Friday, November 04, 2011

PERJANTAI 04.11.11

1. PÄIVÄN uutisanti vaikuttaa ensi lukemalta vähintäänkin hälyttävältä ja herättää rauhattomia tuntemuksia. Sotaisten tai sodalla uhkaavien uutisten ohella Israelin sisällä velloo monen-laista kehitystä, mitkä eivät anna kuvaa yhtenäisestä kansasta, joka taistelee olemassa-olostaan. Mutta kaikesta huolimatta käydään yhdessä niitä läpi luottaen siihen, että Taivaan Isä lopultakin ohjaa kansojen ja kansakuntien kohtaloita, myös silmäteränsä Israelin.

2. Jerusalem Postin pääuutinen kertoo kissankokoisin kirjaimin, että maan ammattiliitto Histadrut uhkaa aloittaa maassa yleislakon maanantaina kuuden aikaan aamulla, joka lamauttaisi meri- ja lentoliikenteen, hallituksen toimistot, paikalliset kuntapalvelut sekä muita vielä määrittelemättömiä julkisen palvelun alueita, joista Histadrut lupaa torstaina antamansa varoituksen mukaan kertoa tarkemmin sunnuntaina. Asiaa tuntemattomalle jää epäselväksi, mistä kenkä lopulta puristaa, mutta artikkelissa kerrotaan Histadrutin pääsihteeri Ofer Einin pahoittaneen mielensä, ettei talousministeri suostunut sen vaatimukseen saattaa sopimuspalkkaiset työntekijät normaalien suorien palkkasopimusten piiriin. Eini kutsuu järjestelmää ”häpeälliseksi käytännöksi, joka on saanut jalansijaa Israelin yhteisössä”. Einin mukaan ”talousministeriö ei suostunut liittämään näitä sopimuspalkkaisia työntekijöitä julkisen sektorin työntekijöiksi, sillä se on heille vastenmielistä, koska se ei sovi hallituksen ideologiaan”. Eini vertaa näiden työläisten sulauttamista kuin ”sian viemiseksi synagogaan” tai ”käännyttämiseksi”, joka oikeaoppiselle juutalaiselle on pahennukseksi ja tuomittavaa.

Talousministeriö ei antanut vastausta lehden tiedusteluihin, mutta sen lähellä toimivat lähteet katsovat Einin uhkauksen antavan aikaa pariksi päiväksi löytää sovintoa ennen määräaikaa. Pääministeri Netanyahu on työskennellyt taustalla aktiivisesti uhkaavan yleislakon estämiseksi ja kehottaa talousministeriötä tekemään kaikkensa sen eteen. Eini esitti ensimmäisen uhkauksensa työtaistelusta heti sen jälkeen, kun hallitus hyväksyi Trajtenbergin komitean suositukset sosiaali-talousuudistuksista, jotka sallivat sopimuspalkkajärjestelmän jatkamisen. Einin mukaan tämä järjestelmä antaa julkiselle sektorille mahdollisuuden palkata hyvinkin alhaisin palkoin ja eduin työntekijöitä, noin 100 000, siivous- ja huoltotoimiin.
Histadrutin uhkaus sai tukea opiskelijoitten unionilta, joka tyytymättömänä Rothschildt-kadun mielenosoittajien entiseen johdon toimintaan ilmoittaa ottavansa johtajanpaikan.
Kauppakamarin johtaja Uriel Lynn kehottaa pää- ja talousministeriötä pysymään lujana eikä suostumaan Einin vaatimuksiin sopimuksen uusimiseksi, jonka hän itse allekirjoitti. http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=244315

3. TURKISTA keskiviikkona lähteneet kaksi ”avustusalusta” matkalla Gazan rannikolle murtaakseen Israelin merisaarron joutunevat kohtaamaan Israelin merivoimien alusten vastarinnan lähiaikoina. Israelissa ei odoteta kohtauksessa turvauduttavan väkivaltaan, eivätkä alusten omistajat tai vuokraajatkaan sillä uhkaa, mutta merivoimien taholta kerrotaan valmisteluja tehdyn kaikenlaisten tapahtumien varalta. Enää ei mennä aluksiin nallipyssyin tai väriammuksin varustettuina, kuten tapahtui Mavi Marmaran tapauksessa ikävin seurauksin.

ALUKSET lähtivät turkkilaisesta satamasta salaa peläten, että Turkki voi estää niiden ja 37 (artikkelin mukaan 27) aktivistin matkan, kuten se teki edellisellä kerralla.
USA:n hallituksen viranomaiset varoittivat USA:n kansalaisia osallistumasta ”flotillaan”, sillä ”USA:n lakien mukaan sen kansalainen, joka antaa materiaalista apua tai muulla tavoin avusta Hamasia, syyllistyy USA:n lain rikkomiseen, ja joutuu vastaamaan oikeudessa”.
USA:n ulkoministeriön edustaja Victoria Nylund sanoi lehdistötilaisuudessa, että alusten lähtö oli jollain tapaa yllätys sekä USA:n että Turkin hallitukselle, ja sanoi toivovansa, ettei Turkin hallitus toteuta uhkaustaan asettaa alusten suojaksi turkkilaisia sota-aluksia. Hän sanoi ulkoministeriön pyytäneen selvitystä asiassa Turkin hallitukselta. Kanadalaisen ja Irlantilaisen alusten mukana seilaavat aktivistit ovat kotoisin Australiasta, Kanadasta, Irlannista, USA:sta ja palestiinalaisten edustajia sekä ainakin yksi ”arabi”, kerrotaan JP:n artikkelissa. Turkin taholta vakuutetaan. etteivät alukset ole Turkin lipun alla, eikä turkkilaisia ole mukana. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244329

4. PA:n hakemus itsenäisestä Palestiinan valtiosta YK:lle on joutunut vastatuuleen, mikäli uutisiin on luottamista. YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon pelästyi pahan kerran havaitessaan, että jos PA jatkaa hakemustensa edistämistä – PA uhosi hakevansa jäsenyyttä kaikissa YK:n kuudessatoista komiteassa – hän joutuu pian soittelemaan lehdellä, koska varat raskaan järjestön pyörittämiseksi loppuvat pian kokonaan. USA peruutti yli 60 miljoonan USD tukensa UNESCO:lle, Israel teki sanoi 2 miljoonalle ja Kanada harkitsee samaa. Tämän johdosta YK:n pääsihteeri kehotti Palestiinan Auktoriteettia tyytymään siihen, mitä se on jo saanut, ja siirtämään hakemuksensa otollisempaan ajankohtaan, myös valtiohakemuksensa suhteen.

PLO:n ulkoministeri – artikkelit ovat tässä vähän epätarkkoja, palestiinalaisia edustaa YK:ssa PLO, ei PA – Riyad al Malki vakuuttaa kuitenkin, että hakemusta Palestiinan valtioksi jatketaan joka tapauksessa eikä päätöstä muista hakemuksista ole vielä tehty. Hän sanoi, ettei heitä tyydytä mikään vähempi kuin täysi itsenäisyys, ehkä viitaten esityksiin, että PA suostuisi tarkkailijan asemaan YK:ssa, mikä nyt PLO pitää hallussaan.
Spekulaatiot äänestyksen tuloksesta 11.11.2011 YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa jatkuvat valtioitten pohtiessa etuja ja haittoja äänestyskäyttäytymisestään.
PA:n hakemusta puoltavat mm. Venäjä, Kiina, Intia, Etelä Afrikka ja Libanon sekä ehkä Gabon ja Nigeria; sitä vastustavat USA ja Israel; Saksa ja Portugal jättänevät äänestämättä, samoin Ranska ja Englanti; Bosnia ei ole ilmoittanut kantaansa.

USA uhkaa vastatoimilla valtioita vastaan, jotka äänestävät PA:n hakemuksen puolesta, ja käyttänee veto-oikeuttaan estääkseen Palestiinan valtion synnyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä. USA jäädytti jo 200 miljoonan USD avustuksen PA:lle ja tullee jatkamaan muilla toimilla. Israel jäädytti kokoamansa vero- ym. saatavat PA:lle ja vauhditti rakentamista Jerusalemin itäosassa ja Juudean ja Samarian juutalaiskaupungeissa, uhaten lisätoimilla. PA:n hakemus YK:lle rikkoo Oslon I ja II sopimuksia ja aiheuttaa sekavan tilanteen osapuolten välisissä suhteissa. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244356

5. SYYRIAN presidentti ”Assad Verisen” arabiliitolle antama lupaus ja sitä koskevan sopimuksen allekirjoittaminen lopettaa kaikki aseelliset toiminnat kaupungeissa ei kestänyt edes yhtä päivää, sillä armeijan tykkituli Homsin kaupunkia vastaan surmasi välittömästi samana päivänä yhden kaupunkilaisen. Tämän hetken tiedot kertovat, että ”tusinoittain ihmisiä on saanut surmansa armeijan aseista keskiviikosta lähtien”.
Arabiliiton keskiviikkona neuvotteleman sopimuksen mukaan armeija lopettaa kaiken aseellisen toimintansa siviilejä vastaan, pidätetyt mielenosoittajat vapautetaan ja hallitus aloittaa keskustelut kapinallisten kanssa ilman viivytyksiä.

Syyrian oppositioryhmät ilmaisivat välittömästi epäilyksensä Assadin hallituksen vilpittömyydestä, koska lupauksia on annettu ennenkin ilman mitään seurauksia. Hyökkäysten kohteiksi joutuneitten kaupunkien asukkaat ja aktivistit sanovat, ettei ole mitään merkkejä siitä, että armeija vetäisi joukkonsa pois kaupungeista. Torstaina tapahtunut ryhmien väliset yhteenotot voivat enteillä vaarallisesta kehityksestä Alawite-kansan ja sunni-suuntaa edustavien välisistä väkivaltaisuuksista. Aktivistien mukaan ainakin 19 ihmistä surmattiin Bab Amron alueella Assadia vastustavien mielenosoittajien ja sotilaitten välillä, sekä turvallisuus-joukkojen summittaisessa tulituksessa Homsissa ja muualla. Uutisten laatijat varoittavat, että tiedot ovat epätarkkoja eikä niitä voida verifioida. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=244323

6. ISLAMIC JIHAD sanoo olevansa lähes valmis aloittamaan sodan Israelia vastaan. Se sanoo kouluttaneensa 8 000:n miehen armeijan Iranin tuella, josta se sanoo olevansa ylpeä. ”Olemme ylpeitä ja tunnemme olevamme kunnioitettuja voidessamme kertoa, että saamme tukea Iranilta”, sanotaan järjestön lausunnossa.
Ryhmän taholta selitetään, ettei siellä uskota Egyptin neuvotteleman tulitauon kestävyyteen. Molemmat Gazan kaistan terrorijärjestöt, kaistaa muodollisesti hallitsema Hamas ja sen kanssa kansan sieluista kamppaileva Islamic Jihad, vannovat Israelin tuhoamista ja islamilaisen tasavallan perustamista sen raunioille. Hamasin johto vakuuttaa rauhantahtoaan, pääministeri Ismail Haniyeh jopa vakuuttaa suojelevansa alueen 3 000 kristityn hyvinvointia.

