Friday, October 03, 2014

PERJANTAI 03.10.14


PERJANTAI 03.10.14
1. ”Katso Minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille; kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, vaikka kaikki maan kansat kokoontuvat sitä vastaan”. (Sak.12:2 -3)
JERUSALEM on nousemassa entistä enemmän huomion kohteeksi maailman politiikassa. Kuten Jesaja sanoo 62. luvussaan, Jumala on asettanut vartijat Jerusalemin muureille (Jes.62:6), mutta joku muukin on asettanut vartijoita Jerusalemiin, ei varoittamaan vihollisen tulosta, vaan vakoilemaan, mitä kaupungissa tapahtuu, ja raportoimaan siitä välittömästi.
ISRAELISSA hämmästellään, eikö maailman ainoalla suurvallalla ja sen presidentillä ole tosiaan muita tärkeämpiä asioita ratkottavanaan, kuin puuttua piskuisen juutalaisvaltion oikeuteen rakentaa asuntoja pääkaupunkinsa asukkaille? Heidän analyysinsä ontuu keskeisessä kohdassaan, sillä Jerusalem on tärkein kysymys. Kuten Kirjoituksissa todetaan, Jumala on valinnut sen asuinpaikakseen, ja siksi sitä kutsutaan Suuren Kuninkaan kaupungiksi. Niin kauan kuin maailman johtajat eivät tunnusta tätä tosiasiaa, jokainen, joka yrittää puuttua sen asioihin, repii pahoin itsensä.
PÄÄMINISTERI Benyamin Netanyahu pyrki keskusteluissaan presidentti Obaman kanssa suuntaamaan huomion Iraniin, sen ydinasehaaveisiin, ja antamaan tukeen terrorismille, mutta Obamalle Jerusalemin rakennussuunnitelmat ja Israelin ja PA/PLO:n väliset rauhan-suunnitelmat olivat etusijalla. Kuten C Glick toteaa perjantain artikkelissaan, pääministeri ei halunnut nostattaa uutta vastakohtaisuutta Valkoisen Talon kanssa, ja sen sijaan antoi lievää tunnustusta Obaman Iranin myönteiselle politiikalle kuitenkin julkisissa lausunnoissaan tähdentäen, että ydinasein varustettu Iran on paljon varallisempi vapaalle maailmalle kuin Islamin Valtio. Netanyahu pyrki täten ilmaisemaan oman kantansa varovaisen retoriikan avulla ärsyttämättä Valkoisen Talon isäntää.
NETANYAHU pyrki välttämään keskustelua rauhanprosessista PA/PLO:n kanssa, sillä hänellä oli vihjeitä uuden polun löytämiseksi syrjäyttäen Abbasin kokonaan. Koska se on vasta aivan alkuvaiheissaan, hän ei halunnut nostaa sitä keskusteltavaksi, jossa olisi helposti voinut antaa synnytystä häiritseviä lausuntoja. Hän viittasi kuitenkin joittenkin arabimaitten – Saudi Arabian, Egyptin ja UAE:N - keskellä virinneisiin uusiin tuuliin, jotka voivat suunnata rauhanpurren toisille ulapoille. Ulkoministeri John Kerry työnsi jo kuitenkin lusikkansa samaan soppaan ehdottaen, että Qatar tulee ottaa mukaan uusiin kehitelmiin, mikä voi sotkea pahoin arkaluonteisia tunnusteluja sen alkuvaiheissaan. Qatar tukee taloudellisesti Hamasia ja muita terrorijärjestöjä ja antaa turvapaikan paenneille terrorijohtajille.
Israelissa toimivan Peace Now NGO-järjestön asettama aikapommi ei ehtinyt räjähtää ajoissa estääkseen Netanyahun ja Obaman keskusteluja, mutta sen räjähdys aiheutti kuitenkin teräviä seurausvaikutuksia sekä Valkoien Talon että ulkoministeriön taholta, jotka molemmat tuomitsivat kärkevin sanoin Jerusalemin kaupungin päätöksen 1610 asunto-yksikön rakentamiseksi Givat Hamatosin lähiöön Jerusalemin itäosaan. Times of Israel jopa kehtasi julistaa, että Israelin ja USA:n suhteet ovat sen johdosta kriisitilassa. Netanyahu tuomitsi ankarasti Peace Now järjestön toiminnan esittäen kainon pyynnön, että USA:n hallitus tutkisi tarkemmin asioiden taustoja ennen tuollaisten lausuntojen julkistamista. USA:n hallituksen taholta vakuutettiin, että se on täysin tilanteen tasalla, sillä sen vakoilijat Jerusalemissa toimivat tehokkaasti ja raportoivat välittömästi.
