Wednesday, August 13, 2014

KESKIVIIKKO 13.08.13


KESKIVIIKKO 13.08.14
1. VIIMEISIN kolmen vuorokauden mittaiseksi sovittu tilapäinen tukitauko loppuu keskiviikkoiltana puolen yön aikaan. Hamas intoaa, että se on sitten viimeinen heidän sopimansa tulen lopettaminen. Kumpikaan osapuoli, enempää Israel delegaatio kuin PA:n johtama tiimikään ei ole vielä virallisesti ilmoittanut, hyväksyvätkö ne Egyptin tekemän kompromissiesityksen pitkäaikaisesta tulitauosta, vai pitäisikö sitä kutsua aselevoksi v. 2012 solmitun aselevon mukaisesti.
EGYPTIN tekemän esityksen yksityiskohtia ei ole vielä paljastettu, mutta siinä puututtaneen seuraaviin kysymyksiin: Israel lopettaa ilmaiskunsa Gazan kaistalle. Toiseksi IDF:n muodostama 500 metrin syvyinen puskurivyöhyke Gazan puolelle turvallisuusaitaa poistetaan asteittain. Israelin vaatima Gazan kaistan julistaminen aseettomaksi vyöhykkeeksi sekä Hamasin vaatimus Gazan saartotoimien poistaminen kokonaan siirretään myöhempiin keskusteluihin. Hamasin taholta on esitetty valituksia, ettei PA:n edustaja tiimissä ole täysin heidän kannallaan vaan tukee enemmän Egyptin näkemyksiä.
KESKIVIIKKONA edellytykset tulitauon jatkumiseksi näyttivät vielä heikoilta, vaikka neuvottelutiimit jauhoivat kysymyksiä 10 tunnin ajan. Neuvotteluja Kairossa seuraava Debkafilen edustaja kertoi, että Israelin tiimin jäsenet näyttivät hotellihuoneessaan lähinnä pitkästyneiltä vahvaa teetä juoden ja aikaansa kuluttaen PA:n johtaman tiimin käydessä kovaa kädenvääntöä. DF:n mukaan on mahdollista, että vihollisuudet puhkeavat uudelleen tämän päivän aikana. Egypti jätti Israelin ja PA:n delegaatioille erilaisen sopimusesityksen kertomatta yksityiskohtia. Egyptin välittäjän tehtävissä toimivia tiedusteluvirkailijoita ei tämä mahdollisuus näytä huolettavan, eikä Sotsissa venäjän presidentti Putinin kanssa neuvotteleva presidentti Sisi edes maininnut Kairon neuvotteluista.
PA:n Fatahin edustajan Azzam Ahmadin rooli tiimin johtajana herättää epäilyksiä Hamasin ja Jihadin jäsenissä, jotka katsovat Abbasin myötäilevän enemmän Egyptin mielipiteitä. Toiseksi tiimin Hamasin Gazan jäsenet haluavat tulitauon jatkuvan ja kysymysten käsittelyä myöhemmin. Qatarin ulkomaan asioitten johtoa edustavat tiimin jäsenet haluavat kaikkien kysymysten käsittelyä ja sopimista ennen tulitauon jatkumista. Hamasin jäsenten epäluuloa PA:n tasapuolisuuteen kasvattaa se, että PA:n poliisi on jatkanut Hamasin jäsenten pidätyksiä Kalkiliyan ja Tulkarmin pakolaisleireissä Samariassa, kuten DF raportoi kertoen edelleen, että USA on pyrkinyt tyynnyttelemään PA:n ja Hamasin välisiä vastakohtaisuuksia sekä Samariassa että Kairossa. Sen mahdollisuuksia vaikuttaa osapuoliin pienentää se, että USA:n ulkoministeriö on jäänyt tai jätetty neuvottelujen ulkopuolelle.
