Wednesday, December 28, 2016

KESKIVIIKKO 28.12.2016

KESKIVIIKKO 28.12.2016 01. ISRAEL on edelleen shokissa USA:n pidättyessä äänestämästä Israelin rakentamista ja läsnäoloa Juudeassa ja Samariassa sekä Jerusalemin itäosissa kieltävän YK:n turvallisuusneuvostossa (UNSC)viime viikon perjantaina. Päätöslauselman, joka ensin esitettiin Egyptin toimesta, mutta Egyptin vetäessä esityksensä pois, esittivät Uusi Seelanti, Malesia, Venezuela ja Senegal. UNSC:n 15 jäsenmaasta 14 äänestivät esityksen puolesta USA:n pidättyessä, mikä riitti esityksen hyväksymiseksi. ISRAELIN pääministeri Netanyahu päätti välittömästi rangaista maita, jotka olivat tukeneet päätöslauselmaa peruuttamalla aiemmin sovittuja valtiovierailuja sekä keskeyttämällä jo aloitettuja avustustoimia kuten Senegalissa. Israelin kansalaisia kenotettiin välttämään matkustamista kyseisiin maihin. Netanyahu soitti USA:n ulkoministeri John Kerrylle torstaina päivää ennen äänestystä varoittaen häntä, "etteivät ystävät vie toisiaan turvallisuusneuvostoon". Sittemmin ovat vahvistuneet epäilykset, että USA:n ulkoministeriö toimi aktiivisesti PA/PLO:n virkailijoiden kanssa päätöslause-esityksen muotoilemisessa sekä varmisti Obaman ohjeitten mukaan esityksen viemisen äänestykseen UNSC:n kokouksessa. USA:n ulkoministeriön tiedottaja Mark Toner selitti journalisteille, että USA toimi aiemmin omaksumiensa periaatteiden mukaan pidättyessään äänestämästä. Hän sanoi, että tiedot USA:n osallistumisesta esityksen laadintaan ovat epätarkkoja, mikä antaa vihjeen, että epäilyksissä on perää, jos tieto Tonerin selityksestä on oikea. ISRAELIN pelkona on, ettei Obaman määrittelemä aktiivisuus suinkaan lopu tähän, vaan jatkoa tulee seuraamaan kuin "manulle illallinen". Tiedot Valkoisen Talon osallistumisesta päätöslauselman laadintaan PA/PLO:n kanssa ovat vain jäävuoren huippu, kuten Egyptin lehdissä vihjaillaan, mihin nojautuen israelilainen virkailija totesi: "Odotamme uusia esityksiä YK:ssa" hän ennusti. "Protokolla, joka esiintyi Egyptin lehdistössä, sopii yhteen sen kanssa, mitä tiedämme. Itse asiassa se on vain jäävuoren huippu USA:n ja PA/PLO:n välisestä yhteistoiminnasta". Egyptin lehdistössä oleviin tietoihin viitaten TV-1 raportoi tiistaina, että tavattuaan PA/PLO:n entisen pääneuvottelijan Saeb Erekatin aikaisin joulukuussa John Kerry kertoi PA/PLO:n edustajille, että USA valmistautuu toimimaan yhteistyössä palestiinalaisten kanssa UNSC:ssa. Tilaisuudessa olivat mukana myös USA:n kansalisen turvallisuuden neuvonantaja Susan Rice sekä PA:n yleisen turvallisuus-palvelun johtaja Majed Faraj. Raportissa kerrotaan lisäksi, että Kerry lupasi esittää ajatuksiaan lopullisen tilanteen solmimiseksi, jos PA/PLO antaa tukensa hänen laatimalleen aikataululle. USA:n virkailijat kehottivat PA/PLO:n neuvottelijoita matkustamaan Riyadiin ja esittämään suunnitelma Saudijohtajille. ISRAELIN virkailijat pelkäävät, että John Kerry aikoo lupaamassaan puheessaan keskiviikkona julkistaa laatimansa kattava suunnitelma kahden valtion periaatteen toteuttamiseksi, ja että sitä tullaan käsittelemään Pariisin rauhankonferenssissa tammikuun 15. päivänä 2017. Israelin toisena pelkona on, että Kerry tulee Obaman ohjeitten mukaan esittämään suunnitelmansa UNSC:n kokouksessa saadakseen sille YK:n vahvistuksen. Egyptin lehdistössä arabilähteistä saadut tiedot sopivat yhteen kuin käytetty rukkanen käteen, että Washington toimi kiinteästi PA/PLO:n kanssa päätös-esityksen laadinnassa, jossa Israelin rakentamat juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa sekä Jerusalemin itäosissa julistetaan laittomiksi. Itse asiassa tämä on ollut USA:n ulkoministeriön ohjeena vuodesta 1967 lähtien, jolloin Israel vapautti nuo alueet Jordanian miehityksestä. Itsenäistä palestiinalaishallintoa niissä ei ollut ennen PA:n perustamista Oslon sopimusten mukaisesti. "Meillä on raudanluja informaatio arabilähteistä, että Obaman hallitus avusti tämän päätöslauselman muotoilemisessa ja puski voimallisesti sen läpäisemiseksi" totesi pääministerin tiedottaja David Keyes. Egyptissä julkaistussa raportissa ei kerrottu, mihin arabilähteisiin se liittyi tai miten tiedot oli hankittu. Arabiliitto toimii Kairosta käsin, joten on luultavaa, että Egyptin lehdistö sai tiedot sieltä. Egyptiläisen raportin mukaan USA:n virkailijat ilmaisivat epäluottamuksensa Netanyahuun varoittaen, että tämä pyrkii tuhoamaan kahden valtion periaatteen ja jatkamaan olemassa olevaa tilannetta. Kerry ja Rice kehottivat palestiinalaisia välttämään provosoivia toimia Donald Trumpin ottaessa USA:n hallinnon käsiinsä tammikuun 20, päivänä 2017, sekä turvallisuusyhteistyön katkaisemisesta IDF:n kanssa, tai oikeustoimien nostamiseksi IDF:n upseereita vastaan Haagin kansainvälisessä rikosoikeudessa (ICC). He myös opastivat palestiinalaisia lopettamaan suunnitelmat PA:n romuttamiseksi. He kutsuivat Trumpin tulevaa hallintoa vaaralliseksi. Kerry ja Rice varoittivat palestiinalaisia, että Trumpin noudattama politiikka tulee poikkeamaan täysin siitä, mitä USA:n hallitukset ovat noudattaneet vuodesta 1967 lähtien. Vastatessaan journalistein kysymyksiin USA:n ulkoministeriön tiedottaja Mark Toner kielsi huhut, että ulkoministeriö olisi keskustellut tekstistä Erekatin tai Uuden Seelannin lähettilään kanssa ennen äänestystä UNSC:ssä. Hän väitti, että USA:n edustajat lukivat tekstin ja sen perusteella päättivät pidättyä äänestämästä. http://www.timesofisrael.com/israel-expects-more-us-led-moves-at-united-nations-official-says/ USA:n ulkoministeriön ja presidentti Obaman toiminta muistuttaa elävästi sitä, miten Carterin hallitus petti pääministeri Menachem Beginin uskotelleen ystävyyttä, mutta selän takana luovuttaen Anwar Sadatin neuvottelijoille ja saudeille salaisia tietoja Beginin neuvottelutaktiikasta sekä IDF:n liikkeistä ja toimista Egyptin ja Israelin neuvotellessa Camp Davidissä USA:n presidentti Jimmy Carterin johdolla rauhansopimuksen sanamuodoista. Neuvottelujen tuloksena Egypti ja Israel allekirjoittivat rauhansopimuksen 26. maaliskuuta 1979, jolla Israel veti joukkonsa Siinailta ja purki rakentamansa juutalaisyhteisön Siinailla lähellä rajaa. Saatuaan myöhemmin tiedon Carterin petoksesta Begin masentui, mihin liittyi suru hänen vaimonsa kuolemasta, ja vetäytyi syrjään poliittisesta elämästä. http://www.biography.com/people/menachem-begin-37331#death-and-legacy 02. USA:n kongressin edustajainhuoneen demokraattien piiskuri Steny H Hoyer (MD), joka arvostetaan toiseksi merkittävimmäksi demokraatiksi, julkisti tiistaina lausunnon, jossa hän varoitti Kerryä sotkeutumasta Israelin ja PA/PLO:n välisiin rauhankeskusteluihin, jotka voivat asettaa Israelin epäedulliseen asemaan missä tahansa tulevissa neuvotteluissa. Kerryn odotetaan määrittelevän tänään pitämässään puheessaan Obaman ja omien käsitystensä mukaiset raamit. Joiden puitteissa keskusteluja tullaan käymään. "Kehotan ulkoministeri Kerryä ja hallitusta pidättymään asettamasta mitään kehyksiä, jotka tulevat välttämättä asettamaan