Friday, December 18, 2009

PERJANTAI 18.12.09
1. EU:N UUSI turvallisuus- ja ulkoasian korkea edustaja (hänestä puhekielessä käytetty titteli lienee toistaiseksi määrittelemättä) Baroness Catherine Ashton of Upholland, kuten hänen koko nimensä kuuluu, piti tiistaina uudessa elementissään EU:n parlamentaarikoille MEP Strasbourgissa puheen, joka sai Israelin johtajat haukkomaan henkeään. Hänet tiedettiin kyllä kiivaaksi Israelin vastustajaksi ennen nimitystään korkeaan virkaansa, mutta hänen sanallinen hyökkäyksensä tiistaina oli yllätys, jota diplomaatilta ei odottaisi.
Hänen virallinen virkakautensa alkaa vuoden alussa.
Israelissa ihmetellään ennen kaikkea sitä, miten hän menee ”sotkemaan vettä virrassa” käymättä itse edes lähelläkään paikkaa, josta hän esittää varmoja mielipiteitä. Lady Ashton, kuten häntä arvokkaasti nimitetään, sanoo kyllä keskustelleensa kvartetin Lähi Idän lähettilään Tony Blairen kanssa, josta hän vihjailee, ettei tämä ole hoitanut tointaan hänelle maksetun palkan arvoisesti. Seuraavassa hänen puheitaan haaretzin välittämänä.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1135787.html
2. BRITTIDIPLOMAATTI Cathy Ashton puhui ensimmäisessä ”linjapuheessaan” EU:n korkeana virkailijana ennen vuoden alusta alkavaa virkakauttaan. Hänen ehkä kiivaimmat hyökkäyksensä kohdistuivat Israelin harjoittamaan politiikkaan. Haaretz kokosi hänen puheestaan tärkeimpiä kohtia, joita esittelen seuraavassa.
Ashton sanoi suorasukaisesti kiertelemättä, että Itä Jerusalem on miehitettyä aluetta, kuten myös koko Länsiranta. Hän ei antanut erityistä tunnustusta Netanyhahun julistamalle Juudean ja Samarian 10 kuukauden rakennuskiellolle, vaan totesi, että se on ensimmäinen askel vastakohtana EU:n virkailijoitten aiemmin antamiin myönteisiin lausuntoihin. Hän ei artikkelin mukaan kertonut, mikä tai mitkä tulisivat olemaan seuraavat askeleet.
Lady Ashtonin puheen seuraava aihe käsitteli kvartetin, USA:n, Venäjän, EU:n ja YK:n muodostaman tiimin, roolia todeten, että sen tulee voida osoittaa olevansa siihen käytettyjen varojen arvoinen. Hän vihjaa tulleensa tähän käsitykseensä keskusteltuaan israelilaisten, palestiinalaisten sekä USA:n ulkoministerin kanssa. Ashtonin mukaan kvartetti tulee voida elävöittää siihen kohdistettujen odotusten ja varojen mukaiseksi.
Ashton sanoi, että EU vastustaa talojen tuhoamista ja arabiasukkaitten karkottamista sekä erottavan esteen rakentamista. Seuraavaksi hän sanoi EU:n olevan hyvin huolestunut elinolosuhteista Gazassa, jonka saartotoimet hän haluaa poistettaviksi välittömästi.
Tarkkailijat ovat kiinnittäneet enemmän huomiotaan siihen, mitä hän jätti sanomatta kuin siihen, mitä hän sanoi. Hän ei esimerkiksi maininnut sanallakaan Israelin ja EU:n tai Englannin välisistä suhteista, joita esim. pääministeri Gordon Brown sanoo ystävällisiksi. Ashtonin puhetta käsitellään myös seuraavassa osoitteessa: http://groups.google.com/group/misc.activism.progressive/browse_thread/thread/51f81abc12a5570b/b6b1f30de54317ac?#b6b1f30de54317ac
3. LADY ASHTONIN linjapuhe EU:n parlamentissa tiistaina lupaa kylmiä aikoja Israelille ja Netanyahun hallitukselle, joka tulee kohtaamaan aivan uudenlaisen hyökkäysrintaman. Israelin viranomaiset ovat huolestuneita varsinkin siitä, että diplomatiassa lähes kokemattomana pidettävä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaja on altis ulkopuolisille vaikutteille, joita PA:n kokeneet ja häikäilemättömät edustajat tullevat hyödyntämään.
Israelin ulkoministeriön taholta annetaan ymmärtää, että lady Ashtonin puhe edustaa Englannin perinteistä arabimyönteistä politiikkaa, joten siinä ei sinänsä ole mitään uutta. Mutta on syytä huomioida, ettei Ashton edusta EU:ssa Englantia vaan nimenomaan 27 EU:n jäsenvaltion muodostamaa Euroopan Unionia ja sen muotoilemaa politiikkaa.
Hänen lausuntojaan kuunnellaan siten erityisellä hartaudella, kuten on jo osoittautunut.
Ashtonin tiistaisen puheen jälkeen monet EU-parlamentaarikot ovat vaatineet rangaistus-toimia Israelille sen harjoittaman politiikan vuoksi, mukaan lukien aiempien sopimusten mitätöimistä Israelin ja EU:n välillä. Irlannin EU-parlamentin jäsen Proinsias De Rossa, joka vieraili Israelissa viime viikolla, kutsui Israelin Palestiinan politiikkaa ”apartheidiksi”.
Tähän voitaneen liittää Ruotsin ulkoministerin laatima Israelia tuomitseva julkilausunto, joka tosin muotoiltiin säädyllisemmäksi ennen vahvistusta EU:n ulkoministerineuvostossa, sekä Englannin oikeusistuimen antama pidätysmääräys Kadiman puheenjohtajalle Tzipi Livnille.
Jotkut ulkomaiset tarkkailijat, joista voitaneen mainita entinen USA:n Israelin lähettiläs Martin Indyk, ovat valittaneet Israelin ministereitten harkitsemattomia lausuntoja, joissa he vakuuttavat rakentamisen jatkuvan Juudeassa ja Samariassa kaiken aikaa. Indyk mainitsi erityisesti salkuttoman ministerin Benny Beginin, joka näyttää kantavan huonoa omaatuntoa siitä, että hän kannatti Netanyhaun moratoriumia hallituksessa. Ashtonin puheesta päätellen Israel on joutunut EU:n palkkaaman uuden hyökkäyskoiran (attackdog) jahtaamaksi.
4. HYÖKKÄYSKOIRISTA puheen ollen seuraava JP :n uutinen antanee kuvan millaisista koirista on kyse. Ihmisoikeusryhmä Yesh Din syyttää, että Ofran juutalaisyhteisö käyttää hyökkäyskoiria estäen palestiinalaisia pääsemästä tiluksilleen maataloustöihin. Yesh Din asianajajat Mixhael Sraed ja Shlomi Zachary jättivät korkeimmalle oikeudelle kanteen Silwad kyläneuvoston johtajan Nael Hamadin ja kolmen kylänasukkaan puolesta.
Asianajajat väittävät, että koko Ofran juutalaisyhteisö on rakennettu laittomasti maalle, jonka omistavat Silwad ja läheinen Ein Yabrudin kylä. Kanteessa viitataan kuitenkin vain alueeseen Ofran yhteisön rakennetun alueen ulkopuolella, jonka he väittävät joutuneen juutalaisille laittoman valtauksen kautta.
Kanteessa kerrotaan, että Israel on rakentanut useita kiertoteitä ja niille erilaisia tie-esteitä vaikeuttaakseen liikennettä, joitten rakentamiseksi on vallattu satoja dunameita palestiinalaisten omistamaa maata. Lisäksi Ofran juutalaiset ovat pystyttäneet aitoja, joilla he suojelevat maitaan, ja niiden tukena he käyttävät ”hyökkäyskoiria” pitääkseen arabit poissa, jotka kanteen mukaan ovat maan todellisia omistajia.
Kanteessa väitetään, että juutalaisyhteisö on kahminut maata kaikkiaan 3 100 dunamia, jota he eivät ole kuitenkaan hyödyntäneet vaan joka on muuttunut joutomaaksi.
Tapaus on yksi lukemattomista, joissa maapohjan omistusoikeus perustuu Ottomaani-hallinnon aikaisiin karttoihin ja dokumentteihin, joiden laillisuus on kyseenalainen. Tämäkin vain osoittaa Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin monimutkaisuuden. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1260930892792&pagename=JPost%2FJPArticle%2FshowFull.
5. JUUDEAN JA SAMARIAN rakennuskielto aiheuttaa varsin sekavan tilanteen monille sekä asuntoaan rakentavalle tai sitä suunnittelevalle, eikä vähiten urakoitsijoille, jotka ovat aloittaneet hyvässä uskossa rakennustyöt mutta eivät voi jatkaa rakennustarkastajien käytyä kieltämässä niiden jatkamisen. Monissa tapauksissa heillä on voimassa oleva urakkasopimus, joissa määritellään vastuut ja velvollisuudet, mutta kuka vastaa sovittujen maksujen suorittamisesta tässä tilanteessa, ja kuka vastaa pilalle menevistä rakennustarvikkeista ja lomautetuista tai irtisanotuista työntekijöistä?
Eräs tällainen urakoitsija on Haim Zaken ainakin 20 muun joukossa, jotka ovat lähettäneet kyselyjä ja korvausvaatimuksia pelkästään Jerusalemin alueelta siviilihallitukselle, joka ei ole mitenkään valmistautunut tilanteeseen. Sen on määrä perustaa komitea, joka käsittelee korvauskysymyksiä, mutta sitä ei ole tehty.
Zaken on laskenut menetyksensä, mitä rakennuskielto aiheuttaa hänelle, ja sen perusteella hän on lähettänyt Knessetin ulko- ja turvallisuusvaliokunnalle laskun, joka nousee kymmeneen miljoonaan NIS. Kaikkiaan tuhat asuntoyksikköä jäädytettiin kiellon takia. Zakenin yhtiön 67-auntoyksikön jäädyttäminen Betar Illitissa aiheuttaa sille 10 miljoonan NIS tappiot. Hän ei ollut ehtinyt valaa betonia perustuskaivauksiin ennen tarkastajien tuloa.