HAMAS haluaa antaa itsestään kuvan maltillisena hallituksena, jonka päämääränä on kansan elintason ja olosuhteiden parantaminen. Haniyeh lupasi jokaiselle Israelin Gazaan vapauttamalle terroristille 5000 USD voidakseen kilpailla Abbasin lupaaman 2000 USD kanssa. Jihadin edustaja kieltää järjestön aloittaneen viimeiset raketti-iskut selittäen, että koska Jihad ei odottanut IDF:n vastaiskua, ne löysivät viisi Jihadin johtajaa avoimella kentällä. Mutta Jihadin aseellinen siipi, Al-Quds Prikaatit, iski pian takaisin läpäisten Israelin kehittämän suojaverhon surmaten yhden siviilin ja haavoittaen neljää muuta, sekä tuhoten lukuisia autoja ja aiheuttaen suurta tuhoa joillekin rakennuksille. Hamasin edustaja Abu Ahmed vakuutti, ettei Hamas osallistunut äskeiseen rakettien ampumiseen, vaikka Israelin hallitus katsoo, että Hamas on vastuussa kaikesta, mitä Gazassa tapahtuu. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244294

7. UUTISOTSIKOITA
- Valtion tarkastajan raportissa todetaan, että arabipuolue United Arab List (UAL) käytti sille annettuja veronmaksain varoja maksaakseen 5000 NIS muistolaatan kuudelle Gazan laivasaattueen jäsenelle. Kansanedustajat vaativat puolueen poistamista Knessetistä. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244311
- Edellisessä valtiontarkastajan raportissa todetaan, että muutkin kansanedustajat ovat käyttäneet kansanedustajille annettuja valtion varoja omiin yksityisiin tarpeisiinsa. Pääministeri Netanyahua syytetään raportissa neuvonantajien määrän suhteettomaksi paisuneesta määrästä valtion kustannuksella. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243990
- CNN väittää, että beduiinit pakottavat avustamiaan pakolaisia luovuttamaan sisä-elimiään maksuksi palkkioiksi, joihin joillakin ei ole varaa. El Arishissa sijaitsevat kaksi ihmisoikeusjärjestöä ovat koonneet todistusaineistoa, mihin syytöksen perustuvat. Virallisen rekisterin mukaan Israeliin tuli joulukuun 23. päivän jälkeen 33 273 laitonta rajanylittäjää, kaikki etelärajan kautta. Heistä 19 442 tuli Eritreasta; 8 256 Sudanista; loput 5 575 eri Afrikan maista. http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=244319
- INN kertoo, että PA on menettämässä toivomansa 9 kannattajan tuen YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa 11.11.11. Viimeiseksi Colombo ilmoittaa vetäytyvänsä äänestyksestä useiden muiden tapaan. Tämä vapauttaisi presidentti Obaman turvautumasta veto-oikeuden käyttämiseen, mitä hän inhoaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149412#.TrOlynL3vO0
- Ryhmä juutalaisia halusi rukoille Joosuan hautakammiolla, mutta paikalliset arabit havaitsivat heidät ja aloittivat kivittää heitä suurilla kivenlohkareilla haavoittaen yhtä juutalaista sairaalakuntoon ilman hengenvaaraa. Tilanne kehittyi torstaina. Tällaiset hyökkäykset ovat jokapäiväisiä, jos pyhien haudoille pyrkivät eivät koordinoi vierailujaan IDF:n ja poliisin kanssa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149414#.TrOmunL3vO0
- Israelilainen yhtiö AMSTAF kehitti automaattisesti kulkevan ja ohjautuvan miehistövaunun, robotin, jolla voidaan kuljettaa tarvikkeita sotilaille etulinjassa tai se voidaan lähettää sotilasryhmän tai ajoneuvon edellä varmistamaan, ettei teillä ole pommeja tai miina-ansoja. Vaunu pystyy videonauhan mukaan kulkemaan hyvinkin vaikeassa maastossa. Se on vielä prototyyppiasteella. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149411#.TrOnsHL3vO0
- Hyökkäyshuhuista huolimatta USA:n ulkoministeriö tutkii mahdollisuuksia sopia Iranin ydinasekiista rauhanomaisesti. Kuten eilen kerrottiin, sekä USA että Englanti ja myös Ranska valmistelevat hyökkäystä Iranin kohteita vastaan. Israel harjoittelee kauko-lentoja hävittäjillään sekä valmistautuu kotirintamalla mahdollista ohjus- ja rakettiryöppyä varten, joka voi kohdistua lähes koko maahan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149408#.TrOopHL3vO0
- IAF pitää yhteisen sotaharjoitukset Italian ja Kreikan ilmavoimien kanssa osoituksena tiivistyvästä yhteistoiminnasta maitten välillä. IAF toimii harjoitusten isäntänä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149400#.TrOpo3L3vO0
- IDF:n huoltopartio joutui terroristien iskun kohteeksi Zikkimin kibbutsin lähellä korjatessaan Gazan vastaista turva-aitaa. Terroristit tulittivat sotilaita konetuliasein ja ohjuksin vaurioittaen heidän autoaan pahoin. Sotilaat vastasivat tuleen ja pyysivät IAF:n apua, joiden koneet iskivät terroriryhmään surmaten kaksi Beit Lahiyan lähellä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149383#.TrOqCnL3vO0
- PA syyttää Israelia sen internet yhteyksien kaatumisesta tiistaina Juudeassa, Samariassa ja Gazan kaistalla. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149378#.TrOrEHL3vO0

Thursday, November 03, 2011

TORSTAI 03.11.11

1. UUTISLÄHTEET ovat täynnä sotahuhuja, joiden mukaan ei vain Israel vaan johtavat länsimaat, USA, Englanti, mahdollisesti Saksa ja Italia, harkitsevat kovenevien sanktioitten lisäksi sotilaallisia iskuja Iranin vallankumouskaartin keskuksia sekä infrastruktuuria vastaan. USA harjoittelee Persianlahdella omilla aluksillaan, joihin kuuluu myös ydinsukellusveneitä. Lontoossa ilmestyvä Guardian lehti kertoo, että USA on vauhdittanut suunnitelmien laatimista lentohyökkäyksistä Iranin ydinlaitoksia vastaan. USA:n kiireeseen ovat voineet vaikuttaa Israelin armeijan viimeaikaiset toimet. IAF harjoitteli Sardinian yläpuolella yhdessä Italian ilmavoimien kanssa parin viikon ajan. Harjoitukset loppuivat viime viikolla. Hävittäjälentäjät harjoittelivat operaatioita 800 km:n päässä tukikohdistaan simuloiden eri muodostelmia ja iskuja erilaisiin kohteisiin. Harjoitukset oli suunniteltu puoli vuotta sitten. Harjoituksissa IAF:n lentäjillä oli mahdollisuus tutustua NATO:n operaatioihin ja sen Libyassa suorittamiin lentoihin sinne julistetun 8 kuukautta kestäneen lentokieltoalueen valvonnassa, joka päättyi 31.10. Toiseksi Israel testasi uudistamaansa ballistista Jericho-3 ohjustaan, joka voidaan varustaa ydinkärjellä ja jonka kantosäde on 7000 km. Median tietojen mukaan testi oli onnistunut.

ENGLANNIN esikuntapäällikkö kenraali Sir David Richards kävi salaisella yllätysvierailulla maassa alkuviikosta, ja Israelin puolustusministeri Ehud Barak matkustaa extempore suunnitellulle vastavierailulle Englantiin pian tämän jälkeen. Tämä kirvoittaa kysymyksiä, mistä korkeat sotilasjohtajat keskustelevat näin tiiviisti julkisuudelta piilossa?
Englantilaisen lehdistön antamien vinkkien mukaan Englanti valmistautuu Iranin sotaretken varalle ollakseen valmis, jos USA lopulta päättää sotatoimista Iranin ydinlaitoksia vastaan.
DEBKAFILE kertoo Britannian median raportteihin perustuen, että Englannin puolustus-ministeriö on vauhdittanut ja ajanmukaistanut suunnitelmiaan liittyä USA:n johtamaan sotilaalliseen hyökkäykseen Irania vastaan. Suunnitelmiin kuuluu laajan merialusten armadan kokoaminen Persianlahdelle, jossa on mukana myös sukellusaluksia.
Samojen uutislähteiden mukaan Englanti pyysi USA:lta lupaa sijoittaa hävittäjäpommittajiaan Diego Garcian saarelle Tyynellä Merellä mahdollisia Iranin pommituslentoja varten.
Länsimaitten kiirettä ovat vauhdittaneet Iranin antamat vihjeet, että se vuoden sisällä siirtää ydinlaitoksensa maanalaisiin luoliin, joissa ne ovat suojattuina pommituksilta. Tiedon tästä antoi julkisuuteen IAEA raportissaan 8. lokakuuta 2011. DF vihjaa, että iskujen ajoittaminen voi olla osa Obaman presidentin vaalikamppailua, jossa hänen asemansa on uhattuna. USA:n presidentin vaalit pidetään ensi vuoden lopulla.

USA:N ja Englannin hyökkäyssuunnitelmissa oletetaan, että Israel ei osallistu iskuihin Irania vastaan, mutta se ei sulje pois mahdollisuutta, että Iran kokeilee Israelin torjuntakykyä ampumalla ballistisia shihab-ohjuksiaan sen siviilikohteisiin. Toinen ja todennäköisempi uhka Israelin vastaan tulee Iranin liittolaisten Syyrian, Hizbullahin ja Hamasin taholta, jotka voivat käskyn saatuaan liittyä Iranin puolustusrenkaaseen iskien raketeillaan Israelin siviilikohteita vastaan. Tämän johdosta Israelin sotilaallinen johto keskittyy puolustamaan maataan.
Sisäministeri Eli Yishai kertoi muutama päivä sitten viettävänsä unettomia öitä miettiessään, miten valtavaa tuhoa niiden lähes 100 000 rakettia ja ohjusta pystyvät aiheuttamaan Israelin kehittyneestä torjuntavälineistöstä huolimatta. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244172
http://www.debka.com/article/21443/

2. IRANIN yleisesikuntapäällikkö kenraalimajuri Hassan Fayrouz Abadi varoitti keskiviikkona, että ”Iran tulee iskemään Israeliin yllättävällä tavalla ja aiheuttamaan suurta tuloa USA:lle ja sionistiselle hallitukselle”, jos Israel ja/tai USA hyökkäävät Irania vastaan.
Keskustelu iskusta Iranin ydinlaitoksia vastaan ovat kiihtyneet Israelissa, mistä osoituksena on neljän hallituksen ministerin varoitukset Medialle välttää tämän kaltaisten uutisten julkistamista selittäen, että ne vaikuttavat haitallisesti hallituksen ja pääministerin päätöksiin.
IAF:n sotilaallisten harjoitusten ohella Israelin kotirintama valmistelee omia harjoituksiaan mahdollisen raketein suoritetun yllätyshyökkäyksen varalta. Tel Avivissa hälytyssireenit soivat harjoituksen osana torstaina kymmenen aikaan aamupäivällä. Harjoituksiin kuuluu tiettävästi kaasu-naamarien käyttö tai jakaminen ihmisille. Hizbullah varoittelee toistuvasti, että seuraava sota Israelia vastaan käydään Tel Avivissa. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=244227
http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=244083

Strategisten asiain ministeri Moshe Yaalon totesi tiistaina, ettei Israel voi luottaa pelkästään toisten apuun pyrkiessään estämään Iranin ydinaseen valmistumisen, vaan sen tulee toimia ikään kuin se joutuisi suorittamaan tarvittavat iskut yksin. Hän sanoi silti toivovansa, että kansainvälinen yhteisö pystyisi hoitamaan asian. Sitä pohditaankin monella rintamalla, ja USA:n kongressi hyväksyi äskettäin kovennettuja sanktiota Irania vastaan. Mutta aika juoksee pois käsistä, Iranin ydinpommin rakentaminen edistyy ja koko uraanintuotanto siirretään syviin maanalaisiin luoliin, joista niiden tuhoaminen on entistä vaikeampaa. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=244050, http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=244198

3. PA:n hyväksyminen UNESCO:n täysjäseneksi haavoittaa enemmän Obaman hallitusta kuin mitä se vaikuttaa Israeliin, toteavat analyysit, joista JP julkistaa Ehud Barakin entisen rauhanneuvottelijan David Levyn mielipiteitä. Levy toimii nykyisin Washingtonissa toimivan think tank järjestön the New American Foundation palveluksessa.
Levy selittää, että PA:n hyväksyminen YK:n alaiseen järjestöön, joka jatkunee muissakin YK:n järjestöissä, joihin PA hakee jäsenyyttä, häiritsee pahoin USA:n aloitteita ja pyrkimyksiä rauhanneuvottelujen jatkamiseksi siitä, mihin ne jäivät vuosi tai pari sitten.
Toiseksi se vahingoittaa Obaman asemaa hänen pyrkimyksissään saada jatkaa presidentin virassaan toisen kauden, Levy toteaa ja lisää, että YK:n puolustaminen Israelia vastaan tulisi häiritsemään pahoin hänen vaalityötään. Siksi Obaman tulee todeta vahingon tapahtuneen ja pyrkiä kokoamaan palaset, mitä vielä on jäljellä, eli hän on pakotettu kohdistamaan painostuksensa YK:ta ja sen alaisia elimiä vastaan, vaikka vastoin tahtoaan.

