Thursday, April 02, 2015

MITEN ON MAHDOLLISTA

MITEN ON MAHDOLLISTA
MITEN on mahdollista, että Universumin Luoja, Hallitsija ja ylläpitäjä valitsi aurinko-kuntamme planeetoista yhden vähäisimmän, maapallon, ja kunnosti sen asuttavaan kuntoon huomioiden sen ilmaston, veden ja ilman, vuodenaikojen vaihtelut, sovittaen sen auringon läheisyyden, sen antaman lämmön ja säteet inhimilliselle elämälle sopivaksi suojaten maapalloa liialliselta avaruussäteilyltä ilmakehän ja magneettikentän avulla. Samalla Hän valmisti Paratiisin, sen kasvit, hedelmäpuut sekä eläimistön, maa- ja vesieläimet sekä ilmassa lentävät linnut ja hyönteiset varmistaen näin luomakuntansa ravintoketjun. Maapallolle Hän (todisteiden mukaan) myös asetti suojaavan vesihöyrykehän, joka vedenpaisumuksen aikana satoi maan pinnalle. Saatuaan luomansa taivaat ja maan valmiiksi Hän totesi suunnittelu-ryhmälleen: ”Luokaamme ih[G1] minen omaksi kuvaksemme ja antakaamme hänen valvontaansa koko luomakuntaa ja kaikkea, mitä olemme luoneet”. Jumalan kolmiyhteisyys esiintyy todella Mooseksen ensimmäisistä kirjoista alkaen jatkuen sitten profeetoissa, Psalmeissa kuten muissakin VT:n ja myös UT:n kirjoituksissa. ”Taivaat” on myös monikossa, niitä on ainakin seitsemän, joista Paavali kävi kolmannessa. Saatuaan kaiken valmiiksi Herra Jumala katseli kaikkea luomaansa ja totesi, että se on erittäin hyvä.
Miten on mahdollista, että Hän, Maailmankaikkeuden hallitsija, josta voisimme käyttää sanaa Herra Jumala, otti hitusen maan tomua ja loi siitä ihmisen, Adamin, ja hänelle sopivan kumppanin Evan, käyttäen mallinaan omaa itseään, ja asetti heidät asumaan Paratiisiin. Siellä heille oli huolehdittu kaikista elämän tarpeista. Lopuksi Hän siunasi ihmisen kehottaen heitä olemaan hedelmälliset ja täyttämään maan. Adamin tehtävänä oli vartioida Paratiisia.
Herra Jumala lepäsi seitsemännen päivän sen. Myöhemmin Hän Moosekselle antamassaan Laissa antoi käskyn myös ihmiselle pyhittää viikon seitsemännen päivän lepopäiväksi Jumalan kunniaksi, jolloin ei saa tehdä mitään työtä.
Paratiisin hedelmäpuiden joukossa oli elämänpuu, jonka hedelmät takasivat iankaikkisen elämän. Mutta siellä oli myös ”hyvän ja pahan tiedon puu”, josta Jumala antoi ihmisille varoituksen: ”Sinä päivänä, jota te siitä syötte, pitää teidän kuolemalla kuoleman”.
HERRA Jumala iloitsi ihmislapsista. Usein Hän illan viileydessä kävi tapaamassa luomaansa ihmisparia Paratiisissa. Mutta eräänä iltana Adam ei ollut vastaanottamassa Häntä. Lopulta Adam tuli Herra Jumalan kutsusta vavisten piilopaikastaan todeten, että häntä hävetti tulla Jumalan silmien eteen, koska hän oli alasti. Jumalan kysymykseen: ”Kuka kertoi sinulle, että olet alasti; ethän vain syönyt kielletystä puusta?” Adam keksi silloin maailman ensimmäisen hätävalheen todeten: ”Vaimo, jonka minulle annoit, houkutteli minut syömään kielletyn puun hedelmää. Silloin silmämme avautuivat ja huomasimme olevamme alasti”. Eva puolestaan vetosi siihen, että se oli paratiisin kavalin eläin, käärme, joka petti hänet vakuuttaen: ”Ette te siitä kuole, vaan tulette olemaan kuin Jumala ja tiedätte kaiken”. Tämä jumalan kaltaiseksi pääseminen on myös aikamme tiedemiesten päämääränä; olla kuin jumala, mutta ilman elävää Herra Jumalaa, ja paljastaa Hänen salaisuutensa.