Debkafile kertoo, että pelkoa taistelujen puhkeamista uudelleen tulitauon loputtua keskiyöllä lievittää Hamasin sotilaallisen siiven Izza din Al-Qassamin ilmoitus, että se pidättää tultaan yksipuolisesti määräajan umpeuduttua antaakseen Kairon neuvottelijoille lisää aikaa. DF arvioi, ettei se tule toteutumaan ilmeisesti olettaen, että joku terroriryhmistä ei jaksa odottaa kauempaa. IDF ei aloita uutta tulituksen vuorottelua, mutta valmistautuu kaiken varalta. Israelin sotaa johtavat virkailijat Yaalon ja Netanyahu uhkaavat, että jos tulitus aloitetaan Gazasta, IDF tulee iskemään lujemmin kuin aiemmin eikä tule rajoittamaan vastaustaan pelkästään ilmaiskuihin. Netanyahun kansansuosio on laskenut selvästi kansan mielipidetiedusteluissa, koska hänen katsotaan jättäneen Gazan ongelman hoitamisen kesken taas kerran päinvastaisista vakuutteluistaan huolimatta. http://www.debka.com/article/24185/Fresh-Gaza-hostilities-likely-Wednesday-IDF-to-expand-counteraction-for-Hamas-rockets-,
Talousministeri Yair Lapid on yllättäen aloittanut oman kampanjansa Gazan viimeisen operaation saattamiseksi onnelliseen loppuun. Hän esitti turvallisuuskabinetille laatimansa suunnitelman, joka ei kuitenkaan herättänyt innostusta ministerien keskuudessa. Hän kertoi omana näkemyksenään, että erot Israelin ja PA:n johtaman tiimin välillä ovat liian suuret ennustaen, että taistelut voivat alkaa uudelleen puoliyön jälkeen. Hän sanoi, että murhanhimoiset terrorijärjestöt haluavat murhata juutalaisia, mikä tekee mahdottomaksi edetä, ellei maan eteläosissa sijaitsevien juutalaisyhteisöjen turvallisuutta pystytä varmistamaan. Pääministeri peruutti tiistaiksi sovitun turvallisuuskabinetin kokouksen, koska Kairon neuvotteluissa ei edistytty tarpeeksi. Sen sijaan hän kutsui avainministerit ja hallitus-koaliittion johtajat keskustelu- ja infotilaisuuteen, jossa tarkasteltiin eri mahdollisuuksia.
Kolme eri näkymää on havaittavissa: Tulitaukoa jatketaan; tulitauko loppuu ilman sopimusta, ja Hamas aloittaa tulituksen Israeliin. Gazan edustajien mukaan tiistaina ei edistytty ollenkaan, ja että he harkitsevat vetäytyvänsä neuvotteluista, koska Israel ei hyväksy heidän vaatimuksiaan. He myös vakuuttivat, etteivät PA:n tiimin edustajat Gazasta hyväksy tulitauon jatkamista. ”Israel jatkaa viivyttely-taktiikkaansa eikä ota vaatimuksiamme todesta. Israel yrittää pakottaa omien vaatimustensa hyväksymisen, eikä se tule onnistumaan ilmaiseksi. Israel vaatii uutta tulitauon jatkoa, emmekä me hyväksy sitä”, sanoi eräs PA:n delegaation jäsen Gazasta. ISRAEL on suostunut joihinkin Hamasin vaatimuksiin lähinnä inhimillisistä syistä Gazan kansan aseman parantamiseksi, esittäen IDF:n menettämän kahden sotilaansa kohtalon ottamiseksi mukaan keskusteluihin, mitä Hamas vastustaa. Se haluaa käydä kauppaa heistä erikseen.
YK:n pääsihteeri Ban ki-Moon on joutunut varsin noloon asemaan jouduttuaan selittelemään, miksi raketteja varastoitiin UNRWA:n kouluihin, miksi ne luovutettiin takaisin Hamasille, ja miksi sen kouluista tai niiden läheltä ammuttiin raketteja ja tulitettiin sotilaita taistelujen aikana. Lehdistötilaisuudessa pääsihteeri moitti Hamasia mainitsematta sitä nimeltä, mutta kritisoi suoraan Israelia taisteluissa surmansa saaneiden Gazan arabien suhteetonta määrää. http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Egypt-presents-plan-for-long-term-cease-fire-370902
2. ENTINEN kansallisen turvallisuuden neuvonantaja kenraalimajuri Yaacov Amidror arvioi Gazan tilannetta näin: ”Ainoa mahdollisuus rakettitulen lopettamiseksi on koko kaistan miehittäminen ja Hamasin hallinnon lopettaminen Gazassa”. Hän suosittelee Egyptin mallin mukaista operaatiota, jolla SISI:n johdolla murskattiin muslimiveljeskunnan laajalle levinnyt valta ja vaikutus maassa.
