkaistavaksi, koska USA voi veto-oikeudellaan estää asian etenemisen. Jos hän ei saa hakemaansa tukea USA:n hallitukselta, jäljelle jää enää ICC, sillä YK:n yleiskokouksessa helposti saatu hyväksyminen ei velvoita Israelia.  
ABBAS sai Oslon sopimusten vastaisilla toimillaan John Kerryn suurin ponnistuksin ja uhkailuin Israelin ja PA:n välillä alkaneet rauhanneuvottelut torpedoitua. Hänen törkein Oslon sopimuksen vastainen rikoksensa oli sovintoneuvottelujen aloittaminen ja – sopimuksen solmiminen Hamasin kanssa, ja pian sen jälkeen yhteishallituksen sopiminen Hamasin ja Fatahin kesken. Tämän johdosta Israel peruutti lupaamansa neljännen vankierän vapauttamisen - jonka tarkoituksena oli saada PA/PLO:n neuvottelijat myötämielisemmiksi kiistakysymyksissä - ja katsoi rauhankeskustelujen jatkamisen hyödyttömäksi. Hamas on sekä USA:n että EU:n terrorijärjestöjen listalla.
ABBAS vaatii Israelin vetäytymistä 1967 sotaa edeltäneille aselepolinjoille määrätyn aikataulun kuluessa. Tämän toteutumiseksi hän uhkaa käyttää Haagin kansainvälistä rikosoikeutta. Abbas ei kuitenkaan liene huomioinut sitä, että myös Israelilla on oikeus käyttää Haagin rikosoikeutta. Sekä PA että Hamas ovat molemmatkin toimineet todistettavasti vastoin solmittuja sopimuksia ja kansainvälistä lakia. PA/PLO:n ulkoasiainministeri Riyad al-Maliki tunnustaa, että ICC:n käyttäminen on kaksiteräinen miekka. PLO:n edustaja YK:ssa sanoo, että jokainen Gazasta Israelin siviilikohteisiin ammuttu raketti – osui tai ei – on rikos inhimillistä oikeutta vastaan.
PA/PLO:n edustaja YK:n ihmisoikeusneuvostossa UNHCR totesi, ettei Abbas voi turvautua UNHCR:n käyttöön, koska arabien terroriryhmät ovat paljon pahempia ihmisoikeuksien rikkojia. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184624#.VAQXo0NsO-o
Abbasin aktivoituminen voi johtua siitä, että hän tarvitsee näyttöä tehokkuudestaan, mikä on ollut vähintään kyseenalainen Gazan operaation aikana, vaikka määrätyt tahot Israelissa pyrkivätkin nostamaan häntä Gazan jälleen rakentamisen valvojaksi ja lahjavarojen hoitajaksi, mikä kylläkin muistuttaa enemmän suden asettamista lammaslauman vartijaksi. Abbas haluaa kutsua koolle Fatahin yleiskonferenssin, joka tulisi koota joka viides vuosi, mitä ei ole tapahtunut. Abbas tarvitsee näyttöä tarpeellisuudestaan ennen konferenssia, jossa hän tullee saamaan kovaa kritiikkiä yksin-valtaisesta hallitsemistavastaan, nepotismista ja korruptiosta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184624#.VAQXo0NsO-o
4. UUTISOTSIKOITA
·        Ryhmä huomattavia Turkin juutalaisia laati kirjelmän, jossa he tuomitsevat rasistiset toimet, millä Turkin juutalaisia ja laajempia juutalaisryhmittymiä syytetään osallistumisesta terrori-järjestöjä vastaan käytyyn operaatioon Gazassa. He mainitsevat kirjelmässä, että vaikka he itse asiassa vastustavatkin Israelin Gazan operaatiota, he eivät hyväksy tapaa, millä kaikkia juutalaisryhmiä maailmassa syytetään siitä, mitä Israel tekee. He myös vakuuttavat, että jokaisella ryhmällä on oikeus omassa nimessään puhua, kuten haluavat, mutta ei se tee niistä osallisia siihen, mitä itsenainen valtio tekee Turkin ulkopuolella. Kirjelmä laadittiin 30.08. ja sen allekirjoittajina ovat johtavien oppineiden ja journalistien ohella mm. kolumnisti Sole Özel, vasemmistokirjailija Roni Marqulies, ekonomisti Cem Bahar ja entinen radiotoimittaja ja aktivisti Avi Haliqua, kuten Harriyet Daily News raportoi.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184631#.VAQhxkNsO-o
