Wednesday, May 18, 2016

KESKIVIIKKO 18,05.2016

KESKIVIIKKO 18 .05.2016
01.Lämpömittarimme näytti aamulla ennen kuutta 15 lämpöastetta, ja noussee päivän aikana 24 asteen tienoille. Huomenna torstaina lämpötila laskenee asteen verran, mutta uusi lämpöaalto on tulossa perjantaista alkaen. Lauantain lämpötila noussee enimmillään 28 asteen kieppeille myös yölämpötilan alkaessa nousta.
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 15 .24; Tiberias 20 -32; Suolameri 25 -33; Eilat 24 -36 +C-astetta. Näin ovat marjat ToI:n ennusteen mukaan, JP voi esittää vähän poikkeavia lukuja, mutta yleinen tendenssi lienee samansuuntainen.
02.Israelin poliittinen lämpökäyrä osoittaa sekin melkoista heilahtelua ylös ja alas, kuten tämä Wordin ohjelmakin, joka itsepäisesti valitsee oman sovelluksensa, eikä nyt ole aikaa ruveta sitä korjailemaan.

Sisäpolitiikassa jatkuvat pääministeri Netanyahun tunnustelut hallituspohjan laajentamisesta vasemmiston suuntaan, mikä tulisi tapahtumaan Juutalainen Kotimme puolueen kustannuksella. Pääehdokas Labour-puolue – ehkä ilman Livnin Hatnua-puoluetta – esittää vaatimuksenaan, että rauhanprosessin johto tulee antaa sille, mikä nostaisi Livnin uudelleen julkisuuteen. Edellisessä raportissa esittämieni vaatimusten lisäksi Labour-johtaja Yitzhak Herzog vaatii oikeus- ja kulttuuri-ministeriöitä, joita Juutalainen Koti nyt hoitaa. Tämä antaisi vasemmistolle vapaat kädet mitätöidä Ayjelet Shakedin sponsoroimat lakiesitykset, joista eniten vasemmistoa ovat karsastanut Shakedin suunnitelmat Israelin lain ja oikeuden ulottamiseksi Juudean ja Samarian alueille – Jerusalemin itäosissa sitä on jo osittain noudatettu. Juudeassa ja Samariassa tilanne on sekava, sillä soveltuvin osin noudatetaan rinnan israelilaisen oikeuskäytännön kanssa sekä Jordanian että ottomaanihallinnon aikaisia lakeja, joita sovelletaan PA:n toimesta maata israelilaisille myyneitä vastaan. Jordanian ja ottomaanihallinnon lait sallivat kuolemantuomion maata juutalaiselle myyneelle, mikä usein toteutetaan "puskaoikeutena". Koska siihen syyllistynyt on auto-maattisesti henkipatto, kuka tahansa muslimivoi katsoa oikeudekseen ellei peräti velvollisuudekseen surmata hänet, sillä sitä tukevat muslimisaarnaajan antamat uskonnolliset tulkinnat.

NETANYAHU tavoilleen uskolisena toistelee haluaan tavata PA/PLO:n puheenjohtajaa Mahmoud Abbasia koska ja missä vain ilman ennakkoehtoja, joihin tämä ei edes viitsi vastata luottamuspulan vuoksi.
Ranskan esitys kansainvälisestä rauhan konferenssista sen sijaan siirtyy loppukesään USA:n ulkoministeri John Kerryn ilmoitettua, ettei aikataulu anna mahdollisuutta osallistua konferenssiin Ranskan ehdottamana aikana. Netanyahu ilmoitti vastustavansa Ranskan esitystä, mutta Abbas ilmoitti kannattavansa sitä.
Onko Kerryn "päänsärky" sitten todellinen tai keksitty, on asia sinänsä, sillä USA:n ja Ranskan välit ovat epäluuloiset, eikä USA katso hyvällä Ranskan sooloilua heidän kenttä-
 puoliskollaan.