Sekä USA että Israel ovat vakuuttaneet, että ainoa tie rauhaan osapuolten välillä kulkee suorien kahdenkeskisten neuvottelujen kautta. Toiseksi PA:n toiminta romuttaa lopullisesti Oslo I:n ja II:n sopimukset Israelin ja PLO:n välillä, koska ne kieltävät yksipuoliset toimet kummaltakin osapuolelta. Tämän johdosta Israel voi katsoa, ettei se ole enää sidottu sopimusten vaatimuksiin, joilla säädellään Israelin ja palestiinalaisten välisiä suhteita.
Israelin hallitus etenee varovaisesti asettaessaan sanktioita PA:lle turvautuen vain PA:lle kuuluvien maksusuoritusten siirtämiseen sekä lisäämällä rakennustoimintaa Jerusalemin itäosissa sekä parissa Juudean ja Samarian juutalaisyhteisössä, jotka Israel haluaa pitää joka tapauksessa kaikissa rauhansopimuksissa.
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244224

PA ilmoitti heti äänestyksen jälkeen, jossa se hyväksyttiin UNESCO:n jäseneksi jäsenten hurratessa haltioituneesti, että se tulee esittämään pitkän listan, kolmisenkymmentä kohdetta Juudeassa ja Samariassa, kohteista, joita se esittää liitettäviksi UNESCO:n listaan palestiinalaisten perinnekohteina. Tällaisia kohteita ovat Hebron, Betlehem ja Suolameri jne. kaikki juutalaisille tärkeitä uskonnollisia kohteita. PA:n nauttiman yleisen kannatuksen vuoksi YK:n parissa UNESCO tullee hyväksymään PA:n esityksiä Israelin vastaväitteistä huolimatta.
Toinen todella huolestuttava ilmiö on se, ettei UNESCO tule enää PA:n talutusnuorassa puuttumaan PA:n koulukirjojen ja muun opetusmateriaalin sisältöön niiden räikeän Israelin ja juutalaisvastaisuudesta huolimatta – eihän se ole puuttunut aiemminkaan.
Voi vain arvailla, mitä vaateita PA tulee esittämään päästyään WHO:n ja IAEA:n jäseneksi.
Israelin tulee todella valmistautua siihen, että koko maailma on sitä vastaan, enemmän kuin koskaan ennen.

4. UUTISOTSIKOITA
- Syyrian ja arabiliiton välinen sopimus, jolla ”Assad Verinen” lupaa lopettaa kaikki sotilaalliset iskut siviilejä vastaan ja aloittaa keskustelut kapinallisten kanssa, julkistettiin Kairossa eilen. Uutiset kertoivat jo eilen, ettei ”Assad Verinen” hyväksynyt kaikkia kohtia. Dokumentin mukaan ”hallitus lopettaa kaiken väkivallan siviilien suojelemiseksi, tuli se mistä lähteestä tahansa; vapauttaa äskeisten tapahtumien vuoksi pidätetyt siviilit ja puhdistaa asuinalueet kaikista aseellisista elimistä”, uutistoimisto SANA:n mukaan. Hyvää tarkoittavan dokumentin sanamuoto kuitenkin on kuin armeijan ohjekirjasta lainattu. Kapinallisten edustajat vakuuttavat yli 3000:n kuolinuhrin jälkeen, etteivät he neuvottele tämän hallituksen kanssa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149373#.TrJQt3L3vO0
- Mossadin entinen johtaja Meir Dagan totesi eilen, ettei äsken Hamasin vankeudesta vapautettu Gilad Shalit ole mikään sankari. Toiseksi hän sanoi, ettei armeija koskaan pysty pelastamaan kaikkia sotilaitaan, osa kuolee ja haavoittuu, osa häviää. Dagan tuskin saa kehuja tämänkaltaisten lausuntojen perusteella, niin totta kuin se onkin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149367#.TrJSxHL3vO0
- Hamas kehottaa PA:n puheenjohtajaa Mahmoud Abbasia lopettamaan kaikki neuvotteluyritykset Israelin kanssa ja palaamaan aseelliseen vastarintaan. Lausunnossa todetaan, että Israel pyrkii painostamaan ja hallitsemaan Palestiinan kansaa. Siinä viitataan Israelin pommittamiseen Gazan kaistaa mainitsematta, että IDF vastasi ohjuksillaan raketti-iskuihin maan siviilikohteita vastaan. Lauantaista lähtien Islamic Jihad ampui kymmeniä raketteja lähikyliin ja kaupunkeihin. Yksi israelilainen kuoli ja useita haavoittui, IDF:n vastaiskuissa kuoli 12 palestiinalaista, lähes kaikki rakettimiehistöjen jäseniä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149360#.TrJTjnL3vO0
- Israelin merivoimat havaitsivat kahden Turkista salaa lähteneen laivan olevan matkalla Gazan kaistalle, mukanaan 37 aktivistia viidestä maasta, myös USA:sta. Laivasto pyrkii suuntaamaan alukset Ashdodiin tai El Arishiin. Turkin pääministeri Erdogan uhkasi aiemmin suojella avustussaattueita sotalaivoillaan, mutta toistaiseksi ei ole tietoja, että niitä olisi tämän suojana. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149356#.TrJVQXL3vO0
- Kansanedustaja Danny Dayan (Likud) tervehtii tyydytyksellä hallituksen päätöstä yli 2000:n asunnon rakentamiseksi Jerusalemin itäosiin ja Juudeaan ja Samariaan. Hän kuitenkin varoittaa tuhoamasta jo rakennettuja asuntoa etäyhteisöissä. Israelin korkeimman oikeuden presidentti Dorit Beinish teki henkilökohtaisen ratkaisun päättäessään, että kaikki valtion maalle Juudeassa ja Samariassa rakennetut juutalaisrakennukset voidaan säilyttää, mutta yksityisten omistamalle maalle rakennetut voidaan tuhota. Tämä on varsin outo tulkinta, ja osoittanee kyseisen henkilön henkilökohtaisen vastenmielisyyden sionismin aatteille. Hänen juurensa lienevät marxilaisessa ideologiassa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149363#.TrJWNnL3vO0
- Tuba Zangariyan moskeijan tuhopolton tutkimusten yhteydessä poliisi pidätti neljä epäiltyä, mutta oikeus vapautti heidät todisteiden puutteen vuoksi. Pian yhden epäillyn vapauttamisen jälkeen rajapoliisi teki ratsian tämän kotiin, ja joutui sanaharkkaan epäillyn äidin kanssa huutaen tälle: ”Mene tiehesi, typerä eukko.” Äiti on typertynyt tällaisesta kielenkäytöstä häntä kohtaan, mitä hän ei ole aiemmin kohdannut Hollannissa, josta hän muutti esi-isiensä maahan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149357#.TrJX63L3vO0
- Shas ministeri Meshulam Nahari sanoo, että Gilad Shalitin paikka on synagogassa rukoilemassa eikä rantahietikolla. Gilad on käynyt isänsä kanssa muutaman kerran Tel Avivin rannikolla, sillä hän tarvitsee auringonvaloa vitamiinipuutoksensa vuoksi. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4143329,00.html
- Kotirintama aloitti tänään massiiviset harjoitukset maan keskiosissa Gush Dan alueella, jossa simuloidaan ohjusiskua maahan ja laitosten valmiutta siihen. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=244227

Wednesday, November 02, 2011

KESKIVIIKKO 02.11.11

1. ISRAEL aloittaa varovaisesti uhkaustensa toteuttamisen katkoa velvoitteitaan ja suhteitaan PA:n kanssa siksi, että se vastoin varoituksia ja Oslon ja muita solmimiaan sopimuksia jatkaa hakemuksiaan YK:ssa ja sen elimissä. Tämänkertaisten toimenpiteiden sysäyksenä toimi UNESCO:n päätös hyväksyä PA sen täysjäseneksi, vaikka ymmärtääkseni YK:n sääntöjen mukaan vain valtioilla on sellainen oikeus. Tämä täytyykin nähdä osaksi PA:n johdon toimintaa, joka toistuvasti rikkoo sääntöjä ja sopimuksia luottaen siihen, että maailman silmissä lempilapsen asemaan hyväksytty Palestiinan Auktoriteetti ja sen ilman valtuuksia toimiva ”presidentti ilman valtiota” Mahmoud Abbas kuitenkin saavat anteeksi ja rahahanat PA:n pohjattomaan säkkiin pysyvät auki.

USA toteutti oman uhkauksensa välittömästi - UNESCO:n myönteisen päätöksen PA:n hyväksymisestä sen täysjäseneksi tultua julkiseksi - jäädyttää järjestölle myöntämänsä avustukset, 22 % sen vuosibudjetista. Kanada sanoi myös jäädyttävänsä UNESCO:lle tarkoitetun avustuksensa nostamisen.

ISRAELIN minikabinetti käsitteli eilen asiaa pitkähkössä kokouksessaan ja päätti Netanyahun esityksen mukaan jäädyttää PA:lle kootut vero- ja tullisaatavat, sekä vauhdittaa rakentamista Jerusalemissa ja määrätyissä Juudean ja Samarian juutalaiskaupungeissa.
Päätöksen mukaan Jerusalemin uusiin lähiöihin sallitaan 1 650 asuntoyksikön rakentaminen; Efratin yhteisöön 327 ja Maaleh Adumimin kaupunkiin 50 asuntoyksikköä. Näiden rakennus-kohteiden suunnittelu oli jo edennyt varsin pitkälle ja vain odottivat lopullista päätöstä asiassa.
Viranomaisten mukaan päätös tarkoittaa vihreän valon näyttämistä näille rakennuskohteille, jotka sijaitsevat alueilla, joiden oletetaan jäävän Israelin puolelle kaikissa rauhan-sopimuksissa.
MINIKABINETTI päätti jäädyttää toistaiseksi Israelin kokoamat vero- ja tullisaavat, sekä harkitsi VIP-lupien poistamista PA:n johtohenkilöiltä, joiden perusteella he ovat voineet ohittaa IDF:n Juudeaan ja Samariaan asettamat tiesulut ja tarkastusasemat tarkastuksitta.
Kabinetti sen sijaan ei tehnyt päätöstä jäädyttää UNESCO:lle maksettavaa 2 miljoonan USD vuosimaksua perustellen sitä sillä, että ”päätöksen tekivät YK:n jäsenvaltiot, ei tämä järjestö”. Päätöksen perustelut ontuvat, ja sillä samoilla perusteilla USA jäädytti maksunsa. USA on Israelin ja PLO:n ohella Oslon I ja II sopimusten allekirjoittaja.

TALOUSMINISTERI Yuval Steinitz hämmästeli kabinetin päätöstä kiertäessään Hebronin kaupungissa todeten, että on outoa Israelin maksaa osuuttaan, vaikka USA jäädytti omansa.
Hän kuitenkin kannatti maksun suorittamista perustellen, ettei aloite tullut UNESCO:lta, ja siksi sanktiot tulee osoittaa myönteisen päätöksen tehneisiin valtioihin.
Steinitz sen sijaan perusteli vero- ja tullisaatavien jäädyttämistä PA:lle todeten, että PA on parin vuoden ajan pyrkinyt käyttämään YK:ssa nauttimaansa automaattista enemmistöä rikkoakseen Israelin kanssa solmimiaan sopimuksia ja velvoitteita ja saavuttaakseen itsenäisyyden YK:n enemmistöpäätöksellä ilman neuvotteluja ja sopimuksia Israelin kanssa.
”Viimeisen puolentoista vuoden ajan palestiinalaisten strategiana on ollut käyttää automaattista enemmistöään YK:n elimissä saavuttaakseen itsenäisen valtionsa ilman rauhaa ja turvallisuutta, lopettamatta konfliktia ja tunnustamatta Israelia juutalaisena valtiona”, Steinitz perusteli. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244060

2. PA:n johto esitti välittömästi ankaraa kritiikkiä Israelin minikabinetin sanktio-päätöksistä. ”Päätös vauhdittaa rakentamista Jerusalemin itäosassa ja kahdessa ”setlementissä” murskaa rauhanprosessin”, varoitetaan PA:n lausunnossa. Abbasin neuvonantaja Nabil Abu Rudeinah, joka aikoinaan kuiskutteli Jasser Arafatin korvaan tämän muistin alkaessa pätkiä, mitä tulee sanoa ja millä tavalla, kutsuu päätöstä ”iskuksi kvartetin ponnisteluja vastaan rauhan saavuttamiseksi”. Hän ei näe mitään väärää siinä, että PA:n hakemus YK:lle omasta valtiosta on Oslo I ja Oslo II sopimusten räikeä rikkomus, jotka kieltävät yksipuoliset toimet kummaltakin osapuolelta. ”Puhe PA;lle kuuluvien verosaatavien jäädyttämisestä on provokaatio ja meille kuuluvien varojen varkaus”, hän päätteli. ”Me pyydämme kvartettia ja USA:n hallitusta lopettamaan tällaisen käytännön, jolla on negatiivinen vaikutus koko alueelle.”