·        USA:n ulkoministeriö esittää vastalauseensa Israelin ilmoitukseen liittää 4000 dunamia, n. 988 eekkeriä, aluetta Gush Etzionin lähellä valtion omistukseen, mikä ennakoi maapohjan valmistelemiseksi tulevaa rakentamista varten, vaikka se onkin vuosien takana. USA:n ulkoministeriön kanta oli odotettu, sillä se katsoo ”setlementtien” rakentamisen Juudeassa ja Samariassa lainvastaiseksi (unlawful), joka on lievempi ilmaus kuin illegal, laiton. USA toteuttaa samaa luokitusta myös Jerusalemin uusien lähiöitten rakentamiseen ns. vihreän linjan itäpuolella. Sunnuntaina tehty päätös liittyy kolmen juutalaisnuoren Eyal Yifrah, Naftali Frenkel ja Gilad Shaarin Hamasin tekemään sieppaukseen ja murhaan alueella. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184623#.VAQlXENsO-o
·        Iran ilmoittaa epämiellyttävistä seurauksista USA:n suunnittelemien uusien kovennettujen sanktioiden vuoksi. USA ilmoitti perjantaina uusista sanktioista henkilöitä ja instituutioita vastaan mukaan lukien pankkeja ja lentoyhtiöitä. Iranin vastineen julkisti ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kertoen journalisteille, että Iran vastaa sanktioihin tarpeeksi katsomallaan tavalla, joiden hän ennusti olevan epämiellyttäviä vastapuolelle. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184629#.VAQny0NsO-o
·        Ulkoministeri, Israel Beitenu puheenjohtaja, Avigdor Liberman rauhoitteli ulkomaisia journalisteja eilen vakuuttamalla, ettei nyt ole oikea aika pitää uusia vaaleja. Hän vastusti kiivaasti Netanyahun haparoivaa Gazan operaation johtamista. Liberman vakuutti, ettei hän halua miehittää Gazan kaistaa, vaan kaataa Hamasin hallituksen ja lopettaa sen toiminnan. Jotkut ovat epäilleet, että Liberman haluaa kiihottaa hallituksen oppositioon kuuluvat ministerit avoimeen kapinaan Netanyahun hallitsemistapaa vastaan. Hän vakuutti, että journalistit voivat nukkua yönsä rauhassa, mitään uutispaukkuja ei tule. Liberman vastustaa yhteyksien pitämistä Abbasin kanssa, jota hän ei voi sietää. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184615#.VAQpYUNsO-o
·        Syyrian armeija yrittää vapauttaa alueet Golanilla aivan Israelin pohjoisrajan takana Jabhat Al-Nusra kapinallisilta, jotka miehittivät ne viime viikon lopulla. Kiivaat taistelut alkoivat Quneitran kaupungin ympäristössä armeijan pyrkiessä karkottamaan kapinallisten joukot. Eilen IDF ampui Patriot ohjuksella alas Iranin valmistaman miehittämättömän tiedustelu-koneen (UAV) Quneitran kaupungin yllä. Koneen oli lähettänyt Hizbullah Libanonista. Kapinallisten sieppaamat 44 Fiji-saarilta olevaa rauhanturvaajaa ovat edelleen kateissa. Al-Nustan edustaja sanoo, että heidät voidaan vapauttaa hätäaputoimituksia vastaan. Suuri joukko rauhanturvaajista pakeni Israelin puolelle turvaan. Taistelujen aikana jokunen kranaatti tai raketti ja harhaluoti voi lentää Israelin puolelle, mihin IDF vastaa tarvittaessa. http://www.timesofisrael.com/heavy-fighting-renews-between-syrian-army-rebels-in-golan/
·        PA:n yhteishallituksen sosiaali-ja vankienasiain ministeri Shavqi al-Ayasa valittaa, että yhteis-hallitus joutuu toimimaan budjetilla, joka on jatkuvasti miinuksen puolella. Hän valittaa, ettei USA ole antanut penniäkään tammikuun 1. päivän jälkeen eivätkä arabimaiden lupaukset varoista ole täyttyneet. PA ei myöskään ole maksanut Gazassa 42 000 Hamasin virkailijoiden palkkoja, vaikka lupasi tehdä sen. Sen sijaan Fatahin 70 000 virkailijaa Gazassa saavat palkkansa ajallaan, mikä on aiheuttanut vakavaa ristiriitaa hallituskumppaneiden välillä. PA:n palkkalistoilla on 177 000 virkailijaa, heistä 70 000 Gazassa, joiden palkkoihin tarvitaan 200 miljoonaa USD. Israelin kokoamat 120 miljoonaa USD veroina ja muina maksuina kattaa siitä osan, mutta PA:n budjetti perustuu suurelta osin ulkomaisiin avustuksiin. http://www.timesofisrael.com/pa-budget-for-hamas-backed-unity-government-below-zero/