Mooses ilmoittaa tästä näin: ”Se mikä on salassa, se on Herran meidän Jumalamme salaisuus, mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän Lain sanat”. On salaisuuksia, joita ei ole tarkoitettu ihmisen tietoon.
Kuten Sanan lukijat hyvin tietävät, Adamin ja Evan lankeemuksen seurauksena oli ihmisen hengellinen kuolema; fyysisesti hän jatkoi elämäänsä mutta suuresti rajoitetuin edellytyksin, Hän ei pystynyt käyttämään kuin pienen osan aivokapasiteettiaan, hän joutui kovalla työllään hankkimaan elantonsa kirotusta maasta, joka kasvoi tästä lähtien piikkipensaita ja ohdakkeita, ja syömään maan ruohoa. Myös Eva sai oman rangaistuksensa: Hänen raskautensa vaivat tulevat olemaan kovia. Herra Jumala ei kuitenkaan kironnut ihmistä, mutta Hän toteutti periaatettaan: ”Minä annan anteeksi, mutta en jätä rankaisematta”.
Herra Jumala karkotti ihmisen Paratiisista, ja esti näin ihmistä syömästä myös elämän puusta ja elämään ikuisesti saastuneessa muodossaan, joka ei tule perimään Jumalan valtakuntaa. Ennen lankeemusta ihmispari ei tarvinnut vaatteita, sillä heidän vanhurskautensa verhosi heidät, kuten Johanneksen Ilmestyskirjassa todetaan. Ihmisen elinikä määriteltiin 120 vuotta ja myöhemmin korkeintaan 70 -80 vuotta.
Käärmeelle Herra Jumala sanoi: ”Kirottu olet sinä kaikkien eläinten joukossa; vatsallasi tulee sinun käydä ja maan tomua syömän koko elinaikasi petoksesi johdosta”. Adam epäonnistui surkeasti vartijan tehtävässään. Äskettäin löydettiin käärmeen luuranko, jolla on ollut jalat.
Lopuksi Herra Jumala antoi tuomionsa maailman ensimmäisen käräjäoikeudenkäynnin päätteeksi saatanaa tarkoittaen: ”Minä panen vainon sinun ja vaimon välille; sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; Hän murskaa sinun pääsi, mutta sinä tulet pistämään häntä kantapäähän”. Se on Jumalan ilmoitus taistelusta ihmissieluista saatanan siemenen (saastutettu ihmissielu) ja vaimon siemenen (Kristuksen) välillä ja sen lopputuloksesta.
MITEN on mahdollista, että Universumin Luoja, Hallitsija ja Ylläpitäjä tunsi sellaista yhteenkuuluvuutta ihmisen kanssa, että Hän antoi oman Poikansa syntyä langenneeseen ihmissukuun, voidakseen sen kautta maksaa lunastusmaksun kohdun avanneesta miehen-puolesta, kuten Mooseksen Laissa vaaditaan? Egyptissä ennen pakoa edeltäneenä iltana juutalaiset joutuivat sivelemään ovenpielet karitsan verellä, ettei kuoleman enkeli koskisi heihin, kuten se teki kaikille muille. Se edellytti kuitenkin karitsan teurastamista. Sen muistoksi juutalaiset viettävät pessahia, pääsiäistä, joka tänä vuonna alkaa perjantai-iltana, 03.04.2015. Pääsiäisviikkona Israelissa syödään vain happamatonta leipää muistoksi siitä, että he joutuivat lähtemään Egyptistä niin kiireesti, ettei leipä ehtinyt hapantua.