PA:n lähettiläs Genevessä Ibrahim Khraishi sanoi tiistaina, että PA hakee jäsenyyttä kaikissa YK:n alaisissa kuudessatoista komiteassa. PA:n virkailija Ramallahissa vahvistaa hänen lausuntonsa lisäten, että PA:n terveysministeriö valmistelee jäsenhakemusta Maailman Terveysjärjestölle (WHO), jonka hakemus jätetään myöhemmin tässä kuussa.
Khraishi ei kuitenkaan halunnut nimetä komiteoita, joiden jäsenyyttä PA hakee.
USA:n taholta varoitetaan, että PA:n seuraava tavoite voi olla saavuttaa kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenyys. WHO:n taholta varoitetaan, että USA:n vuosittainen rahoitusosuus on elintärkeä sen toiminnassa. Siellä ilmeisesti pelätään, että jos PA hyväksytään sen jäseneksi, USA voi lopettaa WHO:n tukemisen.
Haitek-järjestöjen edustajat keskustelivat alustavasti USA:n ulkoministeriön edustajien kanssa henkisen pääoman suojaustoimista tilanteessa, jossa USA voi rajoittaa tai estää Maailman Henkisen Pääomajärjestön (WIPO) osallisuuden.

USA:n kongressin edustajainhuoneen ja ulkomaan toimintojen arvioimisalakomitean puheen-johtaja Kay Granger kehotti Obaman hallitusta toteuttamaan 1994 säädettyä lakia, joka kieltää USA:n tuen YK:n instituutioilta, jotka yksipuolisesti tunnustavat Palestiinan valtion. Hän kehotti hallitusta toteuttamaan samaa lakia mihin tahansa YK:n komiteaan, joka äänestää vastaavanlaisista hakemuksista tulevaisuudessa.
USA:n avustusta PA:lle tuskin kiristetään siitä, mihin USA on jo sitoutunut pidättäessään PA:lle myönnettyjä avustuksia 200 miljoonalla viime elokuussa. Se oli Washingtonin ensimmäinen varoitus PA:lle USA:n tyytymättömyydestä sen yksipuolisiin päätöksiin.
Ulkoministeri Hillary Clinton esitti voimakkaan vetoomuksen jättää PA:n turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen ja aseistamiseen tarkoitetut varat koskemattomiksi. Granger luultavasti on myöntyväinen tähän, mutta haluaa pitää PA:n muut avustukset jäissä.
KANADAN ulkoministeri John Baird sanoi tiistaina, ettei UNESCO voi odottaa Kanadan tulevan sen avuksi budjettivajaustensa täyttämiseksi USA:n tuen loputtua.

Israelin NGO-järjestöt sekä Kadiman johto kritisoivat Israelin minikabinetin päätöksiä väittäen Israelin jatkavan täysin epäonnistunutta ja tyhmää syrjäytymispolitiikkaansa. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244060
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=244005

3. SALKUTON ministeri Benny Begin kertoi armeijan radion keskiviikkoaamun haastattelussa, ettei koskaan ole ollut yhtä vastuutonta ja piittaamatonta keskustelua Israelin mahdollisesta iskusta Iranin ydinlaitoksia vastaan, kuin mikä on käynnissä tällä hetkellä. Hänen kritiikkinsä taustalla on Yediot Aharonot lehdessä viime viikolla ollut kirjoitus otsikolla ”Atomipainostus”, jossa väitettiin pääministeri Netanyahun ja Barakin pyrkivän taivuttelemaan muita hallituksen ministereitä kannattamaan iskuja Irania vastaan. Begin sanoi tämän kalpenevan verrattaessa median antamaan huomioon Anat Kam sotilaan saaman 4.5 vuoden tuomion raportoinnista, jota tiedusteluministeri Dan Meridor kommentoi keskiviikkona Maariv-lehdessä.

Begin viittasi myös Mossadin edellisen johtajan Meir Daganin esittämiin mielipiteisiin, ettei Israelin tule iskeä Irania vastaan todeten, että julkisen palvelun viranomaiset antavat vakuutuksen vaitiolovelvollisuudesta valtion salaisuuksien varjelemisesta loppuiäkseen. Begin tähdensi, että tällaisten asioitten keskusteleminen julkisuudessa vaikeuttaa hallitusta tekemään oikeita päätöksiä.
Entinen kansallisen turvallisuusneuvoston johtaja Giora Eiland puolestaan väittää, että tällainen keskustelu on luonnollinen. Hänen mielestään on vaikea uskoa pääministerin vakuutuksiin jonkin asian tärkeydestä, jos hän kieltää julkisen keskustelun siitä. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=244064

4. Yaacov Lappin tarkastelee JP:n artikkelissaan, mitä kaikkea iskut Iraniin merkitsisivät. Hän toteaa aluksi, että Puolustusministeriö on laatinut suunnitelmia sellaisista iskuista. Hyökkäykseen tulisi osallistumaan useita satoja lentokoneita ja Heron 2 UAV-laivue. Israelilla on kapasiteetti ja välineet iskeä, mutta kohteet ovat 1500 – 2000 km:n päässä, mikä edellyttää koneitten välitankkausta paluumatkan onnistumiseksi. Kohteina olisivat uraanin rikastuslaitokset Natanz ja Qom, uraanin konversiolaitos Isfahamissa ja raskasvesilaitos Arakissa, jonka epäillään tähtäävän ydinpommin valmistamiseen, sekä muita laitoksia.
Tämän ohella IAF:n tulisi iskun ajaksi ottaa valvontaansa Iranin ilmatila, neutraloida sen ilmatorjunta ja hävittäjätoiminta elektronisten laitteiden avulla. Osalla kohteista olisi käytettävä buster-bunker pommeja, joita USA toimitti Israeliin 55 kpl. IAF voisi käyttää useita lentoväyliä menomatkallaan, mutta se edellyttäisi niiden varrella olevien puolustusjärjestelmien neutraloimista sekä varautumista kansainväliseen tuomioon. Lappin näyttää olettavan, että teknisesti iskut Iraniin ovat mahdollisia, mutta riskit epäonnistumiseen ovat valtavat. Lisäksi Iran voisi aktivoida etäispesäkkeensä Hizbullahin ja Hamasin, johon Syyria voisi liittyä jo pelkästään omien ongelmiensa peittelemiseksi.
Iskut Iraniin voisivat aloittaa täyssodan Lähi Idän alueella. http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=243954

5. UUTISOTSIKOITA
- Opetusministeriön pääsihteeri Shimon Shoshani ilmoitti, että hän on päättänyt lopettaa valtion tuen Od Yosef Chai yeshivalta Yitzharin juutalaisyhteisössä, sekä lopettaa kokonaan Dorshei Yechudcha yeshiva-koulun toiminnan. Hän ilmoitti päätöksestään kirjeellä koulujen johtajille, jotka vakuuttavat niiden jatkavan. Päätös valtiontuen lopettamiseen perustuu Shoshanin ilmoituksen mukaan Shin Betiltä saamiinsa salaisiin tietoihin ”oppilaiden laittomista palestiinalaisten vastaisista toimista”, kuten hän kirjoittaa. Tämä on varsin outo tapa perustella valtion tuen ja koulun lopettamisesta viranomaisen yksityisellä päätöksellä vedoten salaisiin tietoihin, joihin vastaajilla ei ole mahdollisuutta päästä. Päätöksen voi hyvällä syyllä perustuvan puhtaasti poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen, eli myönnytyspolitiikka. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149329#.TrEBAnL3vO0
- Hallitus on tiettävästi antanut IDF:lle vapaat kädet toimia parhaaksi katsomallaan tavalla Gazan ongelman ratkaisemiseksi. IDF odottaa kuitenkin Egyptin tarjoaman välitysoperaation onnistumista ennen päätöksiä. Ratkaisuna ilman pitävää tulitaukoa lienee tehdä uusi sotaretki Gazan kaistalle Hamasin vallan lopettamiseksi. Puolustusministeri on lisääntyvien haasteiden vuoksi vaatinut lisää varoja, mutta poliitikkona myös sosiaalisiin kohteisiin. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149321#.TrEDi3L3vO0
- PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas sanoi Egyptin TV:n haastattelussa viime kuussa, että Gilad Shalitin sieppaaminen oli hyväksyttävä ja hyvä. Samalla hän vakuutti MEMRI:n kääntämässä haastattelussa, ettei hän koskaan tule tunnustamaan Israelia juutalaisena valtiona. Abbas ihasteli, miten Hamas pystyi sieppaamaan Gilad Shalitin ja pitämään hänet piilossa yli viiden vuoden ajan. Haastattelu osoittaa Abbasin tavan puhua englanniksi muuta kuin mitä hän puhuu arabiaksi omalle kansalleen, mikä oli Jasser Arafatin erikoisominaisuus. Arafatin puoliso Suha on vaadittu pidätettäväksi Marokossa rahanpesusta ja muista rikoksista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149319#.TrEEd3L3vO0
- Uudet todisteet vahvistavat, että Syyrian ydinteollisuus on vahvasti yhteydessä Pakistanin ydinteollisuuden kanssa, jonka ydinteollisuuden luoja A Q Khan on toiminut Syyriaan suunniteltujen ja rakenteilla olevien laitosten asiantuntijana. IAEA sanoo saaneensa vahvoja todisteita, että Syyria eteni tällä saralla kahta kaistaa myöten, joista toisen IAF tuhosi, mutta Syyrian luoteisosasta löydetty laitos on lähellä valmistumistaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149299#.TrEGTHL3vO0
- Syyrian ulkoministeri Walid Moallem ilmoitti eilen, että Syyria on hyväksynyt arabiliiton kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena osan liiton esittämistä vaatimuksista veristen mielenosoitusten lopettamiseksi, joita presidentti ”Assad Verinen” on voinut jatkaa ulkopuolisten vastustuksesta huolimatta, mutta ilman sotilaallista väliintuloa, oman aikataulunsa mukaan. Armeijan parista yhä useammat sotilaat ja upseerit loikkaavat kapinallisiin, ja aseellisia taisteluja käydään heidän ja armeijan välillä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149316#.TrEHeHL3vO0
- IDF:n joukot tunkeutuivat maanantaina Awartan arabikylään puhdistaakseen arabien vandalismin jälkiä pyhältä paikalta. Arabi olivat töhertäneet grafiitteja ylipappi Elazarin hautakammion seiniin. Vandalismi tapahtui sunnuntai-illan sähkökatkoksen aikana ja havaittiin bratslav-rabbien mennessä rukoilemaan sinne. Arabi kivittivät sotilaita kivin ja petrolipommein, yhdeltä arabilta löydettiin piilotettuna 7 tuuman veitsi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149284#.TrEI7nL3vO0

Tuesday, November 01, 2011

TIISTAI 01.11.11

1. PA:N hakemus UNESCO:n täysjäsenyydestä hyväksyttiin järjestön maanantain kokouksessa äänin 107; vastaan 14; äänestyksestä pidättyi 52. Tulos ei yllättänyt ketään, se oli selvä jo ennen äänestystä, vain muutamien yksityisten valtioitten äänestämistä seurattiin. USA äänesti vastaan, kuten myös Kanada, Israel, Saksa ja Alankomaat. Puolesta äänestivät mm. Brasilia, Venäjä, Kiina, Intia, Etelä-Afrikka, Itävalta ja Ranska. Englanti ja Italia pidättyivät äänestämästä.
ÄÄNESTYKSEN tuloksena Palestiinan Auktoriteetti, PA, tuli siten UNESCO:n 195:ksi (194 ?) jäseneksi JP:n artikkelin mukaan. YK:ssa on 193 jäsenmaata.
Päätöksellä tulee olemaan välittömiä seurauksia.
USA ilmoitti pidättävänsä pian maksettavaksi tulevan 60 miljoonan USD maksueränsä. Kanada ilmoittaa harkitsevansa myös oman maksuosuutensa siirtämistä tai poistamista.