Sunday, August 31, 2014

SUNNUNTAI 31.08.14


SUNNUNTAI 31.08.14
1. Tänään on viimeinen päivä heinäkuuta; alkaa syyskuu ja syksy sumuisine aamuineen ja viileine öineen, vaikka viikkoja kestäneen hellesään jälkeen ei pieni hengähdystauko olisi pahitteeksi. Ennusteet eivät kylläkään lupaa ainakaan täksi päiväksi helpotuksia, sillä päivälämpötilan huipuksi luvataan 34 astetta ja yölläkin 22, mikä ilmankosteuden vuoksi tuntuu viileältä. Huomisesta alkaen luvataan puolipilvisyyttä, mikä todettakoon mielihyvällä. Säätilat tänään: Jerusalem 22 -34; Tiberias 28 -41; Suolameri 33 -43; Eilat 31 -44 +C-astetta. Eipä tuntuisi olo mukavalta, jos asuisi Eilatissa, vaikka sanotaankin, että ihminen mukautuu kaikkeen. Tosin ilmastointilaitteet lienevät välttämättömiä jatkuvassa helteessä. Kinneretin vedenpinta laskee sentin vuorokausivauhtia.
2. ASEET ovat vaienneet Gazan rintamalla, mutta sen päättyminen ratkaisemattomaan jätti Israelin kansan epämääräisen epävarmuuden tilaan hämmästellen, mikä pelotteli pääministerin lopettamaan hyvin alkaneen operaation Protective Edge. Netanyahu pyrkii selittelemään, kuten hän teki pitkähkössä TV-haastattelussa, mitkä olivat hänen perimmäiset vaikuttimensa. Hän sanoi, ettei hän halunnut Gazasta toista Fallujah operaatiota Irakissa, jota USA:n joukot pyrkivät puhdistamaan terrorijoukoista joutuen tekemään sen aina uudestaan. Lopulta USA:n vedettyä joukkonsa pois Irakista, Al-Qaidan terrorijoukot tulivat takaisin miehittäen kaupungin lopullisesti. Natanyahu selitti, että USA:n armeija menetti satoja kaatuneina taistellen urhoollisesti, ja irakilaisia kuoli useita tuhansia, mutta lopputulos oli kuitenkin sama tarpeettomin uhrein, mitä hän halusi välttää Gazassa. 
PÄÄMINISTERI arvioi. että jos hän antanut käskyn miehittää Gazan kaistaa tilapäisesti Hamasin karkottamiseksi, hinta olisi ollut korkea kaatuneina sotilaina ja siviileinä, eikä se olisi estänyt Hamasia palaamasta. ”Toinen mahdollisuus olisi ollut siinä tapauksessa jäädä pysyvästi Gazan kaistalle, mutta se olisi sitonut joukkojamme ja voimavarojamme aikana, jolloin maata uhkaavat toiset rintamat”, hän selitti jatkaen: ”Meillä on Al-Qaidan haarajärjestö Al-Nusra Golanin ylängön turva-aidalla ja ainoalla rajan ylityspaikalla Syyriaan. Islamin Valtio rynnistää kohti Jordaniaa, minkä johdosta katsoin välttää voimavarojemme sitomista yhteen kohteeseen”. Siksi hän antoi käskyn pommittaa heitä ankarasti, mikä ei luultavasti kaataisi Hamasin hallitusta, kuten hän arvioi, mikä ei lopulta ollut alkuperäisenä tarkoituksenakaan. Hän halusi pienentää Hamasin mahdollisuuksia uusia sotatoimiaan Israelia vastaan ja estää sen aseistautuminen tehostamalla rajavalvontaa aseiden ja aseiden valmistamiseen tarvittavien materiaalien toimittamiseen Gazaan. Netanyahu totesi itsetyytyväisenä, että ”me suoritimme sen, me iskimme heitä hyvin lujasti, jonka he muistavat vuosikaudet. Uskon tämän aiheuttaneen mahdollisuuden – ei varmuuden vaan mahdollisuuden – saada meille pysyvä rauhantila”. Hän sanoi, että ”Israel ei siedä raketteja edes tihkusateena, sillä me tulemme vastaamaan siihen ohjusten kaatosateella.