Israelin epäedulliseen asemaan. USA:n tulee nyt ottaa askeleita, jotka viestittävät ilman epäilyksiä koko maailmalle, että me seisomme liittolaisemme Israelin rinnalla sen pyrkiessä rakentamaan rauhallista ja turvallista tulevaisuuttaan juutalaisena valtiona ja tasavertaisena jäsenenä maailman kansojen perheessä." USA:n ulkoministeriön suurimpana pelkona näyttää olevan syvä epäluulo, että pääministeri Netanyahu pyrkii tuhoamaan kahden valtion periaatteen, minkä estämiseksi Obama haluaa laatia oman päätösesityksensä UNSC:n kokoukseen, jolla Israelin ja presidentiksi valitun Donald Trumpin kädet sidotaan. Ulkoministeriön tiedottaja Mark Toner sanoi, että Kerry katsoo velvollisuudekseen laatia suunnitelma kahden valtion periaatteesta ja varmistaa sen toteutuminen hankkimalla sille UNSC:n päätöslauselma. Kerry haluaa rauhanprosessin etenevän. "Me emme ole luopuneet tästä emmekä usko PA/PLO:n ja Israelin luopuneen siitä". ISRAELIN yleisen turvallisuuden ministeri Gilad Erdan (Likud) sanoi keskiviikkona, että Kerryn suunnittelema puhe on pateettinen ja epädemokraattinen, koska se haluaa asettaa todisteita maahan ja vaikuttaa Trumpin hallituksen politiikkaan. Hoyer kertoi kehottaneensa USA:n hallitusta estämään UNSC:n päätöslauselman 2334 hyväksymisen veto-oikeuttaan käyttäen. Hän sanoi, että se asettaa Israelin rakentamat juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa mahdottomaan asemaan kieltämällä niiden laillisuuden sekä väittämällä niiden olevan vastoin kansainvälistä oikeutta. Hän sanoi YK:n harjoittamasta Israelin vastaisesta sorrosta tähän tapaan: Siitä lähtien kun YK perustettiin, Israelia on kohdeltu muista maista poikkeavasti, kuten myös Samantha Power myönsi, eikä vuosi 2016 ole siitä poikkeus. Israelin vastaisia lauselmia hyväksyttiin enemmän kuin Syyriaa, Pohjois-Koreaa, Irania, Etelä Sudania ja Venäjää koskevia lausuntoja yhteensä. http://www.timesofisrael.com/top-democrat-urges-kerry-not-to-meddle-in-israel-palestinian-future/ 03. ToI:n julkaiseman raportin mukaan Israel pidättyi Venäjän pyynnöstä äänestämästä YK:n yleiskokouksessa päätöslauselmasta muutamaa päivää ennen Israelin juutalaisyhteisöjä tuomitsevan päätöslauselman äänestystä, jossa Venäjä antoi äänensä Israelia tuomitsevan esityksen puolesta. Israelin äänestyskäyttäytyminen tehtiin Netanyahun päätöksen mukaan. YK:n yleiskokouksessa päätettävänä olleen lauselman mukaan YK saa oikeuden perustaa mekanismi, jolla on lailliset oikeudet tutkia Syyriassa sotivien osapuolten tekemiä sotarikoksia. Venäjä on ilmapommitustensa muodossa vahvasti mukana osallistuen etenkin Aleppon pommituksiin sinne linnoittautuneiden kapinallisten karkottamiseksi, missä kuolee runsaasti myös siviilejä. Länsimaiset diplomaatit sanoivat olleensa yllättyneitä Israelin pidättyessä äänestämästä lauselman A/1/L.48 puolesta. Se hyväksyttiin 105 äänen turvin. Lauselman laadintaan osallistunut virkailija sanoi uskoneensa, että vain Venäjä ja Iran olisivat sitä vastaan. Raportin mukaan Netanyahu päätti Venäjän kovasta painostuksesta pidättyä äänestämästä sen puolesta vastoin ulkoministeriönsä henkilöstön suositusta. Netanyahu toimii myös ulkoministerinä. Tämä äänestys oli epätavallinen, koska YK:n yleiskokous (GA) käytti turvallisuusneuvoston arvovaltaa. Turvallisuusneuvosto sivuutettiin, koska Venäjä usein käyttää veto-oikeuttaan siellä. Haaretzin toimittajan mukaan Israelilla oli syy vastustaa päätöslauselmaa, koska sitä voitaisiin käyttää Israelia vastaan. Jos Netanyahu pyrki