Urakoitsijat ja rahoittajat laskevat, että 10 kuukauden moratorium aiheuttaa heille ainakin miljardin NIS menetykset.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1260930892792&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
6. UUTISOTSIKOITA
- Poliisin ja juutalaisasukkaitten väliset väkivaltaisuudet ovat jatkuneet tarkastajien pyrkiessä väkivalloin suorittamaan tarkastuksiaan asukkaitten vastustuksesta huolimatta. Poliisi käyttää erikoiskoulutettuja Yassam mellakkapoliiseja, joiden otteet ovat rajuja ja joitten seurauksena lukuisia nuoria on vammautunut osan joutuessa pidätetyksi. Tilanne olisi melkein surkuhupaisa, ellei se olisi niin traaginen, jossa nuorison parhaimmisto leimataan lähes rikolliseksi ja joutuu poliisin rikosrekistereihin. Lisäksi tilanteen karmeutta lisää tietoisuus, ettei tämä Netanyahun kehittelemä ja härkäpäisesti toteuttama suunnitelma ole tuonut juuri minkäänlaista sympatiaa kansainvälisesti eikä pehmentänyt PA:n johdon ehdotonta kieltäytymistä keskusteluista Israelin kanssa. Parhaimmatkin lausunnot lisäävät kiitoslausuntoon automaattisen lisämääreen: ”Mutta se ei ole tarpeeksi, kiellon tulee koskea kaikkea rakentamista Juudeassa ja Samariassa ja myös Jerusalemin alueilla”, jotka IDF vapautti Jordanian miehityksestä 1967 puolustussodassa. Tämä on eräänlaista varjonyrkkeilyä, jossa vastustaja ei ole todellinen ja johon ei saa kontaktia. (JP)
- Puolustusministeri Ehud Barak vannoo, että lakia tullaan toteuttamaan viimeistä pilkkua myöten eikä lupaa minkäänlaisia poikkeuksia. Hän julistaa, että hallituksen päätös kiellosta on maan laki, jota hän toteuttaa. Hänen vannomisensa tuntuu kovin ontolta, kun muistaa, että hänen kotiinsa Tel Aviviin palkattiin laittomia ulkomaisia työntekijöitä, viimeinen Netanyahun moratoriumin ollessa voimassa. Laki ei ole sama kaikille. (JP)
- Ehud Barak kutsuttiin ensi viikon alussa Turkkiin, jossa hän tavannee virkaveljeään ja muita Turkin johtajia, vaikka maitten väliset suhteet ovat olleet lähes katkeamispisteessä. (JP)
- Poliisi löysi äänenvaimentajatehtaan lähellä Ramlea. Äänenvaimentimet lienee tarkoitettu rikollisten käyttöön, mutta terrorismi on aina toinen kohde. (JP)
- Oikeuskansleri Mazuz havaitsi yli neljän vuoden hiljaisuuden jälkeen, että Gush Katifista karkotettujen asema on edelleen hoitamatta. (JP)
- Belgian konsulaattia Jerusalemissa uhkaa häätö, ellei se maksa 14 miljoonan NIS vuokra-rästejään. (JP)

Thursday, December 17, 2009

TORSTAI 17.12.09
1. IRANIN TESTAAMA parannettu Sajjil-2 ohjus käyttää kiinteää polttoainetta, jonka vuoksi se voidaan sijoittaa maanalaiseen siiloon nopeaa laukaisua varten. Sen kantomatka on toisten lähteitten mukaan lähes 2000 km, toisten 2500km, tarpeeksi kuitenkin, että sillä yltää hyvin Israeliin ja pitkälle Euroopan maita, Lähi Idän maista puhumattakaan. Se pystytään varustamaan ydinkärjellä ja Iran kehuu, että sillä on pitkälle kehitetty tutkan välttämisominaisuus suuren nopeuden lisäksi, joten sen torjuminen vastaohjuksilla on Iranin antamien tietojen mukaan mahdoton.
Israelin Arrow-patteristoon kuuluva super Green Pine Radar tutka havaitsi ohjuksen laukauksen, kuten myös USA:n X-band tutka-asema Negevissä.
IDF:n viranomainen kertoi JP:lle, että he seuraavat tarkoin, mitä Iranissa tapahtuu. Hän kertoi, että parannettu Sajjil-2 ohjus on vielä kokeiluasteella, mutta voi pian saavuttaa teollisen valmistusasteen. Nimi Sajjil tarkoittaa ”paistettu savi” (baked clay) muistumana Koraanin tarinasta, jonka mukaan Allah heitti Mekkaa ympäröivää sotajoukkoa paistetuilla savimöykyillä pelastaen näin kaupungin valtaukselta. (JP)
2. Ohjuksen testaaminen nosti ennestäänkin jännittyneitä suhteita Iranin ja länsivaltojen välillä aiheuttaen vaatimuksia kovempien sanktioitten nopeasta asettamisesta Irania vastaan, kuten Englannin pääministeri Gordon Brown esitti. ”Tulemme käsittelemään tilannetta kaikella sillä vakavuudella mitä se edellyttää”, hän totesi.
USA:n puolustusministeriön tiedottaja Geoff Morrell kutsui testiä provokaatioksi, mutta lisäsi, ettei siinä ollut mitään mullistavaa uutta, sillä teknologia on ollut käytössä ennenkin. Morrel valitti lausunnossaan sitä, ettei Iran tee mitään kasvattaakseen luottamusta naapuriensa kanssa voidakseen ratkoa alueen ongelmia rauhanomaisin keinoin.
Iranin toinen ballistinen ohjus Shihab yltää lähes 2000 km:n päähän.
Israelin sotilastiedustelun päällikkö Amos Yadlin sanoo, että Iranilla on tarpeeksi rikastettua uraania yhden atomipommin valmistamiseksi jatkorikastamalla sen 90 %:n tasoon. Iran kokeili myös atomipommin sytytysmekanismia jokin aika sitten, mikä osoittaa sen tähtäävän toimintavalmiin ydinkärjellä varustetun ohjuksen valmistamiseen. Toinen asia on tietenkin se, aikooko Iranin shia-hallitus todella käyttää ydinaseita Israelia vastaan, sillä sen odottaman mahdin on tarkoitus ”vapauttaa” Jerusalem ja ”pystyttää hovitelttansa merten väliin Ihanalle Vuorelle”, kuten profeetta Daniel kertoo (Dan.11:45). Jos maa tuhotaan ydinasein, eipä sinne olisi menemistä pitkään aikaan, koska silloin maa olisi todella saastunut. (JP)
3. PLO:N KESKUSNEUVOSTO jatkoi Mahmoud Abbasin puheenjohtajakautta ilman takarajaa, mikä tarkoittaa sitä, että hän jatkaa toimessaan seuraaviin palestiinalaisten parlamentti- ja puheenjohtajavaaleihin saakka. Niiden ajankohdasta ei ole tietoa, sillä niiden edellytyksenä on Hamasin ja Fatahin välisen kiistan ratkeaminen, eikä siitä ole toiveita. PLO:n keskusneuvostossa (PCC) on runsaasti edustajia Palestiinan Lakiasäätävästä Neuvostosta (PLC), jossa kaikki Palestiinan poliittiset ryhmät ovat edustettuina Hamasia lukuun ottamatta. PLC vastaa Palestiinan parlamenttia. Sen puhemies Salim Zanoun sanoi, että PLC muodosti kaksipäiväisen konferenssin aikana 20-jäsenen muodostaman komitean työstämään julkilausumaa konferenssin päätöksistä. JP:n artikkelin kirjoittaja Kh A Toameh selittää, ettei ole tietoa, miten päätös Abbasin toimikauden pidentämisestä syntyi ja oliko sillä vastustajia.
PLC:n apulaispuhemies kertoi, että Abbasin toimikausi jatkuu ainakin 28. kesäkuuta 2010 saakka, jolloin Egyptin asettama takaraja PLC:n ja PA:n puheenjohtajan vaalit on pidettävä. Hän selitti, ”ettei PA voi elää valtatyhjiössä ilman puheenjohtajaa aikana, jolloin Israel nostaa painostustaan palestiinalaisia vastaan”, kuten hän väitti. Hän ei osannut sanoa, mitä tapahtuu, jos sovintoa Hamasin ja Fatahin välillä ei saada aikaan eikä vaaleja voida pitää kesäkuussa 2010. Hän sanoi vain, että täytyy odottaa Egyptin viimeistä sovintoesitystä.
Hamasin johto Gazassa ilmoitti välittömästi saatuaan tietää Abbasin kauden jatkamisesta, että päätös on laiton eikä Hamas hyväksy sitä. (JP)
4. DIASPORA-ASIAIN ja yleisen diplomatian ministeri Yuli Edelstein sanoi puhuessaan ”2009 Bolbal Forum for Combating Anti-Semitism” konferenssissa Jerusalemissa eilen, että maailmassa leviävä Israelin vastaisuus (anti-Israel) on samaa kuin seemiläisvastaisuus (anti-semitism). Hän kehotti kuulijoitaan taistelemaan avointa valtakirjaa vastaan häväistä juutalaista Israelin valtiota. Hän selitti, että hyökkäykset Israelin diplomaatteja ja liikemiehiä vastaan ovat poliittisia toimia, jotka ilmentävät vihaa ja anti-semitismiä. ”Anti-Israel hysteria on anti-semitismin hysteriaa, ne ovat yksi ja sama.” Hän selitti edelleen, että juutalaisia syytettiin aiemmin verenhimosta, saituudesta, moraalisesta rappiosta ja lasten murhaamisesta, mutta koska toisen maailmansodan jälkeen näitä oli vaikea sulattaa, kaikki tämä kohdistettiin Israeliin. ”Ei ole enää juutalaisia, vaan sen tilalla on Israel. Israelilaiset murhaavat lapsia, hyökkäävät raskaitten naisten kimppuun, aloittivat sodat Afganistanissa ja Irakissa. Israel ei kokenut holokaustia, sitä ei karkotettu, käännytetty, ajettu maanpakoon eikä orjuutettu. Pieni Israel on anti-semiittien toimesta muovattu Goljatiksi. Tällä tavoin Israel on nostettu vihan kohteeksi joutumatta syytetyksi anti-semitismistä. Vihan valtakirjan suojassa voit olla väkivaltainen, rikkoa rauhaa ja ihmisoikeuksia – niin kauan kuin halveksit Israelin valtiota.”
Edelstein kiteyttää sanomansa usein maailmalla kuulemaansa toteamukseen: ”Palestiinalaiset ovat kansa ja siksi oikeutettuja omaan valtioonsa; juutalaiset ovat kansa ja siksi heillä ei ole oikeutta omaan valtioon”. (JP)
5. OTTEITA Yuli Edelsteinin puheesta.
”Jom Kippurina, juutalaisten kaikkein suurimpana pyhäpäivänä, automaattikiväärin rätinä rikkoi rauhan Pariisin suuren synagogan ulkopuolella lähettäen palvojat etsimään suojaa. ”Tanskassa kaksi juutalaista ammuttiin supermarketissa Odensen kaupungissa.”