PA:n puheenjohtaja, olemattoman valtion presidentiksi kutsuttu, Mahmoud Abbas kiitteli haltioissaan ”maailman valtioita äänestyksestä rauhan hyväksi”, kuten hän riimitteli.
Hän kutsui äänestystä ”voitoksi Palestiinan itsenäisyydelle, jota koko maailma tuki tänään”.
Abbas selitti edelleen Palestiinan valtion perustamisen tarvetta mahdollisimman pian. Äänestykseen osallistuneitten edustajien riemuhuudoista päätellen seuraava askel, valtion perustamishakemus YK:ssa, hyväksytään samoin ylivoimaisesti, jopa suuremmin lukemin. Abbas pyrki osoittamaan lainkuuliaisuuttaan vakuuttaen, ”ettei äänestys ollut tarkoitettu ketään vastaan, vain vapauden ja oikeuden tukemiseksi”. Ongelman muodostaa vain se, etteivät islamin oikeuden ja vapauden käsitykset vastaa sitä, mitä ne länsimaissa tarkoittavat.
PA:n ulkoministeri Riad Malki hehkutti näin: ”Tämän päivän historiallinen voitto UNESCO:ssa on alkuna tielle, joka on vaikea, mutta johtaa kansamme ja maamme vapauteen miehityksestä. Palestiinalla on oikeus paikkaansa kartalla.”
Täytyy muistaa tässä yhteydessä, että perinteinen islam, jota Iran selkeimmin pyrkii edustamaan, kieltää Israelin kuulumisen maailman kartalle ja vaati sen tuhoamista.
Vaatimus Israelin tuhoamisesta on edelleen osa sekä Hamasin että PLO:n ja sen alaisen järjestön Fatahin perustamisdokumenttia, eikä sitä ole poistettu sieltä.

ISRAELIN reaktio oli sekin odotettu. Vaikka äänestyksen tulos ei tullutkaan yllätyksenä, sen realiteetin tunkeutuminen tajuntaan vie aikansa ja vastareaktion puhkeaminen samoin.
Välittömänä vastauksena Israel ilmoittaa harkitsevansa kaikkien yhteyksien katkaisemista UNESCO:n kanssa. Toiseksi viranomaiset varoittavat, että päätös tulee vahingoittamaan kvartetin ponnistuksia suorien keskustelujen välittömästä aloittamisesta.
”Palestiinan toiminta UNESCO:ssa, kuten muissakin vastaavissa YK:n elimissä, merkitsee kansainvälisen yhteisön rauhanprosessin edistämiseksi tarkoitettujen ponnistelujen hylkäämistä”, sanotaan ulkoministeriön lausunnossa, jossa myös varoitetaan yhteyksien katkaisemisesta UNESCO:n kanssa: ”Israelin valtio tulee harkitsemaan seuraavien askeleitten ottamista tulevassa yhteistoiminnassa järjestön kanssa.” http://www.jpost.com/VideoArticles/Video/Article.aspx?id=243912

2. NGO-järjestö IMPACT-SE julkisti suorittamansa tutkimuksen maanantaina koskien PA:n opetusmateriaalia ja koulukirjoja. Lausunnossa todetaan, ettei PA täytä UNESCO:n asettamia kriteerejä, joiden perusteella se voitaisiin hyväksyä järjestön täysjäseneksi.
IMPACT-SE instituutti seuraa ja tutkii rauhan ja kulttuurin suvaitsevaisuutta kouluopetuksessa (peace and cultural tolerance in school education). Instituutti seuraa kouluopetuksen tasoa ja sen käyttämää opetusmateriaalia koko Lähi Idän alueella pyrkien tarkkailemaan, miten ne sopivat yhteen kansainvälisten normien kanssa rauhaa ja suvaitsevaisuutta koskevissa kysymyksissä, päämäärä, joka perustuu UNESCO:n lausuntoihin ja ohjeisiin.

Tutkimuksessa todetaan, että vuonna 2011 Palestiinan käyttämissä koulukirjoissa esiintyvät edelleen Israelin ja juutalaisten vastaiset perusperiaatteet.
Nämä perusperiaatteet kieltävät sekä Israelin että juutalaisten oikeudet.
Israelia ei esim. mainita Levantin aluetta (tarkoittaen Israelin, Syyrian, Jordanian, Libanonin ja PA:n territorioitten alueita) käsittelevissä osissa, eikä juutalaisten pyhiä paikkoja mainita missään. Raakelin hautakammio esitetään Bilal bin Rabah moskeijaksi.
Tutkimuksen mukaan juutalaisten identiteetti brittimandaatin aikana on poistettu kokonaan. Mandaatin aikana julistetun postimerkin kuvasta on poistettu teksti ”Eretz Israel Palestina”.
Tutkimuksessa osoitetaan, että kirjoissa esiintyy Israelin ja juutalaisten toistuva demonisoiminen. Juutalaisia kuvataan muun ohessa ”sopimusten rikkojiksi, ansiottomasta rikastumisesta, petollisiksi, lasten murhaajiksi, naisten sisäelimien riistäjiksi ja hyökkääviksi käärmeiksi”. Heitä ei koskaan mainita hyväksyvin tai positiivisin termein.
Tutkimuksessa esitetään esimerkkejä koulukirjojen kirjoituksista.
”Allahin lähetti (Muhammed) kehotti Zayd ibn Thabitia opettelemaan juutalaisten kielen, voidakseen välttää heidän petollisuutensa.” (Kirjassa arabien ja muslimien historia, kuudes taso (2009) sivu 133.) ”Vihollisenne surmasivat lapsenne, repivät auki naisten vatsat, repivät arvokkaita isiänne parrasta ja pakottivat heidät kuolemanloukkuun.” (Luku ja teksti, 8. taso, osa 2 vuodelta 2003, uusittu painos 2007, sivu 16.) Sekä seuraava. ”Elämäsi kautta! Miten on mahdollista, että käärmeet hyökkäävät kimppuumme, ja me silti pidämme yllä suojelusopimusta (dhimmi), joka on tarkoitettu sopimuksen täyttäjille?” (Arabikieli, kieliopillinen tiede, 12. taso, (2010) sivu 61.)

Oslon sopimukset ja periaatteet mainitaan ja osia lainataan ohimennen, mutta niitä ei mitenkään kommentoida hyväksyvästi, eikä tehtyjä rauhanomaisia sopimuksia esitetä tai tueta. Sen sijaan kirjoissa ylistetään runsaasti jihadia ja marttyyriutta Palestiinan vapauttamiseksi mainitsematta vapautettavaa aluetta, millä halutaan kertoa, että siihen kuuluu myös koko Israelin maa.
Esimerkkinä 8. tason oppikirjasta: ”Tänään muslimimaat tarvitsevat kipeästi jihadia ja jihad-taistelijoita vapauttamaan varastettu maa ja vapautua varastelevista juutalaisista Palestiinan ja Levantin varastetuissa maissa.”
Holokaustia (shoa) ei mainita ollenkaan, viitataan vain siihen, että kysymys juutalaisista on ennen kaikkea ja perimmältään eurooppalainen ongelma. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243916

3. TULITAUKOSOPIMUS, jota mainostettiin eilen alkaneeksi kuudelta aamulla, rikottiin Gazan terroristien toimesta pitkin päivää. Ainakin 7 rakettia rekisteröitiin päivän ja iltapäivän kuluessa. Ne oli osoitettu juutalaiskaupunkeihin, Ashkelon, Adhod, Sderot ja Beersheba. Koulut pysyivät suljettuina tiistain aikana, jo kolmantena päivänä perättäin. Koulujen sulkemisen ilmoitusten mukana asukkaita kehotettiin pysyttelemään edelleen lähellä suojatiloja ja pysymään suojatussa tilassa 10 minuutin ajan hälytyssireenin äänen jälkeen. Asukkaat joutuvat rajoittamaan koko elämänsä tarkkaan vain odotellessaan, koska seuraava hälytys tulee, joka lähettää heidät suojatilaan riippumatta siitä, minne raketti iskee, koska sitä hälytysääni ei kerro.
Autoilijoita kehotettiin pysäyttämään autonsa ja juoksemaan lähimpään suojatilaan tai rakennukseen, tai heittäytymään maahan ja suojaamaan päänsä käsillään.

Eilen näytettiin kuvia palestiinalaisten uudesta yllätyksestä, raketin laukaisualustasta, joka pystyy ampumaan useita raketteja lähes samanaikaisesti. Armeijan tiedusteluosasto päätteli kuvia tutkittuaan, että ne olivat väärennettyjä eikä terroristeilla todellisuudessa liene niitä.
Beershebaan ammutuista kahdesta Grad-raketista Iron Dome tuhosi toisen, toinen putosi aukealle pellolle aiheuttamatta vahinkoa. Yksi raketti putosi Ashkeloniin ja kolme muuta Sderotin ja Shaar HaNegevin ympäristöön.
Puolenyön jälkeen maanantaina IAF iski ohjuksillaan rakettimiehistöön, joka oli juuri ampunut rakettinsa Shaar HaNegevin ympäristöön, ja raportoi osuneensa.

Puolustusministeri Ehud Barak totesi eilen, ettei IDF välitä eri terroriryhmien ilmoittamista tulitaukopäätöksistä, vaan odottaa, että ne sen sijaan lopettavat rakettitulensa. Hän totesi, ettei IDF halua laajentaa konfliktia, mutta tulee puolustamaan kansalaisia hyökkäyksiä vastaan. Hän ei myöskään hyväksy huhuja, joiden mukaan IDF valmistautuu hyökkäämään Gazan kaistalle todeten, ettei sillä ole mitään intressiä juuttua sinne uudestaan syyttäen huhujen ja vaatimusten esittäjiä, että he ovat ensimmäisinä vaatimaan IDF:n vetäytymistä.
USA:n Israelin lähettiläs Dan Shapiro tuomitsi jyrkin sanoin jatkuvat raketti-iskut Israeliin.
”Hyökkäyksille suojattomia siviilejä vastaan ei ole mitään puolusteluja. USA ja Israel taistelevat yhdessä terrorismia vastaan,” Shapiro totesi. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243911