Netanyahu kertoi radion ohjelmassa torstai-iltana, että hän lupasi Obamalle neuvotella PA/PLO:n kanssa USA:n laatiman raamiohjelman puitteissa perustuen 1949 aselepolinjoille aluevaihdoin. Kerry ei julkistanut suunnitelmaa, koska Abbas sabotoi neuvottelut sopimalla yhteishallituksesta ja yhteistyöstä Hamasin kanssa. Netanyahu myöhemmin kielsi suostuneensa 1949 aselepolinjoihin. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-says-he-agreed-to-US-proposal-for-talks-with-Palestinians-based-on-67-lines-377983
Ranska yhtyi Saksan aiemmin esittämään vastalauseeseen Hamatosin lähiön rakennus-suunnitelmia vastaan. Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius ilmaisi maansa jyrkän tuomion 2610 asuntoyksikön rakentamisen Israelin pääkaupungin itäosaan. Asunnot on tarkoitettu sekä juutalaisille että arabeille, minkä olisi luullut tyydyttävän kriitikkoja. ”Me kehotamme Israelin hallitusta kiireesti perumaan päätöksen rakennussuunnitelmasta”, Fabius sanoi julkaisemassaan lausunnossa. Hän uhkasi, että se seuraukset tulevat aiheuttamaan reaktioita EU:n johtoa myöten. Saksan ulkoministeriö ilmaisi syvän huolensa rakennus-suunnitelmasta torstaina, kehottaen purkamaan päätöksen.  http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/France-Germany-demand-Israel-cancel-plan-to-build-homes-in-east-Jerusalem-377981
2. Viisisataa Lähi-Idän tutkijaa ja kirjastonhoitajaa allekirjoittivat vetoomuksen Israelin boikotoimiseksi akateemisissa instituutioissa ja toimitti allekirjoitetun lausuntonsa julkaistavaksi Jadaliyya websivulla.
”Me vetoomuksen allekirjoittaneet Lähi-Idässä työskentelevät tutkijat ja kirjastonhoitajat katsomme, että hiljaisuus Israelin viimeisimmän sotilaallisen hyökkäyksen aiheuttamasta humanitäärisestä katastrofista Gazan kaistalla – kolmas ja tuhoisin kuudessa vuodessa – syyllistää meidät osarikollisiksi”, kirjelmässä todetaan. Siinä todetaan edelleen, etteivät maailman hallitukset eikä valtamedia ole syyttäneet Israelia kansainvälisen lain rikkomuksista todeten, että heillä Lähi-Idän tutkijoina on moraalinen velvollisuus tehdä niin.
”Israelin suorittamat massamurhat Gazassa ovat kammottavia todisteita Israelin akateemisten instituutioiden osallisuudesta rikokseen palestiinalaisalueitten miehittämisestä ja alistamisesta.  Tel Avivin Yliopisto, Jerusalemin Heprealainen Yliopisto, Bar Ilan Yliopisto, Haifan Yliopisto, Technion ja Ben-Gurionin Yliopisto, ovat julkisesti ilmaisseet ehdottoman tukensa Israelin armeijalle”, sanotaan vetoomuksessa.
Lausuntoon on liitetty BDS-logolla varustettu kirjelmä, jonka ovat allekirjoittaneet muutamat tutkijat Amerikan arvostetuimmista akatemioista.
Shalem opiston presidentti professori Martin Kramer, entinen Moshe Dayan keskuksen Lähi-Idän ja Afrikan tutkimusten johtaja Tel Avivin Yliopistolta, toteaa JP:lle, että kirjelmä vaatii Israelin instituutioita kehottamaan Israelin valtiota purkamaan kaikki ”setlementit” ja sallimaan palestiinalaispakolaisten paluuoikeuden. Hän sanoo, että on vaikea löytää suurempaa uhkaa akateemiselle vapaudelle kuin se, mitä kirjelmässä vaaditaan. Hän toteaa, että ”jotkut allekirjoittajista ovat aiemmin suositelleet kandidaatteja nimityksiin tai ylentämiseen, mutta ovat nyt ilmaisseet ymmärtäneensä täysin väärin Israelin ylipistojen ja opistojen luonteen. Heidän suosituksensa tulisi tästä lähtien jättää huomiotta”.