”Muutamia viikkoja myöhemmin tanskalainen koulunjohtaja ilmoitti, etteivät juutalaiset lapset olleet enää tervetulleita kouluun ja kehotti vanhempia lähettämään lapsensa muualle.”
”Ruotsissa juutalainen kulttuuri keskus joutui tuhopolton kohteeksi kahdesti viikon aikana.”
”Chicagossa odottamattomien anti-semiittien hyökkäysten sarjan aikana synagogien ja koulujen ikkunat särjettiin, seinille töhrittiin graffiteja, ja ne olivat täynnä petrolipommien jättämiä mustia jälkiä.”
”Lontoossa yritettiin polttaa synagogia ja ryöstää paikallisia marketteja. Miehet pakottivat juutalaisen autoilijan ulos autostaan ja pieksivät hänet.”
Samankaltaisia hyökkäyksiä tapahtui Belgiassa, Australiassa ja Brasiliassa, eivätkä ne tapahtuneet 1939 vaan 2009, Edelstein totesi puheessaan. ”Monet näistä hyökkäyksistä tapahtuivat iskulauseen varjolla, jotta saataisiin oikeutta palestiinalaisille, että saavutettaisiin rauha Lähi Itään, sorretun suojelemiseksi. Että hyökättäisiin juutalaisia vastaan.”
Edelstein katsoo, että koska ei ole enää hyväksyttävää eikä poliittisesti korrektia avoimesti vihata juutalaisia, etsitään uusia tapoja. Siksi viha on pakattu uuteen käärepaperiin ja sen osoittamisessa on saatu tukea akateemikoilta, media-kanavilta ja jopa poliittisilta puolueilta.
Edelsteinin puhe on englanninkielisenä alla olevassa osoitteessa.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1260930882869&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
6. www.bedka.com kertoo, että Hamasin Gazan kaistan sotilaskomentaja Muhammad Jabary on toteuttamassa järjestönsä suunnittelemaa uutta toimintamallia taistelussaan Israelia vastaan. Kuten tiedetään, Hamasin perimmäisenä päämääränä on Israelin tuhoaminen ja islamilaisen tasavallan perustaminen sen raunioille Iranin tapaan.
Uuden strategian mukaan Jabary uudisti komentoyksiköt Länsirannalla. Niiden ohjelmassa ovat tehostetut hyökkäykset Israelia vastaan, mukaan lukien pommi-iskut, Länsirannan alueen riistämiseksi Fatahin käsistä, joka sitä nyt hallitsee PA:n kautta.
DEBKAFILE kertoo, että Jabary käytti Gilad Shalitin neuvotteluja Damaskossa sijaitsevan Hamasin ulkopoliittisen johdon kanssa esittääkseen siellä suunnitelmansa, joka sai Damaskoksen johdon ja yhteiskeskustelujen (suuran) hyväksymisen.
Artikkelissa selitetään, että Hamasin tarkoituksena on toteuttaa offensiivinsa kautta kaksi päämäärää: Saada Netanyahu suostumaan kaikkiin Hamasin esittämiin vaatimuksiin Gilad Shalitin vapauttamiseksi; ja toiseksi antaa Mahmoud Abbasille uusi opetus, että hänen yhteistoimintansa Israelin turvallisuusjoukkojen sekä amerikkalaisten kanssa, jotka ovat kouluttaneet, aseistaneet ja organisoineet hänen turvallisuusjoukkonsa, on epäonnistunut ja hänen turvallisuusjoukkonsa ovat voimattomia estämään Hamasin iskuja Länsirannalla.
IDF:n sotilastiedustelun johtajan Amos Yadlinin kehut rauhallisesta ajasta IDF:n Gazan cast lead operaation jälkeen, jona aikana yhtään israelilaista siviiliä tai sotilasta ei ole saanut surmaansa terroristien hyökkäyksissä, tuntuu Debkafilen mielestä tarpeettoman optimistisilta, kun huomioi, miten Hamas - ja myös Hizbullah - valmistautuvat uuteen hyökkäysvaiheeseen. DEBKAFILE muistuttaa, että joulukuun toisena päivänä Egyptin rajavartijat löysivät suuren pommivyökätkön aivan Gazan rajan tuntumasta. Vyöt oli varustettu sytyttimin joko käsi- tai kaukosytyttimin ja 15 kg:n räjähtein valmiina käytettäviksi. Toinen tapaus oli vähän aiemmin IDF:n pysäyttämä terroristi, joka oli jo päässyt Siinailta rajan yli 15 kilon pommi pussissaan. Mies pääsi pakenemaan Egyptin puolelle jättäen pomminsa Israelin puolelle.
Mikäli Debkafilen tiedot pitävät paikkansa ja toteutuvat, vuodesta 2010 taitaa todella kehittyä muutosten vuosi, kuten monet ovat ennustaneet, eikä vain Israelin ja PA:n suhteissa.
6. UUTISOTSIKOITA
- IDF:n komentaja Gabi Ashkenazi toteaa, ettei IDF:n sotilaita tule käyttää Israelin siviilien karkottamiseen kodeistaan, se kuuluu poliisille. (JP)
- Öljyvuoren turvallisuutta aiotaan parantaa siellä jatkuvan ja kasvavan vandalismin estämiseksi. Juutalaisten hautakiviä on murskattu ja töhritty halventavin iskulausein. (JP)
- 8-vuotias poika löydettiin yön aikana hyvässä kunnossa hänen eksyttyään Jerusalemin metsään. Nitzan Cohen, kotoisin Ofrasta, nähtiin viimeksi 22.30 eilen illalla.
- www.haaretz.com on laatinut Olmertin rauhansuunnitelmasta karttapiirroksen, jossa näkyy sinisellä luovutettavat Länsirannan alueet, sekä punaisella alueet, jotka oli tarkoitus luovuttaa Israelin valtion alueesta. Kuten kartasta näkyy, Olmert oli valmis luopumaan Jordanjoen laaksosta sekä Suolameren pohjoisosasta. Kartta aukeaa painamalla ”click here” tekstiä.
- http://www.haaretz.com/hasen/spages/1135699.html
- Hamas on arabilehden mukaan valmis hyväksymään Israelin tarjouksen vankienvaihdosta, suurterroristeja ei ole mukana. (haaretz)
- Obama sanoi Kiinan presidentti Hu Jintaolle, ettei hän voi loputtomiin pidätellä Israelin ilmaiskua Iranin ydinlaitoksia vastaan. (haaretz)
- Israelin ja Turkin presidentit hierovat sovintoa Köpiksen ilmastokonferenssissa.
- Israelin poliisi aikoo rekrytoida satoja arabeja poliisivoimiinsa.
- Gazan terroristit ampuivat eilen illalla kaksi venäläisvalmisteista rakettia Sderotin kaupunkia kohti, mutta toinen putosi omalle puolelle, toinen pellolle.

Wednesday, December 16, 2009

KESKIVIIKKO 16.12.09
1. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas esitti kovanaamaa PLO:n keskusneuvoston kokouksessa Ramallahissa eilen. Hän esitti uusia vaatimuksia, joihin Israelin täytyy suostua, ennen kuin hän suostuu keskustelemaan Israelin kanssa.
Abbasin sanoin, joita JP:n kolumnistit Kh A Toameh ja H Keinon toistavat: ”Haluamme maailman tunnustavan 1967 rajat rauhanneuvottelujen perusteiksi. Ja kun he tekevät siten, heidän tulee myös tunnustaa Itä Jerusalem kuuluvaksi alueeseen, joka miehitettiin 1967. Kun on olemassa YK:n turvallisuusneuvoston tunnustus 1967 rajoille ja setlementtien rakentaminen on täysin loppunut, me menemme neuvottelupöytään.”
Abbas hylkäsi Netanyahun julistaman 10 kuukauden osittaisen rakennuskiellon Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä todeten, että se sallii 3000 keskeneräisen rakennuksen rakentamisen valmiiksi sekä julkisten rakennusten rakentamisen, eikä siihen sisälly Itä Jerusalem, hän analysoi. Hän selvitti edelleen, etteivät he pidä tätä rakennustoiminnan jäädyttämisenä, ja että pääministeri Benyamin Netanyahu on vastuussa rauhanprosessin jähmettymisestä. (JP)
2. ISRAELIN diplomaattilähteet tulkitsivat Abbasin puhetta PLO:n keskusneuvoston kokouksessa todeten, että ”Abbas on taas kerran siirtämässä maalitolppia vaatiessaan, että Israelin tulee suostua vetämään kaikki asukkaansa ja sotilaansa 1967 rajalinjoille, jotka tulevat olemaan tulevan Palestiinan valtion rajat”. Diplomaatti, joka puhetta tulkitsi, vakuutti edelleen, ettei Israelin taholta tule uusia luottamusta rakentavia myönnytyksiä ennen neuvotteluja PA:n kanssa, mutta ei sulkenut pois mahdollisuutta, etteikö niitä tehtäisi keskustelujen aikana.
”Jos Abbas kuvittelee saavansa enemmän Israelilta kieltäytyen neuvotteluista, hän on väärässä. Ei tule olemaan uusia yksipuolisia luottamusta herättäviä toimia voidaksemme aloittaa neuvottelut”, hän selitti.
Ulkoministeri Avigdor Lieberman hylkäsi Abbasin vaatimuksen suoralta kädeltä: ”Israel ei hyväksy ennakkoehtoja neuvottelujen aloittamiseksi. Kuka hyvänsä sellaisia ehtoja asettaa, pyrkii vain välttämään todellisuutta ja neuvotteluja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi.”
Toinen korkea ulkoministeriön virkailija kuvaili tilannetta taivaanrannan etääntymiseksi, sillä mitä hyvänsä Israel tarjoaa ei ole tarpeeksi. Hän viittasi Netanyahun kahden valtion perustamisen tunnustamisen sekä 10 kuukauden moratoriumin, jota Abbas ei pidä riittävänä vaan vaatii heti uusia myönnytyksiä. Hän epäilee, että tämä on Abbasin taktiikkana voidakseen välttää rauhankeskustelut, joissa hän joutuisi tekemään kompromisseja.