4. UUTISOTSIKOITA
- Etelä Afrikasta kotoisin oleva eläkeläistuomari Richard Goldstone, joka jää historiaan cast lead operaation valheellisen raportin laatineen YK:n asettaman komitean puheenjohtajana, yllätti kriitikkonsa esittäessään kärkevää kritiikkiä niitä vastaan, jotka syyttävät Israelia apartheidista. Hänen luulisi tuntevan, mitä siihen sisältyy, sillä hän toimi tuomarina apartheid-hallituksen aikana. Hän pyrki jo huhtikuussa Washington Post lehdessä julkistetussa kirjoituksessaan korjaamaan nimissään kulkevan raportin aiheuttamaa vahinkoa Israelille todeten, että ”jos hän olisi tiennyt sitä kirjoittaessaan, mitä hän tietää nyt, raportin sisältö olisi ollut toinen”. Hän vertasi Israelin ja Etelä Afrikan tilanteita todeten, että on täysin edesvastuutonta verrata Israelin sisäistä tilannetta siihen, mitä se oli Etelä Afrikassa, sillä Israelin väestöstä viidennes, 20 %, on arabeja, joilla on täydet kansalaisoikeudet, äänestys-, koulutus-, terveydenhoito ja muut normaaleille kansalaisille kuuluvat oikeudet omine kansanedustajineen. Goldstone totesi Länsirannasta, ettei sielläkään Israelin hallituksen politiikkana ole systemaattinen toisen rodun alistaminen tai ylivalta. Israel on suostunut Palestiinan valtion perustamiseen Gazassa ja lähes koko Länsirannan alueella, ja pyytää PA:n neuvottelijoita keskustelemaan ehdoista sen muodostamiseksi. Goldstonen mukaan ei koskaan ole ollut suurempi tarve sovitukseen osapuolten kesken, minkä tarvetta kiihdyttää PA:n tekemä hakemus YK:lle Palestiinan valtion perustamiseksi. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243947
- Israelissa kokoontuva MoneyVal, Euroopan Neuvoston muodostama ammattilaisten komitea sai kuulla oikeusministeriön pääsihteerin Guy Rothkopfin esitelmän Israelin edistyneestä lainasäädännöstä ja sen toteuttamisesta käytännössä rahanpesun ja siihen liittyvien rikollisten toimien valvomiseksi ja estämiseksi. Konferenssiin, joka on järjestyksessä 10 vastaava tilaisuus, osallistuu osanottajia 30 Euroopan maasta. Israel liittyi MoneyVal komiteaan 2006. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243919
- NGO-komitea nimeltä Komitea rakennusten tuhoamista vastaan (ICAHD) valittaa YK:lle, että Israel syyllistyy sotarikokseen ajaessaan palestiinalaisia asukkaita pois kodeistaan ja häiriten heidän elämänsä laatua Jerusalemin itäosista. Asianajaja Michael Sfard sanoo 73-sivun raportissaan YK:lle, että kysymys on etnisestä väestön siirrosta. ”Israel syyllistyy kansainvälisen lain rikkomiseen, ja aiheena on demografia”, hän kirjoittaa raportissaan. Hän viittaa palestiinalaisten vaikeuteen saada rakennuslupia, mikä pakottaa heidät rakentamaan vapaille alueille ilman lupaa, mutta jättää mainitsematta, että lukuisissa tapauksissa rakennukset ovat huonosti ja hätäisesti rakennettuja, ja useimmiten yleiseen tarkoitukseen määritellyllä alueella. Sfard selittää, että koska Jerusalemin asemaa ei ole kansainvälisesti määritelty – Israel on liittänyt Jerusalemin itäosat pääkaupunkiinsa heti 1967 sodan jälkeen – niiden asukkaita on pidettävä miehitettyjen alueiden asukkaina, eikä Israelilla ole oikeutta tuhota heidän asuntojaan. Sfard näyttää tarkoittavan, etteivät mitkään lait koske Jerusalemin isäosia, siellä vallitsee vain viidakonlaki. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243894
- Suuri poliisiosasto saapui aikaisin tiistaiaamuna Migronin juutalaisyhteisöön, ajoi kolmessa rakennuksessa asuneet perheet taivasalle ja tuhosi rakennukset maan tasalle. Poliisien mukana oli yassam- erikoispoliiseja, jotka on koulutettu mielen-osoitusten taltuttamiseen, ja jotka tunnetaan erittäin kovista otteistaan. Poliisit menivät pieneen Ramat Migronin etäyhteisöön. He eivät käyttäneet puskutraktoreita kuten tavallisesti – ehkä siksi, että talot olivat parakkityylisiä kevyesti rakennettuja – vaan turvautuivat lihasvoimaansa moukareita käyttäen. Poliisi pidätti vielä epäselvien tietojen perusteella 10 asukasta syyttäen yhtä kivilingon käyttämisestä. Lopuksi poliisit ajoivat asukkaat pakosalle ja julistivat alueen suljetuksi sotilasalueeksi. On täysin käsittämätöntä, kuka näitä tuhoamispartioita ohjaa ja kuka suunnittelee nämä operaatiot. Niiden toteuttaminen kuulunee puolustusministeriölle, eli niiden toimeenpanijaksi lienee osoitettava Ehud Barak, mutta onko Netanyahu tietoinen näistä, ja jos on, kuuluuko tämä myös hänen politiikkaansa? Israelissa varoitetaan, että nämä satunnaiset tuhoamisoperaatiot vahvistavat PA:n johdon käsityksiä, että Netayahu on pehmeä ja liukas otteissaan, jota on helppo manipuloida. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149301#.Tq-8PXL3vO0

Monday, October 31, 2011

MAANANTAI 31.10.11

1. IDF, Israelin puolustusvoimat, valmistautuvat kaiken varalta Gazan tilanteen kärjistymiseen siitä huolimatta, että Egypti neuvottelee uudesta tulitauosta edellisen epäonnistuttua. DFLP:n miehistö oli valmistelemassa raketin ampumista Israeliin, kun IDF:n sotilaat havaitsivat sen ja lähettivät lentoaseensa eliminoimaan rakettimiehistön eilen kolmen aikaan iltapäivällä. Raporttien mukaan yksi jäsen kuoli ja toinen haavoittui. Terroristit Gazassa vastasivat tähän ampumalla kolme rakettia yön aikana Eshkolin alue-neuvoston alueelle. IDF:n koneet tekivät vastaiskun rakettimiehistöä vastaan raportoiden onnistuneesta osumasta. Terroristien ampumat raketit eivät raporttien mukaan aiheuttaneet vahinkoa Israelin puolella.

IDF:n terävin johto komentajansa Benny Gantzin johdolla valmisteli sunnuntain aikana laajennettuja vastaiskuja siinä tapauksessa, että rakettituli jatkuu edelleen. IDF:n taholta kuitenkin vakuutetaan, että se aikoo pitää aloitteen käsissään eikä toimia vain terroristien toimien perusteella, vakuutti IDF:n edustajana toimiva prikaatinkenraali Yoav Mordechai viitaten tietoihin uudesta tulitauosta. Hän viittasi täsmäiskujen mahdollisuuteen terroristien infrastruktuuria vastaan todeten, että IDF hyökkäsi jo Jihadin raketinvalmistus-henkilöstöä vastaan eliminoiden sen pääsuunnittelijan ja neljä muuta jäsentä.
Puolustusministeri Ehud Barak, joka on ollut oudon hiljaa koko tilanteen aikana, varoitti Hamasin ja Islamic Jihadin johtajia testaamasta IDF:n valmiutta.
Barak kuuluu siihen johtajien kaartiin, jotka toistuvasti esittävät vakavia uhkauksia, mutta hyvin vastahakoisesti toteuttavat niitä. Tämä rohkaisee vastustajia olettamaan, että katteettomien uhkausten sarja jatkuu kuten ennenkin.

ISLAMIC JIHADIN edustajana Daud Shihab esitti Israelille vakavan varoituksen vakuuttaen, että se tulee ulottamaan vastaiskunsa syvemmälle Israelin alueelle ja lisää uusia kyliä ja kaupunkeja raketti-iskujensa maalitauluiksi. Artikkelissa todetaan, että Islamic Jihad on kehittynyt Iranin rahoittamana ja aseistamana yhdeksi parhaiten aseistautuneista ryhmistä Gazan kaistalla, jopa avoimesti uhmaten Hamasin asemaa.

Kaikki koulut peruutettiin 30 km:n alueella Gazan rajasta, toisena päivänä eilisen jälkeen. Samoin kaikki julkiset kokoontumiset ja tapahtumat on peruutettu huolimatta tiedoista uuden tulitauon mahdollisuudesta. Ashkelon on kuitenkin poikkeus säännöstä.
Kotirintama oli antanut suosituksen koulujen avaamisesta tänään, mutta paikalliset asukkaat epäilevät kotirintaman kykyä arvioida tilannetta oikein. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243785

2. JP:n vakiotoimittaja Khaled Abu Toameh tarkastelee artikkelissaan, miten huolimatta Hamasin pyrkimyksistä rajoittaa Islamic Jihadin vaikutusta, se on kasvanut siihen asemaan, joka Hamasilla oli Gazassa PA:n hallitessa sitä ennen vuotta 2007, jolloin Hamas syrjäytti sen ja Fatahin vallan Gazan kaistalla. Toameh toteaa, että Jihadin voiman ja vaikutusvallan taustalla on Iranin ja Syyrian taloudellinen ja poliittinen tuki. Hän arvioi edelleen, että koska Syyrian hallitus on pettynyt Hamasin johdon asenteeseen, se on nyt kääntänyt aiemmin Hamasille osoittamansa huomion Islamic Jihadiin, jonka arvovalta on kasvanut siinä määrin, että sen arabimaissa vierailevia johtajia kohdellaan VIP-vieraina heille kuuluvin suosionosoituksin. Myös Egyptin Muslimiveljeskunnan delegaation Gazan vierailu vahvisti tarkkailijoitten mukaan myös Jihadin asemaa ja itsenäisyyttä aloittaa raketti-iskut.

TOAMEH arvioi, että Syyrian ja Hamasin välit ovat tulehtuneet varsinkin siksi, ettei Hamas suostunut tukemaan Bashar Assadin hallituksen mielenosoituksien vastaista politiikkaa.
Hän arvioi, että Hamas pelkää Jihadin nousua ja sitä, että se aseistautui uusilla Libyasta saamillaan aseilla, eikä siten uskalla nousta avoimesti sitä vastaan.
Tilannetta kuvaa se, että Egyptin viranomaiset neuvottelivat edellisen tulitauon Jihadin johdon kanssa sivuuttaen kokonaan Hamasin hallituksen. Islamic Jihad vastusti Hamasin ja Israelin välistä vankienvaihtosopimusta, ja haluaa osoittaa sen aloittamalla raketti-iskut Israeliin.
Hamas pystyi vielä pari vuotta sitten estämään raketti-iskut, joita se ei itse halunnut, mutta nyt tilanne on muuttunut. Ei Hamas suinkaan halunnut säästää Israelia iskuilta, vaan se katsoi siinä vaiheessa tilanteen vaativan rauhallisuutta voidakseen aseistautua ja ryhmittyä uudelleen raskaiden cast lead-operaation aiheuttamien menetysten jälkeen. Hamas katsoi myös hyötyvänsä poliittisesti antaessaan itsestään kuvan hallituksena, joka keskittyy siviilien aseman kohottamiseen, mikä on nostanut sen suosiota varsinkin länsivalloissa.

TOAMEH varoittaa niitä, jotka toivovat Hamasin hallituksen kaatumista Gazassa kuvitellen, että se nostaisi maltillisemman hallituksen Ismael Haniyehin tilalle. Hän varoittaa, että on lähes täysin varmaa, että Islamic Jihad nousee jossain vaiheessa johtavaksi ryhmittymäksi Gazassa, ja Hamasin vallan kaatuminen nopeuttaisi tätä prosessia. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243793

3. KOTIRINTAMAN ministeri Matan Vilnai uskoo, että pahin on nyt ohi ja että tilanne Gazan kaistalla rauhoittuu, vaikka onkin pelko siitä, että Islamic Jihadin intressinä voi olla yrittää häiritä Shalit-operaation toisen vaiheen toteutumista. Sopimuksen mukaan Israelin tulee vapauttaa 550 palestiinalaisvankia, joiden henkilöllisyyden se saa itse määritellä. Palestiinalaiset toivovat, että varsinkin naisia ja nuoria vankeja sisällytetään näihin vapautettaviin.
Viimeisessä iDF:n tekemässä iskussa rakettimiehistöä vastaan Gazan kaistalle kuoli IDF:n ilmoituksen mukaan kaksi miehistön jäsentä, jotka valmistelivat iskua Israeliin.