NETANYAHU vähätteli hallituksen sisällä esiintynyttä kritiikkiä, vaikka puolet turvallisuuskabinetin jäsenistä vastusti Egyptin laatimaa tulitaukosopimusta haluten jatkaa sotatoimia loppuun saakka. Hän taisi unohtaa, että operaation tärkein päämäärä oli Hamasin rakettitulen lopettaminen pysyvästi, mitä ei saavutettu. Hamasin alkuperäisestä rakettiarsenaalista lienee viidennes käyttökunnossa eli n. 2000, ja uusia kootaan kaiken aikaa. Netanyahun vaatimusta Gazan kaistan riisumiseksi aseista ei otettu mukaan tulitaukosopimukseen. Sitä voidaan käsitellä kuukauden sisällä alkaneissa jatkoneuvotteluissa, kuten monia Hamasin esittämiä vaatimuksia. Hän mainitsi rauhankeskusteluista PA:n kanssa todeten, että Gazan operaation kokemukset ovat tehneet kaikille selväksi, miten tärkeitä Israelin vaatimat turvallisuustakuut ovat.  Hän toisti vaatimuksensa, että PA:n puheenjohtajan Mahmoud Abbasin tulee tehdä valinta Hamasin ja Israelin välillä. Hän katsoi ennusteittensa osuneen oikeaan sanoessaan, ettei Hamas halua rauhaa. ”Hamas ei suoraan hyökännyt meitä vastaan, vaan pyrki kaatamaan PA:n hallinnon Länsirannalla pitkälle kehitetyllä vallankaappauksella, minkä Shin Bet paljasti ja sai estettyä”.
PÄÄMINISTERI Netanyahu viittasi moniin ulkopoliittisiin mahdollisuuksiin diplomatian areenalla, millä hän tarkoittanee varsin usean arabimaan antamiin lausuntoihin diplomaattisten suhteiden uudelleen arvioimiseksi Israelin kanssa. Tämä ei johdu niiden äkillisestä rakastumisesta entiseen viholliseensa, vaan on osoituksena reaalipolitiikasta, mikä pakottaa maiden johtajat syömään aiemmat sanansa uusien makujen ja tuoksujen houkuttelemina. Arabimaailman johtajana pidetty Saudi Arabia on näyttämässä tässä uudet koordinaatit. Saudi Arabian iäkäs ja sairaalloinen kuningas Abdullah varoitti puheessaan Riadissa länsimaiden johtajia vaaroista, mikä heitä odottaa ääri-islamilaisten järjestöjen etenemisestä Irakissa ja Syyriassa. Hän varoittaa etenkin Eurooppaa, mitä seuraavat iskut Yhdysvaltoihin.  Netanyahu on tietoinen näistä uusista tuulista diplomatian horisontissa, ja valmistelee niiden käyttämistä uudenlaisessa ulkopolitiikassaan. http://www.timesofisrael.com/netanyahu-i-didnt-want-an-israeli-fallujah-in-gaza/, http://www.timesofisrael.com/saudi-king-warns-of-terrorist-threat-to-europe-us/
3. KAIKKI yritykset Hamasin ja muiden Gazan ryhmittymien riisumiseksi aseista ovat arvottomia, vakuuttaa Hamasin tiedottaja Sami Abu Zuhri. Hän väittää, että se olisi vastoin kansainvälistä lakia – kertomatta lähemmin mikä laki se olisi – ja Gazan kansa tulisi kuitenkin estämään sen. Hän sanoo, että sen sijaan kansainvälisen yhteisön tulisi estää Yhdysvaltoja toimittamasta aseita Israelille, joilla se tappaa naisia ja lapsia. Hän suosittaa Israelin riisumista aseista, kuten hän sanoi Maan-uutistoimistolle Betlehemissä.