Hän esitti vaatimuksen, että kansainvälisen yhteisön tulee vaatia PA:n tulemista neuvottelupöytään välittömästi ilman lisäehtoja. (JP)
3. PA:N PUHEENJOHTAJA Mahmoud Abbas antoi haastattelun Haaretzin toimittajalle heti PLO:n puheensa jälkeen. Toimittaja toteaa Abbasin vaikuttaneen ”itsevarmalta ja hyvin nukkuneelta”. Hän selitti avoimen tuntuisesti omaa kantaansa. Hän ensimmäinen ohjeensa Netanyahulle oli, että tämä päättää täydellisestä rakennuskiellosta ilmoittamatta siitä julkisesti. Hän sanoo esittäneensä sen Barakille aiemmin pariin kertaan edellisten viikkojen aikana. Abbas selitti, ettei hänellä ole uusia ennakkoehtoja, vain vaatimus, että Israel noudattaa ”tiekartan” määräyksiä, jotka hän väittää PA:n toteuttaneen omalta osaltaan. Hän vakuutti toimittajalle, että hänen esityksenä Barakille oli tämä: ”Päättäkää kuuden kuukauden täydellinen rakennuskielto Länsirannalle ja myös Itä Jerusalemiin. Haluan vakuuttaa: Vaikkapa ilman julkista ilmoitusta siitä. Mutta minä vaadin täydellistä rakennuskieltoa. Alueella on tarpeeksi rakennusvalvojia. Tämän ajan kuluessa voimme palata neuvottelupöytään ja ehkäpä päästä sovintoon rauhasta. Odotan edelleen vastausta.”
ABBAS SELVITTELI myös lähihistoriaa neuvottelujen kulusta. Hän viittasi siihen, ettei ollut vaatimuksia rakennuskiellosta ennen 1993, koska ei ollut tiekarttaa, joka sitä edellyttää. ”Tiekartta asettaa vaatimuksia kaikille osapuolille. Meiltä vaadittiin terrorin lopettamista, Israelin tunnustamista ja jopa kiihotuksen lopettamista, kuten voitte havaita. Vaikka yhteiskomitea kiihotuksen lopettamiseksi lakkautettiin, me toimimme. Ei ole enää kiihotusta yhdessäkään moskeijassa, kuten väitettiin”, Abbas selitti. ”Turvallisuustilanne Länsirannalla on erinomainen. Mutta mitä te olette tehneet? Ette ole toteuttaneet ensimmäistäkään tiekartan määräystä. Te poistitte muutamia tiesulkuja, mutta 640 on jäljellä. En ymmärrä miksi. Meillä on turvallisuusyhteistyö, joten miksi ne pidetään?”
ABBAS selvitteli myös neuvottelujaan Olmertin kanssa, joita hän kuvaa kuin keskusteluiksi ostoksista supermarketissa: Toinen tarjoaa, ja toinen tekee oman tarjouksensa. Hän tarjosi Olmerille 1.9 % Länsirannasta; Olmert vaati 6.5 %. Keskustelut oli tarkoitus viimeistellä Washingtonissa 3. tammikuuta, mutta viime hetkellä Erekat peruutti matkansa ja tilanne pysähtyi siihen. Hän sanoi hyväksyneensä Olmertin analyysin, että Itä Jerusalemin arabiosat liitetään Palestiinan valtioon, ja juutalaisosat Israeliin. Jerusalemin pyhistä paikoista hän kertoi sovitun näin: ”Ehdotin, että niiden valvonta annetaan Natolle, mutta Olmert sanoi, ettei USA suostu siihen, eikä EU pysty jota esitin seuraavaksi. Lopulta sovittiin USA:n, Egyptin ja Olmertin kanssa, että niiden valvonta annetaan UNIFIL:n joukoille.”
Abbas sanoi kannattavansa Gilad Shalitin vapauttamista Hamasin neuvottelemin ehdoin, mutta että Marwan Barghouti tulee vapauttaa myös.
Lopuksi Abbas vakuutti, että hänen päätöksensä siirtyä syrjään on lopullinen.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1135431.html
Abbasin väitteeseen, ettei kiihotusta enää esiinny PA:n alueilla, kannattaa tutustua PA:n TV:n välittämään lastenohjelmaan, jossa nimenomaan kehotetaan tappamaan juutalaisia, elleivät he vapaaehtoisesti poistu ”Palestiinasta”. Videon kanssa voi olla vaikeuksia.
http://www.joelstrumpet.com/?p=2370
4. TURKIN AKTIIVISUUS Lähi Idän alueella herättää huolestuneisuutta monella taholla. Joelstrumpet kertoo artikkelissaan, että Turkin ulkoministeri Ahmet Davutoglu matkusti tiistain turkkilais-arbilaisen foorumin kokoukseen Damaskoksessa. Forum alkoi tiistaina. Foorumiin osallistuvien maitten diplomaatit Turkista, Syyriasta, Irakista, Libyasta, Qatarista Sudanista ja Somaliasta tapasivat toisensa keskusteluissa ennen tiistain foorumia.
Artikkelissa, jonka liitteenä on karttapiirrokset mainituista keskusteluihin osallistuneista maista, kiinnitetään huomio siihen, että foorumiin eivät osallistuneet maat, joita pidetään Iranin valtaa vastustavina maina; Egypti, Saudi Arabia ja Jordania. Edelleen Iran ja Afganistan ovat sieltä poissa, koska ne eivät ole arabimaita.
Artikkelissa kerrotaan edelleen, että forumissa sovittaneen ”Turkin vuoden” järjestämisestä arabimaissa ja ”Arabivuoden” järjestämisestä Turkissa ensi vuonna. Sen tarkoituksena on edistää Turkin ja arabimaitten keskinäisiä kehitysprojekteja sekä kansojen keskinäisiä suhteita. - Tältä pohjalta voidaan ymmärtää Turkin erottautuminen Israelista.
http://www.joelstrumpet.com/?p=2373#more-2373
5. ISRAELIN ja Englannin diplomaattisuhteet ovat lähes katkeamispisteessä Englannissa julistetun pidätysmääräyksen johdosta, joka dramaattisesti esti entisen ulkoministeri Tzipi Livnin, nykyisen Kadiman puheenjohtajan ja oppositiojohtajan, matkan Lontooseen, jossa hänellä oli sovittu puhe Juutalaisen Kansallisrahaston kokouksessa. Livnin toimisto aluksi ilmoitti rohkeasti, ettei pidätysuhka ollut syynä matkan perumiseen, mutta tilanteen kehittyessä kriisitilaan hän on joutunut alistumaan välttämättömään.
ASIA EI ole uusi, samanlainen pidätetyksi joutumisen uhka on ollut vuosikaudet, vaikka Englannin johtajat ovat toistamiseen vakuuttaneet korjaavansa lainsäädäntöä ilman tulosta. Englannin laki sallii minkä hyvänsä yksityishenkilön tai ryhmän tekevän vaatimuksen ulkomaalaisen pidättämisestä Englannissa epäiltynä sotarikoksista ja rikoksista inhimillisyyttä vastaan. Vaatimuksesta ei tarvitse ilmoittaa muille viranomaisille eikä hallituksella ole oikeutta puuttua siihen, vaikka se saisikin tiedon asiasta.
ISRAELIN ulkoministeriö antoi harvinaisen kovasanaisen lausunnon, jossa se syyttää Englannin oikeuslaitosta kyynisistä toimista, joita maan ääriryhmät esittävät. Lausunnossa vaaditaan, että Englannin hallitus lopullisesti toteuttaa lupauksensa poistaa Britannian ääriryhmien maan oikeuslaitoksen hyväksikäyttöä Israelia vastaan.
ENGLANNIN ulkoministeri David Miliband lopulta itsekin totesi tilanteen kriittisyyden ja soitti sekä ulkoministeri Liebermanille että Tzipi Livnille estääkseen tilanteen edelleen kärjistymistä.
ISRAELIN ulkoministeriön lausunnossa syytettiin Englannin hallitusta päättäväisen ja kiireellisen toiminnan puutteesta korjatakseen tämän kiistan, joka vahingoittaa maiden välisiä suhteita. Siinä valitettiin, etteivät Israelin johtajat voi enää vierailla Englannissa asemansa mukaisella arvokkuudella, ja uhattiin, että tämä tulee asettamaan esteitä Englannin halulle päästä osallistumaan Lähi Idän rauhanratkaisuun. Lieberman vakuutti, ettei hänen tarkoituksenaan ole etsiä riitaa Englannin kanssa, mutta että hän odottaa tasapuolista, oikeudenmukaista ja vähemmän yksipuolista kohtelua brittien taholta.
MILLABAND vakuutti tiistain lausunnossaan, että Israel on Englannin strateginen kumppani ja sen läheinen ystävä. Hän lupasi korjata asian niin pian kuin suinkin. (JP)
6. UUTISOTSIKOITA
- USA:n juutalaisjärjestöt ovat vaatineet, että korkein oikeus peruttaa alemman oikeuden päätöksen, jonka nojalla Israelin siviilivirkailijoita voidaan syyttää USA:n oikeusistuimessa. (JP)
- Poliisi ja Tzufimin asukkaat kävivät rajuja kahakoita rakennustarkastajien yrittäessä määrätä puskutraktorin takavarikoiduksi. Yksi poliisi haavoittui keskinkertaisesti, kaksi muuta lievemmin, ja 11 asukasta poliisien rajuissa otteissa, joita silminnäkijät kuvaavat raakalaismaisiksi. Paikalle oli kerääntynyt 60 nuorta, jotka yrittivät estää tarkastajien toimia. Asukkaat sanovat, että kohteella on voimassa oleva lupa. (JP)
- Har Bracha yeshivan kapina Barakia vastaan leviää, ainakin Otnielin yeshiva lähellä Hebronia ilmoittaa liittyvänsä Har Brachan rinnalle.