käyttämään Venäjän arvo-valtaa UNSC:n päätöslauselman 2334 estämiseksi tai viivyttämiseksi, se epäonnistui. Haaretzin mukaan Venäjän YK:n lähettiläs Vitaly Churkin pyysi suljettuja neuvotteluja ennen perjantain äänestystä voidakseen siirtää äänestämisen joulu-juhlien jälkeen. Churkin sanoi, etteivät Israelia karkeasti tuomitsevat tekstikohdat tyydyttäneet Venäjää, mutta Venäjä kuitenkin äänesti sen puolesta. Israelilaiset hämmästelivät sitä, että äänestys täytyi suurella kiireellä puskea läpi joulun aatonaattona ja juutalaisen hanukka-juhlan ensimmäisenä iltana. NETANYAHUN päätös pidättyä äänestämästä YK:n yleiskokouksessa Syyrian sota-rikosten selvittämiseksi tarkoitetun mekanismin perustamiseksi aiheutti Israelissa epäuskoisia vastalauseita. "Israelin pitäisi olla niiden eturintamassa, jotka vaativat maailmaa lopettamaan vaitiolonsa tästä moraalittomasta toiminnasta, mitä jatketaan Syyriassa", kirjoitti IDF:n eettisen koodin laatija Asa Kasher FB:n sivullaan. Yesh Atid oppositiopuolueen johtaja Yair Lapid valitti samoin päätöstä pidättyä sanoen, että hänen holokaustista hengissä selvinnyt isänsä aina moitti maailmaa hiljaisuudesta tekemättä mitään ilmiselvän moraalittomuuden edessä. http://www.timesofisrael.com/israel-said-to-skip-general-assembly-vote-on-syria-on-netanyahus-orders/, 04. SÄÄTILAT TÄNÄÄN Jerusalem 05 -11; Tiberias 09 -16; Suolameri 12 -17; Eilat 09 -18. +C-astetta. Puolipilvisyys jatkunee läpipäivien aikana lämpötilan pudotessa etenkin öiseen aikaan. Sateita ei luvata toistaiseksi, mutta ilma on kostea ja sumuinen. 05. UUTISIA LYHYESTI • Loukkaantunut ja haavoittunut Israel ilmoittaa vastaavansa UNSC:n moraalittomaan päätökseen edistävänsä satojen asuntoyksiköitten rakentamista Juudeaan ja Samariaan sekä Jerusalemin itäosiin. Jerusalemin suunnittelukomitea keskustelee tänään 618 asuntoyksikön rakentamiseksi juutalaisten asumiin lähiöihin. 140 niistä rakennetaan Pisgat Zeeviin, 262 Ramat Shlomoon ja 216 Ramotiin. Jerusalemin apulaispormestari, joka johtaa suunnittelukomiteaa, sanoi, että heillä on 5 600 asuntoyksikön suunnitelmat. Jotka ovat odottamassa etenemislupaa. Hän ei sano piittaavansa YK:n päätöksistä, Jerusalemin tulee rakentaa asuntoja asukkailleen. Hän toivoo vain hallituksen päätöksiä asiassa. http://www.timesofisrael.com/israel-to-consider-okaying-hundreds-of-new-homes-in-east-jerusalem/ • Shin Bet sanoo estäneensä 400 merkittävän terrorihyökkäyksen toteutumisen vuoden 2016 aikana, kertoi Shin Betin turvallisuuspalvelun johtaja Nadav Argaman tiistaina järjestönsä päämajassa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa Netanyahu ojensi pääministerin myöntämän palkinnon kaikkein onnistuneimmista ja merkittävimmistä saavutuksista 2015 -2016. Palkinnot jaetaan kahden vuoden välein merkittävimmistä toimista. Tiistaina Shin Bet ilmoitti estäneensä kahden Israelin arabin suunnitelmat hyökätä IDF:n sotilaita vastaan kolmessa kohteessa: Dimonassa; Aradissa ja Nevatim lentotukikohtaa vastaan Negevin erämaassa. http://www.timesofisrael.com/shin-bet-foiled-over-400-significant-terror-attacks-in-2016-service-says/ • Pääministeri Benyamin Netanyahu näyttelee nyt kovanaamaa UNSC:n äänestettyä Israelin juutalaisyhteisöjen rakentamisen Juudeassa ja Samariassa sekä pääkaupungin itäosissa. Hän sanoo uhittelevasti, ettei Israel aio kääntää toisenkin poskensa iskettäväksi. Hän sanoo uskovansa, että Israelin teknologian etevämmyys etenkin cyber-tekniikan alueille pystyy poistamaan boikottia havittelevien