03.EGYPTIN itsevaltainen presidentti entinen sotilaskomentaja Abdel Fattaj Al-Sissi tarttui hänkin yllättäen Israelin ja PA:n välisiin rauhantavoitteisiin.
Al-Sissi kehotti yllättäen Israelilaisia ja palestiinalaisia ottamaan "historiallisia askeleita rauhan saavuttamiseksi, kuten hänen maansa teki vuonna 1979".
"Jos meidän yhteisen ponnistelumme ja todellisen halumme kautta pystymme löytämään ratkaisun tähän ongelmaan ja löytää toivoa palestiinalaisille ja turvallisuutta israelilaisille, historia tulee kirjoittamaan uuden sivun, joka ei ole vähempiarvoinen ja ollen jopa arvokkaampi kuin 40 vuotta sitten solmittu rauhansopimus Israelin ja Egyptin välille", Al-Sisi totesi puhuessaan eteläisessä Assiutin kaupungissa.

PÄÄMINISTERI Netanyahu tarttui asiaan välittömästi todeten lausunnossaan olevansa valmis työskentelemään Egyptin ja muiden arabimaiden kanssa rauhan saavuttamiseksi Israelin ja palestiinalaisten välille.
"Israel on valmis osallistumaan Egyptin ja muiden arabimaitten kanssa edistääkseen sekä diplomaattista prosessia että vahvistamaan tasapainotilaa alueella. Arvostan presidentti Sissin työtä ja koen rohkaistuvani hänen johtajuudestaan tässä tärkeässä kysymyksessä", pääministeri totesi.

Egyptin presidentti ehdotus tulee samaan aikaan, kuin pääministeri ja Labour-johtaja Herzog tunnustelevat mahdollisuutta yhdistää voimansa rauhaprosessin edistämiseksi. TV-10 jopa ennusti lähetyksessään, että Natanyahu ja Herzog voisivat matkustaa yhdessä Kairoon keskustellakseen tarkemmin Al-Sissin esityksestä.

Al-Sissi kehotti kaikkia poliittisia tahoja Israelissa ja Palestiinassa poistamaan erimielisyytensä voidakseen vahvistaa rauhanprosessia. Hän esitti eritýisen kehotuksen "palestiinalaisille veljillemme" yhdistyä voidakseen sovitella erimielisyytensä ja saavuttaakseen rauhan Israelin kanssa nopeasti.  
"On olemassa arabisuunnitelma; Ranskan aloite; Amerikan ponnistelut ja lisäksi kvartetti, kaikki ne ovat työskennelleet ratkaisun löytämiseksi. Egypti ei halua esiintyä johtajan roolissa, mutta olemme valmiit val- jastamaan kaikki ponnistelumme voidaksemme antaa oman panoksemme tämän ongelman ratkaisemiseksi".,

AL-Sissi sanoi keskustelleensa Abbasin kanssa tämän Kairon vierailun yhteydessä, ja totesi hänen tukevan Ranskan esitystä, mutta sulkevan pois mahdollisuuden suorista neuvotteluista Israelin kanssa noiden raamien ulkopuolella. Abbas oli kuitenkin Kairossa esittänyt omat ennakkoehtonsa: Israelin tulee keskeyttää kaikki setlementtitoiminta, ja rakentaminen myös Jerusalemin
Lemin itäosissa. Lisäksi Israelin tulee sitoutua vetäytymisestä 1949 aselepolinjoille.
Netanyahu vaatii suoria neuvotteluja ilman ennakko-ehtoja, mihin Abbas ei ole suostunut.
Abbas totesi Ramallahissa tavattuaan Ranskan ulkoministerin, että molempien osapuolten tulee unohtaa menneet ja aloittaa keskustelut kansainvälisessä valvonnassa ilman ennakkoehtoja. "Kansainvälisen yhteisön tulee laatia sopimusehdot, jotka meidän tulee hyväksyä", hän totesi, vain esittääkseen Kairossa uudet vaatimuksensa Israelille. Abbas toteuttaa Koranin ohjetta, jossa valehteleminen on sallittua, jos sillä edistää islamin asiaa tai pelastaa henkensä. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Egypts-Sisi-There-is-trust-and-confidence-between-me-and-the-Israelis-454188

04.Netanyahun ja Herzogin välisissä osin salaisissa keskusteluissa ei INN:n mukaan ollut edistytty ratkaisu- kohtaan. Artikkelin mukaan esteinä ovat diplomaattiset kysymykset, joista Herzogin suunnitelma israelilaisten ja PA:n arabien erottamiseksi on yksi avainkysymyksistä. Netanyahu on ilmoittanut, ettei hän hyväksy sitä, koska erottaisi esim. Jerusalemin lähiöitä kuten Issawiya ja liittäisi ne PA:n hallintaan, eli jakaisi pääkaupungin.