Koska Herra Jumala on kaikkien ihmisten Luoja, tämä lunastusmaksu koskee kaikkia ihmisiä, myös pakanakansoja, sillä ”kaikki sielut ovat Minun”, sanoo Herra, ”niin isän kuin pojankin”. ”Mutta sielun lunastus on ylen kallis”, kuten Ps 49:9 toteaa. Ei siihen riitä eläimen veriuhri, siihen tarvittiin täydellisen viaton Karitsa, jossa ei havaittu mitään virhettä, Jumalan oma Poika. ”Sinun tahtosi Jumalani Minä teen mielelläni”, kuten Psalmissa todetaan Kristuksesta. Heprealaiskirjeessä todetaan: ”Uhria ja antia Sinä et tahtonut, mutta ruumiin Sinä minulle valmistit”. Se oli Jumalan Pojan täydellisen vapaaehtoinen antautuminen Isä Jumalan tahdon mukaisesti ihmiskunnan lunastamiseksi saatanan ja kuoleman vallasta ja iankaikkisesta kadotuksesta, erosta Jumalasta.
LUNASTUSMAKSU on maksettu jokaisen puolesta. Sen tulemiseksi voimaan ihmisen tarvitsee vain tunnustaa ja hyväksyä se antautuen Herra Jumalan johtoon. Kuten Jeesus Kristus opetti, tämä on se ”uusi liitto”, josta profeetat puhuivat. Tähän liittoon ihminen uudesti-syntyy Jumalan lapseksi, kuten Jeesus sanoi:” Uudeksi Minä teen kaikki”. Hän opetti myös aikansa epäuskoisille fariseuksia todeten. Te tutkitte kirjoituksia, koska uskotte löytävänne niistä ikuisen elämän, ja ne juuri todistavat minusta, Mooseksesta alkaen ja jatkuen profeetoissa ja Psalmeissa. (Jh 5:39) Jeesus todisti, että joka uskoo Häneen, ei koskaan kuole. Tämä oli vaikea pala juutalaisille, jotka olivat kreikkalaisen lihallisen uskonkäsityksen kyllästämiä, myös papisto. ”Joka on taivaasta, puhuu taivaallisia, joka on maasta, puhuu maallisia”, kuten Johannes Kastaja totesi Jeesuksesta. Fariseukset käsittelivät kysymystä lihalliselta, maalliselta kannalta, eivätkä ymmärtäneet Jeesuksen puheita.
KOSKA ihmissuku saastui saatanan kylvettyä siihen omaa siementään langenneitten enkelien kautta Herra Jumalan lunastustyön estämiseksi, Herra Jumalan oli hukutettava koko Noan aikainen sukupolvi lukuun ottamatta Noan perheen kahdeksaa jäsentä, jotka pelastuivat silloisen eläinkunnan kanssa rakentamansa arkin avulla. Maailmanlaajuisesta tulvasta, vedenpaisumuksesta, on mainintoja lähes kaikissa kulttuureissa. Kiinan kielessä arkkia tarkoittava kirjainmerkki koostuu erillisistä sanoista ”Kahdeksan ihmistä veneessä”. Nykyinen ihmiskunta on Noan perheen kahdeksan jäsenen perillisiä, mutta aikojen kuluessa tietoisuus elävästä Jumalasta ja vedenpaisumuksesta elää enää kansan kertomuksissa ihmisten vieraantuessa ja maallistuessa ja etsiessä yhteyttä epäjumaliin.  