- Venäläinen liikennekone oli vähällä murskautua yrittäessään laskeutua väärälle kiitoradalle. Valvontatorni sai koneen ajoissa kääntymään, mutta vasta kolmas yritys onnistui oikealle radalle. (JP)
- Ryhmä juutalaisia, jotka haluavat juutalaisten aktiivisempaa nousemista Temppelivuorelle järjestävät pyhiinvaellusmatkan Temppelivuorelle hanukan kunniaksi torstaina. He odottavat runsasta osanottajamäärää saadakseen tukea ajatukselleen. (JP)
- Apulaisulkoministeri Danny Ayalonin laatima harvinainen vetoomus arabikansoille liittyä Israelin kanssa rauhan rakentamiseen Lähi Itään. Kirjoitus julkistettiin Asharg Alawsat lehdessä tiistaina otsikolla ”Open Letter to the Arab World” (avoin kirje arabimaailmalle). Siinä kehotetaan liittymään yhteiseen taisteluun uskonnollisia äärisuuntia ja ilmaston muutosta vastaan, erikoisella maininnalla Iranista ja sen tuesta terrorijärjestöille. Myös Iranin uhka alueelle ja sen kehittämä ydinpommi olivat Ayalonin vetoomuksen taustalla yhteisen painostusrintaman muodostamiseksi. (JP)
- Iran testasi eilen uutta Sejil-2 ballistista ohjusta. USA:n Valkoinen Talo hyväksyi sanktioita öljytuotteiden Iraniin vientiä vastaan. Iran vähättelee sen merkitystä, eikä se tule voimaan ennen kuin kongressi vahvistaa sen..(haaretz)
- Ehud Barakin vaimo oli palkannut toisen laittoman työntekijän Tel Avivin loistoluokan asuntoonsa. Poliisi kuulusteli vaimoa eilen. (INN)

Tuesday, December 15, 2009

TIISTAI 15.12.09
1. HAR BRACHA Yeshivan johtaja rabbi Eliezer Melamed sanoo, että puolustusministeri Ehud Barakin hyökkäykset hänen johtamaansa yeshivaa vastaan ovat verrattavissa herjauksiin murhasta (blood libel) ja osa tarkoituksellisesta kampanjasta kiihottaa kansaa uskonnollisia johtajia vastaan. Melamed sanoi puhuessaan Bat Yam synagogassa maanantai-iltana, että ”Barak aloitti hyökkäyksensä yeshivan opiskelijoita ja häntä vastaan henkilökohtaisesti nostaakseen omaa poliittista asemaansa, mutta hän tuhoaa samalla armeijaa, kansallista yhtenäisyyttä ja demokratian perusteita”. Puolustusministeri Barak oli edellisenä iltana katkaissut Har Bracha yeshivan suhteet armeijaan ja poistanut sen ns. hesder- projektista, jonka kautta yeshiva-opiskeiljat osallistuvat asepalvelukseen. Hesder-järjestelmän piiriin kuuluu 40 yeshiva instituutiota, minkä kautta 7 500 yeshivoissa opiskelevaa suorittaa asepalvelustaan. Har Bracham yeshivasta heitä on 150 opiskelijaa järjestelmän mukaisessa projektissa. Tämä on ensimmäinen tämän tason ristiriita.
RABBI Melamed ilmoitti eilen, että yeshiva-opiskelijoilla on oikeus kieltäytyä armeijan käskyistä, jotka ovat ristiriidassa uskonnollisen lain kanssa erikoisissa olosuhteissa, kuten käsky sotilaille osallistua juutalaisyhteisöjen tuhoamiseen. Melamed vakuutti puheessaan Bat Yamissa, että hän on aina korostanut asepalveluksen merkitystä oppilailleen ja että se on tärkeä uskonnollinen velvollisuus. Siksi hän valittaa joutumistaan median huomion keskipisteeksi ja puolustusministerin herjausten kohteeksi.
Rabbi Melamed esitti kantaansa selittäen, että on sanottu, että ”sotilaalla on komentaja ja se ei ole rabbi”. Edelleen hän selitti, että ”kansalle uskotellaan, että rabbit vaarantavat armeijan toiminnan, mutta se ei ole totta. Se on turvallisuusjärjestelmä, joka sekoittaa armeijan poliittiseen peliin, mikä vaarantaa armeijan.” Hän vakuutti, että ”kaikki erimielisyydet armeijan kanssa koskevat poliittisia toimia, joilla sotilaita nostetaan toisiaan vastaan, eikä sillä ole mitään tekemistä turvallisuuskysymysten kanssa”.
Melamed otti esimerkin, miten hän kannatti toista Libanonin sotaa, ja miten hänen johtamansa 150 oppilasta palvelevat armeijassa hänen kehotuksestaan, koska se on kansallinen velvollisuus. ”On uskonnollinen ansio mennä sotaan, vaikka jotkut armeijan toimet ovat ongelmallisia. Ilman armeijaa tilanteemme olisi kestämätön.”
Kuitenkin Melamed selitti, että on aivan eri asia osallistua maansa puolustamiseen ja taistella vihollista vastaan ihmishenkien pelastamiseksi, kuin komentaa sotilaat omaa kansaansa vastaan tai tarpeettomasti antaa heille komentoja, jotka rikkovat seremonialakia tai sapattia. Hän kyselee, eikö demokratiassa rabbilla olisi oikeutta esittää vilpitöntä kantaansa? (JP)
2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barakin hyökkäys Melamedia ja hänen johtamaansa yeshivaa vastaan sattuivat jännittyneen ilmapiirin aikaan, jolloin Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöt vastustavat pääministeri Netanyhaun laatiman rakennuskiellon toteuttamista pitäen sitä kohtuuttomana sen yhteisöille aiheuttamien miljardin NIS:n menetysten vuoksi ja tarpeettomana, koska sillä ole saatu enempää PA:n kuin kansanvälisen yhteisön myötätuntoa. Melamed on saanut paljon tukea korkeilta rabbeilta, mutta myös kritiikkiä.
ASHKENAZI päärabbi Yona Metzger, joka vieraili saattueensa kanssa eilen tuhotussa moskeijassa Kfar Yasufin kylässä, eritteli tilannetta selittäen, että ”armeijassa sotilaan on seurattava komentajaansa, ja komentaja on hänen rabbinsa”. Hän kuitenkin jatkoi, ettei ole oikein, että upseerit komentavat sotilaitaan toimimaan vastoin omaatuntoaan. Metzger sai luvan armeijalta vierailla Kfar Yasuf arabikylässä, jossa hän valitti moskeijalle aiheutettua tuhotyötä luvaten tukea sen korjaamiseksi sekä luovutti moskeijaan uusia Koraaneja. Hänen myötätunnon osoitukseksi tarkoitettu eleensä ei ollut kaikkien mieleen, ei edes arabikylässä, jossa järjestettiin pieni mielenosoitus hänen käyntinsä aikana.
ISRAELIN päärabbinaatin hallitus käsittelee Har Brachan tilannetta seuraavassa kokouksessaan. Tilaisuuteen kutsuttaneen myös puolustusministeriön edustaja esittämään ministeriön kannan. (JP)
3. KIRYAT ARBAN yeshivan yläasteen johtaja rabbi Avinoam Horowitz pelkäsi, että Ehud
Barakin päätös Har Brachan erottamisesta hesder-järjestelmästä vaikuttaa kielteisesti hänen johtamansa laitoksen opiskelijoihin. ”Olemme opettajina saaneet työskennellä lujasti palauttaaksemme nuorten luottamuksen valtion instituutioihin sen jälkeen, mitä tapahtui Gush Katifissa ja Amonassa. Barakin päätös vain syventää vieraantumisen tunnetta, mitä nuoret kokevat puolustusvoimia, hallitusta ja muita instituutioita kohtaan. Tämä on isku nuoria vastaan, jotka tuntevat tulleensa työnnetyiksi nurkkaan. He ovat saaneet ensimmäisen iskun, mutta siitä huolimatta he jatkavat palvelemistaan valtiota suurella uskollisuudella, suuremmalla kuin moni muu osa yhteiskunnasta. Tilanteen raakuus on siinä, että takana on keskitetty yritys pakottaa nämä idealistiset nuoret osallistumaan unelmiensa tuhoamiseen.”
Hesder-yeshivoitten johtajat ilmoittavat, etteivät he hyväksy Barakin päätöstä ja jatkavat työtään hänen päätöksensä peruuttamiseksi.
GUSH ETZIONIN yeshivan rabbi Haim Druckman valittaa, että Barak teki näin hätäisen päätöksen, sillä hän uskoo sovinnon ja kompromissin löytyneen, jos neuvotteluille olisi annettu tarpeeksi aikaa. Hän sanoo vastustavansa poliittisia mielenosoituksia armeijan piirissä. Kiryat Arban rabbi Eliezer Waldman totesi, että nyt me kaikki olemme Har Bracha.
TIEDE- JA TEKNOLOGIAMINISTERI, Israel Beiteinun puheenjohtaja, Daniel Herschkowitz sanoi pyytävänsä, että Barak harkitsisi päätöstään uudelleen, sillä ”keskusteluyhteyden puuttuminen Barakin ja rabbi Melamedin välillä johtaa katastrofiin”. Hän lisäsi, että tilanne voi johtaa vain rabbi Melamedin muuttumiseen marttyyriksi, mikä lisää ideaalisten sotilaitten halua vastustaa upseeriensa käskyjä armeijassa.
HAR BRACHA on entinen Nahal-joukkueen tukikohta, josta muodostettiin asuntoyhteisö 1983, ja jonka kasvaminen alkoi yeshivan muutettua sinne. Siellä asuu nyt 1300 ihmistä. (JP)
4. PLO:N KESKUSKOMITEA kokoontunee tänään tiistaina Ramallahiin. Kokouksen asialistalla on Mahmoud Abbasin toimikauden sekä Palestiinan Lakiasäätävän Neuvoston (PLC) toimikauden jatkaminen. Abbasin virallinen toimikausi päättyi 10. tammikuuta, mutta hän on jatkanut ilman valtuuksia. Abbas on vihjaillut, että hän haluaa siirtyä syrjään eikä asettua ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa, joiden ajankohta on auki, koska Hamas ei ole hyväksynyt PA:n tekemiä ehdotuksia niiden ajasta. Abbasia on pyydetty jatkamaan puheenjohtajana, sillä sopivaa ehdokasta ei ole löydetty, jolla olisi tarvittava kannatus.
IDF antoi luvan 17 Gazassa asuvalle neuvoston jäsenelle luvan tulla rajan yli Ramallahiin kaksi päivää kestäviin neuvotteluihin.
PLO:n neuvosto, jossa Abbasille uskollisilla on enemmistö, tullevat jatkamaan hänen toimikauttaan, kuten myös 132 jäsenen PLC:n toimikautta. Sen toiminta on halvaantunut, sillä osa sen jäsenistä asuu Gazasta, eivätkä pääse henkilökohtaisesti paikalle. Istuntoja on pidetty videon välityksellä. Sen toimikausi päättyi 24. tammikuuta 2009.
5. ISRAELISSA kehitetty miehittämätön 9-metrin pituinen tiedustelualus Protector SV, toisella nimellään Death Shark, on herättänyt suurta mielenkiintoa suorituskyvyiltään Persianlahdella. Se toimi Singaporen laivaston alaisuudessa. Alusta ovat kyselleet ainakin Intia ja Etelä Korea, joiden pitkien rantaviivojen valvontaan alus sopisi erinomaisesti. Alus on varustettu sekä vihollisaluksesta että lentokoneesta ammuttujen ohjusten torjuntalaitteistolla (SIWS). Laitteisto on Typhoon raskas MK-49 mode 0 konekivääri, jolla on laserin tarkkuus 50 km:n etäisyydellä; sen tutkaohjaus pysyy kohteessaan merellä, maalla tai ilmassa kovassakin aallokossa. Aluksessa on neljä korkealaatuista satelliittikameraa, jotka pystyvät erottamaan auton rekisterilaatan 26 km:n etäisyydellä. Lisäksi aluksessa on tutka- ja sähköoptiset järjestelmät, jotka välittävät kolmiulotteisia kuvia maalla sijaitsevaan ohjauskeskukseen, sekä vihollisaluksen tiedonvälitys- ja muun elektroniikan häirintäjärjestelmät joko aluksia, torpedoja ja syvyyspommeja vastaan. (www.debka.com)
6. UUTISOTSKOITA
- Likudin keskuskomitea äänestänee Netanyahun laatimasta 10 kuukauden rakennuskiellosta Juudeaan ja Samariaan ensi kuussa, 28. tammikuuta 2010.