Kysymyksessä on Jerusalemin yhtenäisyys, jota hallitus on pitänyt ehdottomana vaatimuksena, eikä halua suostua pääkaupungin jakamiseen, kuten se oli Jordanian hallitessa Juudeaa ja Samariaa. Käytännössä hallitus on joutunut toteamaan itäosan siirtyvän yhä lujemmin arabien valvontaan, eikä Jerusalemin kaupungin toimet palvelustensa ulottamiseksi sinne ole toteutuneet toivotulla tavalla. Lisäksi IDF on päästänyt PA:n poliisin yksiköitä valvomaan Jerusalemin itäosia.

Sekä Sionistisen Unionin että Likudin parissa esiintyy voimakasta antipatiaa yhteishallitukseen. Ideologiset ja uskonnolliset erot näyttävät olevan liian suuret historiallisen kompromissin saavuttamiseksi. Yhteisen, kansallisen strategian luomiseksi yhteishallitus on kuitenkin ehdoton edellytys Israelia koskevien sekä ulkoisten että sisäisten ongelmien ja uhkakuvien ratkaisemiseksi ja poistamiseksi. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/212445#.VzwUpDeKTIU

05.Kautta vuosituhantisen olemassaolonsa aikana juutalaisten suurimmat ongelmat ovat olleet kansan eripuraisuus. Jo erämaavaelluksen aikana Moseksen lähettämän 12 vakoojan palattua vakoilumatkaltaan 10 heistä kehotti luopumaan Luvatun Maan valloittamisesta, koska "siellä asuu vahvoja kansoja linnoitetuissa kaupungeissaan, ja jopa jättiläisiä nähtiin heidän joukossaan". Vain 2 vakoojaa, Josua ja Kaleb, suosittelivat siirtymistä välittömästi luvattuun maahan. Seurauksena oli kapina, jossa uhattiin Moosesta kivittämisellä, uuden johtajan valitsemista ja palamista Egyptiin. Israelin Pyhä puuttui itse asiaan kapinan kukistamiseksi, mutta rangaistukseksi kansa joutui samoilemaan 40 vuotta erämaassa, kunnes Egyptissä syntynyt sukupolvi olisi tuhoutunut ja maatunut tiettömiin autiomaihin.

SAMOIN Jerusalemin ollessa jo vihollisen piirittämänä sekä Babylonian että Rooman vallan aikana juutalais-ryhmät sotivat verisesti keskenään. Tarvitaan uusia rangaistustoimia tämän kansan yhtenäistämiseksi, joista myös Raamatussa ilmoitetaan: Vain kolmannes heistä selviytyy hengissä lopun aikojen suurissa koko maailmaa koskevissa koettelemuksissa.

Netanyahu ja Yaalon pystyivät hädin tuskin sovittelemaan keskinäiset erimeilisyytensä maan johtamisesta. Pääministeri joutui luennoimaan puolustusministerilleen, että poliittisen johdon tulee voida hallita maata, jonka turvallisuuden takaamiseksi se rakentaa armeijansa.

Israelin puolustusvoimien IDF yleisesikunnan komentaja Gady Eisenkot kävi tiistaina tutustumassa Bnei David (Davidinpojat) armeijan palvelukseen valmistavassa akatemiassa Elissä Samariassa. Hän tapsi ennen puhettaan kokelaille laitoksen johtajat, rabbi Eli Sadan ja rabbi Yigal Levinstein,

Puheessaan kokelaille Eisenkot tähdensi, ettei armeija ole paikka, jossa puhutaan kansaa jakavista aiheista.
"IDF on yhtenäinen voidakseen puolustaa maataan" hän selitti.
Yhtenäisyyden muodostamiseksi ja säilyttämiseksi sotilaan tehtävä on totella esimiehensä komentoja, hän selitti, ja toiseksi säilyttää armeija eettiset arvot juutalaisten halakhan mukaan. Kuitenkin hän joutui helmikuussa puhuessaan väistämään etiikan vaatimuksia todetessaan, että Talmudissa esitetty ohje: "Jos joku uhkaa surmata sinut, surmaa hänet ensin", on vain iskulause, eikä tarkoitettu otettavaksi vakavasti.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/212442#.VzwZfTeKTIU,