Jumala vannoi tulvan jälkeen, ettei hän enää tuhoa kansoja vedenpaisumuksen kautta, mutta varoittaa, että maailma on säästetty tulelle, joka tulee puhdistamaan sen saastaisuuden. (Jes.66:16)
HERRA JUMALA aloitti ihmiskunnan lunastustyönsä kutsumalla Abramin Kaldean Urissa kehottaen häntä lähtemään kansastaan, suvustaan ja isänsä kodista ja menemään minne Hän johtaisi, luvaten samalla siunata hänet ja jokaisen, joka häntä siunaa, mutta kirota jokaisen, joka häntä kiroaa. Abram, jonka nimen Jumala muutti muotoon Abraham, samoili lammaslaumoineen muukalaisena maassa, joka oli hänelle luvattu. Hän muutti nälänhädän vuoksi Egyptiin, jossa hänestä periytyneet juutalaiset elivät 430 vuotta lisääntyen suuresti. Egyptin faaraot kuitenkin orjuuttivat heidät, minkä johdosta Jumala kutsui faaraon hovissa hallitsijaksi kasvatetun, mutta Midianin erämaahan paenneen Mooseksen johtamaan kaksimiljoonaisen kansan luvattuun maahan. Voidakseen pakottaa faraon päästämään heidät vapaaksi Jumala löi Egyptiä 10 vitsauksella. Viimeinen vitsaus oli esikoispoikien surma pakoa edeltävänä yönä, mistä juutalaiset säästyivät karitsan veren avulla, mutta heille määrättiin myöhemmin puolen hopeasekelin lunastusmaksu jokaisesta esikoispojasta, joka kuuluu Jumalalle. Tämän muistoksi juutalaiset viettävät pessahia, vapautusta Egyptin orjuudesta; kristityt kutsuvat sitä pääsiäiseksi.
NUWEIBAN niemekkeen kohdalta Siinailla juutalainen kansa ylitti Punaisenmeren, jonka vedet siirtyivät syrjään päästäen kansan ylittämään sen, mutta palatessaan hukuttaen Egyptin sotajoukot. Punaisenmeren pohjasta ovat sukeltajat löytäneet lukuisia korallien peittämiä merkkejä vaunuista, aseista, hevosista ja muista armeijan varusteista.
Arabian niemimaan puolella Midianin erämaassa kansa leiriytyi Siinain vuoren läheisyyteen. Siellä Jumala ilmestyi Moosekselle ja antoi hänelle kaksi Laintaulua, joihin oli kirjoitettu 10 käskyn Sanat. Ne on tarkoitettu koko ihmiskunnalle, mutta sen ohessa Jumala antoi Moosekselle käskyjä ja yksityiskohtaisia ohjeita lukuisista asioista, joihin sisältyivät myös ohjeet ilmestysmajasta ja siihen liittyvistä rakennelmista, Jumalan palvelukseen liittyvistä alttareista ja käyttöesineistä, sekä Liitonarkki, jossa säilytettiin Laintaulut sekä Aronin viheriöinyt sauva. Nämä Lait ovat perusteena koko juutalais-kristilliselle kulttuurille, joista on - useimmiten vääristyneessä muodossa - viitteitä myös islamin Koraanissa.
Siinain erämaassa Jumala kutsui juutalaisen Hänelle pyhitetyksi pappis-kansakseen, jonka tehtävänä oli paitsi suojella saamansa 10 Laintaulua, järjestää Jumalan palvelus Luvatussa maassa Hänen antamien ohjeiden mukaan. Juutalaisen perimätiedon mukaan Jumala antoi kirjoitetun Lain lisäksi suullisen Lain, joka on kulkenut salaisena perintönä pappien ja rabbien keskuudessa. Moosekselle annettiin samalla Temppelin rakentamista koskevat tarkat ohjeet, jotka Israelin kuningas David antoi pojalleen Salomolle, joka sen rakensi.
Mooses ilmoitti, että Jumala oli herättävä myöhemmin hänen kaltaisensa Profeetan, jota heidän tulee kuunnella. ”Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, Häntä kuulkaa”. (5 Ms.18:15)
MATKA Egyptin työorjuudesta Luvattuun Maahan venyi kansan napinan ja eripuraisuuden vuoksi 40 vuoden mittaiseksi. Jumala itse kulki heidän mukanaan suorittaen lukuisia voimallisia tekoja Mooseksen kätten kautta. Tämä toinen profeetta, Jeesus Kristus, josta Mooses ilmoitti, syntyi Israelissa ajanlaskumme alkaessa, mutta juutalaiset torjuivat hänet. Jeesus Kristus syntyi Jumalan Poikana, kuten PS2:7-9 todistaa: ”Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: Sinä olet Minun poikani, tänä päivänä Minä Sinut synnytin. Ano Minulta, niin Minä annan pakanakansat perinnöksesi ja maan ääret Sinun omiksesi”.