MINISTERI Vilnai vakuuttaa, ettei Israelilla ole mitään vaikutteita, joiden mukaan sen tulisi kiihdyttää vastatoimia Jihadin kanssa, päinvastoin toiveena on suorittaa Shalit-operaation toinen vaihe pois päiväjärjestyksestä, jotta hallitus voisi keskittyi muihin ajankohtaisiin asioihin.
Rakettien vaikutusalueilla koulut pidetään suljettuina paitsi Ashkelonissa, jossa koulurakennuksia on vahvistettu raketin kestäviksi. Asukkaita kehotetaan samoin olemaan varuillaan ja pysyttelemään lähellä suojatiloja mahdollisen äkillisen iskun varalta.
IDF:n johto neuvotteli eilisen päivän ja illan toimista, joita armeija tulee toteuttamaan siinä tapauksessa, että tilanne kiihtyy uudelleen rauhattoman rauhanajan jälkeen. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243821

PÄÄMINISTERi Netanyahu sanoi hallituksen erityisistunnossa Safedissa, ettei Gazassa ole mitään tulitaukoa, ja varoitti Jihadin johtajia, että se lopettaisi raketti-iskunsa, ettei se joutuisi kärsimään raskaampia menetyksiä kuin mitä se on jo kärsinyt. Yhä useampi ministeri ja kansanedustaja on alkanut vaatia talousministeri Steinitzin tapaan, että ennen pitkää Israelin on paneuduttava tilanteeseen Gazassa toden teolla ja ratkaistava ehkä hyvinkin perustavaa laatua olevasta kysymyksestä, onko Israelilla muita keinoja lopettaa toistuvat raketti-iskut Gazasta kuin sotilaallisen mahdollisuuden käyttäminen terrorihallinnon lopettamiseksi. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243739

4. UUTISOTSIKOITA
- Israelin kärsiessä terroristien raketti- ja kranaatti-iskuista Gaza kaistalta Israelin poliisi meni Bat Ayin juutalaisyhteisöön Gush Etzionissa ja tuhosi kolme rakennusta poliisin omaksuman taktiikan tapaan yön pimeydessä, jolloin ihmisten vastustuskyky on alimmillaan eikä apujoukkoja saada nopeasti paikalle estämään poliisin tuhoamistyötä. Poliisin kohteena oli etäyhteisö nimeltä Bat Ayin Bet. Yhteisö sijaitsee länteen Bat Ayinista ja siellä asuu tusinoittain yeshiva-opiskelijoita ja –perheitä, jotka harjoittavat orgaanista maanviljelyä. Yksi tuhotuista rakennuksista oli 2-kerroksinen. Asukkaat lähettivät hätäviestejä kännyköillään ystävilleen ja naapureilleen, mutta apua ei tullut tai se oli liian vähäinen. Kansanedustaja Michel Ben-Ari esitti kärkevää kritiikkiä Netanyahua ja Barakia kohtaan, joita hän pitää näiden Juudeassa ja Samariassa sijaitsevien juutalaisyhteisöjen pahimpina vihollisina, ja katsoo, että niiden asukkailla on todellinen syy katkeroitua ja laillinen syy vastatoimiin. Olkoot poliisin toimet hyväksyttäviä tai eivät, mutta ajoitus oli erittäin huonosti valittu. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149251#.Tq5VwHL3vO0
- Sisäministeri Eli Yishai (Shas) esitti haredi-väen kokouksessa Kinar-hotellissa maan pohjoisosassa, että hänellä oli vaikeuksia nukkua edellisenä yönä miettiessään, millainen turvallisuustilanne ympäröi Israelia tällä hetkellä. Hän sanoi, ettei tällaisena aikana Israelia ei lunasteta muuten kuin Jumalan etsimisellä (teshuva). ”Jos odotamme lunastusta tänä vaikeana ja monimutkaisena aikana, on parempi olla kertomatta, miten vaikea ja monimutkainen tilanne on ja miten paljon menetämme unta sen vuoksi.” Hän sanoi, että on vaikea nukkua tietäessään, mitä tapahtuu. ”Muistakaa toista Libanonin sotaa; kuinka monta rakettia silloin oli? Kuitenkin koko maan pohjoisosan väestö pakeni. Kuvitelkaa samaa pohjoisessa, keskiosassa ja etelässä – en halua pelotella ketään, mutta Hamasilla, Hizbullahilla ja Syyrialla on yhteensä arviolta 100 000 rakettia ja ohjusta – laskekaa Jumalan tähden itse, mitä se merkitsee.” Yishai totesi, että yhä useampi israelilainen alkaa ymmärtää, etteivät he voi luottaa kehenkään muuhun kuin Israelin Jumalaan, Taivaan Isään. Yishai totesi että Israelin byrokratia ja varsinkin sen oikeuslaitos on omaksunut hallituksen aseman viimeisinä vuosina, mikä tekee lähes mahdottomaksi ministereille laatia ohjelmia ja saada niitä toteutetuksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149254#.Tq5YvHL3vO0
- Apulaisministeri Ayup Kara sanoi sunnuntaina, ettei Israel voi enää harjoittaa hillintää terrori-iskujen kourissa sen siviilejä vastaan. ”Jokainen terrori-isku vaatii iskuja heidän johtajiaan vastaan, jotka piiloutuvat pelkureitten tapaan pienten marttyyrien suojaan, joille luvataan 72 neitsyttä tulevassa elämässä. Kara puhui Faith kirkon Israelin tukemiseksi järjestämässä tilaisuudessa 15 000 kuulijalle Unkarissa. Kara tähdensi, ettei mikään uskonto oikeuta murhiin, ja Hamasin ja Jihadin johtajat ovat saatanan jälkeläisiä. ”Israel on avain vapaaseen maailmaan Lähi Idässä, ja sen vahvistaminen vähentää islamistien suunnitelmia valloittaa arabimaat opetuksillaan, joista ne voivat levittää vaikutustaan valistuneisiin länsimaihin. Viimeiset tapahtumat osoittavat, että kana on Damaskoksessa arvokkaampi kuin ihminen, eikä hurskasteleva maailma tee edes aloitetta tulitauosta, ja sen sijaan tarkkailee Israelia suurennuslasilla tuomiten sen täysin kohtuuttomasti”. Helluntailainen Faith (usko) -kirkko edustaa voimakkaasti kristillistä sionismia ja kannattaa Israelia. Pastori Sandor Nemeth, joka johtaa kirkkoa, sanoi Unkarin tukevan Israelia USA:n ja Kanadan tavoin, koska se on Jumalan tahto Raamatun ilmoituksen mukaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149252#.Tq5dGHL3vO0
- Israel jatkaa Gazan asukkaitten tarpeitten tyydyttämistä raketeista ja terrori-iskuista huolimatta. Viime viikolla Gazaan kuljetettiin 1285 rekka-autollista tarvikkeita, 34 657 tonnia tarvikkeita, lääkkeitä ja yhteistoimintatarvikkeita. Tilasto on ajalta 21.-27. lokakuuta. 365 rekka-autollista rakennustarvikkeita vietiin sen aikana Gazaan. Lisäksi vietiin 831 tonnia kotitalouksien tarvitsemaa kaasua; 276 potilasta ja heitä avustavia läheisiä päästettiin lääkintähoitoon Israeliin, ja 126 kansainvälisten järjestöjen jäsentä sallittiin mennä Gazaan. 34 rekka-autollista hygieniatarpeita ja 64 rekka-autollista sähkötarvikkeita vietiin viikon aikana Gazaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149235#.Tq5hXXL3vO0
- USA:ssa kasvaa pelko, että Israel voi iskeä Iranin ydinlaitteita ja laitoksia vastaan yksin, koska muu maailmaa seisoo tumput suorina seuratessaan, miten vallankumouksellinen ääri-islamilainen Iran valmistaa ydinpommia ja rakentaa yhä pitemmälle kantavia ohjuksia. Stuxnet-virus viivytti osaltaan uraanin rikastustöitä, ja toinen virus tai edellisen muunnos on tiettävästi samoilla asioilla, mutta Iranin mullahit jatkavat jääräpäisesti alkuperäisen ydinsuunnitelmansa toteuttamista. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4141689,00.html
- Yritykset Marwan Barghoutin vapauttamiseksi jatkuvat tiiviisti. Viiteen elinkautiseen + 40 vuotta israelilaisten murhista tuomitun terroristin uskovat monet muodostavan avaimen lukittuneeseen rauhanprosessiin. Viimeksi arabikansanedustaja Ahmed Tibi (UAL) kävi katsomassa Barghoutia vakuuttaen tälle, että hänen kannatuksensa on vankkumaton Länsirannan palestiinalaisten keskellä. Tibin mukaan ”tämä murhamies on vapaustaistelija, jonka tehtävä on johtaa kansansa pois Israelin miehityksestä”. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4141576,00.html

Sunday, October 30, 2011

SUNNUNTAI 30.10.11

1. GAZAN KAISTAN ja Israelin eteläosan välillä käydään julistamatonta pienoissotaa, joka sai aiheen siitä, että IDF ja Shin Bet havaitsivat terroriryhmän valmistautuvan ampumaan raketteja Israeliin, ja lähetti IAF:n helikopterit paikalle, jotka ohjuksillaan tuhosivat viiden hengen solun. Heidät tunnustettiin Islamic Jihadin johtajiksi, mukana järjestön rakettitoiminnan komentaja sheikki Ahmed Khalil. IDF:n ilmoituksen mukaan tämä solu ampui viime viikolla raketin Rehovotiin. Raketin ampuminen oli ilmeisesti tarkoitettu 1995 Maltalla teloitetun Islamic Jihadin johtajan Fathi Shikakin muiston kunnioittamiseksi. Shikaki julkaisi kirjasen, jossa hän ensimmäisenä laillisti itsemurhaiskujen käytön islamin pyhässä sodassa (jihad).

EGYPTILÄISLÄHTEET kertovat sopineensa tulitauon alkamisesta kuuden aikaan sunnuntaina, mutta rakettituli jatkui siitä huolimatta. Jihadin mukaan se ei tiennyt mitään sopimuksesta. Kenen kanssa Egypti lienee sopinut tulitauosta?
Lauantaipäivän aikana terroristit ampuivat ainakin 20 rakettia Gazasta Israeliin, ja sunnuntain vastaisen yön ja aamun aikana 11 rakettia lisää.
Osa raketeista oli Katjusha-raketin muunnoksia, ns. Grad-raketteja, joiden kantomatka yltää Gazasta Ashdodin yli. Iskujen kohteina olivat varsinkin Beersheba, Ashkelon ja Ashdod, mutta myös muihin kohteisiin ammuttiin useita raketteja ja kranaatteja. Iron Dome järjestelmä pudotti yhden raketin Beersheban lähellä, mutta Ashdodin ja ”Ashkelonin suojaksi asennettu patteristo oli asetettu huoltoon kalibrointia varten”, kuten IDF:n edustaja totesi. Tämä on varsin outo tapa käydä sotaa Gazassa, sillä iskiessään Jihadin rakettisolua vastaan IDF:n johto oli varsin hyvin tietoinen, että Jihad tulee kostamaan korkean komentajansa kuoleman.

IDF ilmoittaa surmanneensa lauantain aikana 10 Islamic Jihadin jäsentä toistuvissa ilmaiskuissa Gazan kaistalle. Lauantain vastaisen iltana IAF iski neljään kohteeseen. Iskukohteista kertovat JP:n artikkelit ovat hajanaisia, joiden perusteella on vaikea esittää selkeää kuvaa tilanteista. IAF:n iskukohteina ovat olleet salakuljetustunnelit Gazan eteläosassa, sekä Jihadin koulutusleirit ja terrorisolut, jotka ovat aikeissa ampua raketteja. Uutena ilmiönä nähdään Gazassa otetuissa kuvissa Libyasta Gazaan salakuljetettuja autoon asennettuja raketin laukaisu-alustoja, jotka pystyvät ampumaan viisi rakettia saman aikaisesti.
ISRAELILAISTEN tappiot ovat sunnuntaiaamun mennessä yksi kuollut ja 4 haavoittunutta. 56-vuotias Ami Moshe Ashkelonin lähiössä menehtyi raketin sirpaleista saamiinsa vammoihin. Hän pysäytti autonsa ja oli juoksemassa suojatilaan, kun raketti iski häneen. Neljä muuta haavoittui lievemmin Ashkelonissa ja Ashdodissa. Raketit ovat aiheuttaneet suurta tuhoa rakennuksille ja sytyttäneet useita tulipaloja osuessaan paikoitettuihin autoihin.