Toisena mahdollisuutena Amidror näkee Hamasin johdon teloittamisen salaisten operaatioiden kautta, mitä hän pitää kalliina. Hän selittää, että ellei Hamasin valtaa pystytä heikentämään diplomaattisin keinoin, ainoita mahdollisuuksia ovat joko pitkään jatkuvat veriset taistelut, hyökkäykset ja vastahyökkäykset, tai Gazan kaistan miehittäminen kokonaan, mitä vaihtoehtoa Netanyahu näyttää vierastavan viimeiseen saakka, Amidror sanoi JP:n haastattelussa.
”Operaation aikana meille tuli ongelma tunneleista, joka uskoakseni ratkaistiin, joskaan ei 100 %. Nyt meillä on kaksi optiota: Me tulitamme ja he vastaavat siihen. Etelässä asuvien kansalaisten ongelmiin täytyy löytää ratkaisu, mutta Israelin valtion kannalta tämä tilanne on sellainen, jonka me kestämme. Hän selitti, että ”koska Hamas ei ole valtio, vaan itsenäinen järjestö, se heikkenee jatkuvissa taisteluissa, eikä pysty hankkimaan uusia aseita kuten valtiot voivat”. Toisena mahdollisuutena on täysi sota Hamasia vastaan Gazan miehittämiseksi, mitä hän pitää tilapäisenä ratkaisuna.
AMIDROR myöntää, että tilanteen jäädyttäminen nykyiselle tasolle, jossa raketteja ammutaan Gazasta Israeliin summittaisesti ja IDF vastaa niihin harkintansa mukaan, kuten on tapahtunut, on tuskallinen ja rassaa pahoin maan sietokykyä. Gazan miehittäminen on hänen mukaansa kuukausia kestävä operaatio, sillä Gazan kansan erottaminen Hamasin ideologiasta ei ole helppoa, ja molemmat osapuolet kärsisivät siinä suuria menetyksiä. Rauhantilan saavuttaminen ilman diplomaattista ratkaisua vaatii kovan hinnan, hän arvioi.
Professori Efraim Inbar, Begin-Sadat tutkimusinstituution johtaja Bar Ilan yliopistossa sanoo, että näiden kahden rinnalla on kolmas mahdollisuus. Tämän ajatuskuvion mukaan Israelin tulee keskittyä Hamasin johdon eliminoimiseen, joka tulisi olemaan kallis, mutta sittenkin paras vaihtoehto, kuten hän vakuuttaa esityksessään, joka julkaistiin Besa-keskuksen lehdessä tiistaina. Inbarin mukaan kansa joutuu joissain tilanteissa vaikean ratkaisun eteen, jossa koko kansaa koskevat päätökset on tehtävä hyvin tietäen, että ne tulevat maksamaan, mutta jotka pitkällä tähtäimellä säästävät ihmishenkiä. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Amidror-says-reoccupation-of-Gaza-only-military-way-to-stop-rockets-370894
KÄITYKSENI mukaan nykyisen tilanteen jatkuminen on vaarallinen, sillä juutalaisasukkaat Gazan rajan
pinnassa alkavat osoittaa luhistumisen merkkejä, mikä pahentuessaan voi levitä laajemmallekin. Tämä on juuri sitä, mihin terrorijärjestöt pyrkivät, terrorisoimaan kansaa kunnes en henkinen voima antaa periksi. Toinen vaaratekijä on maan poliittisen vakauden häiriötila, mikä vaatisi uusia vaaleja ja ennalta arvaamattomien uusien mielipidesuuntien ja puolueiden nouseminen valtaan. Juutalainen kansa ajautuisi niiden ajamina myrskyisille ulapoille ilman pätevää ohjaajaa aluksen kannella. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Amidror-says-reoccupation-of-Gaza-only-military-way-to-stop-rockets-370894
3. UUTISOTSIKOITA