Lontoossa ilmestyvä arabiankielinen uutislehti A-Sarq Al-Awsat raportoi lauantaina, että Kairon jatkoneuvottelut Israelin ja Hamasin välisen tulitaukosopimuksen muuttamiseksi pysyväksi aselevoksi alkavat Kairossa ensi viikolla. Neuvotteluja käydään epäsuorasti Egyptin toimiessa välittäjänä PA:n valvonnassa. Gazan arabien uskotaan esittävän vaatimuksensa Hamasin jäsenten vapauttamiseksi Israelin vankiloista, joihin heitä pidätettiin kesäkuusta lähtien, sekä lentokentän ja merisataman rakentamiseksi käyttökuntoon. Hamas joutui luopumaan näiden vaatimisesta kovan painostuksen alaisena Khaled Mashaalin vastustaessa viimeiseen saakka. Jatkoneuvottelujen alkamista ei ole vahvistettu muista lähteistä.
ISRAEL allekirjoitti tulitaukosopimuksen ilman määräaikaa PA:n eri ryhmittymien kanssa viime viikon torstaina, ja epäluuloisista arvioista huolimatta sen kestävyydestä se on kuitenkin lopettanut raketti- ja kranaattitulen Gazasta, eikä IAF ole myöskään iskenyt Gazan alueille. Israel lupasi avata Kerem Shalomin ja Eretz-rajanylityspaikat välittömästi tavaraliikenteelle tarkkojen valvontatoimien alla, sekä laajentaa kalastusaluetta Gazan edustalla kuuteen meripeninkulmaan. Talous- ja ruokatarpeiden kuljetus Kerem Shalomin kautta on jatkunut Gazan operaation ajan huolimatta siitä, että terroristit Gazassa välillä tulittivat sitä. Satoja rekka-autoja on kuljettanut tavaroita terminaaliin, josta Gazan rekat jakavat niitä edelleen.
HAMASIN toiveena ja päämääränä on saada poistetuksi kaikki rajoitukset rajoillaan Siinaille ja Israeliin, sekä tavara- ja henkilöliikenneyhteys Gazasta Länsirannalle. Israel vaati myös, että tunnelien rakentaminen täytyy lopettaa, mutta sitä ei otettu sopimukseen. Niiden rakentaminen on aloitettu uudelleen kuten aseiden valmistaminen. Hamasin ulkopolitiikan johtaja Khaled Mashaal vannoo, ettei Hamas koskaan luovu pyhistä aseistaan. ”Hyökkäystunnelit ovat olemassa. Jos neuvottelut epäonnistuvat ja on tarvetta, me palaamme aseelliseen vastarintaan kunnes olemme saavuttaneet tavoitteemme”, Mashaal uhosi Dohassa Qatarissa, jossa hän asuu Qatarin kustannuksella. Netanyahu puolestaan uhkaa iskeä seitsen-kertaisella voimalla, jos Hamas rikkoo tulitaukosopimuksen. http://www.timesofisrael.com/hamas-any-attempt-to-disarm-gaza-is-worthless/
Turkin 10.08. valittu presidentti Resep Taiyyp Erdogan rikkoi 8 vuotta kestäneen boikottinsa olla kättelemästä Israelin viranomaisia. Osallistuessaan Turkin voitonpäivän juhlallisuuksiin lauantaina Ankarassa hän kätteli Israelin asiainhoitajaa Yosef Leo Sfaria Ankaran lähetystöstä. Erdogan käytti 2010 sponsoroimaansa Mavi Marmaran tragediaa Välimerellä boikotti-toimiensa koventamiseksi entistä läheistä kaupallista ja sotilaallista liittolaistaan vastaan. Erdogan toimi Turkin pääministerinä 11 vuotta ennen valintaansa presidentiksi, jonka valtaoikeuksia hän haluaa laajentaa voidakseen toteuttaa islamilaista näkyään Turkin muuttamiseksi islamilaiseksi tasavallaksi. Hänen ulkoministerinsä Ahmet Dovuteglu sai pääministerin tehtävät. Erdogan kuitenkin jatkaa räävitöntä Israelin vastaista terminologiaansa syyttäen Israelin natsi Saksan kaltaisista toimista Gazassa sekä etnisestä puhdistuksesta palestiinalaista kansaa vastaan.  http://www.timesofisrael.com/erdogan-meets-with-israeli-diplomat-a-first-in-6-years
4. UUTISOTSIKOITA