06.UUTOSOTSIKOITA
·       Israelin rajapoliisi ja IDF:n turvallisuusjoukot pidättivät yön aikana 16 etsittyä PA:n arabia eri puolilla Juudeaa ja Samariaa. 14 pidätettyä PA:n arabia syytetään osallisuudesta terroritoimintaan ja väkivallasta siviilejä kohtaan. Kaksi muuta kuuluvat Hamas-järjestöön, toinen heistä on entinen PA:n hallituksen vankien asiain ministeri. http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/israeli-forces-arrest-16-terror-fugitives/2016/05/18/, http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/2-senior-hamas-leaders-captured-in-samaria/2016/05/18/,
·       USA:n presidentinvaalien ehdokkaiden valinta jatkuu jos mahdollista entistä likaisemmin toimin. Republikaanien pääehdokas Donlad Trump on joutunut vastailemaan jopa hänen ruumiin-jäsentensä toimivuutta koskeviin kysymyksiin ilman häveliäisyyden häivääkään. Kaluttuaan muut luut tyhjiksi hänen vastustajansa nostivat esiin hänen väitetyn naisten kohtelunsa, jota he pitävät sopimattomana presidentin virkaa havittelevalle, unohtaen kokonaan oman presidenttinsä Bill Clintonin töppäykset kauniimman sukupuolen edustajien kanssa. Donald Trumpin vaimo Melanie oikoi joitain syytteitä Hitlerin esimerkin seuraamisesta, ja nyt hänen Ivanka tyttärensä todistaa, että New York Timesn julkaisema artikkeli, joiden mukaan Donald kohteli naisia halveksivasti ja alentuvasti ei pidä paikkaansa, vaan NYT on sekoittanut saamansa Donaldin naistuttavien ja hänen yhtiöissään työskennelleiden naisten lausunnot. Ivanka vakuuttaa, että NYT artikkeli on pahansuopa ja vääristelty esitys lausunnoista. http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/ivanka-trump-says-nyt-distorted-facts-of-fathers-treatment-of-women-video/2016/05/18/
·       Israelissa vieraileva jordanialainen opiskelijaryhmä löysi vierailunsa aikana kokonaan toisenlaisen Israelin, kuin millaisena he ovat tottuneet sitä pitämään. Torstaina he tapasivat alueellisen yhteistoiminnan apulaisministeri Ayoub Karan ja ministeriön johtajan Hashem Husseinin. Ryhmän matkan olivat järjestäneet alueellisen yhteis-toiminnan ministeriö yhdessä Tel Avivin yliopiston Moshe Dayan keskuksen kanssa. http://www.jewsnews.co.il/2016/05/17/jordanian-students-discover-the-real-israel/
·       Turvapaikan hakijoiden joukkoon ovat islamin jihad-järjestöt soluttaneet runsaasti omia taistelijoitaan, tätä tapahtuu sekä Euroopassa että USA:n jossa Obama lyhensi heidän taustojensa tutkimisaikaa.  Kiinnijoutuneitten parissa on entisiä Al-Qaidan ja muiden jihadistien aktiivitaistelijoita. http://www.jewsnews.co.il/2016/05/17/muslim-asylum-seeker-was-al-qaeda-jihad-sneaking-into-europe/
·       Ranskassa muslimien vastainen jännitys on noussut entisestään sinänsä pienehkön tapauksen vuoksi. 21-vuotias Angelique Slosse oli kahden ystävänä kanssa ottamassa aurinkoa bikineissään Park Leo Lagrancessa Reimsissa, kun joukko musliminaisia tuli paikalle alkaen heittäen hänelle herjaa, mikä pian muuttui väkivaltaiseksi. Ulkopuolisten väliintulo pelasti hänet vakavilta vaurioilta, mutta hän oli täynnä mustelmia ja haavoja eikä pystynyt menemään työpaikkaansa seuraavana päivänä. http://www.jewsnews.co.il/2016/05/17/france-anti-muslim-sentiment-rises-after-woman-in-bikini-beaten-up-by-teen-muslim-girls/Post a Comment