- Israelin Dimonan ydinlaitosta vakoillut Mordechai Vanunu arvelee, että Barack Obama voisi vapauttaa hänet, koska tämä vastustaa ydinaseita. (JP)
- PA:n viides turvallisuuspataljoona on päättänyt koulutusjaksonsa ja ottanee vastuualueensa jossakin Länsirannan kaupungissa. Uuden pataljoonan kouluttaminen alkanee tammikuussa, elleivät koulutuksesta vastaavan kenraali Keith Daytonin ja PA:n pääministeri Salaam Fayadin välille syntynyt luottamuspula romuta koko ohjelmaa. (JP)
- Oppositiojohtaja Tzipi Livni joutui peruuttamaan Lontoon matkansa, koska hänestä oli julkistettu pidätysmääräys Englannissa PA:n aloitteesta. (JP)
- Poliisin väitteet syövyttävän kemikaalin käytöstä sitä vastaan sen tehdessä yllätysiskun Rauhantaloon Hebronissa 2008 ovat osoittautuneet perättömiksi.
- Hamas jatkaa Gazassa viikon kestäviä 22-vuotissynttärijuhliaan. Hamasin johto lupasi yllätyksiä, joita kuitenkaan ei ole vielä ilmaantunut. Gilad Shalitin vapauttaminen tuhatta vankia vastaan olisi ollut sellainen, mutta se ei näytä toteutuvan. Varsinkin Iran kehottaa Hamasia etenemään hitaasti asiassa.
- Välimerellä kaatuneen aluksen yksi miehistön jäsen pelastettiin äskettäin. Hän ilmoitti olevansa Australiasta, mutta sen lähetystö ei tunne sen nimistä miestä.
- Israelissa kehitetty ohjaajaton kone (UAV) Hermes 900 teki onnistuneen koelennon. Kone kehitettiin Hermes 450 pohjalta, jolla on 170 000 lentotunnin kokemus, yksi niistä UAV-koneista, jotka yltävät yli 100 000 lentotuntia. Hermes 900 voi lentää 30 000 jalan korkeudessa ja ottaa 660 paunan kuorman kaikissa sääoloissa. Sen moduli-rakenne takaa nopean huollon ja korjauksen lentojen välillä. Elbit-komentotokeskus (UGCS), toiminnan ohjaus, automaattinen lento ja laskeutuminen hiljaisen koneen äänen lisäksi ovat sen ominaisuuksia. Se on varustettu viimeistä huutoa olevilla sähköisillä laitteilla, sähköoptisin laittein, laserohjauksella ja elektronisilla tiedustelulaitteilla. Kone pystyy lentämään Iraniin saakka. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134997

Monday, December 14, 2009

MAANANTAI 14.12.09
1. PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu haluaa politisoida Jerusalemin kysymyksen myös siltä osin, mikä normaalisti kuuluisi kaupungin omaan tehtäväkenttään. Netanyahu ilmoitti eilen, että hän henkilökohtaisesti tulee valvomaan talojen purkamista Itä Jerusalemin alueella. Hän selvitti, että hänen sotilasneuvonantajallaan on viimeinen sana ratkaistaessa yksityisten purkukohteiden kohtaloa. ”Vasta hänen myönteisellä päätöksellään kaupungin purkutiimit saavat aloittaa tehtävänsä”.
Kansanedustaja Uri Ariel esitteli pääministerin uutta käsittelymenetelmää Knessetin lakikomitean kiireellisessä istunnossa, jossa käsiteltiin 7-kerroksisen asuintalon Beit Yonatanin kohtaloa, jonka oikeuskansleri Mazuz oli määrännyt purettavaksi ja jota pääkaupungin oikeusopillinen neuvonantaja Yossi Habilo vaatii toteutettavaksi. Lakikomitean jäsenet Zeev Elkin (Likud), Yariv Levin (Likud), Zevulun Orlev (Juutalainen Kotimme) ja Uri Ariel (NU) pitävät Beit Yonatanin purkamiskäskyä poliittisena samaan aikaan, kun satoja laittomia arabitaloja odottaa oikeuden päätökseen perustuvaa purkamistaan.
Beit Yonatan talon rakensi Ateret Kohanim vuonna 2002 asuttaakseen juutalaisia entiseen juutalaisten asuttamaan mutta nyt arabienemmistöiseen Silwanin lähiöön. Talossa asuu seitsemän juutalaisperhettä, jotka jouduttaisiin karkottamaan kodeistaan.
JERUSALEMIN pormestari Nir Barkat vastustaa Beit Yonatanin purkamista. Hän esitteli Knessetin lakikomiteassa suunnitelmaansa, jonka mukaan lähiöön saadaan rakentaa 4-kerroksisia taloja kahden kerroksen sijaan. Beit Yonatanin neljä alinta kerrosta saisivat jäädä asuinkäyttöön, mutta kolme ylintä kerrosta joko sinetöidään tai puretaan.
Alkuperäinen oikeuden päätös talon sinetöimiseksi tehtiin 11.02.2007, mutta siitä on valitettu ja käsitelty 7 kertaa uudelleen eri oikeustoimissa, joissa talon sinetöintipäätös pidettiin voimassa. Barkat puolustaa esitystään sillä, että sen ansiosta 90 % laittomasti rakennetuista taloista todettaisiin laillisiksi. Lakikomitean jäsenet haluavat kuitenkin selityksen, miksi Mazuz ja Habilo ovat valinneet tämän talon vaatien oikeudenpäätösten kiireellistä toteuttamista. (JP)
2. PUOLUSTUSMINISTERI Ehud Barak avasi uuden taistelurintaman, tälläkin kertaa kotirintamalla, jossa haavoittuminen on korkeintaan henkistä laatua.
HAR BRACHA yeshivan johtaja rabbi Eliezer Melamed ilmoitti Juudean ja Samarian rakennuskieltopäätöksen yhteydessä, että hän kieltää yeshivassa opiskelevia osallistumasta pääministerin ”laittoman käskyn”, kuten hän sitä nimittää, toteuttamista suojellessaan rakennustarkastajia asukkaitten vihaisia reaktioita vastaan. Apulaispuolustusministeri Matan Vilnai komensi Melamedin luokseen kuuntelemaan, miten armeijassa käskyjä noudatetaan, mutta rabbi sanoi, ettei hän suostu käsittelyyn, joka muistuttaa koulupojan kutsumista rehtorin puhutteluun. Samalla tavoin hän kieltäytyi Barakin tarjouksesta keskustella asiasta eilen illalla. ”Israelin Napoleonina” tunnettu Barak katsoi tämän horjuttavan hänen omaa arvovaltaansa ja teki yksipuolisen päätöksen, joka katkaisee yeshivan yhteydet armeijan kanssa ja samalla sille kuuluvat tukivarat. Puolustusministeriön ja hesder (järjestely) yeshivot välisen sopimuksen mukaan hesder yeshivoiden opiskelijat suorittavat 18 kuukauden asepalveluksen sekä 3.5 vuoden mittaisen juutalaisuuden opiskelujakson.
Israelissa on 40 hesder yeshivaa. Noin 6000:sta uskonnollisesta yläasteen opiskelijasta 1 500 valitsee hesder yeshiva-tien, 800 valitsee asepalvelukseen valmistavan akatemian (mechinon), jonka ohjelma on vuoden mittainen. Sadat opiskelijat siirtävät asepalveluksensa keskittyäkseen vuosikausiksi yeshiva opiskeluun.
Arviolta 150 Har Brachaa yeshivan opiskelijaa suorittaa asepalvelustaan eri asteella hesder-sopimuksen mukaisesti. Hesder opiskelijoita on kaikkiaan n. 7 500, joiden vuosibudjetti on 22 miljoonaa NIS puolustusministeriön budjetissa.
Barak sanoo keskustelleensa tilanteesta IDF:n komentajan Gabi Ashkenazin kanssa, joka puoltaa hänen päätöstään. Yeshivan tulkinta kieltäytyä toimista, joilla estetään Israelin maan rakentaminen, on jatkoa asevelvollisten rauhattomuuteen ja hetkittäisiin mielenosoituksiin.
Rabbi Melamed sanoo Barakin ja Vilnain käytöksen loukanneen hänen arvovaltaansa ja kunniantuntoaan. Melamed on saanut tukea monelta taholta, useiden arvovaltaisten rabbien asettuessa puolustamaan hänen kantaansa. Rabbi sanoo saaneensa kutsun Barakilta vasta vähän ennen esitettyä aikamäärää, eikä kiireinen rabbi voi toimia sen mukaan. (JP)
3. SATOJA MIELENOSOITTAJIA kokoontui Länsimuurin (Kotelin) ulkopuolelle eilen illalla huolimatta koleasta ja tuulisesta ilmasta. He sytyttivät hanukka-kyntteleitä ja lauloivat perinteisiä juutalaisia lauluja. Tilaisuus oli samalla mielenosoitus ”pyhän paikan haredisoimista” vastaan. paikalle kerääntyneet 300 ihmistä vaativat eri sukupuolten erottamista koskevan käytännön poistamista ja vapauden esittää uskonnollisia tunteitaan perinteittensä mukaisesti ilman tiukkoja sääntöjä paikan pyhyyden tunnustamisen lisäksi.
Masorti liikkeen johtava rabbi Andrew Sacks valitti median edustajille, että on surullista seurata Kotelin muuttumista yhä enemmän kiihkeän ortodoksisuunnan hallitsemaksi sen sijaan, että se palvelisi koko Israelin kansaa. Hän otti esimerkiksi ulkomaisten vierailijoiden hämmennyksen, kun he tulevat yhteisenä miesten ja naisten ryhmänä vain joutuakseen erotetuiksi tullessaan Länsimuurin eteen. Hän sanoi, että uudet ID-korttinsa saaneet maahanmuuttajat ja IDF:n sotilaat yhä harvemmin juhlivat päiväänsä Länsimuurilla.
”Tilanne on todella paha, kun täällä olevat ihmiset tekevät kaikki päätökset”. Hän ei hyväksy tapaa, millä miehet osoitetaan määrättyyn karsinaan ja naiset toiseen. ”Tämän täytyy loppua”, hän julistaa. Rabbi Gil Nativ, joka 71. laskuvarjojoukkueen mukana oli vapauttamassa Länsimuuria ja Temppelivuorta 1967, sanoo tulleensa eilen illalla tilaisuuteen osoittaakseen, että Kotel ja Temppelivuori täytyy vapauttaa uudelleen. Hän totesi, että paikka vapautettiin koko Israelin kansaa eikä jotain ryhmäkuntaa varten. (JP)
Kuin jatkoksi edelliselle, sefardien päärabbi Shlomo Amar antoi tulkinnan, jonka mukaan konservatiivisen suunnan kautta kääntynyt 13-vuotias poika, joka kuoli viikonvaihteen aikana Madirissa, tulee haudata juutalaisen lohkon ulkopuolelle. Sinne haudataan juutalaiset, joiden juutalaisuus on kyseenalaistettu. (JP)
4. NETANYAHUN aloitteesta laadittu etuoikeutettujen israelilaisyhteisöjen lista hyväksyttiin eilen hallituksen istunnossa, vaikka sen ennustettiin menevän ensin komitean tutkittavaksi. Vasemmiston kannatus tuli ilmeisesti sillä, että Juudeassa ja Samariassa sijaitsevat yhteisöt eivät saa talonrakennus ja infrastruktuuritukea rakennuskiellon aikana. Listaan kuuluu nyt 1,9 miljoonaa ihmistä, niiden mukana 110 000 ”setleriä” ja 800 000 arabia. Arabikylien ottamista mukaan perustellaan sillä, että näin pienennetään eroa keskustan ja sivummalla sijaitsevien yhteisöjen välillä, mutta toinen vähintään yhtä tärkeä tekijä on turvallisuuden takaaminen maan kaikille asukkaille. Arabien turvallisuuden puolustaminen kuuluu myös armeijan tehtäviin, vaikka Israelissa he eivät osallistukaan asepalvelukseen.
Monet listan ulkopuolelle jätetyt kaupungit ilmaisivat tyytymättömyytensä listaan pyrkien osoittamaan, miten tärkeä niiden mukanaolo on. Maale Adumim ja Jerusalem olivat eniten pettyneitä, mutta pääministeri lupaili, että ne otetaan mukaan myöhemmin.
Tyytymättömyyttä on esiintynyt varsinkin vasemmiston parissa siksi, että mukaan on otettu pieniä juutalaisyhteisöjä Juudeassa ja Samariassa, joiden uskotaan joutuvan PA:n valvontaan rauhansopimuksen yhteydessä. Barak sai syytösryppyjä päälleen suostuessaan listaan, vaikka hän aiemmin vastusti sitä juuri noilla perusteilla. (JP)
5. UUTISOTSIKOITA
- PA aikoo korjata Yasufin moskeijan tulipalon aiheuttamilta tuhoilta. Poliisi etsii tuhotyön tekijää todeten, ettei graffitin nimi Effi luultavasti ole tekijän nimi.
- Joukko rabbeja halusi mennä Yasufin moskeijan paikalle mukanaan Koraaneja ja valittelut tihutyön johdosta, mutta heitä ei päästetty sinne. (JP)
- Osa Välimerellä kaatuneen rahtilaivan ukrainalaisesta miehistöstä pääsi pois sairaalasta ja heidät lennätetään kotiinsa. Kuusi ihmistä on vielä kateissa. Miehistön pelastetut jäsenet ilmaisevat kiitoksensa ja kehunsa IDF:n pelastustoimien nopeasta ja tehokkaasta suorittamisesta. (JP)
- Hamasin johtoa kävi muutama päivä sitten kysymässä Hizbullahin johdon mieltä Gilad Shalitin vapauttamisesta. Hizbullahin apulaisjohtaja Sheikh Naim Kassdim arvioi, ettei Israel hyökkää Libanoniin lähi aikoina. Hän kuitenkin vakuutti järjestön olevan valmiina. Israelissa pelätään, että Libanonin USA:lta lupaamat ja saamat aseet voivat joutua Hizbullahin käsiin.
- Poliisi pidätti eilen palestiinalaisen rakennustyöntekijän Ashkelonissa saamansa vihjeen perusteella. Laajan etsintäoperaation jälkeen mies löydettiin rakenteilla olevan talon hissikuilusta. Hänellä ei ollut löydettäessä pommia mukanaan, mutta hän oli suunnitellut suurta iskua kaupungin arkoja laitoksia vastaan, jotka onnistuneessa pommi-iskussa voisivat aiheuttaa suurkatastrofin. Miehellä ei ollut työlupaa Israelissa. (JP)
- Barry Rubin vakuuttaa JP:n artikkelissaan, ettei PA ole kiinnostunut sopimuksesta Netanyahun kanssa, sillä hän saa kaiken ja enemmän kuin osaa toivoakaan USA:n, EU:n ja YK:n myötävaikutuksella ja painostuksella tekemättä yhtään mitään ja antautumatta kosketuksiin Netanyahun saastaisen hallituksen kanssa. Islamin opin mukaan ystävyyttä ja läheistä kontaktia juutalaisen kanssa tulee välttää, koska sillä on saastuttava vaikutus. Hamas toteuttaa tätä oppia kaivamalla kristittyjen ruumiit ylös maasta, koska he uskovat niiden saastuttavan islamin pyhää maata. Uutinen ei kerro, mitä niille tehdään sen jälkeen. Jos ne poltetaan, saastunut ilma on tuhoisampi. (JP)
- Charles Krauthammer kutsuu Kööpenhaminan ilmastokonferenssin päätöksiä uudenlaisen sosialismin toteuttamiseksi, tällä kertaa ei vain kansallisella vaan kansainvälisellä tasolla, missä kansainvälisin päätöksin siirretään valtavia summia kehittyneistä teollisuusmaista alikehittyneille maille. (JP)
- Iranin presidentti Ahmadinejad piti hyvänä pilana Hamasin johtajan Khaled Mashaalin tarjousta toimia välittäjänä Jemenin houthi-kapinallisten ja Saudi Arabian välisissä taisteluissa. Mashaal vie saudien esityksen Manaman Gulf-maitten vuosikokoukseen. Saudit haluavat, että Iran antaa vakuutuksen pysyä erossa Jemenin taisteluista. Iran tukee kapinallisia asein ja rahavaroin. Manaman kokouksen varsinaisena aiheena on Iranin ydinsuunnitelma. Ahmadinejadin kerrotaan kehottaneen Mashaalia pysymään lestissään, eli palestiinalaisten asioissa eikä sotkeutua isojen leikkeihin. (Debkafile)

Sunday, December 13, 2009

SUNNUNTAI 13.12.09
1. TUNTEMATTOMAT vandaalit tunkeutuivat perjantaina aamuyöstä Yusufin kylän moskeijaan lähellä Nablusia sytyttäen tuleen rukousmattoja ja kirjahyllyn kirjoineen sekä kirjoittaen lattialle iskulauseen ”Hintalappu – terveisin Effi”. Tuli ehti aiheuttaa jonkin verran vahinkoa moskeijan sisällä turmellen myös lattiaa peittävää yhtenäistä mattoa.
Media syyttää ilman perusteita ”setlereitä” viitaten siihen, että sana hintalappu esiintyy usein heidän muissa iskulauseissaan, esim. tuhoamissaan muslimien hautakivissä. Samaa syyttivät sekä puolustusministeri Barak ja turvallisuusjohtajat että presidentti Peres, joka esitti syytöksensä ennen matkaansa Kööpenhaminan ilmastokonferenssiin edustamaan Israelia. Barak sanoi epäilevänsä, että isku moskeijaan oli tarkoitettu iskuksi rauhanprosessia vastaan.
IDF sanoo nostaneensa hälytysvalmiuttaan odottaessaan palestiinalaisten väkivaltaisuuksia vastauksena iskuun heidän moskeijaansa. Armeijan turvallisuusjoukoilla on ongelmia miehistö-pulansa vuoksi, sillä se on siirtänyt sotilaita rakennustarkastajien turvaamiseksi heidän kierrellessään Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä. Joissakin tapauksessa yhteisöjen asukkaat ovat panneet huvittuneina merkille, että kiertääkseen asukkaitten asettamat tiesulut ja vastustuksen tarkastajat ovat poliisin ja sotilaitten saattamina tulleet yhteisöihin arabikylien kautta, joiden asukkaat hurraavat heille mutta joita armeija ja poliisi normaalisti välttävät peläten arabien vihamielisiä reaktioita. (JP)
2. www.debka.com käsittelee artikkelissaan tilannetta Juudeassa ja Samariassa todeten, että siellä on muodostunut vaarallinen valtatyhjiö. ”Kuka tahansa heitti tulitikun Nablusin lähellä olevaan moskeijaan, heitti sen kuiviin polttopuihin”, on Debkafilen kirjoituksen teemana. Artikkelin mukaan PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas kiertää Euroopan ja Amerikan pääkaupunkeja julistaen siellä, ettei Israelin hallituksesta ole rauhankumppaniksi, mutta Netanyahun ja Barakin vastaus Abbasin kieltäytymiseen keskusteluista on myönnytys, josta osoituksena on 10 kuukauden rakennuskielto Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöissä. Debkfile toteaa, että arabit pitävät tätä Netanyahun hallituksen heikkoutena, jota he pyrkivät hyödyntämään. Abbas vahvistaa Euroopan johtajia omaksumansa linjan tueksi, jonka päämääränä on kieltäytyminen sopimuksesta Israelin kanssa.
SHIN BETIN johtaja Yuval Diskin kutsuu Abbasin politiikkaa ”diplomaattiseksi kansannousuksi”, eli intifadaksi, joka voi roihahtaa tuleen koska tahansa. Netanyahun politiikka on Debkafilen arvion mukaan nostattanut Juudean ja Samarian juutalaisjohtajat taistelurintamaan hallitusta ja Likudin johtoa vastaan, joitten he katsovat puukottavan heitä selkään. Mutta Debkafile katsoo, että myös palestiinalaiset ovat havainneet ilmapiirin suotuisaksi oman väkivaltakampanjansa aloittamiseksi, mikä voi johtaa todelliseen kansanousuun. Osoituksena tästä on viikon aikana sattuneet kolme vakavaa pommi-isku yritystä, jotka onneksi IDF pystyi estämään. Yksi oli suuri tienvarsipommi Beit Elin lähellä armeijan käyttämän tien varrella ja toinen lähellä Hebronia. Kolmas oli PFLP:n yritys kuuden putkipommin kuljettamiseksi Kalandian tiesulun kautta. Pommit oli tarkoitus sytyttää Jerusalemissa. Pommeja kuljettanut saatiin kiinni.