-   IS on sen taistelijoiden hukanneen sylimikroon tallennettujen tietojen mukaan valmistelemassa ei-tavanomaisten aseitten hankkimista. Kone löydettiin Idlibin provinssista lähellä turkin rajaa, jossa IS joukot piileskelivät ennen siirtymistään toisaalle. http://www.timesofisrael.com/islamic-state-reportedly-seeking-biological-weapons/
-  EU:n 28 jäsenmaan uudeksi ulkopoliittiseksi johtajaksi valittiin Italian ulkoministeri Federica Mogherini viiden vuoden ajaksi. EU:n huippukokouksen presidentti Herman van Rampay kirjoitti tweet sivullaan asiasta todeten että viran haltija Catherine Ashton jää pois marraskuussa.  Mogherini vieraili heinäkuussa Israelissa todeten silloin Ashdosissa, että äitinä hän ymmärtää asukkaitten hädän ja huolen perheensä ja lastensa turvallisuudesta kuten myös kuolonuhrien määrästä Gazassa. http://www.timesofisrael.com/italian-fm-elected-next-eu-foreign-policy-chief/
-  Israelin viranomaiset ovat antaneet Gazan rajan läheisyydessä asuville israelilaisille luvan palata koteihinsa tilanteen rauhoituttua ja neuvottelujen jatkuessa aselevosta. http://www.timesofisrael.com/israelis-given-post-war-all-clear-southern-residents-urged-to-come-home/
-  Hallituksen tiedottaja julkisti raportin, jonka mukaan Israel määrittelee 4000 dunamin alueet (988 eekkeriä) Juudeassa ja Samariassa valtion maaksi, mahdollistaen rakentamisen, vaikka prosessi voi vaatia useiden vuosien ajan hitaasta byrokratiasta johtuen. – Beit Elin yhteisö odottaa edelleen pääministerin lupaamien 300 asunnon rakentamista, minkä hän lupasi Ulpaanan lähiön tuhoamisen yhteydessä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184590#.VALYJENsO-o
-  Arabiterroristit heittivät lauantaina Jerusalemin vanhankaupungin eteläosassa Davidin kaupungissa palopommin 19.sataluvulta olevan rakennuksen sisään. 45-vuotias mies sai I ja II asteen palohaavoja päähänsä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184587#.VALZrENsO-o
-  Rehelim risteyksessä lähellä Sikemiä (Nablus) Samariassa terroristit heittivät palopommeja ja räjähteitä sotilaita ja poliiseja vastaan. Kukaan ei haavoittunut hyökkäyksissä. Poliisi aloitti alueella etsinnät löytääkseen syylliset.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184588#.VALavUNsO-o, http://www.jpost.com/Israel-News/Explosion-damages-West-Bank-bus-shelter-firebombs-thrown-in-area-372852
-  Israelin turvallisuusjoukot pidättivät 597 epäiltyä Juudean ja Samarian alueilta elokuun aikana. Useimmat ovat Hamasin jäseniä tai sitä tukevia. Turvallisuusjoukot ovat jatkaneet tehostettuja etsintöjä Juudeassa ja Samariassa ja Jerusalemissa kolmen juutalaisnuoren sieppaamisesta lähtien. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184575#.VALbs0NsO-o
-  YK:n alaiset UNDOF rauhanturvajoukot Syyriassa ovat joutuneet pakenemaan Israelin puolelle turvaan Al-Nusra ja muiden terrorijärjestöjen uhatessa heitä. 44 filippiiniläistä sotilasta on edelleen kateissa ja lienevät joutuneet kaapatuiksi. http://www.timesofisrael.com/all-filipino-peacekeepers-escape-golan-standoff/. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4565823,00.html
-  Fatahin keskuskomitean jäsenet syytivät Hamasia avustusvarojen varastamisesta käyttäen niitä muihin tarkoituksiin. Kyllä siitä pata kattilaa soimaa, musta on kylki kummallakin. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Fatah-blasts-Hamas-over-crimes-during-Gaza-operation-372831
-