JADALIYYA on Arabitutkimusten Instituutin online-viikkojulkaisu, joka kuvailee edustavansa sisäpiirin ja kriittisten analyysien ainulaatuista lähdettä, joka yhdistää paikallistuntemuksen, tieteellisyyden ja puolestapuhujan roolin kohdistettuna USA:n, Lähi-idän ja laajemmalle lukijakunnalle. http://www.jpost.com/Middle-East/500-Mideast-scholars-call-for-academic-embargo-of-Israeli-institutions-377978
3. ARMEIJAN komentaja Benny Gantz, joka kantaa päävastuun IDF:n toiminnasta operaatio Protective Edge onnistumisesta tai rajoituksista, vastaa kysymykseen: Voitimmeko me Gazan sodan? hyvin selkeästi ja ilman selittelyjä, Kyllä, me voitimme sodan.
Artikkelissa edetään haastattelun tapaan toimittajan esittäessä kysymyksiä ja Gantzin vastatessa niihin. Artikkelin alussa toimittaja kertoo näkemästään suurikokoisesta valokuvasta kenraalimajurin toimiston seinällä, jossa esitellään koko Gazan sodan johtoryhmä kenraaleineen, eversteineen ja prikaatin kenraaleineen, kukin aselajinsa tunnusmerkein varustettuna. Kuvan alla on metallilaatta, josta ilmenee kuvan hankkineitten armeijan prikaatin komentajien kunnianosoitus ylipäällikölleen 70 vaikean päivän aikana ansaitusta luottamuksesta johtaessaan esimerkillä.
Toimittaja muistuttaa kovastakin kritiikistä sodan aikana, johon Gantz vastaa varovaisesti viitaten, että hallitus tekee päätöksensä, joita jonkun on tehtävä, eikä hän kritisoi sitä. Hän ei sulata sitä, että armeijaa syytetään tappiomielialasta. Hän vakuuttaa, että armeija toimi aloitteellisesti, antaumuksella ja päättäväisesti. ”Kaikki muu on tulkintaa, enkä puutu siihen”.
Gantz sanoo, että hallitus teki päätöksen IDF:n suosituksen mukaan, mutta on vieläkin harmissaan, että hallituksen sisäisistä keskusteluista vuoti tietoja julkisuuteen. Hän toteaa, ettei alkuperäinen arvio IDF:n viidestäsadasta uhrista (kaatuneita ja haavoittuneita) ole kaukana oikeasta. Hän toteaa, että nyt Gazan rajoilla on rauhalista, mutta IDF ylläpitää hälytysvalmiutta kaikkia tilanteita varten.
Gantz toteaa Hamasin kaivamien tunneleitten aiheuttaman vaaran Israelille sanoen, että Hamas uhrasi niihin paljon aikaa ja varoja hyökätäkseen niiden kautta, mutta että joka kerran, kun Hamasin pyssymies nosti päänsä tunnelista, sotilaat olivat vastassa. Hän antaa tunnustusta Gazan rajalla asuville israelilaisille, jotka kärsivät valtavasti Hamasin raketeista, mutta uskoo tilanteen nyt rauhoittuneen. Hän vakuuttaa, että IDF voitti sodan. Vaara ei kuitenkaan ole lopullisesti poistunut, sillä Jihad-järjestöt toimivat Siinailla.
Hän sanoo, että Islamin Valtion eteneminen johtuu sen aiheuttamasta shokista ja pelosta, mutta ettei se kestä organisoidun ja päättäväisesti toimivan armeijan edessä. Se yrittää muodostaa poliittisen valtion vakuuttaen, ettei se ole uskonnollinen järjestö. Hän ei sano suoraan, voiko Hizbullah toteuttaa uhkauksensa ja miehittää osia Galileasta, mutta toteaa, että se on saanut sotilaallista koulutusta ja kokemusta Irakin taisteluissa. Hän toteaa Syyrian tilanteesta, että valtataistelu on siellä käynnissä eikä ole selvää, mikä ryhmittymä voittaa. Hän haluaa seurata tilanteita sivusta puuttumatta niihin tässä tilanteessa. Hän vakuuttaa, että Hizbullah on hyvin tietoinen, mitä tapahtuu Libanonissa, jos se härnää Israelia. Iranista Gantz toteaa, että shia- ja sunnisuuntien välinen kamppailu voi ulottua sinnekin, mutta jotain edistystä siellä on tapahtumassa. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/IDF-Chief-of-Staff-Lt-Gen-Gantz-Did-we-win-the-war-Yes-377986, http://www.timesofisrael.com/heavily-armed-palestinians-caught-at-west-bank-junction/, http://www.timesofisrael.com/israelis-ponder-uniqueness-of-khorasan-terror-threat/, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/185778#.VC5l8ENsO-o
LÄMPÖTILAT tänään: Jerusalem 19 -25; Tiberias 21 -31; Suolameri 17 -25; Eilat 24 -36 +C-astetta. Puolipilvistä säätä luvataan lähipäiviksi, mutta ei sateita.


Post a Comment