Thursday, July 06, 2017

SUOMI JA UNESCO

SUOMI JA UNESCO
MIKSI Suomen edustaja jätti äänestämättä Jerusalemia koskevassa UNESCO:n paneelin kokouksessa tiistaina? Eikö hän ollut tietoinen Jerusalemin asemasta juutalaiselle kansalle, ja jos oli, miksi hän istui tuppisuuna puuttumatta ilmeiseen valheeseen, jota PA/PLO:n nimissä jätetty anomus "Jerusalemista maailman perinnekohteena on vaarassa" käytännössä tarkoittaa. Onko korrekti poliittisuus tärkeämpi kuin totuus?
Ensiksi, etnistä palestiinalaista kansaa ei ole olemassakaan. Rooma antoi Juudeassa ja Samariassa vielä henkiin jääneille juutalaisille Filistean mukaan pilkkanimen palestiinalainen ja alueesta nimen Palestiina. Israelin alueilla asuvat arabien, kanaanilaisten, filistealaisten ja muiden kansojen jäännökset omaksuivat palestiinalainen nimen länsimaiden ehdotuksesta vasta meidän päivinämme, mitä etenkin Jasser Arafat mainosti maailmalla. Englantilaisten miehitettyä Syyria Palestiinan alueen 1900 luvun alussa ja aloitettua maassa rakennuskohteita maahan muutti runsaasti arabeja ympäröivistä maista saadakseen työtä. Heidän liikkeitään voidaan seurata sukunimien perusteella. Myös juutalaisia alkoi muuttaa muinaisen Juudean ja Samarian 1850 alkaen alueille etenkin Venäjältä siellä toteutettujen julmien pogromien vuoksi. He olivat enemmistönä Jerusalemissa 1850 tienoilla, ja suhde juutalaisten hyväksi on kasvanut siitä lähtien.
Toiseksi, muslimit eivät ole missään osoittaneet kunnioitusta perinteisen kulttuurin saavutusten säilyttämiseksi. Saudi Arabiassa wahhabi-lahko aloitti vallan saatuaan muinaisten merkkihenkilöitten hautakammioitten ja kulttuuri-rakennelmien tuhoamisen. Erityisen voimallisena tämä trendi on ollut havaittavissa ISIS-joukkojen miehitettyä laajoja alueita Irakissa ja Syyriassa, joissa he tuhosivat tuhansia vuosia vanhoja palatsien raunioita, kultti- ja hallintorakennuksia hävittäen samalla mittaamattoman arvokkaita piirtokirjoituksia, kuvapatsaita, ja korko-kuvia ja muita muinaisaarteita joita ei ollut ehditty tutkia ja tallentaa. Samalla he hävittivät historiaa aiheuttaen suuria aukkoja muinaisten kansojen historian tutkimuksiin. Sama trendi on jatkunut Jemenissä Somaliassa ja Afrikan pohjois- ja keskiosissa.
Kun Transjordanian arabilegioona miehitti Juudean ja Samarian sekä Jerusalemin itäosan 1948 itsenäisyyssodan aikana, Transjordania ulotti hallintonsa miehittämilleen maille julistaen ne osaksi valtiotaan muuttaen nimensä Jordaniaksi. Vain Englanti ja Pakistan tunnustivat miehityksen ja sen jälkeisen päätöksen.
Jordanian miehityksen aikana 1948 -1967 muslimit tuhosivat yksistään Jerusalemin itäosan alueilla 57 juutalaista synagogaa ja uskonnollista rakennusta toteuttaen samaa tuhoa muuallakin miehittämillään alueilla. He suorittivat etnistä puhdistusta surmaten tai karkottaen kaikki tapaamansa juutalaiset Juudeassa ja Samariassa ja Jerusalemin itäosissa.
UNESCO:n seuraavassa konferenssissa Krakovassa asia päätetään lopullisesti. Samalla samassa istunnossa päätetään PA/PLO:n tekemästä anomuksesta Hebronista ja Abrahamin Mausoleumista. Hebron on yksi maailman vanhimpia kaupunkeja, jonka historia alkoi tuhansia vuosia ennen islamin syntyä 600-luvulla jKr. Arabian niemimaalla.
Juudean kuningas David piti hoviaan Hebronissa 7 vuoden ajan 1600 vuotta ennen Islamin syntyä ja muuttoaan Jerusalemiin Israelin kuninkaaksi.
Abraham osti heettiläiseltä Efronilta Efronin vainion, joka on Makbelassa, itään Mamren tammistosta, kuten 1Ms. 23:1- 20 kertoo. Näin vainio ja siinä oleva luola siirtyi heettiläiseltä Efronilta Abrahamille perinnehaudaksi, kuten muinainen teksti toteaa koruttomasti.
Tässä ovat Jerusalemia, Temppelivuorta, Hebronia ja mausoleumia koskevat tosiasiat. Millä perusteilla UNESCO voi tehdä päätöksen näistä palestiinalaisina perinnekohteina? Onko Suomen edustaja UNESCO:ssa tietoinen näistä tosiasioista, ja jos ei tiedä, miksi ei? Vai onko meidän ymmärrettävä, että sama epärehellinen peli jatkuu edelleen länsimaiden edustajien kuten Suomenkin edustajien pystymättä avaamaan suutaan ilmeistä' valhetta hyväksyessään?
Kuten edellisestä ilmenee, jos Jerusalem, Hebron ja Makbelan Mausoleumi eivät ole tällä hetkellä vaarassa, ne tulevat varmasti sitä olemaan, jos ne luovutetaan PA/PLO:n muslimien mielivallan alle. PA:n arabit tuhosivat juutalaisen muinaisen synagogan Jerikon lähellä, ja ovat useaan kertaan tuhonneet Josefin hautakammion Sikemissä, Nablusin lähellä. Israel on korjannut tuhon useaan kertaan. PA:n arabit aiheuttivat suurta tuhoa paettuaan Betlehemin syntymäkirkkoon paettuaan sinne. Betlehemin kristittyjen määrä on enää n. 15 % kaupungin asukas-määrästä muslimien painostuksen vuoksi. Paikallinen pappi sanookin, että Betlehemissä toteutuu joululaulun "stille nacht" (hiljainen yö) maininta todellisessa elämässä kristittyjen poistuttua lopullisesti Betlehemistä, elleivät maailman kristityt herää koomastaan.
Kastel 06.07.2017 Gavriel
Post a Comment