DEBKAFILE analysoi tilannetta todeten, että Netanyahu on antanut Ehud Barakille valtuudet toimia parhaaksi katsomallaan tavalla tilanteen hallitsemiseksi ottamatta huomioon, että Barak epäonnistui surkeasti 2000 Arafatin aloittaessa armottoman toisen intifadansa, joka surmasi sadoittain siviilejä. Barak kuitenkin antoi sotilaille käskyn ampua kovilla maahan tai ilmaan eikä kohti väkivaltaisia palestiinalaisia. Hän jatkoi tätä ”myönnytyspolitiikkaansa” Olmertin aikana Gazan terroristeja vastaan näiden terrorisoidessa siviilejä Gazan läheisyydessä. Vastauksena summittaisille raketti-iskuille sotilaille annettiin komento suunnata tulensa autioihin taloihin tai pelloille eikä sinne, mistä raketteja ammuttiin.
3. PERJANTAINA arabit yhdessä ulkomaalaisten kiihottajien ja anarkistien kanssa aloittivat rajun mielenosoituksen Sheikh Jarran lähiössä Jerusalemin itäosassa pyrkien sisään juutalaisten asumaan taloon. Poliisi meni väliin. Syntyneitten kahinoitten aikana poliisin ja mielenosoittajien välillä 22 palestiinalaista ja kuusi poliisia haavoittui.
VIIMEISIN väkivaltaisuus tapahtui eilen illalla Gush Etzionissa. Nuori nainen oli toisten mukana odottamassa bussia, kun paikalle tullut arabi puukotti häntä selkään. Arabi yritti osua toiseenkin paikalla olleeseen, mutta tämä pääsi pakoon. Arabi pakeni paikalta läheiseen Al Aroobin arabikylään. Puukotettu nainen on kohtalaisessa kunnossa sairaalassa. Puukotus tapahtui tiellä no 60 Jerusalemin ja Kiryat Yarban (Hebronin) välillä.
Puolustusministeri Ehud Barak poisti tiesulut ja tarkastuspisteet alueelta ”myönnytyksenä arabeille ja Abbasin aseman vahvistamiseksi”. Tämän tien varrella on sattunut useita verisiä hyökkäyksenä. Kolme vuotta sitten samalla pysäkillä murhattiin 3 juutalaisnuorta.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134945
4. VASEMMISTOPUOLUEET ovat kiihdyksissään Netanyahun julkistaman etuoikeutettujen yhteisöjen listan vuoksi, koska siihen on otettu mukaan joitakin syrjäisiä juutalaisyhteisöjä Juudeassa ja Samariassa. Perjantaina Ehud Barak sai Netanyahun lupaamaan Ashkelonin kaupungin lisäämiseksi listaan, ja Netanyahu oma-aloitteisesti lisäsi sinne myös Maale Adumimin kaupungin Jerusalemin ja Jerikon tien eteläpuolella. Edelleen ehdokkaina listaan ovat Beit Shean sekä druusikylät Usufiya ja Daliat al-Carmel, joille hallitus äänestää 50 miljoonaa ehkä tämän päivän istunnossaan, ja viimeisenä Jerusalem.
INN ennustaa kiihkeää keskustelua etuoikeutettujen listasta istunnossaan tänään. Labour haluaa lisätä siihen Ashkelonin ja Maale Adumimin; Shas puolue haluaa siihen Maale Adumimin, muutamia Itä Jerusalemin lähiöitä sekä Gush Katifista karkotettujen juutalaisten uudet asuntoalueet. Jyrkintä kritiikkiä esittää Peace Now erillisten juutalaisyhteisöjen sisällyttämisestä listaan, koska se katsoo sen vaikeuttaman ”rauhanprosessia”. Hallituksessa on useita ministereitä, jotka voivat vastustaa listan hyväksymistä.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/134948
5. Hamasilla on tänään perustamisensa 22-vuotissynttärit.PA:n turvallisuusjoukot ovat kutsuneet Hamasin johtajia Länsirannalla majapaikkoihinsa, joissa heitä pakotetaan allekirjoittamaan sopimus olla millään tavoin juhlimasta Hamasin juhlapäivää. Päätöksen Hamasin perustamisen juhlimisen kieltämiseksi teki PA:n johto. Samanlainen kielto on ollut voimassa neljän viimeisen vuoden aikana.
PA:n viranomainen kertoo, että kaikkiaan 1 500 Hamasin johtajiin kuuluvaa on saanut varoituksen, jossa heitä uhataan pidättämisellä ja rangaistuksella, jos he rikkovat PA:n johdon määräystä. Toinen Hamasin edustaja PLC:ssä (PA:n parlamentissa) sanoo, että lukuisia Hamasin johtajiin kuuluvia on pidätetty ennakkotoimena juhlallisuuksien estämiseksi. Hän selitti, että viimeisen kahden päivän aikana 25 Hamasin kannattajaa pidätettiin Nablusissa, Kalkiliyassa, Ramallahissa ja Hebronissa, jossa Hamasilla on vahva kannatus. Pidätettyjen joukossa on Niilin entinen pormestari Muhammad Srour.
HAMAS aikoo pitää suuret synttärijuhlat Gazan kaupungissa tänään, mutta se kielsi Jasser Arafatin kuolinpäivän muistotilaisuudet Gazassa 11.11.
Nablusin pormestari päätti jatkaa kaupungin valtuuston toimikautta puolella vuodella. Kausi päättyy 24. joulukuuta, mutta koska Hamas ja Fatah eivät ole pystyneet päättämään uusista vaaleista, hän päätti jatkaa nykyisellä Hamasin johtamalla tiimillä. Hän sanoo sopineensa asiasta pääministeri Fayadin ja PA:n johdon kanssa, jotka kieltävät sen. (JP)
6. SYYRIA JA IRAN allekirjoittivat keskinäisen puolustussopimuksen perjantaina, kertoo Iranin Press-TV. Dokumentin allekirjoittivat Iranin puolustusministeri Ahmad Vahidi ja Syyrian puolustusministeri Ali Muhammad Habib Mahmoud.
Vahidi ylisti eteläistä naapuriaan sanoen ”sen edustavan suurta potentiaalia puolustus- ja sotilaskentällä, joten on luonnollista Syyrian kaltaiselle maalle, jonka naapurina on Israelin tapainen saalistaja, valmistautua potentiaalista ulkoista hyökkäystä vastaan”. Vahidi vieraili Syyriassa viikon sen jälkeen, kun Iranin korkean kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Saeed Jalili vieraili Damaskoksessa.
Iranin ja Syyrian välinen puolustussopimus tulee aikana, jolloin länsivaltojen kärsivällisyys alkaa olla katkeamispisteessä Iranin kieltäydyttyä hyväksymästä sille tehtyä esitystä, jolla Iranin ydinsuunnitelmaan koskeva kriisi olisi ratkaistu. Sen sijaan Iran esittää varauksiaan ja omia suunnitelmiaan.
Viimeisen Iranin ulkoministeri Manouchehr Mottakin tekemän tarjouksen mukaan maa suostuu uraanin vaihtokauppaan, mutta ei esitetyssä aikataulussa ja siten, että ulkomaille vietyä alhaiseen tasoon jalostettua uraania vastaan se saa ydinlaitoksen polttoaineeksi jalostettuja uraanisauvoja. Mottaki kertoi, että IAEA:n tarjous hyväksyttiin periaatteessa, mutta että sitä on muutettava. Iran haluaa, että jokaista 400 kg:n 3.5 %:n tasoon rikastettua uraanimäärää vastaan se saa saman verran 20 %:n tasoon rikastettuja uraanisauvoja. Iranilla on tiettävästi 1 500 kg alhaiseen tasoon rikastettua uraania. (JP)
7. UUTISOTSIKOITA
- Obaman turvallisuusneuvonantaja kenraali James Jones kertoi Wall Street Journalin haastattelijalle, että Iranilla on edelleen kohtalonsa omissa käsissään, mutta että sopimukseen johtava ovi ei ole auki loputtomiin. Hän odottaa, että Iran antaa selkeän poliittisen lausunnon väitettyjen ydinaseitten suhteen, mikä tyydyttäisi IAEA:n ja länsivaltojen odotukset ja poistaisi kriittisen jännityksen. Ilman tätä Iran haluaa elää länsivaltojen luottamuksen varassa, olkoon oikein tai väärin. Sitä ihmetteli myös ulkoministeri Hillary Clintonin Al-Jazeeran TV:n ohjelmassa. Hän kyseli, mitä Iran todella haluaa ja mihin se pyrkii. (JP)
- Egypti kieltää huhut, että se rakentaisi ”teräsmuuria” Siinain ja Gazan väliselle rajalle. Se väitettiin ulottuvan 60 m:n syvyyteen. (JP)
- Ihmisoikeusjärjestön Israelissa vierailevat edustajan kertovat, että kristittyjä kidutetaan muslimimaailmassa, ja että 2009 aikana yli 165 000 kristittyä murhataan uskonsa vuoksi, suurin osa heistä islamin maissa. Hamas kaivaa kuolleitten kristittyjen ruumiita väittäen niiden saastuttavan maata, kertoo pastori Majed El Shafie, One Free World International (OFWI) presidentti, joka johtaa arvovaltaista delegaatiota Israeliin.
- Pastori El Safie kertoi, että 200 –300 miljoonaa kristittyä vainotaan vuosittain maailmassa, niistä 80 % muslimimaissa. OFWI:ssä on 3000 jäsentä jakaantuen 28:an maahan, mukana Egypti, Jordania, Syyria Afganistan, Pakistan ja Iran. Pastori El Safie syntyi Kairossa 32 vuotta sitten, lakimiesten ja tuomarien muslimiperheeseen. Ystävänsä kautta hän tutustui kristinuskon alistettuun asemaan Egyptissä. Hän kääntyi kristinuskoon, kirjoitti siitä kirjan, minkä johdosta hänestä tuli henkipatto Egyptissä. Hänet pidätettiin 1988, kidutettiin ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hän onnistui karkaamaan Siinaille, jossa beduiiniperhe piilotti hänet 2 kuukauden ajaksi. Hän tuli rajan yli Israeliin, jossa hänet tuomittiin vankeuteen. Vuoden päästä hänet vapautettiin kansainvälisen painostuksen ansiosta. Hän sai poliittisen turvapaikan Kanadasta, jossa hän perusti johtamansa järjestön OFWI. (JP)
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1260447421970&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
- Israelilainen rahtilaiva upposi perjantaiyönä 80 km:n päässä Libanonin rannikosta. Turmassa pelätään 7 merimiehen 13:sta hukkuneen. (JP)
- Gazasta ammuttiin eilen 2 Kassam-rakettia Israeliin, ei vahinkoja.