·        Oppositiojohtaja Isaac Herzog kannatti pääministeriä koko Gazan operaation 29 päivän ajan, mutta nyt operaation pysähtyessä ratkaisemattomaan ja joukkojen vetäydyttyä Israelin puolelle turvallisuusaitaa, hän syyttää Netanyahua valehtelusta: ” Kuka sitten sanoikin, että operaation päämääränä on Hamasin hallinnon kaataminen, valehteli”, Herzog sanoi puhuessaan Netiv Ha´asaraa moshavissa Gazan rajan tuntumassa tiistaina. ”Todellinen voitto tulee vain diplomaattisen ratkaisun kautta, eikä muulla tavoin. Ongelma on siinä, ettei kansalle kerrottu koko totuutta, jonka mukaan operaatio kestää viikkoja, mutta joka päättyy diplomaattiseen ratkaisuun. – Shashin puheenjohtaja Arie Deri totesi, että Netanyahun hallitus repeili liitoksissaan jo ennen operaatiota. Hän syytti Israel Beitenun ja Beit Yehudin johtajia, jotka kyynisesti käyttivät operaatiota hyväkseen rakentaakseen oikeistolaisia kannuksiaan sen sijaan, että olisivat kannattaneet pääministeriä turvallisuuskriisin aikana. Hän selitti, että ne kannattivat pääministeriä kolmen juutalaisnuoren sieppauksessa, mutta kääntyivät sitten operaatio Protective Edge aikana hänen kriitikoikseen. Hän sanoo, että heidän arvostelunsa pääministerille ei ole oikeudenmukaista operaation tuloksia tarkasteltaessa: Hamas on heikentynyt oleellisesti, menettänyt satoja miehiään ja terrorin infrastruktuuria on runneltu pahoin, joskin 67 israelilaisen hengellä. http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Opposition-to-Netanyahu-strengthens-after-Gaza-war-370875
·        USA:n senaattorit vaativat, että UNRWA suorittaa todellisia ja uskottavia tutkimuksia koulutilojensa antamisesta Hamasin käyttöön, varastoiden niiden tiloihin raketteja, jotka luovutettiin asian paljastuessa julkiseksi takaisin Hamasille, ja joiden tiloista ammuttiin raketteja ja tulitettiin konekivääreillä. He syyttävät UNRWA:a liittoutumisesta Hamasin kanssa operaatio Protective Edge aikana. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Senators-want-UNRWA-investigated-over-troubling-Gaza-role-370897
·        Ulkoministeri Libermanin mukaan Hamasin valta tulee kaataa Gazassa, pitää uudet vaalit ja muodostaa alueellinen liittoutuma hoitamaan Gazan tilanteen järjestelyjä. Hän sanoi pääministerin kansliassa järjestetyssä infotilaisuudessa, että on järjetöntä rakentaa mitään PA:n puheenjohtajan Mahmoud Abbasin varaan, jolla ei ole mandaattia hallita eikä oikeutta allekirjoittaa mitään sopimuksia. PA:n viimeiset vaalit pidettiin 2006, eikä Abbas ole halunnut tai uskaltanut valtansa menettämisen pelossa kutsua uusia vaaleja, joten koko PA:n hallinto lepää tyhjän varassa, hän selitti. http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Liberman-to-Post-First-get-rid-of-Hamas-then-hold-PA-elections-then-pursue-comprehensive-region-370851
·        Hamas kieltäytyy palauttamasta kahden IDF:n sotilaan ruumista. Israel haluaa, että kysymys otetaan mukaan pitkä ajan tulitaukosopimuksen, mutta Hamas vastustaa sitä. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/184003#.U-sgeENsO-o
·        Operaation Protective Edge johdosta turistien määrä pieneni 21 %. Heinäkuussa Israeliin matkusti 218 000 turistia, joka on alin määrä heinäkuun aikana 2008 -2013 tilastojen mukaan. Vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä maahan matkusti 1.9 miljoonaa turistia, mikä on 13 % vähemmän kuin 2013. Turistimäärän uskotaan nousevan nopeasti, kun tilanne maassa rauhoittuu. Sotaturistit eivät paljon auta asiaa. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4557921,00.html
Säätila: Jerusalem 20 -30; Tiberias 27 -39; Suolameri 32 -42; Eilat 29 -42 +C-astetta, aurinkoista.
Post a Comment