maiden herkkäihoisuuden ja etsimään Israelin asiantuntemusta ja teknologiansa ja tieteensä saavutuksia pystyäkseen selviytymään yhä pahemmaksi kehittyvästä terrorismista. http://www.timesofisrael.com/why-netanyahu-refuses-to-turn-the-other-cheek-in-his-confrontational-response-to-un-defeat/, • Israelin USA:n lähettiläs Don Dermer sanoo, että presidentti Barack Hussein Obama antoi muslimiluonteensa mukaisesti ammuksia niille, jotka käyvät diplomaattista sotaa Israelia vastaan. Tämä koskee ennen muuta PA:n ja Hamasin arabeja – vähemmässä määrin tähän saakka Israelin arabeja – jotka ovat vain odotelleet sopivaa tilaisuutta kiihottaa aloittamaansa Israelin vastaista diplomaattista sotaa. Mahmoud Abbas, jonka laillinen kausi kansansa johtajana päättyi jo vuosia sitten, sanoi haltioituneena, että ensi vuoden aikana PA/PLO tulee esittämään syytöksiä sotarikoksista satoja IDF:n upseereita ja virkailijoita vastaan ICC:ssä Haagissa. http://www.timesofisrael.com/israeli-envoy-obama-gave-palestinians-ammunition-for-diplomatic-war-on-israel/. • Abbas sanoo, että UNSC, päätöslauselma 2334 avaa tien Pariisin rauhan-konferenssiin 15. tammikuuta 2017, johon Israel ei osallistu. Sivusta katsoen ihmettelee, kuinka kauan Israelin johtajat pystyvät sietämään tuota "räähkä-linnuksi" nimiteltyä arabia ennen kuin he päättävät sulkea hänet Ramallahin Mukata-hallintokeskukseensa Arafatin tavoin, sen sijaan että sallivat hänen VIP-eduilla matkustaa pitkin maailmaa puhuen pahaa Israelista ja pyrkiessä kaikin tavoin kaivamaan maata Israelin laillisuuden alta? http://www.timesofisrael.com/abbas-un-settlements-vote-paves-way-for-paris-conference/, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222412, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222403, • USA:n presidentiksi valittua Donald Trump uhataan toistamiseen teloittamisella. Tiistaina iltapäivällä löydettiin epäilyttävä paketti Trumpin atriumtornista lähellä Nike kaupungin rakennusta. Paikalle kutsuttu New Yorkin poliisi tarkisti paketin, joka ilmeisesti oli vaaraton. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/222406 • Maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset ovat jostain syystä monikertaistuneet aiemmista: 6 räjähdystä Colimassa, Meksikossa; Bokoslo Alasakassa; 22 maanjäristystä Californiassa 24 tunnin kuluessa. http://strangesounds.org/2016/12/red-alert-at-bogoslof-volcano-6-explosions-at-colima-volcano-video-pictures.html, http://earthquaketrack.com/r/central-california/recent, • Koaliittion joukot taistelevat ISIS-joukkoja vastaan Mosulin patorakennelmien lähellä, jotka ovat vaarassa murtua. Padon murtuminen lähettäisi 45 jalan korkuisen hyökyaallon satojen mailien päähän surmaten 1.5 miljoonaa ihmistä, varoittavat asiantuntijat. Pato on rakennettu heikoille perustuksille ja on heikentynyt ISIS vallan aikana. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4068688/It-worse-nuclear-bomb-Allied-troops-ISIS-battle-collapsing-Mosul-Dam-spew-4-4MILLION-Olympic-size-swimming-pools-water-breaches.html, • Netanyahun kovapintaisuus sai pikaisen ja nolon lopun hänen alistuttua kovaan painostukseen, jota häneen kohdistetaan UNSC:n äänestystuloksen vuoksi. Hän antoi määräyksen poistaa pääkaupungin itäosiin suunnitellut asuntoyksiköt. Hän pelkää Kerryn puhetta, vaikka Israelin rakentamisella pääkaupunkiinsa ei pitäisi olla mitään yhteyttä siihen. http://www.timesofisrael.com/ahead-of-kerry-speech-new-east-jerusalem-homes-pulled-from-agenda/ .
Post a Comment