JUUTALAINEN kansa menetti pappisvirkansa v. 70 Rooman tuhottua Jerusalemin Temppelin sekä lopullisesti v. 135 Bar Kochba kapinan seurauksena, jolloin roomalaiset tuhosivat maan ja Jerusalemin täydellisesti ja rakensivat sen tilalle roomalaisen kaupungin kieltäen juutalaisia kuoleman uhalla jalallaan astumasta rakentamansa kaupungin Alie Capitolinan kaduille. Bysanttilaisella ajalla Temppelivuorelle rakennettiin kristillinen kirkko, jonka muslimit tuhosivat vallattuaan Israelin maan rakentaen sinne omia kulttirakennuksiaan.
MITEN ON MAHDOLLISTA. että universumin Luoja, Hallitsija ja Ylläpitäjä on edelleen kiinnostunut ihmisestä, joka historiansa aikana on ollut jatkuvassa kapinassa Häntä vastaan? Kuten arkeologiset löydöt viittaavat, maapallolla on ollut tuntemattomia kulttuureja, jotka ovat hävinneet jättäen jälkeensä vain raunioita ja luurankoja tai osia niistä. Miksi ihmissuku on edelleen hengissä Jumalan vastaisen kapinan huipentuessa tieteen ja teknologian huiman kehityksen ansiosta? Miksi sen rakentama Cernin Hadron Collider etsii Hicksonin bosomia, ”jumalapartikkelia”, jonka kautta he uskovat fyysisen maailman syntyneen? He uskovat myös löytävänsä polun rinnakkaiseen maailmaan, ellei peräti mustan aukon, jonka kautta sinne on esteetön yhteys. Eivätkö tiedemiehet ole lukeneet Johanneksen evankeliumin alku-säkeitä, joissa kaikki selvitetään?
Se on maallistuneen ihmisen, jonka perimää muunnellaan geenimanipulaation sekä ihmisen ja teknisen laitteen symbosilla, pyrkimys päästä jumalan kaltaiseksi olioksi, joka voisi elää loputtomiin, ja joka ei tarvitse Jumalaa eikä Hänen suojeluaan. Eikö Jumalan viha olisi jo tuhonnut heidät? Jeesus viittasi maanviljelijään, joka kylvi vehnää maahansa, mutta yöllä vihamies kylvi sen sekaan lustetta. Palvelijat halusivat nyhtää lusteen pois, mutta isäntä sanoi: ”Annetaan niiden kasvaa yhdessä, ettette samalla nyhtäisi pois myös vehnää. Vasta elonleikkuun yhteydessä repikää luste pois ja polttakaa, mutta kootkaa vehnä aittoihin”.
JUMALAA ei voi kukaan nähdä ja jäädä henkiin, kuten Jeesus ilmoitti, mutta ”Jumalan ainoa Poika on ilmoittanut Hänet”. Hän totesi opetuslapsilleen: ”Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän”. Jumalan valtasuuruus, Hänen olemuksensa ovat käsittämättömiä inhimilliselle järjelle, kuten myös Hänen luomakuntansa, universumin mitat ja laajuus. Salomo totesi Temppelin vihkiäispuheessaan Jumalasta: ”Katso taivasten taivaisiin Sinä et mahdu, miten sitten rakentamaani Temppeliin”. Kuitenkin Jeesus sanoi, ettei hän jätä opetuslapsiaan orvoiksi, vaan Hän ja Isä tulevat heidät tykönsä ja asuvat heissä.
JUMALAN SANA todistaa: ”Katso kateuteen asti Hän ikävöi Henkeä, jonka Hän on pannut meihin asumaan. (Jk.4:5) Jokaisessa ihmisessä on pala Jumalaa.
Siksi Herra Jumala, universumin Luoja, hallitsija ja Ylläpitäjä, on siinä määrin kiinnostunut maailmasta ja rakastaa ihmistä, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”. (Jh3:16)
 [G1]inen omaksi kuvaksemme j
Post a Comment