ISLAMIC Jihadin aseellisen siiven johtaja vakuuttaa, että lauantain aikana ammutut raketit olivat vain alkaneen operaation alkulaukaukset ja uhkasi, että iskuja tullaan jatkamaan suuremmalla teholla. Hän vihjaili, ettei autoon asennettu rakettipatteristo ole ainoa yllätys, vaan suurempia yllätyksiä on varastossa.
Järjestön Damaskoksessa toimiva johtaja Ramadan Abdullah osallistui äskettäin Teheranissa Israelin tuhoamiseksi järjestettyyn konferenssiin. Hän totesi puheessaan, että Iranin ylimmän kaitsijan Ali Khamenein laatima ”tiekartta osoittaa tien sionistisen hallituksen miehittämien alueitten vapauttamiseen”, eli Israelin tuhoamiseen. Jihadin johto on aiemmin kuvaillut, että se on yksi Iranin aiemman ylimmän kaitsijan Rudollah Khomeinin istuttaman puun hedelmistä. Eipä se mätä hedelmä näytä kauas pudonneen puusta. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243661

TÄMÄN hetken tietojen mukaan Jihad kieltäytyi Egyptin tarjoamasta tulitauosta. Rakettituli jatkuu edelleen; INN:n mukaan pahimmillaan yksi raketti tai kranaatti kuudessa minuutissa. Iron Dome tuhosi kaksi lähestyvää rakettia Ashdosissa. ynetnews.com mukaan lauantain aikana ammuttiin ainakin 27 rakettia Gazasta Israeliin.
KOULUT on suljettu 40 km:n päässä Gazan rajasta sijaitsevissa yhteisöissä. Arviolta 200 000 koululaista on pakotettu jäämään toistaiseksi koteihinsa. Ihmisiä on kehotettu tuolla alueella pysyttelemään lähellä suojatilaa voidakseen nopeasti siirtyä niihin hälytyssireenin ilmoittaessa lähestyvästä raketista. Koska sireeni ei kerro, mihin raketti iskee, ihmiset joutuvat laajalla alueella elämään jatkuvan uhan alla ja aina sireenin soidessa siirtymään suojatilaan. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4140989,00.html
Kansanedustaja Joel Hasson (Kadima) vaatii, että Knessetin tulee puuttua tilanteeseen.
Hänen mielestään Jihad aloitti rakettitulen Israeliin Shalit-operaation seurauksena. Jihad vastusti sitä ja haluaa nyt osoittaa mieltään sen johdosta. Toiset vaativat, että Israelin tulee käyttää tilaisuutta hyväkseen, kun panttivanki on vapautettu, eikä sitä tarvitse huomioida. Ulkoministeri Lieberman varoitti Jihadia hillitsemään iskujaan tai seuraukset voivat olla sille arvaamattomat. Hän haluaa voiman käyttöä vain silloin kun sitä tarvitaan.
Hamasin arvion mukaan Israel halusi aloittaa väkivaltaisuuden Gazassa voidakseen siirtää sopimuksessa mainittujen 550 terroristin vapauttamista. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149206#.Tqz83nL3vO0

2. RAKETTI-ISKUJEN kiihtymisessä Gazasta Israeliin tulee huomioida Muslimiveljeskunnan voimistunut toiminta ja vaikutus. Egyptin sotilasjuntta antoi Muslimiveljeskunnan delegaatiolla luvan vierailla Gazassa, ensimmäistä kertaa maan vallankeikauksen jälkeen. Tarkkailijat katsovat tämän vierailun vahvistavan Hamasin ja Muslimiveljeskunnan välisiä suhteita.

Mubarakin hallituksen aikana veljeskunta oli kielletty ja sen toiminta tiukan tarkkailun alainen. Nyt sen uskotaan voittavan johtavan aseman maan seuraavissa vaaleissa marraskuun lopulla, jos ne voidaan pitää suunnitelmien mukaan. Sen kannatus on gallupien mukaan 35 %:n luokkaa, mutta voi nousta siitä.
Muslimiveljeskunnan delegaation vierailun uskotaan vahvistavan käsityksiä, että Iranin ja veljeskunnan muodostama akseli tiivistyy Hizbullahin kautta Gazan kaistalle. Tämä tulee edelleen kiristämään Israelia ympäröivää islamin ääriliikkeen muodostamaa saartorengasta Iranista Egyptiin ja sieltä edelleen Jordanian kautta Irakiin.
USA:n presidentti Barack Obama tukee Muslimiveljeskuntaa, joka hänen hallituksensa tulkinnan mukaan kannattaa rauhanomaista maansa kehitystä ilman väkivaltaa. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149209#.Tqz-xHL3vO0

3. DEBKAFILE raportoi artikkelissaan, että Islamic Jihad aloitti rakettitulensa Israeliin viime viikon keskiviikkona, jolloin se ampui kolme rakettia, joista vain yksi rekisteröitiin mediassa. DF arvioi, että niiden tarkoituksena oli tarkentaa tulevien kohteiden osumatarkkuutta, ja ainakin yksi raketeista ammuttiin strategiseen kohteeseen. Lauantain aikana ammuttujen rakettien osumatarkkuus on selvästi parantunut aiemmista, mikä osoittaa joko teknisen tai ammatillisen kehityksen kohoamista. Paitsi rakettien kantomatka yli 30 km:n säteellä myös niiden kantokuorma on noussut sallien suuremman räjähdekärjen.

DEBKAFILE (DF) arvioi artikkelissaan, että koska Islamic Jihad saa ohjeensa Iranista ja Damaskoksesta, jossa sen terävin johto toimii, Jihad ei Gazassa voinut päättää itsenäisesti Egyptin tarjoamasta tulitauosta, ja tämä voi selittää, ettei se todella tiennyt sopimuksesta.
DF arvioi edelleen, että Jihadin intressinä voi olla toistaiseksi toimia enemmän Iranista kuin Egyptistä tulevien ohjeiden mukaan, koska rahoitus ja poliittinen tuki tulee Iranista.
DF kertoo varsin merkittävän huomion Syyrian presidentti Bashar Assadin rajusta varoituksesta länsivalloille Daily Telegraphin haastattelussa 30.10., etteivät ne puuttuisi hänen hallituksensa toimiin mielenosoittajia vastaan.
”Syyria on nyt Lähi Idän keskipiste, se on siirtymälinja, ja jos te häiritsette maapohjaa, te aiheutatte maanjäristyksen. Haluatteko uuden Afganistanin – tai useita Afganistaneja? Ongelma Syyriassa tulee polttamaan koko alueen”, hän varoitti haastattelussaan.
DF arvioi, että Iran haluaa pullistella lihaksiaan sekä omien ongelmiensa että Syyrian presidentin ympärille kohoavien ongelmien vuoksi. Siksi Jihad sai käskyn toimia rajoitetulla väkivallalla, mutta varoen aiheuttamasta täyttä sotaa Israelin kanssa. http://www.debka.com/article/21430/

4. UUTISOTSIKOITA
- Muslimioppinut Awad al-Qarni tarjosi 100 000 USD jokaisesta siepatusta IDF:n sotilaasta. Prinssi Khaled bin Talal pani paremmaksi tarjoten 900 000 USD jokaisesta IDF:n sotilaasta. Qarnin tarjous julkistettiin Facebookissa, ja se nostatti rajuja vastaväitteitä, jopa kuoleman-uhkauksia häntä vastaan. Prinssi Khaled sanoo tämän vaikuttaneen hänen tarjoukseensa osoittaakseen, että saudimonarkia hyväksyy tarjouksen. http://www.haaretz.com/print-edition/news/saudi-royal-offers-900-000-reward-for-capture-of-israeli-soldiers-1.392666
- Asevelvollisena puolustusministeriössä toiminut Anat Kam tuomittiin 4.5 vuodeksi vankeuteen salaisten dokumenttien varastamisesta ja julkistamisesta. http://www.haaretz.com/news/national/anat-kamm-sentenced-to-4-5-years-for-passing-on-classified-idf-information-1.392721
- USA ja EU työskentelevät estääkseen PA:n tekemän hakemuksen UNESCO:n jäseneksi. Abbas on lujasti päättänyt jatkaa hakemusta, vaikka USA uhkaa lopettaa UNESCO:n toiminnan tukemisen. USA antaa järjestölle vuosittain 40 miljoonaa USD, 22 % sen vuosibudjetista. Eurooppalaiset ja Israelin diplomaatit ovat laatineet kompromissi-ehdotuksen, mutta PA ei ole vielä vastannut siihen. YK:n 193 jäsenmaan edustajista yli 120 on ilmaissut tukevansa PA:n laatimaa esitystä, eikä kenelläkään maalla ole veto-oikeutta sen päätöksistä, joilla on suositusluonne. Jos PA pääsee UNESCO:n jäseneksi, sillä on oikeus aloittaa loputtomat toimet Israelin suorittamia arkeologisia kaivauksia vastaan, vaatia niiden lopettamista tai YK:n valvontaa, sekä vaatia Israelin Juudeasta ja Samariasta ja Jerusalemista löytämiä arkeologisia aarteita itselleen. Asia lienee UNESCO:n asialistalla maanantain/tiistain kokouksessa. http://www.haaretz.com/print-edition/news/u-s-eu-scramble-to-delay-palestinian-bid-to-join-unesco-1.392665
- Sderotin kaupunki Gazan rajalla, joka on ollut useimmiten raketti-iskujen kohteena, säilyi nyt pahimmalta ja elämä jatkuu siellä normaalisti, vaikka varmaan jokainen pitää korviaan ja silmiään auki äkillisen varoituksen varalta. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149210#.Tq0NcnL3vO0
- Libyan murhatun diktaattorin Muammar Haddafin poika Seif al-Islam Gaddafi on siirtynyt Libyan eteläosaan Tuareg-heimon asuma-alueelle, jonne hänellä on verisiteitä. Hänen uskotaan olevan matkalla Maliin. Hän on ollut yhteydessä Haagin kansainvälisen oikeuden ICC:n kanssa tarjoutuen määrätyin ehdoin antautumaan. Hän vakuuttaa syyttömyyttään ihmisoikeuksien rikkomuksia vastaan. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149212#.Tq0OA3L3vO0
- Talous- ja sosiaaliuudistuksia vaativat mielenosoitukset ovat menettäneet terävimmän kärkensä, osoittivat lauantai-illaksi kutsuttujen osanottajien määrät. Arviolta 20 000 osoitti mieltään Tel Avivin Rabin-aukiolla. Järjestäjät eivät pidä Netanyahun asettaman komitean suosituksia riittävinä, vaan vaativat enemmän. http://www.haaretz.com/print-edition/news/a-passionless-protest-at-tel-aviv-s-rabin-square-1.392661
- Syyria miinoittaa Libanonin vastaista raja-aluetta estääkseen aseitten ja vapaaehtoisten soluttautumisen rajan yli kapinallisille. Tämä on yksi viimeisistä epätoivoisista toimista, joilla Assadin hallitus yrittää säilyttää valtansa. http://www.debka.com/article/21428/
- Islamic Jihad ilmoittaa hyväksyneensä tulitaukoesityksen. Aamun kuluessa se ampui neljä rakettia, kaksi niistä aukealle pellolle, kaksi muut Iron Dome tuhosi. Israelin poliitikot ovat erimielisiä siitä, miten tilanteeseen tulee suhtautua. Knessetin ulko- ja puolustusasiain valiokunnan puheenjohtaja Shaul Mofaz vaatii, että IDF:n tulee jatkaa iskujaan Gazassa pelotteluvoimansa palauttamiseksi, mikä on pahoin rapistunut. http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=243695
- Hallitus aikoo hyväksyä Trantenbergin komitean suosituksen verotuksen uusimiseksi. Suosituksen mukaan energian verotus pienenee, lasten vanhemmat 2-3-vuoden ikään saakka saavat lisätukea hallitukselta. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=243676
- Supersähkölinja, joka alkaisi Espanjasta, kulkisi Pohjois-Afrikan maitten kautta Israeliin ja sieltä Turkkiin, on täysin mahdollinen suunnitelma. sanovat asiantuntijat Israelissa. Turkista linjaa voitaisiin jatkaa edelleen muihin Euroopan maihin. Teknisesti idea on mahdollinen, mutta poliittiset näkökohdat voivat viivyttää sitä. http://www.jpost.com/Sci-Tech/Article.aspx?id=243479