Thursday, February 15, 2018

SISARENI

SISARENI
01. Salli minun esittää ihailuni seuratessani Sinun viehättävää ja suloista liikehtimistäsi toimittaessasi tehtäviäsi.
Ihailen taitoasi korjaillessasi kovan maailman aiheuttamia kolhuja ja mustelmia Eevan olemukseen, joka Jumalan kädestä lähteneenä oli täydellinen: Vähän pakkelia pohjalle, ihomaalia sinne, punaväriä tänne, kutrien kihartamista, helminauhoja sinne, säihkyviä timantteja tänne, ja kaiken kehystämiseksi röyhelöin varustettuja puseroita ja liehuvia hameita, jotka ovat tarpeen alastomuuden verhoamiseksi, sillä ennen lankeemusta Aatamia ja Eevaa verhosi heidän vanhurskautensa.
Ihailen Eevan taitoa rakentaa koti Aatamin kyhäämään rakennelmaan. Kyllä Kaikkivaltias Jumala tiesi, miten ilahduttaa Aatamin yksinäistä sydäntä ja tyydyttää hänen sisäinen kaipauksensa.
Aatamin velvollisuutena oli viljellä synnin kiroamaa maata, joka kasvaa hänelle piikkipensaita ja ohdakkeita, sekä suojella perhettään ja kotiaan ulkoa tulevia uhkakuvia vastaan. Tämä taistelu kylmää ja kovaa maailmaa vastaan kovettaa Aatamin sydäntä, ja siellä koetut epäonnistumiset ja pettymykset seuraavat häntä kotiin saaden Eevan tuntemaan Aatamin poissaolevan ja hajamielisen käyttäytymisen suhteen viilenemisenä. Tarvitaan Eevan koko sydämen lämpö ja läheisyys Aatamin rakentaman kuoren rikkomiseksi voidakseen palauttaa henkisen yhteyden häneen.

02. Yhteiskunnan painostus ja vaatimus Eevan osallistumiseksi perheen elannon hankkimiseen ovat rikkoneet Kaikkivaltiaan tarkoittaman järjestyksen. Eeva joutuu nyt ilman Aatamin antamaa suojelua kohtaamaan kylmän ja sydämettömän maailman. On kohtuutonta olettaa, että hän sellaisen päivätyön jälkeen voisi odottaa Aatamia kaikella sillä lämmöllä ja hellyydellä, johon Aatami oli tottunut, eikä tämä ole voinut olla vaikuttamatta ystävyyssuhteisiin muita ihmisiä ja koko yhteiskuntaa kohtaan.

03. Sisareni, olen hämmentynyt seuratessani julkisen median välittämiä kertomuksia perheiden rikkomisesta ja lasten jättämisestä heitteille. Olen hämmentynyt ja epätietoinen lukiessani kertomuksia naisiin kohdistuvasta sukupuolisesta häirinnästä ja tuomittavasta käyttäytymisestä.
Raporttien perusteella on vaikea tietää, ovatko syytökset ja epäilyt tosia, vai ovatko ne syntyneet pettymyksestä, tai halusta kostaa kokiessaan tulleensa ehkä käytetyksi tai hylätyksi. Moni mies ja nainen voi joutua loppuiäkseen syyttömänä tuomituksi.

04. Sisareni, missä kulkee viattoman halun osoittaa ihastuksensa ja hyväksyntänsä, ja rikollisen lähentelyn välinen raja? Ovatko ystävällinen hymy ja hyväksyvä ilme, tai kevyt kosketus toisen olkapäälle tai käsivarrelle rikollisia? Sisareni, pyydän Sinun ohjaustasi ja tuntemustasi opastamaan minua oikealle, Kaikkivaltiaan Jumalan, tarkoittamalle tielle aikamme sekavassa viidakossa, jossa vallitsee viidakon laki. Me Aatamin geeniperimän jälkeläiset olemme eksyksissä.

Onko aikamme Aatamin "parempí olla naiseen ryhtymättä", kuten opetuslapset kyselivät - suomalaisen käännöksen mukaan - Jeesukselta hänen selvittäessään aviollisia ongelmia Kaikkivaltiaan näkökulmasta. Yhteiskunta näyttää sekin havainneen aiheuttamansa ongelman ja rahoittaa insinöörejä kehittämään Eevan ja Aatamin korvikkeita. He menevät jopa niin pitkälle, että he ovat kehittäneet menetelmän, jolla ihmisen mikä tahansa solu voidaan muuntaa munasoluksi, ja joka voidaan hedelmöittää koeputkessa; eikä siinä kaikki, vaan että ihmisalkio voidaan kehittää syntymä-vaiheeseen keinokohdussa. Mihin sitten enää tarvitaan miestä ja naista?
Tutkijat ovatkin laskeskelleet, miten monta vuosikymmentä kuluu siihen, kun robotit ovat syrjäyttäneet ihmiskunnan kokonaan. Robottien kerrotaan opettavan toisiaan, ja ne ovat kehittäneet oman koodi-kielensä, jota ihminen ei ymmärrä.
Kovapintaisinkin mies huutaa kuoleman-hädässään äitiään. Mitä tulevaisuuden mies - jos heitä on enää olemassakaan.- huutaa avukseen: koeputkea vai keinokohtua? Eihän hänellä ole äitiä eikä isääkään.
Kaikkivaltias Jumala, varjele meidät tällaiselta tulevaisuudelta oman Pyhän Nimesi tähden. Opeta Sinä meitä, että me saisimme viisaan ja ymmärtäväisen sydämen.

05. Tutkijat kertovat meille, että 90 % solun geeneistä ovat käyttämättömiä, ja he kutsuvat niitä nimellä "junk" (romu). Samoin he kertovat että 90 % ihmisaivojen neuroneista ovat ilman käyttöä. On mahdotonta ajatella, että Kaikkivaltias Jumala, jolla on käytettävissään kaikki superhypertietokoneitten alkuperämallit, olisi tehnyt noin suuria arviointivirheitä. Eikö olisi luonnollisempaa ajatella, että Aatamilla ja Eevalla kaíkki nuo olivat käytössä, mutta kun he lankesivat Saatanan ansaan, he menettivät 90 % kapasiteetistaan. Eikö tässä ole selvä korrelaatio? Ehkä ne 90 % geeneistä käsittelivät Jumalan-kaltaisia ominaisuuksia; loput 5 -10 % käsittelevät lihallisia (carnal) ominaisuuksia.
Se oli asteittainen kuolema, kuten suomalainen käännös toteaa: "Sinä päivänä, jona te sitä syötte, teidän tulee kuolemalla kuoleman". Siitä alkoi asteittainen kuolema. Ehkä ne otetaan käyttöön tuhat-vuotisessa valtakunnassa, jolloin kaikki saatetaan ennalleen, ehkä osittain jo suuressa herätyksessä ennen Jaakobin ahdistuksen alkua, tai sen aikana. Jumala yksin sen tietää.

06. Sisareni, tulevaisuus ei todellakaan näytä hyvältä. Kuten Noan aikana, ihmiskunta on liittynyt avoimeen kapinaan Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan, mihin Hän vastaa omalla ajallaan ja tavallaan, ei globaalilla tulvalla, vaan tulella, kuten Hän Sanassaan ilmoittaa.
Älköön tämä kuitenkaan masentako Sinua, sillä "Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä".

Kastel 15.02.2018
Gavriel

No comments: