Friday, September 05, 2014

PERJANTAI 05.09.14


PERJANTAI 05.09.14
1. FATAHIN virkailija tri Mohammed Ashtiya vakuutti uutistilaisuudessa Ramallahissa torstaina, että PA/PLO:n laatimat dokumentit liiteasiakirjoineen Israelin syyttämiseksi kansainvälisessä oikeudessa ovat valmiit. Hän kuitenkin lisäsi, että asia tarkentuu loppuvuoden aikana.
”Vakuutamme Israelille ja kansainväliselle yhteisölle, että tällä kertaa olemme hyvin vakavissamme. PA:n presidentti Mahmoud Abbas esittelee suunnitelman Palestiinan itsenäisyydestä kansainväliselle yhteisölle, ja tällä kertaa me vaadimme aikataulun miehityksen lopettamiseksi emmekä vain neuvotteluja”, Ashtiya selitti journalisteille. Hän selitti, ettei PA ole vielä laatinut aikataulua toimen-piteille, mutta ne tarkentunevat marras-joulukuussa.
ASHTIYA esitteli suunnitelmansa Palestiinan kansallisen talousneuvoston konferenssissa esittäen samalla lukuja tuhoista, mitä operaatio Protective Edge aiheutti Gazassa. Hän laskelmiensa mukaan jälleenrakentaminen tulee maksamaan 7.8 miljardia USD. Hän selitti, että tarvittavien varojen lisäksi on huomioitava, että rakennustyöt kestävät viisi vuotta edellyttäen, että Israelin saartotoimet on poistettu ja rajaterminaalit ovat avoinna. Hän varoitti samalla, että elleivät nuo edellytykset toteudu, on mahdotonta laatia luotettavaa aikataulua Gazan kaistan uudelleen rakentamisesta.
PA:n raportin mukaan operaation aikana tuhoutui 9 232 rakennusta kokonaan, lisäksi 9 460 rakennusta vaurioitui osittain; 71 moskeijaa tuhoutui kokonaan ja 205 moskeijaa vaurioitui. http://www.timesofisrael.com/pa-ready-to-take-israel-to-international-court/
2. ISRAELIN PUOLUSTUSVOIMAT, IDF, varautuu mahdollisuuteen, että sitä vastaan nostetaan sotarikossyytöksiä kansainvälisissä oikeuslaitoksissa. Armeija vahvistaa lainopillista henkilöstöään ja suorittaa sisäisiä tarkastuksia sodanaikaisista toimistaan sekä valmistelee PR-kampanjan aloittamista perustuen ilmakuviin ja video-otoksiin tilanteista. Näiden avulla IDF pyrkii osoittamaan, että Hamasin vastainen sota oli oikeutettu. (Tässä lienee syytä huomioida, että Gazan taistelutoimista käytettiin tarkoituksellisesti nimitystä operaatio eikä sota, joka velvoittaa korvauksiin)
IDF:n tiedottaja everstiluutnantti Peter Lerner esittää asian näin: ”Me suhtaudumme toimiimme vakavasti ja siksi me operoimme kansainvälisten ohjeitten ja sääntöjen mukaan noudattaen sotalakien määräyksiä”.  
ISRAEL aloitti sotatoimet Hamasia vastaan Gazan kaistalla 08. heinäkuuta massiivisilla pommituksilla valittuihin kohteisiin vastauksena kiihtyviin raketti-iskuihin Israelin siviilikohteisiin. Maajoukkoja lähetettiin Gazan kaistalle myöhemmin. Ne keskittyivät löytämiensä Israeliin johtavien kymmenien tunnelien tuhoamiseen tehden vain rajoitettuja iskuja syvemmälle Gazan kaistalle. Hamas laukoi koko sodan ajan tuhansia raketteja Israelin puolelle ulottuen Tel Aviviin ja Jerusalemiin saakka.
50 päivää kestäneessä Operaatiossa Protective Edge sai surmansa YK:n tilaston mukaan yli 2 100 palestiinalaista, suurin osa heistä siviilejä.  Israel menetti 72 ihmistä, heistä kuusi siviiliä. Israelin selityksen mukaan siviiliuhrien korkea luku on palestiinalaisten syytä, sillä he ampuivat rakettejaan moskeijoista, sairaaloista, hotellien pihamailta, kouluista ja muista julkisista rakennuksista ja puistoista. Tällaiset toimet katsotaan sotarikoksiksi. IDF ilmoitti etukäteen iskuistaan näihin kohteisiin kehottaen siviilejä poistumaan niistä välittömästi. Hamas käytti tätä hyväkseen usein pakottaen siviilejä iskukohteisiin ihmiskilviksi tai uhreiksi, sekä asettaen väijytyksiä ja pommiansoja maajoukkojen hyökkäysten varalle. Lerner toteaa, että armeija havaitsi koko operaation ajan, miten ”Hamas etsi suojaa naisten helmoista ja lapsista sekä tarkoituksellisesti asensi aseitaan taloihin, kouluihin ja moskeijoihin”. - Eri kysymys on vaatimus suhteellisuudesta, mikä sodan ollessa kysymyksessä tuntuu lapselliselta, sillä joutuessaan sotaan armeija pyrkii voittamaan taistelut mahdollisimman nopeasti käyttäen kaikkea voimaansa uhrilukujen minimoimiseksi.
HAMASIN virkailija Gazassa Mushir al-Masri kiistää IDF:n syytökset, vaikka sillä on ilmakuva- ja videomateriaalia silminnäkijöitten ohella syytöstensä tueksi.  IDF sai käsiinsä Hamasin laatiman koulutusmanuaalin, jossa opastetaan taistelijoita piiloutumaan siviilialueille. Armeijalla oli lainopin tuntijoita taisteluissa, jotka ennen operaatioiden alkamista tutkivat, että ne täyttivät kansainväliset sotalait. IDF:n asettamaa tutkimuskomiteaa johtaa kenraalimajuri ja sen jäseniin kuuluu lainopin ja sotalakien erikoisasiantuntijoita, jotka eivät osallistuneet taistelutehtäviin.
ARMEIJAN järjestämässä tiedotustilaisuudessa korkea tiedustelu-upseeri totesi Hamasin joukkojen järjestelmän muistuttavan pysyvää hyvin koulutettua armeijaa, jolla oli 16 000 sotilasta ja tuhansia pitkälle kehitettyjä aseita. Hän antoi tunnustusta sen taktiikalle ja organisaatiolle. Osa aseista oli sala-kuljetettu ulkomailta, osa valmistettu paikallisesti Iranista saatujen ohjeiden mukaan. Tilaisuudessa esiteltiin kovakantinen opaskirja, jossa yksityiskohtaisesti esitettiin IDF:n joukko-osastot ja niiden komentajat. Tiedustelu-upseeri puhui anonyymisti armeijan koodin mukaisesti.
Tiedustelu-upseeri puuttui myös palestiinalaisten antamiin uhrilukuihin, joita YK käyttää raportissaan. Hän totesi, että siinä siviiliuhrien luku on kaksi kolmasosaa kokonaismäärästä. Upseeri sanoo, että armeija käyttää Hamasin terveysministerin antamia lukuja ja tilastoja, verraten niissä esitettyjä nimiä ristiin, ja muista lähteistä – mukaan lukien tiedusteluraportit - saatujen tietojen ja tilastojen mukaan. Täten he ovat päätyneet tulokseen, että aseellisia miehiä kuoli 616, ja että 706 siviilin kuolema on näytetty toteen. Tämän mukaan taisteluissa sai surmansa 1 322 siviiliä ja aseellista militaristia. Tämän yli menevän lukujen esittäminen on oletusta tai tarkoituksellista harhauttamista eikä vastaa todellisuutta. Hamasin ja PA:n johdon tapana on esittää valheellisia tietoja ja tilastoja saadakseen niiden kautta ansaitsematonta huomiota tai etuisuuksia etenkin länsimaista. Arabimaat ovatkin oppineet tämän kieroilun jo kauan sitten, eivätkä mene lankaan yhtä helposti. http://www.timesofisrael.com/israel-bolstering-legal-team-ahead-of-un-gaza-probe/
3. KANSAINVÄINEN YK:n toimien tarkkailijaryhmä esittää vaatimuksen, että YK:n nimittämä Gazan sotaa tutkivan komitean puheenjohtajaksi nimitetty William Schabas kieltäytyy tehtävästä vapaaehtoisesti tai että YK peruuttaa hänelle antaman valtuutuksen. Tarkkailijaryhmä katsoo, ettei Schabas aikaisempien lausuntojensa perusteella ole osoittanut tehtävään vaadittavaa puolueettomuutta, eikä ole siten sopiva tällaiseen tehtävään.
SCHABAS esitti pari vuotta sitten, että Hamas on poliittinen puolue ja on sopiva kansansa edustajaksi vaatimaan itsenäisyyttä. Vuonna 2012 hän esitti toivomuksen, että Israelin presidentti Shimon Peres ja pääministeri Benyamin Netanyahu saataisiin kansainvälisen oikeuden eteen vastaamaan rikoksistaan Palestiinan kansaa vastaan.
YK:n tarkkailijaryhmän johtaja Hillel Neuer sanoo, että he esittävät vaatimuksensa professori William Schabasille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle, että tämä kieltäytyisi tehtävästä vapaaehtoisesti. Hän perustelee vaatimusta sillä, että lainoppinut, joka lausunnoillaan julkisesti osoittaa rikkovansa vaatimuksia puolueettomuudesta, on sopimaton puolueettomuutta vaativaan tehtävään. ”Schabasin pysyminen tehtävässään johtaen tosiasioita tutkivan komitean toimintoja on yleisen oikeustajun ja kansainvälisen lain tulkinnan potentiaalista vahingoittamista”. Tarkkailijaryhmän vaatimus on liitetty osaksi YK:n ihmisoikeusneuvoston esityslistaa ja sen käsittely voidaan ottaa esille syyskuun 22. päivänä pidettävässä neuvoston kokouksessa Israelin asiain yhteydessä. Neuvoston järjestyssäännön mukaan sen jokaisessa kokouksessa tulee käsitellä Israelia koskevat asiat erillisenä osiona.
NEUER esitti lehdistölle useita esimerkkejä Schabasin Israelin vastaisesta ennakkoasenteesta mainiten niiden joukossa Schabasin BBC:lle antaman haastattelun, jossa hän vastasi kysymykseen suhteellisesta vastauksesta Hamasin ampumiin raketteihin Israelin siviilikohteisiin, näin: ”Verraten Gazan arabien kärsimiä suunnattomia uhrilukuja lähes olemattomiin Israelin kärsimiin uhrilukuihin, se todistaa Israelin käyttämästä suhteettomasta voimasta, mihin Israel turvautuu puolustautuakseen”. http://www.timesofisrael.com/watchdog-demands-schabas-quit-un-gaza-inquiry-over-anti-israel-bias/
4. UUTISOTSIKOITA
·        Hamas antaa 40 miljoonaa USD gazalaisille, joiden kodit olivat kärsineet eniten vaurioita sodassa. Hamasin virkailija Mahmoud Zahar totesi, että mitä tapahtuu Gazassa, ei ole Hamasin vastuulla, koska asioista vastaa nyt Mahmoud Abbas. Tämä nostaa esiin kysymyksen, onko Abbas vastuussa myös Gazan sodasta, koska Fatahin ja Hamasin yhteishallitus oli silloin jo muodostettu. Abbas vakuutti hallitusta muodostettaessa, että hän vastaa kaikista sen päätöksistä ja siitä, mitä sen hallintoalueilla tapahtuu, myös Gazassa. Kairossa oleskeleva Hamas-johtaja Moussa Abu Marzouk sanoi, että Hamas on jo antanut määräyksen jakaa kaikille kotinsa menettäneille 2000 USD perhettä kohti. Mistä nämä rahat tulevat on mysteeri, sillä Hamas ei ole pystynyt maksamaan 40 000 virkailijansa palkkoja. Kairon tulkinnan mukaan PA:n poliisit tulevat valvomaan Rafahin terminaalin liikennettä, ja ellei Hamas anna PA:n virkailijoitten päästä hoitamaan virkaansa, PA tulee sulkemaan kokonaan Rafahin kautta kulkevan liikenteen. Hamasin kansansuosio on kuitenkin noussut ennätyslukemiin sekä Gazassa että Länsirannalla. Jos vaalit pidettäisiin nyt, Hamasin entinen pääministeri Ismail Haniyeh voittaisi Abbasin ja muut kilpailijansa mennen tullen.  http://www.timesofisrael.com/hamas-distributes-40-million-to-gazans-whose-homes-were-hit/
·        Al-Qaidan alajärjestö Jabhat Al-Nusra Front uhkaa aloittaa oikeustoimet pidättämiään 45 YK:n UNDOF-rauhanturvaajaa vastaan käyttäen siinä ”jumalallista lakia”, mikä tarkoittanee sharia-lakia. He ovat kotoisin Fiji-saarilta, ja luovuttivat aseensa kapinallisille ilmeisesti YK:n paikalliskomentajan antaman käskyn mukaan, minkä hän myöhemmin kiistää. Kapinalliset esittivät aiemmin maanantaina kolme vaatimusta heidän vapauttamisekseen: Al-Nusra on otettava pois YK:n terroristien listalta; YK:n tulee toimittaa ruoka- ym. avustuksia heille ja kapinallisille myös Damaskoksessa; taisteluissa YK:n sotilaitten kanssa kaatuneesta kolmesta taistelijasta tulee maksaa korvauksia. YK:n turvallisuusneuvosto esitti vaatimuksen YK:n rauhanturvaajien ehdottomasta ja välittömästä vapauttamisesta. Fiji-saaret esitti samankaltaisen vaatimuksen. – YK toimi Syyrian alueella ilman pitkän tähtäyksen suunnitelmia huomioimatta tilanteiden nopeita muutoksia, minkä johdosta rauhanturvaajat olivat kuin turvaton ankkaparvi verenhimoisten saalistajien käsissä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184778#.VAluVENsO-o
·        Islamin Valtio ei ollut Israelissa laiton torstaihin saakka johtuen ilmeisesti byrokraattisesta sokeudesta. Puolustusministeri Moshe Yaalon totesi torstaina, että ”Israel tulee pitämään sitä terrorivaltiona”, mutta se vaatinee ainakin hallituksen päätöksen. Israelin korkeat viranomaiset eivät myöskään tunnusta, että IS aiheuttaisi välitöntä vaaraa Israelille, sillä Israelin ja Syyrian välisellä puskurivyöhykkeellä operoi Al-Nusra Front, joka on Al-Qaidan alajärjestö. Viranomaiset eivät myöskään usko, että Hizbullah olisi kaivanut tunneleitaan Libanonista Israelin alueelle. Ihmettelyä herättää myös se, miksi IDF tulittaa aina Syyrian armeijan asemia, jos harhaluoti tai – ammus eksyy Israelin puolelle. Vaikka Assadin hallinto ei sovi malliksi demokraattisuudesta, se on pitänyt raja-alueen rauhallisena siitä lähtien, kun tulitaukosopimus solmittiin 1974. Al-Nusra tuskin pystyy tai suostuu samaan. http://www.jpost.com/Middle-East/Analysis-ISIS-is-no-threat-to-Israel-374538
·        Jerusalemin hallitus päätti rakentaa 2 200 asuntoyksikköä pääkaupungin arabialueelle. Muutamat oikeistoa edustavat valtuutetut vastustivat esitystä. Pormestari Nir Barkat, joka on entinen ATK-alan yksityisyrittäjä ja miljonääri, teki omituisen päätöksen poistaa hänen valtuustopaikkansa. Lieneekö pormestarilla oikeutta mitätöidä vaalien perusteella valitun valtuutetun oikeus edustaa valitsijoitaan? Tunteita nostattivat tiedot, että pääministeri Netanyahu oli peruuttanut aiemmin lupaamansa 2 500 asuntoyksikön rakentaminen Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöihin. Kaupunginvaltuutettu Arie King esitti vastalauseen syyttäen, ettei 2 200 asuntoyksikön rakentamisesta oltu keskusteltu ensin komiteassa ja valtuustossa, vaan päätöksen olivat tehneet kaupungin vasemmistovirkailijat ja valtuutetut.  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184781#.VAl0f0NsO-o
SÄÄTILAT tänään: Jerusalem 20 -31; Tiberias 24 -37; Suolameri 30 -40; Eilat 27 -40 +C-astetta. Ennusteet lupaavat pilvetöntä hellettä lähipäiviksi. Kinneretin pinta laski 1 sm:n.


Post a Comment